Page 1

Resultataftale 2012 og resultatberetning 2011

HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER


Hovedg책rd Bibliotek

Forsidefoto: Et af talrige IT-kurser p책 bibliotekerne

Forfatterarrangement med Henning Mortensen p책 Endelave Bibliotek


Horsens kommunes biblioteker Resultataftale 2012 og resultatberetning 2011 Indsatsområder i 2012: Den levende by

• Bibliotekerne arbejder på at udvikle spændende og attraktive bibliotekslokaler, såvel på Hovedbiblioteket som på lokalbibliotekerne • Bibliotekerne afholder arrangementer og kurser i ”Kuben” i Horsens midtby • Bibliotekerne understøtter Giro d’Italia og EUformandskabet med arrangementer for borgerne • Brædstrup Bibliotek tilbyder adgang for borgerne udover den personalebetjente åbningstid, og det vurderes om samme model skal indføres på nogle af kommunens øvrige lokalbiblioteker

Kant og kvalitet

• Bibliotekerne afprøver nye typer ”smalle” arrangementer inden for kulturområdet • Børnekulturen gøres mere nærværende for de mindste børn gennem fortællearrangementer målrettet dagplejere og børnehaver • Krimimessen tilbyder i 2012 omkring 100 programpunkter, herunder eksperimenteres der med nye digitale lytteposter

Kreative børn og unge

• Der gennemføres et projekt om Brobyggerbibliotek i Dagnæs, et nyt samarbejde med folkebibliotek,

Sommerferieaktivitet - vandkamp i Tobaksgården

skolebibliotek og daginstitutioner • Der gennemføres skriveværksteder for børn og unge • Biblioteket opretter en børnefilmklub

Horsens Kommune i bevægelse

• Bibliotekerne gennemfører mindst 4 arrangementer for borgerne, hvor temaet sundhed sættes i fokus • Mulighederne undersøges for etablering af udendørs motionsredskaber til borgerne i tilknytning til kommunens biblioteker

Vi løfter i flok – endnu flere løfter endnu mere!

• Bibliotekerne videreudvikler rollen som borgernes vejleder på det digitale område - i samarbejde med andre lokale partnere. Indsatsen vil bl.a. rette sig mod læsesvage borgere • Bibliotekerne involverer frivillige i arbejdet med f.eks. nethjælp og borgerkurser • Biblioteket udbygger samarbejdsrelationerne med andre kommuners folkebiblioteker med det formål at opnå stordriftsfordele i forbindelse med f.eks. udbudsforretninger


Resultatberetning for Horsens kommunes biblioteker 2011 Udlån af fysiske materialer viger så småt i forhold til digitale medier, især er e-bøgerne for alvor ved at komme frem. eReolen, som blev introduceret 1. december 2011 har muliggjort at biblioteksbrugerne kan få adgang til et langt større udvalg end tidligere. Ligeledes er den digitale benyttelse af lydbøger og spil i fremgang. Besøgene på de fysiske biblioteker er i mærkbar stigning, flere og flere benytter nu bibliotekerne som mødested og studiested, eller deltager i læring, undervisning og arrangementer. Bibliotekerne har medvirket til at fremme borgernes livslange læring gennem et omfattende kursusudbud, isæt har kurserne i NemID og Digital Postkasse været eftertragtede. Der har således været afholdt en lang række kurser og kampagner for borgere og for kommunalt ansatte. Brædstrup Bibliotek overtog pr. 1. maj 2011 en række borgerserviceopgaver: udstedelse af pas, fornyelse af kørekort, udstedelse af legitimationskort til unge samt afgivelse af brevstemmer i forbindelse med valg. Der har været fokus på den fysiske indretning af bibliotekerne, og i 2011 startede en omindretning af Søvind Bibliotek, så det i februar 2012 vil fremstå lyst og indbydende, og med et attraktivt børneområde. Der er i samme anledning installeret en selvbetjeningsautomat på Søvind Bibliotek. Nye typer arrangementer er blevet afprøvet, bl.a. om eksperimenterende litteratur, og der har været

en pæn interesse herfor. Ligeledes er der blevet vist film på biblioteket, og billedet har været, at især dokumentarfilmene har været populære. Disse erfaringer har gjort, at der fra 2012 også vil blive vist film for børn. På arrangementsområdet er der indledt et samarbejde med ”Welcome”, et projekt der henvender sig til udenlandske arbejdstagere og studerende, og i dette regi er der gennemført nye typer tilbud til målgruppen. Krimimessen havde i 2011 det indtil videre højeste antal deltagere nogensinde, nemlig ca. 4.800. Messen bød på nye oplevelsestilbud for både børn og voksne, bl.a. interaktive workshops samt et krimi-skriveværksted for børn. Pr. 1. september åbnede en ny service på Horsens Bibliotek ”Nethood”; det er et tilbud der skal medvirke til at styrke borgernes basale IT-kompetencer, og det er især henvendt til borgere i udsatte boligområder. Der er startet et ”Brobygger”-projekt i Dagnæs, hvor skolen, børneinstitutionerne samt Horsens Bibliotek samarbejder om at give børnene og deres forældre en sammenhængende biblioteksservice. I forbindelse med besparelserne i budget 2011 er der sket en reduktion på ca. 50 % i antallet af ”biblioteketkommer” brugere, idet blinde og svagtseende er blevet henvist til at benytte Nota (Danmarks Blindebibliotek). Desuden er søndagsåbningen på Horsens Bibliotek blevet nedlagt.

Stor interesse for Jane og Jens Troenses beretning fra Caminoen - arrangementet måtte gentages 3 gange


Nøgletal 2008

2009

2010

576.276

598.747

577.428

2011 Anslået 570.295

447.371 63.204 19.707 16.422 10.943 9.066 1.248 8.315 22.807

464.607 62.110 21.768 17.995 11.255 8.404 1.533 11.075 73.731

450.518 60.354 19.537 16.156 10.443 7.208 1.473 11.739 136.309

445.576 56.433 19.985 16.873 10.515 7.549 1.387 11.977 143.110

22.144 626 0 0 37 281.255

71.211 2.117 0 0 403 303.423

131.584 2.800 1.050 160 715 304.265

135.000 4.100 2.250 310 1.450 328.500

272.560

339.395

212.566 53.847 13.752 10.726 6.769 6.605 380.647

243.000 47.000 15.000 9.000 7.000 7.500 395.000 23.646

Arrangementsdeltagere

4.973

5.400

6.200

5.800

Krimimessedeltagere Kursusdeltagere (borgerkurser)

3.000 567

3.700 589

4.300 643

4.800 1.079

Udlån (fysiske materialer): Excl. interne udlån Fordeling på biblioteker: Horsens Brædstrup Hovedgård Østbirk Søvind Gedved Endelave Øvrige (gymnasier, fængsel, arbejdspladser) Download af digitale medier: Fordeling på typer: Musik Lydbøger Film Spil e-bøger Besøg: Fordeling på biblioteker: Horsens Brædstrup Hovedgård Østbirk Søvind Gedved Besøg på bibliotekets hjemmeside Besøg på Horsens Leksikon (hjemmeside)


BILAG Mission:

Vi er her for borgerne. Vi fremmer den kulturelle og demokratiske udvikling ved at formidle viden, inspiration og oplevelser.

Vision:

Horsens kommunes biblioteker skal være kendt for at skabe mødesteder der overrasker – lokalt og digitalt.

Overordnede mål for Horsens kommunes biblioteker: •

• • • •

Bibliotekerne vil arbejde med at tiltrække nye og fastholde nuværende biblioteksbrugere gennem attraktive services Bibliotekernes vil gøre en særlig indsats for børn Bibliotekerne vil fremme borgernes livslange læring Bibliotekerne vil samarbejde med andre kulturudbydere, institutioner og erhvervsliv Bibliotekerne vil bidrage til at skabe fællesskaber om kulturarven og den lokale historie

Lovgivning:

Biblioteksloven er rammen for folkebibliotekernes fysiske såvel som digitale tjenester. Folkebibliotekerne skal ”fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” (§ 1) og ”folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt” (stk. 3).

Organisation:

Horsens kommunes biblioteker har 7 betjeningssteder: Hovedbiblioteket i Horsens, lokalbiblioteker i Brædstrup, Hovedgård, Østbirk, Gedved, Søvind og Endelave. Endvidere er der betjeningsoverenskomst med Statsskolen, Horsens Gymnasium, Statsfængslet Østjylland, Lantmännen Unibake og De Samvirkende Vognmænd (DSV).

Præmieoverrækkelse til DM i oplæsning


Budget 2012 Personale:

20.900.509 kr.

Bygninger:

7.047.425 kr.

Materialer (i fysisk form):

4.392.767 kr.

IT og digitale services:

2.036.492 kr.

Arrangementer:

206.163 kr.

Andet:

2.879.014 kr.

BrĂŚdstrup Borgercenter:

1.333.089 kr.

IndtĂŚgter:

-1.744.837 kr.

Totalbudget (netto):

37.050.622 kr.

Mad fra andre kulturer - elever fra Sprogcentret serverer pĂĽ Horsens Bibliotek


Horsens kommunes biblioteker Tobaksg책rden 12 8700 Horsens

http://horsensbibliotek.dk/ www.horsenskommune.dk

HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Resultataftale 2012 og resultatberetning 2011  
Resultataftale 2012 og resultatberetning 2011  

Horsens kommunes biblioteker Resultataftale 2012 og resultatberetning 2011

Advertisement