Page 149

Budsjett 2019 - Kultur og idrett

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Festspillene i Bergen – festspelsatelittar

200 000

200 000

Folkemusikkstipend

150 000

100 000

83 000

85 000

3 500 000

3 502 000

Internasjonalt gjesteatelier

239 000

239 000

Internasjonalt kultursamarbeid

185 000

180 000

Juleprosjekt Orknøyane og Edinburgh

180 000

180 000

50 000

51 000

Kulturavtale Basse-Normandie

214 000

150 000

Kunstnarhuset Messen

152 000

156 000

Kunstnarstipend

380 000

580 000

51 000

52 000

839 000

860 000

51 000

52 000

176 000

180 000

50 000

-

782 000

802 000

Skrivekunstakademiet

2 741 000

3 100 000

Stiftelsen 3,14

1 573 000

1 612 000

828 000

830 000

51 000

52 000

USF-Verftet driftstilskot – Stiftelsen kulturhuset USF

114 000

117 000

Vestlandsutstillinga

152 000

152 000

18 603 000

19 228 000

Hardingpuls Hordaland kunstsenter

Kraft Bergen AS

Kunstnerverksteder CS55 Litteraturhuset i Bergen Norsk Forfattersentrum Vestlandet Proscen Radøy kunstsenter Samtidsmusikkensemblet BIT 20

Stiftelsen Fargespill Stiftelsen kulturhuset USF / Visningsrommet USF

Sum brutto driftsutgifter

Følgjande er endra i fylkestinget etter fylkesrådmannens forslag: Hordaland kunstsenter

Kommentarar til tabellen Generelle omsyn I Regional kulturplan 2015–2025 har Hordaland fylkeskommune forma ein regional politikk for det profesjonelle kunstfeltet, og gjennom denne varsla ei satsing på dette. Jamt over har institusjonane og organisasjonane innan

kunstfeltet søkt om monaleg auke i driftstilskota. Det er likevel ikkje mogleg å imøtekome dette av omsyn til budsjettramma.

149

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke