Page 1

meeste kans.

schemering maakt u de

de ochtend- of avond-

bosranden te zien. Tijdens

Reeën zijn soms in de

3. Reeën in de bosranden

plaats gemaakt voor grasland.

4

houtwallen aangelegd. Maïs heeft

Ook hebben we poelen en

Pas is hier een ommetje aangelegd.

2. Hersteld Landschap

vroeger soms was.

1

2

stukjes laten zien hoe kleinschalig de verkaveling

6

3

5

9

Startpunt

Kleine zandverstuiving grenzend aan Rosmalen.

4. Zandverstuiving Rosmalen

historische kampenlandschap van Hooge Heide. Deze

Deze kleine weitjes zijn kenmerkend voor het

1. Houtwallen Sparrenburg

restaurant terecht.

Mariaoord op het terras of in het

Ook wandelaars kunnen bij

5. Kopje koffie bij Mariaoord

7

8

Hooge Heide is echt een wandelgebied. Bossen, heideterreintjes en zandverstuivingen wisselen elkaar af. Maar ook het agrarische landschap met kleine percelen en houtwallen vormen een mooi decor voor een wandeling. Veel terreinen zijn al toegankelijk. Op het kaartje staan de paaltjesroutes. U kunt natuurlijk ook zelf uw route bepalen. Op dit kaartje staan leuke of bijzondere punten in het gebied.

Wandelen in Hooge Heide midden

zand zouden verdwijnen.

achterliggende akkers niet onder het

nog is verhoogt om te zorgen dat de

waarschijnlijk is opgestoven en mogelijk

Hooge heuvel in het landschap die

6. Akkerrandwal Mariaoord

insecteneters.

Dit is goed voor insecten en voor

natuurakker in met veel bloemen.

Hier zaait de gemeente een

akkertjes vrijgemaakt van bomen.

Mariaburgbos zijn twee oude

Tijdens de werkzaamheden in het

7. Oude akkertjes in ere hersteld

heideterreintje is in Hooge Heide.

zorgen er voor dat dit het mooiste

heideterrein met schapen. Deze

De Binckhorst beheert heeft een

8. Heideschapen

kinderboerderij van de Binckhorst.

Iedereen is welkom bij de

9. Kinderboerderij Binckhorst

Wandelen in Hooge Heide Midden  
Wandelen in Hooge Heide Midden  

Wandelroutes in Hooge Heide Midden

Advertisement