Page 1

koninklijke

Horeca NEDERLAND

Henk Westbroek:

“Mijn KHNlidmaatschap scheelt veel geld” Fietsers Welkom!

Welkom aan de gast en zijn fiets

ID-checker:

“Dat apparaat werkt perfect”

Nr. 02 / Juni 2011 www.khn.nl

Ledenvoordeel


advertentie

2

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


advertentie

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

3


COLUMN

Voordelen is vermenigvuldigen LAK! Dat heeft KHN aan haar leden. Maar wel in de goede zin van het woord. LAK staat namelijk voor drie peilers: Lobby, Advies en Korting, de drie hoofdtaken van onze brancheorganisatie. Ik licht ze nog eens kort toe. Dat KHN actief is in de landelijke lobby bleek op 26 mei in de Ridderzaal in Den Haag. Daar ontmoetten bestuurders en markante vertegenwoordigers uit de Horeca politici, topambtenaren en bestuurders elkaar tijdens het KHN Jaardiner 2011. Waarbij ik meteen zeg dat lobbyen niet uitsluitend een nationale zaak is. Nu steeds meer landelijke taken aan gemeenten worden afgestoten, wordt lokale belangenbehartiging steeds belangrijker. Onze regioadviseurs helpen u hiermee door via hun netwerk in de gemeenten struikelblokken op te ruimen. Advies, de tweede peiler krijgt u van KHN niet alleen in de regio, maar ook via de telefoon door de afdeling Info & Advies die in eerste lijn problemen helpt op te lossen. Over een simpel personeelsprobleem, of hoe het nu zit met de CAO, of noemt u maar een zijstraat. Ligt het allemaal wat moeilijker dan kunnen de juristen van KHN u helpen, tegen een scherp gereduceerd ledentarief. Mocht het allemaal nog wat lastiger worden, staan gespecialiseerde advocaten u bij tegen uurtarieven die voor leden lager uitvallen dan voor gewone klanten.

06 KHN-lidmaatschap bespaart Henk Westbroek 1400 euro per jaar. Over BUMA en andere ledenvoordelen

12 3x je contributie terugverdienen met KHN Kijk, Vergelijk en Profiteer!

el naar l! n s r e d ee Bla envoord d le l e ve

En dan kom ik haast vanzelf op de derde peiler: Korting. Daar draait het tenslotte in deze editie van het magazine om. Onze leden komen zelf aan het woord over het voordeel dat ze halen uit het lidmaatschap van KHN. En hoe vaak onverwacht grote slagen te maken zijn door bijvoorbeeld energie via ons in te kopen, verzekeringen af te sluiten of brandblusapparatuur aan te schaffen. En dat is zomaar een greep uit de talloze mogelijkheden die er zijn.

Ledenvoordeel

Voordelen is vermenigvuldigen. Dat doet KHN door u in toenemende mate te laten profiteren van de gebundelde kracht van onze branche. Daardoor bespaart u kosten. En dat stelt u als ondernemer in staat om beter te kunnen ondernemen. En daartoe zijn wij als KHN op aarde! COLOFON

Horeca Nederland, tijdschrift voor horecaondernemers, is een uitgave van Koninklijke Horeca Nederland (Koninklijk Verbond van Ondernemers in het horeca- en aanverwante bedrijf), Pelmolenlaan 10, 3447 GW, Woerden.

Toon Naber Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

Magazine Magazine KHN KHN / 02

Magazine KHN / 02

Hoofdredactie Ernst van Splunter, Koninklijke Horeca Nederland, Postbus 566, 3440 AN Woerden. Tel.: 0348 - 489 572 / 06-130 76 453. E-mail: e.vansplunter@khn.nl Eindredacteur en redactiecoĂśrdinator JosĂŠ Lenssinck, Koninklijke Horeca Nederland, e-mail: j.lenssinck@khn.nl. Redactie Hoogte 80 strategische media www.hoogte80.com


Inhoud NUMMER 2 2011

16 De nieuwste voordelen voor de ondernemer Ledenvoordeel

25 Update Rookverbod

36 mijn portiers willen nooit meer zonder ID-checker

50 KHN on Tour Fotoreportage

En ook... 28 Fietsen = Afstappen bij de horeca

11/ Blauwe Bananen 23/ KHN verenigingsnieuws 27./ Column Ad Janssen 39/ Erfgoed Bossem 52/ Ledenvoordeel

Fietsers Welkom

Bladmanagement PSH Media Sales, Jeroen Kiepe, E-mail: jeroen.kiepe@ pshmediasales.nl Vormgeving Mariska Leerink, X-Media Solutions, Doetinchem. Realisatie en productie PS H Media Sales Uitgever Koninklijke Horeca Nederland Aan dit nummer werkten mee Annemiek Kraaijvanger, Patrick Severein Coverfoto Beeldbank NBTC Fotografie De Venster Fotografie, Hugo Maat, Albert

Zuurveld, Beeldbank KHN, Beeldbank NBTC Advertenties PSH Media Sales, Tim Meinders, Postbus 30095, 6803 GM Arnhem, Tel.: 026-750 18 63, E-mail: tim.meinders@pshmediasales.nl Druk Senefelder Misset, Doetinchem. Verzending MediaCenter Rotterdam. Oplage 21.500. ©2011: Koninklijke Horeca Nederland, Woerden. Overname van artikelen of delen daarvan

is toegestaan, mits bronvermelding wordt toegepast. ISSN: 1388-0411. Uitgever en auteurs verklaren dat dit magazine op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het

Magazine KHN / 02

gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op deze informatie. Het magazine is gratis voor leden en relaties van Koninklijke Horeca Nederland. Jaarabonnement voor geïnteresseerden: € 30.- excl. btw.

Magazine KHN / 02

5


6

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


buma Muzikant en ondernemer Henk Westbroek:

‘Als ik de muziek uitzet, kan ik de deuren sluiten’ Muziek en horeca zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de sfeermaker muziek kost de horecaondernemer wel geld: de artiest moet ook ergens van leven. Waarom zou je dan toch kiezen voor muziek? Henk Westbroek, muzikant én eigenaar van rockcafé Stairway to Heaven in Utrecht, legt zijn overwegingen op tafel.

Waarom is muziek in de horeca volgens u belangrijk?

Even voorstellen… Henk Westbroek (1952) is zanger, liedjesschrijver, presentator, oud-politicus en horecaondernemer. Van huis uit is Westbroek socioloog. In de jaren tachtig werd de Utrechter bekend als radiopresentator bij de VARA en als artiest/liedjesschrijver bij de band het Goede Doel. Halverwege de jaren negentig werd Westbroek mede-eigenaar van Stairway to Heaven aan de Utrechtse Mariaplaats. Stairway to Heaven is een rockcafé en een steakrestaurant in één. Eind jaren negentig was Westbroek mede-oprichter van Leefbaar Utrecht. Momenteel is Westbroek programmaker bij de regionale omroep RTV Utrecht en bestuurslid van Buma.

“Stairway to Heaven is een rockcafé, met gitaren en gouden platen van grote bands aan de muur. Mensen komen hier voor de rocksfeer, daar hoort muziek natuurlijk bij. We draaien het genre in z’n breedste vorm, van popachtige rock tot grommende grunge. Dat maakt dat we een divers publiek trekken, van jong tot oud. Je kunt zeggen: het praat zo lastig, boven die muziek uit. Maar in Stairway bepaalt de muziek de sfeer, mensen komen hier niet voor niets. Laat ik het zo zeggen: ik kan de muziek ook uitzetten, maar dan kan ik net zo goed de deur dichtdoen. Er zijn zat tenten waar ze geen muziek draaien en dat kan prettig zijn. Mijn lievelingscafé, Jan Primus in Utrecht, heeft nog nooit muziek gedraaid. Daar heb je de muziek van babbelende mensen om je heen, heel gezellig. Maar in mijn zaak is muziek onmisbaar, net als dat het in een skihut onmisbaar zou zijn voor de sfeer. Vaak wíllen mensen muziek horen zodra ze een kroeg binnenlopen. Loop maar eens een broodjeszaak binnen: zelfs daar hoor je muziek.”

Is het ook voor artiesten van belang dat er muziek gedraaid wordt in de horeca? “Ik kan alleen maar vanuit mezelf praten, en het zal mij een >

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

7


buma

>

worst wezen of ik ergens in een kroeg gedraaid word of niet. Natuurlijk kan het voor artiesten bijdragen aan een grotere bekendheid, maar zelf vind ik het niet belangrijk. Muziek in kroegen is toch vaak achtergrondmuziek waar mensen niet heel bewust naar luisteren. In mijn eigen zaak komen er wel eens mensen aan de bar die reageren op de muziek, maar meestal is dat om te vragen of er een ander nummer op mag. Mensen die een leuk nummer horen, komen dat over het algemeen niet melden. We houden ons hoofd als kroeg nog altijd boven water, dus ergens zal het wel goed zitten.”

‘In Stairway bepaalt de muziek de sfeer, mensen komen hier niet voor niets’

 enk Westbroek van Stairway  H to Heaven bespaart alleen al met de Buma-korting (200 euro), de Sena-korting (1.000 euro) en de Schilthuis­korting (250 euro) ruim 1.400 euro per jaar met zijn lidmaatschap van KHN.

Muziek is voor u dus vooral een sfeerbepaler in de horeca. Dat kost dan wel geld, die sfeer.

n e d Le rdeel voo

“Ja, ik zou goedkoper uit zijn als ik de muziek zou uitzetten. Maar wat ik al zei: dan komen er minder gasten en kan ik opdoeken. Veel horecaondernemers zouden liever niet betalen, iedereen heeft het moeilijk in deze tijden. Het is klap na klap in de horeca de laatste jaren. Als je bedenkt dat het illegaal downloaden van muziek de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd is en de betaling ervoor gehalveerd, kun je verwachten dat veel ondernemers het belachelijk vinden dat ze ervoor moeten betalen in hun zaak. Maar ze moeten begrijpen dat ze luisteren naar het wérk van anderen; artiesten en liedjesschrijvers moeten ook kunnen leven van wat ze doen. Laatst zei een schoenverkoper tegen me dat hij toch eigenlijk reclame maakt voor mijn liedjes als hij die draait en dat het krom is dat hij daarvoor moet betalen. Dan zeg ik: ‘Dus het is goed als ik een paar schoenen zomaar meeneem zonder te betalen? Bovendien: je hóéft me niet te draaien…’ Tsja, toen werd hij kwaad.”

18 procent ledenkorting op de Bumaheffing Koninklijke Horeca Nederland biedt 18 procent ledenkorting op de Bumaheffing, die kan oplopen tot honderden euro’s op jaarbasis. Als u in 2010 al deelnam aan de regeling hoeft u zich voor 2011 niet opnieuw aan te melden. Als u zich dit jaar aanmeldt als lid en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u vanaf 2011 van Koninklijke Horeca Nederland een factuur voor de Buma- en/of Senaheffing. Kijk voor meer informatie op www.khn.nl/ledenvoordeel.

U bent zelf bestuurder bij Buma, de belangenbehartiger van artiesten in de muziekwereld. Hoe kijkt u vanuit die positie naar de afdracht van horecaondernemers aan Buma? “Alles wat horecaondernemers afdragen aan Buma komt op een grote stapel. Dat geld wordt verdeeld over alle artiesten. Dat kan ook niet anders, want het is onmogelijk om bij te houden welke artiesten hoe vaak en waar gedraaid worden. Er is een toezichthouder die controleert of alles goed gaat; Buma is toch een monopolist en die moet je in de gaten houden. Ik heb laatst kritiek geuit op het ondoorzichtige bestuur van Buma, maar het toezicht is in Nederland best aardig geregeld.”

In Stairway treden ook regelmatig live bands op. Wat is daarvan de toegevoegde waarde en 8

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


wat zijn de financiële gevolgen van die keuze? “We betalen die artiesten netjes, er komt geen kwartje boven op het bier en we vragen geen entree. Er moet dus altijd geld bij, je doet het eigenlijk als service voor de gasten. Je doet dan ook wat voor de stimulering van de muziek, geeft onbekende bands een podium. En het is gewoon hartstikke leuk, er komt publiek op af. Ik wil daar met genoegen Buma/Stemra voor betalen, maar wel in alle redelijkheid. Daarom laat ik op jaarbasis maximaal 49 bandjes hier spelen, want boven de vijftig gaan de kosten omhoog. Ik leg al bij; het moet wel te doen blijven.”

Wie lid is van KHN, krijgt flinke korting op de Buma-heffing voor het draaien van muziek. Bent u lid?

“Sinds kort ben ik weer lid, ja. Dat scheelt veel geld, ik gok alleen al op de Buma-factuur een voordeel van ruim 200 euro per jaar. Het is natuurlijk ontzettend slim om lid te zijn van een organisatie die, vanwege zijn collectieve kracht, voor zijn leden kortingen kan bedingen. Ziektekostenverzekeringen, dat soort dingen. Ik vind het altijd heel verstandig om je bij zo’n vereniging aan te sluiten. Je kunt ook gebruik maken van de juridische kennis van de KHN, wat wij ooit hebben gedaan toen we een probleem hadden op het gebied van arbeidsrecht. Bel je een advocaat, dan ben je al een smak geld kwijt voordat je je vraag hebt kunnen stellen. KHN biedt een mooie service op dat gebied; zo kun je uit de buurt blijven van juristen die per minuut afrekenen. Mijn lidmaatschap blijft!”

Magazine KHN / 02

Tekst: Brenda Kluijver Fotografie: Lode Greven

'Mijn lidmaatschap van KHN scheelt veel geld, alleen al op de Buma-factuur ruim 200 euro per jaar'

Magazine KHN / 02

9


advertentie

10

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


blauwe bananen

Actiemenu krijgt eigen glossy! Johan Brongers en zijn vennoten van Brasserie Maritime in Zierikzee brachten afgelopen winter voor het eerst een glossy magazine uit om hun wintermenu te promoten. “De actie met een menu van vijf gangen voor 25 euro hebben we nu voor het derde jaar in het laagseizoen”, aldus Brongers, “maar nog nooit was hij zo’n groot succes.”

In de rubriek blauwe bananen is elke keer een andere ondernemer aan het woord die vertelt waarom zijn bedrijf zo speciaal is of wat hij/zij doet om zich te onderscheiden van collegaondernemers.

“Ik werk al 22 jaar in dit bedrijf en in al die jaren is wel gebleken dat de winter verreweg het rustigste seizoen is. Tot afgelopen jaar. Toen zijn we met deze marketingactie gestart. Daardoor werd ineens oktober de slechtste maand en bleef het verder het hele jaar door druk, met de zomer nog steeds als hoogtepunt natuurlijk. Dat is heel erg bijzonder, zeker omdat we op Schouwen-Duiveland extreem veel horecagelegenheden hebben.”

Ongekend succes “Het actiemenu is op zich niet nieuw voor ons, dat hadden we al een paar jaar. In het laagseizoen bieden we een vijfgangenmenu aan voor 25 euro. Maar dankzij het magazine dat we eromheen gemaakt hebben, werd het een ongekend succes. Zo’n goedkoop menu brengt wel risico met zich mee, want je wilt wel je goede naam hooghouden. We hebben daarom niets aan de kwaliteit van het eten afgedaan. Door het glossy magazine werd het menu veel beter onder de aandacht gebracht dan toen we alleen adverteerden en posters plaatsten. Onze omzet is met maar liefst 35 procent gestegen. Het magazine wordt gemaakt door een communicatiebureau; die zorgen voor de teksten en de vormgeving. Zij regelen ook de advertenties, al geven wij wel aan met wie ze contact op zouden kunnen nemen. Verder komen de onderwerpen voor de verhalen van ons.

Mooie verhalen Het belangrijkste onderwerp in het magazine is natuurlijk het actiemenu, daar schenken we de meeste aandacht aan. Verder heeft onze vennoot een mooi verhaal gemaakt over zijn wijnreis naar Zuid-Afrika. En er staan verhalen in over mosselen en Zeeuwse bolussen en een rubriek van onze chef-kok. We hebben ook

‘Het is echt een blad over eten, drinken en leven op SchouwenDuiveland geworden’ verschillende regionale ondernemers in het blad staan, van wie er een paar iets over hun bedrijf vertellen in onze lifestyle rubriek. Anderen hebben gekozen voor een advertorial of advertentie. Allemaal betalen ze om in ons magazine te staan, zo verdienen we onze uitgaven weer een beetje terug. Er staan geen andere restaurants in de glossy, want het is toch echt ons blad en ons marketingmiddel. Het leuke is dat het wel echt een blad over eten, drinken en leven op Schouwen-Duiveland is geworden. We hebben dan ook 15.000 exemplaren verspreid over alle adressen op het eiland. En nog 5.000 exemplaren extra gedrukt die we uitdelen aan onze gasten. De reacties zijn ontzettend positief en men vraagt nu al of ze volgende keer ook in het magazine mogen staan!”

Johan Brongers

Tekst: Marike Ooms Beeld: De beeldredaktie

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

11


Kijk, vergelijk en profiteer!

Ledenvoordeel: alles om de horecaondernemer te helpen In iedere editie van ons magazine vindt u diverse leden­aanbiedingen en jaarlijks ontvangt u van ons het boekje Financiële Leden­voordelen. Marcel Vugts en Joop Goossens, commerciële dienstverleners bij KHN, vertellen hoe ze aan deze mantel­ overeenkomsten komen en waarom.

Tekst: Marike Ooms Fotografie: Roland van den Eijnden

“Ons belangrijkste uitgangspunt is altijd de horecaondernemer. Waar heeft hij iets aan? Hoe kunnen we hem financieel en juridisch steunen? En hoe kunnen we zijn belangen het beste behartigen? Het gaat dus veel verder dan alleen het bieden van kortingen, al zijn die natuurlijk wel belangrijk. Leden die goed gebruikmaken van het ledenvoordeel, kunnen wel drie keer hun contributie terugverdienen!”

12

Unieke deal “In alles wat wij doen, houden we rekening met de horecaondernemer en zijn concurrentiepositie. Zo hebben wij nooit mantelovereenkomsten op het gebied van eten, drinken en slapen, want daarin probeert hij zich te onderscheiden van zijn collega’s. Maar wel van alles wat daarbij komt kijken, zoals tijdschriftabonnementen, verzekeringen of kantoorartikelen. Doordat wij ruim twintigduizend leden tellen, hebben wij een aantal exclusieve deals kunnen sluiten; zoals een opstalverzekering voor discotheken, die voorheen niet verzekerd konden worden. Laatst kwam TomTom bij ons met de vraag of onze leden als point of interest in hun kaarten opgenomen konden worden. Dat is een fantastische unieke deal voor onze leden, die nu gratis een vermelding krijgen

‘Wij zijn een onafhankelijke partij; we bieden per dienst of product altijd minstens twee verschillende leveranciers’ Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

Ledenvoordeel

terwijl ieder ander ervoor moet betalen. Bij falk fietskaarten (zie foto) hebben we een soortgelijke afspraak; die vermelden alle locaties van onze leden gratis.” Keuzemogelijkheden “In het achterhoofd houden we er altijd rekening mee dat een voordeel voor álle leden interessant moet zijn. Dat lukt niet altijd, want soms zijn diensten of producten regio- of sectorgebonden. Een voorbeeld van zo’n geval is de afvalverwerking. De prijzen hiervan verschillen per gemeente, dus we laten het aan onze regio’s over om hierover te onderhandelen. In dit soort gevallen streven we er juist naar openheid te geven over de prijsvorming, zodat ondernemers zelf een geschikte keuze kunnen maken. Een ander belangrijk punt is dat wij een onafhankelijke partij zijn. We bieden per product of dienst altijd minstens twee verschillende leveranciers. Daardoor heeft de ondernemer zelf de mogelijkheid om te kiezen. Ons motto is dan ook: kijk, vergelijk en profiteer. Wij claimen niet dat wij altijd de goedkoopste oplossing bieden, wij bieden wel altijd kwalitatieve producten voor een consistente kortingsprijs.” Juristen met veel horeca-ervaring “Onder ledenvoordeel vallen ook onze juridische diensten. Wij hebben advocaten en juristen in dienst die specialist zijn op horecagebied. Hierdoor kunnen wij dit soort diensten aanbieden tegen een heel gunstig tarief. Daar komt bij dat onze juristen met hun horeca-ervaring veel minder tijd nodig hebben om zich in zaken als horecarecht, huurrecht en arbeidsrecht te verdiepen dan menig ander jurist, voor wie dergelijke rechten minder bekend zijn. Wij hebben ook Horeca Ondernemers Advi-


khn ledenvoordeel

‘Marcel Vugts (links) met in zijn hand het KHN-ledenvoordeelboekje. Waarin de talloze ledenvoordelen staan vermeld. Joop Goossens wijst op de Falk fietskaart waar KHN-leden op staan aangegeven.’

seurs in dienst, die tegen een voordelig tarief bedrijfseconomische ondersteuning bieden voor onderzoek op gebied van bijvoorbeeld haalbaarheid en efficiency.” Overal voelsprieten Via verschillende kanalen krijgen wij te horen wat er speelt en waar behoefte aan is. Onze regioadviseurs die tegen collectieve ‘problemen’ aanlopen, geven deze informatie aan ons door. Op de vragen die binnenkomen bij de helpdesk spelen wij in en we hebben een groep key-users die gebruikmaken van de ledenvoordelen en ons over hun bevindingen informeren. We hebben dus overal voelsprieten om zo goed mogelijk aan de wensen van onze leden te kunnen voldoen. Wat wij daarnaast erg belangrijk vinden is om heel zorgvuldig

‘Leden die goed gebruikmaken van het leden­voordeel, kunnen wel drie keer hun contributie terugverdienen’ met de gegevens van onze leden om te gaan. Wij verstrekken deze nooit aan derden, ook al is er nog zoveel vraag naar in de huidige markt. Onze leden moeten erop kunnen vertrouwen dat we er zijn om hen te helpen ondernemen en niet om hen nog meer te belasten met allerlei telefoontjes en reclame-uitingen.”

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

13


advertentie

14

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


advertentie

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

15


Ledenvoordeel Leden-el voorde

Hoteliers.com

Boekingsplatform tegen stijgende commissiekosten

Kwaliteitstijdschriften voor op uw leestafel

Leesmoment

Wie leest er niet graag even een kwaliteitstijdschrift tijdens het wachten of ter ontspanning? Leesmoment biedt een moment van rust voor de gasten in uw hotel, restaurant of café. Elke maand krijgen onze leden de 15 meest recente retour­ editities van de voorlaatste, ongelezen uitgaven van titels van Sanoma Media, zoals: LINDA, Zin, esta, Grazia, Home & Garden, Seasons, Nouveau, Golfers, VT Wonen, Marie Claire, Beau ­Monde, Disney XD, 101 Woonideeën, Flair, Zeilen en Eigen Huis & Interieur. De titels worden in de eerste helft van elke maand als één pakket geleverd en worden uw eigendom. Het abonnement is maandelijks opzegbaar, ook in het eerste jaar. Een abonnement op Leesmoment biedt u een eenvoudige ­manier om voor uw gelegenheid tijdschriften te kopen. KHN-leden profi­ teren van 30% korting en betalen ¤ 104,95. Ten opzichte van de nieuwprijs een besparing van meer dan ¤ 600,-.

Hoteliers.com is marktleider op het gebied van boeking­modules op de eigen website, helpt hotels op Social Media gebied en is specialist in het maken van hotelwebsites. Hiermee wordt er een alternatief geboden voor de stijgende commissiekosten. Op www.hoteliers.com kunnen hotels commissie­vrij hotelkamers, arrange­ menten en vergaderfaciliteiten aanbieden. ­Bezoekers kunnen doorklikken naar de website van het hotel zelf. “Dankzij de producten van hoteliers.com heb ik als individuele hotelier de mogelijkheid om commissievrij mijn kamers te verkopen. In de jaren dat we samenwerken heeft dit tot mooie besparingen geleid”. Bart Aalders Jr., hotelier in Amsterdam 10% Korting voor leden KHN Hotels ontvangen door de samenwerking 10% korting op het lidmaatschap, dit wordt automatisch verwerkt bij de 1200 bestaande leden in Nederland. Om u aan te melden of voor vragen kunt u ons e-mailen naar p.brand@hoteliers.com of bel ons: 020 5313333. Korting op hotel reserveringen met uw Horeca Nederland Pas! Gebruikers van de Horeca Nederland Pas kunnen met hoteliers.com via het kortingsprogramma hotelkamers en arrangementen boeken. Via de website www.horecanederlandpas.nl ga je naar de afgeschermde omgeving van hoteliers.com waar u kunt reserveren met minimaal 5% korting. Omdat de hotelier geen commissie per boeking betaalt, kan een deel van deze besparing mooi als korting worden geschonken aan de gast.

16

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

“Wij van Strand 21 zijn vanaf het allereerste contact met leesmoment super enthousiast over de service, de ongedwongen benadering en natuurlijk de kwaliteit van de magazines. Ook onze gasten zijn zeer te spreken over dit extra stukje service. Wij zorgen er dagelijks voor dat onze leestafel er altijd op en top uitziet en dat verouderde magazines op tijd worden vervangen. Met leesmoment geven wij net even dat extraatje en kunnen de gasten niet alleen genieten van al het moois en lekkers wat wij te bieden hebben maar hebben ze ook nog de magazines om bij weg te dromen. Jan Paap, Strand 21, Zandvoort, www.strandpaviljoen21.nl

Wilt u meer weten over het ledenvoordeel met Leesmoment? Ga naar www.khn.nl/ ledenvoordeel


ING Car Lease

Leasen zonder zorgen Michel Servais en Henriette van Willenswaard van Restaurant De Vrijheid uit Oosterhout zijn sinds enkele maanden de trotse bezit­ ters van een Nissan Qashqai+2. Geregeld via ING Car Lease. Op zoek naar een nieuwe auto kwam Michel op de ledenvoordeelpagina van KHN deze aanbieding tegen. “Vervolgens heb ik contact opgenomen met ING en nog dezelfde dag had ik de offerte ­binnen. Ook de rest was zo geregeld. Complimenten!” Michel had ook een aantal andere lease­ maatschappijen benaderd. “Eén daarvan was nog iets goedkoper dan ING, maar die wilde geen zaken doen met een horeca­bedrijf. Belachelijk natuurlijk.” Ook qua voorwaarden scoorde ING Car Lease goed: “Ik heb goed vergeleken, en ING had gewoon de beste aanbieding.” In het contract zijn ook zaken als verzekering en onderhoud opgenomen. “Ik wilde geen

brandstofpas, want dat regel ik liever zelf. Dat was geen probleem bij ING.” Ook na een aantal maanden rijden zijn de ervaringen met ING Car Lease goed: “Toen ik de auto net twee weken had reed er iemand tegenaan op de parkeer­ plaats. Onze zoon was net geboren, en het sneeuwde toen heel erg. Gelukkig was de bestuurder zo netjes zich te mel­ den.” ING Car Lease zorgde vervolgens voor de afhandeling: “Kijk, normaal heb je zelf die rompslomp. Verzekering bellen en zo. Nu was het een kwestie van scha­ deformulier invullen en klaar.” De belangrijkste reden voor Michel om te leasen is dat het hem veel tijd en moeite scheelt. “Of ik veel goedkoper uit ben dan met een koopauto weet ik niet. Ik weet wel dat ik nu geen enkel risico loop en precies weet wat ik kwijt ben. Ook zijn er bij ING niet allerlei verborgen kosten.” Dat terwijl kortingen kunnen oplopen tot wel ¤ 65,- per auto per maand oftewel

¤ 780,- per jaar. Concluderend stelt ­ ichel: “Door het KHN-ledenvoordeel zijn M de prijzen scherp en voor één vast bedrag per maand hoef ik me bij ING nergens zorgen over te maken. Ideaal.”

Voor meer informatie ga naar www.ingcarleaseonline.com Log in met gebruikersnaam horeca en wachtwoord horeca1.

Gastvrijverzekerd

Goed en voordelig verzekerd! Hoeveel verdient u netto op een fles wijn? Hoeveel flessen moet u verkopen om uw verzekerings­premie te bekostigen? Via het leden­ voordeel van KHN met Gastvrij­verzekerd.nl besparen horecaondernemers al snel 20-50% besparing op de premie.

verzekeringen geregeld via Marsch Verzekeringen. Gelukkig hebben we tot dusver niets hoeven claimen, maar de polis en de risiconemer zien er goed en solide uit. In totaal bespaar ik door het ledenvoordeel van KHN ¤ 6700,00 per jaar.” Lianne Buitenhuis van Auberge ‘t Asje, Dalfsen

“Via Thoma Assurantien uit Deventer ben ik in contact gekomen met Marsh Verzekeringen. Inmiddels heb ik alle bedrijfs- en ziektekosten­

In een gesprek van één uur met een verzekeringsadviseur ontvangt u een uitgebreide risico-inventari­ satie, aanbevelingenrapport en

Magazine KHN / 02

meerkeuze offerte van vooraan­ staande verzekeraars. Ook kunt u een offerte aanvragen via de website www.gastvrijverzekerd.nl Type verzekeringen: • Brand, Bedrijfsschade en Aansprakelijkheid • Auto’s • Evenementen • Glas • Geldwaarden • Ongevallen • Rechtsbijstand

Magazine KHN / 02

17


advertentie

18

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


Ledenvoordeel

Ledenvoordeel

Misset Horeca

25% Korting met uw KHN lidmaatschap Alle KHN-leden ontvangen 25% korting op een abonne­ment Misset Horeca. Naast Misset Horeca geldt het KHN leden­voordeel 25% door­lopende korting ook voor de horeca­vakbladen Snackkoerier en Misset Catering. Misset Horeca zit elke twee weken boordevol achtergronden bij het nieuws, trends, hotspots en culinaire vakinformatie. Ook ondernemers­ informatie op het gebied van onder meer weten regelgeving, financiën en marketing leest u in het grootste horecavakblad. Misset Horeca biedt de horeca professional meer inspiratie en herkenning op het gebied van eten, drinken en slapen. Bovendien ontvangt u als abonnee de speciale edities zoals Café Top 100, Horeca Bedrijven Top 100 en Terras Top 100.

Uw voordeel • Misset Horeca, verschijnt iedere twee weken, tarief ¤ 266,45, KHN-tarief ¤ 199,84, uw voordeel: ¤ 66,62

• Snackkoerier, verschijnt iedere twee weken, tarief ¤ 164,95, KHN-tarief ¤ 123,71, uw voordeel ¤ 41,24

• Misset Catering, verschijnt 7 x per jaar, tarief ¤ 174,95, KHN-tarief ¤ 131,21, uw voordeel ¤ 43,74 Hoe profiteert u? Ga naar www.khn.nl/misset en profiteer met uw lidnummer van de ledenkorting voor nieuwe of bestaande abonnementen op Misset Horeca.  

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

19


Ledenvoordeel Horeca Energie

Bespaar tot 20% op de inkoop van energie! Als lid van KHN profiteert u van de voordelen van collectieve energie-inkoop via Horeca Energie. Horeca Energie is hét platform voor collectieve energie-inkoop, voor zowel groot- als kleinverbruikers. Door vele afnemers te bundelen, kunnen betere voorwaarden bedongen worden. Om steeds voor u een scherpe prijsstelling en gunstige voorwaarden te bereiken, onderhandelt Horeca Energie doorlopend met de leveranciers.

• een uiterst scherpe prijs; bespaar tot ¤ 5.000,• optimale contractvoorwaarden • een goede service zonder dat u er enige moeite voor hoeft te doen

Hierdoor hebt u niet te maken met lange wachttijden en kunt u een persoonlijke service tegemoet zien. Heeft u interesse? Bel dan met de Horeca Energie Servicedesk op 0342 - 477 091.

Aanmelden Voor alle vragen over aanmelden kunt u terecht bij de servicedesk van Horeca Energie. De servicedesk is een dienst van Energy Circle en wordt bemand door ervaren adviseurs, die niet alleen de energiemarkt goed kennen, maar ook alle ins en outs van het collectief.

De drijvende kracht achter Horeca Energie is adviesbureau Energy Circle BV. Door de onafhankelijkheid van Energy Circle is het mogelijk om steeds de beste leveranciers voor u te selecteren en goede afspraken te maken over de contract voorwaarden. U kunt naast inkoop bij Energy ­Circle terecht voor al uw zaken met betrekking tot energie, zoals energiezorg, geschilbeslechting, controles, EnergieAPK’s en duurzaamheid.

Koninklijke Horeca Nederland

Golf Event

Op maandag 12 september 2011 wordt het 13e Koninklijke Horeca Nederland Golf Event gehouden. Dit jaar hebben wij weer gekozen voor de Het Rijk van Nijmegen in Groesbeek, lid van Koninklijke Horeca ­Nederland. Het golftoernooi staat alleen open voor ­leden van Koninklijke Horeca Nederland, voor ons belangrijke politici, strategische alliantiepartners en relatiebureaus. Bij voldoende belangstelling vindt er ook een clinic voor beginners plaats.

Voor deelname aan de wedstrijd en de clinic wordt een bijdrage gevraagd van ¤ 75,00.

Meedoen? Wilt u meespelen, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. U kunt het inschrijfformulier downloaden op www.khn.nl of aanvragen bij het secretariaat van de afdeling beleid: y.omta@khn.nl of 0348 - 489 582.

Na afloop van de wedstrijd is er een diner waarvoor u zich bij uw inschrijving kunt opgeven. Na ontvangst van uw deelnemersformulier(en) (per deelnemer s.v.p. een formulier invullen) ontvangt u een bevestiging met verzoek tot betaling voor wedstrijd/clinic en eventueel diner.

20

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


Nationale-Nederlanden

Het gemak en de zekerheid van het Horeca Verzuimloket Peter Kruijtzer, 43 jaar, eigenaar van Grand Café Restaurant Boekmans in Dordrecht en Hoofdstuk II en Biblio in Rotterdam. Zijn compagnon runt In den Boekenkast en De Bank in Capelle a/d IJssel. Grand Café Boekmans bestaat 10 jaar, heeft een Frans-Nederlandse kaart en is met 90 zitplaatsen en 12 vaste medewerkers gevestigd in de wijk Stadspolder, naast de bibliotheek, in Dordrecht. www.boekmans.nl

‘Verzekeren is een noodzakelijk goed’, zegt Peter Kruijtzer, eigenaar van Grand Café Restaurant Boekmans in Dordrecht. ‘Met een brandschade of langdurig ziekteverzuim loop je een groot risico. Je probeert het natuurlijk altijd te voorkomen of te beperken, maar als er toch iets gebeurt, wil je de zekerheid dat er wordt uitgekeerd, zodat je bedrijf goed blijft draaien.’ Kruijtzer vertelt in dit artikel over de Nationale-Nederlanden Ziekengeld­verzekering en het bijkomende gemak (en financieel voordeel) van het Horeca Verzuimloket. Dat hij een bedrijf wilde runnen, wist hij al snel. Na de studie was het of de IT in of een eigen restaurant beginnen. De uitkomst is duidelijk; Peter Kruijtzer werd gastheer. ‘Nou dat gastheer spelen doe ik eigenlijk te weinig, want samen met mijn compagnon heb ik drie café-restaurants. Hoewel, laatst kon ik die rol weer een avondje oppakken, leuk was dat. Verder kan je zaak maanden aaneen soepel lopen en dan ineens heb je personeelswisselingen, apparatuur die kapotgaat of een langdurig zieke medewerker.’ Overzicht en gemak Volgens Kruijtzer weerhouden de fooien horecamedewerkers ervan zich vaker ziek te melden

dan strikt noodzakelijk. ‘Fooien loop je mis als je ziek thuiszit.’ Net als in de rest van de branche is het ziekteverzuim van Boekmans laag. ‘Wanneer iemand zich ziek meldt, log ik in op het Horeca Verzuimloket, vul alles online in en ga weer verder met mijn bedrijf in plaats van met de ziekteverzuimadministratie. Alles overzichtelijk en gemakkelijk op één webpagina. Ik kan niet anders zeggen dan dat het fantastisch werkt. De melding die ik doe is meteen het schadeformulier. Toen het loket er nog niet was, zag ik enorm op tegen de papiermolen die ik door moest om de verzekering aan te spreken.’ Samenwerking KHN en Nationale-Nederlanden Kruijtzer verzekerde zich bij Nationale-Nederlanden op aanraden van zijn verzekeringsadviseur. ‘Ik vind verzekeringen maar moeilijk. Dus dat

Leden-el voorde

laat ik over aan mijn tussenpersoon. Een verzekering moet uitkeren als het nodig is en een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. Nationale-Nederlanden biedt niet alleen dat… door de samenwerking van NN met Koninklijke Horeca Nederland kon ik kiezen voor het Verzuimloket. Ik heb altijd dezelfde contactpersoon, ik ben er geen nummer. Ze kennen me, vragen om welke van de drie panden het gaat en nemen de verzuimzaak over. Ik heb wel een eigen risicoperiode van twee weken, maar dat terzijde.’ Langdurig ziek Kruijtzer: ‘Tot zo’n 8 jaar geleden had ik geen langdurig zieken. Helaas hebben we er sindsdien een paar gehad. Ook dan biedt het Verzuimloket zijn meerwaarde. Ze bemiddelen, hebben sneller toegang tot bijvoorbeeld psychologen en helpen bij re-integratievraagstukken. Kortom, het wordt geregeld; zowel financieel als wettelijk zit het goed. Breuken met gips eromheen, operaties, dat snapt iedereen. Het wordt pas ingewikkeld bij psychische klachten. Als je niet weet wat een zieke medewerker nog kan of mag – terwijl er niet of op arbeidstherapeutische basis wordt gewerkt – dan zijn bepaalde privéactiviteiten soms moeilijk te plaatsen. Een gesprek met de consulent van het Verzuimloket werkt dan verhelderend. Zowel ik als mijn werknemers worden er goed begeleid en dat stelt gerust. En verder probeer ik dat wat binnen mijn twee weken eigen risico valt zelf in de gaten te houden.

Het Verzuimarrangement Het Nationale-Nederlanden verzuimarrangement is een betrouwbare partner op het gebied van inkomensverzekeringen voor de Horeca. NationaleNederlanden biedt, speciaal voor leden van KHN, een Horeca Verzuimverzekering met het NN Horeca Verzuimloket. Ook biedt Nationale-Nederlanden KHN-leden een specifiek aanbod voor WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)-verzekeringen. Ledenvoordeel De NN-Horeca inkomensverzekeringen, kennen naast een scherp tarief, dat gemiddeld 10% goedkoper is, ook een dekking die aansluit bij de Horeca CAO. Bovendien heeft u als lid van KHN de keus om naast de verzuimverzekering ook te kiezen voor het NN Horeca Verzuimloket. Het verzuim in de horeca is

Magazine KHN / 02

laag. Een resultaat om trots op te zijn. De abonnementskosten voor een aansluiting bij het NN Horeca Verzuimloket bedragen daarom gemiddeld slechts ¤ 55, - per werknemer per jaar. Een vergelijkbaar pakket van een arbodienst kost al snel ¤ 100,- per werknemer per jaar. Naast het financiële voordeel, levert uw verzuimconsulent dienstverlening op maat. Zij kent de belangrijkste oorzaken van verzuim en snapt hoe belangrijk het is om snel actie te ondernemen. Nationale-Nederlanden biedt KHN-leden voordelige inkomensverzekeringen en dienstverlening op maat. Wilt u meer informatie? Kijk op www.nn.nl bij ‘Mijn Risico’ en vraag uw verzekeringsadviseur naar onze horeca oplossingen.

Magazine KHN / 02

21


advertentie

22

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


khn verenigingsnieuws

Juridische zaken

Gevolgen ontslag op staande voet

Info & Advies

Regelmatig krijgt de afdeling Juridische Zaken een nieuw dossier binnen waarin een horecaondernemer (werkgever) een werknemer op staande voet ontslagen heeft. De gevolgen van een ontslag op staande voet voor de werknemer zijn groot: zo kan de werknemer geen aanspraak maken op een ww-uitkering en wordt in de meeste gevallen zelfs op een bijstanduitkering gekort. Het geven van een ontslag op staande voet is dan ook de zwaarste sanctie die een werkgever kan toepassen en deze wordt streng door de rechter getoetst. Zo moet hoor en wederhoor plaatsvinden, het ontslag moet onverwijld (= onmiddellijk) worden gegeven en er moet sprake zijn van een dringende reden. Kort en goed komt het erop neer dat een ontslag op staande voet zeker niet in alle gevallen rechtsgeldig wordt geacht. Om het niet op een mogelijk teleurstellende procedure aan te laten komen waarbij de ondernemer terecht wordt gewezen door de rechter, kan het in bepaalde gevallen beter zijn om de kwestie in goede banen te leiden door een minnelijke regeling te treffen met werknemer. Fixed fee Sinds kort hanteren wij voor de begeleiding van het minnelijke traject bij een ontslag (dus zonder procedure) een zogenaamde ‘fixed fee’. Dit houdt in dat wij na overleg met de ondernemer bekijken of een minnelijke regeling een betere uitkomst zou kunnen bieden dan een procedure, waarna wij in overleg treden met de wederpartij hierover. Een uiteindelijke regeling kan vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Er komt dan een einde aan de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter. Het standaardtarief dat wij hiervoor hanteren is ¤ 500,exclusief BTW. Zo weet u altijd hoeveel u kwijt bent en komt u niet voor nare (financiële) verrassingen te staan. Wij bieden voor meerdere (advies-)trajecten vaste tarieven aan als ledenvoordeel. Meer weten over de ­ inzetbaarheid van onze juristen en advocaten? Kijk op: www.khn.nl

?

Snel antwoord op uw vragen

Uit ledenenquêtes blijkt dat de afdeling Info & Advies al jaren een belangrijke reden is om lid te zijn van Koninklijke Horeca Nederland. Info & Advies is de afdeling waar u snel terecht kunt voor uw dringende juridische en/of bedrijfs­economische vragen. Veel ondernemers maken gebruik van de afdeling Info & Advies, zo ook de heer T.M. Trouwborst van restaurant Amstelfort in Uithoorn:

“Ik bel regelmatig met de afdeling Info & Advies. Zij geven mij snel het antwoord op vragen waar ik zelf geen tijd voor heb om uit te zoeken, zoals lonen van werknemers. Maar soms bel ik ook om gewoon even te sparren over of het bijvoorbeeld verstandig is om een bepaald contract af te sluiten met een bepaalde leverancier. Op de afdeling Info & Advies zitten mensen die duidelijk verstand hebben van hoe het werkt in de horeca. Ze geven me niet alleen de juridische kant van het verhaal, maar ook de praktische kant. Naast de ledenvoordelen is de afdeling Info & Advies, voor mij, een heel belangrijk onderdeel van het lidmaatschap”. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 18.00 uur telefonisch contact opnemen met de ­afdeling Info & Advies. Het telefoonnummer is 0348489411. Ook is de afdeling Info & Advies te bereiken via mail: ledenservice@khn.nl en via de chat.

Volg ons op twitter: @advieskhn.

Sonja da Graca, juriste bij KHN

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

23


khn verenigingsnieuws

Versterken en veraangenamen KHN heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de sectorvisie van Gastvrij Nederland, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Gastvrij Nederland werkt er aan dat Nederland in binnen- en buitenland bekend staat als aantrekkelijke bestemming, de quality of life op peil is en de gast centraal staat. Samen met ondernemers, overheden en andere stakeholders. De ambities beschreven in de visie sluiten naadloos aan bij het regeerakkoord en kregen tijdens de presentatie op 28 april jl brede bijval van politiek en bedrijf. Staatssecretaris Bleker (EL&I) beloofde voor 1 juni

2011 zijn reactie op de sectorvisie te geven en kondigde een Algemeen Overleg aan met de Tweede Kamerleden. Hij wil scherp kijken naar de mogelijkheden van de overheid de specifieke wensen van de sector te belonen. De Tweede Kamerleden mevr. Smeets (PvdA) en de heren Koppejan (CDA), Ziengs (VVD) en Verhoeven (D’66) reageerden instemmend op de sectorvisie. De gastvrijheidseconomie (waar de horeca een prominente rol speelt) wordt gezien als gerespecteerd gesprekspartner. De heer Wientjes, - voorzitter VNO-NCW - sprak ook zijn bewondering uit voor het resultaat van de gezamenlijke inspanning. Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland merkte op dat de betrokkenheid van de heren Bleker en Wientjes illustratief is voor

de publiek-private samenwerking van de gastvrijheidseconomie. Prioriteiten voor 2011 betreffen de aandacht voor de promotie van Nederland in het buitenland, verantwoord bezuinigen op kunst en cultuur en de beschikbaarheid van sectoromvattende kengetallen. De sectorvisie is te downloaden via www.khn.nl of www.gastvrij-nederland.nl

Horeca een moderne invulling van duurzaam erfgoed In de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam heeft staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) de EDEN award 2011 uitgereikt. De EDEN award, een Europees initiatief gericht op het stimuleren van duurzaam toerisme, ging naar de Stichting Veenhuizen.

24

Magazine KHN / 02

Ooit was Veenhuizen een dwangkolonie: Hollands Siberië. Een plek waar je niet vrijwillig heen ging. Nu is het een bezienswaardigheid. Volgens de jury heeft de voormalige dwangkolonie als beste aangetoond hoe lokaal erfgoed bijdraagt aan de identiteit van de bestemming en op welke wijze toerisme en recreatie dit erfgoed vandaag de dag een nieuwe functie hebben gegeven.

Magazine KHN / 02

Volgens staatssecretaris Bleker is Veenhuizen een terechte winnaar. “In Veenhuizen wordt serieus werk gemaakt van duurzame ontwikkeling van de gastvrijheidseconomie. Daarmee is het een prachtig voorbeeld van hoe erfgoed kan functioneren als een katalysator voor toerisme”. Veenhuizen wint met de EDEN award een geldprijs van 25.000 euro die ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van het immateriële erfgoed van Veenhuizen zoals verhalen en anekdotes. Opvallend was de belangrijke bijdrage van de horeca binnen alle genomineerde concepten. In Veenhuizen kan historisch overnacht worden. Ameland is goed voor 2.000.000 overnachtingen per jaar. In Schiedam wordt de jenevertraditie in ere hersteld en is een twintigerjaren bioscoop gerestaureerd en klaar voor een horecafunctie. In de stelling van Amsterdam bevinden zich natuurlijk ook restaurants lid van KHN en in Twente vindt je in diverse horecabedrijven ware rust, in je hoofd en om je heen. Kijk voor meer informatie op www.edenaward.nl


roken

Uitzondering Rookverbod

Eind vorig jaar heeft minister Schippers aangekondigd de kleine cafés zonder personeel van het rookverbod te zullen uitzonderen. De nVWA houdt sinds december 2010 ook al met die uitzondering rekening.

Voor meer informatie over de uitzondering van het rookverbod, en het bestellen van de rookstickers, verwijzen wij u naar de site: www.khn.nl

KHN stelt op aanvraag stickers aan leden ter beschikking Leden kunnen als het besluit van de minister in werking is getreden tot 5 stickers gratis bestellen.

Een nieuw besluit kan ieder moment in werking treden of is als dit magazine verschijnt, al in werking getreden. Om het formeel in de wetgeving ook goed te regelen moet het ‘Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten’ worden aangepast. Van het ministerie van VWS hebben we vernomen dat het nieuwe besluit klaar is en ieder moment voor publicatie in het Staatsblad kan worden aangeboden. De dag nadat het nieuwe besluit in het Staatsblad is gepubliceerd, treedt het ook effectief in werking. Let op: Op het moment dat dit blad werd gedrukt, was de datum van exacte publicatie in de Staatsblad nog niet bekend. Het kan dus zijn dat het inmiddels in werking is getreden of dat dit zeer binnenkort gaat gelden. Houd voor de meeste actuele stand van zaken onze site in de gaten.

• deze enige horecalokaliteit kleiner is dan 70m2 (als een bedrijf één horecalokaliteit heeft en de oppervlakte hiervan kleiner is dan 70 m2 dan staat dit op de Drank- en Horecawetvergunning).

De uitzondering van het rookverbod

2. Alle horecabedrijven zullen de voor het bedrijf geldende rookregel bij de ingang duidelijk kenbaar moeten maken.

Hoe ziet de uitzondering van het rookverbod er uit op het moment dat het besluit is gepubliceerd? Uitgezonderd van het rookverbod zijn horecabedrijven die: • vrijwel uitsluitend gericht zijn op het verstrekken van alcoholhoudende drank, EN • geen gebruik maken van personeel (ook geen uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, et cetera), EN • over slechts één horecalokaliteit beschikken, EN

Boetes worden verdubbeld. Alle horecabedrijven moeten sticker/bordje met de rookregel bij de toegang ophangen De regels over de uitzondering waren in feite al sinds december bekend. Nieuw zijn de volgende twee punten:

1. De boetes worden verdubbeld; Concreet betekent dat dus dat een eerste overtreding geen 300 euro kost, maar 600 euro. Deze aanpassing gaat overigens gelden 8 weken nadat het nieuwe besluit in werking is getreden;

Dus niet alleen de rookcafés moeten een sticker plakken of een bordje ophangen (met de mededeling ‘roken toegestaan’ of een duidelijk pictogram). Ook alle andere horecabedrijven moeten een sticker plakken/bordje ophangen. Maar dan met de mededeling ‘roken verboden’ of een pictogram dat dit voldoende duidelijk maakt.

KH

N

Inspirerend, Motiverend & Innoverend

On

Studiereis New York 3 t/m 9 oktober 2011 De zes sectoren van KHN organiseren een inspirerende studiereis naar New York. Bezoek samen met je collega ondernemers horecalocaties, nieuwe concepten, workshops, New Yorkers en Dutchies. voor meer informatie ga naar: www.khnontour.nl

Magazine KHN / 02

reis e i d u st Een je nietmissen! die mag

Magazine KHN / 02

To u

r


advertentie

26


column

Markant Ledenvoordeel

vaker voorlichten en ik ga regelmatig naar de horecaoverleggen in de regio, waar ik met collega-ondernemers en KHN-medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheden bespreek voor buitenfeesten en muziek maken, met zo min mogelijk

Het is best vreemd dat ik, als horecaondernemer, weliswaar lid van deze organisatie, nauwelijks weet wat KHN allemaal doet en kan doen.

overlast voor de buurt. KHN kan erg veel doen voor een ondernemer, zo heb ik ontdekt, en dus heb ik vorige week besloten me daarin te gaan verdiepen. Ik begon met een bezoekje aan www.KHN.nl, het was de allereerste keer dat ik deze site bezocht, maar zeker niet de laatste. Wat een berg informatie. Ik klikte eerst op ‘ledenvoordelen’ (logisch toch?) en zag een behoorlijke lijst van bedrijven. Ik heb ze eerlijk gezegd niet stuk voor stuk gelezen, maar het zijn er in ieder geval veel meer dan ik ooit geweten heb. Ik ben zo’n typische site-bezoeker met weinig tot geen geduld en wil eigenlijk alles in één oogopslag zien en begrijpen, dus heel veel tijd heb ik er nou ook weer niet aan besteed. Maar de volgende keer ga ik er echt voor zitten, heb ik me voorgenomen. Ik denk dat ik schrik van de mogelijkheden die KHN

De laatste tijd ben ik meer

biedt. “Waarom ben ik dan eigenlijk lid geworden?” vraag

dan vroeger geïnteresseerd in

ik me af? Het antwoord is natuurlijk omdat ondernemers

Koninklijke Horeca Nederland

samen veel meer kunnen bereiken dan alleen.

(KHN); dat komt natuurlijk door de verkiezing tot Meest

Sommigen van u zullen wel denken: wat een promotie-

Markante Horecaondernemer

column voor KHN! Maar ik kan u eerlijk zeggen dat mijn

en de leuke ontmoetingen met

KHN-ogen echt nu pas geopend zijn. Terwijl KHN toch veel

de bestuurders en medewerkers

aan publiciteit deed en doet, maar op de een of andere

van KHN. Maar het is best

manier heeft die mij nooit bereikt. Ligt dat aan mij? Of ligt

vreemd dat ik, als horecaonder-

dat aan de manier van communiceren van KHN? Ben ik een

nemer, weliswaar lid ben van

uitzondering of herkennen meer ondernemers dit? Ik weet

deze organisatie, maar eigenlijk

natuurlijk wel dat, als ik alle (vak)bladen zou lezen die op

nauwelijks iets weet over wat KHN

mijn bureau terecht komen en alle websites zou bezoeken

allemaal doet en kan doen. Tot

die mij aanbevolen worden, ik geen tijd meer heb om uit m’n

voor kort wist ik eigenlijk niet veel

bureaustoel te komen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

meer dan dat ze onderhandelingen

Er is kennelijk informatie genoeg, maar het bereikt mij niet.

voeren met de vakbonden over de horeca-cao en dat leden

Hoe kan ik dat veranderen? Mij meer bezighouden met KHN?

korting krijgen bij Buma/Stemra. Best raar, maar ik begrijp

Andere prioriteiten stellen? Laat ik er eens een paar dagen

wel hoe het komt.

over na denken, misschien krijg ik een ingeving...

Ik hoef u niet uit te leggen wat een horecaondernemer allemaal te doen heeft, zeker in deze tijd, waar we keihard moeten werken om de omzetten en resultaten gezond te houden. En toch is dat nou juist de reden om me iets meer te verdiepen in wat KHN voor een ondernemer kan betekenen. Zo bellen medewerkers van mijn afdeling personeelszaken

Ad Janssen Meest Markante Horecaondernemer 2011

vaker naar de afdeling Info & Advies om informatie in te winnen; KHN geeft dan advies en uitleg. Ook laat ik mezelf

@adjanssen

Magazine Magazine KHN KHN / 02

Magazine KHN / 02

Magazine Magazine KHN KHN / 02

Magazine KHN / 02

27


Label voor fietsvriendelijke horeca en logies populair

Welkom aan de gast én zijn fiets Goede horeca- en overnachtings­­locaties zijn belangrijk voor fietsers. Om fietsvriendelijke etablissementen te kunnen vinden, heeft de Stichting Landelijk Fietsplatform het kwaliteitslabel Fietsers Welkom! uitgegeven. In een paar maanden tijd hebben al bijna vijfhonderd horecaondernemers zich aangemeld.

“Fietsen is niet alleen een kwestie van opstappen, maar vooral ook van afstappen”, zegt Leon Hoogsteen, marketingcoördinator bij het Landelijk Fietsplatform en projectleider van Fietsers Welkom!. “Fietsers hebben niet alleen plezier in de tocht die ze maken, maar willen onderweg ook op een leuke en geschikte plek kunnen koffiedrinken, lunchen of overnachten. Daarom is het belangrijk te weten waar dat fietsvriendelijk kan.”

Koffie met appeltaart Fietsvriendelijk betekent onder meer: in de buurt van belangrijke fietsnetwerken, met gratis oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen, een afsluitbare fietsenstalling voor gasten die blijven overnachten, met bandenplakset en EHBO-trommel en – niet onbelangrijk – open vanaf 11.00 uur. “Sommige daghorecagelegenheden in ons land zijn alleen ’s middags open”, zegt Hoogsteen. “Voor dagtochtfietsers niet zo geschikt, want die beginnen vaak vroeg aan hun

28

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

‘Met het label Fietsers Welkom! weten fietsers in het hele land waar ze aan toe zijn’ tocht en willen in de loop van de ochtend ergens terechtkunnen voor koffie met appeltaart.” Het Landelijk Fietsplatform lanceerde het kwaliteitslabel op 1 januari van dit jaar. Dat gebeurde mede op initiatief van de sector Vrije Tijd binnen Koninklijke Horeca Nederland. In de eerste vier maanden vroegen al een kleine vijfhonderd horecaondernemers het label aan. Fietsliefhebbers kunnen de betreffende hotels en restaurants onder meer vinden via www.allefietserswelkom.nl.


fietsers welkom!

Eigenaar Gerlof Bleeker van Hotelrestaurant Ie-sicht aan de Wijde Ee in het Friese Oudega (bij Drachten) heeft sinds kort het Fietsers Welkom!-label

Wildgroei Een label voor fietsvriendelijkheid is niet nieuw, maar totnogtoe waren er diverse labels in omloop. “Er dreigde wildgroei te ontstaan, terwijl uniformiteit van groot belang is”, zegt Hoogsteen. “Dan weten fietsers in het hele land waar ze aan toe zijn.” België en Duitsland hebben vergelijkbare labels voor fietsvriendelijke horeca, respectievelijk onder de noemer ‘Fietsvriendelijk logies’ en ‘Bed and Bike’. Nederland heeft voor een eigen naam gekozen, omdat daghoreca voor Nederlandse fietsers minstens zo belangrijk is als overnachtingsplaatsen voor meerdaagse fietstochten.

Natte kleding geen probleem Horecaondernemers die het label Fietsers Welkom! willen voeren moeten aan diverse criteria voldoen, die enigszins verschillen voor daghoreca, logies en campings. Voor

daghoreca geldt onder meer dat het restaurant op maximaal 1 kilometer afstand moet liggen van de landelijke fietsknooppuntenroute of de Landelijkse Fietsroutes (‘LF-routes’), dat natte kleding geen probleem mag zijn, dat er fietskaarten ter inzage of te koop zijn en dat bidons gratis met water gevuld mogen worden. Horecagelegenheden die logies bieden, moeten daarnaast een afsluitbare fietsenstalling hebben en ook onderdak geven voor één nacht. Hoogsteen: “Voor vakantiefietsers is belangrijk dat ze na één overnachting hun tocht kunnen vervolgen. Dat is niet bij alle hotels mogelijk; soms kun je alleen voor meerdere nachten boeken. Met Fietsers Welkom! brengen we juist die bedrijven in kaart die deze service wel bieden.” Horecaondernemers betalen het eerste jaar 75 euro voor het Fietsers Welkom!-label. Daarna is de jaarlijkse bijdrage 50 euro. “Een kostendekkende bijdrage”, zegt

Magazine KHN / 02

>

Magazine KHN / 02

29


advertentie

30

Magazine Magazine KHN KHN / 02

Magazine KHN / 02


fietsers welkom!

‘Dagtochtfietsers beginnen vaak vroeg aan hun tocht en willen in de loop van de ochtend ergens terecht kunnen voor koffie met appeltaart’

>

Hoogsteen. De horecagelegenheid krijgt voor het instapbedrag onder meer een gevelbordje met de tekst Fietsers Welkom!

Ontbijt met fietskaart op tafel Hotel-restaurant Ie-sicht aan de Wijde Ee in het Friese Oudega (bij Drachten) heeft sinds kort het Fietsers Welkom!label. “Wij zijn een prachtige uitvalsbasis voor fietsers, midden in de provincie, met veel water om ons heen en diverse pontjes waar je met de fiets op kunt”, zegt eigenaar Gerlof Bleeker. Het hotel-restaurant krijgt dan ook veel fietsers over de vloer. Bleeker: “Variërend van mensen die even een uurtje fietsen tot mensen die bij het ontbijt om 8 uur ’s ochtends de kaart uitspreiden op tafel.” Bleeker verwacht dat het fietsvriendelijke label nog meer fietsers zal trekken. “We waren al een oplaadpunt voor

Tekst Berber Bijma Beeld ???

Meer ledenvoordeel op fietsgebied KHN-leden komen in de nieuwste fietsroutekaarten van Falk goed in the picture. De kaartenuitgever heeft langs de fietsroutes alle KHN-adressen aangegeven met het bekende pictogram van een koffiekopje. “Een fietser die dat pictogram ziet, weet dus automatisch dat hij te maken heeft met een KHN-bedrijf”, zegt Marcel Vugts, inkoop- en productmanager bij KHN. De kaarten worden verkocht bij VVV’s of bij horecabedrijven langs de routes. In dat laatste geval kan de ondernemer er dus ook nog iets aan verdienen. KHN werkt aan meer plannen om fietsers aan de horeca te verbinden, laat Vugts weten.

elektrische fietsen, maar met dit label stralen we nog meer uit: wij hebben ook oog voor uw fiets. Vooral voor hotelgasten met een elektrische fiets is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de fiets ’s nachts binnen kan staan. Verder hebben we fietsverhuur vanuit het hotel geregeld, zijn er diverse fietsarrangementen en uiteraard hebben we fietskaarten en routebeschrijvingen.”

Verschillende doelgroepen Bleeker vindt het belangrijk ruchtbaarheid te geven aan het fietsvriendelijke karakter van zijn hotel-restaurant, maar wil dat ook weer niet te véél doen. “We willen niet de naam krijgen van fietshotel. Wij zijn een hotel-restaurant dat alle markten bedient, bijvoorbeeld ook zakenlui. Als je op je website en in andere pr-uitingen de indruk wekt dat het hier altijd bomvol fietsers zit, stoot je zakenmensen af.” Leon Hoogsteen denkt dat de angst voor een eenzijdig fietsimago ‘misschien wat koudwatervrees’ is. “Je moet naar je verschillende doelgroepen toe verschillend communiceren. Op de eigen website gebeurt dat vaak met tabbladen voor onder meer fietsers en zakenmensen. Verder zoeken fietsliefhebbers vooral via fietssites naar geschikte adressen en daar kijken je andere doelgroepen toch niet op. Op die websites is het dus heel goed als je je als fietsvriendelijk profileert.”  

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

31


khn verenigingsnieuws Samenwerkingsverbanden

Horeca Ondernemers Adviseurs:

Haal meer rendement uit uw zaak

De Horeca Ondernemers Adviseurs van KHN onder­ stunen ondernemers bij de bedrijfs­voering van hun horeca­gelegen­­heid. Haalbaar­heids­­ onderzoeken, begeleiding bij aan- en verkoop, voeren van onderhande­lingen met verhuurder tot begeleiding bij de inschrijv­ing op nieuwe projecten, waarde­bepaling en rende­ments­­ verbetering. Deze laatste dienst van de adviseurs staat de laatste twee jaar sterk in de belangstelling vanwege de tegen­vallende economische ontwikkelingen. Café-restaurant Huis met de Pilaren uit het Noord-Hollandse Bergen: “Onze eerste kennismaking met Horeca Ondernemers Adviseurs was voor een waardebepaling omdat één van de vier vennoten ging uittreden”, zegt Ad Besseling, één van de drie eigenaren. “Alhoewel het ons in eerste instantie niet slecht uitkwam dat ons bedrijf laag gewaardeerd werd vanwege de te betalen uitkoopsom heeft het ons wel aan het denken gezet”. De link tussen rendement en waarde was gelegd en op verzoek van de vennoten is in een aantal sessies gewerkt aan de kostprijscalculatie, reductie overige kosten en het vernieuwen van het interieur. Zo lag de drempel onnodig hoog door de volledig ingedekte tafels, dit viel niet bij iedereen in de smaak en paste niet bij het laagdrempelige karakter van het bedrijf. Het advies van de bedrijfsadviseur heeft het bedrijf geen windeieren gelegd aldus Ad Besseling: “we koersen af op een besparing op de inkoopkosten van meer dan € 50.000,-- per jaar en na een omzetplus in 2010 liggen we op koers om dit jaar € 100.000,-- te plussen qua omzet: een hogere winst per vennoot en de verkoopwaarde van onze onderneming is fors toegenomen. We doen het zelf, maar hadden niet zonder de prikkel van de adviseur gekund, een echte aanrader”. De genoemde verbeteringen zijn het gevolg van een adviestraject dat circa € 1.500,-- gekost heeft, dit bedrag wordt jaarlijks meer dan 40 keer terugverdiend!

32

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

KHN verzorgt secretariaat van uw vereniging In de horeca zijn veel groepen bedrijven die zich landelijk hebben gebundeld in een vereniging. Zo werken erkende pannenkoeken­restaurants samen, maar ook eind­verantwoorde­ lijken in de Food & Beverage en bowlingexploitanten. KHN verzorgt voor tien samenwerkingsverbanden het secretariaat. Daarmee neemt KHN tijdrovend werk uit handen van de bestuurders die daardoor weer toekomen aan het werkelijk besturen en meer tijd houden voor hun eigen bedrijf.

een groot netwerk die de ins en outs in de horeca kent. U zit dicht bij het vuur. Alle informatie is makkelijk bereikbaar • U krijgt een eigen telefoonnummer. • Tijdens werkdagen is altijd iemand op het secretariaat aanwezig. • Indien alle leden van uw samenwerkings­verband lid zijn van KHN ontvangen uw leden 25% korting op het lidmaatschap van KHN, • Behoud van uw eigen identiteit (eigen telefoonnummer, briefpapier, drukwerk, website) • Bestuurders kunnen zich bezighouden met besturen (en hun eigen bedrijf)

Wat kan het secretariaat voor uw vereniging of stichting doen? • Telefoon beantwoorden • Verzorgen van mailingen en nieuwsbrieven • Samenstellen van beleids-, activiteitenplan en begroting • Centrale postverwerking • Bijhouden website • Financiële administratie en ledenadministratie • Notuleren tijdens Ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen • Voorbereiden vergaderingen, acties voortvloeiend uit de vergaderingen afhandelen • Voorbereiden bijeenkomsten en activiteiten • Promotionele ondersteuning

De taken die het secretariaat voor ­samenwerkingsverbanden uitvoert, worden van te voren vastgelegd. Uiteraard begroten wij samen met de verantwoordelijke personen jaarlijks het aantal uren dat we denken te moeten gaan besteden en zorgen er voor dat de uren binnen deze grenzen blijven.

Voordelen van het onderbrengen bij KHN: • De kosten per uur zijn relatief laag • Aangesloten bij een organisatie met

Meer informatie over het uitbesteden van uw secretariaat, kijk op: www.khn.nl en zoek op ‘samenwerkingsverbanden.


khn verenigingsnieuws

sector Fastservice

McDonald’s Kampen Duurzaamste Fastservice Bedrijf 2011 McDonald’s Kampen is het Duurzaamste Fastservice Bedrijf 2011. Uit handen van Peter Vos, winnaar van de eerste editie van Ambassadeur van de Verkiezing, werd de prijs overhandigd. De bekendmaking vond plaats tijdens een slot-event van de Verkiezing in The Beach in Aalsmeer. “Vanaf de bouw is met alles rekening gehouden, van milieubesparende maatregelen als energie- en waterverbruik tot het werken aan het opleidingsniveau van de medewerkers. De laatste technieken van energiebesparende maatregelen zijn geïntegreerd, zoals een afzuigsysteem dat luchtafvoer regelt op basis van het CO2-gehalte, vergaande water-

besparing in de sanitaire voorzieningen en een warmte-terugwinsysteem. Buiten is het schoon en er staan overal indrukwekkende afvalbakken. Maar het bedrijf gaat verder: zo wordt er nu een half jaar na de opening nagedacht over (nog) betere milieubesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van nieuwe verlichting op basis van de laatste LEDtechnieken. Ook op het gebied van personeelsontwikkeling zijn er voor alle medewerkers op verschillende niveaus opleidingsmogelijkheden.” De categorie-winnaars In de categorie Personeel won De Viersprong in De Rips. Antonio’s Eethuys Cafetaria uit Bunschoten-Spakenburg ging met de eer strijken in de categorie schoonste bedrijf naar huis. De

prijs voor de categorie Duurzaamste Bedrijfsvoering ging ook al naar McDonald’s in Kampen. En de aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Fons Hof Lunchroom uit Haarlem. Alle bedrijven en ondernemers zijn ware ambassadeurs van de veelzijdige fastservicebranche. De Verkiezing Duurzaamste Fastservice Bedrijf 2011 De Verkiezing is een initiatief van Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland en Depa. De partners in de Verkiezing zijn McCain, Ad van Geloven, FrieslandCampina, Fastfood Opleidingen en de coördinatie wordt verzorgd door ISMC.

sector Chinese Ondernemers

Vacaturebank op de sectorsite Chinese Ondernemers Sinds maart 2009 kunnen leden op de sectorpagina gratis een personeels­ advertentie plaatsen. Deze procedure is verplicht wanneer u een werk­vergunning voor een kok uit China bij UWV aanvraagt. Zo toont u aan dat u uw best doet om personeel in Nederland te werven. Kostenbesparing Gemiddeld kost een personeelsadvertentie ¤ 250,-. Maar als lid kost het u helemaal niets om deze advertentie op onze sectorsite te plaatsen. Momenteel zijn er 948 advertenties

geplaatst, waarvan 191 in de gelopen drie maanden. De sector heeft dus in deze periode een kostenbesparing van ruim ¤ 47.750,- voor haar leden gerealiseerd. Gratis advertentie op sectorsite Wilt u ook een werkvergunning voor een kok uit China aanvragen? Profiteer van uw lidmaatschap door de personeelsadvertentie gratis op de sectorsite te plaatsen. Om op de vacaturesite in te loggen, dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. De gebruikersnaam is uw lidnummer en het wachtwoord is uw postcode met hoofdletters en spatie.

Verder kunt u op de sectorsite twee voorbeeldbrieven vinden over het TWV-gat. Het TWV-gat is ontstaan doordat koks uit China door de procedure structureel enkele weken of maanden later in Nederland aankomen en in diensttreden dan de afgiftedatum van de TWV. Indien dit het geval is kan de werkgever om verlenging vragen van de TWV. Om u erbij te helpen, heeft de sector de heer Aad Boutens van Countus Accountants gevraagd om twee modelbrieven te maken. De ene is voor het aanpassen van de eerste ingangsdatum, terwijl de tweede bedoeld is om de periode van de diverse tewerkstellingsvergunningen te laten aansluiten.

33


advertentie

34

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


Ledenvoordeel

Gert Jan Foppen werkt al 28 jaar bij het Dolfinarium in Harderwijk. Sinds zes jaar houdt hij zich bezig met het voorkomen van alles wat dier, bezoeker en personeel in gevaar zou kunnen brengen. Welke rol speelt het leden­ voordeel van Ajax Chubb hierin?

Tekst: Marike Ooms Fotografie: Roland van den Eijnden

‘Veiligheid is bij Dolfinarium veel meer dan iets wat noodzakelijk is’ Tot 40 procent korting bij Ajax Chubb Varel

“Een aanzienlijke rol, onze relatie met Ajax Chubb en KHN gaat al jaren terug. Dit park telt maar liefst 150 bluseenheden en die moeten regelmatig gecontroleerd worden. Wil je dit doen, dan moet je het bedrijf kennen en alle protocollen, mensen en dieren die daarbij horen. Wij werken al jaren met dezelfde servicemonteur van Ajax Chubb en dat is heel prettig. Het is onmogelijk hem bij iedere controle te begeleiden, gelukkig weet hij precies hoe het hier werkt.”

Brandblusmiddelen, BHV-trainingen en beveiligings­oplossingen. Met de veiligheids­ oplossingen van Ajax Chubb Varel beperkt u de risico’s tot een minimum en voldoet u aan de wettelijke eisen. Als lid van KHN profiteert u bovendien van een aanzienlijk ledenvoordeel.

Veiligheid en geld “Bij ons is brandveiligheid veel meer dan iets noodzakelijks. Op een topdag hebben we zo’n 11.000 bezoekers. Veiligheid is dus een heel belangrijk aspect waar iedere werknemer in getraind wordt. Ajax Chubb verzorgt dit soort trainingen, maar omdat wij zo’n groot en specialistisch bedrijf zijn, verzorgen wij ze zelf. Naast veiligheid speelt uiteraard ook geld een rol. Door het klimaat in het Dolfinarium zijn blusapparaten sneller dan normaal aan vervanging toe. Dat betekent dus een kortere looptijd met enorme bijbehorende kosten. Door de 40 procent korting die wij van ons ledenvoordeel op de blusapparaten krijgen is de prijs van een keuring vrijwel gelijk aan die van vervanging. Daarom schaffen we altijd nieuwe apparaten aan. De oude gebruik ik om het personeel te trainen.”

Kijk, vergelijk en profiteer: www.khn.nl/ledenvoordeel

Ledenvoordeel

Nooit grote calamiteiten “Bluseenheden zijn vooral te vinden in de horecagelegenheden. Dat zijn risicolocaties, denk maar aan frituurpannen en gasfornuizen. Medewerkers daar zijn er dan ook in getraind een beginnende brand in de kiem te smoren. Mocht het toch misgaan, dan hebben we altijd nog speciale vetblussers, blusdekens, poederblussers en brandslangen. We zijn op alles voorbereid, van grote calamiteiten is nooit sprake.”

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

35


De plaatselijke veertien- en vijftien­jarigen beheersten het vervalsen van identiteits­bewijzen tot in de puntjes. Aan die kunde hebben ze echter niets meer sinds Van Broekhoven een ID-checker van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) uitprobeert. Naar zijn volle tevredenheid: “Dat apparaat werkt perfect!”

Discotheek-eigenaar Jeroen van Broekhoven over de ID-checker:

‘Mijn portiers willen nooit meer zonder!’ et k hrdeel o o Ziedenvoo le p de ina o pag re d an e

Ledenvoordeel

36

Magazine KHN / 02

Korting op cursus VAS Horecaondernemers kunnen via Koninklijke Horeca Nederland 10 procent korting krijgen op de cursussen Sociale Hygiëne en BHV en 50 procent op de 2-learning module Verantwoord Alcohol Schenken (VAS) van de Stichting Horeca Onderwijs. Meer weten over de verschillende cursussen? Ga naar: www.verantwoordalcoholschenken.nl

Magazine KHN / 02

In de wijde omtrek is niet zo’n grote discotheek te vinden als de Fox van Jeroen van Broekhoven in Stadskanaal. Hij heeft een goede naam in de regio en dat wil hij graag zo houden. Dus voert hij een verantwoord beleid: zijn personeel is goed op de hoogte van de gevaren van alcohol en jongeren onder zestien komen er niet in. Bij de deur van de Fox hangt een kaartlezer met een beeldscherm ernaast. Met een gevonden kaart demonstreert een van de portiers hoe het werkt. De naam en de leeftijd van de zeventienjarige eigenaresse van de kaart verschijnen in beeld en het scherm kleurt blauw: opgepast, geen sterk alcoholische dranken. De kaart van een twintigjarige levert


ID-checker

ID-checker met korting een groen scherm op. Als je de kaart van een vijftienjarige door de kaartlezer zou halen, krijg je een rood scherm: de eigenaar van die kaart kan rechtsomkeert maken.

Bankpasjes met kleurenkopie

Wennen op een vriendelijke manier Het apparaat hangt er nu acht weken. Van Broekhoven: “Eerst controleerden we het steekproefsgewijs, vooral de twijfelgevallen, maar met de week werd de controle strenger en nu controleren we al 95 procent van de

‘Toen we op een avond zeven valse identiteitskaarten hadden ­ingenomen, was ik er klaar mee en heb ik het probleem aangekaart bij KHN’ mensen. Zo kunnen de bezoekers er op een vriendelijke manier aan wennen. De meeste 20-plussers vinden het wel een prettig systeem. We zijn nu bezig om de software uit te breiden, zodat we het ook als toegangssysteem kunnen gebruiken. Je kunt dan kaarten blokkeren van mensen die voor bepaalde tijd niet meer welkom zijn.”

Teenage party’s Het was niet eens dat die paar veertien- en vijftienjarigen die binnen wisten te komen voor veel overlast zorgden. “Er is een groot probleem met alcoholgebruik onder die groep jongeren, maar om de alcohol was het hen niet te doen, ze wilden gewoon binnenkomen.” Toch wil Van Broekhoeven hen niet toelaten. “Mijn gevoel zegt dat ik dat niet moet doen. Ze zijn wel welkom op de speciale teenage party’s;

Koninklijke Horeca Nederland biedt horeca­ondernemers maximaal tien procent korting aan op de aanschaf van een ID-checker. Eventueel kunnen ondernemers de investeringen van ongeveer 900 euro terugverdienen door de checker te koppelen aan een polsbandjessysteem waaraan het personeel kan zien in welke leeftijdscategorie een bezoeker valt. De ID-checker slaat geen gegevens op in verband met de privacywetgeving.

Ledenvoordeel

daar schenken we helemaal geen alcohol. Maar dan zie je weer kinderen die hebben zitten voordrinken.”

Niet stoer Onder de groep jongeren boven de zestien ziet Van Broekhoven minder problemen met alcohol. “Ik heb niet het gevoel dat het voor zeventien-, achttienjarigen nog steeds stoer is om overgevend boven het toilet te hangen.” Toch voert Fox een verantwoord alcoholbeleid. “Eind 2009 heb ik besloten dat ik minder artiesten wilde en meer gezelligheid. We steken ons geld nu vooral in cursussen voor het personeel, onder andere in de e-learning module Verantwoord Alcohol Schenken. Het gaat om bewustwording. Het is een simpel testje, maar mijn medewerkers denken nu wel

‘Mijn medewerkers denken nu extra na over hoeveel alcohol je iemand eigenlijk kunt schenken’ extra na over hoeveel alcohol je iemand eigenlijk kunt schenken. En wat gebeurt er als iemand te veel gedronken heeft, wat is daar de schade van? Ik hoor mijn medewerkers nu regelmatig discussiëren over hoe je een dronken bezoeker aanpakt die nog een biertje bestelt.”

Magazine KHN / 02

Tekst: Christina Schoneveld Fotografie: Gijs Bekenkamp

Voorheen had die vijftienjarige misschien geprobeerd zijn ID-kaart te vervalsen. Eigenaar Jeroen van Broekhoven: “Dat gebeurde steeds vaker en de vervalsingen werden steeds beter. We moesten de kaarten bijvoorbeeld uit de portemonnees gaan halen om te controleren of er niets overheen geplakt was. Vaak waren het bankpasjes met daaroverheen een kleurenkopie, en die zijn tegenwoordig zo goed, dat zie je niet. Op een avond hebben we zeven van die valse identiteitskaarten ingenomen. Toen was ik er klaar mee en heb ik het probleem aangekaart bij KHN. Zij zeiden dat ik een ID-checker kon testen. Het werkt perfect; mijn portiers willen niet meer zonder.”

Magazine KHN / 02

37


advertentie

38

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


uniek logeerconcept

S Slapen onder de sterrenhemel (maar dan zonder insectenellende...)

Landelijk logeren kan in Nederland waarschijnlijk nergens landelijker dan op Erfgoed Bossem in het Twentse Lattrop-Breklenkamp. Gasten hebben de keuze uit een verblijf in een van de boerderijkamers, een safari lodgetent, op de mini-camping of in een sterrenkubus. Dat laatste - een kubus waarin je vanuit je bed naar de sterrenhemel kunt kijken - is uniek in Nederland.

Het is dat je een paar duidelijke borden tegenkomt die verwijzen naar Erfgoed Bossem, anders zou je de boerderij zo voorbij rijden. En dat is ook de charme van dit landelijke logeerparadijs. De afgelegen ligging, de prachtige natuur en... het feit dat dit de donkerste plek van Nederland is. Niet voor niets ligt op een goeie steenworp afstand de sterrenwacht.

Perfect logeerconcept Dennis Rerink en Annette Rerink-Van Gaalen met hun twee kinderen

Dit unieke gegeven zette eigenaren Dennis en Annette Rerink aan het denken over een mogelijkheid om gasten optimaal van de sterrenhemel te laten genieten. Na enig rondstruinen op internet stuitten ze

op het perfecte logeerconcept: de sterrenkubus. “Sinds kort hebben we er acht staan”, vertelt gastheer/boer Dennis Rerink. “De gasten zijn er heel enthousiast over en we merken dat het kijken naar de sterren ook een band schept. Het is misschien een beetje te vergelijken met het oude kampeergevoel, waarbij je allemaal dezelfde ervaring deelt. Als gasten het leuk vinden, vertel ik iets over welke sterren en planeten er te zien zijn en hoe ze die kunnen herkennen.” Grijnzend: “Maar we hebben ook al klachten gehad. Tijdens de meivakantie was het volle maan, waardoor de sterren niet goed te zien waren. Tja, dat is overmacht.”

De afgelegen ligging, de prachtige natuur en... het feit dat dit de donkerste plek van Nederland is – dat is de charme van dit landelijke logeerparadijs Internationaal De kubussen blijken echte kubussen te zijn, van 3x3x3 meter. Aan de rechterwand bevinden zich een kitchenette, een toilet, een douchecel en een smalle kast met daarin een heuse telescoop. Tegen de achterwand staat een comforta- >

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

39


>

bele tweezitsbank. Een verrijdbare trap leidt naar boven, naar de hoogslaper, met daarboven in het dak een transparante ronde koepel. Hier heb je ’s nachts inderdaad een fantastisch zicht op de sterrenhemel. Maar dan zonder de insectenellende van het buiten slapen.

Elke zaterdag­avond kunnen gasten hier aan de grote tafel genieten van een table d’hôte “We willen dit logeerconcept ook op andere plaatsen uitrollen”, aldus Dennis Rerink. “Niet in Nederland, maar in Duitsland en België. We zijn nog op zoek naar geschikte locaties en partners om mee samen te werken en denken daarbij aan een franchiseconstructie. Wie interesse heeft, is van harte welkom om zich bij ons te melden.”

40

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

Vlees uit eigen stal Erfgoed Bossem is altijd een boerderij geweest. Dennis is de vijfde generatie Rerinks die er woont en werkt. Toen hij en zijn vrouw in 2006 het bedrijf van zijn ouders overnamen, bestond het uit een stierenmesterij en een minicamping waar men kon ‘kamperen bij de boer’. De mini-camping mocht blijven, maar Dennis en Annette wilden hun gastvrijheid graag uitbreiden. In eerste instantie werd daarvoor het originele boerenhuis met de deel verbouwd. Er kwamen zeven boerderijkamers met badkamers die (op de benedenverdieping) toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en een enorme gemeenschappelijke ruimte. Door het vuur dat op koudere dagen in de enorme haard wordt gestookt, ruikt het er heerlijk rokerig.

Viergangendiner met streekproducten Elke zaterdagavond kunnen (ook niet-logerende) gasten hier aan de grote tafel genieten van een table d’hôte. Het viergangendiner bestaat voor een groot deel uit streekproducten, waaronder ‘vlees uit eigen stal’. Want Erfgoed


Erfgoed Bossem biedt: • 8 sterrenkubussen • 6 safari lodges • 7 boerderijkamers • SVR Minicamping • table d’hôte op zaterdagavond • ontbijt in de boerderij of aangeleverd in een mand • ook voor zakelijke gasten

Sterk en zeldzaam vee De Brandrode Runderen die Dennis en Annette houden, zijn een sterk, maar zeldzaam geworden Hollands ras. Ze leveren vlees van hoge kwaliteit. De kalveren mogen bij de moeder zogen en alleen de ossen worden na twee jaar geslacht. In die twee jaar hebben ze wel lekker buiten kunnen lopen en mogen grazen in onder meer weilanden van Natuurmonumenten. Dennis wijst naar twee stukken vlees die hoog boven de bar in de openbare ruimte hangen. Rosbief. “Er hing ook droge worst, maar die is in de meivakantie al door de gasten ‘opgekocht’. Omdat veel mensen tegenwoordig niet meer weten waar hun voedsel vandaan komt, vertel ik onze gasten over onze Brandrode Runderen, hoe ze worden geslacht en wat we ervan

maken. We zijn op dit moment nog geen biologisch bedrijf, maar daar werken we wel naartoe.”

Totaalbeleving We nemen nog even een kijkje in een van de sfeervolle, ruim bemeten (9x5 meter!) safari lodgetenten. Ze zijn voorzien van alle gemakken. Vooral het houten bad (“dat houdt het water lekker lang warm”) ziet er aanlokkelijk uit. Buiten de tent vliegen tientallen zwaluwen af en aan naar de beek, op zoek naar modder om hun nestjes mee te bouwen. “Sommige mensen worden ’s morgens wakker van het geluid van de vogels”, grinnikt Dennis. “Luxe-problemen noemen we dat. Wij willen onze gasten niet alleen een bijzondere logeerplek bieden, maar een totaalbeleving. Omdat de meeste ‘ingrediënten’ daarvoor hier van nature aanwezig zijn, gaat dat bijna vanzelf.” Erfgoed Bossem (Dennis Rerink en Annette Rerink-Van Gaalen) Dorpsstraat 7, 7635 NA Lattrop-Breklenkamp 0541-22 13 92 info@bossem.nl www.bossem.nl

Magazine KHN / 02

tekst: Monique Lubbers beeld: Chris van Asselt

Bossem is behalve een bijzondere plaats om te logeren ook nog steeds een rundveehouderij. “Ik moest een paar weken geleden tijdens de table d’hôte ineens naar de stal, vanwege de geboorte van twee kalveren. Dat was ook voor de gasten heel leuk om mee te maken. Iedereen kwam kijken.”

Magazine KHN / 02

41


advertentie

42


advertentie

43


khn verenigingsnieuws

De gezonde sportkantine Binnen het Convenant Gezond Gewicht werken diverse partijen samen om overgewicht te verminderen. Een van de aandachtspunten is het aanbod van voeding in sportkantines. Doel is om sporters en toeschouwers in staat te stellen om ook in de sportkantine de gezonde keuze te maken. Na de gezonde schoolkantine en de gezonde bedrijfskantine staan nu ook de sportkantines volop in de aandacht. De sportkantines zijn onlosmakelijk verbonden met sport en beweging maar ook met een negatief imago als het om het, veelal calorierijke, voedselaanbod gaat. KHN en NOC*NSF werken binnen het Convenant Gezond Gewicht samen om sportkantines te stimuleren om het voedselaanbod gezonder te maken. De insteek is

niet om het aanbod van zoete, zoute en vette producten geheel uit te bannen. De aanpak kent twee kanten. Enerzijds wordt ingezet op het verbeteren van het huidige voedselaanbod. Denk hierbij aan het gebruik van vloeibaar frituurvet, het zo min mogelijk toevoegen van zout, het inkopen van vergelijkbare producten met een betere samenstelling en het aanbieden van diverse portiegroottes. Daarnaast is er aandacht voor het aanbieden van voedsel dat beter past in een gezond voedingspatroon. Voorbeelden hiervan zijn smoothies, snoeptomaatjes en bakjes fruit.

sportkantines. Hierbij wordt zowel gekeken naar het huidige aanbod als de mogelijkheden om het aanbod aan te passen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een actieplan opgesteld.

KHN en NOC*NSF voeren momenteel een inventariserend onderzoek uit naar het aanbod van voeding in

sector Drankverstrekkende bedrijven

Auteursrechten, een overzicht Voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van beeld­ materiaal, buiten de huiselijke kring, heeft u als ondernemer toestem­ming nodig van de auteurs, de tekstdichter, componist en alle andere recht­ hebbenden die vallen onder het intellectuele eigendoms­recht. De wetgever heeft in de auteurswet vastgelegd dat de minister van Justitie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stichtingen of verenigingen kunnen aanwijzen die de belangen van de rechthebbende moeten bewaken. Zo hebben de drankverstrekkers te maken met collectieve belangenbehartigers als Buma/Stemra, Sena en Videma. Naast de collectieve belangenbehartigers zijn er ook leveranciers die auteursrechtelijke beschermd materiaal beschikbaar stellen tegen een vergoeding, Eredivisielive, BBC world etc.

44

Magazine KHN / 02

Buma/Stemra Buma regelt toestemmingen (licenties) en incasseert vergoedingen voor uitvoeringen in het openbaar van beschermde muziek. Dit doen zij in naam van de muziekauteurs en -uitgevers. Denk hierbij aan: concerten en andere live-uitvoeringen; uitzendingen via radio en televisie; het draaien van CD’s, achtergrondmuziek in horecabedrijven, winkels en bedrijfsruimten, maar ook muziek tijdens evenementen. KHN heeft een kortingsregeling met Buma afgesloten. Bovenop de 33% aanmeldkorting krijgen leden van KHN een korting van 18% bij tijdige aanmelding en automatische betaling. Voor live optredens van artiesten en DJ’s gelden speciale regels. Sena Voor de makers van muziek (producenten, uitvoerende artiesten en studiomusici) is Sena de instantie die de vergoedingen collectief int.

Magazine KHN / 02

KHN heeft met SENA voor langere termijn afspraken gemaakt voor onze leden. Een café met 150 m2 betaalt ¤ 274,- i.p.v. ¤ 675.44 dit is een besparing van ¤ 401,44 t.o.v. niet leden. Videma Volgens het intellectuele eigendomsrecht mogen eigenlijk alleen de rechthebbenden van een televisieprogramma hun programma ‘openbaar maken’. En dus kunnen alleen zij anderen hiervoor toestemming geven. De tarieven verschillen per aantal m2 waar de beelden vertoond worden. Een café met een kijkoppervlakte van 50m2 betaalt Videma bruto ¤ 233,78. Als lid van KHN krijgt u een ­korting van ¤ 77,85 en betaalt u dus ¤ 155,93. Voor de hotels geldt per 2011 een tarief van ¤18 + inflatiecorrectie per kamer per jaar. Voor meer informatie over bovenstaande heffingen en de tarieven, ga naar: www.khn.nl/ledenvoordeel


khn verenigingsnieuws

Sector Restaurants

Vermelding website Ster wijnen thuis De sector is gebeld door een groot aantal sterrenrestaurants die niet blij zijn met de vermelding op de website www.sterwijnenthuis.nl Deze website biedt de kans om de wijnen van de 60 met Michelin sterren bekroonde, restaurants thuis te bestellen. De leden die ons benaderd hebben, hebben veel energie, tijd en geld geĂŻnvesteerd in het vestigen van een goede naam en willen die zorgvuldig opgebouwde reputatie op geen enkele manier gekoppeld zien aan de website. Men vindt dat ten onrechte de indruk bij consumenten gewekt wordt dat de restaurateurs op enige wijze betrokken zijn bij deze commerciĂŤle activiteiten. Naar het zich laat aanzien zijn de gegevens over welke wijnen in welke restaurants geschonken worden onder meer verkregen via de wijnleveranciers van de restaurants. Wat kunt u doen? In een goed en openhartig gesprek hebben wij de initiatiefnemers geĂŻnformeerd over de reacties van onze leden. Met het sectorbestuur is vervolgens afgesproken dat we het aan de leden voorleggen welke stappen zij kunnen nemen. U heeft de volgende opties:

1 2

1. Het restaurant vindt het prima dat ze op de site staan, er hoeft geen actie genomen te worden. 2. Het restaurant vindt het op zich prima dat ze op de site staan, maar zou graag een vergoeding / kick back krijgen voor het gebruik van de restaurantnaam. Dit moet het restaurant dan zelf uit onderhandelen met Sterwijnenthuis. 3. Het restaurant vindt het NIET prima dat ze op de site staan, ze kunnen via de standaardbrief die we gemaakt en op onze website geplaatst hebben Sterwijnenthuis verzoeken de naam van de website te verwijderen. 4. Het restaurant vindt het NIET prima dat ze op de site staan, en dringen er bij hun wijnleverancier op aan dat levering aan Sterwijnenthuis in combinatie met het gebruik van de restaurantnaam gestaakt wordt.

3 4

sector Hotels

Protocol

Waarschuwingsregister Hotel Security Management Hotels worden regelmatig geconfronteerd met personen die schade toebrengen aan hotels, hun medewerkers of hun gasten of voor onbedoelde doeleinden gebruik maken van de faciliteit van een hotel. Denk aan misdragingen, geweld, bedreigingen, uitlokking, onaangepast gedrag, handelen in drugs, fraude, oplichting, diefstal en discriminerend gedrag.

Deze activiteiten vormen een bedreiging voor de veiligheid van hotels. Eisen van goed gastheerschap, die horen bij het beheren van een hotel, verplichten hotels om zich tot het uiterste in te spannen om de veiligheid van personeel en gasten zo goed mogelijk te waarborgen. Om aan deze verplichting nader invulling te geven hebben hotels, aangesloten bij het Hotel Security Management besloten om te komen tot een waarschuwingsregister HSM. Vastleggen persoonsgegevens Door relevante gegevens over de personen die zich misdragen vast te leggen is het mogelijk om deze gegevens te raadplegen, kan de betreffende problematiek tijdig worden onderkend en kunnen eventuele negatieve gevolgen worden beperkt. De sector hotels heeft via een expert op het gebied van uitwisselen van privacy gevoelige informatie HSM ondersteund in de totstandkoming van het protocol.

Waarschuwingsregister Gegevens van individuele personen die zich zodanig hebben misdragen dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid van de hotels, hun personeel en hun gasten, worden door de deelnemers vastgelegd in het Waarschuwingsregister. Deelnemers die aangesloten zijn bij het onderhavige Protocol Waarschuwingsregister HSM kunnen deze gegevens invoeren, raadplegen of verstrekt krijgen. Het Protocol bevat de voorwaarden voor opname in en raadpleging van het Waarschuwingsregister. Het Protocol is gewaarborgd tegen ongeautoriseerd gebruik van het stelsel van gegevensuitwisseling. Uitrol In het waarschuwingsregister is door de verantwoordelijke een technische voorziening getroffen om de gegevens in het waarschuwingsregister voor de deelnemers toegankelijk te maken. KHN onderzoekt nog een landelijk uitrol van het systeem.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw sectormanager via restaurants@khn.nl

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

45


advertentie

46

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


khn verenigingsnieuws 3 vragen over...

de nieuwe hygiënecode voor ambachtelijk ijs Ondernemers in de ijsbereidings­ branche hebben kwaliteit van product en proces hoog in het vaandel. En dus ook voedselveiligheid. Voor henzelf, maar vooral ook voor hun gasten. Om het ijsbereiders zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft het Bedrijfschap Horeca en Catering de essentie van voedselveilig werken duidelijk en begrijpelijk uitgelegd in de Hygiënecode voor de Ambachtelijke IJsbereiding. Voor wie is die code bedoeld en wat houdt die in? KHN Magazine geeft antwoord.

1

Vanaf wanneer geldt de nieuwe Hygiënecode? Deze code is op 1 april 2011 van kracht gegaan. Er is met de Voedsel- en Warenautoriteit een overgangstermijn van drie maanden afgesproken. Dit betekent dat u gedurende die periode de tijd heeft om over te schakelen op de nieuwe hygiënecode. Vanaf 1 juli 2011 geldt alleen de nieuwe Hygiënecode.

2

Voor wie is de Hygiënecode bedoeld? De code beschrijft de processen die kenmerkend zijn voor de ambachtelijke ijsbereidingsbranche en bevat alle eisen waaraan een ijsbereider op het gebied van hygiëne moet voldoen. De code bevat alle eisen waaraan een ijsbereider op het gebied van hygiëne moet voldoen en beschrijft de processen die kenmerkend zijn voor de ambachtelijke ijsbereidingsbranche.

3

Hoe kan ik deze code gebruiken? De Hygiënecode voor de Ambachtelijke IJsbereiding is zowel in gedrukte vorm als digitaal te verkrijgen. Beide versies bevatten alle werkinstructies. De digitale versie kunt u gratis downloaden op www.kenniscentrumhoreca.nl.  Een gedrukt exemplaar kunt u tegen betaling bestellen bij het Bedrijfschap Horeca en Catering via www.kenniscentrumhoreca.nl

KHN luidt de noodklok:

Wet BIBOB moet efficiënter! Vergunningaanvragen in de horeca worden getoetst aan de strenge criteria van de Wet BIBOB. Resultaat: 99 procent van de aanvragen doorstaat die toetsing uitstekend. Terwijl de uitvoering van de BIBOB gemeenten én ondernemers tegelijkertijd nodeloos veel tijd en geld kost. Tijd dus voor een meer efficiënte en effectieve toepassing van de wet, vindt KHN.

Steeds meer gemeenten zetten de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur – in het kort: de Wet BIBOB – te breed in. Hierdoor wordt het overgrote deel van de horecaondernemers nodeloos opgezadeld met hoge kosten en vertraging bij vergunningaanvragen. Minister Ivo Opstelten heeft een wetswijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, maar de voorgestelde wijzigingen zullen de problemen voor horecaondernemers niet verminderen. Reden voor KHN om aan de bel te trekken bij zowel de minister als de Tweede Kamercommissie Veiligheid & Justitie. De kernboodschappen van KHN zijn: de toepassing van de Wet BIBOB moet efficiënter en effectiever, én: de horeca wordt onterecht bestempeld als criminele branche. Ter illustratie: Amsterdam KHN wordt in haar pleidooi gesteund door het onderzoek dat bureau Regioplan heeft uitgevoerd in Amsterdam. Daar worden met een streng BIBOB regime, jaarlijks alle vergunningaanvragen getoetst. Het resultaat is dat slechts 12 van de 1800 vergunningen worden geweigerd. Dit kost de gemeente € 1,1 miljoen en de ondernemers ook nog eens € 1 miljoen. Ook blijkt dat met een volledige inzet van de Wet BIBOB op alle vergunningaanvragen niet méér malafide ondernemers worden uitgefilterd dan met een gerichte inzet van het BIBOB-instrument. Grote gemeenten als Utrecht en Rotterdam bevestigen dit.

Magazine KHN / 02

Niet voor crimefighting Volgens KHN is de Wet BIBOB niet bedoeld en ook niet geschikt om in te zetten voor crimefighting. Toezichthouders en opsporingdiensten als de politie, belastingdienst, FIOD en SIOD, hebben ruim voldoende instrumentarium om criminele ondernemers aan te pakken. Waarom zouden gemeenten via een gekunstelde constructie als de Wet BIBOB hier ook nog een rol in moeten spelen? Kaf van het koren scheiden Jaarlijks zijn overheden en bedrijfsleven samen ruim 30 miljoen euro kwijt aan dit administratieve circus, dat haaks staat op twee peilers van het kabinetsbeleid: regeldrukvermindering en vertrouwensbenadering (High Trust). Natuurlijk heeft de horeca baat bij een tijdige en strenge aanpak van criminele ondernemers. KHN heeft de minister dan ook uitgedaagd om gezamenlijk te komen tot een passende aanpak, waarmee kaf van koren wordt gescheiden. Maar waarbij bonafide ondernemers niet onnodig worden belast. De oproep van onze branche heeft de nodige media-aandacht gegenereerd in dagbladen, op nieuwssites, radio en tv. Ook op het landelijk congres De Wet BIBOB, un crime, a crime of crème de la crème? heeft KHN namens de horeca haar boodschap scherp gepresenteerd.

Magazine KHN / 02

47


advertentie

48

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


advertentie

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

49


Zien, voelen, ruiken en proeven

On tour zaalbedrijven in het Een kijkje over de heg bij collega’s om inspiratie op te doen voor het eigen bedrijf. De sector Drankverstrekkende bedrijven ging 19 april ‘on tour’ met vijftig ondernemers langs zes zaalbedrijven in het Brabantse land. Een impressie van deze mooie zonnige dag!

“7.000 man die komen kijken naar koeien en dat midden op het platteland, ongelooflijk.”

“Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.” Dit is het bedrijfsmotto van Landgoed de Biestheuvel In Hooge­loon. Wino van Lieshout spart regelmatig met collega ondernemers over bijvoorbeeld de jaarrekening en blijft zo extra scherp en alert. Omzet wordt behaald uit overnachtingen, outdooractiviteiten en op de derde plaats horeca. Bij de Biestheuvel zijn er verschillende ruimtes met elk zijn eigen sfeer, waardoor het mogelijk is om een feest of vergadering in verschillende zalen te vieren. In 2010 is het Greenkey Keurmerk behaald en jaarlijks keren 95% van de gasten tevreden huiswaarts.

De eerste stop is ‘de

Brabantse Kluis’, alle

< zintuigen van de deelnemers worden direct op de proef gesteld. Er is zoveel te zien, te voelen, te ruiken en te proeven. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de omgeving. Zo organiseert de Brabantse Kluis een ‘tour de boer’, een biggetjeswandeling en als uitsmijter het jaarlijkse ‘Weigang feest’ waar 7.000 bezoekers op af komen met als hoofdactiviteit ‘koeien kijken’. De Brabantse Kluis is geopend in september 2008, aan het begin van de ‘crisis’ waarover Christa Migchels, een van de twee eigenaren, zelf zegt: “Als dit crisis is, houd ik mijn hart vast als de crisis voorbij is.”

>

“Goed idee om met collegaondernemers uit de omgeving te sparren over regionale zaken.”

< Betalen voor de uren dat je wilt eten, dat is de

formule van Etenstijd in Tilburg. Diverse buffetten, frontcooking a la minute en een indrukwekkend aanbod aan dessert. 4.600 Gasten per week en het personeel blijft nog steeds lachen. De passievolle ondernemer Jan Meurs jr. heeft hier een belangrijke bijdrage in en staat voor drie pijlers: gastvrij, betrouwbaar en professioneel. Het 300m2 Kindertijd is een waar speelparadijs voor kinderen en zelfs voor de hond is een apart plekje op het terras.

“Aantal gasten per week is ongelooflijk”

50

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


khn on tour

Brabantse land

< Bierbrouwerij de Koningshoeven

“Ik ga zelf ook praten met de bier­ brouwerij in mijn gemeente om te kijken of er iets mogelijk is voor mijn zaak.”

Met een minimale omzetgarantie van € 9.000,- per bruiloft worden er jaarlijks 150 bruiloften gevierd in Kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode. Het plaatje klopt en ook de hapjes die worden geserveerd passen in de entourage van dit klassieke moderne kasteel. De jonge ondernemer Laurens Vroomen heeft de dagelijkse leiding en organiseert elke maandag een inloopavond voor stelletjes die voornemens zijn om elkaar het jawoord te geven. Een groot succes!

is de enige brouwerij in Nederland die het logo Authentic Trappist Product mag voeren. De broodlunch die we geserveerd krijgen past in de ambiance van het bedrijf en valt goed in de smaak. Toon Gloudemans vertelt uitgebreid over de vele bieren die worden gebrouwen en het is indrukwekkend om te horen hoe hij de namen in een adem opnoemt. Over het succes van de Bavariajurkjes zegt hij: “Wisten wij allang, alleen wij hebben ze een andere kleur aangedaan.”

>

“Geweldige ontvangst, mooie tuin en de prijs die wordt gevraagd klopt voor deze locatie”

< DeRotonde lijkt een

“Streekproducten, daar zou ik zelf ook veel meer mee moeten doen.”

Hoe springen collega-ondernemers in op thema’s als design, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe onderscheid je je van andere bedrijven? De sectoren van KHN organiseren jaarlijks voor elke sector een inspiratietour.

gewoon wegrestaurant. Maar bij binnenkomst is te zien dat er veel meer in schuilt. Vier zalen met een capaciteit van 12 tot 250 personen. Er wordt veel gewerkt met streekproducten en de Rotonde heeft ­grenzend aan haar eigen vrijetijdspark voor camping en recreatie zelfs haar eigen bron­water. De ondernemers kijken voortdurend vooruit en hebben plannen om nog verder uit te breiden.

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

51


Ledenvoordeel Koninklijke Horeca Nederland zit niet stil en heeft een aantal nieuwe overeenkomsten gesloten. Hieronder vindt u onze nieuwste ledenvoordelen.

Snel uw KHN-voordeel berekenen? Dat kan met de voordeelcalculator Het lidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland biedt u naast collectieve en individuele belangen­behartiging ook financieel voordeel. Hoe groot dat voordeel is? Met de voordeelcalculator berekent u het snel.

U vindt de calculator op www.khn.nl/ voordeelcalculator. De uitkomst is ­indicatief, dus u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Bij elk voordeel is ons ­advies: kijk, vergelijk en profiteer! Als u wilt profiteren van de KHN-ledenvoordelen bedenk dan het volgende. - Bij elk ledenvoordeel streven we naar kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. - We bieden geen garantie dat een ledenvoordeel het beste en/of voor­ deligste voordeel is op de markt. - Naast het lidmaatschap kunnen specifieke voorwaarden gelden om van de ledenvoordelen te kunnen genieten. - Als u van een ledenvoordeel wilt ­profiteren, moet u dit meestal zelf ­aangeven. - Ledenvoordelen kunnen in de loop van het jaar ontstaan, wijzigen of verdwijnen. Wij informeren u hierover via de

52

Magazine KHN / 02

digitale nieuwsbrief, de website en het magazine Horeca Nederland. Bij het invullen van de voordeelcalculator wordt u gevraagd naar het bedrijfstype. Aan de hand daarvan wordt uw contri­ butie berekend, zodat ziet hoeveel het lidmaatschap u kost of oplevert. De hoogte van uw contributie is ­afhankelijk van uw bedrijfstype: • Standaard (alle bedrijfstypen); • Bedrijven waar uitsluitend door de ondernemer(s) werkzaamheden ­worden verricht; • Hotelbedrijven met meer dan 50 kamers. Heeft u vragen over het lidmaatschap van KHN en de ledenvoordelen? Neem contact op met Info & Advies: 0348 489 411 of mail naar ledenservice@khn.nl.

Magazine KHN / 02

Hygiëne Consult Nederland

Begeleiding en Hygiëne Consult Nederland B.V. is al achttien jaar een betrouwbare partner voor begeleiding en ondersteuning van de voedsel­ veiligheid binnen diverse instanties. Het werkterrein van het HCN-team, hbo-geschoolde medewerkers, is onder meer de gezondheidszorg, justitiële instellingen, en – uiteraard – de horeca en catering. HCN biedt verschillende diensten met betrekking tot voedselveiligheid. 1. Audit/nulmeting De audit wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende hygiënecode. Het gehele bereidingsproces wordt beoordeeld aan de hand van een door HCN zelf ontwikkelde checklist. 2. In company training en/of e-learning HCN verzorgt de beste praktijkgerichte trainingen op maat, vrijgesteld van btw. Iedere deelnemer ontvangt na deelname een offici-


khn ledenvoordeel

Leden-el voorde B.V.

ondersteuning voedselveiligheid HCN biedt leden van Koninklijke Horeca Nederland 10 procent korting aan op alle werkzaamheden. eel certificaat. Er is keuze uit basistrainingen op locatie of eE-learning. HCN biedt een tweetal e-learningmodules op verschillende niveaus. 3. Microbiologisch onderzoek Het microbiologisch onderzoek bestaat uit oppervlaktekweken, legionella- en

voedingsmonsters. U kunt zelf aangeven hoeveel monsters er afgenomen worden.

voorwaarden en een registratiemap online te bestellen.

4. Online auditsysteem Met het online auditsysteem kunnen klanten op elk moment hun auditresultaten inzien.

Voor meer informatie of offerte kunt u contact opnemen met: HygiĂŤne Consult Nederland BV Platinastraat 133 2718 ST Zoetermeer Telefoon: (079) 362 82 20 Telefax: (079) 362 28 13 www.hygieneconsult.nl

5. Webshop HCN biedt in haar webshop producten aan op het gebied van voedselveiligheid. Zo zijn thermometers, bouwtechnische

Safe Express

Risico lopen bij geldstorting is verleden tijd Waarom zou u risico lopen met geld storten als Safe Express die zorg van u overneemt? Met de introductie van Safe Express zorgen Koninklijke Horeca Nederland en G4S samen voor meer veiligheid rondom de geldstroom in horecabedrijven. Voor ondernemers met relatief lage contante afstortbedragen, biedt Safe Express de veiligheid, zekerheid en het gemak van professioneel geldtransport tegen een zeer scherpe prijs. Laagdrempelig en op maat Safe Express is een laagdrempelige vorm van geldtransport en is volledig toegesneden op de wensen van horecaondernemers. Met het geldtransport van Safe Express stort u uw geld af in eigen zaak. U bepaalt zelf online waar en wanneer uw geld wordt opgehaald.

Snel en safe Voor slechts 14,50 euro haalt G4S het geld op in kleine, onopvallende voertuigen en verwerkt dit snel in hun professionele telcentrale. Binnen twee werkdagen is het geld gestort op een vooraf opgegeven bankrekening. Een bijkomend voordeel is dat de omzet vanaf het eerste transportmoment verzekerd is. Ook als u muntgeld wilt bestellen of munten wilt storten, kunt u gebruikmaken van Safe Express.

Interesse? Wilt u weten of Safe Express ook voor u een veilige en voordelige oplossing is? Doe dan de stortingschecker op www.hetnieuwestorten.nl of meld u direct aan. Als lid van Koninklijke Horeca Nederland kunt u Safe Express geheel vrijblijvend gratis proberen. Gebruik de actiecode KHN_0211HNS en ontvang de eerste vijf geldtransporten gratis!

Safe Express is een onderdeel van G4S Cash Solutions, de meest toonaangevende speler op het gebied van waardetransport en cashmanagement in Nederland.

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

53


advertentie

54

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02


advertentie

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

55


advertentie

56

Magazine KHN / 02

Magazine KHN / 02

Magazine KHN Juni 2011  

Magazine KHN Juni 2011

Magazine KHN Juni 2011  

Magazine KHN Juni 2011

Advertisement