Page 54

Budsjett 2019 - Opplæring

Tabellen under syner budsjett pr skule, elevtal, andel av totalt budsjett og andel av elevtal. For å få samanliknbare

Org. nr

Budsjett 2019

tal er ikkje budsjettal og elevtal for landslinjer, utanlandsklassar og meisterbrevutdanninga med.

Elevtal

Budsjett pr/elev Andel av elevtal

Andel av budsjett

Os gymnas

611

19 316 238

220

88

1%

1,1 %

Kvam vgs

615

33 059 194

234

141

1%

1,8 %

Tertnes videregående skole

617

56 061 192

684

82

4%

3,1 %

Langhaugen videregående skole

620

57 464 382

625

92

4%

3,2 %

Bergen Katedralskole

621

67 401 371

759

89

5%

3,7 %

Bømlo vidaregåande skule

623

31 256 318

271

115

2%

1,7 %

Osterøy vidaregåande skule

625

29 146 098

176

166

1%

1,6 %

Sandsli videregående skole

626

49 069 433

524

94

3%

2,7 %

Odda vidaregåande skule

628

39 879 517

259

154

2%

2,2 %

Kvinnherad vidaregåande skule

630

45 632 112

387

118

2%

2,5 %

Rubbestadnes vidaregåande skule

631

17 558 907

146

120

1%

1,0 %

Slåtthaug videregående skole

633

58 195 277

544

107

3%

3,2 %

Knarvik vidaregåande skule

634

116 932 729

974

120

6%

6,4 %

Laksevåg videregående skole

636

56 161 042

382

147

2%

3,1 %

Arna vidaregåande skule

637

29 704 911

283

105

2%

1,6 %

Åsane videregående skole

638

49 748 349

430

116

3%

2,7 %

Årstad videregående skole

639

118 676 518

933

127

6%

6,5 %

Austrheim vidaregåande skule

641

26 518 452

222

119

1%

1,5 %

54

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke