Page 1

PRODUCTOVERZICHT

LUFTTECHNIK

HOROS-ROX APPARATEN VOOR HET IDEALE RUIMTEKLIMAAT


LUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT TYPE HYD

LUFTTECHNIK

HOROS-ROX apparaten HYD zijn hygiëneapparaten in dubbelwandige uitvoering, aan de binnenzijde volkomen glad en démontabel. De ingelijmde acoustische en thermische isolatie bestaat uit staande mineraalvezelplaten. Geringe warmtedoorgang, hoge mechanische belastbaarheid met een stijve begaanbare bodem worden gerealiseerd door de zelfdragende omkastingskonstruktie met wand- en plafonddiktes tussen 32 en 70 mm. Apparaten kunnen tot 4 m in één deel worden geproduceerd. 15 standaard bouwgroottes worden voor een luchtvolumenstroom van 900 tot 100 000 m3/h geproduceerd.

Specials met afwijkende maatvoering alsmede het vervaardigen van speciale bouwdelen al of niet met voorgemonteerde inbouwelementen t.b.v. bouwkundige luchtcentrales behoren eveneens tot de mogelijkheden.


LUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT MET WARMTETERUGWINNING

In de luchtbehandelingsapparaten in liggende, staande of gecombineerde bouwvorm is de inbouw mogelijk van alle bekende systemen van energie terugwinning.

LUFTTECHNIK

Twin-coil systemen, warmtewielen, kruisstroomwisselaars, heatpipe systemen en warmtepompen worden per geval geoptimaliseerd. Door toepassing van regelbare ventilatoren met by-pass kleppen is een extra energiebesparing mogelijk. Door de verminderde weerstand wordt de stroomopname van de ventilatoren verlaagd.


SPECIALE LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN VOOR DAKOPSTELLING

AL

TL BL BL – TL – RL – AL –

RL buitenlucht toevoerlucht retourlucht afvoerlucht

LUFTTECHNIK

Luchtbehandelingsapparaten, bouwvorm HYD, voor dakopstelling worden projektmatig gefabriceerd. Van eenvoudige toe- en afvoerapparaten tot gecombineerde dakcentrales, voorzien van koelmachines, direkt gestookte verwarmers, regelapparatuur, schakelkast, filters en geluiddempers, schoorsteen en uitblaaskap zijn mogelijk. Een speciaal grondraam maakt kraantransport van het stekkerklare apparaat mogelijk en vereenvoudigt de montage.


SPECIAL EQUIPMENT FOR ROOF-TOP INSTALLATIONS

RL

AL

LUFTTECHNIK

RL

RL

AL

AB

De hoge warmte inhoud van keuken afvoerlucht maakt het mogelijk, bij een goede vetafscheiding, via warmte terugwinning de buitenlucht aanzienlijk te verwarmen. Energiebesparing is milieubescherming. BL – TL – RL – AL –

TL

Voor de luchttechnische verzorging van grote hallen worden grote centrale luchtbehandelingsapparaten in speciale uitvoering gefabriceerd. Gecombineerde toe- en afvoerlucht apparaten met geïntegreerde warmte terugwinning, schakel-

buitenlucht toevoerlucht retourlucht afvoerlucht

BL

kast en geluiddempers worden service vriendelijk geconstrueerd. De apparatwanden worden uit verzinkte staalplaat of, afhankelijk van de toepassing, met speciale lak behandeld of uit r.v.s. gefabriceerd.


LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN VOOR THERMISCH HOOG BELASTE RUIMTEN

Ter minimalisering van de energiebehoefte voor installaties in continu bedrijf met een hoge thermische belasting zijn speciale ruimte koelapparaten ontwikkeld. Door reductie van de inwendige luchtweerstanden, gebruik van by-pass mogelijkheden en een toeren geregelde retourventilator, radiaal ventilatoren met electronisch gestuurde motoren en het benutten van vrije koeling

door buitenlucht wordt een extreem lage energiebehoefte bereikt. Deze apparaten, voorzien van een DCC regeling, worden voor aflevering op de proefstand getest en op de gewenste bedrijfstoestand ingesteld. De benodigde tijd voor montage en inbedrijfstelling op het werk wordt hierdoor tot een minimum teruggebracht.

LUFTTECHNIK


LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN VOORZIEN VAN KOELINSTALLATIE EN SPECIALE CONSTRUCTIES

LUFTTECHNIK

Zekerheid in continubedrijf, minimaal energiegebruik en service-vriendelijke constructie stellen hoge eisen aan de techniek en de productie. Apparaten met ingebouwde koelinstallatie worden door eigen servicedienst in bedrijf gesteld.

Apparaten met scheve hoeken, schuinstaande warmtewisselaars of extreme acoustische eisen kunnen worden gerealiseerd. HOROS-ROX adviseurs werken samen met ontwerpers, installateurs en gebruikers op zoek naar een optimale oplossing. Bekendheid met de techniek en flexibiliteit in de uitvoering maken ook bij bijzondere problemen een passende oplossing mogelijk.


INDUCTIEAPPARATEN

LUFTTECHNIK

Type IQW

Type IOW Luchttechnische installaties met inductieapparaten behoren tot de systemen met de laagste bedrijfskosten. De buitenluchthoeveelheid wordt gekozen naar de hygiĂŤnische behoefte. Het grootste deel van het energietransport vindt plaats door warm en koud water. Inductieapparaten van het type IQW verbinden de voordelen van een vierpijps systeem met het inblaas verdringingsprincipe.

Type IOK

Type KES Het waterzijdig geregelde apparaat, type IOW en het luchtzijdig geregelde type IOK zijn apparaten met een vertikale luchtuitlaat voor menginductie. De buiten- en binnengebieden van grote ruimten zijn met het plafondinductie apparaat type KES goed te ventileren en koelen.


VENTILATORCONVECTOREN

LUFTTECHNIK

Type VQW

Type VOW Voor de verwarming en koeling van ruimten met behulp van recirculatielucht zijn de HOROS-ROX ventilatorconvectoren bijzonder geschikt. Door keuze van het ventilatortoerental kan de gebruiker invloed uitoefenen op de luchtstroming in de ruimte. Hierdoor is de acceptatie erg groot. Het type VQW is een waterzijdig geregelde verdringingslucht-ventilatorconvector voor de inbouw in een borstwering. De apparaten, type VOW, voor de waterzijdige regeling en het type VOK voor luchtzijdige regeling middels kleppen zijn voorzien van een vertikale uitblaas naar boven. De apparaten, type VUW hebben een vertikale luchtuitblaas naar beneden en kunnen zowel met een toevoerlucht rooster worden gecombineerd als ook met een toevoerluchtkanaal en verdringingslucht-uitlaat.

Type VOK

Type VUW

Het type VOW-D is voor plafondinbouw bedoeld. Uitblaas vindt plaats middels een spleetrooster, type DSV. Van dit type wordt zowel een twee-pijps als ook een vier-pijps uitvoering gefabriceerd. HOROS-ROX ventilator convectoren kunnen worden gecombineerd met primairlucht inblaasornamenten. Ruimtelucht systemen met dergelijke ventilatorconvectoren kunnen worden beschouwd als een verdere ontwikkeling van een inductiesysteem.

Type VOW-D


TOEVOERLUCHTPLAFOND VOOR O.K. RUIMTEN, LUCHTTOEVOER-ORNAMENTEN

LUFTTECHNIK

Het HOROS-ROX toevoerluchtplafond voor operatiekamers, type LC, garandeert een minimale verontreiniging in het operatiebereik en de toevoerluchtstroom door laminaire verdringings luchtstroom. Ook in het bereik van de anesthesie wordt een zeer lage gasconcentratie verzekerd. De beproeving overeenkomstig DIN 4799 is door het Hermann-Rietschel Institut in Berlijn uitgevoerd. De minimale eisen, zoals vastgelegd in DIN 1946, deel 4, werden veruit overtroffen. Onderzoekingen in de praktijk van in bedrijf zijnde installaties bevestigen de extreem lage vervuilingsgraad van het HOROS ROX operatiekamer toevoerplafond.

Het spleetrooster, type DSV-1 is geschikt voor tochtvrije koeling, het ventileren van ruimten met een gemiddelde tot zeer hoge koellast. Het bijzondere uitblaas-mechanisme zorgt voor een driedimensionale struring van de luchtstromen. Lage luchtsnelheden in de ruimte, het zeer lage geluidsniveau bij hoge luchtvolumenstroom (tot 250 m3/h), en het hoge koelvermogen (max. 300 W/m) kenmerken het spleetrooster DSV-1.


WARMTEWISSELAAR, TOEBEHOREN

LUFTTECHNIK

HOROS-ROX warmtewisselaars worden als water/lucht warmtewisselaars, verdampers of condensor t.b.v. luchtkoeling of luchtverwarming gefabriceerd. De afmetingen worden aangepast aan de maatvoering van het luchtbehandelingsapparaat of de kanalen. Een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma optimaliseert de lamel-afstanden en daarmee het luchtzijdige oppervlak en de waterpasseringen.

De lamellen worden uit aluminium, aluminium met een epoxy laklaag, koper of koper vertind vervaardigd. De verzamelaars met aansluitingen uit staal of koper zijn voorzien van buitendraad of flenzen. De omraming kan uit verzinkt plaatstaal, aluminium of r.v.s. worden gefabriceerd.

Het bedrijfszekere afvoeren van condensaat uit koelsecties en andere natte delen van een luchtbehandelingsapparaat is mogelijk met de speciale HOROS-ROX sifons. Het type SN is zelfvullend en voorzien van een terugslagventiel en is speciaal bedoeld voor ontwatering van apparatendelen, waarin onderdruk heerst. In droge toestand wordt het aanzuigen van lucht door het terugslagventiel verhinderd. Het eerste condensaat vult de sifon. De benodigde fundamenthoogte onder het luchtbehandelingsapparaat wordt hierdoor geminimaliseerd. Het type DS is een vulbare sifon, bedoeld voor ontwatering van apparatendelen zoals koelers etc., welke onder overdruk staan t.o.v. de omgeving.

Type SN

Type DS


BEDRIJFSPROFIEL

De productie- en ontwikkelings faciliteiten van ROX Luchttechniek staan op een terrein van ca. 7500 m2 in de stad Weitefeld, Duitsland. Hier worden luchtbehandelingsapparaten en componenten voor technische ventilatie systemen ontwikkeld en geproduceerd. In 1949 vestigde ROX zich op de markt voor luchtbehandelingsapparatuur. ROX apparatuur heeft zich bewezen als zeer betrouwbaar, ook onder barre omstandigheden, in geheel Europa als ook in vele andere landen, zoals Azië, Afrika en de Verenigde Staten. ROX heeft gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, een modern computersysteem en een efficiënte productie. De integratie van de technische processen, vanaf de opdracht tot de programmering van de produktie machines, resulteert in een efficiënte realisatie van de opdrachten, waarvan de uitvoering geheel volgens wensen van de klant is. De omkasting van ROX luchtbehandelingsapparaten, inclusief de verbindingsprofielen tussen bodem en dak is zelfdragend en dubbelwandig. Dit geeft de mogelijkheid tot productie van units in alle maten en uitvoeringen, zonder vooraf vastgelegde moduul maten. ROX apparaten omvatten de gehele luchtbehandelingsrange, van eenvoudige ventilatie-apparaten tot aan complexe uitvoeringen met geïntegreerde regel

LUFTTECHNIK

LUFTTECHNIK

systemen, geïntegreerde koeling, warmtepomp, energiebesparende systemen of met direct gestookte verwarming. Afhankelijk van de wensen van onze klanten kan de omkasting worden uitgevoerd met thermische onderbreking. ROX apparaten worden geproduceerd volgens de laatste DIN, Euro en RAL normen. ROX produceert in overeenstemming met DIN - EN 9001 en wordt hierbij gecontroleerd door de Duitse TÜV.

Het HOROS-ROX verkoop team staat klaar om te adviseren vanaf de planningsfase in vragen aangaande luchtcirculatie, acoustiek en het regelen en optimaliseren van het energieverbruik. Indien gewenst, kan HOROS Service de installatie en het onderhoud van de apparaten voor u verzorgen. HOROS-ROX is ook sterk in renovatie werkzaamheden, zoals het vervaardigen van modules ter vervanging van eigen en/of van apparatuur van derden, volgens opgave van de opdrachtgever.

ROX Lufttechnik GmbH · Langenbacher Straße 25 · 57586 Weitefeld · Telefon +49-02743-8070 Fax +49-02743-807153 · eMail: info@rox-online.de · Internet: www.rox-online.de Horos Klimaattechniek B.V. · Postbus 516 · Koningsweg 20-5 · 3760 AM Soest Tel.: 035-6039060 · Fax: 035-6091070 · email: info@horos.nl


HYD-Selectie

Pagina

Type bepalen Overzicht apparatengrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2 Doorsneden, wanddikten, gegevens omkasting . . . . . . . A 3 Afmetingen Aanstroom secties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4 Mengsecties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 5 Afstroom secties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 6 Meng-, afvoer secties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 7 Luchtzijdige aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 8 Luchtfilters, Kort zakkenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 9 zakkenfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10 Warmtewisselaars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 11 Energie terugwinning, warmtewiel . . . . . . . . . . . . . . . . A 12 heatpipe, platenwarmtewisselaar. . . . . . . . . . . . . . . . A 13 Luchtbevochtigers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14 Geluiddemper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15 Omkeersecties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 16 Ventilator selectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 17 Ventilatorsectie, Uitblaas horizontaal . . . . . . . . . . . . . . . A 18 Uitblaas verticaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 19 Uitblaas onderzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20 Ventilator Slakkenhuis loos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 21 Druppelafscheider, ontwatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 22 Draagraam vorstbeveiliging thermostaat . . . . . . . . . . . . A 22 Lege secties en profielafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 23 Drukexpansie sectie na ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24 Luchtweerstanden Afschatten luchtweerstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 25

Apparaten serie HYD

HYD-Selectie

HYD A1 9909


Vastleggen van de apparatengrootte De keuze van de apparatengrootte wordt gemaakt op ecomomische gronden en op de beschikbare plaatsingsruimte. De toegestane belasting van de filters bepaalt voor elk apparaat het maximale luchtdebiet, met inachtname van het opgenomen vermogen wordt de snelheid door het apparaat vastgelegd. In de VDI 38031) wordt de maximale front-snelheid in afhankelijkheid van de jaarlijkse bedrijfsuren als volgt aangegeven: Bedrijfstijd Bedrijfstijd Bedrijfstijd Bedrijfstijd

minder dan 1500 h/a 1500 – 3000 h/a 3000 – 6000 h/a 6000 – 8760 h/a

< 4,0 m/s < 3,0 m/s < 2,5 m/s < 2,0 m/s

16 apparatengrootten voor volumestromen van 800 tot 100.000 m3/h, zie ook tabel 1. De doorsnede van de apparaten met hogere volumestromen worden mede bepaald door de bouwkundige situatie en als maatwerk aangeboden. De apparaten doorsneden, wand- en plaatdikten, thermischeen acoustische isolatie staan vermeld in de tabellen 2 en 3. Voor apparaten met buitenluchtaanzuig rooster dient de frontsnelheid begrenst te worden op 2,5 m/s.

De hogere investering in een groter apparaat worden door lagere bedrijfskosten geamortiseerd.Bij continu bedrijf bedragen de stroomkosten per kW jaarlijks € 994,00 Reducering van de ventilatordruk leidt bovendien tot lagere geluidsvermogens.

1) VDI 3803: Raumlufttechnische Anlagen Bauliche und technische Anforderungen

Tabel 1: HYD Vastleggen apparatengrootte HYDbouwgrootte

max. luchtdebiet 4250 m3/h per filterzak 610

Luchtdebiet in m3/h bij luchtsnelheden in m/s betrokken op de lichte apparatendoorsnede HL x BL

m3/h

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

065

2765

1730

2160

2590

3030

3460

0100

4250

2810

3510

4220

4920

5620

0150

6375

5030

6290

7540

8800

10060

0225

9565

6700

8370

10040

11720

13390

0300

12750

9300

11620

13950

16270

18600

0400

17000

11290

14110

16940

19760

22580

0500

21250

14140

17670

21210

24740

28270

0625

26563

17350

21690

26030

30370

34710

0750

31875

21410

26760

32110

37470

42820

0900

38250

25030

31290

37550

43810

50070

1050

44625

28260

35330

42390

49460

56530

1225

52063

33510

41890

50270

58650

67030

1400

59500

38280

47850

57420

66990

76560

1600

68000

43040

53800

64560

75320

86080

1800

76500

48400

60500

72600

84700

96800

2025

86063

54450

68060

81680

95290

108900

Apparaten serie HYD

Overzicht apparatengrootte

HYD A2 9909


B WO

B

SO

BL

Ga

Gi

WO

H

HL

H

SO

Tabel 2: HYD â&#x20AC;&#x201C; doorsnede, wand- en plaatdikten HYDbouwgrootte 065 0100 0150 0225 0300 0400 0500 0625 0750 0900 1050 1225 1400 1600 1800 2025

Afmetingen in mm wanddikten 1) plaatdikten 1)

doorsnede H 594 714 859 1034 1154 1379 1379 1669 1705 1970 1970 2310 2310 2580 2580 2885

B 566 716 1001 1076 1306 1306 1616 1616 2016 2016 2261 2261 2566 2566 2871 2871

HL 490 610 755 930 1050 1275 1275 1565 1565 1830 1830 2170 2170 2440 2440 2745

BL 490 640 925 1000 1230 1230 1540 1540 1900 1900 2145 2145 2450 2450 2755 2755

WO 52 52 52 52 52 52 52 52 70 70 70 70 70 70 70 70

SO 32 32 32 32 32 32 32 32 52 52 52 52 52 52 52 52

wand 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0

profiel 1,5/1,0 1,5/1,0 1,5/1,0 1,5/1,0 1,5/1,0 1,5/1,0 1,5/1,0 1,5/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0 2,0/1,0

fundatieframe voor 2) binnenopstelling buitenopstelling Gi Ga 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300 120 300

1) Indien gewenst kunnen de wanddikten tot 70 mm, en de plaatdikte van de buitenschaal tot 2,0 mm verzwaard worden. 2) Fundatieframe op wens uit volbad verzinkt UNP profiel.

Tabel 3: HYD Lekdichtheid, mechanische bestendigheid, thermische- en acoustische isolatie HYDbouwgrootte 065 0100 0150 0225 0300 0400 0500 0625 0750 0900 1050 1225 1400 1600 1800 2025 1) 2) 3) 4)

mechanische bestendigheid klasse 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2 A 1) 2 A 1) 2 A 1) 2 A 1) 2 A 1) 2 A 1) 2 A 1) 2 A 1)

luchtdichtheid 2) klasse B B B B B B B B B B B B B B B B

Classificatie volgens CEN EN 1886 filter 3) warmtekoudebrug bypass-lekkage doorgang factor % klasse klasse < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T4 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4 < 0,5 T3 TB 4

tussenschakeldemping De in dB in octaaf-middenfrequenties 4) 125-250-500 Hz-1-2-4-8 kHz 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-12-21-32-36 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39 4-12-9-14-24-37-39

Klasse 2A is de hoogste trede. Bedrijf tegen gesloten kleppen dient vanaf grootte 0750 overeengekomen te worden Deze klasse is de maximale eis. Toepassing van filterklasse F9 is standaard mogelijk. Voor vaststellen machinekamer geluid zie technische informatie.

Apparaten serie HYD

Doorsneden, wanddikten, gegevens omkasting

HYD A3 9909


Aan- en afstroming, luchtaansluitingen en kleppen De aanstroming, al of niet via een kleppenregister geschiedt via een norm aansluiting a2 x b2 of via een vergrootte doorsnede a1 x b1. De aanstromingslengte veranderd, zo als in tabel 4 aangeven, afhankelijk van de aansluitpositie. De aanstroming kan vanaf alle zijden plaatsvinden. Om thermische en acoustische redenen is het aan te bevelen de kleppen binnen de omkasting aan te brengen. De luchtweerstand wordt in het apparaten optimaliserings-programma berekend of kan geschat worden, zie tabel 25. De servomotoren kunnen binnen- of buiten de omkasting aangebracht worden.

Bij aanstroming over mengkamers hebben de kanaalaansluitingen en de Kleppenregisters normaal gesproken de meten a2 x b2. De hogere luchtsnelheid verbeterd de menggraad van buiten- en retourlucht. De aanstroom lengten zijn vermeld in tabel 5. De trilling vrije aansluiting tussen het apparaat en de kanalen komt tot stand via een elastische aansluit flens voorzien van kanaal overschuif profiel. De afstroming uit het apparaat na drukzijdig aangebrachte componenten is voor wat betreft het drukverlies als die van de aanstroming te beschouwen. Zie tabel 6. B

s

E

E

Z1

s t Z1

a2

H a2

E c2 b 2

B

a2

Z2

s

a2

E

t s

B

Z3

E

E

b1

H b2

E

c1 b2

s Z7

s

E

t Z7

s

a1 B

Z8

Z4 b1

a1

c2

E

a1

H

E

b1

B

Z9

E

a1

c1

B

Z11

B

Z10

Tabel 4: Aanstroming zonder menging HYDbouwgrootte

doorsnede H

B

065

594

566

0100 0150 0225 0300 0400 0500 0625 0750 0900 1050 1225 1400 1600 1800 2025

714 859 1034 1154 1379 1379 1669 1705 1970 1970 2310 2310 2580 2580 2885

716 1001 1076 1306 1306 1616 1616 2016 2016 2261 2261 2566 2566 2871 2871

luchtaansluiting a1 494

b1 522

643 929 1004 1234 1234 1544 1544 1908 1908 2153 2153 2458 2458 2763 2763

643 787 962 1082 1307 1307 1597 1597 1862 1862 2202 2202 2400 2400 2777

a2

b2

356 506 791 866 1096 1096 1406 1406 1756 1756 2001 2001 2306 2306 2611 2611

334 334 499 499 499 664 664 829 994 994 994 994 1159 1159 1159 1324

Apparaten serie HYD

Aanstroomlengte s 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

t 110 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Z1

Z2

Z3

Z4

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

92

190

489

489

70

181

666

666

476

134 127 188 230 251 251 295 257 350 350 469 411 506 506 555

232 225 286 328 349 349 393 355 448 448 567 509 604 604 653

489 654 654 654 819 819 984 1169 1169 1169 1169 1334 1334 1334 1499

489 654 654 654 819 819 984 1169 1169 1169 1169 1334 1334 1334 1499

70 70 70 70 70 70 70 95 95 95 95 95 95 95 95

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 247

787 931 1106 1262 1451 1451 1741 1781 2046 2046 2386 2386 2622 2622 2961

787 931 1106 1262 1451 1451 1741 1781 2046 2046 2386 2386 2622 2622 2961

476 476 476 476 476 476 476 496 496 496 496 496 496 496 496

Aanstroom secties

HYD A4 9909


Bij gecombineerde meng- en afvoerluchtkamers volgens tabel 7, wordt het ingebouwde retourluchtkleppenregister standaard al een maat kleiner gekozen, om autoriteit t.o.v. de buitenluchtklep te verkrijgen. Als de ventilator het laatste element is wordt de kanaalaansluitmaat gelijk aan de maat van de ventilator persaansluiting (Tabel 8, e x f ). Bij slakkenhuis loze centrifugaal ventilatoren geldt de aansluitmaat a1 x b1.

c 1 b2

H b2

E M1

s

E s t

B

t s

c1 b 2

c 3 b2

M2

E s

a2

M2

Tabel 5: Aanstroming via mengkamer 1) HYDbouwgrootte

doorsnede

luchtaansluiting

mengkamer

afstandsmaat

H

B

a2

b2

s

t

M1

M2

c1

c3

065

594

566

356

334

70

175

609

489

72

192

0100

714

716

506

334

70

175

584

489

72

167

0150

859

1001

791

499

70

175

774

654

72

192

0225

1034

1076

866

499

70

175

654

654

72

72

0300

1154

1306

1096

499

70

175

654

654

72

72

0400

1379

1306

1096

664

70

175

819

819

72

72

0500

1379

1616

1406

664

70

175

819

819

72

72

0625

1669

1616

1406

829

70

175

984

984

72

72

0750

1705

2016

1756

994

70

175

1169

1169

92

92

0900

1970

2016

1756

994

70

175

1169

1169

92

92

1050

1970

2261

2001

994

70

175

1169

1169

92

92

1225

2310

2261

2001

994

70

175

1169

1169

92

92

1400

2310

2566

2306

1159

70

175

1334

1334

92

92

1600

2580

2566

2306

1159

70

175

1334

1334

92

92

1800

2580

2871

2611

1159

70

175

1334

1334

92

92

2025

2885

2871

2611

1324

70

175

1499

1499

92

92

1) Aansluiting aan de onderzijde is mogelijk. Bij apparaten met fundatieframe worden de maten c en M max 45 mm groter, afhankelijk van het fundatieframe. Luchtaansluitingen aan de bedieningszijde of op de achterwand, klep buiten de omkasting.

Apparaten serie HYD

Mengsecties

HYD A5 9909


B

E

E

H

b2

E

A1 t s

A1 s

b2 c 1

a2

A3

B

E A2

a2

s

b1

B

s

A4

A7 s

b1

a1

c1

E A7 t

s

a1

E B

A10

B

A8

s

c2

E

E A9

E

a1

H

E

b1

E

B

a2

H

b2 c 2

B

A11

Tabel 6: Afstroming zonder verdeling HYDbouwgrootte

doorsnede H

B

065

594

566

0100

714

0150

luchtaansluiting a1

b1

a2

b2

494

522

356

334

716

643

643

506

859

1001

929

787

0225

1034

1076

1004

0300

1154

1306

0400

1379

0500

Afstroomlengte s

t

A1

A2

A3

A4

A7

A8

A9

A10

A11

70

110 175

73

171

466

466

70

181

596

596

190

334

70

175

101

199

466

466

70

212

717

717

190

791

499

70

175

96

194

631

631

70

212

861

861

190

962

866

499

70

175

136

234

631

631

70

212

1036

1036

190

1234

1082

1096

499

70

175

164

262

631

631

70

212

1176

1176

190

1306

1234

1307

1096

664

70

175

178

276

796

796

70

212

1381

1381

190

1379

1616

1544

1307

1406

664

70

175

178

276

796

796

70

212

1381

1381

190

0625

1669

1616

1544

1597

1406

829

70

175

207

305

961

961

70

212

1671

1671

190

0750

1705

2016

1908

1597

1756

994

70

175

189

287

1146

1146

95

212

1691

1691

210

0900

1970

2016

1908

1862

1756

994

70

175

250

348

1146

1146

95

212

1951

1951

210

1050

1970

2261

2153

1862

2001

994

70

175

250

348

1146

1146

95

212

1951

1951

210

1225

2310

2261

2153

2202

2001

994

70

175

328

426

1146

1146

95

212

2291

2291

210

1400

2310

2566

2458

2202

2306

1159

70

175

290

388

1311

1311

95

212

2291

2291

210

1600

2580

2566

2458

2400

2306

1159

70

175

352

450

1311

1311

95

212

2580

2580

210

1800

2580

2871

2763

2400

2611

1159

70

175

352

450

1311

1311

95

212

2580

2580

210

2025

2885

2871

2763

2777

2611

1324

70

175

384

482

1476

1476

142

222

2866

2866

210

Apparaten serie HYD

Afstroom secties

HYD A6 9909


b2 a2

b2 c a2

d

H

E VH

FM 1

Tabel 7: gecombineerde meng- en afvoerluchtkamers HYDbouwgrootte

doorsnede

luchtaansluiting

kamerlengte

H

B

a2

b2

d

FM1

065

594

566

356

334

275

1086

0100

714

716

506

334

239

1050

0150

859

1001

791

499

144

1285

0225

1034

1076

866

499

144

1285

0300

1154

1306

1096

499

144

1285

0400

1379

1306

1096

664

144

1615

0500

1379

1616

1406

664

144

1615

0625

1669

1616

1406

829

144

1945

0750

1705

2016

1756

994

184

2315

0900

1970

2016

1756

994

184

2315

1050

1970

2261

2001

994

184

2315

1225

2310

2261

2001

994

184

2315

1400

2310

2566

2306

1159

184

2645

1600

2580

2566

2306

1159

184

2645

1800

2580

2871

2611

1159

184

2645

2025

2885

2871

2611

1324

184

2975

Apparaten serie HYD

Meng-, afvoer secties

HYD A7 9909


VH

VH

f B

s

s

s

h e/f

e H

e/f g

e/f i

VV

s

e/f k VU

Tabel 8: Luchtaansluitingen HYDbouwgrootte

a1

b1

a2

b2

c1

c2

c3

e

f

g

h

i

k

s

t

494

522

356

334

72

55

192

350

350

115

80

200

70

110 175

0100

643

643

506

334

72

55

167

435

410

94

80

200

70

175

0150

929

787

791

499

72

55

192

515

485

100

115

113

200

70

175

0225

1004

962

866

499

72

55

72

565

675

127

137

125

200

70

175

0300

1234

1082

1096

499

72

55

72

671

675

120

135

125

200

70

175

0400

1234

1307

1096

664

72

55

72

750

815

244

187

125

200

70

175

0500

1544

1307

1406

664

72

55

72

801

940

134

147

125

200

70

175

0625

1544

1597

1406

829

72

55

72

905

1040

299

222

125

200

70

175

0750

1908

1597

1756

994

72

55

92

1025

1120

168

181

150

225

70

175

0900

1908

1862

1756

994

72

55

92

1149

1190

226

221

150

270

70

175

1050

2153

1862

2001

994

72

55

92

1149

1390

266

221

150

270

70

175

1225

2153

2202

2001

994

72

55

92

1385

1390

373

221

150

270

70

175

1400

2458

2202

2306

1159

72

55

92

1451

1435

175

160

167

295

70

175

1600

2458

2400

2306

1159

72

55

92

1451

1635

445

246

167

295

70

175

1800

2763

2400

2611

1159

72

55

92

1445

1845

430

246

167

295

70

175

2025

2763

2777

2611

1324

72

55

92

1445

2070

734

246

167

295

70

175

065

Apparaten serie HYD

Luchtzijdige aansluitingen

HYD A8 9909


Luchtfilter Met de apparaten grootte is het aantal zakkenfilters wat is ingebouwd vastgelegd. De luchtweerstand ∆pDIM in Pa is het gemiddelde tussen de aanvang- en de eindweerstand, zie tabel 25. Een kort inschuif zakkenfilter klasse G4 is een grof voorfilter, tabel 9. De lagere stofbelasting van na geschakelde fijnfilters verlengd de standtijd en verlaagd de filter wissel kosten. Zakkenfilter in standaard uitvoering in de klassen G4 tot F9 vind u in tabel 10. De lengte FT is inclusief de maat ∆T voor het verwisselen van de filters aan de schone zijde.

De maat ∆T kan bij voldoende bedieningsruimte, zoals lege sectie, of afstroomkamer, afgetrokken worden. Deze maat kan ook afgetrokken worden als er een lege sectie met de filterlengte T voor het filter wisselen aan de vuile zijde gewenst is. Zakkenfilter met een vergroot filteroppervlak in de klasse F6 tot F9 krijgen ook een grotere FT lengte. Zie tabel 11. Met de ∆T maat kan worden omgegaan als hiervoor omschreven.

Tabel 9: HYD-luchtfilter filterklasse

G4

type

Korte zak zijdelings inschuiven

HYDbouwgrootte

aantal filters

filter oppervlak m2

FT mm

065

1

1,0

165

0100

1

1,6

165

0150

1

3,0

165

0225

1

3,8

165

0300

2

5,4

165

0400

4

6,8

165

0500

4

8,0

165

0625

4

9,6

165

0750

4

12,4

165

0900

4

14,4

165

1050

4

16,0

165

1225

4

18,8

165

1400

6

22,2

165

1600

9

26,1

165

1800

9

28,8

165

2025

9

32,4

165

Apparaten serie HYD

E

E

E

E

lengte

DP

T

T

FT

Luchtfilters, Kort zakkenfilter

T

T DP

HYD A9 9909


Tabel 10: HYD-zakkenfilters in standaard uitvoering filterklasse rendement HYDbouwgrootte

G4 – F9

G4 35 grootte filter lengte aantal filters opper- FT 610 305 610 305 490 vlak 610 610 910 910 490 m2 mm

065

1

0100

1

0150

1

1

∆T mm

F5 50 filter lengte opper- FT vlak m2 mm

∆T mm

F6 65 filter lengte opper- FT vlak m2 mm

∆T mm

F7 85 filter lengte opper- FT vlak m2 mm

∆T mm

F9 95 filter lengte opper- FT vlak m2 mm

∆T mm

1,4

460

100

2,6

645

45

3,7

580

45

3,7

580

45

3,7

580

45

2,2

460

100

4,0

645

45

5,7

580

45

5,7

580

45

5,7

580

45

3,2

460

100

6,0

645

45

8,6

580

45

8,6

580

45

8,6

580

45

0225

1 1

4,8

460

100

9,0

645

45

13,0

580

45

13,0

580

45

13,0

580

45

0300

2

6,6

460

100

12,0

645

45

17,2

580

45

17,2

580

45

17,2

580

45

8,8

460

100

16,0

645

45

22,8

580

45

22,8

580

45

22,8

580

45

10,8

460

100

20,0

645

45

28,6

580

45

28,6

580

45

28,6

580

45

2 1

15,5

460

100

25,0

645

45

35,9

580

45

35,9

580

45

35,9

580

45

3

13,5

460

100

30,0

645

45

43,5

580

45

43,5

580

45

43,5

580

45

0900

6

19,8

460

100

36,0

645

45

51,6

580

45

51,6

580

45

51,6

580

45

1050

6 2

22,8

460

100

42,0

645

45

60,4

580

45

60,4

580

45

60,4

580

45

3 1

26,6

460

100

49,0

645

45

70,8

580

45

70,8

580

45

70,8

580

45

0400

4

0500

4

2

0625

2

1

0750

3

1225

6

2

1400

8

4

30,8

460

100

56,0

645

45

80,0

580

45

80,0

580

45

80,0

580

45

1600

4

8

35,2

460

100

64,0

645

45

91,6

580

45

91,6

580

45

91,6

580

45

1800

4

8 2

39,2

460

100

72,0

645

45

103,3

580

45

103,3

580

45

103,3

580

45

12 3

44,1

460

100

81,0

645

45

112,0

580

45

112,0

580

45

112,0

580

45

∆T

F9 95 filter lengte opper- FT vlak m2 mm

1

2025

Tabel 11: HYD-zakkenfilters met vergroot oppervlak filterklasse rendement HYDbouwgrootte

F6 – F9

F6 65 grootte filter lengte aantal filters opper- FT 610 305 610 305 490 vlak 610 610 910 910 490 m2 mm

065

1

∆T mm

F7 85 filter lengte opper- FT vlak m2 mm

mm

∆T mm

5,8

680

45

5,8

680

45

5,8

680

45

9,0

680

45

9,0

680

45

9,0

680

45

13,5

680

45

13,5

680

45

13,5

680

45

20,4

680

45

20,4

680

45

20,4

680

45

27,2

680

45

27,2

680

45

27,2

680

45

36,0

680

45

36,0

680

45

36,0

680

45

45,0

680

45

45,0

680

45

45,0

680

45

56,5

680

45

56,5

680

45

56,5

680

45

3

67,8

680

45

67,8

680

45

67,8

680

45

0900

6

81,6

680

45

81,6

680

45

81,6

680

45

1050

6

2

95,2

680

45

95,2

680

45

95,2

680

45

3

1

110,6

680

45

110,6

680

45

110,6

680

45

0100

1

0150

1

1

0225

1

0300

2

0400

4

0500

4

2

0625

2

1

0750

3

1

1225

6

1400

8

4

126,4

680

45

126,4

680

45

126,4

680

45

1600

4

8

144,8

680

45

144,8

680

45

144,8

680

45

1800

4

2

162,9

680

45

162,9

680

45

162,9

680

45

12 3

183,6

680

45

183,6

680

45

183,6

680

45

2025

2

2

1

1

8

Apparaten serie HYD

Luchtfilters, Zakkenfilter

HYD A 10 9909


Warmtewisselaars Voor het bepalen van de inbouw lengte WH voor de verwarmer, WK voor de luchtkoeler en WER voor de twincoil verwarmer/koeler dient het aantal pijprijen RR en de diameter van de verzamelaar/verdeler bekend te zijn. Indien er nog geen Horos-aanbieding met de geoptimeerde warmtewisselaar gegevens bekend is dient het aantal rijen te worden ingeschat. WH

Onder normale bedrijfscondities kan voor warmtewisselaar in cu-al 1) uitvoering aangenomen worden: verwarmer: koeler: twincoil batterijen:

2…6 RR, waterweerstand max. 20 kPa 4…8 RR, waterweerstand max. 50 kPa 6…8 RR, waterweerstand max. 50 kPa

Het waterdebiet VW,H en VW,K in m3/h is bij een gegeven water temperatuur verschil ∆TW in K als volgt te berekenen VW =

WK

Q · 3600 in m3/h cW · ∆TW · 1000

Voorbeeld: Een koeler met een vermogen van 120 kW koelt de lucht van 32 °C, 40 % rv naar + 18 °C met koud water 6/12 °C. Het aantal pijprijen wordt geschat op 6. De koud water hoeveelheid is VW,K =

WER

120 · 3600 = 17,22 m3/h 4,18 · (12 – 6) 1000

Overeenkomstig tabel 12 is de diameter van de verzamelaar/verdeler bij VW < 30 m3/h, DN 65. Bij de aangenomen 6 rijen is de inbouwlengte WK = 250 mm. De luchtweerstand is vermeld in tabel 25. 1) Voor verzinkt stalen warmtewisselaars zijn meestal grotere inbouw lengten noodzakelijk, de water weerstand is meestal geringer.

Tabel 12: HYD-bouwlengte warmtewisselaars in mm Waterhoeveelheid

m3/h

Verzamelaar/ verdeler

Inches

Aantal pijprijen RR

2,3

3,5

5,9

8,8

14,5

30

41,5

73

⁄4

1

1 1⁄4

1 1⁄2

2

2 1⁄2

3

4

DN

20

25

32

40

50

65

80

100

2

110

110

110

110

150

190

220

260

4

170

170

170

170

170

190

220

260

6

230

230

230

230

230

250

260

280

8

290

290

290

290

290

310

320

340

10

350

350

350

350

350

370

380

400

3

Apparaten serie HYD

Warmtewisselaars

HYD A 11 9909


Energieterugwinning De capaciteit gegevens en de rendementen Φ dienen voor elke installatie met inachtname van de investering, de energiekosten en de bedrijfstijden, bepaalt te worden. Bij globale dimensionering kunnen de volgende waarden worden gehanteerd. Twincoil systeem met 6 pijprijen

Φ ≥ 0,40

Warmtewiel, tabel 13

Φ ≥ 0,70

Heatpipe, tabel 14

Φ ≥ 0,60

Heatpipe met bypass en kantelregeling, tabel 14

Φ ≥ 0,50

Kruisstroom wisselaar, tabel 14

Φ ≥ 0,55

Kruisstroom wisselaar met bypass, tabel 14

Φ ≥ 0,50

Uitgegaan is van een volumestroom verhouding

Vtoevoer =1 Vafvoer

De globale luchtweerstanden zijn vermeld in tabel 25.

HYD-bouwdeel WR 1) met aan- en afstroomkamer WR1

BR1

WR2

BR2

065

WR3

BR3

1380

914

0100

1380

914

1380

974

1400

1124

0150

1400

1184

1400

1254

1400

1424

0225

1400

1294

1400

1394

1400

1584

0300

1400

1494

1400

1604

1440

1834

0400

1400

1624

1440

1724

1440

2004

0500

1440

1764

1440

1954

1440

2244

0625

1440

1944

1440

2094

1470

2464

0750

1540

2234

1570

2384

1570

2744

0900

1570

2364

1570

2614

1570

2964

1050

1570

2504

1570

2734

1610

3104

1225

1811

2704

1655

2984

1610

3514

1400

1732

2874

1610

3154

1610

3514

1600

2012

3014

1914

3154

1610

3774

1800

1914

3154

1704

3514

1610

3774

2025

2132

3514

1921

3774

1711

4114

E

E

H

HYDbouwgrootte

E

E

H

Tabel 13: HYD-Bouwdeel afmetingen voor het roterende warmtewiel in mm

WR

B BR

1) De afmetingen zijn berekend bij een rendement van >70 % WR1 – lage volumestroom WR2 – gemiddelde volumestroom WR3 – hoge volumestroom

Apparaten serie HYD

Energieterugwinning, warmtewiel

HYD A 12 9909


AU WWR2

B

B

AB

E

E

H

E

E

H

WWR1

B

WP

Tabel 14: HYD-Bouwdeel afmetingen voor energieterugwinning WWR, WP HYDbouwgrootte

heatpipe WWR 1) verticaal met druppelafscheider

horizontaal met kantelregeling

WWR1

WWR2

065

520

720

0100

520

720

0150

520

0225

Kruisstroom warmtewisselaar WP 3) met bypass en druppelafscheider in de afvoerlucht

WP1

WP2

WP3

790

1090

950

1090

1235

720

950

1235

1515

520

720

1090

1375

1795

0300

520

720

1375

1655

2085

0400

520

720

1375

2085

2650

0500

520

720

1515

2085

2650

0625

520

720

1795

2370

2935

0750

580

780

1850

2435

3000

0900

580

780

1850

2435

3420

1050

580

780

2140

2705

3420

1225

2)

2)

2435

3270

4270

1400

2435

3270

4270

1600

2705

4270

1800

2705

4270

2025

3000

4270

1) Rendement 50 tot 60 % volumestroom afhankelijk. 2) Speciale grootten, afmetingen op aanvraag. 3) De afmetingen zijn berekend bij WP1 – lage volumestroom WP2 – gemiddelde volumestroom WP3 – hoge volumestroom Tussen afmetingen op verzoek mogelijk.

Apparaten serie HYD

Energieterugwinning, heatpipe, platenwarmtewisselaar

HYD A 13 9909


Luchtbevochtigers Alle bestaande luchtbevochtigers kunnen in het HYD apparaat worden geïntegreerd. Op grond van bedrijfszekerheid, regelmogelijkheid en hygiënische gronden dient de benodigde bevochtigings lengte aangepast te worden aan de eisen. Dit geldt voor adiabatische-, ultrasoon-, en stoombevochtiging systemen. Adiabatische bevochtiger: De sectielengte BW, uit tabel 15, gelden voor roestvrij stalen- of glasvezel versterkte kunststof bevochtigers. Bij extreem hoge bevochtiging trajecten dient de lengte BW te worden aangepast. Aan de bedieningszijde dient men met ruimte voor de pomp en de armaturen rekening te houden. De luchtweerstand in tabel 25 geldt voor een bevochtiger met een onder het apparaat aangebracht wateropvang reservoir met de hoogte maat K. Indien de bevochtiger in de apparaten hoogte is geïntegreerd dient de weerstand te worden verhoogd. De aanen afstroming wordt verlengd met de maat DA resp. DZ uit tabel 23.

Stoombevochtigers ,voor stoom onder druk van derden of electroden bevochtigers, dienen stoomverdeelpijpen te hebben met veel nozzles om de stoom over het gehele apparaten oppervlak gelijkmatig te verdelen en hierdoor een condensvrije vermenging van stoom en lucht bij een kort opname traject (BD) te realiseren. Bij het vaststellen van de bevochtigingslengte dient men rekening te houden met de vochtverhoging, de luchttemperatuur, de luchtsnelheid en het soort hindernis na de bevochtiger. Om een lengte af te schatten geeft tabel 15 de benodigde informatie. De luchtweerstand is te verwaarlozen. Pakketbevochtigers zijn verdampingsbevochtigers met een rendement tussen de 65 en 85 %, geschikt voor direct of recirculerend water. Voor maten zie BR. Sproei-/Pakketbevochtiger met de lengte BSR, combineren het effect van de sproeibevochter met de pakket bevochtiger. Onthard water voor onder hoge druk via nozzles in de luchtstroom gebracht. Het nageschakelde pakket dient voor verdamping ter als druppelafscheider.

E

E

K

H

Ultrasone bevochtiger hiervoor i.v.m. de verscheidenheid in uitvoering de lengte BD aanhouden.

BW

DP

B1 B0 BD

DP

DP

BR

DP

DP

B SR

DP

Tabel 15: HYD-bouwlengten BW, BD, BR, BSR voor luchtbevochtigers in mm HYDbouwgrootte

065 0100 0150 0225 0300 0400 0500 0625 0750 0900 1050 1225 1400 1600 1800 2025

Luchtwasser BW Rendement > 90 % BW 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390

K 350 350 350 350 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450

Stoombevochtiger BD 1) druk stoom electroden vochtverhoging bevochtiger 2) ∆ x in gr/kg ∆ x in gr/kg 5 8 5 8 950 1300 1500 2000 950 1300 1500 2000 950 1300 1500 2000 950 1300 1500 2000 950 1300 1500 2000 950 1300 1500 950 1300 1000 1350 1000 1350 1000 1350 1000 1350 1000 1350 1000 1350 1000 1350 1000 1350 1000 1350

pakket bevochtiger

Sproei-/ pakket bevochtiger 3)

BR 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875

BSR 820 820 900 1000 1070 950 950 1070 1100 1090 1090 1160 1160 1120 1120 1160

1) Gerekend bij een luchttemperatuur + 18 °C, vochtintrede x = 1gr/kg. Bij toepassing van een filter na de bevochtiger dient het bevochtigingstraject afhankelijk van de lengte en aantal stoompijpen met een factor ≤ 2. 2) Bij het binnenbrengen van drukloze stoom via een nozzle systeem wordt het bevochtigingstraject korter. 3) De lengte bij BSR kan afhankelijk van het type variëren.

Apparaten serie HYD

Luchtbevochtigers

HYD A 14 9909


Geluiddempers Apparaten geluiddempers worden indien mogelijk direct voor en na de ventilator aangebracht. Voor de 4 dempingswaarden, uitgaande van 250 Hz oktaaf-middenfrequentie, zijn standaard geluiddempers berekend. Zie tabel 16. Voor luchtweerstand zie tabel 25. S

Tabel 16: HYD-geluiddempers standaard geluiddemper 1) geluiddemper lengte S in mm: Demping D bij 250 Hz in dB

HYDbouwgrootte S1 mm

D1 dB

S2 mm

D2 dB

S3 mm

D3 dB

S4 mm

D4 dB

065

650

19

1000

27

1400

31

1750

37

0100

650

15

1000

23

1400

31

1750

36

0150

650

18

1000

27

1400

35

1750

41

0225

650

19

1000

28

1400

34

1750

40

0300

650

19

1000

28

1400

34

1750

40

0400

650

19

1000

28

1400

34

1750

40

0500

650

19

1000

28

1400

35

1750

41

0625

650

19

1000

28

1400

35

1750

41

0750

650

18

1000

27

1400

33

1750

39

0900

650

18

1000

27

1400

33

1750

39

1050

650

19

1000

28

1400

33

1750

39

1225

650

19

1000

28

1400

33

1750

39

1400

650

20

1000

29

1400

34

1750

40

1600

650

20

1000

29

1400

34

1750

40

1800

650

20

1000

29

1400

35

1750

41

2025

650

20

1000

29

1400

35

1750

41

Geluidvermogen-verschil in dB

1) In speciale gevallen worden de geluiddempers geoptimeerd met betrekking tot de gewenste demping, het toegestane stromingsgeruis en het toegestane drukverlies.

20

Voorbeeld:

10

HYD grootte 0500, geluiddemper S 3: Coulissenlengte 1400 mm. Demping bij 250 Hz volgens tabel 16: 35 dB.

0 –10 –20 –30

Demping bij 125 Hz volgens diagram 1: 35 – 19 = 16 dB.

S1 S2

Demping bij 500 Hz volgens diagram 1: 35 + 12 = 47 dB.

S3 S4 63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Oktaaf-middenfrequentie in Hz

Diagram 1: Het relatieve gemiddelde dempingsspectrum bij een demping D, bij 250 Hz, uit tabel 16.

Apparaten serie HYD

Geluiddempers

HYD A 15 9909


Aanpassing aan de bouwkundige mogelijkheden

U1

E

VH + D P

VV

H, B

H, B

E

E

U5

E U4

H, B

E

H, B

H, B

E

H, B

H

E

H

H H

E

U3

U3

U2

H, B

VU

De adiabatische bevochtiger is er alleen in horizontale uitvoering. Bij koelers en ventilatoren in verticale uitvoering dient er gelet te worden op een goede ontwatering van de onder gelegen apparaten delen, respectievelijk afdoende onderconstructie voor de ventilator en motor.

U3

U3

E

H, B

De apparaten kunnen met omkeerkamers of als tweeling apparaten uitgevoerd worden. Bij het construeren van tweeling apparaten kunnen deze als 2 enkele apparaten met elk de halve lucht volumestroom worden uitgevoerd. Etage apparaten kunnen leiden tot een verzwaring van de constructie van het onderste apparaat. Afhankelijk van bouwgrootte en gewicht kan het noodzakelijk zijn om het fundatieframe hier op aan te passen.

U3

Tabel 17: HYD-Omkeersecties U HYDbouwgrootte

doorsnede H

B

U1

U2

U3

U4

U5

065

594

566

555

445

489

86

47

0100

714

716

652

532

489

170

103

0150

859

1001

674

589

654

156

93

0225

1034

1078

776

701

654

279

174

0300

1154

1306

838

763

654

363

229

0400

1379

1306

908

833

819

405

257

0500

1379

1616

984

909

819

405

257

0625

1669

1616

1070

995

984

492

314

0750

1705

2016

1265

1145

1169

393

258

0900

1970

2016

1365

1245

1169

578

380

1050

1970

2261

1365

1245

1169

578

380

1225

2310

2261

1516

1388

1169

816

536

1400

2310

2566

1650

1522

1334

701

460

1600

2580

2566

1650

1522

1334

890

585

1800

2580

2871

1650

1522

1334

890

585

2025

2885

2871

1650

1522

1499

988

649

Apparaten serie HYD

Omkeersecties

HYD A 16 9909


Ventilator De som van de enkelvoudige weerstanden in het apparaat, de dynamische druk en de externe druk (kanaal, kanaalgeluiddemper, kleppen, regelorganen, luchtuitlaten) is de totaal drukverhoging ∆pt in Pa van de ventilator. Slakkenhuis ventilatoren kunnen in verschillende grootten per apparaten type worden ingebouwd; Tabel 24. De optimale ventilator kan met behulp van de ventilator karakteristieken uit de catalogus-rubriek 6 bepaalt worden. Met de volumestroom V in m3/h, de totaal drukverhoging ∆pt in Pa, het rendement ηV uit de ventilator karakteristiek wordt het opgenomen vermogen aan de ventilator as PW berekend. PW =

V · ∆pt in kW 3600 · 1000 · ηV

Voorbeeld: Centrifugaal ventilator, v-snaar gedreven, een toeren motor. V = 14000 m3/h ∆pt = 1200 Pa. Selectie: volgens tabel 1: volgens tabel 24: volgens diagram van de producent: ventilator toerental

Vermogen aan de ventilator as

PM = PW · FK in kW

PW =

14000 · 1200 = 5,69 kW 3600 · 1000 · 0,82

Vermogen aan de motor as volgens diagram 2: PM = 5,69 · 1,1 = 6,26 kW.

Het effectieve motor vermogen PM, eff kan met inachtname van het werkpunten en het motorrendement (ηM) volgens opgave van de fabrikant berekend worden. Met het diagram 2 is het opgenomen vermogen nauwkeurig genoeg in te schatten.

Met een motor as vermogen PM en een motorrendement ηM = 0,88 van een 7,5 kW nominaal vermogen en een toerental van 3000 min–1 is de opname uit het net ca. PM, eff =

Frequentie omvormers zijn hier ongenoemd gebleven. PM in kW ηM

6,26 = 7,11 kW 0,88

Opmerking: De reserve motorcapaciteit is

De lengte van het ventilatordeel vindt men in de tabellen 18 – 22.

Toeslag FK voor V-snaar aandrijving

ηV = 0,82 n = 2000 min–1.

Berekening:

Bij ventilatoren met V-snaar aandrijving dient het motorvermogen, aan de motoras PM met de toeslag factor FK voor de V-snaaraandrijving volgens diagram 2, verhoogt te worden.

PM, eff =

apparaten grootte HYD 0400 ventilator grootte 450

7,5 – 6,26 = 1,24 kW, ca. 20 %.

1.3

1.2

1.1

1

0

1

2

3

4

5

Vermogen aan de ventilator as PW in kW

Diagram 2: Toeslag factor voor v-snaar gedreven ventilatoren.

Apparaten serie HYD

Ventilatorselectie

HYD A 17 9909


h e/f

e H

e/f g VH

VH

f B

s

s

Tabel 18: HYD-Ventilatordeel VH, uitblaas horizontaal in relatie tot het type, het motor vermogen en het motor toerental Motor vermogen in kW 1)

een toeren motoren Motor toerental min–1

1000

0,12

0,18

0,37

0,75

1,1

1,5

4,0

7,5

11,0

18,5

22

30

1500

0,12

0,25

0,55

1,1

2,2

3,0

5,5

11,0

18,5

22,0

37

45

0,18

0,37

0,75

1,5

2,2

3,0

5,5

15,0

18,5

30,0

37

45

3000

Motor vermogen in kW 1)

meer toeren motoren Motor toerental min–1

1000/ 500

0,2

0,4

1,1

1,3

1,7

4,4

5,5

10

13

17

1500/ 750

0,2

0,5

1,0

2,0

2,5

4,5

9,0

16

20

35

42

3000/1500

0,22

0,7

1,5

2,8

3,6

5,5

12

20

24

37

45

2,2

5,5

9

17

21

26

3,7

8,2

16

20

34

40

1000/ 750

1500/1000

0,18

0,35

0,75

1,5

2,0

1000/ 750/500

0,75

2,2

5,2

7,5

13,3

18,5

22

1500/1000/500

0,7

1,5

1,9

3,0

7,5

13

18,5

28

33

0,3

0,75

1,5

1,9

3,0

7,5

11

18

22

30

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

1500/1000/750 Max. in te bouwen motor grootte

63

Lengte VH in mm (uitblaas horizontaal) Ventilator grootte

160

723

723

723

798

798

180

753

753

753

828

828

200

782

782

782

857

857

857

225

820

820

820

895

895

895

1048

250

865

865

865

940

940

940

1103

915

915

990

990

990

1153

280 315

966

966

1041

1041

1041

1263

1263

355

1027

1027

1102

1102

1102

1324

1324

400

1120

1120

1170

1170

1392

1392

450

1157

1274

1274

1274

1496

1496

500

1378

1378

1378

1514

1573

1573

560

1476

1476

1476

1671

1671

1671

1764

630

1580

1580

1580

1775

1775

1775

1886

710

1687

1687

1687

1882

1882

1882

1975

1975

1961

1961

2020

2020

2113

2113

800 900

2119

2119

2178

2178

2286

2286

2286

1000

2248

2248

2302

2302

2415

2415

2415

1) De hier aangeven vermogens liggen 1 trede onder de maximaal in te bouwen motorgrootten.

Voorbeeld: gegeven

uit de tabel:

Horizontaal uitblazende centrifugaal ventilator Motor 1500 min –1 Vermogen 3,8 kW Ventilator type 400

eerstvolgende vermogen 5,5 kW max. in te bouwen motor (type 132) Lengte VH = 1392 mm Uit producenten lijst: nominaal motorvermogen 4 kW (grootte 112) maximaal in te bouwen motorgrootte 11 kW (grootte 132)

Apparaten serie HYD

Ventilatorselectie, Uitblaas horizontaal

HYD A 18 9909


s

e/f i

VV

Tabel 19: HYD-Ventilatordeel VV, uitblaas verticaal in relatie tot het type, het motor vermogen en het motor toerental Motor vermogen in kW 1)

een toeren motoren Motor toerental min–1

1000

0,12

0,18

0,37

0,75

1,1

1,5

4,0

7,5

11,0

18,5

22

30

1500

0,12

0,25

0,55

1,1

2,2

3,0

5,5

11,0

18,5

22,0

37

45

0,18

0,37

0,75

1,5

2,2

3,0

5,5

15,0

18,5

30,0

37

45

3000

Motor vermogen in kW 1)

meer toeren motoren Motor toerental min–1

1000/ 500

0,2

0,4

1,1

1,3

1,7

4,4

5,5

10

13

17

1500/ 750

0,2

0,5

1,0

2,0

2,5

4,5

9,0

16

20

35

42

3000/1500

0,22

0,7

1,5

2,8

3,6

5,5

12

20

24

37

45

2,2

5,5

9

17

21

26

3,7

8,2

16

20

34

40

1000/ 750

1500/1000

0,18

0,35

0,75

1,5

2,0

1000/ 750/500

0,75

2,2

5,2

7,5

13,3

18,5

22

1500/1000/500

0,7

1,5

1,9

3,0

7,5

13

18,5

28

33

0,3

0,75

1,5

1,9

3,0

7,5

11

18

22

30

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

1500/1000/750 Max. in te bouwen motor grootte

63

Lengte VV in mm (uitblaas verticaal) Ventilator grootte

160

722

722

722

792

792

180

756

756

756

826

826

200

793

793

793

863

863

863

225

847

847

847

922

922

922

250

893

1085

893

893

968

968

968

1131

280

953

953

1029

1029

1029

1191

315

1010

1010

1085

1085

1085

1307

1307

355

1092

1092

1167

1167

1167

1389

1389

400

1196

1196

1246

1268

1468

1468

450

1266

1336

1336

1336

1558

1558

500

1489

1489

1489

1625

1684

1684

560

1602

1602

1602

1797

1797

1797

1890

630

1729

1729

1729

1924

1924

1924

2017

710

1845

1845

1845

2040

2040

2040

2133

2133

2146

2146

2205

2205

2298

2298

800 900

2348

2348

2407

2407

2515

2515

2515

1000

2509

2509

2568

2568

2676

2676

2676

1) De hier aangeven vermogens liggen 1 trede onder de maximaal in te bouwen motorgrootten.

Apparaten serie HYD

Ventilatorselectie, Uitblaas verticaal

HYD A 19 9909


s e/f k VU

Tabel 20: HYD-Ventilatordeel VU, uitblaas door bodem in relatie tot het type, het motor vermogen en het motor toerental Motor vermogen in kW 1)

een toeren motoren Motor toerental min–1

1000

0,12

0,18

0,37

0,75

1,1

1,5

4,0

7,5

11,0

18,5

22

30

1500

0,12

0,25

0,55

1,1

2,2

3,0

5,5

11,0

18,5

22,0

37

45

0,18

0,37

0,75

1,5

2,2

3,0

5,5

15,0

18,5

30,0

37

45

3000

Motor vermogen in kW 1)

meer toeren motoren Motor toerental min–1

1000/ 500

0,2

0,4

1,1

1,3

1,7

4,4

5,5

10

13

17

1500/ 750

0,2

0,5

1,0

2,0

2,5

4,5

9,0

16

20

35

42

3000/1500

0,22

0,7

1,5

2,8

3,6

5,5

12

20

24

37

45

2,2

5,5

9

17

21

26

3,7

8,2

16

20

34

40

1000/ 750

1500/1000

0,18

0,35

0,75

1,5

2,0

1000/ 750/500

0,75

2,2

5,2

7,5

13,3

18,5

22

1500/1000/500

0,7

1,5

1,9

3,0

7,5

13

18,5

28

33

0,3

0,75

1,5

1,9

3,0

7,5

11

18

22

30

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

1500/1000/750 Max. in te bouwen motor grootte

63

Lengte VU in mm (uitblaas verticaal door bodem) Ventilator grootte

160

842

842

842

917

917

180

876

876

876

951

951

200

913

913

913

988

988

988

225

967

967

967

1042

1042

1042

1205

250

1013

1013

1013

1088

1088

1088

1251

280

1073

1073

1148

1148

1148

1311

315

1097

1097

1172

1172

1172

1394

1394

355

1168

1168

1243

1243

1243

1465

1465

400

1273

1273

1323

1323

1545

1545

450

1342

1439

1439

1439

1634

1634

500

1564

1564

1564

1700

1759

1759

560

1677

1677

1677

1872

1872

1872

1965

630

1803

1803

1803

1998

1998

1998

2091

710

1943

1943

1943

2138

2040

2040

2231

2231

2269

2269

2328

2328

2421

2421

800 900

2476

2476

2535

2535

2643

2643

2643

1000

2637

2637

2696

2696

2804

2804

2804

1) De hier aangeven vermogens liggen 1 trede onder de maximaal in te bouwen motorgrootten.

Apparaten serie HYD

Ventilatorselectie, Uitblaas onderzijde

HYD A 20 9909


Slakkenhuis loze ventilatoren, kunnen in diverse grootten per apparaten bouwgrootte worden toegepast. Tabel 21. De totale ventilator lengte VF inclusief de aan- en afstroming, maakt een voorselectie mogelijk. De optimale grootte kan met behulp van de ventilator grafieken uit de catalogus onder rubriek 6 vastgelegd worden.

E

E VF

Tabel 21: HYD-Ventilator totaallengte VF Centrifugaal ventilator in huisloze uitvoering met motoras HYDbouwgrootte

totaallengte VF in mm Ventilator bouwgrootte 280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

065

750

0100

750

790

934

987

1080

0150

750

790

934

987

1080

790

934

987

1080

1128

1241

934

987

1080

1128

1241

1128

1241

1382

1533

1241

1382

1533

1382

1533

1698

1915

0750

1698

1915

0900

1698

1915

2105

1915

2105

2105

2350

2635

1400

2350

2635

1600

2350

2635

3030

0225 0300 0400 0500 0625

1050 1225

1800

3030

2025

3030

Apparaten serie HYD

Ventilator Slakkenhuis loos

HYD A 21 9909


Druppelafscheider Ontwatering Draagraam capillair vorstbeveilingsthermostaat De druppelafscheider vervaardigd uit met talcum versterkt polypropyleen, wordt na de luchtkoeler in de condensaat verzamelsectie ingebouwd. De inbouwlengte TS is vermeld in de tabel 22, de luchtweerstand in de tabel 25. Ook bij de koeler van een â&#x20AC;?twin-coilâ&#x20AC;? systeem dient een ontwatering opgenomen te worden en een ruimte voor een druppelafscheider te worden voorzien. Koelers die in de luchtrichting voor een adiabatische bevochtiger zijn aangebracht hoeven niet voorzien te worden van een nageschakelde druppelafscheider.

Alle zuigzijdige ontwateringen te voorzien van een zelfvullende Horos-Rox sifon type SN. De apparaten secties met overdruk t.o.v de omgeving met een sifon Horos-Rox type DS. De sifons dienen vrij te kunnen aflopen en het fundament of fundatieframe dient hieraan te zijn aangepast. De capillair van de vorstbeveiliging thermostaat kan op een uittrekbaar raamwerk worden gemonteerd. Een lengte van DF is dan noodzakelijk. Het is zeer zeker zinvol wanneer de verwarmer aan de afstroom zijde niet toegankelijk is.

Een condensaat afvoer met een lengte van DS dient te worden opgenomen.

E

E WK

DF

TS DP

E

DP

DS

Tabel 22: HYD-Lengte Druppelafscheider TS, ontwatering DS, draagraam vorstbeveiligingsthermostaat DF, tussenprofiel DP in mm HYDbouwgrootte

TS

DS

DF

DP

065

175

127

210

70

0100

175

127

210

70

0150

175

127

210

70

0225

175

127

210

70

0300

175

127

210

70

0400

175

127

210

70

0500

175

127

210

70

0625

175

127

210

70

0750

175

152

285

95

0900

175

152

285

95

1050

175

152

285

95

1225

175

152

285

95

1400

175

152

285

95

1600

175

152

285

95

1800

175

152

285

95

2025

175

152

285

95

Apparaten serie HYD

Druppelafscheider, Ontwatering, Draagraam vorstbeveiliging thermostaat

HYD A 22 9909


H

E

E

E

E DE DE

DP

E

E DL

DP

DP

DP

E

E

E

DP

DP

DS

DP

DA

DZ

E

E

K

H

E

DT

DP

DZS

DAS

HYD-noodzakelijke verlenging: Tussenprofiel ter deling van de bedieningswand Bouwdeel scheiding met 2 hoekprofielen Lege deel voor inspectie van ingebouwde elementen Leeg deel met deur, kijkglas en knevelsluiting Aansluiting aan luchtbevochtiger Aan- en afstroming bij geluiddempers Drukkamers na de ventilator, tabel 24

DP 2 DE DP DL DP DT DP DS DA DZ DAS DZS DV DVP DVD DVR

Tabel 23: noodzakelijke verlenging HYDbouwgrootte

doorsnede

DP

DE

DL 1)

DT 2)

DS

DA

DZ

DAS

DZS

566

70

70

400

500

127

169

241

90

90

714

716

70

70

400

500

127

169

241

90

90

0150

859

1001

70

70

400

500

127

169

241

90

90

0225

1034

1076

70

70

400

500

127

169

241

90

90

0300

1154

1306

70

70

400

500

127

192

276

90

90

0400

1379

1306

70

70

400

500

127

192

276

90

90

0500

1379

1616

70

70

400

500

127

192

276

90

90

0625

1669

1616

70

70

400

500

127

192

276

90

90

0750

1705

2016

95

95

400

500

152

227

318

115

115

0900

1970

2016

95

95

400

500

152

227

318

115

115

1050

1970

2261

95

95

400

500

152

227

318

115

115

1225

2310

2261

95

95

400

500

152

227

318

115

115

1400

2310

2566

95

95

400

500

152

227

318

115

115

1600

2580

2566

95

95

400

500

152

227

318

115

115

1800

2580

2871

95

95

400

500

152

227

318

115

115

2025

2885

2871

95

95

400

500

152

227

318

115

115

H

B

065

594

0100

1) Naar wens met dubbelscharnieren en kijkglas, lengte afhankelijk van de toepassing. 2) De deurbreedte kan tot 800 mm verbreed worden.

Apparaten serie HYD

Lege secties en profielafmetingen

HYD A 23 9909


Drukkamer na ventilator Bij drukzijdig na de ventilator ingebouwde elementen E, zoals Horos-Rox geluiddempers en warmtewisselaars, is voor een gelijkmatige doorstroming een expansiekamer met de lengte DV noodzakelijk.

geringe luchtweerstand zijn drukvereffeningsplaten noodzakelijk. Dit geldt ook voor bevochtigers. Als de ventilator voorzien is van een diffusor, heeft de expansiekamer een lengte DVD.

Wanneer er een filter na de ventilator volgt is ter vermijding van schade aan het filter een drukvereffeningsplaat in de drukkamer gewenst met een lengte van DVP. Bij electrische verwarmers en andere warmtewisselaars met een

De Horos-Rox terugslagkleppen aan de uitblaas zijde werken stroomloos en in geopende toestand als een stappendiffusor. De expansiekamer heeft dan een lengte van DVR.

Tabel 24: HYD-expansiekamer na ventilator Ventilator type

DV

DVP

DVD

DVR

065

160 180

70 70

187 182

244 251

243 246

0100

200 225 250

102 115 100

254 277 272

332 358 415

330 363 367

0150

250 280 315

172 159 165

351 348 338

463 494 510

409 461 437

0225

315 355 400

170 172 191

349 355 388

537 566 630

472 565 538

0300

355 400 450

233 214 231

421 417 443

646 672 716

550 563 588

0400

400 450 500

270 231 251

467 443 483

745 722 802

641 632 687

0500

450 500 560

301 277 270

520 516 533

811 851 896

673 687 714

0625

500 560 630

321 270 300

554 533 592

916 919 1005

758 747 821

0750

560 630 710

356 326 326

624 624 655

1002 1056 1119

803 818 880

0900

630 710 800

326 326 364

624 655 732

1078 1119 1254

845 902 1039

1050

630 710 800

412 378 364

711 713 732

1142 1200 1255

904 926 1039

1225

710 800 900

448 364 418

777 732 831

1299 1273 1437

1034 991 1115

1400

800 900 1000

446 418 441

819 831 898

1362 1440 1598

1045 1115 1216

1600

800 900 1000

522 418 441

889 831 898

1462 1440 1598

1148 1115 1202

1800

800 900 1000

553 510 462

927 929 926

1469 1546 1631

1152 1178 1202

2025

800 900 1000

735 595 477

1103 1008 934

1676 1649 1657

1362 1292 1239

Apparaten serie HYD

E

H

HYDbouwgrootte

Drukexpansie sectie na ventilator

DV

VH

D VP

E D VD

E D VR

HYD A 24 9909


Tabel 25: HYD-Luchtzijdige weerstand van de ingebouwde elementen 1) ter vaststelling van de totaaldruk luchtweerstand in Pa Nr.

element

luchtsnelheid in m/s op de lichte apparaten doorsnede 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1

Aan-/ afstromen zonder klep

15

23

32

43

58

2

Aan-/ afstromen met klep

19

29

42

57

75

3

Filter G 4 ∆p ontwerp

110

115

122

133

145

4

Filter F 5 ∆p ontwerp

123

135

148

160

175

5

Filter F 7 ∆p ontwerp

142

158

175

198

227

6

Filter F 9 ∆p ontwerp

202

215

232

255

275

7

Verwarmer 2 rijen

30

42

56

74

90

8

Verwarmer 4 rijen

55

80

110

140

180

9

Luchtkoeler 6 rijen

74

108

142

183

225

10

Luchtkoeler 8 rijen

98

142

190

222

300

11

Warmtewiel

80

120

145

172

200

12

Kruisstroom warmtewisselaar

115

155

200

225

300

13

Druppelafscheider

7

11

16

21

28

14

Geluiddemper tot 25 dB

34

60

88

120

160

15

Geluiddemper 30 tot 49 dB

48

76

110

152

200

16

Adiabatische bevochtiger

40

64

93

130

170

17

Sproei- / Pakketbevochtiger

52

78

110

150

192

18

Ventilatorkamer zuigzijdig

56

85

117

110

140

19

Ventilator expansiekamer

78

119

164

154

196

20

Ventilator expansiekamer met drukvereffeningsplaat

134

204

280

264

336

21

Ventilator expansiekamer met diffusor

56

85

117

110

140

22

Lucht omkeersectie 90 °

3

4

6

9

12

23

Lucht omkeersectie 180 °

8

13

19

26

34

1) De waarden in de tabel zijn gemiddelden. Na het optimeren van de ingebouwde elementen worden de exacte waarden bekend.

Apparaten serie HYD

Luchtweerstanden

HYD A 25 9909

Productoverzicht Horos-ROX apparaten  

HOROS-ROX apparaten HYD zijn hygiëne- apparaten in dubbelwandige uitvoering, aan de binnenzijde volkomen glad en démontabel. De ingelijmde...

Advertisement