Page 131

Budsjett 2019 - Kultur og idrett

OVERSYNSTABELL Tal i tusen

Seksjon

Teneste

Inntekter og utgifter

Arkiv og dokumentsenter

Brutto driftsutgifter

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Endring %

12 111

11 774

-2,8 %

-

-

0,0 %

12 111

11 774

-2,8 %

Fylkesarkivet Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Fylkesbiblioteket Bibliotek

Brutto driftsutgifter

9 130

9 746

6,7 %

-1 230

-1 290

4,9 %

Netto driftsutgifter

7 899

8 456

7,1 %

Brutto driftsutgifter

50 294

60 178

19,7 %

Driftsinntekter

-29 164

-37 260

27,8 %

Netto driftsutgifter

21 130

22 918

8,5 %

Brutto driftsutgifter

51 659

54 114

4,8 %

0

0

0,0 %

Netto driftsutgifter

51 659

54 114

4,8 %

Brutto driftsutgifter

15 062

14 675

-2,6 %

Driftsinntekter

-8 050

-7 600

-5,6 %

7 012

7 075

0,9 %

Brutto driftsutgifter

139 947

142 482

1,8 %

Driftsinntekter

-121 688

-123 817

1,7 %

Netto driftsutgifter

18 259

18 665

2,2 %

Brutto driftsutgifter

70 482

70 494

0,2 %

Driftsinntekter

-22 271

-21 110

-5,2 %

Netto driftsutgifter

48 211

49 384

2,4 %

Brutto driftsutgifter

40 797

46 441

13,8 %

Driftsinntekter

-3 000

-6 337

111,2%

Netto driftsutgifter

37 797

40 104

6,1 %

Brutto driftsutgifter

8 500

7 610

-10,5 %

0

0

0,0 %

8 500

7 610

-10,5 %

397 983

417 514

4,9 %

Sum driftsinntekter

-185 403

-197 414

6,5 %

Netto driftsutgifter

212 580

220 100

3,5 %

Netto driftsutgifter i 2019-kroner

218 000

220 100

1,0 %

Driftsinntekter

Fylkeskonservatoren Kulturminnevern

Museum

Driftsinntekter

Idrett og friluftsliv Friluftsliv

Netto driftsutgifter Idrett

Kunst- og kulturformidling Kunstformidling

Kulturføremål

Stab/støtte Administrasjon

Driftsinntekter Netto driftsutgifter Sum brutto driftsutgifter

131

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke