Page 1

Upphandlingsplan 2018–2019

1


Upphandlingarna i denna upphandlingsplan beräknas bli färdiga ramavtal under 2018–2021. SKL Kommentus Inköpscentral står för 43 stycken nationella upphandlingar och Stockholms Inköpscentral, STIC, gör 19 stycken regionala upphandlingar. Upphandlingsplanen 2018–2019 innehåller 6 nya ramavtalsområden, vilket innebär att upphandlingar inom dessa områden inte gjorts tidigare. Samtidigt har vi också 17 stycken eventuella upphandlingar, så kallade projekt. I projekten gör vi förstudier tillsammans med kunder, leverantörer och SKL. Därefter gör vi en bedömning om projektet ska vidareutvecklas till en upphandling.

2

Omslagsfoto: Shutterstock

Shutterstock

Upphandlingsplan 2018–2019


6 nya ramavtalsområden • • • • • •

Preventivmedel 2017 Kreditupplysning 2018 Laddningspunkter 2018 Uppföljandekontroller 2018 E-litteratur (utbud) 2019 E-litteratur (plattform) 2019

Projekt • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2

Typförskola1 Cirkulära möbelflöden2 Trygghetsskapande teknologi – Sätt ljus på natten1 Konstgräs1 Solcellslösningar – tekniken/produkter och entreprenad 20171 E-lärande1 Korttidshyra fordon Avyttring av fordon 2017 Konsulttjänster fastighet Inredning och utrustning till skola Bredbands-/stadsnätsutbyggnad 20171 Tolktjänster Scanningstjänster faktura Teknisk bevakning – lås, larm och passerkontroll Nätverks- och säkerhetsprodukter Översättningstjänster Andrahandsförsäljning av programvara

I samarbete med SKL I samarbete med Vinnova

3


Upphandlingar som blir färdiga ramavtal 2018 BERÄKNAD AVTALSSTART 2018 JAN 2018

FEB 2018

MAR 2018

APR 2018

MAJ 2018

Elenergi 2017 Preventivmedel 2017 Lekplatsutrustning 2017 HVB – Barn och unga 2017 Postförmedlingstjänster 2017 Stödboende 2017 Läromedel 2017 Dryckesautomater 2017 Kreditupplysning 2018 Hygien-, papper- och plastmaterial 2018 Fordon 2018 Resebyråtjänster 2018 Vägsalt och dammbindningsmaterial 2018

BERÄKNAD AVTALSSTART 2018 EJ HVB Barn & Unga STIC 2017 Konsulentstödd familjehemsvård BU STIC 2017 Strukturerad öppenvård BU STIC 2017 Informationstjänster STIC 2017 Korttidsboende STIC 2018 Företagshälsovård STIC 2018 Tryckeritjänster STIC 2018 Profilprodukter STIC 2018 Tolktjänster STIC 2018 4


JUN 2018

JUL 2018

AUG 2018

SEP 2018

OKT 2018

NOV 2018

J BESLUTAT

5

DEC 2018


Upphandlingar från tidigare upphandling som blir färdiga ramavtal 2018 BERÄKNAD AVTALSSTART 2018 JAN 2018

FEB 2018

MAR 2018

APR 2018

E-arkiv 2016 E-litteratur 2017 Lekmaterial 2017 Möbler 2017 Personlig skyddsutrustning 2017 Entrémattor 2017 Stationstankning 2017

Shutterstock

Annonsförmedlingstjänster 2018 Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 IT-konsulttjänster 2016

6

MAJ 2018


gsplaner

JUL 2018

AUG 2018

SEP 2018

OKT 2018

NOV 2018

DEC 2018

Shutterstock

JUN 2018

7


Upphandlingar som blir färdiga ramavtal 2019 BERÄKNAD AVTALSSTART 2019 JAN 2019

Uppföljandekontroller 2018 Avfallskärl 2018 Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2018 Förhyrning av lokaler 2018 Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Kontorsmaterial 2018 (inkluderar datormaterial, kopieringspapper, kontorsmaterial och skolmaterial) Laddningspunkter 2018 Vägmärken 2018 Barnvaccinprogrammet 2018 Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 Järnhandelsvaror 2018 Banktjänster 2018 VA-material 2019 Tekniska konsulter STIC 2019 Flytt och transport STIC 2019

8

FEB 2019

MAR 2019

APR 2019

MAJ 2019


JUN 2019

JUL 2019

AUG 2019

SEP 2019

OKT 2019

NOV 2019

9

DEC 2019


Upphandlingar som blir färdiga ramavtal 2020 BERÄKNAD AVTALSSTART 2020 JAN 2020

Ljuskällor 2018 dTp vaccin 2018 Förbrukningsartiklar 2018 Telefoni 2018 Beläggningsarbeten 2018 Datakommunikation 2018 Juridiska tjänster 2018 Trygghetslarm och larmmottagning 2019 E-litteratur (utbud) 2019 E-litteratur (plattform) 2019 Arbetsplatser och elevdatorer 2020 Parkmaskiner och gräsklippare 2020 Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing 2020 Utskriftstjänster 2020 Bevakning och larmtjänster 2020 Pension 2020 Inkassotjänster 2020 Medicinteknik STIC 2020 Städ och redskapsmaterial STIC 2020 Idrottsredskap STIC 2020

10

FEB 2020

MAR 2020

APR 2020

MAJ 2020


JUN 2020

JUL 2020

AUG 2020

SEP 2020

OKT 2020

NOV 2020

11

DEC 2020


Upphandlingar som blir färdiga ramavtal 2021 BERÄKNAD AVTALSSTART 2021 JAN 2021

FEB 2021

MAR 2021

APR 2021

MAJ 2021

Beredskapstjänster Vård STIC 2021 Bemanning skola STIC 2021 Bemanning vård STIC 2021 Bemanning socialsekreterare STIC 2021

Shutterstock

Klottersanering STIC 2021

12


JUL 2021

AUG 2021

SEP 2021

OKT 2021

NOV 2021

DEC 2021

Shutterstock

JUN 2021

13


Olof Molander Affärsområdeschef ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral 08-709 59 53 olof.molander@sklkommentus.se

Mia Friari Söderholm Kategorichef SKL Kommentus Inköpscentral 08-709 59 82 mia.friarisoderholm@sklkommentus.se

Telefon kundsupport: 08 525 029 96 E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se

Upphandlingsplan 2018–2019  

Upphandlingarna beräknas bli färdiga ramavtal under 2018–2021. SKL Kommentus Inköpscentral står för 43 stycken nationella upphandlingar och...

Upphandlingsplan 2018–2019  

Upphandlingarna beräknas bli färdiga ramavtal under 2018–2021. SKL Kommentus Inköpscentral står för 43 stycken nationella upphandlingar och...