Page 65

Budsjett 2019 - Opplæring

ANDRE POSTAR

Tal i tusen

Bud 2018 Opplæringsavdelinga

Skuleadm system m.m

Driftsutgifter

51 332

53 621

Driftsinntekter

-8 650

-10 215

Netto driftsutgifter

42 682

43 406

1 885

6 327

-100

-300

1 785

6 027

Driftsutgifter

18 652

18 955

Driftsinntekter

-1 566

-1 594

Netto driftsutgifter

17 085

17 361

712

706

0

0

712

706

Driftsutgifter

43 723

44 588

Driftsinntekter

-2 188

-2 226

Netto driftsutgifter

41 535

42 362

Driftsutgifter

13 884

13 884

-23 500

-25 000

-9 616

-11 116

Driftsutgifter

130 187

138 080

Driftsinntekter

-36 004

-39 335

Netto driftsutgifter

94 183

98 745

Netto driftsutgifter i 2019 kr

96 045

98 745

Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Kompetanseplan

Tilskot

Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Ekstern spes.underv,

Privatisteksamen

Bud 2019

Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Endringar Andre postar Tal i tusen

Endringar Andre postar Opplæringsavdelinga årsverk

-200

Opplæringsavdelinga nytt skuleadministrativt system VIS

3 000

Mobilitet

1 200

Privatist eksamen Sum endring

- 1 300 2 700

65

Følgjande er endra i fylkestinget etter fylkesrådmannens forslag: Ekstern spesial undervisning

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke