Erdélyi Gábor: HORDOZÓ / SUPPORT

Page 1


A kiállítás gerincét alkotó művekben visszanyúlok kedvenc hordozómhoz: előkerülnek

Through the works, which constitute the backbone of this exhibition, I reach back to

a fényes, egyszínű műselymek. Újak viszont a nyomott mintás szaténok, textíliák és

my favorite support: I rediscover the shiny, monochromatic rayons. New are, however,

más színjátszó anyagok. A hordozót most sem megműveletlen földterületnek tekintem,

the patterned satins and other iridescent textiles. Instead of approaching the surfaces of

hanem olyan pompás tisztásnak, amelyet illik meghagyni és behívni a megvalósítandó

my textile supports as untilled territories, I consider them splendid clearings ought to be involved

kép struktúrájába. A felfeszített szövet bőséges, néhol többszöröse a vakráma méreté-

into the structure of the image. The plenteous amount of fabric occasionally exceeds the size

nek. A túlfutó rész időlegesen feleslegessé válik, az aktív festési időszakot saját maga

of the frame onto which it is stretched, thus a portion of it becomes temporarily unnecessary.

és a falécek takarásában tölti. A megfestett központi felület és a négy oldal monokróm,

During the process of painting, this excess remains hidden by the used surface and the frame.

általában szürke. A kép egészének végső pillanata a kibontás kíváncsi gesztusában va-

All four sides and the central surface are painted monochrome grey. The work is realized fully

lósul meg. A szegektől, tűzőkapcsoktól megszabadított, hátulról előbújtatott és kiterí-

in the curious moment of unfurling. Emerging from behind, the fabric unfolds freed from

tett szövet, a vakráma oldalairól lehántolt rézsűszerű képszélek, a sarkokban megnyíló

nails and staples, the edges are peeled off from the frame and slits open in the corners.

rések mind a feltárás és megismerés elemi igényének együttes momentumai. A körbe-

All these movements combined are the instants of the elementary demand for revealing and to

vett központi kép megszületik/megtestesül. Formája egy csomagolóanyag emlékezete,

cognizing. The surrounded central image is born. Its form is similar to that of some wrapping

amelyet hátrahagyunk, amikor egy doboz ajándékot kibontunk. Ez a forma emelkedik ki

material, which we leave behind after opening a present. This shape of the image emerges

a szervesen hozzátartozó és elterülő hordozójából. Egyben háttérben is marad, ugyanis

from its support to which it is intrinsically bound. At the same time, this part remains in the

a hordozószövet a tobzódó anyagminősége okán hirtelen egyenrangú, ha nem fonto-

background, as the lavishly overflowing fabric becomes an equal – if not more important

sabb részévé válik a nagy képnek. Akár azt is feltételezhetem, hogy a központi kép alakul

– part of the picture. One could even presume that the central image transforms itself to

át a körülötte lévő szövetvilág hordozójává.

support the sea of fabric that surrounds it.

Erdélyi Gábor

Erdélyi, Gábor

2

3


Nincs címe | No title, 2015 akril, vászon | acryl on canvas, 160 x 114 cm (részlet|detail)

4

5


Nincs címe | No title, 2015 akril, vászon | acryl on canvas, 160 x 114 cm (részlet|detail)

6

7


Nincs cĂ­me | No title, 2015 akril, selyem | acryl on silk, 34 x 29 cm

8

9


Nincs cĂ­me | No title, 2015 akril, selyem | acryl on silk, 34 x 29 cm (rĂŠszlet|detail)

10

11


Nincs címe | No title, 2015 akril, pamutvászon | acryl on cotton canvas, 95 x 85 cm (részlet|detail)

12

13


Nincs címe | No title, 2015 akril, pamutvászon | acryl on cotton canvas, 67 x 57 cm (részlet|detail) 14

15


Nincs cĂ­me | No title, 2015 akril, pamutvĂĄszon | acryl on cotton canvas, 80 x 75 cm 16

17


18

19


Nincs címe | No title, 2015 akril, szatén | acryl on satin, 57 x 46 cm 20

21


Nincs címe | No title, 2015 akril, szatén | acryl on satin, 57 x 46 cm (hátoldal|back side) 22

23


Nincs cĂ­me | No title, 2015 akril, selyem | acryl on silk, 30 x 25 cm (rĂŠszlet|detail)

24

25


Nincs címe | No title, 2015 akril, szatén | acryl on satin, 70 x 60 cm (részlet|detail)

26

27


Nincs cĂ­me | No title, 2015 akril, taft| acryl on taft, 80 x 110 cm 28

29


Erdélyi Gábor 1970-ben született Budapesten. 1990 és 1995 között a Magyar

Gábor ERDÉLYI was born in 1970 in Budapest. Between 1990 and 1995, he studied painting at

Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult. 1995-ben ugyanott posztgraduális

the Hungarian Academy of Fine Arts. He also continued his education there at the postgraduate

képzésben folytatta tanulmányait 1997-ig. 1995-ben megkapta a Corvina Alapítvány és a

level from 1995 to 1997. In 1995, he received the awards of the Corvina Foundation and the

Walz Alapítvány díját. 1996-ban Derkovits-ösztöndíjat és Barcsay-díjat kapott. 1998-ben

Walz Foundation. In 1996 he was awarded the Derkovits Scholarship and the Barcsay Prize.

elnyerte a Magyar Aszfalt Kft. festészeti különdíját. 2000-ben Budapest Önkormányzat

In 1998, he won the Special Prize in Painting of the Magyar Aszfalt Kft. In 2000, he travelled

ösztöndíjával Lisszabonban járt. 2006-ban a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt.

to Lisbon on a scholarship awarded to him by the Municipality of Budapest. In 2006, he

2009-ben Munkácsy Mihály-díjban részesült. 1999-ben bemutatták munkáit a XLVIII.

was a scholarship recipient of the Hungarian Academy of Rome. In 2009, he received the

Velencei Biennálén. Számtalan hazai és nemzetközi kiállítás résztvevője. Többek között

Munkácsy Mihály Prize. In 1999, his artworks were featured at the 48th Venice Biennial.

a Magyar Nemzeti Galéria és a budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

He has participated in numerous exhibitions both internationally and in Hungary. His works

gyűjteményében találhatók művei.

can be found in the collections of such prestigious art institutions as the Hungarian National Gallery and Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art Budapest, among others.

30

31


Impresszum | Impressum

Erdélyi, Gábor: Hordozó | SUPPORT 2016.03.16-04.23. Kiadó | Publisher: © Horizont Galéria | Horizont Gallery www.horizontgaleria.hu © Erdélyi, Gábor www.erdelyigabor.com Szöveg | Text: Erdélyi, Gábor Angol fordítás | English translation: Cserháti Márton, János Grafika | Graphic design: © SZIGETI, Gábor Csongor Külön köszönet | Special thanks: Maurer, Dóra ; TASNÁDI, József ; Zsikla, Mónika

Nyomda | Printed by: Gabbiano Print Budapest, 2016.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.