Page 1

MEER DAN CIJFERS

Wilt u echtscheiden? Meer dan éénderde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Natuurlijk betekent een echtscheiding veel emotie en een nieuw begin. Maar een echtscheiding heeft ook een financiële en fiscale kant. De financiële gevolgen kunnen in voorkomende gevallen aanzienlijk zijn en de fiscale aspecten mogen niet worden onderschat. De financiële afwikkeling van een echtscheiding heeft op diverse vlakken fiscale gevolgen. Denk hierbij aan de verschuldigde partneralimentatie en de renteaftrek voor een eigen woning. Daarnaast kan sprake zijn van een pensioenregeling en lijfrente- of kapitaalverzekeringen. De verdeling hiervan dient zorgvuldig te worden begeleid, zodat dit geen ongewenste gevolgen heeft. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt, kunnen via een juiste structurering van de toedeling van het vermogen fiscale nadelen worden voorkomen en wellicht zelfs fiscale voordelen worden behaald. Zo kan via een goede timing belastingheffing over een afkoopsom pensioen of alimentatie feitelijk worden voorkomen. Met name wanneer u een onderneming uitoefent, bijvoorbeeld via een eenmanszaak of bv, vereist een echtscheiding de nodige fiscale aandacht. Maar ook de waardering van uw onderneming kan discussie opleveren. Dit dient dan ook zorgvuldig te worden begeleid. Ook wanneer u onder ‘koude uitsluiting’ bent gehuwd, vormt de financiële en fiscale afwikkeling van uw echtscheiding – als gevolg van het per 1 januari 2012 gewijzigde huwelijksvermogensrecht – een aandachtspunt. Afhankelijk van de betrokkenheid van uw partner bij de financiering van uw privéof ondernemingsvermogen, kan sprake zijn van een verruimde vergoedingsplicht jegens uw partner.

Onze adviseurs helpen u graag bij de financiële en fiscale begeleiding van uw echtscheiding.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

■ Het beoordelen van de gevolgen van uw huwelijks-

voorwaarden.

■ De fiscale toetsing van de in een echtscheidingsconvenant

vast te leggen afspraken.

■ Het fiscaal voordelig vormgeven van de alimentatie-

verplichtingen.

■ Het fiscaal voordelig toebedelen van pensioenaanspraken,

lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen.

■ Het beoordelen van de fiscale gevolgen voor uw eigen

woning en renteaftrek.

■ Het beoordelen van de fiscale gevolgen bij aanwezigheid

van een onderneming.

■ De waardering van uw onderneming. ■ De bepaling van de te verevenen, c.q. verrekenen

pensioen- en lijfrenteaanspraken.

Meer informatie Stuur een mail naar echtscheiden@horlings.nl


MEER DAN CIJFERS

ECHT_1.102012

AMSTERDAM Jozef IsraĂŤlskade 46 NL-1072 SB Amsterdam Postbus 53045 NL-1007 RA Amsterdam T +31 (0)20 570 02 00

HEEMSTEDE Bronsteeweg 10 NL-2101 AC Heemstede Postbus 3054 NL-2001 DB Haarlem T +31 (0)23 516 06 20

horlings nl

Wilt u echtscheiden?  
Wilt u echtscheiden?  

Meer dan éénderde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Natuurlijk betekent een echtscheiding veel emotie en een nieuw begin. Maar...

Advertisement