Page 1

Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010

Naar een toekomstzeker De Wieken Ambitieuze plannen 0 Grote opknapbeurt 0 Thema´s op de wieken 0 Hart van de Wieken 0 Kosten op en rij 0

Ambitieuze plannen In april 2006 is het revitaliseringsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Er zijn doelen geformuleerd voor de korte, middenlange en lange termijn. Forse ingrepen in de infrastructuur zijn op korte termijn al belangrijk. Op de langere termijn komen ook bedrijfsverplaatsingen in beeld. De Wieken wordt dan geleidelijk aan ingedeeld in kamers, deelgebieden waarin bedrijven die ‘iets met elkaar te maken hebben’ elkaar op gaan zoeken. Ook richt het plan zich op zuiniger omgaan met ruimte, energie en water.

Hoogeveen dé toegangspoort DE WIEKEN IN LANDELIJKE TOP TIEN naar het buitenland Ambitieus revitaliseringsplan voor Hoogeveens bedrijventerrein In deze special besteedt de Hoogeveensche Courant uitgebreid aandacht aan Hoogeveen als vestigingsplaats voor bedrijven. Door zijn centrale ligging aan de A28 en A37 is Hoogeveen dé toegangspoort naar Duitsland, Scandinavië en OostEuropa. Bovendien is de stad een prima uitvalbasis richting de Randstad en de andere regio’s in Nederland.

Reden voor veel ondernemingen, zich te vestigen in Hoogeveen. Het lokale bedrijventerrein De Wieken is niet voor niets het op een na grootste van het Noorden en staat in de landelijke top 10 van industrieterreinen in ons land. Momenteel vindt er op De Wieken een omvangrijke revitalisatie plaats. Een gigantische opknapbeurt waarbij de ondernemers en de

gemeente Hoogeveen de handen ineen hebben geslagen. In deze special uitgebreid aandacht voor het ambitieuze project, dat jaren gaat duren. Ook aandacht voor de goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein en de voordelen van Hoogeveen als vestigingsplaats. En dat zijn er vele: prima onderwijsinstellingen, een groot en eigentijds winkelcentrum, een uitstekend cultureel klimaat en uitgaansleven en voortreffelijke medische voorzieningen.

Daarnaast heeft Hoogeveen recreatiemogelijkheden te over. Want de stad beschikt over een zeer groot en buitengewoon gevarieerd aantal sportverenigingen. In de prachtige, bos- en heiderijke omgeving komt degene die individueel wil sporten of recreëren volledig aan z’n trekken: de mogelijkheden om te fietsen, wandelen of hard te lopen zijn legio. In de special komen tevens Hoogeveense ondernemers aan het woord, vertellen nieuwe inwoners over hun ervaringen en worden diverse deskundigen geïnterviewd uit de politiek, het bedrijfsleven en van de gemeente. Meerdere bekende Nederlanders laten als gastcolumnist hun licht schijnen op De Wieken: VVD-prominent Hans Wiegel, Tweede Kamerlid Jan Mastwijk van het CDA en VVDfractieleider in de Tweede Kamer Mark Rutte. Een overzichtelijke plattegrond van de Wieken vormt het ‘hart’ van de special.

De Wieken in Hoogeveen is qua oppervlakte het op een na grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland. Het staat op de lijst van landelijke industrieterreinen zelfs in de top tien (negende plaats). Op De Wieken zijn meerdere grote, internationaal georiënteerde ondernemingen gevestigd zoals kartongigant Smurfit Kappa, Stork Fokker, wapeningsstaalproducent BCS en Impress (blikverwerking). Door de gemeente is een revitaliseringplan opgesteld in samenwerking met de gevestigde ondernemers. De eerste fase van de omvangrijke opknapbeurt is inmiddels afgerond. De Wieken is ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het bedrijventerrein is zo’n vierhonderd hectare groot en er zijn momenteel ruim zeshonderd bedrijven gevestigd, die in totaal aan rond de 11.000 mensen werk bieden. Circa vijftig procent van de ondernemingen heeft stuwende werkgelegenheid. De helft van de omzet wordt gehaald uit activiteiten buiten de regio Groningen, Friesland en Drenthe. In april 2006 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen een ambitieus revitaliseringsplan vastgesteld. Het plan bevat duidelijke doelstellingen die vertaald zijn in een uitvoeringsprogramma dat

tot 2017 loopt, neergelegd in een visie die leunt op vijf peilers: infrastructuur, ruimtelijke ordening, organisatie en beheer, duurzaamheid en herontwikkeling van verpauperde bedrijfspanden en percelen. De totale investering bedraagt 39 miljoen euro in het publieke domein. De eerste fase bestaat onder andere uit een nieuwe hoofdontsluiting met drie rotondes. Twee wegen kregen over twee kilometer een compleet nieuw wegprofiel met bomen en fietspad. Zo zijn de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming aanmerkelijk vergroot. Sterk punt van De Wieken is de goede bereikbaarheid vanaf de A28 en A37. GLASVEZEL Niet alleen de bovengrondse, maar ook de ondergrondse structuur zal worden aangepakt. Bijvoorbeeld door waar nodig de riolering te vernieuwen en op de plekken waar de grond openligt meteen ook glasvezel aan te leggen. Vervolgens wordt de ruimtelijke omgeving opgeknapt. De gemeente stelt samen met de ondernemers een beeldkwaliteitsplan op en er is een fonds opgericht waarmee ondernemers gratis een plan kunnen krijgen voor een opgeknapte gevel of een mooie erfscheiding. Om het beheer in goede banen te leiden

is door de ondernemers een parkmanagementorganisatie opgericht. Binnen het parkmanagement lopen diverse projecten. Deze organisatie is bezig met herontwikkeling en beheer van leegstaande panden en kavels en verzorgt zaken als de inkoop van afvalophaaldiensten, arbozorg, telefonie, bewegwijzering, calamiteitenpreventie, openbaar vervoer en collectieve bewegwijzering. Duurzaamheid wordt niet vergeten, want De Wieken moet een toekomstbestendig terrein worden. Op diverse plekken wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor warmte- en koudeopslag. Verpauperde panden zullen worden herontwikkeld. Concrete doelstelling is dat het aantal panden dat langer dan twee jaar leegstaat met de helft zal afnemen. De ondernemers zijn enthousiast over de plannen en hebben om het vertrouwen in de gemeente te onderstrepen een stichting opgericht waarmee ze voor 10 procent van de revitaliseringskosten garant staan. Daarvoor leveren ze een bijdrage die afhankelijk is van het grondbezit. De revitalisering van De Wieken wordt geleid door een stuurgroep die bestaat uit het college van B en W, de besturen van de ondernemersverenigingen en de gedeputeerde economische zaken van de provincie Drenthe.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Vervoersmanagement op De Wieken De Wieken is uitstekend bereikbaar vanaf de A28 (Zwolle - Groningen) en de A37 (Zwolle Meppel) die allebei een afrit naar De Wieken hebben. Hierdoor zijn de aanrijtijden heel kort. In het westelijk deel van het terrein bevindt zich een industriehaven voor schepen tot 600 ton. Handig voor de aanvoer van grondstoffen. Ook zit er een vliegveld op De Wieken. Met kleine achtpersoonsvliegtuigen kun je zo naar Schiphol of München vliegen. Er zijn ondernemers die regelmatig van Hoogeveen via Schiphol naar overzeese bestemmingen vliegen. Er rijdt een bus over het terrein naar de scholen, maar op het bedrijventerrein is nog geen halte. Het parkmanagement gaat zich inzetten om te zorgen dat die halte er komt. Daarvoor moeten ze afspraken maken met de vervoersmaatschappij, want er moet per dag een gegaran-

deerde minimale afname zijn om de halterendabel te laten zijn. Laden, lossen en parkeren gebeurt op eigen terrein. Het parkmanagement onderzoekt echter wel de mogelijkheden voor een collectieve bewaakte parkeervoorziening voor vrachtauto’s. Er zijn veel buitenlandse transporten vanuit Polen, de Balkan en Turkije waarbij de vrachtwagens in colonne rijden, hun lading afleveren en dan op het terrein overnachten om de volgende dag weer terug te rijden. Voor deze chauffeurs wil de gemeente een aangekleed parkeerterrein met toiletten, douches en mogelijk een restaurant. De bewegwijzering wordt verbeterd als een van de acties van het parkmanagement. De bewegwijzering is nu niet goed herkenbaar. Het parkmanagement gaat een nieuw systeem kiezen en zorgt dat het aangelegd wordt.

MD bedrijfskleding. Foto André Weima

JONGE ONDERNEMING OP DE WIEKEN:

MD bedrijfskleding en promotions MD bedrijfskleding en promotions is sinds 1 januari 2008 gevestigd aan de Lindberghstraat 12a. Het bedrijf behoort tot de Dieman groep, een overkoepelende organisatie, die vijf bedrijven aanstuurt: MD bedrijfskleding en promotions, Deha textieldrukkerij en borduurstudio, Dierckxsens mannenmode, Mannak-Boer: Bouw, Mannak servicecenter en Mannak techniek. MD is specialist

in bedrijfskleding, promotionele artikelen en relatiegeschenken en richt zich daarbij vooral op het bedrijfsleven en verenigingen. Het Hoogeveense bedrijf heeft tevens vestigingen in Emmen, Meppel en Harderwijk, die worden gerund door franchisenemers. In het pand aan de Lindberghstraat bevindt zich een grote showroom waar klanten het productaanbod kunnen bekijken. In dit pand is tevens

Deha gevestigd. Dit is een productiebedrijf, dat alle promotionele artikelen en textiel bedrukt of borduurt. Het bedrijf beschikt over een modern machinepark waar de nieuwste technieken worden gebruikt. De producten die Deha niet kan produceren of bewerken worden gekocht in het buitenland, meestal uit het verre oosten. Bij MD en Deha werken achttien personen.

Voorwoord Het gemeentebestuur vindt het bevorderen van een veelsoortige en gevarieerde werkgelegenheid in Hoogeveen één van haar topprioriteiten. Het bedrijfsleven schept banen voor jong en oud, hoog- en laag opgeleid, autochtoon en allochtoon, voor inwoners van onze gemeente en de regio. Wij willen dat bedrijfsleven dan ook met excellente dienstverlening terzijde staan en partnerschap met hen zoeken. EEN GREEP UIT DE ACTIES:

De Wieken is uitstekend bereikbaar vanaf de snelweg. Foto HC.

Energie en water Een belangrijk aandachtspunt in het revitaliseringsplan is een duurzame omgang met energie en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat er forse besparingen voor bedrijven mogelijk zijn op het gebied van energie- en watergebruik. Dat kan onder andere door collectieve inkoop, maar ook door zuiniger gebruik en toepassing van nieuwe technologieën zoals uitwisseling en opslag van warmte en koude.

Revitalisering van De Wieken Begeleiding voor startende ondernemers Onderwijs en scholingsaanbod voor nieuwe en werkende werknemers Samenwerking voor het re-integreren van mensen met lage kansen op deelname aan de arbeidsmarkt. Één contactpersoon voor alle gemeentelijke diensten per bedrijf BEDRIJFSBEZOEKEN We zijn er maar wat trots op dat De Wieken voor 10.000 mensen werkgelegenheid biedt. We zijn er maar wat trots op dat ‘onze’ ondernemers creatief en innovatief economische waarde creëren. Na het lezen van deze special bent u het vast met mij eens.

Willem Urlings, Burgemeester gemeente Hoogeveen


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Organisatiestructuur van De Wieken De revitalisering van De Wieken wordt geleid door een stuurgroep die bestaat uit het college van B en W van de gemeente Hoogeveen en de besturen van de ondernemersverenigingen. De gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Drenthe heeft eveneens zitting in deze stuurgroep. Daarnaast is er de parkmanagementvereniging die als zelfstandig orgaan participeert. Het is een vrijwillige vereniging van, voor en door ondernemers. De vereniging is onlangs opgericht en is druk bezig met ledenwerving. ,,We zijn bezig een zogenoemde blijde doos samen te stellen met interessante voordelen op het gebied van energie, afval en groenbeheer voor de ondernemers. Als die doos goed gevuld is, kunnen we ondernemers echt over de streep trekken

om lid te worden’’, vertelt voorzitter Dina van Linge van de parkmanagementvereniging. Om dat in goede banen te leiden, is er veel overleg met de ondernemersvereniging Combinatie Hoogeveense Ondernemingen en de Zakenkring Hoogeveen. Ook laat de vereniging zich bijstaan door een aantal ervaringsdeskundigen. ,,Zo zijn er twee kwartiermakers aangesteld die al veel ervaring hebben met parkmanagement op andere bedrijventerreinen.’’ Zij ontwikkelen nu een eerste parkmanagementpakket met de slogan keurig, veilig en voordelig. ,,Daarnaast krijgen we advies van de Kamer van Koophandel. Zij zijn betrokken geweest bij andere revitaliseringsprojecten in de omgeving en kunnen ons helpen voorkomen twee keer het wiel uit te vinden.’’

Imago Ondernemers en ook werknemers voelen zich zeer betrokken bij hun bedrijf en bedrijventerrein. Het zijn juist de ondernemersverenigingen die aangedrongen hebben op revitalisering van het gebied. De goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers versterkt het imago ook, en nu de schop daadwerkelijk de grond in is gegaan, is het imago van De Wieken beter geworden.

Volop toekomstplannen voor Kip Nederland Een van de bedrijven die nationale bekendheid genieten en Hoogeveen als vestigingsplaats hebben, is Kip Nederland. De geschiedenis van de onderneming, die bij menigeen nog bekend zal zijn onder de naam Kip caravans, gaat terug tot 1934. In dat jaar is Jan Kip, die in Hoogeveen woonachtig was, begonnen met een carrosseriebedrijf. Hij produceerde aanhangwagens en bakfietsen. In 1947 startte de Hoogeveense ondernemer met het produceren van caravans. Sinds 1962 is het bedrijf gevestigd aan de A.G. Bellstraat, op bedrijventerrein De Wieken, waar tot op heden nog altijd caravans worden geproduceerd. Het betreft de merken Kip,

Avento en HomeStar. Tevens zullen binnenkort de merken Chateau en Beijerland worden geherintroduceerd in de markt. Daarnaast is het de bedoeling om op korte termijn zelf wanden en vloeren te gaan produceren. Dit alles terwijl het er eind december 2007 nog somber uitzag voor het Hoogeveense bedrijf. Het werd meegetrokken in een faillissement na slechte resultaten van toenmalig zusterbedrijf Chateau Caravans. Kip Nederland kon zo’n vijf weken later echter een doorstart maken. Het bedrijf staat sinds begin deze zomer onder leiding van directeur Louw Schots. Kip Nederland telt momenteel 72 medewerkers.

VASTGOEDMAKELAAR ADRI DOLDERSUM:

‘Revitalisatie voortvarend aangepakt’ ,,De revitalisatie van bedrijventerrein De Wieken is voortvarend aangepakt.’’ Dat stelt de Hoogeveense vastgoedmakelaar Adri Doldersum. Hij is een van de personen die de ontwikkelingen rondom De Wieken met grote interesse volgen. Doldersum was dan ook aanwezig bij diverse bijeenkomsten waar de renovatie van het terrein het onderwerp van gesprek was. ,,Een goed en mooi bedrijventerrein is belangrijk. Het geeft niet alleen ondernemingen, maar ook de gemeente uitstraling’’, stelt Doldersum. Dat de gemeente Hoogeveen het initiatief heeft genomen om De Wieken aan te pakken, is dan ook logisch. Het was echter ook gewoonweg noodzaak. ,,Bedrijventerrein De Wieken is tot stand gekomen met de visie en het verstand van destijds.’’ De vastgoedmakelaar wijst er op dat elke onderneming een bepaalde uitstraling wil hebben. ,,Als ondernemers mogen kiezen: een zichtlocatie of niet, dan zal het merendeel kiezen voor een zichtlocatie. Die bedrijven die daadwerkelijk op een zichtlocatie zitten, hebben daar echter weinig aan wanneer de omgeving afbreuk doet aan het geheel. Daarbij komt dat het vastgoed meer waard is wanneer de omgeving optimaal is. Alles komt in dat geval beter tot zijn recht.’’ Vastgoed op die bedrijventerreinen waar niets aan de omgeving wordt gedaan, is volgens Doldersum maar zo 10 procent minder waard. De Hoogevener vindt het dan ook niet opmerkelijk dat ondernemers door de gemeente zijn gevraagd ook zelf een financiële bijdrage te leveren in de revitalisatie. Het gaat om een bijdrage van ruim 1 euro per m2 terrein. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf bedraagt dit gemiddeld zo’n 5.500 euro, waarvan de betaling over vijf jaar kan worden verdeeld. Een bedrag dat zich dubbel en dwars terugbetaalt.’’ Het is volgens Doldersum belangrijk dat de revitalisatie als collectief is opgepakt. ,,Een goede revitalisatie is alleen mogelijk wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Zij heeft het goed aangepakt. Er is veel met de ondernemers gesproken, er is veel energie ingestoken en er is een speciaal team op gezet.’’ De makelaar is enthousiast over het resultaat. Als groot voordeel noemt hij verder de optimale bereikbaarheid van het terrein. ,,De grootste pre van Hoogeveen is sowieso nog altijd

Adri Doldersum: ,,Belangrijk dat uitstraling Buitenvaart en De Wieken op één lijn liggen.’’ Foto André Weima dat het in de oksel van de A28 en A37 ligt. Een goede ligging en een goed product, dat zijn de belangrijkste voorwaarden.’’ Wel wil hij de gemeente meegeven goed in de gaten te blijven hou-

den dat de uitstraling van Buitenvaart en De Wieken op één lijn liggen. ,,Jarenlang ging dat niet op, maar daar is volop aan gewerkt. Het is nu zaak dit vast te houden.’’

Geen sociale onveiligheid Op De Wieken is geen sociale onveiligheid, maar het is wel van belang om het nog prettiger en vooral verkeersveiliger te maken voor de verschillende doelgroepen. Zo zitten er twee scholen aan de rand van het bedrijventerrein waardoor er veel fietsverkeer over het terrein is van en naar de scholen. De aanpak van de verkeersveiligheid richt zich dan ook voornamelijk op fietsers, want zij rijden nu noodgedwongen op de openbare weg waar ook vrachtverkeer langs dendert. De eerste stap is om langs de hoofdontsluitingsroute een fietspad aan te leggen. Maar er komen bijvoorbeeld ook wandelpaden om het lunchwandelen verder te stimuleren.Op het vlak van voorzienin-

gen is er op De Wieken een kinderdagverblijf en zijn er verschillende snackbars en een restaurant op het terrein aanwezig. In het naastgelegen gebied zijn twee goed bereikbare buurtwinkelcentra gelegen. Veel werknemers maken daar van gebruik door er tussen de middag even een paar boodschappen te doen. Daarnaast grenst het oudste deel van het bedrijventerrein aan het stadscentrum van Hoogeveen. Ten zuiden van het bedrijventerrein ligt het sportveldencomplex Bentinckspark dat in de nabije toekomst gedeeltelijk wordt geherstructureerd tot een multifunctioneel stadspark voor sport en evenementen. Voor werknemers van De Wieken is dit park interessant voor een wandeling tijdens de lunch of voor bijvoorbeeld fitness.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Hoomark Gift-Wrap Partners B.V.: ‘It’s not a gift until it’s wrapped’ Hoomark is een van de grootste fabrikanten van cadeaupapier. Het motto van Hoomark is dan ook: ‘It’s not a gift until it’s wrapped’. Jaarlijks produceert het bedrijf circa 220 miljoen

meter papier. Deze hoeveelheid is genoeg om de aardbol vijf keer in te pakken. Naast papier levert Hoomark ook een groot assortiment aan cadeauaccessoires zoals cadeautasjes, linten,

strikken en kaarten. Hoomark is de laatste jaren sterk gegroeid en verkoopt in heel Europa. De producten worden onder andere verkocht bij Kruidvat, Hema, Lidl, Aldi en Carrefour. Hoomark

heeft in Hoogeveen een bedrijfsoppervlak van 50.000 vierkante meter. Dagelijks werken hier circa 110 mensen aan het produceren en leveren van cadeaupapier en accessoires. In het hoogseizoen wordt de productieafdeling versterkt met circa zestig flexwerkers. Het ontwerpen en drukken van papier, het wikkelen van de consumen-

tenrollen, het samenstellen van displays, maar ook de inkoop en verkoop van de artikelen gebeurt vanuit Hoogeveen. Hoomark is een divisie van het Engelse bedrijf International Greetings PLC en heeft twee dochterondernemingen in Duitsland en Polen. Hierdoor kan men wereldwijd leveren en is het bedrijf constant in beweging.

Leren en werken

Foto André Weima

VOORZITTER ANTON KIP VAN ZAKENKRING HOOGEVEEN:

‘Hoogeveen heeft een goed vestigingsklimaat’ ,,De Wieken is een van de grootste bedrijventerreinen van Noord-Nederland. Het zou zonde zijn om zo’n bedrijventerrein te laten verpauperen omdat je wilt investeren in nieuwe bedrijventerreinen.” Voorzitter Anton Kip van de Zakenkring Hoogeveen is blij met de revitalisering van De Wieken. ,,Dat gaat Hoogeveen veel extra werkgelegenheid opleveren.” De Zakenkring Hoogeveen is een ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf en telt ruim 130 leden. Deze leden zijn actief in veel verschillende branches. Bijna elke maand houdt de Zakenkring Hoogeveen een activiteit. Dit kan variëren van een bedrijfsbezoek, tot een excursie of een informatie avond. De Zakenkring is 25 jaar geleden opgericht vanuit de behoefte van het bedrijfsleven om met de gemeente mee te kunnen praten over onderwerpen die hen aangaan. ,,Daar is de Zakenkring in geslaagd. Wij worden door de gemeente nauw betrokken bij onderwerpen die ons aangaan. Het revitaliseringsplan van De Wieken is daar een goed voorbeeld van”, aldus Kip. ,,Het is een onderwerp dat wij belangrijk vinden omdat zeker een derde van onze leden is gevestigd op De Wieken.” Kip is sinds mei voorzitter van de Zakenkring Hoogeveen. Zijn voorganger Roel Slomp is namens de Zakenkring nauw betrokken geweest bij de opstelling van de plannen voor de revitalisering van De Wieken. Slomp, die tegenwoordig voorzitter is van de

Stichting Bedrijventerrein De Wieken, staat de Zakenkring Hoogeveen en Kip nog steeds bij wanneer het gaat over de revitalisering van De Wieken. ,,Roel Slomp weet veel van de revitaliseringsplannen. Het is een grote steun voor ons wanneer hij erbij is als wij overleg hebben met de gemeente over de voortgang van deze plannen.” Op De Wieken werken nu 10.000 mensen. Het revitaliseringsplan moet ervoor zorgen dat de werkgelegenheid op dit bedrijventerrein de komende jaren met tien procent toeneemt. Volgens Kip staat Hoogeveen er goed voor. ,,Economisch gezien gaat het beter dan gemiddeld in Hoogeveen. De werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid daalt.” Volgens Kip heeft Hoogeveen dan ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat. ,,Hoogeveen ligt natuurlijk aan twee belangrijke verkeersaders.

Anton Kip: ,,De revitalisering van De Wieken is een belangrijk thema voor de Zakenkring Hoogeveen.”

Daarnaast is de arbeidsmarkt in Noord-Nederland een stuk relaxter. Veel bedrijven vestigen zich in het westen, met als gevolg dat de arbeidsmarkt daar heel krap is.” Volgens Kip zijn er meer pluspunten waarom Hoogeveen aantrekkelijk is voor bedrijven om zich hier te vestigen. Hij noemt onder andere het gunstige woon- en leefklimaat en het ruime winkelaanbod in Hoogeveen. ,,Bovendien is de arbeidsethos goed in Hoogeveen”, vertelt Kip. ,,Hier heerst echt een mentaliteit van mouwen opstropen en aan de slag gaan.” In het dagelijks leven is Anton Kip directeur bij De Witte Assurantiën. Het bedrijf doet naast verzekeringen ook financiële zaken zoals pensioenen en hypotheken. De laatste jaren heeft De Witte een behoorlijke, natuurlijke groei doorgemaakt en heeft nu 75 mensen in dienst en ongeveer 16.000 klanten. Kip: ,,Wij zijn landelijk sterk vertegenwoordigd in enkele nichemarkten zoals het verzekeren van kampeerwagens, motoren, horeca en garagebedrijven.” Hoogeveen staat met een groot aantal verzekeraars bekend als de verzekeringshoofdstad van het noorden. Kip: ,,Ik weet niet precies hoe dat komt. Het is gewoon zo gegroeid.” Samen met de andere verzekeraars in Hoogeveen heeft De Witte zich ervoor ingezet dat er een assurantieopleiding op hbo-niveau naar Hoogeveen komt. ,,Dat is een voorbeeld van goede samenwerking”, aldus Kip. ,,Maar voor de rest zijn wij gezonde concurrenten van elkaar.”

Er komen zogenoemde leerwerkloketten waar werkzoekenden, werknemers en werkgevers terecht kunnen voor een onafhankelijk advies over de erkenning van eerder of elders verworven competenties (EVC), scholing, duale trajecten en loopbaanadvies. Wat werkgelegenheid betreft heeft De Wieken met 10.000 arbeidsplaatsen een regionale functie voor werkgelegenheid. Hoogeveen kent een sterke pioniersgeest. Het MKB is sterk vertegenwoordigd. Er zijn veel startende ondernemingen die uitgroeien tot belangrijke bedrijven die veel nieuwe werkgelegenheid creëren. En door de revitalisering neemt de economische waarde nog meer toe en wordt het terrein aantrekkelijker als vestigingslocatie.

De Zeven Eilanden uniek in Nederland Hoogeveen timmert niet alleen op gebied van de bedrijvigheid aan de weg. Ook waar het gaat om wonen, is de inzet hoog. Diverse oudere wijken worden momenteel grondig opgeknapt, denk aan Krakeel, waar op dit moment volop wordt gewerkt aan de (her)inrichting van het centrumgebied, en de Verzetsbuurt. Ondertussen blijft ook de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Erflanden in volle vaart doorgaan. Een van de nieuwste en opvallendste projecten van dit moment is echter De Zeven Eilanden. Een uniek project in Nederland en zelfs internationaal gezien. Aan de rand van de wijk Erflanden, langs de Hoogeveensche Vaart, worden zeven eilanden gerealiseerd van gemiddeld 1200 vierkante meter voor particuliere woningbouw. Elk eiland krijgt een ander thema: Het Bomeneiland, De Haven, De Lemniscaar, De Terp, De Dijk, De Zandheuvels en De Kaartsbaan. Bij verschillende thema’s horen ook verschillen in planten- en boomsoorten. Per eiland kan een woning worden gebouwd onder organische architectuur. Het project is om meerdere redenen uniek. Bijvoorbeeld vanwege de “grote namen” die meewerken aan de realisatie van de woningen en hun omgeving. Zo is het beeldkwaliteitplan voor De Zeven Eilanden opgesteld door het bekende architectenbureau Alberts & Van Huut, dat onder andere de ontwerpen voor de hoofdkantoren van de Gasunie in Groningen, van de ING

Bank in Amsterdam en museum De Buitenplaats in Eelde tekende. Daarnaast zal de befaamde landschapsarchitect Jørn Copijn de landschappelijke inrichting van de eilanden begeleiden, waarbij elk eiland zijn eigen thema krijgt. Samen met een door hen zelf gekozen architectenbureau, uit een shortlist, ontwerpen de toekomstige bewoners de woning van hun dromen, die zelfs vijf woonlagen mag bevatten. Het beloven zeven toekomstige monumenten te worden, allen ontworpen binnen de organische architectuur. Natuurlijke vormen, kleuren en materialen, schoonheid en duurzaamheid staan hierin centraal. Grondleggers en voortrekkers van deze vorm van architectuur zijn onder andere Frank Lloyd Wright, Antoni Gaudi en Rudolf Steiner. De gemeente heeft inmiddels voor drie partijen een eiland gereserveerd.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Ruma Rubber is Europees trendsetter Met meer dan 250 eigen recepturen is Ruma Rubber Europees trendsetter in rubber. De corebusiness van het bedrijf is het bekleden van walsen, waarmee Ruma Rubber onbetwist marktleider in de Benelux is. Het Hoogeveense bedrijf, gevestigd aan de Lindberghstraat op bedrijventerrein De Wieken, brengt voortdurend nieuwe, kwalitatief hoogstaande materialen, toepassingen en producten op de markt. De modern uitgeruste Research & Development-afdeling beschikt over de expertise en de apparatuur om aan de snel veranderende eisen van de markt te voldoen. Er wordt onder meer

geleverd aan de metaalindustrie en de papier- en verpakkingsindustrie. Ruma is tevens producent van diverse types hoogspanningskabelgarnituren die wereldwijd worden ingezet in distributienetten voor energie. Het bedrijf heeft ook een groot aantal hoogwaardige recepturen ontwikkeld voor de bekleding van walsen voor de papierindustrie en is wereldwijd de grootste leverancier van zwelrubber en zwelproducten aan de olie- en gasindustrie. Tot slot ontwikkelt en produceert het bedrijf technische vormartikelen voor bijna alle industriële sectoren. De toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Rubber Ruma. Foto André Weima

Lokale en regionale betekenis

Op De Wieken! Graag schrijf ik – op verzoek van de hoofdredacteur van deze krant – een column in dit speciale nummer, dat verschijnt naar aanleiding van de revitalisering van het industrieterrein De Wieken. Waarom ik?, zal de leek zich afvragen. De trouwe lezer van de Hoogeveensche Courant weet het. Ik ken Hoogeveen al meer dan 40 jaar. De grachten en vaarten lagen toen nog open. Ik sprak er als jong Kamerlid. Leerde zo de secretaresse van de VVD in Hoogeveen kennen, mevrouw Frederiks-Hansma, eigenaresse van de Koninklijke Dikkers, de slijterij en wijnhandel aan de Brinkstraat nummer 20/22. In 1973 werd ik haar schoonzoon. En nu is haar kleinzoon en mijn zoon de eigenaar van de zaak. In deel 10 van de serie bijzonder aardige boekwerkjes “Drenthe toen en nu”, is een mooi verhaal aan onze familiezaak, gevestigd in ons monumentale pand, gewijd. Tot voor kort was daarin ook de groothandel gevestigd, nu zit deze op …..: het industrieterrein De Wieken! Vandaar dus mijn betrokkenheid. De Wieken is een – zeker naar noordelijke

maatstaven – groot industrieterrein. Landelijk staat het zelfs in de top tien. Tal van bedrijven zijn er gevestigd. Kappa, Impress (blikverwerking), de Ruma. Heel bekend en gerenommeerd is Stork-Fokker, dat een belangrijke rol speelt bij de productie van onderdelen voor de JSF, het nieuwe vliegtuig voor de luchtmacht. Hoogeveen ligt prachtig centraal in het noorden. De infrastructuur ernaar toe is optimaal. Prima vierbaanswegen: de A28 en de A37. Op doorgang naar Groningen, naar Noord-Duitsland en verder naar het oosten en naar Scandinavië. Prachtige uitvalsbasis dus ook voor de transportsector. Enkele bedrijven ken ik persoonlijk goed. Ambrosius, waar ik nog enige tijd commissaris ben geweest en Sent Waninge. Wil Hoogeveen aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor industrie en handel, dan moet het zorgen voor een goed werk-, woon- en leefklimaat. De gemeente zelf en de ondernemers doen daar alles aan. Er wordt divers gebouwd, er is een groot winkelcentrum en een prima cultureel klimaat. De Tamboer is een van de fraaiste

Vernieuwingssnelheid op De Wieken Met het revitaliseringsplan en de onlangs opgerichte parkmanagementorganisatie wordt goed ingespeeld op de eisen van de tijd en worden de aanwezige kwaliteiten gewaarborgd. ,,Onbebouwde of leegstaande percelen zijn niet goed voor de Hoogeveense economie’’, vertelt Seinen. ,,Revitalisering is meer dan een facelift en zal de gehele ontwikkeling van de werkgelegenheid ten goede komen. Als De Wieken er weer tiptop uitziet, gaan meer mensen zich op Hoogeveen focussen en dat is goed voor de middenstand. Tegelijkertijd krijgen cultuur en toerisme een impuls. Alles haakt in elkaar, bij revitalisering alleen houdt het niet op.’’

De Wieken ligt aan de noordkant van Hoogeveen en grenst aan verschillende woonwijken en aan het stadscentrum. Aan de oostkant ligt het dorp Noordscheschut en veel scholieren uit dit dorp fietsen naar de school via de westkant van De Wieken.

Hans Wiegel theaters in het noorden. Onlangs trad Youp van ’t Hek er nog op. Een volle enthousiaste zaal en plezierig met elkaar nagepraat na de voorstelling. Er zijn ook leuke eethuizen: ik ken er vele en hun uitbaters. Hardwerkende, enthousiaste, vooral jonge ondernemers. Ook buiten Hoogeveen is het goed toeven. De omgeving is prachtig. Je kunt er genieten van de bossen en de hei en van de mooie dorpen eromheen. Maar minstens van evengroot belang is het dat er brood op de plank komt. En dat komt er alleen als het bedrijfsleven, groot en klein, floreert. Zorgt voor werkgelegenheid en welvaart. De revitalisering van De Wieken past daar precies in. Het terrein had ook een oppepper nodig. En die is er nu gekomen. Het oude spreekwoord zegt: de Drent is gewrocht uit turf, jenever en achterdocht. De turf is verdwenen en zo de armoede. De achterdocht vervangen door geloof in de toekomst en ruimte bieden aan bedrijven en mensen van buiten. Alleen de jenever is gebleven en te bekomen bij de Koninklijke Dikkers, Brinkstraat 20/22 in Hoogeveen. Die gratis reclame voor onze familiezaak is voor mij een mooi honorarium voor deze column. Hoogeveen: op Uw toekomst!

Dat betekent dat ze een kwartier over De Wieken moeten fietsen. De Wieken heeft dus nauwe banden met zijn omgeving. Het contact met de buren is goed. In het revitaliseringsproject is een speciale klankbordgroep opgericht voor de medegebruikers van het terrein. Want er is een zweefvlieg- en parachutevereniging gevestigd op het bedrijventerrein, er zit een volkstuincomplex en dan zijn er nog de omwonenden. Zij hebben allen een steentje bijgedragen aan de plannen voor De Wieken. Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente Hoogeveen, genaamd ‘Zodat het netwerkt.’ Het doel van dit project is het mbo-niveau van de aan

het terrein gelegen scholen op te krikken naar mbo-plus voor een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Mbo is het hoogste opleidingsniveau in Hoogeveen en omgeving. Veel mensen trekken dus noodgedwongen weg, omdat er voor hen geen onderwijsinstellingen zijn. Dit bedreigt de economische structuur in de regio omdat er een tekort ontstaat aan voldoende opgeleide werknemers. Een actie van ‘Zodat het netwerkt’ is bijvoorbeeld het stageconcept ‘Docent in bedrijf.’ Hierbij draait een docent een tijdje mee bij een bedrijf. Zo krijgt hij niet alleen zicht op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, maar komt hij ook te weten waar ondernemers op letten bij het aannemen van nieuwe, pas afgestudeerde werknemers. Op deze manier kan hij bekijken of de opleiding wel voldoende aansluit bij de beroepspraktijk. Verder is er een intensieve samenwerking tussen CWI, UWV, gemeente en de plaatselijke onderwijsinstellingen in het kader van ‘Leren/werken.’

De Wieken heeft nauwe contacten met zijn omgeving. De oostkant van het bedrijventerrein ligt bij het dorp Noordscheschut.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Rabobank Zuidwest-Drenthe ziet tekenen van economische vitaliteit De in 2006 uit een fusie ontstane Rabobank ZuidwestDrenthe heeft de blik volop naar buiten gericht. Met de vestiging van het adviescentrum aan het klaverblad van de A28, dat naar ver-

wachting in februari 2009 operationeel is, wordt Rabobank Zuidwest-Drenthe nóg zichtbaarder. De organisatie heeft negen vestigingen in Hoogeveen, Zuidwolde, Hollandscheveld, Ruinen, Havelte, Vledder, Diever,

Dwingeloo en Hoogersmilde. Het adviescentrum is de tiende vestiging. Rabobank ZuidwestDrenthe is een van de 150 zelfstandige Rabobanken in Nederland. Er werken zo’n 250 mensen, waarvan er zo’n 50 werkzaam zijn op de afdeling

Bedrijven. Directeur hiervan is Wim Koelewijn. Hij geniet zichtbaar van de ontwikkelingen in Hoogeveen. ,,Kijk eens hoe bedrijventerrein De Wieken ingrijpend wordt gerenoveerd en naar het centrum dat grondig op de schop gaat. Of de bouw op

bedrijventerrein Buitenvaart en straks Riegmeer. Allemaal tekenen van economische vitaliteit. Tegelijkertijd schuiven de economische activiteiten vanuit WestNederland steeds verder op in onze richting. Wij willen daar als bank een rol bij spelen door bedrijven die zich hier willen vestigen, te stimuleren en faciliteren. Door bijvoorbeeld onze kennis ter beschikking te stellen, onze netwerken in te zetten en stageplekken aan te bieden.’’

De Wieken in boek ‘Beste bedrijventerreinen van Nederland’

Rabobank Hoogeveen. Foto André Weima

Grote opknapbeurt voor De Wieken Het mag gezegd: De Wieken is niet meer wat het geweestis. Al is het terrein sinds haar ontstaan in de jaren ’50 van de vorige eeuw uitgegroeid tot een terrein met bedrijven van nationale en internationale betekenis zoals Philips, Kappa en Fokker, de puur functionele inrichting is niet meer van deze tijd. Een bedrijventerrein moet vandaag de dag ook kwaliteit in beeld en voorzieningen uitstralen. Projectleider Gert Bolkesteijn van de projectgroep Werken aan De Wieken van gemeente Hoogeveen: ,,De Wieken mist een herkenbaar gezicht als dagelijkse verblijfsruimte voor de 10.000 werknemers. Grote delen van het terrein vertonen tekenen van verval, slijtage en verpaupering.’’ Om hier verandering in te brengen staat De Wieken een

grote opknapbeurt te wachten die verwoord is in een visie voor de jaren 2007 tot en met 2017. De visie leunt op vijf peilers, te weten: infrastructuur, ruimtelijke omgeving, organisatie en beheer, duurzaamheid, herontwikkeling van verpauperde bedrijfspanden en percelen. De infrastructuur wordt bovengronds en ondergronds aangepakt. ,,We gaan de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming verbeteren door wegen te vernieuwen, een nieuw verkeersknooppunt aan te leggen en de hoofdontsluitingsroute te wijzigen. De riolering wordt waar nodig vernieuwd en als de grond dan toch open ligt, wordt er ook gelijk glasvezel aangelegd’’, vertelt Bolkesteijn. Vervolgens wordt de ruimte-

lijke omgeving aangepakt. ,,Je kunt een mooi openbaar gebied aanleggen maar als er lelijke panden staan dan ben je nog nergens. Je kunt ondernemers niet dwingen om hun pand op te knappen, maar je kunt ze wel verleiden’’, zegt Bolkesteijn. Daarom wordt er samen met de ondernemers een beeldkwaliteitsplan opgesteld en is er een fonds opgericht waarmee ondernemers gratis een plan kunnen krijgen voor een opgeknapte gevel of een mooie erfafscheiding. Om het beheer in goede banen te leiden is er een parkmanagementorganisatie opgericht. Er lopen diverse projecten binnen het parkmanagement. ,,De parkmanagementorganisatie is bezig met herontwikkeling en beheer van leegstaande panden en

Op De Wieken zijn bedrijven gevestigd van nationale en internationale allure zoals Kappa. Foto HC.

kavels en verzorgt zaken als de inkoop van afvalophaaldiensten, arbozorg, telefonie, bewegwijzering, calamiteitenpreventie, openbaar vervoer en collectieve beveiliging’’, vat Bolkesteijn samen. ,,En bovendien praten we momenteel over een mogelijke overdracht van het beheer van het openbaar gebied aan de parkmanagementorganisatie.’’ Duurzaamheid wordt niet vergeten op De Wieken. De Wieken moet een toekomstbestendig terrein worden. Op diverse plekken wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor warmte- en koudeopslag. Simpel gezegd: warmte die ’s zomers vrijkomt wordt in de bodem opgeslagen en wordt ’s winters weer als verwarming gebruikt. Maar ook zonnepanelen, berging van regenwater en isolerend glas behoren tot de mogelijkheden. Verder zijn er plannen voor een biomassa- en waterkrachtcentrale. Tot slot worden verpauperde bedrijfspanden herontwikkeld. Bolkesteijn: ,,Momenteel staat circa vijftig hectare aan panden en kavels op het terrein leeg, te koop of te huur en dat is niet goed voor een bedrijventerrein.’’ Er worden plannen gemaakt om deze panden te slopen voor nieuwbouw. ,,Asbest wordt verwijderd, kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd, de bodem wordt gesaneerd et cetera. Zo hopen we nieuwe bedrijvigheid aan te trekken’’, vertelt Bolkesteijn.

Bedrijventerrein De Wieken is opgenomen in het boek ‘Beste Bedrijventerreinen van Nederland.’ In dit jaarboek zijn achttien bedrijventerreinen beschreven die behoren tot de beste van Nederland. Alle terreinen zijn door experts beoordeeld op een tiental criteria. De gemeente Hoogeveen is een aantal jaren geleden gestart met het revitaliseren van De Wieken. ,,De Wieken hoort op basis van de voorgenomen plannen en het werk wat er tot nu toe is verricht tot de beste achttien in Nederland. Dit is een mooie opsteker maar dit is slechts het begin’’, aldus wethouder Ton Bargeman. Bargeman spreekt van ‘gepaste trots’ omdat De Wieken nu al bij de beste achttien zit en op basis van objectieve criteria alleen nog maar verder kan groeien. Op basis van de scores kan geconcludeerd worden dat De Wieken in de toekomst nog veel kan verbeteren op het gebied van beeldkwaliteit, verkeer en vervoer en beveiliging. In het boek geven enerzijds de terreinen zélf hun visie op deze criteria, anderzijds werden zij onderzocht door zes experts uit de markt, in samenwerking met het expertisecentrum VastgoedBeter van de Hanzehogeschool Groningen. De experts, werkzaam bij bedrijven als Siemens, Tauw, ING Real Estate, Ecorys, Hanzevast en Goudappel Coffeng hebben elk vanuit een specifieke invalshoek inbreng geleverd.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Bedrijven deel 1

CHO-VOORZITTER EDDIE SEINEN BLIJ MET REVITALISATIE

‘De Wieken voldoet weer aan moderne eisen des tijds’

A.G. Bellstraat Kreeft Beheer B.V. Agarica B.V. Reys Tandtechniek Machinehandel Mannak V.O.F. Roba Techniek BV

De grondige opknapbeurt van De Wieken is van vitaal belang voor zowel bedrijven die reeds op het industrieterrein gevestigd zijn als nieuwe ondernemingen. ,,Want de revitalisering draagt ertoe bij dat De Wieken weer voldoet aan de moderne eisen des tijds’’, zegt voorzitter Eddie Seinen van de CHO (Combinatie Hoogeveense Ondernemingen). Seinen is tevens directeur van Remmers Bouwchemie. Een bedrijf dat op De Wieken gevestigd is en dus is hij ook als ondernemer direct betrokken bij de revitalisatie.

Kip Caravans B.V. Van Venrooy B.V. Gruppen Vijver en Fontein Techniek SIT Controls BV Bremer Kantoorcentrum Bo Rent BV A.G.

Achteromsedijk MC Motorhead Schietvereniging De Vrijheid Kynologenclub Hoogeveen e.o. Oldtimerclub Vehicle Motorclub Hoogeveen e.o.

Brinkstraat Secretary Plus Management Support

Door de revitalisering wordt het bedrijventerrein volgens Seinen veiliger, moderner en aantrekkelijker. ,,Bovendien is De Wieken voor het verkeer beter te bereiken en zelf ook goed te berijden. Dat komt vooral door de duidelijke aanwijzingen waar de bedrijven zitten. Maar de revitalisatie is tevens van belang om verpaupering en leegstand tegen te gaan. Want dat zou waardevermindering van de panden betekenen en uiteindelijk leiden tot het wegtrekken van bedrijven die naar een andere locatie gaan uitzien. Een gevolg van de revitalisering is ook de oprichting van parkmanagement. Bovendien hebben bedrijven het revitaliseringsplan aangegrepen hun eigen pand op te knappen of uit te breiden.’’ Revitalisering van het bedrijventerrein is niet alleen belangrijk voor nu, maar ook voor de toekomst, zo benadrukt Seinen. ,,Het is een investering van de overheid en de ondernemers die op de lange termijn wat moet opleveren. Een moderne, goede infrastructuur is essentieel, want bedrijven zijn dan sneller genegen zich op De Wieken te vestigen. We hebben onlangs het Keurmerk Veilig Onderneming (KVO) verkregen. Zo’n kwaliteitscertificaat draagt ook bij aan een beter vestigingsklimaat. Om aan

Van Linge Tillema Notarissen

De Lavalstraat Mulderij Beheer Hgv. BV P&I Interieurspuiterij BV Jager Motoren

Eddie Seinen: …’Een moderne, goede infrastructuur is essentieel voor een bedrijventerrein’…Foto André Weima

Garage De Hefbrug V.O.F. N.G.F. Products B.V. ITN Akronic

de vraag te kunnen voldoen heb je natuurlijk evenzeer nieuwe bedrijventerreinen nodig. Maar het is zeker de moeite waard om bestaande industrieterreinen te herontwikkelen in plaats van nieuwe te ontwikkelen. Daar komt nog een aspect bij: de rijksoverheid is, in verband met het behoud van het landschap, ook geen voorstander meer van de aanleg van veel nieuwe terreinen. Ik kan me zelfs voorstellen dat het verlenen van vergunningen aan ondernemingen op bestaande industrieterreinen gemakkelijker en vlotter zal verlopen dan aan bedrijven op nieuwe terreinen.’’ Bij de CHO zijn de grotere bedrijven (vanaf twintig personeelsleden) aangesloten. De vereniging heeft negentig leden, die gezamenlijk goed zijn voor zo’n 80 procent van de werkgelegenheid in Hoogeveen. Veel van de bij de CHO aangesloten bedrijven zijn gevestigd op De Wieken. De grondeigenaren op het bedrijventerrein, en dat zijn vaak de ondernemers, moeten gezamenlijk 10 procent van de totale kosten voor hun rekening nemen. Dat betekent 1,05 euro per vierkante meter. De andere 90 procent komt van de gemeente en uit allerlei subsidiepotten. Seinen heeft geen enkele moeite met de eigen bijdrage. ,,Veel andere ondernemers hebben dat ook niet. Uiteindelijk praat je namelijk over een win-winsituatie. Iedereen profiteert ervan. Bovendien is de prijs-prestatieverhouding van de revitalisering heel goed. Wat je als ondernemer, afgezet tegen je eigen bijdrage, krijgt is prima.’’

RUIM OPGEZET De Wieken is het tweede bedrijventerrein van Drenthe en het negende van Nederland. Het is heel ruim opgezet hetgeen vanuit logistiek oogpunt ideaal is. ,,Dat geldt zowel voor Nederland als het achterland. Vanaf De Wieken bereik je nagenoeg probleemloos en zonder enig oponthoud de A28 en de A37. Naast de gunstige ligging kent De Wieken een heel divers soort bedrijven, die elkaar kunnen versterken. Kijk maar naar de verpakkings- en de voedselindustrie en de transportsector. Door aan business-to-business te doen ontstaat een zekere syner-

gie tussen de bedrijven onderling.’’ Hoogeveen telt (met de omliggende dorpen) zo’n 60.000 inwoners. ,,De plaats heeft een up- todate en groot winkelcentrum, een bruisend uitgaansleven en daarnaast heel veel te bieden op het gebied van cultuur en entertainment. Er worden in Hoogeveen meerdere evenementen georganiseerd die landelijk de aandacht krijgen. En zo gauw je buiten de plaats bent zit je meteen in de prachtige natuur van Drenthe, welke richting je ook uitgaat. Ook wat woon- en leefklimaat betreft is er voor een bedrijf heel veel in Hoogeveen te halen.’’

Warnders APK Keuringsstation V.O.F. Bio-Cure B.V.

De Vos van Steenwijklaan Proques Sydney Hi-Tech Consultancy B.V. Assurantiekantoor Lichtendonk Rendo NV

Dr. A. Philipsstraat Buig Centrale Steenbergen Int. B.V. Helo B.V. Bouwbedrijf L. Slomp en Zn. B.V. Hoogeveen Verpakking Schut Parket Van Diest Automobielbedrijf Wilco Vak VOF Interieurbouw De Jonge Schagen Zwolle BV Mortel Centrale Hoogeveen Jobo Bols Hoogeveen Yachting

Ontwerp en design

Dieselstraat

Het stedenbouwkundig plan voor De Wieken is volop in uitvoering. Ondernemers zijn erg enthousiast over het plan. Het beeldkwaliteitsplan wordt ook in nauwe samenwerking met de ondernemers opgesteld.

Maatschap Koekoek

In diverse ontwerpateliers zijn ondernemers betrokken bij het plan en worden ze aangemoedigd om hun gebouwen een betere uitstraling te geven. Het ziet er op sommige plekken op het bedrijventerrein niet uit. Maar er staan grote ingrepen op stapel en het is de kunst ondernemers te verleiden hun pand op te knappen. Met het beeldkwaliteitsplan wil de projectgroep Werken aan De Wieken laten zien hoe mooi het kan worden. Want een likje verf of een deel van de gevel in glas omzetten, kan volgens de projectgroep al een heel andere uitstraling geven. Diverse ondernemers gaan inmiddels mee en verbeteren de uitstraling van hun pand. Nu er met het eerste infrastructuurproject echt resultaat zichtbaar is geworden merkt de projectgroep dat ondernemers aankloppen en zeggen: ‘Ik wil mijn pand aanpakken.’ Ze zien dat er daadwerkelijk wat gebeurt en willen niet achterblijven. Want zo investeren ze ook in de waardevastheid van hun pand.

Hagro Keukens B.V.

Alescon

Edisonstraat Prefix BV Keuken Accent B.V. Fokker Special Products BV Caravan Centrum Hoogeveen B.V. Auto Brink B.V. Mastebroek’s Automobielbedrijven B.V. Stefter Autostereo- en Access.BV Plus Software B.V. Rohill Engineering B.V. Tebra Messenindustrie B.V. Handenarbeid Hoogeveen V.O.F. Jaap de Vries L.P.G.-inbouw H. van Es & Zn. V.O.F. Lensen Toppoint Europa Foto EMH B.V.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

VOORZITTER ROEL SLOMP STICHTING BEDRIJVENTERREIN DE WIEKEN:

‘Het is cruciaal ondernemers bij alle aspecten van de planvorming te betrekken’

Bedrijven deel 2

Europaweg Tifa Hoogeveen Autohandel Nijmeijer en Smink Betech Beheer BV K. Greving Transport BV Folkers Klussen- en onderzoeksbedrjif Yasin Autobedrijf Personenvervoer De Jong Europatuin Hoogeveen

,,Je moet elkaar helpen en ook als bedrijfsleven initiatieven ontplooien. Dus niet alles aan de overheid overlaten, dat is te gemakkelijk.’’ Voorzitter Roel Slomp van de Stichting Bedrijventerrein De Wieken is tevreden over de uitvoering van de revitalisering tot nu toe. De eerste fase is uitgevoerd en het resultaat mag er volgens hem zijn. ,,Een aanzienlijke verbetering. Je herkent de A.G. Bellstraat en de Dr. Anton Philipsstraat gewoon niet meer.’’ Ook de verwijdering van het spoor noemt Slomp een aanzienlijke verbetering. Het aangelegde fietspad zorgt voor een beduidend betere verkeersveiligheid. De ondernemers (of beter gezegd de eigenaren van de panden en gronden) leggen in totaal tien procent van de kosten van de revitalisering op tafel. De gemeente en externe subsidieverstrekkers zoals de provincie betalen 90 procent. De Stichting Bedrijventerrein De Wieken staat naar de gemeente toe namens de ondernemers garant voor de genoemde eigen bijdrage. Slomp: ,,De ondernemers moeten een contract tekenen met de gemeente, maar betalen aan onze stichting. Wij beheren vervolgens de gelden.’’ De stichting is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. ,,Want het college overlegt met ons over essentiële onder-

Fabrieksweg Autoservice H. Pekel K. Duinkerken Stoffeerderij Liemburg

Franklinstraat Reinders Hoogeveen B.V. Reinders Beheer B.V. KNP BT Packaging Ontwikkelingscentrum Visscher Holing B.V.

Fokkerstraat Hoogeveense Metaal Recycling Autoplein Beheer BV United Recycling Hoogeveen BV

Galvanistraat Herbers Interselling Bouwman.BV Ank van der Wal B.V. Keuken- Tegelcentrum Uniek BV Peter Bouw Reclame Versmarkt Haaker

Roel Slomp: …’De gemeente is nu veel opener dan vroeger’…Foto André Weima werpen als bijvoorbeeld het investeringsplan voor De Wieken. Uiteindelijk bepaalt de stichting of daarmee verder moet worden gegaan. Als er iets wordt voorgesteld wat niet in het belang van de ondernemers is, kan onze stem doorslaggevend zijn. Want wij hebben vetorecht. Dat ligt vast in het contract tussen gemeente en stichting. Niet dat er ooit problemen zijn ontstaan. De samenwerking met de gemeente gaat

Economische motor De Wieken is met circa vierhonderd hectare het op een na grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland en met ruim zeshonderd bedrijven kwantitatief de grootste. Er werken plusminus 10.000 mensen op dit terrein. Circa vijftig procent van de bedrijven heeft stuwende werkgelegenheid. TOEGEVOEGDE WAARDE Vijftig procent van de omzet wordt dus gehaald uit activiteiten buiten de regio Groningen, Friesland en Drenthe. Ook internationale bedrijven zijn op het terrein vertegenwoordigd zoals Hoomark, Philips en Stork-Fokker. Er is toegevoegde waarde doordat bepaalde bedrijven bij elkaar op het terrein zitten, zoals Stork-Fokker en Hilmar BV, een leverancier van vliegtuigonderdelen die een paar straten verderop is gevestigd. Zo zijn de lijnen heel kort. Daarnaast zitten er verschillende logistieke bedrijven dicht bij hun opdrachtgevers zoals kartongigant Smurfit Kappa, blikverpakker Impress en wapeningsstaalproducent BCS International. Door het forse revitaliseringsproject worden dergelijke business-to-business contacten extra versterkt en uitgebreid.

goed. Maar de stichting heeft, als vertegenwoordiger van de ondernemers, volledige inspraak.’’ De eigenaren van de panden moeten een contract ondertekenen waarin ze verklaren de eigen bijdrage te betalen. Het stichtingsbestuur onderhoudt de contacten met hen. ,,We hebben negen mensen, ondernemers en oud-ondernemers, die ons daarbij helpen’’, vertelt Slomp. ,,Die hulp is ook dringend nodig, want er zijn 350 eigenaren die benaderd moeten worden. De Wieken heeft zo’n 600 bedrijven, dus niet elke ondernemer is eigenaar.’’ OPENER Slomp is zeer te spreken over het contact met de gemeente. ,,Ik heb het gevoel dat we nu écht kunnen samenwerken. Zes jaar zit ik in het bestuur van een ondernemingsvereniging en als je ziet hoe die samenwerking verbeterd is kan ik alleen maar zeggen: mijn complimenten. Maar de gemeente is nu ook veel opener dan vroeger en overlegt nu met ons in plaats van ons iets op te leggen. Wat dat betreft is de tijd wel veranderd.’’ Slomp noemt een aantal voordelen van de revitalisatie van De Wieken. ,,Het onroerend goed blijft waardevast omdat het dezelfde waarde houdt of zelfs in waarde stijgt. Het industrieterrein wordt een stuk representatiever, de veiligheid van de

bedrijven, de medewerkers en de bezoekers wordt groter en de bereikbaarheid zal sterk verbeteren. Dat zijn de kernpunten van de revitalisatie. Het begin is er en straks komt de tweede fase. Dan is de Industrieweg aan de beurt en komt er een nieuwe weg langs het vliegveld die de doorstroming van de Stephensonstraat zal bevorderen. Het gedeelte wat tijdens de eerste fase op de schop ging is veel overzichtelijker, duidelijker en veiliger geworden. Cruciaal is, de ondernemers goed bij alle aspecten van de planvorming te betrekken. Al die aspecten hebben te maken met het vestigingsklimaat. Net zoals de aanwezigheid van goede voorzieningen in Hoogeveen. Bijvoorbeeld ons uitstekende winkelcentrum, het theater De Tamboer en de bioscoop. Ook de vele recreatieve mogelijkheden die Hoogeveen biedt spelen een rol.’’

Daktechniek Hoogeveen B.V.

Holtienstraat V.O.F. Beuker en Stegeman

Industrieweg Technische Dienst Hof Debee Golfcarton-en Papierwarenfabriek Kappa TWINCORR B.V. !Pet Drukkers en vormgevers RBM Plastics BV Vedena B.V. Vepa BV Bouwbedrijf J.W. Schultink BV Harmanni Borghstede BV Arbo Management Groep Philips DAP Virgs Auto’s BV Europacar Autoverhuur BV Hoomark gift-wrap Doorten Hoogeveen – Pesse Brandweer Hoogeveen Swarts Schilders- en Constructie Werken H.J.E. Verhuur HOOGEVEEN Boels Verhuur Oosterhof Kantoorinstallaties BV Stork Fokker AESP BV Profile Tyre Center Heuver

Slomp vindt herinrichting van bestaande bedrijventerreinen net zo belangrijk als de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. ,,De Wieken is op een na het grootste industrieterrein van het Noorden. Het oudste bedrijf dateert van net na de oorlog, het nieuwste is juist begonnen. Wanneer ik met mensen van buiten Hoogeveen over De Wieken rijd, verbazen ze zich over de omvang van het gebied, het grote aantal ondernemingen en de diversiteit van de bedrijven. Daarom zeg ik: koester wat je hebt en wees daar zuinig op.’’

Texo-Baarsma B.V. Spruyt Coatings Hoogeveen B.V. Gils Bouwservice Onderhoud BV Oosterhof Kantoorspecialisten Heijmans Materieel Beheer Vepa B.V. Ambrosius Holding B.V. Ambrosius Transporten B.V. Ambrosius Opslag/Distributiecentrum BV Drukkerij van Genne Spruyt Coatings Hoogeveen B.V. Ballast en Hilbrink B.V. Philips Multicopy Hoogeveen Fa. D. Meppelink Sound House Baltussen Parketvloerenbedr.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

HOOGEVEEN:

Bedrijven deel 3

Oog voor ondernemers

Industrieweg Technisch Buro Dunning

Wanneer je in Den Haag vertelt dat je in Hoogeveen woont, loop je nogal eens tegen de bekende misverstanden aan: ‘Oh ja, in het Hoge Noorden’, of: ‘Hoogeveen-Sappemeer’. En ik ken ook mensen die denken dat ik vlakbij het Abe Lenstrastadion woon. Door Jan Mastwijk Maar het valt me toch op dat steeds meer mensen Hoogeveen van Heerenveen weten te onderscheiden en als het om Hoogeveen gaat direct aankomen met verzekeringen, transport, de Ronde van Drenthe, start Fiets 4Daagse, schaken en de goede verbindingen. Kortom, Hoogeveen mag nog best wat doen aan naamsbekendheid, maar steeds meer Nederlanders, waaronder veel ondernemers, weten onze woonplaats wel degelijk te vinden. Er is de afgelopen twintig jaar heel veel gebeurd. Het stadscentrum ging compleet op de schop, er kwam via de nieuwe Tamboer een ‘state of the art’ theater, en onze bioscoop is al vele jaren absolute topklasse. Er werden nieuwe woonwijken gebouwd en bestaande ingrijpend gerenoveerd en het verkeer wordt via ring en ruit in goede banen geleid. In Hoogeveen stilstaan? Ja, een enkele keer, bij de verkeerslichten! De Hoofdstraat blijft een verhaal apart. Een enkeling gruwt ervan, want lang, kil en saai, maar de meeste mensen loven het zeer complete winkelaanbod en zweren bij de welhaast perfecte parkeervoorzieningen. Als binnenkort het achteraf-betalen is ingevoerd en de tarieven laag blijven, is het feest compleet. Verder werd driftig geïnvesteerd in aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, nieuwe infrastructuur (denk aan de Weg om de Oost) en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opknappen van de bestaande bedrijventerreinen. Daarmee is Hoogeveen klaar voor de toekomst. En die toekomst zal in het teken staan van bereikbaarheid. Met de A28 (over een paar jaar tussen Zwolle en Meppel zes rijstroken), een goede aansluiting op de A32 bij Meppel, de A37 die tot ver over de Duitse grens een volwaardige autosnelweg is, en de aansluiting in Duitsland op de (mede met Nederlands geld verbeterde) A31, ligt Hoogeveen op de ideale plek om als uitvalsbasis te dienen richting Duitsland, inclusief het Ruhrgebied, de voormalige Oostbloklanden en Scandinavië. Dat laatste is, gelet op het steeds meer ‘open’ worden van Europa een vestigingsfactor van betekenis.

Bereikbaarheid en ruimte zullen de komende jaren steeds belangrijker worden. Want hoewel we in Den Haag vreselijk ons best doen om alles uit de kast te halen om Nederland in beweging te houden, worden ruimte, rust en mobiliteit een steeds schaarser goed. De noordelijke provincies en de gemeentebesturen hadden onder andere dit in het achterhoofd bij de besteding van de Langmanmiljoenen een aantal jaren terug. En de plannen die nu bestaan voor de invulling van de compensatiegelden vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn sluiten daar op aan. De investeringen die op stapel staan (Zwolle-Meppel, kortsluiten A28-A32, Ringweg Groningen), zorgen er voor dat Noord-Nederland goed bereikbaar blijft. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de Langmangelden. Dat de gemeente Hoogeveen waarde hecht aan de ondernemers, blijkt uit de manier waarop het Stationsgebied en De

Wieken worden aangepast. Niet alleen geld steken in nieuw (Buitenvaart), maar ook koesteren wat je hebt. Het Stationsgebied wordt een fraaie kantorenlocatie en De Wieken is zo’n beetje compleet op de schop gegaan. Ruime wegen, grote rotondes (want Hoogeveen Transportstad) en adequate voorzieningen voor opvang van

regenwater. Want dat laatste hoort er tegenwoordig ook bij. Koppel dit alles aan de in Drenthe nog steeds goede arbeidsmoraal en aan de schitterende natuur die altijd binnen handbereik is, en je weet dat Hoogeveen de komende jaren steeds meer in trek zal komen als vestigingsplaats voor ondernemers.

Ruitenbeek Installatietechniek BV Brezan Automaterialen Cevebo At Your Service Klunder-Tappel BV Jato Kantoormeubelen Studio S Hoogeveen BV Vanhaaster Reclameburo NV Major Electronics BV

Kanaalweg Bouwcenter Bakker Hoogeveen Multimade Bouwmarkt

Lindberghstraat Adbeco Accountants VOF Antiekhandel Scholtens VOF Gebr. H. en J. Zwaagstra Hilmar Industries Fa. A. Schonewille VOF J&P Technisch Klussenbedrijf Maatschap Knol-van den Berg Van Goor Bouwchemie BV Chem Dry Ramaker Wilhelmina Textielreiniging B.V. Troll Motorcycles Twin Cam

Jan Mastwijk is lid van de Tweede Kamer voor het CDA en woont sinds 1985 tot grote tevredenheid in Hoogeveen.

Autohandel J. Winkel Topline Keramiek BV Ruma Holding BV Kroezon Zonwering

VENKO SCHILDERBEDRIJVEN:

Fieten & Roos BV

van oudsher verknocht aan Hoogeveen

D&G Hoveniers Temmink Infra BV Van Goor Bouwchemie

Marconistraat C&J Schadeauto’s B.V.

Venko Schilderwerken B.V. is een van de grootste schildersbedrijven in Nederland. In de zomer is het druk en werken er bijna 450 mensen, in de winter zijn er ongeveer 300 gespecialiseerde vakmensen in dienst. Het bedrijf, gevestigd op bedrijventerrein De Wieken, is gespecialiseerd in het conserveren van metalen objecten. Ook voor andere schilderklussen is het Hoogeveense bedrijf in

te huren. ,,Sinds de oprichting in 1975 is Venko gevestigd in Hoogeveen’’, vertelt financieel directeur Jan van der Weide.

bedrijf mee willen verhuizen. Bij de vestiging in Hoogeveen wordt nooit werk afgeleverd, zoals bij de andere vestigingen.

,,Oprichter Henk Koster was afkomstig uit Nieuwlande (gemeente Hoogeveen, red.) en de reden dat we hier nog steeds gevestigd zijn, en ook niet van plan zijn Hoogeveen te verlaten, is dat 80 procent van ons personeel in en rond Hoogeveen woont. Zij zouden niet met het

Onze mensen werken allemaal op locatie, overal in Nederland.’’ Venko Schilderbedrijven heeft vestigingen in Arnhem, Hoogezand, Appingedam en Kortemark, België en werd in 2007 door de SchildersVakkrant uitgeroepen tot beste schilderbedrijf van Nederland.

HCI Holl. Coatings Industries BV Stichting B.J. Drenthe Strijker Bouw B.V. K.C.G. Racing Autobedrijf Klok & Smit B.V. Endocare Klok & Smit Vastgoed B.V. Venko Onroerend Goed B.V. HBC Bouw-en Aannemingsmij. Aarding Cutting Techniek B.V.

Morsestraat Mirpa B.V. Effektief Beheer B.V. Vos Kantoormachines Alien Music Cave Dalery HOOGEVEEN B.V.

Nobelstraat Kraal Kraanbedrijf en Transportbedrijf BV Alwica Bouwservice J. Brunsting Schilderbedrijf Bart Koster Autobedrijf W. Doldersum B.R.S. Reclame V.O.F Drukkerij R. Hagen Lukaas Groothandel B.V.

Parmentierstraat A.S.K. Beheer B.V. Aessis Biesebos Cleaning Services Kiri Auto’s en Motoren Heijs Food Products B.V. Brinkers Daily Sweets Autohandel Drijber

Pand Venko Schilderwerken B.V. Foto André Weima

Autobedrijf Verheijen BV


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Bedrijven deel 4

PRESIDENT-DIRECTEUR ARJAN BOS VAN TVM:

‘Hard werken staat voorop in onze regio’

Parmentierstraat Parmentier Cars Chrysler Drome Autobedrijf Vermeulen BV Auto Verve B.V.

Hij is al jaren een van de ‘ambassadeurs’ van Hoogeveen. Samen met een aantal andere, door het college van B en W gevraagde opinion leaders, geeft hij overal in Nederland informatie over werken, wonen en recreëren in deze Zuid-Drentse stad. Het ambassadeurschap is slechts een van de vele maatschappelijke functies die president-directeur Arjan Bos van TVM verzekeringen bekleedt. Maar hij doet dat met net zoveel verve als het leidinggeven aan zijn grote, internationale onderneming met diverse vestigingen in het buitenland.

Mensen ervaren dat als heel erg plezierig. Er heerst in Hoogeveen ook een andere mentaliteit dan in het Westen. Hard werken staat voorop. Men is heel loyaal aan de werkgever en bereid de mouwen op te stropen. Wanneer een werknemer het naar zijn zin heeft bij het bedrijf waar hij werkt, zal hij niet snel weggaan. Het ‘job-hoppen’ zoals dat vaak in het Westen gebeurt komt hier daarom beduidend minder voor. Iets voor elkaar willen doen staat in deze regio ook hoog in het vaandel.’’

TVM werd opgericht in 1962 en was de eerste tien jaar van haar bestaan in Rijswijk (onder de rook van Den Haag) gevestigd. Tien jaar later vertrok het bedrijf naar Hoogeveen en in deze plaats is het hoofdkantoor nog gehuisvest. ,,In 1972 verhuisde een aantal medewerkers met TVM mee’’, vertelt Bos. ,,Ze kwamen tot de ontdekking dat Hoogeveen en omgeving veel te bieden hebben. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld zich al snel een huis met een tuin veroorloven, want de prijzen liggen een stuk lager dan in de Randstad. Bovendien is er minder criminaliteit en ken je je buren nog.

Bos is als werkgever blij dat de onderneming indertijd naar Hoogeveen verkaste. ,,Vergeleken met collega-verzekeraars uit het Midden en Westen komen wij gemakkelijker aan medewerkers. Daar hebben ze meer vacatures en blijven vacatures langer open. Bij ons is dat niet het geval en ook dat vind ik een groot voordeel.’’ Wat de hoger opgeleiden betreft neemt TVM vooral medewerkers in dienst die gestudeerd hebben aan de Rijksuniversiteit Groningen, het hbo Drenthe in Emmen of het hbo in Zwolle (Windesheim). MBO‘ers komen veelal uit Hoogeveen zelf. Wat

GOED IMAGO

Autobedrijf Ruijne BV Autobedrijf De Wieken BV Hofman’s Autocentrum VOF Verheijen Bedrijfswagens BV A.S.K. Beheer B.V

Pascalstraat Salomons en Swierts Tweewielers

Arjan Bos: …’veel van onze medewerkers wonen met plezier in Hoogeveen’… Foto André Weima

Concis Reclamemakers V.O.F. W. van Olst instrumentenmakerij Hajebe Handelsagenturen V.O.F.

het aantrekken van personeel uit andere regio’s betreft zet Bos echter wel een kanttekening bij Hoogeveen. ,,Mensen uit onze omgeving willen graag bij TVM werken, want we hebben een goed imago naar buiten toe. Minpunt is, dat Hoogeveen niet ‘sexy’ genoeg is voor bijvoorbeeld jonge gezinnen uit Groningen of Zwolle om hier te gaan wonen. Als de economie vrij sterk is, zullen ze derhalve eerst een baan in hun eigen woonplaats zoeken. Bij mindere tijden willen ze wel bij TVM werken, maar dan zijn ze graag bereid heen en weer te rijden. Ze denken er niet aan om naar Hoogeveen te verhuizen.’’ Bos concludeert dat de aantrekkingskracht van Hoogeveen kennelijk niet sterk genoeg is om mensen over te halen in deze plaats (of in de omgeving) te komen wonen. ,,Daar moeten we dus iets op vinden. Wat dient er

te gebeuren om Hoogeveen aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen zodat ze zich hier willen vestigen? Dat is een vraag waarover we met ons allen, zowel de lokale overheid als de plaatselijke ondernemers, moeten gaan nadenken. Aan de andere kant is het prima toeven in Hoogeveen. Veel van onze medewerkers wonen hier met veel plezier. We spelen daar als bedrijf op in en zijn van plan in de toekomst in Hoogeveen te blijven. Daartoe hebben we naast ons hoofdkantoor het gebouw Eikstaete gerealiseerd. In dit pand willen we op den duur, als we verder groeien, werkplekken genereren. Ook bestaat nog de mogelijkheid, nog een gebouw op het terrein neer te zetten. In Eikstaete zitten nu prima huurders en zij kunnen er dan blijven. In ieder geval is de toekomst van TVM in Hoogeveen door ons veiliggesteld.’’

B&L Vespreidingen Ecinto Telematica B.V. Holland Network Services Holding B.V. Raak Installatiebouw

Pesserdijk TE EL Plafondsystemen J. Kreulen Holding BV Machinefabriek Tiemens BV

Piet Soerstraat DAAT Drenthe J. Veuger Meubelstoffen

Plesmanstraat Stichting Hangar 1 Vliegveld Hoogeveen Stichting Vliegveld Hoogeveen Christian Salvesen Nederland BV Koops Koffieservice Vorktrucks Holland BV Profix Inmeo Paracentrum Eelde - Hoogeveen Handelsonderneming Sterenborg

Distrivers bouwt vanuit Hoogeveen verder aan succes Distrivers is leverancier van vers- en convenienceproducten, droge kruidenierswaren en vooral van intelligente complete maaltijdoplossingen aan zorginstellingen. Het bedrijf is opgericht in 1999 en was toen deels gevestigd in Emmen en deels in Roden. Directeur en oprichter Alfred Welink: ,,In 2001 zijn we verhuisd naar Hoogeveen. Dat was een bewuste keuze, Hoogeveen is in Noord-Nederland een van de best bereikbare plaatsen.

Pand Distrivers. Foto André weima

Aanvankelijk richtten we ons vooral op het Noorden van het land, maar nu hebben we klanten in heel Nederland. Om ze allemaal goed te kunnen bedienen, hebben we sinds vorig jaar ook een vestiging in Ridderkerk en zijn we voornemens ons op termijn in Eindhoven te vestigen.’’ Distrivers is sinds de oprichting gegroeid van dertig naar honderd werknemers en is voorlopig nog niet uitgegroeid. De formule die het bedrijf hanteert is succes-

vol en bestaat uit een prestatiecontract met de cliënt, die de maaltijd beoordeelt, en een intensief begeleidingstraject voor de medewerkers van de zorginstelling. Welink: ,,De medewerkers krijgen onder meer trainingen met betrekking tot gastvrijheid, voedselveiligheid en het samenstellen van een menu. Dat begeleidingstraject duurt meestal een paar maanden en daarna kan de instelling de maaltijdvoorziening van begin tot eind zelf uitvoeren, met onze producten.’’

PROFESSIONELE SCHAATSPLOEG

E en A Lochistiek BV Yours 2 Rent VOF

TVM is een kerngezond bedrijf en telt in totaal 350 medewerkers. De gespecialiseerde transportverzekeraar heeft nevenvestigingen in Velje (Denemarken), Antwerpen (België), Hamburg (Duitsland) en Parijs (Frankrijk). De omzet over 2008 zal circa 270 miljoen euro bedragen. Zoals bekend is TVM sponsor van de grootste professionele schaatsploeg ter wereld. Bos weet als geen ander, hoe belangrijk sport in het maatschappelijke en ook zakelijke leven is. Hij kijkt wat dat betreft wel eens met een schuin oog naar Heerenveen met z’n voetbalploeg en kunstijsbaan. ,,Wat daar kan moet bij ons ook mogelijk zijn. Op sportief vlak moeten we iets hebben dat uitsteekt boven het gemiddelde. FC Emmen is hiervoor te lokaal. Waarom dopen we die club niet om in FC Drenthe om vervolgens te proberen eredivisie voetbal te halen? Dat bevordert het ‘wij’gevoel. Dan hebben we als Drenten iets dat ons gezamenlijk bindt. Er zijn in onze provincie genoeg mooie winstgevende bedrijven gevestigd die zo’n initiatief kunnen ondersteunen. We zijn in Drenthe vaak nog te bescheiden, maar we mogen onszelf best wat meer op de borst slaan.’’

Rensen Regeltechniek K.C.H. Management Groep KCH Textielbedrijven BV Pronk Ergo BV TCI Mega Systems H. Jansen Holding BV

Pr. Hendrikstraat Impress BV

Stephensonstraat Felix Verpakkingen B.V. ETANN Techniek & Management BV Klussenbedrijf Zomer Everhardus Holding B.V. IJzervlechtbedrijf Knol. B.V. Brinkhof Glas- en Schilderwerken B.V. Verenigde Mulder Bedrijven Almelo BV Ruma Enginering B.V. V.O.F. Tegelhandel Hoogeveen Annhil Systeemplafonds B.V. Pre Ned Beveiligingstechniek Van Panhuis Hoogeveen BV Autohuis Uittenbogaard Vihamy B.V. Ten Kate Hoogeveen Beheer B.V. S.P.H. Kartonnage Cornelis Bedrijfsauto’s B.V. Pangkey Fotografie Aannemingsbedrijf A. ter Stege B.V. Techni Control Int. B.V. Terberg Benschop B.V. Concordia bouw- en houtmaterialen Autobedrijf E&A. Otten V.O.F.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Bedrijven deel 5

GEMEENTELIJK PROJECTLEIDER GERT BOLKESTEIJN:

‘Er is in korte tijd prima revitaliseringsplan tot stand gekomen’

Stephensonstraat Reinders Recreatie B.V. Dump Store Firma Eurogros

De naamsbekendheid van bedrijventerein De Wieken wordt, nu de eerste fase van de grootscheepse revitalisering achter de rug is, steeds groter. ,,Zo’n proces helpt enorm’’, zegt gemeentelijk projectleider Gert Bolkesteijn van de projectgroep Werken aan De Wieken. ,,Wat dat betreft kun je de situatie absoluut niet vergelijken met bijvoorbeeld vier jaar geleden.’’ Naamsbekendheid is volgens de projectleider nodig om meer kans te maken op het verkrijgen van (rijks)subsidie. Een jaar of vijf geleden stelde het ministerie van Economische Zaken de zogenaamde Topperlijst op. Een landelijke lijst met daarop de vijftig meest urgente te herstructureren bedrijventerreinen in Nederland. Bolkesteijn: ,,Hoogeveen meldde zich aan met het bedrijventerrein De Wieken. Maar we zijn niet op die lijst gezet. Alleen met name terreinen van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn hierop gekomen. Daar wilde de minister wel in investeren. Nu vindt iedereen, inclusief het ministerie van Economische Zaken, dat De Wieken wel op die lijst had moeten staan. Helaas kan het nu niet meer.’’ Van verschillende bedrijventerreinen die op de lijst staan zijn helemaal geen uitvoerings-

plannen gemaakt en dat is het wrange. Want Hoogeveen, dat wel een goed plan heeft ontwikkeld voor De Wieken, staat er dus niet op. Bolkesteijn: ,,Daarom is naamsbekendheid ook zo belangrijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat we wel subsidie krijgen. De Wieken staat positief te boek en de samenwerking tussen gemeente en ondernemers is goed. Dat helpt en bij het ministerie is veel waardering dat er in korte tijd een prima revitaliseringsplan tot stand is gekomen met veel draagvlak. Bovendien is eigenlijk direct met de uitvoering van de eerste fase begonnen in het hart van De Wieken. We hebben dus niet alleen een mooi plan gemaakt, maar ook meteen wat laten zien.’’ Daar is subsidie voor verleend door het Kompas van het Noorden van de SNN (Samenwerkingsverband NoordNederland). In dezelfde periode werden (door en voor de ondernemers) ook de vereniging van Parkmanagement opgericht en de Stichting Bedrijventerreinen De Wieken. De stichting zorgt ervoor dat tien procent van de totale kosten van revitalisering wordt opgebracht door de vastgoedeigenaren. Elke eigenaar betaalt eenmalig 1,05 euro per vierkante meter. De Wieken staat in de top 10 (op de negende plaats) van de

Straal- en schildersbedrijf Bouman VOF Henk ten Hoor textiel Berjan B.V. Brink Trekhaken B.V. Bork Trans B.V. Pieters Autotransport B.V. Ter Stege Betonvormen B.V. Directie Hydraulic Transport Systems B.V. Meubelindustrie Wildeboer & v/d Weide Bakkersland Hoogeveen B.V. Bouw- en aannemingsbedrijf. H. Veld VOF Lanting Reizen Machinefabriek Hoogeveen VOF Albers Zeilmakerij Agra Handelsondernemingen J. Eising Nijenhuis Las Techniek Remmers Bouwchemie Autobedrijf H.B. Cars Berleko Sports/Promowear Autobedrijf Schonewille

Stuifzandseweg Gert Bolkesteijn: …’wij hebben gekozen voor een uitvoeringsprogramma in fasen’… Foto André Weima

In 1969 werd NV Lichtwerk onderdeel van Fokker en werd het bedrijf in Hoogeveen een dependance van het Fokkerbedrijf Drechtsteden (Papendrecht/Dordrecht). In 1982 werd de locatie Hoogeveen weer

een zelfstandige onderneming binnen het Fokker concern en kreeg de naam Fokker Special Products. In 1996 ging Fokker failliet. De winstgevende onderdelen zoals Fokker Special Products werden overgenomen door Stork. Sinds 2004 zijn Fokker Special Products en Fokker Papendrecht weer samengevoegd tot één bedrijf, te weten Stork Fokker AESP B.V. Hoogeveen, waar momenteel 850 personen werkzaam zijn, is Center of Competence voor het ontwikkelen, de engineering en de productie van continue vezel-

Stork Fokker AESP B.V. Foto André Weima

Fa. A. Van Kaam Millefleurs Hoveniersbedrijf

grootste bedrijventerreinen in ons land en is in Drenthe tweede, net achter Bargermeer in Emmen. Wat cijfers: De Wieken is 400 hectare groot, er zijn 600 bedrijven gevestigd en die bieden werk aan totaal 11.000 mensen. ,,Wanneer je negende staat in de Nederlandse top 10, tel je als bedrijfsterrein landelijk heel goed mee’’, benadrukt Bolkesteijn. ,,Boven De Wieken staan namelijk

Plannen Stork Fokker AESP BV voor nieuwbouw fabriek De geschiedenis van Stork Fokker AESP in Hoogeveen gaat terug naar 1961. In dat jaar is het bedrijf NV Lichtwerk opgericht, dat zich bezighield met lichte constructies zoals het assembleren van helikopters en het produceren van brandstoftanks voor de Nederlandse Luchtmacht.

Drenthe College

versterkte kunststofonderdelen en verspaande onderdelen en het samenbouwen van componenten voor vliegtuig- en defensieklanten. Enkele voorbeelden zijn: vleugelvoorranden van Airbus A340 en A380, onderdelen voor Gulfstream, Cessna en Dassault zakenvliegtuigen, mobiel ziekenhuis voor het Nederlandse leger, onderdelen voor de Apache, NH90 en Tigre helikopters, onderdelen voor Patriot en Seasparrow lanceerinstallaties, het hoofd motorframe van de Ariane 5 satelliet launcher en alle deuren van de F-35 Joint Strike Fighter. Op het ogenblik investeert Stork Fokker AESP B.V. in Hoogeveen in het moderniseren van productieapparatuur, zoals extra freesbanken en een extra autoclaaf (oven om kunststofproducten uit te harden). Daarnaast is Stork Fokker AESP B.V. in gesprek met gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe en de NOM om een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat te creëren in Hoogeveen voor de nieuw te bouwen fabriek voor de Joint Stright Fighter. Dit zal extra werkgelegenheid met zich meebrengen in Hoogeveen en heel Noord-Nederland.

terreinen als de Moerdijk 1 en II en de Maasvlakte 1 en II.’’ Het was volgens Bolkesteijn een enorm proces om draagvlak te creëren voor de revitalisering van De Wieken. ,,Na anderhalf jaar met veel bijeenkomsten was het plan gereed. Er is zeer positief op gereageerd en het plan werd met enthousiasme door de betrokken ondernemersverenigingen vastgesteld. De ondernemers zelf zijn er inmiddels ook positief tegenaan gaan kijken. De grote meerderheid, zo’n 60/70 procent, heb ik aan tafel gehad en is voorstander van de revitalisering. Een fantastisch resultaat. Eerst gaat zo’n proces moeizaam, maar op een gegeven moment zie je dat het groeit en bij de ondernemers ‘in de picture’ komt. Inmiddels is het hart van De Wieken opgeknapt en het aantal klachten vanwege overlast was gering. Als je laat zien dat het terrein opknapt krijg je de ondernemers wel mee. Bovendien hebben wij bij het opstellen van de revitalisering voor De Wieken meteen een uitvoeringsplan bedacht en die aanpak werkt heel goed.’’ Revitalisering van een industrieterrein kan niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden, zo benadrukt Bolkesteijn. ,,Daarom hebben wij gekozen voor een uitvoeringsprogramma in fasen. Daarin staat het tijdpad precies aangegeven. In 2011 moet fase twee zijn afgerond en daarna volgen fase drie en vier. Het is de bedoeling dat de hele revitalisering in 2018 gereed is. De Wieken is dan weer een modern, toekomstbestendig bedrijventerrein dat de concurrentie aankan met nieuwe terreinen. Het parkmanagement zal de kwaliteit van het terrein bewaken. Een goed beheer is namelijk heel belangrijk, want dan blijft de vastgoedwaarde van de gebouwen hoog.’’

Siemensstraat Bouwbedrijf Bosman BV Schildersbedrijf J. van der Sleen Grossierderij Steenbergen B.V. Lasaulec Hoogeveen B.V. Lijster Haring- en Visgroothandel Molenberg Aandrijftechniek B.V. Garage Veldman

Smirnoffstraat Maral Holding BV Zuidema Holding Hoogeveen BV Celextru Handelsonderneming Engberts Do Plast Lak Repair Benèl BV Jari Techniek VOF

Toldijk N.C.H. Beheer B.V.

Voltastraat Brink Industrial B.V. Eshuis Installatietechniek Agrotechniek B.V. Carrousel B.V. V.D.S. Techniek V.O.F. Geba Hoogeveen Alfa College B.V. Transportbedrijven Sent Waninge Otten Onroerend Goed B.V. Otten Transport B.V. Stichting Dreei - B. v.d. Barg Geveke Intern Transport B.V. Carglass Hoogeveen Stucadoorsbedrijf Schuinder B.V. AK Bouwbedrijf BV Autoschade Koekoek B.V.

Weg om de Oost Autogroothandel Benjamins + Derks Benjamins en Derks Auto’s B.V.

Weberstraat Donker Cultuurtechniek


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Met De Tamboer en Luxor op cultureel gebied genoeg te beleven in Hoogeveen Hoogeveen heeft veel te bieden op het gebied van cultuur. Het belangrijkste podium in de gemeente is theater De Tamboer. Het Hoogeveense theater doet er alles aan om een divers en veelal sprankelend programma, met soms zelfs voorstellingen uniek in Nederland, te brengen. Daarnaast timmert ook bioscoop Luxor al jaren stevig aan de weg. De bioscoop weet zo nu en dan op een positieve manier zelfs het landelijke nieuws te halen. Zo is het Luxor Theater onder meer uitgeroepen tot beste bioscoop van Nederland. De Tamboer biedt als theater aan allerlei vormen van professioneel en amateuristisch kunstaanbod onderdak. Het theater vormt dan ook het culturele uithangbord van Hoogeveen. De huidige Tamboer is in 1997 gerealiseerd. Sindsdien beschikt Hoogeveen over een zeer goed geoutilleerd theater, waarmee niet alleen Hoogeveen en de regio, maar in feite heel Drenthe en Noord-Overijssel, aansluiting heeft gekregen op het nationaal theatercircuit. De Tamboer heeft een grote theaterzaal met een capaciteit van 780 stoelen. Deze zaal is uitgerust met prima theatertechnische faciliteiten en heeft een groot toneel met een toneeltoren van ongeveer 33 meter hoog. De akoestiek van de grote theaterzaal is dermate goed dat ook symfonische orkesten zeer tevreden zijn. Daarnaast is er een kleine zaal met een capaciteit van circa 400 stoelen. Alle grote theatervoorstellingen, zoals musicals en opera’s, worden met succes in De Tamboer gebracht. In de kleine zaal worden de kleinere pro-

Bedrijven deel 6

Willemskade Vermaas Bedrijfsmakelaardij

Zeppelinstraat A.S.E. Onroerend Goed B.V. Wigchers Internationaal Transport Hoekstra Hout – en Metaalreiniging Powertronics M.P. Beton BV Technamics BV ’t Web Onroerend Goed BV Hoogstaal Dutch Swiss Handel Int. BV RPS Analyse BV

Gijzeling op industrieterrein

Het Luxor Theater pakt bij premières regelmatig groots uit. Foto André Weima ducties geprogrammeerd. De ongeveer 300 voorstellingen trekken jaarlijks meer dan 110.000 bezoekers. Na afloop van de voorstelling kan men terecht in het inpandige theatercafé. De actieve vereniging Vrienden van de Tamboer, met meer dan vierduizend leden, houdt de lijnen tussen het Tamboerbestuur en de -directie en de vele bezoekers kort. De Vrienden organiseren de jaarlijkse Theaterdag, die in september bij aanvang van het nieuwe seizoen plaatsvindt en dit jaar voor de 23ste keer op het programma stond. Ook ligt de organisatie van de landelijke Jeugdtheaterdag in handen van de Vrienden van De Tamboer. Elke ‘vriend’ geniet bij de kaart-

verkoop en -reservering bepaalde privileges. De Tamboer is naast theater tevens geschikt als congres-, vergadercentrum en expositieruimte en organiseert diverse evenementen. CREATIVITEIT Ook met het Luxor Theater weet Hoogeveen zich regelmatig in de kijker te plaatsen. De bioscoop, die is gevestigd aan de Grote Kerkstraat en over vijf zalen beschikt, heeft de afgelopen jaren diverse landelijke prijzen in de wacht weten te slepen. De cinema wordt steevast geprezen om zijn innovatie en creativiteit. Bijzonder is bijvoor-

beeld dat het Luxor Theater als een van de weinige bioscopen in de wereld digitale cinema kan aanbieden. Met digitaal beeld ontstaat een optimaal beeld waarbij scherpte, contrast, helderheid en kleur optimaal zijn oftewel: high definition cinema. Verder worden er niet alleen de nieuwste films gepresenteerd, ook vinden er onder meer filmhuisvoorstellingen, peuter- en kleutervoorstellingen en Ladies Only-avonden plaats. Sinds kort is het zelfs mogelijk om dans- en operavoorstellingen bij te wonen, die live op het witte doek worden geprojecteerd, en ook Formule 1liefhebbers komen in het Luxor Theater aan hun trekken. De bioscoop behoort tot de Movie Unlimited-bioscopen met diverse vestigingen in Nederland. ‘JONGE KUNST’

De grote theaterzaal in De Tamboer biedt plaats aan 780 personen.

Naast De Tamboer en het Luxor Theater dient echter ook Het Podium te worden genoemd. Dit cultureel activiteitencentrum, gevestigd aan de Schutstraat 43 in Hoogeveen, heeft onlangs zijn 10-jarig bestaan gevierd. Het Podium werkt mee aan theaterproducties en biedt koren, muziek-, toneel- en dansgroepen ruimte voor repetitie en presentatie. Daarnaast is er een eigen aanbod van diverse theater- en toneelvoorstellingen. De concertagenda behelst concerten die een breed spectrum bestrijken. Het Podium is aangemerkt als landelijk poppodium, wat betekent dat men meedraait in het ‘betere’ landelijke popcircuit. Ook zijn er speciale oefenruimtes te huur voor bandjes.

HOOGEVEEN - De politie heeft dinsdagavond 21 maart 2006 een gijzeling in een ijzer- en metaalhandel aan de Fokkerstraat op het industrieterrein De Wieken snel en zonder geweld beëindigd. Zes verdachten zijn aangehouden en twee vuurwapens in beslag genomen. De politie kreeg ‘s middags een melding dat drie personen in het bewuste bedrijf urenlang werden vastgehouden en bedreigd met een vuurwapen. Twee van deze mannen en de eigenaar van het bedrijf hebben een zakelijk geschil dat dinsdagmiddag escaleerde en resulteerde in een gijzeling. ONDERHANDELAARS Onder meer door het inzetten van onderhandelaars en een arrestatieteam konden in de loop van de middag en avond vijf verdachten bij en in de directe omgeving van het bedrijf worden aangehouden. Eén van hen had een doorgeladen pistool bij zich. De drie gegijzelde personen konden ongedeerd het bedrijf verlaten. Het betrof drie mannen van 70, 29 en 43 jaar uit Zaandam en Hoorn.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Samenwerking en betrokkenheid Het revitaliseringsplan voor De Wieken is er niet zonder slag of stoot gekomen. Projectleider Gert Bolkesteijn van de projectgroep Werken aan De Wieken vertelt de achterliggende geschiedenis: ,,Eind jaren ’90 kwam de ondernemersvereniging bij de gemeente om de verpaupering van het terrein onder de aandacht te brengen. De gemeente reageerde daarop met een kleinschalige revitalisering waarbij één straat opgeknapt zou worden. Toen echter in 2000 bekend werd dat er aan de noordzijde van het bedrijventerrein een asielzoekerscentrum zou komen, verbrak de ondernemersvereniging alle contacten met de gemeente. Wat hen het meest voor het hoofd stootte, was dat ze voor een voldongen feit werden gezet, inspraak en meedenken waren niet aan de orde en met zo’n gemeente wilden de ondernemers niet meer communiceren.’’ Uiteindelijk is het asielzoekerscentrum er niet gekomen en daar waren de Hoogeveense ondernemers op De Wieken zeer mee ingenomen. Eddie Seinen, voorzitter dan de ondernemersvereniging Combinatie Hoogeveense Ondernemingen (CHO): ,,Dat was een positieve ontwikkeling die mede aanleiding was om het contact met de gemeente te herstellen. Alle partijen zagen in hoe belangrijk het is om naar elkaar te luisteren en elkaars wensen te respecteren. De revitalisering kon opnieuw opgepakt worden. Om niet weer dezelfde fouten te maken als in

het verleden werd het van begin af aan groot aangepakt. Er kwam een projectgroep, klankbordgroep en een stuurgroep.’’ En Bolkesteijn vult aan: ,,Door de vertroebelde relatie tussen ondernemers en gemeente was het in het begin heel moeilijk om dingen van de grond te krijgen. Ik kreeg als projectleider bijvoorbeeld alle problemen uit het verleden over me heen. Maar na anderhalf jaar projectmatig en zeer interactief werken hebben we samen met de ondernemers een zeer ambitieus revitaliseringsplan opgesteld waar vanuit de gemeente en ondernemers veel lof voor is.’’ De ondernemers zijn heel enthousiast en hebben om het vertrouwen in de gemeente te onderstrepen een stichting opgericht waarmee ze voor tien procent van de revitaliseringskosten garant staan. Daarvoor leveren ze een bijdrage die afhankelijk is van het grondbezit. ,,Een van de voorwaarden van de overheid om subsidie te krijgen voor de revitalisering is dat de vastgoedeigenaren en ondernemers voor tien procent aan de kosten moeten bijdragen. Die tien procent is ook een eenmalige kans om zoveel geld van de overheid te krijgen en daarmee appelleren we natuurlijk aan de solidariteit van de ondernemers op De Wieken. Zo kunnen we laten zien dat we ook echte ondernemers zijn die de noodzaak van de revitalisering inzien’’, stelt Seinen. Daarnaast hebben de ondernemers zelf een parkmanagementvereniging

Gesteggel om oude spoorlijn Gert Bolkesteijn opgericht. Dina van Linge, voorzitter van de parkmanagementvereniging: ,,Als De Wieken er straks na de revitalisering weer keurig bij ligt, willen we dat als ondernemend Hoogeveen natuurlijk wel zo houden. Ondernemers zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor hun eigen kavel, maar door dingen samen aan te pakken, ben je voordeliger uit. Zo zijn we momenteel in overleg met een hovenier die op het hele terrein het gras gaat bijhouden. Dan hoeft niet elke ondernemer te denken: ‘Verhip, het gras is te hoog, daar moet ik wat aan doen’, maar kan de ondernemer voor collectief beheer kiezen.’’ Uiteindelijk is er een bijzonder goede relatie tussen de ondernemers en de gemeente gegroeid. In 2006 was er op Prinsjesdag een symposium van ondernemers en gemeente over de extra geldinjectie uit de miljoenennota voor onderwijs en bedrijfsleven in het noorden. Daarbij kwam een aantal belangrijke ondernemers in de media aan het woord. Zij lieten zich zeer lovend uit over de gemeente. Volgens hen was er geen betere gemeente dan Hoogeveen. Seinen: ,,We zijn heel blij met deze extra investeringen. Zo kunnen infrastructuur en logistiek op De Wieken nog beter worden.’’

De oude spoorlijn die jarenlang bijzonder nuttig was voor bedrijventerrein De Wieken zorgde eind 2005/begin 2006 voor de nodige beroering. Een aantal ondernemers betreurde het dat dit tracé zou verdwijnen en pleitte ervoor om deze unieke spoorlijn naar het industrieterrein te behouden. Het revitaliseringsplan van De Wieken, dat moet leiden tot een betere bereikbaarheid van de bedrijven, een goede verkeersafwikkeling en een nieuwe uitstraling, zou echter onuitvoerbaar worden indien het spoor behouden zou blijven. Na het nodige gesteggel over dit stukje historie wordt in februari 2007 door het slopen van een stuk spoorrails het startschot gegeven van de revitalisatie van het industrieterrein. Op de foto is te zien hoe gedeputeerde Weggemans het eerste stuk spoorrails sloopt. Voorzitter Eddy Seinen van de Combinatie Hoogeveense Ondernemingen (CHO) kijkt goedkeurend toe. In de maanden daarna werd de spoorlijn in zijn geheel ontmanteld zodat het omliggende gebied heringericht kan worden. Foto Persbureau Meter

Univé ambieert de meest gewilde totaalaanbieder

DOC Kaas verwerkt 800 miljoen kilogram melk per jaar DOC Kaas is producent van rechthoekige en ronde kazen. Het is een coöperatieve vereniging, waarvan de belangen worden gediend door het ontplooien van activiteiten in een onderneming. Het bedrijf is gevestigd op bedrijventerrein Buitenvaart en aan de Alteveerstraat in Hoogeveen, waar jaarlijks ruim 800 miljoen kilogram melk van eigen veelanden wordt verwerkt tot kaas, melk- en weipoeder. Aanvullend wordt er melk ingekocht bij andere zuivelondernemingen. Het bedrijf werd in 1895 opgericht voor de fabrieksmatige bereiding van boter en heette toen nog de coöperatieve Stoomzuivelfabriek. In 1962 bundelde de fabriek haar krachten met de coöperaties van Slagharen, Ruinen en Zuidwolde

en veranderde de naam in Drents-Overijsselse Coöperatie, kortweg DOC. In de jaren tachtig werd er voor gekozen om de focus te richten op kaas en wei. De kaas van het Hoogeveense bedrijf gaat via handelsondernemingen naar de eindgebruiker. Een derde van de kaasproductie

Foto André Weima

van DOC Kaas blijft in Nederland, de rest gaat over de landsgrenzen. In alle delen van de wereld kent men Dutch Original Cheese (de Engelstalige uitwerking van de afkorting DOC). De exportactiviteiten zijn in handen van zelfstandige kaasexporteurs, distributeurs en handelsondernemingen.

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Univé is een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt, dus haar klanten zijn tevens haar leden. Die leden-verzekerden staan dan ook centraal, niet het streven naar winst. Uitgangspunt is dat de leden positieve resultaten terug zien in de vorm van winstuitkeringen, premiekortingen en verbeterde producten en diensten. Zo plukt de klant de vruchten van Univé. Als totaalverzekeraar biedt Univé naast brand-, schade- en zorgverzekeringen ook levensverzekeringen en hypotheken aan, voor

zowel particulieren als zakelijke klanten. Omdat Univé ambieert de meest gewilde totaalaanbieder voor de burger in Nederland te zijn, streeft zij voor al die verzekeringen een top 3-positie in prijs en prestatie na. Circa 1,3 miljoen verzekerden hebben in totaal zo’n 3,7 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten. Sinds 1 januari 2007 is de fusie tussen Univé en VGZIZA-TRIAS een feit. Hiermee is een organisatie ontstaan met ruim 4,2 miljoen zorgverzekerden en 2,8 miljoen verzekerde objecten. Univé is in Hoogeveen gevestigd aan Het Haagje 143.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

VOORZITTER HARRY DE JONGE VAN WINKELHART HOOGEVEEN

‘Het Hoogeveense winkelcentrum heeft veel te bieden’ Het gaat goed met het winkelcentrum van Hoogeveen. De leegstand is grotendeels verdwenen, grote ketens vestigen zich in Hoogeveen en nog belangrijker: het is elke winkeldag gezellig druk in de Hoofdstraat. De winkeliers hebben zich deze zomer verenigd in het Winkelhart Hoogeveen. ,,Wij moeten nog veel meer mensen naar het centrum kunnen lokken”, aldus voorzitter Harry de Jonge van de nieuwe winkeliersvereniging. De Jonge wijst op een koopstromenonderzoek van enkele jaren geleden. ,,Wij hebben altijd gedacht dat er 100 tot 120.000 mensen naar het centrum van Hoogeveen kwamen. Dat blijken er in de praktijk slechts 60.000 te zijn. Dat betekent dus dat wij Groot Hoogeveen bedienen. Ons winkelcentrum is interessant voor veel meer mensen.” De winkeliersvereniging Winkelhart Hoogeveen wil ervoor zorgen dat het centrum van Hoogeveen zoveel uitstraling krijgt dat ook daadwerkelijk meer mensen hier komen shoppen. Samen met organisaties zoals de Kamer van Koophandel en Koninklijk Horeca Nederland afdeling Hoogeveen zit Winkelhart Hoogeveen in de Stichting Centrummanagement Hoogeveen. De Jonge: ,,In het verleden was er een versnippering onder de organisaties en verenigingen die zich met het centrum bezighielden. Dat moet nu gaan veranderen.” Als voorbeeld noemt De Jonge de veelheid van activiteiten in het centrum. ,,Er wordt echt veel georganiseerd”, weet hij. ,,Maar dat kan beter op elkaar worden afgestemd. Soms zijn er op een klein stukje Hoofdstraat op één

zaterdag wel drie activiteiten. De nieuwe centrummanager kan daar in de toekomst verandering in brengen. Misschien kunnen zulke activiteiten verspreid worden over een groter gebied van de Hoofdstraat of over meerdere zaterdagen.” De uitgangspositie voor de nieuwe initiatieven in het centrum van Hoogeveen zijn goed. De afgelopen jaren is de leegstand in de Hoofdstraat verdwenen en veel grote keten vestigen zich hier in het centrum. ,,Als eenmaal het eerste schaap over de dam is dan komen er meer”, zegt De Jonge. Hij vindt het moeilijk om aan te geven wanneer het omslagpunt is gekomen. ,,Het centrum van Hoogeveen staat nu op de kaart als vestigingsplaats. Dat is belangrijk.” Verwondert over de populariteit van het centrum van Hoogeveen is De Jonge niet. Wij hebben ook veel te bieden in Hoogeveen. Zo heb je je auto vanaf de snelweg binnen vijf minuten geparkeerd achter de winkels, is de Hoofdstraat lekker breed en is er een goede mix van filiaalbedrijven en zelfstandigen. Hierdoor is er een compleet winkelaanbod. Als vertegenwoordigers van winkelcentra in het westen hier op bezoek zijn dan geven ze ons complimenten hoe mooi we het hier voor elkaar hebben.” Om het winkelgebied aantrekkelijk te houden gaat het centrum de komende jaren op de schop. De gemeente heeft tot 2015 zestig miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkelingen in het centrum. Als eerste wordt De Kaap aangepakt. Dit in verband met de komst van het Jannes van der Sleedenhuis naar

de voormalige locatie van het politiebureau aan Het Haagje. De Jonge hoopt dat het haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage onder De Kaap een positieve uitslag krijgt. ,,Aan de entree van Hoogeveen moet veel verbeteren”, aldus De Jonge. ,,Elke zaterdagmiddag staat het bij McDonalds helemaal vast. Wanneer wij verder willen groeien moet dat echt verbeteren. Het liefst zie ik dat mensen vanaf de A28 in een rechtstreekse lijn en zonder obstakels naar die parkeergarage worden geleid.” Een enkele cosmetische verandering aan de Hoofdstraat zelf, zou volgens De Jonge ook geen kwaad kunnen. Hij beseft dat veel Hoogeveners de Hoofdstraat saai vinden. ,,Dat is de Hoofdstraat beslist niet. In het weekend is het erg gezellig, maar op bijvoorbeeld een maandag wanneer het rustig is, kan de Hoofdstraat inderdaad koud en kil aandoen. Op zo’n moment is de Hoofdstraat te breed met te veel beton aan weerskanten. Je kan zeggen dat dat niet erg is omdat er toch niet veel mensen zijn, maar het planten van groen kan veel wonderen doen. Een goed geplaatste groene boom kan de Hoofdstraat al breken.” Volgens De Jonge heeft Hoogeveen genoeg om trost op te zijn. ,,Een van de grootste kaasproducenten van het land is hier gevestigd en Philips heeft het Senseo-apparaat in Hoogeveen ontwikkeld. In Amerika wordt je dan al snel Cheesecity of Senseocity genoemd, maar in Hoogeveen hebben we al snel zoiets van doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”, aldus De Jonge. ,,Maar dat heeft het voordeel dat de arbeidsmoraal hier erg goed is.”

Organisatie en beheer Naast de fysieke ingrepen op De Wieken wordt ook gewerkt aan de toekomstige beheerstructuur: parkmanagement.”De Vereniging Parkmanagement De Wieken is voor en door ondernemers opgericht. De vereniging komt voort uit de revitalisering. De revitalisering wordt voor 90 procent betaald door overheden en 10 procent wordt door de ondernemers ingebracht. De revitalisering zorgt ervoor dat De Wieken een modern, eigentijds bedrijventerrein wordt. Mooi maken is één, mooi blijven is twee. Hier is een belangrijke taak voor de Vereniging Parkmanagement weggelegd.” Parkmanagement bestaat uit drie onderdelen. Terreinmanagement: regelt zaken zoals bewegwijzering, groenbeheer, beveiliging en de aanleg van een breedbandstructuur. Vastgoedmanagement: overleg met betrokkenen over technisch, commercieel en administratief beheer van vastgoed. Facilitymanagement: hierbij valt te denken aan collectieve inkoop op het gebied van elektriciteit, afval en arbozorg. Maar bijvoorbeeld ook aan het afsluiten van een gezamenlijk contract met een hovenier die het groen rondom de bedrijven onderhoudt.

Christelijk onderwijs bij Roelof van Echten College Het onderwijs in Hoogeveen is zeer divers. Christelijk voortgezet onderwijs wordt aangeboden door het Roelof van Echten College. Dat gebeurt op zeven locaties in Hoogeveen: drie vestigingen en vier dislocaties. Het RvEC biedt de volgende onderwijsvormen aan: vmbo, lwoo, mavo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Het Roelof van Echten College gaat uit van de Stichting Roelof van Echten te Hoogeveen. Het doel van de stichting is het geven van christelijk onderwijs, gericht op algemeen maatschappelijke vorming, persoonlijke ontplooiing en beroepsvoorbereiding. Het RvEC probeert leerlingen het besef bij te brengen van de noodzaak zorgzaam met elkaar en de omgeving om te gaan en daarbij voldoende aandacht te schenken aan de verschillen tussen mensen. Het onderwijs vindt plaats in een klimaat waarin mensen open en respectvol met elkaar omgaan. ONTWIKKELEN

Harry de Jonge: ,,Hoogeveen heeft veel om trots over te zijn.” Foto André Weima

De leerlingen krijgen uitdagend onderwijs, dat hen stimuleert zich verder te ontwikkelen. De school biedt hiervoor een duidelijke structuur. Leerlingen moeten fouten kunnen maken, omdat deze kunnen bijdragen aan hun leerproces en hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard moeten leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. Het Roelof van Echten College stimuleert leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen, die verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen. Leerlingen krijgen hiervoor persoonlijke begeleiding en worden gedegen voorbereid op vervolgonderwijs en/of de

arbeidsmarkt. Ze moeten leren verantwoorde keuzes te maken en zich persoonlijke, afgewogen meningen te vormen. Het RvEC helpt elke leerling zijn of haar eigen plaats te vinden in de samenleving, die steeds verandert. Een plaats die past bij de eigen geaardheid, aanleg en capaciteiten. Daartoe volgt iedere leerling een bij hem of haar passende leerweg en krijgt iedere leerling de gelegenheid de eigen talenten te ontwikkelen. Het vakgebied godsdienstige vorming neemt een bijzondere plaats in binnen het christelijk onderwijs. Godsdienstige vorming betekent in ieder geval godsdienstonderwijs, maar ook het houden van dagopeningen en het vieren van christelijke feesten. De uitgangspunten bij het vak godsdienst zijn de volgende: het gaat niet alleen om geloofsoverdracht in de christelijke traditie, maar ook om overdracht van kennis en vaardigheden. Hierbij is het van belang het ontdekken van en nadenken over levensbeschouwelijke vragen in relatie tot zichzelf, de ander, de wereld en God.


Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Hoogeveen van 2007 tot 2010 | 0

Hoogeveen bruist van activiteit gevarieerd. In 2009 zullen in het uitgaansgebied, zoals het er nu naar uitziet, twee casinoachtige voorzieningen hun deuren openen: één in de overdekte Tamboerpassage en één in de Grote Kerkstraat. Hoe deze voorzieningen precies ingevuld worden is nog niet helemaal duidelijk.

Het uitgaansleven in Hoogeveen is anno 2008 volop in bloei. De binnenstad telt maar liefst dertien cafés, er is een bowlingcentrum, er zijn meerdere partycentra en er is een flink aanbod aan restaurants. Voeg daar theater De Tamboer, cultureel jongerencentrum Het Podium en de muziekschool bij en je hebt een prachtig compleet plaatje. Hoogeveen bruist! Met name op zaterdag is het centrum ‘the place to be’ voor jongeren. De cafés zitten dan stampvol. Voor de stappers met

een beetje meer energie zijn er zo’n vijf horecagelegenheden met een kleine of wat grotere dansvloer. Een discotheek heeft Hoogeveen in het verleden wel gehad, maar die brandde helaas af. Plannen voor een nieuwe zijn er inmiddels ook, maar concreet is daarover nog niets zeker. Het uitgaansleven concentreert zich met name in de Grote Kerkstraat en het noordelijk gedeelte van de Hoofdstraat. In ditzelfde gebied zitten ook de meeste restaurants: een Grieks restaurant, een steakhouse, een pizzeria et cetera. Het aanbod is erg

In hetzelfde gebied waar de cafés en restaurants zich bevinden, zijn ook de bioscoop en het theater gevestigd. Het Luxor Theater heeft vijf bioscoopzalen. Het theater heeft elke week een zeer breed aanbod van nieuwe films. Veel premières worden er vertoond en regelmatig houdt het theater leuke acties, om een avondje film nog aantrekkelijker te maken. De Tamboer, het Hoogeveense theater, heeft elk jaar een ijzersterke programmering. Van musicals tot kindervoorstellingen en van cabaret tot festivals: De Tamboer biedt voor elk wat wils. In enkele jaren tijd is de programmering helemaal op z’n kop gegaan. De bezoekersaantallen zijn explosief gestegen en het aantal voorstellingen is behoorlijk gegroeid.

Hoogeveen echte sportstad Hoogeveen is een echt sportstad. Bijna geen sportvoorziening te bedenken of de stad biedt de mogelijkheden. Vooraan bijna vanzelfsprekend de voetbalclubs, er zijn er drie: HZVV, De Weide en Hoogeveen (zondag). Maar ook op het gebied van onder meer korfbal, handbal, hockey en turnen kent de plaats een rijke traditie. Heel veel faciliteiten, waaronder ook zwembad De Dolfijn met de succesvolle zwemvereniging ZPC, zijn gevestigd in het Bentinckspark. Hier ligt ook de wielerbaan van De Peddelaars, één van de beste wielerclubs van Nederland. Ook qua vechtsport zijn er verschillende mogelijkheden. Taekwondo, kickboksen en judo, het is allemaal te beoefenen in Hoogeveen. Hoogeveen is erg ambitieus, wat sporten betreft.

Niet voor niets heeft de gemeenteraad een uitgebreide sportvisie vastgesteld, waarin de ambities en de plannen voor de toekomst staan verwoord. Qua evenementen springen er twee uit: de jaarlijkse Ronde van Drenthe (de al 46 keer gehouden wielerronde) en de Cascaderun. Dit is een hardloopspektakel waar jaarlijks zo’n drieduizend lopers aan meedoen. Om zich te presenteren aan het publiek wordt elk jaar het evenement ‘Hoogeveen Sport!’ gehouden. Dit is voor alle verenigingen de uitgelezen mogelijkheid om te laten zien wat ze in huis hebben. En talent is er volop in Hoogeveen. Met de jaarlijkse Sportverkiezing wordt het belang van sport nog eens onderstreept. Elk jaar weer worden er diverse goed presterende sporters, talenten en kanjers in de schijnwerpers gezet.

Minister onder indruk van De Wieken

FESTIVITEITEN

Herontwikkeling van verpauperde locaties Naast de aanpak van het openbaar gebied wordt ook veel zorg besteed aan het herontwikkelen van bedrijfsgebouwen en percelen. Op sommige plekken zijn rigoureuze ingrepen noodzakelijk om nieuwe bedrijven naar De Wieken te trekken. In 2006 is uit een inventarisatie gebleken dat op De Wieken ongeveer 50 hectare te huur of te koop stond, braak lag of nog uitgeefbaar was. Dit is ruim 15 procent van het totale oppervlak van De Wieken. Het herontwikkelen van bedrijfsgebouwen en percelen is geen makkelijke opgave echter vanuit duurzaamheid- en revitaliseringsgedachte wel een noodzakelijke opgave. Om de herontwikkeling van de grond te krijgen wordt binnen het revitaliseringsproject een strategie ontwikkeld.

In de binnenstad worden, met name in de zomermaanden, ontzettend veel festiviteiten en culturele activiteiten gehouden. De bekendste zijn de Pulledagen. Zes weken lang (op donderdag) is het gehele centrum in de ban van muziek, theater, braderie et cetera. De Pulledagen worden wekelijks bezocht door tienduizenden mensen. Maar Hoogeveen biedt meer. Zo staat het eerste weekend in september volledig in het teken van sport. Diverse clubs presenteren zich dan aan het winkelend publiek, door middel van infostands, demonstraties en activiteiten. In datzelfde weekend vindt ook de Hoogeveense Sportverkiezing plaats. Een ander belangrijk jaarlijks terugkerend evenement is bijvoorbeeld de Theaterdag, de officiële opening van het theaterseizoen. Een andere eyecatcher qua uitgaan is cultureel jongerencentrum Het Podium. Wekelijks vinden hier activiteiten plaats, toegespitst op jongeren. Kleine festivals, workshops, optredens, theater, Het Podium biedt een zeer gevarieerd programma. Ook het Motel Hoogeveen mag in dit rijtje niet ontbreken. Hier valt een etentje prima te combineren met een avondje bowlen. Natuurlijk is de opsomming in dit verhaal niet compleet. Uitgaan in Hoogeveen is een ware ontdekkingstocht. Volop variatie voor iedereen!

Minister Maria van der Hoeven bezocht kortgeleden het bedrijventerrein De Wieken. De bewindsvrouw nam onder meer een kijkje bij Impress. Dit innovatieve bedrijf produceert vooral blikverpakkingen voor kindervoeding en opende diverse nieuwe productielijnen. Van der Hoeven bracht ook een werkbezoek aan rubberproducent Ruma Rubber. De minister was niet alleen onder de indruk van de bedrijven die ze bezocht, maar ook van De Wieken. Ze reageerde enthousiast op de revitalisatie van het bedrijventerrein en de ondernemingsgeest in Hoogeveen. Op de foto krijgt de bewindsvrouw tekst en uitleg van Impressdirecteur Dirk Spithoff (rechts van haar) tijdens

de rondleiding door het bedrijf. Foto André Weima


Industri "De Wi

HOOGEVEEN

ST U

IF ZA

N

D

SE

W

EG

OUDE DIEP

MIDDE

NVEL

G

LDWE

NVE MIDDE

DWEG

DE

EDISONSTRAAT

ST

DE ST ROOM

FRANKLINSTRAAT

Õ

AT RA ST IR UM ST G BU R M LI

INDUSTRIE HAVEN

FABRIEKSWEG

STRAAT

PR. HENDRIK-

SCHOOLSTRAAT

VA N

AT

ASSEN

AT

RA

AT

DR. ANTON PHILIPSSTRAAT

WILLEMSKADE

AAT HOOFDSTR

JULIANASTR.

DE VOS VAN

STEENWIJKLAAN

SPORTLAAN

GRIENDTSVEENWEG

KANAALWEG

HOOFDSTRAAT

TRAAT VAN LIMBURG STIRUMS

GRIENDTSVEENWEG

E233-A28

VENESLUIS

RA

INDUSTRIEWEG

AAT

AAT

ST PE

REMBRANDTSTR

TSTR

ER IJK

RD

GROTE KERKSTRAAT

SCHU

RS

MO

KANAALWEG

BLANKENSLAAN OOST

AT

RA

T ES

E SS

NOORDERWEG

PR. MAURITSPLEIN

AAT BRINKSTR

ST

ST

EB

GRATAMASTR.

PESSERSTRAAT INDUSTRIEWEG

T AA TR LLS . BE A.G

VOLTASTRAAT

EL

W

T AA

TR

S LTA VO

IFZ

U

ST

BLANKENSLAAN WE

ES

G

WE

SE

D AN

P DIE

AT RA IST ON RC MA

DE

A TR LS VA LA

K

OU

VOLTASTRAAT

G

DE

IJ LD TO

DE

M

O

RO ST

AT

RA

IST

AN ALV

DI

OM RO

FLUITEN BERG

E

AAGJ

HET H

OMMEN

Õ


eterrein ieken"

INDUSTRIEGEBIED WATER VIADUCT VLIEGVELD SPOOR IJK

RD

E SS

K FOK

ERS

TRA

AT EG

MOLENWEG

PE

PAW EURO

AAT

STR

ER OKK

ED

T RAA NST SMA PLE

F

A TR

NS

O

IS

WEG OPA EUR

AT PARMENTIERSTRAAT

AT

LINDBERGHSTRA

LINDBERGHSTRAAT

VLIEGVELD

INDUSTRIEWEG

STEPHENSONSTRAAT

STEPHENSONSTRAAT

GALILEILAAN

PASCAL STRAAT

NOBEL STRAAT

INDUSTRIE HAVEN

ATLASLAAN

G

WEG OM DE OOST

AA N NL ER RE ST WE

HOOGEVEENSCHE VAART

LK

ZWARTE DIJKJE

ZENITHLAAN

ME GALILEILAAN

INSTRAAT

EL

PP

ZE

PLESMAN

MOLENWEG

EDISONSTRAAT

DIJK

ACHTEROMSE

STRAAT

SOERSTR.

PIET

SIEMENSSTRAAT

DIJK

ACHTEROMSE

DERSTR

AATWEG

NADIRLAAN

COEVOR

MR. CRAMERWEG

KRAKEEL

MR. CRAMERVIADUCT T AR

HE

VA

EN

EMMEN/COEVORD

C NS

EE

EV

H

G OO

37) 7 (A N3

INDUSTRIETERREIN DE BUITENVAART

HOLLANDSCHEVELD Õ

Õ

De Wieken  

Special de wieken

Advertisement