Page 1

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΡ. ΚΑΛΕΝΤΖΗ

30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 2013


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Το παρόν έργο προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας της αστικής μη κερδοσκοπικής «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και του Συγγραφέως η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση ή διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οιανδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η εφαρμογή του περιεχομένου του παρόντος έργου προορίζεται αποκλειστικώς για τους Εκπαιδευτές της αστικής μη κερδοσκοπικής «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» οι οποίοι, εντός του πλαισίου της Εταιρείας και της Ομάδος, λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορούν και να το εφαρμόζουν και, κατά τακτές περιόδους ανανεώνουν την εκπαίδευσή τους και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με νέες προκύπτουσες πληροφορίες και δεξιότητες ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια Ίππων και Ιππέων. Συνεπώς, απαγορεύεται σε κάθε άλλον, εκτός των Εκπαιδευτών της αστικής μη κερδοσκοπικής «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» να επιχειρήσει να εφαρμόσει το περιεχόμενο αυτού του έργου διότι θα καταλήξει σε ατύχημα, έναντι του οποίου ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Συγγραφέας και η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» www.horsebackarcherygr.com http://horsebackarcherygr.blogspot.gr/ hellenichorsebackarchery@gmail.com ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΡ. ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ equestracademy@yahoo.gr


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων" αποτελεί το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης η οποία διδάσκεται στην Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" προκειμένου τα Μέλη της, από εντελώς αρχάρια να εξελιχθούν σε άριστους Ιππείς και Εφιπποτοξότες.

Το περιεχόμενο Ασκησιολόγιο αλλά και η διάρθρωση του προγράμματος των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων" αποτελεί επιλογή και σύνθεση του, υπογράφοντος, αναβιωτή της Έφιππης Τοξοβολίας στην Ελλάδα και ιδρυτή της Ομάδος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ο οποίος "αποκωδικοποίησε" αρχαίες παραστάσεις Έφιππης Τοξοβολίας και άντλησε πληροφορίες από ιστορικές πηγές, ενώ συμπλήρωσε και τις δικές του, προσωπικές, εφιπποτοξοτικές εμπειρίες, κυρίως, από τα σημαντικά εκπαιδευτικά Σχολεία Αρχηγών στα οποία μαθήτευσε στην Ουγγρική "Κοιλάδα" αλλά και τα όσα του υπέδειξαν Ιάπωνες Δάσκαλοι.

Το πρόγραμμα των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων", στην εκτενή δίμηνη εκδοχή του, διδάχθηκε ήδη με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" (2012) και μέσα από αυτό ανεδείχθη ο νέος Αρχηγός της Ομάδος Δημήτριος Π. Χρήστου καθώς και η Εκπαιδεύτρια Υπαρχηγός Χαρά Εμμ. Πολυζοπούλου. Κατόπιν αυτών, ο συντάκτης του προγράμματος, μετά από προσεκτική μελέτη και χωρίς να παραλείψει απολύτως τίποτε, το συνέπτυξε ώστε να μπορεί ο Εκπαιδευόμενος σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος να "φτάσει" στο ίδιο υψηλό αποτέλεσμα. Κυρίως, η δίμηνη εκδοχή προϋπέθετε παρουσία επί καθημερινής βάσεως 60 συνεχόμενων ημερών στο Ιππευτήριο, κάτι που παρεμποδίζει την ομαλή διεκπεραίωση των υπολοίπων προσωπικών δραστηριοτήτων του ή τον εν γένει οικονομικό προγραμματισμό του, ενώ το νέο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοσθεί και τμηματικά ανά ημερίδα και να μην χρειάζεται για τον Εκπαιδευόμενο μία σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για την άμεση αποπληρωμή του.


Η συντεταγμένη και παιδαγωγικά μελετημένη σύνθεση του προγράμματος των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων" και η ενίσχυσή του με εκτενείς αναλυτικές σημειώσεις και παρατηρήσεις καθώς και με λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως, το καθιστούν παγκοσμίως, μοναδικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν διατίθεται σε καμία άλλη Ιππική Σχολή, οπουδήποτε! Όλα τούτα, σε συνδυασμό με την έντυπη σελιδοποίησή του και την πλούσια εικονογράφηση από την ήδη εφαρμογή του, το αναδεικνύουν σε ό,τι πιο εύχρηστο για τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευόμενο και σε ό,τι πιο ωφέλιμο και για τους δύο αλλά, κυρίως, για τον Εκπαιδευτή-Ίππο του οποίου εξοικονομείται εργασιακός ιδρώτας ο οποίος, διαφορετικά, θα ξοδεύονταν ασκόπως, με ό,τι κι αν αυτό σημαίνει.

Συμπληρώνεται από το ήδη εκδοθέν (2010) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο υπό τον τίτλο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ" το οποίο αποτελεί βασική "δεξαμενή" ιππικών γνώσεων για κάθε Ιππέα και Εφιπποτοξότη που θέλει να κατέχει σε βάθος την διαχρονική, υψηλή Ιππική Τέχνη.

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για άλλη μια φορά πρωτοπορεί, αποσκοπώντας στην εκπαιδευτική ωφέλεια και πρόοδο των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" αλλά και στην ευημερία των Ίππων και με υπερηφάνεια παραδίδει προς εφαρμογή στη Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ένα συντεταγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδείξεως αρίστων Ιππέων το οποίο, ουδεμία άλλη αντίστοιχη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής έχει να επιδείξει.

Oι περιεχόμενες φωτογραφίες προέρχονται αποκλειστικώς από την εφαρμογή του παρόντος Ασκησιολογίου στη Σχολή Ιππικής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης 25η Μαρτίου 2013


ΟΔΗΓΙΕΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Το παρόν εγχειρίδιο συνοδεύεται από το ήδη εκδοθέν (2010) εγχειρίδιο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ». 2. Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως που περιέχεται στο παρόν χωρίζεται σε τριάντα (30) Εκπαιδευτικές Ημερίδες κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από εκπαιδευτική αυτοτέλεια και αύξουσα προοδευτικότητα δυσκολίας ασκήσεων. 3. Κάθε μία από τις τριάντα (30) Εκπαιδευτικές Ημερίδες αποτελείται από σειρά «σπονδυλωτών» ασκήσεων και για να θεωρηθεί μία Εκπαιδευτική Ημερίδα ως επιτυχώς διεκπεραιωθείσα θα πρέπει όλες οι επιμέρους ασκήσεις της να εκτελεσθούν επιτυχώς από τον μαθητή την ίδια ημέρα. 4. Εάν ο μαθητής δε καταφέρει να εκτελέσει επιτυχώς μιαν άσκηση κάποιας Εκπαιδευτικής Ημερίδος και διακόψει για την συγκεκριμένη εκπαιδευτική συνεδρία όταν επαναλάβει την εκπαίδευσή του δεν θα συνεχίσει από την άσκηση που δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει αλλά από την αρχή της Εκπαιδευτικής Ημερίδος στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω άσκηση. 5. Θεωρητικώς, κάθε Εκπαιδευτική Ημερίδα περιέχει ύλη η οποία μπορεί να διεκπεραιωθεί αυθημερόν. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο χρειασθεί να διακοπεί και να συνεχιστεί σε επόμενη ημερομηνία αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής επέτυχε πλήρως να εκτελέσει την άσκηση κατά την οποία απεφασίσθη η διακοπή. Η εκτίμηση της διακοπής και του χρόνου επαναλήψεως εναπόκειται στον Εκπαιδευτή. 6. Στο παρόν εγχειρίδιο η ύλη κάθε Εκπαιδευτικής Ημερίδος εισάγεται με τον τίτλο ο οποίος αποτελεί περίληψη του κυρίως σκοπού της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Ημερίδος και με μία κύρια φωτογραφία που απεικονίζει την εκτέλεση της σημαντικότερης ασκήσεως από το Αρχείο μαθημάτων της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ». Από αυτό τον περιληπτικό τίτλο και την κύρια φωτογραφία ο Εκπαιδευτής θα έχει μία πρώτη ενημέρωση για την ουσία της Εκπαιδευτικής Ημερίδος που θα ξεκινήσει να διδάσκει. 7. Ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να μελετά προσωπικώς τις αναλυτικές σημειώσεις που συνοδεύουν την ύλη κάθε Εκπαιδευτικής Ημερίδος προκειμένου να την διδάξει σωστά. 8. Η 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα αρχίζει, όπως εμφανίζεται , με τον «Κύκλο Προσεγγίσεως», όμως , όλες οι άλλες Εκπαιδευτικές Ημερίδες (2η έως 30η) αρχίζουν με την Ιπποκομία προετοιμασίας (εξαγωγή ‘Ίππου από την φάτνη, καθαρισμός φάτνης, καθαρισμός και επίσαξη του Ίππου) και με δεκάλεπτη ρυταγώγηση του


Ίππου στο στίβο. Εάν ο μαθητής πρόκειται να ιππεύσει νέον Ίππο τότε, υποχρεωτικώς, θα αρχίσει με «Κύκλο Προσεγγίσεως». 9. Όλες οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες (1η έως 30ή) ολοκληρώνονται με δεκάλεπτη αποθερμαντική ρυταγώγηση του Ίππου στο στίβο, απόσαξη και προσεκτικό καθαρισμό, επιθεώρηση της φάτνης του, επανατοποθέτηση του Ίππου στη φάτνη του και τοποθέτηση τροφή και νερού. 10. Για λόγους αποφυγής κουραστικών επαναλήψεων τα δύο προαναφερόμενα «βήματα» 8 και 9 δεν επαναλαμβάνονται σε κάθε Εκπαιδευτική Ημερίδα. 11. Η Ιππασία είναι μία κοπιαστική σωμασκία και προϋποθέτει συστηματική προθέρμανση του μαθητού-Ιππέως, αλλά και κάθε Ιππέως, σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθενται στο εγχειρίδιο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ» (κεφάλαιο «ΙΔΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ, Προθερμανθείτε σωστά!», σελ. 81). 12. Όταν το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ημερίδος προβλέπει Έφιππη Τοξοβολία θεωρείται υποχρεωτική η προθέρμανση του μαθητή-Εφιπποτοξότη σύμφωνα και με το προβλεπόμενο πρόγραμμα Προθερμάνσεως Τοξοβολίας. 13. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοσθεί με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων και απόλυτη διδακτική επιτυχία κατά τα έξι χρόνια της λειτουργίας της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» από όλους τους Εκπαιδευτές της. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», όμως, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την λανθασμένη εφαρμογή του παρόντος προγράμματος Εκπαιδεύσεως Ιππέως από άτομα εκτός των διαπιστευμένων Εκπαιδευτών της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», ή από όσους δεν κατέχουν τις αρχές της Φυσικής Ιππικής. 14. Με δεδομένη την ισχύ του «Σχολείου Σιωπής» σε όλες τις δραστηριότητες των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και προς αποφυγή βαβυλωνιακών ασυνεννοησιών που συχνά προκύπτουν μέσα στα Ιππευτήρια, τα βασικά παραγγέλματα του Εκπαιδευτή προς τον μαθητή δίδονται με σφυρίγματα ως ακολούθως: Bάδην

.

Βάδην και διέλευση βαλβίδων Βάδην και διέλευση «χ» Τροχάδην

.-

.-.

..

Τροχάδην και διέλευση βαλβίδων

..-


..-.. Τροχάδην και διέλευση εμποδίου . . - - Καλπασμός . . . Καλπασμός και διέλευση βαλβίδων . . . Καλπασμός και διέλευση «χ» . . . - - . . . Καλπασμός και υπερπήδηση εμποδίου . . . - - Έφιππη Τοξοβολία σε βάδην Έφιππη Τοξοβολία σε τροχάδην - Έφιππη Τοξοβολία σε καλπασμό - - Τροχάδην και διέλευση «χ»

Παρατεταμένος έντονος συριγμός σημαίνει άμεσο «αλτ», δηλαδή παύση κάθε κινήσεως στο Ιππευτήριο προς αποφυγή κινδύνου. Στη περίπτωση αυτή όλοι οι εντός Ιππευτηρίου ακινητοποιούνται (πρωτίστως και οι Ίπποι) και στρέφονται προς τον Εκπαιδευτή για να λάβουν παραπέρα οδηγίες. Οι μαθητές μπορούν να εκφράζονται λακωνικά και ήρεμα και ο Εκπαιδευτής κρίνει πότε και πως θα απαντήσει με γνώμονα την ασφάλεια και ομαλή εκτέλεση του μαθήματος. 15. Ο Εκπαιδευτής, πριν αρχίσει να εφαρμόζει το κυρίως Πρόγραμμα των 30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά και να κατανοήσει ολόκληρη την περιεχόμενη ύλη του παρόντος εγχειριδίου!


ΕΦΑΛΣΗ


ΕΦΑΛΣΗ

Στη Σχολή Ιππασίας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να εφιππεύουν με "έφαλση", δηλαδή, με ένα τεχνικό άλμα χωρίς τη βοήθεια του αναβολέως που χρησιμοποιούν οι ιππεύοντες κατά τον δυτικό τρόπο και ο οποίος αναβολέας δεν νοείται σε ανεπίσακτο Ίππο, όπως οι ιππευόμενοι στη Σχολή μας . H εφίππευση με έφαλση, προϋποθέτει πολύ καλή φυσική κατάσταση του Ιππέως και πλεονεκτεί έναντι όλων των άλλων τρόπων εφιππεύσεως διότι δεν απαιτεί για τον εφιππεύοντα βοηθήματα όπως οι αναβολείς, ή, η σκάλα η οποία, ειδικώς τα τελευταία χρόνια, καθιερώνεται από όσους ιππεύουν "δυτικά", ή και η απλή βοήθεια ("χέρι") από βοηθό στο έδαφος. Ιδιαίτερη διδασκαλία γίνεται στον εκπαιδευόμενο ώστε να μη προξενεί πόνο και/ή κακώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα του Ίππου από άσκηση πιέσεων κατά την έφαλση ή την, κατόπιν, βαρειά επικάθιση στη ράχη. Ο τρόπος εφιππεύσεως της Σχολής των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" είναι καθιερωμένος σε όλες τις στρατιωτικές ιππικές Σχολές όλων των εποχών για λόγους αυτονομίας και ταχύτητος εφιππεύσεως που απαιτούν οι στρατιωτικές ιππικές ανάγκες.


Προκειμένου να επιχειρήσει έφαλση ο εφιππεύων τοποθετείται με μέτωπο προς τα οπίσω του Ίππου παραπλεύρως αυτού και στο ύψος της ακρωμίας με το προς τον Ίππο χέρι να κρατά μία δέσμη ακραίου τριχώματος χαίτης. Ανεβαίνοντας στον Ίππο τόσο από την αριστερή όσο και από την δεξιά πλευρά του, διδάσκουμε τους μαθητές μας να εφιππεύουν χρησιμοποιώντας το ένα χέρι (αυτό που κρατά την χαίτη) ως "άξονα διευθύνσεως" και το ομόπλευρο πόδι ως "άξονα εκτινάξεως" με τα αντίστοιχα ελεύθερα χέρι και πόδι ως "αντίβαρα φοράς" και συγκρατήσεως, πλέον, όταν ανέλθει επί του Ίππου. Το «κάθισμα» γίνεται όσο πιο κοντά στην ακρωμία και με μεγάλη προσοχή κατά την επικάθιση ώστε να μη προξενείται ιδιαίτερη επιβάρυνση που μπορεί να επιφέρει πόνο ή και μακροχρόνιες μυοσκελετικές κακώσεις στη ράχη του Ίππου.

Ασφαλώς και οι διαθέτοντες μακρά κάτω άκρα πλεονεκτούν στην εφίππευση με έφαλση, όμως αυτός δεν είναι λόγος να μη την εφαρμόζουν και οι έχοντες κοντύτερα άκρα ή και τα παιδιά της Σχολής μας τα οποία, αρχικώς, ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις χειρολαβές της σελλίσκης.


Προοδευτικά, ακόμη και τα παιδιά μας εφιππεύουν με έφαλση χωρίς τη βοήθεια των λαβών της σελλίσκης και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής διδασκαλίας αφού στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" δεν υπάρχουν "μικροί και μεγάλοι" αλλά μόνον Πολεμιστές!

Επίσης, η εφίππευση με έφαλση διδάσκεται σε όλους, ακόμη και εν κινήσει του Ίππου, διότι αυτό αποτελεί ακόμη μία στρατιωτική ιππική ανάγκη και οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" δε θα πρέπει να υστερούν ως προς αυτήν!


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


1Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΡΘΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟ, ΣΩΣΤΟΥ «ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Μετά τον «Κύκλο Προσεγγίσεως» ο Ίππος εφοδιάζεται με σελλίσκη. α. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ Ο Ίππος ανενστόμιστος και ανεπίσακτος με φορβειά και ελεύθερο ρυτήρα επί του εδάφους. β. ΡΥΤΑΓΩΓΗΣΗ από τον μαθητή, σε βάδην. Επί ευθείας, στροφών, διαδρομής σχήματος «8» και υπεράνω χαμηλού «χ». γ. ΡΥΤΑΓΩΓΗΣΗ από τον Εκπαιδευτή με έφιππο τον μαθητή, σε βάδην. Διατατικές ασκήσεις και νευρώδεις αφιππεύσεις με εκτίναξη προς τα δεξιά και προς τα αριστερά και με προσγείωση με μέτωπο προς τα εμπρός. δ. ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΠΙ ΙΠΠΟΥ ΜΕ ΣΕΛΛΙΣΚΗ Όλες οι ασκήσεις αμφίπλευρης διαδρομής. Ι. BAΔΗΝ, διατατικές ασκήσεις, περιστροφές 360 μοιρών εναλλάξ. ΙΙ. ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ διατατικές ασκήσεις αφιππεύσεις με εκτινάξεις εναλλάξ. ΙΙΙ. ΣΤΑΣΗ με ανόρθωση μαθητή και ισορρόπηση για 15’’ επί του Ίππου. ΙV.ΤΡΟΧΑΔΗΝ με προοδευτική ισορρόπηση χωρίς κράτημα χειρολαβών αλλά και με αντίθετο κάθισμα και κράτημα από τις χειρολαβές V. ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ όχι παραπάνω από τρία καλπαστικά με κράτημα από τις χειρολαβές. ε. ΡΥΤΑΓΩΓΗΣΗ από τον μαθητή, σε τροχάδην. Διέλευση υπεράνω τεσσάρων βαλβίδων και τεσσάρων «χ». ς΄. ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗΣ (χωρίς καμία διδασκαλία) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΠΟΥ (εφίππως) επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών και διέλευση «χ» (ο Ίππος εφοδιάζεται με ηνίες). ζ. ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗΣ (χωρίς καμία διδασκαλία) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΠΟΥ (εφίππως) επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών και διέλευση «χ» με καλυμμένους οφθαλμούς.


Σημειώσεις 1ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Ο «Κύκλος Προσεγγίσεως» περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ» (σελ. 87) και αποτελεί το θεμέλιο της πρώτης επαφής μαθητή και Ίππου. β. Η «ρυταγώγηση» αποτελεί την ανάπτυξη «ομφαλίου λώρου» στην συνεργασία μαθητή και Ίππου. γ. Εν προκειμένω, ο μαθητής εισάγεται σε μια «πρόγευση» συραγωγήσεως ώστε να αποκτήσει μια πρώτη αίσθηση των καταστάσεων ισορροπίας επάνω σε έναν κινούμενο Ίππο. Ο Εκπαιδευτής θα υποχρεώσει τον μαθητή, χωρίς να τον τρομάξει, να αντιμετωπίσει ήπιες καταστάσεις ασταθούς ισορροπίας με τις κινήσεις των διατατικών ασκήσεων αλλά και με τις αφιππεύσεις με εκτίναξη. Στην περίπτωση των αφιππεύσεων επιδιώκεται η αμφίπλευρη νευρώδης εκτίναξη και η ευσταθής προσγείωση με μέτωπο προς τα εμπρός και όχι η νωχελική ή φοβική αφίππευση με κλυδωνισμούς και με μέτωπο προς τον Ίππο και ο Εκπαιδευτής αναμένει υπομονητικά την σωστή εκτέλεση της ασκήσεως πριν περάσει στην επόμενη. δ. Η πρώτη συραγώγηση «εγκαθιστά» καθοριστικά τον μαθητή επί του Ίππου και προδιαγράφει το βάθος του «καθίσματός» του και την οριστική αίσθηση ισορροπίας του. Οι παρακάτω ασκήσεις εκτελούνται αμφίπλευρα κατά την διαδρομή του κύκλου με απόλυτο έλεγχο του Ίππου μέσω του συραγωγέως και σταθερή τήρηση του ρυθμού του σε κάθε βηματισμό. I.

Βλ. σημ. 1,γ Επιτρέπεται η στήριξη επί των χειρολαβών της σελλίσκης.

II. Βλ. σημ. 1,δ, Ι στον αυξημένο ρυθμού του βάδην εργασίας. III. Ο μαθητής θα σταθεί όρθιος επάνω από τα οπίσθια επί 15 δευτερόλεπτα και, επικουρικώς θα του ζητηθεί να εκτείνει σταυροειδώς τα χέρια και να τα υψώσει στην ανάταση. Για την ολοκλήρωση της ασκήσεως η ανόρθωση και παραμονή στη στάση αυτή επί 15 δευτερόλεπτα είναι αρκετή. IV. Ο μαθητής θα τροχάσει απεξαρτώμενος από την στήριξη επί των χειρολαβών της σελλίσκης ενώ θα περιστραφεί κατά 180ο ώστε να τροχάσει και με αντίθετο «κάθισμα» ενώ θα μπορεί να στηρίζεται και επί των χειρολαβών της σελλίσκης. V. Κατά την συγκεκριμένη φάση μόνο μία μικρή «πρόγευση» καλπασμού (όχι περισσότερα των τριών καλπαστικών) είναι ένας καλός «προιδεασμός» για τον μαθητή και ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να καλπάσει τον Ίππο από το έδαφος πολύ ήπια και πολύ ελεγχόμενα. ε. Ο μαθητής ενθαρρύνεται να ρυταγωγήσει τον Ίππο πολύ ζωηρά διερχόμενος από το μέσο τεσσάρων βαλβίδων και τεσσάρων «χ» διατηρώντας σταθερό ρυθμό τροχάδην στον ρυταγωγούμενο Ίππο του. ς΄. Ο μαθητής ενθαρρύνεται να διευθύνει όπως ενστικτωδώς αισθάνεται τον Ίππο του ο οποίος φέρει, πλέον, ηνίες επί ευθείας, ανοικτών στροφών και επάνω από


ένα «χ». ζ. Βλ. σημ. 1, ς΄ Ο μαθητής θα εκτελέσει αυτή την άσκηση με καλυμμένους οφθαλμούς στρεφόμενος «εσωτερικά» και αποενοχοποιώντας περιβαλλοντικούς παράγοντες ως επηρεάζοντες την αυτοσυγκέντρωσή του. η. Υπέρβαση φόβου και κατάκτηση ισορροπίας: Καθ’ όλη την διάρκεια της 1ης Εκπαιδευτικής Ημερίδος ο Εκπαιδευτής θα επιμείνει ώστε ο μαθητής του να ξεπεράσει τον φόβο και να κατακτήσει την ισορροπία της Ιππασίας. Στους «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» γνωρίζουμε ότι ο φόβος οδηγεί στην πτώση και το «κλειδί» της υπερβάσεως που είναι, αντί να επιθυμούμε την ανάσχεση (ανακοπή) της κινήσεως που μας δημιουργεί αίσθημα ασταθείας, να επιδιώκουμε την συνέχισή της ώστε στο επόμενο «βήμα» να ισορροπούμε καλύτερα. Με λίγα λόγια, η ισορροπία επιτυγχάνεται από έναν Ιππέα ο οποίος δεν ανακόπτει την κίνηση του Ίππου επειδή νιώθει ότι θα πέσει, αλλά αντιθέτως, «χυμάει» μπροστά, μαζύ με τον Ίππο του «ακολουθώντας» τον στην κίνησή του χωρίς διάθεση εγκαταλείψεως. Αυτό ακριβώς το σημείο-“κλειδί” ο Εκπαιδευτής θα αναλύσει στον μαθητή του και εάν αυτό το σημείο-“κλειδί” γίνει κατανοητό από τον μαθητή, τότε, ο τελευταίος θα εξελιχθεί με ασφάλεια σε έναν άριστο Ιππέα.


2Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΡΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ Ο Ίππος ανενστόμιστος και ανεπίσακτος με φορβειά και ηνίες. α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ με λεπτομερή χρήση συνεργημάτων. Ι.

ΒΑΔΗΝ επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών (επί του στίβου).

ΙΙ

ΒΑΔΗΝ επί διαδρομής «Γ» πλάτους 1μ. και μήκους σκέλους 2μ.

ΙΙΙ

ΒΑΔΗΝ επί διαδρομής «Γ» πλάτους 0,7μ. και μήκους σκέλους 2μ.

ΙV

ΒΑΔΗΝ επί διαδρομής «S» με ορθές γωνίες πλάτους 0,7μ.

V

ΤΡΟΧΑΔΗΝ επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών.

VI ΤΡΟΧΑΔΗΝ επί διαδρομής «Γ» (ως ανωτέρω, πλάτους 1μ.). VII ΤΡΟΧΑΔΗΝ επί διαδρομής «S» (ως ανωτέρω, πλάτους 1μ.). VIII ΒΑΔΗΝ επί διαδρομής σχήματος «8» πλάτους 0,7μ. IX ΤΡΟΧΑΔΗΝ επί διαδρομής σχήματος «8» πλάτους 1μ. β.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ με λεπτομερή χρήση συνεργημάτων και με καλυμμένους οφθαλμούς, με κατευθυντήρια υποβοήθηση λεκτική από τον Εκπαιδευτή. I. ΒΑΔΗΝ επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών (επί του στίβου). ΙΙ ΒΑΔΗΝ επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών με αντίθετο κάθισμα. ΙΙΙ ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επ’ ευθείας και ανοικτών στροφών με αντίθετο κάθισμα. ΙV ΔΙΕΛΕΥΣΗ «χ» αμφίδρομη σε βάδην. γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΠΟΥ επί του στίβου σε βάδην και τροχάδην με έμφαση στην σωστή εκκίνηση και ακινητοποίηση του Ίππου. δ. ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ με κράτημα ηνιών και υποβοήθηση του Εκπαιδευτή από το έδαφος (με χρήση μάστιγος εάν χρειασθεί), όχι παραπάνω από τρία καλπαστικά.


Σημειώσεις 2ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Ο Εκπαιδευτής αρχίζει με την διδασκαλία της εκκινήσεως και ακινητοποιήσεως του Ίππου κατόπιν, με έμφαση στην πίεση (και όχι «κλώτσημα») των ποδών με ταυτόχρονη χαλάρωση των ηνιών, συνεχίζει την διδασκαλία του βάδην, ενώ επεκτείνεται και στην στροφή με άνοιγμα (και όχι έλξη) της ηνίας και ωθηστική επενέργεια του αντίθετου ποδιού. Δίνουμε έμφαση στην διατήρηση του σωστού «καθίσματος» του μαθητού. β. Επαναλαμβάνονται τα παραπάνω με καλυμμένους τους οφθαλμούς του μαθητή. Τέλος ο μαθητής θα διέλθει σε βάδην ένα «χ» για να εμπεδώσει μια πρώτη αίσθηση υπερβάσεως εμποδίου την οποία θα διδαχθεί αργότερα υπό απολύτως «ανώδυνες» συνθήκες, κυρίως όμως, για να «ραφινάρει» την διευθυντική ικανότητά του αφού θα πρέπει να υπερβεί το «χ» ακριβώς στο μέσο του, ερχόμενος επ’ ευθείας και συνεχίζοντας και μετά το «χ» σε ευθεία. γ. Ο μαθητής βοηθάται ώστε να αισθανθεί διευθυντική αυτοπεποίθηση και να εκτιμήσει την συνεργασιμότητα του Ίππου του. δ. Εκμεταλλευόμενοι την, ως άνω, αυτοπεποίθηση του μαθητή, τον υποβάλλουμε αιφνιδιαστικά σε μέχρι τρία ελεγχόμενα καλπαστικά όλα επί ευθείας ώστε να αποκτήσει μια πρώτη γεύση του γρήγορου βηματισμού του Ίππου του τον οποίο θα διδαχθεί αργότερα. Εν προκειμένω, ο Εκπαιδευτής θα πρέπει πριν θέσει σε καλπασμό τον Ίππο να επιβεβαιωθεί ότι ο μαθητής έχει σωστό «κάθισμα», σωστή στήριξη επί των ηνιών και με την πλάτη προς τα πίσω.


3Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟ Ίππος με φορβειά με ηνίες και σελλίσκη. α. ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΗ επί Ίππου φέροντος φορβειά με ηνίες και σελλίσκη. I. ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ διατατικές ασκήσεις και αφιππεύσεις με εκτίναξη προς την δεξιά και την αριστερή πλευρά και προσγειώσεις με το μέτωπο προς τα εμπρός. II. ΤΡΟΧΑΔΗΝ με αφιππεύσεις με εκτίναξη προς την δεξιά και την αριστερή πλευρά και προσγειώσεις με το μέτωπο προς τα εμπρός. III. ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΧΑΛΑΡΟΣ με επιτρεπόμενο κράτημα των χειρολαβών τις οποίες ο μαθητής βαθμιαίως ολοένα κι εγκαταλείπει. IV. ΑΝΑΛΗΨΗ ΗΝΙΩΝ και διεύθυνση του Ίππου επί κυκλικού ίχνους σε βάδην και τροχάδην χωρίς βοήθεια ωθήσεως από τον Εκπαιδευτή. V. ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΧΑΛΑΡΟΣ με διατήρηση ηνιών χωρίς κράτημα χειρολαβών και με βοήθεια ωθήσεως από τον Εκπαιδευτή επί αμφίπλευρου κυκλικού ίχνους. VI. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΚΑΛΠΑΣΜΟ ώστε, πλέον, ο Εκπαιδευτής να μην εμπλέκεται στην ώθηση του Ίππου και ο μαθητής να βελτιώνει τις εντολές του δια των ποδών, χειρών και κορμού ώστε ο Ίππος του να εξέρχεται σε χαλαρό καλπασμό. Απελευθέρωση από τον συραγωγέα. β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΝ από στάση σε βάδην, τροχασμό, καλπασμό, τροχασμό, βάδην και στάση, επ’ ευθείας στίβου με κράτημα και χρήση μόνον των ηνιών, χωρίς κανένα κράτημα των χειρολαβών της σελλίσκης παρά μόνον σε έσχατη ανάγκη. γ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ 4 ΒΑΛΒΙΔΩΝ με ακάλυπτους και καλυμμένους οφθαλμούς σε βάδην και τροχασμό και σε βάδην με αντίθετο «κάθισμα». δ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ «Χ» ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ. ε. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ όπως περιγράφεται στην παράγραφο «β» παραπάνω.


Σημειώσεις 3ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Σκοπός αυτής της συραγωγήσεως είναι η εισαγωγή του μαθητή στον καλπασμό, ξεκινώντας, ασφαλής από χαλαρό. Ο μαθητής ενθαρρύνεται και στον έλεγχο του Ίππου του μέσω των ηνιών, αλλά και στο κράτημα των χειρολαβών της σελλίσκης ώστε να αυξάνεται το αίσθημα ισορροπίας του όπου χρειάζεται με βαθμιαία μείωση του κρατήματος των χειρολαβών. Δίνουμε έμφαση στη διδασκαλία της μεγάλης σημασίας να ρίχνει πίσω την πλάτη του και να ωθεί με την λεκάνη του ώστε, με τις εντολές των συνεργημάτων (πιέσεις ποδιών και σωστή επενέργεια ηνιών) ο Ίππος να διατηρεί τον καλπασμό του. β. Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η διδασκαλία της προηγούμενης Εκπαιδευτικής Ημερίδος με την επιπρόσθεση του καλπασμού. Στον μαθητή εξηγείται η αναγκαιότητα της ομαλότητος στις μεταπτώσεις των βηματισμών προς αποφυγή ενοχλήσεων του Ίππου. Επίσης του εξηγείται και ο τετραγωνισμός των ποδιών του Ίππου ως ένδειξη σωστής ακινητοποιήσεώς του, κατόπιν σχετικής εντολής. γ. Η άσκηση αυτή βελτιώνει τους διευθυντικούς χειρισμούς του μαθητή δοθέντος ότι θα πρέπει να τηρήσει τόσο την ευθεία πορεία, όσο και τον σταθερό βηματισμό (είτε σε βάδην είτε σε τροχάδην) του Ίππου του ο οποίος θα πρέπει να διέλθει από τα μέσο των βαλβίδων, προσεγγίζοντας επ’ ευθείας και αποχωρώντας σε ευθεία. δ. Βλ. σημείωση 2,β. Εν προκειμένω ενισχύονται τα οφέλη από την ήδη εκτελεσθείσα, προηγούμενη, άσκηση. ε. Βλ. σημείωση 3,β. Εν προκειμένω ενισχύονται τα οφέλη από την ήδη εκτελεσθείσα, προηγούμενη, άσκηση.


4Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΠΠΕΥΕΙΝ Ο Ίππος φέρει ό,τι προτείνει (από τα δεδιδαγμένα) ο μαθητής. Ειδικώς σε αυτήν την Ημερίδα ο μαθητής θα πρέπει να χειρισθεί τον Ίππο της προηγουμένης Ημερίδος. α. ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ότι σήμερα θα θέλαμε εκείνος να μας δείξει ότι θα του άρεσε επί 30 λεπτά ώστε να διαπιστώσουμε, εξ’ επαγωγής, τι τον δυσκολεύει ή φοβάται και όλη η υπόλοιπη εκπαιδευτική ώρα αφιερώνεται σε ό,τι τον δυσκολεύει ή τον φοβίζει. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι πολύ κρίσιμο για την πρόοδο του μαθητή και χρειάζεται προς τούτο ιδιαίτερη παρατηρητικότητα από τον Εκπαιδευτή ώστε να ξεπεραστούν αδυναμίες και φόβοι. Δίδεται έμφαση στην επανάληψη των ασκήσεων της 3ης Εκπαιδευτικής Ημερίδος β και γ. Σημείωση 4ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ Αναλόγως με το πρόγραμμα επιδείξεως που θα επιλέξει ο ίδιος ο μαθητής τον βοηθούμε σε διορθώσεις. Προσέχουμε εάν θα επιλέξει να μας επιδείξει τις ασκήσεις 3,β και γ και εάν όχι επιμένουμε, διακριτικά, να το κάνει. Βλ. σημειώσεις 3β και γ.


5Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΠΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ» ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ο Ίππος με φορβειά και ηνίες. α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΕΥΣΗ διαρκείας μισής ώρας κατά προτίμηση σε ορεινό, κυρίως πετρώδες, έδαφος, μόνον σε βηματισμό βάδην. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. β. ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΡΟΧΑΣΜΟΣ (μεταπτώσεις) επί του στίβου με καλυμμένα τα μάτια. γ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ «χ» με καλυμμένα μάτια σε βάδην και ενθάρρυνση για διέλευση και σε τροχασμό με φωνητική καθοδήγηση του Εκπαιδευτή και συμβολή του (υποβοήθηση) στην τροχαστική κίνηση του Ίππου κατά την διέλευση υπεράνω του «χ». Αφαίρεση καλύπτρας οφθαλμών. δ. ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επί του στίβου με κράτημα των ηνιών στο ένα χέρι (δεξί αν είναι δεξιόχειρας και αντιστρόφως) ε. ΤΡΟΧΑΣΜΟΣ επί του στίβου με κράτημα των ηνιών στο ένα χέρι (δεξί αν είναι δεξιόχειρας και αντιστρόφως) ς. ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επί του στίβου άνευ ηνιών (οι ηνίες δένονται κόμπο σε βραχύτερο μήκος και αφήνονται επάνω στον τράχηλο του Ίππου) ενώ ο μαθητής εκτελεί διατατικές ασκήσεις και αφιππεύσεις με εκτίναξη προς τα δεξιά και αριστερά, προσγειούμενος με μέτωπο προς τα εμπρός. ζ. ΤΡΟΧΑΣΜΟΣ επί του στίβου άνευ ηνιών με τα χέρια του μαθητή στην έκταση, πρόταση, ανάταση και μεσολαβή, εναλλάξ. η. ΤΡΟΧΑΣΜΟΣ επί του στίβου άνευ ηνιών και αφιππεύσεις με εκτίναξη προς τα δεξιά και αριστερά, προσγειούμενος με μέτωπο προς τα εμπρός. θ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ «χ» άνευ ηνιών σε βάδην με τα χέρια στην έκταση. ι. ΔΙΕΛΕΥΣΗ «χ» άνευ ηνιών σε βάδην με τα χέρια στην ανάταση. ια. ΔΙΕΛΕΥΣΗ «χ» άνευ ηνιών σε τροχάδην με τα χέρια στην έκταση. ιβ. ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΧΑΛΑΡΟΣ επί του στίβου με ηνίες, ενθαρρύνοντας τον μαθητή να κρατήσει και τις δύο στο ένα χέρι του (δεξί εάν είναι δεξιόχειρας και αντιστρόφως).


Σημειώσεις 5ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Συνοδεύουμε πεζή τον έφιππο μαθητή σε δρομολόγιο το οποίο ήδη γνωρίζουμε και κρίνουμε ως ασφαλές, φροντίζοντας να του μιλάμε συνεχώς ώστε να απασχολούμε θετικά την σκέψη του και να μην του επιτρέπουμε την ανάπτυξη φόβου ενώ υποβοηθούμε την συγκέντρωση της προσοχής του στην διατήρηση της ισορροπίας του και του αποτελεσματικού ελέγχου του Ίππου του. β. Ενισχύουμε την διευθυντική αυτοπεποίθηση του μαθητή «στρέφοντάς» τον εσωτερικά ώστε να εμπεδώσει τον διευθυντικό ρόλο του, ανεξαρτήτως περιβαλλοντικών επιδράσεων. γ. Η άσκηση αυτή αποτελεί επίταση των οφελών από την ήδη εκτέλεση της, προηγούμενης, ασκήσεως 3,γ «στρέφοντας» εσωτερικά, στον εαυτό του, τον μαθητή ώστε να επαυξήσει την αυτοπεποίθηση υπερβάσεως (μελλοντικού) εμποδίου. δ. Ο μαθητής, από την άσκηση αυτή, αρχίζει να αποσυνδέεται από την αναγκαιότητα των ηνιών ως μέσων διευθύνσεως του Ίππου και στηρίξεως προς διατήρηση της ισορροπίας του. Αποτελεί κομβικό σημείο για την παραπέρα εκπαίδευση ως Εφιπποτοξότου και άριστου Ιππέως. Ο Εκπαιδευτής θα δώσει μεγάλη προσοχή ώστε ο μαθητής να ρίχνει προς τα πίσω την πλάτη, σταθερά. ε. Αναβαθμίζεται η δυσκολία της προηγούμενης (5,δ) ασκήσεως με την επαύξηση της ταχύτητας βηματισμού από βάδην σε τροχάδην με την συνεπαγόμενη επαύξηση μέτρων διατηρήσεως της ισορροπίας που σημαίνει βαθύτερο «κάθισμα» και περισσότερη κλίση προς τα πίσω της πλάτης με το βλέμμα πάντα σταλμένο εμπρός και μακρυά και όχι επάνω στο κεφάλι του Ίππου όπως λαθεμένη και συχνά παρατηρείται. ς. Πρώτη ολική αποδέσμευση από τις ηνίες με συνεπαγόμενη την πρώτη απόπειρα στηρίξεως και ισορροπίας στην έδρα του «καθίσματος». Πολύ σοβαρό σημείο για την μετέπειτα πρόοδο του Εφιπποτοξότη. ζ. Συνδυασμός των ασκήσεων 5, ε΄ και ς΄ των οποίων η δυσκολία είχε καθαρά εσωτερικό, παθητικό, χαρακτήρα με την επιπρόσθετη δυσκολία εξωτερικού, ενεργητικού, χαρακτήρος που προξενεί η κίνηση και τοποθέτηση των χειρών διαταράσσοντας την ισορροπία μαθητή αλλά και Ίππου. Ο Εκπαιδευτής προσέχει το «βαθύ» κάθισμα και την προς τα πίσω κλίση της πλάτης του μαθητή. η. Άθροισμα των δυσκολιών ισορροπίας των προηγούμενων ασκήσεων 5, ε΄, ς’ και ζ΄ με την επαύξηση των δυσκολιών που προβλέπουν οι ασκήσεις με εκτίναξη. Βλέπε σημείωση 1,γ. θ. Η τήρηση των χεριών στην έκταση υποβοηθά στην διατήρηση της ισορροπίας του μαθητή. Η άσκηση εκτελείται εύκολα με μόνη δυσκολία την τήρηση ευθείας κατά την προσέγγιση του «χ», η διέλευσή του υπεράνω του μέσου του και απομάκρυνση από αυτό σε ευθεία. Ουσιαστικά πρόκειται για άσκηση «ραφιναρίσματος» της διευθυντικής ικανότητος.


ι. Τα χέρια στην ανάταση ανεβάζουν το κέντρο βάρους του «καθίσματος» του μαθητή, άρα συντελούν στη μείωση της ισορροπίας του μαθητή. Καλή κλίση της πλάτης προς τα πίσω και ανάταση του βλέμματος προς τα άνω και εμπρός συντελούν στην καλύτερη ισορροπία του μαθητή και στην καλύτερη επίτευξη ωθήσεως και διευθύνσεως του Ίππου. ια. Η άσκηση αυτή είναι προωθητική ώστε ο μαθητής να βελτιώσει την διευθυντικότητα του Ίππου του, αποδεσμευόμενος από την υποβοήθηση των ηνιών, να βελτιώσει την ισορροπία του χωρίς την στήριξη επί των ηνιών και να αντιληφθεί βαθύτερα την σημασία των ποδιών στην ώθηση και διατήρηση του ρυθμού (τροχάδην) του Ίππου του. Τα εκτεταμένα χέρια συντελούν στην καλύτερη ισορρόπηση του μαθητή. ιβ. Ο Εκπαιδευτής ενθαρρύνει το «σωστό» κάθισμα (βαθύ) με την πλάτη προς τα πίσω και προετοιμάζει τον μαθητή για τις εναρκτήριες εντολές και όταν διαπιστώσει ότι ο μαθητής είναι έτοιμος δίνει εντολή χαλαρού καλπασμού. Θα πρέπει ο μαθητής να εκτελέσει και να ολοκληρώσει την άσκησή του πριν αισθανθεί φόβο εξ’ αιτίας της ταχύτητος κινήσεως.


6Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΤΗΡΙΞΗ» ΣΤΙΣ ΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΙΣΟΡΡΡΟΠΙΑΣ Ίππος με φορβειά και ηνίες α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ορθές μεταπτώσεις και χρήση ηνιών, επί του στίβου. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεση στον αυχένα του Ίππου. β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΡΟΧΑΣΜΟΥ με ορθές μεταπτώσεις άνευ ηνιών επί του στίβου. Τα χέρια του μαθητή εναλλάξ στη μεσολαβή, έκταση, πρόταση και ανάταση. γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΡΟΧΑΣΜΟΥ με ορθές μεταπτώσεις άνευ ηνιών επί του στίβου, με καλυμμένους οφθαλμούς. Τα χέρια του μαθητή εναλλάξ στη μεσολαβή, έκταση, πρόταση και ανάταση. δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΛΠΑΣΜΟΥ ΧΑΛΑΡΟΥ ελάχιστων καλπαστικών (το πολύ μέχρι πέντε), άνευ ηνιών, με κράτημα μόνον χαίτης (άνευ ηνιών). Μετά την επίτευξη της καλής εκτελέσεως της ασκήσεως μέχρι μήκους πέντε καλπαστικών, ενθαρρύνουμε τον μαθητή να επιμηκύνει την διαδρομή, υπό τις ως άνω συνθήκες. ε. ΔΙΕΛΕΥΣΗ «χ» άνευ ηνιών σε τροχάδην, με τα χέρια στην έκταση.


Σημειώσεις 6ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α.Η πρώτη αυτή εκτέλεση των τριών βηματισμών έχει μια τελετουργικότητα : θα πρέπει ο μαθητής να αισθανθεί ότι πρόκειται να εκτελέσει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η πρόσδεση των ηνιών με κόμβο γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ηνίες να μην διαφύγουν πάνω από το κεφάλι αλλά και να μην σφίγγουν ενοχλητικά τον αυχένα του Ίππου. Η όλη άφεσή τους γίνεται έτσι ώστε σε στιγμή σοβαρής διαταραχής της ισορροπίας του μαθητή να μπορέσει αυτός να κρατηθεί από αυτές. β.Στην άσκηση αυτή δίδεται έμφαση στην ομαλότητα των μεταπτώσεων ώστε οι μεταπτώσεις να ολοκληρώνονται με όσο το δυνατόν πιο διακριτικούς χειρισμούς (εντολές) του μαθητή. Ο Εκπαιδευτής πάντοτε έχει κατά νου ότι όταν τα χέρια του μαθητή βρίσκονται στην ανάταση μειώνεται η ισορροπία του μαθητή διότι ανυψώνεται το σημείο κέντρου βάρους. Για τον λόγο αυτό τα χέρια πρέπει να ανυψώνονται στην ανάταση και τα δύο ταυτοχρόνως με την πλάτη προς τα πίσω. γ. Βλ. σημείωση 5,β. Στην άσκηση αυτή επιπροστίθεται το στοιχείο των ομαλών μεταπτώσεων και σε ό,τι αφορά στον παράγοντα της ανατάσεως των χειρών. Βλ. σημείωση 6,β δ. Βλ. σημείωση 5,ιβ. Εν προκειμένω, αντί των ηνιών ο μαθητής θα αδράξει και θα κρατηθεί από μία τούφα της χαίτης του Ίππου. Βλέποντας ότι ο μαθητής εκτελεί σωστά και πέραν των πέντε καλπαστικών, τον ενθαρρύνουμε να επιμηκύνει την καλπαστική διαδρομή αλλά όχι μέχρι σημείου να αισθανθεί ανασφαλής χάνοντας την ισορροπία του. ε. Βλ. σημείωση 5,ια.


7Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ Ίππος με φορβειά και ηνίες. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ορθές μεταπτώσεις και χρήση ηνιών επί του στίβου. Εάν διατίθενται περισσότεροι του ενός μαθητές, τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο (ο Ίππος με τον μεγαλύτερο διασκελισμό στην εξωτερική πλευρά του στίβου) και εκτελούν από κοινού βάδην και τροχάδην σε σχηματισμό «πλευρό με πλευρό» επί του στίβου. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεση στον τράχηλο του Ίππου. β. ΧΑΛΑΡΟΣ ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ με κράτημα μόνον της χαίτης επιμηκύνοντας την καλπαστική διαδρομή συνεχώς με στόχο την διάνυση ενός πλήρους κύκλου του στίβου αμφίπλευρα (-δρομα). Ανάληψη των ηνιών. γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΕΥΣΗ διαρκείας μισής ώρας, κατά προτίμηση, σε ορεινό, κυρίως πετρώδες, έδαφος, μόνον σε βηματισμό βάδην. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. Σημειώσεις 7ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 6,α β. Βλ. σημείωση 6,δ. Αν και η βασική επιδίωξη είναι η διάνυση μόνο ενός πλήρους κύκλου στίβου αμφίδρομα, εάν διαπιστώσουμε ότι ο μαθητής μπορεί να διανύσει περισσότερο χωρίς να αγγίξει όριο κινδύνου απωλείας ισορροπίας, τον ενθαρρύνουμε να το εκτελέσει. γ. Βλ. σημείωση 5,α. Εν προκειμένω, η έξοδος έχει καθαρά χαλαρωτικό χαρακτήρα και για τον μαθητή και για τον Ίππο.


8η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ» Ίππος με φορβειά και ηνίες . α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις και χρήση ηνιών επί του στήβου. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. β. ΧΑΛΑΡΟΣ ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ με κράτημα μόνον της χαίτης ενθαρρύνοντας τον μαθητή ώστε, βαθμιαίως, να μην κρατά και τη χαίτη. Από το παρόν μάθημα επιδιώκουμε ώστε ο μαθητής να καλπάζει χαλαρά χωρίς χρήση ηνιών ή στήριξη εκ της χαίτης, με ελεύθερα τα χέρια του καθ΄ όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μήκος διαδρομής. Ανάληψη των ηνιών. γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις και χρήση ηνιών επί του στίβου. δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ‘Χ’ σε καλπασμό με χρήση ηνιών.

Σημειώσεις 8ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 6,α β. Βλ. σημείωση 6,δ. Αφ’ ης στιγμής διαπιστωθεί ότι ο μαθητής στηρίζεται με άνεση επί της χαίτης, τον ενθαρρύνουμε σε βαθύτερο «κάθισμα», κλίση της πλάτης προς τα πίσω και, τελικώς, άφεση και της χαίτης. Ρυθμίζουμε ώστε ο Ίππος να διατηρεί χαλαρό καλπασμό και να μην επιταχύνει. γ. Βλ.σημείωση 6,α. δ. Βλ. σημείωση 3,γ. Εν προκειμένω επιπροστίθεται ο καλπαστικός παράγων ο οποίος απαιτεί μεγαλύτερα μήκη διαδρομής, λεπτότερους διευθυντικούς χειρισμούς και αυξημένο αίσθημα ισορροπίας. Ας δώσουμε έμφαση στο βαθύ «κάθισμα» του μαθητή, στην κλίση προς τα πίσω της πλάτης του και, κυρίως, το βλέμμα του να μην εστιάζεται στο ‘x’ αλλά μακρυά και ψηλά.


9η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Ίππος με φορβειά και ηνίες α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ συνολικής διαρκείας μια ώρας, κατά προτίμηση, σε ορεινό, κυρίως πετρώδες έδαφος αλλά και λιγότερο πετρώδες (για τον τροχασμό). Ι. ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ άνευ ηνιών, σαράντα λεπτών της ώρας. ΙΙ. ΤΡΟΧΑΔΗΝ με ηνίες, είκοσι λεπτών της ώρας. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή του στον αυχένα του Ίππου. β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΟΧΑΔΗΝ άνευ ηνιών με τα χέρια του μαθητή στην έκταση, πρόταση, ανάταση και μεσολαβή, εναλλάξ. γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΑΛΑΡΟΥ ΚΑΛΠΑΣΜΟΥ άνευ ηνιών με αρχικό κράτημα της χαίτης το οποίο βαθμιαίως καταργείται. δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ‘’Χ’’ σε καλπασμό με χρήση ηνιών. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. ε. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ‘’Χ’’ σε καλπασμό άνευ ηνιών με τα χέρια στην έκταση. Σημειώσεις 9ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 5,α Ι. Βλ. σημείωση 5,α. ΙΙ. Ο παράγοντας της αυξήσεως της ταχύτητος (από βάδην σε τροχάδην) επί του συγκεκριμένου εδάφους μεγεθύνει τους κλυδωνισμούς και, ως εκ τούτου, ο μαθητής θα υποχρεωθεί σε βελτίωση του «καθίσματός» του (βάθυνση και κλίση προς τα πίσω της πλάτης του) καθώς και βελτίωση της στηρίξεως του επί των ηνιών. Ο Εκπαιδευτής φροντίζει από το έδαφος ώστε ο μαθητής να βρίσκεται συνεχώς μέσα στο όριο ισορροπίας. β. Βλ. σημείωση 5,ζ. γ. Βλ. σημείωση 8,β. δ. Βλ. σημείωση 8,δ. ε. Βλ. σημείωση 5,ια και 6,ε. Ο καλπασμός επαυξάνει την ωφέλεια της απλής υπερπηδήσεως άνευ ηνιών διότι υποχρεώνει τον μαθητή να αυτοσυγκεντρωθεί και να ισορροπήσει ακόμη καλύτερα ώστε να διεκπεραίωσει επιτυχώς την


υπερπηδητική τροχιά. Πάντοτε οι υπερπηδήσεις ολοκληρώνονται και αμφίδρομα.


10η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ίππος με φορβειά και ηνίες προσδεδεμένες με κόμβο επί του αυχένος. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις άνευ χρήσεως ηνιών επί του στίβου. Ανάληψη τόξου και ενός βέλους. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ σε βάδην κατά παράγγελμα του Εκπαιδευτή. Επανάληψη της τοξεύσεως επί έξι φορές. Αφίππευση και παράδοση του Ίππου σε μαθητή που πρόκειται να εκτελέσει την άσκηση της 2ης Εκπαιδευτικής Ημερίδος α, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2,α, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV σε μαθητή υπό την επίβλεψη του Εκπαιδευτή ο οποίος βαθμολογεί την ακρίβεια της διδασκαλίας και την μεταδοτικότητα. Σημειώσεις 10ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 6,α. Η μη χρήση ηνιών κατά την ολοκληρωμένη εκτέλεση των τριών βηματισμών «απελευθερώνει» πλήρως τον μαθητή από εξαρτήσεις ισορροπίας, αυτή δε είναι η καλύτερη προετοιμασία του μαθητή για την επικείμενη Έφιππη Τοξοβολία. β. Ο μαθητής εισάγεται απολύτως προετοιμασμένος από πλευράς ισορροπίας στην εφιπποτοξοτική δραστηριότητα. Οι τοξεύσεις διεξάγονται επί ευθείας του στίβου σε ήρεμους ρυθμούς χωρίς καμία ένταση. γ. Ο μαθητής θα αναλάβει υπευθυνότητα διδασκαλίας σε αρχάριο υπό την επίβλεψη του Εκπαιδευτή. Η αλληλοδιδακτική βοηθά στην εμπέδωση της γνώσεως του διδάσκοντος, βοηθώντας και τον διδασκόμενο να προοδεύσει. Ο Εκπαιδευτής θα βαθμολογήσει την ακρίβεια και την μεταδοτικότητα της διδασκαλίας του μαθητή του, παρατηρώντας τον ώστε να γίνει καλύτερος.


11η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ Ίππος με φορβειά και ηνίες α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις με χρήση ηνιών επί του στίβου. Εν προκειμένω, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του καλπασμού από τον, έως τώρα, χαλαρό σε ανοικτό. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις χωρίς την χρήση των ηνιών επί του στίβου. Εν προκειμένω, προτιμούμε ο καλπασμός να παραμείνει χαλαρός. Ανάληψη τόξου, με το δεξί χέρι ελεύθερο. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε καλπασμό, με το τοξοφόρο χέρι σε στάση τοξεύσεως (καθέτως τεταμένη). Άφεση τόξου. Ανάληψη ηνιών. δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις με χρήση ηνιών και επιμονή στην ανάπτυξη του καλπασμού σε όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένο. Σημειώσεις 11ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 6,α. Ο Εκπαιδευτής αφού βεβαιωθεί για το βαθύ «κάθισμα» και την καλή ισορροπία του μαθητή, αφού τον αφήσει να επιλέξει την έναρξη καλπασμού, παρεμβαίνει περιοδικά ώστε να «ανοίγει» τον καλπασμό έστω και χωρίς την αντίστοιχη εντολή (ή και διάθεση) του μαθητή. Βαθμιαία, ο μαθητής εξοικειώνεται με την επιμήκυνση του καλπασμού και τον επιδιώκει με δικές του εντολές όποτε ο ίδιος αισθάνεται έτοιμος να ισορροπήσει. β. Βλ. σημείωση 10,α. γ. Βλ. σημείωση 9,ε. Ενώ το ένα χέρι κρατά το τόξο το άλλο χέρι μπορεί να βρίσκεται σε σταυροειδή έκταση ώστε να υποβοηθά στην ισορροπία του μαθητή. Ο Εκπαιδευτής υποδεικνύει και ενθαρρύνει αυτή τη στάση, βασική για την ασφάλεια του μαθητή. δ. Βλ. σημείωση 11,α.


12η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ Ίππος με φορβειά και ηνίες. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με ομαλές μεταπτώσεις κι εκτεταμένο καλπασμό. Ι. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΝΙΩΝ. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. ΙΙ. ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΝΙΩΝ. Ανάληψη τυμπάνου και κροτάλου. β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΩΝ. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ επί ευθείας και ανοικτών στροφών του στίβου. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ επί ευθειών και ανοικτών στροφών του στίβου. Άφεση του τυμπάνου και του κροτάλου και ανάληψη του τόξου και ενός βέλους. γ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ έξι τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ, 3 τοξεύσεις. Άφεση τόξου και βέλους και άνάληψη τυμπάνου και κροτάλου. δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΩΝ. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ επί ευθειών και ανοικτών στροφών του στίβου. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ επί ευθειών και ανοικτών στροφών του στίβου. Επάνοδος σε αποθερμαντικό βάδην. Σημειώσεις 12ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 6,α και 10, α. Ι. Βλ. σημείωση 11, α. ΙΙ. Βλ. σημείωση 11α με ενθάρρυνση αφέσεως των ηνιών κατά την κρίση του μαθητή. β. Οι τυμπανισμοί σκοπό έχουν να ηρεμήσουν Ίππο και Ιππέα, να συντονίσουν την κίνηση και των δύο και να απενοχοποιήσουν τον μαθητή από την στήριξη επί των ηνιών, δίνοντάς του την αυτοπεποίθηση ισορροπίας ασχέτως λοιπών κινητικών και


αποσταθεροποιητικών παραγόντων (κινήσεως τυμπανοφόρου και κροταλοιοφόρου χεριού.) Ι. Ο μαθητής κρατά το τύμπανο στο πλάι του τραχήλου του Ίππου αλλά και στην ανάταση, όμως τυμπανίζει στην ανάταση. Διατηρεί ήρεμα το τύμπανο πλάι στον τράχηλο του Ίππου και, όταν το εμπρός «εσωτερικό» πόδι του Ίππου κινηθεί και πατήσει ο μαθητής ανυψώνει το τύμπανο στην ανάταση και τυμπανίζει όχι πολύ δυνατά αλλά ήπια. Κατά την ανάταση ο μαθητής φροντίζει να διατηρεί βαθύ «κάθισμα» και ισορροπία και αυτό είναι και το μεγάλο όφελος της ασκήσεως των τυμπανισμών. ΙΙ. Ό,τι ακριβώς ισχύει στο βάδην ισχύει και στο τροχάδην αλλά, εν προκειμένω, οι τυμπανισμοί είναι συχνότεροι. γ. Βλ. σημείωση 10,β. Ι. Βλ. ανωτέρω. ΙΙ. Βλ. σημείωση 10,β και με τον επιπρόσθετο παράγοντα της αναπτύξεως του βάδην σε τροχάδην. Ο Εκπαιδευτής βεβαιώνεται πριν ξεκινήσει την διδασκαλία για το βαθύ «κάθισμα» και την καλή ισορροπία του μαθητή του. δ. Βλ. σημείωση 12, β. Ι. Βλ. σημείωση 12, β, Ι, επί διαδρομών ευθειών και καμπύλων του στίβου. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12, β, ΙΙ, επί διαδρομών ευθειών και καμπύλων του στίβου.


13η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ο Ίππος με φορβειά και ηνίες. Ανάληψη ηνιών στο ένα χέρι και στο άλλο ανάληψη τόξου και ενός βέλους. α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ διαρκείας είκοσι λεπτών ανεξαρτήτως είδος εδάφους. Ι. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 3 τοξεύσεις. Επιστροφή το Ιππευτήριο β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ι ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις ΙΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. Ανάληψη τυμπάνου και κροτάλου. γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΥ Ι ΣΕ ΒΑΔΗΝ. ΙΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ. ΙΙΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ. ΙV ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ με υπερπήδηση ΄΄Χ΄΄. Άφεση τυμπάνου και κροτάλου. δ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Ι ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΝΙΩΝ και εκτεταμένο καλπασμό ΙΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΝΙΩΝ και εκτεταμένο καλπασμό.


Σημειώσεις 13ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ σημείωση 5,α. Ι. Βλ. σημειώσεις 9,α,Ι και 10,β. ΙΙ. Βλ. σημειώσεις 9,α ΙΙ και 12,γ,ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 5,α. Ι. Βλ. σημείωση 10,β. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,γ,ΙΙ. γ. Βλ. σημείωση 12,β. Ι. Βλ. σημείωση 12,β,Ι. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,β,ΙΙ. ΙΙΙ. Κατά τον καλπασμό ο τυμπανισμός ακούγεται κατά την φάση της αιωρήσεως του Ίππου, όταν και τα τέσσερα πόδια του βρεθούν πάνω από το έδαφος. ΙV. Κατά την υπερπήδηση ΄΄Χ΄΄ ο τυμπανισμός ακούγεται σε κάθε φάση αιωρήσεως και κατά την στιγμή που ο Ίππος βρίσκεται στην κορυφή της υπερπηδητικής τροχιάς. δ. Βλ. σημείωση 6,α. Ι. Βλ. σημείωση 12,α,Ι. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,α,ΙΙ.


14η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ίππος με φορβειά και ηνίες. . α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΄΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ΄΄ σε μαθητή υπό την επίβλεψη του Εκπαιδευτή ο οποίος βαθμολογεί την ακρίβεια της διδασκαλίας και την μεταδοτικότητα. β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Ι . ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΝΙΩΝ και εκτεταμένο καλπασμό. ΙΙ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΝΙΩΝ και εκτεταμένο καλπασμό. Ανάληψη τυμπάνου και κροτάλου. γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΩΝ Ι ΣΕ ΒΑΔΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΙΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ. ΙΙΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ . ΙV ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ με υπερπήδηση ΄΄Χ΄΄. Άφεση τυμπάνου και κροτάλου και ανάληψη Σημαίας. δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΑΣ Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ. Άφεση Σημαίας και ανάληψη τόξου και βέλους. ε. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. Άφεση τόξου και βέλους. ς. ΒΑΔΗΝ με αντίθετο κάθισμα, καλυμμένους οφθαλμούς και χρήση ηνιών. ζ. ΤΡΟΧΑΔΗΝ με αντίθετο κάθισμα, καλυμμένους οφθαλμούς και χρήση ηνιών.


Σημειώσεις 14ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 1,α. β. Βλ. σημείωση 6,α και 10,α. Ι. Βλ. σημείωση 11,α. ΙΙ. Βλ. σημείωση 11,α και 12,α,ΙΙ. γ. Βλ. σημείωση 12,β. Ι. Βλ. σημείωση 12,β,Ι. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,β,ΙΙ.. ΙΙΙ. Βλ. σημείωση 13,γ, ΙΙΙ. ΙV. Βλ. σημείωση 13,γ, ΙV. δ. Η έφιππη σημαιοφορία αυξάνει την οπισθέλκουσα δύναμη κατά την κίνηση του Ίππου και αποσταθεροποιεί το ΄΄κάθισμα΄΄ του μαθητή με τους παραγόμενους κραδασμούς υφάσματος και ιστού. Ενισχύεται, έτσι, η αυτοδιορθωτική αποτελεσματικότητα του μαθητή στην αντιστάθμιση των δυο προαναφερθέντων επιβαρυντικών παραγόντων. Ιδανική ημέρα εκτελέσεως της ασκήσεως υπό πνοή ανέμου 3 έως 6 κόμβων και η Σημαία που φέρεται είναι πάντοτε η Σημαία της Ομάδος. Ι. Ο μαθητής ιππεύει προς τον πνέοντα άνεμο επ΄ ευθείας και στροφών κατά ιδανικό δε τρόπο επί διαδρομής σχήματος τετραγώνου με πλευρές μήκους τεσσάρων (4) μέτρων και πλάτος διαδρομής 0,70 εκτμ. ΙΙ. Ο μαθητής ιππεύει τροχάδην προς τον άνεμο επ΄ ευθείας και στροφών. ε. Βλ. σημείωση 10,β. Ι. Βλ. σημείωση ανωτέρω. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12, γ, ΙΙ. ς. Βλ. σημείωση 1, ζ.. Η ίππευση με αντίθετο κάθισμα ενισχύει το αίσθημα ισορροπίας και εμπεδώσεως των διευθυντικών χειρισμών. ζ. Βλ. σημείωση 14,ς. Η ανάπτυξη της ασκήσεως από βάδην σε τροχάδην ενισχύει ραγδαία τα οφέλη της στον μαθητή.


15η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΕΝΟΧΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ» ΣΤΗΝ ΙΠΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΕ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ χωρίς τη χρήση ηνιών με χαλαρό καλπασμό. Ανάληψη τόξου και βέλους. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ. Ι ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 3 τοξεύσεις. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄. Ι ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ με καλυμμένους τους οφθαλμούς και με χρήση ηνιών. ΙΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ με καλυμμένους τους οφθαλμούς και άνευ ηνιών. ΙΙΙ ΣΕ ΒΑΔΗΝ με καλυμμένους τους οφθαλμούς, με χρήση ηνιών και αντίθετο ‘’κάθισμα’’. Σημειώσεις 15ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημειώσεις 11,α και 12,α,ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 10,β. Ι Βλ. παραπάνω σημείωση και 14,ε,Ι. ΙΙ Βλ. σημείωση 12,γ,ΙΙ. ΙΙΙ. Με ΄΄ζεστό΄΄ τον μαθητή από τις δυο προηγούμενες ασκήσεις ο Εκπαιδευτής θα βεβαιωθεί για το βαθύ ΄΄κάθισμά΄΄ του και την καλή ισορροπία του για να τον στείλει στον πρώτο εφιπποτοξοτικό καλπασμό του. Ο Ίππος μπορεί να υποβοηθηθεί διακριτικά για να καλπάσει, αρκεί να διατηρηθεί η ηρεμία του πάση θυσία. γ. Βλ. σημείωση 1,ζ. Ι. Βλ. σημείωση 3,γ. ΙΙ. Βλ. σημείωση 5, ια.


ΙΙΙ. Ο Εκπαιδευτής ηρεμεί τον μαθητή και τον θέτει με αντίθετο ΄΄κάθισμα΄΄ στην ευθεία διελεύσεως του ΄΄Χ΄΄. Η αίσθηση κατά την στιγμή της διελεύσεως θα ΄΄εγγραφεί΄΄ στην μυϊκή μνήμη΄΄ του μαθητή και πολλαπλασιάζει την ορθή αίσθηση υπερπηδήσεως εμποδίου.


16η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΦΟΒΩΝ ΜΕ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Δύο διαφορετικοί Ίπποι με φορβειά και ηνίες α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΕΥΣΗ επί ομαλού εδάφους κοντά στο Ιππευτήριο διαρκείας 10 λεπτών σε βάδην εργασίας. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ άνευ ηνιών και με εκτεταμένο καλπασμό. Ανάληψη τόξου και βέλους. γ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 6 τοξεύσεις. Άφεση τόξου και βέλους, ανάληψη σφαίρας μεγέθους ποδοσφαίρου ή και μεγαλύτερης. δ. ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΑ ΣΕ ΒΑΔΗΝ, πλήρεις διατατικές ασκήσεις κρατώντας τη σφαίρα και εναλλάσσοντάς την στα χέρια. Άφεση της σφαίρας. Προετοιμασία προς Ίππευση νέου Ίππου. Ανάληψη τόξου και βέλους. ε. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ με επόμενο νέο Ίππο. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙΙ. ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 6 τοξεύσεις Άφεση τόξου και βέλους.


Σημειώσεις 16ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

α. Βλ. σημείωση 5,α. β. Βλ. σημειώσεις 11,α και 12,α, ΙΙ. γ. Βλ. σημείωση 10, β. Ι. Βλ. παραπάνω σημείωση και 14,ε,Ι. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,γ,ΙΙ. ΙΙΙ. Βλ. σημείωση 15,β, ΙΙΙ. δ. Η σφαίρα και τα παιγνίδια της αναπτύσσουν στον Ίππο δημιουργικό ενδιαφέρον σκέψεως και κινήσεως και τον συνδέουν ακόμη περισσότερο με τον Ιππέα / Ιππαγωγό, ενώ απενοχοποιούν τους φόβους του απέναντι στην ύπαρξη ξένων σωμάτων. ε. Εάν ο νέος Ίππος ιππεύεται για πρώτη φορά από τον μαθητή θα πρέπει να προηγηθεί ΄΄Κύκλος Προσεγγίσεως΄΄ (βλ. 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα, α). Εν προκειμένω επιδιώκεται η παραγωγή διαφορετικών συναισθημάτων συνεργασίας και ισορροπίας κατά την Έφιππη Τοξοβολία στον μαθητή σε μια και την αυτή Εκπαιδευτική Ημερίδα. Με λίγα λόγια ΄΄βαθαίνουμε΄΄ την εφιπποτοξοτική ικανότητα και αυτοπεποίθηση του μαθητή. Ι. Βλ. σημείωση 10,β. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,γ, ΙΙ. ΙΙΙ. Βλ. σημείωση 15,β,ΙΙΙ.


17η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ Δύο διαφορετικοί Ίπποι άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ άνευ ηνιών και με εκτεταμένο καλπασμό. Ανάληψη τόξου και βέλους. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙΙ. ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 6 τοξεύσεις. ΙV. ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 3 τοξεύσεις. Προετοιμασία επόμενου Ίππου. γ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙΙ. ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 6 τοξεύσεις. ΙV. ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 6 τοξεύσεις.


Σημειώσεις 17ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 11,α και 12,α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 10,β. Ι. Βλ. παραπάνω σημείωση και 14,ε,Ι. ΙΙ. Βλ. σημείωση 12,γ,ΙΙ. ΙΙΙ. Βλ. σημείωση 5,β,ΙΙΙ. ΙV. Βλ. σημείωση 15,β,ΙΙΙ. Ο Εκπαιδευτής υποβοηθά μαθητή και Ίππο στην έξοδο σε εκτεταμένο καλπασμό αφού βεβαιωθεί για το βαθύ ΄΄κάθισμα΄΄ και την καλή ισορροπία του μαθητή. γ. Βλ. σημείωση 16,ε. Ι Βλ. σημείωση 10,β. ΙΙ Βλ. σημείωση 12,γ,ΙΙ. ΙΙΙ. Βλ. σημείωση 15,β,ΙΙΙ. ΙV. Βλ. παραπάνω σημείωση 17,β, ΙV.


.18η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ο Ίππος φέρει ό,τι προτείνει (από τα δεδομένα) ο μαθητής. ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ότι σήμερα θα θέλαμε εκείνος να μας δείξει ό,τι θα του άρεσε επί 30΄ λεπτά ώστε να εκτιμήσουμε την πρόοδο του και να επισημάνουμε, εξ επαγωγής, ό,τι τον δυσκολεύει ή τον φοβίζει ώστε να τα βελτιώσουμε. Δίδεται έμφαση στην ορθή εκτέλεση Έφιππης Τοξοβολίας με εκτεταμένο καλπασμό αλλά και σε καταστάσεις ακραίας ισορροπίας κατά τις οποίες γίνεται ψύχραιμη και ορθή διαχείριση κρίσεων ασταθούς ισορροπίας. .

Σημείωση 18ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Από τον μαθητή αναμένεται μια επίδειξη 6 τοξεύσεων σε εκτεταμένο καλπασμό. Εάν προχωρήσει και σε επίδειξη ακραίων καταστάσεων ισορροπίας ή ο,τιδήποτε άλλου έχει καλώς. Όμως, η εφιπποτοξοτική επίδειξη είναι εκ των ουκ άνευ.


19η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΒΑΘΥΣΝΗ ΤΟΥ ΄΄ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ΄΄ ΤΗΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ, ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ. Ίππος (με φορβειά)(και ηνίες) άνευ και άνευ. Πρόσδεση των ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ άνευ ηνιών με εκτεταμένο καλπασμό. Ανάληψη τόξου και τριών βελών στο χέρι. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ σε εκτεταμένο καλπασμό, 6 τοξεύσεις. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε χαλαρό καλπασμό με τόξευση από την κορυφή της τροχιάς υπερπηδήσεως, του Ίππου (1 τόξευση). δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε εκτεταμένο καλπασμό με τόξευση από την κορυφή της υπερπηδητικής τροχιάς του Ίππου (1 τόξευση).


Σημειώσεις 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ.σημείωση 11,α και 12,α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV. γ. Επαναφέρουμε νοητικά τον μαθητή στην ΄΄μυική μνήμη΄΄ της ασκήσεως της αιωρήσεως του Ίππου και του εξηγούμε την ΄΄στιγμή΄΄ που θα πρέπει να είναι έτοιμος να τοξεύσει ακριβώς στην κορυφή της υπερπηδητικής τροχιάς. Μια τόξευση αρκεί αλλά αν ο μαθητής δείξει δεκτικός επαναλήψεως ας επιχειρηθεί και δεύτερη, λαμβανομένη κατά νου η ασφάλεια της ισορροπίας του. δ. Ο Εκπαιδευτής ‘’καιροφυλακτεί’’ για την στιγμή δυο καλπαστικών προ της υπερπηδήσεως, προκειμένου να υποβοηθήσει τον καλπασμό του Ίππου ώστε κατά την υπερπήδηση να εξελιχθεί σε εκτεταμένο.


20ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. ΄΄ΜΕΤΑΦΟΡΑ΄΄ ΤΗΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ, ΧΩΡΟ, ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Ίππος άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με εκτεταμένο καλπασμό. Ανάληψη τόξου και τριών βελών στο χέρι. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ σε εκτεταμένο καλπασμό, 6 τοξεύσεις. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε εκτεταμένο καλπασμό, 6 τοξεύσεις. δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, κατά προτίμηση, επί ορεινού και πετρώδους εδάφους και επί στόχου. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ, 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ, 6 τοξεύσεις. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. Μόνον κατά την εξωτερική περιίππευση ο Ίππος δύναται να φέρει φορβειά και ηνίες.


Σημειώσεις 20ής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 11,α και 12,α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV. γ. Βλ. σημείωση 19,δ. δ. Βλ. σημείωση 5,α. Προστίθεται ένας στόχος όχι βαθμονομημένος, ως απλό κίνητρο ευστοχίας. Ι. βλ. σημείωση 9, α, Ι και 10,β. ΙΙ. Βλ. σημείωση 9,α, ΙΙ και 12,γ,ΙΙ.


21η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ. Ίππος με φορβειά και ηνίες α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με χρήση ηνιών και χαλαρό καλπασμό. β. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ με χρήση ηνιών και χαλαρό καλπασμό. γ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ με χρήση ηνιών, χαλαρό καλπασμό και καλυμμένους οφθαλμούς. δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 40 ΕΚΤΜ ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ με προσέλευση τροχάδην, αμφίδρομα, πάντοτε με χρήση ηνιών.


Σημειώσεις 21ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

α. Βλ. σημείωση 6,α. β. Αν και η διέλευση διαγωνίου δίνει την εικόνα μιας πολύ πιο εύκολης υπερπηδητικής ασκήσεως από ό,τι η υπερπήδηση ενός ΄΄χ΄΄, εν τούτοις, είναι αρκετά πιο δύσκολη όταν πρόκειται να εκτελεσθεί σωστά, δηλαδή, ο Ίππος να μη περάσει ξυστά από τον ορθοστάτη με το χαμηλωμένο άκρο του διαγωνίου αλλά ακριβώς πάνω από το μέσο της διαγωνίου, κάτι που σημαίνει σταθερή και λεπτομερειακή διεύθυνση. Και ακριβώς, στην ορθότητα διελεύσεως δίνουμε έμφαση. γ. βλ. παραπάνω σημείωση 21,β. Ο Εκπαιδευτής καθοδηγεί φωνητικά τον μαθητή ώστε να τηρήσει σωστή ευθεία υπερπηδώντας τη διαγώνιο ακριβώς επάνω από το μέσο της και όχι από το χαμηλωμένο άκρο της τηρώντας το ρυθμό του χαλαρού καλπασμού. δ. Ανυψώνουμε τη διαγώνιο ώστε να σχηματισθεί κάθετο εμπόδιο 40 εκτμ. Και εξηγούμε στον μαθητή την αναγκαιότητα τηρήσεως ακριβούς ευθείας διαδρομής και υπερπηδήσεως ακριβώς στο μέσον του εμποδίου.


22η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΄΄ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ΄΄ ΤΟΥ. Ίππος με φορβειά και ηνίες. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με χρήση ηνιών και εκτεταμένο καλπασμό. β. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ με χρήση ηνιών και εκτεταμένο καλπασμό. γ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ με χρήση ηνιών, εκτεταμένο καλπασμό και καλυμμένους οφθαλμούς. δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε εκτεταμένο καλπασμό με τόξευση από την κορυφή της υπερπηδητικής τροχιάς του Ίππου, 3 τοξεύσεις. ε. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ σε εκτεταμένο καλπασμό με τόξευση κατά την κορυφή της διελεύσεως (1 τόξευση). ς. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 40 εκτμ, άνευ ηνιών με τα χέρια στην έκταση σε χαλαρό καλπασμό και με προσέλευση τροχάδην.


Σημειώσεις 22ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 11,α. β. Βλ. σημείωση 21,β. Ο Εκπαιδευτής υποβοηθά μαθητή και Ίππο στην τήρηση εκτεταμένου καλπασμού κατά την υπερπηδητική τροχιά. γ. Βλ. σημείωση 21,γ. Ο Εκπαιδευτής υποβοηθά μαθητή και Ίππο στην τήρηση εκτεταμένου καλπασμού κατά την υπερπηδητική τροχιά. δ. Βλ. σημείωση 19,δ. ε. Η δυσκολία η οποία επισημαίνεται στην σημείωση 21,β εδώ γίνεται πολύ μεγαλύτερη διότι ο μαθητής δεσμεύεται και από το κράτημα τόξου και βέλους αλλά και με την τοξευτική διαδικασία κατά την φάση της υπερπηδήσεως. Επί πλέον, ο εκτεταμένος καλπασμός μειώνει την δυνατότητα διορθώσεων ώστε το καλπαστικό ίχνος να διατηρηθεί επ΄ ευθείας και να περάσει από το μέσο της διαγώνιας βαλβίδος. Ο Εκπαιδευτής κατά την άσκηση αυτή καλείται σε πλήρη ετοιμότητα. ς. Ο Εκπαιδευτής βεβαιώνεται ότι ο μαθητής ΄΄παρακολουθεί΄΄ κατά τον καλπασμό τον Ίππο, δεν ΄΄μένει΄΄ πίσω, ούτε ΄΄προηγείται΄΄ εμπρός. Εξηγεί την διαδρομή η οποία θα πρέπει να διαγράφει ευθεία διερχόμενη από το μέσο του καθέτου και καταλήγουσα τουλάχιστον πέντε ευθέα καλπαστικά μετά από αυτό.


23η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ Ο ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΠΠΕΑΣ. Ίππος άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών. α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, κατά προτίμηση, επί ορεινού και πετρώδους εδάφους και επί στόχου. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις επιστροφή στο Ιππευτήριο. Μόνον κατά την εξωτερική περιίππευση ο Ίππος δύναται να φέρει φορβειά και ηνίες. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ σε εκτεταμένο καλπασμό και επί στόχου 6 τοξεύσεις. Σημειώνεται και κρατείται η επίδοση βαθμών και συγκρίνεται με την επίδοση βαθμών της ασκήσεως 25,β η οποία θα πρέπει να δείχνει βελτίωση. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε εκτεταμένο καλπασμό με τόξευση επί στόχου από την κορυφή της υπερπηδητικής τροχιάς του Ίππου. Εκτελούνται 6 τοξεύσεις και σημειώνεται και κρατείται η επίδοση βαθμών και συγκρίνεται με την επίδοση βαθμών της ασκήσεως 25,γ, η οποία θα πρέπει να δείχνει βελτίωση. δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 4Ο ΕΚΤΜ, άνευ ηνιών και τα χέρια στην έκταση. Η προσέλευση προς το εμπόδιο σε τροχάδην και η υπερπήδηση σε χαλαρό καλπασμό.


Σημειώσεις 23ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 5,α και 20,δ. Ι. Βλ. σημείωση 9,α, Ι και 10,β. ΙΙ. Βλ. σημείωση 9,α, ΙΙ και 12, γ, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV. Τοποθετείται στόχος σε απόσταση 10 μέτρων διαμέτρου 0,90 εκτμ. Βαθμονομημένος σε δέκα υποδιαιρέσεις αντίστοιχης βαθμολογίας. Ο Εκπαιδευτής χαλαρώνει τον μαθητή ως προς την παρουσία του βαθμονομημένου στόχου προς αποφυγή ΄΄πανικού στόχου΄΄. γ. Βλ. σημείωση 19,δ. Τοποθετείται στόχος όπως περιγράφεται στην σημείωση 23,β και εφαρμόζονται τα αυτά από τον Εκπαιδευτή. δ. Βλ. σημείωση 22,ς.


24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Ίππος άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με εκτεταμένο καλπασμό. β. ΔΙΕΛΕΥΣΗ 4 ΒΑΛΒΙΔΩΝ και στους τρεις βηματισμούς (με χαλαρό τον καλπασμό) και με ακάλυπτους και καλυμμένους τους οφθαλμούς. γ. ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΗ επί Ίππου άνευ σελλίσκης με νευρώδεις αφιππεύσεις με εκτίναξη και από τις δυο πλευρές και με προσγείωση με το μέτωπο προς τα εμπρός ακόμη και στον χαλαρό καλπασμό. Δίδεται έμφαση στην ισορροπιστική αυτοκυριαρχία του μαθητή ακόμη και σε εκτεταμένο καλπασμό κατά τον οποίο καλείται να εκτελέσει διατατικές ασκήσεις. Τοποθέτηση σελλίσκης και φορβειάς με συραγωγέα. δ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ και εκτέλεση του περιεχομένου των ασκήσεων 1,δ,Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, και ΙV υπό την επίβλεψη του Εκπαιδευτή ο οποίος βαθμολογεί την ακρίβεια της διδασκαλίας και την μεταδοτικότητα. Αφαίρεση σελλίσκης και συραγωγέως. ε. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 40 ΕΚΤΜ, άνευ ηνιών, με τα χέρια στην έκταση. Προσέλευση προς το εμπόδιο και υπερπήδηση σε χαλαρό καλπασμό.


Σημειώσεις 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 11,α και 12,α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 3,γ και 1,ζ. Ο Εκπαιδευτής δεν παραλείπει να αναδιατάσσει τις αποστάσεις των βαλβίδων, αναλόγως με τον επιχειρούμενο βηματισμό και να διευθύνει φωνητικά τον μαθητή (με καλυμμένους οφθαλμούς) ώστε να τηρήσει σωστά την ευθεία διαδρομή του. γ. Βλ. σημείωση 1,α και 1,γ με την αναβαθμισμένη δυσκολία των αφιππεύσεων και κατά την διάρκεια (χαλαρού) καλπασμού. δ. Βλ. σημείωση 1,α και 1, δ, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV. ε. Βλ. σημείωση 22, ς.


.25η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΦΙΠΠΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΥΝΟΗΘΕΙ ΙΠΠΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ Ο Ίππος άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών. α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, κατά προτίμηση επί ορεινού και πετρώδους εδάφους και επί στόχου. Σημειώνεται και κρατείται η επίδοση βαθμών και συγκρίνεται με την επίδοση βαθμών των ασκήσεων 26,β,Ι και ΙΙ , οι οποίες, θα πρέπει να δείχνουν βελτίωση. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. Μόνον κατά την εξωτερική περιίππευση ο Ίππος δύναται να φέρει φορβειά και ηνίες. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ σε εκτεταμένο καλπασμό επί στόχου, 6 τοξεύσεις. Σημειώνεται και συγκρίνεται η επίδοση βαθμών προς την αντίστοιχη της ασκήσεως 23,β. Η παρούσα θα πρέπει να δείχνει βελτίωση. Εάν όχι, ο μαθητής επαναλαμβάνει την παρούσα άσκηση μέχρι βελτιώσεως της επιδόσεως του. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ σε εκτεταμένο καλπασμό επί στόχου, 6 τοξεύσεις. Σημειώνεται και συγκρίνεται η επίδοση βαθμών προς την αντίστοιχη της ασκήσεως 23,γ. Η παρούσα θα πρέπει να δείχνει βελτίωση. Εάν όχι ο μαθητής επαναλαμβάνει την παρούσα άσκηση μέχρι βελτιώσεως της επιδόσεώς του. δ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 40 ΕΚΤΜ άνευ ηνιών με τα χέρια στην έκταση. Προσέλευση και υπερπήδηση σε εκτεταμένο καλπασμό.


Σημειώσεις 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 5,α και 20,δ. Εν προκειμένω ο στόχος τοποθετείται σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων, έχει διάμετρο 0,90 εκτμ. και είναι βαθμονομημένος σε δέκα υποδιαιρέσεις αντίστοιχης βαθμολογίας. Ι. Βλ. σημείωση 9,α,Ι και 10,β. ΙΙ. Βλ. σημείωση 9,α,ΙΙ και 12,γ, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV και 23,β. γ. Βλ. σημείωση 19,δ και 23,γ. δ. Βλ. σημείωση 22,ς.


26η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΩΣ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ Ίππος άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με εκτεταμένο καλπασμό. β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, κατά προτίμηση, επί ορεινού και πετρώδους εδάφους και επί στόχου. Σημειώνεται και συγκρίνεται με την επίδοση βαθμών των ασκήσεων 25,Ι και ΙΙ. Η παρούσα θα πρέπει να δείχνει βελτίωση. Εάν όχι, ο μαθητής επαναλαμβάνει τις παρούσες ασκήσεις μέχρι βελτιώσεως της επιδόσεώς του. Μόνον κατά την εξωτερική περιίππευση ο Ίππος δύναται να φέρει φορβειά και ηνίες. Οι επιδόσεις συγκρίνονται με την εξέταση 30,α,Ι. Ι. ΣΕ ΒΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. ΙΙ. ΣΕ ΤΡΟΧΑΔΗΝ 6 τοξεύσεις. Επιστροφή στο Ιππευτήριο. γ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 40 εκτμ. και τόξευση από την κορυφή της υπερπηδητικής τροχιάς του Ίππου σε χαλαρό καλπασμό, 3 τοξεύσεις. δ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ σε εκτεταμένο καλπασμό επί στόχου, 6 τοξεύσεις. Η επίδοση τηρείται και συγκρίνεται με την επίδοση της εξετάσεως 30,α,Ι.


Σημειώσεις 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α Βλ. σημείωση 11,α και 12, α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 5,α και 20,δ. Ι. Βλ. σημείωση 9,α,Ι και 10, β. ΙΙ. Βλ. σημείωση 9,α, ΙΙ και 12, γ, ΙΙ. γ. Βλ. σημείωση 22,ς. Ενώ μέχρι τώρα ο μαθητής ‘’παρακολουθούσε’’ την υπερπήδηση του Ίππου με τα χέρια στην έκταση, τώρα, θα τοξεύσει. Ο Εκπαιδευτής βεβαιώνεται για ο βαθύ ΄΄κάθισμα΄΄, την καλή ισορροπία και την καλή ψυχική διάθεση του μαθητή ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει να επιχειρεί την άσκηση με απλή τοξοφορία, χωρίς τόξευση (βλ. σημείωση 11,γ). δ. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV και 23,β.


27η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΤΗ. Ίππος άνευ φορβοιάς και άνευ ηνιών. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με εκτεταμένο καλπασμό. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ επί στόχου με εκτεταμένο καλπασμό, 6 τοξεύσεις. γ. ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ με εκτεταμένο καλπασμό. δ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ επί στόχου, 6 τοξεύσεις, με εκτεταμένο καλπασμό. ε. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ με ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 40 εκτμ. επί στόχου, 6 τοξεύσεις, με εκτεταμένο καλπασμό. ς. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ με ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 60 εκτμ.. επί στόχου, 3 τοξεύσεις, με εκτεταμένο καλπασμό. Σημειώσεις 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 11,α και 12, α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV. γ, Βλ. σημείωση 9,ε. δ. Βλ. σημείωση 19,δ. ε. Βλ. σημείωση 26,γ, αλλά τώρα ο καλπασμός θα αναπτυχθεί σε εκτεταμένο με την αρχική υποβοήθηση του Εκπαιδευτή. ς. Βλ παραπάνω σημείωση. Ο Εκπαιδευτής καθησυχάζει τον μαθητή για την ΄΄αμελητέα΄΄ υπερύψωση του καθέτου κατά 20 εκτμ. Εξηγεί ότι ο Ίππος υπερπηδά με άνεση πολύ υψηλότερο εμπόδιο και υποδεικνύει στον μαθητή την αξία της διατηρήσεως καλής ευθείας με υπερπήδηση από το μέσο του καθέτου και σταθερή ευθεία πέντε καλπαστικών κατά την προσέγγιση και ισόποσων καλπαστικών κατά την απομάκρυνση.


28η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟ. Ίππος άνευ φορβειάς και άνευ ηνιών. α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με εκτεταμένο καλπασμό. β. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ επί στόχου, 6 τοξεύσεις, με εκτεταμένο καλπασμό. Η επίδοση κρατείται και συγκρίνεται με την επίδοση της εξετάσεως 30,α,ΙΙ. γ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 40 ΕΚΤΜ επί στόχου, 6 τοξεύσεις, με εκτεταμένο καλπασμό. Η επίδοση κρατείται και συγκρίνεται με την επίδοση της εξετάσεως 30,α,ΙΙΙ. δ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 60 ΕΚΤΜ. επί στόχου, 6 τοξεύσεις, με εκτεταμένο καλπασμό. Η επίδοση κρατείται και συγκρίνεται με την επίδοση της εξετάσεως 30, α, ΙV. ε΄ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ κατά την οποία ο μαθητής θα εκπαιδευθεί ώστε να συραγωγεί σωστά έναν Ίππο επί κυκλικής αμφίδρομης διαδρομής.


Σημειώσεις 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Βλ. σημείωση 11,α και 12, α, ΙΙ. β. Βλ. σημείωση 19, δ και 23, β. γ. Βλ. σημείωση 26, γ και 27, ε. Ο στόχος σε απόσταση 10 μέτρων, διαμέτρου 0.90 εκτμ., βαθμονομημένος σε δέκα υποδιαιρέσεις αντίστοιχης βαθμολογίας. Βλ. και σημείωση 23,β. δ. Βλ. σημείωση 23,ε, 26,γ,,27,ε και παραπάνω 28,γ. ε. Ο Εκπαιδευτής καθοδηγεί τον μαθητή να συραγωγήσει επί 20’ λεπτά έναν Ίππο Σχολής αμφίδρομα και στους τρεις βηματισμούς. Εκτιμάται αν στο τέλος της συραγωγήσεως ο Ίππος παραμείνει μετρίως ιδρωμένος.


29η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΔΗ ΤΕΛΕΙΟ ΕΦΙΠΠΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ. Ίππος μετά χαλινού και σέλλας. α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ με πλήρη χαλίνωση, πλήρη σαγή και αναβολείς. β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΣΜΟΥ με χρήση ηνιών και αναβολέων. γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΣΜΟΥ με χρήση ηνιών και άνευ αναβολέων. δ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΣΜΟΥ άνευ ηνιών και άνευ αναβολέων με τα χέρια στη μεσολαβή. Πρόσδεση ηνιών με κόμβο και άφεσή τους στον αυχένα του Ίππου. Ανάληψη τόξου και τριών βελών. ε. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ επί στόχου με ανοιχτό καλπασμό, με αναβολείς και άνευ αναβολέων, 6 τοξεύσεις.


Σημειώσεις 29ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Ο Εκπαιδευτής θα επιμείνει ώστε ο μαθητής να διατηρήσει το βαθύ ΄΄κάθισμα’’ και την καλή ισορροπία του, την καλή έδραση των ποδιών στους αναβολείς και τον καλό χειρισμό των ηνιών με ΄΄καλές χείρες΄΄. Στον καλπασμό, διδάσκεται και η στάση ΄΄εν. ισορροπία΄΄ (όρθια στάση με το βλέμμα εμπρός και μακρυά –όχι στα ΄΄αφτιά΄΄ του Ίππου- τα χέρια σταθερά με τις ηνίες σε μη ενοχλητική ένταση για το στόμα του Ίππου) αλλά και η επανατοποθέτηση του ποδιού στον αναβολέα μετά από απρόβλεπτη ΄΄απώλειά΄΄ του. β. Ο Εκπαιδευτής διδάσκει, επιμένοντας να διατηρεί ο μαθητής σωστή στάση κατά την ημιέγερση η οποία θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη μέχρι του ύψους των 5 εκτμ, με τα χέρια σταθερά και τα πόδια σωστά τοποθετημένα και με σωστή κλίση στους αναβολείς. γ. Βλ. σημείωση 29,α και β, πλην σε ό,τι αφορά τους αναβολείς οι οποίοι, εν προκειμένω, ΄΄σταυρώνονται΄΄ χιαστί στον τράχηλο ώστε να μη παρενοχλούν με ψευδείς εντολές τον Ίππο καθώς θα κρέμονταν ανεξέλεγκτοι στο πλάι. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή σωμασκητική διαδικασία κατά την οποία ενδυναμώνονται οι προσαγωγοί και, δευτερευόντως και οι κοιλιακοί του Ιππέως. Το κράτημα των ηνιών δεσμεύει ακόμη περισσότερο την στάση του σώματος του μαθητή. δ. Η άσκηση αυτή έχει έναν ΄΄αποθερμαντικό΄΄ , μάλλον, χαρακτήρα κατόπιν της εκτελέσεως της προηγουμένης η οποία είναι εξαιρετικά κοπιαστική, κυρίως, λόγω της δεσμεύσεως της στάσεως από το κράτημα των ηνιών. ε. Η άσκηση αυτή τελειοποιεί τον Εφιπποτοξότη ώστε να λειτουργήσει σε μελλοντικούς αγώνες και τον ΄΄συνδέει΄΄ με την σέλλα και τους αναβολείς, ως υποστηρικτικά ΄΄μέσα΄΄ πλέον αποτελεσματικού χειρισμού του τόξου.


30ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΟΛΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΣ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ, ΠΑΛΙ, ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΄΄ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ΄΄ α. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ). Ι. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ με εκτεταμένο καλπασμό επί στόχου, 6 τοξεύσεις. Η επίδοση της εξετάσεως αυτής θα πρέπει να είναι ανώτερη της επιδόσεως της ασκήσεως 26,δ, άλλως η παρούσα εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. ΙΙ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΄΄Χ΄΄ με εκτεταμένο καλπασμό επί στόχου,6 τοξεύσεις. Η επίδοση της εξετάσεως αυτής θα πρέπει να είναι ανώτερη της επιδόσεως της ασκήσεως 28,β, άλλως η παρούσα εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. ΙΙΙ. ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 4Ο ΕΚΤΜ. με εκτεταμένο καλπασμό, επί στόχου, 6 τοξεύσεις Η επίδοση της εξετάσεως αυτής θα πρέπει να είναι ανώτερη της επιδόσεως της ασκήσεως 28,γ, άλλως η παρούσα εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. ΙV ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ 60 ΕΚΤΜ, με εκτεταμένο καλπασμό, επί στόχου, 6 τοξεύσεις. Η επίδοση της εξετάσεως αυτής θα πρέπει να είναι ανώτερη της επιδόσεως της ασκήσεως 28,δ, άλλως η παρούσα εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΡΑΠΤΗ Δίδονται δέκα (10) ερωτήσεις από το ΄΄ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ΄΄ εκ των οποίων θα πρέπει να απαντηθούν επιτυχώς οι επτά (7) άλλως θα πρέπει να επαναληφθεί.


Σημειώσεις 30ής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ α. Η εξεταστική διαδικασία θα πρέπει να διεξάγεται όσο πιο ΄΄ανώδυνα΄΄ για την ψυχολογία του εξεταζομένου, εί δυνατόν χωρίς ο εξεταζόμενος να αντιλαμβάνεται ότι εξετάζεται. Άλλωστε, στους ΄΄ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ΄΄ όλοι είμαστε αρχάριοι! Ι. Βλ. σημείωση 17,β, ΙV και 23,β. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής εάν επιτευχθεί η ανώτερη βαθμολογία στην περίπτωση κατά την οποία και στην προηγούμενη άσκηση (26,δ) επετεύχθη ή ίδια ανώτερη βαθμολογία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την παρούσα εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση να θεωρηθεί ως επιτυχής. ΙΙ Βλ. σημείωση 19, δ και 23,β. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής εάν επιτευχθεί η ανώτερη βαθμολογία στην περίπτωση κατά την οποία και στην προηγούμενη άσκηση (28,β) επετεύχθη ή ίδια ανώτερη βαθμολογία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την παρούσα εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση να θεωρηθεί ως επιτυχής. ΙΙΙ Βλ. σημείωση 26,γ και 27,ε και 28,γ. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής εάν επιτευχθεί η ανώτερη βαθμολογία στην περίπτωση κατά την οποία και στην προηγούμενη άσκηση (28,γ) επετεύχθη ή ίδια ανώτερη βαθμολογία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την παρούσα εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση να θεωρηθεί ως επιτυχής. ΙV Βλ. σημείωση 23, ε και 26,γ και 27,ε και 28,γ . Η εξέταση θεωρείται επιτυχής εάν επιτευχθεί η ανώτερη βαθμολογία στην περίπτωση κατά την οποία και στην προηγούμενη άσκηση (28,δ) επετεύχθη ή ίδια ανώτερη βαθμολογία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την παρούσα εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση θα πρέπει να επιτύχει ανώτερη βαθμολογία ώστε αυτή, η τελική, εξέταση να θεωρηθεί ως επιτυχής. β. Καλόν είναι να τίθενται ερωτήσεις όχι «μονολιθικές» και μονοσήμαντες (π.χ. «Πόσοι είναι οι κατά φύση μέσοι σφυγμοί ενός Ίππου;») αλλά «Πώς θα διαχειρισθείτε τον Ίππο επί συγκεκριμένης διαδρομής από R προς S ώστε να φθάσει στον προορισμό το ταχύτερο δυνατόν με χαμηλότερους σφυγμούς. Ποιοι οι ενδεδειγμένοι βηματισμοί σε σχέση με τις χαρτογραφικές υψομετρικές καμπύλες και την επιφάνεια του εδάφους;» Μια τέτοια ερώτηση «χαρτογραφεί» την ουσιαστική ιππική αντίληψη και γνώση του εξεταζομένου, ενώ ο «παπαγαλισμός» δείχνει απλώς ικανότητα …αποστηθίσεως, κάτι που δεν επιδιώκει μια Σχολή εκπαιδευτικής ουσίας, όπως η Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ».


ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1. Ο ΙΠΠΟΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο Ίππος Σχολής αποτελεί τον πραγματικό Δάσκαλο κάθε Ιππικής Σχολής και όπως και ο Άνθρωπος-Δάσκαλος, έτσι κι ο αντίστοιχος Ίππος, κατ’ αρχήν, θα πρέπει να είναι α σ φ α λ ή ς για τους μαθητές του. Όπως σε κάθε Σχολή, έτσι και σε μία Ιππική Σχολή κυριαρχεί η προϋπόθεση της ασφαλείας κατά την λειτουργία της και, εν προκειμένω, η πρώτιστη ιδιότητα ενός Ίππου Σχολής είναι η ασφαλής συμπεριφορά του κατά την εκτέλεση των ασκήσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος και, μάλιστα, ιππευόμενος από έναν αρχάριο. Η επιλογή του Ίππου Σχολής στους «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» αποτελούσε, από την ίδρυσή της, τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων Εφιπποτοξοτών και ο μηδενικός μας δείκτης ατυχημάτων αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση ορθής επιλογής. Πάντοτε, προσέχουμε ώστε ο Ίππος Σχολής να είναι ευπειθής και ευχείριστος όχι μόνον από έναν έμπειρο Ιππέα αλλά από τον εντελώς αρχάριο-μαθητή. 1. Στη Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» δίνουμε έμφαση στην αβίαστη και πλήρη αποδοχή του Ανθρώπου εκ μέρους του Ίππου. Είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής και αυτό επιβεβαιώνεται με προσεκτική δοκιμασία και επαλήθευση. Ακόμη και εάν πρόκειται περί του πλέον ευχείριστου Ίππου αυτός είναι απορριπτέος ως Ίππος Σχολής εάν αυτός α β ι ά σ τ ω ς και π λ ή ρ ω ς δεν αποδέχεται την παρουσία του Ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξαναγκάσουμε έναν Ίππο να συνεργασθεί μαζύ μας όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει τίποτε απολύτως για μία σοβαρή Ιππική Σχολή εκ της οποίας ο πρώτιστος κανόνας είναι η ασφάλεια των μαθητών της. Και για την επίτευξη ασφαλείας μόνον η αβίαστη και η πλήρης αποδοχή του Ανθρώπου από τον Ίππο είναι το ελάχιστο. 2. Εάν επιτευχθεί το ελάχιστο της αποδοχής του Ανθρώπου από τον Ίππο, ο τελευταίος πριν δεχθεί στη ράχη του μαθητή, θα πρέπει να εκπαιδευθεί ώστε να εκτελεί ομαλά όλες τις ασκήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνεται στις 30 Εκπαιδευτικές Ημερίδες κάτι που σημαίνει ότι ο Ίππος Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» δεν είναι παρά ο κατάλληλος Ίππος Έφιππης Τοξοβολίας. 3. Όσοι εκπαιδεύτηκαν κατά τα έξι χρόνια της λειτουργίας της στη Σχολή μας θα θυμούνται πάντα την κανονική ροή των μαθημάτων μας και την διαρκή πρόοδο των μαθητών μας μέσα σε μιαν συντροφική ατμόσφαιρα πλήρους ηρεμίας Ίππων, Εκπαιδευτών και μαθητών χωρίς τους τρομερούς εκείνους εκνευρισμούς και τις κραυγές που χαρακτηρίζουν συνήθως τα σχολικά Ιππευτήρια. Αυτή η αρμονική ροή αποτελεί βασική συνισταμένη όχι μόνον μιας ευεργετικής ψυχολογίας των Ανθρώπων μέσα στο Ιππευτήριο αλλά, κυρίως του Ίππου-Δασκάλου. Ο τρίτος, λοιπόν, κανόνας στην Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» είναι: μη μεταδίδετε ανθρώπινες εντάσεις κι εκνευρισμούς στον Ίππο διότι θα σας «επιστραφούν» απρόσμενα και, ενδεχομένως πολύ οδυνηρά. 4. Η σταυλική καθημερινότητα επιδρά ποικιλοτρόπως στη σκέψη και στα συναισθήματα του Ίππου και, πολλές φορές αυτή η επίδραση μπορεί να είναι σοβαρά αρνητική και μάλιστα εν αγνοία μας. Επί παραδείγματι, μια βάναυση συμπεριφορά


ενός σταυλίτη κατά την απουσία μας μπορεί να κλονίσει την αποδοχή του Ανθρώπου (1), κατά περιόδους η κρίση αυτή θα πρέπει να τίθεται υπό συνεχή έλεγχο και βάσανο. Πολλά ατυχήματα είχαν ως αίτιο την αιφνιδιαστική απώλεια της εμπιστοσύνης του Ίππου προς τον Άνθρωπο κάτι που παρέμενε στη «σκοτεινή πλευρά» της διερευνήσεως του ατυχήματος αφού οι «δράστες» συνήθως βαναυσουργούν εν κρυπτώ. 5. Ασχέτως εάν οι μαθητές εκτελούν άριστα τις ασκήσεις του εκπαιδευτικού μας προγράμματος αυτό δεν αρκεί ώστε ο Ίππος Σχολής να θεωρείται επαρκώς εκπαιδευμένος για τις ανάγκες της Σχολής μας. Προς τούτο, κατά τακτές περιόδους, Ίππος Σχολής θα πρέπει να ιππεύεται από τον Εκπαιδευτή ο οποίος θα του «φρεσκάρει» την εκπαιδευτική μνήμη και αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το δεκαπενθήμερο. 6. Ως προς το μέγεθος ιδανικό είναι να τηρείται αναλογική σχέση μεγέθους (ύψους) Ίππου και μαθητού. Όπου, όμως, αυτό δεν είναι δυνατόν τότε προτιμούμε να επιλέγουμε Ίππο μεγαλυτέρου (αναλογικώς) ύψους από τον μαθητή. Προκειμένου περί παίδων-μαθητών προτιμούμε να τα εκπαιδεύουμε σε Ιππάρια όχι μόνον για λόγους αναλογιών ύψους αλλά και για να διευκολύνουμε στους παίδες την ανάπτυξη στενής συναισθηματικής σχέσεως με ένα φυσικό πλάσμα του οποίου το μέγεθος είναι πιο «προσπελάσιμο» στο παιδί. Εάν κάποιο παιδί δείχνει ιδιαίτερες ικανότητες και αντίληψη δε διστάζουμε να το «εμπιστευθούμε» σε μεγαλόσωμο Ίππο και ήδη διαπιστώσαμε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις η δυσαναλογία μεγεθών ούτε την ανάπτυξη στενής συναισθηματικής σχέσεως παρεμποδίζει ενώ παρέχει στο παιδίμαθητή υψηλή αυτοπεποίθηση αναδεικνύοντάς το ισότιμο μαθητή με τους ενήλικες Συνασκουμένους του. 7. Σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα των «30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων» εκτελείται με ανενστόμιστο και ανεπίσακτο Ίππο. Η φυσική προσέγγιση της Έφιππης Τοξοβολίας σύμφωνα με τους κανόνες της Φυσικής Ιππικής, απορρίπτει τόσο την στομίδα όσο και την ιπποσαγή (αλά και την πετάλωση) ώστε κατά την εκπαίδευση του Εφιπποτοξότη να εκτελούνται σωστά οι ασκήσεις Γυμνιππευτικώς. Όταν, όμως, ο Ίππος Σχολής εκτός των υπηρεσιών του στη Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ιππεύεται και από Ιππείς ιππεύοντες κατά τον «δυτικό τρόπο», τότε, ο Ίππος Σχολής μετά το πέρας του ημερησίου εκπαιδευτικού προγράμματός μας θα πρέπει να υφίσταται «δυτική» επίσαξη και ίππευση ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ευάγωγα και στα καθήκοντά του ως Ίππου «δυτικής Ιππασίας». 8. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην καταλληλότητα του ρυτήρος του συραγωγέως και της φορβειάς που αποτελούν βασικά «εργαλεία» για την εκπαίδευσή μας. Το μήκος του ρυτήρος μας θα πρέπει να είναι 1,5 μ. και το υλικό του σχοινί αλλά χωρίς ελαστικότητα. Η ελαστικότητα του υλικού του ρυτήρος αλλοιώνει την αίσθηση μεταδόσεως μηνυμάτων επαφής στον Ίππο αλλά μειώνει και την αποτελεσματικότητά του ως μέσου ελέγχου του Ίππου σε περίπτωση δυστροπίας του. Επίσης, ο συραγωγέας θα πρέπει να έχει μήκος 8 μ. και για τους ίδιους ακριβώς λόγους όπως και ο ρυτήρας, να μην έχει καθόλου ελαστικότητα. Το ίδιο ανελαστική και πλήρης θα πρέπει να είναι και η φορβειά. Τόσο ο ρυτήρας όσο και ο συραγωγέας και η φορβειά πάντοτε πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να επιθεωρούνται για, τυχόν, φθορές. Αντί των συμβατικών ηνιών προτιμάται η χρήση του ρυτήρος του οποίου τα άκρα προσδένονται στους πλευρικούς κρίκους της φορβειάς.


9. Το βασικό σάγμα Γυμνιππευτικής είναι η σελλίσκη επάνω στην οποία βασίζεται ένα κρίσιμο μέγεθος της ασφαλείας του μαθητού. Γι’ αυτό θα πρέπει πάντοτε πριν από κάθε μάθημα να επιθεωρούμε προσεκτικά την ανθεκτικότητα των λαβών και των ιμάντων της (επόχου, γλωχίνων κλπ.) ενώ θα πρέπει να προσαρμόζεται επακριβώς και με ευστάθεια στον εκάστοτε Ίππο. Επίσης, κατά την διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τυχόν φθορές λαβών, επόχου (γλωχίνων κλπ.), ώστε να προλάβουμε δυσάρεστα απρόοπτα. 10. Οίκοθεν νοείται ότι ο Ίππος Σχολής δεν θα πρέπει να εμφανίζει ίχνος ασθενείας, χωλότητας, φόβου, δυσθυμίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας προοιωνίζουσας ανεπαρκή ή και αρνητική εργασιακή συμπεριφορά. 11. Η διατροφή του Ίππου Σχολής θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως υπολογισμένη και φροντισμένη θερμιδικώς. Ο Ίππος Σχολής αποτελεί το μεγάλο «κεφάλαιο» των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και αυτό το «κεφάλαιο» θα πρέπει να απολαμβάνει μεγάλης προσοχής και φροντίδος. Το ίδιο προσεγμένες θα πρέπει να είναι και οι συνθήκες ενσταυλισμού του, κατά προτίμηση σε ελεύθερη διαβίωση με δυνατότητα αυτοεπιλογής προστασίας από καιρικά φαινόμενα, πάντοτε όμως σε καθαρό περιβάλλον με συνεχή παροχή καθαρού νερού. Τέλος, η καθημερινή ιπποκομική φροντίδα του θα πρέπει να είναι εξίσου προσεκτική και να συνοδεύεται από ενδελεχή επιθεώρηση πριν και μετά από κάθε εκπαιδευτική ημερίδα με ιδιαίτερη προσοχή στις αδικαιολόγητες αυξομειώσεις του βάρους του.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΥ Προκειμένου να προετοιμάσουμε έναν Ίππο προς ίππευση (η διεξαγωγή ενός μαθήματος) εισερχόμεθα στο χώρο ενσταυλισμού του (φάτνη ή ομαδικό χώρο) τον οποίο επιθεωρούμε προσεκτικά για τυχόν ίχνη αδιαθεσίας του Ίππου κατά την διάρκεια της εκεί παραμονής του (αίματα, αδικαιολόγητα οργανικά εκκρίματα, ανησυχαστικά κόπρανα κλπ.) τα οποία, εάν διαπιστωθούν, αναφέρονται αμέσως στον Εκπαιδευτή. Κατόπιν επιθεωρούμε τον ίδιο τον Ίππο για το έχειν καλώς της ακεραιότητος και της υγείας του. Στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικανονικού ευρήματος επίσης αναφερόμεθα στον Εκπαιδευτή χωρίς καθυστέρηση. Εν συνεχεία και εάν όλα βρεθούν εντάξει, παραλαμβάνουμε τον Ίππο πάντοτε με επιφατνιδία φορβειά και ρυτήρα και τον οδηγούμε στο αύλειο σημείο προσδέσεως όπου θα τύχει των περιποιήσεων της κυρίας προετοιμασίας. Και πάλι, υπό το φυσικό φως τον επιθεωρούμε προσεκτικά. Επιστρέφουμε στον χώρο ενσταυλισμού τον οποίο καθαρίζουμε επιμελώς, εκκενώνοντας από υπολείμματα τροφών και νερού, τα σχετικά δοχεία τα οποία αφήνουμε καθαρά και κενά. Εάν χρειασθεί και αναλόγως της διαμορφώσεως του χώρου ενσταυλισμού τον αφήνουμε ανοικτό ώστε να αερίζεται. Επανερχόμεθα στον προσδεδεμένο Ίππο ασχολούμενοι επιμελώς με την καθαριότητά του, χωρίς να παραλείπουμε κανένα σημείο του σώματός του,


αρχίζοντας με ξέστρο και ψήκτρα (σώμα), κτένα (προκόμμη, χαίτη, ουρά), βρεγμένο πανί (οφθαλμούς, αφτιά, μυκτήρες, γλουτούς, πρωκτό). Στο σημείο αυτό και προ της επισάξεώς του, εάν υπάρχει υποψία χωλότητος, ο Ίππος ρυταγωγείται τροχάδην σε επίπεδο σκληρό έδαφος ώστε να παρατηρηθεί η βάδισή του από ειδικό. Εάν ορθοπεδικώς έχει καλώς, συνεχίζεται η επίσαξη σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκπαιδευτή ο οποίος είναι και υπεύθυνος για κάθε απαραίτητη διόρθωση δίνοντας σχετικές εντολές. Κατόπιν ο εκπαιδευόμενος ή ο Ιππέας που θα ιππεύσει τον Ίππο τον παραλαμβάνει και τον ρυταγωγεί τουλάχιστον επί δεκάλεπτο σε βάδην εργασίας επί του στίβου όπου πρόκειται να ιππευθεί. Ακόμη και εάν επείγει ο Ίππος να εξέλθει σε εξωτερική περιίππευση η, τουλάχιστον, δεκάλεπτη ρυταγώγηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείπεται. Μετά το τέλος κάθε ιππεύσεως (μαθήματος ή άλλης) χαλαρώνεται αμέσως το έποχο (όπου υπάρχει) και ο μαθητής ή ο Ιππέας ανεβάζει τους αναβολείς και στερεώνοντας τους στην άνω θέση με την πλοκή των αρτανών τους, ενώ αναλαμβάνονται οι ηνίες ή ο ρυτήρας ώστε ο Ίππος να ρυταγωγηθεί τουλάχιστον επί δεκάλεπτο σε βάδην εργασίας επί του στίβου. Όταν ο στίβος ξεϊδρώσει, τον οδηγούμε στον αύλειο χώρο προσδέσεως όπου του αφαιρούμε την ιπποσαγή και του εφαρμόζουμε επιφατνιδία φορβειά, ενώ αναποδογυρίζουμε την σέλλα και το υπόσαγμα, αναπτύσσοντάς τα πάντοτε ανεστραμμένα προς την προσήνεμη και προσήλια πλευρά για να στεγνώσουν. Έπεται η επιμελής φροντίδα ενσταυλισμού του Ίππου με τον προσεκτικό καθαρισμό του (αναλόγως εποχής και επικρατούντος καιρού) και την λεπτομερέστατη επιθεώρηση της σωματικής ακεραιότητος και της υγείας του. Στην περίπτωση εντοπισμού αντικανονικού ευρήματος ενημερώνεται αμέσως ο Εκπαιδευτής. Μεταβαίνουμε στον χώρο ενσταυλισμού και εφοδιάζουμε με καθαρό νερό και την προβλεπόμενη τροφή τα ήδη καθαρά και κενά δοχεία του χώρου. Ακολούθως μεταφέρουμε και ενσταυλίζουμε τον Ίππο, βεβαιούμενοι ότι ο ίδιος είναι εντελώς στεγνός και ο χώρος καθαρός χωρίς επικίνδυνα ρεύματα. Επιστρέφουμε προς καθαρισμό, επιθεώρηση και αποθήκευση της ιπποσκευής. Επιθεωρούμε και την ιπποσκευή βεβαιούμεθα ότι δεν έχει υποστεί φθορές (εάν έχει, ενημερώνουμε αμέσως τον Εκπαιδευτή) την καθαρίζουμε την λιπαίνουμε και την αποθηκεύουμε, όπως προβλέπεται, στη θέση της, έτοιμη προς επαναχρησιμοποίηση.

3. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1. Για τον σωστό Εκπαιδευτή Ιππασίας σε κάθε μάθημα υπάρχουν πάντοτε δύο μαθητές: ο Ίππος και ο Ιππέας. Και δυστυχώς, δεν είναι διακριτό το ποιος από τους δύο θα πρέπει να προηγηθεί στην προσοχή του και στις διορθώσεις του, ποιος τελικώς, ανά πάσα στιγμή, θα έχει περισσότερο ανάγκη τη διδασκαλία του. Καθ’ όλη την διάρκεια ενός μαθήματος Ιππασίας κυριαρχεί η διαδραστικότητα των χειριστών του Ιππέως και των αντιδράσεων του Ίππου, ταυτοχρόνως δε και της συμπεριφοράς του Ίππου με τις συνεπαγόμενες αντιδράσεις του Ιππέως. Δεν είναι πάντα οι σωστές


(οι αναμενόμενες, με άλλα λόγια) αντιδράσεις Ίππου και Ιππέως και αυτό είναι φυσικό για δύο εντελώς διαφορετικά, ταξιδερμικώς, πλάσματα, δύο πλάσματα με διαφορετικό υπόστρωμα ψυχισμού, το ένα «θήραμα» και το άλλο «θηρευτής». Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο σωστός Εκπαιδευτής Ιππασίας σε κάθε μάθημα, χωρίς στιγμή χαλαρώσεως, έχει χρέος να παρατηρεί αδιαλείπτως την διαδραστικότητα της συνεργασίας Ίππου και Ιππέως, των δύο μαθητών του και να παρεμβαίνει κατά τον ακόλουθο σύνθετο και αμφίδρομο τρόπο ο οποίος προλαμβάνει το ατύχημα και διδάσκει. Για παράδειγμα: (α) Διαπιστώνεται λάθος κατά την εκτέλεση της ασκήσεως με τον Ίππο να μην εκτελεί σωστή την εντολή του Ιππέως (έξοδο σε καλπασμό). (β) Ο Εκπαιδευτής ή δ η έχει παρατηρήσει την «εικόνα» Ίππου και Ιππέως και προσέχει ότι όλες οι ενέργειες του Ιππέως υπήρξαν σωστές αλλά δόθηκαν κατά την στιγμή που ο Ίππος βρίσκονταν ελάχιστα μέτρα από ένα «αγαπημένο» του θάμνο που συνηθίζει να βοσκά. (γ) Ο Εκπαιδευτής σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει τη βλακώδη εντολή που ακούμε συχνά «Κλώτσα πιο δυνατά, βάλε πόδια!» αλλά θα υποδείξει στον Ιππέα να μετατοπίσει το ίχνος διελεύσεως αρκετά μακρύτερα από τον θάμνο – «πειρασμό» και να προετοιμάσει για έξοδο και πάλι σε καλπασμό τον Ίππο του πολύ εγκαιρότερα και αποφασιστικά. (δ) Έτσι με την επανάληψη ο Ίππος ασφαλώς θα βγει σε καλπασμό χωρίς ο Ιππέας να κινδυνεύει να χαλάσει το «κάθισμά του» με άσκοπες και βλαπτικές εντάσεις. Όμως το χρέος του Εκπαιδευτή δεν τελειώνει εδώ, με την διδασκαλία του καλπασμού στον Ιππέα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσει και τον Ίππο ώστε στη συνέχεια του μαθήματος (μαθημάτων) να μην επηρεάζεται από τον θάμνο-πειρασμό. (ε) Όλες οι επόμενες διελεύσεις για έξοδο σε καλπασμό θα γίνονται από σημείο που θα βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στο θάμνο κι έτσι, σιγά-σιγά, ο ίδιος θάμνος θα μετατραπεί στη συνδυαστική μνήμη του Ίππου μάλλον σε αφετηρία εξόδου σε καλπασμό παρά σε «πειρασμό» βοσκής. Αλλά, για όλα αυτά αποκτείται υψηλή επάρκεια του Εκπαιδευτή, υψηλή παρατηρητικότητα, ορθή εκτίμηση καταστάσεων και, κυρίως, υψηλή εκπαιδευτική μεθοδικότητα και υπομονή. 2. Αν και προηγουμένως αναφέρθηκε ότι οι μαθητές σε κάθε μάθημα είναι δύο θα μπορούσε να διευκρινισθεί ότι αυτό δεν είναι απολύτως σωστό, διότι, στην πραγματικότητα, σε κάθε μάθημα οι μαθητές είναι τρεις με πρώτο μαθητή τον ίδιο τον Εκπαιδευτή. Ποτέ ένα μάθημα Ιππασίας δεν εξελίσσεται σε βήμα προόδου για τον Ίππο και τον μαθητή εάν προηγουμένως ο ίδιος ο Εκπαιδευτής δεν γνώριζε απταίστως (τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά) την διδακτέα ύλη. Εάν ο ίδιος δεν έχει «βιώσει» αυτό που θα απαιτήσει να εκτελέσουν οι δύο μαθητές του, πέραν των όσων επιπλέον καλείται να γνωρίζει και να μπορεί να εκτελέσει.


Δυστυχώς, στον εμπορικοποιημένο «χώρο» της «δυτικής ιππασίας» οι «Εκπαιδευτές» όχι μόνον «συλλαμβάνονται» ελλιπείς προς το ιππικό αντικείμενο αλλά και εκμεταλλευτές του ιδρώτος Ίππου και Ιππέως τους οποίους χρησιμοποιούν «εμπορευματικώς» αδιαφορώντας για κάθε ιππική πρόοδο. Επί παραδείγματι, αποφεύγουν να συραγωγήσουν τον Ίππο ώστε να τον προετοιμάσουν για ένα σωστό μάθημα συραγωγήσεως του Ιππέως προτιμώντας να ανεβάσουν τον μαθητή σε έναν ασυραγώγητο Ίππο νομίζοντας ότι κατά την στιγμή του μαθήματος θα προετοιμασθεί συραγωγικώς και ο Ίππος. Αντιθέτως στη Φυσική Ιππική και στην Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ο Εκπαιδευτής δεν φείδεται κόπου ώστε να προετοιμάσει σωστά το πλαίσιο της διδασκαλίας, όντας ο πρώτος μαθητής κάθε μαθήματος. Και ο Εκπαιδευτής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» εκ του αποτελέσματος της διδασκαλίας του αντιλαμβάνεται πρωτίστως τις δικές του ελλείψεις τις οποίες αναπληρώνει ώστε η επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων να αποβαίνει υπέρ της προόδου των μαθητών του και της Σχολής. 3. Η ηρεμία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του πολεμιστή που επιδιώκει την νίκη, κατά συνέπεια και του Εκπαιδευτή πολεμιστών όπως οι Εφιπποτοξότες «ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ». Πάνω απ’ όλα, λοιπόν, ο Εκπαιδευτής της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» είναι και παραμένει ήρεμος, υπ’ οιοσδήποτε συνθήκες. Ούτε η αναμενόμενη, ευνόητη και, συχνά, εύλογη απειρία χειρισμών του μαθητού-Ιππέως ούτε η «αφαίρεση» η στιγμιαία παρακοή του μαθητού Ίππου δεν είναι ικανές να ταράξουν τον Εκπαιδευτή και, ως πολεμιστής δεν δικαιολογείται να ταραχθεί από το οποιοδήποτε απρόοπτο όσο σοβαρό και αν αυτό μπορεί να είναι. Το μόνο που χρειάζεται είναι η νηφαλιότητα, ως μέσον επιτυχίας επιλύσεως του προβλήματος. Και ο Εκπαιδευτής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» είναι φύσει νηφάλιος. Γι’ αυτό, παραμένει ήρεμος ολόκληρος ο Σταύλος, ολόκληρο το Ιππευτήριο, ολόκληρη η Σχολή. Προς τούτο και η ενθάρρυνση στη χρήση συνθηματικών συριγμών με σφυρίχτρα αντί των φωνών οι οποίες συχνά καταλήγουν σε «βαβυλωνία», λόγος για τον οποίο απομακρύνονται γενικώς οι ομιλίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή Προπονήσεων. Γι’ αυτό και η όλη δραστηριότητα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» χαρακτηρίζεται ως «Σχολείο Σιωπής». 4. Η επεξηγηματικότητα του περιεχομένου και των λεπτομερειών ενός μαθήματος προς τον μαθητή είναι ακόμη ένα «κλειδί» για την επιτυχία του μαθήματος Ιππασίας. Ένας ευσυνείδητος Εκπαιδευτής Ιππασίας σέβεται την σχέση χρόνου-κόστους και αποτελεσματικότητος κάθε μαθήματός του, κάτι, άλλωστε που θα βαθμολογηθεί και από την κρίση των δελτίων μαθημάτων που τηρούνται στο αρχείο. Έτσι, πριν αρχίσει ένα μάθημα θα πρέπει να αναλύει το περιεχόμενό του στον μαθητή πριν ο τελευταίος εφιππεύσει ώστε, εφιππεύοντας, να γνωρίζει εγκαίρως το τι θα επιχειρήσει. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής δεν θα αιφνιδιάζεται με αποτέλεσμα να σκαρφίζεται «δάνεια χρόνου» (π.χ. υπεκφυγές ή αρνήσεις που ο ίδιος θα προκαλέσει πριν την υπερπήδηση ενός εμποδίου) που εξοντώνουν τον Ίππο και, το χειρότερο, του διδάσκουν κακές συνήθειες. Εάν κατά την αρχή του μαθήματος καθησυχάσουμε τον μαθητή με την ανακοίνωση του περιεχομένου του μαθήματός του και με κατάλληλο, εμψυχωτικό τρόπο (π.χ. «Σήμερα είσαι έτοιμος να υπερπηδήσεις ένα χαμηλό κάθετο με έναν Ίππο που χαίρεται να το κάνει») έχουμε εξασφαλίσει ήδη το μείζον μέρος της επιτυχίας


του μαθήματος. Βεβαίως καθ’ όλη την διάρκεια του μαθήματος ο Εκπαιδευτής, θα μιλά και θα επεξηγεί στον μαθητή του το «πως» και το «γιατί» βλέποντας ότι αυτό το μέλημα είναι ένα σταθερό «εφαλτήριο» ομαλής ροής του μαθήματος. 5. Ο Εκπαιδευτής με ακρίβεια αλλά και με λακωνικότητα, συμπληρώνει τα Δελτία Εκπαιδευτικών Ημερίδων καταγράφοντας τις επιδόσεις των μαθητών του και φωτογραφίζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων του ενημερώνει το φωτογραφικό αρχείο. Θεωρεί πάντοτε ότι ανά πάσα στιγμή και για αστάθμητους παράγοντες είναι πιθανόν ο ίδιος να μη μπορεί να συνεχίσει να εκπαιδεύει τους μαθητές του αλλά εκείνοι θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με τον επόμενο Εκπαιδευτή ο οποίος θα έχει ως «χάρτη εργασίας», τα προηγούμενα Δελτία και το φωτογραφικό Αρχείο που θα τον φωτίζουν στο έργο του. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα μιας σοβαρής προσπαθείας. 6. Τέλος, βασικός στόχος ενός ικανού Εκπαιδευτή είναι να αναδείξει τουλάχιστον έναν από τους μαθητές του σε πολύ … καλύτερό του! Άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες… Αν δεν τα καταφέρει τότε θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία να χαρεί για το έργο του, για όλες εκείνες τις ώρες που αφιέρωσε στο Ιππευτήριο και στο Σταύλο χωρίς πραγματική δικαίωση. Αν τα καταφέρει, τότε και μόνον τότε, πέτυχε!

4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήδη από το 2010, έχει εκδώσει το εγχειρίδιο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ» στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές μας. Έτσι, κατ’ οικονομία χρόνου και χρημάτων, οι μαθητές μας παραπέμπονται στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο για την θεωρητική κατάρτισή τους, παραλλήλως προς την πρακτική εκπαίδευσή τους, με τον Εκπαιδευτή πάντοτε πρόθυμο για την επίλυση των αποριών τους.

5. Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΕΩΣ Σε κάθε μάθημα εξωτερικής περιιππεύσεως ο Εκπαιδευτής είναι υποχρεωμένος να βεβαιούται για το «έχειν καλώς» των παρακάτω: 1. Καλή κατάσταση οπλών και πεταλώσεως (όπου εφαρμόζεται) του Ίππου. 2. Καλή γνώση του δρομολογίου, των εδαφικών συνθηκών του αλλά και των περιβαλλοντικών κινδύνων. 3. Καλή γνώση των αναμενόμενων καιρικών συνθηκών κατά το δρομολόγιο και την ώρα της διαδρομής. (βλ. παραπάνω 4). 4. Γνώση προσφερομένων σημείων καταφυγής σε περίπτωση ανάγκης. 5. Εξασφάλιση επικοινωνιών με τον Σταύλο ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να δεχθεί βοήθεια.


6. Καλό προγραμματισμό βηματισμών βάσει των υψομετρικών καμπυλών της διαδρομής ώστε να μην υποβληθεί ο Ίππος σε ακραίες καταστάσεις κοπώσεως άνευ λόγου. 7. Να μεταφέρει, έστω και στην τσέπη του, αντισηπτικό και επιδεσμικό υλικό για κάθε ενδεχόμενο τραυματισμού Ίππου ή Ανθρώπου. 8. Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής να ελέγχει συνεχώς και επιβεβαιώνει το «καλώς έχειν» μαθητών, Ίππων και ιπποσκευής. 9. Μετά την ολοκλήρωση της περιιππεύσεως επιθεωρεί προσεκτικά για τον εντοπισμό ηλοπατημάτων των πελμάτων των Ίππων που έλαβαν μέρος στην πορεία. 10. Αναφέρει στον Αρχηγό Σχολής οποιανδήποτε διαπίστωση με βαρύτητα για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της Σχολής.

6. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ Οι καιρικές συνθήκες σταθμίζονται με γνώμονα την ευημερία του Ίππου και, βεβαίως της όλης ασφαλείας του μαθήματος. Έτσι, δεν εκτελούμε υπερπηδητικές ασκήσεις όταν σημειώνονται ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί), βρέχει και/ή όταν ο στίβος είναι ολισθηρός. Επίσης, αναλόγως με την ύγρανση του εδάφους, δεν τροχάζουμε, δεν καλπάζουμε και, ενδεχομένως , δεν βαδίζουμε σε λασπωμένο στίβο προς προστασία της ασφαλείας και των τενόντων του Ίππου. Επίσης δεν εκτελούμε γυμνιππευτικές ασκήσεις όταν βρέχει για την αποφυγή ολισθήσεων του μαθητού. Αντιθέτως, επιδιώκουμε, υπό όρους την εκτέλεση μαθημάτων υπό βροχή ή χιονόπτωση προς εκπαίδευση και σκληραγώγηση κυρίως του μαθητού. Σε περίπτωση απρόβλεπτης κακοκαιρίας στο ύπαιθρο με ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών (cb) οριζοντιώνουμε τα τόξα ώστε να μη λειτουργήσουν ως αλεξικέραυνα και προστατεύουμε τους Ίππους μακρυά από υψηλά δένδρα που μπορεί να προσελκύσουν κεραυνούς.

7. Α! ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα πρέπει στο Ιππευτήριο να διατίθεται πλήρες κιβώτιο Α! Βοηθειών. Επίσης, ενθαρρύνονται οι Εκπαιδευτές και οι μαθητές να διαπιστεύονται από σχετικά σεμινάρια του Ε.Κ.Α.Β., όπως ήδη έχουν διαπιστευθεί στο παρελθόν αρκετά μέλη της Ομάδος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ». Ειδικώς, ο Αρχηγός Ομάδος θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διαπιστευμένος στις Α! Βοήθειες από το Ε.Κ.Α.Β.

8. ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως τόσο στο Ιππευτήριο όσο και εκτός αυτού οι Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτές υπό επίβλεψη και μαθητές της Ιππικής Σχολής των


«ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» θα πρέπει να φέρουν είτε το προβλεπόμενο επινώτιο είτε άλλο ένδυμα (αναλόγως εποχής) με τα σήματα της Ομάδος.

9. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Προς πίστωση της ορθότητος εκπαιδεύσεως και της προόδου των μαθητών μας από την έναρξη της λειτουργίας της Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Ομάδος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» τηρείται σε ειδικό «σκληρό δίσκο» κατά ημερολογιακούς «φακέλους» πλήρες φωτογραφικό (και βιντεοσκοπικό) αρχείο των μαθημάτων και των Προπονήσεων. Σε κάθε μάθημα ο Εκπαιδευτής μεριμνά για την αποτύπωση ευκρινών φωτογραφιών με την εκτέλεση κάθε ασκήσεως από τον κάθε μαθητή και, όπου κρίνει σκόπιμο, φροντίζει και να βιντεοσκοπεί εάν θεωρήσει ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει. Οι φωτογραφίες (αλλά και οι βιντεοσκοπήσεις) θα πρέπει να «μεταφέρουν» ευκρινή εικόνα της εκτελέσεως της ασκήσεως αλλά και της ψυχικής διαθέσεως του μαθητού και της εκφράσεως του προσώπου του, ενδείξεις οι οποίες μαρτυρούν την ποιότητα της διδασκαλίας. Σε κάθε φωτογραφία θα πρέπει να είναι εμφανέστεροι, πέραν του ο,τιδήποτε άλλου, οι χειρισμοί και «το κάθισμα» του μαθητού γι’ αυτό η λήψη υπό γωνία 45ο είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Στην αρχή κάθε μαθήματος λαμβάνεται φωτογραφία παρουσιών Ίππων και μαθητών. Οι καλύτερες των φωτογραφιών και τα καλύτερα βίντεο, κατά την κρίση του Αρχηγού της Ομάδος, επιλέγονται προς δημοσίευση σε εκδόσεις, αναρτώνται στα Ιστολόγια των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» καθώς και σε δημοσιεύματα που αφορούν στην Ομάδα. Τούτο σημαίνει ότι πάντα μετά το μάθημα, κάθε Εκπαιδευτής παραδίδει το οπτικοακουστικό υλικό στον Αρχηγό της Ομάδος προς κρίση και δημοσίευση. Βεβαίως, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το τηρούμενο αρχείο, το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» χορηγούνται και στους ίδιους τους εικονιζόμενους και εμφανιζόμενους μαθητές εφ’ όσον τα ζητήσουν προς μελέτη και βελτίωση των επιδόσεών τους.

10. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ανέκαθεν, από την ίδρυσή της η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» τηρεί ημερολογιακό και φωτογραφικό αρχείο από όλες τις δραστηριότητές της και τα μαθήματα Ιππικής που, συνεχώς, διεκπεραιώνει προς πίστωση της ορθότητος διδασκαλίας και προς κατοχύρωση της εκπαιδευτικής, επαρκείας της και του «ορθώς πράττειν» των Εκπαιδευτών και μαθητών της. Όλες οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στις εκδόσεις αλλά και στα ιστολόγια της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» προέρχονται από αυτό το


φωτογραφικό αρχείο των Προπονήσεων και μαθημάτων των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως. Μέχρι σήμερα, ο Αρχηγός Ομάδος τηρούσε ειδικό βιβλίο για τα μαθήματα Ιππικής που διεξήγοντο στη Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και παράλληλο φωτογραφικό αρχείο σε ειδική βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Μετά την δημοσίευση του παρόντος προγράμματος των 30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων, το μεν φωτογραφικό αρχείο θα εξακολουθεί να τηρείται όπως μέχρι τώρα (στον «σκληρό δίσκο» με ημερολογιακή σειρά φακέλων) αλλά τα μαθήματα αντί να καταχωρούνται σε βιβλίο θα τηρούνται σε μεμονωμένα φύλλα κατά ημερολογιακή σειρά τα οποία θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτή και θα συμπληρώνονται λεπτομερειακά με την αναγραφή του αύξοντος αριθμού της Εκπαιδευτικής Ημερίδος, των ονομάτων Ίππου, μαθητού και Εκπαιδευτή, της ημερομηνίας της Ημερίδος και με αναφορά του έχειν καλώς (ε.κ.) για κάθε περιεχόμενη άσκηση. Εάν μια άσκηση δεν εκτελεστεί καλά αναγράφεται με λεπτομέρεια η αιτία της μη εκτελέσεως ώστε μετά την επανάληψη ο Εκπαιδευτής να αναπροσαρμόσει την διδασκαλία του επ’ ωφελεία του ιδίου του μαθητού. Στα έντυπα ο Εκπαιδευτής σημειώνει τις περιεχόμενες ασκήσεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν, π.χ. αΙ, αΙΙ, β, γ, δΙ,δΙΙ, δΙΙΙ, δIV, ε, στ΄ αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείπει την αναγραφή του αύξοντος αριθμού της Εκπαιδευτικής Ημερίδος ώστε να αντιστοιχίζονται.

11. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Ε. Ι V AΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΟΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» I V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Ι V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι V ΜΑΘΗΤΕΣ • Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» προΐσταται της Ομάδος αλλά και της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ», αποφασίζει για την λειτουργία, την ανασύνθεση και κάθε μεταβολή ιεραρχίας αλλά και για την αναστολή της λειτουργίας της Ομάδος και της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ως εκ του καταστατικού της αστικής, μη κερδοσκοπικής «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». • Ο αρχηγός Ομάδος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ορίζεται κατόπιν εξετάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και λογοδοτεί προς αυτό, προΐσταται και διευθύνει την Ελληνική


Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» και προΐσταται και διευθύνει και την Σχολή Ιππικής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» εφαρμόζοντας επακριβώς τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δύναται να αναπτύξει οργανωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες εφαρμόζονται κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». • Οι Εκπαιδευτές της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ορίζονται από τον Αρχηγό της Ομάδος και λογοδοτούν προς αυτόν, είναι υπεύθυνοι δε για την ακριβή εκτέλεση των εντολών του και την πιστή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. • Οι Εκπαιδευτές υπό επίβλεψη της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ορίζονται από τον Αρχηγό της Ομάδος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και λογοδοτούν προς αυτόν, είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και βοηθούν τους Εκπαιδευτές όπου αυτοί χρειάζονται. • Οι μαθητές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση εκτός από να εφαρμόζουν επακριβώς τις εντολές των Εκπαιδευτών υπό επίβλεψη, των Εκπαιδευτών και του Αρχηγού της Ομάδος αιτούμενοι την έγκριση των υπερκειμένων για κάθε πρωτοβουλία σχετική με την πιστή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.


YΣΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η, βαθύτατα αριστοκρατική και αντιδημοκρατικότατη (ως ευγενής προσέγγιση ενός εξίσου ευγενούς πλάσματος!) Ιππική Τέχνη είναι μία εμπειρία ζωής που έχει αρχή αλλά όχι και τέλος. Γι αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την ολοκλήρωση της ύλης των 30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων, ο μαθητής δεν τερματίζει την εκπαίδευσή του αλλά, μόλις, την …αρχίζει. Μπορεί η περιεχόμενη εκπαιδευτική ύλη αυτού του εγχειριδίου να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδείξεως αρίστου Ιππέως όμως αυτό δεν είναι και το τερματικό όριο της ιππικής εκπαιδεύσεώς του η οποία θα συνεχίζεται με γεωμετρική εξέλιξη όσο ο απόφοιτός μας θα συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στον Ίππο. Έτσι, σε κάθε μαθητή ο οποίος ολοκληρώνει επιτυχώς το πρόγραμμα των 30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων της Σχολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ευχήθηκα και εύχομαι «Καλή συνέχεια!». Και μαζύ με την προσωπική ευχή μου θα ήθελα να του θυμίσω και ένα ανατολίτικο σοφό γνωμικό που λέει : «Ποτέ μη προκαλέσεις τον αναστεναγμό ενός αθώου!» και, κανείς δεν είναι πιο αθώος από έναν Ίππο! Α.Η.Κ.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ


Βάδην = χαλαρό περπάτημα Βάδην εργασίας = ζωηρό βάδην Διατόνιο = κρίκος ιπποσκευής κατασκευασμένος από δέρμα Διέλευση = πέρασμα (πάνω) από Εκτεταμένος καλπασμός = ανοιχτός καλπασμός Εξωτερική περιίππευση = ίππευση στο ύπαιθρο εκτός Ιππευτηρίου Επίγειοι τυμπανισμοί = κρούσεις τυμπάνου από το έδαφος Έφιππη σημαιοφορία = το φέρειν σημαία επί ιστού, εφίππως Έφιππη Τοξοβολία = τόξευση βέλους από κινούμενο Ίππο Έφιπποι τυμπανισμοί = κρούσεις τυμπάνου επάνω από Ίππο Ιπποκομία προετοιμασίας = καθαρισμός Ίππου και φάτνης και επίσαξη Ίππου Ιπποκομία (εν-)σταυλισμού = απόσαξη και καθαρισμός Ίππου, καθαρισμός φάτνης, εφοδιασμός με νερό και φαγητό και (εν-)σταυλισμός Ίππου Κάθετο εμπόδιο = βαλβίδα υπερυψωμένη οριζοντίως ως προς τους ορθοστάτες «Κάθισμα» = η σωματική στάση του Ιππέως επάνω στον Ίππο «Κουτάλα» = το μετατοπιζόμενο στήριγμα που συγκρατεί μία βαλβίδα επάνω στον ορθοστάτη Ορθοστάτης = κάθετο στηρικτικό σκέλος επάνω στο οποίο στηρίζεται βαλβίδα Ρυταγωγέας = ιμάντας (σχοινί) πεζή ελέγχου και διευθύνσεως του Ίππου Ρυταγώγηση = πεζή έλεγχος και διεύθυνση του Ίππου Συνεργήματα = η χρήση των ηνιών και των ποδών κατά τον έλεγχο και την διεύθυνση του Ίππου Συραγωγέας = ιμάντας συραγωγήσεως Συραγώγηση = έλεγχος και διεύθυνση Ίππου από πεζό χειριστή σε κυκλική διαδρομή με τη βοήθεια συραγωγέως Τρεις βηματισμοί = βάδην, τροχάδην και καλπασμός Χαλαρός καλπασμός = βραχύς (συγκρατημένος καλπασμός.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΛΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 1η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΡΘΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟ, ΣΩΣΤΟΥ «ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 2η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΡΘΩΝ ΣΥΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ

ΣΩΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ

3η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟ 4η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΠΠΕΥΕΙΝ 5η ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΠΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ» ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 6η ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΤΗΡΙΞΗ» ΣΤΙΣ ΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΙΣΟΡΡΡΟΠΙΑΣ 7η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ 8η ΠΡΩΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 9η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 10η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 11η Η ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ 12η Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΠΠΕΩΣ 13η ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 14η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 15η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΕΝΟΧΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥ ΄΄ΑΓΝΩΣΤΟΥ΄΄ ΣΤΗΝ ΙΠΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΕ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 16η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΦΟΒΩΝ ΜΕ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ ΚΑΙ, ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 17η ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΛΠΑΣΜΟ 18η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ


19η ΕΜΒΑΘΥΣΝΗ ΤΟΥ ΄΄ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ΄΄ ΤΗΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ, ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ. 20ή ΄΄ΜΕΤΑΦΟΡΑ΄΄ ΤΗΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ, ΧΩΡΟ, ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 21η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ. 22η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΄΄ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ΄΄ ΤΟΥ.

ΤΟΥ

ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ

ΑΛΛΑ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

23η ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ Ο ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΠΠΕΑΣ 24η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 25η ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΦΙΠΠΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΥΝΟΗΘΕΙ ΙΠΠΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 26η ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΩΣ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 27η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΤΗ. 28η Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ, ΙΠΠΟ. 29η ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΔΗ ΤΕΛΕΙΟ ΕΦΙΠΠΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ. 30ή ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΟΛΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΣ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ, ΠΑΛΙ, ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΄΄ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ΄΄.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο ΙΠΠΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΥ 3. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 5. Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΕΩΣ 6. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 7. Α! ΒΟΗΘΕΙΕΣ 8. ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ 9. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 10. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

ΥΣΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» Το πρόγραμμα των «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» αποτελεί το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης η...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» Το πρόγραμμα των «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» αποτελεί το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης η...

Advertisement