Page 1

Výroční zpráva 2008


Obsah 1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2008 Lanterna Futuri Lužický horský spolek 4. Zpráva o hospodaření


Milí přátelé a příznivci našeho spolku, Uplynul druhý rok od vzniku Občanského sdružení Rodowitz, a tak se vám do rukou dostává výroční zpráva o naší činnosti v roce 2008. Uplynulý rok byl na spolkové události vskutku bohatý, což mě pochopitelně těší. Po nesmělých začátcích v prvním roce, kdy jsme sbírali zkušenosti, začaly pracovat obě naše sekce naplno. Podařila se zorganizovat řada studentských workshopů, získali jsme Evropskou jazykovou cenu, uspořádali několik akcí pro veřejnost, zahájili opravu cesty na Klíč a jiné. Počet našich členů se víc než zdvojnásobil. A zvláště vám, milí kamarádi – členové, chci poděkovat za nasazení, nápady, inspiraci a pomoc při všem, co jsme dělali. Všem ostatním patří dík za podporu, spolupráci nebo účast. Pokud jste s námi ještě nic neprožili, tak doufám, že vás tahle výročka k účasti na nějaké akci inspiruje.

Michal Kosina předseda o. s. Rodowitz

2


Název společnosti:

Rodowitz

Sídlo sdružení:

Radvanec 3, 473 01

Právní forma:

Občanské sdružení

IČ:

28 55 42 21

DIČ:

CZ 28 55 42 21

Datum založení:

9. 3. 2007

Datum zápisu:

12. 4. 2007

Registrace:

MV ČR

Předseda:

Michal Kosina

Místopředsedkyně:

Petra Sochová

Členové (k 31. 12. 2008):

Michal Kosina, Petra Sochová, Petr Mader,

Vít Pokorný, Petr Král, Miloš Nováček,

Vladimír Hrebiček, Martina Bozděchová,

Pavel Kučera

Revizor:

Helena Marvanová

Předmět činnosti:

interkulturní vzdělávání,

příroda, sport, kultura

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

3


Michal Kosina Narozen 25. 3. 1972 v České Lípě. Vystudoval historii a bohemistiku na PF UJEP V Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Od roku 2004 je aktivním účastníkem projektu Lanterna Futuri. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije v Radvanci, leze po horách, jezdí na kole, chodí do lesa.

Petra Sochová Narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru 1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha, od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (sociální práce, setkávání mládeže) 2001 založení o. s. Euroregionální centrum Lemberk 2007 vznik o. s. Rodowitz Žije v Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě malé děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjiždí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)

4


Občanské sdružení Rodowitz pracovalo v roce 2008 ve dvou sekcích. První byl mezinárodní projekt Lanterna Futuri, který naše sdružení dlouhodobě spolupořádá se sdruženími Begegnungszentrum im Dreieck e.V, Großhennersdorf a Domem Třech Kultur v Niedamirově. 10.–17. 2. 2008 Zimní akademie v Großhennersdorfu. Účastníci si mohli vybrat ze tří médií, kterými ztvární téma Luxus, a to: film, divadlo a hudba. Za podpory zkušených umělců, interkulturních pedagogů a tlumočníků vytvořili jedinečné představení, kde zmíněná média propojily. Dílny v Radvanci březen Filmová dílna GCL, Löbau, Kamenia Góra Nové školy: Dosud se podílely na projektu Lanterna Futuri tři gymnázia: v České Lípě, Herrnhutu a Kamenné Hoře. V letošním roce se projekt rozšířil o dalších devět škol. Na české straně se připojují tři - Gymnázium Rumburk, Obchodní akademie Liberec a Základní škola Klíč Česká Lípa. Nově bude pod hlavičkou Lanterny Futuri spolupracovat 12 škol ze tří zemí a vzniká tak jedinečná síť, která propojí školy z měst: Česká Lípa, Liberec, Rumburk, Löbau, Görlitz, Herrnhut, Seifhennersdorf, Jonsdorf, Kamienna Góra, Zgorzelec, Bolkow a Bogatynia. Školení učitelů nově zapojených škol do projektu probíhalo na několika seminářích na jaře.Vyvrcholením pak byly modelové dílny, jedna z nich proběhla v květnu v Radvanci . Jako médium protentokrát bylo vybráno akční umění ( školy Rumburk, Bolkow, Seifhennersdorf ) VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

5


6


Festival Absurdity of Life , červen, Česká Lípa, Vodní hrad Projekt získal v roce 2008 prestižní Evropskou jazykovou cenu Label pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání a podpory mezikulturního dialogu. V listopadu 2008 byla Lanterna Futuri prezentována na zahajovací konferenci programu Comenius Regio v Bruselu jako příkladný projekt, v němž dochází k propojení školního a mimoškolního vzdělávání a vytváření nových vzdělávacích forem. Filmová Dílna ve Windmühle, Seifhennersdorf, listopad Setkání příznivců našeho občanského sdružení spolu s promítáním filmů „Borůvkové noci“ a „Rozmarné léto“.

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

7


Klíč z Polevského vrchu foto Petra Sochová

8


Druhá sekce, Lužický horský spolek v roce 2008 uskutečnil řadu akcí pro veřejnost. Z nich vybíráme: 26. 4. 2008 Instalace vrcholové turistické schránky s knihou na vrcholu Malého Stožce Po schránce na Klíči, jsme umístili další na tento krásný kopec. Další zatím neplánujeme. 3. 5. 2008 I. cyklistický přejezd Lužických hor Veřejný výlet napříč horama. 2. 7. 2008 Zdolání 6. nejvyššího vrcholu Evropy - Dom 4545 m Expedice členů LHS do Waliských Alp. 31. 7. 2008 Klettersteig - Nonnenfelsen Výlet na zajištěnou cestu kousek od našich hranic, nedaleko Jonsdorfu. 29.-30. 8. 2008 Radtour Stilfserjoch - Scalata Cima Coppi První otevřený veřejný zájezd LHS na cyklistický přejezd jednoho z nejkrásnějších sedel v Alpách. 12.-13. 9. 2008 1. výročí LHS – Island Oslava pod převisem ve skalách nad Sloupem v Čechách 20. 9. 2008 Rekonstrukce turistického chodníku na Klíči Zahájení prací na opravě chodníku na Klíč ze sedla Klíče k nástupové cestě ze Svoru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

9


Kříž na vrcholu Domu foto Petr Mader

10


4. 10. 2008 II. přejezd Lužických hor Pro úspěch prvního přejezdu Lužických hor jsme se rozhodli podnikat i podzimní. Sokolí budky Spolupráce s CHKO Lužické hory na kontrole a čištění hnízdících budek pro sokola stěhovavého Vánoční besídka v rekreačním středisku Radvanec. 27. 12. 2008 Loupežnická jeskyně v Labském údolí Povánoční speleologická atrakce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

11


Lužické hory ze Studence foto Petr Mader

12


Zpráva o hospodaření Výsledovka (1. 1. 2008 – 31. 12. 2008) Č.. účtu

Název účtu

Náklady

Výnosy

501000

Spotřeba materiálu

5.733,00

2

501300

Drobný majetek

20.049,00

2

50 ***

Spotřebované nákupy

25.782,00 *

***

518000

Ostatní služby

126.986,68

10

51 ***

Služby

126.986,68 *

***

549100

Bankovní poplatky

202,00

29

54 ***

Ostatní náklady

202,00 *

***

602000

Tržby z prodeje služeb

15.000,00

45

604000

Tržby za prodané zboží

435,00

46

60 ***

Tržby za vlastní výkony a za z

15.435,00

***

649100

Kladné úroky

79,61

64

64 ***

Ostatní výnosy

79,61

***

684000

Přijaté členské příspěvky

1.500,00

76

68 ***

Přijaté příspěvky

1.500,00

***

691000

Provozní dotace

150.000,00

78

69 ***

Provozní dotace

150.000,00

***

Náklady

Výnosy

Celkem:

152.970,68

167.014,61

Zisk (ztráta)

14.043,93

Součet

167.014,61

ř. VZZ

167.014,61

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

13


Zasněžená cesta na Tolštejn foto Petr Mader Členové14 LHS při akci „Sokolí budky“ foto Michal Kosina


Výsledek hospodaření upravený o daňové neuznatelné náklady a výnosy za období 12 2008 Hospodářský výsledek z výkazu zisku a ztráty:

14.043,93

Nedaňové úpravy

0,00

0,00 14.043,93

Upravený výsledek hospodaření:

Rozvaha dle hlavní knihy za prosinec 2008 Č. účtu

Název účtu

Aktiva

Pasiva

ř.

211000 Pokladna

80,00

73

21 ***

80,00 *

***

221100 Poštovní spořitelna

16.182,58

75

22 ***

16.182,58 *

***

Peníze

Účty v bankách

368000 Závazky k účastníkům sdružení

1.189,00

36 ***

1.189,00

Závazky ke sdružení a záv. z up

121 ***

385000 Příjmy příštích období

-500,00

83

38 ***

-500,00 *

***

Přechodné účty aktiv a pasiv

932100 Nerozdělený zisk 2007

529,65

93 ***

Hospodářský výsledek

529,65

Ztráta/Zisk:

14.043,93

Celkem:

15.762,58

rozv.

94 ***

15.762,58

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODOWITZ O.S. 2008

15


Kříž u silnice u Kytlic foto Petr Mader

16


Občanské sdružení Rodowitz Radvanec 3, 473 01 www.rodowitz.org Lužický horský spolek lhs.rodowitz.org

Copyright © Rodowitz o. s., duben 2009 Design & layout: Petr Mader Foto: Petra Sochová, Petr Mader

Výroční zpráva 2008  

Výroční zpráva Lužického horského spolku a Rodowitz o. s. za rok 2008

Výroční zpráva 2008  

Výroční zpráva Lužického horského spolku a Rodowitz o. s. za rok 2008

Advertisement