Page 1

Inspireren begint bij de voordeur

“ Er gebeurt hier altijd wat!� De twitterberichten in dit boek zijn afkomstig uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2012.


Klemtoon op

kwaliteit 2

“2013 is voor Hoppenbrouwers een bijzonder jaar. Allereerst is het voor ons een kroonjaar, omdat Jan Beekmans 95 jaar geleden een eigen bedrijfje aan de Kreitenmolenstraat begon. Hij verkocht benzine, had een taxi en deed elektrotechnische klusjes. Daarmee legde hij de basis voor Hoppenbrouwers Elektrotechniek, dat inmiddels uitgegroeid is tot een allround specialist in de elektrotechnische branche. Aan diezelfde straat openden we in april 2013 ons fors uitgebreide bedrijfspand. Daarmee geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan onze groeiambitie. De loopbrug, die centraal in ons netwerkplein ligt, verbindt het bestaande gebouw met onze nieuwbouw. Zo verbinden we letterlijk het heden met het verleden. Dat heeft ook een symbolische waarde, omdat we in de toekomst ons karakter van familiebedrijf willen blijven behouden. De klemtoon blijft daarbij liggen op de kwaliteit van onze dienstverlening. Ons vakmanschap, onze persoonlijke aanpak en onze eigen normen en waarden blijven de leidraad in ons handelen. We delen in dit boek graag met iedereen die normen en waarden. Want open en eerlijk communiceren met elkaar is een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf.“ “Verbinding is op allerlei manieren een leidend thema bij ons bedrijf. Hoppenbrouwers wil mens en techniek op allerlei manieren met elkaar verbinden. Niet alleen binnen het bedrijf of tussen medewerkers en klanten, maar in de hele maatschappij. Daarom organiseren we diverse activiteiten om techniek in een breder kader te plaatsen - bijvoorbeeld tijdens ontbijtsessies met relaties - en zoeken we kinderen en jongeren op om hen kennis te laten maken met techniek. We zoeken ook nadrukkelijk de verbinding met de omgeving waarin we ons al 95 jaar helemaal thuis voelen. We vinden het vanzelfsprekend om lokale en regionale organisaties te ondersteunen en werken graag samen met bedrijven en instellingen uit deze streek. Ons nieuwe netwerkplein - meteen achter de voordeur gelegen - nodigt iedereen uit om op een inspirerende, creatieve en open manier met elkaar te communiceren en samen te werken. Iedereen is van harte welkom bij ons!” “Techniek en milieu worden in ons CO2-neutrale pand ook met elkaar verbonden. Het gebouw fungeert als levende showroom en bewijst dat milieuvriendelijk installeren in de praktijk ook echt werkt. We hebben een kostenefficiënt ‘groen’ pand gebouwd met een hoog comfort, zonder concessies te doen aan de uitstraling. Het kunstwerk aan de voorzijde van ons pand, bestaande uit rode glaspanelen, draagt wezenlijk bij aan de herkenbaarheid van onze huisvesting én ons bedrijf. Dit kunstwerk heet ‘mensen verbinden’ en verbeeldt treffend de ziel en passie van ons bedrijf. De mens - met zijn vakmanschap en vermogen om samen te werken - vormt het kloppend hart van ons bedrijf: toen, nu en in de toekomst!” Henny de Haas

Algemeen directeur Hoppenbrouwers


3


Welkom bij Hoppenbrouwers Elektrotechniek bv

Wij zijn een innovatief familiebedrijf met gepassioneerde vakmensen die snel schakelen naar het beste resultaat en dat streeft naar duurzaam ondernemen bij het leveren van specialistische ĂŠn integrale oplossingen. Onze normen en waarden - waar je hier kennis mee maakt - vormen de basis voor onze samenwerking.

Plezier in je werk ...

... zorgt voor een gezo nde werksfeer

rkplek ... Veilige en gezonde we

We willen de beste partner zijn

4

ĂŻteit ... zorgt voor continu

voor medewerkers, klanten en scholen.

Milieuverantwoord doen en werken ...

De klantwaarden voorop ...

...zorgt dat er voor onze kinderen iets overblijft

...geeft een tevreden klant


Veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid ...

Werken op basis van vertrouwen ...

...geeft flexibiliteit en ontlokt creativiteit

Samenwerking en op en communicatie ...

...geeft ruimte om te werken

Respect voor ieders kwaliteiten ...

... bundelt krachten om te overleven

Persoonlijke ontwikkeling ...

5

...creĂŤert een mensgerichte organisatie

Continu verbeteren ...

...zorgt dat medewerkers gedreven blijven

Orde en netheid ... ...helpt ons overleven

...brengt structuur en rust


1

De

kracht

zit in onze 6

mensen Vakmanschap vormt al sinds 1918 het stevige fundament van Hoppenbrouwers. Daarom investeren we continu in de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Zo krijgen en houden ze plezier in hun werk en willen ze zichzelf blijven ontwikkelen. Vakmanschap geeft het vertrouwen dat je je werk zelfstandig kunt uitvoeren. Vrijheid en verantwoordelijkheid in het werk geven onze medewerkers veel energie en daadkracht. Juist dat maakt het verschil voor onze klanten. Zij krijgen geen leverancier over de vloer, maar een betrouwbare partner die meedenkt en meeleeft. En tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Dat vormt de stille kracht achter onze groei.


Ruimte voor groei Als je mensen de ruimte geeft, schep je kansen om medewerkers - en daarmee het bedrijf - tot bloei te laten komen. Dat is de bedrijfsfilosofie van Hoppenbrouwers in een notendop. Daarom streven we ernaar het beste uit onze medewerkers te halen. Dat is altijd een kwestie van tweerichtingsverkeer: wij geven onze mensen de ruimte om zich te ontwikkelen en zij pakken de uitdagingen die op hun pad komen enthousiast op. Bij Hoppenbrouwers staan we altijd open om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren: jong en oud, individueel en in teamverband. Respect voor ieders kwaliteiten is daarbij het uitgangspunt. Onze leidinggevenden coachen hun teamleden om hun werk zelfstandig, vakbekwaam en veilig uit te voeren. We vertrouwen in het werk op elkaar en hebben vertrouwen in elkaar. Die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid lopen als een rode draad door onze werkzaamheden. Ze geven ruimte om flexibel te werken. Dankzij de korte lijnen, grote zelfstandigheid en bijna onbeperkte beslissingsbevoegdheid kunnen alle medewerkers en teams snel reageren op vragen en wensen van klanten. Het is bij elk project hun doel om techniek en mens steeds weer naadloos met elkaar te verbinden. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag hoe iets het beste werkt, maar vooral ook wat het beste werkt!

7

“ Bij Hoppenbrouwers doen mensen wat ze zeggen.�

Grip krijgen door ruimte te geven Het grootste misverstand over ruimte en vrijheid binnen een organisatie is dat het een vrijbrief is om medewerkers helemaal los te laten. Maar bij Hoppenbrouwers willen we juist grip krijgen door ruimte te geven. Dat betekent dat medewerkers de tijd krijgen om te groeien in hun functie en team. Zo bouwen ze vertrouwen in zichzelf op. Dat is immers de belangrijkste voorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren. Dat vraagt veel van de medewerker zelf, maar nog meer van zijn leidinggevende. Die moet een medewerker coachen en de ruimte en tijd gunnen om te groeien. Daardoor groeit het verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen van onze medewerkers. En dat is weer de voorwaarde om zelfstandig te kunnen werken. Maar het heeft nog een veel belangrijker effect. Veel verantwoordelijkheid geeft flexibiliteit en ontlokt creativiteit. Medewerkers bedenken zelf met hun teamgenoten praktijkgerichte oplossingen voor een klant.


Een mooi rapport Dat krijgt Hoppenbrouwers elke keer weer in het medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto). Dit jaarlijkse onderzoek is een belangrijke graadmeter voor het bedrijf. We willen weten hoe medewerkers hun werk ervaren en waarderen. In het mto staan drie vragen centraal: is de werksfeer prettig, heb ik leuk werk en ontvang ik daarvoor een faire beloning? De uitkomsten van het mto laten dus zien of medewerkers tevreden zijn met hun werk, maar ook welke verbeterpunten er nog zijn. Deze gegevens zijn belangrijk om ons bedrijf op korte en lange termijn te sturen. Omdat het onderzoek niet anoniem is, kunnen we ook de ontwikkelingsbehoefte van individuele medewerkers peilen en daar doelgericht op inspelen. Ook blijkt uit het mto of en hoe de normen en waarden van ons bedrijf in de praktijk gestalte krijgen. Al jaren krijgt Hoppenbrouwers een mooi ‘rapport’ van de eigen medewerkers. Dat geeft steeds weer nieuwe energie om ons bedrijf verder te ontwikkelen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Hoe ervaar ik mijn werk? Trots op mijn werk: Uitdaging in mijn werk: Werkdruk: Zelfstandigheid in mijn werk: Persoonlijke groei:

Vakkennis of vakman?

8

Hoe is de relatie tussen mijn leidinggevende en mijzelf? Inzicht in de teamdoelen: Afspraken nakomen: Luisterend oor: Waardering voor individuele bijdrage: Aanmoediging om je te ontwikkelen:

8,1 7,8 7,5 8,3 7,9 7,4 8,0 7,9 7,7 7,8

2012

Hoe gaat het met mijn team en mijzelf? Werksfeer in het team: Respect voor elkaar: Onderlinge samenwerking: Teamspirit: Trots op de resultaten: Hoe ervaar ik Hoppenbrouwers als werkgever? Trots op Hoppenbrouwers: Ik weet wat er zich bij het bedrijf afspeelt: Veilig werken: Samenwerking tussen teams: Communicatie over bedrijfsdoelstellingen: Duidelijke communicatie over het waarom van veranderingen:

7,9 7,9 7,7 7,6 7,8 8,1 7,4 7,9 7,1 7,4 7,5

De kracht van Hoppenbrouwers zit in de mensen zelf. Maar die kracht moet wel zichtbaar zijn in het werk dat ons bedrijf levert. Want onze klanten rekenen op onze vakkennis. Dat betekent dat elke medewerker inhoudelijke kennis moet hebben om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Daarom nemen opleiding en scholing een belangrijke plaats in bij ons bedrijf. Elke medewerker krijgt de gelegenheid vakkennis op te doen en uit te breiden. Dat kan op verschillende manieren. Denk maar aan het leren van het vak in de eigen praktijkschool, het aanbieden van stageplekken en het volgen van opleidingen naast het werk. Daarvoor onderhoudt Hoppenbrouwers warme relaties met verschillende onderwijsorganisaties. Maar vakkennis maakt nog geen vakman. Daarom volgen medewerkers ook belangrijke aanvullende trainingen, zoals zelfstandig leren werken, communiceren en plannen.


We hebben leuke opdrachtgevers aan ons weten te binden.

Je bent hier geen nummer, maa r een collega.

Op een fiske praat ik graag over Hoppenbrouwers. Dat we zo’n succesvol bedrijf hebben én houden.

Je kunt hier alle kanten op.

F

Ons bedrijf is volop in beweging.

(Power

De vrijheid die je binnen Hoppenbrouwers krijgt.

on!)

Dat ik goed op mijn plek zit.

9

Jij als mens staat voorop.

Er gebeurt hier altijd wat!

Dat je het resultaat van het werk in eigen hand hebt. Het werk dat we opleveren heeft een hoge kwaliteit.

E

Dit geeft mij energie in mijn werk… Deze uitspraken zijn afkomstig uit het mto 2012.


De kracht van samenwerken Het delen van vragen en het vragen om feedback: dat typeert Hoppenbrouwers. Het geeft aan dat samenwerking - onderling en met relaties - een belangrijke kracht is van ons bedrijf. Daarvoor moet je als medewerker en als bedrijf veel van jezelf laten zien. En dat doe je alleen als je samen een band opbouwt en elkaar durft te vertrouwen. Juist daarom hecht Hoppenbrouwers veel waarde aan een duurzame relatie: met klanten én met medewerkers. Daar investeren we graag in. Niet alleen omdat het zinvol maar vooral ook leuk is. Zo zijn de informatieve ontbijtsessies voor relaties al jaren populair en kijken medewerkers elke keer weer uit naar het Hopcafé. Op pagina 21 en 60 krijg je daar een duidelijk beeld van! Wat nu het geheim van die samenwerking is? Dat is een samenspel van de drie factoren die hiernaast staan.

10

Het succes van blunders Van blunders kun je heel veel leren. Bij Hoppenbrouwers noemen we dat het succes van blunders. Niet dat we het fijn vinden om fouten te maken. Maar we zien het wel als een uitgelezen kans om daar gezamenlijk iets van te leren. Algemeen directeur Henny de Haas ziet blunders als een - soms pijnlijke - investering in hemzelf én medewerkers en stagiaires. “Als iemand een blunder begaat, is het heel kortzichtig om hem buiten spel te zetten of verantwoordelijkheden af te nemen. Een blunder begaat niemand voor zijn plezier. Je weet dus zeker dat iemand de volgende keer extra zorgvuldig te werk zal gaan om fouten te voorkomen. Door te analyseren wat er mis is gegaan, kun je samen bedenken hoe het de volgende keer beter kan gaan. De medewerker krijgt dan ook de kans om te laten zien wat hij geleerd heeft. In die zin levert een fout iets op en dat is uiteindelijk waardevol.” Bovendien zijn fouten bijna altijd onderdeel van een leerproces; om iets te leren, in een functie te groeien of diensten te innoveren. “We zijn niet bang om te investeren in nieuwe medewerkers en stagiaires, of in nieuwe markten of grotere projecten. Dat kost tijd, geld en soms ook moeite. En dus gaat er weleens wat mis. En dat mag ook, omdat ik het vertrouwen heb dat onze mensen willen en kunnen groeien in hun werk.”


11


Beste Brabantse werkgever “Bij Hoppenbrouwers staat de mens centraal en is er ruimte voor ontwikkeling.” Dit citaat uit het juryrapport van de eerste verkiezing van Beste Brabantse Werkgever vat het DNA van Hoppenbrouwers mooi samen. Juist daarom zijn we trots op deze titel. Of zoals directeur Henny de Haas het verwoordt: “Het winnen van deze titel is een mooie bevestiging dat ons beleid werkt. Voor mij staan de medewerkers op nummer één!” Uiteraard werd het behalen van deze mijlpaal uitgebreid met het personeel gevierd. Maar deze erkenning was ook een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

IJzersterke schakel

12

“Tijdens een BZW oriëntatiereis naar China in 1998 leerde ik directeur/eigenaar Theo Hoppenbrouwers goed kennen. Hij was trots op zijn bedrijf, maar wist ook dat hij moest veranderen. Hij had het bedrijf opgebouwd tot een grote regionale speler, maar was de rol van ‘alwetende baas’ blijven spelen. Dat hou je gewoonweg niet vol. Hij gooide het roer rigoureus om en koos voor een model waarin vooral de medewerkers ondernemers werden. Dat verhoogde het werkplezier en droeg bij aan de klanttevredenheid. Theo vond in Henny de Haas een opvolger die zijn filosofie deelde en wist te vertalen in praktische werkwijzen. In 2010 werd het bedrijf uitverkoren tot Beste Brabantse Werkgever. Ik stond als jurylid helemaal achter die keus. Onderdeel van de jurering was een enquête onder het personeel. De medewerkers gaven een opvallend hoog rapportcijfer. Het werven van nieuwe medewerkers gaat dan ook gemakkelijk, vooral via mond-tot-mond-reclame. Dat het bedrijf in de gemeente op tal van gebieden maatschappelijk actief is, draagt daar natuurlijk aan bij. NoordBrabant is de industriële motor van Nederland. De kracht daarvan ligt in de samenwerking in ketens. De sterke kanten van ieder worden zo samengebracht. In die ketens is Hoppenbrouwers een ijzersterke schakel!” Henk Oderkerk directeur Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) 1990-2012

Persoonlijke aandacht/respect: 9,1 Communicatieklimaat:

8,3

Communicatietevredenheid:

8,8

Informatievoorziening:

8,2

Betrokken bij alles en iedereen “De typisch Brabantse gemoedelijkheid gekoppeld aan de Brabantse no nonsense mentaliteit en werkinzet maken Hoppenbrouwers tot een bedrijf waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen. Vooral de aandacht voor het personeel en de betrokkenheid met elkaar en de zaak maken Hoppenbrouwers tot een prachtig bedrijf om voor te werken. Hoppenbrouwers laat andere bedrijven zien dat je nooit te goed kunt zijn voor je mensen zolang zij zich volledig inzetten voor je bedrijf. Niet voor niets kreeg Hoppenbrouwers in 2005 de BOV-trofee omdat ze in hun bedrijfsstrategie het personeel op de eerste plaats zet.” Theo Verhallen professor of marketing en director of research bij TIAS/Nimbas business school Tilburg University en sinds 2006 voorzitter BOV-jury Tilburg


With compliments Continu verbeteren helpt ons te overleven. Daarom is bij Hoppenbrouwers alleen het beste goed genoeg. Nominaties en prijzen zijn geen doel op zich, maar we zijn er wel trots op als onze mensen waardering krijgen voor wat ze doen. Naast de titel Beste Brabantse Werkgever hebben we nog meer complimenten gekregen: BOV-trofee 2005 voor de Beste Ondernemers Visie met als thema ‘De magie van de strategie’ beste praktijkopleider 2007 voor Jacques Donders voor zijn begeleiding van BBL-leerlingen twee nominaties voor Beste Leerbedrijf (2008 en 2010) best managed companies 2009 nominatie MVO-prijs regio Tilburg 2010 het Groene Lintje 2011 van GroenLinks Tilburg als beloning en aanmoediging voor de inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer weten? Kijk op pagina 48.

“Je klant is je beste adviseur.”

Hoofd en Hart Bij Hoppenbrouwers werken we met ons hoofd én ons hart. Onze medewerkers hebben verstand van zaken, maar ze hebben ook liefde voor hun vak en houden van een persoonlijke ‘touch’ in hun werk. En ze bouwen graag een persoonlijke band op met hun teamleden, collega’s én klanten. Daarbij stimuleren we ze om in de praktijk al hun zintuigen te gebruiken.

l Niet alleen horen wat een klant wil, maar ook écht luisteren! De klantwaarden staan voorop, want dan is de klant tevreden! l Voelen wat er in de markt leeft en daarop inspelen. l Proeven wat de mentaliteit en cultuur van een klant zijn en daarbij aansluiten. l Ruiken welke marktkansen er zijn en daar doelgericht aan durven werken. l Zien - en dus altijd goed kijken - welke oplossingen er zijn, ook al liggen ze niet meteen voor de hand.

13


in de etalage Bij Hoppenbrouwers kiezen we er bewust voor om letterlijk en figuurlijk het vakmanschap in de etalage te zetten: het is immers de basis voor ons succes. In de nieuwbouw is de panelenbouw - waar regel-, besturings- en verdeelinrichtingen gebouwd en getest worden - voor iedereen duidelijk zichtbaar. Het is een bewuste keuze om alle besturingskasten en verdelers in eigen huis te produceren. Alleen zo kunnen we de topkwaliteit maken die we bij onze klanten willen leveren. Jeroen Bertens en Stephan Gommers sturen een team van twintig vaste medewerkers aan. Ze delen graag hun visie op de panelenbouw bij Hoppenbrouwers.

14

Binding met techniek “Het is een bewuste keuze om panelenbouw in de nieuwbouw duidelijk in het zicht te zetten. We gaven altijd al rondleidingen aan relaties, maar nu zien ook voorbijgangers ons door de vitrine aan het werk. Dat symboliseert onze ambitie om techniek meer onder de aandacht te brengen. We zijn er in de nieuwbouw flink in ruimte op vooruit gegaan. Dat was ook nodig om alle projecten overzichtelijk en praktisch op te kunnen bouwen. Orde en netheid is een belangrijke norm binnen ons bedrijf. Het draagt er aan bij dat we veilig kunnen werken en een betere kwaliteit kunnen leveren.” Kweekvijver “We zijn binnen het bedrijf een kweekvijver van talent. Veel medewerkers zijn ooit bij panelenbouw begonnen en zijn later doorgegroeid. We nemen een belangrijke plaats in binnen de opleiding van medewerkers. Ze zetten hier vaak de eerste stappen in het opbouwen van hun technische kennis. Vanuit die basis groeien ze verder. We vinden het een uitdaging om onze kennis over te dragen en leerlingen op een basisniveau te brengen waarmee ze zelfstandig binnen ons bedrijf kunnen werken. Bij ons krijgen leerlingen de kans om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. We geven ze de ruimte om fouten te maken en te groeien in het vak. Dat is een belangrijke basis voor hun toekomst.” Expertise “Onze vaste medewerkers hebben veel technische expertise op alle niveaus. We maken complexe besturingskasten waar veel techniek achter zit. Dat maakt ons werk uitdagend en afwisselend. Het bouwen van ‘intelligente’ kasten vergt een hoog kennisniveau. Niet alleen op het technische vlak, maar vooral ook omdat je goed moet meedenken met de klant. Vaak leveren we maatwerk. Daarom kiezen we er heel bewust voor om zowel de hard- als software zelf te maken. Het betekent ook dat we elke besturingskast testen voordat hij naar de klant gaat.” Spin in het web “Het leuke van ons team is dat we de spin in het web zijn. We hebben te maken met allerlei afdelingen en functies. Elke dag en elke opdracht is anders. Onze brede technische kennis zetten we steeds weer anders in voor allerlei verschillende kasten. Ook wij leren nog elke dag bij. Juist dat maakt ons werk ook op de lange termijn zo boeiend.”


Willen én kunnen... zijn bij Hoppenbrouwers twee kanten van dezelfde medaille. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen. Dat lukt alleen als ze plezier in hun werk hebben en hun werk goed kunnen doen. Maar het werkt ook omgekeerd. Als je iets kunt in je werk en met plezier gaat werken, wil je je ook graag verder ontwikkelen. De basis daarvoor is vakkennis. Daarom investeren we veel tijd en geld in een gedegen opleiding. In onze eigen praktijkschool bereiden we BBL-leerlingen op een praktische manier voor op de beroepspraktijk. Meer daarover lees je op pagina 17. Daarnaast zijn stagiaires altijd welkom om te proeven van het vak en te leren in de praktijk. Tegelijkertijd leren wij weer van onze stagiaires. Een frisse blik in huis kan heel verhelderend zijn!

“ Mensen van Hoppenbrouwers zijn echt betrokken bij het bedrijf .”

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Groeien in hun werk en hun vak: dat is de uitdaging voor jongeren die bij Hoppenbrouwers willen werken. We zetten onze medewerkers op nummer één, simpelweg omdat we ze hard nodig hebben om onze klanten te kunnen (blijven) bedienen. Juist daarom investeren we altijd - dus ook in economisch zware tijden - in de opleiding van studenten. Daarmee voldoen we aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het is ook een kwestie van eigenbelang. Verjonging van het bedrijf helpt om dynamisch te blijven. En we kunnen zelf veel van studenten en stagiaires leren. Ze stellen interessante vragen over onze werkwijze. Dat helpt ons om te reflecteren op wie we zijn, wat we doen en waarom we zo wer­ken.

s Studenten en stagiaire of en var kunnen bij ons er n. zij ’ pje ze een echt ’Ho Wat dat is? 26. Vin d dat uit op pagina

15


Cees van Gerwen

Jan Reinhard

In de praktijk leren we heel veel van elkaar

16

Vakmanschap staat bij Hoppenbrouwers hoog in het vaandel. Daarom werken we nauw samen met onderwijsinstellingen, zoals Avans Hogeschool en ROC Tilburg. Die samenwerking is hecht en biedt alle ruimte om van elkaar te leren. Juist dat maakt Hoppenbrouwers tot een bijzondere relatie vinden Cees van Gerwen (directeur School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering, ROC Tilburg) en Jan Reinhard (directeur van de Academie van Technologie & Management Avans Hogeschool).

Partner in onderwijs “Hoppenbrouwers is echt een partner in ons onderwijs. We kunnen al jaren op elkaar rekenen,” vindt Jan Reinhard. “Ze zijn vertegenwoordigd in onze adviesraad. Dat is een belangrijk orgaan om voeling te houden met het werkveld en onze opleidingsplannen te toetsen. De kruisbestuiving tussen bedrijven en onderwijs heeft beslist meerwaarde.” Cees van Gerwen vult aan: “Ook bij onze school heeft Hoppenbrouwers invloed op het curriculum. Ze denken positief kritisch mee over de ontwikkeling van onze opleiding. Dat is buitengewoon waardevol. Daarnaast maakt Hoppenbrouwers deel uit van het Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs. Daarmee nemen ze ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar aan te laten sluiten.”

Praktijk in het leslokaal Ook in praktisch opzicht kunnen de scholen rekenen op de inzet van Hoppenbrouwers. Niet alleen omdat het bedrijf altijd leer- en stageplekken aanbiedt, maar ook omdat ze de praktijk het leslokaal binnen brengen. “Hoppenbrouwers geeft bij ons regelmatig gastcolleges,” vertelt Jan Reinhard. “Er is zelfs een medewerker van

Hoppenbrouwers bij ons gedetacheerd, omdat het lastig bleek een vacature bij ons op te vullen,” merkt Cees van Gerwen op. “Dat tekent ook de mentaliteit van het bedrijf: meedenken en vooral meeleven met relaties.”

Vakmanschap als basis “Hoppenbrouwers straalt altijd uit dat medewerkers plezier hebben in hun vak,” vinden zowel Cees van Gerwen als Jan Reinhard. “Dat werkt aanstekelijk en laat jongeren zien hoe leuk de techniek is. Daarom stellen we het ook op prijs dat Hoppenbrouwers op onze open dagen present is. De visie van Hoppenbrouwers sluit nauw aan bij onze visie op onderwijs: vakmanschap als de basis, waarbij je samenwerkt op basis van respect voor elkaars taken. Onze leerlingen horen er bij Hoppenbrouwers echt bij en worden ook gewaardeerd. Het bedrijf geeft studenten en leerlingen de kans om te ontdekken wat hun talenten zijn. En bij Hoppenbrouwers zien jongeren dat er na hun opleiding nog alle tijd en gelegenheid is om door te groeien. Daar zijn in het bedrijf legio voorbeelden van te vinden. Daardoor realiseren studenten zich dat hun studie geen eindstation is, maar het beginpunt van een boeiende carrière.”


Vijf lessen van onze praktijkschool 1

Weet waar je voor kiest De opleiding en het werk vragen veel inzet van onze leerlingen. Na een dag werken, moeten ze één keer per week nog ’s avonds aan de slag in onze praktijkschool. Dat is best pittig. Daarom moeten onze BBL- ers echt weten dat ze kiezen voor leren, terwijl ze werken. Alleen interesse in de elektrotechniek is niet genoeg. Onze leerlingen moeten ook in staat zijn om zelfstandig te leren werken en ze moeten fysiek het nodige in huis hebben. En ook belangrijk: ze moeten leren werken volgens onze normen en waarden.

2

Neem de tijd om te groeien Enthousiasme is goed, maar kan ook een struikelblok zijn. Als ‘jonge enthousiasteling’ wil je alles tegelijk kunnen en overzie je je loopbaan nog niet. We leggen met onze praktijkschool een stevige basis in vakmanschap. Van daaruit kunnen leerlingen beter doorgroeien in de praktijk. Eerst het ene goed beheersen en dan pas de volgende stap zetten!

3

We doen het samen We vinden het een uitdaging om het beste uit onze leerlingen te halen. Daar is wel teamwerk voor nodig. Zo willen we dat onderwijsinstellingen betrokken partners zijn. Maar we onderhouden ook contacten met de ouders, zodat zij weten wat wij van hun kind verwachten. Van onze collega’s verwachten we dat ze aandacht hebben voor onze leerlingen. De invloed van ervaren medewerkers op de ontwikkeling van een leerling is groot en erg belangrijk. Daarnaast presteren leerlingen beter als ze zich thuis voelen bij Hoppenbrouwers.

4

Neem de tijd voor kwaliteit We vergeten nooit dat we zelf ook met ‘niks’ begonnen zijn. Fouten maken mag, want daar leer je van. We leren onze leerlingen dat medewerkers bij Hoppenbrouwers over een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid beschikken, maar dat niet alles kan of vanzelfsprekend is. Afspraken en regels zijn belangrijk om veilig en goed te kunnen werken. Gelukkig neemt Hoppenbrouwers altijd de tijd om in kwaliteit te investeren. Toch is het voor collega’s in de praktijk soms moeilijk om leerlingen en stagiaires goed te begeleiden. Daarom werken we ook aan de ontwikkeling van de coachende vaardigheden van de leidinggevende monteurs, zodat die meer handvatten hebben om leerlingen beter te begeleiden op onze projecten.

5

Als je iets geeft, krijg je ook veel terug Dat geldt zeker voor ons werk in de praktijkschool. Maar we geven dat motto ook mee aan onze leerlingen. Als ze bij klanten net een stapje meer zetten, mogen we ook weer terugkomen. Zo dragen onze leerlingen ook direct bij aan het succes van ons bedrijf!

Praktijkopleiders Eric van Gestel en Jef Sprangers werken allebei al jaren met veel plezier bij Hoppenbrouwers. Ze begeleiden BBL- leerlingen tijdens het gehele opleidingstraject. Hiervoor onderhouden ze contacten met het onderwijs, ouders en collega’s. De begeleiding blijft niet bij de praktische kant. Schoolresultaten en sociaal-emotionele ontwikkelingen zijn ook van invloed op prestaties. Onze leerlingen werken aan hun ontwikkeling van vakmanschap en onze ‘Hopjesmentaliteit’ (zie pagina 26). Ze werken vier dagen, gaan één dag naar een mbo-opleiding en krijgen één avond per week les bij de interne praktijkschool.

17


2

Groot

worden

18

door klein te blijven

Het verschil zit ’m vaak in de kleine details. Met die wetenschap is Hoppenbrouwers ‘groot gegroeid’. Het tekent zich nog dagelijks af in de kwaliteit van ons werk. We zorgen dat we altijd de puntjes op de zetten. Samen werken we aan een betrouwbare dienstverlening. Omdat onze medewerkers in zelfstandige teams werken, houden ze nauw contact met elkaar én de klanten. Daardoor leren ze elkaars kwaliteiten en expertise kennen én waarderen. Juist daardoor krijgen ze meer begrip en respect voor elkaar. Medewerkers vullen elkaar aan en bouwen zo samen aan hun eigen topteam dat dankzij de persoonlijke relatie met de klant in staat is grootse prestaties te leveren.


De Hoppenbrouwersformule

Hoe beter je elkaar kent, hoe gemakkelijker het werkt. Daarom bouwt Hoppenbrouwers graag aan een goede band met medewerkers én externe relaties. Doordat we medewerkers de ruimte geven, geven we klanten veel meer cadeau. Onze teams gaan niet boven, maar naast een klant staan. Die gelijkwaardigheid is een belangrijk breekijzer om samen naar hetzelfde doel te werken. Daarbij kunnen onze klanten rekenen op een betrouwbare leverancier die service hoog in het vaandel heeft staan. Simpelweg omdat onze mensen hun werk goed willen doen. Er bestaat geen standaard formule voor ons werk. Maar we willen wel standaard uitstekend werk aan klanten leveren. Deze Hoppenbrouwersformule is een optelsom van verschillende kwaliteiten, waarbij de som veel meer is dan de delen. Anders gezegd:

Volop vakmanschap in huis Vakkennis als basis van het werk Vaardigheden continu ontwikkelen + U (itstekend werk) =

19

Denken in oplossingen Alle specialismen onder één dak Eén aanspreekpunt voor de klant Flexibiliteit tijdens het project Snel reageren op vragen

Persoonlijk contact Oprechte interesse in de klant Open en eerlijke houding Je kunnen verplaatsen in de klant

+ I (nleven en meedenken met de klant) x

+ R (elatie opbouwen met de klant)

“ We hebben een professionele, klantvriendelijke benadering met een Brabants accentje.”


Wil Versteijnen Algemeen directeur GVT Group of Logistics

“ We hebben dezelfde bloedgroep” 20

“In onze branche moet je groeien om te kunnen overleven. Ik vergelijk het wel eens met een marathon. We moeten in de voorhoede blijven lopen om achterstand te voorkomen en zo de ‘wedstrijd’ te verliezen. Schaalvergroting is dus een middel om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, maar zeker geen doel op zich. Juist de continuïteit is binnen GVT Group of Logistics heel belangrijk. Dat herken ik ook bij Hoppenbrouwers. De lange termijn staat bij hen voorop. Dat kan ook omdat Hoppenbrouwers, net als wij, van oudsher een familiebedrijf is. Juist deze bedrijven vormen de motor achter de Brabantse economie, met name in moeilijke tijden. Tegelijkertijd denk ik dat de Brabantse mentaliteit een belangrijke succesfactor voor Hoppenbrouwers en onszelf is. We stropen de mouwen op en gaan aan de slag. Dat geldt zeker voor bedrijven die geworteld zijn in de regio Tilburg. Traditiegetrouw vinden de mensen in deze arbeidersstad het normaal om hard te werken.” Groot denken, klein blijven “Hoppenbrouwers en GVT Group of Logistics hebben dezelfde bloedgroep. Dat is prettig zaken doen. ‘Nee’ is bij ons geen oplossing: we willen klanten altijd de beste

oplossing bieden. Dat lukt alleen als onze leveranciers diezelfde mentaliteit hebben. Vaste leveranciers zorgen binnen ons bedrijfsproces voor snelheid en kwaliteit. Zoals onze klanten vanwege ons complete dienstenpakket voor GVT kiezen, zo kiezen wij voor Hoppenbrouwers. Ze heeft alle specialismen onder één dak. Ik vind het knap dat zo’n snel groeiend bedrijf in staat is om medewerkers betrokken te houden en constant draagvlak te creëren. Dat komt doordat Hoppenbrouwers niet focust op groei, maar juist op een goede interne organisatie. De openheid binnen het bedrijf vind ik inspirerend en de mix van jonge en ervaren medewerkers is heel bijzonder. Door medewerkers de kans te geven zich steeds verder te ontwikkelen, groeit het niveau van het hele bedrijf. Als klant heb je geen seconde het idee dat Hoppenbrouwers een groot bedrijf is. De persoonlijke aandacht en aanpak springen er voor mij echt uit. De mensen zijn toegankelijk en intern zijn er korte lijnen. En ook belangrijk: je zit altijd aan tafel met vakmensen die weten waar ze over praten. Daardoor kan Hoppenbrouwers snel schakelen. Dat maakt haar tot een betrouwbare zakenpartner die met ons mee kan groeien.”

De naam doet het misschien niet vermoeden, maar GVT Group of Logistics is een écht Tilburgs bedrijf. Vader Versteijnen begon in 1957 met een transportbedrijf. De tweede generatie bouwde de logistieke activiteiten - en daarmee de naamsbekendheid van Gebr. Versteijnen - verder uit. In een steeds verder dichtslibbende markt durft GVT Group of Logistics constant nieuwe wegen in te slaan. Daardoor is het bedrijf de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo opende in 1998 de Barge Terminal Tilburg, die gespecialiseerd is in containervervoer vanuit de Rotterdamse haven via de binnenwateren naar een speciale Tilburgse haventerminal. In 2005 kwam daar Railport Brabant bij, met railterminals in Tilburg en Eindhoven. Door vervoer over weg, water en spoor te combineren, zoekt GVT Group of Logistics samen met klanten naar de meeste efficiënte logistieke oplossingen. Daarnaast opereert GVT Global Solutions als ketenregisseur bij transport en handling van importgoederen.


Join the club! Delen doen we graag bij Hoppenbrouwers. Niet alleen onze kennis, maar vooral ook ons enthousiasme. Daarom organiseren we in- en extern verschillende activiteiten waar ontmoeting en uitwisseling centraal staan. Daar leren we altijd veel van. Maar belangrijker nog: dat geeft ons volop energie!

Tijdens onze thema-ochtenden nodigen we relaties uit om hun specifieke kennis over een onderwerp met andere relaties te delen. Praktijkervaringen staan daarbij voorop, zoals bij deze thema-ochtend over NEN 3140.

Aan den lijve ervaren hoe leuk het is om bij Hoppenbrouwers te werken ... Dat is het doel van het wervingsuitje voor scholieren en stagiaires. Jongeren kunnen een kijkje in de keuken nemen en zo kennismaken met ons boeiende vakgebied.

21

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Hoppenbrouwers vindt het haar plicht om kinderen al jong te laten ervaren hoe leuk techniek is. Daarom staan de deuren bij ons altijd open voor een excursie van de basisschool. Hier is basisschool De Wichelroede uit Udenhout op bezoek bij Hoppenbrouwers.

Lief en leed delen vinden we bij Hoppenbrouwers belangrijk. Daarom organiseren we een paar keer per jaar het Hopcafé. Dan staan we stil bij belangrijke gebeurtenissen, zoals jubilea, en genieten we van een hapje en drankje. Ook de jaarlijkse barbecue met medewerkers en relaties is altijd weer een feest.

We gaan ook graag zelf ‘de beurs op’. Tijdens vakbeurzen presenteren we ons werk met plezier op een vrolijke manier aan specialisten. Maar we denken ook aan de toekomst en willen op de onderwijsbeurs jongeren interesseren voor een technisch vak.

Snelheid maken is een belangrijke karaktereigenschap van Hoppenbrouwers. Eén keer per jaar nemen we dat wel heel letterlijk. Dan dagen we onze zakelijke relaties uit om sportief te strijden om de ‘Hoppenbrouwerskartcup’.


Betrokken bij alles en iedereen Zo typeert Peter Struik, president-directeur van Fuji in Tilburg en tevens bestuurslid van de BZW Midden-Brabant, Hoppenbrouwers. “Dat geldt voor de medewerkers op de werkvloer, maar ook voor Theo Hoppenbrouwers en zijn opvolger Henny de Haas. Dat zijn echte ‘mensen-mensen’. Juist die betrokkenheid symboliseert voor mij dat het bedrijf groot is geworden door klein te blijven. Tegelijkertijd vind ik Hoppenbrouwers behoorlijk trendsettend, al is ze daar zelf zeer bescheiden over. Maatschappelijk verantwoord ondernemen deed ze al voordat die term bestond. Dat zit gewoon in haar genen. Het is knap hoe Hoppenbrouwers helemaal haarzelf blijft, ondanks de groeistuipen. Ze daagt zichzelf uit, bijvoorbeeld door niet altijd voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Het CO2-neutrale pand is daar een aansprekend voorbeeld van. Hoppenbrouwers laat daarmee zien dat duurzaamheid wel degelijk werkt in de praktijk. Dat vind ik heel boeiend. Het personeelsbeleid van Hoppenbrouwers is heel inspirerend. Het bedrijf werft actief nieuwe medewerkers, werkt nu al aan een binding met de toekomstige generatie en begeleidt hun medewerkers goed. Als klant kunnen wij altijd rekenen op een vakkundige aanpak van Hoppenbrouwers. De medewerkers doen wat ze beloven en eigenlijk nog wat meer. Ze denken actief met ons mee. Juist dat maakt voor ons het verschil tussen goed en kwaliteit.”

22

Ziel en zakelijkheid Die twee eigenschappen verbinden we bij Hoppenbrouwers graag met elkaar. Juist die combinatie is typerend voor een familiebedrijf. We willen ontspannen en plezierig zaken doen met onze relaties. Dat heeft vele kanten. Uiteraard werkt het voor onze klanten prettig als we ons vakmanschap creatief en flexibel inzetten om de juiste oplossing aan te bieden. Daarbij geven we onze medewerkers alle vrijheid en vertrouwen om in zelfstandige teams adequaat te opereren. Tegelijkertijd voelen we een sterke verbondenheid met onze medewerkers, relaties, scholen en ‘geboorteplaats’ Udenhout. Op pagina 60 en 61 krijg je daar een beeld van. Elkaar kennen en waarderen zijn belangrijke drijfveren om langdurige relaties met klanten, leveranciers, scholen en netwerkorganisaties te onderhouden. Want continuïteit is in goede én slechte tijden een belangrijk fundament van ons bedrijf.

“ Ik ben er trots op dat sommige collega’s ook vrienden zijn.”


Familiekapitaal Hoppenbrouwers is zuinig op het familiekapitaal: de medewerkers! Zij dragen elke dag en bij elke klant uit waar we voor staan. Dat lukt ze alleen als ze daarvoor de juiste gereedschappen krijgen ...

Nooit het werk dichttimmeren met regels. Op elkaars inzet en deskundigheid kunnen rekenen. Luisteren naar wat een ander wil en nodig heeft. Stimuleren van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Eigen verantwoordelijkheid stimuleert het plezier in het werk. Goede ideeĂŤn krijgen alle ruimte. Aandacht voor veilig en secuur werken. Van fouten kun je (veel) leren.

DNA van een familiebedrijf l Grote betrokkenheid bij medewerkers en klanten.

l Tijd nemen om langdurige relatie met klanten op te bouwen.

l Focus op de bedrijfscontinuĂŻteit en de lange termijn.

l Eigen werkmethoden dragen bij aan het succes van het bedrijf.

l In staat snel te reageren en te beslissen dankzij korte lijnen.

l Investeren in ontwikkeling van nieuwe diensten en producten.

l Werknemers blijven lang, waardoor kenniskapitaal

l Wederzijdse loyaliteit tussen werknemers en directie.

behouden blijft.

l Uitgaan van de eigen kracht.

l Gedeelde trots op het bedrijf zorgt voor hoge graad in

l Geld is een middel, geen doel.

service en dienstverlening.

23


Driespraak: “Groeien doe je samen”

24

Doorgeven Ferry: “Ik wil nieuwe medewerkers het vak leren, want vakmanschap is de basis van ons bedrijf. Het is mooi als je iemand die nog weinig weet of kan ziet uitgroeien tot een goede monteur. Kennis is voor mij geen voorwaarde om iemand iets te leren, inzet en motivatie wel. Je merkt in de praktijk al snel of een leerling een ‘blijvertje’ is. Plezier in het werk en de inzet op de werkvloer zijn daarbij voor mij belangrijke graadmeters. Als dat in orde is, krijgen leerlingen alle tijd om het vak te leren. Daarbij wil ik vertrouwen geven en kweken.” Paul: “De rust en het overzicht van Ferry waren voor mij heel belangrijk. Hij heeft me geleerd om een klus stap-voor-stap aan te pakken. Je moet eerst precies weten wat je gaat maken. Dat motto gebruik ik nog steeds in mijn werk. En Ferry gaf me op cruciale momenten vertrouwen. Dat is belangrijk om te kunnen en durven groeien.” Rob: “Ferry nam de tijd om mij dingen uit te leggen op het niveau dat ik aankon. Daardoor begrijp je dingen en lukt het je om zelfstandig iets te maken. Dat is heel belangrijk voor je zelfvertrouwen. En wat ik heel sterk vind: Ferry is geen baas maar een coach. Samen met hem groei je in je vak. Hij straalt altijd uit: als je wilt, dan kom je er wel. Dat probeer ik nu aan anderen door te geven.” Eigen baas Ferry: “Dat is typisch Hoppenbrouwers: je bent gelijkwaardig en krijgt respect voor je werk. Je krijgt veel ruimte en daarom geef je ook veel terug in je werk. Mensen staan niet boven je, maar werken samen. En je krijgt de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Je bent over je eigen werk ook je eigen baas.” Paul: “Iedereen heeft zijn eigen taken binnen een project. De monteur weet het beste hoe een kabel ter plekke kan lopen. Die moet je dan niet de wet vanachter je bureau gaan voorschrijven. Ik denk dat het een groot voordeel is dat veel mensen doorgegroeid zijn vanuit de werkvloer. Ik weet nu als Werkvoorbereider/calculator wat reëel is om van de mensen ‘buiten’ te vragen. En ik besef dat zij waardevolle informatie hebben over hoe je een project het beste kunt uitvoeren. Die kennis delen ze graag met mij. Dat vind ik waardevol, óók omdat dat voor de klant het beste werkt.” Rob: “En heel belangrijk: bij Hoppenbrouwers kun je alle kanten op. Je leert er door te doen en dat past bij mij. Je kunt doorgroeien in je of naar een andere functie of binnen andere specialismen je vakmanschap uitbouwen. Dat houdt je werk ook op lange termijn uitdagend. Bijzonder is dat mensen hier elkaar die groei ook echt gunnen. Scheve gezichten zie je hier niet.”

Ferry Canters werkt sinds 1996 bij Hoppenbrouwers. Als Uitvoerder begeleidt hij al tien jaar leerlingen. Paul Kremers en Rob Heijmans hebben, naar eigen zeggen, waardevolle dingen van hem geleerd, die ze nu weer doorgeven aan hun collega’s.

Paul Kremers begon in 2005 bij Utiliteit & Woningbouw. Hij maakte in 2007 de overstap naar Industriële automatisering en is sinds 2009 Werkvoorbereider/ calculator.

Rob Heijmans werkt sinds 2002 bij Hoppenbrouwers. Hij is van leerling door werkervaring en aanvullende opleidingen doorgegroeid naar Service engineer op hbo-niveau.


Krachtvoer

Hoe gaat Hoppenbrouwers antwoord geven op duurzame oplossingen?

Het kan altijd beter! Dat is de basis om ons werk continu te verbeteren. Elke medewerker van Hoppenbrouwers heeft goede ideeën om verbeteringen door te voeren. Maar het echte krachtvoer komt van onze klanten. Feedback helpt ons elke dag om beter te worden en ons aan te passen. Daarom hebben we nadrukkelijk oog en oor voor de mening van klanten. Bij elk project evalueren we samen met de klant wat goed ging en wat beter moet. Zo kwamen tijdens een speciale strategiemeeting met klanten zeer openhartige en bruikbare opmerkingen ter tafel. En natuurlijk neemt Hoppenbrouwers die adviezen ter harte …

Zie pagina 48, 49 en 59! Houd ook oog voor externe factoren, hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit? Zie pagina 48 en 51! Bedenk waar je de komende jaren omzet wil gaan halen. Zie pagina 44 en 51! Bekijk wat je bestaande klanten nog meer kunt bieden, wie weet liggen daar nog kansen. Zie pagina 43, 44 en 47!

We geven graag bij elke relatie een mooi visitekaartje af. Achter dat kaartje - en soms ook achter de schermen - gaat meestal een puzzel schuil. Om die puzzel netjes te leggen, werken onze medewerkers dagelijks op allerlei manieren samen …

Ons visitekaartje Teamwerk

Respect voor ieders kwaliteiten zorgt voor een optimaal resultaat. We doen het altijd samen!

Verbetering

Feedback van collega’s en klanten helpt om jezelf continu te verbeteren.

Communicatie

Duidelijke communicatie zorgt ervoor dat iedereen op koers blijft en weet wat er verwacht wordt.

Mentaliteit

De drive om de beste te willen zijn.

Transparantie

Kennis

Vakmanschap is onze belangrijkste kwaliteit.

We vertellen eerlijk hoe zaken ervoor staan en delen lief en leed.

25


Hop, hop, Hopje! In de wandelgangen staan onze medewerkers ook bekend als een ‘Hopje’. Om je thuis te voelen bij Hoppenbrouwers, moet je meer ontwikkelen dan je vakkennis. Inzet, enthousiasme, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel zijn minstens zo belangrijk. Wil jij weten of je bij Hoppenbrouwers kunt scoren? Doe dan onze speciale test!

1 Je maakt bij de installatie een fout. Wat doe je?

26

Ik verbeter het gauw en houd verder mijn mond.

Ik vraag mijn collega om mee te kijken wat er mis is gegaan en hoe ik het de volgende keer beter kan aanpakken.

Jammer, een Hopje komt eerlijk voor zijn fouten uit, zodat hij en zijn collega’s er van kunnen leren.

2 Je krijgt een ingewikkelde opdracht waar je technisch weinig ervaring mee hebt. Wat is je eerste reactie?

Dit lukt me nooit!

Helaas, je bent geen Hopje, want die houdt van een uitdaging.

Fijn dat je iemand van dienst wilt zijn. Maar een goed advies vanuit je vakkennis levert uiteindelijk het beste resultaat op.

Dankzij je open mentaliteit los je samen met je collega dit probleem prima op. Zo wordt je fout een mooi leermoment!

Leuke uitdaging waarvan ik veel kan leren!

Jij wilt jezelf verder ontwikkelen. Een mooie start als Hopje!

3 Je klant of collega stelt een oplossing voor waar jij je twijfels bij hebt. Wat doe je?

De (interne) klant is koning, dus ik doe wat hij wil!

Helaas, je bent geen Hopje

Ik leg uit welke oplossing ik zou kiezen en waarom ik dat zou doen.

Dankzij jouw gezon­ de portie ‘eigenwijsheid’ krijgt je klant of collega voor dezelfde prijs een betere oplossing!


6 Je moet voor het eerst een groot project calculeren. Hoe pak je dat aan?

Zonde dat je deze kans op verbetering laat lopen!

Niks, hij moet zich met zijn eigen zaken bemoeien!

Hup, aan de slag … Zo moeilijk kan het niet zijn.

Fijn dat je enthousiast bent. Maar door eerst met een ervaren collega samen te werken boek je meer winst.

Ik vraag een ervaren collega hoe ik dit aan kan pakken en om mee te kijken. Daardoor voel ik me zekerder van mijn zaak.

Slim dat je samenwerking zoekt zonder dat je je werk uit handen geeft. Daar mag je trots op zijn.

Je toont respect voor je collega en grijpt de kans aan om van een ander te leren. Daar houden we wel van!

Ik vraag of hij met me wil afspreken. Twee weten immers meer dan één!

5 Een collega uit een ander team geeft je een tip hoe je een project beter kunt aanpakken. Wat doe jij?

Jammer, je collega’s hadden vast een helpende hand willen toesteken.

Mijn planning loopt in de soep. De klant moet maar begrijpen dat ik nu ook mijn werk later af heb.

Je zet je creativiteit in om een probleem snel en flexibel op te lossen. En zo hoort het ook!

Ik bespreek meteen in mijn team hoe we met meer mensen het project in een kortere tijd kunnen klaren.

4 De nieuwbouw van je klant is vertraagd, maar zijn verhuisdatum blijft staan. Hoe reageer je?

7 Een installatie bij een klant geeft regelmatig ‘vals alarm’. Hij geeft een storing aan die er niet lijkt te zijn. Hoe reageer jij?

Ik blijf zoeken naar de storing, omdat ik zeker wil weten dat de installatie tiptop in orde is.

Zo’n storing in het systeem komt wel vaker voor. Niks om je druk over te maken.

Jij wilt perfect werk leveren en voelt je verantwoordelijk. Dat past helemaal bij een Hopje!

Zonde dat je de tijd niet neemt om zelfstandig een goede oplossing voor de klant te bedenken.

8 De plannen van je klant wisselen nogal. Daardoor moet je regelmatig nieuwe calculaties en planningen maken. Wat vind je daarvan?

Ik wil weten waarom. Vanuit mijn vakkennis help ik de klant om de goede keuzes te maken.

Ik erger me kapot en ga klagen bij mijn leidinggevende.

Gefeliciteerd, deze flexibele houding hoort helemaal bij een Hopje!

Die negatieve energie kun je beter ombuigen naar een positieve insteek: hoe kan ik mijn klant helpen de juiste beslissing te nemen?

100% Hopje

27


3

28

Snel schakelen naar het beste

resultaat

Haastige spoed is zelden goed! Door op tijd stil te staan en na te denken, kun je later in het werk veel vaart maken. Daarom heeft Hoppenbrouwers ruime, maar duidelijke, kaders waarbinnen medewerkers in alle vrijheid opereren. Juist dat geeft alle ruimte om snel te schakelen naar het beste resultaat. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan orde en netheid, omdat dit structuur brengt. Dat helpt onze medewerkers om 100% te focussen op de wensen van de klant. Alle aandacht gaat dus uit naar zijn klantwaarden. Dankzij hun kennis, flexibiliteit en grote zelfstandigheid kunnen onze medewerkers de snelste route uitstippelen om projecten uitstekend uit te voeren. En dat is de beste basis om tevreden klanten te krijgen en houden!


Verbonden met Brabant “De Brabantse economie drijft op familiebedrijven. Ze vormen door hun eigenheid een stille maar sterke kracht in onze provincie. Deze ondernemingen weten dat het echte economische succes wordt bereikt als er expliciet en voortdurend wordt gewerkt vanuit het besef dat het de gemeenschap van mensen in het bedrijf is die het echte verschil maakt. Langdurige relaties en samenwerken op basis van vertrouwen zijn karakteristiek voor deze bedrijven. Ook in hun externe relaties wordt vanuit dat besef gewerkt. Hoppenbrouwers geeft die twee aspecten op heel eigen wijze vorm. Ze ziet hun medewerkers - op korte en lange termijn - als belangrijkste kapitaal van het bedrijf en handelt daar ook naar. Door medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid te geven ontstaat er ruimte om te improviseren. Dat draagt bij aan het innovatieve karakter van het bedrijf.” “Kwaliteit is een belangrijke succesfactor van Hoppenbrouwers. Maar de allerbelangrijkste factor is de verbinding die het bedrijf steeds weer zoekt. Bij medewerkers, bij klanten, bij relaties en nadrukkelijk óók bij de regio. Als je Udenhout binnenrijdt, zie je meteen dat het bedrijf gewoon bij het dorp hoort. Ondernemen is bij Hoppenbrouwers ook je verantwoordelijkheid voor de lokale en regionale gemeenschap nemen. Je merkt ook dat zo’n wederzijdse relatie het bedrijf versterkt. Henny de Haas neemt de tijd om na te denken hoe Hoppenbrouwers zichzelf kan verbeteren en ontwikkelen. Daarnaast is Hoppenbrouwers in staat om talenten aan zich te binden door ze steeds weer te motiveren. Dat vind ik erg knap en vooral ook inspirerend.” “Hoppenbrouwers heeft enorm veel kracht door de wijze waarop ze vertrouwen aan medewerkers en leveranciers schenkt en omdat het bedrijf actief de samenwerking opzoekt. De industriële trajecten worden steeds complexer in proces, logistiek en techniek. Naast vakmanschap wordt vertrouwen een hoofdfactor om die complexiteit te reduceren. Die efficiency bereik je door veerkracht en improvisatievermogen. Dat Hoppenbrouwers dat in huis heeft bewijst het feit dat ze kennis van complexe installaties in alle facetten beheerst.” Wim van de Donk

Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant

29


Het menselijk perspectief staat centraal “Hoppenbrouwers kiest er heel bewust voor om het menselijke perspectief centraal te stellen. Dat is typerend voor familiebedrijven: ze geven hun medewerkers respect en vertrouwen. Henny weet dat familiegevoel heel goed te combineren met een doelgerichte strategie. Daarbij gaat hij uit van het ‘menselijke vermogen’ in de organisatie. Niet geld verdienen maar het ontwikkelen van het menselijk kapitaal staat bij Hoppenbrouwers centraal. Investeren in medewerkers maakt groei op korte en lange termijn mogelijk. Zeker in de branche van Hoppenbrouwers is dat een belangrijke succesfactor. Het komt aan op de menselijke factor om je in die markt te kunnen onderscheiden. Het is knap hoe het bedrijf het ‘stamboomgevoel’ tijdens de groei van de afgelopen jaren heeft weten vast te houden. Die groei in goede banen leiden is een mooie uitdaging voor de komende jaren. Groei komt niet vanzelf en gaat altijd gepaard met ‘crises’ in je bedrijf. Door tijdig daarop te anticiperen kom je daar weer sterker uit. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hoppenbrouwers dat lukt, omdat het bedrijf vooral focust op de lange termijn. Ik wens ze daarbij veel ondernemerslust en succes.” Joop Vianen

bijzonder hoogleraar Ondernemerschap en Kleine en Middelgrote Ondernemingen aan Tilburg University

Maatwerk voor de klant

30

Elk mens is anders. En dus is ook elke organisatie anders. Juist daarom kiezen we bij elk project voor maatwerk. Het ligt misschien voor de hand om snel een pasklare oplossing voor de vraag van een klant te bedenken. Maar we kijken liever verder en richten onze blik op de klant zelf. Hoe zit zijn bedrijfsproces eigenlijk in elkaar? Wat verwacht hij daadwerkelijk van ons? Welke cultuur en mentaliteit heersen er? En wat vindt hij prettig zaken doen? Bij Hoppenbrouwers hebben we nadrukkelijk oog en oor voor de wensen van de klant. Zijn waarden en normen bepalen in hoge mate hoe wij een project aanpakken. Dat vergt naast vakkennis ook veel inlevingsvermogen van onze medewerkers. Het grote voordeel is dat we dankzij dat maatwerk snel een passende oplossing kunnen bedenken en uitvoeren. En al zijn we een modern bedrijf, we houden erg van ‘ouderwetse’ service. Persoonlijk contact, een vast aanspreekpunt en doen wat we beloven zijn van oudsher onze sterke punten. Dankzij die ‘ambachtelijke’ aanpak kunnen we klanten een modern maatpak leveren!

Een goed idee werkt altijd Enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn belangrijke eigenschappen van onze medewerkers. Die zijn nodig om het werkproces te verbeteren en om andere wegen in te durven slaan. Nieuwe ideeën concreet gestalte geven lukt alleen als onze medewerkers hun creativiteit durven aanspreken. En creativiteit komt alleen tot bloei als medewerkers zichzelf durven te zijn en respect ontvangen voor hun kwaliteiten. En ook belangrijk: met goede ideeën gaan we ook echt aan de slag. Daarom denkt elke medewerker steeds weer na over de vraag wat hij vandaag kan doen om het werk morgen beter, goedkoper en slimmer te realiseren. Soms zit dat in eenvoudige oplossingen, zoals de aanschaf van een barcodescanner om sneller materiaal uit het magazijn te kunnen halen. Ook standaardisatie kan helpen om gestructureerder en sneller te werken. Zo is er de afgelopen jaren veel gestandaardiseerd en via een computersysteem voor iedereen toegankelijk gemaakt. Daarnaast kan investeren in een goed idee uiteindelijk zorgen voor flinke tijdsbesparingen. Door het interne proces onder de loep te nemen, is bij Service & onderhoud zelfs de offertetijd van een week naar één dag teruggebracht! Toch is de tijdswinst niet het belangrijkste. De grote winst zit in het feit dat medewerkers zelf slimme, “ Ik ben er trots op als de klant bruikbare oplossingen bedenken waar ze in de tevreden is en dat laat merken.” praktijk ook écht mee gaan werken.


World Class Hoppenbrouwers 4 Topprestaties We leveren topprestaties en behoren daarom tot de beste in de markt. We zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

3 Opvallen en onderscheiden We vallen in de markt op door onze onderscheidende kwaliteit in kennis en dienstverlening.

2 Groter groeien Dankzij onze manier van samenwerken en het nakomen van beloftes kunnen we verder groeien in diensten en markten.

1 Beginnen aan de basis Dit is ons startniveau. Het accent ligt hier op de basiskwaliteit die we leveren: het goed en vakkundig uitvoeren van taken.

We willen de beste partner zijn voor medewerkers, klanten en scholen. Daarom streven we continu naar het hoogste niveau in prestaties, dienstverlening en service. Dit noemen we World Class Hoppenbrouwers. Onder andere met interne audits meten we op welk van de vier niveaus een team of project zich bevindt. Daardoor weten we ook welke verbeteringen en stappen nodig zijn om naar een hoger niveau door te groeien. Teamleden werken daar dan samen doelgericht aan.

31

nnen Onze klanten ku ons altijd rekenen opnkzij klavertje vier. Da ten deze vier elemenons groeit en bloeit bedrijf volop! Vakkennis Beschikbaarheid

Persoonlijke aandacht

Pro-actief meedenken


Klein en betrokken We zijn er trots op dat Hoppenbrouwers op eigen kracht de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt. Maar het was meteen ook een bron van zorg. Want hoe houd je het gevoel van een familiebedrijf vast als je een groeispurt doormaakt? Het antwoord ligt allereerst bij het instellen van kleine, zelfstandige teams die elk een eigen markt bedienen. Daardoor kunnen we focussen op de wensen en ontwikkelingen binnen een bepaalde markt. Bovendien kunnen we daardoor sneller en slagvaardiger opereren en onze specialismen doelgericht ontwikkelen. Binnen deze zogenoemde productmarktcombinaties vullen de medewerkers elkaar in kennis en vaardigheden aan en werken ze optimaal en efficiënt samen. Bovendien kunnen de teamleden van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat vergroot de onderlinge betrokkenheid en motivatie. Maar het grootste voordeel van deze teams is dat ze zich optimaal kunnen richten op hun eigen marktgebied. Daarin kunnen ze dankzij hun zelfstandigheid slagvaardig kunnen opereren en sneller op vragen en wensen van klanten reageren. Dat is de basis om efficiënt te werken en om in een dienst of markt te kunnen groeien. Juist door samenwerking en open communicatie bundelen teamleden de krachten om te overleven.

Zelf ervaren hoe een topteam van Hoppenbrouwers snel kan schakelen naar het beste resultaat? Speel dan het HopTopSpel op pagina 62.

32

“ Ons team is een heel hechte groep en we hebben heel veel voor elkaar over!”

The show must go on…

Meer weten over onze specialismen? Kijk dan op pagina 38 en 39.

Dat was de belangrijkste opdracht bij Aquanura van de Efteling. Deze attractie is de grootste watershow van Europa en voert bezoekers twaalf minuten mee in een spectaculaire show waarin meer dan 200 fonteinen met behulp van water, vuur, muziek en licht een verhaal vertellen. Op de zestigste verjaardag van de Efteling was de première van Aquanura. In vier maanden tijd werd de attractie door verschillende leveranciers gebouwd. Dat betekende dat goede samenwerking nodig was om snel te kunnen schakelen voor en naar het beste resultaat. Niet alleen omdat de opleveringsdatum gehaald moest worden, maar ook omdat de techniek achter deze show goed moet functioneren. Hoppenbrouwers legde voor dit project meer dan 100 kilometer kabels aan, sloot de besturingskasten aan, voerde de mechanische werkzaamheden voor de kabelgeleiding en speakerpoles uit en coördineerde de aanleg van de - deels onder water gelegen - elektrische infra, de verlichting in de technische ruimten en de beveiliging. Meer dan 25 medewerkers van Hoppenbrouwers werkten aan dit project. Vanuit hun vakmanschap droegen ze allemaal een belangrijk steentje bij aan de snelle oplevering en betrouwbare techniek van Aquanura.


Niet sturen, maar coachen Elk team bij Hoppenbrouwers heeft een eigen specialiteit en werkt zelfstandig van begin tot eind aan eigen opdrachten in een eigen marktgebied. Je zou ze kunnen zien als ‘miniondernemingen’ die onder de paraplu van Hoppenbrouwers vallen. Elk team opereert in alle vrijheid, maar houdt daarbij wel altijd het overkoepelende bedrijfsbelang in het oog. De interne teams beconcurreren elkaar dus niet, maar kijken juist over elkaars schouder mee. Wat voegt iemand toe binnen een team, wat gaat binnen een team goed en wat kunnen we daar samen uit leren? Bij integrale projecten bundelen verschillende teams hun expertise en werken ze nauw samen. Het grote voordeel van zelfsturende teams is dat medewerkers zelf ontdekken wat goed werkt en wat beter kan. Dat is een belangrijke basis om veranderingen structureel in het bedrijf door te voeren. Want als je begrijpt waarom iets anders moet, ga je het ook anders doen. Daarom leggen leidinggevenden en directieleden veranderingen ook niet op. Ze sturen niet, maar coachen en geven elk team de ruimte en vrijheid om het werk goed te doen. Maar ze scheppen wel duidelijke kaders waarbinnen de teams moeten werken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het doelenbord speelt daarbij een belangrijke rol. Elk team stelt gezamenlijk zo’n bord samen. Daarop staat alle belangrijke informatie, zoals gezamenlijke doelen en relevante cijfers. Dat stimuleert teamleden om te focussen op de gezamenlijk bepaalde doelen. Het bord hangt op een centrale plek en wordt actief ingezet bij teambesprekingen.

33

“ De grootste kans om geld te verdienen zit in onszelf!”

Eureka!

Belangrijke verbeteringen zitten soms in eenvoudige ideeën. Vanuit de alledaagse praktijk hebben onze medewerkers vaak goede ideeën voor verbeteringen in het werkproces. Kleine verbeteringen voeren ze zelf door. Grotere of complexere verbeteringen worden in speciale projectteams (zie pagina 49) opgepakt. En dat werkt! Enkele voorbeelden uit onze praktijk: l invoeren

uniforme oplevermethode voor projecten levert een flinke tijdsbesparing op. l aanschaf barcodescanner voor magazijn voorkomt handmatig invoerwerk en levert daardoor tijdsbesparing op. l digitaliseren complete documentenstroom zorgt ervoor dat documenten snel terug te vinden zijn. l diverse acties verlagen de gereedschapskosten met 75.000 euro. l digitaliseren van toolboxmeetings bespaart veel reistijd. l een uniform inlenerscontract waarmee iedereen kan werken bespaart tijd en kosten.


Topprestatie: Ik werk met plezier omdat ik weet dat de medewerker hier op 1 staat.

Groter groeien: Ik werk met plezier omdat ik waardering voor mijn werk krijg en iedereen mij met respect behandelt.

medewerker

Opvallen & onderscheiden: Ik werk met plezier omdat ik me thuis voel en samen met collega’s kwaliteit kan leveren.

Beginnen aan de basis: Ik werk met plezier omdat ik veel verantwoordelijkheid krijg en doe waar ik goed in ben.

Topprestatie: Ik doe graag zaken met Hoppenbrouwers vanwege het feit dat het gewoon een heel fijn bedrijf is om zaken mee te doen.

Topprestatie: Ik lever graag aan Hoppenbrouwers omdat het bedrijf onze toegevoegde waarde waardeert. Opvallen & onderscheiden: Ik lever graag aan Hoppenbrouwers omdat het bedrijf samen wil werken en een betrouwbare zakenpartner is. Groter groeien: Ik lever graag aan Hoppenbrouwers omdat ze erkent dat ons logistieke systeem haar helpt. Beginnen aan de basis: Ik lever graag aan Hoppenbrouwers omdat ze haar afspraken nakomt.

Topprestatie: Ik werk graag samen met Hoppenbrouwers omdat het bedrijf een visie op onderwijs heeft. Opvallen & onderscheiden: Ik werk graag samen met Hoppenbrouwers vanwege de actieve bijdrage om het onderwijs te verbeteren. Groter groeien: Ik werk graag samen met Hoppenbrouwers vanwege de actieve betrokkenheid bij onze school. Beginnen aan de basis: Ik werk graag samen met Hoppenbrouwers vanwege de goede relatie en de leerzame stages voor onze studenten.

onderwijs

Denke n, te kun dur ven, do en: da nen v er tz hoog niveau beteren. W ijn drie we ze e wille prest een s eren n dag nlijke eigen tevige d sc o e o lijks s b werk r asis w amen happen om zich s erken steeds wee met o teeds ons w r we aa nze p erk verde n een een extra a r kan r t s ners t la ap te ngdur ontwik op zetten ige re kelen . Vanu latie, tot to it waard pnivea oor o u. ns

Beginnen aan de basis: Ik doe graag zaken met Hoppenbrouwers vanwege de kwaliteit en de oplossingen die het bedrijf biedt.

leverancier

The sky is th e lim it

34

Groter groeien: Ik doe graag zaken met Hoppenbrouwers omdat ik persoonlijk zaken doe met mensen die erg toegankelijk zijn.

klant

Opvallen & onderscheiden: Ik doe graag zaken met Hoppenbrouwers vanwege de persoonlijke aandacht en de daadkracht die ze toont.


Leren van elkaar Kennis is bij Hoppenbrouwers maar één helft van het vak. Minstens zo belangrijk is de vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken, goed te kunnen communiceren en kennis te kunnen delen. Dat lukt alleen als je respect voor elkaar hebt. Dat respect is gebaseerd op het besef dat iedereen een wezenlijke bijdrage levert aan het succes van Hoppenbrouwers. We kunnen en willen altijd leren van elkaar. Alleen dan lukt het om als medewerker en als bedrijf te groeien. Die groei is mogelijk doordat medewerkers uitgedaagd worden om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor moet je wel eerst weten welke talenten er in huis zijn. Bovendien moeten medewerkers zich veilig voelen, zodat ze zichzelf ‘bloot’ durven te geven. Juist omdat respect de hoofdrol speelt in onze organisatie hebben we een prettig, mensgericht bedrijfsklimaat opgebouwd. We durven medewerkers de ruimte te geven om zichzelf uit te dagen. Zo houden ze ook op langere termijn plezier in hun werk, krijgen ze de mogelijkheid om te doen waar ze goed in zijn en dagen ze zichzelf uit om te groeien. Dat helpt om met plezier bij Hoppenbrouwers te werken. Dat is hard nodig, omdat op termijn een ‘werknemersinfarct’ dreigt. Door de vergrijzing zal er de komende jaren een flink tekort ontstaan aan bekwame vaklieden. Dan geldt al snel: wie de mensen heeft, heeft het werk. Dit toont al aan dat niet het werk, maar de mens op de voorgrond moet staan om in de nabije toekomst te kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Die houding zit verankerd in de mentaliteit van Hoppenbrouwers, zodat we nu al klaar zijn voor de toekomst!

Hoppenbrouwers wil nu al zorgen voor een mooie toekomst. Dat doen we door te 1 Luisteren naar de feedback van klanten. focussen op onze Investeren in (toekomstige) behoeften 2 van klanten. In goede en slechte tijden investeren in 3 mens en techniek. Het lef hebben om nieuwe uitdagingen 4 aan te gaan. Ruimte geven aan onze medewerkers, 5 zodat er nieuwe initiatieven ontstaan.

Graadmeter voor kwaliteit Hoppenbrouwers wil de beste kwaliteit leveren. Juist daarom vinden we het prettig als onafhankelijke instanties onze kwaliteit beoordelen. Deze objectieve graadmetingen zijn voor ons het startniveau om processen verder te verbeteren. Hoppenbrouwers heeft de volgende certificeringen: l ISO

9001:2008 2008/5.1 l BRL 6000 l Criteria voor toezicht l Borg Technisch Beveiligingsbedrijf l SEI-Stichting Erkenning Installatiebedrijven l Regeling Brandmeldinstallaties 2002 l Kenteq Erkend Leerbedrijf l Kenteq Erkend Praktijkcentrum l Ecabo Erkend Leerbedrijf l Sterkin l KOMO INSTAL l VCA

35


Ronnie: “Marc, wat vind jij het grootste pluspunt van Hoppenbrouwers als werkgever?” “Dat ik hier mijn ei helemaal kwijt kan en dat je je kunt ontwikkelen zoals jij wilt. Zelf ben ik begonnen als Onderhoudsmonteur en ben ik door werkervaring en deeltijdstudies doorgegroeid naar Software engineer.”

Ronnie van Haperen Werkvoorbereider Industriële automatisering Hoppenbrouwers is in één woord: samenwerken.

36

“Omdat ik stage heb gelopen als monteur en nog wel eens mee ga helpen, krijg ik als Werkvoorbereider een gevoel wat ik kan verlangen van monteurs.” Marco: “Ronnie, wat vind jij een belangrijk pluspunt van doorgroeien?” Hoppenbrouwers is in één woord: gezelligheid.

In de hoofdrol “Vakkennis speelt binnen Hoppenbrouwers de hoofdrol. De opleiding is daar maar één deel van. De praktijk is een belangrijke leerschool, omdat je daar leert samenwerken, plannen en communiceren. Tijdens de opleiding leer je hoe je iets moet maken. Maar op de werkvloer leer je pas echt hoe je een klus moet aanpakken en structureren. Gelukkig krijg je bij Hoppenbrouwers de tijd en de kans om elke dag bij te leren. Dat gebeurt vooral door medewerkers zelf dingen te laten doen en zo te laten ontdekken wat goed werkt in de praktijk. En ook belangrijk: iedereen heeft respect voor elkaar. We weten dat elke schakel in het proces belangrijk is om een goed visitekaartje bij de klant achter te laten. Juist daarom zijn we er trots op als we als team een mooie prestatie neerzetten!”

Marco van der Pasch Hulpmonteur Utiliteit & Woningbouw

Marc de Jong Software engineer Industriële automatisering Hoppenbrouwers is in één woord: waardering.

Marc: “Noud, wat geeft jou plezier in je werk?”

“Ik geniet van mijn vakmanschap en voel voldoening als een klant mij een compliment geeft.” Hoppenbrouwers is in één woord: zekerheid. Noud Bruininx Monteur Service & onderhoud

Noud: “Marco, waar ben jij trots op in je werk?” “Dat ik van een ‘leek’ doorge­ groeid ben naar een goede monteur. Ik vind het fijn dat er bij Hoppenbrouwers aandacht is om het vak goed te leren.”


Project van A tot Z Een soepel project bij de klant: daar wordt achter de schermen bij Hoppenbrouwers elke dag hard aan gewerkt. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Want bij elk project zijn veel disciplines en specialisten betrokken. De ondersteunende afdelingen dragen allemaal een belangrijk steentje bij in dit proces. Hieronder zie je hoe een project van A tot Z verloopt.

m m u n i c a ti e

ad

m i n is t r a ti e

m a g a z ij n

co

1.

ac

q ui s

iti e e n c a lc u

ler

en

2.

IC T pe

rso

n e elszak

w er

kvoo rbereid

in g

en

sc

h oon m aak

37

en

g in e

t e r in g e n o n

we

rp 4 . u it v o e r in g b er

et e

ren en v er

r e c e p ti e

ni

eu

v

3.

we n

5.

te

ste

te n en jf s in b e d ri

lle

n

6.

se

r vi c e

rh en on de

ou

d


Bedrijf in beeld Techniek dient de mens. Maar de mens moet die techniek wel op een goede manier naar zijn hand weten te zetten. Hoppenbrouwers Elektrotechniek heeft de ervaring, kennis en passie om totaaloplossingen in elektrotechniek aan te reiken. Daarbij maakt niet de techniek, maar juist de mens erachter het verschil voor de klant. Van huis uit zijn we gewend om te installeren én te adviseren. Vanuit die filosofie zijn we uitgegroeid tot een specialistische allrounder die alle facetten van de elektrotechniek tot in detail beheerst. We brengen graag de diversiteit van ons bedrijf in beeld!

38

n Utiliteit & Woningbouw Werken aan een gebouw dat werkt: dat is de visie van Hoppenbrouwers. We hebben ervaring in vele branches zoals scholen, ziekenhuizen, distributiehallen, kantoren, bedrijfshallen, zorgcomplexen en seriewoningbouw. Als totaalinstallateur kunnen we binnen één project alle elektrotechnische specialismen verzorgen. We zijn een goede bouwpartner in licht- en krachtinstallaties, gebouwbeheersystemen, noodverlichting, gebouwautomatisering en domotica in seriewoningbouw en luxe woonhuizen. Onze ervaren en vakbekwame medewerkers denken met de klant mee en bedenken in de praktijk zelfstandig oplossingen voor het installatiewerk. Daardoor kunnen ze ook grote en complexe projecten overzien. Ze beheersen alle facetten van het vak: van het maken van de tekening tot het aanleggen en gebruiksklaar maken van de complete installatie. Onze uitvoerders zijn bij elk project de spin in het web. Ze hebben veel ervaring en leiden zelfstandig de werkzaamheden op de bouw. Groot voordeel daarvan is dat de klant altijd één aanspreekpunt heeft die alle werkzaamheden coördineert. Daardoor wordt een bouwproject snel, vakkundig en volgens afspraak uitgevoerd.

n Industriële automatisering Een efficiënt, effectief en vooral betrouwbaar bedrijfsproces: dat staat aan de basis van een succesvolle onderneming. Industriële automatisering helpt om een bedrijfsproces te optimaliseren. Maar bij Hoppenbrouwers zetten we een stap verder. Onze medewerkers kunnen u in het complete automatiseringstraject van dienst zijn. Advies, pre-engineering, projectmanagement, hard- en software engineering, panelenbouw, installatiewerk, testen en 24 uurs-service: u vindt het allemaal op één adres. Zo’n allround specialist is best bijzonder. Maar echt speciaal is onze ervaring in alle mogelijke branches. Want we hebben ruime ervaring in de waterzuivering, waterwinning, voedings- en genotsmiddelenindustrie, chemische industrie, machinebesturingen en recreatieve sector.

n Beveiliging Safety first! Dat is het motto van de beveiligingstak van Hoppenbrouwers. Uiteraard handelen onze medewerkers volgens de geldende wettelijke en verzekeringsvoorschriften. Daarnaast willen ze graag met de klant meedenken en meedoen. Uiteraard weten onze medewerkers alles over brand-, inbraak- en terreinbeveiliging. Maar ook voor toegangscontrole, tijdsregistratie, zorgsystemen, camerabewaking (CCTV) en service-op-afstand kunt u bij Hoppenbrouwers terecht. De BORG-certificering en Dekraerkenning als branddetectiebedrijf garanderen dat uw beveiliging bij ons in vertrouwde handen is. Natuurlijk leveren we ook een full service. Naast ontwerp en installatie zorgen we dus ook voor onderhoud, inspectie en service. Dat geeft pas een veilig gevoel!


n Datanetwerken Communicatie vormt tegenwoordig het hart van elke onderneming. Telefoon, e-mail, tokens en nieuwe media bieden kansen om optimaal te communiceren en bereikbaar te zijn. Dat maakt een stabiel en snel datanetwerk tot de belangrijkste levensader van een bedrijfsproces. Alle telecommunicatie en beveiligingssystemen worden in het hedendaagse datanetwerk geïntegreerd. Onze medewerkers weten wat ze nu moeten doen om in de toekomst datanetwerken vlekkeloos te laten functioneren. Ze beheersen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van netwerkinfrastructuur, glasvezeltechniek, actieve netwerkcomponenten, ICT-oplossingen, industriële toepassingen van ethernet en onderhoud en beheer van datanetwerken.

n Service Een aparte servicetak bij Hoppenbrouwers? Elke medewerker heeft service toch hoog in het vaandel staan? Dat klopt, maar service is daarnaast ook een apart vak. Bij storingen of gebrek aan mankracht kunt u vertrouwen op onze zeer ervaren monteurs. Onze 24-uurs servicedienst zorgt ervoor dat er zo min mogelijk stagnatie in uw bedrijfsproces ontstaat. Daarnaast staan we ook paraat om te adviseren over of te assisteren bij het aanpassen van E-installaties, technische ondersteuning, netspanningsanalyses, overspanningsbeveiliging, kabelen leidinglokalisering en energiezorg.

n Inspectie & onderhoud Wat goed is, moet je goed houden. Daarom is inspectie en onderhoud van elektrotechnische installaties van wezenlijk belang. Het voorkomt stagnatie van het bedrijfsproces wegens storingen of uitval. En het waarborgt de veiligheid van installaties én medewerkers. Het is praktisch om deze werkzaamheden te delegeren. De eigen medewerkers houden zo hun handen vrij om hun eigen werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard voert Hoppenbrouwers inspecties volgens NEN 3140 uit. Daarnaast zijn we experts in machineveiligheid en de toepassing van NEN 60204-1 voor de veiligheid van elektronische uitrusting van machines. Uitrusten zit er voor onze medewerkers niet in. Zij werken net zo lang door tot uw machinepark in uitstekende conditie is!

n Duurzame energie Veel bedrijven zijn aangenaam verrast als wij ze de mogelijkheden laten zien om energie te besparen en duurzaam te werken zonder in te leveren op het comfort en functioneren van installaties. Onze medewerkers zijn beslist geen groentjes in hun vak en kunnen vanuit hun ervaring en kennis praktische energiebesparende oplossingen voorstellen. Ondernemers die de toekomst zonnig inzien helpen we graag met de aanschaf, installatie en aanleg van een zonnestroominstallatie. Ook veel van onze medewerkers investeren in zonnepanelen. Duurzaam ondernemen is immers in ons denken én doen verankerd.

39


4

Dromen durven waarmaken

42

Durven dromen: dat devies zou elke ondernemer ter harte moeten nemen. Ondernemen is immers vooruit kijken en je koers goed uitzetten. Daarbij wil Hoppenbrouwers haar dienstverlening continu verbeteren, omdat dit helpt om te overleven op de korte ĂŠn lange termijn. Vooruit kijken betekent ook je verantwoordelijkheid - nu en in de toekomst - nemen. Daarom willen we milieuvriendelijk installeren. En we willen vernieuwend werken om nu al klaar te zijn voor de toekomst.


Blik op de toekomst Nu al weten waar je in de toekomst wilt staan: dat is belangrijk om als bedrijf je koers te bepalen en daar doel­ gericht naar toe te groeien. Zo’n blik op de toekomst moet wel realistisch zijn en dus moeten onze doelen in kwaliteit en kwantiteit haalbaar zijn. Daarom bespreekt Hoppenbrouwers open en eerlijk met medewerkers, klanten én andere relaties waar we sterk in zijn, wat beter kan en op welk gebied er nog kansen liggen. Door deze samenwerking en open communicatie bundelen we krachten om te overleven. Het helpt ons om gericht te werken aan de ontwikkeling van onze medewerkers en het totale bedrijfsproces. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers samen bepalen welke ambities ze hebben. Zo ontstaat er draagvlak voor deze ambities op de korte én lange termijn. Daarbij hebben we respect en waardering voor ideeën die medewerkers en klanten hebben om onze prestaties verder te verbeteren. Want continu verbeteren helpt ons te overleven en is de basis van verdere groei van het bedrijf. Dat sluit naadloos aan bij onze missie om de beste partner te willen zijn voor medewerkers, klanten en scholen.

Dromen durven delen Onze medewerkers worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Wat dat precies inhoudt is voor elke medewerker afhankelijk van zijn persoonlijke toekomstdromen. Onze medewerkers durven die dromen te delen met collega’s, bijvoorbeeld tijdens teamsessies en via het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Samen bekijken we of en hoe een droom gerealiseerd kan worden. Een greep uit de dromen van onze medewerkers:

43

Er komt een Hoppenbrouwers Techniek Experience dat techniek promoot in het basisonderwijs en de onderbouw van het vervolgonderwijs, gemeenschappelijke opdrachten aanbiedt aan stagiaires en afstudeerders van mbo en hbo en onze eigen medewerkers stimuleert zich verder te bekwamen in hun vak.

Mijn droom is dat we de ingezette groei doorzetten in kwaliteit en in rendement.

Over vijf jaar doe ik dit werk nog steeds, want dat is mijn ding!

Ik loop vooruit in nieuwe technieken en deze kennis pas ik toe in integrale projecten. Ik wil nog meer dan nu de klant kunnen adviseren.


Gezond oud worden Als bedrijf wil je gezond oud worden. Dat betekent dat we ons nu al strategisch voorbereiden op de toekomst. Dat doen we door met alle teams te bespreken welke doelen ze waarom willen gaan halen. Daardoor staan alle neuzen binnen Hoppenbrouwers dezelfde kant op en werken we gezamenlijk aan dezelfde dromen:

1

Verdere ontwikkeling van coachend en inspirerend leiderschap, omdat dit medewerkers uitdaagt en hen stimuleert hun talenten te ontwikkelen.

2

Verfijning en verdere ontwikkeling van een teamgestuurde organisatie, omdat we zo op een beheerste, gezonde manier onszelf kunnen ontwikkelen en verder kunnen groeien.

3

Onze teams horen bij de beste drie in de markt, omdat hier passie en gedrevenheid vanuit gaat. Dit leidt voor de medewerkers tot een mooie uitdaging en bij klanten tot een betere prestatie.

4

Verdere ontwikkeling naar een lerende organisatie, zodat medewerkers het vermogen hebben zichzelf te ontwikkelen.

5

Vergroten van ons werkgebied in Noord-Brabant door bestaande teams autonoom te laten groeien en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

6

Milieubewust werken en installeren, omdat dit ervoor zorgt dat er voor de volgende generaties iets overblijft.

44

“Ik ben er trots op als leerlingen mij hun diploma laten zien.”

Thema toekomst Onszelf continu verbeteren is belangrijk om nu en in de toekomst onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarom hebben we in 2012 een unieke methodiek ontwikkeld waarmee we voortaan gestructureerd klanttevredenheidsonderzoek kunnen doen. Deze feed­ back is een belangrijke informatiebron om onze doelen in de toekomst af te kunnen stemmen op de behoefte van de klant. De klantwensen en onze eigen ambities zijn belangrijke thema’s tijdens de strategiemeetings met onze teams. Tijdens deze bijeenkomsten analyseren we waar we staan, wat onze sterktes en zwaktes zijn en wat we kunnen doen om onze dromen te verwezenlijken. Ook tijdens de managementdagen staat onze toekomst centraal. De directie bespreekt dan met alle leidinggevenden hoe we doelgericht en strategisch onze ambities voor de toekomst kunnen realiseren.


Ik ben trots als ik terugkijk Succesfactor Hoppenbrouwers richt graag de blik naar de toekomst. Adjunct-directeur Corné de Meijer typeert zichzelf dan ook “als iemand die graag aan iets nieuws begint en vooruit kijkt”. Dat blijkt ook wel uit zijn eigen loopbaan bij Hoppenbrouwers. Zestien jaar geleden begon hij als Werkvoorbereider, waarna hij diverse functies - Engineer, Projectleider en Afdelingsmanager - binnen het bedrijf bekleedde. Daarmee is Corné een levend voorbeeld van de belangrijkste succesfactor van Hoppenbrouwers: medewerkers de kans geven zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en door te groeien. Vijf jaar geleden vroeg Henny de Haas aan Corné om toe te treden tot de directie. “Dat verraste me wel, maar ik vond het ook een mooi compliment. De gezonde ambitie die het bedrijf uitstraalt past wel bij mij. Tegelijkertijd is bescheidenheid op zijn plaats. Wij als directie kunnen het natuurlijk niet alleen! Samen met de medewerkers zorgen we voor een gezond en bloeiend bedrijf. Als directie moeten we onze medewerkers faciliteren en coachen en zo min mogelijk in de weg lopen bij hun ontwikkeling. Dat is de basis van de autonome groei van Hoppenbrouwers.”

Inspireren op elk niveau Corné vindt dat de directie vooral de rol heeft om die ontwikkeling mogelijk te maken. “We moeten zorgen voor continuïteit in de bedrijfsvoering en het management, omdat dit ruimte geeft voor de groei van het bedrijf. We zijn er verantwoordelijk voor dat iedereen weet waar het bedrijf staat en waar het naar toe wil. Dat betekent dat we informatie bedrijfsbreed bespreekbaar moeten maken, zodat teams met die informatie aan de slag kunnen. Zo weet iedereen welke toekomstplannen we hebben en kunnen we daar samen op sturen. Op die manier kun je ambities ook echt samen waarmaken. De directie speelt ook een belangrijke rol in het doorgeven van onze normen en waarden. Dat doen we niet met een opgeheven vingertje, maar door steeds weer open en eerlijk te bespreken hoe we met elkaar en klanten omgaan. Daarom geven we bijvoorbeeld ook zelf nieuwe medewerkers een ‘Hoptraining’ tijdens hun introductie bij het bedrijf. Binnen Hoppenbrouwers inspireren we daarbij elkaar op elk niveau.” En inspiratie is er volgens Corné voldoende: “Er gebeurt hier altijd wel iets en daardoor kan ik me geen leuker bedrijf voorstellen.”

45


Paul van der Zanden (accountmanager Bedrijven bij Rabobank Hart van Brabant) en Marcel de Boer (finan­ cieel directeur Hoppenbrouwers) sparren aan de hand van drie stellingen over de financiële kaders waarbinnen je dromen kunt waarmaken.

46

“Samenwerking is het sleutelwoord” 1. De bank is puur geldverstrekker Paul: “Absoluut niet! De Rabobank en Hoppenbrouwers kennen elkaar al lang. We hebben ook veel gemeen met elkaar. We delen dezelfde normen en waarden, hebben allebei hart voor de zaak en stellen een persoonlijke en duurzame relatie voorop. Als coöperatieve bank is samenwerking bij ons een belangrijk sleutelwoord. Dat geldt voor Hoppenbrouwers ook. Als je uit hetzelfde hout gesneden bent, praat dat een stuk gemakkelijker.” Marcel: “Omdat je elkaar lang kent, praat je ook open en eerlijk met elkaar. Je zet dan ook samen een stap verder. Voor ons is de bank niet de ‘flappentap’ maar een sparringpartner. Paul heeft ons bij de nieuwbouwplannen een belangrijke spiegel voorgehouden.” Paul (grinnikend): “We hebben gezocht naar een manier waarop Hoppenbrouwers met minder geld de droom van nieuwbouw toch kon realiseren. Omdat je elkaar al langer kent, weet je ook wat de toekomstplannen van een bedrijf zijn.” Marcel: “Het mooie is dat daar het totale plan ook beter van is geworden. Je kunt op veel verschillende manieren naar een droom kijken. Dankzij die kritische feedback is het nieuwbouwplan op heel veel manieren beter en betaalbaarder geworden.”

2. Cijfers zijn zaligmakend Marcel: “Nee, ze zijn een belangrijk hulpmiddel om te sturen. Een gezonde financiële basis is belangrijk voor nu en de toekomst. Cijfers zijn van belang om te meten hoe je ervoor staat. En ze zijn nodig om reële plannen voor de toekomst op te kunnen stellen.” Paul: “Jullie plannen zijn doordacht en kunnen intern rekenen op draagvlak. Je begint dus goed voorbereid aan de toekomst. Dat maakt het voor mij heel uitdagend om met Hoppenbrouwers samen te werken. Het is bijzonder dat je een bedrijf waar je al zo lang komt, ziet groeien. Het elan waarmee Hoppenbrouwers de toekomst tegemoet treedt vind ik inspirerend.” Marcel: “We willen financieel gezond blijven. Als je groeit, is het juist daarom verstandig ook de financiële verantwoordelijkheid bij je teams te leggen. Zij krijgen zo de ruimte om te ondernemen, maar zijn zich ook bewust van kosten en baten. Dat helpt om de creativiteit van mensen aan te spreken en zo verspilling tegen te gaan.” 3. Hoppenbrouwers scoort voldoende Paul: “Nee, ze scoren goed! Ik vind het uitermate bijzonder dat een bedrijf dat zo fors groeit in staat is om zichzelf te blijven.” Marcel: “Elk jaar zien we - ook door feedback van onze relaties - weer nieuwe verbeterpunten. Juist daarom streven we naar een duurzame relatie. Want hoe beter je elkaar kent, des te opener en eerlijker durf je naar elkaar toe te zijn!”


Bouwstenen voor dromen Weten wat je in de toekomst wilt bereiken is stap één om dromen waar te maken. Om die dromen werkelijkheid te laten worden, is het belangrijk gezamenlijk vast te stellen waar we goed in zijn en wat onze kernkwaliteiten zijn. Juist daarbij is ons verleden een belangrijke leermeester. We hebben ervaren dat onderstaande bouwstenen een stevig fundament vormen om Hoppenbrouwers te continueren en verder uit te bouwen.

Vakmanschap Vakkennis en ervaring op alle elektrotechnische gebieden vormen - nu en in de toekomst - de basis van ons succes. Onze medewerkers zijn vakmensen die zich blijven bekwamen in de nieuwe technieken. Ze leveren daardoor altijd topkwaliteit.

Daadkracht Snel en effectief klanten van dienst kunnen zijn is belangrijk. Daarom werken onze medewerkers zelfstandig in autonome teams. Naast vakkennis hechten we ook veel waarde aan de mentaliteit van onze medewerkers. Ze moeten verantwoordelijk durven zijn en initiatieven durven te nemen. Alleen zo kunnen ze daadkrachtig en resultaatgericht naar de klant toe opereren.

Pro-actief meedenken Onze medewerkers werken zelfstandig, waardoor ze zich ook pro-actief opstellen naar onze klanten. Ze luisteren naar de klant en kunnen de vraag achter de vraag opsporen én beantwoorden. Meedenken met - maar ook inleven in - de klant helpt om een goede kwaliteit te leveren. En dat verstevigt weer de duurzame relatie met onze klanten.

Betrouwbaarheid Wat je belooft, moet je ook doen! Klanten moeten kunnen rekenen op het nakomen van afspraken. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard …

Vernieuwing De wil om goede diensten te verlenen betekent ook dat onze medewerkers nadenken hoe ze zichzelf én het bedrijf verder kunnen ontwikkelen. We durven de uitdaging aan te gaan om nieuwe markten te betreden. Maar we zijn ons er ook van bewust dat verbeteringen en vernieuwingen in ons eigen bedrijfsproces bijdragen aan het optimaliseren van onze prestaties.

“ Ik ben trots dat ik bij een bedrijf werk dat aan de toekomst denkt.”

47


Zorgen voor later Groei is voor Hoppenbrouwers geen doel op zich. We willen groeien in onze prestaties en diensten, waardoor we klanten ook in de toekomst in alle elektrotechnische disciplines goed van dienst kunnen zijn. We zijn ons er van bewust dat die toekomst in handen komt van de volgende generatie. Zij moeten verder kunnen bouwen op onze gezonde erfenis. Daarom kiezen we er bewust voor om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (mvo) en milieubewust te werken en installeren. Dat past ook bij ons karakter om een langdurige relatie aan te gaan met klanten, scholen en maatschappelijke organisaties en Udenhout. Niet voor niets kozen we ervoor om in onze ‘geboorteplaats’ nieuwbouw te plegen. We streven ernaar dat onze medewerkers milieubewust werken en maatschappelijk verantwoord handelen als vanzelfsprekend toepassen in hun werk. Daarvoor zetten we samen verschillende - grote en kleine - stappen, zoals: ➜ ondertekening van de klimaatverklaring gemeente Tilburg. ➜ zoveel mogelijk digitaal werken. ➜ CO2-neutrale en energiebesparende nieuwbouw realiseren (zie pagina 56 en 57). ➜ nieuwe bedrijfswagens zijn duurzaam en emissie-arm.

48

➜ oprichting team Duurzame energie met als specialisatie de toepassing van zonnestroom. ➜ altijd oog hebben voor energiebesparende oplossingen bij klanten, zoals led-verlichting en energiemanagementsystemen. ➜ afvalscheiding in onze productieprocessen.

Groen lintje Met het Groen Lintje moedigt Groen Links Tilburg organisaties aan zich in te zetten voor een beter milieu. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties of mensen die zich onderscheiden op het gebied van milieubescherming, energiebesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op 28 april 2012 kreeg onze Algemeen directeur Henny de Haas Het Groen Lintje opgespeld door wethouder Marjo Frenk. Volgens de jury is “Hoppenbrouwers een innovatief bedrijf dat al tientallen jaren bestuurd wordt op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit op de korte én lange termijn en is goed voor mens en omgeving. De laatste jaren komt daar steeds meer zorg bij voor een meer milieubewuste manier van werken”.

Meten is weten Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we bij Hoppenbrouwers belangrijk. Daarom willen we ook meten hoe we op dat terrein presteren. Zo weten we wat goed gaat en wat nog beter kan. In samenwerking met de gemeente Tilburg, Avans Hogeschool, Vollenhoven Olie uit Tilburg en Delicia uit Tilburg zijn we een werkgroep mvo gestart. Deze werkgroep ontwikkelde een mvo-meter op basis van de ISO-norm 26000. De mvo-meter bepaalt de score van een bedrijf aan de hand van zeven onderdelen: 1 behoorlijk bestuur, gericht op duurzaamheid en continuïteit 2 mensenrechten 3 arbeidsomstandigheden

4 eerlijk zaken doen en integriteit 5 milieu 6 consumentenaangelegenheden 7 maatschappelijke betrokkenheid

We zijn er trots op dat we op nagenoeg alle onderdelen goed scoorden. De verbeterpunten op milieugebied zijn inmiddels door ons opgepakt.


Niet harder Yannic Silvertand is Coördinator Verbeteren en vernieuwen bij Hoppenbrouwers. Hij werkt samen met zijn collega Toon Vereecken aan allerlei projecten die binnen ons bedrijfsproces de verspilling verminderen en efficiency verhogen. Of zoals hij het zelf samenvat: “Het gaat erom hoe we samen niet harder maar slimmer kunnen werken.” De basis van deze verbetertrajecten is steeds weer de vraag hoe we in de toekomst efficiënter en met een nog betere kwaliteit kunnen leveren. De antwoorden geven richting aan ons handelen: nu en in de toekomst. In vijf vragen geeft Yannic een beeld van zijn baan.

1 Hoe weet je wat er binnen Hoppenbrouwers nog te verbeteren valt? “Die informatie en de projecten komen van verschillende bronnen, zoals het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het klanttevredenheidsonderzoek, interne audits, feedback van klanten en ideeën of opmerkingen van medewerkers zelf. Een verbetering moet altijd een duidelijk doel dienen, zoals een risico beperken, de efficiency vergroten of de tevredenheid van klanten en medewerkers verhogen. Uiteindelijk dient dat allemaal hetzelfde doel: bij Hoppenbrouwers willen we het steeds beter doen.” 2 Wat is in jouw functie je belangrijkste doel? “Processen zo standaardiseren dat iedere medewerker er een 8 voor geeft. Uiteindelijk moet iedereen de zin van een verbetering inzien en vooral ook in de praktijk merken. Daarbij is het belangrijk dat we nieuwe werkwijzen niet afdwingen door regels. Dat past helemaal niet bij Hoppenbrouwers. We willen juist dat medewerkers verbeteringen gaan gebruiken, simpelweg omdat ze er plezieriger en beter door kunnen werken. Juist daarom is een verbetertraject altijd teamwerk. Standaardisatie helpt vooral om kaders te scheppen voor het werk. Als je van die standaard afwijkt, doe je dat heel bewust en heb je er dus goed over nagedacht. Het grote voordeel van een Coördinator Verbeteren en vernieuwen is dat er intern een kartrekker is. Iedereen binnen ons bedrijf heeft goede ideeën over hoe zaken nog beter kunnen. Maar vaak ontbreekt het aan tijd om daadwerkelijk een verandering in gang te zetten en af te maken.”

Yannic Silvertand (rechts) en Toon Vereecken

maar slimmer werken 3 Wanneer ben jij tevreden over een verbetering? Als de mensen echt vruchten plukken van een verbetertraject. Daarbij kunnen ‘kleine’ verbeteringen al een enorm resultaat opleveren. Een mooi voorbeeld is het scannen van materialen door monteurs. Voorheen was die registratie tijdrovend en niet altijd even zorgvuldig. Door dit anders te organiseren, hebben we intern veel geld bespaard. Maar ik begeleid ook grote trajecten, zoals de implementatie van een nieuw ERP-systeem.” 4 Hoe maak je collega’s enthousiast voor verbeteringen? Dat hoeft helemaal niet! Het bijzondere van Hoppenbrouwers is dat het bedrijf uitgaat van de eigen kracht. Daardoor durven mensen ook kritisch naar het bedrijf en naar zichzelf te kijken. De volgende stap is dan om samen aan concrete verbeteringen te werken. Ik vind het heel mooi om samen met collega’s het werk beter te maken. Het leuke is dat je ook het resultaat van ver­ beteringen ziet. En dat zorgt er weer voor dat mensen enthousiast raken om andere verbeteringen aan te pakken.” 5 Welke veranderingen zijn belangrijk om de dromen van Hoppenbrouwers waar te kunnen maken? Dat is een lastige opgave waar we ieder jaar een besluit over moeten nemen. Er zijn zo veel ideeën die opgepakt kunnen worden om deze dromen waar te maken! De implementatie van ons nieuwe ERP-pakket Syntess Atrium zal weer volop ruimte geven voor ontwikkeling. Ook het lean werken in de teams is iets waar mijn collega Toon Vereecken druk doende mee is. We blijven dus volop aan het verbeteren. Dat maakt ons werk niet alleen leuker en makkelijker, maar levert ook flink wat op!

49


Techniek is een droomvak! Stimulans

Dromer en doener 50

Theo Hoppenbrouwers typeert zichzelf als een ‘dromer’. Toch is hij ook vooral een ‘doener’. Juist met die combinatie worstelde hij als directeur van Hoppenbrouwers. Toen hij in 1978 de zaak van zijn vader voortzette, deed hij dat op de manier die hij van huis uit kende. “Ik wilde overal controle over hebben en moest precies weten wie wat waar aan het doen was. Dat was toen een heel gebruikelijke manier van leiding geven. Maar gaandeweg begon dat steeds meer te wringen. De ‘baas spelen’ past niet bij mijn karakter. Ik worstelde dus met het leiderschap, maar durfde mijn intuïtie nog niet de ruimte te geven.” Dat veranderde plotseling toen Theo eind jaren 80 langdurig ziek werd. Noodgedwongen moest hij de leiding uit handen geven. Tot zijn verrassing merkte hij dat zijn betrokken medewerkers niet alleen het schip drijvende hielden, maar ook prima in staat waren een goede koers uit te zetten. Anders gezegd: de medewerkers namen hun verantwoordelijkheid. Zij - en Theo trouwens ook - kregen bovendien meer plezier in hun werk, omdat ze de ruimte hadden om het op een eigen manier goed te doen. Ze kregen er letterlijk en figuurlijk energie van! Voor Theo was dit een wijze les: “Ik heb ervaren dat medewerkers het vertrouwen dat ze krijgen niet gauw zullen beschamen. Sterker nog: dat het heel stimulerend werkt om mensen ruimte te geven. Daarmee schep je namelijk ook de ruimte om jezelf te overstijgen. Het siert mijn opvolger Henny de Haas dat hij gestructureerd heeft wat ik intuïtief deed: vragen stellen, nieuwe wegen durven inslaan en zorgen dat mensen met plezier hun werk kunnen doen. Want techniek is en blijft een droomvak!”

Juist daarom baart het Theo zorgen dat techniek niet verankerd is in het basisonderwijs. “Hoe kunnen kinderen voor techniek kiezen als ze niet van jongs af aan ervaren hoe leuk, gevarieerd en boeiend dat vak is?” Al voor zijn terugtreden als directeur van Hoppenbrouwers in 2008 was Theo actief om techniek onder de aandacht van kinderen te brengen. Zijn afscheid bracht daar meer tijd en ruimte voor. Ter gelegenheid van dat afscheid is het Hoppenbrouwers Stimuleringsfonds voor techniek opgericht. Dit fonds ondersteunt regionale organisaties die met concrete projecten en activiteiten de interesse in techniek bij kinderen van 4 tot 12 jaar bevorderen. “Er zijn talloze leuke thema’s te bedenken om kinderen bij techniek te betrekken,” vertelt Theo. “Kinderen hebben vaak vanuit zichzelf al interesse in techniek. De kunst is om dat vast te houden en uit te bouwen. Met het fonds willen we vanuit Hoppenbrouwers systematischer aandacht voor techniek vragen en de drempel verlagen om met techniek aan de slag te gaan. Een van de meest bijzondere projecten was de samenwerking met IMC Weekendschool in Tilburg in 2011. Deze organisatie daagt kinderen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken en meer te durven en te doen. Vaak gaat het om kinderen die van huis uit een minder gunstige startpositie hebben. We zijn met 43 kinderen naar de ontdek­fabriek in Eindhoven gegaan, waar ze spelenderwijs kennis maakten met allerlei technieken. Daarna kregen ze de opdracht om ‘iets’ te bedenken wat de school kan beschermen. Samen bedachten kinderen een perfect apparaat, waar ze op basisschool De Wichelroede in Udenhout een prototype van maakten. Bij deze opdracht kwamen alle facetten van techniek aan de orde. Maar het allermooiste vind ik dat de kinderen deze opdracht een 8 gaven. Zo leuk vonden ze techniek! Zo’n score is voor mij dé stimulans om me met hart en ziel in te blijven zetten voor het stimuleringsfonds.”


De koers bepalen Hoppenbrouwers gaat uit van haar eigen kracht. Onze normen en waarden zijn de basis voor een goede dienstverlening aan klanten. We willen bestaande klanten graag blijven verrassen met een goede service, vakbekwame medewerkers en een doelgerichte aanpak. Maar we willen ook onze horizon verbreden door nieuwe klanten te werven en andere markten te betreden. Daarom vroegen we in 2011 aan elk team tijdens een strategische sessie hoe hun afdeling er over drie jaar uit zou moeten zien en wat de belangrijkste thema’s en acties voor deze periode zijn. Enkele voorbeelden van deze dromen:

Specialisme

Specialisme

Beveiliging

In de breedte groeien in inbraakbeveiliging, cctv en brandbeveiliging in industrie en utiliteit. Specialisme

Datanetwerken

Onze positie vasthouden in netwerken in utiliteit, industrie en ICT-rooms. Specialisme

IndustriĂŤle automatisering

Groeien in industrial IT. Uitvoeren van grotere integrale projecten waarbij we (ook) als hoofdaannemer fungeren.

Utiliteit & Woningbouw

Onze positie in woningbouw, utiliteit, kantoorpanden, scholen (algemeen en beroepsonderwijs) en ziekenhuizen vasthouden en uitbreiden van het aantal grote en complexe projecten. Specialisme

Inspectie & onderhoud

Verder groeien in inspecties NEN 3140 en NEN 60204, infraroodmetingen en advies en inspectie machinerichtlijnen. Daarnaast de installatieverantwoordelijkheid invullen en overnemen bij klanten. Specialisme

Service

Groeikansen benutten door snel te reageren bij storingen en aanpassingen aan installaties en het verder uitbouwen van netspanningsanalyse. Specialisme

Duurzame energie

Groeien naar een sterke positie in zonnestroom (zonnepanelen) en energiemonitoring.

Durven en

doen

Hoppenbrouwers ziet klanten als partners. Daarom durven we ons ook af te vragen welke klanten interessant voor ons zijn en of ze bij ons passen. Dat is de eerste stap in de duurzame relatie die we willen opbouwen. We beseffen dat een kleine opdracht een mooie kans is om elkaars werkwijze te leren kennen. Die kans pakken onze medewerkers op door hun werk gewoon goed te doen. Vaak is dat dĂŠ manier waarop nieuwe klanten verrast worden door ons vakmanschap, onze daadkracht, pro-actieve aanpak en betrouwbaarheid. En juist dat is de basis om in de toekomst de band met de klant verder uit te bouwen.

51


5

Techniek

52

in beweging Laten zien wat je in huis hebt: dat beschrijft in een notendop het bedrijfspand van Hoppenbrouwers. Ons gebouw fungeert als een levende showroom, waarin iedereen kan zien welke technieken we allemaal in huis hebben. Het gebouw biedt medewerkers een creatieve en inspirerende omgeving om naar behoefte zelfstandig of samen te werken aan de belofte die zij doen aan hun klanten of collega’s. De open en transparante ruimtes nodigen uit om samen te denken en werken. Zo geven ze een belangrijke impuls aan ons streven naar vernieuwing en continue verbetering.


De deuren staan open Onze medewerkers moeten met plezier kunnen werken en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. Onze klanten en relaties moeten zich welkom voelen bij ons bedrijf. En ook andere geïnteresseerden, zoals scholen, verenigingen en clubs, zijn bij ons van harte welkom. Daarom staan de deuren bij Hoppenbrouwers altijd open. We willen deze mensen ontvangen in een inspirerende omgeving die het onderling contact en de open communicatie stimuleert. In het bestaande pand werd dat steeds moeilijker vanwege het nijpende ruimtegebrek. Hoe vreemd het ook klinkt: daar zijn we best trots op. Want dat ruimtegebrek ontstond door groei van ons bedrijf, zowel in activiteiten als in aantal medewerkers. Omdat de groei de afgelopen jaren stabiel bleef, durfden we te investeren in een fikse uitbreiding van ons pand. Dit gebouw nodigt medewerkers, klanten en relaties uit om samen te werken in en aan de toekomst.

Nieuwe energie Onze nieuwbouw moet onze medewerkers ‘nieuwe energie’ geven. Juist daarom is het belangrijk dat het gebouw onze manier van werken ondersteunt. Onze normen en waarden komen op verschillende manieren terug in het pand ...

De loopbrug van het netwerkplein verbindt - symbolisch en praktisch het verleden en heden.

53

Het netwerkplein stimuleert ontmoeting, samenwerking en open communicatie.

Het gebouw is transparant en open, zodat de passie van onze medewerkers zicht- en voelbaar wordt. De inrichting zorgt ervoor dat medewerkers zelfstandig kunnen (flex)werken en dat teams gemakkelijk in grootte kunnen variëren.

De centraal gelegen werkplaats is de etalage van ons vakmanschap.

De praktijkschool krijgt een meer centrale plek, omdat we opleiding en ontwikkeling van medewerkers belangrijk vinden.

Het kunstwerk achter de balie symboliseert dat we geworteld zijn in Udenhout. De lijn tussen ons eerste pand aan de Kreitenmolenstraat 1 en ons huidige gebouw verbeeldt de levensader van ons bedrijf.


Fundament voor de toekomst Het nieuwe bedrijfspand verbindt letterlijk en figuurlijk verleden, heden Ên toekomst van Hoppenbrouwers met elkaar. Juist daarom past dit gebouw goed bij ons.We kijken graag vooruit en hebben de ambitie om ons bedrijf verder uit te bouwen. We gaan daarbij wel uit van bewezen waarden uit het verleden. Vakkennis, service, plezier in het werk en een persoonlijke relatie met klanten zijn van meet af aan belangrijke succesfactoren voor Hoppenbrouwers geweest. Zelfs zo succesvol dat we regelmatig uit ons jasje zijn gegroeid. Hieronder is die groei van Hoppenbrouwers in vogelvlucht in beeld gebracht. Jan Beekmans gaat in 1918 benzine 1918 verkopen. Ook heeft hij een taxi en doet hij kleine elektrotechnische klusjes. Na enkele jaren verhuist het bedrijf naar de Kreitenmolenstraat 3. Daar gaat Jan later ook elektrische artikelen, zoals radio’s en lampen, verkopen. Jan en zijn vrouw blijven kinderloos. Maar het twaalfjarige neefje Wil Hoppenbrouwers komt in 1932 bij oom Jan wonen en neemt in 1938 de winkel over.

1980

In Nederland keert de vrede - en daarna 1945 ook de economische voorspoed - terug. Vanaf de jaren 50 stijgt de welvaart en de opkomst van elektrische apparaten is niet meer te stuiten. De winkel en installatietak van Wil Hoppenbrouwers groeien en bloeien. In 1978 neemt zoon Theo Hoppenbrouwers de zaak over. Het bedrijf telt dan tien medewerkers.

1991

54

Hoppenbrouwers blijft gestaag groeien. Daarom verhuist de installatietak naar de Spoorakkerweg in Udenhout. De winkel blijft op de Kreitenmolenstraat 3 gevestigd. In 1997 scheiden de wegen zich op organisatorisch vlak. Theo concentreert zich voortaan op de elektrotechnische tak. Zijn broer Rob krijgt de leiding over de winkel.

1998

Hoppenbrouwers betrekt een gloednieuw pand - op de groei gebouwd - aan de Kreitenmolenstraat 201. De 40 medewerkers verwachten niet dat de ruimte voor 60 mensen in rap tempo te klein zal blijken. In 2005 telt het bedrijf meer dan 100 medewerkers. Daarom wordt het bedrijfspand ingrijpend verbouwd. Dit moet - samen met de plaatsing van extra units achter het pand - het nijpende ruimtegebrek oplossen.

De gestage groei maakt wederom een verhuizing noodzakelijk. Dit keer valt de keuze op een ruim pand aan de Brabantsehoek. Daarmee hoopt men tot in lengte van jaren vooruit te kunnen, maar dat blijkt niet het geval te zijn!

2012

Het personeelsbestand van Hoppenbrouwers telt ruim 240 medewerkers. Ongeveer de helft is werkzaam in het kantoorpand aan de Kreitenmolenweg. Opnieuw valt de beslissing om te investeren in een pand dat alle ruimte biedt voor groei. Naast het huidige kantoorpand verrijst een compleet nieuw gebouw. Een loopbrug verbindt - ook symbolisch de nieuwbouw met het bestaande pand.


Lean & green De nieuwbouw van Hoppenbrouwers moest allereerst een prettige werkplek voor onze medewerkers worden. Maar daarnaast zien we het pand ook als ‘levende showroom’. Onze relaties kunnen zien welke inspirerende technieken we in huis hebben. Het gebouw is namelijk CO2-neutraal gebouwd. We kunnen daardoor laten zien hoe elektrotechnische installaties in de praktijk bij kunnen dragen aan een energiezuinig gebouw. Bovendien kunnen we inzichtelijk maken dat de investeringen in een CO2-neutraal pand zichzelf op lange termijn terugverdienen door energiebesparing en zelfs energieopwekking. Tegelijkertijd wilden we graag besparen op de bouwtijd, vanwege het nijpende ruimtegebrek in ons bestaande bedrijfspand. En vanzelfsprekend wilden we zelf alle elektrotechnische installaties verzorgen. Daarom kozen we voor een lean bouwproject. Deze bouwmethode is duurzaam én zorgt voor een snellere en efficiëntere bouwmethode zonder aan kwaliteit in te boeten. Het uitgangspunt is om verspillingen in het proces zoveel mogelijk te voorkomen, zodat de bouwkosten dalen en de bouwtijd versnelt. Lean bouwen staat of valt met een goede samenwerking met de bouwpartners. Door de mensen die het werk moeten uitvoeren samen vooraf te laten overleggen, verloopt het bouwproces soepeler. Dat komt omdat deze bouwpartners elkaar beter begrijpen. Daardoor snappen ze ook van elkaar welke stap op welk moment in het bouwproces gezet moet of kan worden. Dat is ook de reden waarom alle bouwpartners samen een gedetailleerde planning maken. Omdat je elkaar beter begrijpt, houd je ook meer rekening met elkaars wensen en eisen. Dat werkt gemakkelijker, beter en sneller.

Een team om op te bouwen Lean bouwen past prima bij Hoppenbrouwers. Deze bouwmethode is gebaseerd op goede afspraken, respect voor elkaars werk en werken op basis van vertrouwen tussen de bouwpartners. Bij lean bouwen is het een voordeel als de bouwpartners elkaar goed kennen. Je weet dan wat je aan elkaar hebt en kunt samen goed out-of-the-box-denken. Juist daarom werken we samen met vaste bouwpartners. Al eerder werkte Hoppenbrouwers in een lean proces samen met Heerkens van Bavel Bouw en Sebregts installatietechniek aan de renovatie van twee verpleegtorens van het Tilburgse Elisabethziekenhuis. Deze partners tekenden ook voor onze nieuwbouw.

“Ik ben trots dat ik bij een bedrijf werk dat duurzaamheid belangrijk vindt.”

Sla om en maak kennis m et ons CO2 - neutrale be dr ijfspan d.

55


Groen moet je gewoon doen!

De zonneboiler op het dak van de nieuwbouw verwarmt het water met behulp van zonlicht. Op de bestaande bouw is de installatie voorbereid om in de nabije toekomst zonnepanelen te kunnen installeren.

Het regenwater wordt niet op het riool geloosd, maar komt via een gescheiden systeem in de sloten rondom het terrein terecht.

56 CO2-neutraal pand.

De triple beglazing verhoogt de isolatiewaarde van het gebouw.

✔

Gebouw voldoet aan alle eisen voor Milieu-investeringsaftrek.

✔


Gebouw scoort op de GPR-bouw gemiddeld meer dan een 8.

De laadpalen voor de elektrische auto houden rekening met de wensen van de gebruiker. Snel laden is mogelijk, waardoor de auto sneller rijklaar is. Auto’s die wat langer stil kunnen staan, laden langzaam op. Dat helpt om piekbelasting in het elektriciteits­ verbruik voor het laden te voorkomen. Energiezuinige armaturen helpen om het energieverbruik te verminderen. Uiteraard werkt de verlichting op bewegingssensoren. Onbemande ruimtes worden dus niet onnodig verlicht en overigens ook niet onnodig verwarmt.

57

Het energiemeetsysteem geeft informatie over het energieverbruik binnen het pand. Zo wordt zichtbaar welke besparingen er zijn en op welk moment de investeringen zichzelf terug gaan verdienen.

Pand heeft een EPC waarde van 0,58.

Het luchtbehandelingssysteem regelt de temperatuur, maar ook het CO2gehalte per ruimte. Het systeem is ‘zelfdenkend’ en kan per ruimte de temperatuur en luchtverversing aanpassen. De luchtverversing heeft sensoren, waardoor het in minder druk bezette of verlaten ruimtes niet onnodig op volle sterkte werkt en dus niet onnodig lucht opwarmt.


De kunst was om bestaand en nieuw met elkaar te verbinden De nieuwbouw van Hoppenbrouwers weerspiegelt de ruimte die Hoppenbrouwers nodig heeft om te kunnen en willen groeien. Beeldend kunstenaar Ellen Brouwers (Oisterwijk) en architect Jeroen Weijers (Van Oers Weijers Architecten in Tilburg) kregen de opdracht verleden, heden en toekomst op een geheel eigen wijze te verbinden.

58

Ellen

Jeroen

“Verbinden is het sleutelwoord bij Hoppenbrouwers. Dit inspireerde mij tot het kunstwerk “mensen verbinden”. Het mooie is dat kunst weer bijdraagt aan de inspiratie van medewerkers en bezoekers. De panelen die ik gemaakt heb stralen kracht uit. Door de plaatsing bij de entree hebben ze echt een toegevoegde waarde. Tegelijkertijd vind ik het heel mooi dat de panelen een link leggen met de traditie en het ambacht van Hoppenbrouwers. De zilveren raderen symboliseren de samenwerking, betrokkenheid en openheid van het bedrijf. De transparante eigenschappen van glas passen daar naadloos bij. De kleur rood staat voor passie van de medewerkers. De silhouetten - die heel gericht naar de toekomst kijken - verbeelden de gelijkwaardigheid van de medewerkers in het bedrijf. De transparantie en het herhaalde patroon suggereren beweging. Ook dat past bij Hoppenbrouwers, want dit bedrijf is voortdurend in beweging. Wat ook belangrijk is, is dat het kunstwerk - mede dankzij de unieke zeefddruktechniek - met milieuvriendelijke materialen is gemaakt. Dat past bij het CO2-neutrale pand. Ik ben vooral gelukkig dat mijn kunstwerk een eenheid vormt met het gebouw, omdat het mijn passie is om kunst met architectuur te verbinden.”

“Voor mij was het de uitdaging om ‘oud en nieuw’ goed op elkaar te laten aansluiten. De koppeling via het netwerkplein en de loopbrug zijn daarin essentieel. Ik vind het resultaat heel geslaagd en daardoor is het voor mij dé favoriete plek in het gebouw. Maar er zijn voor mij meer elementen die me met trots terug laten kijken op dit project. Zo vind ik het heel mooi dat de bomen rondom het pand behouden zijn, zodat medewerkers op de eerste verdieping ‘s zomers lekker in het groen zitten. Transparantie is bij Hoppenbrouwers een belangrijke kernwaarde. Dat komt terug in de open, transparante indeling van het pand. Dat betekende wel dat er extra aandacht moest komen voor de akoestiek. Je wilt immers niet dat medewerkers last van elkaar hebben. De akoestische oplossingen zijn niet meteen zichtbaar, maar wel heel goed gelukt. Ook daar ben ik trots op. Echt aantrekkelijk was het dat we met Hoppenbrouwers en de gemeente Tilburg in nauwe samenwerking zijn gaan bouwen aan een duurzaam pand. Daardoor ben ik tijdens dit project ook zeker in mijn werk gegroeid.”


Niet dromen, maar doen! “Bij Hoppenbrouwers komen voor mij twee dingen samen waar ik altijd interesse in heb gehad: techniek en duurzaamheid. Verspilling van energie vind ik zonde; je moet zorgvuldig omgaan met wat onze aarde geeft. Energiebesparing en milieuvriendelijk werken zijn voor mij dan ook vanzelfsprekend. Zonnestroom produceert energie zonder CO2-uitstoot. Eigenlijk is het een laagdrempelig product: het rendement is hoog en het onderhoud eenvoudig en betaalbaar. En er ligt een duidelijke link met elektrotechniek. Mijn enthousiasme over zonnestroom krijgt binnen Hoppenbrouwers alle ruimte. Sterker nog: ik mag elke dag aan de slag met mijn droom om de CO2-voetstappen van particulieren en bedrijven te verkleinen. Dat vind ik tekenend voor het stimulerende karakter van dit bedrijf.” Vooruit kijken “Het mooie van Hoppenbrouwers vind ik dat we ‘gezond eigenwijs’ zijn. Dat komt misschien ook wel door ons verleden. Een familiebedrijf kijkt naar de lange termijn en dus naar de toekomst. Niet de winst op korte termijn is zaligmakend, maar juist het grijpen van kansen in de toekomst. Zonnestroom maakt daar volgens de visie van Hoppenbrouwers deel van uit en dus pakken we de kansen en uitdagingen op dat gebied op. Dat past helemaal bij de mentaliteit van ons bedrijf: geloven in wat je wilt bereiken en daar doelgericht en met hart en ziel aan werken. Maar ook vooral: praktisch aan de slag gaan met die dromen.”

Zien is geloven “De nieuwbouw is daar een sprekend voorbeeld van. Het laat zien dat je mvo in de praktijk gewoon kunt doen. Iedereen is welkom om bij ons te ervaren hoe milieuvriendelijke oplossingen in de praktijk prima kunnen werken en dat ze bovendien financieel aantrekkelijk zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit helpt om andere bedrijven over hun ‘koudwatervrees’ voor duurzame oplossingen te helpen. Het mooie is dat we die boodschap op verschillende manieren uitdragen. In ons pand is mvo letterlijk zichtbaar, maar ook tijdens themabijeenkomsten zullen we dit onderwerp op de agenda zetten. Minder zichtbaar, maar wel héél belangrijk, is dat milieubewust installeren steeds meer in ons ‘systeem’ gaat zitten. Uiteindelijk moet milieuvriendelijk installeren een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk worden. Mijn droom daarbij is dat we met ons team Duurzame energie de aanwezige kennis binnen Hoppenbrouwers kanaliseren en vele goede en efficiënte zonnestroominstallaties mogen installeren voor de productie van púre groene stroom. Dat opent een zee van mogelijkheden voor onszelf, maar vooral voor onze klanten!” Theo Raaijmakers Specialist op het gebied van zonnestroom en Projectleider Hoppenbrouwers

59


Thuisbasis Brabant Hoppenbrouwers is en blijft een echt Udenhouts bedrijf. We voelen ons thuis in dit Brabantse dorp en uiten op verschillende manieren onze verbondenheid met deze plaats en de streek. Zo sponsoren we diverse lokale en regionale verenigingen en clubs. Organisaties, zakenrelaties en scholen zijn altijd welkom om bij ons een kijkje te komen nemen. We zijn Brabanders in ons doen en laten en beseffen dat dit een belangrijke succesfactor voor ons was, is en in de toekomst zal blijven. We zijn van huis uit gewend om hard te werken, onszelf te blijven en onze klanten te adviseren en ondersteunen vanuit onze vakkennis. Daardoor hebben we na 95 jaar een warm netwerk van trouwe klanten opgebouwd en zijn en blijven we in Udenhout helemaal op onze plek.

Sponsor Survival Run Udenhout Sponsoring Tilburgse Wielerclub Peijnenburg

60

Ontbijtsessies met klanten

Volleybaltoernooi

NK veldrijden 2013

Tafeltennisvereniging Tios ‘51 Tilburg Bedrijfsbezoek basisscholen


Jos van den Bersselaar Constructie BV is een zelfstandig staalbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in lichte constructies voor uiteenlopende toepassingen en met een hoog afwerkingsniveau. Vader Jos richtte het bedrijf in 1957 op, waarna het gestaag groeide naar de 120 medewerkers van vandaag de dag. Zoon Hans van den Bersselaar staat sinds 1992 aan het roer van dit Udenhoutse familiebedrijf.

Udenhoutse broeders “Net als Hoppenbrouwers zijn we geworteld in het dorp. We hebben in de loop der jaren tien keer grond bijgekocht om uit te breiden. Weggaan was voor ons geen optie. Een kwart van onze medewerkers komt uit Udenhout en we zijn historisch vergroeid met deze plaats. Die verbondenheid geef je niet zomaar op. Ook de contacten met andere lokale bedrijven zijn goed. Maar naast onze bewuste keuze om in Udenhout te blijven, zijn er nog meer raakvlakken met Hoppenbrouwers. Ook wij zijn een groeiend familiebedrijf dat denkt in oplossingen voor de klant, streeft naar de hoogste kwaliteit en vrijheid en ruimte geeft aan de medewerkers. Als ‘Udenhoutse broeders’ is er zeker sprake van een wisselwerking. Niet zozeer op het vlak van zaken doen, want we opereren niet in dezelfde branches. Maar wel als het over bedrijfsvoering gaat. Zo vind ik het heel knap hoe Theo Hoppenbrouwers indertijd de keuze heeft gemaakt om

Merk Brabant

zijn medewerkers - en later ook zijn opvolger Henny - alle ruimte te geven. Dat heeft me geïnspireerd om meer te delegeren en om ook met een managementteam te gaan werken. Ook de digitalisering van het facilitaire proces bij Hoppenbrouwers interesseert me, omdat dit ook voor ons tijd- en kostenbesparend kan werken. Momenteel werken we er hard aan om hoger te komen op de CO2-prestatieladder in onze branche. De stappen die we daarin al gezet hebben, zijn interessante gespreksstof voor Hoppenbrouwers. En andersom leren wij van zaken die zij slim hebben aangepakt. Als ondernemer is het prettig om te sparren met gelijkgestemde collegaondernemers met dezelfde bloedgroep. De kracht van Hoppenbrouwers is dat ze dat open en eerlijk doet. Juist daarom is het makkelijk om, al kom je uit een andere branche, raakvlakken en verbindingen te vinden waar beide partijen hun voordeel mee kunnen doen.”

Hoppenbrouwers is een puur Brabants bedrijf en daar zijn we trots op. Logisch dat we ons hebben aangesloten bij Merk Brabant. Typisch Brabantse bedrijven die uitgaan van de filosofie dat plezier in het werk dé voorwaarde is voor zakelijk succes hebben zich in dit merk verenigd. De definitie van Brabant Merk sluit naadloos aan bij onze eigen waarden en normen: “Brabanders - en dus Brabantse bedrijven - denken in mogelijkheden, zijn vindingrijk en authentiek, nemen hun eigen verantwoordelijkheid, zoeken de samenwerking op, durven kwetsbaar te zijn en willen kennis delen met anderen.”

61


Colofon Concept & teksten Hubertine van den Biggelaar, tekst & teken en text4kids Vormgeving

Coen de Kort, [vlnr] communicatievormgeving

Traffic

Claudia Grijsbach, Hoppenbrouwers Wim Maas, Anno ’04

Afbeelding cover

glaspanelen ‘mensen verbinden’ aan gevel pand Hoppenbrouwers door Ellen Brouwers

Fotografie Dion de Bakker Fotografische Vormgeving Efteling Claudia Grijsbach Archief Hoppenbrouwers

64

Illustraties

Demian Geerlings (cartoons pagina 10, 23, 35 en 44; poster pagina 40 - 41); spel pagina 62 - 63 [vlnr) communicatievormgeving (pagina 1, 10, 15, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 43, 48, 51)

Drukwerk

Almedeon Oisterwijk

Projectteam Hoppenbrouwers

Claudia Grijsbach (coördinatie) Marcel de Boer Yolande Verdaasdonk Henny de Haas Corné de Meijer Ellen Vermeer

© 2013 Hoppenbrouwers Elektrotechniek, tekst & teken (concept & teksten), Demian Geerlings (illlustraties), [vlnr] communicatievormgeving (vormgeving en graphics). Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma­ tiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook met bronvermelding en voorafgaande toestemming van de auteur.

"Inspireren begint bij de voordeur"  

2013 is een kroonjaar voor Hoppenbrouwers Elektrotechniek BV in Udenhout. Het bedrijf bestaat 95 jaar en opent de deuren van haar vernieuwde...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you