Page 1

Výroční zpráva 2012


Lu탑 foto Petr Mader


OBSAH

1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2012 Lužický horský spolek Spolupráce s CHKO Lužické hory Lanterna Futuri 4. Zpráva o hospodaření


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Přátelé, kamarádi a naši příznivci, Milí přátelé, horalové! V uplynulém roce jsme oslavili pět let trvání našeho spolku a zároveň 125 let trvání sekce DAV v Žitavě, jehož jsme také ortsgruppe, tedy místní skupinou. Byl to rok bohatý na události jak sportovní, tak společenské. Troufám si říct, že Lužický horský spolek po pěti letech činnosti získal své pevné místo v povědomí všech příznivců Lužických hor, ale také v široké veřejnosti Českolipanů a Novoboráků. Opět se v naší výroční zprávě seznámíte s tradičními spolkovými akcemi, jako jsou přejezdy Lužických hor, Šajnkap či Sedmistovky. Krom toho se objevily i akce nové a v neposlední řadě také cílené expedice a výlety. Děkuji všem aktivním členům sdružení za nápady a spolkovou činnost, za pohodu, která mezi námi vládne, i za lásku k  našim horám. Do další „pětiletky“ zvolejme společně: Hoře zdar!

Michal Kosina předseda o. s. Lužický horský spolek

2


SDRUŽENÍ A ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

Název společnosti:

Lužický horský spolek

Sídlo sdružení:

473 01 Radvanec 3

Právní forma:

Občanské sdružení

IČ:

28 55 42 21

DIČ:

CZ 28 55 42 21

Datum založení:

9. 3. 2007

Datum zápisu:

12. 4. 2007

Registrace:

MV ČR

Předseda:

Michal Kosina

Místopředsedkyně:

Petra Sochová

Pokladník:

Petr Mader

Členové (k 31. 12. 2012):

Michal Kosina, Petra Sochová, Petr Mader,

Petr Král, Vladimír Hrebiček, Lukáš Kuc,

Viktorie Maderová, Pavla Kosinová, Matouš

Kosina, Marie Kosinová, Tomáš Socha, Ondřej

Socha, Anna Sochová, Marie Myšičková,

Vítězslav Novák, Tomáš Pokorný, Jan Šmíd

Martin Židlík, Miroslav Pokorný, Libor Zavřel

Jan Fiala, David Fiala, Jan Mader, Jana Pavlová

Jan Pazourek

Revizor:

Vladimír Hrebiček

Předmět činnosti:

interkulturní vzdělávání,

příroda, sport, kultura

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

3


VÝBOR LUŽICKÉHO HORSKÉHO SPOLKU

Michal Kosina - předseda Narozen 25. 3. 1972 v České Lípě. Vystudoval historii a bohemistiku na PF UJEP V Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Od roku 2004 je aktivním účastníkem projektu Lanterna Futuri. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije v Radvanci, leze po horách, jezdí na kole, chodí do lesa.

Petra Sochová - místopředsedkyně Narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru 1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha, od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (sociální práce, setkávání mládeže) 2001 založení o. s. Euroregionální centrum Lemberk 2007 vznik o. s. Rodowitz Žije v Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjiždí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)

4


Petr Mader - manager a pokladník Narozen 19. 2. 1973 v Litoměřících. Hned po studiu na gymnáziu začal pracovat jako grafik a DTP operátor. Od roku 2003 pracuje pro architekta a designéra Bořka Šípka. V roce 2007 spoluzakládá občanské sdružení Rodowitz a následně Lužický horský spolek. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije s rodinou v Novém Boru, jezdí na kole, leze po horách a miluje a fotografuje Lužické hory.

Vladimír Hrebiček - referent Narozen 15. 1. v roce 1977 v Děčíně. Momentálně studuje. Pracuje v Domově dětí a mládeže v Novém Boru jako sportovní referent. V roce 2011 obnovuje činnost Horolezeckého oddílu Jiskra Nový Bor, kde se na konci roku 2012 stává jeho předsedou. Žije v Novém Boru a věnuje se horolezectví.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

5


Jedlová z Malého Stožce foto Petr Mader

6


AKCE LUŽICKÉHO HORSKÉHO SPOLKU

28.–29. 1. Lužické 7stovky „Zimní radovánka v Lužických horách, která již nepotřebuje komentáře, protože se stejně musí zažít!“ To jsou slova některých z účastníků minulých ročníků přechodu a přejezdu. Tato akce je totiž rozdělena pro běžkaře, kteří jsou úspěšnější v dobývání všech deset 700 metrových vrcholů Lužických hor, a na pěškaře, kteří se snaží o totéž. Těžko říci, kdo to má těžší. 18. 2. Horobál Společně s Horolezeckým oddílem Nový Bor jsme uspořádali na sále základny U Mlejna horolezeckou zábavu, plnou tance, soutěží a alkoholu s Mírou. 4. 5. Radvaneckej Šajn Kap ´12 - Noční závod na horských kolech Ve čtvrtém ročníku se v mužké kategorii vrátil na trůn Herby Schwarz a mezi ženami obhájila prvenství Nikola Barešová. Trofeje pro vítěze obou kategorií opět vyrobila sklárna Jiřího Pačinka v Lindavě. Tímto děkujeme i ostatním sponzorům a partnerům

akce. 5. 5. 9. přejezd Lužických hor Hojnou účastí navštívená akce nás tentokrát zavedla na vrchol Jedlové hory. A to jak trekaře, tak bajkery. A na rozlíl od minulého podzimu nám opět přálo krásné počasí. 9. 6. Společný pěší výlet s DAV Zittau Jako první společnou akci naší Ortsgruppe s mateřskou sekcí v Žitavě, jsme navrhli hraniční trasu z Hvozdu na Luž. Ráno jsme se obě skupiny sešly na vrcholu Hvozdu a společně prošly po červené turistické trase (bývalé Kammweg) přes Hain, Valy, podél Plešivce a kolem Krkavčích kamenů do Waltersdorfu a na vrchol Luže. Po náročném deštivém výstupu a společné fotografii jsme sešli po české straně dolů na Myslivny a přes Horní Světlou. Společný oběd ve Staré hospodě v Dolní Světlé znamenal takovou hezkou tečku za tím naším výletem. červenec Balkan Tour 2012 Pro nás (Petra a Michala) to byla klíčová expedice roku, kdy jsme se rozhodli na těžko s kolama dojet ze Sarajeva přes deset států zpět domů. To se nakonec povedlo. Expedice započala 1. července v Bosně a Hercegovině. Trasa dále vedla přes Černou Horu do Albánie a Makedonie, kde několikrát prošla hranicí mezi těmito státy, na nejjižnější místo trasy - v Řecku. Bohužel stále trvající spory mezi Sbrskem a Kosovem nám nedovolily projet oběma státy, jak bylo v plánu a tak cesta pokračovala z kosovské hranice opět přes Makedonii a do Bulharska. Dále do Rumunska, kde jsme se zdrželi nejdéle, a přes Ukrajinu na Slovensko. Během 20 dnů jsme najeli VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

7


9. Přejezd Lužických hor foto Petr Mader

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

8


1506 km, projeli 4 hlavní města, zdolali nespočet horských sedel, ochutnali 42 druhů piv. Ale hlavně jsme poznali nespočet slušných a milých lidí. 6. 10 10. Přejezd Lužických hor Jubilejní desátý přejezd vedl na podzim na Hvozd. Po zdolání jarní Jedlové hory jsme naplánovali další kopec, další 7stovku, na kterou se dá vyjet na kole. Opět krásné podzimní počasí a pro mnohé nové a neznámé cesty v Lužkách znamenal pro mnohé nezapomenutelný cyklistický zážitek. 15. 12. Klíčový běh V tuto prosincovou sobotu se za nevlídného deštivého počasí uskutečnil první ročník Klíčového běhu, tedy výběhu z Radvance na vrchol Klíče. Počet startujícím jen o málo převyšoval počet pořadatelů, ale to nic nezměnilo na hodnotě sportovního výkonu závodníků. Poděkování za pomoc patří rovněž našemu sponzorovi panu Tomáši Janušovi a kamarádům Janě a Bážovi ze spřáteleného oddílu SixNumbers. 15 .12. Promítání Balkan tour v Radvanci Ve spolupráci s obcí Radvanec proběhlo promítání fotek a filmu z balkánské expedice, kterého se odhadem zúčastnilo na šedesát návštěvníků. Velký dík patří starostovi Petru Ullrichovi, který poskytl a nainstaloval zvukovou techniku, takže se nikdo nemusel tlačit dopředu, aby slyšel.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

9


Lužické hory z Klíče foto Petr Mader

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

10


SPOLUPRÁCE LHS A CHKO LUŽICKÉ HORY

Již od svého vzniku spolupracuje spolek s CHKO Lužické hory. Jednak pomáhá s některými dílčími úkoly, jako bylo čištění sokolích budek, zbavení Pustého zámku náletových dřevin, rekonstrukce chodníku na Klíč. Rovněž se sběrem odpadu v rámci celosvětové akce Clean Up The World. Asi nejužší formou spolupráce je pak fakt, že v současné době čtyři členové spolku pracují jako stážci přírody v oblasti CHKO Lužické hory. Pro tyto účely získali strážci oficiální výšivky „Strážce“ a „logo CHKO Lužické hory“ na oděv, které nosí na jednotné bundě LHS. Dále pak průkaz a odznak Strážce. Ačkoliv zatím neudíleli pokuty, ikdyž jejich pravomoc ze zákona o ochraně přírody a krajiny i toto umožňuje, při pravidelných pochůzkách a projížďkách v našich horách se snaží o monitorování stavu ochrany přírody i o její aktivní podporování. Tedy občas se podaří vyhodit nějakého motoristu z lesní cesty, ale většinou zaznamenávají narůstající počet černých skládek. Horský spolek děkuje za spolupráci a podporu správě CHKO Lužické hory, zvláště Tomášovi Bestovi a Ludvíkovi Šajtarovi.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

11


Balea Lac, Fagaráš, Rumunsko foto Petr Mader

12


LANTERNA FUTURI

I v letošním roce se náš spolek podílí na projektu Lanterna Futuri, stejně jako v minulých letech. Protože je v současné době jeho financování složité, tak se dílny odehrávají pouze v Německu a Polsku. 11.–17. 3. 2012 Týdenní workshop: hudba + text + divadlo + fotografie + akční umění, téma „Spravedlnost“, místo: Großhennersdorf a Niedamirów Gymnázium Česká Lípa, Löbau a Kamienna Góra 68 žáků 15.–29. 7. 2012 Letní speciál: Já nebo my? – divadlo a hudba Živé show v Zittau, Szklarské Porebě, na Máchově jezeře v Doksech a na Kristýně u Hrádku nad Nisou 30 účastníků 23.–29. 9. 2012 Týdenní workshop: hudba + divadlo, téma „Spravedlnost“ Škola Klíč Česká Lípa, Schkola Ebersbach a Gymnasium Zgorzelec 32 žáků

zykové kompetence a má trvale udržitelný charakter. 21.–27. 10. 2012 Týdenní workshop: akční umění + divadlo + fotografie, téma „Spravedlnost“ Gymnázium Prostějov, Ludwigsburg a Grebow - nové partnerské školy v projektu 33 žáků 4.–10. 11. 2012 Týdenní workshop: hudba + divadlo + fotografie, téma „Spravedlnost“ Gymnázium Frýdlant, Herrnhut a Jelenia Góra - nové partnerské školy v projektu 45 žáků 25. 11.–1. 12. 2012 Týdenní workshop: hudba + text + divadlo + fotografie + akční umění, téma „Spravedlnost“, místo: Großhennersdorf a Niedamirów Gymnázium Česká Lípa, Löbau a Kamienna Góra 68 žáků

26.–28. 9. 2012 Prezentace projektu Lanterna Futuri na konferenci EU na Kypru na téma vícejazyčnost v Evropě Na žádost Národní agentury pro evropské vzdělávací programy byl projekt Lanterna Futuri prezentován na konferenci EU o vícejazyčnosti v Evropě jako modelový projekt, který má multikulturní rozměr, rozvíjí jaVÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

13


Klíč foto Petr Mader Členové14 LHS při akci „Sokolí budky“ foto Michal Kosina


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výsledovka (1. 1. 2012 – 31. 12. 2012) Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Náklady 501

Spotřeba materiálu

0,00

260,00

0,00

260,00

260,00

512

Cestovné

0,00

2 936,00

0,00

2 936,00

2 936,00

518

Ostatní služby

0,00

3 573,00

0,00

3573,00

3 573,00

538

Poplatky

0,00

44,00

0,00

44,00

44,00

Náklady celkem

0,00

6 813,00

0,00

6 813,00

6 813,00

602

Výnosy z prodeje služeb

0,00

0,00

6 260,00

6 260,00

6 260,00

662

Úroky

0,00

0,00

0,48

0,48

0,48

668

Přijaté členské příspěvky

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

Výnosy celkem

0,00

0,00

6 860,48

6 860,48

6 860,48

Výnosy

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

47,48 47,48

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2012

15


Rozvaha Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

11 617,00

11 835,00

13 799,00

2 901,00

13 998,00

Aktiva 211

Pokladna

221

Běžný účet

4 545,78

4 375,26

16 486,00

-7 334,26

2 075,74

311

Odběratelé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 162,78

16 210,26

54 285,00

-4 433,26

16 073,74

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

Aktiva celkem Pasiva 321

Dodavatelé

368

Závazky k účastníkům sdružení

13 264,00

0,00

0,00

0,00

13 264,00

432

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta min

2 898,48

0,00

0,00

0,00

7 331,00

16 162,48

2 400,00

2 400,00

0,00

20 595,00

Pasiva celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

16

-4 433,26 -4 521,26


MalĂ˝ StoĹžec foto Petr Mader


Lužický horský spolek o.s. 473 01 Radvanec 3 www.horskyspolek.eu info@horskyspolek.eu

Copyright © Lužický horský spolek o. s., únor 2013 Design & layout: Petr Mader Foto: Petr Mader Titulní foto: Severní strana Luže

Výroční zpráva 2012  

Výroční zpráva Lužického horského spolku za rok 2012

Výroční zpráva 2012  

Výroční zpráva Lužického horského spolku za rok 2012

Advertisement