Page 91

TANNHELSE

Tannhelsetenesta skal sikre likeverdige tilbod til alle i Hordaland Likeverd er ein føresetnad for at Hordaland skal vere eit godt samfunn for alle. Tannhelsetenesta skal i 2019 ha særleg fokus på personar med rett til vederlagsfri tannbehandling. Samarbeid og god informasjonsflyt med pleie- og omsorgstenesta i kommunane er også sentralt, både med omsyn til innhald i tilbodet og kvalitet i behandlinga.

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke