Page 1

læse, stave, skrive, tale engelsk, forstå matematik? Efterår 2011

Heltidskursus for ordblinde

Vil du gerne være bedre til at


Undervisningspakke for ordblinde Dette specialtilbud til voksne med ordblindhed er et sammenhængende forløb med 23 lektioner om ugen i dansk, IT, engelsk og matematik. Undervisningen foregår på små hold og tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og behov. Målet med et særligt intensivt kursusforløb er blandt andet at give voksne med ordblindhed nogle redskaber til at uddanne sig videre, hvis de ønsker det. Forudsætningerne for at deltage i forløbet er, at du er over den skolepligtige alder og motiveret. Forud for kurset kommer du til en visitationssamtale og –screening, hvor vi finder ud af, om du er berettiget til at modtage ordblindeundervisning. Ordblindhed kan være mere eller mindre omfattende.

Fagene Dansk og IT Mange voksne med ordblindhed har ikke fået tilstrækkeligt udbytte af Folkeskolens undervisning, og det kan hænge sammen med vanskeligheder med skriftsproget. Særligt tilrettelagt undervisning er nødvendig for at forbedre læse- og skrivefærdighederne hos voksne med ordblindhed. På dette kursus arbejdes der blandt andet med forskellige læstestrategier, og der gives instruktion i at bruge IT- hjælpeprogrammer til oplæsning og ordforslag.


For senere at kunne deltage med udbytte på Almen Voksenuddannelse (AVU) eller anden uddannelse er det gavnligt at mestre forskellige læsestrategier og at kunne benytte IT-hjælpeprogrammer. Engelsk I undervisningen i engelsk for voksne med ordblindhed tilbydes en grundlæggende og tilpasset undervisning i det engelske sprog. Der arbejdes meget med de engelsk lyde; derudover er der øvelser i at lytte, tale læse og skrive på engelsk. Matematik Undervisningen er baseret på at give glæde, oplevelser og mod på at lære matematik, der kan bruges. Matematik har stor betydning for deltagelse i samfundslivet og for den praktiske organisering af hverdagen. Formålet med undervisningen er at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder forud for anden uddannelse. Skema Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

08.20 – 09.05

IT

Matematik

Dansk

Engelsk

09.15 – 10.00

IT

Matematik

Dansk

Engelsk

10.20 – 11.05

Matematik

Engelsk

Dansk

IT

11.15 – 12.00

Matematik

Engelsk

Matematik

IT

12.30 – 13.05

Dansk

Matematik

Dansk

13.25 – 14.10

Dansk

Matematik

Dansk

14.20 – 15.05

Dansk

Fredag


Vejledning Horsens HF & VUC tilbyder fremadrettet uddannelsesvejledning i forbindelse med kursusforløbet. Kursusforløbet starter mandag den 22. august 2011 og varer til fredag den 16. december 2011. Der er løbende optag. Kursusforløbets varighed afhænger af den enkeltes behov. Pris Ordblindeundervisning er gratis for deltageren. Betalingen er altid statsfinansieret. Økonomi Der er mulighed for SVU efter gældende regler. Kontakt vejledningen på tlf. 7929 5000 Mandag-fredag: kl. 09.30-12.00 Mandag-onsdag: kl. 16.30-18.30 Birgitte Thomsen: 7929 5018 kl. 16.00-18.00 kl. 10.00-12.00 bt@horsenshfogvuc.dk Eget tryk

eller OBU-vejleder på telefon Tirsdag: Fredag: eller pr. mail

Horsens HF & VUC - Holmboes Allé 1 C - 8700 Horsens - 7929 5000 www.horsenshfogvuc.dk

OBU heltidskursus  

OBU heltidskursus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you