Page 1

Cechy podręczników  Możemy robid notatki w tekście i na marginesie.  Możliwośd robienia zakładek w książce  Wertowanie kartek, nie tylko kolejnych , często wielu jednocześnie  Można dobierad krój , kolor i wielkośd czcionki.  Można szybko przenosid się między notatkami.  Oglądanie tekstu na dwóch sąsiednich stronach.

Podręcznik tradycyjny

Podręcznik elektroniczny Nie spełnia

Spełnia Nie spełnia Spełnia pełnia

Nie spełnia

Nie spełnia

Spełnia

Nie spełnia

Spełnia

Spełnia

Nie spełnia

Cechy podręczników  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you