Page 1

BETONOVÉ PRVKY

PRO PODZEMNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŠACHTY ULIČNÍ VPUSTI ŠACHTOVÉ POKLOPY MELIORAČNÍ ŠACHTICE VSAKOVACÍ DÍLCE DÍLCE PRO STUDNY ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY NÁDRŽE VSAKOVACÍ SYSTÉMY ČERPACÍ STANICE ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK LAPÁKY TUKŮ

2011


Nečtu editorialy a úvodníky. Znám je všechny, i  ty, co ještě nebyly napsány. Nejnudnější jsou ty v  katalozích výrobců čehokoliv a obchodníků s čímkoliv. I když někdy nelžou. Všichni žijeme reálné životy a každý z nás to má v tom svém nejtěžší. Jen naše civilizační slušnost a  ohleduplnost nás vede k  tomu, že posloucháme toho druhého, přestože my to máme těžší než on. Většinou. Nechceme Vám znesnadňovat Váš život. Nechceme Vás ničím obtěžovat ... Už vůbec ne sdělováním, že naše výrobky jsou nejlepší, nejkvalitnější ... a my naplněni snahou Vám ve všem pomoci a ještě se při tom usmívat. To vše skoro zadarmo. Chceme Vás u nás s úsměvem přivítat. Chceme Vám během 4 minut poradit a během 1 minuty Vás obsloužit. Bez čekání, bez problémů, z Vašeho pohledu co nejjednodušeji. Pak poděkovat za Vaši přízeň. Samozřejmě, můžeme se Vám věnovat i  nekonečně dlouho a  s  nekonečnou péčí. Když Vy budete chtít. Budeme laskaví a usměvaví. Vždy vděční, že jste k nám přišli.


CURRICULUM VITAE 1. Nikdy nezapomenu, že před pár lety jsem řídil Trabanta a vlastnil pouze červené trenýrky a bílý nátělník. A byl jsem mladý, nadějný, bezpartijní referent. Bez sametové revoluce navždy referent. Děsím se návratu. 2. Těžce jsem snášel příchod padesátky. A  její trvání. Od  letošního února je mi 54. Stesk mě přešel, konečně si přijdu zase mladý a  motivovaný. Tenhle stav už prý trvá až do konce. 3. Nevyměnil jsem manželku za  novou. Neplánuji to. I  kdyby ta nová byla tlumočnice. Manželka je inteligentní, skvělá, krásná. Je o  dva roky mladší, tudíž velmi mladá. Vydržela se mnou všechno, není fér to dnes a  denně nevnímat. Pro jistotu píšu náš veškerý majetek na  ni, abych se při případné zblbělosti vrátil opět do  červených trenýrek. 4. Mám tři děti. Jsou zdravé, chytré a všichni říkají, že krásné. Jsou mi měřítkem mladosti, inteligence a  laskavosti. Protože mě laskavě snášejí. Nestydí se za  mě, dokonce mě představují svým kamarádům a vrstevníkům. Jsem jim za to vděčný. 5. Na  začátku „besťácké“ kariéry, to jest na  začátku devadesátých let, jsem si nekoupil silné a  dynamické BMW, i  když už jsem na  něj měl. A  nebudu psát proč, abych se někoho nedotkl. 6. Nikdy jsem nedržel v ruce golfovou hůl. Neplánuji to. 7. Nemám jachtu, jachtičku, motorku, vodní skútr, ani vrtulník. Neplánuji to. S  výjimkou Harleye. V 70ti letech si ho chci v New Yorku koupit a přejet na něm Ameriku na západ.

Ing. Tomáš Březina *1957 předseda představenstva BEST, a.s.

8. Mám jeden standardní notebook a jeden podstandardní mobil. Většinou je vypnutý. Je mně líto jedinců, co to mají naopak. 9. Létám málo, vždy economy třídou. (Ne)závidím manažerům v  business, že si mohou dát libovolné množství whisky zdarma a  číst prestižní časopisy. Nemůžu za  to, hned mě také napadne, z  jaké firmy asi jsou a  jakou pozici asi zastávají. Pokud je neznám. Většinou je neznám. Pak si natáhnu nohy do  uličky a  nesnáším, když mě do  nich letuška kope. 10. Občas mluvím víc, zřetelněji a  tvrději než je v  kraji zvykem. Od  mlada. Rodiče i ve školách mně říkali, že to nemám dělat a že na to doplatím. Že to nikam nedotáhnu. Také mně to psali do  posudků a  snižovali známku z  chování. I  jiné známky. Stále přemýšlím, jestli se spletli oni nebo já. 11. Nebarvím si vlasy, abych vypadal mladší. 12. Jsem pravdomluvný. Nekouřím. Piji. 13. Ročně najezdím skoro 100 tisíc km. Řídím si sám. Šestý rok Jaguára. Miluji ho a všechno mu odpustím. Ženy a děti okolo mě říkají, že by chtěly být mým Jaguárem.

PROFIL BEST, a.s. BEST, a.s., je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. Byl založen ihned po  pádu komunistického režimu v  roce 1990 na  zelené louce, dnes obsazuje dominantní část tuzemského trhu ve  svém sektoru. Exportuje do  Německa, Rakouska, Polska a  na  Slovensko. Vlastní sedm výrobních areálů ve  všech regionech Čech a  Moravy, ve  kterých vyrábí ve  23 továrnách. Od  jara 2010 v  Praze-Nehvizdech vlastní a  provozuje největší obchodní a  architektonické centrum s  betonovými výrobky v  ČR. Připravuje výstavbu nového výrobního areálu na  Moravě. Staví nový výrobní areál v  Rumunsku. Vlastní 3 štěrkopískové lomy. BEST, a.s., má celková aktiva ve  výši cca 2,2 miliardy Kč. Konsolidované výnosy za  rok 2010 činily více než 1,3 miliardy Kč. Zaměstnává necelých 500 vlastních zaměstnanců a dalších 500 osob trvale pro společnost pracuje v servisních činnostech. Od svého vzniku BEST, a.s., hospodaří se ziskem, který je vždy investován zpět do firmy. Od svého založení odvedl BEST, a.s., státu na daních více než 2,8 miliardy Kč. Zakladatelem, stoprocentním vlastníkem a  předsedou představenstva společnosti BEST, a.s., je Tomáš Březina. Považuje se za  geneticky obdařeného člověka s  vrozenou intuicí. Nepřeceňuje vzdělání, u  svých podřízených jej ani nezná. Preferuje jejich skutečný výkon, sociální inteligenci, loajalitu, zanícenost. Skvěle se mu spolupracuje se ženami. Nesnáší odbory, ve  firmě nejsou. Je zakladatelem svého průmyslového odvětví v  ČR, prezidentem Svazu betonářů v  České republice. V  roce 2007 byl zvolen Podnikatelem roku ČR a  reprezentoval naši zemi ve  světovém finále této soutěže v Monte Carlu.

BEST, a.s., jedna z největších firem na výrobu betonových stavebních prvků ve střední Evropě.

BEST, a.s., v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH za rok 2010 obsadil 6. místo. Je to nejvyšší příčka, kterou v soutěži získala skutečně privátní a česká firma.

Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., je držitelem titulu Podnikatel roku 2007 v ČR. Nejprestižnější individuální podnikatelské ocenění je udělováno v 50ti ekonomicky vyspělých zemích světa.


22. LEDNA 2011 SPOLEČNOST BEST, a.s., OSLAVILA DVACÁTÉ NAROZENINY TAK JSME ZAČÍNALI ... JMÉNO BEST Jméno je strašně důležité, provází člověka nebo firmu celý jejich život. Jeho nositel se s ním musí cítit dobře a být rodičům vděčný, že pojmenovali dobře. BEST je moje čtvrté dítě. A  jediné, které jsem opravdu porodil, ty tři první porodila moje manželka. Také jediné, kterému jsem dal jméno sám. Skvělé jméno, motivující, dvakrát pravdivé.

BEtonové Stavební Tvarovky. Nejlepší. Vymýšlel jsem ho necelé čtyři měsíce. Napsal si stovky vlastních nápadů, prostudoval několik slovníků cizích slov. A když mě to konečně napadlo, dalších pět měsíců, než jsme byli zaregistrováni, jsem přemýšlel, zda si s  tím jménem nebereme příliš velké sousto. Na druhou stranu, každý den vstávám i uléhám s motivací dělat našemu jménu čest. Jsou to nervy ...

ZAČÁTEK NA ZELENÉ LOUCE Začínali jsme ve dvou, moje asistentka a já. Pracovali jsme spolu v předchozím zaměstnání. Vždy jsme počkali, až ostatní odejdou, pak asistentka volala budoucím partnerům a  představovala mě jako generálního ředitele. Volala do  bank, dodavatelským firmám, úřadům. Oba jsme byli referenti. Ona si vždy myslela, že je lepší referentka, než já. Roky je naší finanční ředitelkou. Pak jsme byli čtyři a  naší první kanceláří byla část obývacího pokoje asistentky. S  jedním malým psacím stolem, s  ještě menším jídelním stolem, a  s  velkým fíkusem. Asistentka seděla v  čele (byl to její pokoj i  nábytek), my ostatní okolo. Snažili jsme se chodit včas, protože ten poslední z nás zápasil v naší kanceláři o místo s fíkusem. Měli jsme jeden telefon s vytáčecím číselníkem. V této kanceláři jsme podepsali i náš první kontrakt na první výrobní technologickou linku do naší první výrobní haly. Měl hodnotu cca 60 mil. Kčs a v roce 1990 to byly násobně větší peníze než dnes. Dodavatelem byla německá firma, tehdy v oboru nejlepší na světě. S jejich zástupci se stýkáme dodnes, oni nám po  letech řekli, že to pro ně byl tehdy fascinující zážitek. Ten příběh, ten prostor i  fakt, že si na WC museli poprvé v  životě držet kolenem padající prkénko. Já jim na  oplátku řekl, že před jejich příchodem jsem vybojoval jeden z největších úspěchů života ... přesvědčil jsem asistentku, aby je nedonutila vyzout se z bot do ponožek ... Koupili jsme od  rybnického starousedlíka pole. Šest týdnů projektovali, čtyři týdny stavebně povolovali. Psal se rok 1991, bylo nekonečně méně úředníků a předpisů, všichni navíc v  porevoluční euforii fandili. Pak jsme pokosili obilí a  začali stavět. Za  osm měsíců začali vyrábět. A prodávat. Tržit první peníze. Pak jsme si postavili administrativní budovu, do ní koupili nábytek a opustili obývací pokoj ... Nejzajímavější na tomto příběhu je fakt, že takto z nuly nezačal žádný z našich konkurentů. Všichni měli jinou startovní pozici, všichni něco zprivatizovali. Pozemky, fabriky, stroje. Ne náhodou jsme je nechali daleko za sebou, většina z nich již neexistuje.


NA TOM JSME TO, MIMO JINÉ, POSTAVILI ... KVALITA JE POSTOJ Přemýšleli jsme vždy ve velkém. Naše první technologie (a ty další vždy také) byla nejlepší na světě. A nová, nikoli second hand. Samozřejmě nekonečně dražší, než ostatní možnosti a  nabídky. Na  druhou stranu, tímto naším krokem jsme okamžitě vstoupili do  první ligy výrobců naší komodity i  v  mezinárodním měřítku. Okamžitě jsme mohli produkovat a  na  trh dodávat nejvyšší kvalitu. A  proto exportovat do  západní Evropy. Na  počátku devadesátých let činil náš export 100 %. Především do Německa a Rakouska. Postupně jsme přitom rozvíjeli trh i v České republice. Před patnácti lety jsme získali certifikaci ISO. Jako první v našem oboru v České republice. Dva roky to pro nás znamenalo konkurenční výhodu, pak se však z tohoto certifikačního procesu stal byznys a ISO obdrželi všichni. Všichni všechny řady ISO. Včetně zlatých a zítra zřejmě diamantových certifikátů. Zrušil bych všechna ISO. Jako první na  světě jsme loni začali používat QAVER, revoluční systém pro kontinuální kontrolu kvality našich výrobků. Letos tento systém doplňujeme hloubkovým chemickým ošetřováním téměř každého našeho výrobku QSAVE. Na vývoji tohoto ošetřování a zvýšení kvality spolupracujeme s jednou tuzemskou a dvěma zahraničními laboratořemi. Výroba a kontrola podle evropských norem nás opravňuje používat značku CE. Porovnáme-li naši kvalitu s evropskou normou ČSN EN 1338, mají naše výrobky dvacetkrát větší odolnost proti povětrnostním vlivům, než tato norma požaduje. Z vlastního rozhodnutí od letošního roku kontrolujeme a  certifikujeme naše výrobky i  dle německé řady evropských norem DIN EN 1338, 1339 ..., které jsou obecně považovány za nejkomplexnější a nejtvrdší na světě.

TRVALE SE ROZVÍJÍME Organicky jsme se rozvíjeli od svého vzniku do roku 2009. To znamená, že jsme každý rok postavili novou fabriku. Někdy i dvě. Na zelené louce v nově budovaném výrobním areálu v novém regionu. Nebo již v některém ze stávajících výrobních areálů, jako jeho rozšíření a jeho kapacitní a sortimentní posílení. V  závěru roku 2009 jsme koupili konkurenční společnost BETA Olomouc, a.s. Byl to, zatím, náš první akviziční krok. Během pár týdnů jsme provedli věcnou a  personální restrukturalizaci této společnosti, uzavřeli jsme neproduktivní centrálu a  neproduktivní závody, propustili neproduktivní pracovníky. Během pár měsíců jsme provedli stavební a technologickou restrukturalizaci zbývajících, nosných třech výrobních areálů v Ostravě, v Božicích, v Mohelnici, a začali jsme je investičně rozvíjet. A také jsme začali měnit vnitřní lidské klima, filosofii, očekávání. Prostřednictvím závodu v  Mohelnici jsme vstoupili do, pro nás, nové komodity betonové prvky pro podzemní sítě. Ví se, že jsme svou pracovitostí, invencí, cílevědomostí, strategií během svojí existence získali největší podíl na trhu v našem průmyslovém sektoru. Ale málo se ví, že jsme svojí silnou pozicí ubránili český trh pro české firmy a české výrobky v našem sektoru. Je nám líto, že se to málo ví, že se to málo oceňuje. Ne kvůli naší (ne)skromnosti. Ale kvůli (ne) bohatnutí naší republiky, kvůli lepší či horší budoucnosti našich dětí. I  v  této, pro nás nové, komoditě se chceme trvale rozvíjet. Chceme být i  v  této komoditě nejlepší.

5


REVOLUČNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ŠACHTOVÝCH DEN, PRVNÍ V ČR

V letošním roce uvádíme do provozu unikátní výrobní linku německého dodavatele technologií, společnosti Prinzing. Primuss - vysoce výkonný robot značky Prinzing - nám umožní nabízet zákazníkům monolitická šachtová dna s jakoukoli geometrií vnitřního žlabu a libovolnou možností trubního napojení. Profily samotných žlabů jsou tvarově ideální a zaručují maximální možný průtok. Unikátnost a ojedinělost této technologie spočívá ve výrobě celého šachtového dna jedinou výrobní operací robotickým způsobem.

6


BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 M

8

BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 M

11

BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 F, DN 800 F

15

BEST – ULIČNÍ VPUSTI

18

BEST – ŠACHTOVÉ POKLOPY

20

BEST – MELIORAČNÍ ŠACHTICE

22

BEST – VSAKOVACÍ DÍLCE

23

BEST – DÍLCE PRO STUDNY

24

BEST – ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY

25

BEST – NÁDRŽE

26

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

28

BEST – RETENČNÍ NÁDRŽE

30

BEST – VSAKOVACÍ SYSTÉMY

32

BEST – ČERPACÍ STANICE

34

BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

36

BEST – LAPÁKY TUKŮ

42

7


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 M

kanalizační šachty jsou určeny ke stavbě vodotěsných vstupních a revizních šachet na kanalizačním řadu při použití těsnicího profilu splňuje tvar spoje nejnáročnější požadavky na těsnost spojů vertikálních dílců kanalizačního řadu na šachtová dna lze napojit kanalizační potrubí DN 700, 800, 900, 1000, 1100 a 1200 úhly napojení do šachtového dna jsou v rozmezí od 120° do 240°, stupňované po pěti stupních manipulace šachtových den se provádí pomocí lanových smyček, které se šroubují do zabudovaných závitnic RD 30 u skruží a přechodových desek je manipulace prováděna pomocí lanových smyček šroubovaných do zabudovaných závitnic RD 16

kanalizační šachty včetně šachtových den jsou opatřeny ocelovými stupadly s PE povlakem nástupnice (kyneta) u šachtového dna je standardně prováděna do 2/3 výšky vývodu, na přání zákazníka ji lze provést v 1/2 nebo 1/1 výšky žlabu max. převýšení přítoku je 10 mm prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45 každou zakázku je vždy nutné obchodně a technicky upřesnit – viz objednávkový list

160

poklop BEGU D400 vyrovnávací prstenec AR-V 625 x 80

80 140

Prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1500 M s přechodem na  DN 1000 M

kapsové stupadlo (K) 670

kónus SH-M 1000/625 x 670 PS+K

ocelové stupadlo (PS) D 1000

120

1000

skruž SR-M 1000 x 1000 PS

těsnost šachty zajišťuje elastomerové těsnění 500

skruž SR-M 1000 x 500 PS

přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS 140

180

NÁSTUPNICE

šachtové dno SU-M 1500 x 1750 DN ...

Legenda: Z - zesílené zatížení PS - ocelové stupadlo s PE povlakem K - kapsové stupadlo 8

1750

těsnost šachty zajišťuje elastomerové těsnění

stavební výška

D 1500

380

250

skruž SR-M 1000 x 250 PS


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 M Š A C H T O VÁ D N A D N 1 5 0 0  M prefabrikovaná šachtová dna jsou určena ke stavbě vodotěsných vstupních a revizních šachet na kanalizačním řadu možnosti zakázkového provedení úpravy vnější a vnitřní stěny za příplatek: vnější: trojnásobný penetrační nátěr, který zabraňuje prorůstání kořenových systémů do struktury betonu a chrání beton proti jeho korozi vnitřní: žlab – beton (B) nástupnice – b eton (B) kamenina (K) kamenina (K) čedič (C) čedič (C) kyselinovzdorná cihla (S)

PŮDORYS pootočený o 90°

PŘÍVOD

VÝTOK

ŘEZ A - A

NÁSTUPNICE

0

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

orientační hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

poznámka

D

H

t

f

ks

ks

SU-M 1500 x 1750 DN BB

13 100,- Kč

1500

1750

180

300

4800

4

mezní únosnost Pu 80 kNm-1; loženo bez palet

SU-M 1500 x 1750 DN KB

15 000,- Kč

1500

1750

180

300

4800

4

SU-M 1500 x 1750 DN KK

16 900,- Kč

1500

1750

180

300

4800

4

SU-M 1500 x 1750 DN KS

18 800,- Kč

1500

1750

180

300

4800

4

SU-M 1500 x 1750 DN CC

20 700,- Kč

1500

1750

180

300

4800

4

SU-M-D 1500 x 1750

9 000,- Kč

1500

1750

180

300

4800

4

Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním přívodem a bez osazení přívodu a vývodu vložkami sloužícími k napojení kanalizačního řadu. Podle požadavku zákazníka je k výše uvedené ceně dokalkulováno 500,- Kč na druhý a každý další přívod. Ceníková cena šachtových den nezahrnuje cenu šachtových vložek, tato bude dokalkulována individuálně dle požadovaného typu vložek.

Legenda: D - rovné dno

Příklad značení výrobků: SU-M 1500 x 1750 DN KB = prvek s názvem SU-M, vnitřním průměrem 1500 mm, výškou 1750 mm, žlabem s úpravou z kameniny K_ a nástupnicí z betonu _B

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

poznámky:

9


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 M SKRUŽE DN 1500 M skruže jsou určeny pro stavbu kanalizačních vodotěsných šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavbu jímek tloušťka stěny skružových dílců a přechodových desek 140 mm pro manipulaci jsou zabudovány závitnice RD 16, do kterých se šroubují lanové úchyty

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

ks

ks

SR-M 1500 x 500 PS

3 800,- Kč

1500

500

140

1008

12

SR-M 1500 x 1000 PS

4 800,- Kč

1500

1000

140

1884

6

poznámka

mezní únosnost Pu 80 kNm-1 loženo bez palet

Legenda: PS - ocelové stupadlo s PE povlakem

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

P Ř E C H O D O V É D E S K Y D N 1 5 0 0  M AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS

přechodové desky se používají u kanalizační šachty, kde je potřeba zúžení na DN 1000, 800, 625 mm pro manipulaci jsou zabudovány závitnice RD 16, do kterých se šroubují lanové úchyty

RD 16

AP-M 1500/1000 x 280 Z PS RD 16

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks D

D1

D2

H

t

ks

ks

AP-M 1500/625 x 280 Z

4 300,- Kč

1500

625

1780

280

140

1083

12

AP-M 1500/800 x 280 Z PS

4 300,- Kč

1500

800

1780

280

140

990

6

AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS

4 300,- Kč

1500

1000

1780

380

140

1050

6

AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS ST

4 500,- Kč

1500

1000

1780

380

140

1050

6

AP-M 1500/1000 x 280 Z PS

4 300,- Kč

1500

1000

1780

280

140

890

6

Legenda: Z - zesílené zatížení

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

poznámka

mezní únosnost Pu 200 kNm-1 loženo bez palet

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů. PS - ocelové stupadlo s PE povlakem

ST - otvor umístěn ve středu desky

V Y R O V N ÁVA C Í P R S T E N C E vyrovnávací prstence slouží k vyrovnání stavebních výšek kanalizačních šachet na úroveň terénu nebo vozovky

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

na tyto prvky se nevztahují slevy

D

H/H1

t

paleta

ks

paleta

paleta

ks

AR-V 625 x 40

122,- Kč

625

40

120

20

27,5

580

20

400

AR-V 625 x 60

134,- Kč

625

60

120

16

40,0

670

20

320

AR-V 625 x 80

153,- Kč

625

80

120

12

54,0

678

20

240

AR-V 625 x100

171,- Kč

625

100

120

10

68,0

710

20

200

AR-V 625 x 120

178,- Kč

625

120

120

9

81,0

759

20

180

AR-V 625 x 60/40

167,- Kč

625

60/40

120

16

44,0

734

20

320

AR-V 625 x 60/100

178,- Kč

625

100/60

120

14

53,0

772

20

280

poznámka

loženo na paletách (hmotnost palety 30 kg započtena)

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

10


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 M

kanalizační šachty jsou určeny ke stavbě vodotěsných vstupních a revizních šachet na kanalizačním řadu při použití těsnicího profilu splňuje tvar spoje nejnáročnější požadavky na těsnost spojů na šachtová dna lze napojit kanalizační potrubí od  DN 100 do DN 600 do šachtového dna i následujících dílců je možné dle požadavku vrtáním vytvořit otvory o průměrech 40, 55, 80, 170, 210, 226, 270, 276, 310, 341, 350, 380, 400, 426, 550, 650 mm (ceny vrtání diamantovými korunkami naleznete na str. 28) u šachtového dna je možné dle požadavku upravovat osové výšky, úhly (odklonění osy přívodu od osy vývodu v rozpětí od 90° do 270°) a počet přívodů šachtová dna je možné dodat se šikmým vstupem a výstupem (dle tabulky na str. 13)

pro manipulaci se skružemi a šachtovými dny jsou používány DEHA závěsy (2,5 t), které jsou umístěny u skružových dílců shora v 1/3 výšky dílce, u šachtových den na dosedací ploše zámku kanalizační šachty včetně šachtových den jsou opatřeny ocelovými stupadly s PE povlakem nástupnice (kyneta) u šachtového dna je standardně prováděna do 1/1 výšky vývodu dle DIN 4034 převýšení přítoku je 10 mm prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45 každou zakázku je vždy nutné obchodně a technicky upřesnit - viz objednávkový list šachtová dna DN 1000 M se používají i pro systémy kanalizačních šachet DN 1000 F (DIN 4034/II)

160

poklop BEGU D400 vyrovnávací prstenec AR-V 625 x 80

80 140

Prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 M

kapsové stupadlo (K) 670

kónus SH-M 1000/625 x 670 PS+K

ocelové stupadlo (PS)

1000

skruž SR-M 1000 x 1000 PS

těsnost šachty zajišťuje elastomerové těsnění 120 500

skruž SR-M 1000 x 500 PS

250

skruž SR-M 1000 x 250 PS

NÁSTUPNICE

150

785

D 1000

stavební výška

šachtové dno SU-M 1000 x 785 DN 300 typ a výška šachtového dna dle profilu kanalizace

Legenda: PS - ocelové stupadlo s PE povlakem K - kapsové stupadlo 11


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 M Š A C H T O VÁ D N A D N 1 0 0 0  M prefabrikovaná šachtová dna jsou určena ke stavbě vstupních a revizních šachet na kanalizačním řadu možnosti zakázkového provedení úpravy vnější a vnitřní stěny za příplatek: vnější: trojnásobný penetrační nátěr, který zabraňuje prorůstání kořenových systémů do struktury betonu a chrání beton proti jeho korozi vnitřní: žlab – b eton (B) nástupnice – beton (B) kamenina (K) kamenina (K) polypropylen (P) polypropylen (P) čedič (C) čedič (C) kyselinovzdorná cihla (S)

VERTIKÁLNÍ ŘEZ A - A

NÁSTUPNICE

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

orientační hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

f

ks

ks

SU-M 1000 x 585 DN 150 BB

2 800,- Kč

1000

585

150

150

1123

14

SU-M 1000 x 635 DN 200 BB

2 800,- Kč

1000

635

150

150

1363

14

SU-M 1000 x 685 DN 250 BB

2 900,- Kč

1000

685

150

150

1463

14

SU-M 1000 x 785 DN 300 BB

2 900,- Kč

1000

785

150

150

1614

14

SU-M 1000 x 885 DN 400 BB

4 600,- Kč

1000

885

230

150

2417

9

SU-M 1000 x 985 DN 500 BB

4 700,- Kč

1000

985

230

150

2566

9

SU-M 1000 x 1085 DN 600 BB

4 800,- Kč

1000

1085

230

150

2661

8

SU-M 1000 x 720 DN ... PP

9 600,- Kč

1000

720

150

230

1490

14

SU-M 1000 x 920 DN ... PP

12 700,- Kč

1000

920

250

230

2820

8

SU-M 1000 x 1120 DN ... PP

14 200,- Kč

1000

1120

250

270

3100

7

SU-M-D 1000 x 685

2 700,- Kč

1000

685

150

150

1160

14

SU-M-D 1000 x 1085

3 700,- Kč

1000

1085

150

150

1640

14

poznámka

mezní únosnost Pu 80 kN/m-1; loženo bez palet Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním přívodem a bez osazení přívodu a vývodu těsněním sloužícím k napojení kanalizačního řadu. Podle požadavku zákazníka je k výše uvedené ceně dokalkulováno 300,- Kč na druhý a každý další přívod. Ceníková cena šachtových den nezahrnuje cenu šachtového těsnění, tato bude dokalkulována individuálně dle požadovaného typu potrubí. U šachtových den v provedení PP jsou vedlejší přívody kalkulovány individuálně.

Příklad značení výrobků: SU-M 1000 x 635 DN 200 BB = prvek s názvem SU-M, vnitřním průměrem 1000 mm, výškou 635 mm, žlabem a nástupnicí z betonu

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

Ceník příplatků za vnitřní úpravy žlabu a  nástupnice DN potrubí

ceny bez DPH/ks KB úprava žlabu: kamenina úprava nástupnice: beton

KK úprava žlabu: kamenina úprava nástupnice: kamenina

KS úprava žlabu: kamenina úprava nástupnice: kyselinovzdorná cihla

CC úprava žlabu: čedič úprava nástupnice: čedič

DN 150

600,- Kč

1 600,- Kč

1 400,- Kč

1 500,- Kč

DN 200

600,- Kč

1 600,- Kč

1 400,- Kč

1 500,- Kč

DN 250

700,- Kč

1 700,- Kč

1 500,- Kč

1 600,- Kč

DN 300

700,- Kč

1 700,- Kč

1 500,- Kč

1 600,- Kč

DN 400

1 000,- Kč

1 800,- Kč

1 600,- Kč

2 300,- Kč

DN 500

1 600,- Kč

2 400,- Kč

2 300,- Kč

2 600,- Kč

DN 600

3 500,- Kč

4 300,- Kč

4 200,- Kč

4 500,- Kč

Uvedené ceny je nutno připočíst k základnímu typu šachtových den v provedení BB.

poznámky:

12


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 M systém naklopení otvorů

HLAVNÍ PŘÍVOD PŮDORYS

NÁSTUPNICE

VEDLEJŠÍ PŘÍVOD

VÝTOK

DN (mm)

vyklonění otvorů od vertikální osy

150 - 300

5°, 10°, 15°

400

5°, 10°

500 - 600

S K R U Ž E A K Ó N U S Y D N 1 0 0 0  M skruže a kónusy (přechodové skruže) jsou určeny pro stavbu kanalizačních vodotěsných šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavbu jímek tloušťka stěny skruží, kónusů, přechodových desek a prstenců 120 mm pryžové těsnění není součástí výrobku, nutno zakoupit samostatně dle počtu spojů (nabídka na str. 28)

skruž

kónus

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

skruže

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

ks

ks

650,- Kč

1000

250

120

254

80

SR-M 1000 x 500 PS

950,- Kč

1000

500

120

506

40

SR-M 1000 x 1000 PS

1 600,- Kč

1000

1000

120

1013

20

650,- Kč

1000

250

120

254

80

SR-M 1000 x 500 PS/DEHA

950,- Kč

1000

500

120

506

40

SR-M 1000 x 1000 PS/DEHA

1 600,- Kč

1000

1000

120

1013

20

D/D1

H

t

ks

ks

SR-M 1000 x 250 PS

SR-M 1000 x 250 PS/DEHA

kónusy SH-M 1000/625 x 670 PS+K

1 200,- Kč

1000/625

670

120

570

30

SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA

1 200,- Kč

1000/625

670

120

570

30

Legenda: DEHA - kotvy pro snadnou manipulaci pomocí kulové spojky DEHA PS - ocelové stupadlo s PE povlakem K - kapsové stupadlo

poznámka

mezní únosnost Pu 80 kNm-1 loženo bez palet

mezní únosnost Pu 80 kNm-1 loženo bez palet

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě.

P Ř E C H O D O V É D E S K Y D N 1 0 0 0  M manipulační oka

přechodové desky se používají u kanalizační šachty, u které není možné z důvodu celkové nízké stavební výšky použít kónusu (přechodové skruže) pro snazší manipulaci desky osazeny 3 kusy manipulačních ok

D D2

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

AP-M 1000/625 x 270 Z

2 600,- Kč

Legenda: Z - zesílené zatížení

D1

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

D1

D2

H

t

paleta

ks

paleta

palet

ks

1000

625

1240

270

120

2

453

936

18

36

poznámka

mezní únosnost Pu 200 kNm-1; loženo na paletách Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě.

13


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 M V Y R O V N ÁVA C Í P R S T E N C E vyrovnávací prstence slouží k vyrovnání stavebních výšek kanalizačních šachet na úroveň terénu nebo vozovky

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

na tyto prvky se nevztahují slevy

D

H/H1

t

paleta

ks

paleta

paleta

ks

AR-V 625 x 40

122,- Kč

625

40

120

20

27,5

580

20

400

AR-V 625 x 60

134,- Kč

625

60

120

16

40,0

670

20

320

AR-V 625 x 80

153,- Kč

625

80

120

12

54,0

678

20

240

AR-V 625 x100

171,- Kč

625

100

120

10

68,0

710

20

200

AR-V 625 x 120

178,- Kč

625

120

120

9

81,0

759

20

180

AR-V 625 x 60/40

167,- Kč

625

60/40

120

16

44,0

734

20

320

AR-V 625 x 60/100

178,- Kč

625

100/60

120

14

53,0

772

20

280

poznámka

loženo na paletách (hmotnost palety 30 kg započtena)

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

poznámky:

14


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 F, DN 800 F

kanalizační šachty jsou určeny ke stavbě vstupních a revizních šachet na kanalizačním řadu při stavbě kanalizační šachty s tloušťkou stěny 90 mm je nutno vždy použít šachtové dno DN 1000 M (viz str. 12) a jako první díl nad šachtovým dnem přechodový díl SR-MF 1000 x 300 PS na šachtová dna lze napojit všechny druhy potrubí používané v kanalizačních systémech od průměru 100 mm do průměru 600 mm do šachtového dna i následujících dílců je možné dle požadavku vrtáním vytvořit otvory o průměrech 40, 55, 80, 170, 210, 226, 270, 276, 310, 341, 350, 380, 400, 426, 550, 650 mm (ceny vrtání diamantovými korunkami naleznete na str. 28) u šachtového dna je možné dle požadavku upravovat osové výšky, úhly (odklonění osy přívodu od osy vývodu v rozpětí od 90° do 270°) a počet přívodů

šachtová dna je možné dodat se šikmým vstupem a výstupem (dle tabulky na str. 16) kanalizační šachty včetně šachtových den jsou opatřeny ocelovými stupadly s PE povlakem nástupnice (kyneta) u šachtového dna je standardně prováděna do 1/1 výšky vývodu dle DIN 4034 převýšení přítoku je 10 mm těsnost spoje mezi šachtovým dnem a přechodovým dílem zajišťuje elastomerové těsnění, další spoje jsou těsněny pěnou prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45 každou zakázku je vždy nutné obchodně a technicky upřesnit - viz objednávkový list

Prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 F s přechodem na  DN 800 F 80 160

poklop BEGU D400 vyrovnávací prstenec AR 625 x 80

350

kónus SH-F 800/625 x 350 K kapsové stupadlo (K)

500

skruž SR-F 800 x 500 PS

90

250

skruž SR-F 800 x 250 PS D 800

300

kónus SH-F 1000/800 x 300 PS

1000

ocelové stupadlo (PS)

skruž SR-F 1000 x 1000 PS 90

D 1000

přechodový díl SR-MF 1000 x 300 PS 300

120

785

NÁSTUPNICE šachtové dno SU-M 1000 x 785 DN 300 typ a výška šachtového dna dle profilu kanalizace

stavební výška

150

Legenda: PS - ocelové stupadlo s PE povlakem K - kapsové stupadlo 15


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 F, DN 800 F

systém naklopení otvorů

HLAVNÍ PŘÍVOD PŮDORYS

NÁSTUPNICE

VEDLEJŠÍ PŘÍVOD

DN (mm)

vyklonění otvorů od vertikální osy

150 - 300

5°, 10°, 15°

400

5°, 10°

500 - 600

VÝTOK

P Ř E C H O D O V Ý D Í L , S K R U Ž E A K Ó N U S Y D N 1 0 0 0 F, D N 8 0 0 F přechodový díl

kónus

skruže a kónusy (přechodové skruže) jsou určeny pro stavbu kanalizačních šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavbu jímek přechodový díl se používá pro redukci typu a tvaru zámku při výstavbě kanalizačních šachet s tloušťkou stěny 90 mm (DN 1000 F), a to vždy jako první díl nad šachtovým dnem tloušťka stěny skruží, kónusů, přechodových desek a vyrovnávacích prstenců 90 mm (tloušťka stěny přechodového dílu 120 mm)

skruž

H

D1

D

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

přechodový díl SR-MF 1000 x 300 PS

700,- Kč

skruže

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

ks

ks

1000

300

120

260

70

D

H

t

ks

ks

SR-F 1000 x 250 PS

500,- Kč

1000

250

90

185

80

SR-F 1000 x 500 PS

750,- Kč

1000

500

90

370

40

SR-F 1000 x 1000 PS

1 350,- Kč

1000

1000

90

740

20

SR-F 800 x 250 PS

400,- Kč

800

250

90

150

96

SR-F 800 x 500 PS

600,- Kč

800

500

90

300

48

SR-F 800 x 1000 PS

950,- Kč

800

1000

90

600

24

D/D1

H

t

ks

ks

kónusy SH-F 1000/625 x 600 PS+K

850,- Kč

1000/625

600

90

430

30

SH-F 1000/800 x 300 PS

500,- Kč

1000/800

300

90

210

60

SH-F 800/625 x 350 K

500,- Kč

800/625

350

90

217

Legenda: PS - ocelové stupadlo s PE povlakem K - kapsové stupadlo

16

výrobní rozměry (mm)

20

poznámka

mezní únosnost Pu 80 kNm-1; loženo bez palet

mezní únosnost Pu 47 kNm-1 loženo bez palet

mezní únosnost Pu 47 kNm-1 loženo bez palet

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě.


BEST – KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 F, DN 800 F P Ř E C H O D O V É D E S K Y D N 1 0 0 0 F, D N 8 0 0 F přechodové desky se používají u kanalizační šachty, u které není možné z důvodu celkové nízké stavební výšky použít kónusu (přechodové skruže) pro snazší manipulaci desky osazeny 3 kusy manipulačních ok

manipulační oka

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

D1

D2

H

t

paleta

paleta

ks

paleta

ks

AP-F 1000/625 x 170 Z

2 600,- Kč

1000

625

1180

170

90

2

365

760

18

36

AP-F 1000/800 x 220 Z PS

2 300,- Kč

1000

800

1180

220

90

2

390

810

18

36

AP-F 800/625 x 125 Z

2 000,- Kč

800

625

980

125

90

2

175

380

20

40

AP-F 800/625 x 175 Z

2 300,- Kč

800

625

980

175

90

2

240

510

20

Legenda: Z - zesílené zatížení PS - ocelové stupadlo s PE povlakem

40

poznámka

mezní únosnost Pu 200 kNm-1 loženo na paletách (hmotnost palety 30 kg započtena)

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě. Ostatní výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

V Y R O V N ÁVA C Í P R S T E N C E vyrovnávací prstence slouží k vyrovnání stavebních výšek kanalizačních šachet na úroveň terénu nebo vozovky

H1

∅ 825

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

na tyto prvky se nevztahují slevy

D

H/H1

t

paleta

ks

paleta

paleta

ks

AR 625 x 40

107,- Kč

625

40

100

20

23

490

20

400

AR 625 x 60

117,- Kč

625

60

100

16

33

558

20

320

AR 625 x 80

129,- Kč

625

80

100

12

44

558

20

240

AR 625 x100

140,- Kč

625

100

100

10

55

580

20

200

AR 625 x 120

147,- Kč

625

120

100

9

66

624

20

180

AR 625 x 60/40

140,- Kč

625

60/40

100

16

32

542

20

320

AR 625 x 60/100

147,- Kč

625

100/60

100

14

44

646

20

280

poznámka

loženo na paletách (hmotnost palety 30 kg započtena)

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

poznámky:

17


BEST – ULIČNÍ VPUSTI

uliční vpusti jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě uliční dešťová vpusť může být osazena lapačem nečistot (kalovým košem) s kalovou prohlubní, nebo s odtokem ve spodní části prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45

Uliční vpusť vtoková mříž C250 obrubník BEST – MONO I skruž s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny prstenec TBV-Q 390/60 prstenec TBV-Q 660/180 skruž TBV-Q 500/290 kalový koš A4

skruž TBV-Q 500/590 skruž s výtokem a vložkou

skruž s výtokem TBV-Q 500/590/200 V dno s kalovou prohlubní TBV-Q 500/626 D

Legenda: D - rovné dno VD - dno s výtokem (bez vložky) 150 VVD - dno s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 150 200 VVD - dno s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 200 V - skruž s výtokem (bez vložky) 150 VV - skruž s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 150 200 VV - skruž s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 200 S - vyrovnávací prstenec šikmý K - skruž s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny

18

dno s odtokem ve spodní části


BEST – ULIČNÍ VPUSTI DNA, SKRUŽE Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

dna

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

ks

ks

TBV-Q 500/190 D

400,- Kč

500

190

50

78

120

TBV-Q 500/626 D

600,- Kč

500

626

50

175

100

TBV-Q 500/626/200 VD

640,- Kč

500

626

50

232

100

TBV-Q 500/626/150 VVD

900,- Kč

500

626

50

232

100

TBV-Q 500/626/200 VVD

900,- Kč

500

626

50

232

100

D

H

t

ks

ks

skruže TBV-Q 500/590/200 V

580,- Kč

500

590

50

170

100

TBV-Q 500/590/150 VV

800,- Kč

500

590

50

170

100

TBV-Q 500/590/200 VV

900,- Kč

500

590

50

170

100

TBV-Q 500/290

280,- Kč

500

290

50

60

160

TBV-Q 500/590

440,- Kč

500

590

50

120

100

TBV-Q 500/290 K

420,- Kč

500

290

50

87

poznámka

mezní únosnost Pu 30 kNm-1 loženo bez palet

mezní únosnost Pu 30 kNm-1 loženo bez palet

120 Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě.

PRSTENCE Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H/H1

t

paleta

ks

paleta

palet

ks

TBV-Q 390/60

310,- Kč

390

60

235/85

16

64

1054

20

320

TBV-Q 660/180

390,- Kč

660

180

100

-

103

-

-

160

TBV-Q 660/180/111 S

410,- Kč

660

180/111

100

-

85

-

-

160

poznámka

zkušební zatížení 50 kN; loženo bez palet (TBV-Q 390/60 loženo na paletách, hmotnost palety 30 kg započtena)

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě.

V TOKOVÉ MŘÍŽE celolitinový rošt rám v provedení kombinace litiny a betonu

rám a rošt M2 C250, DIN 19583-7

rám a rošt M1 D400, DIN 19583-13 rám a rošt M2 C250, DIN 19583-11

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

vtokový průřez

počet (ks)

hmotnost (kg)

na tyto prvky se nevztahují slevy

D/D1

H

cm²

paleta

ks

paleta

rám + rošt M1 D400, DIN 19583-13

2 105,- Kč

504/348

160

910

12

105

1290

rám + rošt M2 C250, DIN 19583-11

1 965,- Kč

504/348

160

910

12

93

1146

rám + rošt M2 C250, DIN 19583-7

2 112,- Kč

504/348

160

610

12

97

1194

místo použití

vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel vtokové mříže umístěné v ploše odvodňovacích proužků komunikace zasahující do komunikace max. 0,5 m od hrany obrubníků Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

K A LO V É K O Š E Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

na tyto prvky se nevztahují slevy

D

H

ks

kalový koš A4, DIN 4052

448,- Kč

315

600

10

kalový koš B1, DIN 4052

308,- Kč

315

260

6

poznámka

pozinková úprava Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

19


BEST – ŠACHTOVÉ POKLOPY

šachtové poklopy v provedení litina, nebo v kombinaci litiny a betonu vybrané šachtové poklopy doplněny gumovou tlumicí vložkou místo použití: A15 plochy používané výlučně cyklisty a chodci a plochy podobné (např. zatravněné) B125 chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů D400 vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel

20

BEGU PARK A15

GU-B-1 A15

BEGU DIN 19596 B125

GU-B-1 B125

BEGU DIN 4271 B125

BEGU-B-1 D400

BEGU-S-1 D400

GU-S-1 D400

GU-B-1 D400


BEST – ŠACHTOVÉ POKLOPY

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

poznámka

na tyto prvky se nevztahují slevy

D/D1

H

paleta

ks

paleta

770,- Kč

750/605

75

16

69,5

1142

rám + víko GU-B-1 A15

1 035,- Kč

750/605

75

16

53,0

878

rám + víko BEGU DIN 19596 B125

1 308,- Kč

750/610

125

12

110,5

1356

rám + víko GU-B-1 B125

1 531,- Kč

750/610

125

12

96,0

1182

rám + víko BEGU DIN 4271 B125

1 304,- Kč

750/610

125

12

96,5

1188

s odvětráváním

rám + víko BEGU-B-1 D400

1 813,- Kč

785/610

160

8

162,0

1326

bez odvětrávání

rám + víko BEGU-B-1 D400 T

2 003,- Kč

785/610

160

8

162,0

1326

bez odvětrávání, s tlumicí vložkou

rám + víko BEGU-S-1 D400

2 108,- Kč

785/610

160

8

165,0

1350

s odvětráváním

rám + víko BEGU-S-1 D400 T

2 331,- Kč

785/610

160

8

165,0

1350

s odvětráváním, s tlumicí vložkou

rám + víko GU-B-1 D400

2 871,- Kč

785/610

160

8

158,0

1294

bez odvětrávání

rám + víko GU-B-1 D400 T

2 928,- Kč

785/610

160

8

158,0

1294

bez odvětrávání, s tlumicí vložkou

rám + víko GU-S-1 D400

2 855,- Kč

785/610

160

8

158,0

1294

s odvětráváním

rám + víko GU-S-1 D400 T

2 911,- Kč

785/610

160

8

158,0

1294

s odvětráváním, s tlumicí vložkou

rám + víko BEGU PARK A15

bez odvětrávání

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

21


BEST – MELIORAČNÍ ŠACHTICE

půdorys

meliorační šachtice slouží k odvedení vod ze silnic a železničních náspů prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45 s použitím horního šikmého dílce TBX-Q 600/180/110 S může být šachtice použita do koruny vozovky, či svahu podél komunikace H1

vyrovnávací prstenec

skruž

skruž

se spodním výtokem

s kalovou prohlubní

skruž s výtokem

dno

dno s výtokem

Legenda: D - rovné dno 280 VD - dno s výtokem (bez vložky) DN 280 150 VVD - dno s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 150 200 VVD - dno s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 200 280 V - skruž s výtokem (bez vložky) DN 280 150 VV - skruž s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 150 200 VV - skruž s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 200 S - vyrovnávací prstenec šikmý

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

dna

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

ks

ks

760,- Kč

600

610

80

322

60

TBX-Q 600/610/280 VD

800,- Kč

600

610

80

290

60

TBX-Q 600/610/150 VVD

1 100,- Kč

600

610

80

290

60

TBX-Q 600/610/200 VVD

1 200,- Kč

600

610

80

290

60

D

H

t

ks

ks

TBX-Q 600/610 D

skruže TBX-Q 600/590/280 V

750,- Kč

600

590

80

243

60

TBX-Q 600/590/150 VV

1 100,- Kč

600

590

80

245

60

TBX-Q 600/590/200 VV

1 100,- Kč

600

590

80

244

60

TBX-Q 600/590

580,- Kč

600

590

80

258

60

TBX-Q 600/290

400,- Kč

600

290

80

122

120

TBX-Q 600/180

330,- Kč

600

180

80

80

160

D

H/H1

t

ks

ks

600

180/110

80

53

160

vyrovnávací prstence TBX-Q 600/180/110 S

22

výrobní rozměry (mm)

380,- Kč

poznámka

mezní únosnost Pu 30 kNm-1 loženo bez palet

mezní únosnost Pu 30 kNm-1 loženo bez palet

mezní únosnost Pu 30 kNm-1; loženo bez palet Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě. Ostatní výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.


BEST – VSAKOVACÍ DÍLCE

vsakovací dílce se používají pro vsakování dešťových vod zpět do krajiny s tavební dílce z pórovitého betonu o vnitřních průměrech DN 500, 600, 800 a 1000 mm se mezi sebou dají vzájemně kombinovat stavební dílce TBX-Q 600/590 VSAK s vnitřním průměrem 600 mm a s vnějším osmihranným tvarem je možno použít pro liniové sestavení

půdorys řez A - A

TBX-Q 600/590 VSAK

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

svislý tlak – únosnost pro pojezd vozidel v zabudovaném stavu Pu (kNm-1)

D

H

t

ks

ks

TBV-Q 500/290 VSAK

300,- Kč

500

290

50

60

160

250

TBX-Q 600/590 VSAK

610,- Kč

600

590

80

258

60

150

SR-F 800 x 600 VSAK

610,- Kč

800

600

90

330

96

250

SR-F 1000 x 500 VSAK

560,- Kč

1000

500

90

330

40

250 Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

poznámky:

23


BEST – DÍLCE PRO STUDNY

dílce pro studny se používají pro stavbu studní s vnitřním průměrem 800 a 1000 mm skruže s vybetonovaným dnem lze použít jako jímky na vodu zákrytové desky se používají k zakrytí studní, šachet a jímek prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45

D Í LC E P R O S T U D N Y

t

t

D

D

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

dna

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

t

ks

ks

SR-F 1000 x 1000/D

1 400,- Kč

1000

1000

90

940

20

SR-F 800 x 1030/D

1 000,- Kč

800

1030

90

797

22

D

H

t

ks

ks

490,- Kč

1000

250

90

185

80

SR-F 1000 x 500

740,- Kč

1000

500

90

370

40

SR-F 1000 x 1000

1 100,- Kč

1000

1000

90

740

20

SR-F 800 x 250

390,- Kč

800

250

90

160

88

SR-F 800 x 500

530,- Kč

800

500

90

331

48

SR-F 800 x 600

580,- Kč

800

600

90

397

96

SR-F 800 x 1000

800,- Kč

800

1000

90

696

skruže SR-F 1000 x 250

poznámka

mezní únosnost Pu 47 kNm-1 loženo bez palet

mezní únosnost Pu 47 kNm-1 loženo bez palet

24

Legenda: D - rovné dno

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě.

Z ÁKRY TOVÉ DESKY TBN-Q 500, 600, 800/C TZN-Q 600/C

TZN-Q 625/C

TBN-Q 800, 1000/RP

závitnice D

D

D

Ceník, technické údaje název

výrobní rozměry (mm)

počet (ks)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

H

paleta

ks

paleta

palet

ks

TBN-Q 500/C

270,- Kč

625

50

10

31

340

20

200

TBN-Q 600/C

420,- Kč

835

85

5

89

475

20

100

TBN-Q 800/C

730,- Kč

950

150

4

259

1066

18

72

TZN-Q 600/C

1 300,- Kč

790

140

5

188

970

20

100

TZN-Q 625/C

440,- Kč

800

100

7

120

870

20

140

TBN-Q 800/RP

540,- Kč

1100

75

3

163

519

20

60

TBN-Q 1000/RP

690,- Kč

1300

75

3

228

714

20

Legenda: C - celistvá RP - rovná půlená

24

cena bez DPH/ks

poznámka

U zákrytové desky TZN-Q 600/C únosnost 1 vozidla o celkové hmotnosti 25 t. loženo na paletách (hmotnost palety 30 kg započtena)

60 Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě. Ostatní výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.


BEST – ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY

železobetonové trouby jsou určeny pro vyšší vrcholová zatížení a k odvádění vod bez vnitřního přetlaku, a to dešťových, odpadních, čistých neagresivních vod a kapalin a neagresivních vod podzemních prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45

řez A - A

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

poznámka

D

L

t

ks

ks

TZP-Q 400/1000

800,- Kč

400

1000

80

335

60

mezní únosnost Pu 42 kNm-1

TZP-Q 600/1000

1 200,- Kč

600

1000

80

490

40

mezní únosnost Pu 46 kNm-1

TZP-Q 800/1000

1 700,- Kč

800

1000

100

815

28

mezní únosnost Pu 52 kNm-1

TZP-Q 1000/1000

2 500,- Kč

1000

1000

120

1225

18

mezní únosnost Pu 64 kNm-1

TZP-Q 1250/1000

3 400,- Kč

1250

1000

150

1910

12

mezní únosnost Pu 88 kNm-1

TZP-Q 1500/1000

4 400,- Kč

1500

1000

160

2300

9

mezní únosnost Pu 102 kNm-1 Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě. Ostatní výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

poznámky:

25


BEST – NÁDRŽE

nádrže jsou určené ke skladování a jímání čistých i odpadních vod s možností dodatečného vybavení technologií pro odlučování ropných látek nebo fekálií, případně jako čerpací stanice pro použití čerpacích stanic je možno připravit otvory dle požadavku manipulace se provádí pomocí lanových smyček, které se zašroubují do zabudovaných závitnic RD 30 u skruží typu SU-M-D 1500 x 630 a SU-M-D 1500 x 1130 je manipulace prováděna pomocí lanových smyček zabudovaných do závitnic RD 16

pokud budou dílce DN 2000 a DN 1500 použity jako jímky, dílce pro čerpací stanici nebo odlučovač ropných látek, budou opatřeny vnějším a vnitřním ochranným nátěrem (v ostatních případech budou nátěry prováděny pouze na zakázku) prvky se vyrábějí z betonu třídy C35/45

nádrže typu SU-M-D jsou bez výtoku

2440 2240 2040 1840

kóta středu výtoku H

1490 1240 990 stavební výška

výška vodního sloupce

f

160

210

NÁDRŽE, RETENČNÍ NÁDRŽE

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

skruže

výrobní rozměry (mm)

osa výtoku

obsah (u SU-M po výtok)

výška vodního sloupce (u SU-M po výtok)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D1

D2

H

t

f

mm

l

mm

ks

ks

SU-M 2000 x 990 DN 150

13 700,- Kč

2000

2240

990

120

130

780

1806

575

3000

4

SU-M 2000 x 990 DN 200

13 700,- Kč

2000

2240

990

120

130

780

1727

500

3000

4

SU-M 2000 x 1240 DN 150

15 200,- Kč

2000

2240

1240

120

130

1030

2591

825

3498

4

SU-M 2000 x 1240 DN 200

15 200,- Kč

2000

2240

1240

120

130

1030

2512

800

3498

4

SU-M 2000 x 1490 DN 150

16 700,- Kč

2000

2240

1490

120

130

1280

3376

1075

3998

4

SU-M 2000 x 1490 DN 200

16 700,- Kč

2000

2240

1490

120

130

1280

3297

1050

3998

4

SU-M 2000 x 1840 DN 150

18 700,- Kč

2000

2240

1840

120

130

1630

4476

1425

4698

4

SU-M 2000 x 1840 DN 200

18 700,- Kč

2000

2240

1840

120

130

1630

4396

1400

4698

4

SU-M 2000 x 2040 DN 150

20 000,- Kč

2000

2240

2040

120

130

1830

5103

1625

5098

4

SU-M 2000 x 2040 DN 200

20 000,- Kč

2000

2240

2040

120

130

1830

5024

1600

5098

4

SU-M 2000 x 2240 DN 150

20 800,- Kč

2000

2240

2240

120

130

2030

5731

1825

5558

4

SU-M 2000 x 2240 DN 200

20 800,- Kč

2000

2240

2240

120

130

2030

5652

1800

5558

4

SU-M 2000 x 2440 DN 150

21 900,- Kč

2000

2240

2440

120

130

2230

6356

2025

5895

4

SU-M 2000 x 2440 DN 200

21 900,- Kč

2000

2240

2440

120

130

2230

6280

2000

5895

4

SU-M-D 2000 x 990

13 800,- Kč

2000

2240

990

120

130

-

2700

860

3000

4

SU-M-D 2000 x 1240

15 200,- Kč

2000

2240

1240

120

130

-

3125

1110

3498

4

SU-M-D 2000 x 1490

16 800,- Kč

2000

2240

1490

120

130

-

4270

1360

3998

4

SU-M-D 2000 x 1840

18 800,- Kč

2000

2240

1840

120

130

-

5369

1710

4698

4

SU-M-D 2000 x 2040

19 800,- Kč

2000

2240

2040

120

130

-

5997

1890

5098

4

SU-M-D 2000 x 2240

20 800,- Kč

2000

2240

2240

120

130

-

6625

2110

5558

4

SU-M-D 2000 x 2440

21 900,- Kč

2000

2240

2440

120

130

-

7253

2310

5895

4

SU-M-D 1500 x 630

5 300,- Kč

1500

1780

630

140

220

-

883

500

1845

6

SU-M-D 1500 x 1130

7 200,- Kč

1500

1780

1130

140

220

-

1766

1000

2745

6

SU-M-D 1500 x 2000

9 900,- Kč

1500

1780

1950

140

220

-

3214

1820

3979

6

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

poznámky:

26


BEST – NÁDRŽE SKRUŽE skruže se používají pro sestavování šachet nebo pro jejich rekonstrukci manipulace se provádí pomocí lanových smyček, které se šroubují do zabudovaných závitnic RD 16 u skruží DN 1500 a do závitnic RD 30 u skruží DN 2000 tloušťka stěny šachty 120 mm, 140 mm

t

D1 D2

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D1

D2

H

SR-M 2000 x 500

4 800,- Kč

2000

2240

500

t

ks

ks

120

1123

SR-M 2000 x 1000

7 700,- Kč

2000

2240

1000

8

120

2123

SR-M 2000 x 1500

10 500,- Kč

2000

2240

4

1500

120

3123

SR-M 1500 x 500

3 600,- Kč

1500

4

1780

500

140

1008

6

SR-M 1500 x 1000

4 500,- Kč

1500

1780

1000

140

1884

6

poznámka

loženo bez palet

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

P Ř E C H O D O V É D E S K Y D N 2 0 0 0  M D2

D1

t

DETAIL A

30

D1

H

přechodové desky se používají k zakrytí šachet a nádrží s vnitřním průměrem 2000 mm manipulace se provádí pomocí lanových smyček, které se šroubují do zabudovaných závitnic RD 16

A 65

D

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

hmotnost (kg)

tonáž max. do 24 t

D

D1

D2

H

AP-M 2000/625 x 255

5 300,- Kč

2000

625

2240

255

t

ks

ks

120

1790

AP-M 2000/625 x 255 Z

7 700,- Kč

2000

625

2240

255

8

120

1790

AP-M 2000/2 x 625 x 255

5 300,- Kč

2000

625/625

2240

8

255

120

1648

AP-M 2000/2 x 625 x 255 Z

7 700,- Kč

2000

625/625

8

2240

255

120

1648

AP-M 2000/2 x 625/700 x 355 Z

11 800,- Kč

2000

8

625/625/700

2240

355

120

1828

AP-M 2000/1000 x 255 Z KR

6 200,- Kč

8

2000

1000

2240

255

120

1565

AP-M 2000/1000 x 255 Z ST

8

9 000,- Kč

2000

1000

2240

255

120

1565

8

AP-M 2000/1000 x 625 x 255 Z

7 700,- Kč

2000

1000/625

2240

255

120

1420

8

AP-MM 2000/1000 x 355 Z KR

6 200,- Kč

2000

1000

2240

355

120

2148

8

AP-MM 2000/1000 x 355 Z ST

9 200,- Kč

2000

1000

2240

355

120

2148

8

Legenda: Z - zesílené zatížení

ST - otvor umístěn ve středu desky

výrobní rozměry (mm)

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

KR - otvor umístěn u kraje desky

DĚLICÍ DESKY L = 1980

dělicí deska nádrže je železobetonový dílec s průtočnými otvory, které zabezpečují přechod z odkalovací do koalescenční části nádrže velikost otvoru ovlivňuje požadovaný maximální průtok (l/s)

880

200 200

H

250

350 200

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/ks

výrobní rozměry (mm)

hmotnost (kg)

L

tloušťka

H

ks

DDN 1980/1100/80-4

1 985,- Kč

1980

80

1100

415

DDN 1980/1350/80-6

2 090,- Kč

1980

80

1350

515

DDN 1980/1700/80-8

2 300,- Kč

1980

80

1700

653

DDN 1980/1900/80-10

2 400,- Kč

1980

80

1900

733

DDN 1980/2300/80-12

2 615,- Kč

1980

80

2300

890

poznámka

po domluvě lze dělicí stěny osadit do nádrže

Výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

27


BEST – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K A N A L I Z A Č N Í , Š A C H T O VÁ A T R U B N Í T Ě S N Ě N Í osazení těsnění

Ceník název

cena bez DPH/ks na tyto prvky se nevztahují slevy

těsnění DN 2000

208,- Kč

těsnění DN 1500

363,- Kč

těsnění DN 1000

117,- Kč

těsnění DN 2000 samomazné

541,- Kč

těsnění DN 1500 samomazné

564,- Kč

těsnění DN 1000 samomazné

219,- Kč

těsnění DN 2000 NBR

822,- Kč

těsnění DN 1500 NBR

1 104,- Kč

těsnicí pěna "A" (balení 750 ml)

163,- Kč

mazací prostředek (balení 5 kg)

437,- Kč

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě. Ostatní výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

pryžová těsnění: nasazují se na hrdlo betonových šachet a skruží určených pro sběr a odvod odpadní vody a stávají se jejich součástí používají se ke spojení všech dílců mimo vyrovnávacích prstenců jsou konstruována na výrobní rozměry zámků stavebních dílců DN 1000, DN 1500, DN 2000 procházejí zkouškou následujících parametrů: tvrdost, pevnost v tahu, deformace v tlaku a odolnost proti stárnutí a měnícím se teplotám osazování provádějí minimálně dva pracovníci po osazení těsnění je nutné provést nátěr vhodným kluzným prostředkem (neředěné mazlavé mýdlo), a to samotného těsnění i spodní části osazovaného betonového prvku je zakázáno použití motorových olejů a tuků těsnicí pěna: určena k vytvoření vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci použití v místech, kde nelze použít pryžového těsnění vhodná pro sestavu vodotěsných jímek, septiků, šachet, nádob na vodu atd. zatěsnění spojů betonových skruží pro max. přetlak 0,06 MPa při aplikaci těsnicí pěny je nutno dodržet technologický postup navržený výrobcem

P Ř Í P R AV K Y P R O M A N I P U L A C I Š A C H T O V ÝC H D E N Ceník název

cena bez DPH/ks na tyto prvky se nevztahují slevy

závěsné kleště ZS 90-150/2,5 t

15 792,- Kč

závěsné kleště ZS 85-125/1,5 t

13 551,- Kč

lanová smyčka se závitem RD 30

630,- Kč

lanová smyčka se závitem RD 16

210,- Kč

kulová spojka DEHA 6102-1,5/2,5

946,- Kč

Výrobky s cenou v zeleném poli vám můžeme dodat okamžitě. Ostatní výrobky vám dodáme do 2 - 4 týdnů.

závěsné kleště: určeny k manipulaci s betonovými prefabrikovanými výrobky zvedací závěsné kleště jsou samosvorné na řetězech jsou svěrky typu ZS kulové spojky DEHA a lanové smyčky: určeny pro zvedání a manipulaci s betonovými prefabrikovanými výrobky splňují požadavky konkretizované v návodech na použití pro jednotlivé typy zdviháků vydané jednotlivými výrobci

V R TÁ N Í D I A M A N T O V Ý M I K O R U N K A M I Ceník průměr (mm)

cena bez DPH/ks na tyto úpravy se nevztahují slevy

28

40

300,- Kč

55

300,- Kč

80

300,- Kč

170

300,- Kč

210

400,- Kč

226

400,- Kč

270

400,- Kč

276

400,- Kč

310

500,- Kč

341

500,- Kč

350

500,- Kč

380

500,- Kč

400

600,- Kč

426

600,- Kč

550

700,- Kč

650

700,- Kč


BEST – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

29


BEST – RETENČNÍ NÁDRŽE

2 x šachtové poklopy

filtrace

přechodová deska

vzdušník

skruž

retenční nádrž

1500, 2000

30

armaturní šachtice


BEST – RETENČNÍ NÁDRŽE

Umístění vhodně dimenzované retenční nádrže do systému dešťové kanalizace je nejen ekonomicky a ekologicky vhodné řešení, ale v místech s nevhodnou geologií pro vsakování je jediným možným řešením, jak splnit ustanovení platné legislativy (viz vyhláška MMR ČR č. 501 o obecných požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5, písmeno c). Dle ustanovení této vyhlášky je nutno na každém stavebním pozemku, na kterém nelze realizovat vsakovací systémy (jíly nebo skála v podloží), zadržet 20 mm denního úhrnu srážek. Akumulovanou vodu je možno využívat jak pro sociální zázemí objektu, tak pro mytí aut či údržbu zeleně. VÝHODY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ Z BETONU: robustní staticky odolná konstrukce malá hloubka překrytí zeminou a tím zaručený velmi dobrý přístup pro čištění a dezinfekci dlouhá životnost nízké pořizovací náklady velká variabilita provedení

PROČ AKUMULOVAT? V nepříznivých geologických a pedologických podmínkách, kdy geologická (skalní podloží), hydrogeologická (vysoká hladina podzemní vody) nebo pedologická (jíly) stavba území neumožňuje vsakování přebytečné dešťové vody, je retence jedinou možností, jak uspokojivě vyřešit podmínky stavebního zákona pro zadržení vody (viz uvedená legislativa). Při vhodném řešení může být retence i ekonomicky výhodnou. Cena veřejně distribuované vody bude neustále stoupat a využití akumulované vody ať už pro údržbu zahrady, mytí aut a techniky, či použití (po úpravě) pro praní a splachování WC bude stále více ekonomicky akceptovatelným řešením. Při průměrném srážkovém úhrnu 660 mm za rok a při obvyklé ploše střechy cca 200 m2 bude možno při normovém koeficientu odtoku ze střechy (průměr = 0,95) akumulovat cca 120 m3 dešťové vody.

přepad do kanalizace

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH VÝROBCÍCH NALEZNETE: nádrže, retenční nádrže (str. 26) skruže (str. 10, 27) přechodové desky (str. 10, 27) šachtové poklopy (str. 20)

31


BEST – VSAKOVACÍ SYSTÉMY Tam, kde geologické a pedologické podmínky umožní vsakovat srážkovou vodu před vstupem do veřejné kanalizace, je zařazení vsakovacích systémů nejen ekonomicky a ekologicky vhodné řešení. Toto řešení efektivně spojuje výhody retence s minimalizací odtoku (minimalizace stočného). Použití vsakovacích systémů je cestou, jak splnit ustanovení platné legislativy (viz vyhláška MMR ČR č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5, písmeno c). Dle ustanovení této vyhlášky je nutno na každém stavebním pozemku, na kterém lze realizovat vsakovací systémy, odvést do vsaku 20 mm denního úhrnu srážek.

VÝHODY VSAKOVACÍCH SYSTÉMŮ Z BETONU robustní, staticky odolná konstrukce zřízení obsypu hrubým kamenivem malá hloubka překrytí zeminou dlouhá životnost nízké pořizovací náklady velká variabilita provedení v ysoká odolnost vůči kolmataci jednoduchá možnost vysokotlakého čištění PROČ ODVÁDĚT DĚŠŤOVOU VODU DO VSAKU? V příznivých geologických a pedologických podmínkách, kdy geologická (štěrkové podloží), hydrogeologická (zakleslá hladina podzemní vody) a pedologická (propustné hlíny k f = 10 -2 až 10 –4) stavba území umožňuje vsakování přebytečné dešťové vody, je vsak elegantní možností, jak uspokojivě vyřešit podmínky stavebního zákona pro zadržení vody (viz uvedená legislativa). Při vhodném řešení může být vsakování i ekonomicky výhodné. Cena stočného bude neustále stoupat a neodvádět vody do veřejné kanalizace bude stále více ekonomicky prospěšným řešením. Při průměrném srážkovém úhrnu 660 mm za rok a při obvyklé ploše pozemku cca 1000 m2 bude možno při normovém koeficientu odtoku z území 0,65 odvést do vsaku až 400 m3 dešťové vody.

odkalení

2x šachtové poklopy

odlučovač

přechodová deska

filtrace vzdušník

nádrž

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH VÝROBCÍCH NALEZNETE: nádrže, retenční nádrže (str. 26, 30) skruže (str. 10, 27) přechodové desky (str. 10, 13, 27) šachtové poklopy (str. 20) vsakovací dílce (str. 23) odlučovače ropných látek (str. 36 - 41) 32


BEST – VSAKOVACÍ SYSTÉMY Součinitel propustnosti půdy k f (m/s) hrubozrnný štěrk středně až drobrozrnný štěrk pískový štěrk hrubozrnný písek střednězrnný písek jemnozrnný písek prachový písek, pískový prach prach jílový prach prachový jíl, jíl 10 -10

2 x šachtové poklopy

10 -8

10 -6

10 -4

armaturní šachtice

10 -2

10 0

šachtový poklop

přechodová deska

přechodová deska skruž

skruž

obsyp hrubým kamenivem vsakovací zářez

retenční nádrž

propustné podloží (k f = 10 -2 až 10 -4)

1500, 2000

ustálená hladina podzemní vody

min. 1000

úroveň základové spáry

500, 600, 800, 1000 

vsakovací dílce

33


BEST – ČERPACÍ STANICE

Čerpání odpadních vod je někdy vzhledem k geomorfologii nevyhnutelné a použití správně vybavené a dobře dimenzované čerpací stanice šetří nejen náklady na energii, ale zejména zvyšuje provozní bezpečnost stanice a zjednodušuje údržbu a čištění čerpací stanice.

PŘED MONTÁŽÍ TECHNOLOGICKÉ VESTAVBY JE NUTNÁ ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: dokončení instalace železobetonového pláště čerpací sanice DN 2000 mm ve stavbě dokončení instalace pilíře elektrorozvaděče s přivedeným odjištěným napájením propojení pilíře elektrorozvaděče a železobetonového pláště elektrochráničkou DN 80

Na základě požadavku zákazníků je možno upravit čerpací stanici podle specifických parametrů.

k le s á

ní m in

.5‰

ČS 1

1840

potrubí a armatury obslužná plošina

Pozn.: možnost dodání dvoučerpadlové čerpací stanice 34

odtok

čerpadlo

česlicový koš

1500

dno potrubí

dle požadavku

250

rozvaděč ČS

přenosné zdvihadlo (obsluhuje koš i čerpadlo)

Jednočerpadlová ČS

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH VÝROBCÍCH NALEZNETE: nádrže, retenční nádrže (str. 26, 30) skruže (str. 10, 27) přechodové desky (str. 10, 27) šachtové poklopy (str. 20)


BEST – ČERPACÍ STANICE

Čerpací stanice se používají v případech, kdy potřebujeme dopravit dešťové, splaškové nebo průmyslové odpadní vody zpravidla do výše položených kanalizací nebo dalších jímek. Pro potřeby čerpacích stanic se upravují naše prefabrikované výrobky sestavením dílců BEST nádrží, skružových dílců a přechodových desek do požadované stavební výšky.

kl es ání m

V těle BEST nádrží se zhotovují podle individuálních požadavků projektanta otvory různých průměrů pro napojení vstupního a výstupního potrubí. Celý systém železobetonových nádrží a skruží splňuje požadavky na vodotěsnost stěn, včetně spoje zámku, opatřeného pryžovým těsněním.

in . 5 ‰

ČOV

ČS 2

poznámky:

35


BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

odlučovače fungující na principu gravitace a koalescence stálá účinnost odlučovačů po celou dobu životnosti stavebního díla mrazuvzdorné a vodotěsné jímky odlučovačů součástí jsou vnitřní a vnější ochranné nátěry proti působení ropných látek jednoduchá údržba – koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna

vystrojení s koalescenčním filtrem v rozmezí od 1 do 5 mg NEL/l lze přidat sorpční filtr, kde se garantuje obsah nepolárních látek v rozmezí od 0,2 do 0,5 mg NEL/l maximální mocnost 10 cm min. hloubka zabudování 800 mm uzavření lze provést pomocí kónusu včetně těsnění, vyrovnávacích prstenců a šachtových poklopů ceny sestav BEST – SEPURÁTOR jsou uvedeny bez plovákového uzávěru, jeho cena se stanovuje dle požadavku

POVINNOSTI PROVOZOVATELE Provozovatel je povinen prostřednictvím určené proškolené osoby nebo odborné firmy: vykonávat předepsané kontroly dle provozního řádu udržovat lapač ropných látek ve funkčním stavu a vykonávat jeho údržbu vést provozní deník a zaznamenávat vykonané úkony dodržovat pokyny a požadavky rozhodnutí vodohospodářského orgánu

B E S T – S E P U R ÁTO R 5 řez A - A

půdorys

∅ 1000

A

A ∅ 160

kalojem

odtok KG DN 160

nátok KG DN 160

nádrž

830

880

630

přechodová deska

∅ 1780

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

1

1500

1130

140

2745

1

1500/1000

380

140

1050

1

-

-

-

-

1

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 1500 x 1130 DN 150 přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z ST doplňkový sortiment těsnění DN 1500 technologie BEST – SEPURÁTOR 5

38 000,- Kč (v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S5 40 000,- Kč)

objem kalojemu 0,5 m3, jmenovitý průtok 5 l/s, odvodněná plocha 700 - 1400 m2

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

36


BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK B E S T – S E P U R ÁTO R 1 0 řez A - A

půdorys

∅ 1000

odtok KG DN 160

nátok KG DN 160

nádrž

A

830

kalojem

A ∅ 160

880

630

přechodová deska

∅ 1780

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

1

1500

1130

140

2745

1

1500/1000

380

140

1050

1

-

-

-

-

1

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 1500 x 1130 DN 150

43 000,- Kč

přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z ST

(v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S10 45 000,- Kč)

doplňkový sortiment těsnění DN 1500 technologie BEST – SEPURÁTOR 10

objem kalojemu 1 m3, jmenovitý průtok 10 l/s, odvodněná plocha 700 - 1400 m2

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

B E S T – S E P U R ÁTO R 1 5 řez A - A

∅ 1000

půdorys

690

přechodová deska

odtok KG DN 200

nátok KG DN 200

nádrž

A ∅ 200

1590

1640

A

kalojem

∅ 1780

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

1

1500

1950

140

3979

1

1500/1000

380

140

1050

1

-

-

-

-

1

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 1500 x 2000 DN 200 přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z ST doplňkový sortiment těsnění DN 1500 technologie BEST – SEPURÁTOR 15

56 000,- Kč (v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S15 60 000,- Kč)

objem kalojemu 1,5 m3, jmenovitý průtok 15 l/s, odvodněná plocha 700 - 1400 m2

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

37


BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK B E S T – S E P U R ÁTO R 2 0 ∅ 1000

půdorys

přechodová deska

690

řez A - A

nátok KG DN 200

nádrž

odtok KG DN 200

∅ 200

A

1590

1640

A

kalojem

∅ 1780

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

1

1500

1950

140

3979

1

1500/1000

380

140

1050

1

-

-

-

-

1

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 1500 x 2000 DN 200

59 000,- Kč

přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z ST

(v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S20 64 000,- Kč)

doplňkový sortiment těsnění DN 1500 technologie BEST – SEPURÁTOR 20

objem kalojemu 2 m3, jmenovitý průtok 20 l/s, odvodněná plocha 700 - 1400 m2

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

B E S T – S E P U R ÁTO R 3 0 ∅ 1000

řez A - A 715

přechodová deska

půdorys

nádrž

nátok KG DN 250

odtok KG DN 250

A ∅ 250

1630

1680

A

kalojem

∅ 2240

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

1

2000

2040

120

5098

1

2000/1000

355

120

2148

1

-

-

-

-

1

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 2000 x 2040 DN 250 přechodová deska AP-MM 2000/1000 x 355 Z ST doplňkový sortiment těsnění DN 2000 technologie BEST – SEPURÁTOR 30

79 000,- Kč (v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S30 84 000,- Kč)

objem kalojemu 3 m3, jmenovitý průtok 30 l/s, odvodněná plocha 1000 - 2000 m2

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

38


BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK B E S T – S E P U R ÁTO R 4 0 řez A - A

půdorys

∅ 1000

775

přechodová deska nátok KG DN 315

nádrž

odtok KG DN 315

∅ 315

A

1970

2020

A

kalojem

∅ 2240

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

1

2000

2440

120

5895

1

2000/1000

355

120

2148

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 2000 x 2440 DN 300 přechodová deska AP-MM 2000/1000 x 355 Z ST doplňkový sortiment těsnění DN 2000 technologie BEST – SEPURÁTOR 40

88 000,- Kč (v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S40 93 000,- Kč)

objem kalojemu 4 m3, jmenovitý průtok 40 l/s, odvodněná plocha 1400 - 2500 m2

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

poznámky:

39


BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK B E S T – S E P U R ÁTO R 5 0 řez A - A přechodová deska

∅ 1000

1430

1530

965

800

∅ 1000

kalojem

kalojem

∅ 1780

∅ 2240

nádrž

nádrž

půdorys

nátok KG DN 315

odtok KG DN 315

A ∅ 315

A

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

poznámka

nádrž SU-M 2000 x 2040 DN 300

1

2000

2040

120

5098

SU-M 1500 x 2000 DN 300

1

1500

1950

140

3979

1

2000/1000

355

120

2148

1

1500/1000

380

140

1050

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

přechodová deska AP-MM 2000/1000 x 355 Z ST AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS doplňkový sortiment těsnění DN 2000 těsnění DN 1500

94 000,- Kč (v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S50 99 000,- Kč)

objem kalojemu 5 m3, jmenovitý průtok 50 l/s, odvodněná plocha 1700 - 3300 m2

technologie BEST – SEPURÁTOR 50

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

poznámky:

40


BEST – ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK B E S T – S E P U R ÁTO R 6 5 řez A - A přechodová deska

∅ 1000

1520

1620

775

∅ 1000

kalojem

kalojem

∅ 2240

∅ 2240

nádrž

nádrž

půdorys

nátok KG DN 315

odtok KG DN 315

A ∅ 315

A

Ceník, technické údaje cena bez DPH/sestava

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

název na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

vnitřní průměr

výška

tloušťka stěny

2

2000

2040

120

5098

1

2000/1000

355

120

2148

1

2000/1000

355

120

2148

2

-

-

-

-

1

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 2000 x 2040 DN 300 přechodová deska AP-MM 2000/1000 x 355 Z PS AP-MM 2000/1000 x 355 Z ST doplňkový sortiment těsnění DN 2000

127 000,- Kč (v provedení se sorpčním filtrem BEST – SEPURÁTOR S65 136 000,- Kč)

objem kalojemu 6,5 m3, jmenovitý průtok 65 l/s, odvodněná plocha 3000 - 4000 m2

technologie BEST – SEPURÁTOR 65

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

poznámky:

41


BEST – LAPÁKY TUKŮ

zařízení určená k odlučování tuků z přitékající znečištěné vody principem je zmenšení rychlosti proudění znečištěné vody v lapáku, kde dochází na základě jiných měrných hmotností mezi odlučovanou látkou a nosnou tekutinou k odlučování tukových částic směrem k hladině a látky s vyšší hustotou než voda se usazují na dně kalového prostoru vyráběny z betonu C 35/45 zkoušeného na odolnost proti chemickému působení prioritně slouží k ochraně kanalizačního řádu před mechanickým znečištěním potrubí tukem (tukem se rozumí látky rostlinného nebo živočišného původu s měrnou hmotností nižší než 0,95 g/cm3, které jsou částečně nebo úplně nerozpustné)

B E S T – LT 1

řez A - A

půdorys

přechodová deska

∅ 625

∅ 110

270

∅ 110

nádrž nátok KG DN 110

odtok KG DN 110

5

1085

A

A

150

850

920

∅ 62

∅ 1000 ∅ 1300

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/sestava na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

hmotnost (kg/ks)

D

D1

D2

H

t

1

1000

-

1300

1085

150

1640

1

1000

625

1240

270

120

453

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 1000 x 1085 DN 100 přechodová deska AP-M 1000/625 x 270 Z doplňkový sortiment těsnění DN 1000

11 000,- Kč

jmenovitý průtok 1 l/s

technologie technologie BEST

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

42


BEST – LAPÁKY TUKŮ B E S T – LT 3 řez A - A

půdorys přechodová deska

∅ 1000

nátok KG DN 110

odtok KG DN 110

∅ 110

380

00

∅ 10

A

1130

930

1000

110

nádrž

A

∅ 1500 ∅ 1780

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/sestava na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

hmotnost (kg/ks)

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě D

D1

D2

H

t

1

1500

-

1780

1130

140

2745

1

1500

1000

1780

380

140

1050

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

poznámka

nádrž SU-M 1500 x 1130 DN 100 přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS doplňkový sortiment těsnění DN 1500

14 000,- Kč

jmenovitý průtok 3 l/s

technologie technologie BEST

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

poznámky:

43


BEST – LAPÁKY TUKŮ B E S T – LT 7 , B E S T – LT 1 2 přechodová deska

∅ 1000

půdorys BEST – LT7

∅ 125

380

nádrž odtok KG DN 125

1950

nátok KG DN 125

1650

1720

125

řez A - A  BEST – LT7

00

∅ 10

A

A

∅ 1500 ∅ 1780 řez A  - A  BEST – LT12

přechodová deska

∅ 1000

půdorys BEST – LT12

nátok KG DN 160

2040

1710

1780

∅ 160

160 355

nádrž

odtok KG DN 160

00

∅ 10

A

A

∅ 2000 ∅ 2240

Ceník, technické údaje název

cena bez DPH/sestava na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy

výrobní rozměry (mm)

počet (ks) v sestavě

hmotnost (kg/ks)

D

D1

D2

H

t

1

1500

-

1780

1950

140

3979

1

1500

1000

1780

380

140

1050

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2000

-

2240

2040

120

5098

1

2000

1000

2240

355

120

1790

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

poznámka

BEST – LT7 nádrž SU-M 1500 x 2000 DN 125 přechodová deska AP-MM 1500/1000 x 380 Z PS doplňkový sortiment

18 000,- Kč

těsnění DN 1500

jmenovitý průtok 7 l/s

technologie technologie BEST

BEST – LT12 nádrž SU-M 2000 x 2040 DN 150 přechodová deska AP-MM 2000/1000 x 355 Z PS doplňkový sortiment těsnění DN 2000

33 000,- Kč

jmenovitý průtok 12 l/s

technologie technologie BEST

Dodací lhůta je stanovována individuálně.

44


POKYNY PRO PRÁCI S PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BEST nádrže se obecně ukládají na zhutněný štěrkový podklad nebo na  vodorovný podkladní beton o  tloušťce cca 100 mm, s  doporučenou rezervou cca 50 mm štěrkopískového lože pro vyrovnávání roviny nádrže. Zvolení druhu zpevnění podloží zhutněním zeminy nebo betonáží desky určuje geologická situace v  místě stavby a  další stavebně technická kritéria. S  ohledem na hmotnost dílců od 1 až do 6 tun je nutno provádět jejich ukládání pomocí jeřábu nebo k tomu určených zvedacích zařízení. Použitý zvedací prostředek a  uchycení dílců musí zajistit vodorovnou polohu dílce při montáži, čímž je zaručena zásadní podmínka bezpečné a  přesné montáže dosedacích ploch. Pro manipulaci s BEST nádržemi se používají tři lanové smyčky RD 30 šroubované do zabudovaných závitnic v horním těle nádrže. Na  horní dvojitý zámek dílce se po  důkladném očištění nasadí pryžové těsnění. To se musí nasadit zhruba jednou třetinou obvodu zámku a poté mechanickým roztažením nasadit na zbytek obvodu zámku. Následně se těsnění po  celém obvodu dotlačí

k hornímu dorazu zámku. Těsnění a  vnitřní část dosedacího hrdla skruže se řádně natřou vhodným mazacím prostředkem – naředěným mazlavým mýdlem (zakázáno je používat motorové oleje a tuky). Pokud je použito těsnění samomazné, odpadá použití těchto mazacích prostředků. Takto připravené dílce jsou schopny finálního sestavení. Vodorovně zavěšené skruže se spouštějí jeřábem do výkopu přesně v ose v souladu s případnými otvory v  nádržích a  nasadí se hrdlem na  dřík skruže. Pokud je dodržen uvedený postup manipulace s  dostatečným namazáním spojů, dojde k dosednutí hrdla na těsnění vlastní hmotností skruže nebo zákrytové desky. Ukončení šachty se provádí nasazením zákrytové, nebo přechodové desky a poklopu s rámem. Při výběru poklopů je nutné respektovat účel použití a zvážit možné maximální zatížení šachtových poklopů. Tímto způsobem lze sestavovat šachty do hloubky 10 m (pro běžné zatížení).

CENY VÝROBKŮ A JEJICH BALENÍ Ceny výrobků jsou uvedeny včetně všech nákladů spojených s jejich balením a nakládkou. Ceny platí od 1. března 2011 a je nutno k nim připočíst zákonem danou sazbu DPH.

Prvky pro podzemní sítě jsou loženy volně, nebo na několika typech palet, které je třeba uhradit spolu s objednaným zbožím. Každý z obalů lze vrátit do kteréhokoli z výrobních závodů BEST do 6 měsíců od expedice zboží a zpět bude vrácena celá částka. Podmínkou vrácení palet je jejich příprava tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe. Při vrácení je nezbytné připravit zvlášť všechny typy palet (BEST, BEST „prostá“, EUR) pro jejich samostatné převzetí a  evidenci. Podrobnosti účtování a vracení palet jsou řešeny obchodními podmínkami.

OBJEDNÁVÁNÍ VÝROBKŮ A DOPRAVA Zboží si můžete objednat přímo v  prodejním závodě Mohelnice e-mailem (mohelnice@best.info), faxem na čísle 583 430 814 nebo v partnerské síti stavebnin. Výrobky označeny v tomto katalogu cenami v zeleném poli jsou připraveny k okamžitému dodání. Objednávka musí obsahovat požadovaný název výrobku, jeho rozměry a  množství. Nezapomeňte uvést váš kontakt pro naše případné dotazy. Poštou obdržíte potvrzení zakázky, zde bude uveden termín expedice zakázky a její cena.

Zajišťujeme dopravu pro celé ČR a můžete si ji objednat přímo v závodě Mohelnice e-mailem (mohelnice@best.info) nebo faxem na  čísle 583  430  814. V  případě vašeho zájmu zajistíme i  složení výrobků na místě dodání. Při dopravě, manipulaci a  skladování je nutno horní část (dřík) a spodní část (hrdlo) dílce chránit před mechanickým poškozením a  znečištěním. BEST nádrže a  skružové dílce se přepravují volně ložené v  maximálně povolené tonáži přepravního vozidla. Pro zabezpečení kvalitní přepravy výrobků na  místo určení je dopravce povinen navíc zajistit náklad na  vozidle kurtováním, příp. zaklínováním dle pokynů výrobce.

45


OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY BEST, a.s.

IČ: 252 01 859

platnost od 01.03. 2011

Tyto obchodní podmínky jsou1, nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených společností BEST®, a.s., jako prodávajícím (společnost BEST®, a.s., dále také jen „prodávající“) v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Znění těchto obchodních podmínek je vydáno v tištěné podobě a je dále veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.best.info (dále jen „Webová stránka“) v odkazu Obchodní podmínky.

1. SMLOUVA

7. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY

1.1 Režim právního vztahu: Dodání a převod vlastnického práva ke zboží se uskutečňuje na základě jednotlivých kupních smluv, které budou uzavírány formou písemných objednávek kupujícího s  jejich následným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto obchodních podmínkách. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito obchodními podmínkami.

7.1 Cena zboží: Kupující je za dodané zboží povinen platit prodávajícímu ceny uvedené v  Katalogu prodávajícího, a  to dle stavu platného v  době expedice zboží (předání zboží prvnímu přepravci k dodání kupujícímu či převzetí zboží kupujícím v některém ze závodů prodávajícího) (dále jen „Cena zboží“). S výjimkou prvků pro podzemní sítě (výroba v závodu Mohelnice - pouze nakládka a balení) platí, že v Ceně zboží jsou již zahrnuty i náklady spojené s jeho balením, nakládkou a dopravou plně naloženým vozidlem s  nosností 24 tun bez hydraulické ruky (z  jednotlivých závodů přímo ke kupujícímu) na Místo dodání kdekoli v České republice určené kupujícím. Cena palet a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, však není v Ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek. Pro vyloučení jakékoli pochybnosti se výslovně uvádí, že dopravu lze takto uskutečnit pouze za podmínky, že objednané množství zboží plně vytěžuje shora uvedenou kapacitu vozidla, resp. více vozidel určených k  přepravě. Nebude-li uvedená podmínka splněna, musí být podmínky včetně ceny dopravy sjednány v příslušné smlouvě, jinak platí, že zboží je dodáváno bez dopravy. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci Ceny zboží, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve. 7.2 Úprava Ceny zboží: V případě zvláštních požadavků kupujícího na některé vlastnosti zboží, například na atypické barevné provedení nebo povrchovou úpravu zboží, které kupující uvedl v Objednávce, bude výše Ceny zboží stanovena prodávajícím v Potvrzení na základě kalkulace, při které se bude vycházet mimo jiné i z množství objednaného zboží a  druhů úprav, a  to podle ceníku takovýchto nadstandardních úprav zboží uvedeného v Katalogu. Pokud kupující nesouhlasí s takto stanovenou Cenou zboží, jak ji v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byla sjednána v Potvrzení uvedená Cena zboží. 7.3 Doprava: V  případě zboží, u  něhož prodávající nezajišťuje automaticky dopravu ve smyslu odst. 7.1. (prvky pro podzemní sítě, případně další zboží, u něhož je tak výslovně uvedeno v  Katalogu), platí, že cena dopravy bude účtována vedle Ceny zboží, a to dle ceny uvedené v Potvrzení. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci ceny dopravy, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

2. ZBOŽÍ 2.1 Zboží: Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv, jeho jednotlivé druhy, názvy a ceny jsou uvedeny v katalogu prodávajícího (dále jen „Katalog“), jehož aktuální verze bude vždy veřejně přístupná na Webové stránce prodávajícího v odkazu Katalog nebo k dispozici v tištěné podobě. Pro účely objednávání zboží kupujícím se za aktuální vždy považuje Katalog uvedený na Webové stránce. Zboží tvoří především výrobky vyráběné prodávajícím, ale v nabídce je zařazeno též zboží jiných výrobců, u něhož může být odlišný zejména režim záruky. 2.2 Výstavní vzorky: Prodávající a  kupující mohou sjednat, že prodávající v  určitém místě u  kupujícího (provozovna apod.) instaluje bezúplatně vzorky sortimentu výrobků prodávajícího. V takovém případě instalované vzorky zůstávají vlastnictvím prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit ochranu těchto vzorků proti poškození, odcizení, ztrátě, zničení, prodání. Pokud kupující tento závazek nesplní, je povinen prodávajícímu uhradit za vzorky paušální peněžitou částku, jejíž výše a lhůta splatnosti budou dohodnuty v příslušné smlouvě.

3. OBJEDNÁVKA 3.1 Objednávka: Kupující je povinen zboží objednávat vždy formou písemné objednávky či on-line prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce (dále jen „Objednávka“). Písemná objednávka musí obsahovat přinejmenším (i) přesné určení kupujícího jeho obchodní firmou (názvem nebo jménem), adresou sídla (místa podnikání nebo bydliště) a identifikačním číslem (datem narození), (ii) označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle Katalogu, (iii) uvedení konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a konkrétní varianta nevyplývá přímo ze slovního anebo číselného označení dle předchozího bodu, a (iv) uvedení množství zboží.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY 4.1 Přijetí objednávky: O přijetí písemné závazné Objednávky vyrozumí kupujícího prodávající svým potvrzením (dále jen „Potvrzení“) nejpozději následující pracovní den po doručení Objednávky prodávajícímu. Doručením Potvrzení (písemně, e-mailem, faxem) je uzavřena kupní smlouva dle Objednávky. Účinky řádného přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy má však i Potvrzení prodávajícího doručené později než ve lhůtě dle prvé věty, ledaže kupující před tím Objednávku odvolal; kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze způsobem a  za  podmínek uvedených v čl. 8.6 těchto podmínek.

5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ 5.1 Termín dodání: Termín dodání zboží, vyjma zboží kategorie Zboží k  okamžitému dodání (označeno v  Katalogu), určí prodávající v  Potvrzení. Prodávající se snaží respektovat termín požadovaný kupujícím, sám je však limitován příznivými klimatickými podmínkami, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v  Objednávce. Pokud kupující nesouhlasí s  termínem dodání, jak jej v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byl sjednán termín dodání určený v Potvrzení. Zboží z kategorie „Zboží k okamžitému dodání“ bude dodáno v co nejkratší lhůtě dle dopravních možností prodávajícího, nejdéle však do 3 pracovních dnů. 5.2 Způsob dodání: Prodávající uskuteční dodání zboží tím, že kupujícímu umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl. 6 těchto Podmínek). Zajišťuje-li dopravu zboží prodávající, je povinen kupující zajistit vykládku zboží na vlastní nebezpečí v Místě dodání z dopravního prostředku, jímž bylo dopraveno; kupující je povinen v těchto případech stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno. Zajišťuje-li si dopravu zboží kupující, je dodání uskutečněno naložením zboží na  dopravní prostředek k  tomu určený kupujícím v Místě dodání.

6. MÍSTO DODÁNÍ 6.1 Místo dodání: Nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) prodávajícím na  kterékoli místo v  rámci České republiky, které uvede v Objednávce jako místo dodání kupující, pokud bude současně splněn požadavek, že množství objednaného zboží plně vytěžuje dopravní prostředky užívané k  přepravě, kdy nosnost jednotlivého dopravního prostředku činí 24 tun (viz dále čl. 7.1. těchto Podmínek). Uvede-li kupující v Objednávce poznámku „vlastní doprava“ či jiné vyjádření, z něhož bude vyplývat, že dopravu zboží ze strany prodávajícího nepožaduje, anebo pokud množství objednaného zboží neodpovídá požadavku na plné vytížení dopravního prostředku použitého k přepravě, platí, že místem dodání je některý ze závodů prodávajícího, který kupující v Objednávce sám určí. Aktuální seznam závodů na území celé České republiky, v nichž lze odebrání zboží uskutečnit, je uveřejněn na Webové stránce a  kupující je oprávněn zvolit kterýkoli z  nich, s výjimkou veškerých prvků pro podzemní sítě, které jsou výhradně expedovány ze závodu Mohelnice. Místem dodání je některý ze závodů prodávajícího i tehdy, pokud není splněna podmínka plného vytížení dopravního prostředku. Neurčí-li v  těchto případech místo dodání kupující v Objednávce, je oprávněn kterýkoli svůj závod jako místo dodání zboží jednostranně určit prodávající. Místo určené dle předchozích vět je dále označováno jen „Místo dodání“.

46

1

ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 450 odst. 1 Obchodního zákoníku, že kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude výslovně sjednáno jinak. 8.2 Pokud kupující nezaplatí Cenu zboží nejpozději den před Termínem dodání zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 8.3 Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží, je v takových případech povinen zaplatit v termínu splatnosti, uvedeném na  daňovém dokladu (faktuře), který mu prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté. 8.4 Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn (i) připsáním částky na účet prodávajícího vedený u  banky, (ii) vyplacením částky prodávajícímu v  hotovosti, případně (iii) úhradou platební kartou. 8.5 Pokud bude kupující v  prodlení s  úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve  výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 8.6 V případě, že kupující má zájem zrušit Objednávku (a tím i kupní smlouvu, pokud již byla uzavřena) jednostranně bez písemné dohody s prodávajícím (dále jen „Storno“), je v  takovém případě povinen prodávajícímu zaplatit odstupné – dále jen storno poplatek, jehož výše je stanovena procentní sazbou z Ceny zboží v závislosti na době zrušení Objednávky takto: a) Storno 15 a více dnů před smluvním Termínem dodání zboží - 0 % z Ceny zboží, b) Storno 14 – 8 dní před smluvním Termínem dodání zboží - 5 % z Ceny zboží, c) Storno 7 dnů před smluvním Termínem dodání zboží a po smluvním Termínu dodání zboží - 20 % z Ceny zboží, nejvýše však 50 000, – Kč. Tímto ujednáním nejsou dotčeny případné nároky prodávajícího na případně již vzniklé smluvní sankce či na náhradu škody.

9. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 9.1 Obaly a Záloha na obal: Pokud není stanoveno jinak, prodávající zajistí kupujícímu dopravu zboží na Místo dodání. Prodávající dodává zboží buď (i) na značených paletách BEST - EUR (rozměr 120 x 80 cm, hmotnost 30 kg/ks), anebo (ii) BEST „velká“ (rozměr 120 x 100 cm, hmotnost 38 kg/ks), anebo (iii) „prostá“ (rozměr 120 x 80 cm, hmotnost 30 kg/ks), anebo (iv) termoizolační panely na speciálních paletách (rozměr 260 x 120 cm, hmotnost 40 kg/ks); stropní nosníky na speciálních dřevěných prokladech; všechny uvedené palety (nebo proklady) dále také jen jako „Obaly“. Všechny Obaly jsou vratné. Výběr typu Obalu, na kterém bude zboží loženo, kupujícím není z provozních důvodů možný, tedy určuje jej jednostranně prodávající. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle Ceny zboží a společně s ní i vratnou zálohu na cenu Obalu (dále jen „Záloha na obal“). Kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit všechny typy nepoškozených Obalů do kteréhokoli závodu prodávajícího, a to ve lhůtě 6 měsíců od dodání zboží. Současně s vrácením Obalů musí kupující předložit původní průvodní doklad k zboží v Obalech dodanému (tj. kopii dodacího listu, příp. faktury zakázky, ke  které navrácené Obaly příslušely), z  něhož bude zřejmé, že množství a  složení Obalů odpovídá uskutečněné dodávce zboží. Pokud budou Obaly řádně a  včas vráceny prodávajícímu, je prodávající povinen vyplatit kupujícímu jím zaplacenou Zálohu na  obal v  plné výši zpět (obvyklé opotřebení se neúčtuje), a  to v  termínu 14 dní od řádného vrácení Obalů.


Zálohy na obal:

typ obalu paleta BEST, EUR, „prostá“ paleta BEST „velká“ (pro prvky BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ze závodu Vranín) speciální palety (pro termoizolační panely) speciální proklady (pro stropní nosníky)

Záloha na obal (Kč/ks) (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), se DPH na vratné obaly neúčtuje) 200,215,450,55,-

Nakládání s Obaly se řídí mimo jiné § 13 odst. 8, písm. e) ZoDPH. Prodávající je povinen přijmout zpět pouze označené a  nepoškozené Obaly, způsobilé k  dalšímu použití k expedici zboží prodávajícím; Obaly poškozené je prodávající oprávněn odmítnout k  převzetí a  je oprávněn si zálohu za  ně uhrazenou ponechat jako kupní cenu za znehodnocený Obal. Použité Obaly je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe. Současně je kupující povinen jednotlivé typy Obalů (zejména palety BEST, BEST „velká“, EUR, „prostá“) pro jejich samostatné převzetí a evidenci připravit zvlášť podle jednotlivých druhů.

9.2 Prodej a balení dlažeb: Prodej zboží, kterým jsou dlažby, je realizován vždy jen po  jednotlivých ucelených vrstvách na  paletě nebo po  celých paletách, prodej dlažeb BEST – VEGA, BEST – VALEA, BEST – PLATEN a BEST – GIGANT a ostatních prvků pak po kusech nebo celých paletách. Jednotlivé vrstvy dlažby v paletě jsou zpravidla prokládány rašlovou sítí, která eliminuje odření povrchu dlažby. U dlažeb na terasy jsou jednotlivé kusy v  balení proloženy polyetylenovým motouzem a  u  dlažeb BEST – GIGANT dřevěnými proklady. 9.3 Zajištění zboží při přepravě: Palety jsou pro účely přepravy přepáskovány plastovou páskou, která zajišťuje zboží při nakládce a jeho expedici. Pro zabezpečení kvalitní přepravy zboží na  Místo dodání, pokud si přepravu zajišťuje kupující, je náklad na  vozidle nutno navíc zajistit tzv. kurtováním dle pokynů prodávajícího, resp. jím pověřeného pracovníka. Na uvedené je kupující tímto výslovně upozorněn! V případě nedostatečného kurtování (nebo v  případě nedodržení tohoto opatření) ze strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neodpovídá prodávající za žádné eventuální poškození zboží při takovéto přepravě a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin výrobků), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno prodávajícím v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal opak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce. Způsob kurtování je podrobně uveden na Webové stránce prodávajícího pod odkazem Zajištění zboží při přepravě. 9.4 Poškození přepravovaného zboží: V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodleně zaslat prodávajícímu. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu prodávajícího a dle zákona. 9.5 Doporučené skladování zboží: Prodávající doporučuje omezit skladování zboží od jeho dodání prodávajícím do doby jeho užití (v rámci realizace stavebních prací) jen na nezbytně nutnou dobu. Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním prodávající neodpovídá (např. výkvěty). 9.6 Převzetí zboží: Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu na  tzv. dodacím listu. Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto obchodních podmínek. 9.7 Prohlídka zboží, vytčení vad: Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za  účelem nahlédnutí dovnitř, ledaže by Obal jevil známky poškození. V  případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde o vady jen drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačních podmínek prodávajícího nevztahuje záruka. Nepřevezme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží. 9.8 Zástupce kupujícího: Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, než statutární orgán, prokurista nebo pověřený zaměstnanec kupujícího, a zboží je dodáváno jinde, než v sídle (místě podnikání, bydlišti) kupujícího, je taková osoba povinna prokázat se zmocněním k převzetí zboží za kupujícího. Nebude-li ohledně osoby vystupující při dodání zboží za kupujícího předán prodávajícímu takový věrohodný doklad (plná moc, potvrzení o pracovním zařazení apod.), není prodávající povinen zboží dodat (předat této osobě) a nenastává v takovém případě jeho prodlení. Prodávající je však oprávněn (nikoli povinen) vydat zboží i takové osobě, která se neprokáže zmocněním splňujícím veškerá uvedená kritéria. Prodávající není povinen žádným způsobem zkoumat či ověřovat zmocnění předložené mu osobou vystupující za kupujícího. Riziko zneužití zmocnění nese v plné výši kupující. 9.9 Sankce prodávajícího: Pokud bude prodávající v prodlení s Dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. 9.10 Sankce kupujícího: Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v  prodlení. Pokud bude kupující v  prodlení s  převzetím zboží, je dále povinen za takto neodebrané zboží (a proto dále skladované v závodech prodávajícího) zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 10, – Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží. Prodávající má vedle smluvní pokuty nárok i na náhradu škody v části smluvní pokutu přesahující. Pokud prodlení kupujícího s převzetím zboží přesáhne 30 dnů, má tato skutečnost za následek zánik příslušné kupní smlouvy a prodávající je oprávněn zbožím neomezeně nakládat, přičemž povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu a skladné v této souvislosti není tímto dotčena.

9.11 Výhrada vlastnictví: Předchází-li zaplacení Ceny zboží Dodání zboží, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku Dodání zboží. Pokud je Cena zboží či jakákoli její část hrazena kupujícím až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením Ceny zboží (dále jen „Výhrada vlastnictví“), přičemž neuhrazení byť jen části Ceny zboží způsobuje, že kupující se nestal vlastníkem ani části dodaného zboží; Výhrada vlastnictví se uplatňuje k jednotlivé dodávce zboží jako celku. Kupující bere na vědomí i možné trestněprávní souvislosti případného porušení vlastnického práva prodávajícího. Prodávající je oprávněn zboží, které je do  doby úplného zaplacení Ceny zboží stále jeho vlastnictvím, kdykoli odebrat i svépomocí, přičemž za  tím účelem je oprávněn kdykoli vstoupit na  pozemky a  do  prostor kupujícího a za účelem takového vstupu i násilím překonat jakékoli jistící překážky (zámky, oplocení, závory apod.); k tomu dává kupující tímto výslovný souhlas. 9.12 Přechod nebezpečí škody na zboží: Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně: a) v případě Vlastní dopravy, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na  zboží přechází na  kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru; a b) v  případě Dopravy prodávajícím, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje si vykládku zboží v  Místě dodání kupující a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile v Místě dodání začne zbožím v nákladovém prostoru vozidla manipulovat.

10. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 10.1 Délka záruky: Prodávající poskytuje kupujícímu na  prodávajícím vyráběné zboží záruku v  délce 20 let. Podmínky záruky jsou upraveny dále v  tomto článku a v Reklamačním řádu prodávajícího na Webové stránce v odkazu Reklamační řád. 10.2 Certifikace kvality: Celý výrobní proces zboží je řízen a  dozorován dle certifikace ISO 9001. Certifikaci udělil Výzkumný ústav pozemních staveb, Certifikační společnost, s.r.o., certifikační orgán pro systémy managementu. Kromě kontroly kvality a  dozorování dle ISO 9001 udělil tentýž certifikační orgán prodávajícímu certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. Od přistoupení ČR k Evropským společenstvím je postupně prováděn přechod na hodnocení kvality výrobků a prokazování jejich shody s požadavky podle přijatých evropských norem. Výrobky podléhající harmonizovaným evropským normám jsou označovány značkou CE a mají vystavené ES – prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Výrobky, pro něž doposud nebyly evropské normy schváleny, jsou vyráběny na  základě vydaného Stavebního technického osvědčení. Prodávající pro tyto výrobky vydává podnikovou normu a  prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 10.3 Omezení záruky: Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v  odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na  odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto složení dochází k  přirozenému kolísání jejich vlastního přirozeného složení uvedených materiálů. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke  kolísání barevných odstínů a  ke  vzniku tzv. vápenných výkvětů (vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží) nebo ke vzniku tzv. železitých výkvětů (vystoupení sloučenin železa z použitého písku a  štěrku na  povrch zboží). Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly mohou být různé intenzity, v  žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na  kvalitu a  užitné vlastnosti výrobků. Případné barevné rozdíly a výkvěty nelze proto z výše uvedených důvodů uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a  běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Záruka se rovněž nevztahuje na  odlišnosti, způsobené desinfekčními přípravky na  bázi sloučenin chlóru, které mohou způsobit částečné odbarvení povrchu betonových výrobků, a na vady, způsobené nesprávným použitím chemických rozmrazovacích látek v zimním období. Vzhledem k omezené možnosti ovlivnění výrobního postupu se 20letá záruka rovněž nevztahuje na kovové a plastové kompletační prvky (litinová mříž, plastová dna, plotové úchyty, plotové sloupky, plastové a pryžové terče a podložky, distanční mezerníky a doplňkový sortiment ke zdicímu systému BEST – UNIKA).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 11.1 Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle § 262 Obchodního zákoníku tyto právní vztahy vždy Obchodním zákoníkem. 11.2 Odstoupení od smlouvy: Prodávající má právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s  obchodním označením jednotlivých druhů zboží vyráběných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy. 11.3 Dokumenty ke zboží: Kupující se zavazuje, že svým dalším odběratelům bude ke zboží řádně dodávat Návod k použití zboží prodávajícího, Prohlášení o shodě a Obchodní podmínky prodávajícího, upozornit jej na všechny podmínky záruky – včetně jejích omezení - a dále se zavazuje předat odkaz na Webovou stránku prodávajícího zejména s tím, že na uvedených stránkách jsou zveřejňovány závazné technologické postupy a doporučení ohledně používání jednotlivých výrobků (zboží). 11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: a) příslušnou kupní smlouvou, b) platnými Obchodními podmínkami prodávajícího, c) Reklamačním řádem prodávajícího, a d) ve věcech těmito dokumenty výslovně neupravenými pak zejména Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 11.5 Tyto obchodní podmínky prodávajícího nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího, včetně jejich případných změn a doplňků, pokud byly mezi smluvními stranami sjednány. Tyto obchodní podmínky prodávajícího lze změnit nebo doplnit pouze písemně, zpravidla číslovaným dodatkem.

V Rybnici dne 1.3.2011 BEST®, a.s.

47


BEST®, a.s. http://www.best.info, e-mail: mohelnice@best.info infolinka BEST: 583 431 261 výrobní závod Mohelnice prodej a expedice prvků pro podzemní sítě Nádraží 2, 789 85 Mohelnice tel.: 583 431 261; fax: 583 430 814 e-mail: mohelnice@best.info GPS: 49°46‘40.401“N, 16°56‘28.565“E

Prodejní a expediční doba

pondělí - pátek: 6.00 - 17.00 hod. sobota: 7.00 - 17.00 hod. od 1. prosince do 31. března pondělí - pátek: 6.00 - 17.00 hod. sobota: 7.00 - 12.00 hod. Po předchozí domluvě nakládka vozidel možná i mimo prodejní dobu. Aktuální informace o úpravě provozní doby (například v období svátků nebo v zimních měsících) naleznete na www.best.info

OSTATNÍ ZÁVODY BEST

(z těchto závodů neprobíhá expedice prvků pro podzemní sítě)

sídlo společnosti BEST, a.s. výrobní závod Rybnice prodej a expedice

Rybnice 148, 331 51 Kaznějov tel.: 373 720 111, 129; fax: 373 720 188, 189 e-mail: odbyt-rybnice@best.info

výrobní závod Polerady prodej a expedice

Polerady 117, 434 01 Most tel.: 474 745 911, 912; fax: 474 745 988 e-mail: odbyt-polerady@best.info

výrobní závod Lučice prodej a expedice

Lučice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou tel.: 494 941 111; fax: 494 941 188 e-mail: odbyt-lucice@best.info

výrobní závod Štěpánovice-Vranín prodej a expedice

Vranín 278, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic tel.: 383 839 011; fax: 383 839 088 e-mail: odbyt-vranin@best.info

prodejní a výstavní závod Praha-Nehvizdy prodej a expedice

komerční zóna Nehvizdy JIH, 250 81 Nehvizdy tel.: 311 280 011; fax: 311 280 118 e-mail: odbyt-nehvizdy@best.info

výrobní závod Ostrava prodej a expedice

Paskovská 227, 720 00 Ostrava-Hrabová tel.: 599 503 011; fax: 599 503 088 e-mail: ostrava@best.info

výrobní závod Božice prodej a expedice

671 64 Božice 423 tel.: 515 257 202; fax: 515 257 229 e-mail: bozice@best.info

BEST - katalog podzemnich siti  

Katalog produktů pro podzemní sítě BEST

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you