Page 43

OPPLÆRING

Framtidsretta kompetanseutvikling Hordaland fylkeskommune arbeider for å ruste innbyggjarane til å møte framtidige kompetansebehov i samarbeid med kommunane, næringslivet og partane i arbeidslivet. Det vert arbeidd målretta med ulike tiltak som stør opp om denne satsinga, mellom anna knytt til nye modellar innanfor fag- og yrkesopplæringa. Hovudmålet for alle opplæringstiltak er auka læringsutbytte og fullføring. Resultatoppfølginga skjer i tett dialog med skulane, der god kvalitet i undervisninga, samarbeid og utvikling i fellesskap skal bidra til betre måloppnåing.

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke