Page 1

TA FRIHET E

N TILBAK

E


Rett til å velge selv Hordaland FpU sloss for kvinners rettighet til å velge, for eksempel yrke, selv. I dag prøver feministene å legge ned strippebaren ”dreams” i Bergen sentrum. En forutsetning for et fritt samfunn er retten til å ta upopulære valg, enten en kvinne vil jobbe som stripper eller konsulent. Hordaland FpU mener moral og lov skal skilles og tar kvinners yrkesvalg på alvor.

Nei til stakkarsliggjøring I dag blir kvinner stigmatisert på flere måter, blant annet gjennom å bli kvotert inn i enkelte stillinger fordi sosialistene mener de ikke har det som skal til for å klare det selv. Dette tar FpU sterk avstand fra, vi tror på kvinners evner og mener det er på tide at vi innfører fullverdig likestilling. Hordaland FpU er i mot alle former for diskriminering, som for eksempel kvotering.


Solidaritet Det er påfallende at venstresiden i dag fokuserer på videre kvinnekamp her i Norge, mens kvinner i den 3. verden blir undertrykket daglig. De såkalte feministene velger å fokusere på at kvinnedagen faller på en mandag, mens enkelte kvinner blir kjønnslemlestet. Dette er et problem som i det siste har fått grobunn her i Norge, noe Hordaland FpU synes det er viktigere å sette inn kreftene på.


Hordaland Fremskrittspartiets ungdom vil: - Tillate kvinner å velge yrke selv! - Tilrettelegge for at kvinner skal få trygghet i alle yrker! - Si nei til kjønnskvotering! - Likestille kvinner og menn i arbeidslivet! - Ha mer synlig politi i gatene! - Strengere straffer for voldtektsforbrytere! - Slå ned på omskjæring av kvinner! - Ha et internasjonalt fokus i videre kvinnekamp!

Kvinnedagen 2011  

Ta friheten tilbake!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you