Issuu on Google+

Cechy podręczników  Możemy robid notatki w tekście i na marginesie.  Możliwośd robienia zakładek w książce  Wertowanie kartek, nie tylko kolejnych , często wielu jednocześnie  Można dobierad krój , kolor i wielkośd czcionki.  Można szybko przenosid się między notatkami.  Oglądanie tekstu na dwóch sąsiednich stronach.

Podręcznik tradycyjny

Podręcznik elektroniczny Nie spełnia

Spełnia Nie spełnia Spełnia pełnia

Nie spełnia

Nie spełnia

Spełnia

Nie spełnia

Spełnia

Spełnia

Nie spełnia


Cechy podręczników