Page 35

EIGEDOM

Klart for nytt fylkeshus Fylkestinget har gjeve klarsignal for å byggje eit nytt og framtidsretta fylkeshus i Bergen. Bygget vil bli eit regionalt knutepunkt for utviklinga av nye Vestland fylkeskommune. Arbeidet går inn i ein ny fase i 2019 med arkitektkonkurranse og førebuing av utflytting til mellombelse lokale på Sandsli. Også på andre område vil det vere stor aktivitet knytt til utbygging og investeringar i gode bygg for framtida, mellom anna nye skulebygg i Åsane, på Askøy og Stord samt oppgradering av bussanlegget i Knarvik.

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke