Page 1

Kemisk mængdeberegning. Du skal fortælle om kemisk mængdeberegning (gerne med reference til eksperimentielt arbejde).

Desuden kan du komme ind på et eller flere af følgende emner: Periode systemet Atomets opbygning. Kemisk binding. Andet inden for emnet du finder interessant


Salte. Du skal forklare hvorledes en jon dannes, både positive og negative joner.

Desuden kan du komme ind på et eller flere af følgende emner: Navngivning af salte. Atomets opbygning. Molekyler Fældnings reaktioner. Andet inden for emnet du finder interessant.


Molekyler. Du skal vise hvorledes man navngiver molekyler.

Desuden kan du komme ind på et eller flere af følgende emner: Molekylers opbygning Atomets opbygning Periode systemet. Polære/ upolære stoffer Andet inden for emnet du finder interessant.


Organisk kemi. Du skal fortælle om en organisk stof gruppe du kender, her bør du komme ind på emner som: opbygning, navngivning og kemiske reaktioner.

Desuden kan du komme ind på en eller flere af følgende emner: Organiske reaktionstyper Andre organiske stofgrupper Molekyler Andet inden for emnet du finder interessant


Alkaner. Du skal fortælle følgende om alkaner: Opbygning Navngivning Kemiske reaktioner.

Desuden kan du komme ind på et eller flere af følgende emner: Alkener og (eller) alkyner. Isomeri. Molekyler Atomets opbygning Andet inden for emnet organisk kemi du finder interessant


Syrer og baser. Du skal ud fra et selv valgt eksempel vise hvad der sker ved en syre/base reaktion, samt forklare hvad der forstås ved begrebet syrestyrke.

Desuden kan du komme ind på et eller flere af følgende emner: Indikatorer Et eller flere af de forsøgene med syrer og baser. pH begrebet. Andet inden for emnet du finder interessant.


Syrer og baser. Du skal fortælle hvad man forstår ved en syre og en base, samt give eksempler på reaktioner mellem syrer og baser.

Desuden kan du komme ind på et eller flere af følgende emner: pH begrebet Indikatorer. Øvelsen ”pH-målinger” Andet inden for emnet du finder interessant.

/keC_sygeeks_2011  

http://horsenshfogvuc.dk/files/6513/1373/4327/keC_sygeeks_2011.pdf