Page 1

Výroční zpráva 2011


Obsah 1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2011 Lanterna Futuri Lužický horský spolek 4. Zpráva o hospodaření


Přátelé, kamarádi a naši příznivci, Lužický horský spolek vstoupil do pátého roku své činnosti. Jistě jste všichni zaznamenali změnu názvu našeho spolku z O. S. Rodowitz na Lužický horský spolek o.s. Tento praktický krok odstranil jistou zmatenost a dvojkolejnost v našem spolku a nadále budeme tedy vystupovat pod tímto názvem, aniž bychom se vzdali jakýchkoliv předchozích aktivit. I v letošním roce jsme uspořádali celou řadu již tradičních akcí a podívali se na za naše humna. Za zvláště vypečené považuji výlety na Berninu a do Roháčů :o) Díky všem, kdo pomáhali, byli při tom a nebo při nás. To nejdůležitější se pak odehrálo na konci roku, když jsme podepsali smlouvu o připojení LHS k DAV Zittau a stali se tak místní skupinou (Ortsgruppe) této sekce. Tím se stal Lužický horský spolek první organizací v České republice náležící k DAV (Deutscher Alpenverein). Věřím, že to byl krok správným směrem, neboť láska k horám nezná hranic. Hoře zdar!

Michal Kosina předseda o. s. Lužický horský spolek

2


Název společnosti:

Lužický horský spolek

Sídlo sdružení:

473 01 Radvanec 3

Právní forma:

Občanské sdružení

IČ: 28554221 DIČ: CZ28554221 Datum založení:

9. 3. 2007

Datum zápisu:

12. 4. 2007

Registrace:

MV ČR

Předseda:

Michal Kosina

Místopředsedkyně:

Petra Sochová

Pokladník:

Petr Mader

Členové (k 31. 12. 2011):

Michal Kosina, Petra Sochová, Petr Mader,

Vít Pokorný, Petr Král, Vladimír Hrebiček,

Lukáš Kuc

Revizor:

Vladimír Hrebiček

Předmět činnosti:

interkulturní vzdělávání,

příroda, sport, kultura

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2011

3


Michal Kosina Narozen 25. 3. 1972 v České Lípě. Vystudoval historii a bohemistiku na PF UJEP V Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Od roku 2004 je aktivním účastníkem projektu Lanterna Futuri. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije v Radvanci, leze po horách, jezdí na kole, chodí do lesa.

Petra Sochová Narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru 1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha, od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (sociální práce, setkávání mládeže) 2001 založení o. s. Euroregionální centrum Lemberk 2007 vznik o. s. Rodowitz Žije v Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě malé děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjiždí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)

4


Lanterna Sommer Special 2011 7 dní napínavých příprav má již za sebou 30členný hudebně-divadelní tým letošního Lanterna Futuri Speciálu, který se konal v Großhennersdorfu. Celý tým čekali intenzivní finální zkoušky s jejich produkcí na téma: „Poločas rozpadu - kam se vytrácí láska?“ Společná úzce propojená hudebně-divadelní pouliční performance se vydala na své turné! Turné proběhlo v těchto městech: 27. července v Liberci před Domem Kultury, 28. července v Drážďanech na ulici Prager Strasse a 29. července v Jelení Goře na místním náměstí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2011

5


Ĺ irokĂ˝ kopec foto Petr Mader

6


29.–30. 1. Lužické 7stovky Již tradiční zimní přechod Lužických sedmistovek šly opět dvě party: běžkařská a pěší. Hreba a spol. jako obvykle pojali tuto záležitost jako nadlidský sportovní výkon s prkýnkama na nohách. Ostatní se rozhodli pro zkrácenou verzi z Jedlové a Pěnkavčí vrch na Luž, prokládanou společenskou konverzací a zábavou. Obě skupiny se setkaly na chatě Lužanka v Horní Světlé.

12.–16. 9. Projekt Písek, Chřibská Projektový týden pro skupinu českých a německých žáků s názvem Písek vedli Vladimír Hrebiček a Dominika Imrichová pod záštitou našeho spolku v Chřibské. Cílem bylo na tématu písku coby zde přítomné látky seznámit žáky s naším krajem (ekologie, sklářství, skalní lezení) a zároveň jeho prostřednictvím dosáhnout interkulturního propojení těchto mladých lidí.

24. 4. Radvaneckej Šajn Kap ‚11 Třetí ročník nočního závodu na horských kolech znamenal konec nadvlády Herbyho, který byl sesazen z trůnu tradičního vítěze Dukem Bogárem. V ženách se naopak po roční pauze vrátila s plnou parádou Nikola Barešová.

27. 9.–2. 10. Roháče Společný výlet do Východních Tater byl ve znamení babího léta a neskutečné pohody.

7. 5. 7. přejezd Lužických hor Jarní přejezd zavedl účastníky do východní části Lužických hor a do okolí Oybina v Žitavských horách. Pro Bikery byla připravena trasa dlouhá 73 km s nastoupanými 1390metry. Vítaným zpestřením byla zastávka v Jonsdorfu u Tita, který pro nás přichystal porci Eintopfu a pivo. Díky.

8. 10. 8. přejezd Lužických hor Za to podzimní přejezd celý doslova prolil intenzivní déšť, takže se ho zúčastnili pouze čtyři odvážlivci. 1. 11.–31. 12. Biénále LHS - Fotografická výstava (Městské kino Nový Bor) V pořadí druhé fotografické Biénále LHS, tentokrát s podtitulem z akcí Horského spolku mělo kladný ohlas mezi návštěvníky novoborského kina.

1.7.–7. 7. Piz Bernina Klíčová letní expedice směřovala na hranice Švýcarska a Itálie. Jejím cílem bylo zdolání nejvýchodnější čtyřtisícovky – Piz Berniny. Expedice zaútočila na vrchol přes Biancograt ve dvou týmech. První ve složení Fany, Pája a Luko byla úspěšná, druhá, Hreba, Maida, Pája a Michal došla k Biancogratu a pak se svezla na základnu helikoptérou. Gratulace patří za sportovní výkon prvnímu týmu a děvčatům z druhého obdiv za statečnost. VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2011

7


Podzimní bučiny na Malém Buku foto Petr Mader Členové8LHS při akci „Sokolí budky“ foto Michal Kosina


Zpráva o hospodaření Výsledovka (1. 1. 2011 – 31. 12. 2011) Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Náklady 501

Spotřeba materiálu

0,00

2 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

512

Cestovné

0,00

10 219,00

0,00

10 219,00

10 219,00

518

Ostatní služby

0,00

6 126,00

0,00

6 126,00

6 126,00

549

Ostatní náklady z činnosti

0,00

40,00

0,00

40,00

40,00

Náklady celkem

0,00

18 785,00

0,00

18 785,00

18 785,00

602

Výnosy z prodeje služeb

0,00

0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

649

Ostatní výnosy z činnosti

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

662

Úroky

0,00

0,00

1,74

1,74

1,74

684

Přijaté členské příspěvky

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

Výnosy celkem

0,00

0,00

14 351,74

14 351,74

14 351,74

Výnosy

Hospodářský zisk za období

-4 433,26

Hospodářský zisk celkem

-4 433,26

Rozvaha Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

11 097,00

16 700,00

13 799,00

2 901,00

13 998,00

9 410,00

9 151,74

16 486,00

-7 334,26

2 075,74

Aktiva 211

Pokladna

221

Běžný účet

261

Pokladna peníze na cestě

0,00

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

311

Odběratelé

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

20 507,00

49 851,74

54 285,00

-4 433,26

16 073,74

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

Aktiva celkem Pasiva 321

Dodavatelé

368

Závazky k účastníkům sdružení

13 264,00

0,00

0,00

0,00

13 264,00

432

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta min

7 331,00

0,00

0,00

0,00

7 331,00

20 595,00

2 400,00

2 400,00

0,00

20 595,00

Pasiva celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

-4 433,26 -4 521,26

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK O.S. 2011

9


Soumrak na Klíči foto Petr Mader


Lužický horský spolek o.s. 473 01 Radvanec 3 www.horskyspolek.eu info@horskyspolek.eu

Copyright © Lužický horský spolek o. s., květen 2012 Design & layout: Petr Mader Foto: Petr Mader

Výroční zpráva 2011  

Výroční zpráva Lužického horského spolku za rok 2011

Výroční zpráva 2011  

Výroční zpráva Lužického horského spolku za rok 2011

Advertisement