Page 102

Budsjett 2019 - Tannhelse

Netto driftsutgifter for tannhelsetenesta per innbyggjar – og netto driftsutgifter per prioritert klientell under tilsyn i Hordaland og i Noreg (unntatt Oslo) i 2015, 2016 og 2017. Tal frü KOSTRA

Ă…r

Netto driftsutgifter per innbyggjar i kr Netto driftsutgifter per prioritert klientell under tilsyn i kr

Hordaland 2015

2016

Noreg 2017

2015

2016

2017

428

437

424

446

487

493

1558

1608

1645

1752

1839

1928

102

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke