Page 1

Výroční zpráva 2010


Podzim na MalĂŠm StoĹžci foto Petr Mader


Obsah 1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2010 Lanterna Futuri Lužický horský spolek 4. Zpráva o hospodaření


Přátelé a kamarádi, příznivci našeho spolku. Ve čtvrtém roce existence našeho Občanského sdružení Rodowitz je vidět, že pomalu a jistě vznikají a budují se nové tradiční akce, které se stávají pravidelnou součástí spolkového života a zároveň mají ohlas a ukotvení v širší veřejnosti. To byl jeden z cílů sdružení – navázat na práci našich předků, obnovovat ejich odkaz a vytvářet nové tradice a vazby. Jedná se pochopitelně o projekt mezinárodních dílen mládeže Lanterna Futuri, který se stal již pevnou součástí projektových týdnů několika škol v Euroregionu Nisa a o činnost spojenou s Lužickým horským spolkem. Oblíbené akce jsou zvláště jarní a podzimní přejezd Lužických hor, Radvaneckej Šajn Kap, zimní přechod „sedmistovek“, Loupežnická jeskyně. Následující výroční zpráva přináší ohlédnutí za rokem 2010 a dává očekávání do dalších let. Všem členům Občanského sdružení děkuji za činnost, sponzorům za podporu a institucím za spolupráci. Hoře zdar!

Michal Kosina předseda o. s. Rodowitz

2


Název společnosti:

Rodowitz

Sídlo sdružení:

473 01 Radvanec 3

Právní forma:

Občanské sdružení

IČ:

28 55 42 21

DIČ:

CZ 28 55 42 21

Datum založení:

9. 3. 2007

Datum zápisu:

12. 4. 2007

Registrace:

MV ČR

Předseda:

Michal Kosina

Místopředsedkyně:

Petra Sochová

Členové (k 31. 12. 2010):

Michal Kosina, Petra Sochová, Petr Mader,

Vít Pokorný, Petr Král, Miloš Nováček,

Vladimír Hrebiček, Martina Bozděchová,

Pavel Kučera, David Kučera, Veronika Novotná,

Jiří Martínek, Lukáš Kuc

Revizor:

Vladimír Hrebiček

Předmět činnosti:

interkulturní vzdělávání,

příroda, sport, kultura

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2010

3


Michal Kosina Narozen 25. 3. 1972 v České Lípě. Vystudoval historii a bohemistiku na PF UJEP V Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Od roku 2004 je aktivním účastníkem projektu Lanterna Futuri. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije v Radvanci, leze po horách, jezdí na kole, chodí do lesa.

Petra Sochová Narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru 1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha, od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (sociální práce, setkávání mládeže) 2001 založení o. s. Euroregionální centrum Lemberk 2007 vznik o. s. Rodowitz Žije v Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě malé děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjiždí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)

4


V roce 2010 spoluorganizovalo naše sdružení tři workshopy Lanterny Futuri, kvůli podmínkám čerpání financí, ale jen v německém Grosshennersdorfu a polském Niedamirowě. Dílny se konaly 21. - 27. března, 11. - 17. dubna a 21. - 27. listopadu. Zúčastnili se jich studenti z třech zemí Euroregionu Nisa. Opět se pracovalo ve filmové, hudební, divadelní, žurnalistické, fotografické dílně a také ve workshopu akčního umění.

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2010

5


MalĂ˝ Buk foto Petr Mader

6


V roce 2010 Lužický horský spolek uspořádal řadu zajímavých akcí pro veřejnost. Některé z nich navázali na akce z minulých let a v jejich pořádání budeme pokračovat i v budoucnu. Jedná se o jarní a podzimní cyklistické výlety v Lužických horách a okolí „Přejezd Lužických hor“, noční závod na horských kolech „Radvaneckej Šajn Kap“, spoluúčast na celosvětové akci „Clean up the world“, květnový výlet do sousedního Saska, prosincový průzkum Loupežnické jeskyně poblíž Labské Stráně. Dále uvádíme veškeré veřejné akce roku 2010: 30.–31. 1. 2010 - Lužické 7stovky Pěší přechod přes všech deset vrcholů Lužických hor přesahujících 700 metrů nad mořem. Po kladných odezvách na akci z roku 2009, jsme uspořádali přechod i letos, ovšem ne po stejné trase, ale z druhého konce. Začátek přechodu začal v Krompachu a prvním vrcholem se stal Hvozd. Odtud jsme pokračovali směrem na Luž. Následoval Weberberg, Pěnkavčí vrch, Bouřný a Jedlová. Bohužel na rozdíl od loňského přechodu napadlo neuvěřitelné množství sněhu, které zabránilo druhý den potračovat ve výstupech na další vrcholy. Jediný vrchol, který se podařilo zdolat byl Klíč. Ačkoliv byli všichni účastníci velice unavení, všem se akce velice líbila. 23. 4. 2010 - Clean up the world - Ukliďme svět! Lužický horský spolek se připojil k celosvětové akci a uklidil okolí silnice mezi Svorem a Polevskem a vrchol Klíče. Během úklidu jsme nasbírali neuvěřitelných 11 velkých pytlů odpadků. 1. 5. 2010 - V. cyklistický přejezd Lužických hor Pro naše účastníky máme připraveny vždy dvě trasy,

pro bikery, která vede zpravidla v terénu, a pro trekaře, která vede většinou po silnicích. Jarní přejezd zavedl cyklisty ke hranici se Saskem a na místa, která jsou pro běžné cyklisty málo dosažitelná. Trasa přejezdu měřila okolo 60 km s 1340 nastupanými metry. Jednalo se o jeden z nejobtížnějších přejezdů vůbec. 1. 5. 2010 - Radvaneckej Šajn Kap 2. ročník nočního závodu na horských kolech se vedl za děštivého počasí, což mělo za následek menší účast závodníků. Ti ovšem ukázali, že jsou skutečnými závodníky a na trati předvedli pozoruhodné výkony. Letos boj o první místo svedlo pět horkých favoritů. Prvenství nakonec obhájil Herbert Schwarz, které ale nebylo tak jednoznačné jako v prvním ročníku. Pro třetí ročník máme připravenou obměněnou trať a změnu v orientačním značení. 8. 5. 2010 - Grosser Winterberg Pro letošní výlet do Saska jsme vybrali nejvyšší vrchol Saského Švýcarska na pravém břehu Labe 556 m vysoký Grosser Winterberg, který se nachází poblíž hranice s Českem u hraniční obce Schmilka. Na vrcholu se nachází hotel s restaurací a rozhlednou, ze které je nádherný rozhled na Česko-saské Švýcarsko, Lužické hory a České středohoří. Zajímavostí je i výškový rozdíl mezi nástupním bodem ve Schmilce a vrcholem, který činí 450 metrů. 2.–8. 7. 2010 - Großvenediger Pro letošní alpský výstup na některou třítisícovku jsme vybrali Großvenediger v horské oblasti Venedigergruppe ve Vysokých Taurech. Na tento vrchol, VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2010

7


GroĂ&#x;venediger, Rakousko foto Archiv LHS

8


který je vysoký 3667 metrů je možné vystoupat z několika směrů. My jsme si vybrali směr z horské chaty Kürsinger Hütte, položené 2558 metrů nad mořem na konci údolí Obersulzbachtal. I přes nepřízeň počasí a mlhu se nám podařilo dosáhnout vrcholu 4. července v poledne a tentýž den jsme ještě zdolali i nedaleký Kleinvenediger (3470 m). 9. 10. 2010 - VI. cyklistický přejezd Lužických hor Podzim v Lužických horách patří k nejbarevnějším obdobím v roce a tuto krásu si nejlepé užijete na kole. A tak nás podzimní přejezd poprvé zavedl do západní části hor kolem Studence, kde se nacházejí velké plochy bučin a obce Doubice. Za jasného slunečního dne jsme nejeli 65 km a nastoupali neuvěřitelných 1418 metrů. Kam to povede příště, uvidíme v květnu. 16. 10. 2010 - Rekonstrukce turistického chodníku na Klíči Pokračování v rekonstrukci chodníku 28.-30. 10. 2010 - Roháče Poslední víkend v říjnu je poslední možností před zimním uzavřením turistických cest z důvodu ochrany přírody, kdy si můžete zvolit jakoukoli trasu na vámi vybrané místo v Roháčích. Ikdyž byl konec října na vrcholcích byl už sníh a proto jsme si vybrali takové trasy a vrcholy, kde to není exponované a tudíž nebezpečné. Z naší základny na chatě Zverovka jsme během tří dnů vystoupali na vrchol Rákoně (1876 m), Volovce (2063 m), Brestové (1934 m) a Salatína (2048 m) a navštívili Roháčské plesa.

Wierch (Kozí vrch 2291 m. n. m.). Vrcholky již byly pokryty zhruba 15 cm vrstvou sněhu, takže se nešlo moc pohodlně a dále přes Zmarzla Przelecz (2137m .n. m.), Granát a od Granátů po Przelecz Krzyžne (konec stezky), na nás čekalo ještě pár šťavnatých chvil v podobě výživného přelezu (kroku) nad hlubokou propastí, kdy máte pod sebou několika set metrový sráz a řetěz ve volném prostoru.. Pro nocleh jsme využili horské chaty Murowaniec a chatu Pěti polských ples. 14. 11. 2010 - NPP Zlatý vrch Po zkušenostech s čištěním sokolích budek a kácením náletových dřevin na PP Pustý zámek jsme letos ve spolupráci s CHKO Lužické hory pokračovali na vyčištění od náletových dřevin na Národní přírodní památce Zlatý vrch. 17. 12. 2010 - Vánoční besídka Tradiční Vánoční besídka v Hospodě U Mlejna v Radvanci, při které jsme promítali fotografie z našich letošních akcí a připravovali akce budoucí. 27. 12. 2010 - Loupežnická jeskyně Již po třetí se vydalo několik odvážlivců do podzemních meziskalních pískovcových prostor poblíž Labské stráně, aby na dvě hodiny zmizeli z dosahu slunečního světla a vyzkoušeli svoji odvahu a silnou vůli v překonání úzkých průlezů, spolupráci při lezení do trhlin, spár a komínů.

27.-31. 10. 2010 - Orla Pérč Orla Pérč neboli Orlí stezka vznikla roku 1903-1906 v Polských Tatrách. Je označována za nejtěžší feratovou cestu ve střední Evropě, mix řetězů, žebříků a přelezů ve výšce 2200-2300 m. n. m. Na rozdíl od skupiny, která se ve stejnou doby nacházela na druhé straně hor v Roháčích, byla naše skupina na exponovaných místech stále. Pro přechod této stezky bylo již zapotřebí použití stoupacích želez a cepínů, ale také hlavně zkušeností. Museli jsme vystoupat kolem krásného Černého jezera, do sedla Zawrat (2159 m. n. m), jež bylo výchozím bodem na Orlí stezku. Dle mapy nás čekalo zhruba 2,5 hod. nejkrásnějšího úseku na nejvyšší vrchol Orlí stezky Kozi VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2010

9


Bouřný po květnové bouři foto Petr Mader Členové10 LHS při akci „Sokolí budky“ foto Michal Kosina


Zpráva o hospodaření Výsledovka (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010) Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Náklady 501

Spotřeba materiálu

0,00

4 033,00

0,00

4 033,00

4 033,00

512

Cestovné

0,00

12 536,00

0,00

12 536,00

12 536,00

518

Ostatní služby

0,00

13 677,00

0,00

13 677,00

13 677,00

549

Ostatní bank. poplatky

0,00

265,00

0,00

265,00

265,00

Náklady celkem

0,00

30 511,00

0,00

30 511,00

30 511,00

602

Výnosy z prodeje služeb

0,00

3 500,00

26 000,00

22 500,00

22 500,00

649

Ostatní výnosy z činnosti

0,00

0,00

170 725,86

170 725,86

170 725,86

662

Úroky

0,00

0,00

72,76

72,76

72,76

684

Přijaté členské příspěvky

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Výnosy celkem

0,00

3 500,00

198 298,62

194 798,62

194 798,62

Výnosy

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

164 287,62 164 287,62

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2010

11


Rozvaha Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

376,00

32 000,00

21,279,00

10 721,00

11 097,00

23 768,38

192 298,62

206 657,00

-14 358,38

9 410,00

Aktiva 211

Pokladna

221

Běžný účet

261

Pokladna peníze na cestě

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

311

Odběratelé

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

432

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta min

171 618,00

0,00

0,00

0,00

171 618,00

Aktiva celkem

195 762,38

269 298,62

272 936,00

-3 637,38

192 125,00

368

Závazky k účastníkům sdružení

181 189,00

168 925,00

0,00

-167 925,00

13 264,00

432

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta min

14 573,58

0,00

170 725,86

0,00

14 573,58

195 762,58

167 925,00

0,00

-167 925,00

27 837,58

Pasiva

Pasiva celkem

Hospodářský zisk za období

164 287,62

Hospodářský zisk celkem

164 287,42

Obratová předvaha Č. účtu

Název účtu

211

Pokladna

221

Běžný účet

261

Počáteční stav MD

Počáteční Obraty stav D za období MD

Obraty za období D

Koncový stav MD

Koncový stav D

376,00

0,00

32 000,00

21 279,00

11 097,00

0,00

23 768,38

0,00

192 298,62

206 657,00

9 410,00

0,00

Pokladna peníze na cestě

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

311

Odběratelé

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

368

Závazky k účastníkům

0,00

181 189,00

167 925,00

0,00

0,00

13 264,00

432

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta min

171 618,00

14 573,58

0,00

0,00

171 618,00

14 573,58

491

Počáteční účet rozvažr

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

501

Spotřeba materiálu

0,00

0,00

4 033,00

0,00

4 033,00

0,00

512

Cestovné

0,00

0,00

12 536,00

0,00

12 536,00

0,00

518

Ostatní služby

0,00

0,00

13 677,00

0,00

13 677,00

0,00

549

Ostatní bank. poplatky

0,00

0,00

265,00

0,00

265,00

0,00

602

Výnosy z prodeje služeb

0,00

0,00

3 500,00

26 000,00

0,00

22 500,00

649

Ostatní výnosy z činnosti

0,00

0,00

0,00

170 725,86

0,00

170 725,86

662

Úroky

0,00

0,00

0,00

72,76

0,00

72,76

684

Přijaté členské příspěvky

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

195 762,58

195 762,58

471 234,62

471 234,62

222 636,20

222 636,20

Celkem

12


Inverze na Klíči foto Petr Mader


Občanské sdružení Rodowitz 473 01 Radvanec 3 www.rodowitz.org Lužický horský spolek www.horskyspolek.eu

Copyright © Rodowitz o. s., květen 2011 Design & layout: Petr Mader Foto: Petr Mader

Výroční zpráva 2010  

Výroční zpráva Lužického horského spolku a Rodowitz o. s. za rok 2010

Výroční zpráva 2010  

Výroční zpráva Lužického horského spolku a Rodowitz o. s. za rok 2010

Advertisement