Page 1

HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2016 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB

TILLYKKE TIL ANNE-MARIE RINDOM

LASER RADIAL - VM BRONZE OG OL-UDTAGELSE


5

Det begyndte med...

6

Kort nyt

9

Nyt fra kommunen

11

Årets første stævne

13

Ungdomsafdelingen 15

Deadline næste blad: 20. august 2016

INDHOLD 02-2016

Skumsprøjt fra formanden

Sct. Hans

17

Nyt fra pigesejlerne

18

Nyt fra havnefogeden

19

Standerhejsning 2016

20

Sejler- & Kapsejladsskolen

21

Turbøjer 24 OnBoard 26 En tusind-årig legende

28

HSH i sejlsportligaen

30

Havnens weekend

32

Hvad mener du?

34

Nyt fra Dansk Sejlunion

36

Lokal “bådudstilling”

38

Kapsejladskalender 39

Bestyrelse Navn e-mail Telefon Formand Bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421 Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662 Kasserer Carl-Erik Carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601 Kapsejlads Knud Erik Feldt kefeldt@get2net.dk 2894 8393 Klaus D. Johansen kdj@lmo.dk 4030 1538 Ungdom Klaus Schubert skipsurf@gmail.com 4092 9195 Kristian Trøst Smedegaard kts@lr-p.dk 22270305 Suppleant Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718 Sejlklubbens Venner Formand Carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603 Kasserer Birger Iversen bbi@email.dk 7562 8913 Udnævnt af bestyrelsen Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462 Udvalg mm. Materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk Matchrace Lena Weihrauch lena.weihrauch@gmail.dk Sponsorudvalg Klaus D. Johansen kdj@lmo.dk Kapsejlads Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com Ungdom Klaus Schubert skipsurf@gmail.com Sejlerskolen Nils Buhl nb@godtvejr.dk Tursejlerne Ulla Christophersen ulla.chri@mail.tele.dk Jane Troense janetroense@gmail.dk Pigesejlerne Annette Magnussen magnussen@mvb.net Web Anne Skjerning hulvej100@gmail.com Opsætning af infoskærme (stævner etc.) Susanne Andreasen infoboard@all-web.dk Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk Carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk Klubmåler Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com Bøjer Jonas Troense jonastroense@gmail.com Pladsmænd østplads Olaf Holmegaard Andersen Knud Hjersing Pladsmænd vestplads Knud Erik Feldt Havnefoged Henrik Grimm Vestergaard Restaurant Christian & Sanne chr.horsdal@gmail.com Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk Pengeinstitut Sydbank reg.nr. 7160 konto nr. 000 1463293 Lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk

2523 1662 4046 1718 4046 1718 4092 9195 2929 1907 3091 0107 4016 5300 2396 6041 27271179 5116 4502 2346 5603 2174 0462 2284 6722 2341 6044 2084 3674 2894 8393 7562 1975 7562 8261 7562 8261

Deadline næste blad: 20. august 2016

2

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


3


Gü pü �oplevelsesjagt� og fü inspiration hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

- Vi sikrer de optimale løsninger - Streaming fra Smartphones og Tablets - Kameraovervügning af dit hjem eller mindre virksomhed - SkÌrme i alle størrelser til ethvert formül

Hos os fĂĽr du ĂŚgte oplevelser med Bang & Olufsen og Apple!

(Kontakt Vagn Christensen pĂĽ 7025 1188)

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio Hansted Tømrer$CPI1NWHUGP & *GUVGFCOUICFG *QTUGPU $CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU 6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO 6NH  Snedkerforretning A/SJQTUGPU"DGQUVQTGUEQO www.bang-olufsen.com/horsens

Langmarksvej 41 8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66 Fax 75 65 68 88 www.hansted.net

Hansted md@hansted.net

TømrerMobil: 2811 & 9166 Hansted Tømrer- &A/S Snedkerforretning Snedkerforretning A/S - vi gør dit byggeri til en god oplevelse. Langmarksvej 41 8700 Horsens Langmarksvej 41

Tlf. 65 61 66 870075 Horsens Fax Tlf. 7575 6565 6168 6688 Fax 75 65 68 88 www.hansted.net md@hansted.net Mobil: 2811 9166 www.hansted.net md@hansted.net Mobil: 2811 9166

4

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

Secher Automation Aps


H O R S E N S

S E J K L U B

Skumsprøjt fra formanden

Etchell Klubben har, som jeg også har skrevet om tidligere, fået en fantastisk båd forærende, en Etchell 22. En hurtig båd der fra starten tog føringen. Vi forsøgte efter bedste evne at få tovværket placeret de rigtige steder, og det lykkedes da også efter lidt konsulentbistand fra en Etchell sejler fra Norsminde. Da masten skulle på, ville båden efterfølgende ikke forlade mastekranen, og Kaj O. og Jeg kunne ikke forstå, hvorfor. Vi kunne jo da ikke stå på grunden? Efter lidt trækken frem og tilbage, fik jeg kigget op, og mente så nok det var en udmærket idé at få kranen taget af masten! Det er et fantastisk skib at sejle i. Der er fart, og det er sjovt, fordi der er så mange trim muligheder. Et super indspark i vores kapsejladsskole. OL sejlerne Så lykkedes det for både Annette og Anne Marie at kvalificere sig til OL i Rio 2016. Flot gået af pigerne, der har været igennem mange udtagelsessejladser for at nå hertil. Et stort tillykke til begge og et kæmpe stort tak til de sponsorer, der har gjort HSH’s satsning mulig. Jeg vil også sige tak til Maiken og Anne Julie for deres kæmpe indsats, som desværre ikke rakte til Ol, men som viste, at de også er gjort af noget særligt stof. God vind fremover til alle 4 piger. Kassereren stopper Carl- Erik Carlsen, vores kasserer gennem næsten 30 år har valgt at sige stop, og vil nu hellige sig hjemmelivet og Yrsa (Carlsen). Vi takker ham endnu engang for mange års tro tjeneste, og vil rigtig gerne give ham med, at vi ikke har træk på kassekreditten, når han stopper. Vi håber, at vi kan holde nogle penge i kassen og ikke skal anvende dem til gøremål, som vi egentlig selv kunne klare, hvis vi kunne finde de frivillige kræfter til at få det ordnet! Ole Harby Ole besluttede, at hans båd samt alt andet i hans hus, der var relateret til sejlsport og vand skulle tilfalde Horsens Sejlklub. Hans båd er sat til salg, og pengene vil gå i klubkassen ligesom der er mange effekter, der kan komme klubben til gode. Vi håber selvfølgelig på et salg, der jo også kunne pynte lidt på kassekrediten. Ole var klubbens mand til det sidste og var ikke i tvivl om, at det var her hans båd med tilhørende effekter kunne gøre stor gavn. Han var helt indforstået med, at vi kunne finde på at sælge den. Den er sat til salg for 148.000 kroner, og skulle I kende nogen, der er interesseret i sådan en båd hører vi gerne fra jer. Vi har desuden en if’er til salg til 20.000 kroner

Happy Hour Happy hour har været afholdt vintersæsonen igennem med trofaste medlemmer, men med plads til mange flere. Det har været en super mulighed for at mødes i klubhuset om vinteren, og ”være kloge på”, hvordan den kommende sæson skal løbe af stablen og give bestyrelsen et hint med på vejen. Få en hyggelig snak og meget meget mere. Når sæsonen slutter efter afrigger, vil der igen være denne mulighed i klubben. Så mød op fredag fra 16.00 til 18.00 i sæsonen mellem afrigger og stander hejsning. Hjemmeside Vi arbejder på at finde midler til at forny vores hjemmeside. Et arbejde der er skudt i gang og flere arbejder på sagen. Vi skal have fundet en sikker løsning så alle udvalg og afdelinger kan arbejde med det. Håber vi på den anden side af sommeren er blevet lidt klogere på dette. Liga sejlads De 4 unge mænd; Jacob Nikolajsen, Andreas Skjerning, Mikkel Hougaard og Jeppe Bregendahl har gjort det godt til det første stævne, hvor de sluttede på en 11. plads i det 18 både store felt. De har potentialet til at avancere. Der sejles liga stævne i Juelsminde den 10.-12. juni, og det betyder, at der er rig mulighed for en lille familietur ned for at heppe på vores sejlere.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

5


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Det begyndte med ...

en sejler i en velfungerende klub

Af: Talentudvikler, Jan Christiansen, Dansk Sejlunion

Anne-Marie Rindom hører til den meget stærke gruppe af Horsens sejlere, som i øjeblikket er iblandt de bedste internationalt i en række OL klasser. Hvordan kan en klub i en dansk provinsby med i dag 55.884 indbyggere i baglandet levere så mange dygtige internationale sejlere i én generation? Jeg har talt med Anne-Marie Rindom og hendes far, Ole Rindom, om det … Anne-Marie. VM guld i Laser Radial i 2015 og bronze i 2016. Maiken og Anne-Julie Schütt, VM sølv i 49´er FX i 2016. Anette Viborg sammen med Allan Nørregaard fra Kolding, VM sølv i Nacra 17 i 2016. Hvordan kan det lade sig gøre, at der kommer så mange internationale top-sejlere ud af den samme sejlklub i provinsen? Vi sidder på standen ved Can Pastilla på Mallorca. Ole Rindom har lige sat sig ved siden af sin datter, Anne-Marie. Han er taget ned for at holde påskeferie, for at tage hul på den nye sæson i sin egen Laser og for at være lidt sammen med Anne-Marie i hendes meget travle hverdag. Det er tydeligt, at der er et stærkt bånd imellem far og datter. Og da samtalen drejer ind mod Anne-Maries og sejlervennernes opvækst i Horsens Sejlklub og forældregruppens og klubbens opbakning, så lyser deres ansigter op; det er gode erindringer om en tid med meget fællesskab og en glæde ved at komme i klubben, sammen med venner og sejlerkammerater. Horsens Sejlklub er en sportsklub ”Vi var en 12-13 forældrepar, hvor nogle af os kendte hinanden fra

6

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

vores egen tid som unge i sejlklubben. Vi var lidt ærgerlige over, at klubben på dette tidspunkt ikke fostrede mange sejlere der ville sejle kapsejlads. Det ville vi gerne lave om på”, fortæller Ole Rindom. ”Vi satte os det mål, at vi ville have Horsens sejlere med til Optimist DM (dengang ikke fri tilmelding). Og for at kunne det, så måtte vi have klubben til at melde kulør; hvad var planen og målene med ungdomsarbejdet? Ville de være med på den idé at have en sportslig profil i klubben?” Klubben var ikke sen til at reagere. På en henvendelse til bestyrelsen med formand Hugo Nielsen i spidsen, kom der hurtigt svar; Horsens Sejlklub er en sportsklub. Et fællesskab med aktiviteter i og uden for klubben Klubben og forældrene gik i gang. Poul Evers, som også dengang var en meget aktiv figur i klubben, også som træner for de yngste Optimister, gjorde opmærksom på, at træneren var en vigtig funktion i en klub. En ny træner blev derfor fundet til at supplere og senere erstatte Poul. Det blev Nicolas Brandt Hansen, selv tidligere Optimistsejler fra Horsens Sejlklub, som tog trænergerningen. En sæsonplan blev lavet, hvor der var træning og aktiviteter i klubben og flere ture rundt omkring i landet til konkurrence, og endda en tur til Gardasøen. Og det lykkedes. I løbet af nogle få år havde klubben pludselig en flok erfarne kapsejlere, som kunne begå sig på nationalt plan – og de xx kom til DM for Optimister. Det første mål var nået. ”Hvor der er mange, kommer der flere”, kunne være et udtryk, som også gjaldt for Horsens Sejlklub. For imens de bedste sejlere blev ældre og mere erfarne, så kom der efterhånden en fin Optimistjolleafdeling i klubben, hvor der løbende kom nye sejlere til. Men det krævede at klubben altid var parate til at inkludere nye sejlere og ikke mindst at involvere disses forældre i det daglige arbejde. Et vigtig grundholdning var dengang og er stadig i ungdomsafdelingen, at alle tror på og engagerer sig efter, at det vigtigste er at løfte hele gruppen, frem for en enkelt sejler eller nogle få af sejlerne. Det er miljøet, som er det bærende for, at sejlere er glade for at være i klubben og komme til træningen.


Sejlernes oplevelse af klubben Udspringet for ændringerne i klubben kom fra forældre og klubbens ledelse. Det var her idéen startede, og det var her, at motivationen for at få skabt en aktiv klub med en sportslig profil udsprang. Derfor måtte jeg spørge Anne-Marie, hvad der var hendes motivation som sejler – hvad var det, der gjorde det motiverende og sjovt at være i klubben? ”I mange år handlede det jo ikke om, hvad vi ville opnå, men hvad vi gjorde, og hvem vi var sammen med. For mig var det sjove og motiverende, at vi var en god gruppe af piger på cirka samme alder, og vi kom på havnen, fordi det var sjovt, hyggeligt og socialt”, fortæller Anne-Marie Rindom og fortsætter: ”Vi havde det sjovt sammen i klubben og til træningen. Det blev sådan, at vi efterhånden selv tog ned i klubben og trænede lidt, inden den egentlige træning skulle starte. Og vi havde en rigtig dygtig træner, som gjorde det inspirerende at være der og være med i træningen. Vi havde altid en god diskussion om, hvad vi skulle lave på en træningsdag.” Både Anne-Marie og Ole er enige om, at det at være sammen med sine forældre om sejlsporten, det er en stor oplevelse. ”Vi har været på mange ture sammen, mig og mine søskende og forældre. Det har altid været sjovt og hyggeligt. Både jeg og mine forældre har fået mange venner, som vi stadig ser i dag”, fortæller Anne-Marie

og fortsætter med et smil. ”I dag er tingene jo lidt anderledes – jeg styrer selv min sejlsport og den olympiske kampagne, men det er rigtig rart, når min far eller min familie kommer forbi og er lidt med til at bakke mig op.” Vejen videre – en jolle og et godt miljø Fra Optimisten skulle sejlerne i klubben videre til større joller. Og klubben var på det tidspunkt klar over, at der skulle fokuseres. En spredning af sejlerne på flere jolleklasser blev set som risikabelt, og man valgte i stedet at satse på én jolletype: Europe-jollen. For nogle føltes det lidt som tvang i starten. Men efterhånden blev det accepteret og det gode fællesskab og miljø fra tiden i Optimisten, blev ført videre til den nye jolletype. ”Vores oplevelse er, at det et er vigtigt, at klubben tager stilling til, hvad de vil og bakker det op. Forældrene er en bærende del af et godt klubarbejde, men man kan have forskellige roller – ikke alle behøver at engagere sig på samme måde eller lige meget”, fortæller Ole Rindom og fortsætter: ”Og hvad angår sejlere, så er det vores erfaring, at man skal løfte en flok. Det nytter ikke, at man som forældre kun tænker på sit eget barn. Det vil kun lykkedes, hvis forældrene tænker på fællesskabet, at få alle med og at få nye ind i gruppen”, slutter Ole Rindom.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER 7943 5300 www.hundsbaek.dk

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

7


Transportløsninger til dit behov

Autokølere Air condition Oliekølere Intercoolers Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Nissens A/S Ormhøjgårdvej 9 8700 Horsens Tlf. 7626 2626 E-mail: nissens@nissens.com www.nissens.com

Henning Lund A/S

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens Tlf. 7564 7733

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Det er let med SONAX:

Gør-de

t-selv

– eller la d SONAX S ervice gøre det grove*

Alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd. Smede- og maskinfabrik med speciale i forarbejdning af rustfrit stål samt alt i bygningsstål til private og erhverv, herunder trapper, altaner, værn og gelændere.

Rens, polér og forsegl fra for til agter. Hold båden i topform – gennem sæsonen. Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens. Brødrene Iversen maskinfabrik A/S

www.sonax.dk *Få et tilbud på det grove hos: Satellitvej 10 · 8700 Horsens · Tlf. 7625 9030 · mail@brimas.dk SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk www.brimas.dk 8

w w w.whwowr. hs oerns se n- ss -esjeljkl kl luubb .. ddkk 14


H O R S E N S

Kapsejlads Aftensejladserne er godt i gang. Tirsdag med 14 både fordelt på 2 starter og torsdag med 12 både. Her er der respitstart, - første båd i mål vinder.. Sejlsportsligaen er i gang se andetsteds i bladet. Palby Fyn Cup 2016 fra Bogense har i skrivendes stund 267 tilmeldte både heraf 5 fra Horsens Sejlklub. (KEF/CG)

Turudvalget Pinseturen gik i blandet vejr til Bogense. 8 både og en campingvogn deltog. Høsttur er endnu ikke fastlagt, men forventes den 10.-11. eller 17.18. september. Hold øje med hjemmesiden www.horsens-sejlklub. dk (CG)

Optisejlads for voksne 27. juni kl. 18.30 Der er tradition for, at vi i Horsens Sejlklub hver år afholder en munter kapsejlads for voksne. Det gør vi også i år. Mandag den 27. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. Forældre til optimistjollebørn er særligt velkomne. Vi mødes på havnen ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling af joller og er klar til første sejlads kl. 19.00. Hvis man ikke skulle have mod eller krop til at sætte sig ned i en optimistjolle, så kom alligevel. Når vinderne er hyldet og præmierne uddelt starter vi grillen og hygger os med den medbragte mad og drikke. En del af traditionen er Fredes stegte bananer med en squis af Lars’ whisky over. Gå ikke glip af det! Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset vejret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med.(CG)

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Anne-Julie Schütt træner for 49 fx EM guld vinderne 49fx EM blev sejlet ud for Barcelona uden Søstrene Schütt blandt deltagerne. Og dog. Anne-Julie var hyret ind som træner for OL deltagerne Team Jena og Katja. Det blev spændende EM, som først blev afgjort i Medal Race, men Jena og Katja som Europamestre. Flot debut for som træner for Horsens til OL sejleren.

Selvhenter Hvis du er en af dem, der får klubbladet med posten og jævnligt kommer til Horsens/i klubhuset, så vil vi gerne opfordre dig til selv at hente dit klubblad. I Horsens by omdeles klubbladet via ungdomsafdelingen. Bladene sorteres geografisk – efter byområder – og de unge mennesker deler dem ud. – Stor tak for det! Mange medlemmer i Horsens by har til kasseren tilkendegivet, at de gerne selv vil hente bladet i klubhuset. Bladene stilles i en dertil hørende kasse i klublokalet. Tilbage er så ca. 225 der får et frimærke og sendes med posten. Det er dyrt! 4x 27,00 kr. pr. år. Det betyder, at hvis et medlem selv ville hente, sparede klubben godt 100 kr. pr. år. Klubladet bliver udgivet for at give medlemmerne informationer om, hvad der sker i klubben. Det er vigtigt, at alle medlemmer får bladet – et blad pr. husstand. Men tænk lige over det med prisen på portoen! Hvis du selv vil hente bladet, så meddel det til kasserer Carl Erik Carlsen på en mail kasserer@horsens-sejlklub.dk. Husk at angive medlemsnummer. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

9


ander som logo kan købes hos Tandlægerne Rønn og Lund alget i klubhuset.

o bomulds Polo Canvas krave: - inkl. logo

ar Musto jakke lusiv kvalitet: ,ogo

Specialer: • paradentosebehandling • kosmetisk tandbehandling • implantatbehandling Horsens Implantatcenter Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens Tlf. 7562 1070 www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

EDC får din handel sikkert i havn ... privatboliger såvel som erhverv For rådgivning eller vurdering Ring på 75 62 23 00

GLASLØSNINGER TIL DIT HJEM OG DIN BÅD

EDC Ejendoms centret A/S Strandkærvej 30, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk Nørregade 51, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00 , e-mail: 870@edc.dk

10

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Ole Harby Ole Harby døde på sin 65 års fødselsdag efter lang tids svær sygdom. Ole kom til Horsens i begyndelsen af firserne og kom hurtigt med i Horsens Sejlklub. Organisatorisk og sportsligt har Ole været et markant medlem i de mange år. Dansk mester i Drabant 22 i 1993. Året før blev det til sølv på hjemmebanen i Horsens. I en periode var Ole formand for klassen. Ivrig deltager i aftenkapsejladserne i mange år. Ole sad i Horsens Sejlklubs bestyrelse i en lang periode. Har været sejlerskoleinstruktør, medlem af turudvalget og været i redaktions-udvalget for medlemsbladet. Ole var et positivt menneske en rigtig holdspiller. Man gik aldrig forgæves, når man bad Ole om hjælp til et eller andet. I festligt lag var Ole i front og sang gerne for. Ole vil i rigtig mange sammenhænge blive savnet i klubben og på havnen. Ole testamenterede sin Larsen 28 til klubben. Ære være Ole Harbys minde!

Nyt fra Kommunen En snak med Jesper Gemmer kort før deadline gav et par kommentarer til, hvad der er gang i på Nordhavnen. Noget har direkte relevans for lystbådehavnens brugere andet er mere kategorien ”nice to know” – nysgerrighed. Hvor vi i dag har servicekaj går Beck-gruppen i gang med boligbyggeri til efteråret. Vi skal forvente at tage både op ved jernlageret til efteråret. Der etableres en ny servicekaj vest for Havneservice med slæbested og søjlekran. Kranen ventes opgraderet i f.t. den røde vi har i dag, der kan tage 2 ton. Det er Ikke fastlagt hvor meget den nye kran skal kunne løfte, - den de har fået i Juelsminde kan klare 30 ton, men lidt mindre kunne vel være OK. På ”Jernlageret” går OMJ Ejendomme A/S i gang ved årsskifte. Her er det værd at bemærke at kanalen som ark. Dan Hasløv introducerede er med. Der var en større artikel i Horsens Folkeblad den 3. marts 2016 om projektet. Her realiseres almene og private boliger en dagligvareforretning og muligvis en bager. Forretningerne vil være godt for Lystbådehavnens gæstesejlere. Inde i bunden af industrihavnen er CASA godt i gang på havnetrekanten. Geiserne er på vej op. CASAS nye hovedkvarter er på vej og Norns gamle stykpakhus er ved at blive renoveret. Man forsøger at komme tilbage til det oprindelige med nyt tag og vinduer. En meget flot tagkonstruktion har i en periode været blotlagt. Kajerne i bunden af havne er under reparation og der slås ny spuns. Den gamle kran bliver stående og der etableres en træbro for lystbåde uden på spunsen. Yderst på spidsen neden for indgangen til det gamle havnekontor bliver en platform helt nede ved vandet. Danafeed området arbejdes der på at få udbudt til projekter. Dele af Nordre kaj lukkes i et år.

Jeg spurgte ind til omfartsvej fra havnen over Boller til Vestvejen. Hele trafikken i og omkring Horsens analyseres i forbindelse med bl.a. ny motorvejsafkørsel ved Hatting. I dette arbejde ser man også på trafikken til og fra havnen.(CG)

En visualisering af OMJ Ejendomme A/S projekt der strækker sig fra Strandpromenaden og ned til/ud i vandet ved Jernlageret. Træbroer for lystbåde på havnetrekantens sydside. Bemærk den gamle kran er bevaret.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

11


Børs Finansiel rådgivning Formue & pensionspleje

”Geiserne” skyder op. En etage hver fjortende dag, - imponerende. Norns gamle stykpakhus bliver renoveret. Spændende at se det hele færdigt!

Kontakt Direktør Niels-Ove Mølhave Tlf. 7561 2166 nom@danskotc.dk

Kontakt Fondsbørsvekselerer Claus N. Sørensen Tlf. 7561 2166 cns@danskotc.dk

Dansk O.T.C A/S · Horsens Hus Holmboes Allé 1, 9. · 8700 Horsens Tlf. 7561 2166 · www.danskotc.dk · otc@danskotc.dk

SAIL DESIGN GROUP

Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer · Bompresseninger Tlf. 7026 -1296 · Amager Strandvej 50 · 2300 Kbh. S Tlf. Jylland 7553- 8953 (aften) · info@sejl.dk

www.sejl.dk

34 12

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Årets første stævne Tuneup stævnet i weekenden den 16. 17. april blev en stor succes og en blæsende omgang søndag. Der var 65 tilmeldte sejlere i 5 bådklasser. Lørdag blev der sejlet 4-5 sejladser i alle klasser i skiftende vindretning og styrke. Dagen startede med nordøstenvind og 5-6 ms. Og vinden drejede fint i løbet af dagen hele vejen til SØ. S og sidst Syd vest 10ms. Med enkelte sejladser hvor det sidste opkryds var en foran for tværs. Sportsligt var det fine sejladser med kun en enkelt omstart og 3 sejlere blev noteret for tyvstart. Søndag var der konstant hård vind mellem 10-12 ms. med enkelte pust på 14 ms, men retningen var stabil, så der blev ikke flyttet mærker pga vindspring (i sidste sejlads rykkede vi tjept, alle slagmærker nord for renden da en coaster skulle ind). Klaus Johansen fik sin ilddåb som baneleder søndag da Knud Feldt havde regnet forkert i kalenderen og meldte forfald. Klaus klarede det flot med de rutinerede start og måltagnings “piger” Tina Winkler, Anne Skjerning og Lene Madsen. C sejlerne og flere B sejlere valgte søndag at blive på land og tog en tur ud med Vitus Bering for at se på sejladserne på A banen. Resultater Opti C. 1. Andrea Schmidt - Egå. 2.Alberte Møller Rehne Egå. 3. Frederik Ragan Melbye, Snekkersten. Opti B 1. Puk Andersen, Vejle/HSH. 2.Jacob Kristian Holm, Silkeborg Sejklub. 3. Karoline Kiel, Kaløvig Opti A 1.Josefine Nøjgaard, Faaborg. 2.Kasper Spodsberg, Fredericia. 3.Filippa Astrup Holst, Fredericia. 4. Liv Andersen, HSH

Årets første stævne: Flagene var strakt ved årets første stævne 16. - 17. april Zoom 8. 1. Emil Lindstrøm, HSH. 2. Emilie Locht, HSH. 3. Sofie Locht, HSH.

Laser 4.7 1 Christian Winkler, HSH 2. Johan Schubert, HSH. 3. Christian Spodsberg, Fredericia

E-Jolle 1. Emil Munch, KBL. 2.Anna Munch, KBL. 3. Søren Johnsen, Skive.

Laser Standard 1. Thorbjørn Kahl, KBL. 2. Ole Rindom, HSH. 3.Michal Faubel, SNV.

Se de fulde resultatlister på www.horsens-sejlklub.dk

Nyt fra Havnen Et kort besøg på havnekontoret for et par aktuelle kommentarer fra dir. Claus Holm Christensen. For Horsens Havn har starten på 2016 været fin med meget gods over kaj. Fint at vi på den måde bidrager til at få gods væk fra vejen. Havnen har besluttet at opgradere på vedligehold og renholdelsesområdet. Ny belægning på Ove Jensens Alle og dele af havnearealet er et eksempel på det. Det er planen at gøre mere vedr. renholdelse af havnen. Havnen indfører mere systematisk fejning for på den måde at forebygge støvgener. Om omfartsvejen fra havnen og til ”vestvejen”/motorvejen lyder det.

Den nye motorvejsafkørsel ved Hatting giver anledning til at se på hele infrastrukturen i Horsens generelt, herunder hvordan havn og motorvej skal bindes sammen. Der er endnu ingen nye konkrete planer for, hvorledes det kan gennemføres. På www.horsenshavn.dk kan man følge havnens aktiviteter. Det kan anbefales at tilmelde sig havnens nyhedsbrev. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

13


Fra

179,Bundmaling, kobberbaseret 0,75 l

RES TEST VO SER I LAVE PR

Mod begroning af vandlevende organismer på fritidsbåde og andre fartøjer. Selvpolerende, kobberoxidbaseret bundmaling. Til march-fart op til 25 knob. Kan males oven på de fleste bådmalinger på markedet, såvel hårde som selvpolerende. 30-650, 30-652, 30-654, 30-658

t Kom og hent de set gratis i varehu

2,5 l. 499,ler biltema.dk

i nærmeste varehus el

HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E

14

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

HELE FAMILIENS VAREHUS


H O R S E N S

S E J K L U B

Ungdomsafdelingen Planlægningen af Junior Nordisk i Horsens fra d 23/7-30/7 går fremad. Hjemmesiden JNOM2016.dk er åbnet til formålet, og det strømmer ind med tilmeldinger. Vi har lånt cirkuspladsen til camping, og vi har lavet en fin aftale med Teaterhotellet om indkvartering af jury og dommere. Vi har fortsat brug for frivillige til at hjælpe, da der er mange opgaver, der skal løses. Vi har et madhold, der skal lave mad til hjælperne, vi skal have bemandet bureau, det bliver i sejlklubben til højre for fordøren. Der skal hentes en gummibåd her og der, og vi skal tage pænt imod jury medlemmer. Juryen er international, da vi skrev til Kiel Yachtklub, fordi de skal have VM i Laser 4.7 og Laser radial i ugen efter vores stævne, og spurgte om deres medlemmer måske kunne tænke sig at komme en uge tidligere. Det bliver internationalt. Israel, Sydafrika, Finland, Danmark, Serbien og England er juryen fra pt. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe så skriv til jnom2016@gmail.com eller kontakt Erik Andersen 20103555 (land/camping) Tina Winkler 28662261 (Bureau), Klaus Schubert, Skipper 40929195 (Baner/vandet), Tine Laulund 40210027 (køkken/telt) Status i ungdomsafdelingen. Vi mangler sejlere ! Men dem der er de er glade og aktive. Vi har afholdt reklame fremstød på søndergade i Kuben, og vi har reklameret på pylonerne i byen, men vi mangler fortsat sejlere. Sidste år var en hård sæson vejrmæssigt og foråret i år har været længe om at komme igang, men der er god plads på fjorden, og vi har joller i overskud, så hvis du kender en potentiel sejler, så er det

A N N O

1 8 7 9

NORDIC

CHAMPIONSHIP HORSENS JULY 23.-31. 2016

bare at komme ned en tirsdag eller torsdag kl 17.45 og tage fat i en træner. En god måde at starte til sejlads kunne også være at deltage i sommerlejr d 3-5/8 hvor 3 dages leg med vand og sejlads giver mulighed for at finde ud af om det var noget. www.sejlsport.dk/ ungdom/sommeraktiviteter-2016/horsens-sejlklub til tilmelding. Camp Borre er under planlægning, og vi drager som sædvanligt af sted 30/6-3/7, hvor vi bor på Borre Knob. Så hvis du vil finde en stille ankerplads i den weekend, så er det ikke ved Borre, men der er pølser på grillen og glade børn, hvis du kommer forbi. Sidste år var der mange forbi lørdag aften, sejlere der har været med på Borre en gang eller to. Som altid forventes et fantastisk vejr i netop den weekend. I skrivende stund er A optimist sejlere fra Horsens ved at kvalificere sig via ranglisten, Liv Andersen er nr. 20 lige udenfor EM pladserne og vi har flere drenge og piger, der kan kvalificere sig til NM. Christian Winkler og Johan Schubert træner til VM i Laser 4.7 i Kiel i august, og de er netop kommet hjem fra et stævne i Kiel hvor Christian blev nr. 5 og Johan nr. 12. Det er tydeligt at mærke, at de yngste ser op til OL sejlerne - Horsens til OL kampagnen var ikke kun god for de 4 sejlere der deltog, det kan også mærkes på ambitionerne i næste generation.

Horsens Sejlklub Wall of fame Et besøg på sportsarkivet vil vise, at Horsens Sejlklub har adskillige medaljetagere. I jubilæumsbogen står de også. Da vi åbnede det nye klubhus blev der i ”Syd” ophængt en planche med Horsens Sejlklubs OL deltagere. Ret imponerende. 5 gange har der været HSH deltagelse. En guld og en bronze er det blevet til. Samme sted er en planche over de Horsens sejlere, der dengang forsøgte at komme med til OL i Rio. Snart skal denne planche udskiftes med de 2, der kom med. I ”kahytten” hænger billeder af Anne-Marie med VM guld 2015 i Laser Radial og af Anette og Allan med sølv og bronze til EM trophy og EM 2015 i Nacra 17, - (i sidstnævnte var der andre end europæere med).

Yderligere billeder er under udarbejdelse, så kahytten snart vil være prydet af: Anne-Marie ( Laser Radial) med VM guld 2015 og VM bronze i 2016 Anette og Allan (Nacra 17) med sølv og bronze til EM trophy og EM 2015 samt VM sølv 2016 Søstrene Schütt (49’er FX) VM sølv 2016 Josefine (Match Race for kvinder) VM guld 2015 Iben (29’er ) VM sølv 2016 for sejlere under 19 år Det er ret imponerende. Der vel kun Hellerup Sejlklub, hvor Poul Elvstrøm er medlem og måske KDY, der kan vise noget tilsvarende. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

15


Det største og stærkeste advokatkontor i Horsens. I Horsens’ største advokatvirksomhed finder du den ekspertise, som du har behov for. Ladegaard, Rasmussen & Partnere har et stærkt hold af 20 jurister, som samlet dækker alle de lovmæssige udfordringer, som du kan møde i erhvervslivet, privatlivet og retssystemet. Vi giver dig den bedste og mest effektive rådgivning. 16

Telefon: 79 25 30 00 | Mail: mail@lr-p.dk | www.lr-p.dk w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Sct. Hans buffet og bål 23. juni Båltale kl. 21 v/ Dan Ingemann Jensen

Musik med Musikskolens Big Band under spisning Tilmelding: Sejlklubbens Restaurant · 7562 1975

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

17


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Nyt fra pigesejlerne Sæsonen startede med et spændende input fra Joan V. Hansen, fordækker på Team Ulrikkeholm. Joan gav os, på en sjov og spændende facon, et indblik i sejre og succeser, men også de udfordringer der følger for at klare sig som kvindelig matchracesejler på højt niveau. Hvad kræves der af træningen, hvordan lader du energi depoterne op til en hel dag på vandet, hvordan sammensættes teamet, hvordan skaffes sponsorater og hvem skal sultes mest for at holde totalvægten ved indvejning til en kapsejlads? Joan fortalte at Camilla Ulrikkeholms forældre tilbød at sponsere de første T-shirts med navn – dog blev det lidt dyrt, så navnet blev forkortet til CUL. Lidt uheldigt, da næste kapsejlads foregik i Frankrig, hvor CUL betyder røv – men også en måde at få omtale på. Tak til Joan for en spændende aften!

På opstartsmødet samme aften blev der orienteret om forårets sejladser (11/5 til 22/6) – efterårets sejladser (10/8 til 21/9), Pokal sejlads 26/8, Havnens Dag 27-28-29/5, starter, jubilæum, Udviklingsplan 2020, betaling og ikke mindst det ”Rullende formandskab” der er indført i pigesejler regi. Det flotte forårsvejr, gav os en fantastisk start på sejladserne. Den første aften var der lidt udfordringer med måltal og baner, så vi brugte den gode vind til at øve krydsstarter og få gang i de vinterrustne kroppe. Jørgen og Hans har igen i år påtaget sig at holde styr på tropperne – dvs. 5 deltagende kvindebåde, 22 sejlere og et pt. ukendt antal deltagere fra Den grønne Klub. Vi ser frem til endnu en frisk sejler sæson med nogle spændende sejladser, godt humør og mange dejlige timer på vandet og i klubhuset.

Kalender - pigesejlerne

Maj 2016 24. HSH Pigesejlads 18. HSH Pigesejlads 26. “Peter de gæ`nok” Pokalsejlads 25. HSH Pigesejlads Pokalsejlads til Snaptun 31. HSH - Pigesejlads Juni 2016 1. HSH Pigesejlads September 2016 8. HSH Pigesejlads 7. HSH Pigesejlads 15. HSH Pigesejlads 14. HSH Pigesejlads 22. HSH Pigesejlads 21. HSH Pigesejlads August 2016 10. HSH Pigesejlads 17. HSH Pigesejlads

Horsens Svane Apotek ERNÆRINGSVEJLEDNING

WWW.HORSENSSVANEAPOTEK.DK

18

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Nyt fra havnefogeden En snak med havnefogeden kort før deadline bød på følgende punkter: SU møde i april forløb fint, -referatet kommer på lystbådehavnens hjemmeside. Det blev aftalt, at anskaffe 4 store benzindunke for at kompensere for, at man ikke kan købe benzin på lystbådehavnen. Desværre ”forsvandt” dunkene efter få dage til trods for, at de var låst inde. Det krævede tally-kort at få adgang. Mobil tømningsanlæg blev anskaffet ved sæsonstart. Har været i brug en enkelt gang. Man kan gratis låne det ved henvendelse til havnefogeden. Det overvejes at lægge en nøgle i klubhusene, så de lokale får mere fleksibel adgang. Opsamlingstanken skal tømmes efter brug og skylles igennem med vand. Tidligere ringede havnefogeden efter en slamsuger. Trækvogne holdes kørende med nye hjul og hvad der ellers er af vedligehold. Konstruktionen er ikke alle lige begejstrede for, - man kommer let til at køre op i sit underben. Pga. økonomi er der ikke konkrete planer om at skifte vognene. Om service kajen er der intet nyt, - ingen endelig plan. Optagning af bådene til efteråret må forventes at ske ved jernlageret.

Der er ledige pladser, men det ser fornuftigt ud. Der er kommet flere nye sejlere - yngre med båd i 25 - 30 fod klassen. Håber det billede fortsætter. Pladsnummer og FH mærkat der er stadig mange der mangler at hente. Fint samarbejde med pladsmændene og havnefogeden imellem. Go’ dialog Klubstander, er det er mit indtryk, at dem der er medlem af en klub fører stander. I vandet stiller vi ikke krav om klubmedlemsskab, men på land kan kun de, der er medlem af en klub få plads. Vi har for længe siden søgt en klaptilladelse til uddybning i den nordlige ende af havnen. Tilladelsen er netop kommet og der vil blive uddybet til efteråret/vinter, når bådene er væk. Bliver der problemer undervejs, så må vi tage det derfra. Der er søgt om tilladelse til at klappe 10.000 m3 det gælder i 5 år. Det betyder, at vi har det administrative på plads i en lang periode. Hvordan går det? - går fint! Jeg er glad for mit arbejde og syntes jeg er blevet taget godt imod. Tak for det! Jeg har jo ikke været gennem en hel sæson endnu og næste år vil meget blive nemmere. Jeg ønsker alle en god sæson!(CG)

“Køretøjet” opbevares i en aflåst tilbygning på skuret ved autocamperpladsen. Pumpen drives af 230 v og stikket sættes i standeren på boren. Slangen ender i en standard studs og der er letbetjenelige ventiler.

Nyt fra pladsmændene Hvert år ved sæsonstarten appelleres der til, at brugerne overholder reglerne for brug af vinterpladserne, - det står i havnereglementet. Vi holder traditionen og nævner det igen. • Alt løst grej og affald SKAL fjernes. Stiger, klodser og lignende skal man tage med hjem! Klude og tomme malerbøtter skal i affaldsspanden. • Stativerne skal være forsynet med navn og telefon • Stativerne skal klappes sammen, så pladsmændene let kan stable dem og sætte dem på ”lager” • Tider for hvornår de forskellige pladser skal være ryddet skal

overholdes. Hele argumentationen om at vinterplads også er aktivitets- og parkeringsplads falder til jorden, hvis vi ikke selv kan udvise lidt disciplin. Vi gentager at Ordensreglementet for Horsens Lystbådehavn kan se på lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk. og man kan få et trykt eksemplar på havnekontoret. Horsens Sejlklubs pladsmænd er: Knud Hjersing 20843674 Olaf Holmegaard 23416044 Knud Erik Feldt 28948393 Pladsmændene ønsker alle en god sæson!

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

19


Standerhejsning 2016 Formanden i gang med sin standerhejsningstale.

De tilstedeværende Sejlerskoleelever med deres duelighedsbevis

”Baronen” havde som den eneste reglementeret flagning over top, - flot!

Med en spand vand over jollen døbte Johan den nye Laser

Tina Winkler lader et par ord følge donationen fra Sydbank

20

Traditioner er vigtige i sejlsport. Det er en del af hele kulturen. I Horsens Sejlklub blev der heller ikke gået på kompromis – lørdag den 2. april med program, som holdt sig helt inden for traditionen. Ceremoni på plænen med formandens tale, ”Horsens Sejlersang” medens standeren gled op, dåb af ny klubbåde, overrækkelse af duelighedsbeviser til sejlerskoleelever m.m. Det hele sluttede som det også skal med en moleøl. Der var stort fremmøde på plænen ved flagmasten i det gode vejr. Forventningens glæde lyste ud af deltagerne. Endelig forår! Endelig båden i vandet igen! Nu begynder livet igen!

Som der stod i sidste klubblad bestod 23 den teoretiske eksamen til duelighedsbevis. De tilstedeværende fik overrakt duelighedsbeviset af formanden. Traditionen tro havde formanden flere praktiske opgaver som skulle løses af frivillige. • ½ modellen – ”Baren” blæste omkuld i stormen og skal repareres • trappen over højvandsikringen ved MONGO • tag på flaskegården • maling af ungdomshusene

Formanden hold en fin tale, hvor han kom ind på vinterens aktiviteter, og hvad der kunne ventes af den kommende sæson. Nordisk mesterskab og OL fik et par ord med – og tænk hvis vi igen får OL medalje til Horsens. Det vil bringe by og sejklub på den anden ende. Klubben fik en Laserjolle af Sydbank ledsaget af nogle ord fra Tina Winkler. Jollen blev døbt af Johan Schubert. ”Jeg døber dig Favorit og må lykke og held følge dig og din besætning”, ledsaget af en spand vand. Plejer man ikke at bruge en af præmieskabets pokaler til det?

Mange gik efterfølgende direkte i klubhuset til standerhejsningsfest. Fin blanding af de gamle garvede og nye ansigter. Dejlig mad og god stemning. Snakken gik og Jesper Bjarnesen spillede, senere kom der også gang i dansen. Tak for en hyggelig aften!(CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Sejler- & Kapsejladsskolen I denne sommer oplever vi meget stor interesse for at sejle. Der er startet 47 sejlere i vores 5 både. Heraf er 26 førsteårs sejlere. Vi har også fået gang i kapsejladsskolen igen. På Match 28’erne, som vi har til rådighed tirsdag og torsdag, er der 4 elever og en instruktør på hver. De deltager i tirsdags og torsdags kapsejladserne og kæmper en ihærdig kamp om pladserne på podiet – ikke mindst mellem hinanden. Netop den træning, som opnås ved kapsejlads, skaber de bedste all round sejlere. Den dygtigste tursejler har sejlet kapsejlads. Vore nye skolebåd Etchells 22 er på vandet med 2. års elever mandag og tirsdag. Her har vi plads til 6 elever mere onsdag og torsdag, men mangler 2 instruktører. Det er en meget velsejlende båd med stor sejlerglæde. De 6 sejlere og 2 instruktører, der har fornøjelsen i år, er begejstrede. Sejler – og Kapsejladsskolen fortsatte fremgang og succes er helt afhængig af dygtige instruktører. Jeg har før brugt spalteplads på at søge instruktører, fordi jeg ved, at der blandt klubbens dygtige sejlere findes mange, der er kvalificerede. At blive instruktør kræver som minimum duelighedsbevis, at man er rutineret tur – og kapsejler, har lyst og evne til at lære nye sejlere at sejle. En ”fuldtidsinstruktør” skal have lyst til at sejle 16 aftener én gang om ugen fra maj til september. Men det er også muligt, at 2 instruktører deler en skolebåd og dermed deler fornøjelsen. Kontakt Nils Buhl på telefon 2929 1907 for en snak om at blive medlem af den eksklusive gruppe af instruktører i Horsens Sejlklub. Allerede nu modtager vi tilmeldinger til vinterens undervisning i navigation og sømandskab. Det Horsens Sejlklub tilbyder, er langt

En af sejlerskolebådene i aktion.

Gang i forårsklargøringen af skolebådene. Elever og instruktører slider i det.

mere end blot en grundig undervisning i det snævre pensum, som duelighedsbeviset kræver. I Horsens Sejlklub bliver man ”sømand” og kan sejle et sejlskib efter gennemgået uddannelse, som typisk tager én sommer med grundlæggende sejlads teknik, én vinter med navigation og sømandskab og én sommer med mere indgående undervisning i trim og sikkerhed. I kommende vinter vil Horsens Sejlklubs Sejler - & Kapsejladsskole tilbyde teoretisk del til duelighedsbevis, Yachtskipper 3 og 1 og VHF kursus. Der er en stor gruppe af bådejere i HSH, der ikke deltager i tirsdags og torsdags sejladserne med undskyldningen: Jeg kan ikke finde besætning. Disse bådejere tilbydes hermed en besætning af nye dygtige sejlere med duelighedsbevis og 2 års sejladserfaring. For at gøre eleverne i sejlerskolen mere egnede, sejles det andet år med praktisk sejlads i Match 28 eller Etchell for at stifte bekendtskab med kapsejlads. Kære bådejere, kom en tur på vandet hver tirsdag eller torsdag eller hver onsdag med pigesejlerne. Skippere, kontakt Sejler - & Kapsejladsskolen og få en god besætning. Nils Buhl

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

21


Tømrerarbejde til tiden... - og til aftalt pris

Hos nortvig ejendomsrenovering har vi specialiseret os i renovering af alt fra villaer til større etage- og erhvervsejendomme. Firmaet beskæftiger fem dygtige og erfarne tømrersvende, der brænder for håndværksløsninger af høj kvalitet.

RING OG FÅ ET TILBUD

S E REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor… På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere, murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.

g ek

te

rin

gn læ

Pr oj

an Pl

dg iv

ni

in

ng

g

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Horsens Hus Holmboes Allé 1, 5. sal 8700 Horsens Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09 www.hundsbaek.dk Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

22

w w12 w. h owrws ew n. hso-r ss eenj sl -ksleuj lbk .l du bk. d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Ingen dramatik

Christian Kamp og Artemis Racing

Ved master med dobbelt hold sallingshorn kan det være en kamp at få tovværk med et øje placeret mellem de to sæt sallingshorn. Jeg har ofte set, at der er brugt stige for at få det genstridige tovværk med krankrog ned igen. For at fjerne dette ”bøvl” har jeg lavet et ”T” profil på 80 cm som placeres i hulkelen. ”T” profilen er lavet af 2 stk. ”L” profiler som skrues sammen efter de er placeret i hulkelen. ”T” profilen kan således placeres helt i toppen af masten, eller lige så højt som mastekranen evner. Beslaget fikseres på masten med storsejlsfaldet og en kraftig line ned til bombeslaget. Midt på ”T” profilet er der monteret en kraftig sjækel til løftekrogen. Når masten rejses kommer den til at hænge lodret helt neutral. Der er ikke behov for at klamre sig til masteroden for at styre masten på plads. Den eneste muskelstyrke der er behov for, er betjeningen af mastekranen. Med benyttelse af dette beslag, har Bodil og jeg selv uden problemer både fjernet og opsat masten på vores Bavaria 32 sejlbåd. Aage Schougaard (plads 202)

Christian har fået familien til Bermuda. På facebook og div hjemmesider kan man følge sejladserne. Her et par billeder, som det ser ud, når man sejler 30 knob +. (CG)

De to symmetriske vinkelskinner Beslaget fast gøres med en nedsamles efter at være anbragt i haler til en klampe ved mastehulkelen. foden og løftes med mastekranen via strop i beslagets top. Beslaget på plads i hulkelen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

23


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Turbøjer Dette kort er klippet fra Danske Tursejleres hjemmeside og viser hvor bøjerne ligger på landsplan. Der er stadig områder uden eller med meget få bøjer. I vores områder er rigtig mange.

Samarbejdet mellem Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere er resulteret i, at der i sæsonen 2016 vil være ca. 270 bøjer på landsplan til rådighed. Samarbejdet indeholder også aftaler om fælles indkøb af materiel. Man vil opleve en lille ændring idet de kugleformede bøjer løbende udskiftes med cylinderformede. Man kan på de pågældende organisationers hjemmesider (www. sejlsport.dk/www.tursejler.dk) se alle detaljer og se hvordan Tursejler-app’en kan hjælpe med at finde bøjerne. Lokalt på Horsens Fjord har klubberne - Horsens Motorbåds Klub, Horsens Bådeklub og Horsens Sejlklub - fundet sammen i et samarbejde om de lokale bøjer. Nogle er med i Dansk Sejlunions/Danske Tursejleres pulje, andre ikke. Rene Gerlak fra HMK har en kran på sin både og har venligt tilbudt at hjælpe. Jonas Troense fra HSH benytter Vitus Bering. De to tager det praktiske på vandet, og så står flere ”landkrabber” klar til at hjælpe med det på land. Der er en del arbejde forbundet med bøjerne, og der skal lyde et stor tak til de, der bidrager. Klubberne har aftalt at flytte lidt på bøjerne. Nogle af de, der aldrig/meget sjældent blev benyttet er flytte til steder, hvor bøjerne bliver brugt flittigt. I alt er der 17 ankerbøjer i området. I skrivende stund mangle 3 at komme ud, - en ved golfbanen, en ved Borre Knob øst og en i As Vig. Der arbejdes på at få dem ud snarest. Følgende regler skal overholdes ved brug af bøjer: 1 - Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.

24

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

2 - Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt. 3 - Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. 4 - Benyttes samme bøje af flere både, er det først ankomne båd som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.). 5 - Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”. Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, skriv til gerstroem@mail1.stofanet.dk. Afmærkning af Hjarnø Sund Jørgen Schreiber og Per Ullmann Hansen har udlagt afmærkningen af Hjarnø Sund. HUSK!!!- at der her er tale om markeringsbøjer. Det er ikke et anker, der kan holde en båd. Tak til Jørgen og Per for at give os en bedre mulighed for at sejle nord om Hjarnø. (CG)

Nyt kort over bøjeplaceringer i vort lokalområde. Der er trykte eksemplarer, som man kan hente i klubhusene og ved havnefogeden


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Sejl Sikkert I sidste klubblad var kort nævnt, at TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd har sat et stort projekt i søen. En del af projektet går ud på, at man udnævner lokale sikkerhedsambassadører, der skal formidle og arrangere. I Horsens Sejlklub er Knud Erik Feldt og Carl Gerstrøm med. Et kursus for sikkerhedsambassadører fandt sted i Mongo den 13. marts. Det var både lærerigt og hyggeligt. 25 sejlsportsinteresserede ”nørder” har meget at tale om. (CG)

Undervisningen/foredraget var tilrettelagt for mindre hold, og der blev løbende skiftet besætning på holdene.

”Klassebillede”

Nyt fra restauranten Sommeren står for døren. Hvide sejl dukker op på fjorden og læsejlene på klubhuset er monteret. Udeservering ved klubhuset er så småt ved at komme i gang. I Landkrabbens Ishus serveres der igen lækker is fra Premier – rigtig fløde is! Flere og flere syntes at have fået kendskab til Landkrabbens Ishus, - mange stamkunder. Foråret har været travlt med mange selskaber. Alt fra barnedåb, bryllup, konfirmation og receptioner. Mange fødselsdage har der været. En 100 årsfødselsdag, - det oplever man sjældent. Men også den anden ende af skalaen. 30 og 40 års fødselsdage og det jo dejligt at se de unge også finder vej til byens smukkeste sted. Gourmetaften aftener med udsøgte vine er der også efterspørgsel på. Nu kommer tiden med studenterfester med glade positive gæster der skal fejre huen. Sct. Hans aften bliver traditionen tro med bål, Sct. Hans buffet og musik. Aftensejladserne er i gang med mange medlemmer i huset efter sejladserne. Det er vi rigtig glade for. Det giver også en oplevelse til husets øvrige gæster.

Vi vil gerne appellere til, at man husker at bestille sejlerret i god tid og gerne betale inde der sejles ud. Det vil lette det for alle parter, når der efter sejladserne er pres på med de mange sejlere, der på en gang myldre ind. For at vi kan overholde arbejdstider, vagtplaner m.m. kan man ikke bestille efter 20.30. Igen i år kan man glæde sig over hvor pænt der er på plinten. Velplejede blomster og fri for mågernes efterladenskaber. Detaljer som giver et gevaldigt løft og som let kunne få give et lurvet look, hvis ikke det var i orden.(CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

25


OL Chef de mission fra DIF Morten Rodtwitt fortalte om Danmark til OL

b

Horsens Sejlklubs Business Cup 2009

lu

O

Ho

rs

D

N

BOAR

e n s S e jl k

Kick-Off 2016 med OL Tema

Favoritten vandt igen Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

8 besætninger OnBoard Horsens Sejlklub og Horsens til OL samlede tirsdag denmed erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære 5. april over 50 samarbejdspartnere og venner af Horsens Sejlklub dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra til årets sæson Kick-Off, med det kommende OL i Rio som tema.

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn. I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik Morten Rodwitt, direktør OL Chef de Bank, mission startede et spændende Lars Skovbjerg, i Jyske var i tvivl om detmed det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og var nødvendigt at tageforventninger pokalen med fra til sidste da og den danske OL indlæg om de danske OLår,i Rio måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt. han forventede at vinde Business Cup igen. model. netop blev vendt fratilRio interessantvar suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke Besætningerne DetMorten gjorde devar og pokalen igenhjem overrakt Larsog det var Thomas Iversen tv, Keld An-før OLkræfter at fåSkovbjerg, status påsamt Rioskipper som OL by her ca. 120 dage starter.naturen Det erkan påvirke en sejlbåd med. dersen og Lars Fensbo. Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at stadig kaotisk, men Rio bliver klar, var Mortens konklusion. mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år. De 4 Horsens talenter Maiken og Anne-Julie Schütt, Anne-Marie Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren Rindom og Anette Viborg Damsgaard med skipper Allan Nørregaard Andersen blev nummer 4. fulgte op med en flot, sjov og inspirerende update på deres situaMia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skiption her og nu. Maiken i rollen som Horsens til OL’s svar på Divya per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i Das, fik stillet nogle relevante og skarpe spørgsmål rækken. til de 4 kolle-

gaer. På onboardhorsens.dk kan man læse hele interviewet..

Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinNykredit var det eneste rene firmahold, da alle er anden stævne. Fornem pris til Anne-Marie Rindom ansat i koncernen. Har du lystHans til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forEfter sejlerne var der indlæg fra Formand for Dansk Sejlunion håndsbookning soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der Natorp er allerede for Dansk Sejlunion Hans Natorp, der stod for dagens overraskelse. Anne-Marie Rindom fikpå mail tilFormand PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!! nu forhånds booket 3 besætninger. NP Truck havde egen supply boat, og i år var det

DS og Bådpressens pris for ÅRETS SEJLPRÆSTATION 2015. En overOle Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde, rasket glad hjalp Anne-Marie fik mange rosende ord med på vejen, derog velvilligt med ved besætningsskifte. samt kr. 10.000. Stort tillykke til Anne-Marie. Du er sej, og det er fantastisk at have dig med på Horsens til OL holdet. Borgmester Peter Sørensen fulgte op med hyldest til Maiken, AnneJulie, Anette og Allan for deres VM sølv. Borgmesteren roste HORSENS TIL OL kampagnen og glædede sig over at Horsens har atleter i verdensklasse.

Ny båd sponsor i 2010 Alan Nissen, som både styrer Nissens Kølerfabrik og her båden ”Nissen” til Business Cup, har meddelt, at virksomheden stadig ønsker at være med i On Board, men ikke som båd sponsor. Der er allerede nu flere virksomheder, der har vist interesse for dette attraktive sponsorat, og har du Horsens borgmesterogså lyst til at høre mere om alle Peter Sørensen hyldedemulighederne ved et bådsponsorat, VM sølv vinderneså kontakt sponsorudvalget.

Tak til vores sponsorer: 40 Tak til OnBoard sponsorer:

C

O

N

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k

Tak til vores sponsorer: C

O

N

INDUSTRIES 26

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

INDUSTRIES


7 glade golfere på kajen

Nye sponsorer i OnBoard Til Kick-Off kunne vi præsentere nye sponsoraftaler med: CASA A/S som hovedsponsor for NACRA17 teamet med Allan og Anette INSERO som hovedsponsor for Anne-Marie Rindom i Laser Radial HORSENS SVANE APOTEK som Horsens til OL sponsor PANTAENIUS som ON Board sponsor SYDBANK som ON Board sponsor

Sejl og Golf For andet år i træk arrangerede OnBoard Sejl og Golf, i samarbejde med 16 entusiastiske golfspillere fra Stensballegaard Golfklub. Konceptet går ud på, at kombinere matchrace m/instruktør med en 9 hullers golfturnering. 4 sejlere/spillere på hvert hold dyster om hvilket hold der får den bedste totalscore, efter et nøje gennemtænkt pointsystem. Vi sluttede dagen af med en god middag og hyggeligt samvær med ægtefæller og børn. Fantastisk måde at kombinere konkurrence og teambuilding med masser af action, frisk luft og hyggeligt samvær. Kan varmt anbefales som kunde eller medarbejder arrangement med 8-16 deltagere. Alle kan deltage.

Anne-Marie Rindom VM Bronze i Mexico og officielt udtaget til OL 2016 Laser Radial VM blev sejlet i Mexico. For den regerende verdensmester AnneMarie Rindom, var årets VM samtidig sidste OL udtagelses stævne. Kravet var en placering, der ikke var mere end 13 pladser dårligere end den danske kollega Sarah Gunni. Anne-Marie fik VM bronze, så OL udtagelsen var der ikke tvivl om. Fantastisk med 2 VM medaljer på 5 måneder til vores lokale OL håb.

A/S

/S

Lars Larsen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

27


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

En tusindårig legende af Poul Wagner Sørensen Gondola! Gondola! Med dette tilråb forsøger venezianske gondolierer ved fortøjnings – og anløbspladser at kapre turister til en tur på kanalerne. For nu om stunder er det kun turister, der er passagerer i dette elegante fartøj, som for tidligere generationer i mere end 1000 år var uundværlig til såvel vare- som persontransport, - men som i dag er reduceret til en turistattraktion - vel at mærke i den dyre ende. Herom skriver den russiske forfatter og nobelprismodtager Joseph Brodsky i bogen ”Venedigs Vandmærke”: En ting som de lokale beboere aldrig gør er at sejle i gondol. Først og fremmest er en Gondoltur pebret. Kun udenlandske turister, og endda kun de velbeslåede af dem, har råd til det. Det er forklaringen på, at gondolpassagerer er midaldrende: en 70 årig kan spendere en

tiendedele af en lærerløn uden at blinke. Synet af disse affældige Romeoer og deres vaklevorne Julier er altid sørgeligt og pinligt, for ikke at sige uhyggeligt. For unge mennesker, d.v.s. for dem som sådan en egner sig til, er en gondol lige så langt uden for rækkevidde som et femstjernet hotel. Gondoler og gondolierer! Gondolen høre uden tvivl til en Venezias særegenheder. Den nævnes første gang i offentlige dokumenter i 1094. Med sit slanke skrog og dens flade bund er den perfekt tilpasset sejlads på de snævre lavvandede kanaler og på den ligeledes lavvandede lagune. Om navnets oprindelse er der forskellige fortolkninger. Et bud endda med en vis symbolik er det græske ord ”kondyle”, som betyder musling. Båden er cirka 11 m lang og ca. 1,5 m bred. Bagbords side er 24 cm længere en styrbord side. Denne asymmetriske form modvirker kraften fra åren, og uden denne tydeligt større bue mod venstre, ville båden kun kunne sejle i cirkler. Gondolieren står op på en i hækken indbygget forstærkning og skubber med åren for at ro både fremad. Åren er som alt andet

28

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

på gondolen håndfremstillet og tilpasset gondolieren. Det samme gælder åregaflen, på italiensk ”forcola”, som for at lette bådenes styring kan holde åren i otte forskellige positioner. Passagererne, max 5, sidder midtskibs på lave polstrede stole. Oprindelig brugte man sort beg eller tjære til at gøre gondolerne vandtætte. Med tiden erstattedes den mørke farver med strålende farver og mønstrede tæpper, - men denne udstilling af velstand blev forbudt i 1562. I dag er alle gondoler undtagen de ceremonielle, som f.eks. bryllups- og begravelsesgondoler sorte og kun udsmykket med en forgyldt havhest på hver side på rælingen og den såkaldte ”Ferro” i stævnen . Ferroen har 6 metaltænder, der symboliserer Venezias seks sestier, bydele, under en dogehat.

Bemærk bådens asymmetriske facon, - vandlinjelængden er 24 cm længere i bagbordside. Se de fine figurer af havheste på rælingerne og den kunstfærdige åregaffel - ”forcola”.

Ganske vist kan enhver købe en gondol, men det er kun venetianere, der kan blive gondolierer. Kun de kan få de krævede licenser. Der kræves en læretid på omkring en halv snes år for at kunne styre de store både sikkert og elegant. Der i dag cirka 400 både i brug En ”Traghetto” er en gondollignende færge. Syv forskellige steder kan man krydse Canal Grande, - Venezias hovedvandvej med en traghetto. Man står op under overfarten og betaler de to rorsmænd et beskedent beløb for servicen. De lokale beboere er flittige benyttere af denne færgeform, hvorimod forbavsende få turister bruger dette favorable tilbud.


Så skete det! Den 1. maj åbnede Danmarks Museum for Lystsejlads I nye omgivelser på Frederiksøen midt I Svendborg havn. Et fantastisk vejr på åbningsdagen, et meget flot fremmøde på kajen og mange rosende og flotte ord om museet, både den flotte facade mod havnen og Svendborg By, samt den meget flotte indretning og åbningsudstilling i den nye store hal. Forud var gået et stort arbejde med at flytte og indrette. Resultatet er blevet rigtigt flot. Museet er bestemt et besøg værd. Museet står foran en meget spændende sæson, og glæder sig til at invitere tusinder af sejlere og andre turister indenfor på Frederiksøen. Der er truffet aftale med Svendborg Kommune om en 3 årig lejeaftale og de kommende tre år SKAL vise Svendborg By, at museet er et stort aktiv på Frederiksøen og vil være med til at fastholde og styrke Svendborgs maritime image. Det var vemodigt at sige farvel til skønne Valdemars Slot, som har været museets base de første 20 år, hvor det har udviklet sig til at være Nordens største lystfartøjsmuseum. Stor tak til Niels lensbaron Juel-Brockdorff for husly. Som så mange andre museer kæmper Danmarks Museums for Lystsejlads med økonomien. Mange flotte donationer gjorde flytningen mulig. Den daglige drift og den fortsatte udvikling skal sikres via Således ser Match 28 bådene ud, som du somAlle sejlsportsinterentreindtægter og hjælp fra dansk sejlsport. klubmedlem, kan få en gratis dags tur i den esserede bør hjælpe med til at sikre at sejlsportshistorien bevar10. eller 12. juni. es. Til museet er knyttet en ”støtteforening” hvor sejlklubber og

Så skete det: En ”halv” BB10 pryder flot facaden

enkeltpersoner kan meldes sig og for et beskedent beløb om året (250 for enkelt personer og 500 for firmaer/klubber) bidrage. se www.lystsejlads.dk Museet har mange ønsker. Moderne udstillings grej, mulighed for at restaurere endnu flere både til udstilling og til at få på vandet, for blot at nævne nogle. I have a dream ! Hvis alle 270 sejlklubber under Dansk Sejlunion meldte sig så ville det svare til 270x500 kr. pr. år eller 135.000 – Det ville hjælpe. Hvis bare halvdelen af Dansk Sejlunions 60.000 medlemmer ville støtte. 1/2x 60.000x250 kr. eller 7.5 mill kr. – Det ville virkelig gøre en forskel. I Horsens er der Horsens Sejlklub + 1 firma og 4 personlige medlemmer der med i alt 2000 kr. støtter. Carl Gerstrøm

Kvartalsanekdote m.m. I august 1985 flyttede jeg til Horsens og medbragte en LM 27. De første formalia var bragt i orden, - indmeldelse i Horsens Sejlklub, skrevet op til vuggestueplads, melde flytning på rådhuset o.s.v. Mit første møde med Horsens Sejlklub var, da jeg en formiddag få dage efter at vi var ankommet , var i havnen for at hente noget værktøj i båden. En ophidset herre kom farende ud af klubhuset og belærte mig om, at der måtte jeg ikke parkerer. Jeg viste mit kørekort og bad flabet om at se et politiskilt. Vi talte ikke meget sammen i uger efter. Velkommen til Horsens Sejlklub! Han havde ret. Jeg holdt dumt midt i det hele på arealet op mod klubhuset, hvor restaurantens gæster skulle kunne parkere. Men jeg skulle jo bare lige…

ved klubhuset. Holder der hele aftenen på dage med aftensejlads, og man oplever jævnligt biler holde der fra fredag eftermiddag til søndag aften. Man høre ofte frasen om pisk eller gulerod – både og kunne overvejes! I mange år har vi forsøgt med gulerod. Appellerede til klubmedlemmernes sunde fornuft. Når vi lejer et forretningslokale ud, så må vi sørge for, at der er det fornødne antal P-pladser. Det argument er svagt, når det gælder ikke medlemmer og måske skal der også lidt pisk til P-vagt på jævnligt besøg Det skal så måske suppleres med en af følgende 3 muligheder:

Det tema er stadig aktuelt. Visse emner bliver man aldrig færdig med! Med passende mellemrum har dette emne været oppe i klubbladet med opfordring til sejlerne om at benytte vinterpladsen bag de røde skure til parkering og lade P-pladserne tæt på klubhuset være frie til testauraens gæster. I f.m. opførelse af det nye klubhus drøftede man parkeringsproblematikken. Resultatet blev at der blev skiltet med 4 timer omkring huset. Man må konstaterer, at der stadig holder sejlere på pladser tæt

1. tidsbegrænset parkering 2. parkometer 3. p-billet fra restauranten Vi kan ikke være bekendt, at der ikke er styr på den problematik. Også ikke medlemmer af Horsens Sejlklub burde udvise den fornødne omtanke. Carl Gerstrøm

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

29


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

HSH i Sejlsportsligaen

(Del 5 – forsættelse fra marts bladet) Vi er i gang, og første stævne, sejlet i Lundeborg på Fyn, er netop overstået her i skrivende stund (20-22 maj). Et stævne jeg i denne artikel vil reflektere over og berette om. Derudover vil jeg fortælle lidt om vores træningssamarbejde med skolerne i Oure og vores sponsorer, der har gjort, at vi på holdet kan sejle i helt ens tøj fra Slam. Træningssamarbejde Da vi ikke har nogen J70er i Horsens at træne i, har vi været nødt til at søge udenbys for at finde os en træningsmulighed. Det førte til, at vi i foråret kontaktede skolerne i Oure, da vi vidste de havde to både liggende, for at høre om de ville leje deres både ud. Svaret var i første omgang at de ikke lejede deres både ud, da det ikke kunne betale sig økonomisk for dem. Men efter lidt dialog frem og tilbage, blev det alligevel til en aftale, hvor vi som betaling for at låne en båd til træning, skulle stille os til rådighed som trænerkapacitet for Oures ligahold der sejler i 2. division. Vi sendte derfor Jeppe med som træner for Oures ligahold ved 2. divisionsstævnet d. 14-15 maj. I april og maj måned har vi været i Oure og træne af flere omgange, en enkelt gang med et Oure hold som træningspartner, men ellers bare på egen hånd for at få trænet boathandling og finde ud af, hvordan vi satte den stærkeste opstilling ombord. Mikkel helt fremme på spiler sæt og spil, Jeppe på fok og spilerskøder, Andreas på storsejlet og mig selv (Jacob) på roret, er blevet vores primære opstilling til de to første stævner i Oure og Juelsminde.

30

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

Sponsorer Man siger at 30% af farten på et godt sejlhold sidder i tøjet. Eller det er måske ikke helt rigtigt, men det ser i hvert fald 100 gange bedre ud, hvis man har ens tøj ombord, og man må aldrig gå ned på udstyr. Derfor har vi i løbet af foråret forsøgt at finde os et par sponsorer, der ville være med til at hjælpe os godt på vej på ligaholdet. Det har ført til at holdet for andet år i træk er støttet af Envidan og SLAM, mens Designa Køkken og Surf og Ski Horsens er med som nye sponsorer i år. Som man kan se på billederne, har det givet en rigtig fed tøjpakke til holdet, og jeg vil helt klart mene, at Horsens Sejlklub er det hold i ligaen, der ser bedst ud. Så en stor tak til sponsorerne, og fra den ene af dem skal vi hilse og sige, at der nu forhandles SLAM sejlertøj i Surf og Ski på havnen, så kig forbi butikken. Vores første stævne Klar til kamp og top motiveret mødte vi op i Lundeborg havn fredag d. 20 kl 8 om morgenen. Vi havde fået tildelt en 45 minutters træningstid kl. 8.30 i ligaens både. Efter en hurtig tur på vandet stod den på afslapning resten af formiddagen. Stævnet starter først kl. 13 om fredagen, da alle hold skal have mulighed for at træne om formiddagen. I første race havde vi en kæntring på første lænser da vi får bommet i en lidt for spids vinkel til bundmærket, vi lå ellers to men må se os tilfreds med en 4. plads. I anden sejlads får vi en straf på anden lænser, da vi kommer lidt


Ny i landet – ny ved vandet!

for tæt på en styrbords krybende båd, hvilket koster os en enkelt placering, og endnu en gang er vi henvist til 4. pladen. Fredagen slutter vi af med to 3. pladser, og vi overnatter på 10. pladsen ud af de 18 hold, a point med 8. pladsen. Lørdag går første start kl. 10, og i vores første race lægger vi desværre ud med en 5 plads, da vi ikke helt rammer det rigtige trim til den noget springende og varierende vind både i styrke og retning. Det får vi dog rettet op på i anden sejlads, hvor vi laver en 2er. Dagens øvrige fire sejladser ligner meget fredagens, hvor et par småfejl koster os placeringer helt fremme, og serien hedder dermed 4 - 4 - 3 - 4. Vi førte en af sejladserne foran Hellerup og Frederikshavn (der ender med at blive stævnets 1er og 2er) men droppede så spileren i vandet i en pilning og vi røg dermed helt ned som 4. Så vi ved farten er der og at vi kan være med helt fremme, vi skal bare have elimineret de sidste småfejl. Vi er samlet 11er men har kun 2 point til 8.pladsen og 4 point til 7 efter lørdagens sejladser. Søndag får vi kun to sejladser da vinden er meget springende om formiddagen, og man derfor er nødt til at skyde et par sejladser af. Vi startede dagen i super stil med en 2. Plads, og følte virkelig det hele spillede. I vores anden sejlads fik vi en straf lige i startøjeblikket for at være lidt for tæt på en styrbords båd. Vi sejler os op i feltet og er oppe som fire ved sidste topmærke, men får så endnu en straf på sidste lænser, i en luv/læ situation hvor overlappet egentligt var brudt, hvilket juryen ikke ser der fra hvor de ligger. Vi får derfor en 6., og må nøjes med en samlet 11. plads her ved første ligastævne. Konklusionen på vores første stævne er at vi laver en masse gode beslutninger og manøvrer undervejs, men også laver nogle dumme fejl. Så vi har noget at arbejde med frem mod næste stævne, men lykkes det os at få elimineret fejlene kan vi være med helt fremme. Jeg er som skipper fuldt tilfreds med det nye unge hold jeg har fået samlet, og ser et klart potentiale til at give de andre klubber kamp til stregen. Det er trods alt vores første stævne i båden sammen, og de to yngste har ikke tidligere stiftet bekendtskab med sejlsportsligaen, men de lærer hurtigt og suger meget viden til sig. Vi er klar på at kæmpe igen i Juelsminde d. 10-11-12 Juni, hvor vi håber på at se en masse HSH’er på kajen.

Fordelt over 3 torsdag introducerede Lotte Feldt en børnehaveklasse med en del indvandrerbørn til livet i havnen. Klassen blev delt op i 3 og sammen med Lotte og endnu en pædagog gik man de ca. 3 km fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej til Lystbådehavne. Første hold var der 19. maj. 11 elever danske + børn fra Syrien, Kroatien, Bulgarien og Letland. Børnene talte fint dansk; men der var et par ord knyttet til det maritime, som lige skulle læres. f.eks. var redningsvest ikke bekendt for flere. Lidt af den medbragte madpakke blev indtaget i Mongo. På med en redningsvest og så over til krabbebroen. Knud Erik havde forberedt snore med en klemme til at fastholde en åben musling. Der blev fisket ivrigt og fanget en del. Gennem stedets vandkikkert blev livet under vandet iagttaget. En tur på ”trækfærgen” nåede børnene inden resten af madpakken gled ned. Børnene havde en fin dag og fik stiftet bekendtskab med en markant del af den danske kultur. Fint initiativ Lotte og Knud Erik! Horsens Sejlklub har fået doneret 30 børneveste fordelt på 3 størrelser. Der er trykt ”Horsens Sejlklub” på ryggen. Havnefogeden anskaffer en kasse til opbevaring og børnehaver/skoler kan fremover låne vestene ved henvendelse til havnefogeden. (CG)

Varmt vand i båden I mange lystbåde er der i dag monteret en varmvandsbeholder. Typisk er de beregnet til at tilkobles landstrømmen. Mange beholdere kan yderligere tilkobles bådens kølesystem, for derigennem at opvarme vandet med spildvarmen fra motoren. Jeg har valgt at opvarme vandet med energi fra motorens generator (batteri). 12 volt generatoren sender strøm til batteriet, som tilkobles 12V/230V inverter. Da generatoren normalt ikke kan klare varmvandsbeholderens effekt, har jeg indskudt en ”lysdæmper” således at den optagne effekt ikke overstiger generatorens ydelse. En 20 liter beholder med 1200W varmelegeme bruger ca 1 time for at hæve temperaturen fra 8 til 60˚. Hvis effekten nedsættes til f.eks 400W, vil det tage ca 3 timer for den samme opvarmning af vandet. Generatoren eller batteriet skal naturligvis i denne periode yde de 400W. Ved 12 V giver det en strøm på 33 Ampere. Hilsen Aage – plads 202

Let the battle continue! Følg også ligaen her: www.sejlsportsligaen.dk www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen Jacob Nikolajsen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

31


27., 28. og 29. maj

Havnens weekend Vejret var med os og det blev en forrygende weekend med mange mennesker på lystbådehavnen Der var intens annoncering og flot omtale i avisen før dagen. Klubberne havde i et frugtbat samarbejde sat alle sejl med et meget alsidigt program. Besøg af Skonnerten ”MARTA” og patrulje- og depotudlægningsfartøjet ”ARNAQ” der begge holdt åbent skib. ARNAQ sejlede med gæster og aflastede Vitus Bering der sejlede 10-12 ture hver af dagen. Havnerundfart med Niels A.H. var lidt af et tilløbsstykke. Ungdomsafdelingen sejlede i bassinet ved slæbestedet og havde flere gæster med. Skolebådene havde flere ture med gæster ligeså var en Match 28 på vandet med adskillige hold. Kim Viborg sejlede nogle ture med gæster i sin Luffe 44. Ro klubben havde Kirkebåden på vandet og enkelte vovede sig ud i en singlesculler med ”støttehjul”. Det alsidige musikprogram trak mange mennesker. Jazz fredag aften i JazzHors regi havde ikke de forventede deltagere. Musikskolens koncert var velbesøg – dejligt musik. Mandagsmusikanterne – 30 harmonikaspillere - var et tilløbsstykke. Mange der dansede til. Lærke Marquard fra MGP trak en masse børn, der virkelig levede med. Komediehuset gik i procession til jernelageret efter en sejltur med Vitus Bering. Flotte motorcykler var udstillet søndag formiddag, - flere flotte

32

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

ældre MC’er. Desværre spang amerikanerbilerne og hjemmeværnet fra i sidste øjeblik og efter programmet var trykt!!!! Jetski, vandscootere og Horsens Flyboard gav opvisning – moderne vandsport. Inde fra sygehuskrogen kæmpede Horsens Kite og vindsurfing klub med for lidt vind. Men i pustene så man en kite flyve over vandet. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening havde en stand og demonstrerede praktisk fiskeri, - og minsandten om de ikke fangede en flot havørred på knap 2 kg. Anette Viborg fortalt om, hvad det vil sige at sejle på OL niveau. Anette er en blændende fortæller og mange fik virkelig en ahaoplevelse. Da formanden takkede for foredraget overrakte han den


sølvmedalje, der ikke blev udleveret til VM i USA. Ved hjælp af en 3D tegnemaskine var der rådet bod på, at man til VM ikke uddelte medaljer. 3 vinderne fra den gennemførte konkurrence blev udtrukket. Majbrit og Anne-Mette tog sig af børnene. Skattejagt på legepladsen, krappefiskeri og sejlads med ”kabelfærgen. Der blev udleveret balloner og gratis ispinde til børnene, - det var populært. Præmiere is havde sponseret. På terrassen ved klubhuset var der pænt besøg og ved Landkrabbens is hus var der i mange perioder kø. Hele catering delen af arrangementet blev afviklet med Sejlklubbens Restaurant som leverandør. Mange frivillige har i planlægningen og på dagene ydet et stort arbejde, som der skal lyde en stor tak for. Lystbådehavnen, søsporterne og klubberne blev godt promoveret. Efterfølgende skal der evalueres og ”pengesagerne” skal gøres op, og så er vi klar igen til næste år. Flere detaljer i næste blad. Nils Buhl og Carl Gerstrøm

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

33


H O R S E N S

Hvad mener du?

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Af Carl Gerstrøm

Bliver denne gang et interview med Horsens Sejlklubs Sydafrikanske gæstetræner Claire Walker.

Clair Walker er 24 år har en glorværdig sejlerkarriere bag sig, har afsluttet idrætsstudiet og skal i gang med en PHD. Opholdet bliver formentlig på 3 måneder. Clair kommer fra Cape Town området, nærmere bestemt det berømte vinområde Stellenbosch. Har været den slagne vej via optimistjolle, Laser 4,7 et par år efterfulgt af Laser Radial et par år. Prøvede at sejle 420 med sin tvillingsøster. Det gik ikke, - de kunne ikke ens. Har sejlet lidt Hobbi Cat. Clair repræsenterede Sydafrika ved WYSC (ungdomsverdensmesterskaberne) i Aarhus i 2008 og igen året efter. Husker Aarhus som et sted, hvor det blæste helt vildt og var MEGET koldt. I det vejr kunne man da ikke sejle! – Clair væltede meget, var alt for lille til Laser Radial. Clair byttede sig til en TORM skorte i Aarhus. En skjorte som Clair tog på ved et stævne i Tanzania. Clair var blevet træner for Sydafrika på det tidspunkt. Jeppe Bregendal der stammer her fra Horsens var på det tidspunkt træner for Tanzania. Jeppe måtte spørge til skjorten med TORM og på den måde kom de i kontakt. De mødtes igen ved de afrikanske mesterskaber i Marokko

og enden på visen blev en kontakt til Horsens og et trænerjob. Her stadig koldt sammenlignet med Sydafrika, men man kan vænne sig til det. Fik interesse for trænergerningen via studiet. Vil gerne lære noget om ”faget” og har en drøm om at arbejde med sejlsport i Sydafrika efter PHD studiet, der tager 3 år. I Sydafrika skal vi lære at starte satsningen mod OL i en lavere alder og meget mere helhjertet, fortalte Clair. Sydafrika har en 470 og en Laser med i Rio. Fortæl lidt om forskellen mellem ungdomsarbejde her og der. Jeg er meget begejstret for den store entusiasme børnene her udviser. Ikke kun børnene men også forældrene. Forældrene i Danmark er meget med i arbejdet, det er organiseret. I Sydafrika er man tilbøjelig til at sætte børnene af og hente dem igen, som var det skolegang. Grej her er bedre og i orden. Befolkningsstørrelsen taget i betragtning er der markant mange flere sejlere i Danmark. Her er sejlsport for alle, i Sydafrika betragtes det som en rigmandssport. Jeg tror, der er lidt mere disciplin i Sydafrika generelt. Tilgængeligheden i Danmark er langt lettere, - her skal man ikke køre flere timer for at komme til vandet. Hvordan har det været med sproget? Ungerne har i løbet af meget kort tid vænnet sig til, at det foregik på engelsk. Der var en række fag ord de lige skulle lære, så forstod de. Den anden vej tog det nogle lidt tid at samle mod til at spørge på engelsk. Jeg tror det har været rigtig godt for dem. Jeg har oplevet danskere som meget venlig, åbne og gæstfrie. Jeg boede privat den første tid og fik så et værelse på VIA. Jeg har været rigtig glad for at bo privat i starten og på den måde blive introduceret til det danske.

De bedste ønsker for Clair med studiet og den videre trænergerning. Carl Gerstrøm

34

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Konkurrence – bidrag med stof til klubbladet. I lighed med tidligere år udskriver redaktionsudvalget en konkurrence gående ud på at bidrage med stof – artikler/ fotos – til klubbladet. Præmien er et gavekort til Horsens Sejlklubs Restaurant. Materialet sende til gerstroem@mail1.stofanet.dk inden 1.oktober. Vinderen kåres i f.m. standernedhalingen.

Den store flydekran der i en del år har været hjemmehørende i Horsens rakte ikke. Til at flytte de store tanke på nordkajen måtte noget endnu større til.

Horsens både under fjerne himmelstrøg Charlotte og Søren Refsgaard i det gode skib Valhalla skriver den 5. april: Vi ligger stadigvæk i vores vinterhavn i Cartagena, men vi har begge nydt tilværelse her i Spanien, de sidste 5 mdr….. Vejret har det meste af vinteren været tørt og med solskin fra morgen til aften med meget få regnvejrsdage. De lokale siger, at vinteren har ind til videre den varmeste, de har haft. Søren kan prale med at have haft shorts på næste hver dag i dagtimerne. Dagen igennem har vi haft mellem 18-22 grader og nattemperaturen har ligget på 7-10 grader. Så vi kan vist ikke klage. Hjemmeside www.sy-valhalla.dk. Er du interesseret i at sejle langt, så kan det anbefales at se på www.ftlf.dk som er Foreningen Til Langtursejladsens Fremme. Hvis du kender til Horsens både der sejler ude i den store verden, så send en mail til gerstrøm@mail1.stofanet.dk (CG)

Har du husket .... – at kontrollere din redningsvest. Oppustelige veste SKAL kontrolleres før hver sæson start. Man kan bede forretningen, hvor man har købt den, gøre det, eller man kan selv gøre det. Hvis vesten er over 10 år, skal man smide den ud og købe en ny. Der er risiko for, at det materiale, som lungen er fremstillet af, bliver mørt med tiden, og svejsningen går op. Fejlagtigt tror mange, at det er udløsermekanismen der fejler. Det er det faktisk meget sjældent. Gaspatronen bør afmonteres og vejes hvert år. En almindelig køkkenvægt er nøjagtig nok. Det står på patronen, hvad den skal vej. Den mekanik der fyrer patronen af, når den kommer i vand er datomærket, og skal skiftes når/inden den bliver for gammel. Der er flere mærker, så husk at tage den gamle med

hen i forretningen. Selve lungen skal blæses op og den skal ligge et døgn, for at sikre den er tæt. Det kan være svært at få al luften ud igen. Den beskyttelseshætte der sidder på mundventilen kan vendes og passer så ned i ventilen og luften siver ud. Pas godt på den ventil, den skal behandles rigtigt. Stik ALDRIG noget ned i ventilen, det kan ødelægge den. De traditionelle veste med fast opdriftsmiddel skal også have et eftersyn. Er overfladen intakt uden revner? Er den mast sammen, måske fordi den har været anvendt som pude? Hvor gammel er den? Er der tvivl så køb en ny! Hvis du passer godt på din vest, så passer den godt på dig. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

35


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Nyt fra Dansk Sejlunion Dansk Sejlunions generalforsamling eller det der for nogle års siden hed ”sejlerdagen” fandt sted i Svendborg den 1. og 2. april. Det er bestemt ikke det tilløbsstykke, som det var for 25 år siden. HSH var godt repræsenteret. Der var en række møder/seminarer fredag aften efterfulgt af natmad og hyggeligt samvær. Alt det der foregår ved siden af møderne, er både hyggeligt og givtigt. Her udveksles mange erfaringer og træffes mange aftaler. Lørdag fulgte så den egentlige generalforsamling. Alle materialer inklusiv dagsorden, referat, regnskab og budget kan ses på Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk I forbindelse med omtale af eliteafdeling og det kommende OL fik Horsens Sejlklub et par rosende ord med på vejen, - og det er jo altid dejligt.

Formand Hans Natorp blev genvalgt for en ny 2 års periode, og det er så den sidste. Om 2 år skal sejlunionen have en ny formand. TORM prisen 2016 Det blev ikke Horsens Sejlklub, som ellers var nomineret, men Ilene Eriksen trænerchef i Yachtklubben Furesøen, der blev hædret med titlen TORM prisen 2016, ved Dansk Sejlunions generalforsamling i Svendborg. Ilene har været med I mange år og gjort det rigtig flot, så det er absolut fortjent. Stort tillykke! (CG)

Kort kan nævnet et par emner : ”Gråsten sagen” Som tidligere omtalt i klubbladet, har der over et par år verseret en sag hvor Gråsten Sejlklub ikke kom igennem med en eksklusionssag. En helt igennem ulykkelig sag. Der blev sat punktum nu hvor DS’ generalforsamling med meget stor majoritet stemte for DS’ bestyrelses afgørelse. Valg til DS’ bestyrelse Der var fredsvalg. Ny i bestyrelsen er Peter Bjerremand Jensen her fra Horsens. Tillykke med valget.

DS’ bestyrelse efter valget. Fra venstre: Jørgen Larsen, Christina Nielsen, Peter Bjerremand Jensen, formand Hans Natorp, Christian Hangel , Line Markert, næstformand Henrik Voldsgaard, Jesper Anker Andersen

Sejlsporten skriver historie i år I 1866 altså for 150 år siden blev de første 2 sejlklubber stifte i Danmark. Svendborg Sund Sejlklub (SSS) og Kongelig Dansk Sejlklub (KDY) drøfter ivrigt hvem der er ældst. Forskellen skal vist måles i timer, - men fra mine tvillinger ved jeg, at de 7 minutter der er mellem dem er vigtige, - jeg er storebroder. SSS fejrede jubilæet med en reception i klubhuset med morgenkaffe, gaver og taler. Desværre ku’ jeg ikke være der. På hjemmesiden www.sss.dk får man indtryk af et fint arrangement i fint vejr. Svendborg er dansk sejlsports vugge og farvandet det mest fantastiske sejlrevir. Dansk Sejlunion markerede jubilæet ved at placere generalforsamlingen i Svendborg.

KDY fejrede jubilæet med en fest i operaen. Regentparret og kronprinseparret deltog. HKH Prinsgemalen har været æresformand fra 1972 og depechen er nu gået videre til HKH kronprinsen. På www.kdy.dk kan man se nærmere om arrangementet. Hvis ikke man er til det elektroniske, så køb Billedbladet nr. 20 her er 6 sider med deltagere, kjoler o.s.v. Stort tillykke til begge klubber! Horsens Sejlklub er som bekendt stiftet i 1879 og har således 137 år på bagen. Snart er det tid at tænke på et bind to til jubilæumsbogen. Carl Gerstrøm

36

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


Mad om bord! Karry Kammuslinger med porre • 3 kammuslinger pr portion • 3 porre skåret i tynde ringe • 2 dl fløde • 2 tsk god karry • flutes • olie • salt og peber Skær porerne i tynde ringe, og kom lidt olie i en lille gryde, svits karry deri, tilsæt porre og vend dem rundt til de bliver lidt bløde. Hæld fløden ved og kog ind, smag til med salt og peber. Steg muslingerne ved høj varme i meget lidt olie, så de bliver ristede på hver side. Server fløde-porre i bunden af en tallerken, med muslingerne på toppen. Retten serveres med varmt flutes. Hvis du har nogle spændende opskrifter der egner sig til at lave om bord, så del det med dine klubkammerater og send det til gerstroem@mail1.stofanet.dk (CG)

Prisliste Horsens Sejlklub Kontingenter Vedtages hvert år på generalforsamlingen gældende for det næste år. A - Myndig aktiv sejler 1044 B - Umyndig aktiv sejler 882 C - Samboende par 2722 D - Ikke aktiv 522

Sejlerskole Vedtages af bestyrelsen efter indstillingen fra sejlerskoleudvalget. • Praktisk sejlads 1800 • Kapsejladssejlerskole 1800 • Teori 1800

Leje af både Vedtages af bestyrelsen efter indstilling fra ungdomsudvalget • Optimistjolle komplet. 700 pr. sæson • Storjolle 1000 pr. sæson • H-båd/IF’er kan lånes efter nærmere aftale med sejlerskolen weekend fra fredag til søndag

Klubpriser i Horsens Sejlklubs Restaurant Aftales mellem forpagter og klubhusudvalget • øl/vand/kaffe 1 mærke* • glas vin 2 mærker* • sejlerret 82 kr. *10 mærker koster 220 kr.

HUSK: • at støtte vore sponsorer og annoncører, - dermed støtter du også Horsens Sejlklub. • at sende din mailadresse til kasserer@horsens-sejlklub.dk • at tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice. Link på www.horsens-sejlklub.dk / sejlklubben / bestyrelse / kasserer • at oplyse medlemsnummer ved en hver henvendelse til klubben • at kontakte Carl Gerstrøm, gerstroem@mail1.stofanet.dk/23465603, hvis ikke du får Dansk Sejlunions medlemsblad ”Sejler” • at anvende P-pladserne bag de røde bådhuse, når du skal på vandet! • at hunde ikke må medtages i klubhuset

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

37


Lokal ”bådudstilling” De to lokale i bådbranchen Havneservice Marinecenter og Horsens Yachtværft udnyttede, at der ikke var bådudstilling i Fredericia i år og gjorde ekstra ud af åbent hus/-værft arrangementer. Et godt tilbagevende lokalt arrangement, som sejlerne i Horsens og omegn hvert år ser frem til. Begge steder var der godt besøgt og gæsterne fik gode tilbud, god information, hyggeligt samvær og lidt til ganen. Tak til de to firmaer for fine arrangementer, - vi kommer gerne til næste år! (CG)

Brødrene Brodersen i gang med et kursus i motorvedligehold. Der var stor interesse for at få noget viden med hjem.

Butikken hos Havneservice var proppet med gæster, varer og knaldgode tilbud.

38

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k


H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Kapsejladskalender 30. juni – 3. juli

Borre Knob

Sommerlejr for jollesejlere og familier

Horsens Sejlklub

25. juni

Njord Sejladsen

Distancesejlads for kapsejlads- og turbåde

Juelsminde Sejlklub

23. – 31. juli

JNoM for ungdom

Kapsejlads for joller

Horsens Sejlklub

27. august

Endelave Rundt

Distancesejlads rundt om Endelave

Horsens og Snaptun Sejlklubber

3. september

Tunø Rundt

Distancesejlads rundt om Tunø

Hou Bådelaug

3. – 4. september

Horsens Fjord Cup

Kapsejlads for joller

Horsens Sejlklub

3. – 4. september

DM for Laserjoller

Mesterskabsstævne for Laserjoller

HSH / Laser Association Denmark

24. – 25. september

KDY-stævne

Kapsejlads for KDY 15 kvm.

Horsens Sejlklub / J-klubben

25. september

Trekost Two-star

Distancesejlads for 2-mandsbesætninger

Horsens Sejlklub

1. oktober

Snaptun Cup

Distancesejlads

Snaptun Sejlklub

1. oktober

Bymesterskab for joller

Kapsejlads på jollebaner

Horsens Sejlklub

2. oktober

Bymesterskab for kølbåde

Kapsejlads på op/ned-baner

Horsens Sejlklub

Sejlsportsliga: 20. – 22. maj Lundeborg, 10. – 12. juni Juelsminde, 26. – 28. august Thisted, 16. – 18. september Skovshoved DM ScanCap/Ylva/BB10m: 18. – 21. august Juelsminde. DM og NoM Albin Express: 19. – 20. august i Kerteminde.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

39


www.pwc.dk

Medvind

Dit team i Horsens John Lindholm Bode Director M: 2141 6078

Arne Kristensen Partner M: 4030 1743

Kurt Beck Pedersen Senior manager (tidl. Pluspartner) M: 2422 4383

Lars Almskou Ohmeyer Partner M: 2141 5987

Kim Nygaard Senior manager M: 3038 0487

Vi er en fast og integreret del af erhvervslivet i Horsens og samarbejder hver dag med både store og små virksomheder om alt fra regnskab og økonomi til skat og forretningsudvikling.

038515

Det betyder, at vi giver dig lokalt kendskab og kan sparre med dig om at sætte kursen for din forretning, uanset om du har vind i sejlene eller er midt i et stormvejr. Succes skaber vi sammen ... Revision. Skat. Rådgivning.

Mast og rig

HORSENS YACHTVÆRFT APS Gammel Havn 3 8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk

Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og service på lystbåde samt erhvervsfartøjer. Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bådebyggeri til anvendelse af de nyeste teknologier indenfor kompositter og skibsmekanik, samt elektronik. Værftet kan med værksteder indenfor støbning, snedkeri, motor og el, samt mast og rig løse enhver opgave på lystbåde og erhvervsfartøjer med et deplacement op til 25 tons.

Kontakt os eller læs mere på

www.horsensvaerft.dk

Hsh0216  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you