Page 1

Agrárágazat Ára: 3927 Ft/év

Mez ő gazdasági havilap • XIII . évfolyam • 10 . szám • 2012 . október


AKTUÁLIS

Lapzártától lapzártáig

TARTALOM Aktuális

Lapzártától lapzártáig Pályázati aktualitások Nyílt Faiskolai Nap a Holland Alma új telephelyén Havi Mezõgazdasági Árelemzõ

4-6. old. 6-7. old. 8. old. 10-14. old.

Növénytermesztés

A nitrogén trágyázás újszerû megközelítése Új piaci szereplõvel bõvül(t) a magyarországi vetõmagpiac Dinamikusan növekszik a Russel Expot-Import s.r.o. Kukoricatermelés és vetõmag-elõállítás aszály idején – KISKUN NAP 2012. Repce õszi munkái Gazdálkodni aszályban – interjú Dr. Mikó Péter Pál fiatal gazdával A vetõmagok is megsínylették az aszályt Mozdonycsere az -nál! Az idei aszályban is vannak zöld száron érõ kukoricák Foglalkozása: borász Visszatért az élet Devecserbe Kártevõk elleni védekezés a gabonatárolókban – hûtvetárolással A magyar paprika napja Bács Gazda-Coop burgonyatermesztõ partnertalálkozó A hazai közösségi zöldségdoboz rendszer a gyakorlatban – interjú Kiss-Kovács Orsolyával az Évkerék Ökotanya gazdálkodójával

20-21. old. 22-23. old. 24. old. 26. old. 28-29. old. 34. old. 36. old. 38. old. 40. old. 42-43. old. 44-46. old. 48. old. 50. old. 52. old.

54-55. old.

Technika

Mindent tárolunk, mindent megóvunk, mindent megoldunk! Huszonhetedszer is Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok Új dimenziók a teljesítményben – 3 újdonság Pöttingeréktõl Idõjárás kontra mezõgazdaság Termelés és szolgáltatás minõségi gépparkkal – folyamatos szakmai innováció Traktorok gumiabroncsozása McCormick TTX 210M – Jól bizonyít Újabb FAO szárító kezdi az idei szezont A gyepápolás mûszaki háttere Új haszongépjármû motorolaj választék az Eni Hungaria Zrt. kínálatában Tárcsás sekélyinjektálók a hígtrágya talajba juttatásához Permetezõgép összehasonlító teszt a Nagy Talajmûvelõ Show-n Szigorúan ellenõrzött adatok Az innováció a középpontban Welsben – AGRARIA 2012 Gyõrújbarát határában dolgoztak a Dorker gépek

58. old. 60-61. old. 62-63. old. 64. old. 66-67. old. 68-70. old. 72. old. 74. old. 76-80. old. 82. old. 84-86. old. 88-90. old. 92. old. 98. old. 100. old.

Állattenyésztés

A tejtermelõ tehenek kiegyensúlyozott fehérjefelvételének biztosítására „Szentendre a mûvészetek városa, Szebeton a beton mûvésze”

102. old. 104. old.

Következõ lapszámunk várható megjelenése: november 8. 4 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból társfinanszírozott jogcímek esetén

2012. augusztus 1-jén nyílt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb, meghosszabbított idõszaka. A kérelemtorlódás elkerülésének és a támogatás rövidebb idõ alatt történõ kifizetésének érdekében javasoljuk Ügyfeleinknek a kifizetési kérelmek lehetõség szerinti, mielõbbi benyújtását. Bizonyos feltételek teljesülése esetén ugyanazon kifizetési idõszakon belül akár két kifizetési kérelem is benyújtható. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes jogcímrendeletek a kifizetési kérelem benyújtása tekintetében szigorú elõírásokat rögzítenek, amelyek miatt az adott intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a kapcsolódó MVH közlemények alapos áttanulmányozása, illetve az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) megjelenõ tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérése szükséges. A Perstorp új terméke, a ProPhorce™ SR: egy különlegesen felszabaduló vajsav

A takarmány-adalékanyagokat gyártó Perstorp bemutatja új termékét, a ProPhorce™ SR-t, ami egyedi formában tartalmazza a vajsavat, ezért az emésztõtraktusban specifikusan tud felszabadulni. A ProPhorce™ SR a vajsav összes ismert elõnyeivel rendelkezik, kedvezõtlen szaghatásával viszont nem. A ProPhorce™ SR butirinekbõl áll, azaz vajsav-glicerolészterekbõl. Az észterezési eljárásnak köszönhetõen a jellemzõ kellemetlen vajsavszag megszûnik, az aktív hatóanyag pedig a megfelelõ helyen hasznosul az emésztõtraktusban. A ProPhorce™ SR hatékonyságát számos, különbözõ állatfajokban elvégzett „in vivo” vizsgálat igazolta már. A ProPhorce™ SR száraz és folyékony formában is elérhetõ, nem úgy, mint a tiszta vajsav vagy a bevont, kapszulázott termékek. Felhasználása könnyû, mivel nincs porképzõdés vagy káros szaghatás. Magyarország továbbra is kiáll a szõlõtelepítési jogok szigorú szabályozása mellett

Támogatjuk azt a francia javaslatot, mely szerint a telepítési jogok rendszerét hosszú távon szükséges fenntartani az összes borkategóriában, mondta Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelõs helyettes államtitkár. Hazánk 10 másik bortermelõ országgal együtt tett javaslatot egy palermói konferencián, melyet a 2008-as uniós borreform esetleges kiigazításának elõkészítésére hozott létre az Európai Bizottság. Jelentõs elõrelépés a korábbi ülésekhez képest, hogy az Európai Bizottság ezen az ülésen határozott elmozdulást tett a telepítési jog szigorú szabályozásának eltörlésére irányuló állás-


A Vidékfejlesztési Minisztérium a szakmai szervezetekkel teljes egyetértésben támogatja azokat a törekvéseket, amelyek a telepítési tilalom fenntartására irányulnak, és a magyar bortermelõk hosszú távú piaci jelenlétét segítik elõ. Megtörtént a 750. He-Va henger átadása

pontjától. A Bizottság egy biztonsági hálót is bevezetne a telepítési jogok liberalizációja miatt esetleg bekövetkezõ negatív következmények kivédésére. Az ülésen Magyarországot képviselõ Feldman Zsolt üdvözölte a Bizottság szándékát a telepítési jogok rendszerének fenntartására, de hangsúlyozta, hogy hogy a szigorú szabályozást valamennyi borkategóriánál meg kell õrizni. Magyarország egyetért a bortermelõ uniós országokkal abban, hogy a telepítési jogok kezelésének módját továbbra is a tagállamokra kell bízni. A helyettes államtitkár fontosnak tartotta, hogy nem a telepítési jogok rendszerének fennmaradása akadályozza az európai borok versenyképességének növekedését. A francia javaslattól eltérõen az Európai Bizottság csak a földrajzi nevet viselõ boroknál hagyná meg a telepítési jogok rendszerét. A földrajzi név nélkül forgalomba kerülõ boroknál a teljes liberalizáció bevezetését támogatja, a telepítési jogok kezelését pedig a tagállamok helyett a szakmaközi szervezetekre bízná. A 2008-as borreform egyik központi eleme volt az a rendelkezés, miszerint 2015-ig, de indokolt esetben 2018 végéig a tagállamokban fel kell oldani a szõlõültetvények telepítésére bevezetett tilalmat. A bortermelõ tagállamok – köztük Magyarország – és a szakmai szervezeteket összefogó európai szövetségek már több éve hangoztatják, hogy a telepítési jogok szabályozásának 2015-tõl esedékes megszûntetése káros következményekkel járna az Európai Unió bortermelésére, negatívan érintené az európai bortermelõk többségének jövedelmi helyzetét.

2012. augusztus 16-án Szárligetre, Szûcs Mihály gazdaságába érkezett meg a He-Va 750. Magyarországon értékesített hengere. Ha visszavetítjük, hogy a He-Va termékek 2007 végén jelentek meg az itthoni piacon, akkor kiszámítható, hogy az éves kb. 150 darabos henger eladással a dán cég magasan uralja a magyar hengerpiacot. Szûcs Mihálynál is fontos szerepet játszott, hogy a gép egy jól ismert névvel rendelkezzen. Hogy kihasználja 235 LE traktorát, a legnagyobb, még simítóval felszerelhetõ gép, a 10,2 m-es Tip Roller mellett döntött. A tulajdonos szavaiból hamar kiderül, hogy az elmúlt 20 év gazdálkodással eltöltött idõszaka nem múlt el nyomtalanul, minden földjének minden hajlatát, dombját, kövét ismeri és tudja melyiket, milyen technológiával lehet rávenni a jó termésre. Szárligeten egyedüli gazdaként 90 ha saját földjét mûveli és 50-60 ha bérmunkát végez. Mivel egyedül gazdálkodik, fontos számára, hogy minden munkafolyamat gépesített legyen. Fiai segítenek a gépeket szervízelni és felesége is mindig mellette áll, unokája pedig úgy tûnik, hogy örökölte a papa gazdálkodói vénáját.

Szûcs Mihály és felesége az új henger elõtt

A He-Va magyarországi csapata jó egészséget és további sikeres gazdálkodást kíván Szûcs Mihály Úrnak, és természetesen minden korábbi és jövõbeli vásárlónknak. Szerkesztõség

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

5


AKTUÁLIS

Pályázati aktualitások I. Támogatás borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére

tõen megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

2012 októberétõl újra lehetõség nyílik az EMGA – Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésére. Ennek feltételeit foglaljuk össze röviden.

Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki • a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik, • az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik a borászati hatóság által kiállított mûködési engedéllyel, • az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik egyszerûsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgõadóraktári engedéllyel, • bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik, • jogerõs ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik, • a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ borpiaci évben nem tett eleget a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló feltételnek. A támogatási kérelmet a 2012. március 1-jét követõen megvásárolt gépek vonatkozásában lehet benyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésétõl számított 5 évig áll fenn.

Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH a kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplõ támogatási összeg növekvõ sorrendjével azonos. A támogatás kifizetésének legkésõbbi határideje a támogatási kérelem benyújtását követõ borpiaci év október 15-e.

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

II. Várható támogatási kérelmek

A 2012/2013. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 4.000.000 euró. Egy kérelmezõ részére nyújtható támogatási összeg támogatási idõszakonként legalább 1.000.000,-Ft, legfeljebb 100.000.000,-Ft lehet. A támogatás mértéke • KKV esetében 40%, • nagyvállalat esetén 20%.

Ebben a rovatban a következõ hónapokban várhatóan megjelenõ agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze. A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést. A hónapról hónapra frissülõ információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot (1. táblázat).

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

III. Pályázati hírek, információk

A támogatás jellege - Mire kaphatunk támogatást? Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe a borászati gépkatalógusban szereplõ • szõlõfeldolgozás gépeinek, berendezéseinek, • a borkészítés gépeinek, berendezéseinek, • a bor tárolásának gépeinek, berendezéseinek, • a bor palackozás és kiszerelés gépeinek, gépsorainak, • a pezsgõgyártás gépeinek, berendezéseinek, • a pezsgõ palackozás és kiszerelés gépeinek, gépsorainak, • a szõlõfeldolgozás, bor- és pezsgõkészítés egyéb gépeinek, • bor- és pezsgõtárolók (hordók, tartályok, erjesztõtartályok) vásárlásához, technológia beruházások megvalósítására. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult: • mikro-, kis- és középvállalkozás, • nagyvállalat. Támogatás kizárólag olyan új, elsõ üzembe helyezésû gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezõgazdasági piacok közös szervezése, létrehozása, valamint egyes mezõgazdasági termékek elõállítása vagy forgalmazásra történõ elõkészítése. Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerû géppel lecseréli a meglévõ gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapve-

A támogatási kérelmet 2012. október 16. - december 17. között kell benyújtani az MVH részére.

6 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

• 2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek az EMVA-ból társfinanszírozott alábbi jogcímek esetén: • Erdészeti gépbeszerzés


• Állattartó telepek korszerûsítése • Baromfi telepek korszerûsítése • Mezõgazdasági termékek értéknövelése • Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítése • Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése • Kertészet korszerûsítése • Kertészeti gépbeszerzés • Szárító • Mezõgazdasági út • Turisztika • Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése • Vidéki örökség megõrzése • Falumegújítás és –fejlesztés • LEADER

• Hosszas várakozást követõen szeptemberben megszülettek a döntések az EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerûsítése, létesítése támogatási kérelmek vonatkozásában. • Megjelent a 152/2012. (IX. 21.) számú MVH Közlemény az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely (Akvakultúra, Természetes vízi halászat, Halfeldolgozás ) szerint nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl. A támogatási kérelmet 2012. évben október 1 – október 31. között lehet benyújtani. • Október 1. és 31. közötti idõszakban lehet benyújtani a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmeket. • Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki

gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások kifizetésének igénylését 2012. október 1-jétõl 2012. október 31-ig kell postára adni. • Összesen mintegy 13 milliárd forinttal támogatja a vidékfejlesztési tárca a vidéki életminõség javítását. A Darányi Ignác Tervben falumegújításra és fejlesztésre 8 milliárd, a vidéki örökség megõrzésére pedig 5 milliárd forint jut – mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár 2012. szeptember 24-én Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

Somogyi Tibor Tavaszi Attila Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda - Bábolna

1. táblázat: Várható támogatási kérelmek Jogcím

Támogatás %

Támogatás Ft - Euro

Státusz

Egyéb információ

Falumegújítás- és fejlesztés 2012.10.15 - 2012.11.15.

Beadási határidõ

70-100 %

200.000 Euro

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható idõpont a HACS tájékoztatók alapján.

A vidéki örökség megõrzése és fenntartható fejlesztése

2012.10.15 - 2012.11.15.

70-100 %

200.000 Euro

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható idõpont a HACS tájékoztatók alapján.

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése

2012.10.16 - 2012.12.17.

20-40%

100.000.000 Ft

Várható

Feltételek elõzõ kiírás szerint.

Nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálás

2012. õsz

?

?

Bizonytalan

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható idõpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

7


AKTUÁLIS

Nyílt Faiskolai Nap a Holland Alma új telephelyén A Holland Alma Kft. szeptember 13-án megtartotta szokásos Nyílt Faiskolai Napját, melynek külön aktualitást adott a cég új faiskolai telephelyének bemutatása. A nagyszabású rendezvényre sokan érkeztek az ország minden tájáról, de még a szomszédos országokból is. A programot Babicz Szabolcs, a faiskola termelés és kereskedelmi vezetõje nyitotta meg, meglehetõsen rendhagyó módon, a dátumhoz kapcsolódó 13-as számmisztikára építve. Beszédében kitért arra, hogy a Holland Alma Kft. miért helyezte át gyümölcs faiskolai termelését eddigi telephelyérõl – Piricsérõl – Csobád községbe. Külön köszönetet mondott a községi önkormányzatnak és Csobád község lakosságának a faiskola szíves fogadtatásáért. Kávássy Péter, a faiskola tulajdonosa elõadásában bemutatta a cég hitvallását és új faiskolai programjait, melyek mind ezen a küldetésen alapszanak. A Holland Alma nem akar mást, mint egészséges terméket a fogyasztónak, gazdaságos termelést biztosító fajtákat a termelõnek, mindezt úgy; hogy a természetes környezetünk ne sérüljön. „Harmóniában a természettel és az emberekkel” – fogalmazta meg röviden Kávássy Péter a faiskola alapvetését. Európai szinten is egyedülálló kezdeményezés a Naturalma® Program A szakmai program keretében bemutatták a program elõzményeit és kiváltó okait, részletesen ismertették a jelenlévõkkel, milyen ötletek, milyen termelõk által felvetett problémák vezettek el odáig, hogy a fajta innováción alapuló programot életre hívják. Megismerhettük azt a munkát, melyet az elõzõ négy évben végeztek annak érdekében, hogy az országban új, varasodás rezisztens és lisztharmat toleráns, mind emellett kiváló ízû és magas élvezeti értékû, mutatós és tárolható almafajtákat honosítsanak meg. E munka eredményeként ma már a nemzeti fajtajegyzékben szerepel öt új almafajta (Luna®, Sirius®, Orion®, Rozela®, Red Topaz®), melynek kizárólagos szaporítási és forgalmazási joga a Holland Alma Kft-nél van, nemcsak Magyarországra, hanem számos szomszédos országra vonatkozóan is. A színes fotókból és videó felvételekbõl álló prezentációt már nemcsak külföldi, hanem zömében

hazai tapasztalatokra építették, hiszen a legidõsebb Naturalma® ültetvény már termést is hordoz. A fajták bemutatása után a Naturalma® Program legfontosabb részét, a közösen végzett marketinget emelték ki. Hiszen, aki Naturalma® fajtákat vásárol, az emellett párhuzamosan két dolgot is tesz még: egyrészt tulajdonjogot szerez a Naturalma Zrt-ben, másrészt pedig az oltványok árában hozzájárulást fizet egy alapba, mely a Naturalma® fajták marketingjét hivatott finanszírozni. A program célul tûzte ki, hogy a következõ tíz évben 2.000 ha ültetvényfelületet hoz létre ezekbõl az új fajtákból. Az ültetvénytelepítésekhez bizonyos feltételek teljesülése mellett elõfinanszírozáshoz is tudja segíteni a termelõket a Holland Alma Kft. Amikor nyáron törik a jégpáncél… Az elsõ hazai Naturalma® ültetvényesek eredményeirõl és tapasztalatairól Babicz Szabolcs számolt be egy képes ültetvénybejárás keretén belül a résztvevõknek. Bemutatott egy 4 és egy 25 ha Naturalma® ültetvényfelületet, valamint a Holland Alma Kft. saját bio minõsítésû Naturalma® ültetvényét és az itt szerzett tapasztalatokat. Ezek után beszámolt még a Naturalma® Program külföldi megítélésérõl és a program román, ukrán és szlovák tapasztalatairól. Beszámolójában elmondta, hogy a Naturalma® fajták fajtatulajdonosai néhány héttel ezelõtt látogatást tettek csobádi faiskolájukban, és a minõséggel szembesülve a fajtatulajdonosok nyugat európai vevõket hoztak a magyar árualapra. Ezzel megtört egy olyan folyamatosan vastagodó jégpáncél, amely az elõzõ években a magyar és a nyugati piac között tapasztalható volt a faiskolai termékek területén – mondta a termelésvezetõ. A beszámoló után a Naturalma Zrt. és a Holland Alma Kft. „nõi szekciója” tartott prezentációt Sipos Marianna és Uhrinné Hibján Anikó személyében. Elõbbi a rezisztencianemesítés fontosságáról tartott elõadást mindenki által érthetõ hétköznapi nyelvre fordítva, majd a fajták és licencjogok védelmérõl

beszélt; külön kiemelve, hogy a Naturalma® fajták genetikai ujjlenyomata már elkészült. Utóbb nevezett hölgy pedig a sok almás téma után - mintegy üdítõként – egy „szuperszilva” néven elhíresült új, nagy méretû, tárolható, kései érésû, vírus rezisztens szilvafajtáról a Topend Plus®-ról tartott képes beszámolót, szintén már hazai eredményekre alapozva. A kérdéseket és konzultációt nem várt felszólalás szakította félbe az Agrárcenter Zrt.-t képviselõ Kovács Béla részérõl. Kovács úr reagált a rendezvény elején történõ 13-as hivatkozásokra és elmondta épp 13 éve került kapcsolatba a faiskolával és 13 ha ültetvényt telepített és minden oltvánnyal elégedett volt. A faiskola képviselõi elmondták, hogy ezért a marketing értékû váratlan felszólalásért még elõre is fizettek volna, de ennyi dicséretre már nincs keretük. A Faiskolai Nap délelõtti programjának zárásaként néhány érdekes gondolatot vetettek fel a faiskolai szaporítások tervezésével kapcsolatban. Felhívták a termelõk figyelmét a következõ években várható trendekre és az ezzel kapcsolatos veszélyekre. Ahhoz, hogy a gyümölcstermelés ne egy szerencse által irányított rulettjáték, hanem egy elõre megtervezett sakkjátszma legyen érdemes együtt gondolkodni a faiskolával, mert számos kölcsönös elõnyt kihasználhatunk – mondta Babicz Szabolcs, aki ez után egy könnyû faiskolai sétára hívta az érdeklõdõket. A faiskolai területen, - melyen végignézni esztétikai élményt is jelentett – ismét szó került az új fajták használatáról. A hosszú sorokban álló oltványok mellett nem kellett külön említést tenni a minõségrõl. A hozzáértõk messzirõl látták, hogy az erõs beérett oldalvezérek mellett sok termõrész is sorakozik a szemzett oltványokon, ez pedig nem más, mint a korai termõre fordulás garanciája. A területbejárást egy könnyû, kora délutáni ebéd követte, majd a jelen lévõk között értékes, éves szaklap elõfizetéseket, valamint fõdíjként egy nagy értékû faiskolai vásárlási utalványt sorsoltak ki. A jelen lévõk egybehangzóan hasznosnak ítélték a Szakmai napon látott és hallott információkat, s ebéd közben megállapították: „aki ma otthon marad almát szedni, az fontos dolgokról maradt le”. Faiskolai termékekrõl érdeklõdjön munkatársunknál: Babicz Szabolcs – 30/278-1598

8 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


Õszi talajmûvelés Szántsunk vagy Tigerezzünk? Mit lehet csinálni ilyen száraz talajokkal, amilyenekkel az elmúlt két évben találkoztunk? Most nemcsak az idei évi csapadék hiányzik, hanem a 2011-es is. Télen sem volt hó, több helyen a tavaly júliusi esõ óta, kb. 250 – 300 mm csapadék esett. A talaj sok helyen 40 -50 cm mélységig „csontra” ki van száradva. Apró morzsás magágy készítése szinte lehetetlen, ezért is sok helyen nem is gondolkodtak pl. repcevetésrõl. Az ország nagy részén az ekét ki sem merik vinni az udvarból, nem egy helyen szerettek volna vele dolgozni, de az ekefej leszakadt. Mégis talajt kellene készíteni, ha nem is a repcének, de az õszi kalászosok elé igen. Szántás nem megy, marad a lazítás meg a szántóföldi kultivátor. A Horsch Tigerek most tudják megmutatni mit is tudnak. Azon termelõk akik Tigerrel rendelkeztek és sejtették, hogy még gond lehet a csapadékkal, a tarlóhántást már Tigerrel végezték, nem sekélyen, hanem egyben elvégezték a mélymûvelést, mintha magágyat készítenének. Ezeken a talajokon még a repce is elfogadhatóan néz ki. Ez azért lehetséges, mert az aratáskor azért enyhe nedvesség volt a talajban, a Tiger pedig intenzíven bekeverte a szármaradványokat és jól le is zárta a talajt. Vissza tudott állni a kapillaritás és az apró magvak ki tudtak csírázni. Az õszi kalászosok elé már nehezebb talajt készíteni, sok helyen napraforgó vagy kukorica tarlót kell elmûvelni és magággyá varázsolni. Köztudott, hogy még normális évjárat mellett sem egyszerû napraforgó tarlóból jó magágyat készíteni, mivel a napraforgó tarló egyike a legszárazabb tarlóknak. A Tiger MT nehézkultivátor 68 cm átmérõjû tárcsáival jó minõségben be lehet dolgozni a napraforgó és kukorica szármaradványt, a 800 kg-os kapabiztosítással pedig akár 40 cm-ig is lehet lazítani. Ha a standard Mulch Mix kapák nagyon nagy rögöket hoznának fel a talaj felszínére, akkor LD vagy LD Plus kapákkal lehet helyettesíteni, amelyek 40 mm szélesek és hasonló képen dolgoznak, mint a mély lazítók, a nagy rögöket nem hozzák fel a talajfelszínre. Remélhetõleg nem tart ez a szárazság sem örökké, és egy csapadékosabb õsz folyamán, a termelõk könnyebben nyúlnak az ekéhez, de ne feledjék a Horsch Tigerek ekkor is jó munkát végeznek. www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

9


AKTUÁLIS

Havi Mezõgazdasági Árelemzõ A kálisóra van némi kereslet, de az ellátásban akadtak problé-

Hírek: Mûtrágya:

Az elõzetes várakozásokkal ellentétben a mûtrágya szezon egyelõre nem indult be. Vannak ugyan értékesítések, de a kereskedõk gyenge forgalomról panaszkodnak. Ennek fõ oka a száraz-

mák a hónap folyamán. Piaci információk szerint több uszály is a Duna deltában vesztegel az alacsony vízállás miatt. Az magyarországi árszintek ezen árutermék esetében sem mutattak változást augusztushoz képest.

ság, az aszály, illetve a rossz termésátlagoknak köszönhetõ finanszírozási nehézségek. Az esõ, a csapadék most már nagyon hiányzik az ország teljes területén. Szeptemberben ugyan voltak

Termény:

esõzések, de még mindig nem kielégítõ a csapadék mennyisége

semleges szinezetben tüntette fel a kereslet kínálati adatokat. (http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf). Gabo-

és ennek megfelelõen a talaj nedvességtartalma. A becslések szerint a repce vetésterülete csökkenhetett, mivel a magágyakat nem tudták elkészíteni. Az õszi búzában bizakodhat a mûtrágyapiac, amit elméletileg akár október végéig is vethetnek. A keresletben egyértelmûen megmutatkozik az árérzékenység. A komplex, granulált mûtrágyákkal szemben a kevert mûtrágyák után nõtt meg az igény. A nitrogén árak a nemzetközi piacokon erõsödtek, szeptemberben 15 eurós emelkedéseket élt meg a piac. A német piacon a

A szeptember 12-én közzétett havi USDA riport gyakorlatilag

nafronton ugyan további terméskieséseket jósoltak, de a magas árszintek miatt csökkentették a felhasználást is, így az átmenõ készleteket gyakorlatilag változatlanul hagyták. A piac elõtte ennél rosszab helyzetet árazott be, így a Chicagó-i árutõzsdén a már amúgy is korrekciónak indult piac további árcsökkenést mutatott többek között kukorica fronton is (1. ábra).

Kálcium ammónium nitrát (a hazai pétisó, vagy a szlovák MAS vegyipari neve) ára 270 eurót ért el bárkába rakva 1000 tonnás tétel vásárlása esetén. Ezzel ellentétben a hazai árszintek nem nõttek. Ez egyrészrõl a kereskedõk által betárolt tételeknek köszönhetõ, akik szeretnék a raktáraikban felhalmozott árumennyiségektõl megszabadulni, másrészrõl a gyártók is keresik a magyar vevõk kegyeit. A román gártó a nemzetközi trenddel ellentétben a hazai piacra szánt arualapjának értékesítési árait csökkentette, de ez sem hozta meg a várva várt eredményt, nem indult meg a kereslet. A hazai nitrogéngyártó cég egyelõre nem publikálta új árait, erre is vár még a piac. A foszforok árai szintén stagnáltak a hazai piacon. A forgalom gyenge szintet mutat, a termelõk nem vásárolják a MAP/DAP termékeket. Az orosz MAP-on kívül a bulgár MAP is forgalomban van, szeptemberben enyhe forgalmat produkált.

Mûtrágya

összetétel

2011. október

2012. augusztus

2012. szeptember

AN

Ammónium Nitrát, big-bag

86.000 Ft/t

84.000 Ft/t

84.000 Ft/t

CAN

Kálcium Ammónium Nitrát, ömlesztett

73.000 Ft/t

71.000 Ft/t

71.000 Ft/t

MAP

Mono Ammónium Foszfát, ömlesztett, FCA Záhony

166.000 Ft/t

165.000 Ft/t

165.000 Ft/t

1. ábra: A decemberi lejáratú, új termésû kukorica árutõzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

Az EU kukorica termését tovább csökkentette az Amerikai Mezõgazdasági Hivatal 4,5 millió tonnával, de a kiesett termésmennyiséget kompenzálta a takarmányipari felhasználás, illetve az export várható csökkentése. Ennek alapjai valõsak, hiszen a magas takarmányárak magukkall hozzák az állatállomány csökkenését. A húsárak emelkedése rendszeresen több hónapos csúszással követi a takarmányok árainak növekedését, ami a nyereségesség elmaradása miatt ez idõ alatt veszteségeket eredmé-

Termény (országos átlag)

2012. augusztus

2012. szeptember

Búza

47.000 Ft/t

67.000 Ft/t

67.000 Ft/t

Árpa

49.000 Ft/t

63.000 Ft/t

66.000 Ft/t

Kukorica

45.000 Ft/t

65.000 Ft/t

68.000 Ft/t

99.000 Ft/t

135.000 Ft/t

136.000 Ft/t

120.000 Ft/t

135.000 Ft/t

134.000 Ft/t

MOP

Kálisó, ömlesztett

105.000 Ft/t

110.000 Ft/t

110.000 Ft/t

Napraforgó

NPK 3x15

ömlesztett

120.000 Ft/t

123.000 Ft/t

123.000 Ft/t

Repce

10 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

2011.október


nyezhet az állattartóknak. A piac törvényei szerint így csökken az

hatására. A párizsi székhelyû irányadó európai árutõzsde az el-

állatlétszám, ami csökkenti a takarmányok felhasználását is. A hazai termelõk továbbra is 70.000 forintos árakat fogalmaz-

múlt hetekben 260 és 270 euró között mozgott (2. ábra). Ebbõl a

nak meg, azonban az elmúlt hetekben ez hosszú távon egyre inkább megkérdõjelezõdik. Persze nem lehet tudni merre halad majd a nemzetközi árszint, hiszen akár erõsödésnek is indulhat az amerikai betakarított mennyiségek függvényében, de szeptember vége felé a magyar árak lényegesen magasabbak voltak az export elvárásoknál. Megjelentek lengyel kereskedõk ajánlatokkal és lengyel kukoricát kínáltak 66-68.000 forintos leszállított árakkal. Igaz jelentõs mennyiségek egyelõre nem álltak ezek mögött, de az aratás még nem kezdõdött el Lengyelországban. Ott nem volt szárazság, így rekord nagyságú kukoricamennyiségre mutató számítások vannak. Ezek a kezdeti ajánlatok arra engednek következtetni, hogy esetleg az aratás befejeztével akár alacsonyabb árszinteken is eladnák majd az árujukat, hiszen búzatermésük is

sávból egyelõre nem mutatkozik elmozdulási lehetõség. A hazai ászintek 66-67000 forintos telephelyi árakon mozogtak szeptemberben, persze a jobb minõségû javító búzával ennél magasabb szinteken is kereskedtek. Takarmány:

A szója, illetve ennek hatására a fehérjenövények ára augusztus végére rekordokat döntött. A magas áraknak azonban a darák piacán meglett a hatása, a kereslet beszûkült. A nagy kereskedõ cégek szójadara készletei egyre növekedtek a tengeri kikötõkben. Tulajdonképpen prognosztizálható volt az árkorrekció. Ez szeptemberben be is következett. A 3. ábrán látható a Chicago-i Árutõzsde árszintjének alakulása.

kielégítõ volt, szintén exportálható mennyiséggel. Az ukrán kukorica 220 eurós szinten mozgott az ukrán-magyar határnál, ami határátlépés után, a Dunáig leszállítva 240 eurós szinteket jelent. A dunai export vásárlói elvárásokk 232-235 euró között mozogtak a cikk leadásának idején, de mozgás gyakorlatilag nem volt, üzlet nem köttetett. Hazánkban a várható gyenge termés ellenére is elõreláthatóan 1 millió tonna exportálható felesleg lesz, ami azt mutatja, hogy egy idõ után a magyar árszinteknek el kell fogadni az export árszinteket. Persze van még arra is eshetõség, hogy a nemzetközi árak újból erõsödésnek indulnak az amerikai terméseredmények függvényében. Az USA kukorica kondícióit folyamatosan mérik. A szeptember 16-i eredmény alapján a jó, nagyon jó kategóriába 24%-ot soroltak. Az eddigi történelmi adatok alapján a legrosszabb adat ugyanezen a napon 2002-ben volt, amikor 42% volt a jó, nagyon jó kategória aránya. A gyenge, nagyon gyenge kategóriába idén szeptember 16-án a teljes termõterület 50%-át sorolták, míg az eddigi legrosszabb adat szintén 2002-ben volt 31%-kal. Az Európai Unió búza termésnagyságát és a várható zárókészleteket is enyhén csökkentette az USDA szeptemberi jelentésében. A zárókészleteket 10,93 millió tonnáról 9,4 millióra csökkentették a várható export növekedés, illetve import csökkenés

3. ábra: Az októberi lejáratú szójadara árutõzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME

Az elmúlt hetekben 80 dollárt esett a szójadara short tonnájának ára (ezt 1,10231-gyel kell szorozni ahhoz, hogy a világban használt metrikus tonna árát ki tudjuk számolni). A dél-amerikai terméssel kapcsolatban egyelõre pozitív hírek láttak napvilágot. Argentínában rekord terméssel számolnak, Brazíliában lehetne nagyobb csapadékmennyiség, de az idõjárásjelentések alapján nem várható szárazság. A piac várja az Európai Unió döntését a húslisztek használatával kapcsolatban, de ez egyelõre késik. A hírek pozitívak, de kézzel fogható eredmények a döntéshozatal folyamatában még nem láthatóak, így hónapokig, akár évekig is elhúzódhat még a végleges tilalmi feloldás. Igaz Európán kívül a húslisztek felhasználása a takarmányokban engedélyezett. A magas szójadara árak miatt nagyfokú európai exportot, illetve európai áremelkedést lehetett tapasztalni ezen a piacion is. Takarmány

2011. szeptember

2012. július

2012. augusztus

98.000 Ft/t

165.000 Ft/t

152.000 Ft/t

Napraforgódara Országos átlag

44.000 Ft/t

85.000 Ft/t

85.000 Ft/t

Repcedara

Országos átlag

52.000 Ft/t

87.000 Ft/t

82.500 Ft/t

MCP

EUR, leszállítva

570 EUR/t

550 EUR/t

550 EUR/t

Szójadara

2. ábra: A novemberi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a Párizsi Árutõzsdén, Forrás: barchart.com

46%-os, brazil, gépkocsira rakva dunai kikötõben

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

11


AKTUÁLIS A hazai árszinteken is érzékelhetõ volt az áresés, a közel 170 ezer forintos árakhoz képest már 150 ezer forint környékén is lehetett 46%-os brazil szójadarát vásárolni a dunai kikötõkben. Ettõl függetlenül a Kárpát-medence környékén az olajnöványek átlagtermései nem mutatnak kedvezõ képet. Példának okáért Szerbia export tilalmat vezetett be, és elõreláthatólag olajat fog importálni, ami szokatlan piaci körülménynek számít. A hazai pogácsa szintek enyhén csökkentek, a repcedara ára 82-83.000 forint közelébe esett, míg a repce pogácsával 110 ezer forint környékén kereskedtek.

Végtermék

2011. október

2012. augusztus

Csirke

Vágóbaromfi havi termelõi ár

254 Ft/kg

270 Ft/kg

Pulyka

Vágóbaromfi havi termelõi ár

360 Ft/kg

371 Ft/kg

Kacsa

Vágóbaromfi havi termelõi ár

297 Ft/kg

326 Ft/kg

Sertés

Termelõi ár hasított meleghúsban

426 Ft/kg

485 Ft/kg

Bárány

Az élõbárány termelõi ára

881 Ft/kg

807 Ft/kg

Szarvasmarha

Vágótehén ára hasított meleghúsban

616 Ft/kg

719 Ft/kg

Vágóüszõ ára hasított meleghúsban

668 Ft/kg

733 Ft/kg

Fiatal bika ára hasított meleghúsban

711 Ft/kg

805 Ft/kg

Nyerstej havi termelõi átlagára

89,03 Ft/l

79,28 Ft/l

17,55 Ft/db

22,96 Ft/db

A Nemzetközi piacokon több vitamin, illetve aminõsavak árai is tovább erõsödtek, ami a premixek áraiban tükrözõdtek. Végtermék:

Rövid idõ alatt megfordult a kormányzat véleménye a sertés-

Tej Tojás

ágazatban bevezetendõ fordított ÁFA ügyében. Amíg egy hónapja még arról lehetett tájékoztatást nyújtani, hogy a termelõk-

szen az elsõ félévben 2,1%-kal kevesebb tonnát hoztak be az

kel és szakmai érdekeltségekkel folytatott egyeztetések hatására

EU-ba. Érdekes képet mutat sajnos a tojásbehozatal nagysága az elsõ

eláll a kormány a fordított ÁFA bevezetésétõl a sertés ágazatban, addig az elmúlt idõszakban ennek pont az ellenkezõje vaósult meg és bevezették ennek intézményét. A minisztérium cserében azt kommunikálta, hogy a likviditási problémákra megoldást keres, ami egyébként most duplán is súlytja az ágazatott a magas input árak miatt. Az Európai Unió kimutatta a húsipari ágazatok elsõ féléves export és import adatait. Ezek alapján elmondható, hogy a szarvasmarha ágazatban mind az export, mind az import jelentõs csökkenést mutatott 2011-hez képest. Az Unióból a kivitel nagysága két év erõteljes növekedés után 21,7 %-kal maradt alul azt elmúlt év hasonló idõszakához képest. A behozatal is csökkenést mutatott, igaz ott nem történt trendváltozás, hiszen a csökkenés három éve folyamatos. Idén az elsõ fél éves adatok -8,3%-os változást mutatnak 2011 elsõ hat hónapjához képest. A sertés ágazatban az export 2010 és 2011 után tovább növekedett, de míg az elõzõ években ez a növekedés 131, illetve 19%-os volt éves szinten, addig most csupán 2,6%-os erõsödésrõl lehet beszélni a kivitel területén. Az import csökkenést mutat. Itt is az Unió számára kedvezõ trend folytatódott, hiszen 2009 óta folyamatosan csökken a behozatal nagysága. 2009-ben -13%-os, 2010-ben -16%-os, 2011-ben -13%-os volt a változás nagysága. Idén januártól júniusig 5,7%-os csökkenést lehetett az importban megfigyelni az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Kissé visszaesett az export erõsödése a baromfi ágazatban is. A kivitel nagysága évek óta folyamatosan növekszik, a tavalyi évben ennek a növekménynek a nagysága 12%-os volt a 2010-es 25%-os növekményhez képest. Most az elsõ hat hónapban kissé lemaradva 3,7%-os erõsödést mutatott az export mennyisége. Az import a tavalyi 3%-os erõsödés után újból csökkenést mutat, hi12 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

félév folyamán. Az ismert okok miatt az import 99,4%-kal nõtt. Az export ennek megfelelõen csökkent az elõzõ két évvel ellentétben. A kivitel nagyságának változási -16,8% volt. Valuta:

Augusztus 29-én meglépte a jagybank a hazai környezetben hosszú idõnek számító 7%-os alapkamat megtartása utáni elsõ kamatcsökkentését. A hazai gazdasági környezetnek igen jót tenne további kamatvágás, de ezt csak lépésenként, a gazdasági mutatók és eredmények javításával lehet megtenni, hiszen ellenkezõ esetben a forint könnyen leértékelõdhet. A kamatcsökkentés hatására gyengülésnek is indult a hazai fizetõeszköz, de nem tudta tartósan áttörni a 285-ös szintet, így stabilizálódni látszódott a 280 és 285v közötti szinteken. Az államadóság az elmúlt idõszakban megfigyelhetõ csökkenése elsõsorban az erõsödõ forintnak volt kösznöhetõ, így nem lenne egészséges egy újabb gyengülési hullám a GDP arányos adósság számára. A jegybanknak tulajdonképpen ezeket a részleteket is figyelembe kell venni, irányítania kell a hazai gazdaság élénkítését, többek között akár alacsonyabb kamatokkal, illetve figyelnie kell arra is, hogy az infláció se szabaduljon el. Hozzátartozik, hogy az exportnak mindig jót tesz egy gyengébb nemzeti valuta, mert akkor az ország által gyártott termékek versenyképesebbek lesznek a nemzetközi piacokon. Egyes elemzõk az elkövetkezõ hónapokban ujabb kamatcsökkentéseket is el tudnak képzelni, igaz mellette újra 300 forint közelébe vetítik euró elleni értékét. A forint a cikk leadásának idõpontjáig nagyjából a 280 és 285 közötti sávban mozgott 3 hétig. A várható irány annak függvényében mondható majd meg, hogy innen tovább erõsödik-e, vagy áttöri a 285 forint felett található úgynevezett ellenállását.


AGRÁRIA PERFECTE KFT. – Ahol az idõ értékké válik Vállalkozásunk több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Célunk azon mezõgazdasági vállalkozók, cégek és magánszemélyek segítése, akik a mezõgazdaságból élnek, de az idénymunkák idejére nem kívánnak nagy összegeket befektetni olyan gépparkba, amely csak idõszaki használatban van, ezért kétes a megtérülése. Gépeink az agrárium teljes skáláját lefedik, a talajmegmunkálástól a betakarításig, és az állattenyésztési feladatok ellátásáig. Gépparkunk és szakembergárdánk kész megoldásokat kínál az Ön mezõgazdasági problémájára. Tapasztalatunk alapján sok lehetetlennek tûnõ feladatot is képesek vagyunk megoldani, legyen az belvízzel sújtott terület betakarítása vagy nehéz domborzati viszonyok közt elvégzendõ feladat megoldása. Levesszük az Ön válláról a munkával járó logisztikai feladatok súlyát, hiszen a telephely és a munkaterület közötti szállítás is feladata-

A mi feladatunk, hogy tapasztalatainkból ink közé tartozik, legyen szó akár szemes terményrõl, szálas takarmányról éppúgy, mint a és lehetõségeink széles skálájából megtalálszerves trágya szállításáról vagy annak a juk azt az optimális megoldást, amely mind költséghatékonyság, mind pedig a feladat termõterületen való szétszórásáról. szabta határidõig elnyerje az Ön tetszését, Mi a titka annak, hogy mindenhol jelen tu- elégedettségét! Ön rendelkezik a háttér információkkal, mi dunk lenni a megfelelõ idõben? Egyrészt az, hogy az igények felmérése- rendelkezünk egy olyan tudásbázissal és kor a gépparkunk nagyságát mindig a feladat technikai háttérrel, amely lehetõvé teszi a felmennyiséghez hangoljuk, másrészt a meteo- adat megnyugtató elrendezését, így mindenki rológia is segítségünkre van, ugyanis a déli elégedetten tehet pontot a feladat végére. országrészekben ugyanaz a mezõgazdasági munka jóval elõbb esedékes, mint az északi, Agraria Perfecte Mezõgazdasági dombosabb-hegyesebb országrészekben. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2347 Bugyi, Ürbõpuszta 334/6. És melyek is ezek a feladatok, amelyekre Mobil: +36 (30) 971-2860 berendezkedtünk? Mobil: +36 (20) 592-0016 – Talaj elõkészítõ és talajmunka E-mail: info@agrariaperfecte.hu – Szálastakarmány betakarítás, szállíwww. agrariaperfecte.hu tás, betárolási feladatok – Aratás

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

13


AKTUÁLIS A dollár az elmúlt idõszakban gyengélkedett az euróval szem-

mellett. Egyedül a 2007/08-as szezonban lehetett megfigyelni a

ben, és újfent az 1,3-as szintig csökkent értéke. Ez segítette a dol-

tojás árának emelkedését. Amennyiben az idei, 2012-es évet vizsgáljuk látható, hogy az

lár forint árfolyamát is, a dollárt a cikk leadásának idõpontjáig már 220-as érték alatt is lehetett vásárolni. Az, hogy ez csak egy korrekció-e, vagy fellélegezhet az euró az amerikai valuta támadásától még nem lehet megmondani. Sajnos továbbra is gyengélkedik az eurózóna és piaci hírek szerint titokban már egy spanyol mentõcsomagot készítenek elõ, ami kirobbanása esetén újabb támadási felületet ad majd az eurónak.

árrések igen kedvezõen alakultak az év elsõ félévében. Itt még nem mutatkozik az erõsödõ gabonaárak hatása, bár a fehérjék, mint a szójadara ára júniusra már 25%-os emelkedést mutatott az év elejéhez képest. A nagyobb takarmányár emelkedések azonban csak július után jönnek majd. Amennyiben az elmúlt éveket vesszük figyelembe, akkor nem igazolható vissza, hogy ez a tojás árának emelkedésével is együtt járna majd, inkább az várható,

Valuta

2011. október

2012. augusztus

EUR/HUF

296,42

278,83

USD/HUF

216,55

224,78

hogy az árrés az elmúlt 11 év átlagárrése alá esik majd vissza.

Tömösi Attila Idõszaki áttekintés:

A tavaszi kiugró tojásárak után az árszint három hónap alatt visszacsökkent a tavaly decemberi 20 forint feletti szintekre (1. grafikon). Mi várható az elkövetkezõ hónapokban a hazai árszintek alakulásával az inputanyagok árrobbanásának tükrében? Ugyan enyhe emelkedés zajlott le, de a magas gabonaárak, illetve takarmányárak egyértelmûen elõrevetítik-e a tojás árának emelkedését? A 2. grafikon megmutatja az Európai Unióban a tojás árának, a takarmány árának, és az árrésnek az alakulását a 2000 óta eltelt idõszakra vetítve. Az elsõ felében ezen adatok 2000 és 2011 közötti alakulásat, míg a második felében 2012 január és június között végbement változásokat lehet megfigyelni. Az elmúlt évtizedben gabonatermés kieséssel és ebbõl adódó magas árakkal találkozhattunk a 2000/01-es, 2003/04-es, 2007/08-as, illetve a 2010/11-es években. Ezekben az években a grafikonból kiolvasható, hogy a takarmányok árai mindig a tavaszi szezonra erõsödtek meg. Kiolvasható a grafikonból, hogy ezekben az években a tojások áremelkedése nem követte azonos mértékben a takarmányárak emelkedését. Egy biztos, minden ilyen évben az árrés csökkenést mutatott, és a 11 éves átlag árrés alatt volt. A tojások árai pedig a 4 viysgált évet figyemelbe véve 3 évben csökkenést mutattak az emelkedõ takarmányárak

1. grafikon: Tojás havi csomagolóhelyi átlagára, Forrás: Szerzõ saját munkája AKI adatai alapján

2. grafikon: Forrás: Európai Bizottság

14 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


DuPont Pioneer Portfólió Farm – Szántóföldi kukorica fajtabemutató Gyulatanyán A Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft., a DuPont Magyarország Kft., a Nitrogénmûvek Zrt. és az Agrobio Hungary Kft. szervezésében 2012. szeptember 20-án tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyulatanyán a DuPont Pioneer Portfólió Farm szántóföldi kukorica fajtabemutatót. A rendkívül rossz, esõs, szeles idõjárás ellenére nagyon sok érdeklõdõ jött el az eseményre szerte a megyébõl. A szakmai elõadásokat végül a tervekkel ellentétben nem a kukoricaföld középen felállított rendezvénysátorban, hanem egy közeli raktárépületben lehetett megtartani, ahol nemrég felszedett burgonya „társaságában”. Itt beszélgettem Türk Nándor agronómussal, a DuPont Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. munkatársával.

Türk Nándor – Hányadik alkalommal és milyen célból került megrendezésre ez a fajtakísérlet? – Már harmadszorra állítottuk be ezt a kísérletet a Pioneer teljes termékportfóliójának bemutatása céljából, a programban DuPont növényvédõ szereket és a Genezis mûtrágyákat alkalmaztunk. Ez a kísérletsorozat része a Pioneer szerviznek, egyfajta szolgáltatás a termelõk felé, melyben a tõszámreakciós, vetésidõ és tápanyag reakciós kísérletekkel próbálunk segítséget nyújtani a hibridválasztás mellett az optimális technológia alkalmazásában is. – Ebben az évben mire helyezték a fõ hangsúlyt? – Idén a fõ hangsúlyt az Optimum® AQUAmax® termékkör kapta, ami mérföldkõ a Pioneer nemesítõi munkásságában. Ezzel a védjeggyel csak olyan hibridek illethetõk, melyek aszályos évjáratban legkevesebb mint 5%-kal, míg normál csapadékellátottságú évben minimum 3%-kal felülmúlják termésben a legjobb Pioneer és versenytárs hibrideket, és ezt a teljesítményt legalább két egymást követõ évben produkálják.

– Az idõjárás extrémitását a mai napon is megtapasztalhattuk, hiszen eddig a térségben hosszú idõn keresztül lényegében egy csepp esõ sem esett, most pedig erõs széllel ömlik a csapadék. Mi lehet a megoldás az aszály- és a stressz-tûrés vonatkozásában? – Az idén is tapasztalt rendkívüli aszályban és az egyébként is egyre szélsõségesebbé váló idõjárási viszonyok mellett nagyon fontos, hogy csökkentsük az idõjárás okozta kockázatot, és a lehetõ legnagyobb biztonsággal termeljünk, ehhez nyújtanak segítséget a stressz- és aszálytûrõ, zöld száron érõ Pioneer hibridek és az Optimum® AQUAmax® program, melynek 2013-ban már két jeles képviselõje a P9175 (FAO 330 ) és a P0216 (FAO 490) is elérhetõ lesz a magyar piacon. Ez a kísérlet az idõjárás miatt ma nem került betakarításra, de ezt késõbb pótoljuk és a mérési eredményeket a partnereink számára rendelkezésére fogjuk bocsátani. 2010-ben indult a Pioneer Portfólió Farm kísérleti rendszer, amiben a teljes termékskála elvetésre kerül, különbözõ agronómiai kísérletekkel ötvözve. Az ország 15 helyszínén kerülnek a kísérletek beállításra, lefedve valamennyi termõtájat. A hibridek teljesítményének szokásos összehasonlításán túlmenõen az agronómiai kísérletek (vetésidõ-, tõszám-, mûtrágyázási- és maximális termést célzó kísérletek) teszik értékessé, így a gazdálkodók számára nagyon fontos további információkkal szolgálnak az egyes hibridekrõl. A kísérleti rendszer a DuPont Magyarország Kft.-vel és a Genezis Partnerhálózattal közösen került beállításra. A betakarítást követõen az eredmények minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõek. „Amint az idõjárás lehetõvé teszi, elvégezzük a betakarítást és a szükséges méréseket. Sajnos, hogy ilyen rossz idõt fogtunk ki erre a bemutatóra, de aki ellátogatott a kukoricaföldre, az láthatta, milyen jól teljesítettek a kísérletben részt vevõ hibridek. Szép termést várok, s remélem, ezekkel az itteni tapasztalatokkal is hozzá tudunk majd járulni ahhoz, hogy a magyar termelõk olyan megfelelõ tudást szerezhessenek, amit a termelésben a maguk hasznára tudnak majd fordítani.” – erõsítette meg a Pioneer elvárásait Augusztinyi Nagy András házigazda is.

Nádasi Zoltán

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

15


NÖVÉNYTERMESZTÉS

A nitrogén trágyázás újszerû megközelítése Hazánk talajainak foszfor és kálium ellátottsága általában megfelelõnek tekinthetõ, azonban nitrogén tartalmuk és nitrogénszolgáltató képességük sok esetben nem kielégítõ. Súlyosbítja ezt a kedvezõtlen helyzetet, hogy az elmúlt évtizedekben a talajok szerves anyagait illetõen rablógazdálkodást folytattunk. Azon túl, hogy a tarló és gyökérmaradványokkal alig került vissza szerves anyag a talajba, a hektáronként felhasznált szintetikus nitrogén mûtrágya mennyisége is minimálisra csökkent. A nitrogéntrágyázás hiányossága miatt hosszú évek óta stagnálnak a terméseredmények, pedig a növényi tápelemek közül a nitrogén az, aminek a hiánya – a víz mellett – leggyakrabban és legnagyobb mértékben korlátozza a növények fejlõdését. A nitrogén a talajban

A talajban a tápanyagok meghatározó hányada szerves formában van lekötve, aminek mineralizálódnia kell, hogy a növények azt hasznosítani tudják. A szerves anyagok bomlása során felszabaduló ásványi nitrogén nem csak a növényt, hanem a talaj mikroszervezeteit is táplálja. A mikroorganizmusok tevékenységétõl függ a talajba kerülõ szerves anyagok lebontása, amelynek során a felszabaduló szerves és ásványi anyagok biztosítják a talajok termõ képességét. A szerves anyagok, lebontásakor az ammónia az elsõ szervetlen vegyület, amit a nitrát követ.

A különbözõ talajokban eltérõ intenzitású a szerves anyagok lebomlása. Általában a lazább szerkezetû ásványi és szerves kolloidokban szegény talajokban viszonylag gyors, míg a kötöttebb, agyagos talajokban lassabb a szerves anyag mineralizációja. A talajban a mikroorganizmusok egyes csoportjai között biológiai egyensúly van, amelynek megváltoztatása a talaj termékenységének növekedésével vagy csökkenésével jár. A talajba juttatott mûtrágyaféleségek a talajba bedolgozott tarlómaradványok a talaj pH értékétõl függõen változtatják meg ezt az egyensúlyi állapotot. Ezt a folyamatot követtük végig

õszi búzában, kilúgzott, illetve réti csernozjom talajokban kora tavasztól a betakarításig a talaj és a növény nitrogén forgalmán keresztül. Az 1. ábrán jól látható, hogy az egymástól termõpotenciálban hasonló csernozjom talajok, nitrát-nitrogén szolgáltató képessége között különbség van. Az õszi búza szárba indulásáig a kilúgzott csernozjomban a nitrogén ásványosodásának üteme meghaladja a réti csernozjom értékét, a növény több mint 20 kg-al több N-t épít be a szöveteibe, mint a réti csernozjom talajon. Az intenzív növekedési szakaszban ez a helyzet megfordul. A generatív növekedési szakaszban ismét kilúgzott csernozjom talajban nagyobb az NO3 ellátottság (23-34 ppm) ebben az idõszakban a réti csernozjomban mindössze 8-18 ppm, így a réti csernozjomok termése gyakorlatilag azonos termesztési színvonal mellett, több mint 20%-al elmaradt a jobb levegõ- és vízgazdálkodású, könynyebben melegedõ kilúgzott csernozjomon mért értéktõl. Amennyiben a talajok nitrát-nitrogén szintje 10 ppm körüli értékre csökken, a növények nitrogén ellátottsága gátolt, 10 ppm alatt pedig gyakorlatilag megszûnik (Boldis és mtsi, 1980). Ennek valószínû oka az, hogy a rosszabb víz- és levegõgazdálkodású réti és réti jellegû talajok vízzel való telítettsége gátolja a nitrogén mineralizációjáért felelõs mikroorganizmusok tevékenységét. Az õszi búza a virágzás kezdetéig N- igényének közel 80%-át felveszi. Ez azt jelenti, hogy igen rövid idõ áll rendelkezésre a szerves formában lekötött ásványi elemek mineralizációjához. Kén a talajban

1. ábra

20 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A talajban a kén szerves, vagy szervetlen formában található. A két forma aránya a talaj típusától, a talajmûvelés módjától, a nitrogén- és foszfortrágyázás adagjá-


2. ábra

tól, a kijuttatás módjától és idõpontjától, a szerves trágya vagy szerves anyag pótlástól stb. függ. A szervetlen (ásványi) formák a szulfátok, amelyek a kalciummal, káliummal, nátriummal vízoldható sókat képeznek, viszont a vas-, vagy alumínium-szulfátok nem vízoldhatóak Elemezve a 2. ábra adatait, megállapítható, hogy a kilúgzott csernozjom talajok szulfát-ion koncentrációja a mérés kezdetétõl május elsõ dekádjáig folyamatosan csökken, míg ez a folyamat réti csernozjom esetében már április közepétõl növekedésbe megy át, de mértéke azonban lényegesen kisebb, mint a kilúgzott csernozjom talajnál. A szerves kötésben lévõ kén ásványosodása, illetve az ásványi kén beépülése a szerves anyagokba a talaj C:N:S arányától függ. Ha ez az arány a 100:10:1-1,5 értéktõl a szén, vagy a nitrogén javára tér el, az ásványi kén szerves formában lekötõdik, míg ha a kén értéke megnõ az arányon belül, vagy a szén és a nitrogén értéke csökken, akkor a szerves formában lévõ kén mineralizálódik (Stefanovits Pál, Talajtan Gödöllõ 1968 Egyetemi jegyzet). A tavaszi nitrogén fejtrágyázással ez az arány eltolódik a N javára, kénhiányt idézve elõ ez által az õszi búzában. A nitrogén és a talajtulajdonságok

A termés mennyiségét legnagyobb mértékben a következõ talajtényezõk befolyásolják: a talajok nedvesség tar-

talma, mész tartalma, a humuszos réteg vastagsága, fizikai tulajdonságai közül a vízkapacitásuk, valamint szerves és ásványi kolloid tartalmuk. Ezek együtt határozzák meg a talajok felhasználható N-adagját. Minél gyorsabban történik meg a növények által kivont tápanyagok visszapótlódása, annál jobb egy adott talaj termõképessége. A felvehetõ tápanyagok visszapótlódása nem csak a talaj hasznosítható tápanyagtartalmától függ, hanem befolyásolja azt annak vízgazdálkodása, szerves anyag minõsége és az agrotechnika színvonala is. Mindezek alapján megállapíthatók olyan általános következtetések, amelyek szinte talajtípustól függetlenül felhasználhatók a nitrogén trágyázási technológiák kidolgozásánál. 1. A kora tavaszi nitrogén fejtrágyázással olyan mértékben változtatjuk meg a talaj felsõ rétegében az N:P:S arányt, ami adott esettben relatív foszfor- és/vagy kénhiányt okoz. Ennek, a nagyon gyakran szemmel is látható foszfor- vagy kénhiánynak megelõzésére javasoljuk a foszforral kiegészített kéntartalmú nitrogén fej- és lombtrágyák használatát. 2. Kora tavasszal a fejtrágyázás mellett a kalászosok gyökértömegének növelése és a szárstabilitás javítására javasolhatók olyan bioaktív levéltrágyák, amelyek egy-

ben foszfort és mikroelemeket is tartalmaznak. Száraz idõjárás esetén gyökérnövelõ hatásúak, vízzel telített talajokon pedig javítják a gyökérzet oxigén ellátottságát és a növények betegségekkel szemben álló képességét. 3. A tenyészidõszak második felében, amikor a növények számára kedvezõtlen körülmények alakulnak ki (aszály, túlságosan csapadékos idõjárás) a csökkenõ talajélet miatt minimális a szerves anyagok mineralizációja, a növények tápanyag igényét idõszakosan olyan nitrogén, foszfor és mikroelem tartalmú levéltrágyák használatával tudjuk részben pótolni, amelyek azon túl, hogy gyorsan felvehetõ tápanyagot szolgáltatnak a növény számára, kedvezõ hatással vannak azok szárazságtûrõ képességére is. Összefoglalva megállapítható, hogy az elmúlt évek aszályos idõjárása következtében felsült kukorica táblák, illetve a kalászban megszorult gabona szemek nem csak az idõjárás változás hatásának következményei, hanem annak, hogy nem kellõen ismerjük talajaink víz- és tápanyag gazdálkodása közötti összefüggéseket. A nitrogéntrágyázás nem csak közvetlenül gyakorol kedvezõ hatást a talaj termõképességére, a termés mennyiségére és minõségére, hanem azzal is, hogy a talaj potenciális nitrogén készletét bevonja a földmûvelés körforgásába.

Dr. Sebestyén Endre NUTRIKON Kft.

Antal Anikó NUTRIKON Kft.

Gyulai Balázs Fejér Megyei Kormány Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága

Kocsis László Fejér Megyei Kormány Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

21


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Új piaci szereplõvel bõvül(t) a magyarországi vetõmagpiac Az utóbbi évekre jellemzõ, hogy a vetõmag-nemesítéssel és forgalmazással foglalkozó intézmények és vállalkozások fajtasoros bemutatókra hívják meg gazdálkodó partnereiket és a sajtó képviselõit, így prezentálva fajtáikat. Szeptember 4-én is egy ilyen alkalomra invitáltak minket a szerbiai Novi Sad (Újvidék) város határába, s az ottani viszonyok ismeretének hiánya miatt egy kicsit bizonytalanul, de eleget tettünk a meghívásnak; s nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagabban tértünk vissza a szerkesztõségbe.

Gyülvészi Károly szerint, ennek egyik legfõbb oka, hogy a termelõt alapvetõen az érdekli, hogy melyik fajtával tud nagyobb profitra szert tenni. Fajtáik és hibridjeik olyan helybeli gyökerekbõl erednek, amelyek az adott termõhelyi környezethez vannak igazodva. Ennek ugyan átlagos években nem látják nagy jelentõségét, mert akkor szinte minden fajta átlagos eredményeket tud produkálni, de amikor jön egy olyan rendkívüli év, mint az idei, akkor markánsan meg tud mutatkozni a helyi fajták elõnye. Vendéglátónk, „idegenvezetõnk” szerepében az idei év tavaszán alakult NS-Mag Zrt. vezetõségét üdvözölhettük, Gál István vezérigazgató és Balogh Szilárd kereskedelmi igazgató személyében, valamint az NS Seme szerbiai kutatóintézet képviseletében Gyülvészi Károly tájékoztatott minket a kutatóintézet múltjáról és jelenérõl, a kutatómunkájuk eredményeirõl és a magyarországi szerepvállalásukról. NS Seme – a szerbiai vetõmagnemesítés fellegvára A Novi Sad-i székhelyû NS Seme növénytermesztési és nemesítõ intézet még az 1930-as években alakult. Az immáron 80 éves intézet jelentõs fejlõdésen ment keresztül, és át is szervezõdött mezõgazdasági kutató intézetbe, amelynek legfontosabb feladatai közé tartozik a fajták fenntartása mellett, hogy olyan hibrideket állítsanak elõ és nemesítsenek tovább, amelyekkel egyaránt ki tudják elégíteni a termelõk valamint az élelmiszerlánc szereplõinek igényét.

Az utóbbi évtizedekben világszinten megfigyelhetõ, hogy az országhatárok jelentõsége csökken, s a kutatómunka és a kereskedelem nem csak a szomszédos országokba, hanem más-más földrészekre is átterjed. Ennek a folyamatnak minden országban az volt az eredménye, hogy a helyi kutatóintézetek szerepe az adott régióban csökkent, amelyet részben az új piacok felé való nyitással próbáltak kárpótolni. Az NS Seme ennek ellenére meg tudta õrizni szerbiai piacvezetõ pozícióját, ahol a szója vetõmagpiacának 60-70%-át, a kukorica 30-40%-át látják el az általuk nemesített és forgalmazott vetõmagokkal.

A gazdálkodók számából is következtetni lehet arra, hogy NS Seme egy igen népszerû kutató intézet

22 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Hozzánk hasonlóan, õk is elkötelezettek a GMO mentesség mellett, de a jobb eredmények elérése érdekében, valamint a GMO-s elõnyök és kockázatok megismeréséért, ellenõrzõ és kutatói munkát végeznek ezen a területen is - de hangsúlyozottan és kizárólagosan csak kutatási célzattal. Kereskedelmük és jövedelmük szempontjából legfõbb növényük a kukorica, amelyet második helyen a kalászos növények követnek, harmadik helyen a napraforgó, negyedik helyen pedig a szójabab áll, de kínálatuk ennél sokkal szélesebb, nemesítésük kiterjed még a zöldségfélékre, takarmánynövényekre és a cukorrépára is. Az intézet legnagyobb jövedelme az exportértékesítésekbõl származik, mintegy 34 országban vannak jelen. Legnagyobb partnereik: Ukrajna (évente 1-1,2 millió ha-ra értékesítenek vetõmagot) és Oroszország, amelyet az EU tagországai követnek. Pár évtizeddel ezelõtt hazánkkal is szoros kapcsolatuk volt a kutatómunka és az értékesítés területén egyaránt. A magyarországi piac visszahódítása érdekében egy közös vállalatot alapítottak NS-Mag Zrt. néven, amelyben 30%-ban az NS Seme a tulajdonos. Véleményük szerint a cég megalakulásának nagy elõnye – a magyarországi gazdálkodók szemszögébõl -, hogy mindenki számára ismerté válik az NS Seme által elõállított termékek kizárólagos forgalmazója, megteremtve ezzel a biztos hátteret és bizalmat, az NS Mag Zrt. által forgalmazott NS Seme vetõmagok iránt.


A kinti háttér megismerése után az NS-Mag Zrt. vezérigazgatója, Gál István tájékoztatott minket a cégalapítás hátterérõl, jelenérõl és a jövõbeni elképzelésükrõl, az általuk forgalmazott vetõmagokról pedig Balogh Szilárd, kereskedelmi vezetõ adott tájékoztatást. A szerbiai NS Seme kutatóintézetnél merült fel az igény, hogy Magyarországon is forgalmazzák fajtáikat és hibridjeiket, mert a termesztési feltételek, a földrajzi adottságok és genetikai alapok nagyon hasonlóak, így az általuk megtermelt és értékesíteni kívánt vetõmagok megfelelõek a magyarországi köztermesztéshez. Az igény felmerültét tett követte, s egy befektetõi csoport felmérte a piaci lehetõségeket. Az eredmények ismeretében idén tavasszal megalakították az NS-Mag Zrt. vegyesvállalatot, amely tulajdonosi formának egyik nagy elõnye, hogy a cég mögött egy nagy múlttal rendelkezõ kutató intézet áll, amely biztos és magas szintû kutatói háttérrel rendelkezik. Ez a tulajdonosi forma egy másik nagy elõnyt jelent abban a vonatkozásban, hogy folyamatosan a megfelelõ minõségû és mennyiségû vetõmaggal fogják kiszolgálni vásárlóikat. Az itthoni kereskedelmi vállalatnál is továbbviszik azt a szemléletet, amelyet Szerbiában sikerrel alkalmaznak: A termelõket kizárólag a termõterületüknek megfelelõ tulajdonságokkal rendelkezõ fajtájú vetõmaggal látják el, mert a cég szakmailag megbecsült, stabil szereplõjévé kíván válni a hazai vetõmagpiacnak! Bár az idei évi és a jövõ tavaszi értékesítés kizárólag import vetõmagból történik, az õsszel már elkezdték a magyarországi vetõmag-termeltetést, amely még nagyobb biztonságot és bizalmat fog jelenteni a hazai termelõknek. A 2013-as év folyamán tartandó fajtabemutatóikra már nem kell külföldre utaznunk, mert 20-25 helyen lesz fajtasoros bemutatójuk Magyarországon. Jelenleg legfõképpen a piaci igényeket mérik fel, de arra is erõsen koncentrálnak, hogy az országban megtalálható nagytermelõknél – akár csak kísérleti jelleggel is – bekerüljenek fajtáik a köztermesztésbe, mert így biztosítva látják, hogy a jövõben ki fog alakulni egy olyan termelõi kör, akik - ennek eredményeként - hosszútávon elkötelezik magukat az NS mellett. Bár magyarországi vetõmagkínálatuk skálája jóval kisebb, mint a szerbiai; minden termelõnek tudnak a területi adottságaihoz megfelelõ, biztonsággal eredményesen termeszthetõ fajtákat biztosítani kukoricából, kalászosokból, napraforgóból, szójából és takarmánynövényekbõl egyaránt. Kukorica Legnagyobb értékesítési volumen a kukoricából fog megvalósulni, várhatóan a FAO 300-as és a

A fajtabemutató másnapján már Bábolnán is bemutatkoztak a nagyközönségnek FAO 400-as fajták lesznek leginkább közkedveltek a magyar termelõk körében. Egyik legkiemelkedõbb fajtájuk az NS 444 ULTRA, amely Focus Ultra rezisztens, nagyon jó a stressztûrése, üzemi körülmények között 8-12 t/ha szemtermést tud produkálni. A siló fajtáik száraz körülmények között is stabilak maradnak. Kalászosok Búza kínálatukban a malmi minõségtõl a javító minõségig minden termékcsoport megtalálható. A javító minõségû fajtákat jól reprezentálja, hogy az egyik fajtájuknak a PANNONIA NS nevet adták. Az általuk képviselt búzafajták a jelenleg forgalomban lévõkkel azonos termésmennyiséget tudnak produkálni, viszont kiváló a stressz-tûrésük, szélsõséges körülmények között is megbízhatóan termeszthetõek, üzemi körülmények között az idei évben 4,2-4,5 t termésátlagot tudtak produkálni a 20 AK alatti területeken is. Azon termelõknek, akik elsõsorban a termõképességet tartják szem elõtt, az NS 40 S fajtát javasolják. Tritikáléból az ODISEJ-t kínálják köztermesztésre, mert ez a fajta a gyengébb talajokon is jó termést biztosít. Õszi árpa esetében az AMAZON-tól várják a legnagyobb sikereket. Napraforgó A hagyományos olajnapraforgók mellett, jelentõs kínálatuk van gyomirtó rezisztens olajnapraforgóból is, mely mellet nagyon jó eredményeket produkáló étkezési napraforgó-hibrid is szerepel az NS kínálatában. Szója Több fajtát is szeretnének forgalmazni a gazdálkodók részére, s a jelenleg Magyarországon forgalmazott 0-ás és 00-ás fajtákon kívül az NS-Mag kínálatában megtalálhatóak lesznek a 000-ás fajták is.

Takarmánynövények A kutató intézet életében nagyon erõs szerepet játszanak a magas fehérjetartalmú és nagy zöldtömegû takarmányborsók és lucernafajták is, amelybõl az idén tavasszal és õsszel is történtek konkrét értékesítések, kiszállítások. Zöldségfélék Bár az NS Seme nagyon sok fajtával rendelkezik, magyarországi forgalmazásuk egyenlõre nem szerepel a terveik között. Az NS-Mag Zrt-nek is célja, hogy a lehetõ leggyorsabban növekedjenek a hazai vetõmagpiacon, de a maximális figyelmet a szakmai szempontokra kívánják fordítani. A túlzásba vitt értékesítésnél sokkal fontosabbnak tartják, hogy olyan fajtákat és hibrideket értékesítsenek az adott termõterületekre, amikkel a termelõk a legjobb terméseredményeket érhetik el, s így az általuk forgalmazott NS Seme vetõmagokkal minden gazdálkodó elégedett legyen. További információk kérhetõk az NS-Mag Zrt. kereskedelmi képviselõitõl: Balogh Szilárd Kereskedelmi igazgató Tel.: 06-30-400-1627 e-mail: balogh.szilard@ns-mag.hu Müller Gábor területi képviselõ Tel.: 06-30-921-7424 e-mail: muller.gabor@ns-mag.hu Vári Antal területi képviselõ Tel.: 06-30-400-1567 e-mail: vari.antal@ns-mag.hu

Dudás Ervin

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

23


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Dinamikusan növekszik a Russel Export-Import s.r.o. 4 éves pályafutása alatt meghatározó gabonapiaci szereplõvé nõtte ki magát a Russel Export-Import s.r.o. Múlt hónap folyamán Csörgõ György a Russel Export-Import s.r.o. tulajdonosa hívott meg a Szlovákiában található bõsi (Gabèíkovo) telephelyükre, hogy tájékoztasson minket és olvasóinkat a dinamikusan fejlõdõ, családi tulajdonú cég múltjáról, jelenérõl valamint jövõbeni terveikrõl, elképzeléseikrõl. A fuvarozáson felüli logisztikai háttér A kereskedelem másik sajátossága, hogy a termelõk által értékesítésre kínált termények mennyisége, minõsége, tisztasága és nedvességtartalma sokszor eltér a Russel Export-Import s.r.o. vevõinek igényétõl, vagy idõben elkülönül egymástól a kereslet és a kínálat. A probléma kiküszöbölése érdekében vásároltak egy telephelyet – a bõsi vízlépcsõ közelében –, ahová zöldmezõs beruházás keretében, felépítenek 2013 tavaszán egy új szárító és tisztító berendezést, az akkreditált laboratórium kivitelezés alatt áll, valamint egy 5.000 tonna kapacitású raktárt. A terület nagysága lehetõvé teszi a további bõvítést, ahol a felmerült igények miatt, késõbb elkezdik az 5.000 tonna tárolókapacitású raktár építési munkálatainak kivitelezését, valamint egy hûtõház építését is, amely élelmiszerek tárolására lesz alkalmas. Csörgõ György a Russel cégcsoport tulajdonosa A Russel Export-Import s.r.o. 2008 tavaszán alakult, azzal a céllal, hogy a szlovákiai és a magyarországi gazdálkodók értékesítési gondjain segítsenek, és jelentõs szerepet töltsenek majd be a két ország gabonakereskedelmében. Kitûzött céljaikat napjainkra jelentõsen túlszárnyalták, hiszen gabonakereskedelmi tevékenységükkel megvetették lábukat Csehországban is. Forgalmuk a 2011. év folyamán elérte a 220.000 tonnát, amely az idei évben meg fogja haladni a 250.000 tonnát. Kereskedelmüket leginkább meghatározó növények az õszi káposztarepce, napraforgó, kukorica és a szója, de szinte minden fajta terményt fel tudnak vásárolni, és tovább tudnak értékesíteni, a kiváló kapcsolati tõkéjüknek köszönhetõen. A dinamikus forgalomnövekedés új kihívások elé állította a céget, és jelentõs fejlesztéseket is magával vont, mind a beruházások, mind a dolgozói létszám vonatkozásában. Dinamikus létszámfejlesztés A forgalom növekedésével, a kezdeti két fõbõl álló munkavállalói létszám – napjainkra – 25 fõre emelkedett, de az azóta végbement fejlesztéseknek és jövõbeni beruházásoknak köszönhetõen fél éven belül 40-45 fõre fognak bõvülni. Az adminisztratív dolgozók az újonnan épült impozáns irodaházban kerültek elhelyezésre. Russel Trans s.r.o. – a fuvarozás optimalizálása érdekében A nagy mennyiségû terménnyel történõ kereskedelem, egyik sarokpontja az optimális logisztikai megoldások megléte, biztosítása. A külsõs szállítmányozással és fuvarozással foglalkozó cégektõl való függés, és a költségek csökkentése érdekében létrehozták az ezen a területen dolgozó leányvállalatukat, a Russel Trans s.r.o.-t, amely folyamatosan ki tudja elégíteni a fuvarozási szükségleteket.

24 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Russel Stav s.r.o. – az építõipari generál-kivitelezõ Az építési munkálatokat a cégcsoporton belüli Russel Stav s.r.o. végezte és végzi jelenleg is. A vállalkozást azzal a céllal alapították, hogy a saját maguknál és a partnerkörüknél felmerülõ beruházási igényeket generál-kivitelezésben tudják megvalósítani. Élelmiszer-kereskedelem Az élelmiszeripari vállalatok nehéz gazdasági helyzete sodor(ja)ta õket abba a helyzetbe, hogy az élelmiszeripari nagykereskedelmen is elgondolkodjanak. Vevõik sok esetben hosszú határidõre tudnának csak fizetni, viszont az élelmiszerekkel történõ barterkereskedelem lehetõségét szinte azonnal biztosítani tudják. Ez a nehéz piaci környezet, illetve a Russel cégcsoport munkatársainak rugalmassága, és eltökéltsége vezetett oda, hogy el fogják kezdeni az ez irányú tevékenységüket is. Terveik szerint csak olyan alapvetõ tartós élelmiszereket fognak forgalmazni, amelyek könnyen raktározhatók, olcsók, s mind a szlovákiai, mind pedig a magyarországi lakosság számára megfizethetõk. Az új tevékenység magas színvonalú ellátásához szükségük lesz egy élelmiszeripari raktárra és hûtõházra, valamint egy csomagoló üzemre is, ahol az élelmiszereket a piaci igényeknek megfelelõen tudják csomagolni,tárolni.

Csörgõ György tulajdonos véleménye szerint: „A gabonakereskedelemben mi sem tudunk magasabb árréssel dolgozni, mint versenytársaink - és a gabonakereskedelmi tevékenységet negatívan érintõ környezeti tényezõk minket sem kerülnek el -, ezért sikerünk kulcsa sem abban keresendõ. Bõvülésünket sokkal inkább köszönhetjük rugalmasságunknak, becsületes üzletvitelünknek, az egészségtelenül sok munkának, szakértelmünknek, elszántságunknak és a mindenre nyitott kereskedelmi szemléletünknek, gondolkodásmódunknak.” További terveikrõl, következõ lapszámunkban fogjuk tájékoztatni olvasóinkat.

Dudás Ervin


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Kukoricatermelés és vetõmag-elõállítás aszály idején – KISKUN NAP 2012. Magyar földbe magyar vetõmagot! Már lassan 1 évvel ezelõtt indította épp a Kiskun Kutatóközpontban Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ezzel a szlogennel a magyar vetõmagnemesítés és -elõállíás érdekében indított kampányt. Az elmúlt év tapasztalatai mellett természetesen szakmáról, biológiáról, a mindent „elsöprõ” aszályról és annak következményeirõl is hallhattak az orszég egész területérõl érkezõ termelõk szeptember 5-én az idei Kiskun Napon, és a tenyészkertben tett sétán a fajtakínálatban is próbáltak tervezni a forgalmazókkal együtt. magkészletei elegendõek, kukorica esetében elegendõ lesz az EU-ban elõállított mennyiség. Az azért prognosztizálható, hogy egyes új hibridekben hiányok várhatóak, tehát a szortiment szûkülni fog.

Ván Miklós vezetésével a fajtakertben is tájékozódhattak a termelõk a jelenlegi fajtákról és fajtajelöltekrõl. Ha a termelést rosszul indítom, az egészet elrontom Takács Géza, a Vetõmag Szövetség elnöke a vetés kérdését a gyermekneveléssel állította párhuzamba, mikor a kezdeti lépések megalapozottságára és a folyamatos odafigyelésre helyezte a hangsúlyt. Ilyen év még talán nem volt, az idõjárás hektikussága, majd az aszály a növényeket is hatalmas kihívás elé állította. felmerült többször a gazdák fejében: rossz volt a vetõmagom? De akkor el kell azon is gondolkodnunk, hogy vajon megtettem-e mindent, körültekintõ voltam-e a választáskor. Ez a szakmai nap épp erre nyújt megoldást, hiszen most helyben lehet megnézni, hogy milyen fajtát állított elõ a nemesítõ, az ezen területen, ilyen idõjárás mellett mit produkált. A vetõmag választás viszont már a vásárló felelõssége: igyekezzünk megbízható kereskedõtõl, számla, vetõmag minõsítõ bizonyítvány (eredetigazolás) kiállításával beszerezni a fémzárolt vetõmagunkat, sõt a táblatörzskönyve is ajánlott beírni a fémzár számát. És még nincs vége, mert az eredményt befolyásolja az elõveteménye, a csávázás, a talajmûvelés víztakarékossága, a talajápolás és gyomirtás kérdése, tehát minden, ami a vetés és a betakarítás között zajlik a szántóföldön. Magyarország a világon a 7., Európában a 3. legnagyobb vetõmag elõállító, ebbõl kikalkulálható, hogy a magyar vetõmag nagy része nem itthon kerül elvetésre. A fajtáink rendkívül jól viselkednek, a szortiment nagyon széles, és van is rá kereslet. A szövetség elõzetes felmérései alapján a világ vetõ-

Hogy jutottunk ide? Az ország kukorica termõ területének 1/3-án nem lett termés, 1/3-án pedig gyenge, ez már jóval a szakmai nap elõtt nyilvánvalóvá vált. Ilyen idõjárási anomáliák között kellett a pollennek eljutnia több sornyi távolságra, közel 50 0C léghõmérséklet, légköri aszály, 15%-os nedvességtartalom mellett. Ilyen körülmények között 5 cm alatt a pollen kiszáradt, a bibe turbó nyomása is visszaesett, nem tudta a polleneket fogadni, sõt 40 0C felett a fehérjék is kicsapódtak. Fel lehet erre készülni? Az idõjárás egyhamar nem kerül vissza az eredeti kerékvágásba, legalábbis az idõjósok ezt mondják. Ehhez alkalmazkodva a felkészülés a következõket kell, hogy jelentse: – mindent talajt idõben kell lezárni, – lehetõleg minden szerves anyagot vissza kell juttatni a talajba, – az egységes vetõágy és a vetõgép pontos beállítása mindennél fontosabb lesz, – el kell felejtenünk a 80-90.000-es tõszámot, – mivel 1 kg szárazanyag megtermeléséhez a kukorica 600 l vizet párologtat el, a víz lesz a kardinális kérdés a mezõgazdaságban a jövõben (nemcsak a kukorica termesztésében). Tapasztalatok és tervek egy év távlatában Egy évvel ezelõtt a megújult vezetés egy megújult üzletpolitikát ígért.– emlékezett vissza köszöntõjében Dr. Rádi Feríz ügyvezetõ igazgató. Hogy mit sikerült ebbõl megvalósítani? A tervek között szerepelt, hogy az eddig kissé elhanyagolt hazai piacot újra meg kívánták hódítani, mivel a külföldi partnereink a közelmúltban már elvonták a figyelmüket. Az ennek okán meghirdetett telephelyi akció olyan kedvezõ árú volt, hogy az ország egész területérõl voltak érdeklõdõk. A kampány elején megígérték, hogy nemcsak az akcióban csökkentik áraikat. Ez meg is történt, jelentõs árcsökkentést hajtottak végre, sõt az értékesítési hálózatukat is átalakították. Ezeknek az intézkedéseknek köszön-

26 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

hetõen a hazai értékesítési mennyiséget megháromszorozták. A tervek egészen májusig megvalósulni látszottak, de az elsõ kánikulai hullám a kukoricát virágzásában érte. Elsõként a pollen termékenyítõ képessége csökkent, ennek következményeként a betakarítható termés is jóval kisebb lett. Ez a probléma még az öntözött területeken is megfigyelhetõ volt, mert hiába kapott a növény vizet a hõséggel már nem tudott mit kezdeni. Nem azért, mert pont ezek a fajták nem produkáltak volna, hanem összességében lehetetlenítette el a kukorica termesztõket az aszály. Több gazdálkodótól kaptak ugyanakkor olyan visszajelzést, hogy a Kiskun fajták jobban tûrték a szárazságot, mint a konkurens kukoricák. A vetõmag elõállítást is ugyanezek az idõjárási krízisek érték, így az idén biztosan nem ismétlik meg ezt az akciót (miután nem külföldön állítják elõ a vetõmagot, a készleteik kisebbek lesznek). Kiskun 4344: • Tenyészideje: 132 nap • Hasznosítási irány: szemes • Gyönyörû termés, nagy csövek, jó állóképesség és gyors vízleadás jellemzi ezt a fajtát. • Termõképessége kiváló • Javasolt termõtõszám: 65-70 ezer tõ/ha • Kitûnõ alkalmazkodó képessége miatt szinte bármilyen területen vethetõ, jó és kevésbé jó adottságú talajokra is kiváló Kiskun 4368: • Tenyészideje: 134 nap • Hasznosítási irány: szemes • Alacsony költséggel és magas hozammal termelhetõ • Jellemzõ rá a közel 14t/ha termõképesség • Javasolt termõtõszám: 70-75 ezer tõ/ha • Vetése jó adottságú talajokra ajánlott

Sándor Ildikó


Cimbria technológiával felszerelt vetőmagüzem Vetőmagüzemi bővítés Kétpón Gabona, aprómag és borsó tisztítására készült precíziós vetőmag feldolgozó sor a Cibakert Mag Kft. telephelyén. A Cimbria technológia gépei: Jumbó felöntés, finomtisztító, triőr, fajsúlyszeparátor, precíziós csávázó, Jumbózó mérleg. ELÉRHETŐSÉGEK: Iroda: Cimbria Heid Hungaria Kft., 9029 Győr, Pásztor tér 14. Tf/fax: (+36) 96/ 527-357, mobil: (+36) 30/9475-440, e-mail: info@cimbria.hu, honlap: www.cimbria.hu

S Z A K É R T E L E M • S Z E R V I Z • F O LY TO N O S S Á G

VERTICONE Kónuszos hántológép gabonafélék és hüvelyesek számára • • • • •

Előhántolás a malmokban Mykotoxinkezelés, DON eliminálása Magasabb lisztminőség A világos liszt és dara hozama magasabb Magasabb őrlési teljesítmény (ca. 10%)

• • • •

Teljesítmény 15 t/óra-ig Meghajtási teljesítmény 90 kW-ig SPS kompatibilitás Gyakorlatban igazolt

Új kónuszos elv alapján líneáris állítási lehetőség a gabonafélék és hüvelyesek hántolásához A hántoló rotorjának állítható magasságán keresztül a hántolókorong és a rosta közötti rés változtatható, ami garantálja a különböző szemnagysághoz való pontos beállítást, valamint kívánt hántolási arány elérését.

Magyarországi képviselet: Kovács Ákos • tel.: 06/30-941-4930 e-mail: kovacsakos@amandus.hu

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

27


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Repce õszi munkái Repcénk õszi munkái a talajelõkészítéssel, mûtrágyázással, a vetõágy készítésével és a vetéssel kezdõdik. A vetõmag rovarölõszeres csávázása a mai követelmény rendszereknek megfelelõen elengedhetetlen. A repce keléséhez már 1% nedvességtartalom is elegendõ, és mindenki igyekszik a talajaiban rendelkezésre álló vízkészleteket tömörítéssel, simítózással, hengerezéssel a talajban tartani. Az elsõ kelesztõ csapadék után megjelennek a repcebolhák. Még csak pár növény bújik a föld fölé, de már megtámadják, növényenként 10-15 db bolha is található. Órák alatt képesek tarra rágni a kikelt repce leveleit. Ebben a száraz idõjárásban a csávázószerben kijuttatott rovarölõszer hatóanyag (pl. tiametoxam) nem teljes mértékû felszívódása is lehetséges, illetve a juvenális részek felé történõ szállítás folyamatát az alacsony turgor nyomás is gátolja. A nappali száraz idõszakokat a növénykék a turgor és a légzés csökkentésével próbálják túl élni, ezáltal a felszívódó hatóanyagok áramlása is csak a reggeli és esti hûvös idõszakokban lehetséges. Ezért a gazda vigyázó szeme ebben az idõszakban rendkívül fontos. A szakaszosan kelõ repcét akár már az elsõ sziklevelek megjelenésétõl rovarölõ hatóanyagokkal kezelni kell. Javasolt kontakt rövid hatásidejû, taglózó, idegrendszert blokkoló készítmények használata (alfametrin). Az elsõ rovarölõszeres kezeléssel javasolt kijuttatni azonnal felszívódó citromsavas-borkõsavas mikroelemsort tartalmazó lombtrágya kijuttatása 1 l/ha dózisban. Az elmúlt év õszén ugyanezekkel a problémákkal találkozhattunk, mint ebben az õszi idényben is, és azok a repcék mutattak a kombájnok alatt is, amik õsszel kisadagú lombtrágyákkal segítve voltak a túléléshez. A magból kibújó gyököcske 5-7 cm hosszú és közvetlen csapadék hiányában a talajok felvehetõ tápanyagtartalma szinte nulla, és mire a csapadékból talajoldat lesz, arra 5-7 nap is eltelik. Ez idõ alatt is valamit enni kell a növénynek! Ezért kell a lombon keresztüli tápelem visszapótlás, ami segíti a gyökeresedést és a növények kezdeti fejlõdését többszöri kijuttatással biztosítja. Ebben az idõszakban a legfontosabb elemek a kálium, foszfor, nitrogén, mellette bór, vas, mangán, molibdén, cink. Ezeknek az elemeknek az együttes jelenléte teszi lehetõvé, hogy a növények megfelelõ merisztéma szövetei kialakuljanak, mint a gyökeresedéshez a gyökérnyak megfelelõ sejtszámához, mint pedig az áttelelõ levélzet kialakulásához. 4-6 leveles stádiumban megjelenik a repce darázs álhernyója. Az ellene történõ védekezéskor is nagyon fontos a lombon keresztüli tápanyag visszapótlás, 1-2 l/ha dózisban. A télre készülõ repcének vastag gyökérnyakkal, és erõs levélzettel kell rendelkeznie. A télállóság érdekében a repcének magas molibdén, bór és kálium szinttel kell rendelkezni. A kálium mennyiségének a szintje meghatározza a növény télállóságát. A rosszul ellátott növények 1,5%-nál kevesebb káliumot, a jól ellátottak 1,5-7%-ig tartalmaznak káliumot szárazanyagjukban. Gyenge kálium ellátás esetén az oldható nitrogén vegyületek mennyisége megnõ, a szabad aminósavak felhalmozódása a kórokozók iránti fogékonyság alapköve. A káliummal rosszul ellátott növények alacsonyabb mértékben képesek a széndioxidot beépíteni, a felvehetõ kálium lombtrágyák segítségével pozitív irányba fokozza a növények légzését és a tápelemek beépülését. A káliumhiány 4-6 leveles kortól már szembetûnõen felismerhetõ, a növények hervadásával, illetve késõbb az idõsebb alsó leveleken a levelek szélén sárga foltok jelentkeznek. A friss levelek zöldebbek, mert a növény az újakat részesíti elõnyben és mobilizálja a tápelemeket. A talaj alacsony víztartalma nem képes kicserélhetõ kálium ionokkal táplálni a növényt, mert az agyagásványokon fixálódnak a kálium ionok. A kálium ugyanis megkötõdhet az agyagásványok törésfelületein és a kéregrácsok között. A foszfor a gyökeresedés egyik alapköve. A foszfor vegyületek oldhatósága a talajban ismét talajoldathoz kötött. A felvehetõ foszfor mennyisége töredéke a talajaikban ténylegesen jelenlévõ foszfornak. Hektáronként 3-600kg foszforból mindössze 2-3kg van felvehetõ oldott formában a talajoldatokban. A növények számára felvehetõ formák átalakulása az oldódás sebességén múlik. Ezért a foszfor trágyák kijuttatásakor a növényekre számított igényt vesszük figyelembe. Nem csak a talajon keresztüli, hanem a lombon keresztüli foszfor visszajuttatása is rendkívül fontos ebben az idõszakban. A felvehetõ foszfor hiánya esetén a gyökerek rosszul fejlõdnek, a levelek nyelei vékonyak lesznek, erõsebb foszfor hiány esetén láthatók a kékeszöld pirosas anticiánosodás.

28 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Repcebolha a szomszéd kertjében A foszfor mellé a cink visszapótlásáról is gondoskodni kell. A cink a talajokban kétértékû formában van jelen és a talajoldat hidrogénion koncentrációja nagymértékben befolyásolja felvehetõségét. A cink a növények anyagcseréjében számos enzim fémkomponenseként mûködik. A fehérje anyagcserében és az auxin anyagcserében van fontos szerepe. Az auxinok felelõsek a sejtek megnyúlásáért, és a szövetek tömörségéért, ami a repce gyökérnyaki fejlõdésénél meghatározó. A cink hiánya elsõsorban 5,5-6,5 pH talajokon lép fel elsõsorban. A cink ionok csak részben cserélhetõk ki a talajban, ezért lombon keresztüli visszapótlása rendkívül elõnyös. A molibdén a repce gyökérnyaki sejttorlódásáért felel. A foszfát ionokhoz hasonlóan erõsen kötött formában van a talajokban, savanyúbb talajokon a lekötöttségük még nagyobb mértékû. A talaj molibdén tartalmának egy része szerves kötésben van, így szerves anyagok bomlása során a molibdén felvehetõvé válik. A talaj molibdén tartalma rendkívül kicsi, 0,5 – 10 ppm. A molibdén fiziológiai jelentõsége az enzimes anyagcsere folyamatokban, nitrát redukcióban, a foszfát anyagcserében és a teljes fehérje anyagcserében van. A molibdén hiánya alacsony mozgékonysága miatt a fiatal szerveken alakul ki elõször. A levelek szürkés-zöldek, vagy már a levél lemezek is hiányosak, pl. csak a középsõ levélborda fejlõdik ki. A molibdén visszapótlása egész kis adagokkal megoldható, hektáronként 1-2 kg molibdenát, illetve lombtrágyaként citormsavas-bórkõsavas lombtrágyával 2-3 l/ha dózisban tökéletesen megoldható. A bór a mikroelemek közül legnagyobb mértékben befolyásolja termés mennyiségét, amit már õsszel nekünk kell beállítani. A gyökérnyakban kialakulnak az oldalhajtások kezdeményei. A bór nagymértékben elõsegíti az összes tápelem felvételét, a szénhidrátok beépülését a pozitív vízmérleg fenntartását! A talajban bórsav, és borátok formájában van jelen, a borátionok a talajrészecskékhez savanyú közegben könnyen felvehetõ formában kötõdnek. A talaj felsõ rétege magasabb bórtartalmat mutat, de talajoldat nélkül az erõsen ellátott talajok sem képesek bórt szolgáltatni növényeinknek! A jó bórellátás fokozza a légzést, így a növény aktív fejlõdéséért folyamatosan felelõs. A jó bór ellátás elõsegíti az aktív ionfelvételt, a gyökerek tökéletes szénhidrátellátását, azok növekedését. A bórral feltöltött növényeknek jobb a vízgazdálkodása, szebb a színe, rugalmasak a sejtfalak. Visszapótlására tökéletesen megfelel a citromsavas- és bórkõsavas komplexképzõ mikro elemtartalmú lombtrágya 2-3 liter/ha dózisban. Miután az állomány bezár, 6-8 leveles korban célszerû a gombaölõszeres regulátoros kezelések kijuttatása, és vele együtt a Kálium és mikroelemes feltöltés a télállóságra. Ha a repcénk vadveszélyes területen fekszik, javasolt káliszappan tartalmú vadriasztószer kijuttatása november végi permetezési idõponttal 3-4 liter/ha dózisban kijuttatva. Most ennyi fért bele. Eredményes termesztést, és jó munkát kívánok mindenkinek!

Lévay László levay.laszlo@corax-bioner.hu


Starter Kft. Akkumulátor nagy- és kiskereskedelem • Indító akkumulátorok: motorkerékpár, személy és tehergépkocsi, autóbusz és mezőgazdasági gép • Meghajtó akkumulátorok: targonca akkumulátorok és szervizük, kis munkagépek, rokkant kocsik, takarító gépek, lakókocsik, hajók, szünetmentes tápok, szolár rendszerek • Elhasznált ólomakkumulátorok: átvétel, felvásárlás

Kérje ajánlatunkat! Központ: + 36-36/516-246 • Mobil: + 36-30/655-0765 Mail: megrend@starterakku.hu • Web: www.starterakku.hu

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

29


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Gazdálkodni aszályban – interjú Dr. Mikó Péter Pál fiatal gazdával

Dr. Mikó Péter 2010 óta gazdálkodik Bács-Kiskun megye déli részén, jelenleg 33 hektáron termel õszi káposztarepcét, õszi árpát, napraforgót és kukoricát. – Hogyan kezdett el gazdálkodni?

– Bár gyermekkorom óta közel áll hozzám a mezõgazdaság, és hivatásként is ezt a szakmát választottam, nagyobb területet csak 2010-ben második körös fiatal gazdaként kezdtem el mûvelni. A pályázaton elnyert pénzt a földterületek bérlésére, a termeléshez szükséges input anyagok beszerzésére, és mezõgazdasági szolgáltatások igénybevételére fordítottam. – Hogyan alakult az idei év?

– Rosszul. A csapadékhiány az egész vegetációt végigkísérte – április-augusztus között csak 212,4 mm esõ hullott. Borult a teljes vetésszerkezet, és a hozamok is valamennyi kultúránál alacsonyak lettek. A problémák már 2011. nyár végén jelentkeztek, amikor a gondosan elõkészített magágy ellenére a repcevetõmagom zsákban maradt. Az óvatosság engem igazolt, a térségben csak pár gazdálkodó vetett repcét, és az állományaik, már ha megmaradtak, a teljes vegetáció alatt gyenge képet mutattak. A repcevetés meghiúsulása miatt – bár szakmailag erõsen tiltakoztam ellene – õszi árpa került vissza az árpa helyébe – mert csak itt állt rendelkezésre megfelelõ magágy. Mivel a téli hótakaró kivételével jelentõsebb csapadék a vegetációban nem hullott, hozamom az országos termésátlag alatt maradt. Tavasszal a gondos talajmunkák ellenére 3 hektár ipari mákom nem kelt ki, így az eredetileg tervezett 10 hektár kukorica további 3 hektárral bõvült, emellett 10 hektár napraforgót vetettünk. A forró csapadékszegény nyár miatt a kukorica szinte teljesen odalett, de a nap-

raforgó is jelentõsen várakozásokat.

alulmúlta

a

– Utólag végiggondolva mit kellett/ lehetett volna másként csinálni?

– Gyakorlatilag semmit. A Dél-Alföldet olyan aszály sújtotta, amit csak öntözéssel lehetett volna részben kivédeni, de erre felénk nincs lehetõség. A területeimen talajvizsgálatra alapozott harmonikus tápanyag-gazdálkodást folytatok, különös figyelmet fordítva a makroelemek mellett a megfelelõ mikroelem ellátottságra is. Emellett a legkorszerûbb hibrideket vetem, és növényvédelmi szakmérnökként a növényvédelemre is nagy hangsúlyt fektetek, így úgy érzem, minden tõlem telhetõt megtettem. – Hogyan történik a termények értékesítése?

– Tagja vagyok egy gabonaértékesítéssel foglalkozó TÉSZ-nek, az apostagi székhelyû Prof-Agro Termelõi Csoport Kft-nek. A gabonafélék értékesítését rajtuk keresztül végzem. Az olajos magvak értékesítése helyi felvásárlókon keresztül történik. Több kereskedõvel is kapcsolatban állok, így több piaci ajánlat közül választom ki a számomra legkedvezõbbet. Sajnos terményeimet nem tudom betárolni, így kénytelen vagyok rögtön betakarítás után értékesíteni, ezért is kíván részemrõl nagy odafigyelést, és részletes piacismeretet az eladás. – Milyen fejlesztéseket tervez a jövõben? Mik a céljai?

– Bár számos célom volt, nehéz évet zárok, így a következõ év a túlélésrõl fog

34 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

ADATOK:

Ágazat: növénytermesztés Gazdaság területe: 33 ha Alkalmazottak száma: 0 Elnyert támogatások: Fiatal gazdák induló támogatása 2009 Családi állapot: nõs Elérhetõségek:

Név: Dr. Mikó Péter Pál Lakcím: 6449 Mélykút, Malom u. 20/B Tel.: 30/324-2716 E-mail: Miko.Peter@mkk.szie.hu Dr. Mikó Péter Pál honlapja: http://mikopeter.hu/

szólni, a fejlesztési célok háttérbe szorulnak. A jövõ évhez szükséges mûtrágyát már megvettem, a tápanyag-ellátáson semmiképp nem akarok spórolni. A növényvédelemnél is igyekszem majd maximumot nyújtani. A vetõmagvak beszerzésénél viszont kénytelen leszek olcsóbb hibrideket választani, illetve igénybe venni a Prof-Agro Termelõi Csoport halaszott fizetési rendszerét. Mindemellett optimistán állok a következõ év elé, a szeptember közepén hulló esõnek hála a tavaly zsákban maradt repcevetõmagomat sikerült elvetnem. S.I.


Szervestrágyázás Plantella Organik-kal Hamarosan beköszönt az õsz és döntenünk kell, hogy földjeink tápanyag utánpótlására milyen módszert választunk. Azt is mérlegelnünk kell, mi a fontosabb: a termésnövelés vagy a talaj védelme. Ha mindkettõre szeretnénk a hangsúlyt fektetni, akkor Plantella Organik-kal trágyázzunk. A Plantella Organik granulált szerves trágya, mely a szervestrágya minden jó tulajdonságával rendelkezik: • Mindhárom nélkülözhetetlen tápagyagot (N, P, K) tartalmazza, de míg a hagyományos szerves trágyák változó, addig a Plantella Organik mindig állandó mennyiségben és összetételben. A Plantella Organik 5% Nitrogént, 3% Foszfort és 2% Káliumot tartalmaz. • 90% szárazanyag tartalmú, míg a hagyományos szerves trágya csak 15% szárazanyagot tartalmaz. • Tartalmazza a másodlagos, de nélkülözhetetlen tápelemeket is. • Megtalálhatók benne a mikroelemek is: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. • Aminosavakban gazdag. • A hõkezelésnek köszönhetõen gyommagvaktól és patogén szervezetektõl mentes. Miért használjunk Plantella Organikot szervestrágyázáshoz? • A Plantella Organik javítja a talaj szerkezetét. Homokos talaj esetén növeli a vízmegtartó képességet, csökkenti az eróziót, javítja a talaj biológiai aktivitását. Agyagos talajnál csökkenti a talajnedvességet, megnövekszik a vízáteresztõ képesség, lazább talajszerkezetet biztosít, ezért elõsegíti a talaj jobb szellõzõsét, javítja a talaj biológiai aktivitását. • A tápanyagok egész évben fokozatosan szabadulnak fel, a talaj hõmérsékletének függvényében. Így akár kora tavasszal is kijuttatható, nem fenyeget a tápanyag kimosódásának veszélye, mivel csak +10 C° felett kezdenek a tápanyagok felszabadulni. • Granulált alakjának köszönhetõen könynyen szállítható, mûtrágyaszóróval is kijuttatható. Többféle kiszerelésben kerül forgalomba: kisfelhasználók számára 7,5 és 20 kg zsák, míg nagyfelhasználók számára 500 kg-os Big-Bag formájában. • Mivel a Plantella Organik szerepel a Biokontroll Hungária Kft listájában, ezért ökológiai termesztésben is használható. • Magas ásványi anyag és aminosav tartalmának köszönhetõen növeli a termés mennyiségét és minõségét. Kertészetekben végzett kísérletek bizonyítják, hogy erõsebb szárat, nagyobb zöldfelületet és nagyobb terméshozamot lehet elérni Plantella Organik használatával. Hogyan használjuk a Plantella Organikot? Évente legalább kétszer alkalmazzuk: kora tavasszal és õsszel. Kora tavasszal, amikor a talajnak nagy tápanyag készlettel kell rendelkeznie a serkenõ növények számára, a talaj elõkészítésekor indító trágyaként használjuk minden konyhakerti-, kertészeti- és szántóföldi növény számára. Õsz elején a kifáradt talaj tápanyag készletét frissítjük az Organikkal. Ezzel a szerves trágyával egyszerûen táplálhatjuk a növényeket egész éves fejlõdési ciklusukon át: februártól novemberig. Granulált formájának köszönhetõen az Organik rendkívül könnyen kezelhetõ: egyszerûen szórjuk a talajra, és ha van lehetõségünk öntözzük meg. Még jobb hatás elérése érdekében dolgozzuk be az Organikot a talajba, mert így gyorsabban kerül a trágya a gyökérzet közelébe, a hatás azonnali, sokkal intenzívebb és kisebb a tápanyag veszteség is. Sárközy Klára – Unichem Gaia Kft Tel.: 06-1-259-7466;E-mail: info@unichemgaia.hu www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

35


NÖVÉNYTERMESZTÉS

A vetõmagok is megsínylették az aszályt Az idei aszály miatt a hazai kukorica 40%-a elpusztult. A legutolsó termésbecslések szerint a betakarítható mennyiség 4,7 millió tonna alatt van – derült ki a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett országos kukorica, szója és takarmánycirok szakmai napon, Szegeden. Azonban nemcsak a termés, a vetõmag is megsínylette a hõséget.

Az idei 4,7 millió tonna alatti mennyiség talán fedezni képes a belföldi igényeket, az országot járva azonban vegyes a kép, mert a déli területeken csúnyák a táblák, a betakarítható mennyiség lehet, hogy még kevesebb lesz, mint amire jelenleg számítunk. – mondta Potori Norbert, az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazgatóhelyettese elõadásában. Azt is lehetségesnek tartja, hogy kukoricából importra szorul az ország. Az európai 57 millió tonnás termés sem elegendõ az önellátásra (tavaly 65 millió tonna termett), de az USA-ban is hasonló a helyzet, mint ahogy a világon mindenütt példátlan az idei terméskiesés. Ez az árakat az egekbe emelte, és még további növekedések várhatók. A kukorica tonnánkénti ára 66-70 ezer Ft, ami a jövõben 80-90 ezer is lehet (tavaly 45-50 ezer Ft volt). Behozatal esetén Ukrajnára számíthatunk, ott ugyanis a 19 millió tonnás termésbõl 12 millió tonnát tudnak exportra szánni. Nemcsak a kukoricatermés, a vetõmag is megsínylette a hõséget – mondta Szilágyi László, Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója, aki szerint 2013 tavaszán lányegesen kevesebb vetõmagkészletre lehet számítani, ami az árakat várhatóan 30%-kal emeli. Az intézet kutatói évrõl-évre azon dolgoznak, hogy olyan hibrideket állítsanak elõ, amelyek bírják a szélsõséges idõjárást. Dr. Szél Sándor, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kukorica fõosztályvezetõje arról is beszélt, hogy a biotermesztésre elõállított speciális vetõmagok nem csak a grízgyártásra, hanem az újra elõtérbe kerülõ etanol elõállításához is alkalmasak. A szója és takarmánycirok, valamint az õszi vetésû növények lehetõségeirõl Virágné Pintér Gabriella, a Gabo-

nakutató Nonprofit Kft. kereskedelmi igazgatóhelyettese tartott elõadást, a kukorica aktuális agrotechnikáját pedig Dr. Széll Endre, a Gabonakutató Nonprofit Kft. tudományos osztályvezetõje fejtette ki. Futó Tamás, a Csongrád Megyei Kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatója a nap során a megyei helyzetrõl beszélt. Míg kukoricából tavaly 6 tonna/ha termett, idén csak 2,7 tonnás átlagtermésre számítanak. Az 58 ezer hektárnyi vetett területen a termelõk már 8.000 hektárnyit kisilóztak. Napraforgó esetén is visszaesést tapasztaltak, mert a tavalyi 2,2 tonna helyett idén legfeljebb 1,6 tonna/ha lehet az átlagtermés. Arra is felhívta a figyelmet, hogy akit elemi kár ért, kárigényét a káresemény bekövetkezése utáni 15 napon belül jelentse be, mert ha hozamérték-csökkenés 30%-nál nagyobb, november 30-ig kárenyhítési támogatást kell kérni, és jár a segítség. A megyében 160 ezer tonna kukoricatermés-kieséssel számolva 11 milliárd Ft a

36 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

mínusz árbevétel. 2011-ben 1.000 kárbejelentés volt, idén csak idáig 2.400 érkezett. A szárazság okozta helyzetképet az is alátámasztotta, hogy az elõadások utáni szántóföldi bemutatóra, a hibrid fajták megmutatására nem volt elegendõ a szegedi füvészkerthez közeli táblákra szállítani a vendégeket, ott ugyanis nem nõttek csövek. Így a GK Kft. vendégeit autóbusszal Kiszomborra szállította, ahol Dr. Kálmán László, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kukoricanemesítõje tartotta meg 15 fõbb hibridbõl álló fajtaismertetõjét a szuperkorai éréscsoporttól egészen a késõn érõ termõcsoportig. Ezt megelõzõen az idén elõször kezdett öntözés tapasztalatait osztotta meg. A hõségnapok száma meghaladta az 51 napot, de a forró napok száma is három hét volt , ezért három alkalommal (június 16-21., július közepén és augusztusban) is végeztek öntözést. A tapasztalat az, hogy a veszteséget ezzel teljes mértékben nem tudják kivédeni, mindössze valamennyit mérsékelni a kártételen. Bár a kukorica vízigénye virágzáskor a legnagyobb, de 14-15 leveles korban már kialakul a soronkénti szemszám, ami jóval a virágzás elõtt van, így egy pl. június 19-i öntözés a korai hibrideken már nem segít. Fajtánként nagy lehet a különbség, egy augusztusi öntözés késlelteti az érést, de a párás levegõ miatt könnyebben fellépõ fuzárium miatt ezt csak a keményebb szemû fajtáknál érdemes megtenni. A kukoricahibridek után Virágné Pintér Gabriella a szójafajtákat mutatta be, Ábrahám Éva pedig a cirokféléket ismertette. A Gabonakutató Nonprofit Kft. fajtaismertetõjén és szakmai napján azonban a közvetlen megismerést a hallottakon és látottakon túl az ízleléssel is elõsegítették, ugyanis a résztvevõknek az általuk termesztett kukoricából, cirokból, szójából készített finomságokkal kedveskedtek.

Csomós Éva


VAKOND – Több mint lazító!

A Vakond IS középmélymûvelõ gépcsalád saját gyártmány. Cégünk egyik legnépszerûbb terméke. A gépcsalád tagjai az IS-2, IS-3, IS-3+2 és az IS 4+1. Teljesítményigény 90-300 LE között. A Vakond IS alkalmazásával: – A tavaszi munkát legalább hét - tíz nappal korábban kezdheti, mert talaja a csapadékvizet a mûvelés hatására az altalajba vezeti és megszünteti a belvíz okozta foltokat. – A megjavított víz és levegõ gazdálkodás maga után vonja a talaj korábbi felmelegedését, amely a gyors és egyenletes kelés egyik fõ kritériuma. – Az intenzív talajélet következtében a lekötött tápanyagok az altalajban feltáródnak, illetve a levegõbõl megkötõdnek. Száraz idõjárási viszonyok között a megmûvelt altalaj 100-120 mm többlet vízszolgáltatással hálálja meg a mûvelést, kiküszöbölve ezzel az

aszálykárt. Nedves idõjárási viszonyok között a többlet csapadékot az altalajba vezeti, biztosítva a talaj megfelelõ levegõzöttségét, megelõzve a levegõtlenségbõl eredõ sárgulást, és ez által a növényzet károsodását, vagy rosszabb esetben kipusztulását. Az év bármely idõszakában alkalmazható (kivéve fagyott talaj esetén), mivel kialakításából eredõen nem annyira csapadékfüggõ, mint a hagyományos lazítók. Mûködése részben azonos a széles körben elterjedt IH típusú lazítókkal, melyet a gerinclemez íveltsége biztosít. Különbözõsége a két ikerpár szárnyból következik, mely alapvetõen megváltoztatja mûködését a hagyományos lazítókhoz viszonyítva. A gerinclemezt lezáró lazító ék hatékonyságát ugyanis igen pozitívan befolyásolja az elsõ pár ikerszárny, amely mintegy folytatásaként a lazító éknek a talaj felsõ rétegét tovább emeli, és közben hatékony aprítást végez. A második pár ikerszárny az elõzõ kettõnél nagyobb munkaszélességébõl adódóan újabb, és mélyebb talajrészeket mûvel meg, hoz mozgásba, és a már egyszer meglazított talajtömeg ismételt megmozgatásából, valamint a sebességkülönbségébõl létrejött talajáramlás hatékony talajaprítást végez. Az aprító hatásból eredõen nemcsak a talaj ún. függõleges vízvezetése, hanem a mûvelés mélységéig a víz megõrzõ, és vízszolgáltató képessége is nagyságrendekkel javul. Ezért több ez, mint a hagyományos altalajlazítás, mert az altalajt nem csak hasítja, hanem aprítja is, és ezáltal mûveli. A lazítás hatékonyságát a Gödöllõi Gépkísérleti Intézet vizsgálta. Megállapította, hogy azonos körülmények, és egy idõben végzett mûveleteknél az IS (ikerszárnyas) lazítók lazítási hatékonysága 45-50%-kal jobb az IH típusú lazítókénál. WWW.SASFORM.HU

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

37


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Mozdonycsere az A cég alapjelképe a „magvetõ ember”, õ a mi „Szuperszakink”, aki a szakma legjobbja (2007-09). Kifejezi azt, amit csinálunk, termékeny talajra hintjük a magjainkat!

De 2010–tõl már büszkék lehetünk a „mozdonyainkra” is! A mozdony jelképezi azt az erõt, – a „húzóerõt” – , amely a vezetõ hibridjeinkben van, és amelyek viszik elõre úgy az RAGT-t, mint azokat, akik használják ezeket a hibrideket! Ezzel a típussal kezdtük és két évig mondtuk, hogy „BEFUTOTTUNK” valamint, hogy „SÍNEN VAGYUNK”.

Addig mondogattuk, amig az elmúlt két év alatt Magyarországon több mint 50.000 ha-ra nõtt az a terület, ahol RAGT vetõmagokat használnak! Mûködik a „húzóerõ” és igaz a mondás: „RAGT- a másik út a sikerhez!” Kész a pálya, jár a vonat, „BEFUTOTTUNK” és „SÍNEN VAGYUNK!” Mondtuk: Ideje gyorsítanunk! – és „GYORSÍTOTTUNK”! Már ezévtõl új, „gyorsabb” mozdonyra váltunk! Idei jelszavunk tehát: „GYORSÍTOTTUNK!” Még ez is gõzõs, de ereje, tudása már többszöröse az elõzõnek! Ahol elhalad, ott megremeg a talaj - és többet terem a kukorica! Célunk, hogy az 50.000-bõl

-nál! mielõbb 70.000, majd 95.000 ha legyen! Ehhez pedig nagyobb teljesítmény, több erõ kell!

A teljesítményt az a csapatmunka biztosítja, mely ma az egyik legnagyobb elõnyünk, az erõ pedig a hibridjeinkben van! Minden szezonra tudunk újítani (évente 4-5 új hibrid a regisztrációs kísérletekben) és az újak mindig jobbak, mint a korábbiak! A Phileaxx, Alexxandra, Oxxygen és Texxel vezetõ hibridjeinkben immáron nem csak mi láttuk meg az „erõt”, hanem termelõink is! Ezek a hibridek az idei nagyon száraz évben is jobbak a helyi átlagoknál, de már itt vannak az RH10044 FAO 300 eleje, vagy az RH 11084 a FAO 300 második felébe tartozó új hibridek, melyek idén az egész országra kiterjedõ kísérletekben szintén átestek a „tûzkeresztségen”... Eredményeinkhez nagymértékben hozzájárult, hogy két speciális termékünkben, a DUO hibridkukoricában és HOCL napraforgóban megszereztük és meg is õriztük piacvezetõ helyünket! 2012-ben AGRO-MASH díjat nyertünk a DUO System-mel és az Alexxandra kukoricánkkal! „Mozdonyunk” meghálálta a „bíztatást”: kukorica vetõmag eladásunk 33%-kal nõtt az elmúlt szezonban! MIT „HÚZ” A MOZDONY? – SZÁRAZSÁGTÛRÉS „A kaktuszok éve” az idei! Az pedig közismert, hogy a kukorica nem kaktusz, tehát rossz idõk jártak a kukoricákra. Aki megpróbál okot találni két - akár szomszédos - tábla terméskülönbségére, nem tud megnyugtató magyarázatot adni. A szélsõség szélsõségeket szült, akár a legkisebb különbségek is felnagyítva mutatkoznak a terméseredményekben. Mi az RAGT-ben azt tapasztaltuk, hogy voltak hibridek, melyek „hõsiesen, kaktusz módjára” viselkedtek. Ezért úgy döntöttünk, hogy adatokat (vetésidõ, elõvetemény, stb) gyûjtünk és „belemagyarázás” nélkül ismertetjük õket. A két szó jelentése összeolvasva: HATÉKONY STRESSZTÛRÉS! Bizonyítsanak a tények! Ha úgy látjuk, hogy az idei év idõjárásának hatására egy hibridnél ténylegesen fennáll az átlagtól jobb stressztûrés, akkor kitesszük a neve mellé a jelet:

38 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

– DUO A KUKORICÁBAN Ahogy a humán gyógyászatban, úgy a „növényorvoslásban” is szükség van új megoldások (technológiaváltás) és új hatóanyagok (Focus Ultra, Pulsar) bevezetésére. A technológiát a BASF, a vegyszerrezisztens vetõmagot az RAGT (más cégek is rendelkeznek részben vele) adta. A DUO hibridek hagyományos nemesítõi eljárással (tehát nem GMO) „készülnek” és ma Magyarországon egyedül az RAGT-nek van minden éréscsoportra kiterjedõ hibridválasztéka DUO-ból! Ma 50.000 és 250.000 ha közé tehetõ az a szántóföldi terület, ahol elõfordul a fenyércirok terméscsökkentõ elterjedése. A jelenlegi kukoricaárak mellett már hektáronkénti egy tonna termés többlettel fedezni lehet egy hektár teljes növényvédelmének költségeit, beleértve a talajfertõtlenítést is! A DUO System-mel a fenyércirokkal erõsen fertõzött területeken, normál idõjárás mellett a terméstöbblet minden esetben több mint a hektáronkénti egy tonna! – CL, HOCL NAPRAFORGÓBAN A napraforgó kétszikû gyomok – különösen a „fizetõs” parlagfû – elleni védelme jelenleg, részben a szélsõséges csapadékviszonyok miatt szinte csak a Clearfield (CL/HOCL hibrid+Pulsar) technológiával oldható meg. A gyommentesség nemcsak a tápanyag miatt elõnyös a napraforgónak, de a szellõsebb állományban kisebb az esélye a gombabetegségek kártételének. Kettõ CL (Sikllos és Kelly) és három HOCL (Mooglli, Olledy, Ollimi) hibridet tartalmaz az RAGT kínálata! VAN „SZENÜNK”! A sikerhez szerencse is kell, és úgy néz ki, hogy ebben sem szenvedünk hiányt! Az RAGT hagyományosan sok vetõmagot állít elõ Magyarországon. Idén – gazdasági okok miatt – ennek nagy része Európa nyugati részére jutott, így szerencsésen kikerült az aszály súlytotta régióból. Ezért mi lendületesebben kezdjük az új szezont és úgy látjuk, hogy az elõszezoni rendelések termelõkhöz történõ kiszállítását kívánságra már decemberben meg tudjuk kezdeni! Van mozdonyunk, van szenünk, van tudásunk – a tûz pedig már eddig is égett! Minden adott a „GYORSÍTÁSHOZ”! RAGT – a másik út a sikerhez!

RAGT Vetõmag Kft.


Csomagolás? www.transpack.hu www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

39


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Az idei aszályban is vannak zöld száron érõ kukoricák Magyarországon még csak gyerekcipõben jár, de a számok és a parcellabejárás alapján nagy jövõ jósolható a Caussade Semences vetõmag-értékesítésének, amirõl a Békés-megyei gazdálkodók mellett mi is meggyõzõdhettünk a Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. területén tartott fajtabemutatóval egybekötött szakmai napon.

Ahol a 20 soros kukorica már átlagosnak számít A francia tulajdonban lévõ vetõmag csoport szeptemberben lesz 50 éves, de hazánkban csak 2010 tavaszán jelent meg önálló értékesítéssel, mára pedig Európában összesen 34 országban van jelen a 100%-ban vetõmag-nemesítéssel és –elõállítással foglalkozó vállalat. A Caussade kínálatban a mezõhegyesi parcellákban is bemutatott kukoricán, napraforgón és cirkon kívül további 47 növényfajta összesen 350 hibridje és fajtája szerepel világszerte. És ha már a számoknál tartunk: a nemesítési munka 7 nemesítõ állomáson (amibõl 5 európai), 45 kísérleti állomáson és 350 kísérleti bázison folyik.

„A kukoricafajták biztonsággal több 10.000 ezer hektáros üzemi méretekben bizonyítanak meggyõzõen, a fajtakísérleti parcellák csak demonstrálnak, amit a fajtatulajdonos, a kereskedõk és természetesen a bemutatókra ellátogató termelõk is tudnak. Az idei rendkívül aszályos évben viszont a genetika szerepe felértékelõdött, ennek ékes bizonyítékát fogjuk ma is látni.”– ezzel már a parcellákban ránk váró, még feltûnõen zöld kukoricára utalt Ridira-Bócsi Rita cégvezetõ. A Mezõhegyesi Ménesbirtok Caussade parcelláit május 30-án vetették, ami akkoriban még aggasztónak tûnhetett, a fajtatulajdonos és kereskedõk számára (is). Azóta már országosan lehetett látni, hogy a hirtelen és tartósan bekövetkezett aszály miatt azok a termelõk tudnak többet aratni, akik a kései vetést választva a virágzáskori hõstresszt ki tudták kerülni. A Caussade Semences Hungary Kft. kínálatában 18 szemes kukorica hibridet és 4 silókukorica hibridet találunk az elõttünk álló szezonban, ezek közül a 3 legsikeresebbet mutatjuk be részletesen olvasónknak. REALLI CS (FAO 380) középkorai hibrid Éréscsoportjának egyik legtermékenyebb tagja, a lófogú hibrid kiváló betegségekkel szembeni rezisztenciával, különösen a helmintosporiózissal és az üszöggel szemben rendelkezik jó ellenálló képességgel. Termesztéstechnológiájában az éréskor bekövetkezõ gyors vízleadásra lehet számítani. Paraméterei: 18-22 sor/csõ, 42-45 szem/csõ, ezermagtömege 300-330 g. Terméshozama genetikai potenciáljának köszönhetõen megfelelõ termesztéstechnológiai körülmények közt eléri a 12-14,1 t/ha. Vetése 55-60.000 növény/ha sûrûséggel javasolt szemes esetében. A nagy termésátlagot az erõs lombozata, tehát a nagy asszimilációs felület biztosítja, elsõsorban kedvezõbb adottságú termõterületen, min. közepes technológia mellett. ODALI CS (FAO 390) középkorai hibrid Társától apróbb szemû, de hosszabb csövû kukorica biztonsággal 14 t/ha körüli hozammal termeszthetõ, szintén lófogú hibrid erõssége a magas szemmennyiség (18 sor/csõ, 38-42 szem/csõ) és a nagyon egészséges, ráadásul „Stay-green”, azaz zöld száron érés.

40 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Vetési paraméterei megegyeznek az elõdjének is tartott REALLI-val. GASTI CS (FAO 450) középkésõi hibrid Minden helyzetben megbízható teljesítményt nyújt – állítják róla a forgalmazók és már a termelõk is. Az idei május eleji fagyokat is zölden túlélõ hibrid korán virágzik, a magas sorszámú csövek és a jó megtermékenyülés révén magas, 13,3-14,2 t/ha terméshozamot ad, sõt kedvezõtlen talajadottságú területeken biztonsággal termeszthetõ. Növényvédelmi szempontból nagy elõnye, hogy levélbetegségekkel szemben ellenálló. DUO CS® silókukorica technológia Szarvasmarha tenyésztõk kedvelt silókukorica vetõmagja, mely két, egymással megegyezõ éréscsoportba tartozó kukorica fajtából áll és ami biztosítja a lassú illetve gyors keményítõ tartalmát és jó emészthetõségét az elkészített silónak. Ezáltal magasabb terméseredményt, majd közvetve magasabb tejhozamot ad a gazdálkodónak. A napraforgó termesztõknek hagyományos és Clearfield® hibrideket is tud ajánlani a Caussade, ezeket is megtekinthettük a mezõhegyesi parcellabejáráson, a teljességre törekedés nélkül a bemutatott 6 hibrid közül csak a csúcstermést megjósló Clearfild-hibridre hívom fel az Olvasók figyelmét. IMERIA CS középkorai hibrid A különbözõ talajviszonyokhoz és az idén nagyon jellemzõ szárazsághoz is jól alkalmazkodó hibrid legfontosabb paraméterei: olajtartalma 47-49%, ezerkaszattömege 60-68g, hektolitertömege 40-43 kg/hl, a tányérok telítettsége 95-98%, mindezek alapján a várt hozama 3,0-3,5 t/ha, de még rossz vízgazdálkodású, aszályos területen is elérték vele a 3 t/ha terméseredményt. A termelõk nem csupán a Mezõhegyesen is látott kukorica, napraforgó és a most nem részletezett cirok, hanem õszi kalászos és szója fajták közül választhatják ki a számukra legideálisabb Caussade vetõmagot.

Sándor Ildikó


Müthing szárzúzók – kukorica és napraforgó tarlóhántás elõtti mulcsozására is A Müthing márkanév már nagyon jól cseng Nyugat-Európában, hiszen az ottani gazdálkodók többsége használja ezeket a szárzúzókat a szántóföldi növénytermesztésben, illetve utak-, parkok gondozására. Magyarországon a Güttler Kft. foglalkozik ezekkel a gépekkel. A Müthing termékkínálata ebben a szegmensben meglehetõsen széles, hiszen az egészen kicsi kerti traktoroktól a nagy szántóföldi 300 lóerõs traktorokig minden erõgéphez találunk optimális szárzúzót. A gépek többsége a hagyományos vízszintes felületek mulcsozására van kialakítva, azonban léteznek rézsû szárzúzók is az árokpartok, útszegélyek karbantartására sõt, egyes szárzúzók alkalmasak az útmenti fák lombkoronájának nyesésére is. A mulcsozó gépek legelterjedtebb felhasználása a kukoricatarlók és a nagy tömegû szármaradvány aprítása, de fontos kihangsúlyozni, hogy a gépek sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetõen a

parcella szegélyek parlagfû és egyéb gyommentesítésére is alkalmasak. Miért a Müthing? Azért épp a Müthing termékeire esett a választás, mert a konkurens gépekhez képest jóval több szabadalom által védett újdonságot tartalmaznak, amely már önmagában is garancia a sikerre. Olyan egyedülálló fejlesztéseket tartalmaznak ezek a gépek, mint például a teljesen ívelt gépház, a speciális törõ elemek, illetve az egyedülálló acél alapanyag választás, amely merevebb, ugyanakkor könnyebb vázszerkezet kialakítását teszi lehetõvé. Ez a speciális felépítés felelõs azért, hogy még nagy tömegû szármaradvány fel-

dolgozása esetén is tartható a viszonylag magas menetsebesség anélkül, hogy a gép eldugulna. Az õszi napraforgó és kukorica-betakarítás után általában mindig nagyon sürgõsen kell elvégezni a tarlóhántást és a talajmunkát. A nagy tömegû szármaradvány bedolgozása így is nehézkes, illetve a munkát még tovább nehezíti az õszi csapadék. Amikor a kukoricaszár megázik, már nagyon nehéz bedolgozni a talajba. Sokan nem pártolják a szárzúzók alkalmazását, hivatkozva a relatíve magas üzemanyag felhasználásra. Azonban a több menetes talajmunka is meglehetõsen sokba kerül, ha csak így próbáljuk a kukoricaszárat eltüntetni. Hogy meggyõzzük a kételkedõket, lehetõvé tesszük a gépek kipróbálását, így mindenki maga döntheti el, hogy a jövõben melyik utat választja.

Páska Norbert – agrármérnök-tanár

Szeptemberben és októberben bemutató körutat tervezünk, ahol igazi kihívás elé állítjuk ezeket a szárzúzókat kukoricatarlón. Hívja kollégánkat, Vörös Endrét, aki szívesen tájékoztatja a bemutató részleteirõl. Telefon: +36-30-2369503.

www.guttler.hu www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

41


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Foglalkozása: borász Magyarországot joggal nevezhetjük a jó borok hazájának. Remek szakembereink és gazdag bortermõ területeink vannak. Ennek köszönhetõen egyre nagyobb rangra emelkedik a magyar bor külföldön. Egyre többen vannak akik a borász szakma mellett kötelezik el magukat. Ráadásul közöttük fokozatosan növekszik a hölgyek aránya. Vásárhelytõl, mintegy 10 kilométerre található a Csongrádi Borvidéknek az egyik borászata, ami a térségben lévõ a rendszerváltás elõtti szövetkezei borászatokból még megmaradt és ma a Vásárhelyi Róna Kft Sóshalmi Borászataként mûködik. Az alábbi interjúban ennek a borászatnak az egyik borásza, Molnár Éva vall arról, hogyan szeretett bele ebbe a sok évszázados mesterségbe és milyen nõként ezt a szakmát mûvelni. Hogyan tapasztalja, a férfiak mennyire fogadják el a nõi borászokat?

Molnár Éva Hogyan lesz egy nõbõl borász?

Többek között pénzügyi és laboráns végzettségem is van. Elsõ hallásra ez talán egy kicsit meglepõ, de ezek az egymástól távol esõ szakmák „tereltek” engem a borászkodás felé. Néhány évvel ezelõtt a Vásárhelyi Róna Kft. állást hirdetett könyvelõ és laborasszisztens munkakörbe. Mivel ez elég ritka szakma konstelláció és nekem mind a két területen nagy gyakorlatom volt, így eséllyel pályáztam a meghirdetett pozícióra – amit sikerrel elnyertem. A vállalkozásnak több telephelye is van, de én munkavégzés szempontjából a Hódmezõvásárhelyhez közeli Sóshalmi Borászatba kerültem, ahol szerencsére olyan emberekkel találkoztam, akiknek a szakmaszeretete magával ragadott. Nagy Sándor ágazatvezetõ volt az, aki elõször „megfertõzött” a borászkodással. Innen már nem volt visszaút és következett a borász tanfolyam. Sok tanulótársamhoz képest kiváltságos helyzetben voltam, hiszen a tanultakat azonnal átültethettem a gyakorlatba. Ma már rendszeresen látogatom a különbözõ szakmai rendezvényeket és gyakran hívnak borok zsûrizéséhez is. Legutóbb pl. a Hódmezõvásárhelyen a „Város bora” cím odaítélésénél segédkeztem.

Ahogyan az elõbb említettem, gyakran járok borászoknak szervezett rendezvényekre, és a becslésem szerint jelenlévõ borászok aránya kétharmad-egyharmad arányban oszlik meg férfiak és nõk között. Csupa pozitív a tapasztalatom a kérdést illetõen. Ugyanis a férfiak egyenrangú szakmai partnernek tekintenek bennünket. Az, hogy ez hajdan másként volt, annak több oka is van. Úgy látom, hogy korábban azért maradtak távol a nõk ettõl a szakmától, mert a borkészítés technológiájának vannak olyan részei, amelyek elég nehéz fizikai munkát igényelnek. Viszont a mai modern eszközök, gépek használatának köszönhetõen a helyzet megváltozott, a munkafeltételek sokat javultak. Azt is mondhatnám, hogy a borászkodás „komfortosabbá” vált. A jelenlegi tendencia egyértelmûen arra utal, hogy a nõk körében is egyre népszerûbbé válik ez a szakma. Hódmezõvásárhelyre és a szûkebb vonzáskörzetére mi jellemzõ borászati szempontból?

Hozzávetõlegesen 50-60 ha szõlõterületen gazdálkodunk (ebbõl 17 ha a saját, a többi a szerzõdött partnereink területe), ami elég nagy területnek számít, pláne ha azt vesszük figyelembe, hogy az Alföld nem tipikusan szõlõtermõ terület A talaj összetétele és a környezet mikroklímája jelentõsen eltér a hegyvidékre jellemzõtõl. Kizárólag ezen a területen termelt szõlõt dolgozzuk fel és készítünk belõle bort. Borászati szempontból lényeges megemlíteni a technológiát. Nálunk hagyományos, azaz oxidatív eljárással készítjük a bort, a mi pincénkben még zömében ászok hordókat találunk, fém és mûanyag tartályo-

42 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

kat. Szemben a modern pincékkel, ahol a reduktív, zárt rendszerû technológia alkalmazása inkább a kóracél tartályokat igényli. Ezen technológia eredménye az olyan bor, amit ha kinyitunk, a gyümölcsök, virágok egész illatorgiája és üde íze kerül elõ a palackból. Milyen termesztett szõlõfajtákat találunk ebben a térségben?

Mint minden, a szõlõfajták is hagyományosak, mint pl. a Kövidinka, Olaszrizling, Zöldveltelini a fehér fajták közül, Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet franc a vörös fajtákból, csemegeszõlõ két fajta van, Saszla és Zalagyöngye. Ezek közül kiemelném a Kövidinkát, amely Hungarikum. De még szûkíthetjük a kört ezzel a fajtával kapcsolatban, mivel jellemzõen csak itt a délalföldön található. Ennek oka, hogy ez egy késõn érõ fajta és csak az ország ezen részén van olyan hosszú napsütéses õsz, amely beérleli. Nagyon finom minõségi bor készíthetõ belõle. További érdekességként a fajtával kapcsolatban megemlíteném, hogy a Sóshalomhoz közeli szõlészetekben is próbálkoztak a Kövidinka termesztésével, de sehol sem tudtak a mienkhez hasonló termésátlagot és minõséget elérni. Vélhetõen Sóshalom mikroklímája a legmegfelelõbb ennek a fajtának. a vásárhelyi határ legmagasabb pontján, Sóshalmon, magas humusztartalmú öntéstalajon. Mióta mûködik a Sóshalmi Borászat?

Hódmezõvásárhelynek – amely az 1200-as évektõl mezõvárosi rangú – értelemszerûen meg van a maga hagyománya a mezõgazdaság területén. A városnak az éléstárát mindig is a vásárhely melletti úgynevezett „Aranyág” nevû terület jelentette, ami egy szõlõ és gyümölcster-


mõ rész volt. Mint mindenhol, itt is a parasztporták képezték borászat központjait, amit úgy kell elképzelni, mint a mai hajósi pincéket. Az 1960-as évektõl a térség hét szövetkezeténél alakultak szõlészeti ágazatok, amibõl négy önálló pincészet is kialakult. Ezek a szövetkezetek jórészt a rendszerváltás után tönkrementek, átalakultak és mára elmondható, hogy Hódmezõvásárhely egyetlen borászata a Vásárhelyi Róna Kft. Sóshalmi Borászata maradt. Sóshalmon 1964-ben telepítették az elsõ szõlõtõkéket, majd folyamatosan bõvült a telepített terület közel 100 ha-ig. 1969-ben épült a pince, majd a feldolgozó gépsor. Kisebb felújítások történtek a technológiában, de a manufakturális jelleg megmaradt.

A borászok számára a fogyasztói igények magas szintû kielégítésén túl a versenyek jelentik a legnagyobb kihívást. Szokott versenyeken részt venni?

Igen. Nagy örömömre szolgál minden ilyen esemény, hiszen az ismereteimet itt remekül tudom szélesíteni. Itt olyan szakemberekkel van alkalmam találkozni, beszélgetni, akik a szakma elismert képviselõi. Itt van lehetõségem a különbözõ borvidékek különlegességeit megkóstolni. Ezek az események mindig nagyon ünnepélyesek és színvonalasak. Nagy örömömre szolgál, hogy a közelmúltban egy rangos versenyen az „Éva-cuvee” elnevezésû borom ezüstérmet nyert. Mennyire ismert a Sóshalmi márka a borpiacon?

Sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem ismert. Ennek legfõbb oka, hogy a financiális problémák miatt kevés munkaerõ áll rendelkezésünkre, konkrétan nincs, aki elmenjen üzletet kötni és azután kiszállítsa az árut, ráadásul ez drága is. Két Borkimérõt üzemeltetünk, egyet Sóshalmon a pince szomszédságában, a másikat Hódmezõvásárhelyen, a Klauzál utcán. A legegyszerûbben így értékesíthetjük borainkat, hozza a vevõ a saját edényét, és mi a hordóból teletöltjük. Természetesen forgalmazunk palackos borokat is, elegáns fél literes kiszerelésben, a standard 0,75 kiszerelésben, de legnagyobb mennyiségben a 2 literes mûanyag flakonos kiszerelésre van igény. A bor értékesítése leginkább annak függvénye, hogy a vásárlók körében éppen mi a trendi

termék. Mivel a mi esetünkben klasszikus, és nem divatos fajtákról beszélünk, ezért az értékesítés is nehezebb, az árak alacsonyabbak. (Trendi fajták: Cserszegi Fûszeres, Irsai Olivér, Cabernet Sauvignon és persze a jolly-joker Rosé) Mi a tapasztalata, általában mi alapján választ bort a nõ, és mi alapján a férfi?

Sokáig tartotta magát az a sztereotípia (számos fejben még most is ott van), mely szerint a nõk csak édes bort fogyasztanak, illetve csak ezt kedvelik. Pedig ez nagy tévedés, ugyanis a nõk legalább olyan nagy (ha nem nagyobb) ínyencek, mint a férfiak. Ezért nem igazán bontanám nemekre a borválasztást. Hiszen egy bor kiválasztásakor általában személyes ízlésünk az, amit döntéskor segítségül hívunk. Persze fontos, hogy ízletes, érdekes, izgalmas-e számunkra az adott bor, de még nagyon sok tényezõt sorra kell vennünk, mielõtt választunk. Nem mindegy ugyanis, hogy a bort milyen alkalomra szánjuk, ételek mellé választjuk-e, és ha igen, milyen ételek mellé, hogy milyen napszakban, vagy akár évszakban kívánjuk fogyasztani, de még a pénztárcánk vastagsága is befolyásolhatja döntésünket. Az elõbbiekben felsorolt „feltételek” nemtõl függetlenek. Akár egy nõrõl, akár egy férfirõl van szó, ezeket veszi figyelembe a döntés meghozatalakor. Az persze más kérdés, hogy a nõket vagy a férfiakat könnyebb elcsábítani a borok megjelenésével, küllemével és a kódolt üzenetével a borszaküzletekben vagy a bevásárlóközpontokban. Talán kevesen gondolják, de hasonlóan más piaci termékekhez a boroknál is fontos marketingfeladat a célcsoport képzés, amelyre a borászatok anyagilag sokat áldoznak. Milyen tanácsot adna azoknak a hölgyeknek, akik most állnak pályaválasztás elõtt, és érdekli õket a borászkodás?

Még ha sokan az ellenkezõjét is sugallják, a borászkodás már nem csak a férfiak privilégiuma. Természetesen õk vannak nagyobb arányban jelen a borász társadalmon belül. De a hölgyek jelenléte is egyre intenzívebb a szektorban. A szakma után érdeklõdõ hölgyeknek azt mondanám, ha egy igazán sokrétû, izgalmas, mozgalmas munkát szeretnének, napi kihívásokkal, akkor bátran ajánlom. A technológia fejlõdése révén a nehéz fizikai munka egyre egyszerûbbé válik, nõk számára is elvégezhetõvé. Megkockáztatom, hogy a borász hölgyek alkalmasabbak a feladatra, mivel mi jobban belemerülünk a részletekbe, szeretünk elemezni, analizálni. Ezek a tulajdonságok a készülõ bor szempontjából nagyon hasznosak. Czékus Mihály

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

43


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Visszatért az élet Devecserbe A KWS Magyarország Kft. partnercégeivel szeptember 12-én - a nemrégiben még vörös-iszaptól sújtott – Devecser határában tartotta szántóföldi bemutatóval egybekötött kukoricáról szóló szakmai rendezvényét. A fajtasorok és a mezõgazdasági gépkapcsolatok megjelenítésére szolgáló területet Vági Imre családi gazdálkodó bocsátotta rendelkezésre. Vogel-Noot Magyarország Kft.

Elõször Vági Zsolt a Vogel-Noot Magyarország Kft. képviselõje köszöntötte a rendezvényen résztvevõ gazdálkodókat, s adott rövid áttekintést az általa képviselt vállalatról. A cég 1992-ben települt át Mosonmagyaróvárra. Három évvel ezelõtt született meg az a döntés, aminek eredményeképpen Törökszentmiklóson – egy zöldmezõs beruházás keretein belül – megépítették Európa talán legkorszerûbb mezõgép-gyárát, ahol rövidtárcsáik, grubbereik valamint altalajlazítóik készülnek. Mosonmagyaróváron gyártják a váltvaforgató ekéket, a vetõgépeket, valamint a hengereiket és a forgóboronáikat. Permetezõgépeiket és szárzúzóikat a németországi gyárukban készítik. A fejlesztéseik a magyar gazdálkodók folyamatos bevonásával történik, figyelembe véve javaslataikat és a tesztelési eredményeiket. Innovációk, anomáliák, elõrejelzések a KWS szemével

A KWS Magyarország Kft-rõl, kutatási eredményeirõl és a kukoricatermesztés szükségességérõl Pintér János, a KWS agroszerviz menedzsere adott egy rövid áttekintést. A 165 éves KWS az egyedüli olyan multinacionális nemesítõ ház és vetõmag-forgalmazó a magyarországi piacon, amely nem rendelkezik növény-védõszer gyártással. Ennek ellenére elérték, hogy az európai vetõmagpiacon 19%-os részesedéssel a második helyen szerepelnek.

A mindig innovatív KWS-nél az idei évben elindítottak egy olyan repcenemesítési, repcetesztelési és vetéstechnológiai kísérletet, amelyben a sûrû, normál és cukorrépa vetéstechnológiáját vizsgálják. A vetõmag-hamisítás elleni védelem érdekében a nemesítõház– eddig egyedülálló módon – bárkód rendszerrel látja el vetõmagzsákjait. Partnerei az idei évben találkozhatnak azzal az aratásidõpont becslõ programmal, amely segíti a termelõiket, hogy az adott fajtát, hibridet mely idõszakban a legoptimálisabb betakarítani. Az idei évben Magyarországon nagy volt a hõség, amely nagyfokú csapadékhiánnyal is párosult. Sajnos a hosszú távú, évtizedekre is elõrenyúló elõrejelzések szerint a hõség egyre inkább jellemzõvé válik, a csapadékviszonyok pedig nagyon szélsõségesek lesznek. A föld népessége az idei évben elérte és átlépte a 7 milliárd fõt. Ez nagyobb és – a fejlõdõ világ felzárkózásával – egyre inkább minõségi élelmiszer-fogyasztást vetít elõre. Ez a folyamat további gondolkodásra kényszerít minden vetõmag-nemesítõ céget, hiszen a jelenlegi módszerek használatával a terméspotenciál emelkedése nem tud lépést tartani, az élelmiszerek iránti igény növekedésével. Az elõzõekben megismert tényezõk miatt nemesítési irányuk nem csak a termés növelésére, hanem az egyre jobb szárazságtûréssel rendelkezõ hibridek elõállítására is irányul.

A fattyasodásra hajlamos Kassius üzemi körülmények között az idei évben is ígéretesen néz ki

44 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A tõszám, az aszály és a profitabilitási tényezõk összefüggéseinél bebizonyosodott, hogy a talajok alacsony nedvességtartalma miatt az idei évben 50-60 ezres tõszámmal lehetett a legnagyobb termést realizálni. Az idei évben vizsgálták a fattyasodás hatásait is, melybõl kiderült, hogy a fõnövény számára nem jelent élettani hátrányt, sõt egy bizonyos mértékben elõny is lehet, mert megnõ a növény gyökértömege, nagyobb lesz az asszimilációs felület. Vadkár

Dunántúlon sok mezõgazdasági termelõnek jelentõs problémát és kárt okoznak a vadak, ezért Jánszky László, igazságügyi vadkárszakértõ tájékoztatta a termelõket a kárenyhítés folyamatáról. Az elõadó minden termelõ figyelmét felhívta, hogy aki igényt szeretne tartani a vadkárok megnyugtató rendezésére, az a termelési ciklus legelejétõl fogva vegye fel a kapcsolatot és mûködjön együtt igazságügyi vadkárszakértõvel. Tápanyagellátás a Yara ajánlatával

A tápanyagellátás szerepérõl Dr. Térmeg János, a Yara Hungária Kft. szaktanácsadója tartott elõadást. Az egész tenyészidõ során biztosítanunk kell a növény számára azokat a tápelemeket, amelyeket a növények igényelnek és szükséges. Nagyon fontos, hogy megfelelõ mennyiségben, megfelelõ arányban és a tenyészidõszakban a megfelelõ idõben biztosítsuk a szükséges tápanyagokat. A tápanyag-ellátottság nagyban befolyásolja a növényeket abban, hogy a vegetációs idõszakukban mennyi vizet használnak fel. Bizonyított tény, hogy azokon a területeken, ahol a növények tápanyagellátása harmonikus és kiegyenlített, ott a terméseredmények jobbak; ahol trágyázatlan körülményeken gazdálkodnak, a vízfelhasználás lényegesen nagyobb az egységnyi szárazanyag elõállításához. A tápanyagellátásnál fontos szempont, hogy a tápanyag a megfelelõ idõben és mennyiségben legyen jelen, mert a növénynek nagyon rövid idõszak áll rendelkezésére, hogy a szükséges tápanyagok több mint a felét felvegye. Ez a kukoricánál mindössze 20-25 napot jelent, ezért a tápanyag-kijuttatás minden lehetséges módját alkalmazni kell! Az alapmûtrágyázás célja, hogy a tenyészidõszak során a szükséges foszfor és káliumszükségletet folyamatosan biztosítsuk a növények részére.


Ezt egy gazdaságon belül sem lehet egyféle összetételû mûtrágyával, egyszeri kijuttatással megvalósítani. Ahhoz, hogy a kukorica-hibridek terméspotenciáljából minél többet hozzunk ki, szükség van a startertrágyázás mellet a lombtrágyázásra és a fejtrágyázásra is. A Yara minden készítménye tartalmaz a fõ tápelemeken kívül egyéb tápelemeket is a növények számára felvehetõ formában. A starter-trágyázást mikro-granulátummal vagy granulált készítménnyel végezzük. A szükséges nitrogén mennyiség adagolásnál arra kell törekedni, hogy egy nitrogén kijuttatás kénes formában történjen. Lombtrágyázásra a YaraVita és a Folicare termékcsaládot ajánlják. Lombtrágyák használatánál nagyon fontos megnézni, hogy mennyi hatóanyagot veszünk a pénzünkért, ezért a www.yaravita.hu oldalon létrehoztak egy mindenki számára hozzáférhetõ objektív kalkulátort. Kalászos fajtaajánlat

Kondorné Fodor Ildikó, dunántúli területi képviselõ a KWS kalászos fajtakínálatát mutatta be. A tarbúzák közül a Sirtaki és a Farinelli fajtákat emelte ki. Mindkét fajtát intenzív termesztési körülmények közé ajánlják. Sirtaki – nagy terméspotenciállal rendelkezõ tarbúzák egyik fõ fajtája lehet, amely a malmi minõséget is elérheti. Az idei évben is voltak olyan területek, ahol hektáronként 7-8 tonnát takarítottak be, de normál években a 8-10 t/ha közötti termésátlagot is el lehet érni üzemi körülmények között. Farinelli – kiváló sütõipari minõség mellett tudja biztosítani a nagy szemtermést, ami hektáronként 8-10 tonnát is jelenthet. A vadkáros területekre ajánlott szálkás fajták közül a Basmati és a Hisseo fajták kerültek hangsúlyozásra, valamint az Esperia prémium õszi búza került bemutatásra. Basmati – középkorai fajta, amely a kevésbé intenzív területeken is magas termést és minõséget produkál. Hisseo – fehér szemû, kiemelkedõ terméshozammal rendelkezõ fajta, megdõlésre nem hajlamos, jó stressz és fagytûrõ képességgel rendelkezik. Esperia – intenzív, kiváló malmi minõségû szálkás búza, melyet a közeli export piacok miatt minden dunántúli termelõnek ajánljanak.

csak agrár-szaktanácsadással foglalkozott, napjainkra agrár-szaktanácsadással, pályázati menedzsmenttel, pénzügyi tanácsadással, hitelezéssel és jogi képviselettel is egyaránt a termelõk rendelkezésére állnak. A Vis maior eseményeket az észlelés után 15 napon belül be kell jelenteni. Az MVH-nak akkor kell jelenteni, ha valamilyen kötelezettséget nem tudunk teljesíteni (pl.: belvíz esetén nem tudunk a táblára menni gyomirtani). Az aszálykárt a Megyei kormányhivatalokhoz kell jelenteni, az esemény észlelése után 15 napon belül. Az agrárkárenyhítésre való kérelmet (aszálykár) legkésõbb nov. 30.-ig kell beadni a kormányhivatalokhoz, postai úton 3 példányban. A jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, hogyha üzemi szinten több, mint 30%-os hozamérték-csökkenést állapítanak meg. Ezért folyamatosan, minden kárt be kell jelenteni. A hozamérték-csökkenést a falugazdásszal közösen úgy kell kiszámítani, hogy az elõzõ 3 kármentes évben ténylegesen betakarított termésmennyiségek alapján meghatározzák a referenciahozamot, ehhez viszonyítanak egy ún. referencia átlagárat (szintén az elõzõ évek alapján számítják ki), majd a kapott eredmények alapján határozzák meg a jogosultságot. A kamarai regisztráció minden õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ személy számára kötelezõ. Nincs szankció arra, hogyha valaki nem regisztrál, de a díjat adók módjára behajtják. Az õszi növényekre már lehet támogatott biztosításokat kötni. AKG-s gazdálkodóknak a gazdálkodási naplókat november 30-ig elektronikus formában be kell küldeniük, valamint szeptember 30-ig el kell készíteniük a jövõ évi tápanyaggazdálkodási terveket. Nitrát érzékeny területen gazdálkodóktól a múlt év szeptembertõl az idén augusztus 31-ig kijuttatott trágyát fogják kérdezni, de csak december 31-ig kell beküldeni az úgynevezett „nitrát jelentés”-t.

Gyomirtás a kukoricában

Mészáros Márk, a BASF területi szaktanácsadója elmondta, hogy a bemutató területén a magról kelõ egyszikû illetve a magról kétszikû gyomok voltak jelen jelentõs mértékben. Itt próbálták kihasználni az Ordax Super-nek a talajon keresztüli erõs és hosszan tartó tartamhatását. A készítmény a kukoricára rendkívül szelektív, 2-7 leveles korban alkalmazható a kultúrában, így rugalmasan kijuttatható a gyomok fejlettségi állapotának megfelelõen. Jumbo Turbo készítményük a minden termelõ számára jól ismert Motivel Turbo D-t váltja fel. Az új készítmény a magról kelõ és évelõ egy- és kétszikû gyomok ellen nyújt védelmet. A kezeléseket a kukorica hatleveles állapotáig lehet elvégezni. Stellar nevû készítményüket a teljes gyomirtó-hatás elérése érdekében, mindig a Dash HC-vel együtt kell kijuttatni. A magról kelõ egyés kétszikû, valamint az évelõ kétszikû gyomnövények ellen sikerrel használható a kukorica hatleveles állapotáig. Gépfinanszírozási akció

A szombathelyi székhelyû Agro-Alfa Kft. képviselõje, mint a Massey Ferguson traktorok és a Vogel-Noot gépek forgalmazója rövid tájékoztatást adott a traktorok legújabb finanszírozási akciójáról. Ennek lényege, hogy a nettó vételár 25%-ának kifizetése után a vásárló már gazdálkodhat is a modern MF gépével, majd ezután évente – 3 éven át – az induló vételár 25%-át kell visszafizetni. A törlesztések idõpontja mindig ugyanaz a naptári nap, amikor a finanszírozási szerzõdés megköttetett. A kamat mértéke a teljes futamidõ alatt 0%, azaz nincs kamat. A cég két újdonsággal is tud szolgálni a termelõk részére: megjelent Massey Ferguson traktorok MF7600-as sorozata, valamint megrendelhetõ a Vogel-Noot mechanikus vetõgépe.

Kárenyhítés, aktualitások

Szabóné Németh Ágnes az Euro-Eco cégcsoport képviseletében vállalkozásuk tevékenységérõl, az agrárkárenyhítésekrõl, valamint az aktuális határidõkrõl adott tájékoztatást. A 90-es években indult cég kezdetben

ProfiDrill D300-as mechanikus vetõgép és a Massey Ferguson 5430-as gépkapcsolat www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

45


NÖVÉNYTERMESZTÉS Kukorica fajtasor bemutató

A KWS fajtasorába beállított kukoricák jellemzõit Borbély László területi képviselõ ismertette, aki beszédét azzal kezdte, hogy az idei évi idõjárási körülmények ennek a helyszínnek sem kedveztek, de a vetõmag-forgalmazó cégnél azt vallják, hogy nem csak a jót kell megmutatni, hanem azt is, amikor gyengébben sikerül egy év. Krabas a „korai nagyágyú”. FAO 310-es, aszálytûrõ és nagyfokú betegségekkel szembeni ellenállóság jellemzi. A szemekben a lisztes rész és a külsõ héj aránya a külsõ héj javára dominál. Kamelias a „természetes szépség”. Betegségekkel szembeni ellenálló-képessége kifejezetten jó. Veszprém megye kukoricájának is lehetne nevezni, mert az elmúlt években az eladások legnagyobb százaléka itt került értékesítésre. A FAO 340-es fajta nagyon jó vízleadó- és termõképességgel rendelkezik. Extenzívebb körülmények között 7 t/ha környékén van a termésátlaga, míg intenzív körülmények között 10 t/ha fölötti eredményeket lehet vele megcélozni. Kerberos, „bizonyíték, nemcsak ígéret”. Ezt az új FAO 350-es fajtát benevezték a kukorica terményversenybe is, mert magas, akár 12-13 t/ha terméseredményekre képes fajta. Kinemas a „sivatag hajója”. Ez a FAO 370-es kukorica normál vízzel betakarítható, mely után még nyugodtan lehet vetni õszi kalászosokat. Jellemzõje a jó stressz-tûrés és a vadkár mentesség. Kornelius a „300-as bajnok”. Ennek a FAO 380-as fajtának október hónap az ideális beta-

karítási idõszaka. Ez a kukorica intenzív termesztéssel megbízhatóan 10 t/ha fölötti termésátlagokat tud produkálni. Kassius a legújabb KWS hibrid, a jövõ nagy ígérete. Fattyasodásra hajlamos, amely az idei évben javára vált a kukoricának. A fattyasodás elõnye, hogy jobb a kukorica megtermékenyülése, nem jelentkeznek rajta a légköri aszály tünetei, a gyökértömeg 30%-kal nagyobb, nagyobb az asszimilációs felület, kevésbé gyomos a terület. Ez a nagy termõképességû és jó stressztûrõ fajta jövõre kerül piacra a KWS portfóliójában. KWS 2376 a „nyerõ számok”. Ez a FAO 390-es kukorica szinte már õskövület a kínálatban, amely nagy termõképességének és a végig megtermékenyült csöveknek köszönheti sikerét. Amandha a „kukoricák királynõje”. FAO 440-es fajta, fõleg Fejér és Somogy megye kukoricája. A nagyon nagy termõképesség mellé kiváló vízleadó képesség párosul. Intenzív körülmények között az idei évben is 11-12 t/ha terméseredményeket várnak tõle. Gyakorlati gépbemutató

A szakmai nap zárásaként Vági Zsolt, a Vogel-Noot Magyarország Kft. gyári képviselõje mutatta be a rendezvényre elhozott gépeiket. Vetõgép A Vogel-Noot ezen a rendezvényen bemutatta legelsõ mechanikus vetõgépét, a ProfiDrill D300-ast. A gép érdekessége, hogy duplatárcsás csoroszlyával van szerelve, amelyen az egyik tárcsasor 2 cm-rel el van tolva a másikhoz képest, ezzel elérték a jobb tisztító,

illetve takarító hatást, valamint a pontosabb maglehelyezést. Ez az új fejlesztésû gép nem arra hivatott, hogy szántás nélküli egyszer tárcsázott földbe vessünk vele, mindenképp jó magágyat igényel, de a csoroszlyanyomás és a csoroszlyakialakítás, valamint a robosztus kivitel megengedi, hogy kisebb szármaradvánnyal borított területen is pontosan, precízen lehessen vetni vele. A gép 650 literes magtartálya 1000 literig is bõvíthetõ. A vetõgép tervezésénél az MTZ teljesítményadatait vették figyelembe, így annak a hidraulikája is elbírja a vetõgépet. Rövidtárcsa A Vogel-Noot kínálatában újdonságot jelentett az új fejlesztésû, függesztett kivitelû rövidtárcsájuk is, amely a TerraDiscPro nevet kapta. Az 510mm-es, erõsen csipkés tárcsalapokkal szerelt munkagéppel a kukorica és a napraforgótarlón is kitûnõ munkát lehet végezni. Az új kialakítású tárcsalapokon az íveltség, a csipkézettség és a szögállás is erõteljesebb, ezáltal elérték, hogy szinte nincs olyan talaj, amelybe ezek a tárcsalapok ne tudnának belehatolni. Opcióként rendelhetõ hozzá a hengersor és az utolsó tárcsasor közé egy pálcasor, aminek a talajhoz viszonyított magassága és a talajjal bezárt szöge mechanikus úton állítható, így elegyengeti a felszínt, teljesen sík területet hoz létre, aminek következtében a henger már csak tömörítõ hatást fog végezni, s finom magágy készítésre is alkalmassá válik. Henger Az utóbbi évekre jellemzõ száraz körülmények között minden kis-, közép- és nagygazdaság számára elengedhetetlen a henger használata. A Mosonmagyaróváron gyártott TerraRoll hengerek jól törik a rögöket, kitûnõen zárják és egyengetik a talajt. A kategóriájában az egyik legrobosztusabb gép elérhetõ Cambridge vagy Crosskill gyûrûkkel és hidraulikusan állítható elsõ simítóval. Váltvaforgató eke A szintén Mosonmagyaróváron gyártott ©plus-Vario váltvaforgató ekék nagy elõnye, hogy az ekefejek fogásszélességét fokozatmentesen lehet állítani – 30 cm-tõl 50 cm-ig – a traktor fülkéjébõl. Ezt a munkagépet leginkább azoknak ajánlják, akik sokat dolgoznak bérmunkában, nem homogén a területük, valamint azoknak, akiknek sok kikerülendõ akadály (pl.: villanyoszlop) van a területükön. Dudás Ervin

Kornelius a 300-as bajnok

46 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


Árpád-Agrár Zrt.

Palántanevelés Az Árpád-Agrár Zrt. egész évben vállalja tápkockás, cserepes, kőzetgyapotos, kókuszrostos, tálcás és oltott palánták nevelését szegvári, illetve szentlászlói telephelyén! Információ: Nagy Zoltán - 30/678-5442

Jó palántát, jó helyről!

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

47


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Kártevõk elleni védekezés a gabonatárolókban – hûtvetárolással

1. ábra A gabona melegedése

A frissen betakarított gabona romlásának alapvetõen az az oka, hogy a termény tovább lélegzik, ami önmelegedéshez vezet. Ez a folyamat a gabona nedvességtartalmától és hõmérsékletétõl függ. Az önmelegedés következménye a szárazanyag veszteség, ezen kívül kedvezõ feltételeket teremt a rovarok és penészgombák kifejlõdéséhez. A hûtvetárolással a gabona hõmérséklete megfelelõ szintre állítható be, ami által az elõzõekben vázolt problémák kiküszöbölhetõek. A hûtési folyamat

A gabonahûtõ berendezés környezeti levegõt szív be. A beszívott levegõ a léghûtõben a kívánt hõmérsékletre hûl. Az utánmelegítõ egység automatikusan csekély mértékben felmelegíti a hideg levegõt. Így csökken annak relatív páratartalma, mely a töltési viszonyokhoz igazítható. Ezzel elkerülhetõ a különösen káros átnedvesedés. A hideg és száraz levegõ tömlõn keresztül jut a silóba, vagy a magtár levegõelosztójába. A halmon átpréselt hideg levegõ kiszorítja a meleg levegõt, mely a tároló nyílásain távozik és magával viszi a gabona felvett hõjét és nedvességét. A rovarok okozta kár

Korábban a gabonát szárítás elõtt hûtötték, konzerválási céllal. Ma a rovarrágás és a rovarok szaporodásának megakadályozására inkább a szárított gabona hûtése a jellemzõ. Az 1. ábra a leggyakrabban elõforduló kártevõket, ill. hõmérsékleti optimumukat mutatja. A rovarrágás okozta károk hatékonyan kiküszöbölhetõek, ha a terményt 13oC alatti hõmérsékletre hûtjük. Megfelelõen alacsony hõmérsékleten a kártevõk inaktív állapotba „téli álomba” merülnek és nem

2. ábra

okoznak kárt a tárolóban. A legbiztosabb megoldás a hûtés megkezdése a betárolással együtt, így a rovarok mindenfajta élettevékenysége megszûnik, mellyel elejét lehet venni az anyagi kárnak és minõségromlásnak. Nem alakulnak ki gócok a halomban, melyek kedvezõ feltételeket nyújtanak egyebek mellett a penészgombáknak is. Ha azonban a hõmérséklet és páratartalom kedvezõ feltételeket biztosít a rovarok számára, akkor jelentõsen megnõ a rovarrágás és ürülék okozta veszteség. A rovarok kifejlõdési ideje igen rövid, ideális feltételek mellett a gabonazsizsik életciklusa 35 napra rövidül. A 2. ábra a gabonazsizsik szaporodási sebességét mutatja. Minden hûtési folyamat egyben szárító hatást is eredményez. Ez azt jelenti, hogy egy kb. 20oC-os hûtés (egy hûtési ciklus) nagyjából 1,5%-kal csökkenti a gabona nedvességtartalmát. Így egyrészt szárítási költség takarítható meg, másrészt tovább „romlanak” a kártevõk számára ideális környezeti feltételek.

étkességet, lelassult növekedést, szaporodási zavarokat vált ki. A penészfélék és toxinjaik fejlõdését a hõ serkenti. A meleg gócok a halomban kiváló kiindulási pontjai ennek a fejlõdésnek. A hûtvetárolással elért stabil alacsony hõmérsékleten sikeresen megakadályozható a penészesedés kialakulása. (3. ábra)

A gabona vegyszeres kezelése szigorú feltételekhez van kötve, melyek miatt alkalmazása költséges. Bizonyos esetekben pedig (pl. biotermesztés) használata nem engedélyezett. Ilyenkor a gabona hûtése egyszerû és biztonságos megoldást jelent.

Alkalmazási terület

A penészedés

Az idõjárási viszonyoktól és a vetésforgótól függõen a gabonaföldeket eltérõ mértékben sújtja a penészféleségek-, ezen belül a fuzárium fertõzés. A jelentõs anyagi kár mellett külön veszélyt jelent a penészek toxin termelése, melyek emberre – állatra egyaránt mérgezõ hatásúak. A sertések érzékenyen reagálnak a fuzárium zearalenon toxinjára, ami csökkenõ

48 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

3. ábra

A hûtvetárolás toronysilókban és síktárolókban egyaránt alkalmazható. Mindkét esetben fontos szempont a levegõelosztás szakszerû kivitelezése. A gabonahûtõ berendezéssel bármilyen ömlesztett mezõgazdasági termény hûthetõ, pl. búza, kukorica, repce, sörárpa, vetõmagok, rizs, szója, napraforgó, pellet, rozs, tönköly, stb. A berendezéssel a környezeti viszonyoktól függetlenül bármikor lehet hûteni. Lyócsa Kristóf ZULTZER Kft.

Ralph Kolb Frigortec


GRANIFRIGORTM Környezetbarát gabonatárolás hűtéssel • tartós tárolás minőségromlás nélkül • rovarrágás és kártevők elszaporodása elleni védelem • gombák és mikotoxinok elleni védelem • vegyszeres kezelés kiküszöbölése

• biotermesztésben tökéletes megoldás • légzési veszteségek minimálisra csökkentése • nincs szükség átforgatásra • alacsonyabb szárítási költségek • csírázóképesség megtartása • időjárástól függetlenül alkalmazható

ZULTZER KFT 1036 Bp, Bécsi út 57-59; Tel: 06-1-387-81-51 e-mail: lyocsa.kristof@zultzer.hu

Élfelrakott RZ szárzúzókés: strapabíró keményfémmel felhegesztett, 3x tartósabb éllel. Magyarországon az elsõk között juthat hozzá október 31-ig bevezetõ áron, mindössze 2.480 Ft + ÁFA. Hívjon most és házhoz küldjük:

+36 30 352 7530

?

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

49


NÖVÉNYTERMESZTÉS

A MAGYAR PAPRIKA NAPJA Óriási érdeklõdés mellett tartották meg a magyar paprika napját az eddig is a paprika hazájának tekintett Szentesen. A számos fajtát felvonultató rendezvényen szakmai elõadásokban és gyakorlati bemutatókban sem volt hiány.

A magyar paprika napját a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezettel és a Délalföldi Kertészek Szövetkezetével (DélKerTÉSZ) közösen rendezte meg augusztus utolsó napján a szentesi Megyeházán, a több mint egy évtizedes múltú Lecsófesztivál kísérõprogramjaként. A hagyományteremtõ szándékkal életre hívott rendezvény helyszínéül Szentes tökéletes választásnak bizonyult, hiszen az ottani dolgos termelõk már régóta paprikatermesztésre használják a jó adottságú, rendkívül jó talajminõségû, termálvizekben bõvelkedõ helyet, ahol a napsütéses órák száma is a legtöbb. Ezt a délelõtt egyik szakmai elõadója, Farkas Sándor országgyûlési képviselõ, a Parlament Mezõgazdasági bizottság Kertészeti albizottság elnöke hangsúlyozta, aki 30 évig maga is termelt. Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelõs helyettes államtitkár „A hajtatás jelentõsége és fejlesztési lehetõsége” címmel tartotta meg elõadását, õt követõen pedig a FruitVeB ügyvezetõ igazgatója, Fodor Zoltán tért ki a paprikatermesztés helyzetére, piacára és fejlõdési lehetõségeire. Elmondta, hogy a paprika termõterülete az elmúlt 15 év során a szabadföldi termelésben 3 ezer hektárról 1.200 ha-ra esett vissza, a fóliák és üvegházak területe 1.700-ról 1.400 ha-ra csökkent. A teljes zöldség-gyümölcs ágazat elsõdleges termelési értéke most átlagosan 700 milliárd Ft körüli, ebbõl 70-75 milliárdot a növényházi termesztésbõl származó termékek adják, aminek 60% (mintegy 40-45 milliárd Ft) a paprika.

versenyezhetünk velük, mert az elmúlt húsz évben nálunk elmaradtak a fejlesztések, amihez korábban 100 milliárd Ft-ra számítottak, amibõl ma 35 milliárdot tudnak erre fordítani. De a termékkínálatunkkal is problémás, mert a teljes uniós piac 90%-a vastaghúsú, édes kaliforniai típusú paprikát igényli, ami nálunk csak nyomokban van. 2007-ben még ezer hektár növényház megépítését tervezték 2013-ig, amibõl mindössze 120-130 ha készül el. Az étkezési paprikából 25-30 ezer tonna kerül külföldre, a többit itthon használják fel. A megtermelt paprika mennyiségének 20-25%-át konzerv, illetve mélyhûtött formában tartósítják, dolgozzák fel. Többsége hajtatott termesztésû, amibõl mintegy 151 ezer tonna termett, míg szabadföldi 36 ezer tonna volt. Az étkezési paprika termelése belátható idõn belül 40-50%-os növekedésû lehet, ha a feltételek a fóliás terület további növeléséhez megfelelõk lennének. Azaz a mostani évi mintegy 150 ezer tonnás mennyiséget 4-6 éven belül hozzávetõlegesen 250 ezer tonnára lehetne növelni. Fûszerpaprika esetén a tavalyi 14 ezer tonnát akár duplázni is lehetne, mivel ezen a területen is kedvezõ folyamatok indultak el Szentes és Szeged környékén, itt azonban a prémium minõségre kell törekedni, mivel a tömegáru nem versenyképes. Kiváló lehetõségei lennének az évente 180 ezer tonnát elõállító magyar paprika termelõinek, de az ágazatnak forrásra, könnyebb pályázati lehetõségekre lenne szüksége, és az árukínálatnak is bõvülnie kellene.

Az elmúlt évtizedben a fogyasztás világszinten dinamikusan bõvült, a friss áruk iránti kereslet nõtt, de a hazai helyzet így sem megnyugtató. A világ hat legnagyobb importõrébõl négy európai, a három legnagyobból kettõ (Hollandia és Spanyolország) pedig uniós tagország, ami a teljes uniós paprikaforgalmazás 90%-át is lefedi. Mi pedig sem technikai fejlettségben, sem termékkínálatban nem 50 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A termesztés akkor gazdaságos, ha hideg hajtatásban 1 m2-en 2,7-8 kg terem, míg a fûtött fólia alatt és üvegházban 18-20 kg az eredmény. Szabad földön az 20-25 t/ha felett van haszon, míg az intenzív termelés esetén ebben a kategóriában 70-80 tonna a gazdaságossági határ. A rendezvény egyik fõszervezõje, Ledó Ferenc, a Dél- alföldi Kertészek Szövetkezetének (DélKerTÉSZ) elnökügyvezetõje hangsúlyozta, hogy a magyar fûszerpaprika-termelés mennyiségét meg lehetne duplázni, amire Szentes és Szeged környékén már elindultak a kedvezõ folyamatok. Dr. Mód László, a Koszta József Múzeum néprajzkutatója a szentesi paprikatermesztési régió történelmébe nyújtott betekintést, Szegedyné Fricz Ágnes, a Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese pedig az uniós lehetõségekrõl beszélt, arról, hogy milyen helyet foglalnak el a magyar termékek az Unió földrajzi árujelzõ rendszerében. A szakmai elõadások délután párhuzamosan folytatódtak. Az „Áruminõség” szekcióban az étkezési paprika áruvá készítésének feltételeirõl, a paprikatárolás betegségeirõl és azok védekezési lehetõségeirõl, valamint a paprika bioaktív anyagairól értekeztek, míg a „Termesztéstechnológia” szekcióban kiemelten az egyes alkalmazott technológiák jövedelmezõségérõl, a talajnélküli hajtatásról, valamint a fûszerpaprika fólia alatti termesztésének tapasztalatairól volt szó. A délutáni program záró eseményeként az érdeklõdõk több helyszínen innovatív technológiai kísérleteket (tápanyag, növényvédelem, közeghasználat, új fajták) valamint a DélKerTÉSZ áruvá készítési technológiáját tekinthették meg. Csomós Éva


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Bács Gazda-Coop burgonyatermesztõ partnertalálkozó Az elmúlt szezonban 42 burgonya fajtát forgalmazó céget Kiskunhalason jól mûködõ gazdaboltjáról ismerik, Olvasóink pedig vetõburgonya kínálatukkal találkoztak már több alkalommal. Szeptemberben rendezett vevõtalálkozójukra lapunk is ellátogatott, ahol szakmai aktualitások mellett a holland IPM burgonya nemesítõ ház is bemutatkozott. A krumpliföldtõl a fehér asztalig… A nemzeti fajtalistán jelenleg 41 étkezési, 4 saláta, 12 chips, 1 pürépehely és 3 hasábburgonya fajta szerepel. A tényleges (gyakorlati) fajtaválaszték a nemzeti listához képest szûkebb körû. Ennek okait Patai Gábor (NÉBIH) osztotta meg a burgonyatermesztõkkel. Lassan oldódik a termelõi – kereskedelmi – fogyasztói konzervativizmus a sárga héjú burgonyákkal szemben (kivétel: Agria), annak dacára, hogy a héjszín és az étkezési minõség között nincs összefüggés. Kereskedelmi elõítéletrõl ugyan már nem beszélhetünk, de az elégtelen marketing-tevékenység miatt a fogyasztói bizalom még várat magára. Emellett a termelõket tájékoztató, az államilag elismert és uniós listán szereplõ fajtákkal beállított országos fajtakísérletek és bemutatók is hiányoznak. Az már további súlyosbító tény – viszont inkább gazdaságpolitikai kérdés, hogy a feldolgozóipar is hiányzik (mélyfagyasztott hasábburgonya, burgonya szirom, püré-pehely, keményítõ), ami a termelõk munkáját generálná. Az Európai Uniós csatlakozás hatására a közös fajtalistán (Common Catalogue) szereplõ burgonyák korlátlanul forgalmazhatók / termelhetõk Magyarországon és valamennyi tagországban is. A választék valóban megnövekedett, de ezzel a kockázat is, mivel saját vizsgálatok, fajtainformációk hiányában nincs garantált ismeret arról, hogyan fog viselkedni az új fajta a hazai ökológiai és növénykórtani viszonyok között. A megnövekedett kereskedelmi forgalom (áru szabad mozgása) miatt a vetõgumóimport révén új kórokozók, kártevõk behurcolását és

elterjedését vonhatja maga után, sõt csak utólagos ellenõrzés és nyomon követés lehetõsége marad a számukra – hívta fel a figyelmünket a NÉBIH szakembere. Ismételt a Sztolbur Fitoplazma Az elmúlt évtizedben (2003, 2005, 2007), majd 2011-ben ismét jelentkezett a sztolbur fitoplazma károsítása, tüneteire Patai Gábor is felhívta a termelõk figyelmét: – csúcslevélkék sárgulása, sodródása, a levélkék szélén antociános (lilás-piros) elszínezõdés, – fokozott mértékû léggumócska-képzõdés – hervadás, korai elhalás, „gumigumójúság” – a fertõzött gumók cérnahajtást fejlesztenek, ezért vetésre alkalmatlanok, azaz a vetõgumóval való terjedés valószínûtlen. A védekezés agrotechnikai módja, a gumis, cérnahajtásos vetõgumók kiválogatása valamint a kalászosokkal váltott vetésforgó, de természetesen az évelõ gyomok elleni védekezés és az öntözés is elmaradhatatlan. A vegyszeres védekezésben az átvivõ (vektor) rovarfajok, zömmel kabócák elleni védekezésre kell koncentrálni. Célszerû rezisztens fajtát választani, a NÉBIH eddigi adatai alapján a Désirée, Cleopatra, Laura fajták fogékonyak, az Agria, Hópehely és a Pannónia fajták mérsékelten rezisztensek.

Szabó Lajos ügyvezetõ, Bács Gazda-Coop Kft. Aki a Barnát választotta… Az eredetileg ír IPM nagyvállalat 65 éve dolgozik a burgonya nemesítésben, a friss piacra ill. feldolgozásra történõ termelésben egyaránt. – mutatta be Erik Appeldooren regionális igazgató a nemesítõházat és annak legfrissebb kínálatát. Jelenleg 28 saját fajtájuk van az európai fajtalistán, a 4. legnagyobb európai exportõrként összesen 2.800 ha-on szaporítanak, és 70.000 t burgonyát exportálnak évente. Fõ irányelvük: a megfelelõ országnak a megfelelõ burgonyát kell kiválasztani. A magyarországi tapasztalatait röviden nézõpontunk különbségeiben foglalta össze a szakember: a magyarok inkább a termékre fókuszálnak, pedig együttmûködés- és piacorientált termelésre kellene koncentrálnunk a siker érdekében. A 28 fajtából ízelítõt kaphattunk mi is az elõadás alatt, de mivel a nemesítõház egyik legnagyobb érdeme az, hogy talajadottságra, gyakorlatilag országra-szabott ajánlatot kínál, most is egy fajtát választunk ki a széles palettából, ez pedig a küllemben és érésidõben is a Desire-hez hasonlító Barna. Kubában már a 92 t/ha-os rekordot is elérték ezzel a fajtával, de európai adatoknál maradva is már 60 t/ha hollandiai átlaggal dicsekedhet. A fitotóra-ellenállónak számító fajta a 75-80 kg/ha-os nitrogén-trágyázást meghálálja, viszont rendkívül jól tolerálja a szárazságot. Az eredmény: világos rózsaszín vagy piros héjú, közepes/nagy, ovális és hosszú ovális gumók, sekélyen ülõ szemek és 21%-os szárazanyagtartalom. További Magyarországra ajánlott IPM burgonyák: Shannon, Rooster, Setanta, Romeo, melyekkel a kiskunhalasi Bács Gazda-Coop várja a hazai burgonya-termesztõket (www.gazdacoop.hu).

Sándor Ildikó 52 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


AGROSZEN KFT ŐSZI VETŐMAG AJÁNLATA ŐSZI BÚZA: ®

Középkorai kiemelkedően bőtermő 2012-ben is igazolta kiválóságát. Kiugróan nagy termőképesség, alacsony költségszint.

BUZOGÁNY GASPARD Középérésű, bőtermő intenzív fajta DURUM: LUPIDUR Alkalmas technológiával nagy termés, jó minőség várható ROZS: VARDA, RYEFOOD Étkezési célra is kiváló fajta első fokú vetőmagját használja felújításra! Nem fog ŐSZI ÁRPA: REX - kétsoros - takarmány csalódni. A rozsmalmok keresik. BOREALE - kétsoros – őszi sör PARIS - többsoros - takarmány

NAGY TERMŐKÉPESSÉGŰ FAJTÁK MEGRENDELÉSRE - ROVARÖLŐSZERES CSÁVÁZÁSSAL IS! TRITIKÁLÉ: TÁTRA - nagy termőképességű, rezisztens fajta TERMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRTISZTÍTÁS – CSÁVÁZÁS – RAKTÁROZÁS AZ ALFÖLDÖN:H-2766 TÁPIÓSZELE Rákóczi u. 84. Telefon: +36-53-380-003; Fax: +36-53-581-024; Mobil: +36-20-352-7403 A DUNÁNTÚLON: H-8444 SZENTGÁL Kossuth u. 2. Telefon: +36-88-238-745; Fax: +36-88-238-745; Mobil: +36-30-9-271-325

JÓ FAJTA - JÓ VETŐMAGJA - ÚT A SIKERHEZ! E-mail: vetomag@vetomag.hu • www.vetomag.hu www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

53


NÖVÉNYTERMESZTÉS

A hazai közösségi zöldségdoboz rendszer a gyakorlatban – interjú Kiss-Kovács Orsolyával az Évkerék Ökotanya gazdálkodójával Annak ellenére, hogy hazánkban – termelõi és fogyasztói körökben egyaránt – egyre népszerûbbnek számít a közösségi zöldségdoboz rendszer mûködtetése még nagyon sok ember valami egzotikus dolognak tartja ezt a fajta gazdálkodási módot. Egy fiatal és lelkes hazai gazdálkodóval, Kiss-Kovács Orsolyával alábbiakban olvasható interjúból kiderül, hogy semmi „misztikum” nincs az ilyen jellegû gazdálkodási rendszerben. Sõt a példájuk sokak számára követendõ lehet.

AMAP gazdálkodókkal, legutóbb idén év elején, Gödöllõn és Szegeden. Nagyon segítõkészek, nyitottak voltak a kérdéseinkre, elsõsorban a közösség megszervezése, a rendszer alapvetõ elemeinek, elvének megismerése, a gazdálkodóra és vásárlókra háruló teljesen újszerû feladatok körülírása volt a téma, de nagyon sok speciális termesztési, ütemezési kérdés merült fel a találkozó óta. A TVE-nek köszönhetõen õsszel meglátogatunk pár francia gazdaságot, ahol a vetésszerkezetrõl, logisztikáról, az alkalmazott fajtákról, és a közösségi zöldségdoboz átvételekrõl is szeretnénk minél részletesebb információkat megtudni. Mi jelentette a legnagyobb nehézséget az elinduláskor?

A beszélgetést megelõzõen tekintsük át az „alapokat”. Az AMAP (association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne – Együttmûködés a helyi kistermelõi mezõgazdálkodás fennmaradásáért) rendszer mûködésnek lényege az, hogy a keretein belül közvetlen kapcsolatba kerül egymással a kistermelõ és a fogyasztó, összekapcsolja ezt a két „pólust”. A közvetlen kontaktusnak köszönhetõen lecsökken a közvetítési költség, és a fogyasztó elérhetõ áron jut friss- és szezonális változatosságot kínáló egészséges biotermékekhez. A rendszer tisztességes megélhetést biztosít a természetszerû gazdálkodást folytató kistermelõk számára. Mióta létezik a gazdaságotok, az Évkerék Ökotanya és milyen céllal indítottátok be?

2010-ben indítottuk a kertünket a Szegedhez közeli Pusztaszeren, a Fiatal gazda pályázat segítségével (jelenleg 6 hektáron gazdálkodunk). Két fõ célunk volt a kezdetektõl fogva. Szerettünk volna egy kis családi biogazdaságot létrehozni, amely egy közösség által támogatott mezõgazdasági rendszerben mûködik (CSA/AMAP rendszer). Ennek lényege, hogy egy gazdálkodó/gazdaság közvetlenül lát el családokat egészséges, megbízható helyrõl származó zöldséggel, gyümölccsel (vagy egyéb terménnyel) egy közösségi zöldségdoboz rendszer formájában. A termelõ és a tagok, szoros kapcsolatban, úgymond szerzõdésben állnak egymással, mely szerint hosszú távon (jelen esetben 3 hónapra) elkötelezõdnek egymás mellett. A másik célunkat nevezhetnénk életmódváltásnak is, de talán

helyesebb, ha visszatérésként beszélünk róla. Lényegében természetesebb életteret, úgymond életet a tájban, évszakokhoz igazodó ritmust és saját magunk termelte egészséges ételt szerettünk volna. Hazánkban még korán sem nevezhetõ elterjedtnek ez a gazdálkodási forma. Amikor nekikezdtetek, akkor az itthoni vagy a külföldi mintákat vettétek alapul?

Az egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg a Nyitott Kert alapítvány zöldségdoboz rendszer kezdeményezésével. A Gödöllõi (Babati) Nyitott Kertet, akkor még Matthew Hayes vezette, aki rengeteg tapasztalatot szerzett külföldön és Magyarországon is a közösség által támogatott mezõgazdasági rendszerekrõl. Tõle sokat tanultunk, megosztotta velünk a tapasztalatait, ezért sokat köszönhetünk neki. Olyan külföldi mintával, amelyet itthon is el tudtunk volna képzelni elõször a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) köszönhetõen találkoztunk 2008-ban. Az általuk szervezett elõadáson ismertük meg Benoit Hertz provence-i gazdálkodót és az általa mûködtetett AMAP-ot. Az õ gazdaságukról hallván kezdünk konkrét számításokba, és tervezésbe, hogy itthon is mûködõképes formát találjunk ennek az ígéretesnek tûnõ együttmûködési/gazdálkodási formának. Van-e és ha igen, akkor milyen a kapcsolatotok azokkal a hazai és külföldi termelõkkel, akik ugyanilyen típusú gazdálkodást folytatnak?

Azóta több tapasztalatcserén is részt vettünk külföldi (Osztrák, Angol, Francia)

54 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A közösség megszervezésére rengeteg energiát fordítottunk, mivel mondhatjuk, hogy szinte teljesen ismeretlen volt az AMAP rendszer itthon. Elõadásokat tartottunk, indítottunk egy blogot és megjelentünk egy két eseményen az ötletünkkel és a zöldségeinkkel. Ezek nem megszokott feladatok egy gazdálkodó számára, de igen fontos volt ez a közvetlen kapcsolat és a pontos tájékoztatás, ahhoz hogy egy tudatos vásárló közösséget megalapozzunk. Eközben a kertészetben egy elég intenzív tervezési és elõkészítõ munka folyt. A francia AMAP-ok, a Gödöllõi Nyitott Kert tapasztalataira, egyetemi szakkönyvekre és külföldi biogazdálkodásról szóló szakirodalmakra építve próbáltuk megbecsülni, hogy mekkora területen, hány családot, milyen idõszakon keresztül, mennyi zöldséggel tudunk ellátni. A cél az volt, hogy, egy 8-10 féle zöldség és fûszernövényt tartalmazó, változatos és szezonális összeállítást tudjunk készíteni, legalább 7 hónapon keresztül (netán egy éven át), 40 nagycsalád számára, melyet minden héten elszállítunk egy átvevõpontra. Ennek eléréséhez több mint 100 fajtával és igen gyakori szakaszos vetéssel kell termesztenünk, fûtetlen fóliaházakat, trágyatalpas melegágyat, hideg vagy éppen szárazságtûrõ növényeket kell bevetnünk, ami rengeteg kísérletezést jelent az elsõ években. Milyen növényi kultúrák szerepelnek a kínálati portfoliótokban?

Fõként zöldség és fûszernövényeket termesztünk a zöldségközösségünk számára emellett önellátásra, vetõmagfogás céljából, néhány különleges zöldség fajtát (pl.:okra) pedig próba képpen vetettünk. Az ÖMKI (Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet) paradicsom tájfajta kísérletében is részt veszünk így összesen több mint 100 fajtát próbáltunk ki az idén.


A kertészet mellett van egy igáslovunk, illetve racka juhokat tartunk a legelõnkön, így egy kis lucerna és gabona is helyet kapott a vetésforgónkban. Két éve telepítettünk közel 1 ha homoktövist, tavaly pedig különféle gyümölcsfákat fõként csonthéjasokat ültettünk.

sokakat pedig a vidéki élet mindennapja foglalkoztat.

Kijelenthetjük azt, hogy a tevékenységetek a környezettudatosságon alapuló életmódot is népszerûsíti?

Milyen csatornákon keresztül juttok el a potenciális érdeklõdõkhöz? Milyen marketing eszközöket használtok annak érdekében, hogy minél többen megismerjenek benneteket?

Mekkora a gazdaságotok „hatóköre”? Vagyis a hálózaton keresztül mi az a legtávolabbi pont ahova eljutnak a termékeitek?

A legelsõ kapcsolat a Szegedi Waldorf iskola tanáraival, az oda járó gyerekekkel és szüleivel született meg. Itt voltak az elõadásaink és rendszeresen tartottunk öko-gazdálkodás, fenntarthatóság, tudatos fogyasztás témakörben film klubokat, melyre az iskolán kívüli körökbõl is sokan jöttek. A Vackörte egyesület keretén belül a barátainkkal közösen, biogazda tanfolyamot, vetõmagbörzét, lovas talajmûvelõ tanfolyamot szerveztünk, ahol a beszélgetések közben rengeteg fontos kapcsolat született. Fontos lépés volt a blogunk indítása, ahol a tanyánk életérõl, az AMAP rendszer alapjairól és a biokertünkrõl kezdtünk írni. Késõbb létrehoztunk egy Évkerék facebook csoportot is, ami gyors, praktikus és mégis az internet keretein belül, közvetlennek mondható kommunikációs felületnek bizonyult. A médiában mostanában téma lett a tudatos fogyasztás, a fiatalok vidéki élet iránti vágya, talán ezért is nem telt el sok idõ és itt-ott megjelent rólunk egy-egy cikk, riport, ami szintén felpörgette az eseményeket és újabb érdeklõdõket hozott.

Arra törekszünk, hogy ez így legyen. A biogazdálkodás és az AMAP rendszer, nem csak a tiszta egészséges élelmiszertermesztésrõl, hanem a természetes körfolyamatokról, a tudatos városi és vidéki közösségek újjászervezõdésérõl is szól.

Elsõsorban Szegedre szállítunk, ahol minden héten van zöldségdoboz átvételünk, de kéthetente Budapestre is eljutnak a dobozok az ottani Zöldségközösség, a fent maradt barátok örömére. Dilemma volt a távolság, ugyanis elsõsorban helyi bioélelmiszer rendszert szerettünk volna mûködtetni. A családom és a rengeteg barátunk Pest környékén él, ezért a felutazás a velük való rendszeres találkozást is jelenti számunkra. Hogyan jutnak el a termékek a közösséghez csatlakozókhoz?

Szegeden minden héten, Budapesten kéthetente van a zöldségdoboz átvétel egy fix helyen és idõpontban. Ebben a másfél órában a tagok átveszik a dobozukat és közben recepteket, eszméket cserélnek egymással, minket pedig kikérdeznek a tanyasi életrõl és a gazdálkodásról. Az emberek vágynak megismerni az asztalukra kerülõ zöldségek útját, eredetét,

Mi a tapasztalatotok, hazánkban növekszik az igény az ilyen típusú gazdálkodásból származó termékek iránt?

Igen, ez egyértelmûen érezhetõ a megkeresésekbõl, az emberekkel való beszélgetésekbõl. De nem csak a termény iránt, hanem a sokoldalú kapcsolat iránt is nõ az igény. Az emberek szeretnének kapcsolatban lenni, a kerttel, a hellyel ahonnan a családjuk asztalára minden héten, minden szezonban más és más zöldég és fûszer kerül. Érdekli õket hogy melyik szezonban mi terem meg, mi hogyan, mivel készíthetõ el. És ami talán mondhatjuk, hogy a mai viszonylatban szokatlan, érdekli õket a kapcsolat a gazdálkodóval, a tájban élõ emberrel. További és mindig friss információk az Évkerék Ökotanyáról: http://evkerek.blogspot.hu/ Czékus Mihály

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

55


NÖVÉNYTERMESZTÉS

Martonvásár az aszálytûrõ hibridek specialistája Az MTA ATK Mezõgazdasági Intézet és a Bázismag Kft. az idei évben is megrendezte a hagyományosnak mondható martonvásári kukorica fajtabemutatót. Az augusztus 31-i rendezvényt Bedõ Zoltán fõigazgató nyitotta meg, illetve köszöntötte az elõadókat, és a rendezvényen megjelent gazdálkodókat.

Az utóbbi években folyamatosan emelkedik az érdeklõdés a martonvásári hibridek iránt A martonvásári kukoricanemesítés eredményeit Marton L. Csaba tudományos osztályvezetõ foglalta össze. Martonvásáron hosszú évek átlagában kevesebb csapadék hullik, mint az országos átlag. Ez alól az idei év sem volt kivétel, augusztus végéig mindössze 200 mm csapadék esett. A rendkívüli aszály mellé pedig nagyon sok hõségnap és rendkívül magas hõ-összeg párosult, ami rendkívüli stresszhelyzet elé állította a kukoricát is. A kutatóintézetben már a 70-es és 80-as években is foglalkoztak az aszállyal. Statisztikai alapon megvizsgálták, hogy melyik országban mekkora kukoricatermés jut 100 mm csapadékra. Ebben az összehasonlításban Magyarország nagyon jól szerepelt, a több mint 1000 kg-os eredményével. Öntözetlen területekre a FAO 300-asnál magasabb éréscsoportú hibridek termesztését nem javasolják, mert hiába van a hosszabb tenyészidejû fajtáknak nagyobb terméspotenciálja, a terméseredményekben az nem fog megmutatkozni. Kísérleteket végeztek az optimális tõszám meghatározására is, melynek eredményei azt mutatják, hogy a száraz években az optimális tõszám 60 ezer tõ/ha, átlagos csapadékviszonyok mellett pedig 70 ezres tõszámot javasolnak, ezért vetõmagjaik ebben a kiszerelésben kerülnek forgalomba.

sára, sikeresen csatlakoztak a nemzetközi összefogással létrejött DROPS pályázathoz. A program keretein belül 3 kontinens, 11 országának, 10 kutatóintézete és 5 magánvállalata adta össze a tudását, és szerzett pénzt az Európai Uniótól. Mindezt azért tették, hogy a legmodernebb technológiával elemezhessék a szárazságtûrés genetikai alapjait, információt gyûjtsenek a világ minden tájáról, mindebbõl egy adatbázist összeállítva meghatározzák a különbözõ morfológiai, fiziológiai paramétereket, ezek genetikai alapjait, hogy aztán végül egy hatalmas adatbázisból meg tudják határozni azt a stratégiát, ami megfelelõ nemesítési programot tud elõállítani, az európai klimatikus körülmények közé. Bíznak benne, hogy az ilyen hatalmas tudásra épülõ kísérletek meghozzák az eredményt minden résztvevõ számára.

Annak érdekében, hogy a jövõben is jó eredményeket érjenek el a szárazságtûrõ hibridek nemesítésében, valamint újabb technológiákat és stratégiákat tudjanak kidolgozni a szárazságtûrés javítá-

A vetõmag-kínálatukban található hibridjeik, elsõsorban a szárazabb termõhelyi viszonyokhoz való alkalmazkodásban nyújtanak többet versenytársaiknál. A csapadékosabb években a martonvásári hibridek elõnyei nem tudtak megmutat-

Új hibridek a köztermesztésben A Bázismag Kft. vetõmag-kínálatáról Oross Dénes, a cég ügyvezetõ igazgatója tartotta meg elõadását. A fajták ismertetése elõtt õ is hangsúlyozta, hogy az aszályos években különösen nagy jelentõsége van, hogy mekkora a genetikai elõrehaladás, mivel a jó alkalmazkodóképességû hibridek elõállítása központi kérdést foglal el a nemesítésben.

56 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

kozni, mert optimális körülmények között ez az elõny nem tud domináns lenni. A 2013. évi kukoricavetésekhez a FAO 200-as termékcsoportban 6, a 300-asban legalább 9, a 400-asban 3, az 500-asban pedig 5 hibridbõl tudnak majd vetõmagot biztosítani. A leginkább preferált szemes hibridjeik és jellemzõ tulajdonságaik Mv 255 – Éréscsoportjának egyik legkiemelkedõbb termõképességû hibridje. Kétcsövûségre hajlamos, gyors vízleadású, viszonylag magas növekedésû, szilárd szárú, jó alkalmazkodó képességû kukorica. Mv 277 – Az ország minden területén eredményesen termeszthetõ, minden évjáratban kiegyenlített, stabil terméseredményeket produkál ez a jó alkalmazkodó képességû hibridkukorica. Jelenleg Magyarországon több mint 1%-os vetésterülettel rendelkezik. Hunor – Kiváló üzemi termõképességgel rendelkezõ hibrid. Kiemelkedõ szárazságtûrésû, magas növekedésû, generatív típusú, kétcsövûségre hajlamos, kemény szárú, alacsony szemnedvességgel betakarítható kukorica. Mv 350 – A jövõ nagy ígérete! Minõsített éveiben a versenytársakhoz képest 7%-kal többet termett! Zöldszáron érõ típusú kukorica, a nõvirágzás idõpontja kedvezõ, kétcsövûségre is hajlamos, sokáig egészséges marad a levélfelülete, vízleadása pedig elfogadható. Az ország egész területén sikerrel termeszthetõ kukorica. Mv 343 – Az intenzív területeken illetve a csapadékos években magas termésátlagokat várhatunk el tõle, de a stresszes évjáratokban is megbízhatóan hozza az átlagot. Kamaria – A kimagasló terméseredmények mellé kitûnõ vízleadási képességgel rendelkezõ hibrid, amelyet az intenzív területekre ajánlanak azoknak, akik a 10 t/ha-os terméseredményeket célozzák meg. Mikolt – Ez a prémium kategóriás hibrid kiemelkedõ terméshozamokkal reagál a jó termõhelyi körülményekre. Mv Koppány – A FAO 400-as éréscsoportban egy nagyon stabil, megbízható termõképességû, kétcsövûségre hajlamos hibrid. Siloking – A silókukoricák vetésterületét nézve, a martonvásári hibridek már 10% körül vannak az országban, melybõl a Siloking 7-8%-ot képvisel. Sikerét annak köszönheti, hogy minden igényt kielégítõ, energiadús szilázs alapanyag. A Bázismag Kft. dolgozói a következõ évhez optimistán állnak hozzá, mert – köszönhetõen annak, hogy a martonvásári kukoricák piaci részaránya folyamatosan emelkedett – a 2012-es évben megnövelték a vetõmag elõállítási programjukat, így nem számítanak jelentõs problémákra a vetõmagigények kielégítésében.

Dudás Ervin


Nyertesek Minden Kedves Látogatónknak ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a Farmer-Expo kiállításon felkeresték standunkat és ott a nyereményszelvényt kitöltötték. A játékban az alábbi személyek nyertek elõfizetést 1 éves idõtartamra: Gál Albert (biharkeresztes), Spieczmüller József (Tarcal), Orosz Gábor (Hodász), Dák Zoltán (Tiszaújváros), Kovécs József (Dövény), Kovács Imre (Egyek), Szilágyi Sándor (Békéscsaba), Jakab András (Kocsord), Majláth István ((Fábiánsebestyén), Papp Ferenc (Újfehértó), Malecz Lászlóné (Dabas), Bagi Sándor (Gulács), Kajdácsi Józsefné (Dabas), Harangi József (Téglás), Aranyai József (Zsáka), Berki László (Jászapáti), Simonovits József (Miskolc), Major Mihály (Debrecen), Király István (Hajdúsámson), Kocsis János (Nemesblikk), Lábas Ágnes (Baktalórántháza), Sebõ István (Baktalórántháza), Markovics Zsolt (Görbeháza), Kujbus Zsolt (Nyírbátor), Abonyi Ferenc (Eperjeske), Papp Nikoletta (Újfehértó), Boros Gábor (Zsurk), Gaál Bálint (Csengersima), Kiss István (Tiszabezdéd), Nagy Róbert (Szabolcsveresmart), Durkó László (Mezõberény), Kovács Zsolt (Hajdúnánás), Tóth János (Debrecen), Tomasovszki Tibor (Kálmánháza), Tóth Elekné (Fábiánháza), Varga

Sándor (Fábiánháza), Hanyu István (Nyírmada), Márton Kristóf (Kocsér), Cseke Lajos (Hajdúszoboszló), Majoros Béla (Maklár), Németi Róbert (Balmazújváros), Dr. Nyilas István (Debrecen), Bacsik Bertalan (Mátészalka), Péterszegi Kinga (Debrecen), Czakó József (Bagamér), Szabó István (Görbeháza), Gondáné R. Ágnes (Tornyospálca), Boros Zsigmond (Tiszaroff), Takács Jánosné (Nyírmeggyes), Boros Gábor (Debrecen), Ésikné K. Anikó (Tiszamogyorós), Szabó Gergely (Mezõcsát), Nagy Imre (Tiszabábolna), Tóth Jánosné (Oszlár), Varga Zsigmondné (Szolnok), Hordozó Sándor (Bököny), Nagy Tamás (Sokorópátka), László Erzsébet (Szank), Bíróné P. Andrea (Szihalom), Sipos István (Kistelek), Domján Sándor (Létavértes), Groza Péter (Körösszegapáti), Szuvák Mihály (Egyek), Kiss József (Nagycserkesz), Dankóné D. Bernadett (Döge), Türk Gábor (Gávavencsellõ), Halász András (Esztár), Veres Péter (Besenyõtelek), Ivancsó Sándor (Encs), Erdõs Imre (Hajdúböszörmény), Czégény Sándor (Hajdúböszörmény), Kovács László (Ebes), Fenyves József (Újszentmargita), Bene Géza (Edelény), Bakró Sándor (Hajdúböszörmény), Szödi Sándor (Kunmadaras), Szabó Gyula (Tu-

nyogmatolcs), Nagy Gáspár (Hajdúszoboszló), Rolek Dániel (Bekecs), Bognár Szilárd (Tiszavasvári), Balogh Bence (Mezõsas), Koncz István (Poroszló), Lukács János (Nyíradony), Markó Jánosné (Tibolddaróc), Kelemen Imre (Jászszentandrás), Tóth István (Tiszaújváros), Vályi Nagy Bertalan (Mezõkeresztes), Herczku Balázs (Biri), Herczku Tamás (Biri), Vizi Gellért (Tiszasüly), Borsányi Árpád (Jászboldogháza), Ványi Tamás (Ököritófülpös), Szilágyi Imre (Doboz), Kelemen Gábor (Hajdúnánás), Makkai Bertalan (Tuzsér), Perbák Imre (Furta), Peley Szabolcs (Pócsperti), Szegi József (Báránd), Tutkovics József (Szabolcsveresmart), Költõ Zoltán (Csengersima), Vasas Géza (Besenyõtelek), Kerezsi Gyula (Nagykereki), Madar Gyula (Sárrétudvari), Lukács Márta (Sárrétudvari), Gombosné K. Anikó (Bucsa), Cseke Béla (Kaba), Rátonyi Sándor (Hajdúböszörmény), Zákány Sándor (Törökszentmiklós), Budaházi Sándor (Nyírmeggyes), Dr. Domonkosné K. Pálma (Berettyóújfalu), Csorbák János (Nyíregyháza), Karakal Bt. (Debrecen), Hegedûs Vince (Aszaló), Szabó Péter (Szakoly), Nyúl József (Esztergom), Kiszály Tamás (Verpelét), Tóth Nándor (Tiszafüred), Györki Erzsébet (Kokad), Rémiás Rafael (Szendrõ), Tóth Imréné (Magyarhomorog).

Szerkesztõség

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

57


TECHNIKA

MINDENT TÁROLUNK, MINDENT MEGÓVUNK, MINDENT MEGOLDUNK! építési engedély, mert a jogszabály csak bejelentési kötelezettséget ír elõ, megtakaríthatóak az engedély beszerzésével kapcsolatos költségek és idõigényes ügyintézés. Ugyanakkor a sátrakat teljesen alapozás nélkül akár egy mezõn is fel tudjuk állítani. Nem tilos az sem, hogy mezõgazdasági területen helyezzük el ezeket a tárolókat. Amennyiben a megrendelõ alapozást, esetleg betonpadozatot kíván, természetesen az is megoldható, de a keretállások lehelyezéséhez szükséges betontömbök mérete is csak mintegy egy negyede az „épített” szerkezetû csarnokok alapozásának. Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a sátortároló négyzetméter ára mintegy fele a lemezborítású tároló négyzetméter árának. Példa: Egy gabonaszárítóhoz létesített 18 x 18 méteres Legyen Ön is milliomos – tárolja áruit, gépeit SÁTORBAN a hagyományos tárolási technikákhoz hasonlítva töredék áron. Valószínûleg közülünk senki sem született arany kanállal a szájában – sem a jelen sorok írója, sem a jelen sorok olvasói. A rendszerváltás óta mind a magyar gazdálkodók, mind a gazdálkodókat kiszolgáló vállalkozók a saját erejükbõl küzdötték fel magukat. Kitartás, kemény munka, szerencse – mindezekre szükség volt a boldoguláshoz és természetesen azt is meg kellett nézni, hogy mire költjük a nehéz munkával megkeresett filléreket.

A Pannonagri Kft. pontosan ilyen megtakarítási céllal ajánlja sátor rendszerét az MST -„MINDENT SÁTORBAN TÁROLUNK” – termékcsaládot. Kiszámoltuk: egy lemezborítású fémvázas szerkezethez hasonlítva könnyebb és olcsóbb a sátor fémváza, olcsóbb a lemeznél a ponyvaborítás, ugyanakkor 20 év cseregaranciát biztosít a gyártó a ponyvára. Nem szükséges az egyedi tervezés, a termékcsalád egyes tagjaihoz standard tervet adunk. Nem szükséges a különbözõ hatóságok engedélye és az

58 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

acélvázas lemeztetejû elõtároló szín költsége 7-8 millió forint. Ugyanezt sátorból ugyanolyan méretekkel 3-4 millió forintból tudjuk megvalósítani. Egy ilyen elõtetõ funkciója, hogy távol tartsa az esõt a szárításra beszállított gabonától. Ezt a funkciót pedig egy sátortetõs váz is garantáltan tökéletesen teljesíti. Legyen Ön is milliomos! Spóroljon azzal, hogy az arra alkalmas termékeket, terményeket, mint például szénát és szalmát, vagy gépeket sátorban tárolja!

Petróczy László 06-30/956-3034


PANNONAGRI KÍNÁLATÁBÓL Karcag

STELA – EGY GABONASZÁRÍTÓ BERENDEZÉS,

Hévízgyörk

AMELYNEK MEGALKOTÓI SOK TÉNYEZŐT HOZTAK ÖSSZHANGBA:

•esztétikus kivitel • kiváló hőés légtechnika • pontos, számítógépes vezérlés • energiatakarékos működés • kíméletes szárítás • egyenletes kilépő nedvességtartalom

Adony

Ennek eredményeképpen több mint 160 gazdálkodó döntött a STELA mellett Magyarországon. Legyen Ön is partnerünk – STELA a Pannonagri Kft-től hosszútávú garanciákkal!

Mindent tárolunk, mindent megoldunk mindent megvédünk! 10–22 méter keretállás szélességű könnyűszerkezetes sátor tetszőleges hosszúságban. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTHETŐ! Szokásos méretek: 60 m2-től akár 2200 m2-ig. Csúcsmagasság: 4,5 métertől 8 méterig.

Csarnokvázas lemezborítású épülethez hasonlítva féláron, akár négyzetméterenként 11.000 Ft-ért!

TECO GABONASZÁRÍTÓ Szupergazdaságos megoldások kisgazdaságok részére a Pannonagri Kft.-től hosszú távú garanciákkal

Alkalmazható: gépek, berendezések, gabona, ömlesztett áru, csomagolt áru és bárminemű egyéb termék tárolására. Továbbá műhely, összeszerelhető csarnok, felvonulási épület, állattartó épület vagy istálló céljára. Felállítható sima földes talajra, zúzott kőre, aszfaltra vagy betonra. Amennyiben a kivitelre és méretre vonatkozó konkrét elképzelésüket társaságunkhoz továbbítják, kérésükre 5 napon belül árajánlatot adunk.

Csarnokok gyártása is ugyanezekben a méretekben, Lindab lemezborítással vagy szigetelt panel borítással!

• egyszerű, de ötletes konstrukció, sokoldalú használhatóság • széles teljesítménytartomány • energiatakarékos és környezetbarát kivitel • könnyű kezelhetőség és szervizelhetőség • hihetetlenül kedvező költség/teljesítményarány

A beruházás megvalósításához és a gép üzemeltetéséhez teljes támogatás a Pannonagri Kft. tapasztalt szakembereitől

Pannonagri Kft. • 2890 Tata, Toldi M. út 15/A. Tel.: 34/487-111 • Fax: 34/487-222• E-mail: pannonagri@t-online.hu • www.pannonagri.hu • Petróczy László 30/956-3034


TECHNIKA

HUSZONHETEDSZER IS BÁBOLNAI NEMZETKÖZI GAZDANAPOK A mezõgazdasági termelést, növénytermesztési, állattenyésztési technológiákat az újdonságokkal kapcsolatos szemléletes és színvonalas információátadással szinte a leghatékonyabban segítik a gépkiállítások, szántóföldi gépbemutatók. Többek között ennek is köszönhetõ – és az évrõl-évre folyamatosan megrendezett választékos kísérõ programoknak – az idén 27. alkalommal 2012. szeptember 5-8. között (22.000 m2-en, 150 kiállítóval) megrendezett „Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok”-nak a mezõgazdasági szakemberek és a gazdatársadalomban elért sikere. Madártávlatból részlet az IKR Zrt kínálatából

Permetezés elõkészülete a bemutatón

Dr. Fazekas Sándor miniszter megnyitójából érzékelhette a szakmai közönség a tárca elhivatottságát a vidékfejlesztés, a versenyképes mezõgazdasági termelés fejlesztése, a vidéki életforma, a vidék vonzerejének növelésében. Kiemelt fontosságú a gazdanapok keretében megismerhetõ újdonságok, új technológiák, új gépek, mûszaki megoldások hatása a hazai mezõgazdasági termelésre. Ezen túlmenõen a látogató képet kaphat a hazai-és külföldi mezõgépgyártás innovációjáról, újdonságairól. Ezt az innovációt tükrözi az odaítélt BNG nagydíjak és különdíjak is. A hazai mezõgépgyártás színvonalának folyamatos emelkedését jelzi a Hevesgép Kft. által pályázatos támogatással kifejlesztett, és számos új konstrukciós megoldást tartalmazó GE-45 R nagy munkaszélességû rendfelszedõ adapter, mely a gépgyártók kategóriájában nyerte el a BNG nagydíját. A 4,5 m munkaszélességû – összecsukható vázkeretû – rendfelszedõ adapter 3 m munkaszélességû rotációs kaszával levágott, rendrakóval összerakott 3 db gyep- vagy lucernarend felszedésére alkalmas. Ennek következtében a magajáró szecskázók tömegteljesítményét – alacsonyabb munkasebesség mellett – növeli, tehát javítja a leterhelést, következésképp javul a fajlagos fogyasztás.

tésû mûtrágya valamennyi hatóanyaga vízben jól és gyorsan oldódik, a növények számára gyorsan felvehetõk a hatóanyagok. Elsõsorban vetéssel egymenetben célszerû felhasználni, de cinkhiányos helyeken, annak pótlására, illetve alaptrágyaként is használható.

Nagydíjasok egycsokorban

A mezõgazdasági gépforgalmazók kategóriájában, az IKR Zrt. által forgalmazott New Holland T8 nehéz univerzális traktorcsalád nyert. A 4 különbözõ motorteljesítményû traktorcsalád tagjai 298-327-357-389 LE-s, TIER 4-es és A4 káros anyagkibocsátású, korszerû motorokkal és Full Power Shift váltóval vannak felszerelve, SCR technológiát, vagyis AdBlue adalékanyagot használnak a COx csökkentésére. A mûtrágyák kategóriában az IKR Agrár Kft. Corn Starter felületkezelt, magas cinktartalmú, komplex mûtrágyája kapott aranyérmet. A komplex mûtrágya a 15% N, 20% P és 10% K mellett 1,5% cinket is tartalmaz. A mikroelem kiegészí-

60 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Az informatikai eszközök kategóriájában a BNG nagydíját, az Axiál Kft. által forgalmazott Claas gyártmányú aratócséplõgépeken alkalmazható Claas Cruise Pilot automatikus terhelésszabályzó rendszer érdemelte ki. Az automata terhelésszabályzó berendezés a megengedett, vagy az üzemeltetõ által elfogadott szemveszteség betartása mellett biztosítja a pillanatnyi hozamhoz megfelelõ menetsebességet, érzékelve a ferdefelhordón áthaladó, vagyis a cséplõszerkezetre jutó anyagmennyiséget, és ennek megfelelõen szabályozza az arató-cséplõgép menetsebességét, hogy az aratócséplõgép mindig a megengedett, vagy elfogadott (ez Magyarországon 1,5%) szemveszteség melletti maximális áteresztõképességgel dolgozzon. A BNG különdíj kategóriában is 4 díjat osztottak ki, örvendetes, hogy ebben a kategóriában is érvényesült a hazai gépgyártók innovációs tevékenysége. A gépgyártók kategóriában az IKR Zrt. Gyártó és Fejlesztõüzem által kifejlesztett IKR-BPT-10-MO2 erdészeti kiközelítõ pótkocsi kapott különdíjat. A középnehéz univerzális traktorokkal vontatható 10 t teherbírású, ikertengelyes futómûvel és


Újdonság a Geringhoff Sun Star Horizon szárzúzós napraforgó betakarító adapter

forgógémes hidraulikus rakodógéppel szerelt erdészeti kiközelítõ pótkocsi – nehéz terepviszonyok mellett is – biztonságosan közlekedik. A függõleges vonórúdterhelés pedig javítja a vontató traktor által kifejthetõ vonóerõt, ami éppen a nehéz terep- és rossz útviszonyok mellett fontos. A hazai mezõgépgyártás különdíját kapta a Sokoró Kft. 3 m munkaszélességû SET 30 rövidtárcsája, ami különösen száraz idõjárás esetén hasznos a tarlóápolási munkákban, az egyébként is kevés talajnedvesség megõrzésében. Környezetvédelmi szempontokat mérlegelve részesült különdíjban az IKR Zrt. által forgalmazott Hardi Alpha Eva 4100/24 Twin Force önjáró permetezõgép. A permetezõgép család tagjai 3500 és 4000 l-es tartállyal készülnek, 6VA alumínium 24-38 m, és HPZ acél 24-36 m munkaszélességû szórókerettel, mechanikus oldalirányú lengéscsillapítóval, önszintezõvel, ingarögzítõvel és hidraulikus keresztirányú billentõvel vannak felszerelve. A gépforgalmazók kategóriában a Fendt 722 Vario SCR traktor is vásári különdíjban részesült. A Fendt 700 Vario középnehéz, univerzális traktorcsalád 3 tagból áll. A 720 típus 208, a 722 típus 229, és a 724 típus 246 LE-õs maximális motorteljesítményû, SRC füstgáz utókezelést alkalmazó, 6,06 l hengerûrtartalmú, 6 hengeres, vízhûtéses motorral van felszerelve. A Fendt Vario Tronic vezérlés és a Vario terminál kényelmes és áttekinthetõ gépkezelést biztosít a vezetõ részére, a kényelemrõl pedig a rugózott vezetõfülke és a rugózott mellsõhíd gondoskodik A Vario Active alkalmazásával a kormányzott kerekek elfordítása 43,3°-ig növelhetõ. Kiemelkedõ innovációnak számít az opcióként választható hajtómû irányváltó és „Stop and go” funkció is.

A KÜHNE lezáró hengerekkel szerelt KRT-6 rövidtárcsája

A SZEGÁNA Kft. által forgalmazott Dal-Bo MaxiCut 600 száraprító-zúzó henger részesült különdíjban. A MaxiCut gépcsalád a 200-as, a 300-as és a 600-as modellekbõl áll. A hengerek alapja egy 610x7 mm-es acéldob, melyre körbe 100 mm-es kések vannak szerelve. A henger zárt, így tömegnövelés céljából fel lehet tölteni vízzel. A gép munkasebessége 18-25 km/h, így óránként a 10 ha-os területteljesítmény kényelmesen végezhetõ. Az aprító henger a kombájn által letaposott szármaradványokat is aprítja. A MaxiCut 600 nem csak gyorsan, de üzemanyag takarékosan is dolgozik, akár hektáronként 3,5 liter üzemanyaggal is el lehet végezni a zúzást.

Az okleveles Dal-Bo SuperMax szántóföldi kultivátor

Oklevélben részesült a SZEGÁNA Kft. által forgalmazott Dal-Bo SuperMax szántóföldi kultivátor, mely 2,5 és 3,0 m munkaszélességgel készül. A függesztett gép szárnyas munkaeszközzel, lazító kultivátortaggal, kétsoros csipkés tárcsás boronával és lezáró acélgyûrûs hengerrel szerelt. Ezzel a konstrukciós kialakítással – különösen mellsõ függesztésû Dal-Bo aprító-zúzóhengerrel kombinálva – akár egymenetes magágykészítésre is alkalmas. Az állógépes gépkiállításon a szép számú hazai gépforgalmazók mellett a jelentõsebb hazai gépgyártók is részt vettek, és bemutatták gyártmányaikat, újdonságaikat. A teljesség igénye nélkül

ezek közül érdekes konstrukció az Optigép Kft. osztott kivitelû, 2 soronkénti talajkövetésû szárzúzós napraforgó betakarító adaptere; az IKR Zrt. Javító és Fejlesztõ Üzemének szervestrágya-szóró és gyûjtõ-átrakó pótkocsija. A Ferro Flex kiállító standján láthattuk – a hagyományos gyártmányai mellett – az újdonságnak számító cserefelépítményes és mûtrágyaszóró utántöltõ pótkocsiját. A Kühne Zrt. ez évben is felvonultatta a hagyományos talajmûvelõ gépeit, de újdonságként bemutatta a lezáró hengerekkel kombinált rövid tárcsáit. A Linamar Zrt. pedig – az összecsukható vázkeretû csõtörõ adapterei mellett – az új Oros-Sun rezgõtálcás napraforgó betakarító adapterét mutatta be. Az Omikron a teljes talajmûvelõ gépsorával jelen volt a kiállításon – a víztakarékosság szempontjából szintén figyelmet érdemel – a tüskés lezáró-hengerrel szerelt Power Till mélylazító. Az állógép bemutató mellett a talajmûveléshez kapcsolódó szántóföldi bemutatót is rendeztek, ami elsõsorban a mûvelet- és víztakarékos talajmûvelés jegyében zajlott. A szántóföldi bemutatón technológiai sorrendben kerültek bemutatásra a különbözõ nagyságrendû New Holland traktorokhoz kapcsolódó munkagépek is. A gépbemutató átfogó képet adott az õszi talajmunkákban alkalmazott gépsorokról, a gépek között az IKR Zrt. forgalmazásában újdonságként szereplõ Strom kultivátorokról és rövidtárcsáról. Az állógépes kiállítás és szántóföldi gépbemutatók jól szemléltették a hazai- és külföldi mezõgépgyártásban érvényes trendeket, a kapcsolódó szakmai programokon hasznos információkhoz juthattak a látogatók, az egyéb, pl. lovas programok pedig jó szórakozást nyújtottak. Dr. Kelemen Zsolt Gödöllõ – MGI

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

61


TECHNIKA

Új dimenziók a teljesítményben - három újdonság Pöttingeréktõl A címül választott mottóval a kétévente megrendezett „Pöttinger Day” a multinacionális cég intelligens gépeinek seregszemléjét jelenti Grieskirchenben, a közel ezernégyszáz fõt foglalkoztató gyárkomplexumban. Nemzetközi sajtótájékoztatójukon Heinz és Klaus Pöttinger ügyvezetõ igazgatók minden idõk – azaz fennállásuk 140 éves jubileumán – legjobb eredménye okán méltán tekintenek optimistán a jövõbe. Örömmel jelenthetjük, hogy három magyar tudósítón kívül több mint húsz gépész szakember is képviselhette Magyarországot Szász László és Dávid Lajos szervezésében és vezetésével.

Osztrák sógoraink legnagyobb mezõgazdasági gépgyártója immáron tizenharmadik alkalommal szervezte meg nagyszabású partneri találkozóját, méghozzá két részletben – egyenként közel ezer fõ részvételével. Merthogy az elsõ napon a német nyelvterület országait hívták meg, míg a második rendezvénynap viszont csak a külföldiekre koncentrált – az angol nyelven zajló eseményeken öt tolmács segítségével információkhoz juthattak a francia, olasz, spanyol, lengyel és román résztvevõk is. Mindezt gyárlátogatás, és közel húsz nagy autóbusszal megközelített szántóföldi bemutató keretében. Mint az közismert szakberkekben, a rangos családi vállalkozás 1871 óta foglalkozik a takarmánytermesztés és a talajmûvelés csúcstechnológiáját képviselõ gépgyártással. Nevezetesen fûkaszák, rendsodrók és rendfelszedõk, illetve ekék, tárcsák és különbözõ szántást elmûvelõ gépek alkotják a széles palettát. A ragyogó idõben megtarthatott bemutatón erõt demonstráló látvány volt a mintegy félszáz erõgép vontatta munkagép felvonulása a közel ezer érdeklõdõ gyûrûjében. Hazánkból számos, Pöttinger gépek iránt érdeklõdõ gazdálkodó valamint négy forgalmazó partner vett részt a rendezvényen.

NOVACAT 352 ED hátsó felfüggesztésû fûkasza Ebben az évben a Pöttinger ismét elõállt egy készülõfélben lévõ izgalmas fûkasza-újítással: ez a NOVACAT 352 ED hátsó-felfüggesztésû fûkasza 3.46 m-es munkaszélességgel. Egy 3 vagy 3.5 m-es frontkaszával kombinálva 6.15 illetve 6.55 m-es masszív munkaszélesség érhetõ el. Ennek az új modellnek is központi eleme az egyedülálló, hidraulikus függesztõ himba, mely garantálja a könnyû traktorra-kapcsolást a függesztõ karok menetes orsóinak nehézkes allítása nélkül. A hidraulikus függesztõ himbával a kasza mindig a helyes, vízszintes helyzetbe hozható – függetlenül a traktor függesztõ szerkezetének geometriájától. Ezzel egyrészt mindig megfelelõ tehermentesítés érhetõ el, másrészt megfelelõ szabadmagasságot (50 cm) biztosít a fordulóknál és a közúti szállításnál. Szállításnál a kasza 90 fokban hátra elfordítható. Ez biztosítja az alacsony szállítási magasságot. A hátrafordítást végzõ kettõs mûködésû munkahenger az ütközésvédelmet is szolgálja. Ha a kasza akadályba ütközik, hátra elfordul. Ez a rendszer biztosítja a kasza ideális védelmét a súlyos sérülésekkel szemben. Az új NOVACAT 352 ED kasza

62 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

hidraulikus tehermentesítéssel van ellátva. A kasza vázán nyomásmérõ van elhelyezve, amelyen a tehermentesítési nyomás könnyen leolvasható és szükség esetén egy kettõs mûködésû hidraulikával beállítható. Az eredmény az egyenletes felfekvési nyomás – ami a takarmány és a talaj védelmének alapvetõ követelménye. A mindig optimális kasza-munkaszélesség biztosítására a NOVACAT 352-nél is lehetõség van a kaszagerendelyt (közép-függesztésû) két különbözõ helyzetben szerelni a tartókarra: a 3 m és 3,50 m széles frontkaszához, nagy átfedéssel. A kaszagerendely egy kis munkahenger stabilizálja, kiküszöbölve a kilengést. Ez megkönnyíti a fordulást és garantálja a biztonságot illetve a stabilitást a forgóknál és szállítás közben. Magas termelõképesség: TOP 812 rendképzõ A Pöttinger emeli a mércét a TOP 812 megalkotásával a rendképzõ kínálatához. Ez az új oldalsó rendképzõ megfelel a gyakorlati elvárásoknak a rendképzés minõségére, a talajfelszín követésére, és a minimális takarmányszennyezõdésre vonatkozóan, merthogy optimális a rendterítési minõség nagy sebesség esetén. A 7.60 m-es munkaszélességgel rendelkezõ TOP 812 tökéletes kiegészítõje a betakarítási láncnak. Itt a termelékenység garantált. Az optimális rendképzési minõséget és a nagy munkasebességet a rotor 3.70 m-es átmérõje és a minden karon elhelyezett 13 fog biztosítja. Kisebb testvéréhez, a TOP 722-höz hasonlóan az új TOP 812 oldalsó rendképzõ jobb oldalra rendez, így illeszkedik a traktorok jobb-menetes kialakításához. Ez lehetõvé teszi a nyugodtabb vezetési technikát, valamint a rendre való rálátást munka közben. A 3.70 m-es nagy rotor átmérõ ellenére a szállítási magasság 4 m alatt marad a fogas karok eltávolítása nélkül. Ennek köszönhetõen a munkahelyzetbõl a szállítási helyzetbe való átváltás, valamint egyik tábláról a másikra való átnavigálás könnyen megvalósítható ezzel a nagy teljesítményû géppel a traktorfülke elhagyása nélkül. A rotorok átállítása munkahelyzetbõl szállítási helyzetbe egy hidraulikus mûködtetésû kapcsolószerkezettel történik. A vázkeret külsõ szélessége 2.90 m, ami biztosítja a stabilitást a lejtõkön, és az optimális biztonságot munka során. A standard 340/55-16-os járkerekekkel a nagy utazósebesség nem okoz problémát, így a rendterítõ gyorsan és könnyen szállítható. Az állítható magasságú fõváz lehetõvé teszi a 45 cm-es emelõ kiemelést a forgóknál is. Ennek eredményeként a rendek érintetlenek maradnak akkor is, ha a gép átmegy rajtuk. Így nem kerül beléjük szennyezõdés, egy következõ fordulónál pedig egyszerûen felszedhetõk, még nagy sûrûségû terményhozam esetében is. Mivel a rendek érintetlenek és tökéletesen formázottak, ennek döntõ befolyása lehet a betakarító gépek munkájára.


A rendképzõ fordulékonysága fantasztikus: 80 fokos fordulási szögnek és a szabadonfutós nagy-hajlásszögû kardántengelynek köszönhetõen megállás nélkül, könnyen lehet kanyarodni a forgóknál. Ez nagyban fokozza a termelékenységet. Nincs kárbaveszett idõ a forgóknál szükséges idegesítõ manõverek miatt; a kormányzott futómû mintha síneken futna a traktor mögött mind a szántóföldön, mind a közúton.

A Pöttinger új generációs TERRADISC tárcsás boronái Az egyik aratás vége a következõ kezdetét jelenti: az aratás maradványait egyenletesen el kell dolgozni, hogy a lebomlás korán megkezdõdhessen. A szalma és a föld keveréke megteremti a talajban az élet feltételeit és a következõ évi aratás hozamának optimális körülményeit. A TERRADISC tárcsás borona a sekély talajmegmunkálás szakértõje. A Pöttinger még körültekintõbben átgondolta a talaj-elõkészítést, és bemutatja a piacnak az 1001-es sorozatot függesztett és féligfüggesztett változatban. A tárcsás borona teljes átdolgozáson és technikai korszerûsítésen ment keresztül. A legfontosabb változás az új ikerkaros rendszer, amelynél két homorú tárcsalap van egy széles konzolra szerelve. A kivitel nagyfokú stabilitást biztosít, köszönhetõen a széles konzoloknak. Ennek eredményeként a tárcsák dõlésszöge teljes mértékben változatlan marad, így a borona nem nyomódik oldalirányba a kemény talajban. A tárcsalap vastagsága tovább nõtt, miközben a minden egyes tárcsalap átmérõje 13 százalékkal nagyobb, 580 mm. Mindezt egybevetve, az új generációs gépek élettartamát 45 százalékkal sikerült megnövelni. A Pöttinger így új mércét állított fel a gépek élettartamát és tartósságát illetõen. A munka mélységének beállítását a traktorból lehet hidraulikával végezni. Ennek köszönhetõen nem kell többé elhagyni a kabint sem. A Pöttinger az utóbbi gazdasági évben abszolút rekordot ért el a 282 millió eurós árbevételével (tíz esztendeje ez a szám 123 millió euró volt), ami egy híján húsz százalékos növekedést takar a bázisévhez viszonyítva. Legutóbbi exportjuk elérte a 83 százalékot (235 millió euró), s az összes bevétel mintegy hetven százaléka hat országot érint (Németország, Ausztria, Franciaország, Svájc, Lengyelország és a Cseh Köztársaság). Jelentõs növekedés tapasztalható Kelet-Európában és a FÁK Államokban, valamint Óceániában. Ezzel egyidõben a Lajtán túli fejlett államok növekedése is töretlen, ám nekik természetesen egy telítettebb szintrõl kell teljesíteniük. Egyébként maga a gépgyártás a következõ három helyszínen zajlik: Grieskirchen (Ausztria), Bernburg (Németország) és Vodnany (Csehország) – tucatnyi leányvállalat kíséretében. Végül megjegyezzük, hogy a Pöttinger külön kutatás/fejlesztés/innováció divíziója ez évben bõ tízmillió euróval gazdálkodhat (mintegy 3 milliárdnyi forinttal). E számhoz nem szükségeltetik a kommentár, de mindenképpen dicséretes.

Dr. Szalay Attila

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

63


TECHNIKA

Idõjárás kontra mezõgazdaság A globális klímaváltozás hatásait már ma is érezhetjük, nem kell évtizedeket, de már éveket sem várnunk. A szélsõséges idõjárás, ami az elmúlt éveket jellemezte és jellemzi napjainkat is, nem csak az emberi szervezetet viseli meg, hanem a mezõgazdaságot is. Mínusz 25 és plusz 40 fok? Fagy és forróság jellemezte az elmúlt mezõgazdasági évet. Amit a mínusz 25 fokos fagy nem vitt el, azt tönkreteszi a 40 fokos forróság. A mezõgazdaságban rendkívüli, évek óta nem tapasztalt helyzet állt elõ a fagy, a jégesõ, a hõség és a csapadékhiányos idõjárás miatt. Az aszály nem új keletû probléma, korábban is elõfordult, viszont az utóbbi években egyre gyakoribbá váltak a szélsõséges idõjárási jelenségek, köztük az aszály is. A gyümölcsöket a fagy, a gabonát az aszály tizedelte meg, és még nincs vége. Az idõjárás ezután is ronthat még a helyzeten. Annyi biztos: idén nem dönt rekordokat a mezõgazdaság!

Idén a vártnál korábban kellett megkezdeni az õszi búza aratását a hõség miatt. A csapadékos május és június kedvezõen hatott a kalászok fejlõdésére és a szemek telítõdésére. A nagy forróság miatt azonban felgyorsult a szemek biológiai érése, így a kalászok nem tudtak kitelni. Ezek egy része üres maradt, ami miatt jelentõsen kevesebb lett a terméshozam. A szélsõséges körülmények miatt kisebb lett a búza fajsúlya. A betakarított búzaszemek minõsége azonban megfelelõ, helyenként kiváló. A fehérje- és sikértartalmuk magas. Ezeket az értékeket kiválóan mérheti a Landasin Agrogazda Kft. által preferált Pfeuffer Granolyser gabona minõség vizsgáló segítségével. A Pfeuffer Granolyser gabona minõség vizsgáló pontosan méri a gabona nedvesség-, fehérje-, szedimentáció- és sikértartalmát, valamint olajos növényeknél olajtar-

talmat. A beltartalom mérõ készülék elengedhetetlen a terményükre igényes gazdák számára. A szántóföldi növényeket nem csak a hõsokk tizedelte, hanem a jégesõ is. A júliusi jégesõk letarolták a búzaföldeket, de a napraforgó- és kukoricatáblákat sem kímélték. A kukoricát például a virágzási fázisban kapta el a jég. A szélsõségesen forró idõjárás is közrejátszik abban, hogy a tavalyitól jóval elmarad a kukorica idei termésátlaga. A termés harmada már odaveszett. Békés megye egyes tábláin a csövek sem fejlõdtek ki a tartós kánikula és az esõ hiánya miatt, van ahol hiányos a szemek képzõdése. Tolna megyében is katasztrófa közeli a helyzet. A légköri aszály is gátolta a hatékony termékenyülést, a csapadékhiány pedig a szemek részleges vagy teljes meddõségét eredményezte. A nehéz aszályos helyzetben fontos, hogy a gazdák pontosan meg tudják állapítani az aratás idõpontját. Ebben lehet segítségükre a Landasin Agrogazda Kft. egyik sikerterméke, a Pfeuffer He Lite gyors nedvességmérõ. A nedvességmérõ használata nélkül könnyen elõfordulhat, hogy a szárítás költségei elveszik a hasznot a gabonájáról. A gabona nedvességmérõ, mely összeroppantja a szemeket, pontos és gyors méréseket végez.

Sajnos a klímaváltozással egyre szélsõségesebb idõjárási és hõmérsékleti viszonyokra kellett felkészülniük a sertéstartóknak is. Talán a sertésállományt viselte meg a legjobban a szélsõséges forróság. A sertések a nagy meleg ellen csak szapora légzéssel tudnak védekezni, ami megnöveli az energiaszükségletüket, az pedig nagyban befolyásolja a tápanyag hasznosítását is. A nagy meleg hatására a sertések étvágya csökken, így súlygya-

64 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

rapodásuk elmarad, esetenként leáll. Takarmányhasznosításuk csökken, sõt végsõ esetben az állat elhullása is bekövetkezik. A kocáknál csökken az ivarzás, ami termékenyülési és fialási problémákat vonz maga után. A szakemberek a veszteségek mérséklése érdekében az istállók párásítását, vizes permetezését javasolják. A Landasin Agrogazda Kft. ebbõl az elgondolásból forgalmazza a népszerû Istállópárásítót, mellyel elkerülheti állatai hõstressz miatti elhullását. Istálló párásítással hatékonyan tud javítani haszonállatai életkörülményein!

A tejágazat különösen nehéz helyzetbe került. A gazdák nem tudnak elegendõ szénát és szalmát adni az almozáshoz, mert a hõség kiégette a takarmánynak valót. Néhol a gazdák viszik a legelõre a takarmányt, nehogy állataik elpusztuljanak. Napi egymillió literrel csökkent a belföldi tejtermelés, ami a tej árának emelkedését eredményezi majd. Ebben a nehéz helyzetben még nagyobb hangsúlyt kap a tej ellenõrzése, melyhez a Landasin Agrogazda Kft.-nél minden szükséges eszközt megtalál. A Draminski Masztitisz detektor a minõségi tejelõállítás nélkülözhetetlen eszköze. Segítségével a tejminõség pontosan ellenõrizhetõ, a tõgyulladás megelõzhetõ, ezáltal tehenei egészsége megõrizhetõ. Összességében elmondható, hogy a szélsõséges idõjárási körülmények idén ellehetetlenítették a mezõgazdaságot. A növénytermesztésben és állattenyésztésben egyaránt jelentkezõ, igen súlyos termelés és hozam csökkenés hatással lesz az élelmiszerárakra, azon keresztül pedig a fogyasztók pénztárcájára is. De meddig mehet ez így?

Gárdai Lola Landasin-Agrogazda Kft.


Új kereskedelmi vezetõ a HABI Kft-nél A HABI Kft. ebben az évben a vevõk számára is jól érzékelhetõ látványos és dinamikus fejlõdésen ment keresztül. Nyáron új telephelyet nyitottak Nagykanizsán, több mint 700 alkatrésszel bõvült a termékkínálatuk, korszerûsödött a weboldaluk és a WEBÁRUHÁZUK, valamint új arculattal jelentek meg a telephelyeik és jármûveik. A változás a továbbiakban is folytatódik, hiszen szeptember 1-tõl új kereskedelmi vezetõ kezdte meg munkáját a cégnél MAGYAR TIBOR személyében. Õt kérdeztük terveirõl, elképzeléseirõl: Hogyan került kapcsolatba a HABI Kft.-vel és miért döntött úgy, hogy elvállalja a kereskedelem vezetését? Barátom hívta fel figyelmemet a cégre, aki agrárvállalkozóként üzleti kapcsolatban áll velük, és látta az elmúlt évek alatti dinamikus növekedésüket. Õ javasolta, hogy összehoz számomra egy találkozót, mert kereskedelmi vezetõt keresnek. A személyes találkozás során láttam a vezetés elkötelezettségét a piaci növekedés, az országos terjeszkedés és a vevõi igények még színvonalasabb kiszolgálása iránt, és akkor határoztam el, hogy egy ilyen cég kereskedelmi munkáját szeretném a jövõben segíteni a szakmai tapasztalatommal. Mit tart ebben az ágazatban és ebben munkakörben a legnagyobb szakmai kihívásnak? A multinacionális vállalatoknál megszerzett széles körû értékesítési tapasztalatokat szeretném átadni a HABI Kft. kereskedelmi és beszerzõ munkatársainak, melyek segítségével növelni tudjuk vevõink még jobb kiszolgálását, és ezáltal az elégedettségüket. Szakmai kihívásnak tartom a vevõi elégedettség növelését, és a hosszú távú kölcsönös elõnyökre épülõ vevõi kapcsolatok kialakítását.

Hogy látja objektív szemmel a magyar mezõgazdaság jövõjét és azon belül is a gépesítés és alkatrész-kereskedelem helyzetét? A mezõgazdaság mindig is Magyarország húzóágazata volt, ennek ellenére az ágazatban mûködõ vállalkozások az utóbbi években folyamatos nehézségekrõl számoltak be. A HABI Kft. termékeit vásárló gazdáknak fõleg MTZ és ahhoz kapcsolódó munkagépei vannak, melyek alkatrészei még megfizethetõek, ugyanakkor nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkeznek. Azonban az utóbbi idõben egy-egy nagyobb javítást vagy beruházást mégis döntõen az idõjárás és a terméshozam függvényében végeznek el. Ennek ellenére a folyamatos piacbõvítés és áruválaszték szélesítése, valamint az új szaküzletek nyitása a még ellátatlan területeken biztosítja a cég számára a jövõben is a növekedést. Milyen szakmai célt tûzött maga elé, amit szeretne elérni a céggel az elkövetkezõ években? Szakmai célkitûzésem új piaci szegmensek feltárása, ezen keresztül is a folyamatos növekedés elérése, üzleti partnereink igényeinek teljes körû kiszolgálása és a jelenlegi kapcsolódó szolgáltatások körének bõvítése a vevõi elégedettség növelésének érdekében. Célom, hogy a magyar mezõgazdasági alkatrész-kereskedelem területén a HABI Kft. a legjobb választás legyen a gazdák számára. Hisszük és tudjuk a HABI Kft-nél, hogy az üzleti siker kulcsa a vevõi elégedettség, melyhez viszont nélkülözhetetlen a hosszú távú és kölcsönös elõnyökre épülõ partneri kapcsolat, ezért ennek szellemében kívánjuk tevékenységünket a jövõben is tovább folytatni. Köszönjük a beszélgetést.

Szerk. 65

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •


TECHNIKA

Termelés és szolgáltatás minõségi gépparkkal – folyamatos szakmai innováció A Quadrant 3300 RFT szögletes nagybálázó A termény egy 2,35 m széles rendfelszedõvel kerül felszedésre. A duplafogas, vezérelt ujjas rendfelszedõ sima és gyors anyagáramlást tesz lehetõvé. Az új rendfelszedõ teljes biztonsággal továbbítja akár a törött szalmát is. A terménytovábbítás az új kialakítású, gyorsabban forgó rotornak köszönhetõen még megfelelõbb. Mindez nagyobb teljesítményt, jobb bálaminõséget és kisebb bálaszennyezettséget eredményez. A QUADRANT 3300 egy új fejlesztésû elõtömörítõ rendszerrel rendelkezik, amely vagy automatikusan vagy a kezelõ által vezérelhetõ. Ennek köszönhetõen különbözõ rendszélesség esetén is optimális eredményeket érhetünk el. A tömörítõ villák egy excenter pályával vezéreltek, így a villa egy optimalizált mozgással rendelkezik a rövid ciklusban és az elõtömörítõ kamra is egyenletesen töltõdik. A feltöltési ciklust egy munkahenger és az elõtömörítõ villák tengelye vezérli. A CLAAS COMMUNICATOR használatával három különbözõ fokozatban, hidraulikusan vezérelhetõ a vezetõfülkébõl az elõtömörítés. Ezzel a vezérléssel idõt takaríthatunk meg és növelhetjük a gép hatékonyságát. További mûszaki paraméterei: – HIGH SPEED BINDING kötözõrendszer, – az elõtömörítés elektronikus felügyelete, – a fülkékbõl beállítható, hidraulikusan vezérelt és kapcsolható elõtömörítõ kamra, – interaktív rotor-és raffer védelem, – hat darab csúcsteljesítményû CLAAS kötözõfej, – TURBO FAN tisztító rendszer, – 46 dugattyúlöket / perc, – 120 x 90 cm keresztmetszetû és 300 cm hosszúságú bálacsatorna. A LINER 1650 Twin rendképzõ A masszív, túlméretezett négyszög keresztmetszetû fõvázzal és külön fõfutómûvel rendelkezõ gép gondozásmentes, folyékony zsírral töltött, öntött rotor hajtómûházában a vezérpálya is védett és kent. Csekély hozam esetén egy nagy rendet, míg bõséges hozam esetén két kisebb rendet tud készíteni. Munkamagassága manuálisan vagy hidraulikusan állítható, így kizárjuk a talajjal való keveredést vagy épp az elmaradást.

66 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Valószínûleg nincs olyan mezõgazdasággal foglalkozó termelõ, gazdálkodó vagy cég Hajdúböszörményben és környékén, aki ne ismerné a Kardos-Farm Kft. -t. A cég ügyvezetõ igazgatója ifjú Kardos Ferenc agrármérnök, növénytermesztés szakirányon végzett a Nyíregyházi Fõiskolán, valamint közgazdász végzettséget is szerzett vállalkozásszervezõ szakirányon a Szent István Egyetemen Gödöllõn. Telephelyükön, a hajdúsági városban a munkájukról, a fejlesztési koncepciójukról és a magyar agrárium jelenlegi helyzetérõl beszélgettem vele. – Miért a mezõgazdaságot választotta hivatásának?

– Nálunk ez családi hagyomány, édesapám 1990 óta foglalkozik a mezõgazdasággal, innen az indíttatás. Cégünk alapvetõen szántóföldi növénytermesztést végez, és a saját termékeit értékesíti. A fõ növényeink a kukorica, a repce és a szója. Miután a vetés-szerkezetünkben elhelyeztük a legjövedelmezõbb növényeket, a maradékot feltöltjük a vetésforgót segítõ növényekkel, pl. kalászosokkal vagy borsóval. Általában a vezér-hibrideket választjuk, de mindig kipróbálunk új fajtákat is. A kukorica esetében a hosszú tenyészidejûek közül szoktunk választani. Az együttes vetésterületünk, ami több mint 800 hektárt tesz ki, jellemzõen a központunk körül képzeletben meghúzható 50 kilométeres sugarú körben helyezkedik el, tehát Hajdúböszörményben, Polgáron, Görbeházán, Hajdúnánáson, Folyáson és Tiszakeszin.


– Milyen egyéb tevékenységeket folytatnak még?

A Disco front- és hátsó függesztett kaszák

– Mivel megfelelõ gépparkkal rendelkezünk, szántóföldi szolgáltatásokat is nyújtunk, pl. talajmûvelés, vetés, permetezés, aratás, kaszálás, szárítás, tisztítás, gyepek, kaszálók gondozása. Ez utóbbi esetben mintegy 460 hektár az az állandó gyepterület, amit folyamatosan mi gondozunk. Végzünk input-anyag-, termény- és takarmánykereskedelmet is, három szarvasmarha telepnek vagyunk az állandó beszállítói. Több mint 600 hektár az a terület, amelyen a talajmûveléstõl a betakarításon át egészen az értékesítésig mindent mi csinálunk. A szárítótelepen (silótornyok, magtárak) összesen 8.500 tonna tárolókapacitásunk van. – Hogyan látja a mai magyar mezõgazdaság helyzetét?

– Idén az agráriumunkat nagyon a szélsõséges idõjárás sújtotta, ezt mindenfelé érezni lehetett. Ha nincsenek ilyen extrém körülmények, véleményem szerint meg lehet belõle tisztességesen élni, bár eléggé érezhetõ a multiknak való kitettség, fõleg az értékesítés terén. Én nyugati gondolkodáson nõttem fel, s azt vallom, jobbtól tanulni sosem szégyen, s ha valami jót lát bárhol az ember, azt igyekezni kell itthon is megvalósítani. Ezért is vásárolunk nyugati gépeket, folyamatos szakmai innováció zajlik nálunk. – Mi alapján választanak a különbözõ gépforgalmazók között?

– A gépparkot folyamatosan újítani kell, s mi mindig minõségi gépeket veszünk. Az AXIÁL Kft.-vel egy sajátos kapcsolatunk alakult ki, mert az elsõ CLAAS kombájnt mi vásároltuk meg tõlük. Lényegében ez volt az elsõ CLAAS gép, amit az Axiál hazánkban értékesített. A kapcsolatunk azóta is kiváló velük, több gépet is vettünk tõlük, többek között pl. CLAAS MEGA 204-es kombájnt, FENDT 412-es traktort, MONOSEM vetõgépet, CLAAS körbálázót, két MONOSEM sorközkultivátort, váltva forgató ekét, CLAAS SCORPION rakodógépet, és nemrégen egy csomagban vettünk egy komplett zöld gépsort, azaz CLAAS DISCO frontés hátsó függesztett kaszát, QUADRANT 3300 RFT szögletes nagybálázót és egy LINER 1650 TWIN rendképzõt.

Mindegy, hogy a traktor elsõ- és hátsó hárompont felfüggesztésére vagy mindhárom kaszatag a hátsó hárompont felfüggesztésre kerül fel, a DISCO kaszák minden helyzetben jól mûködnek. Nem újdonság, de minden DISCO kasza P-Cut kaszasínnel szerelt. Ez a gerendely kialakításának köszönhetõen javítja a takarmány minõséget illetve biztosítja a termelékenységet mindenféle idõjárási körülmény esetén. A front függesztett kaszák a Profil kinematikával készülnek. Az ismert elv szerint ugyanis a talaj vezeti a kaszát, nem a traktor, talajközeli csuklópontjának köszönhetõen ugyanis a kasza hosszanti és kereszt irányban is billen. A tehermentesítés mind a front- és a hátsó függesztésû kaszák esetében lehet rugós vagy hidropneumatikus (Active Float) rendszerû. Utóbbinak már jól ismert elõnye, hogy a tehermentesítés bármikor az aktuális talaj feltételekhez igazítható. Ennek a száraz és nedves körülmények közötti gyors váltásnál van jelentõsége, használatával kíméljük a talajt, megelõzhetõ a takarmányszennyezõdés és igazolhatóan 20%-al csökken az üzemanyag fogyasztás. A SAFETYLINK biztonsági modulnak köszönhetõen, ha a kaszatárcsa akadályba ütközik, és a tengelye elnyíródik, az integrált hatlapfejû csavarnak köszönhetõen a tárcsa a helyén marad. A sérülés veszélye ez által gyakorlatilag nulla. A hátsó függesztett kaszák központi kaszasín rögzítésének köszönhetõen valódi 3 dimenziós mozgást végez munka közben.

– Mit tart dominánsabbnak, a cégvezetési vagy a szakmai ismeretek meglétét?

– Én mindenesetre megtanultam mindkettõt. Az agráriumban is csak kellõ szakértelemmel lehet és szabad tevékenykedni, s ne felejtsük el, hogy végsõ soron mindig a vezetõ a felelõs mindenért. A cégvezetési ismereteket talán fontosabbnak tartom, a szakértelem ennek az egésznek kisebb része. Szerintem ezt nem lehet a nulláról kezdeni. Meg kell találni mindenben a megfelelõ arányokat, például a gépeinkre elsõsorban a saját földjeinken van szükségünk a növénytermesztésben, de a jobb kihasználtság érdekében a szolgáltatásokat is meg kell szerveznünk úgy, hogy a partnereink is mindig elégedettek legyenek. Köszönöm a beszélgetést, és további eredményes munkát kívánok!

Nádasi Zoltán

Az õszi betakarítás munkái a Kardos Farmon www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

67


TECHNIKA

Traktorok gumiabroncsozása A mezõgazdaság gépesítése jelentõs fejlõdésen ment keresztül az utóbbi években. A traktorral mûködtetett munkagépek, eszközök teljesítménye, vonóerõ igénye, munkasebessége folyamatosan nõ. Ezzel a traktoroknak is lépést kell tartani, de nem elegendõ a belsõ égésû motorok teljesítményét emelni, hanem a szerelvények, tartozékok terhelhetõségét is növelni szükséges. A traktor gumiabroncsozása meghatározó szerepet képvisel többek között a vonóerõ kifejtésben, a termõtalaj károsításának mérséklésében, a felhasznált gázolaj mennyiségének csökkentésében, a traktoros utazási kényelmének biztosításában.

A mezõgazdasági gépesítés fejtõdésének biztosítása érdekében a gumiabroncs gyártok a felhasználókkal együttmûködve komplett termékválasztékot fejlesztettek ki a legtermelékenyebb munkavégzés elérése érdekében. A gépekhez optimalizált gumiabroncs típusokat gyártanak. Megkülönböztetünk csak traktorok esetében például õsszkerék-hajtású traktorokhoz készült radiál abroncsokat, sorközmûveléshez keskeny radiál-, vagy diagonál abroncsokat, a kétkerék-hajtású traktorokhoz kormányzott (nem hajtott) és hátsó hajtott (diagonál) abroncsokat. Külön gyártanak gumiabroncsokat a kombájnok, a vontatott mezõgazdasági gépek, a rakodógépek, a pótkocsik stb. számára. A teljes választék ismertetése meghaladja a rendelkezésre álló lapterjedelmet, ezért jelenleg elsõsorban az összkerék-hajtású univerzális traktorok abroncsozásával foglalkozzuk. A lap korábbi számaiban rendszeresen ismertetésre kerültek a gumiabroncsok kialakításai, a jellemzõ méretek megadás módjai, ezért ezekkel sem foglalkozunk. Foglalkozni kívánunk a gumiabroncsozáshoz szükséges abroncs kiválasztásával és néhány példán keresztül az alkalmazás egy-két problémás kérdésével. Mikor készült a gumiabroncs, ezt vásárlás során célszerû megnézni. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megkeressük az abroncs egyik oldalán a gyártást feltüntetõ elég kisméretû jelet (1. ábra). Az ábrán látható jel „DV 0212.” jelentése: az abroncs a DV gyártósoron, 2012 év (az utolsó két számjegy jelzi a 2000-res évszám két utol-

só számát) második hetében (az elsõ két számjegy a heteket mutatja) januárban készült. A gyártás dátuma azért lényeges, mert ha raktározva volt az abroncs (nem használták), akkor általában három évig számit újnak és öt év után nem szabad felszerelni, használatba venni. A raktározás során gyorsabban öregszik a gumiabroncs, mint használat közben, ezért az öt évesnél idõsebb folyamatosan használt abroncs – ha más hibája nincs – biztonsággal alkalmazható.

1. ábra: A gumiabroncs gyártási idõpontjának jelzése

Az univerzális traktorokat felszerelt, általános feladatra megfelelõ (standard), gumiabroncsozással forgalmazzák. A vásárló, ha más abroncsozást szeretne, akkor felárért (szerelési és abroncsár különbözetért) választhat más méretû gumit. Az abroncs kiválasztása elõtt a felhasználónak el kell döntenie, hogy az univerzális traktort milyen munkára fogja használni, és igényének megfelelõen választhat a gépkönyvben engedélyezett gumi méretek között. A különbözõ abroncs típusokhoz és méretekhez esetleg más kerékpánt (felni) tartozik. A több célú munka (közúti szállítás, szántás, rakodás) ese-

68 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

tében célszerû nagy átmérõjû, de viszonylag keskenyebb, alacsonyabb borda magasságú abroncsot választani (2. ábrán a standardjelzésût). Ha nehéz szántóföldi munkát végeznek az üzemidõ döntõ többségében, akkor a legnagyobb átmérõjû, magas bordájú és legszélesebb abroncs választása a leggazdaságosabb. A 2. ábra azt mutatja, hogy az alapfelszereltségû (standard) gumiabroncs a MICHELIN termék választékból azonos külsõ abroncs átmérõ mellett milyen abroncsmérettel helyettesíthetõ.

2. ábra: Az alapfelszereltségû (standard) abroncs helyettesítése (Forrás: Michelin_Agro_kat. 2007. HU)

Iker kerékszerelést alkalmaz a felhasználó nehéz munkához, ha a meglévõ mellé felszerel még egy ugyanolyan méretû abroncsot (3. ábra). Természetesen ilyenkor más kerékpántot is kell használni (4. ábra). Az iker kerékszerelés alkalmazásának elõnye, hogy a nehéz univerzális traktor esetében is igen nagy vonóerõ fejthetõ ki, alacsony kerékcsúszás (szlip) és talajnyomás mellett. Hátránya, hogy a közúti közlekedés nehézkes a traktorkerekek szélessége miatt. A nagyméretû iker abroncsozás esetén aszfalt-, vagy betonúton éles kanyarban az egy oldalon lévõ gumiabroncsok között ébredõ sebesség különbség miatt létrejövõ csuszás növeli a gumik kopását. Ezért hosszan tartó közúti szállítási feladatok végzése elõtt a külsõ gumiabroncsok légnyomását 10-20%-kal FONTOS: a beállítandó belsõ nyomást az abroncsra esõ terhelés és a munka jellege határozza meg! A megfelelõ abroncs légnyomás értéke a gyártó katalógusából olvasható ki.


A Trelleborg és a Fendt együttmûködnek a hatékony gazdálkodásért A Fendt és a Trelleborg bõvíti hosszútávú együttmûködését és elindít egy közös kommunikációs kampányt: „A termelékenység egyenlete, ragyogóan megoldva”, mely a profi MG gazdálkodók és vállalkozóknak lett „címezve” hogy növelhessék a hatékonyságukat. A kampány mondanivalója az hivatott közölni, hogy a Fendt és a Trelleborg, milyen erõfeszítéseket tett a termelékenység növeléséért. Ahogy a fõcím is mutatja a mezõgazdasági tevékenységek termelékenységének meghatározásához, bonyolult számítások szükségesek, melyek olyan tényezõket tartalmaznak, mint a fogyasztás, emberi munkaerõ, gép konfiguráció, idõintervallum stb... Azonban ez a bonyolult egyenletet egyszerûen megoldható, ha beillesztjük a Fendt és a Trelleborg

közös megoldóképletét, ami maximalizálja a termelékenységet és hatékonyan növeli a gazdaságos mûködést. A 2012 januárjában indított, új közös marketing kampány látható lesz minden fontos mezõgazdasághoz kapcsolódó médiában online is, a következõ 12 hónapban. „Azt szeretnénk, hogy a Fendt-tel közös stratégiai együttmûködésünkbõl a gazdálkodók is profitáljanak azáltal, hogy az élvonalbeli traktor technológia találkozik a tökéletesen erre kifejlesztett komplett kerék megoldásainkkal”–mondja Lorenzo Cifferi a Trelleborg Wheel Systems Mezõgazdasági marketing igazgatója. „Két prémium márka, mint a Fendt és a Trelleborg, mely kombinálja az innovációt és a hatékonyságot, jól kiegészíti egymást. Ezt a Fendt traktorok magas aránya is mutatja, amik a Németországi Marktoberdorfi gyárat elhagyják Trelleborg abroncsokkal” – mondja Roland Schmidt a Fendt Marketing igazgatója. A Trelleborg Wheel Systems és Trelleborg Group bemutatása. A Trelleborg Wheel Systems vezetõ nemzetközi gumiabroncs és kerékgyártó, amely mezõgazdasági és fakitermelési gépekhez, emelõvillás targoncákhoz és egyéb anyagmozgatási gépekhez használható gumiabroncsokat gyárt. A vállalat speciális megoldásaival kiemelt értéket képviselõ termékeket kínál ügyfeleinek. Éves forgalma (2010) hozzávetõlegesen 314 millió Euro,

1918 alkalmazottal és 6 gyárral rendelkezik. A Trelleborg egy nemzetközi ipari egyesülés, amely vezetõ szerepét a speciális polimér technológiákban elért kiemelkedõ eredményeinek és azok alkalmazására vonatkozó mélyreható tapasztalatának köszönheti. A Trelleborg nagyteljesítményû termékeket kínál, amelyek különbözõ, ipari munkálatokat végzõ berendezéseken tömítenek, csillapítanak és védenek. A Trelleborg Group éves forgalma 2010-ben hozzávetõlegesen 27 billió svéd korona volt, 40 különbözõ országban tevékenykedõ, 20.000 alkalmazottal rendelkezik. Az egyesülés négy üzleti területre terjed ki: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions és Trelleborg Wheel Systems. A Trelleborg részvényeket a Stockholm tõzsdén 1964 óta jegyzik, és szerepel a OMX Északi listáján, Nagy tõzsdei értéket képviselõ vállalatként.

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

69


TECHNIKA csökkenteni szokás, így mérsékelhetõ az abroncs gördülési sugara és ezzel a kopása is. Természetesen a szántóföldi munkához visszatérve, fel kell fújni az abroncsokat az optimális értékre.

3. ábra: FENDT Favorit 926 Vario tip. traktor iker kerékszereléssel

tását mutatja a 6. ábra. Ha nagyobb vonóerõ szükséges, akkor általában iker kerékszerelésû keskeny abroncsozást alkalmaznak (7. ábra). A keskeny sorközmûvelésre használt gumiabroncsok terhelhetõségénél a gumikatalógus adatait kell betartani, de iker kerékszerelésnél nem kétszeres a terhelhetõség, hanem annál kisebb!

6. ábra: Egyedi szerelésû sorközmûvelõ és a standard gumiabroncsozás összehasonlítása

sége a hátsóhoz képest +5%-nál nagyobb, akkor kis mértékben nõ a vonóerõ, de az elsõ abroncsok kopása nagymértékben megnövekszik, ha viszont a sebesség különbség 0%-nál kisebb, akkor a hátsó kerekek tolják az elsõ kerekeket, jelentõsen csökken a kifejtett vonóerõ és az összes gumiabroncs kopása megnõ. Mivel a gumiabroncs gördülõsugara a terhelés és a belsõ légnyomás függvénye is, a gépkönyvben elõírt pótsúlyozást és ehhez tartozó belsõ abroncs légnyomást be kell tartani. Kemény útburkolaton való haladás esetén a traktor összkerék-hajtását mindig célszerû kikapcsolni, az elsõ kerekek kopásának mérséklése érdekében.

8. ábra: Massey Ferguson új 7600 szériás, összkerék-hajtású traktor 4. ábra: FENDT Favorit 926 Vario traktor iker gumiabroncs kerékpántjai

Az iker kerékszerelést nem kedveli több gyártó és üzemeltetõ. A MICHELIN forrására hivatkozva (Michelin_Agro_kat. 2007. HU) egyébként gazdaságosabb a széles abroncsozás alkalmazása az iker kerékabroncsozásnál (5. ábra).

5. ábra: Az iker kerékszerelésnél gazdaságosabb a széles abroncsozás (Forrás: Michelin_Agro_kat. 2007. HU)

Keskeny abroncsokat fejlesztettek ki a gumi gyártók sorközmûveléshez, mert a széles gumiabroncsok alkalmazása nem elõnyös ehhez a feladathoz. A keskeny abroncsokat egyedi, kombinált, vagy ikerszereléssel alkalmazzák. Az egyedi szerelésû sorközmûvelõ gumiabroncs és az általános szélességû (standard) gumiabroncsok növénytaposásának összehasonlí-

7. ábra: FENDT Favorit 926 tip. traktor iker szerelésû sorközmûvelõ kereke

Az õsszkerék-hajtású univerzális traktorok abroncsozásánál általában kisebb az elsõ kerekek külsõ (gördülõ) átmérõje, mint a hátsó kerekeké (8. ábra). Az összkerék-hajtás elõnyeinek teljes kihasználása, valamint a gumiabroncsok idõ elõtti elkopásának megakadályozása érdekében az eltérõ kerékméretû traktoroknál az elülsõ tengely fordulatszámának kismértékben nagyobbnak kell lennie a hátsó tengelyénél. A relatív elsõ kerék fordulatszáma annyival nagyobb a hátsó kerék fordulatszámánál, hogy a pótsúlyozással leterhelt kerekek esetében a gördülõsugáron mért kerületi sebesség +1% és +5%kal legyen nagyobb az elsõ kerekeknél, a hátsóhoz képest. A traktor gépkönyvében feltüntetett elsõ és hátsó összetartozó gumiabroncs választékot ennek érdekében kell betartani. Más méretû gumik alkalmazásakor, ha az elsõ kerekek kerületi sebes-

70 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A gumiabroncsok élettartamának növelése, a traktor teljesítményének kihasználása és a talajszerkezetének megóvása érdekében néhány esetben pótsúlyozni szükséges a traktort. A gépgyártó által rendszeresített pótsúlyokat alkalmazzuk, és ha már más lehetõség nincs, akkor forduljunk a gumiabroncsok vízfeltöltéséhez. A vízfeltöltés a gumiabroncs térfogatának maximum 75%-ig lehetséges, abban az esetben, ha a gumi gyártója ezt megengedi. A gumiabroncsot akkor kell lecserélni, ha katasztrofálisan megsérült, oldala berepedt, vagy ha a kopásának mértéke eléri a kapaszkodó borda 70-80%-os kopását. A gumiabroncsok túl használata nem megtakarítást eredményez, hanem pazarlást az üzemanyag fogyasztásban és terméscsökkenést a talajkárosítás növekedésével. Dr. Varga Vilmos Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar,Gödöllõ


Hidraulikaszivattyúk, hidromotorok, hidraulikaszűrők, levegőszűrők, motorolajszűrők, munkahengerek, kormányok, mixer hajtóművek, targonca hidrosztatikák Atlas, Bomag, Byron, Case-Poclain, Caterpillar, Claas, Daewoo, Doosan, Eder, Fiat-Hitachi, Ford, Fend, FMC, Furukava, Hanomag, Hyundai, JCB, John Deere, Kawasaki, Kobelco, Komatsu, Liebherr, Manitu, UN, MF, Newholland, O&K, Ploeger, Samsung, Schaeff, UNC, Unirak, Volvo, Zeppelin, Zettelmeyer… és más típusok is! Javítás + kereskedelem

BOMAS KFT. HAJDÚSZOBOSZLÓ Telefon/fax: 06(52)270-481. Tel.: 06(1)247-7120, 06(20)974-0718. E-mail: info@bomas.hu www.bomas.hu

LAW

korszerű, energiatakarékos szárítóberendezések! • szívott üzemmód nagy teljesítményű axiál ventilátorok • mellékáramú, réslevegős szívásvezérlés • egyedülálló, szabadalommal védett, kíméletes, szabályozható és beállítható alsó és felső hőmérséklet • kíméletes – billenő vályús – állítható – ürítő egység • kiválóan szabályozható szőnyegégő •érintőképernyős NT-VISITON típusú automatika • aktív porszűrök és hangtompítók • változtatható hevítő és hűtő szakaszok • egyszerű kezelés 2011. évben 10 db új LAW szárító létesült Magyarországon. Kérje tájékoztatónkat! Tel.: +421 35 7789 274 • Mobil: +421 911 316 171, 20 9217-067 E-mail: goldcorn@mail.t-com.sk

Aranykocsi zRt., Kocs SBC 13LE, 21.67 t/h,2012 www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

71


TECHNIKA

McCormick TTX 210M – Jól bizonyít Szeptember hónap derekán kerestük fel Szász Károly családi gazdálkodót a Pest megyei Százhalombattán, hogy megkérdezzük véleményét, tapasztalatait, az általa nemrég vásárolt McCormick TTX 210M traktorról. A gazdaság Gazdaságunk családi gazdaságként üzemel. A földterületünk jelenleg 150 ha, melyen szántóföldi növénytermesztést folytatunk. Fõ profilunk a repce, búza, kukorica és napraforgó termesztés, amit néha kiegészítünk egy kis mustárral. A gépi bérmunka is meghatározó gazdaságunk életében. Kb. 400 ha-on végzünk gépi talajmunkát, valamint 2 kombájnnal kb. 1.000 ha aratást vállalunk. Milyen felszereltséggel vásárolták a traktort? A McCormick TTX 210M alapfelszereltsége eleve gazdag, tartalmazza a 6,7 literes, 6 hengeres, 24 szelepes 199 LE-s (TLT hajtás esetén 214 LE-s) Beta-Power motort, melyet kiegészíti a 32 sebességes hajtómû, mely 4 csoportot és csoportonként 8 powershift fokozat tartalmaz. Az irányváltó elektrohidraulikus. A TTX hidraulikája 130 liter/perc teljesítményû, emelési képessége pedig csaknem 11.000 kg. Ezen kívül az elektromos függesztõkar- vezérlés, a sárvédõrõl való emelésvezérlés, a TLT kapcsolás, az összkerékhajtás kapcsolás, az differenciálzár-kapcsolás. A csúszásszabályozás radaros sebességmeghatározó rendszer, a min. 3 pár kihelyezett hidraulika kör, a teleszkópos tükrök, 16x45 kg elsõ pótsúly vonócsappal, a 2+1 vezetékes légfék, stb. mind-mind az alapfelszereltség részei. A mi traktorunk továbbá rugózott fülkével is rendelkezik. A gumiméretek elõl 480/70R30, hátul 520/85R42. A

tágas fülke légrugós vezetõüléssel, minden irányban állítható kormányoszloppal, légkondicionálóval, stb. rendelkezik, nálunk minden igényt kielégít. Miért épp McCormick? Alap felállásként egy Landini Legend 165 TDI-t szerettünk volna lecserélni egy valamivel nagyobb teljesítményû, kb. 200 LE-s traktorra. Természetesen körbenéztünk a lehetséges márkák között ebben a teljesítmény kategóriában, s végül a McCormick TTX 210M mellett döntöttünk. Elõször a gép rendkívül kedvezõ ár/érték aránya fogott meg bennünket, de mikor személyesen is megtekintettük a traktort, a 6 hengeres Beta-Power motor, a 8 Powershift-es váltó, a kényelmes, tágas fülke, a traktor külleme, stb., mind azt támasztották alá, hogy jó döntést hozunk, ha a McCormick-ot választunk. Döntésünket segítette az a tény is, hogy nem ez volt az elsõ vásárlásunk a forgalmazó SZEGÁNA Kft-tõl, akikkel régóta jó kapcsolatot ápolunk. Tapasztalatok? Hosszú távú tapasztalataink még nincsenek a traktorral, mivel 2012 augusztusában került hozzánk, s még csak összesen 170 üzemórát dolgozott. Az eddigi tapasztalataink azonban nagyon kedvezõek. A traktor jól és megbízhatóan üzemel, üzemanyag-fogyasztása pedig határozottan pozitív meglepetés volt számunkra.

• 103 ha-t szántott a traktor 5 fejes IH ekével. A kedvezõtlen talajadottságok ellenére 17-20 literes fogyasztást mértünk vele szántásban hektáronként. • 50 ha-t tárcsázott a gép egy 3 tonnás önsúlyú 5 méteres függesztett rövidtárcsával, 7 liter/ha-os fogyasztás mellett. • 15 ha repcét vetettünk még el a McCormickkal egy 3 méteres függesztett forgóboronára szerelt vetõgép kombinációval, ahol a mért fogyasztás 13 km/h-s sebesség mellett 8 l/ha volt. Ezen kívül szállításban volt még kipróbálva a traktor, kb. 800 km-es pótkocsis szállítás van mögötte. Itt nem mértünk pontos fogyasztást, de az elõdjéhez, valamint a Renault traktorunkhoz képest a nagyobb teljesítmény ellenére kedvezõbb fogyasztást mutatott. Országúton nagyon jól mûködik, nem pattog az úton, kezelhetõ, kényelmes, fordulékony. A fülke ergonómiája szinte tökéletes, az ülés kényelmes, könnyen kormányozható, a kezelõ szervek elhelyezése optimális, jó a kilátás belõle, s belül is minden átlátható. A traktor hidraulika szabályozása és az elektromos kapcsolók kifejezetten jók. Kapcsolat a forgalmazóval? Mint már említettem nem ez az elsõ gépünk, amit a SZEGÁNA Kft-tõl vásároltunk. Bogballe mûtrágyaszórót és Caffini szántóföldi permetezõt is vettünk már a cégtõl, sõt a McCormick TTX 210M-el egy idõben vásároltunk egy használt LAVERDA kombájnt is, ami szintén egy nagyon pozitív meglepetés volt számunkra. Karbantartás, szerviz? A napi karbantartást mindig elvégezzük, ez nem jelent különösebb nehézséget, mivel mindenhez jól hozzá lehet férni, minden könnyen megtalálható a traktoron. 110 üzemóránál lecseréltük a szûrõket és az olajat. Odafigyelünk arra, hogy idõben cseréljük az olajakat és a szûrõket a gépeinken, megelõzve ezzel egy késõbbi probléma kialakulását. A késõbbi nagyobb szervizeket természetesen majd a forgalmazó SZEGÁNA Kft. fogja elvégezni. Eddigi tapasztalataink alapján meg vagyunk elégedve a forgalmazó cég szerviz-tevékenységével. Vásárolna-e újra McCormick-ot? Minden a gazdasági helyzetünk függvénye, de már szó van egy 160-180 LE közötti McCormick közel jövõben történõ vásárlásáról. Úgy érezzük, hogy jól döntünk, ha maradunk a márkánál.

Szász Károly, Százhalombatta - Új büszkeségével a McCormick TTX 210 traktorral

72 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


MASCAR MAXI

McCormick C-Max 100 traktor Egyszerű, megbízható és takarékos

szemenkéntvetőgépek

9 200 000 Ft + ÁFA ó -t l

Előszezoni a k ció! 5-10% en gedmé (Érvényes:

2012. okt

ny!

óber 22-ig

)

A gépek akár 50%-os kamattámogatásos finanszírozással is megvásárolhatóak! McCormick TTX 210

McCormick XTX 165 ho

nl a

pu

76 500 Euro + ÁFA

nk on !

Rugózott fülkével

g

a n

a

.h u

69 000 Euro + ÁFA

at

és

pe

in

ke t

te

ki n

ts

e

m

eg

a

w

w

w .s

ze

(Az árak a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.)

www.szegana.hu

nk

Dél-Alföldi képviselet: Tel.: 30/9282-730 Kaposvár, Jutai út 50. Tel.: 82/510-254, 30/3837-851 Tata, Kocsi u. 2. Tel.: 30/3837-852; Zalaegerszeg: 30/6252-571 Közép-Magyarország: Tel.: 30/4457-599; Északkelet-Magyarország: 30/6252-576

la ta i án aj bi vá b

To

6791 Szeged, Dorozsmai út 143. Tel./fax: 62/554-640, 30/589-8624 E-mail: szegana1@t-online.hu;


TECHNIKA

Újabb FAO szárító kezdi az idei szezont - Az aszály „kettévágta a tengerit” Szaxon J. Attila, az IKR Zrt. vezérigazgatója augusztus 17-én jellemezte a fenti szavakkal az aszály okozta magyar helyzetet, a nagyigmándi székhelyû Cornmill Hungary Kft. új terményszárítójának ünnepélyes átadásakor.

A tavaly megkezdett kétszázmilliós terményszárító beruházással az idei szezonban 40 ezer tonna kukoricát tudnak szárítani Nagyigmándon. Az átadott FAO GD SCE H 1150 típusú, 35t/h kapacitású szárító éves szinten mintegy 120-150 milliós bevételt eredményez majd a társaságnak, hiszen a megye gazdálkodói is igénybe vehetik a Cornmill kedvezõ árú szolgáltatásait, a terményszárítást és a bértárolást. Vámosi Gábor, a társaság ügyvezetõ igazgatója a közel 30 éves vállalkozás történetét foglalta össze, miközben már a soron következõ, szinte kész beruházást is felvázolta a jelenlévõknek. Az IKR Közös Vállalat 1983-ban létesítette feldolgozó üzemként, majd 1991-ben megalakult az IKR Kukorica Feldolgozó Kft, már a malomipari tevékenységre fókuszálva. A kezdetben évi 45 ezer tonna kukorica feldolgozására alkalmas malom élelmiszer- és a takarmányipari célra egyaránt gyártott termékeket. Jelenleg a Cornmill portfóliójában 7 malomipari termék (kukorica sörgríz, kukorica extruder gríz, kukorica étkezési liszt, kukorica pehelyliszt, kukorica csíra, kukorica takarmánydara, kukorica takarmány dara és -pehelyliszt) szerepel. Közép- Európa szinte minden országába exportálnak a malomipari termékekbõl a hazai eladásaik mellett. 2005-ben a kereskedelmi üzletágát is beindította a Cornmill Hungary Kft., ellátva a környezõ országok (Szlovákia, Lengyelország, Ausztria) és hazánk bioetanol üzemeit mintegy 60-80 ezer tonna kukoricával. Az új szegmenssel a terményfeldolgozás és kereskedelem volumene meghaladja a 150 ezer tonnát, ez viszont megköveteli a nagy befo-

gadóképességû raktárépület meglétét, a kukorica betakarítás kezdetére már el is készül - csaknem 180 milliós ráfordítással - a 13.000 tonna termény befogadására alkalmas raktárépület. A Gazdasági Versenyhivatal hozzájárulásának köszönhetõen szeptember végétõl teljes mértékben kettéválik a cégcsoport. Ehhez még néhány hetet, az IKR-t finanszírozó három bank megállapodására kell várni. Ezen túl az IKR Zrt. fõ tevékenysége a gépértékesítés és a kereskedelem lesz, míg az IKR Agrár Kft. az inputanyagok forgalmazását – mûtrágya, növényvédõ szerek, vetõmagok stb. – végzi. Mint ahogy Szaxon J. Attila vezérigazgató hangsúlyozta, ezen a szakmai tanácskozáson is egy cégcsoport kínálja a szolgáltatásait, így az elõadók jó néhány üzleti ajánlattal érkeztek. Ahogy már a címben is idéztük a vezérigazgató szavait: „két részre szakadt az ország”, esetenként még 8 tonnában reménykednek hektáronként, de van, ahol már rég lesilózták a táblát, ha egyáltalán arra sor került, sok helyen csak elszáradt kukoricatáblák szomorítják a termelõket és ezzel az állattenyésztõket is. Több kontinensen sikeres A most átadott – azóta már mûködõ - és valamennyi FAO szárító garantáltan alkalmas a mezõgazdasági termények gazdaságos energia felhasználás melletti jó minõségben történõ szárítására a betakarítási minõségi értékek megõrzése és a környezetvédelmi követelmények betartása mellett.

74 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

FAO terményszárító típusai valamennyi mezõgazdasági és ipari felhasználó igényeit alkalmas kielégíteni, ezt már világszerte bizonyította. A berendezések 10 t/h - 105 t/h közötti teljesítményre képesek, szakaszos vagy folyamatos üzemmódban mûködnek. A forgalmazott terményszárítók számítógép vezérlésûek, energiatakarékosak, hõ visszavezetéssel rendelkeznek és az építmény teljes mértékben szigetelt. Mûködtethetõ földgázzal, tartályos gázzal, fûtõolajjal és egyéb alternatív energiaforrásokkal. Környezetvédelmi szempontból a termék zajkibocsájtása 55 dB 100 m távolságra hangtompító nélkül, porszennyezése 20-30 mg/m3 szûrõ nélkül. A FAO GD SCE H 1150 paraméterei: – folyamatos üzemû, – energia takarékos, – hõ visszavezetéses, – 35 t/h teljesítményû 10%-os vízelvonásnál 110 C°-on üzemeltetve – teljes magassága 18,7 m, – a torony 13 modulból áll – nyers szemes terményt befogadó kapacitása 60 tonna – tartályos gáz üzemû szõnyegégõvel van felszerelve – megduplázott (2,5 modul magas) visszahûtõ zónával rendelkezik, – 4 axiál ventilátora összes villamos energia igénye 60 kW, fajlagos energia fogyasztása 3,74 MJ egy kg víz elpárologtatásához (110 C°-on szárításnál, 10% vízelvonásnál, 10 C°-os külsõ hõmérséklet és 75 %-os páratartalom esetén) – a szárító alkalmas a kalászos gabonák és az olajos növények szárítására is, A szárító magas színvonalú biztonsági rendszerrel van felszerelve: • 1 szárítási hõmérsékletet szabályozó szonda • 2 száraz termény nedvességet szabályozó szonda • 6 tûz érzékelõ szonda a kilépõ levegõnél • 6 tûz érzékelõ szonda a visszavezetett levegõnél • 1 levegõnyomást ellenõrzõ érzékelõ • 1 érzékelõ a szárító feltöltési szintjének ellenõrzésére • 1 szárító kapacitív biztonsági szintjelzõ • 1 szárazmag tartály telítettség szintjelzõ • 1 levegõnyomás kiegyenlítõ • Gázégõ mûködését ellenõrzõ érzékelõk.

Sándor Ildikó


HSC MOTOR KFT. - www.hscmotor.hu - webáruház: www.kardanbolt.hu

traktorok képviselete Foton traktorok 6 éve bizonyítanak Magyarországon! Több száz megelégedett Foton tulajdonos országszerte! Országos szervízszolgálat. Garancia, hatalmas alkatrészháttér.

25LE traktor

2012-es új modelljeink:

50 LE traktor

FT254 traktor 25LE 4WD 7300 Eur Ft254 traktor 25LE 4WD fülkével 8800 Eur • FT504 traktor 50LE 4WD 10.800 Eur FT504 traktor 50LE 4WD fülkével, fűtéssel 12.800 Eur FT504 keskeny nyomtávú traktor 50LE 4WD 10900 Eur Ft504 keskeny nyomtávú traktor 50LE 4WD fülkével, fűtéssel 12.900 Eur

50LE traktor

További akciós termékeink:

EFG155 kalapácsos szárzúzó 1.150 Eur

EFGC175 kalapácsos szárzúzó 1.300 Eur

IGN150 talajmaró 1.250 Eur

Gaspardo Pinta Plus 500 vetőgép 15.400 Eur

2200/810 AXI permetező 4. 720 Eur

3000/24 MRXH permetezőgép 11.000 Eur

Berkó 2 soros kukorica csőtőrő 15.500 Eur

Cosmo RT1000 műtrágyaszóró 1.060 Eur

G-spiral 200 gödörfúró kardánnal 1.600 Eur

G-Max altalajlazító 3-késes 1.090 Eur

Viszonteladók jelentkezését várjuk! Elérhetőség: HSC MOTOR KFT. www.hscmotor.hu webáruház: www.kardanbolt.hu 6781. Domaszék, Tanya 575/A T: 06 70 380 4508 06 70 953 2800, 0670 380 4516 hscmotor.kft@gmail.com hscmotor@vnet.hu


TECHNIKA

A gyepápolás mûszaki háttere Magyarországon az állattartásban a kérõdzõk, a sport- és hobbi lótartás takarmányozásában a jó minõségû gyepalapú szálastakarmányoknak, szénának, illetve szenázsnak meghatározó szerepe van. A szálastakarmányok közül talán a fûfélék terméshozamát befolyásolja leginkább az éves lehullott csapadék mennyisége. Az elmúlt év is csapadékban szegény volt, ezért 2012-re a növények teljesen felélték a termõtalajok víztartalékait. A 2012. évben mintegy 100-150 mm csapadékhiány jelentkezett országosan. Ez a csapadékhiány jelentõsen lecsökkentette a természetes- és telepített gyepek hozamát (1.ábra).

1. ábra: A száraz, csapadékmentes idõjárás következtében a gyepek hozama elmaradt a várható értéktõl

A kérõdzõ állatállomány csökkenése stagnálást mutat, de ennek ellenére a szintén csökkenõ területû és megváltozott hasznosítású gyephasználat következtében biztosan takarmányhiánnyal kell számolni a szálastakarmányok vonatkozásában. A hiány pótlására látható országszerte, hogy még akár 0,5 km-nyi területrõl, akár kézzel is betakarítják a kukoricaszárat takarmányozás céljából. Mindezek mellett számolni kell azzal is, hogy a gyephasználatban a kérõdzõk takarmánnyal való ellátása mellett egyre nagyobb szerepet kap a gyep talaj- és természetvédelmi szerepe is, vagyis az ökológiai adottságokat megõrzõ feladata. A jól ápolt gyepterületek turizmusra gyakorolt kedvezõ hatása sem elhanyagolható, hiszen a gyepen – a fûféléken kívül – számos más növénybõl álló társulást értünk. A tájba illõ ápolt és szép gyep esztétikai hatása sem elhanyagolható. Az utóbbi idõben mindezek mellett a nagy hozamú fûfélék, mint pl. a magyar rozsnok, vagy

egyéb energiafû néven bevezetett fajták energetikai célú felhasználása is az érdeklõdés középpontjába került. A gyepek használatát, a mûvelési módokat, különösen a fenntartható gazdálkodásban szigorú elõírások szabályozzák. A gyepápolási munkák gondos elvégzése, a megfelelõ gépi, mûszaki eszközök alkalmazása éppen ilyen csapadékszegény idõszakban segíthet a gyepféleségek vízháztartásának javításában, a megfelelõ laza, a kevés csapadékvíz minél jobb befogadására alkalmas talajállapot biztosításával, és a gyomnövények eltávolításával. Éppen ezért a gyephasználatnak, gyepgazdálkodásnak a technológiáját, és az alkalmazott mûszaki megoldásokat az elmondottaknak kell alárendelni. A gyephasználat módját – akár a hagyományos, akár a fenntartható gyepgazdálkodást tekintjük – a következõk szerint csoportosíthatjuk: kaszálók, rétek, legelõk, szórványés kommunális területek. A gépesítési megoldásokban a gépek kiválasztásánál, a gépsorok összeállításánál és üzemeltetésénél figyelembe kell venni az egyes munkamûveletekre vonatkozó eltérõ agrotechnikai követelményeket, minden esetben az aktuális – jelenleg pl. a rendkívüli száraz – idõjárási viszonyokat. Az egyes területek hasznosításának megfelelõen a gyepek fajta (alj- és szálfû) szerinti összetétele is jelentõs eltérést mutathat, a gyepápolás munkamûveleteinek, illetve a technológia gépesítési hátterének is igazodnia kell ehhez. A gyepápolás gépi technológiájának munkamûveleteit az alábbiak szerint csoportosíthatjuk. A természetes- és telepített gyepek esetében nagyon fontos a tisztítókaszálások elvégzése, a lekaszált növényzet, valamint az elhalt állomány eltávolítása speciális rétboronákkal. Gondosan ápolt gyepek esetében így az utolsó kaszálás is betakarítható. Az ínséges idõszakokban még a kevés mennyiségû takarmány is javíthat a helyzeten. Ezek a munkálatok, a tisztító kaszálás hagyományos dobos, rotációs kaszákkal elvégezhetõk, ehhez elõnyösen használhatók a független vágószerkezet felfüggesztésû, talajkövetõ vágószerkezetû rotációs kaszák (2.ábra).

A gyepápolás munkamûveletei

76 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

2. ábra: Tisztító kaszálásra jól használhatók a független paralelogramma felfüggesztéses dobos, rotációs kaszák

A rotációs kaszák közül a robusztusabb, de jó talajkövetés-építésû, dobos, mellsõ függesztésû kaszák még nehezebb viszonyok között is nagyon jó munkát végeznek. Atisztító kaszáláshoz rosszabb talajállapot és elhanyagoltabb gyepek esetén jól használhatók – az erre a célra kialakított – vízszintes- vagy függõleges tengelyû szárzúzó és mulcskészítõ szárzúzó berendezések. Az utóbbi idõben a szórványterületek és kommunális területek karbantartására vonatkozó elõírások is szigorodtak, elsõsorban a parlagfû fertõzöttség miatt. Az ilyen szórványterületek, töltések és árokpartok kaszálására használhatók a traktorra szerelt függesztett- és emelõgémes vízszintes tengelyû szárzúzók is (3.ábra).

3. ábra: Gyepek õszi ápolása a vízszintes tengelyû szárzúzó mulcsozóval

A tisztítókaszálást követõen alkalmazhatjuk a különbözõ rétboronákat, láncboronákat, melyek használatával a fölösleges szármaradványok és szennyezõ anyagok eltávolíthatók a területrõl, ugyanakkor gyepterület egyengetõ hatásuk is van. A láncboronák mellett a hagyományos, függesztett vagy vonókeretre szerelt könnyû fogas boronák is hatékony eszközei az õszi- és tavaszi gyepápolásnak. A függesztõ keretre szerelt fésûs- vagy rugósboronák, a láncboronák és fogas boro-


www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

77


TECHNIKA nák 6-8-12 m munkasebességû változatban készülnek, és a mai modern változatok a függesztõkeret segítségével – szállítási helyzetben – összecsukhatók (4.ábra).

jal szerelt gyûrûshenger tagokat alkalmaznak, a munkaeszközök, lazítókések hidraulikus rugózása, rezgése pedig a vonóerõ csökkentése szempontjából elõnyös. (6. ábra)

ból a leghatékonyabb módja a hígtrágya közvetlen talajba injektálása. A hígtrágya közvetlen talajba juttatása traktorvontatású tartálykocsikra szerelhetõ sekélymûvelésû tárcsás csoroszlyás, mélylazítós, vagy kultivátoros munkaszerszámmal szerelt berendezésekkel, vagy magajáró tartályos gépekre szerelt – az elõzõekhez hasonló – injektálókkal végezhetõ el (8. ábra).

4. ábra: Gyepápolásra kialakított láncos- és fésûs borona 6. ábra: A Simba lazítók tárcsás, gyûrûs hengerei biztonságosan zárják le a fellazított felületet

A gyepek ápolásában a tápanyagvisszapótlás, a csapadékvíz bevezetése, a talajszelvény átszellõztetése, fellazítása szempontjából az egyik legfontosabb munkamûvelet a középmélylazítás elvégzése. Erre a célra számos merevkéses, illetve rugózott mûvelõszerszámos, középmélylazító áll rendelkezésre. A gyepek esetétében azonban a ferdekéses, rugózott munkaszerszámú típusok használata az ajánlott. Az ilyen konstrukciójú berendezések munkaszerszáma a gyepnemezt felemeli, és ennek következtében kissé nagyobb az átlazítás hatása, a rugózott munkaeszközök használata ugyanakkor csökkenti a vonóerõ-igényt. A lazító hatást az 5. ábrán az Agrisem Combi Plow 6-késes középmélylazítók munkája szemléltet, természetesen kisebb munkaszélességû, akár 1-2-3-4-5-késes változatok is kaphatók a piacon. A középmélylazítók többsége összekapcsolható, a lazító munkáját lezáró elegyengetõ hengerekkel, mint pl. a hazai gyártású Fralaz típuscsalád tagjai. Lezáró- és szellõztetõ hatás növelésére a Simba típusoknál tárcsás taréj-

5. ábra: A ferdekéses középmélylazítók hatékony, a gyepnemezt kímélõ munkát végeznek

A középmélylazítók egyes típusait pedig tüskés hengerrel kombinált változatban használják, amelyek a gyepek talajának átszellõzését segítik elõ. A hagyományos intenzív gyepek hozamához szükséges NKP hatóanyagú mûtrágyák a hagyományos röpítõtárcsás mûtrágyaszóró gépekkel a kívánt adagmennyiségben kiszórhatók. Az újabb röpítõtárcsás szórószerkezetek nagyon pontos anyagmennyiség-beállítást, és pontos, egyenletes kijuttatással mûködtethetõk. (7. ábra)

8. ábra: Kultivátor munkaszerszámmal szerelt hígtrágya injektorral a gyepek hígtrágyázása környezet kímélõen és minimális „N” hatóanyag veszteséggel végezhetõ el

Természetesen a tápanyag-kijuttatáskor is szükséges a már említett FVM rendeletet betartani, mely a fenntartható gazdaságban nem engedi a tápanyagvisszajuttatást. Az intenzív gyepek esetében pedig egyrészt a „nitrogén direktíva”, hígtrágya-kijuttatás esetében pedig az idõszakos és környezetvédelmi elõírásokat kell betartani. A gyepek kora tavaszi ápolására a hengerezéssel egybekötött simítózás az egyik legfontosabb munkamûvelet. Erre a célra tehát a rögtörõ hengerekbõl és simító boronából összeállított gépkombináció használható elõnyösen. Ily gépkombináció a Güttler Harroflex simítós boronából és Güttler hengerbõl álló gépcsoport, mely állhat vontatott kombinációból, vagy az üzemeltetõ traktor mellsõ függesztõ berendezéséhez csatlakoztatott simító boronatagokból, és a traktor hátsó függesztõ gerendelyéhez csatlakoztatott rögtörõ hengerekbõl (9. ábra).

7. ábra: A korszerû röpítõtárcsás mûtrágyaszórók a gyepek alap- és kiegészítõ trágyázására a környezetbarát módon használhatók

A mai korszerû röpítõtárcsás mûtrágyaszórók környezetbarát üzemmódban dolgoznak, állítható szegélyhatároló berendezéssel vannak felszerelve. A gyepterületek tápanyag-ellátásában a hígtrágya-kijuttatóknak hagyományai vannak. A tartálykocsik esetében a környezeti kellemetlenségek elkerülésére, és a kijuttatás egyenletességének javítására, egyre szélesebb körben alkalmazzák a nagy munkaszélességû szórókereteket, melyek kijuttató csövekkel vannak felszerelve. A gyepek hígtrágyázásának mind a szagterhelés, mind a tápanyag – elsõsorban a nitrogénveszteség – csökkentése szempontjá-

78 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

9. ábra: Mellsõ függesztésû simítóborona és hátsó függesztésû hengersor kombináció

A simító borona tavaszi használatával összegyûjthetõ a területen levõ szármaradvány, és a felsõ réteg kissé fellazítható, vagyis a felsõ gyökerek a „téli viszontagságok után” levegõhöz jutnak. Természetesen az elõzõekben említett röpítõtárcsás mûtrágyaszórókkal a tavaszi tápanyagvisszapótlás ezt megelõzõen elvégezhetõ, a boronatagok a mûtrágyát bedolgozzák a


HA MEGBÍZHATÓ, ERŐS GÉPEKET KERES

VÁLASSZA A SCHÄFFER-T! EGYEDI ÁRKEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJUK ÜGYFELEINKET! SATO-GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-9633 Simaság, Szabadság u. 29. Telefon: +36-20/537-3313; +36-20/511-4208 www.satogep.hu

2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A. Tel./Fax:(+36) 25/260-290 Tel.: (+36) 25/509-390; Mobil: (+36) 30/927-8583 E-mail: agrospic01@vnet.hu Kirendeltség: Vép, Szent Imre u. 36-38. Tel./Fax: 06/96/543-018, 06/30/822-6625 E-mail: kajtarvep@agrospic.t-online.hu www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

79


TECHNIKA talajfelszínbe. A boronára szerelt simító pedig eltünteti a vakondtúrásokat, és a kisebb talajegyenlõtlenségeket. A rögtörõ henger pedig visszanyomja az esetlegesen felfagyott gyökérzetet. A Güttler henger, mivel kb. 3 cm mélyen tömörít, lazán hagyja a borona által fellazított talajréteget. Az intenzíven használt telepített- és a természetes gyepek felújítására ismét elõtérbe kerülhet a direktvetéses gyepfelújítás. A „NATURA 2000 természetvédelmi programban” szereplõ gyepterületek felújítása pedig kizárólag gyep direktvetéssel, felülvetéssel engedélyezett. Direktvetéssel éppen a természetes gyepekbõl – a használat következtében – kipusztult, de értékes fajok vethetõk felül. A gyepeket akár legelõ, rét, vagy kaszálóként hasznosítjuk, egyes fajok elõbb-utóbb kiritkulnak. Legelõk felújítására – a taposást jól bíró – aljfû jellegû fajokat kell visszatelepíteni. A rétek esetében aljfû és szálfû vonatkozásában is tekintettel kell lenni a tarackosodó fajták megfelelõ arányára. Kaszálók esetében pedig laza bokrú szálfüvek megritkulásával kell számolni. Mindezeket azért érdemes számba venni, mert a felújításra használt fûmag-keverékek kivetése mûszakilag nem is olyan egyszerû feladat, mint amilyennek látszik. A gyepek felülvetésére – kalászos gabonák vetésére is alkalmas – sorba, vagy sávosan sorbavetõ, speciális vetõszerkezetû és adagolószerkezetû direktvetõ gépek használhatók. A direktvetésre alkalmas direktvetõ- és sorvetõgépek robusztus szerkezeti kialakításúak. A direktvetõ gépek vázszerkezetét többnyire erõs zártszelvénybõl alakítják ki, melyhez karos mechanizmussal csatlakozik a késes, csúszócsoroszlyás, vagy tárcsás csoroszlyaszerkezet. A csoroszlyaszerkezetet, illetve a vetõszerkezetet a gyepnemez biztonságos átvágása érdekében gyakran hidraulikus munkahengerek, vagy tekercsrugók nyomják a vázkerethez képest a talajba, ezen túl a talajba nyomó erõ pótsúlyokkal is növelhetõ. A csoroszlya kialakításuk több tárcsás kivitelben készül, a mellsõ nyitó tárcsák alkalmasak a gyepnemez átvágására. Az átvágott hasítékba haladó, két „V” alakban elhelyezett tárcsa közé hullik a vetõmag. A vetõágyba került magot pedig magnyomó- és magtakaró kerék takarja be, és biztosítja a kelés feltételeit. A nehezen kivethetõ gyepvetõmag keverékek miatt különleges vetõelemeket alkalmaznak, pl. egyes típusokon jól tapadó szivaccsal borítják a vetõ-, illetve magadagoló elemeket. Egyes típusoknál a gyepnemezt marótárcsák dolgozzák át, majd az így elkészített talajba kettõ „V” alakban elhelyezett tárcsák által készített magágyba kerül a mag, amit a magtakaró kerekek takarnak be (10.ábra). A direktvetés, vagyis felülvetés során azonban értelemszerûen nem készülhet

10. ábra: Tárcsás csoroszlyás direktvetõgép még nehéz köves talajon is biztonságos vetést végez

olyan optimális magágy, mint szántásos telepítéskor, ezért nagyon fontos, hogy csapadékos tavaszi idõszakban végezzük ezt a munkamûveletet a kellõen fellazított és jó vízmegõrzésû talajban. A jelenlegi száraz idõjárási viszonyok mellett különösen fontos az elõzõekben ismertetett lazítózási munkák elvégzése. Ebbõl a szempontból ugyancsak eredményesen lehet alkalmazni – az elõzõekben ismertetett – simítós borona és hengerkombinációval egybeépített gabona sorvetõgépet. Felülvetésre az aprómag szórvavetõ-gépek is jól használhatók, ezen gépek vetõcsoroszlyái marótárcsás kialakításúak, és magágyat is készítenek. Ez esetben azonban a vetést a fogas boronáknak meg kell elõznie, és a magtakarást hengerezéssel kell elvégezni. A gyep sorvetõgépek korszerûbb változatai azonban tárcsás nyitócsoroszlyával, rugósfogú lazító- és magtakaró boronával, és jó talajkövetésû tömörítõ hengerekkel kombinálva kerülnek kialakításra. Ezek a modern simítóból, rugósboronából, Güttler gyûrûshengerbõl álló gépcsoportra épített vetõegységbõl álló kisebb munkaszélességû változatai függesztett kivitelben készülnek, és a traktor hárompont függesztõ berendezéséhez csatlakoznak (11.ábra).

lyos, a magadagolás mechanikus tolóhengeres, de ezeknél a gépeknél a mag szállítása pneumatikusan történik. A simító- és rugósborona tagokat fúvott gumiabroncsok támasztják alá munkahelyzetben. Szállítási helyzetben hidraulikus munkahengerrel mûködtetett mechanizmusra szerelt támkerekek támasztják alá a szerkezetet. A tárcsás csoroszlya és a lazító boronák a jó és megfelelõ magágy készítésért, a takaró boronatagok és a hengertagok pedig a biztonságos magtakarásért felelõsek. Gyakran fordul elõ, hogy direktvetésre magát az univerzális vetõgépet használják fel. Ez esetben a vetõszerkezetekre, vagyis a csoroszlyákra szerelnek fel különleges nyitó berendezéseket. Az univerzális kialakítású gépek vetõcsoroszlyái egytárcsásak, illetve késesek. A vetõtengely hajtása a járókerékrõl történik lánckerék áttétel és fordulatszámváltó hajtómû segítségével. A magtartály aljára szerelt bütykös-hengeres adagolószerkezettõl a mag keményfalú, teleszkópos mûanyag maglevezetõ csöveken jut le a késes vetõcsoroszlyához, majd az általuk megnyitott résen a talajba. A csoroszlyák talajba süllyesztése, illetve kiemelése hidraulikus munkahengerek segítségével történik (12.ábra).

12. ábra: Direktvetõ elemekkel felszerelt gabona sorvetõgép gyep felülvetésben

11. ábra: Kisebb gyepterületek felülvetésére alkalmas függesztett sorbavetõgép

Ezen gépek mechanikus magadagoló szerkezetei a talajkerékrõl kapják a hajtásukat. A mag szállítása a vetõelemekhez gravitációsan történik. A nagyobb munkaszélességû vontatott változatok hasonló munkaeszközökbõl épülnek fel, a simító-, a rugósborona és a Güttler henger azonban osztott kivitelû, és a két szélsõ tag – szállítási helyzetben – felhajtható. A gépcsoport vetõegysége központi magtartá-

80 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A gyepápolás munkáinak szakszerû elvégzése nagymértékben segíti a gyepek megfelelõ hozamának elérését – különösen a csapadékszegény évjáratokban – a környezeti szépségeket is feltárhatja, éppen ezért – ha gyakran plusz terhet is jelent – elvégzése mindenképp hasznos. A felülvetés pedig segítheti fenntartani a gyepek természetes növényvilágát, flóráját. Természetesen az ismertetett technológiai- és gépesítési megoldások közül (a termõhely, ökológiai, tájjelleg, domborzat, éghajlat, talajadottság jellemzõk) az adottságoknak megfelelõt kell választani. dr. Kelemen Zsolt MGI – Gödöllõ


TECHNIKA

Új haszongépjármû motorolaj választék az Eni Hungaria Zrt. kínálatában A kor kihívásainak és a gépjármû-motorok egyre növekvõ teljesítménynövelésének, illetve a kipufogógáz károsanyag-tartalmának csökkentésére irányuló törekvéseknek megfelelõen az Eni a személygépjármû-motorolaj választék (i-Sint) megújítása után haszongépjármû motorolaj palettáját is megújította. Ez a megújítás nem az eddigi motorolaj választék átnevezését jelenti, hanem merõben új, modern, a mai kor igényeit messzemenõen kielégítõ kenõanyag választék kifejlesztését jelentette. A fejlesztés messzemenõen figyelembe vette az 1. ábrán látható legkorszerûbb ACEA elõírásokat és azok maradéktalan teljesítését. Az új kenõanyagcsalád az 1. ábrán látható minden jóváhagyási kategóriában tartalmaz választási lehetõséget. A termékkör megtartotta a nemzetközi szinten ismert és elfogadott „Sigma” márkanevet, kiegészítve a személygépjármû választékból már ismert - az innovációra utaló - „i” elõtaggal (i-Sigma). Az új motorolaj választék négy – egymástól a teljesítményszintek és a felhasználási körülmények szerint – jól elkülöníthetõ csoportból áll, melyek közül most az eni i-Sigma top kategóriába tartozó legkorszerûbb, alacsony hamutartalmú és nagyteljesítményû motorolajokat mutatjuk be. i-Sigma top MS 15W-40: csökkentett hamutartalmú (mid SAPS), nagyteljesítményû,

ún. globális motorolaj az alábbi jóváhagyásokkal: API CJ-4/SM, ACEA E9, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, VOLVO VDS-4, Renault RLD-3, Cat ECF-3,2,1-a, Deutz DQC III-05, Mack EO-O PP, Cummins 20081, DD 93 K218 i-Sigma top MS 10W-40: csökkentett hamutartalmú (mid SAPS), nagyteljesítményû, motorolaj az európai gyártók jellemzõ jóváhagyásaival: API CI-4, ACEA E4,E6,E7, MB 228.51, 228.5, 226.9, MAN M 3477, 3271-1, MTU Type 3.1, VOLVO VDS3, Renault RXD, Scania LA i-Sigma top MS 10W-30: csökkentett hamutartalmú (mid SAPS), üzemanyag-takarékos, nagyteljesítményû, ún. globális motorolaj. VOLVO és Caterpillar flottát üzemeltetõk részére kifejezetten ajánlott: ACEA E7, E9, API CJ-4, MB 228.31, MAN M 3575, MTU type 2.1, VOLVO VDS-4, Renault RLD 3, JASO DH-2, CAT ECF-3, CUMMINS 20081

i-Sigma top MS 5W-30: kimagaslóan üzemanyag-takarékos, csökkentett hamutartalmú (mid SAPS), nagyteljesítményû motorolaj az európai és az amerikai gyártók jellemzõ jóváhagyásaival. Várható üzemanyag megtakarítás kamion üzemmódban egy SAE 15W-40 viszkozitási fokozatú olajhoz képest 2-3%: API CJ-4/SN, ACEA E6,E7,E9-2010, MB 228.5, 228.31, MTU Type 3.1, MAN M,3477, 3271-1, VOLVO VDS 4, MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus, Jaso DHD-2, CAT ECF-3, DEUTZ DQC IV-10LA, Renault RXD, RLD-3, RLD2, RGD i-Sigma top 10W-40: nagyteljesítményû, ultra hosszú csereperiódusú (UHPD) motorolaj az európai gyártók jellemzõ jóváhagyásaival. Scania flottát üzemeltetõk részére kifejezetten ajánlott: API CF, ACEA E4,E7, MB 228.5, MTUType 3, MAN M 3277, Renault RXD, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, Deutz III-05, Cummins 20072, Voith Class A, ZF 04C, DAF Extended Drain i-Sigma top 5W-30: kiemelkedõen üzemanyag-takarékos, nagyteljesítményû, ultra hosszú csereperiódusú (UHPD) motorolaj az európai és amerikai gyártók jellemzõ jóváhagyásaival. Várható üzemanyag megtakarítás kamion üzemmódban egy SAE 15W-40 viszkozitási fokozatú olajhoz képest 2-3%: API CI-4, ACEA E4, E7, MB 228.5, MTU Type 3, MAN M 3277, Renault RXD, RDL, RDL2, VOLVO VDS-3, CAT ECF-2, DEUTZ DQCIV-05, MACK EO-M Plus A fent ismertetett csoportba tartozó termékek kielégítik a legkorszerûbb, utókezelõvel felszerelt, EURO 4-5 ös motorok kenési igényeit. Az olajokat a gépgyártói ajánlások meszszemenõ figyelembevételével kell alkalmazni. Kérje az i-Sigma-t a hivatalos eni kenõanyag-forgalmazóknál, vagy hívja az Eni Hungaria Zrt-t a 23/505-568-as vagy a 23/505-569-es telefonszámon.

1. ábra, A legkorszerûbb ACEA haszongépjármû jóváhagyások

82 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


TECHNIKA

Tárcsás sekélyinjektálók a hígtrágya talajba juttatásához Az állattartással – elsõsorban az almozás nélküli sertéstartással – foglalkozó telepeken keletkezõ nagy mennyiségû hígtrágya kezelésére, területegységre kijuttatható adagjára (dózisára), a kijuttatás módjára és idõszakára vonatkozó korlátozások egyre többször jelentenek gondot a gazdaságokban. A hígtrágyák kezelésével és hasznosításával kapcsolatos (jelenleg is érvényes) környezetvédelmi elõírások, jogszabályok – a törvényi háttér – megszabják a kijuttatás feltételeit, és egyben meghatározzák a kijuttatási technológiákat, azok gépeit, adaptereit.

A hígtrágyák talajfelszínre történõ kijuttatása a hígtrágyaszállító tartálykocsik kiszórófejével (ütközõlapos v. kanalas terítõelemével), csúszó („vonszolt”) csöves sávos kijuttatókkal vagy a csúszótalpas sávos kijuttató szerkezetekkel lehetséges. Az ilyen kijuttatási technológiák esetében, azonban az ammóniaemisszió jelentõs mértékû. Megfelelõ feltételek esetén a hígtrágya talajfelszín alá juttatásával viszont az ammóniaemisszió csökkenése akár a 90 %-ot is elérheti. A talajfelszín alá juttatás lehetséges módszerei: mélyinjektálás (szántón, 12-15 cm mélyen, középmélylazítós hígtrágyainjektorral); nyitott barázdás kijuttatás (gyepterületen, 5-8 cm mélyen, késes-csoroszlyás injektorokkal); sekélyinjektálás (tarlón v. gyepterületen, 5-8 cm mélyen, tárcsás-csoroszlyás adapterekkel), illetve a felszínre kijuttatott hígtrágya talajba munkálása (pl. szántással, tárcsázással) lehet. Az egyre növekvõ mûtrágyaárak, a takarmánynövények – a legeltetéssel hasznosított fû – trágyával való elszennyezõdésének megelõzése, a környezetterhelés csökkentése kijuttatáskor, stb. – ezek a fõ érvek a talajfelszín alá (réselve) történõ hígtrágya-kijuttatás mellett. A tárcsás sekélyinjektálókat, a gyártók gépkínálatát – a teljesség igénye nélkül – a következõkben mutatjuk be.

lajfelszín alá) juttassanak ki. A 2012. évtõl ott ráadásul meg is tiltották, hogy homokos talajokon vonszolt csöves (csúszó csõfüggönyös) kijuttatókkal dolgozzanak. A dán gazdákat 2011. január 1-tõl kötelezik az ilyen réselõs hígtrágya talajba-juttatási technológiák alkalmazására. A kijuttatási technológiák körüli „intenzív” vita, amely szerint a gazdáknak a kijuttatást követõ 4 órán belül be kell dolgozniuk a hígtrágyát a talajba jelzi, hogy a téma már politikailag is fontossá vált. Rét-legelõ gazdálkodásban a csökkentett emisszió (kibocsátás), ezzel a nitrogén és foszfor jobb tápanyag-hasznosulása mellett az is szól, hogy a (legeltetendõ) takarmány kevésbé szennyezõdik. A talajfelszín alá történõ kijuttatási eljárás ellen szólnak viszont a nagyobb beruházási költségek, a kijuttatás – munkaszélességtõl függõen – növekvõ vontatási teljesítményszükséglete, valamint a gyepnemez fokozott sérülése. Ráadásul a talajfelszín alá kijuttatandó hígtrágya nem is lehet nagyon sûrû (szárazanyagtartalma 5-8 % közötti), mivel a hígfolyósság a gyors talajba-szívódás elõfeltétele. A kijuttatás gazdaságossága, hatékonysága azt is megköveteli, hogy az ilyen tápanyag-visszapótlást végzõ (speciális) gépeket közösen v. bérvállalkozókon keresztül üzemeltessék.

Többségben a holland gyártók

Az alapgép a hígtrágyaszállító-kijuttató tartálykocsi

A tárcsás-csoroszlyás hígtrágya injektálók gyártói között a hollandok vannak többségben. Ez nem „csoda”, hiszen a hollandokat már 1993 óta törvény kötelezi arra, hogy hígtrágyát kizárólag réselve (a ta-

A „klasszikus” vontatott hígtrágyaszállító-kijuttató tartálykocsik ballonos gumiabroncsokkal és 3- vagy 4-pontos függesztõ szerkezettel rendelkeznek az injektáló szerkezet – adapter – felfogatása

84 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

céljából. Ahhoz, hogy száraz talajon a tárcsás résnyitók (injektálók) jobban terhelhetõk legyenek, a felfüggesztõ-emelõszerkezetekbe kettõs mûködésû hidraulikus munkahengereket is beépítenek, amennyiben az injektáló ezt lehetõvé teszi. Nem minden tartálykocsi alkalmas az injektáló adapter felfogatására: az emelõszerkezetnek, a tengelyterheléseknek és a gépváznak összhangban kell lennie ahhoz, hogy azok a fellépõ vontatási ellenállást felvegyék. A gyakorlatban, a max. 16.000 literes tartálytérfogatú egytengelyes futómûvel vagy a tridem tengelyes 30 m3-es tartállyal rendelkezõ hígtrágyaszállító tartálykocsik mellett tandem- (bogie-) futómûves (20.000-25.000 literes tartálytérfogatú) modellek is vannak. A gépi-bérvállalkozók és a gépkörök használnak magajáró kivitelû (pl. Holmer, Vredo, stb.) célgépeket is, a különbözõ ûrtartalmú ráépített tartályokkal. A tárcsás rendszerû hígtrágya-kijuttatók (adapterek) kijuttatási munkaszélessége egészen 12 méterig terjed (pl. Bomech; Kaweco; Peecon, stb.). A munkaszélesség növelése azonban jelentõs teljesítményigény növekedésével is „párosul”. Ez pl. azt jelentheti, hogy tárcsás-csoroszlyás injektálóval felszerelt 8-18 m3 ûrtartalmú hígtrágyaszállító tartálykocsik vontatási teljesítményigénye – hígtrágya talajba juttatása esetén – 90-180 kW is lehet.

1. kép Bomech 720 tárcsás injektáló

A kijuttató-(tárcsás) adapterekhez a gyártók gyakran alkalmaznak kiszorítórendszerû szivattyúkat, mert ezek üzemi nyomása nagyobb, mint a vákuumszi-


vattyúké: azaz a sûrûbb hígtrágyát is jobban „végignyomják” a csöveken. A továbbító szerkezetek elé az egyes gyártók aprító szerkezeteket is beépítenek, mert így az „idegen testek” nem okozhatnak kárt a kijuttató szerkezetben. A kiadagoló szerkezetek pontos hígtrágya-kijuttatási adagjait átfolyásmérõkkel határozzák meg.

használ, ami állítólag lejtõn egyenletesebbé teszi a kijuttatást –, a többiek egyetlen, központi elosztóval beérik, ahonnan az általában 6 cm belsõ átmérõjû csövek ágaznak ki. Néhány talajfelszín alá juttató tárcsás-csoroszlyás injektáló adapter fõbb mûszaki adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

trágya sekélyinjektálók – függõlegesen álló – kúpos kiképzésû tárcsasorral, 3,0-6,2 méter közötti munkaszélességekben, horganyzott nemesacél terítõegységgel, 200 mm-es tárcsa sortávolsággal vannak kialakítva. A 250 mm átmérõjû kúpos tárcsákat állítható magasságú járókerekek támasztják alá, amelyek optimális talaj-/mélységkövetést biztosítanak. A hígtrágya-kijuttató egységek teljesen horganyzottak, csepegésgátlóval is ellátottak és gyakorlatilag (ezek az adapterek) valamennyi Fliegl gyártmányú tartálykocsira adaptálhatók. A karos felfüggesztésû, rugós terhelésû tárcsás kijuttatók (injektorok) szélsõ tagjai hidraulikusan felhajtható kivitelekben is készülnek, így közúti szállításuk – szállíthatóságuk – is megol-

2. kép Joskin Solodisc injektáló tárcsák A tárcsás-csoroszlyás hígtrágya-kijuttatók általános jellemzése

Az injektálók éles tárcsás-csoroszlyáit maga a talaj hajtja meg. Munkamélységük 2…8 cm között lehet. A maximálisan kijuttatható mennyiség a talajrés méretétõl függ. A Vredo és Samson például két, V-alakban elrendezett tárcsával nyit egészen széles rést, más gyártók csupán egyetlen kúpos tárcsát használnak, amely mélyebbre állítva szélesebb rést nyit. A tárcsás csoroszlyák osztástávolsága 17,5 cm-tõl (Vredo) 25 cm-ig terjed (Samson). A réselõk a jobb talajkövetés érdekében magasságukban, de oldalra is kitérhetnek. A tárcsák átmérõje 25…46 cm közötti. A nagyobb átmérõjû tárcsák ugyan nem vágnak be annyira mélyen a talajba, viszont rugalmasabban használhatók, akár gabonatarlón is.

3. kép Kaweco injektáló elem Tárcsás-csoroszlyás sekélyinjektálók választéka

Az elõzõekben – általánosságban – ismertetett tárcsás-csoroszlyás hígtrágya sekélyinjektálók mellett most, néhány – a hazai gyakorlatban is használt és ismert – speciális kialakítású és felépítésû tárcsás hígtrágya-kijuttató berendezés (adapter) bemutatása következik.

4. kép Schuitemaker Exacta szállításkor

A tárcsás csoroszlyákat laprugó vagy spirálrugó, esetleg gumirugózású torziós elem terheli, de vannak hidraulikus, hidroakkumulátoros terhelésû kivitelek is. Az olcsóbb mechanikus szerkezetek hátránya a hidraulikus megoldással szemben az, hogy a vezetõfülkébõl nem lehet komfortosan állítani õket. Az egyenletes kijuttatáshoz nagyon pontos mélységtartás szükséges. Ezt vagy tapogatókerekekkel, vagy hidraulikus tehermentesítõvel érik el, de vannak szenzorvezérlésû vagy automatikus magasságállítási megoldások is. A hígtrágya elosztó berendezéseket általában hidraulikusan hajtják meg. Forgásirányuk menet közben is változtatható az esetleges eltömõdések megszüntetése érdekében. A Kaweco pl. két elosztót is

A német Fliegl Agrartechnik cégcsoport hígtrágya-szállító/kijuttató tartálykocsi programjában 1-2-3 és 4 tengelyes (egy-, tandem-, tridem- és quatro-futómûves) vákuumszivattyús; pumpás; kihordócsigás és szállító rendszerû tartálykocsik 3.000 litertõl 30.000 literig terjedõ ûrtartalmú változatai találhatók meg. Emellett a gyártmánypalettán a 15-30 m3-es puffertartályú hígtrágyaszállító pótkocsik is megtalálhatók, amelyek a kijuttató-tartálykocsik kiszolgálásához (át-/feltöltéséhez) vannak kialakítva. A hígtrágyaszállító tartálykocsik tûzihorganyzott acéllemeztartályokkal, erõs és jó minõségû (önhordó és erõsített) alvázakkal készülnek. A Fliegl gyártmányú tárcsás híg-

5. kép Veenhuis trácsás kijuttató elem

dott. A Fliegl tárcsás hígtrágya-kijuttatók között egy újdonság a 6,8 méter munkaszélességû „Maulwurf” típus, melynek (sima- v. csipkés élû) talajnyitó tárcsái két sorban nyertek elhelyezést. A hidraulikusan szétnyitható/összecsukható tûzihorganyzott vázkereten 2-sorban elhelyezett (410 mm átmérõjû) 31 db kúpos tárcsát állítható magasságú támkerekek (járókerekek) támasztják alá. A jó minõségû acéltárcsákat csekély kopással és könnyû fenntarthatósággal lehet jellemezni. Ezek a hígtrágyát talajba-juttató tárcsák – tárcsasorok– ferde elhelyezésûek, kijuttatáskor – a függõlegestõl eltérõen – 25-30°-os ferdeszöget zárnak be. Ez a ferdeszögû – ferde irányban történõ – hígtrágya-talajbajuttatás az injektálás során a talajszelvényt megemeli, a ferde tárcsák tökéletes szárelvágást biztosítanak, lehetõvé teszik a kijuttatott hígtrágyák diffúzióját az alsóbb – termõképes – talajrétegekbe. A belgiumi Jako (Landbouw) cég BT-típusú 3-38 ezer literes hígtrágya kijuttató-szállító (egy-; két-; tandem- és tridemfutómûves) tartálykocsijain vízszintes elosztórendszerû hígtrágya-szétosztó fejek vannak elhelyezve. A Jako cég 4 különbözõ talajba-injektáló adapter so-

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

85


TECHNIKA

6. kép Fliegl Maulwurf kéttárcsasoros injektáló

rozatot (tárcsás; csúszó-késes; kultivátor kapás; lazító késes) is gyárt. A ZBM-típusú tárcsás hígtrágya-injektálók függõleges elhelyezésû – talajbajuttató – síktárcsái élezettek, valamennyi tárcsatag hidraulikával és két (visszahúzó-kiemelõ) rugóval is terhelt. A horizontális rendszerû hígtrágya elosztóegységbõl levezetõ csövek – csõfejek – „közvetítik” a hígtrágyát a tárcsás talajbajuttató egységekhez. A tárcsás kijuttató elemek a horganyzott vázkerethez csapos felfüggesztéssel csatlakoznak, így talajkövetõ-önbeálló mozgásuk is biztosított. A 20 cm-es sortávolságban elhelyezett síktárcsás talajbajuttatók munkaszélessége (15-24-32-36-38 db tárcsás elemmel) 3,0-7,6 méter közötti.

Az újdonságnak számító ZBM 720 és 760 típusoknál a 36, ill. 38 db – a hígtrágyát a talajba kijuttató – síktárcsák mindegyikét már egy kettõsmûködésû hidraulikus munkahengerrel is leterhelik, amely így megfelelõ minõségû – azonos munkamélységû – hígtrágya kijuttatást tesz lehetõvé. A Jako cég 15-38 db tárcsás kijuttatóelemekbõl álló sorozatú – 3,0-7,6 m munkaszélességû –, szállításkor hidraulikusan akár 270°-ban felhajtható hígtrágya kijuttató adaptereinek szállítási szélessége 3 m alatti. Külön érdekessége, hogy a Jako cég hígtrágya szállító-kijuttató tartálykocsijaihoz a Michelin, Alliance és BKT cégek – 6-6 különbözõ mintázatú – gumiabroncsait kínálja a kisebb talajtömörödéshez. A francia Jeantil cég hígtrágya-szippantó és kijuttató tartálykocsijai– GT és GTi típusjelekkel – 4.500 litertõl 24.000 literig terjedõ tartálytérfogatokkal készülnek. A hígtrágyát talajfelszín alá réselve kijuttató gyártmányok között jelentõs helyet foglalnak el a tárcsás injektálók, amelyek (gabona)tarlóra v. rétre-legelõre is képesek – a legkisebb szaghatás és ammónia-veszteségek mellett – a hígtrágya kijuttatására. A Jeantil tárcsás injektálói 1-

1. táblázat: Hígtrágyát talajfelszín alá juttató tárcsás-csoroszlyás sekély injektálók fõbb mûszaki adatai és irányárai Munkaszélesség (m)

Tárcsás csoroszlyák

Bomech, Bomech 7,20 (www.bomech.nl)

Sekély injektáló gyártó és típus (Internet elérhetõség)

Saját tömeg (kg)

Irányár (ÁFA nélkül) (Euro)

7. kép Jako ZBM-720 tárcsás elemek

v. 2-tárcsasorral is készülhetnek. Az 1-tárcsasoros adapterek munkaszélessége 2,4-6,0 méter közötti, amikor is 4-10 db – 60 cm sortávolságra, függõlegesen elhelyezett – síktárcsa 6-10 cm mélyen réselve juttatja a hígtrágyát a talajba. A két-tárcsasoros Jeantil hígtrágya-kijuttató adapterek már 30 cm-es osztástávolságú kúpos kialakítású tárcsákkal készülnek. Az erõs alapvázon (vázakon) 11-19 db tárcsát helyeznek el, amelyek munkaszélessége 3,3-5,7 m lehet, és a kiadagolt (kijuttatott) hígtrágya 6-10 cm mélységben helyezhetõ a talajfelszín alá. A kéttárcsás, a függõlegestõl 20-30°-ban elhelyezett tárcsás mûvelõ-kijuttató elemek tökéletes (talaj- v. gyepfelület) vágást végeznek, a munkamélységtõl függõen 1-5 cm-rel megemelik a talajfelszínt (v. a gyepfelületet) és a hígtrágya oldalirányú „diffúzió”-jával jó

száma

osztása

átmérõje

(db)

(cm)

(cm)

7,20

36

20

25

1150

20.400

Duport, All Track 8044 (www.duport.eu)

7,92

44

18

30,5

2450

39.600

Joskin, Solodisc 6.88 (www.joskin.com)

6,88

32

21,5

40,5

2200

24.000

Kaweco, Pro-Ject 900 (www.kampsdewild.nl)

9,00

50

18

35

2950

40.130

8. kép Jeantil GT 15500 tartálykocsi injektálóval

Peecon, ZB 700 Econoom H (www.peecon.nl)

6,72

28

24

46

1760

33.260

Samson, TD 8 (www.samson-agro.com)

8,00

64*

25

37

2200

39.500

Schuitemaker, Exacta 800 (www.sr-schuitemaker.nl)

7,92

44

18

35

2600

46.130

Slootsmid, SK 7.00 3-P (www.slootsmid.nl)

7,02

39

18

25

1850

25.760

Veenhuis, Euroject 3000 (www.veenhuis.com)

7,60

40

19

35

2600

45.000

tápanyag-bemunkálást végeznek. Összefoglalóan megállapítható, hogy az ammónia-veszteség és „bûzképzõdés”-csökkenés érdekében, a hígtrágya talajfelszín alá történõ kijuttatásának mûszaki-technológiai fejlesztései során elvégzett gépesítés-fejlesztési eredmények megalapozták a hígtrágyák kijuttatásának-kiadagolásának hatékonyságát.

Vredo, ZB 8046 (www.vredo.com)

8,05

92*

17,5

41

2940

45.950

Zunhammer, ZuniDrill (www.zunhammer.de)

8,30

44

18

25

2500

33.930

Megjegyzés: * „V”-elrendezésû ikertárcsás csoroszlyák Forrás: „profi” – magazin 10/2011. 86-88. old.

86 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Dr. Fûzy József


AJG AGROGÉP JÁRMŰ- ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT. 4461 Nyírtelek, Kastély u. 3. Telefon: +36 (42) 525 111 Telefax: +36 (42) 210 602 e-mail: kereskedelem@ajgkft.hu

Termékeink: • szippantó tartálykocsik 3-20 m3 • talajbainjektáló és locsoló tartálykocsik 5-20m3 • takarmányszállító tartálykocsik 3-16 m3 • mezőgazdasági pótkocsik 3-18 t

www.ajgkft.hu

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

87


TECHNIKA

Permetezõgép összehasonlító teszt a Nagy Talajmûvelõ Show-n A Nagy Talajmûvelõ Show talajmûvelõ- és vetõgép szereplõit szeptemberi lapszámunk képes beszámolójában láthatták Olvasóink, most a lóerõket biztosító Massey Ferguson kínálatot és a rendhagyó permetezõgép tesztet mutatjuk be Olvasóinknak.

Harmadik évben rendezték meg a nagyszabású showt, máris újításra került sor, hiszen a növényvédelem gépei elõször sorakoztak fel így egymás mellett, ráadásul összehasonlításra is lehetõséget adva. A permetezés minõségét a keret elmozdulása jelentõsen befolyásolja, tehát a kultúrnövény, a gyom és a vegyszerköltségek miatt is fontos a keretmozgások csillapítása. Az összehasonlító vizsgálatban az Amazone UX 4200 Super, a Kverneland Rau iXtrack, a Lemken Albatros 9/4000 és a Vogel-Noot MasterSpray IN360 vett részt.

permetezõt egyaránt a káros dinamikus behatásoktól; – hidraulikus támasztóláb, ami biztonságos felakasztást garantál; – stabil vonórúdkormányzással a permetezõgép munka közben mindig pontosan az erõgép nyomában fordul, így kisebb növénytaposást okoz a forgókon; – a vonórúd forgáspontja a tartály alatt található, a vonórúd szélesen felfekszik az alvázra kanyarodáskor, így a munkagép rendkívül stabil; A keretrõl: A permetezõk technikai paramétereit Dr Hajdú József ismertette

Lemken Albatros 9/4000 vontatott szántóföldi permetezõ

A 4000 literes tartály belsõ tisztítását 2 db fúvóka látja el, így vegyszerváltáskor kizárt az esetleges növényperzselés, egyedülálló folyadékgyûjtõ rendszere pedig az összes vegyszermaradékot összegyûjti a csövekbõl, így könnyû az átállás egyik kultúráról a másikra. Intenzív keverésnél és felszívásnál a két szivattyú összekapcsolható, 500 liter/perc kapacitással. – ISOBUS-os Comfort-terminál vezérlõ egység, automatikus mûholdas (Track-Leader II) szakaszolással; – Tank-Control digitális tartály és feltöltés kijelzõ, amellyel pontosan szemmel követhetõ a tartály pillanatnyi töltöttsége; – rugózott vonórúd, amely megkíméli a traktort és a

Lemken Albatros

88 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A 24 méteres 7 szakasszal ellátott, hidraulikus csukású permetezõkeretet különlegesen stabil „Z” szelvényû profilokból hegesztették, amely ellenáll a statikus és dinamikus behatásoknak, a saválló permetlé vezetékek pedig a profilon belül védetten helyezkednek el. A stabil keretfelfüggesztése nagy munkasebességnél is nyugodt keretmozgást biztosít, amit a DLG teszten elért 2. helyezés is igazol. Opcióként Distance-Controll radaros keretmagasság szabályozás is rendelhetõ hozzá.

VOGEL-NOOT MasterSpray IN-360 vontatott permetezõgép

A VOGEL-NOOT németországi gyárában készülõ permetezõgép családban megtalálhatók mind a függesztett, mind a vontatott kivitelû permetezõgépek. A bemutatott típus 3600 literes tartállyal rendelkezik, elérhetõ ISOBUS kompatibilis vezérléssel, nagyméretû monitorral, multifunkciós vezérlõ karral, nyomkövetõ vonórúddal és elektromos vegyszer szintjelzõvel is.


www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

89


TECHNIKA

Vogel-Noot MasterSpray IN360

A közúti szállítás a légrugós tengellyel szerelt permetezõgéppel nagy biztonsággal és sebességgel (akár 50 km/h) valósítható meg. A keretrõl:

A vontatott permetezõgépeknél 15–30méter közötti szórókeretek érhetõk el. A bemutatott típusra szerelt 27 méteres kerettel lehetõség van a 12 méteres munkára, illetve az egyoldali csukásra is. A munkavégzés pontosságát a hidraulikus keretdõlés állítás és a Distance-Control szórókeret magasság állítás segíti elõ. A szórókeretben a vegyszer állandó keringtetésben van, így a permetezés megkezdésekor azonnal pontos és egyenletes védekezés valósítható meg, nem kell várni a teljes keretszélességben a nyomás kialakulására. Kverneland RAU iXtrack C40 permetezõ

A Kverneland RAU permetezõgép család legnagyobb tagja, felszerelhetõ minden üzemeltetést könnyítõ elektronikus kiegészítõvel, ISOBUS vezérléssel, ErgoDrive forgóautomatikával. A GPS szakaszolás manapság már alap igény, ezért már egyszerûbb kezelõegységünk is képes erre a Starguide III grafikus párhuzamvezetõ és szakaszvezérlõ segítségével. A vegyszerbekeverõ kannamosóval, tartálykeverés és a tartálytisztítás alapfelszereltség. Szintén alapfelszereltsége minden Kverneland RAU permetezõnek az egyedülálló ENFO rend-

szer, mely a permetezés megkezdése elõtt gombnyomásra feltölti a permetlévezetékeket, így a teljes munkaszélességben egyenletesen kezdhetjük a permetezést anélkül, hogy vegyszert pazarolnánk. A permetezés befejeztével megismételhetjük a folyamatot, csak tiszta vízzel, megelõzve a pangó vegyszerek kicsapódását, leülepedését. A gép élettartamát rugózással ellátott vonórúddal és híddal növelhetjük, ami nagyobb munkasebességnél hozzájárul a keret nyugodt vezetéséhez. A keretrõl:

A C4-es típus 4.000 literes tartállyal és 27 méteres szórókerettel rendelkezik, de több szórókeret típusból választhatunk, 18-45 méterig, anyaguk acél, alumínium, vagy a legnagyobbaknál a kettõ kombinációja. Háromdimenziós kialakítása, nem csak páratlanul stabillá teszi a keretet, hanem védi is egyúttal a fúvókákat. Az utolsó tag automata biztosítással rendelkezik, ha megakad valamiben, kitér, majd visszaáll eredeti helyzetébe. A keret stabil vezetésében nagy szerephez jut paralelogramma felfüggesztése, melynek mozgása nyomástartó akkumulátorokkal csillapított, fontossága a munkaszélesség és a szórókeret súlyának növekedésével arányosan nõ.

Amazone UX 4200 Super permetezõ gép

Az AMAZONE az UX vontatott permetezõgéppel egy kompakt permetezõt kínál összehasonlíthatóan kis súlyával és alacsony súlypontjával. Nettó tartálytérfogata 4.600 liter, 530 l/perc iker szivattyú-berendezése pedig rendkívüli rugalmasságot és hosszú élettartamot nyújt. A vontatott UX-t felszerelték automata, GPS alapú szakaszolóvalk, mely hatékonyan meggátolja a felesleges átfedéseket ezálltal vegyszert takarít meg, és nem utolsó sorban csökkenti a környezeti terhelést. Az UX permetezõgép felszerelhetõ DUS folyadékkeringetõ rendszerrel, ami állandó nyomás alatt tartja az egyébként LED megvilágítású szórófejeket. Kverneland Rau iXtrack

90 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


„Biztos megoldás a mezőgazdaságnak!” HANKI-KER KFT Makó, Aradi u.135. Tel: 62/211-718, 62/219-254 Fax: 62/510-640 E-mail: info@hanki-ker.hu • Web: http://www.hanki-ker.hu

Független finanszírozás

VOGEL & NOOT AXR nehéztárcsa és TerraDiscPro rövidtárcsa

VOGEL NOOT ekék:

Biztosítják a megfelelő tarlóhántást és szármaradvány aprítást, bekeverést és elmunkálást. Méreteiket tekintve széles munkaszélesség VN ágy- és váltvaforgató ekék igény szerinti felszereltséggel, hosszú élettartammal, akciós árakon, kedvezménnyel. választékból, az erőgép vontatási igényeknek megfelelően tudunk termékeinkből a legmegfelelőbbet ajánlani Vevőink részére. VOGEL & NOOT eke AKCIÓ a készlet erejéig!

VOGEL & NOOT MasterCut Szárzúzók – Optimális talajápolás, a finomra zúzott szármaradvány gondoskodik a talaj laza szerkezetéről és a gyors lebomlásról. 1,6 – 4,0 méteres munkaszélességben. Felszereltségében kérhető univerzális-, szalmakéssel vagy hosszúkalapácsos aprítóval.

HE-VA rögtörő hengerek Művelés, magágy előkészítés, visszatömörítés a kíváló minőségű hengerprofilokkal, függesztett vagy vontatott kivitelben. Egyedülálló SAT súlykiegyenlítő rendszer az egyenletes talajtömörítés érdekében. Egyénre szabott méret és hengerprofil választékkal.

Alumínium rámpák Nagy választékban készletről 0,3 - 26 tonnáig/pár. Érdeklődjön!

Egyénreszabott finanszírozási lehetőségek, helyszíni ügyintézéssel!

VOGEL & NOOT TerraFlex és TerraCult szántóföldi kultivátorok Kiváló minőségű tarló utáni munkák elvégzésére, tarlóhántásra és termőréteg lazításra, aprításra, mulcsbekeverésre. Jobb keverés és finom morzsalékos talajképzés, optimális szalmabekeverés és egyenletes talajfelszín jellemzi. 2-3 és 4 soros kapaelrendezés.

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

91


TECHNIKA

Amazone UX 4200 Super

A Super-kivitelt akkor ajánlják, ha a nagyobb munkaszélesség (> 24 m) vagy nagyobb mennyiségek (> 250 l/ha) esetén fokozott szivattyú-teljesítmény igény lép fel. A keretrõl:

Az UX Special felszerelhetõ a jól bevált Super-Sszórókerettel. A 24-tõl akár 40 méterig terjedõ munkaszélesség a Super-L-szórókerettel a dupla szivattyú-berendezéssel felszerelt UX Super típusoknál lehetséges. A Talajmûvelõ Show erõgépe a MASSEY FERGUSON

A 80-150 lóerõ közötti MF 5400-as traktorok eddig is a piac legmegbízhatóbb, legjobban felszerelt gépei közé tartoztak, s ezen a stabil alapon fejlesztették tovább a szériát négy új modell bevezetésével, 5420-5430-5440–5450 típusjellel, 82-107 LE közötti teljesítménnyel. Az új design, új motorvezérlés, az igényekhez igazodó áttervezett sebességváltó, kiváló kezelhetõséget, nagy fordulékonyságot, gyorsabb munkavégzést tesz lehetõvé. Az 5400-as homlokrakodó használatánál olyan jelentõs mûszaki elõnyökkel rendelkezik a könnyû univerzális traktorok kategóriájában, mint például a kormányoszlop bal oldalán elhelyezett Power Control irányváltó kar, ami az irányváltás mellett lehetõséget biztosít a sebességfokozatok váltására, így a gépkezelõ jobb keze mindvégig szabad marad a rakodó kezeléséhez. Az új 5400-as sorozatú traktorkat elsõdlegesen a gyártó könnyû szántóföldi munkákra és állattartó telepekre ajánlja. Természetesen ez az egyedülálló mûszaki megoldás a Massey Ferguson 6400, 7400 és 8600 széráiban is alapfelszereltség. A 8600-as szériája 2008-ban került bemutatásra. Az elsõ volt a traktorgyártók között, amelyik bevezette az SCR motortechnikát, az AD BLUE adalék használatával a legkisebb károsanyag-kibocsátást biztosítva, amellyel a 2012. utáni környezetvédelmi normákat már 2008-ban teljesítette. Jelenleg a 250-370

92 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

LE közötti traktorkínálatban a MASSEY FERGUSON az egyetlen, amely cég már tovább is fejlesztette az SCR-rendszert, biztonságosabbá téve annak mûködését és elektronikus vezérlését. 2012-tõl minden traktorgyártó köteles lesz a szigorúbb Interim TIER IV. (közismert nevén III/B) és STAGE IV. normáknak megfelelni, ami a motorfejlesztések miatt jelentõsen megnöveli a traktorok beszerzésének költségét. Az igazi újdonságot a 7600-as sorozat jelentette, amelyet elõször láthattak Magyarországon a termelõk munka közben. Az „Európa legszebb traktora” címet is kiérdemelt, a budapesti Agro+Mah Expo nagydíjának gyõztese MF 7620 2. generációs SCR katalizátorral van felszerelve. Kétutas katalizátorral felezi a kibocsátott nitrogén-oxidok és korom kibocsátását. A 7600-as traktorcsalád 10 modellbõl áll 140 és 255 LE teljesítmény tartományban. A 6400-as modell „régi motoros” a szakmában, kiforrottságával az egyik legmegbízhatóbb gép a piacon. A 145 LE teljesítményû MF 6480 nagy tengelytávolsága is kiváló vontatási tulajdonsága miatt vált sikeressé, 24/24 sebességváltóval, félautomata sebességváltóval és energiatakarékos, Tier 3-as Sisu motorral van felszerelve. 40-50 km/végsebességgel rendelkezik a középnehéz univerzális traktor. A modell nagyobb tagja az MF 6499, ami Dyna 6-os sebességváltóval, 6 hengeres, 4 szelepes SISU CTA köznyomócsöves diesel motorral és powershift váltóval van felszerelve, teljesítménye 215 LE. A Show-n két idõsebb 8200-as gép is dolgozott, illusztrálva, hogy a régebbi MF traktorok is kiváló állapotban vannak. Az összesen 20 darab Massey Ferguson traktor két helyszínen, 5 munkagép márkával igazolta, hogy lefedi a hazai mezõgazdasági erõgép igény teljes szélességét. Sándor Ildikó


PEDROTTI mobilszárítók A Pedrotti gyár Olaszország ipari központja Milánó közelében található. Tudni kell, hogy Milánó környékén termelik Európa rizs szükségletének 20 %-t, tehát minden ötödik rizs szem, amit megeszünk itt terem. A rizs különleges szárítási eljárást igényel: alacsony hõmérséklet (40°C), hosszú szárítási idõt, kíméletes anyagmozgatást. A rizs szárítók gyártása során tökélesítették tudásukat, és dolgoztak ki olyan új alkalmazásokat, mint a por leválasztás. A Pedrotti srl közel 50 éve, 1969 óta gyárt mobilszárítókat vásárlói nagy megelégedésére. Ma már évente 170-180 db berendezés hagyja el a gyár kapuit, vásárlói legnagyobb megelégedésére. A gyár berendezései Európán kívül üzemelnek Ázsiában, Afrikában, Közép és Dél Amerikában is. Mi a Pedrotti szárítók sikere?

A felhasznált anyagok garantálják a hosszú élettartamot, a megbízható gazdaságos mûködést. A hosszú évek gyártási valamint felhasználói tapasztalata alapján válasszák meg az egyes típusoknál a réteg vastagságot. A szárító mûködési költségeinek döntõ többségét az üzemanyag teszi ki, nem mindegy

tehát, hogy a szárító levegõ a teljes réteg vastagságban elvégzi munkáját. Mert ha a réteg vastagság kisebb az optimálisnál, akkor pazaroljuk a hõt, ha nagyobb, akkor plusz hõt kell biztosítani a megfelelõ szárításhoz. Mind a két esetben többlet költséggel számolhatunk. A Milánói egyetem mérési jegyzõkönyvei igazolják hogy a Pedrotti optimálisan válasza meg a rétegvastagságot: 1 kg víz elpárologtatásához 3,7 MJ energiára van szükség. Ma már amikor a mobilszárítók üzembe állítása is engedély köteles, nagyon fontos a környezetre kifejtett hatásuk. A Pedrotti gyár a rizs szárítók gyártása folyamán fejlesztette ki a porelszívás rendszerét, melyet alkalmaz a gabona szárítók esetében is. A porelszívók mûködésének hatékonyságát igazolja az illetékes olasz környezetvédelmi hivatal mérési jegyzõkönyve: a kibocsátott por mennyisége a porleválasztó ciklonjánál 50 mg/Nm3 alatt van. Ez az Európai normának megfelelõ mennyiség. A palást oldalán a kilépõ levegõ sebessége kisebb, mint 0,6 m/s, így nem számít porforrásnak. A porleválasztó mûködtetésével a szárító tetején távozó por kisebb, mint 50 mg/Nm3, takaróponyva alkalmazása esetén nincs porkibocsátás.

Másik fontos szempont a zaj: legnagyobb zajkeltõ forrás a ventilátor. A gyártó adatai szerint a zajszint a ventilátorral szemben, 1,5 m-re állva átlag 85 bd/A. Ugyanilyen távolságban állva a géptõl, csak a másik oldalon, a zajszint már kb. 60 db/A. Szemben maradva a ventillátorral, de 10 m-es távolságban, a zajszint lecsökken kb a felére, 40/45 db/A. 30 m távolságban az érzékelhetõ zaj közel van a nullához. A 45 db/A zajszint kevesebb, mint egy magasabb kategóriás autó menetzaja 100 km/h-nál. Tehát, ha Ön a Pedrotti szárító vásárlása mellet dönt, nagy tradíciójú gyár terméke mellet dönt, amely garantálja, hogy évtizedekig megoldotta szárítási feladatát. „Válassza a minõséget, Önnek is jár!”

DER-AGRO Kft; 4130 DERECSKE;

06-30-303-7556; info@deragro.hu www.deragro.hu

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

93


TECHNIKA

Szigorúan ellenõrzött adatok A mezõgazdasági flottakövetõ rendszerbõl érkezõ adatok körének kibõvítése és megbízhatóságának növelése Míg a szállítmányozásban már régóta használnak GPS alapú flottakövetõ rendszereket, addig a mezõgazdaságban az elsõ felhasználók 4-5 éve jelentek meg. Ennek oka, hogy a hagyományos, – elsõsorban a jármûvek helyzetének megmutatására épülõ – flottakövetõ rendszerek nem feleltek meg a mezõgazdaság támasztotta speciális követelményeknek. Az agrárfelhasználás igényeinek leginkább megfelelõ rendszert kínál az ITineris Informatikai Kft. A minden összetevõjében Magyarországon fejlesztett és gyártott WayQuest rendszer sikerességét bizonyítja a több mint 200 partner és a 4.500 felszerelt erõgép. A tradicionális flottamenedzsment feladatok, mint a jármûvek aktuális helyzetének, állapotának követése, a megtett útvonalak visszatekintése és riportozása, az üzemanyag felhasználás monitorozása és az esetleges visszaélések felderítése mellett, egy ilyen rendszer egyik legfontosabb célja, hogy a tulajdonos pontos információkat kapjon az egyes földterületeken elvégzett munkafolyamatokról, azokhoz kapcsolódó minõségi és mennyiségi mutatókról. A WayQuest rendszer több oldalról nyújt támogatást az ilyen munka- és terület alapú kimutatások elkészítéséhez, és ami még fontosabb, az adatok különbözõ vállalatirányítási, költségelemzõ rendszerek felé történõ exportjához. Egyrészt a program lehetõséget biztosít a saját táblatérképek bevitelére, illetve azoknak az egymást követõ termelési idõszakok szerinti parcellakiosztáshoz, és termelt kultúrához igazodó alakítására. Ezáltal minden mérési adat lekérdezhetõ a megmûvelt terület vagy növény szerinti bontásban is. Másrészt a traktorokba felszerelt egyszerûbb és intelligensebb perifériák segítségével a jármû vezetõje azonosíthatja magát, a vontatott munkagépet, és a végzett munkafolyamatot is – így a rendszerben automati-

kusan kapcsolódik össze a végzett munka, az azt végzõ gép és ember, a földterület és a kultúra. A beépített fedélzeti eszköz kialakításától függõen az erõgép kezelõje a munkafolyamatot kiválaszthatja egy egyszerû tekerõgomb segítségével, de mód van arra is, hogy akár több százas listából, menürendszeren keresztül azonosítsa a munkagépet és az elvégzett munkát. Az elõzõekbõl következik, hogy a jármûvezetõ akár szándékosan, akár figyelmetlenségbõl nem azonosítja magát, vagy nem megfelelõen választja ki a végzett munkafolyamatot, akkor a bekerülõ hibás és hiányos adatok eltorzítják a készülõ elemzéseket, és a külsõ adatexportokat. A WayQuest rendszer új komponense, a WQ Ellenõrzõ program hivatott felderíteni és korrigálni ezeket a hibákat. Az új programkomponens lehetõséget biztosít, hogy például az agronómus rendszeres idõközönként, gyorsan áttekintse a jármûvek munkáját, és amennyiben eltérést vagy hiányosságot lát, akkor azokat javítani tudja. A program fejlesztésénél a legfontosabb szempont az egyszerûség és az adatellenõrzés hatékonyságának növelése volt. Ezt támogatja, hogy a felhasználó a betöltött méréseket megjelenítõ térképi felületen és diag-

ramokon pár kattintással módosítani tud szinte bármilyen mérési adatot, idõpontot. A programban a munkafolyamatok alap adatai kiegészíthetõek számos, az adott munkafolyamat idejére, sebességére, erõ- és munkagép igényére, és növényekhez kötõdõ tulajdonságokkal. Például megadható, hogy adott talajmunka kizárólag kicsi vagy nagy nagyteljesítményû géppel, az évnek csak bizonyos szakaszában, és csak a megjelölt földterületeken végezhetõek, vagy éppen mekkora az elõírt technológiai sebesség. Így az ellenõrzõ saját maga is számos hibát jelezni tud a felhasználó felé. Könnyen beállítható egy szabályrendszer, mely alapján a program magától is jelzi, hogy akkor, ott, azon a táblán, azzal az erõgéppel az a munkafolyamat nem megfelelõ, mindenképpen korrekciót vagy megerõsítést vár. Az ellenõrzõ lehetõséget biztosít több erõgép egyidejû munkájának vizsgálatára, így a felhasználó egy térképen és idõdiagramban látja például a permetezõ és a kiszolgáló jármû, vagy a kombájnok és a terményszállító jármûvek együttes munkáját. Az WQ Ellenõrzõ további feladata, hogy segítségével felvihetõek olyan, a munkafolyamathoz rendelt adatok, melyek automatikusan nem kerülhetnek be a jármûkövetés irányából, de mindenképpen rögzíteni kell azokat a gazdálkodási kimutatásokhoz vagy akár a bérszámfejtéshez. Ezek az adatok lehetnek technológiai paraméterek – mint a kijutatott vegyszer jellemzõi –, mennyiségi adatok – mint a betakarított takarmány tömege, összegyûjtött bálák száma, vagy éppen a bérezéshez szükséges egyedi vagy eltérõ bérpótlék mértéke. Míg az elvégzett munkafolyamatok ellenõrzése és érvényesítése minden felhasználó számára ugyanazt a munkát jelenti, addig e kibõvített tulajdonsághalmaz kialakítása már cégenként más és más, de mindenképpen a felhasználó igényei szerint történik. A WQ Ellenõrzõ jelenlegi és jövõbeni célja, hogy a WayQuest gépmenedzsment rendszerre támaszkodva olyan eszköz kerüljön az agrárgazdálkodók kezébe, melynek segítségével egy helyen és idõben, integráltan, átlátható grafikus felületen keresztül tudják ellenõrizni és bevinni az összes, táblán végzett munkához kapcsolódó adatokat. A végeredmény pedig, hogy már valós információk alapján készülnek el a termelési dokumentációk, és a különbözõ adatexportokon keresztül helyes értékek érkezhetnek meg a különbözõ termelésirányítási, agrárinformációs és bérszámfejtési rendszerekbe.

Mehlhoffer István – ITineris Kft.

94 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


TECHNIKA

Az innováció a középpontban Welsben – AGRARIA 2012 A szomszédos Ausztria legrangosabb találkozójának számít a szeptember elsõ vasárnapján véget érõ, amúgy nemzetközi ötnapos monstre találkozó. Mindez a hasznosat a kellemessel ötvözve értendõ, hiszen az õszi nagyvásár és a népfesztivál nemcsak az agráriusokat érdekli. Ráadásul ezúttal három magyar kiállítóval is találkozhatott a nagyérdemû.

Mindenekelõtt érdemes megjegyezni, hogy aki számít sógoraink mezõgazdaságában, az kiállítóként vagy látogatóként jelen van a megmérettetésen. A helyzet érthetõ és indokolt, hiszen az agrárium valamennyi területérõl találkozhatunk termékekkel és szolgáltatásokkal egyaránt – természetesen az újdonságokra fókuszálva. Öröm volt a tudósítónak megtapasztalni, hogy az összetartozás mindenkinek közös érdeke. Az osztrákoknál – de nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Lajtán túl – elképzelhetetlen, hogy egy idõben, egy témakörben rendezzenek két kiállítást (Agromashexpo – Gépshow), merthogy a megosztottság csak széthúzást eredményez. Persze a fejlõdéshez nélkülözhetetlen a szemléletváltás, miszerint a legfontosabb a megegyezés, az érdekek egyeztetése – korrekt módon. A világ egyik legnagyobb kiállításának összterülete csaknem 18 hektáron terül el, amelybõl közel tízhektárnyi az Agraria (egyharmad része fedett csarnokban). A különbözet nagyobbika teszi ki az õszi vásárt a már nálunk is ismert Volkfest (zsargonnal szólva: népi banzáj) kínálat mellett. Nos, az Agraria kiállítás öt napja alatt csaknem négyszázezer látogató érkezett az amúgy csodálatos Wels város központjában kialakított vásárközpontba. Mint tudjuk, az alpesi ország földrajzilag nem a mezõgazdaságból kellene, hogy megéljen, mégis pezseg náluk a jól megszervezett kamarai rendszerben az agrárvilág. Ugyanis tradicionálisan vannak erõ- és munkagép gyáraik világszerte kép-

viseletekkel, nemesítik a növényeket, keresztezik az állatokat – úgy a nagytestû haszonállatokat (szarvasmarha, ló, sertés és juh), mint a kisállatokat (baromfi, nyúl, galamb és egyebek). Természetesen ezeket külön-külön bõségben megismerhették az érdeklõdõk. Csupán címszavakban soroljuk fel a témaköröket: a vezérfonalat a növénytermesztés és állattenyésztés illetve -tartás határozza meg a komplex technikával és technológiákkal, erdészet, faipar, vetõmag, bioenergia, vadászat – mindez az innováció jegyében. Hiszen évrõl évre vonultatják fel újdonságaikat a különbözõ területekrõl, sõt, az üzemvezetési rendszerek is méltó helyet kaptak a fórumokon és konferenciákon. Tehát itt minden az aktualitásokról és a jövõrõl szól, minden mennyiségben és kiváló minõségben – méghozzá igényes környezetben. No, de térjünk vissza a többi kínálatra, merthogy kerekítve 1300 kiállító tartotta fontosnak a megjelenést. Kuriózumként illik megjegyezni – tanulságul a vásári szervezõknek – a kísérõ rendezvények és programok sorából azt, hogy több helyütt találkozhattunk a tíz év alatti gyerekeknek szóló játékos ötletekkel. Ezek sorában a legmutatósabbnak tûnt a Steyr Kids Race, ahol méretarányos gumitraktort vezethettek a majdani gazdák. Sõt, a mini versenypályákon is kipróbálhatták ügyességüket a jövõ szakemberei. Persze leginkább a nagyszülõk felügyeletével vettek részt a nebulók a különbözõ programokon, míg az édesapák és egyre többen az édesanyák közül is a szakmai rendezvényekben voltak érdekeltek. Ám nekik hasonlóképpen egyben aktív pihenésre és szórakozásra is volt tucatnyi kínálat a széles palettán: komplett lakberendezés, kulinárium és életmód témakörökben, divatbemutatókkal ötvözve. S hogy a program érdekes, jól bizonyítja az agrárminiszterek és más prominensek kíváncsisága – megtisztelõ jelenlétükkel. Hát igen, van még mit tanulnunk a sógorainktól! Dr. Szalay Attila

98 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

A tíz országot képviselõ agrárkiállításon a három magyar résztvevõ sorában ketten – a Dorker Kft. és a K-Ferro Kft. – debütáltak, míg az Agroprodukt Kkt. már ötödször próbálkozik megnyerni vásárlókat mutatós és praktikus termékeivel. A Dorker cégnél Aradi Istvántól, a Lido nevû szlovák leányvállalat vezetõjétõl tudtuk meg, hogy a török Agrional vállalkozásnak igyekeznek forgalmazót találni, mivel a többi gyártóiknak már nincs ilyen gondjuk. Egyébként három Agrion termékük, egy gabona- és egy szemenkénti vetõgép, valamint egy ígéretes mûtrágyaszóró. A hetvenfõs, bajai központú forgalmazó – a többi között – a Deutz-Fahr erõgépek legjelentõsebb értékesítõje Magyarországon. A kecskeméti K-Ferro Kft-t a rendszerváltás után, 1991-ben alapította Orcsik Csaba – kiemelten állítanak elõ támrendszereket a szõlõtermesztõ gazdaságoknak, de profiljukba tartozik még a különbözõ kerítésrendszerek, tetõfedõ lemezek és a félköríves, alagútszerû agrárvázak (acélváz+horganyzott trapézlemez) elõállítása. Az agrárium számos területét megjáró Agroprodukt Kkt. egyik tulajdonosa, Szombath István agrármérnök két üzlettel rendelkezik Mosonmagyaróváron és Kisbéren immáron 1973 óta. Õk már 1998 óta törzsvendégnek számítanak Welsben, és csupán a vásárlókat kívánják megnyerni vadászati ruhaboltjukkal. Annál is inkább, mert tapasztalatuk szerint az osztrák piac nagyon zárt, míg a német, szlovák és román partnereikkel gond nélkül bonyolítják a nagykereskedelmi forgalmazást. Máskülönben Ausztriába éppen ezért évente többször is eljönnek vásárokba.


Nem várt Ferro-Flex siker Bábolnán Szokásához híven, idén is kiállított a lengyeltóti Ferro-Flex Kft a Nemzetközi Bábolnai Gazdanapokon. Standjuk közvetlenül a vásár házigazdája, az IKR Zrt. területe mellett volt felállítva, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy meglepõen nagy érdeklõdést tapasztaltak a kiállításra látogató gazdák részérõl.

Az érdeklõdés azonban önmagában nem lett volna elég a sikerhez, ha a Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. által gyártott mezõgazdasági gépek nem bizonyultak volna ár-érték arányban rendkívül kedvezõnek. A legnépszerûbb a szántóföldi kultivátor volt, melynek tervezése és fejlesztése a helybéli gazdák igényeinek felmérésével indult, és több éves

tapasztalataik felhasználásával érte el végleges technikai kialakítását. A gépet 2 méter szélességtõl egészen 5 méteresig gyártják – amely függesztett változatban készül –, választható típusú rögtörõ henger sorral, vagy akár dupla rögtörõ hengerrel is. A vásár ideje alatt megrendelt mennyiség alapján a gyártó azt a következtetést vonhatta le, hogy a szántóföldi kultivátorral igen elõkelõ helyen áll a magyar mezõgazdasági gépgyártó piacon. A másik nagy népszerûségnek örvendõ talajmûvelõ eszköz az altalajlazító volt, ami kettõ, három és öt késes változatban is készül. Az eszközt a folyamatos technikai fejlesztések alkalmassá tették arra, hogy még a jelenlegi, aszállyal sújtott idõjárási körülmények között is megállja a helyét bármilyen kemény talajon. Elõszeretettel vásárolták még a gazdák a traktorra szerelhetõ, 1 tonnás Big-Bag zsákok rakodására alkalmas ZSML1000 típusú zsákemelõt, melyhez függesztett kivitelû mûtrágyaszóró csatlakoztatható. Sokan érdeklõdtek a 16 tonnás, HUNOR T16 típusú csere-felépítményes pótkocsi család iránt. Praktikusan, egy alváz megvásárlásával lehet a felépítmények cseréjével gabonaszállító, silószállító, trágyaszóró, bálaszállító vagy szippantó funkciót ellátó pótkocsink

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

99


TECHNIKA

Gyõrújbarát határában dolgoztak a Dorker gépek „Foglalkoztat a jövõm, mivel a hátralevõ napjaimat ott szeretném eltölteni” Ritkán fogadnak minket Woody Allen szavaival a szántóföldön, most Kincse Norbert a Dorker finanszírozási szolgáltatásait mégis ezzel az idézettel kezdte, mikor a gazdálkodók rendelkezésére álló forrásokat mutatta be. A Dorker ugyanis – gyakorlatilag az összes finanszírozó pénzintézettel való kapcsolata révén – relatív olcsóbb és megbízhatóbb ajánlattal tud a termelõk rendelkezésére állni. Ennek az az egyszerû oka, hogy a teljes kínálat ismeretében tud a választásban segítségünkre lenni hitel, zárt- ill. nyílt végû lízing vagy tartós bérlet konstrukciókban egyaránt.

Deutz-Fahr és TerraDisk párban Az észak-nyugati régió gazdái ismerkedhettek meg közelebbrõl a Dorker Kft. gépkínálatával augusztus 24-én. A szántóföldi gépbemutatóval egybekötött szakmai napra mi is ellátogatottunk és a tapasztalatokról most beszámolunk Olvasóinknak. Ma már országos szervizhálózattal, márkaképviselettel is rendelkezik a 20 éves vállalkozás, ahol már prémium kategóriás márkák képviseletére, szervizre, vevõszolgálatra és – ahogy Gyõrújbaráton is láthattuk – kapcsolatépítésre, gyakorlati

bemutatókra is tudnak idõt és energiát fordítani – foglalta össze Kövesdi László, a kezdetben csak MTZ és kopóalkatrészek kereskedelmével foglalkozó Dorker Kft. ügyvezetõje.

Itt még munka nélkül a Deutz-Fahr kombájn Pollreisz Péterrel, a Duna Mezõgazdasági Zrt. elnök-igazgatójával a DEUTZ-FAHR sikerét próbáltuk megfejteni, még a gyakorlati bemutató elõtt. Nem véletlenül kértem ki a véleményét, hiszen már a német márka rajongójának is nevezhetném, ha nem tudnám, hogy sok éves „DEUTZ-tapasztalat” és már több gép használata fûzõdik a nevéhez. – Ma csak „pihent” itt a bemutatón a DEUTZ kombájn, de Önöknél Mosonmagyaróváron már több is dolgozott az idén. Milyen tapasztalatokat tudna Olvasóinkal megosztani? – Mi már az elsõk között 1998-ban vásároltunk kettõ TopLiner 4075 HTS kombájnt. Mindkettõ megbízhatóan, jó üzemanyag-fogyasztással dolgozik azóta is nálunk. Amellett, hogy saját családi gazdaságomban is ezt a márkát választottam, a legjobb referencia talán az, hogy az idei szezonban már egy újonnan vásárolt 6095 HTS DEUTZ kombájn is közremûködött a búza, árpa és repce betakarításában. A géphez 6 soros Geringhoff Horizon Star II kukorica csõtörõt és 6,1 m-es Geringhoff Vario Star oldalkaszás gabonaasztalt vásároltunk. Az összesen közel 1000 hektár, jó minõségû öntéstalaj termésének betakarításához már elengedhetetlenné vált egy új kombájn beszerzése, és mi természetesen maradtunk a német minõségnél. – Úgy tudom, nemcsak a kombájnok viselik ezt a nevet a gépparkjukban. – Igen, az erõgépeink között is van már egy Agrofarm 420-as és egy Agrotron 150.7-es DEUTZ-FAHR traktor, tehát hosszú távon tettük le a voksunkat a német gépgyár termékei mellett.

100 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Összesen 400.000 DEUTZ-FAHR traktor dolgozik világszerte a szántóföldeken, az ismert német márkát két éve képviseli a Dorker Kft. Magyarországon. Gyõrújbaráton az Agrofarm 420, az Agrotron K610, M620 és L720 mutatkozott be közelebbrõl egy-egy munkagép elõtt. – AGROFARM 400-as széria 85-109 LE-s erõgépei kis- és közepes gazdaságok, állattartó telepek ideális univerzális traktora. Légfékkel, légkondícionálóval, vonófejjel, Synchroshift 20/20 sebességváltóval és DEUTZ motorral van felszerelve. Opcióként Duospeed Powershift 40/40 váltóval, terhelés alatti irányváltóval is készülhet, de abszolút alapkivitelben is elérhetõ. – AGROTRON K széria 100-130 LE-s tagjai 4 és 6 hengeres változatban készülnek, a traktor 3-pont függesztõmûvének teherbírása elõl 2.500 kg, hátul 6.220 kg, elektronikus függesztõmû vezérléssel, Powershift váltómûvel és terhelés alatti irányváltóval van felszerelve. – AGROTRON M széria teljesítménye 141-192 LE, a 12 ill. 24 szelepes, 6 hengeres DEUTZ Common Rail motorok nagy állandó nyomaték- és teljesítményszintet biztosítanak, PoerComS vezérkarral, rutinmûveleti automatikával, terhelésérzékelõs hidraulikarendszerrel, változó térfogatú szivattyúval, 6 pár külsõ hidraulikacsatlakozással, gyári súlyozással, hektárszámlálóval rendelkezik – többek között. – Az AGROTRON L széria tagjai már a 197-220 LE-s kategóriába tartoznak, a nagytraktorok minden szükséges és lehetséges felszereltségével, alkalmasak szántóföldi munkákra és közúti szállításra egyaránt. A bemutatón a DEUTZ-FAHR traktorokon kívül MTZ és Rába biztosította a vonóerõt többek között – – – – – –

a Vogel&Noot váltvaforgató eke, a V&N TerraDiscPro rövidtárcsa, a V&N MasterDrill vetõgép, a Köckerling nehéz mulcskultivátor, az Agrion mûtrágyaszóró, az Agrion phneumatikus szemenként vetõgép – az Agrion 4 m-es gabona vetõgép – és a Tehnos mulcsozó munkájához.

Sándor Ildikó


EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

101


ÁLLATTENYÉSZTÉS

A tejtermelõ tehenek kiegyensúlyozott fehérjefelvételének biztosítása Mintha a tej átvételi árának csökkenése még nem lenne elég, az állattenyésztéshez szükséges összes erõforrás árának emelkedése miatt a magyar gazdák ma már sokkal inkább a túlélés bajnokai, mint a gazdaságuk teljesítményére összpontosítani képes szakemberek. Az abrakok magas ára és annak ingadozása borús jövõt vetít elõre a tejtermelõ tehenészetek számára.

Mint korábban mindig, az Alltech Hungary Kft. most is vezetõ helyet foglal el azon cégek között, amelyek gyakorlatias megoldásokat kínálnak a gazdáknak, akik olyan alacsony szinten akarják tartani a takarmányár/kg tej arányt, hogy az egyfelõl ne befolyásolja hátrányosan az állatok egészségi állapotát, másfelõl pedig a tett erõfeszítések indokoltságát alátámasztó megfelelõ nyereséget biztosítson a számukra. Meggyõzõdésünk, hogy ez elérhetõ a tejtermelés növelésével, olyan takarmány-alapanyagokat és/vagy takarmányadalékokat alkalmazva, amelyek belsõ értéke hozzájárul a kész takarmány kitûnõ minõségéhez. Egy ilyen adalékanyag lehet az Alltech Hungary Kft. dolgozóinak és szaktanácsadóinak javaslatára elkészített termék a Rumagen. Az Alltech által kifejlesztett Rumagen tehenek számára az egyik leghatékonyabban hasznosuló fehérjeforrás. Egyedülálló összetételének köszönhetõen ez a készítmény megfelel mind a takarmányozási, mind a gazdaságossági igényeknek.

A Rumagen egy lassú felszabadulású nitrogénforrás és egy kitûnõen emészthetõ mikrobafehérje-forrás kombinációja. A Rumagen használatakor nem kizárólag a takarmányozási paraméterek változnak egy adagban, hanem a következõk is: • Mivel a készítmény védett nitrogént tartalmaz, a nyers fehérje/RDP arány emelkedik az adagban, ezért a bendõbe kerülõ összes fehérje nagyobb hányada lesz oldódó fehérje, ami kedvezõ a keményítõbontó baktériumok számára, de különösen a nitrogénforrásként ammónia nitrogént felhasználó rostbontó baktériumok számára. • A jól emészthetõ mikrobafehérje-tartalomnak köszönhetõen alacsonyabb fehérjebevitellel dolgozhatunk, 1-1,5%-al csökkenthetjük a szárazanyagra vetített nyersfehérje tartalmat az adagban. • A fehérjebevitel csökkentésével kettõs célt érünk el az adagban, egyrészt kiegyensúlyozottabb lesz a tej karbamid-nitrogén (MUN) szintje, másrészt ezáltal javulnak a szaporodási mutatók.

• Kitûnõ minõségû fehérjeforrások alkalmazásával, csökkenthetõ a különbözõ extrahált darákból származó fehérjeforrás menynyisége és emelhetõ a szálastakarmányok szintje, amit egyébként nehéz megtenni, ha magas termelési szinteket akarunk elérni. • Végül, de nem utolsósorban az Alltech koncepció alkalmazásának elõnye, hogy olcsóbbak lesznek a takarmányadagok és hatékonyabban csökkenthetõ az egy liter tejre esõ takarmányköltség, nem beszélve a szaporodási paraméterek javulása által jelentett elõnyökrõl. Befejezésképpen levonható a konklúzió, hogy az adott szakterületen óriási tapasztalatokkal rendelkezõ vállalatok által kidolgozott legfejlettebb megoldások alkalmazásával túlzott költségráfordítás nélkül is el lehet érni magas termelési szinteket.

Alltech Hungary Kft. 1186 Budapest, Besence utca 5. Tel.: 06-1/433-1460 Fax: 06-1/433-1461 www.alltech.hu

A tej karbamidnitrogén (MUN) szintjének hatása a vemhesülési indexekre

102 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu


Nehéz gazdasági körülmények között is töretlen növekedés Az ország három pontján mûködõ, 2010-ben alakult Hazai Hús Zrt. nagy hangsúlyt fektet a hazai élelmiszerek népszerûsítésére. Turancsik László cégvezetõ a vásárlók maximális megelégedettségére törekszik, fontosnak tartja, hogy a magyar emberek asztalára garantáltan kiváló minõségû magyar termék kerüljön. 20 tonna húst dolgoznak fel és értékesítenek hétrõl-hétre. A cég a havi 50-80 tonna termékmennyiséggel meghatározó szereplõjévé vált a magyar élelmiszerpiacnak. Az elmúlt másfél év alatt milliárdos forgalommutatót értek el, ez is jelzi a töretlen fejlõdést. Martonvásári telephelyük orosz export engedéllyel, valamint „Halal” minõsítéssel is rendelkezik, ami lehetõséget ad arra, hogy a közkedvelt magyar ízeket külföldön is népszerûsítsék. Az elmúlt évek során sok nehézségbe ütközött munkájuk, mivel olyan üzemek újraindítását vállalták fel, amelyek korábban a húsipar negatív szereplõjeként váltak ismertté. A tudatos cégvezetésnek és a következetes üzletpolitikának köszönhetõen azonban sikerült megtartaniuk vásárlóik bizalmát a 2011-es év folyamán. Napjainkban Magyarország összes hipermarketjében jelen vannak, a Hazai Hús teljes termékskálájából

választhatnak az üzletekben vásárlók. 2012-ben a Hazai Hús Zrt. olyan évet kezdett el, ami reményt ad arra, hogy a cég a hazai értékesítés mellett meghatározó szereplõvé váljon a keleti export területén is. A cégvezetõ új piacok felkutatását tûzte ki célul, jelenleg is tárgyalásokat folytat ennek érdekében. A hazai forgalom is biztató, hiszen az élelmiszer áruházak vezetõi egyre inkább elõtérbe helyezik a hazai termékek forgalmazását, a termelõi szféra felkarolását. A hagyományos füstölt termékek – csemege és csípõs parasztkolbász, szalámi, kulen bizonyulnak a legnépszerûbbnek. Mindezek mellett a hagyományosan füstölt kolozsvári szalonna, a parasztcomb, a füstölt nyers lapocka, a hagyományosan füstölt, nyers darabolt comb, tarja, angolszalonna, csülök, szeletelt tarja is kedvelt az áruházak kínálatában. Hazai Hús felvállalta a magyar piacról már teljesen eltûnt lóhúsból készült termékek elõállítását és értékesítését is. 2012 õszétõl új hagyományosabb szortimenttel jelentkezik a cég: megkezdõdött a mangalica és szürke marha termékek értékesítése is. A termékek között

megtalálhatóak a különbözõ kolbászféleségek, szalámik, mangalica tepertõ, mangalica zsír. Az ehhez szükséges alapanyagot a magyar gazdák által nevelt állatok biztosítják. A Hazai Hús Zrt. nem titkolt szándéka, hogy ezzel is segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévõ állattartók életét. Nem csak a nagy üzletláncokban, hanem kiskõrösi hentesüzletükben is érdemes figyelemmel kísérni folyamatos akcióikat, hiszen hétrõl-hétre más termékeket kínálnak kedvezõ áron. Elérhetõségek: info@hazaihus.hu 06-22/569-124 www.hazaihus.hu

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

103


ÁLLATTENYÉSZTÉS

„Szentendre a mûvészetek városa, Szebeton a beton mûvésze” A SzeBeton Zrt. – az egykori Szentendrei Betonárugyár – idén ünnepli alapításának 90 éves évfordulóját. A közel egy évszázad munkájának, szakmai eredményeinek részletezésétõl most eltekintünk, hiszen Olvasóink már rendszeresen tájékozódhattak oldalainkon a Szentendrén gyártott hígtrágya tározók szerkezeti felépítésérõl, használatuk elõnyeirõl. Most a születésnap ünnepi hangulatát próbáljuk feleleveníteni.

Az ünnepi sátor Ünnepelni jó! Ezekkel a szavakkal szólította meg a közel 150 vendéget a SzeBeton Zrt. tulajdonosai és vezetõi nevében a születésnap házigazdájaként Ráckevei Anna, Jászai Mari-díjas színmûvésznõ. Elkerülhetetlen, hogy egy ilyen születésnap hallatán ne vonjunk párhuzamot egy ember életében betöltött 90 évvel, ami ráadásul nagyon keveseknek adatik meg. Ahogy Horváth Zoltán vezérigazgató is fogalmazott: „…akár a nagyapám is lehetne”. Ugyanúgy nyomon követhetõ a sorsa a születéstõl, a felcseperedésen át, a döccenõkkel teli felnõtté válásig. Szentendrén egy olyan 90 éves, sikeres felnõttet ünnepeltünk, aki háborús éveket, privatizációt, külföldi tõkebevonást tudhat maga mögött, aktív elszenvedõje a ma is tartó gazdasági válságnak, mindezek ellenére ismét sikeres és további tervekkel rendelkezik. Ki az ünnepelt? 1922-ben alapították meg magánemberek az ünnepelt elõdjét, az Andrea Betonüzemet, ami akkoriban még a Duna folyami homokos kavicsára és a váci cementgyárra alapozta mûködést. A beton ugyanolyan erõt és stabilitást jelent ma is, mint akkoriban, és ennek kézzel fogható bizonyítékait a mai napig fellelhetjük épített környezetünkben. Az építõipar – és ma már a mezõgazdaság – egyik meghatározó gyártójaként Horváth Zoltán vezérigazgató a történelmi áttekintés során elsõsorban azt emelte ki, hogy ennyi külsõ hatás ellenére is, sok nagy múltú ipari céggel ellentétben a vállalat talpon maradt. Ennek elsõsorban az az oka, hogy az a vezetés sikeres üzletpolitikát folytatott és idõben vonta be a

külföldi befektetõket. A dicsõségben azonban nemcsak a terveknek és befektetõknek volt része, hanem a dolgozóknak is, akik közül vannak olyanok is, akik az eltelt 90 év több mint felét ezen a munkahelyen dolgozták. Õk azok, akiktõl a mai generáció megtanulhatta, hogy nemcsak megélhetési forrást jelent egy munkahely. „A jelent megalapozó munkájukat köszönöm!” – fogalmazott a cégvezetõ. Galántai György 1952-ben egyetemi hallgatóként járt a gyárban elõször, és teljes pályafutását végigkísérte a betongyártás. Egykori dolgozóként a 70-es évek infrastrukturális beruházásait, azok sikereit állította célként és követendõ munkamorálként a jelen nemzedéke elé.

Galánta György a mai generációhoz szólt Az elmúlt évek sikereire természetesen a német tulajdonosok mellett a dolgozók is nagyon büszkék. Ezt jelzi az is, hogy szívesen foglalta össze így Horváth Zoltán vezérigazgató a legutóbbi sikereket és a vállalat terveit: Az, hogy „Adjuk meg a királynak, ami a királyé!”, nem jelent gondot, hiszen emellett több mint 50 dolgozónak ad a SzeBeton megélhetést, a városnak helyi iparûzési adót, szervezeteknek, kluboknak, rendezvényeknek támogatást: tehát szerves része Szentendre életének. A rendhagyó szakmai napon történeti áttekintés mellett részünk lehetett szakmai nosztalgiázásban, megtekinthettünk egy fénykép- és egy kisplasztika kiállítást, szórakoztatásunkról pedig a Megasztárból ismert Széles Izabella énekesnõ és a Bassbeton Rockband gondoskodott.

104 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Sándor Ildikó

A betongyártás mai fõszereplõi Kisplasztika kiállítás A 90. születésnap megkoronázását jelentette a Szebeton Zrt. által meghirdetett „Szentendre a mûvészetek városa, Szebeton a beton mûvésze” szobor pályázat eredményhirdetése. Ugyanis a vállalat komolyan gondolta a beton szószerinti formába öntését is, mikor meghirdette pályázatát, amirõl a születésnap vendégei a pályamûvekbõl összeállított kisplasztika kiállításon is meggyõzõdhettek. A pályázatban egyébként olyan mûvészek jelentkezését várták, akik ismerik már a betont, tapasztalattal rendelkeznek a beton, mint anyag használatával kapcsolatosan, fõleg a betonmûvészet terén, valamint mûvészeti egyesület tagjai. Fontos szempont volt a zsûrizésnél a monolit jellegû kivitelezhetõség, az utólagos felület megmunkálás (pl. vésés) nélküli felület (elsõsorban idõjárás állósági szempontból), de további elõnyt jelentett a szilárdság, a stabilitás, a tartósság, a flexibilitás, ill. ezen értékeket hordozó asszociációk megjelenítése. A pályázatra 25 mûvész, 32 pályamûvel jelentkezett. A pályázat díjazottjai: 1. díj: Hajdók Ákos (budapesti építész hallgató) 2. díj: Hajdú László 3. díj: Kocsis Miklós Közönségdíj: Kelemen Zénó Gratulálunk a nyerteseknek, és további sikeres mûvészeti eredményeket kívánunk minden résztvevõnek!


2012-ben

Bio-gazdálkodásban használható termékeink: Acid-Buf: nyújtott hatású bendő puffer a tenger mélyéről Progut:

élesztő speciális eljárással

Bio-Sil:

tömegtakarmány tartósítás

Kapcsolatfelvétel: Takács Tamás Tel: 246-6527 30 /670 6797 Email.: ttakacs@noack.hu

www.agraragazat.hu • 2012. október • AGRÁRÁGAZAT •

105


Megrendelőszelvény

Agrárágazat Mezõgazdasági

Megrendelem az Agrárágazat szaklap 2012-ben megjelenő példányait. Az újság előfizetési díját a szerkesztőség által küldött csekken kiegyenlítem.

havilap

Megjelenik havonta, országosan

FELELÕS KIADÓ: HORIZONT MÉDIA KFT. HORIZONT MÉDIA KFT.

„Megoldások látótávolságban”

Név: Marketing igazgató: Dudás Ervin Főszerkesztő: Sándor Ildikó; tel.: 06-30/565-9434 Szerkesztő: Szemendei Anett

Cím:

Szerkesztőségi titkár: Dudás Gabriella E havi számunk felkért szakértõi: Somogyi Tibor Tavaszi Attila Tömösi Attila Dr. Sebestyén Endre Antal Anikó Gyulai Balázs

Tel.:

Kedves Olvasónk! Az Agrárágazat szaklap a info@agraragazat.hu e-mail címen és a +36-30/939-5321 alapdíjas telefonszámon sms-ben is megrendelhető. Küldje el pontos címét és igényét azonnal regisztráljuk!

Kocsis László Lévay László Dr. Mikó Péter Pál Csomós Éva Lyócsa Kristóf Ralph Kolb

Czékus Mihály Dr. Kelemen Zsolt Dr. Szalay Attila Dr. Varga Vilmos Dr. Fűzy József Nádasi Zoltán

HIRDETÉSFELVÉTEL: 77/529-593 SZERKESZTÕSÉG, KIADÓ: 6401 Kiskunhalas, Katona J. u. 6.; Pf.: 191., Tel./fax: 77/529-593 E-mail: info@agraragazat.hu Lapunk megtekinthetõ a www.agraragazat.hu weblapon Lapunk bármely részének másolása, utánközlése, reprodukálása csak a Kiadó engedélyével lehetséges. Szerkesztõségünk által alkalmazott grafikai megoldások utánközlése csak a Kiadó hozzájárulásával lehetséges. Lapunkban megjelentetett írásokért a szerzõk személyesen vállalnak felelõsséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért minden tekintetben a megrendelõ felel.

Előfizetési díj 3927 Ft/ év Nyomdai előkészítés: Friebert Tibor, 20/886-4414, www.friebeart.hu

Mezőgazdasági terméket, alapanyagot, technológiát keres? Nem talált megoldást aktuális lapunkban? Kéréseivel, kérdéseivel keresse szerkesztőségünket, kollégáink készséggel segítenek a megfelelő üzleti partner elérésében!

106 • AGRÁRÁGAZAT • 2012. október • www.agraragazat.hu

Nyomtatás: BLACKPRINT Nyomda, Budapest


agraragazat2012oktoberweb