Page 1

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Vågøvej 16, 8700 Horsens Tlf: 76 29 39 80

Indstilling af ung til EGU-forløb Skemaet udfyldes af den unge og dennes vejleder i fællesskab. Skemaet sendes digitalt til EGU-vejleder til brug for den første samtale om EGU.

Lidt om krav til en EGU-elev: Eleven/den unge skal: - have gennemført 9 års skolegang (men ikke nødvendigvis eksamen) - kunne møde til tiden og arbejde 37 timer om ugen - være klar om sit erhvervsvalg - skal have været i praktik - være under 30 år

Personlige data Cpr.nr.: Navn: Adresse: Tlf. nr.:

Mobil:

Skole:

afg.kl.:

afg.år:

Forældre / værge Moders navn: Faders navn: Adresse: Tlf. nr.:

Skoleoplysninger I hvilke fag har eleven/den unge aflagt afgangsprøve / 10. klasse-prøve? (Kopi af afgangsbevis kan vedlægges) Vejlederens vurdering af elevens/den unges færdigheder i fagene: Dansk: Matematik: Fremmedsprog:

Evt. karakter:


Supplerende oplysninger Fritidsinteresser:

Erfaringer fra fritidsjob eller arbejde: Personlige forhold af betydning for elevens/den unges muligheder for at gennemføre EGU: Hvorfor kan den unge ikke påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse:

Praktik Hvor har du været i praktik: Hvornår og i hvor lang en periode: Evt. kontaktperson på stedet:

Job- & uddannelsesønske Elevens/den unges konkrete branchevalg: Har du tænkt på anden uddannelse efter EGU?

Vurdering UU-vejleders vurdering af elevens/den unges ønsker Hvilke elementer af uddannelse kan et evt. EGU-forløb indeholde: UU-vejleders vurdering af den unges stabilitet og fremmøde i forhold til uddannelse/ arbejde:


dato

Elev

Vejleder (navn og institution)

Er EGU-eleven under 18 år underskrives indstillingen desuden af forældre/ værge:

dato

Kontakt EGU-leder EGU-vejleder EGU-vejleder EGU-vejleder EGU-vejleder

Mogens Schjødt Bente Uhrskov Søren Licht Line Langkjær-Schuldt Michael Olsen

Elev

76 76 76 76 76

29 29 29 29 29

Forældre/værge

30 39 39 39 39

82 80 82 81 83

/ / / / /

40 20 20 51 21

94 80 80 58 28

12 13 13 99 78

50 91 90 49 45


indstilling af ung til egu-forløb  

indstilling af ung til egu-forløb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you