Page 1

Samozhutňující beton … přijde na to …

Arno Tröger Dipl.Ing. Krajinný architekt


`Forma a tvorba` …. Formy podléhají aktivní tvorbě ….

Beton nabízí volnou tvorbu Hra se dnem a nocí …. …. se světlem a stínem


„Samozhutňující beton (SZB nebo SVB, německy: SVB:“selbstverdichtende Beton “) je

beton, který se sám odvzdušňuje díky zemské přitažlivosti, zajišťuje obtok výztuže a dokonale zaplní danou formu. Toto je možné díky velmi tekuté konsistenci, jíž je dosaženo moderními ztekucovacími přísadami do vysokovýkonostního betonu “


Kruisherenhotel, Maastricht / Belgie


Kruisherenhotel, Maastricht / Belgie


Kruisherenhotel, Maastricht / Belgie


Kruisherenhotel, Maastricht / Belgie


GODELMANN výstava , STRAUBING 2009


GODELMANN výstava Straubing 2009


GODELMANN výstava Straubing 2009


GODELMANN výstava Straubing 2009


GODELMANN výstava Straubing 2009


GODELMANN výstava Straubing 2009


Samozhutňující beton nabízí mnohé možnosti

tvorby

povrchu a tvaru.

Co je možné?


reliéf + povrch

GODELMANN-MASSIMO®


Dům přírody Salzburg GODELMANN MASSIMO Polygonální deskový systém


Dům přírody Salzburg GODELMANN MASSIMO Polygonální deskový systém


Dům přírody Salzburg GODELMANN MASSIMO Polygonální deskový systém


Dům přírody Salzburg GODELMANN MASSIMO Polygonální deskový systém


Nádražní prostranství Plattling GODELMANN SCADA taktilní zakázková deska

96x48x16


Pozemní struktury GODELMANN-Manufaktura deskový zákryt okolo stromu


povrch + třetí dimenze

GODELMANN-MASSIMO® + Manufaktura


třetí dimenze + prostor

GODELMANN-MASSIMO® + Manufaktura


Městské prostory Coburg GODELMANN SCADA / zakázkové stavební díly


Městské prostory Coburg GODELMANN SCADA /

zakázkové stavební díly


Městské prostory Coburg GODELMANN SCADA /

zakázkové stavební díly


ProstorovĂŠ struktury

GODELMANN-Manufaktura lavice


GODELMANN Odborná výstava FREIRAUM09 2009


Prostorové struktury

GODELMANN-Manufaktura Plné schody


Městský prostor Regensburg Alex-Center


Mobiliář

GODELMANN-Manufaktura Židle


Mobiliรกล™

GODELMANN-Manufaktura FUNKCE


GODELMANN-Manufaktura SKULPTURA


InteriĂŠr

GODELMANN-Manufaktura


InteriĂŠr

GODELMANN-Manufaktura


Interiér + exteriér

GODELMANN-Manufaktura SCHODY


Samozhutňující beton nabízí mnohé možnosti tvorby s

materiálem, barvou a

zpracováním povrchu .

Co je možné?


tvorba barev


tvorba barev


tvorba barev


fino

ferro

finerro

fluido

fluido jemné

hladké dle bednění

tvorba povrchů


…. další možnosti Opracování povrchu – ve výrobě: • pomocí kyseliny

• Strukturový beton (matrice) • DUROSAVE (omezeně) Opracování povrchu na stavbě odbornou firmou: • Lasura • Hydrofobizace

• Povrstvení Oberflächengestaltung


Samozhutňující beton nabízí zajímavé vlastnosti výrobku ve výrobě,

a

materiálem

použitím .

Co nabízí SZB/SVB ?


Složení normálního betonu C35/45 Vzduchové pory Voda Cement Přídavné látky

materiálové složení


Složení SZB / SVB C70/85 na základě DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

• Cement dle DIN EN 197-1 • Speciální pojidla (např. jemné cementy) • Přísady (např. kamenná moučka) • Pigmenty dle DIN EN 12878 • Kamenná drtˇ dle DIN EN 12620 • Vlákna

• Přídavné prostředky (např. plasticizer) DIN EN 934-2 • Voda (v/c < 0,4)

materiálové složení


SZB/SVB bez kamennĂŠ drti

vlastnosti materiĂĄlu


BE-1999-11-09 SZB / SVB s kamennou drti

Výroba47


Hustota struktury materiálu „C 70/85“ (základ: SZB)

největší zrno: 8 mm

C35/45 (normální beton) největší zrno: 8 mm

vlastnosti struktury


Hustota struktury materiálu

Dlažba Betonový prvek broušený SZB / SVB leštěný


Specifické vlastnosti výrobku ze SZB • Kameninové přísady (křemíkové a žulové drti) s velmi vysokou odolnosti vůči mrazu a posypovým solím a odolnosti proti otěru • Vysoce výkonný beton SZB je samozhutňující • Vysoká hustota (Struktura a povrch ) • v/c-hodnota : < 0,40 • Vysoké pevnosti (třída pevnosti C70/85) - Pevnost v tahu při ohybu: větší 7 (až k 15) N/mm² - Pevnost v tlaku ≥ 100 N/mm² • Vysoká životnost - Expoziční třída XF4, vysoké nasycení vodou, s prostředky pro tání hodnoty mráz/tání ≤ 500 g/m2 - odolnost proti otěru/opotřebení XM2, silné namáhání opotřebením otěr ≤ 15 mm


Vývoj pevnosti SZB/SVB 140

Pevnost [N/mm²]

120

115

v/c = 0,30

Pevnost v tahu při ohybu Pevnost v tlaku

93

100 80

63

60 40 20

17

10

19

0 1

7 Stáří vzorku [d]

SZB -bílýT: 20°C fV: 2,22 kg/dm³ a: 36 cm

28 Produkteigenschaften


Příklad receptury - normální beton Odolnost vůči cyklům mráz/tání (Ö-Norm, 25 cyklů)

Výsledek: stupeň zvětrání 3, BE-1999-11-09 silnější zvětráni až asi do 4 mm hloubky, pory

52


Příklad receptury SZB / SVB Odolnost vůči cyklům mráz/tání (Ö-Norma, 25 cyklů)

Výsledek: stupeň zvětrání 0, žádné změny

BE-1999-11-09

53


Přednosti stavebních dílů SZB / SVB

von • samozhutňující, bez strojního hutnění • individuální bednící formy ≥ 1 ks • vysoká schopnost tekutosti vlastnosti materiálu

• nepatrné smršťování • minimální tolerance materiálu • vysoká počáteční pevnost • brzká možnost dalšího zpracování • Pevně stanovené receptury lze na přání pozměnit


Projektanti se rozhodují pro SZB / SVB

od • velká volnost při tvorbě • zhotovení v kusech nebo malých sériích ≥ 1 ks • ostrohranné, úzké stavební díly • minimální tolerance • vysoká trvanlivost stavebních dílů/povrchů

• snížené pohlcování nečistot • jemnozrnné povrchy • velmi málo pórů na površích


Samozhutňující beton nabízí

individuální možnost pro plánování

a

projektování objektů a stavebních projektů.

Na co musíme dbát?


…nabízíme Vám naše vědomosti …nabízíme Vám naše odborné znalosti …nabízíme Vám partnerskou spolupráci


Kroky pro plánování Individuální design • Jasnou definici základních bodů tvorby • Ohled na technické nároky • Realizovatelnost tvorby • Vyjasnění nákladů na výrobu


Kroky pro plánování Technické plánování • Prověřit technické řešení transportu + pokládky • Prověřit statické vhodnosti/ statické výpočty • Prověřit požadavky + organizaci dalších technických plánů

• Prověřit na použitelnost + funkčnost


Kroky k plánování Definice výkonů • Odborné plánování / popis úkonu

Výrobní podmínky • Výroba dle technických + statických předloh plánu


… a my se těšíme na Vaši tvorbu ….

Godelmann - Samozhutňující beton  

… přijde na to… Arno Tröger Dipl.Ing.Krajinný architekt Beton nabízí volnou tvorbu Hra se dnem a nocí…. …. se světlem a stínem …. Formy podl...

Advertisement