Page 1

Gedign a sk ju tporta r och tillbehör av hög k va lite t

O R I G I N A L E T S E D A N 19 21

– MÖJLIGHETERNAS SYSTEM –

Kompletta lösningar för alla miljöer


Henderson har flera decenniers erfarenhet av skjutdörrar. Beslagen är konstruerade så att de går snabbt och lätt att montera och ger dig en skjutdörr som fungerar perfekt från början. Några punkter vill vi dock betona: Välj beslag dimensionerade till skjutdörrens storlek och vikt. Om porten är stor, bör hänsyn även tas till vindkraften. Dörrviktskapaciteten gäller för ett hängrullepar. Glöm inte styrningen Styrningsbeslag gör skjutdörren lättare att manövrera och skyddar också mot kraftig vind som lätt kan bryta sönder en löst hängande dörr. Styrningar för både vägg- och markmontage. Går det ej att fästa markstyrning behövs minst 1 st väggstyrning i portens bakkant. Komplettera gärna med avbärare på väggen alternativt flera väggstyrningar.

Skjutdörrens bredd: 3/4 av höjden För bästa manövrering av skjutdörren bör bredden vara max 3/4 av höjden. Är dörröppningen bredare än höjden rekommenderas dubbla skjutdörrar, eller rälsgående dörrar. Dörrens karm kan byggas i trä eller profiljärn ( eller L). Ramen kläs med panel eller korrugerad plåt.

SKENOR Alla skenor är galvaniserade. För maximal livslängd och funktion bör alla skenor hållas rena och väl smorda. Önskad skenlängd får man genom att skarva ihop erforderligt antal skensektioner. Skarvarna fixeras med konsoler och ändarna med ändkonsoler. Skena

Maximal vikt per dörrblad kg.

Rekommenderad maximalhöjd mm

290

150

3 000 4 000

301

350

301 H

450

4 500

305

700

5 000

307

2000

7 000

(mm)

280

290

301

301H

305

307

A

28

45

66

66

93

104

B

30

36

55

55

57

73

C

1,2

2

2

3

3

5

280

290

301

301H

305

Art. nr. 370000 Art. nr. 370002 Art. nr. 370010 Art. nr. 370015 Art. nr. 370020

Löpskena 280 1,8 m Löpskena 280, 2,0 m Löpskena 280, 2,4 m Löpskena 280, 3 m Löpskena 280, 4 m

Art. nr. 370050 Art. nr. 370055 Art. nr. 370060 Art. nr. 370065 Art. nr. 370070 Art. nr. 370075

Löpskena 290, 1,8 m Löpskena 290, 2 m Löpskena 290, 2,5 m Löpskena 290, 3 m Löpskena 290, 4 m Löpskena 290, 6 m

Art. nr. 370100 Art. nr. 370105 Art. nr. 370110 Art. nr. 370115 Art. nr. 370120

Löpskena 301, 2 m Löpskena 301, 3 m Löpskena 301, 4 m Löpskena 301, 5 m Löpskena 301, 6 m

Art. nr. 370150 Art. nr. 370155 Art. nr. 370160 Art. nr. 370170

Löpskena 301H, 2 m Löpskena 301H, 3 m Löpskena 301H, 4 m Löpskena 301H, 6 m

Art. nr. 370200 Art. nr. 370205 Art. nr. 370215

Löpskena 305, 2 m Löpskena 305, 3 m Löpskena 305, 6 m

Art. nr. 370250 Art. nr. 370255 Art. nr. 370260

Löpskena 307, 2 m Löpskena 307, 2,5 m Löpskena 307, 3 m

307

böjar Kurva för skena 280 har radie 381 mm. Kurva för skena 290-305 har radie 581 mm. Art. nr. 369900 Art. nr. 369905 Art. nr. 369910 Art. nr. 369915 Art. nr. 369920

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 2

www.willab.se/henderson

Kurva för löpskena 280 Kurva för löpskena 290 Kurva för löpskena 301 Kurva för löpskena 301H Kurva för löpskena 305

Fax 0431 - 36 14 18


Konsoler Konsolerna monteras med c/c-avstånd 1000 mm. Skenorna skarvas mitt i konsolen. Nr. 1 eller 1A B

A

E C

Fig.No

A

B

C

D

E

Bult

1A/290

67

13

52

32

27

M8

1/290/s

75

13

55

60

27

M8

1/301/S

95

16

69

60

37

M12

1A/305

140

25

85

76

38

M16

1/307/S

159

24

91

75

45

M16

Fig.No

A

B

C

D

E

Bult

3A/290

56

-

83

32

62

M8

D

D

E

Nr. 3 eller 3A

C

A

3/301/S

88

-

130

57

97

M12

3A/305

121

-

168

75

125

M16

3/307/S

158

-

184

90

140

M16

Fig.No

A

B

C

D

E

Bult

4A/290

67

-

48

75

60

M8

E

Nr. 4 eller 4A

D C

A

4A/305

137

-

83

190

130

M16

4/307/S

158

-

91

184

140

M16

Fig.No

A

B

C

D

E

Bult

4/301/SS

94

-

45

117

95

M12

Nr. 4 /301SS

E D C

A

Nr. 4R A

D

C

A

B

C

D

Bult

4R/290/S

46

30

44

53

M10

4R/301/S

65

57

65

78

M12

4R/305/S

68

75

71

107

M16

4R/307/S

72

75

97

134

M16

Konsol stål Konsol aluminium Ändkonsol stål vänster Ändkonsol stål höger Konsol stål Konsol aluminium Ändkonsol aluminium vänster Ändkonsol aluminium höger Konsol stål Ändkonsol stål vänster Ändkonsol stål höger Konsol aluminium Konsol stål Konsol aluminium Ändkonsol aluminium Konsol stål Konsol aluminium Konsol stål delbar Konsol aluminium Konsol stål Konsol stål Konsol stål Konsol stål Konsol stål Svetskonsol stål Svetskonsol stål Svetskonsol stål Konsol aluminium Konsol stål justerbar Konsol aluminium Ändkonsol aluminium vänster Ändkonsol aluminium höger Konsol stål Konsol aluminium Konsol stål Konsol aluminium Ändkonsol aluminium vänster Ändkonsol aluminium höger Konsol stål Ändkonsol stål vänster Ändkonsol stål höger

1/290S 1 A/290 1/290SV 1/290SH 1/301S 1 A/305 1A/305V 1 A/305 H 1/307S 1/307SV 1/307SH 3A/290 3/301S 3A/305 3A/305Ä 3/307S 4A/290 4/301SS 4A/305 4/307S 4R/290S 4R/301S 4R/305S 4R/307S 4R/29OSB 4R/301SB 4R/305SB 5/290 5/301S 5/305 5/305V 5/305H 5/307S 9A/290 9/301S 9A/305 9A/305V 9A/305H 9/307S 9/307SV 9/307SH

Art. nr. 360825 Art. nr. 360845

Ändbleck till alum konsol Ändbleck till konsol

1 A/290EC 1 A/301 EC

Teckenförklaring: S=Stål, A=Aluminium Samtliga konsoler är av gjuten aluminium eller alternativt galvaniserat stål. Vid skenändar används slutna ändkonsoler eller speciella ändbleck avpassade till den önskande konsoltypen. Skarv­konsoler behövs enbart vid montering av skenkurvor. Max konsolavstånd c/c 1000 mm.

B Svetsbar

A

C

Fig.No

Art. nr. 360800 Art. nr. 360805 Art. nr. 360810 Art. nr. 360815 Art. nr. 360830 Art. nr. 360850 Art. nr. 360855 Art. nr. 360860 Art. nr. 360865 Art. nr. 360870 Art. nr. 360875 Art. nr. 360885 Art. nr. 360895 Art. nr. 360905 Art. nr. 360910 Art. nr. 360915 Art. nr. 360925 Art. nr. 360930 Art. nr. 360940 Art. nr. 360950 Art. nr. 360960 Art. nr. 360970 Art. nr. 360975 Art. nr. 360980 Art. nr. 360985 Art. nr. 360990 Art. nr. 360995 Art. nr. 361010 Art. nr. 361015 Art. nr. 361020 Art. nr. 361025 Art. nr. 361030 Art. nr. 361035 Art. nr. 361060 Art. nr. 361065 Art. nr. 361085 Art. nr. 361090 Art. nr. 361095 Art. nr. 361100 Art. nr. 361105 Art. nr. 361110

D

Fig.No

A

B

C

D

4R/290SB

53

-

44

50

4R/301SB

78

-

65

60

4R/305SB

107

-

71

74

4R/307SB

134

-

97

47

D Nr. 5 B

Fig.No

A

Ändblecken är inga portstoppar! Till samtliga konsoltyper finns ändkonsoler/ändbleck. Dessa monteras en i vardera ytterända av den totala skenlängden enbart för att skenorna inte ska glida isär. Ändblecken får inte användas som portstoppar. Speciella portstoppar som klarar portens tyngd monteras separat på vägg eller i golv. Väggstopp monteras på 2 /3 av portens höjd från marken.

F

C E

A Ändbleck

g f -w g f d Telh0431 44 59 00

B

D

E

F

Bult

5/290

80

20

38

54

27

M12

5/301S

134

28

60

min 80 max 103

38

M16

5/305

155

38

75

92

48

M20

5/307/S

192

26

102

91

45

M20

E

B

Ändbleck 1 A/301 EC (passar till samtliga typer av konsoler i 301 -serien)

A

D

www.willab.se/henderson

Nr. 9 eller 9A Fig.No

A

B

C

D

E

Bult

9A/290

43

16

70

24

51

FS 14

9/301/S

65

12

125

38

89

FS 18

9A/305

84

38

160

59

130

M12

9/307/S

84

50

184

69

140

M16

Fax 0431 - 36 14 18 3


Hängrullar A

Nr 53 Träportar

D

Skena nr.

F maxi

Hängrulle nr.

C

Art. nr. 360240 Art. nr. 360250 Art. nr. 360255 Art. nr. 360260 Art. nr. 360270 Art. nr. 360275 Art. nr. 360280 Art. nr. 360285 Art. nr. 360295 Art. nr. 360300 Art. nr. 360305 Art. nr. 360310 Art. nr. 360315 Art. nr. 360325 Art. nr. 360330 Art. nr. 360335 Art. nr. 360340 Art. nr. 360365 Art. nr. 360370 Art. nr. 360375 Art. nr. 360380 Art. nr. 360455 Art. nr. 360345 Art. nr. 360350

Portvikt

A

B

C

D

E

F

87

95

57

37

35-48

30

150 kg

290

53K/S

301

53A/S 53A/N

142

178

76

56

43-57

70

300 kg 400 kg

301H

53A/S 53A/N

142

178

76

56

43-57

71

360 kg 450 kg

305

53C/S

161

178

76

75

43-57

71

700 kg

307

53FJ/S

215

390

65

88

60

94

2000 kg

B

E

Mått

Nr 56 Metallportar A C

Skena nr.

Hängrulle nr.

290

Portvikt

A

B

C

D

ø

56K/N 56K/S 56K/S200

87

32

27

37

10

150 kg 150 kg 200 kg

301

56A/S 56A/N

142

70

42

56

16

300 kg 400 kg

301H

56A/S 56A/N

142

70

42

56

16

360 kg 450 kg

305 307

56C/S 56FJ/S

161 215

70 86

42 55

75 88

16 20

700 kg 2000 kg

D

B ø

Mått

/S=Stålhjul /N=Nylonhjul /X=Lång bult Är tystgående och erfordrar ej smorda skenor för lång livslängd. För automatiska dörrar, halvera belastningskapaciteten och använd om möjligt nylonhjul. Använd stålhjul för branddörrar eller industriellt bruk där temperaturen överstiger 80°C. OBS. Dörrviktskapaciteten gäller för ett hängrullepar.

Nr 56X Metallportar

A C

D

B

Skena nr.

Hängrulle nr.

290

Mått

53K/S Hängrulle för trä till 290 53A/S Hängrulle för trä till 301 53A/N Hängrulle för trä till 301, nylonhjul 53C/S Hängrulle för trä till 305 56K/S Hängrulle för metall för 290 56K/S70 Hängrulle 70 mm bult för metall till 290 56K/S70/M12 Hängrulle 70 x M12 bult för metall till 290 56K/S200 Hängrulle nållager för metall till 290 56K/N Hängrulle för metall till 290, nylonhjul 56A/S Hängrulle för metall till 301 56A/N Hängrulle för metall till 301, nylon hjul 56AX/S Hängrulle 140 mm bult för metall till 301 Hängrulle 140 mm bult för metall till 301, nylonhjul 56AX/N 56C/S Hängrulle för metall till 305 56CX/S Hängrulle 140 mm bult för metall till 305 56FJ/S Hängrulle för metall till 307 56FJX/S Hängrulle 140 mm bult för metall till 307 57K/S Hängrulle för trä till 290 Hängrulle för trä till 301 57A/S Hängrulle nylonhjul för trä till 301 57A/N Draperirulle för 290 58K/S Hängrulle med plattjärn till 301 71P/301 Hängrulle halvrulle för 290 561/2 K/S Hängrulle halvrulle för 301 561/2 A/S

Portvikt

A

B

C

D

ø

56K/S70 56K/S70/M12

87

70

27

37

10 12

150 kg 200 kg

301

56AX/S 56X/N

142

146

42

56

16

300 kg 400 kg

301H

56AX/S 56AX/N

142

146

42

56

16

360 kg 450 kg

305 307

56CX/S 56FJ/S

161 215

146 140

42 55

75 88

16 20

700 kg 2000 kg

Dubbel skena och portar med profiljärn Konsol: 5/301/S Hängrulle: 56 A X /140 (För ram i profiljärn)

ø

Konsol: 5/301/S (Ej bild) (Justerbar) min 80mm - max 103mm

Nr 57 Träportar

A

B E

D C

Skena nr.

Hängrulle nr.

290

Mått

Portvikt

A

B

C

D

E

57K/S

87

31

140

5

25

301

57A/S

142

57

184

6

38

300 kg

301H

57A/N

142

57

184

6

38

450 kg

Angivna mått avser montage med skena 301 och 301H.

150 kg

Enkel skena och port med träram Konsol: 1/301/S Hängrulle: 53 A (för träram) med justerbar bygel för ramtjocklek 45-57mm.

t r a ns p or t s y s t e m C

Nr 56 1/2

D

Mått

Skena nr.

Hängrulle nr.

A

B

C

D

ø

290

56 1/2 K/S

38

27

37

10

301

56 1/2

65

46

56

10

B A Nr 58K/S A

D B

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 4

Skena nr.

Hängrulle nr.

290

58 K/S

Nr 7IP

C

Mått A

B

C

D

ø

63

73

27

37

6

D

Skena nr.

Hängrulle nr.

301

71 P/301

Mått A

B

C

D

ø

142

59

42

56

16

B

www.willab.se/henderson

Fax 0431 - 36 14 18


Vikdörrar Nr 63 Vikportar

D

C

B

Mått

Skena nr.

Hängrulle nr.

A

B

C

D

290

62K/S

90

77

45

37

301 301H

62A/S

90

77

45

56

305

62C/S

203

104

51

75

A Nr 63. Ändhängrulle för vikport Nr 62 Vikportar D

B

Mått

Skena nr.

Hängrulle nr.

A

B

C

D

290

63K/S

180

77

45

37

301 301H

63A/S

180

77

45

56

305

63C/S

504

104

51

75

C

A Nr 62. Mellanhängrulle för vikport.

Nr 67/89 för skensystem 290 och styrskena 89

Nr 67 Mellanstyrrulle för vikport

Nr 67/97 för skensystem. 301 eller 301H och styrskena 97. Nr 67C/97 för skensystem. 305 och styrskena 97.

Nr 68/89 för skensystem 290 och styrskena 89.

Nr 68 Ändstyrrulle för vikport

Nr 68/97 för skensystem 301 eller 301H och styrskena 97. Nr 68C/97 för skensystem 305 och styrskena 97. Beslagnyckel - Vikdörrar

Nr 65. Bladgångjärn för skensystem 290, 301 eller 301H

Art. nr. 360405 Art. nr. 360410 Art. nr. 360420 Art. nr. 360435 Art. nr. 360440 Art. nr. 360445 Art. nr. 362200 Art. nr. 360140 Art. nr. 360035 Art. nr. 360040 Art. nr. 360045

Hängrulle för vikport med GGJ till 290 Hängrulle för vikport med GGJ till 301 Hängrulle för vikport med GGJ till 305 Hängrulle för vikport med 1/2 GGJ till 290 Hängrulle för vikport med 1/2 GGJ till 301 Hängrulle för vikport med 1/2 GGJ till 305 Gångjärn Styrrulle för vikport Styrrulle för vikport Styrrulle för vikport Styrrulle för vikport

g f -w g f d Telh0431 44 59 00

62K/S 62A/S 62C/S 63K/S 63A/S 63C/S 65 67/89 67/97 68/89 68/97

Vikdörrsystem

290

301

301H

305

Rek. Maxhöjd/ dörrblad

2400 mm

3300 mm

3600 mm

4500 mm

Rek. Maxvikt/ dörrblad

35 kg

55 kg

70 kg

80 kg

Rek. Maxbredd/ dörrblad

900 mm

900 mm

900 mm

900 mm

Dörrtjocklek

35-50 mm

45-55 mm

45-55 mm

45-55 mm

Skena

290

301

301H

305

Konsoler-väggmonterade Konsoler-takmonterade

1A/290 3A/290

1A/301 3A/301

1A/301 3A/301

1/305 3A/305

Hängrullar-mellanrulle Hängrullar-ändrulle

62K 63K

62A 63A

62A 63A

62C 63C

www.willab.se/henderson

Gångjärn

65

65

65

65C

Styrning

67/89 68/89

67/97 68/97

67/97 68/97

67C/97 68/C97

Styrskena

89

89

89

97

Handtag

400

463

463

463

Skjutregel

994

994

994

994

Fax 0431 - 36 14 18 5


Styrningar, tillbehör Glöm inte styrningen Styrningsbeslag gör skjutdörren lättare att manövrera och skyddar också mot kraftig vind som lätt kan bryta sönder en löst hängande dörr. Styrningar för både vägg- och markmontage.

Henderson har styranordningar både för nedgjutning i marken och att fästas på väggen. Vid olämpliga markförhållanden och risk för nedsmutsning och igensättning av snö och is rekommenderas väggstyrning.

104P/89 104P/97 113R/94 106HF/94

Nr 113R. Kantmonterad styrrulle. Stålplatta med mässingsrulle. Rekommenderas inte för tunga dörrar eller smutsiga förhållanden. Användes med styrskena nr 89 eller 94

126H

Nr 104 P Styrrulle för montering på vinkeljärn. Avsedd att användas tillsammans med U-skena monterad i portens underkant. Användes med styrskena nr 89 eller 97. Specificera alltid typ av styrskena vid beställning av styrning (t.ex. 104P/97).

106HF/94. För kantgående system.

126

Nr 126. Golvstyrrullar. För nedgjutning. 126H kullagrad stålhjul. 126 nylonrulle.

31E

31D

Dubbelstyrkonsol 31DB

Enkelstyrkonsol 31EB

Nr 31EB. Väggstyrning (för enkla eller 2-delade portblad). Användes tillsammans med styrskena U44/44 och galvat 1” rör. För omlottgående portblad användes 31 DB. Se komplett styrning nedan.

Den bästa styrningen för en enkelport är rörstyrningen då den styr porten hela vägen när den öppnas. Styrskena U44 x 44

Dörr

Nr 31E Väggstyrrulle (för enkla eller 2-delade portblad). Ger en tröskelfri öppning. Vinkel av galv. stål. Nylonrullar.

Nr 31D Väggstyrrulle (omlottgående portblad). Ger en tröskelfri öppning. Vinkel av galv. stål. Nylonrullar.

128 Nr 128. Styrsko med centrumstopp för tvådelade portar. Förzinkat järn. Reglerbar bredd. Körbar.

Rör Styrkonsol Räls 299

Styrskena 89

Räls 299 för nedgjutning med styrskena 89 undermonterad på porten ger mycket bra styrning.

Nr 112. Dörrhållare. Fixerar porten vid karmen i låst läge. Slitsad för hänglåsbygel. Kan även användas som dörrstopp.

s t y rskenor 89

94

97

U40

A C B

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 6

www.willab.se/henderson

mm

89

94

97

U40

A

25

20

38

40

B

24

21

27

40

C

3

1,5

3

2

Längd:

3m

3m

3m

2,5 m

Art. nr. 370620 370630 370640 370600

Fax 0431 - 36 14 18


Styrningar, tillbehör 7532 WILLAB_KAT kap_16

03-10-15

13.53

333 454

Sida 187

994 7532 WILLAB_KAT kap_16

Sida HEN D187 ERSON BESLAG

03-10-15

13.53

Styrningar, tillbehör Nr 333. Skjutregel - för försänkning. 152x35 mm. HENDERSON BESLA G Alumniumlegering med mattanodiserad finish.

7532 WILLAB_KAT kap_16

03-10-15

13.53

Sida 187

Styrningar, tillbehör Nr 454. Skjutregel - för försänkning. 190x41 mm.

HENDERSON BESLAG 414 13.53

Nr. 994 - 380 mm elektrogalvaniserad låsbult i stål med ingjutningshylsa

Nr 112. Dörrhållare. Fixerar p låst läge. Slitsad för h Dörrstopp.

▼ Styrningar, tillbehör 464

Sida 187 413

463

Skålhandtag. med mattanodis3-10-15Nr 400. 13.53 Sida Aluminium, 187 erad finish. 108 x 48 mm med 17 mm försänkning.

▼G NDERSON BESLA

109

107

Räls 299 med styrskena 89 undermonterad på porten ge en mycket bra styrning Nr 463. Båghandtag. Förzinkat järn. 159 x 46 mm. Best. nr. 370755 Räls stål 3 m, 299/3M

16

AT kap_16 400 03-10-15

16

Alumniumlegering med mattanodiserad finish.

Best. nr. 362110 Dör

Nr 112. Nr 107. Dörrhållare. Fixerar porten vid karmen i Dubbel väggstopp.Förzinkat stål försedd låst läge. Slitsad för hänglåsbygel. med gummibuffert. Monteras på vägg, Dörrstopp. 104P/89 2/3 av porthöjden. Vid tyngre portar monteras st. 104P/97 Best. nr. 2362110 Dörrhållarstopp 112

Best. nr. 370620 Styrskena stål 3 m, Art.89nr.C/M 360055 Styrrulle 109

107 89 underNr 414. Skålhandtag. Aluminium, naturell.Räls 299 medNrstyrskena 464. Båghandtag. Förzinkat järn. porten ge en myck133 x 60 mm med 20 mm försänkning. monterad på261x62 mm. Nr 107. et bra styrning

16

Styrningar, tillbehör

16

Art. nr. 360060 Styrrulle Art. nr. 360075 Styrrulle 106HF/94 Nr 109. Dubbel väggstopp.Förzinkat försedd Nr 112. Art. nr. 360085 stålStyrrulle 113R/94 Enkel vägg- eller golvstopp. Förzinkat Nr 413. Skålhandtag. Extra kraftig förzinkat järn. med gummibuffert. Monteras påStyrrulle vägg, Dörrhållare.stål Fixerar vid karmen i Art. nr. 360090 126 medporten gummibuffert. Lämplig för 152 x 95 mm med 26 mm försänkning. Best. nr. 370620 Styrskena stål 3 m, 2/3 av porthöjden. tyngre portar låst läge. Slitsad förportar. hänglåsbygel. lättare 89 C/M Art. nr.Vid 360095 Styrrulle 126H ▼ monteras 2 st. Dörrstopp. Monteras på vägg, 2/3 av porthöjden. Nr 65. 31E 109 Art. nr. 360120 Enkel väggstyrrulle 107 Räls 299 med styrskena 89 underBladgångjärn för vikp Nr 109. Art. nr. 360125 Dubbel väggstyrrulle 31D Best. nr. 362110 Dörrhållarstopp 112 Best. nr. 362100 Väggstopp 107 monterad på porten ge en mycksystem 290, 301 eller Enkel väggeller golvstopp. Förzinkat Art. nr. 360135 Enkel styrkonsol med Fs MlOX90 31EB Nr 107. Best. nr. 362105 Golvstopp 109 et bra styrning stål med gummibuffert. Lämplig Dubbel för Dubbel väggstopp.Förzinkat stål försedd Best. nr. 362200 Blad Art. nr. 360137 styrkonsol med Fs MlOX90 31DB Best. nr. 370755 Räls stål 3 m, 299/3M lättareMonteras portar. på vägg, med gummibuffert. Art. nr. 360155 Styrsko, par 128 Best. nr. 370620 Styrskena stål 3 m, Nr av 112. Nr 65. Monteras på vägg, 2/3 av porthöjden. 2/3 porthöjden. Vid tyngre portar 107 89 C/M Dörrhållare. porten vid karmen i Bladgångjärn för vikportar till skenmonteras 2 st.Fixerar Best. nr. 362100 Väggstopp 107 Art. nr. 370600 Styrskena U 40/40 U40/2,5 m låst läge. Slitsad för hänglåsbygel. system 290, 301 eller 301H. Aluminium. Några exempel på lösning av styrningar Best. nr. 362105 Golvstopp 109 Nr 109. Art. nr. 370607 Rör galvat 1 34/3M ▼ Dörrstopp. Best. nr. 362200 Bladgångjärn 65 109 Nr 112. 107 Enkel vägg- eller golvstopp. Förzinkat med styrskena 89 underArt. nr. Styrskena stål 89C/3M Mellanstyrrulle 67370620 Dörrhållare. Fixerarstål porten karmen i Best. nr.vid 362110 Dörrhållarstopp 112 med gummibuffert. Lämplig för ad på porten ge en myck94XC/3M för vikport Art. nr. 370630 Styrskena aluminium låst läge. Slitsad för lättare hänglåsbygel. Nr 107. yrning portar. Art.Styrrulle nr. 370640 stål 97C/3M Dörrstopp. Best. nr.2/3 360140 67/89 Styrskena Dubbel väggstopp.Förzinkat stål försedd Nr 65. Monteras på vägg, av porthöjden. 70755 Räls stål 3 m, 299/3M 109 107 89 underför skensystem 290 Bladgångjärn och av styrningar Några exempel på lösning med gummibuffert. Monteras på vägg, för vikportar till sken107 70620 Styrskena stål 3 m, Best. nr. 362110 Dörrhållarstopp 112Väggstopp 107 ▼ en myckBest. nr. 362100 Art.styrskena nr. 370755 Räls stål 3290, m 301 eller 301H. Aluminium. 299/3M 89 2/3 av porthöjden. Vid tyngre portar system 89 C/M 31E 31E Nr 107. Best. nr. 362105 Best. Golvstopp nr. 360035 109 Styrrulle 67/97 monteras 2 st.Mellanstyrrulle 67 Dubbel väggstopp.Förzinkat stål försedd 109 Best. nr. 362200 Bladgångjärn 65 299/3M för styrsystem 301-305 för vikport Art. nr. 362000 Skjutregel nat.elox. 333 med gummibuffert. Nr Monteras 109. på vägg, l 3 m, Best. nr. 360140 Styrrulle 67/89 Nr 112. Art.och nr. styrskena 362005 97 Skjutregel nat.elox. 454 2/3 av porthöjden. Vid tyngre portar Enkel väggeller golvstopp. Förzinkat 112 31E för skensystem 290 och Dörrhållare. Fixerar porten vid karmen i Art. nr. 362010 Skjutregel nat.elox. 994/380 monteras 2 st. 107 stål med gummibuffert. Lämplig för 107 styrskena 89 låst läge. Slitsad för hänglåsbygel. Art.lösning nr. 362050 Skålhandtag Enkel lättare portar. 31E 400 31E 31E skjutport Några exempel på av styrningar Nr 109. Best. nr. 360035 Styrrulle 67/97 Dörrstopp. ▼ Nr 65. Monteras på vägg, 2/3 av porthöjden. Art. nr. 362055 Skålhandtag 413 Enkel vägg- eller golvstopp. Förzinkat för styrsystem 301-305 Bladgångjärn för vikportar tillnr. skenBest. nr. 362110 Dörrhållarstopp 112 67 Mellanstyrrulle Art. 362060 Skålhandtag 414 stål med gummibuffert. för Best.Lämplig nr. 362100 Väggstopp 107 och styrskena 97 system 290, 301 eller 301H. Aluminium. för vikport Art. nr. 362065 Båghandtag 463 lättare portar. Best. nr. 362105 Golvstopp 109 112 31E 112 tål försedd Best. 360140 Styrrulle 67/89 Nr 109. Enkel2/3 vägg‑ eller golvstopp. Förzinkat stål med gummibuffert. Art. nr.65362070 Båghandtag 464 Nr 65. Monteras på vägg, av nr. porthöjden. Best. nr. 362200 Bladgångjärn Enkel skjutport s på vägg, förpå skensystem 290 och för vikportar till skenLämplig för lätta portar. Monteras vägg. Bladgångjärn Art. nr. 362100 107Väggstopp dubbel 107 107 Best. nr. 362100 Väggstopp 107 portar 107 styrskena 89system 290, 301 eller 301H. Aluminium. Art. nr. 362105 Golvstopp enkel 31E 109 31E 128 31E 31E 31E Best. nr. 362105 Golvstopp 109 Best. nr. 360035 Styrrulle 67/97 Nr 107. Dubbel väggstopp. Förzinkat stål försedd med gummibufferts. Art. nr. 362110 Dörrhållarstopp 112 Best. nr. 362200 Bladgångjärn 65 för styrsystem 301-305 av styrningar Några exempel på lösning Lämplig för medelstora portar. Monteras på vägg. Art. nr. 362020 Portlås VL/1 och styrskena 97 Vid tyngre portar monteras 2 st.

Styrningar, tillbehör ON BESLAG Best. nr. 370755 Räls stål 3 m, 299/3M

16

behör

örzinkat tyrrulle 67 lig för

112

ort

Några exempel på lösning av styrningar Enkel skjutport

60140 Nr 65. höjden.Styrrulle 67/89 för skensystem 290 och för vikportar till skenBladgångjärn 07 styrskena 89system 290, 301 eller 301H. Aluminium. 09 60035 Styrrulle 67/97 9 Best. nr. 362200 Bladgångjärn 65 för styrsystem 301-305 m 290 och och styrskena 97

107 31E

112 Mellanstyrrulle 68 för vikport

107 31E

31E

112

31E

31E

112

31E

31E

Dubbel skjutport Mellanstyrrulle 68 107 för31E vikport 112

107

112 128

31E

128

31E

31E

31E 128

107

31E

31E

31E

31E

128

31E

128

31E

31E

128

31E

31E

31E

31E

112

107

107

112

31D

187

107 Kundservice: 0431-44 59

31D

112

Best. nr. 360040 Styrrulle 68/89 Fax: 0431-361418 Kundservice: 0431-44 59 33 Dubbel skjutport för skensystem 290 och 107 107 styrskena 89 112 112 31D 31D ska dörren styras i marken eller på väggen? 31E 31E 128 Best. nr. 360045 Styrrulle 68/97 för styrsystem 301-305 Dubbel skjutport Omlottgående skjutportar Henderson har styranordningar och styrskena 97 både för nedgjutning i marken och att fästas på väggen. Vid olämpliga markförhållanden

187

31E

31E

60040 Styrrulle 68/89 h0431 g f -w g f d Tel 44 för skensystem 290 och styrskena 11289 31E 60045 Styrrulle 68/97 9 för styrsystem 301-305 m 290 och

128

och risk för nedsmutsning och igensättning av snö och is rekommenderas styrning monterad på vägg. 107 Fax: 0431-361418 Kundservice: 0431-44 59 33 31E 31E

187

59 00 128

www.willab.se/henderson 31E

112

Omlottgående skjutportar

107

31D

31D

Fax 0431 - 36 14 18 107

128

107

Omlottgående skjutportar

107 0431-361418 107 Fax: 31D

31E

Omlottgående skjutportar 31E 31E

Dubbel 31Eskjutport 128 Omlottgående skjutportar

31E

112

Best. nr. 360040 Styrrulle 68/89 för skensystem 290 och styrskena 89 112 112 Best. nr. 360045 Styrrulle 68/97 för styrsystem 301-305 Dubbel skjutport och styrskena 97

Best. nr. 360040 Styrrulle 68/89 för skensystem 290 och 107 styrskena 89107 31E 31E Best. nr. 360045 Styrrulle 68/97 för styrsystem 301-305 Mellanstyrrulle 68 och styrskena 97 107

för vikport 112

31E

112

112

Två eller flera dörrar som skjuts på olika skenor.

Enkel skjutport

Enkel skjutport

tyrrulle 68 107 ort

Dubbel skjutport Två dörrar som skjuts åt var sitt håll på samma 107 skena. 31E 31E 31E

107

31E

7 mösning 301-305 av styrningar a 97

Enkel skjutport

31E 107

7


Rälsgående system Henderson har komplett system för rälsgående portar. Rälshjulen går lätt och tyst och är ett bra alternativ till hängande portar. I nedanstående tabell finns rekommenderade beslag till portar i olika vikt och höjd.

360615

360100

360070 360640

Maxvikt

55 kg

170 kg

270 kg

225 kg

350 kg

800 kg

225 kg

350 kg

800 kg

2000 kg

Max dörrhöjd

2600 mm

2600 mm

3300 mm

3300 mm

4000 mm

5200 mm

3300 mm

4000 mm

5200 mm

7500 mm

Dörrtjocklek

30–57 mm

30–57 mm

44–57 mm

44–50 mm

44–54 mm

54–63 mm

44–50 mm

44–54 mm

54–63 mm

58–70 mm

Toppstyrskena

94X

900

900

900

99

99

900

99

99

13

Styrrulle

113R/94

203/900

203/900

54/900

53/99

53/99

104/900

104/99

104/99

104/136

Rälshjul

913N

913XB

916

5

2

3

5S

1S

3S

4SJ

Räls

915X

918

917

299

298

298

298

298

298

298

Trädörr

x

x

x

x

x

x

400

400

400

414

414

414

Ståldörr Handtag

x

x

x

x

463

463

463

464

Exempel på några av alla beslag för rälsgående portar

Räls 298

Räls 299

Räls 917

Räls 915x

Styrrulle 104/900

Styrning 901/909L

Styrning 203/900

Rälshjul 913N

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 8

För mer information www.willab.se/henderson om beslag beställ vår specialbroschyr

Rälshjul 3S

Fax 0431 - 36 14 18


Versa Frame Portram h en d ersons b y g g s a t s f ö r sk j u t p or t a r t i l l i n d u s t r i o c h l a n t b r u k

Det största problemet brukar vara att göra porten. Det har Henderson löst. Med en skjutport i byggsats! Med vanliga handverktyg bygger du snabbt och enkelt en stabil dörram i galvade profiljärn. Den blir både vinkelrät och formstabil och du kan göra den med mått upp till 5x5 meter! Versa Frame har en monteringssats som gör den mycket stabil och lättmonterad.

Portramen hängs upp i skena av typ 301 plus beslag. Ramar och monteringssatser erhålles efter dörrens mått uppräknat till närmaste standardmått enligt nedan: Porthöjd 2m

3m

4m

5m

Portbredd 2 m

5 x VF2 1 x VK2

4 x VF2 2 x VF3 1 x VF3

5 x VF2 2 x VF4 1 x VK4

6 x VF2 2 x VF5 1 x VK5

Portbredd 3 m

2 x VF2 3 x VF3 1 x VK2

6 x VF3 1 x VK3

5 x VF3 2 x VF4 1 x VK4

6 x VF3 2 x VF5 1 x VK5

Portbredd 4 m

2 x VF2 3 x VF4 1 x VK2

2 x VF3 4 x VF4 1 x VK3

7 x VF4 1 x VK4

6 x VF4 2 x VF5 1 x VK5

Portbredd 5 m

2 x VF2 3 x VF5 1 x VK2

2 x VF3 4 x VF5 1 x VK3

2 x VF4 5 x VF5 1 x VK4

8 x VF5 1 x VK5

h en d erson v ers a f r a m e Art. nr. 370400 Art. nr. 370405 Art. nr. 370410 Art. nr. 370415

VF‑portram 2x2 m VF‑portram 2x3 m VF‑portram 2x4 m VF‑portram 2x5 m

Art. nr. 370420 Art. nr. 370425 Art. nr. 370430 Art. nr. 370435

VF‑portram 3x2 m VF‑portram 3x3 m VF‑portram 3x4 m VF‑portram 3x5 m

Art. nr. 370440 Art. nr. 370445 Art. nr. 370450 Art. nr. 370455

VF‑portram 4x2 m VF‑portram 4x3 m VF‑portram 4x4 m VF‑portram 4x5 m

Art. nr. 370460 Art. nr. 370465 Art. nr. 370470 Art. nr. 370475

VF‑portram 5x2 m VF‑portram 5x3 m VF‑portram 5x4 m VF‑portram 5x5 m

Stålportar Willab Portram Willab ramen är ett alternativ av ramprofiler, med mått upp till 6x6 meter. Ramen kompletteras med samma beslag som Versa Frame.

g f -w g f d Telh0431 44 59 00

Byggsats för portstorlek upp till 6 x 6 m. Ramprofilerna är tillverkad i zink/aluminium belagt stålrör. 40 x 60 x 2. Ramen monteras med medföljande beslag och skruv. Ramar och monteringssatser beställes efter dörrens mått uppräknat till närmaste standardmått enligt nedan: Art. nr. 370486 Art. nr. 370487 Art. nr. 370488 Art. nr. 370489 Art. nr. 370490 Art. nr. 370491 Art. nr. 370492 Art. nr. 370493 Art. nr. 370494 Art. nr. 370495 Art. nr. 370496 Art. nr. 370480 Art. nr. 370497 Art. nr. 370498 Art. nr. 370482 Art. nr. 370485

www.willab.se/henderson

Portram Willab 3 x 3m Portram Willab 3 x 4m Portram Willab 3 x 5m Portram Willab 3 x 6m Portram Willab 4 x 3m Portram Willab 4 x 4m Portram Willab 4 x 5m Portram Willab 4 x 6m Portram Willab 5 x 3m Portram Willab 5 x 4m Portram Willab 5 x 5m Portram Willab 5 x 6m Portram Willab 6 x 3m Portram Willab 6 x 4m Portram Willab 6 x 5m Portram Willab 6 x 6m

Fax 0431 - 36 14 18 9


Transportsystem Henderson Standard skenor, skenkurvor och konsoler kan användas tillsammans med ett urval specialgjorda hängrullar för att skapa varierande takhängda transportsystem. Dessa är inte enbart avsedda för transport av laster från en lokal till en annan, utan också för mer specialiserade användningsändamål t ex som industridraperier, kabelvagnar m.m.

ÖVERHÄNGT TRANSPOR SYSTEM

Konsol

Hängrulle nr. 58 K/S

KABELVAGNSSYSTEM

Skenkurva

INDUSTRIDRAPERIER

Skena nr. 290

Skena

ANVÄNDNING Transportsystemet är användbart för industrier och varuhus, för kommersiella ‑ offentliga byggnader och för lantbruk. Man kan välja mellan 3 olika skensystem med kurvor beroende på lastvikten. Montering är vanligast i takets bärande konstruktion med fasta eller justerbara takkonsoler. Monterade c/c 500 ‑ 1000 mm, men det är viktigt att takkonstruktionen kan bära en rörlig last.

HÄNGRULLAR TEKNISK BESKRIVNING Skenor och kurvor: Varmgalvaniserat kallvalsat stål. Skenan bör smörjas efter montering.

Konsol Hängrulle

Konsoler: Gjuten aluminium eller förzinkat stål. Hängrullar: Stålhjul med underhållsfria, permanentsmorda kullager. Alla ståldelar är förzinkade. Dörrstoppar: Galvaniserat stål. KONSOLER - Takmonterade

Skenor se sid 2. Konsoler se sid 3. Hängrullar se sid 4. Kurvor se sid 2.

Väggmonterade

sken a p s – 1 ANVÄNDNING Skensystemet är lämpligt och väl anpassat för transport av elkabel eller slang i verkstadslokaler, tvätthallar, lagerhallar, studios, lantbruksbyggnader m.fl. UPPHÄNGNING AV KABEL ELLER SLANG

DRAPERIER OCH PRESENNING

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 10

Systemet är dessutom mycket lämpligt för upphängning av tyngre draperier eller presenning inomhus.

TEKNISK BESKRIVNING Skenor: Varmgalvaniserat kallvalsat stål. Lagerförd längd: 6000 mm. Konsoler: Förzinkad stålkonsol avsedd för tak-­ montering med alt. fastsättning. Förzinkad skarvkonsol i stål tillåter frihängande skenskarvar för enklare montering. Hängrulle: Helt underhållsfria med mycket lätt-­ rullande hjul av brons. Kabelstropp: Tillverkade av läder i högsta kvalitet. Finns i olika längder för alt. upp­ hängning av kabel eller slang.

Skena PS - 1

Konsoler PSH-1 Kabeltransport Art. nr. 368500 Art. nr. 368505 Art. nr. 368525 Art. nr. 368530 Art. nr. 368540 Art. nr. 369970 Art. nr. 370300

Hängrulle m s‑krok KVR‑1 Hängrulle flatkabel KVF-1 till PS-skena Konsol till skena PSH‑l Skarvkonsol. PSS‑1 Kabelstropp. KVR‑ST 175 mm PS-kurva dia. 1200 mm Löpskena drap/kabel. PS‑1/6 m

www.willab.se/henderson

Hängrulle KVR 1

Skarvkonsol PSS-1

Kabelstopp KVR-ST

Fax 0431 - 36 14 18


Kompletta lรถsningar med mรถjligheternas system

g f -w g f d Telh0431 44 59 00

www.willab.se/henderson

Fax 0431 - 36 14 18 11


Tillverka din egen PVC–ridå Det är snabbt och enkelt att tillverka sin egen ridå. Allt man behöver är att beställa PVC-plast på rulle och upphängningsbeslag. Sedan skär man PVC-plasten i erforderliga längder, monterar beslagen på remsorna och hänger dem på skenan med överlapp. Man kan också

fixera remsorna i överkant mellan två plattjärn eller träreglar som man sedan fäster på väggen. Normal överlappning av stripsen är 50% (dvs. på 200 mm strips är överlappningen 50 mm) men för att få en tätare ridå överlappar man upp till full överlapp 100 %. (Se nedan)

Enkel överlapp 50%

Dubbel överlapp 100%

p v c s t r i p es Det finns olika sorter av PVC-strips. PVC-strips Polar är tillverkade av en kadiumfri slitstark PVC med en hög andel mjukgörare som håller din ridå smidig och bekväm även vid kyla. De vanligaste är transparenta och används inom alla områden allt ifrån industrin, dagligvaruhandeln till lösdriftsstallar och lager av olika slag. Det finns även kulörta strips t.ex. grön som skärmar vid svetsning eller håller ljus ute från potatislager m.m. Avgörande för valet av ridå är storlek på ridån, typ av verksamhet, vindförhållande, typ av trafik etc. Som tung trafik räknas truckar, lastbilar, traverser m.m. och då bör minst en tjocklek av 3 mm väljas på ridån.

Artnr.

Färg

BreddxTjocklek

Längd

368010

Transp. Polar

200 x 2 mm

50 m

368015

Transp. Polar

200 x 2 mm

Delad rle

368020

Transp. Polar

300 x 3 mm

50 m

368025

Transp. Polar

300 x 3 mm

Delad rle

368030

Transp. Polar

400 x 4 mm

50 m

368035

Transp. Polar

400 x 4 mm

Delad rle

368050

Grön Svets

300 x 2 mm

50 m

368055

Grön Svets

300 x 2 mm

Delad rle

u p p h ä n g n i n g s b es l a g Våra beslag är rostfria, ledade och enkla att montera. Upphängningsbeslagen består av skenor (984 mm långa) samt klammer med olika bredd(beroende på stripsbredden) som enkelt krokas på skenan.

Artnr.

Artikel

Storlek

367900

Rostfri skena

984 mm

367910

Upphängningsbeslag

200 mm

367920

Upphängningsbeslag

300 mm

367930

Upphängningsbeslag

400 mm

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 12

www.willab.se/henderson

Fax 0431 - 36 14 18


280-systemet Husky – Beslag till skjutdörrar inne och ute ANVÄNDNING Husky‑beslaget är extra robust för alla typer av inner‑ och ytterdörrar i trä eller metall. Beslaget kan användas i många miljöer både inom industrin och för kommersiella lokaler.

TEKNISK BESKRIVNING Skena: Galvaniserat stål. Finns även i aluminium (280 AL). Samtliga skenor är hålstansade i överkant. 1800 mm. Hängrullar: H50: Nylon. H100: Permanentsmorda kullager. Alla ståldelar är rostskyddsbehandlade. Konsoler: Galvaniserade stålkonsoler. D örrstoppar och dördedare: Nylon Alternativ styrning finns på nästa sida.

Beslagen finns i komplett sats med skena, beslagsats som kompletteras med valfri längd på skena eller i delar var för sig. Hängrullar och beslagsatser finns för dörrvikt på max 50 kg eller max 100 kg.

KOMPLETTA BESLAGSATSER

h u sk y

Komplett beslagsats H50/18 och H50/24 ‑ dörrvikt max 50 kg innehåller: Skena, 2 hängrullar, dörrledare, dörrstoppar, konsoler, skruv och monteringsanvisning.

Husky Standard Set H50 och H 100 innehåller: 2 hängrullar, dörrledare, dörrstoppar, skruv och monteringsanvisning. Kompletteras med valfri längd på skena.

Art. nr. 363070 Art. nr. 363200 Art. nr. 363205 Art. nr. 363210 Art. nr. 363220 Art. nr. 363255 Art. nr. 363257

Styrning 102N Husky 900 mm dörrsats komplett Husky 1200 mm dörrsats komplett Beslagsats för 1 dörr, 50 kg Beslagsats för 1 dörr, 100 kg Hängrulle 50 kg inkl. fästplatta Hängrulle 100 kg inkl. fästplatta

102N H50/18 H50/24 H50N H100 284N 284/100

Art. nr. 363265 Art. nr. 363260 Art. nr. 363270 Art. nr. 363272 Art. nr. 363280 Art. nr. 363285 Art. nr. 369900

Hängrulle 100 kg dörr nylon Hängrulle 50 kg dörr Hängrulle 100 kg dörr, aluminium Draperirulle Stopp Konsol Kurva för löpskena 280

285D/100 285/N 285/100 288 287 281 600/280

Art. nr. 370000 Art. nr. 370002 Art. nr. 370010 Art. nr. 370015 Art. nr. 370020

Löpskena 280, 1,8 m Löpskena 280, 2,0 m Löpskena 280, 2,4 m Löpskena 280, 3,0 m Löpskena 280, 4,0 m

280/1,8M 280/2,OM 280/2,4M 280/3M 280/4M

d e t a l j er

285N

285D/100

285/100

Skena 280

Kurva R=381 mm

284N

284/100

288

Stopp 287

Konsol 281

g f -w g f d Telh0431 44 59 00

För mer information www.willab.se/henderson om beslag beställ vår specialbroschyr

Fax 0431 - 36 14 18 13


Single Top – Beslag till skjutdörrar för inomhusbruk ANVÄNDNING Singel Top‑beslaget är konstruerat för alla slags skjutdörrar. Ett utrymmesbesparande system för garderober och skåp i bostäder och på kontoret. Systemet gör att dörren skjuts helt åt sida så att öppningen blir fri.

Singel Top Standard Set innehåller: Komplett beslag inkl. takskena, hängrullar, dörrstopp, dörrledare, skruv och monteringsanvisning.

För dörrar med maxvikt 45 kg, maxbredd 900 mm, tjocklek max 40 mm. Altemativ styrning 113/81X med styrskena 81X, eller styrrulle 106HF/94 med styrskena 94XC, kan beställas. Lämpliga styr­ningar till dörrar som utsätts för stort slitage. Art nr

Beskrivning

Set

363000

Beslagsats 1200 mm för 1 dörr

ST12

363005

Beslagsats 1500 mm för 1 dörr

ST15

363010

Beslagsats 1800 mm för 1 dörr

ST18

Double Top – Beslag till skjutdörrar för inomhusbruk ANVÄNDNING Double Top‑beslaget gör att de skjutbar dörrarna går omlott hela vägen. Speciellt lämpligt för hela väggutrymmet i t.ex. sovrum, kontors‑ eller förrådsutrymen där man behöver större, fria. golvytor. För dörrar med maxvikt 45 kg, maxbredd 900 mm, tjocklek max 40 mm. Altemativ styrning 113/81X med styrskena 81X, eller styrrulle 106HF/94 med styrskena 94XC, kan beställas. Lämpliga styr­ningar till dörrar som utsätts för stort slitage. Art nr

Beskrivning

Set

363020

Beslagsats 1200 mm för 2 dörr

W12

363025

Beslagsats 1500 mm för 2 dörr

W15

363030

Beslagsats 1800 mm för 2 dörr

W18

363035

Beslagsats 2400 mm för 3 dörr

W24

363050

Beslagsats för extra dörr

W1

363055

Beslagsats för 2 st extra dörrar

W2

Double Top Standard Set innehåller: Komplett beslag inkl. takskena, hängrullar, dörrstopp, dörrledare, skruv och monteringsanvisning.

a l t ern a t i va s t y rn i n g a r t i l l s m å b es l a g en

Styrning 113/81X Art. nr. 363065

g f -w g f d Telh0431 44 59 00 14

Styrskena 81X, 3 m Art. nr. 370660

Styrrulle 106HF/94 Art. nr. 360075

För mer information www.willab.se/henderson om beslag beställ vår specialbroschyr

Styrskena 94XC/3m Art. nr. 370630

Fax 0431 - 36 14 18


Cello ANVÄNDNING Cellobeslaget är konstruerat för rälsgående skjutdörrar. Utrymmesbesparande system för garderober och andra utrymme. Standardset för 2 eller 3 omlottgående dörrar. Maxvikt/dörr 25 kg. Cello innehåller: Komplett beslag inklusive tak och golvskenor, golvrullar, toppstyrningar, skruv och monteringsanvisning. Art nr

Beskrivning

Set

Öppningsbredd mm

Antal dörrar

363830

Cello skjutdörrbeslag

C15

Max 1500

2

363835

Cello skjutdörrbeslag

C18

Max 1800

2

363840

Cello skjutdörrbeslag

C24

Max 2400

3

Pocket ANVÄNDNING Pocketbeslaget är konstruerat för infällning av dörr i vägg. Utrymmesbesparande system för exempelvis toaletter, badrum och kök. Standardset för 1 dörr med dörrtjocklek 28–44 mm. Maxvikt/dörr 60 kg. Dörren blir helt dold när den inte används. Pocket innehåller: Komplett beslagsats inklusive skenor, Husky 100, rullar, konsoler, reglar och monteringsanvisning för att montera in en infälld dörr. Art nr

Set

Dörrhöjd x bredd mm

363845

Pocketdörr PDK3

1981 x 762

363850

Pocketdörr PDK4

1981 x 838

363855

Pocketdörr PDK5

2040 x 762

353860

Pocketdörr PDK6

2040 x 826

363865

Pocketdörr PDK7

2040 x 726

363870

Pocketdörr PDK10

2315 x 930

Zenith ANVÄNDNING Zenithbeslaget är tystgående system för glasdörrar i dörrar, skåp, bokhyllor mm. Standardset för 2 omlottgående dörrar. Maxvikt/dörr 25 kg. Zenith innehåller: Komplett beslag inklusive toppskenor, glaslist, golvrullar, golvräls, skruv och monteringsanvisning. Artikel

Set

Öppningsbredd mm

Antal dörrar

363570

Zenith beslagsats Z12

Max 1200

2

363575

Zenith beslagsats Z15

Max 1500

2

363780

Zenith beslagsats Z18

Max 1800

2

g f -w g f d Telh0431 44 59 00

För mer information www.willab.se/henderson om beslag beställ vår specialbroschyr

Fax 0431 - 36 14 18 15


Box 1180 • Grevie • 269 25 Båstad • Telefon 0431-44 59 00 • Fax 0431-36 14 18 • www.willab.se/henderson

Hendersonbrochyr  

www.hansbosport.se

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you