Page 79

Budsjett 2019 - Samferdsel

BILRUTER Mill. kr

Budsjett 2018 Bilruter

Driftsutgifter

Budsjett 2019

1 697,4

1 766,4

-972,8

-999,5

Netto driftsutgifter

724,6

766,9

Netto driftsutgifter i 2019 kr

744,9

766,9

Driftsinntekter

Mill. kr

Kostnadsstad

Operatør

Kostnader 2019 i mill. kr.

Bergen sør

Tide Buss AS

250,4

Bergen nord

Tide Buss AS

270,1

Bergen sentrum

Tide Buss AS

267,0

Vest

Nettbuss AS/Tide Buss AS

231,7

Sunnhordland

Tide Buss AS

77,5

Hardanger/Voss

Tide Buss AS

183,2

Nordhordland

Nettbuss AS

123,8

Austevoll

Tide Buss AS

17,7

Osterøy

Tide Buss AS

47,1

Modalen

MEB AS

14,1

Servicelinjene i Bergen

Osbuss AS

2,5

Takstkompensasjon buss

11,2

Takstkompensasjon NSB

26,8

Diverse kostnader

36,8

Skuleskyss – særskyss

192,5

Sum

1 766,4

Følgjande er endra i fylkestinget etter fylkesrådmannens forslag:

Følgjande er endra i fylkestinget etter fylkesrådmannens forslag:

Auka ruteproduksjon, Betre korrespondanse og, Takstharmonisering 14,0 mill. kr.

Det vart løyvd 29,75 mill. kr ekstra til desse tiltaka; • Auka ruteproduksjon Bergen, 10 mill. kr. • Betre korrespondanse mellom buss, ferge og båt, 1 mill. kr.

Tabellen over syner kontraktskostnadene i anbodspakkane og andre kostnader knytt til dette budsjettområdet. Auka kontraktspriser i nye kontraktar Vest og Bergen sør med oppstart i juli og august, samt indeksreguleringar utgjer største delen av auke i utgifter til bilruter. Auka oljeprisar gjev store utslag i indeksreguleringane. I tillegg utgjer lønnsvekst ein vesentlig del av den totale prisveksten.

• Takstharmonisering Buss/Båt/Tog, 3 mill. kr. • Justering takstar og inntekter, 15,75 mill. kr.

79

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke