Page 1

IN HET MBO ZIT HET ZO LoopbaanoriĂŤntatie in het VMBO

Doen! Maak de werkbladen en vind uit wat bij jou past!


Inhoud deel 1 06 08

29 Lessen op het MBO 29. Lessen basisdeel 30. Lessen profieldeel

Inleiding

30. Lessen keuzedeel

Deel 1 in het MBO zit het zo

31. Werkblad 4

09

32

Het mbo is veranderd 12. Profieldeel

BeroepsPraktijkVorming- Stage (BPV)

12. Keuzedeel

32. Erkend leerbedrijf

15. Werkblad 1

32. Stage in het keuzedeel

11. Basisdeel

33. Op zoek naar stage 34. Praktijkovereenkomst

16

34. BOL-BBL

MBO-niveaus en toelatingseisen

34. Stage in het buitenland 34. Begeleiding in de beroepspraktijk

16. MBO-niveaus

34. Stagevergoeding

17. De Entreeopleiding 17.. De Basisberoepsopleiding 17. De Vakopleiding 17. De Middenkaderopleiding 17. De Specialistenopleiding 18. Toelatingseisen MBO 20. Instromen en doorstromen maar‌ 22. Werkblad 2

35. Solliciteren

Š

36. Werkblad 5

37 Studiefinanciering en kosten MBO 37. Lesgeld, studiefinanciering en OV voor 18+ en 18-

23

- Lesgeld MBO

BOL-BBL (voltijd-deeltijd)

- Cursusgeld BBL

- Schoolkosten

23. BOL (beroepsopleidende leerweg)

- Laptop

23. BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

- Vrijwillige bijdrage 38. Studiefinanciering MBO

24

- Prestatiebeurs of gift

ROC-AOC-Vakschool

- DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

- Onderdelen van studiefinanciering - Studielening

24. Alle MBO-scholen

40. DigiD en studentenreisproduct

28. Werkblad 3

41. Werkblad 6

42 Toptalent worden? Talentenprogramma! 42. Toprestaurateur of decorateur 42. Innovatief meubelmaker 42. Cas Spijkers Academie

3


Inhoud deel 2

Inhoud deel 1 43

56

Examens MBO

Werkbladen Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe bereik ik dat?

43. Examenvormen MBO - Proeve van Bekwaamheid - Keuzedelen - Centrale toetsen en examens rekenen - Centrale toetsen en examens Nederlandse taal - Centraal examen Entreeopleiding - Engels 44. Aangepaste toetsen voor rekenen 44. Wat houden de F-niveaus in?

57. Werkblad 10 Welk talent heb jij van je familie geĂŤrfd? 58. Werkblad 11 Wat vind jij belangrijk in je werk? 59. Werkblad 12 Mijn talenten 60. Werkblad 13

45. Werkblad 7

46 Passend onderwijs in het MBO

46 Ouders

47

Dit doe ik graag in mijn vrije tijd 62. Werkblad 14

Š

Droomtoekomst

63. Werkblad 15 Rolmodel

64. Werkblad 16 Deze lessen vind ik WEL/NIET leuk

65. Werkblad 17 Collage. Dit vind ik leuk in een baan

67. Werkblad 18

Open dagen bezoeken

Vacature

48. Stappenplan open dagen

70. Werkblad 19

49. Werkblad 8

Alle MBO-opleidingen 71. Werkblad 20

50

Woordweb

Aanmelding, intake, toelating MBO

72. Werkblad 21 Mijn stappenplan

50. Aanmelden - Digitaal doorstroomdossier 51. Intake - Intakegesprek - Extra begeleiding - Eerste indruk - Tips voor het intakegesprek - Intaketest - Intaketoets taal en rekenen - Auditie en portfolio - Wat neem je mee naar het intakegesprek 53. Toelating 54. Werkblad 9

4


Inhoud deel 3 74 Alle MBO-opleidingen 75. Bouw en Infra 78. Werkblad 22 79. Afbouw, Hout en Onderhoud 82. Werkblad 23 83. Techniek en Procesindustrie 87. Werkblad 24 88. Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek 91. Werkblad 25 92. Media en Vormgeving 94. Werkblad 26 95. Informatie en Communicatietechnologie 96. Werkblad 27 97. Mobiliteit en Voertuigen 99. Werkblad 28 100. Transport, Scheepvaart en Logistiek 103. Werkblad 29 104. Handel en Ondernemerschap 106. Werkblad 30 107. Economie en Administratie 109. Werkblad 31 110. Veiligheid en Sport

Š

111. Werkblad 32 112. Uiterlijke Verzorging 113. Werkblad 33 114. Horeca en Bakkerij 116. Werkblad 34 117. Toerisme en Recreatie 118. Werkblad 35 119. Zorg en Welzijn 121. Werkblad 36 122. Voedsel, Natuur en Leefomgeving 125. Werkblad 37 126. Entreeopleiding 127. Colofon

5


In het MBO zit het zo Inleiding

Š

Kiezen voor een MBO-opleiding is geen makkelijke opgave. Er zijn maar liefst honderden opleidingen beschikbaar. Met deze gids word je wegwijs gemaakt in de wereld van het MBO.

Dit boek bestaat uit drie onderdelen Deel 1

In deel 1 krijg je antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

In het MBO zit het zo

hoe zit dat met de basis-, profiel- en keuzedelen? Wat zijn de toelatingseisen? Hoe gaat een intakegesprek en hoe kan ik me voorbereiden?

Deel 2

In deel 2 onderzoek je wat je leuk vindt, wat er bij jou past en

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik

welke opleiding aansluit op jouw talenten en interesses.

en hoe bereik ik dat?

Deel 3

In deel 3 vind je een overzicht van alle MBO-opleidingen met een

Alle MBO-opleidingen

korte beschrijving. Je vindt er werkbladen waarop je uitzoekt en aangeeft welke opleidingen jou leuk lijken en bij jou passen.

6


Dit boek is van Naam

©

.................................................................................................

School

.................................................................................................

Klas

.................................................................................................

7


Deel 1 In het MBO zit het zo In dit deel kom je te weten hoe het MBO in elkaar zit. Je krijgt antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen: hoe zit dat met de basis- , profiel- en keuzedelen? Wat zijn de toelatingseisen? Hoe gaat een intakegesprek en hoe kan ik me voorbereiden? Door het maken van de opdrachten op de werkbladen, kun je aan de slag met ‘In het MBO zit het zo’.

©

8


Het MBO is veranderd

1

Korter en uitdagender

2

Minder MBOopleidingen

3

Basis, profiel- en keuzedelen

Š

De meeste opleidingen zijn korter (van vier naar drie jaar) en intensiever (meer lesuren) om jou meer uit te dagen.

Er zijn minder opleidingen, namelijk 489 in plaats van 613. En ze zijn duidelijker omschreven en overzichtelijker, zodat jij beter kunt kiezen.

Een basisdeel en een profieldeel vormen samen een kwalificatie (diploma). De nieuwe keuzedelen zorgen voor een plus op je diploma. Met die verrijking is je opleiding compleet.

9


Opbouw basis,- profiel- en keuzedeel

keuzedeel

keuzedeel

keuzedeel

profieldeel

keuzedeel

keuzedeel

©

profieldeel

keuzedeel

opleiding

profieldeel kwalificatie

basisdeel kwalificatie dossier

Basisdeel

Profieldeel

Keuzedeel

Hieronder vallen taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en basiskennis en -kunde van beroepen die soortgelijk zijn.

Hier krijg je de vakken die bij het door jouw gekozen profiel horen.

Een ‘plus’ boven op jouw MBO-opleiding. Voorbeelden zijn: ondernemerschap, Duits, 3D printen, nagelstyling.

10


Het basis deel

Je leert in het basisdeel algemene kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het beroep. Het basisdeel bestaat uit twee onderdelen:

1. Taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Deze vakken zijn voor alle MBO-studenten gelijk. 2. Vakkennis en vaardigheden die hetzelfde zijn voor alle opleidingen binnen een richting. Daarom volg je soms vakken met studenten die een andere opleiding doen binnen dezelfde richting.

Š Voorbeeld van het basisdeel Een metselaar, timmerman en lasser krijgen allemaal les in veilig werken. Omdat veilig werken voor deze drie beroepen hetzelfde is, wordt dat in het basisdeel aangeboden.

11


Het profieldeel Na het basisdeel volgt het profieldeel. Je leert hier alles over het profiel dat jij gekozen hebt. Zo kan een student die kiest voor haarverzorging als profiel kiezen voor kapper, allround kapper of salonmanager.

keuzedeel

keuzedeel

keuzedeel

keuzedeel

engels

visagie

black & mixed hair

ondernemerschap

profieldeel

profieldeel

profieldeel

kapper

allround kapper

salon manager

©

basisdeel basisdeel haarverzorger

Het keuzedeel Nieuw! Het keuzedeel: een ‘plus’ boven op het MBO-diploma Hiermee kun je je vakmanschap verdiepen of verbreden. De keuzedelen zijn niet overal in het land hetzelfde. De school past zich aan de regio aan. In Rotterdam heb je bijvoorbeeld keuzedelen gericht op werken in de haven. Je mag er zelfs voor kiezen om meerdere keuzedelen te volgen.

12


Feiten Keuzedelen Keuzedelen op jouw MBO Een keuzedeel kan op verschillende momenten in de opleiding worden aangeboden. Dit bepaalt de opleiding. Check bij de MBO-opleiding wat het aanbod van keuzedelen is.

Keuzedelen zijn nieuw in het MBO.

Je kunt niet voor je examen ‘zakken’ op je keuzedeel.

©

Met het keuzedeel kun je verdiepen of verbreden.

Een keuzedeel kan op school maar ook op de stageplek plaatsvinden.

Het keuzedeel geeft jou de mogelijkheid om zelf te kiezen wat bij jou past.

Keuzedelen verschillen in studielasturen. Je hebt grotere en kleinere keuzedelen.

Je kunt meerdere keuzedelen volgen.

Het keuzedeel wordt vermeld op je diploma.

Het keuzedeel is een ‘plus’ op je MBO-diploma.

Jouw toekomstige werkgever kan op je diploma zien welke keuzedelen jij hebt behaald.

Het keuzedeel is een verplicht onderdeel van de opleiding.

Het keuzedeel kan gericht zijn op de regio waar je school zich bevindt (bijvoorbeeld voor de havens in Rotterdam of de watersportindustrie in Friesland).

Het keuzedeel kan gericht zijn op doorstroom binnen het MBO of naar het HBO.

De school bepaalt zelf welke keuzedelen worden aangeboden.

Het keuzedeel wordt geëxamineerd.

Met het keuzedeel ben je beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

13


Het basisdeel duurt ongeveer de helft van je opleiding. Het profieldeel duurt ongeveer eenderde van je opleiding. Het keuzedeel duurt ongeveer vijftien procent van je opleiding.

10 voorbeelden van het verdiepend keuzedeel

1.

black en mixed hair (Haarverzorging)

2.

crossmediaal communiceren (Mediamanagement)

3.

geneesmiddelenkennis (Doktersassistent)

4.

gezonde leefstijl (Sport en Bewegen)

Een keuzedeel gaat dieper in

5.

honden en katten (Dierverzorging)

op onderdelen van de door jou

6.

import- en exportdocumenten (Logistiek)

gekozen MBO- opleiding.

7.

lifeguard (Medewerker Sport en Recreatie)

Voorbeelden zijn:

8.

supermarkt (Verkoper/Manager Retail)

9.

techniek in de kas (Technicus Elektrotechnische Systemen)

Š

10. veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (Transport en Logistiek)

10 voorbeelden van het verbredend keuzedeel

1.

Engels in het beroep

2.

Spaans in het beroep

3.

fooddesign

4.

gekwalificeerd nanny

Hiermee kun je je opleiding

5.

gladheidbestrijding

en marktwaarde verbreden,

6.

werken in het buitenland

bijvoorbeeld door onderdelen

7.

leidinggeven

van andere studies als

8.

ondernemerschap

keuzedeel te nemen.

9.

sportmassage

Voorbeelden zijn:

10. zakenreizen

6 voorbeelden van het doorstroombevorderend keuzedeel

1.

doorstroom HBO Sociaal Juridisch

2.

doorstroom HBO Mens en Maatschappij

3.

doorstroom naar Zorg en Welzijn, niveau 3

4.

Nederlands 3F

5.

rekenen 3F

Het doorstroom-bevorderend

6.

voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek

keuzedeel is gericht op de doorstroom naar het volgende niveau van het MBO of naar het HBO.

14


Werkblad 1 1. Hoe lang duren de meeste MBO-opleidingen? ................................................................................................................................................................................ 2. Noem de drie delen waaruit een MBO-opleiding bestaat ................................................................................................................................................................................ 3. Uit welke twee onderdelen bestaat het basisdeel? ................................................................................................................................................................................ 4. Geef een voorbeeld van een beroepsgerichte les in het basisdeel van een lasser ................................................................................................................................................................................ 5. Uit welke profielen kan een student kiezen die de opleiding haarverzorging doet?

©

................................................................................................................................................................................ 6. Is het verplicht om een keuzedeel te kiezen?

................................................................................................................................................................................ 7. Kun je ‘zakken’ voor je keuzedeel?

................................................................................................................................................................................ 8. Welk antwoord is goed? Een keuzedeel krijg je:

o Op school

o Op stage

o Op school maar kan ook op stage

9. Geef een voorbeeld van een keuzedeel van de opleiding Sport & Bewegen ................................................................................................................................................................................ 10. Hoeveel tijd van de totale opleiding neemt het basisdeel in beslag? ................................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

15


MBO-niveaus en toelatingseisen. Er zijn Mbo-opleidingen op vier niveaus. Voor elk mbo-niveau gelden toelatingseisen. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt starten.

MBO-niveaus Entreeopleiding (voor jongeren zonder afgeronde vooropleiding)

©

½ - 1 jaar

Assisterende functie op de arbeidsmarkt. Je voert werk uit onder begeleiding van je chef of baas.

Niveau 2

Basisberoepsopleiding

1 – 2 jaar

Vakvrouw/vakman. Je voert je werkzaamheden grotendeels zelfstandig uit.

Niveau 3

Vakopleiding

2 – 3 jaar

Vakvrouw/vakman. Je voert je werkzaamheden helemaal zelfstandig uit.

Niveau 4

Middenkaderopleiding

3 – 4 jaar

Functie in (leidinggevend) middenkader. Je voert je werkzaamheden helemaal zelfstandig uit, bent breed inzetbaar en je kunt ook zelfstandig gespecialiseerd werk uitvoeren.

De specialistenopleiding

1 – 2 jaar

Je voert je werkzaamheden helemaal zelfstandig uit, bent breed inzetbaar en je kunt ook zelfstandig gespecialiseerd werk uitvoeren.

16


Entreeopleiding

De Entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder diploma van een vooropleiding. De entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt, of op doorstroming naar een

Š

MBO-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

Basisberoepsopleiding (niveau 2)

De Basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Met dit diploma kun je uitvoerende werkzaamheden doen, bijvoorbeeld kapper of autotechnicus.

Vakopleiding (niveau 3)

De Vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Hier leer je werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur.

Middenkaderopleiding (niveau 4)

De Middenkaderopleiding duurt 3 en soms 4 jaar. Hier leer je werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het HBO.

Specialistenopleiding

De Specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 tot 2 jaar en sluit aan op jouw vakopleiding.

17


Toelatingseisen MBO Toelatingseisen Entreeopleiding

- Je hebt nog geen diploma gehaald in het voortgezet onderwijs. - En je bent 16 jaar of ouder.

Toelatingseisen Basisberoepsopleiding (MBO niveau 2)

- Je hebt minimaal een diploma VMBO basisberoepsgerichte leerweg. - Of je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van HAVO of VWO goed hebt afgerond. - Of je hebt een diploma Entreeopleiding.

Toelatingseisen Vakopleiding (MBO niveau 3) of Middenkaderopleiding (MBO niveau 4)

©

- Voor de Vakopleiding en de Middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen: - Je hebt een diploma VMBO (kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of MAVO). - Of je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van HAVO of VWO goed hebt afgerond.

Toelatingseisen

- Om de Specialistenopleiding te volgen, heb je een diploma

Specialistenopleiding

nodig van de Vakopleiding (MBO niveau 3) voor hetzelfde

(MBO niveau 4)

beroep of dezelfde richting waarbinnen het specialisme valt.

MBO mag een uitzondering maken In de wet staat dat MBO-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun toelatingsbeleid. Een MBOinstelling mag jou in bijzondere gevallen toelaten tot een beroepsopleiding, ook als je niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de MBO-instelling verwacht dat jij de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen.

Wist je dat: De Entreeopleiding de nieuwe naam is voor MBO, niveau1. Jaarlijks zo’n 13.000 jongeren een entreeopleiding volgen.

18


Weetjes

Š

40 procent van de

beroepsbevolking heeft een MBO-diploma.

Een half miljoen mensen volgt

De meeste instromers in het

een MBO-opleiding. Ongeveer

MBO zijn jonger dan 18 jaar.

de helft daarvan doet een

1 op de 5 instromers is tussen

MBO-opleiding op niveau 4.

de 18 en 22 jaar.

De instroom in het MBO neemt af omdat het aantal jongeren in Nederland ook afneemt.

Meer dan de helft van de MBO-ers op niveau entree,

Rond de 40 procent van de

2 of 3 kiest na het behalen

MBO-4 gediplomeerden gaat

van een diploma voor een

door naar het HBO.

vervolgopleiding op een hoger MBO-niveau.

19


Instromen en doorstromen maar‌..

Volg de pijlen om te zien naar welke vervolgopleidingen je kunt doorstromen met jouw diploma.

specialisten opleiding MBO niveau 2 WERK

entree opleiding

VMBO zonder diploma

VMBO BBL

MBO niveau 3

MBO niveau 4

VMBO GL

VMBO KBL

Š

HBO

VMBO TL

HAVO

Van MBO naar HBO Je kunt met je MBO-diploma gelijk aan de slag, maar je kunt ook doorstromen naar het HBO, mits je niveau 4 hebt behaald. De doorstroom MBO - HBO verloopt soepeler als je de juiste keuzedelen hebt, die gericht zijn op de betreffende HBO-opleiding. Vaak heeft de HBO-instelling een bijdrage geleverd aan de inhoud van het keuzedeel. Niet iedereen is geschikt voor het HBO. Is dat erg? Nee. Van de HBO-studenten is ook niet iedereen voor de universiteit geschikt. Met een goede MBO- of HBO-opleiding vind je je plek echt wel.

20


Van VMBO naar HAVO Heb jij (bijna) je VMBO-tl of –gl diploma en stroom jij door naar de HAVO? Hier vind je info voor jou!

In de bovenbouw HAVO, klas

Elk profiel bestaat uit:

4 en 5, kies je een van de vier profielen.

1. Een gemeenschappelijk deel: dit zijn vakken die alle HAVO-leerlingen krijgen.

1 Cultuur en Maatschappij 2 Economie en Maatschappij

2. Een profieldeel: dit zijn de verplichte vakken die bij het gekozen profiel horen.

3 Natuur en Gezondheid

3. Keuzevakken binnen het profiel.

4 Natuur en Techniek

4. Een vrij deel: hierin mag je zelf nog vakken kiezen.

Opleidingen en beroepen die bij een profiel passen Cultuur en Maatschappij:

©

werken met talen, met mensen, sociaal-, cultureel- en maatschappelijk werk, artistieke en creatieve beroepen, werken met media

Economie en Maatschappij:

beroepen op het gebied van financiën, begrotingen opstellen, leidinggeven en organiseren, zakelijke gesprekken voeren en onderhandelen, in- en verkoop, marktonderzoek

Natuur en Gezondheid:

beroepen op het gebied van gezondheid, natuur, milieu, voeding, landbouw en tuinbouw, beroepen gericht op het medische, het milieu, het agrarische, mensen helpen en verzorgen beroepen op het gebied van natuur, techniek, milieu, beroepen

Natuur en Techniek:

gericht op elektronica, machines, bouwkunde, elektriciteit, computers, ontwerpen, rekenen, stoffen onderzoeken

Van HAVO naar HBO Je kunt met je HAVO-diploma gelijk aan de slag, maar je kunt ook doorstromen naar het HBO. Het HBO heeft een bachelor-masterstelsel. Een HBO-bachelor-opleiding duurt vier jaar. Daarna kun je nog een of twee jaar doorstuderen voor een master. Dit kan een HBO-master zijn, maar ook een universitaire master.

21


Werkblad 2 1. Hoe lang duurt een MBO-opleiding, niveau 4 ? ................................................................................................................................................................................ 2. Hoe lang duurt een MBO-opleiding, niveau 3 ? ................................................................................................................................................................................ 3. Voor wie is de Entree-opleiding bedoeld? ................................................................................................................................................................................ 4. Voor wie is de Specialisten-opleiding bedoeld? ................................................................................................................................................................................ 5. Goed of fout? Met een MBO-niveau 2 kan ik naar MBO-niveau 3

goed

fout

Met een MBO-niveau 3 kan ik naar de Specialistenopleiding

goed

fout

Met VMBO-BBL kan ik naar MBO-niveau 3

goed

fout

goed

fout

Š

Met VMBO-BBL kan ik naar de Entreeopleiding

6. Hoeveel mensen volgen een MBO-opleiding?

................................................................................................................................................................................

Vragen over de HAVO. Vul deze alleen in als je naar de HAVO gaat. 7. Welke vier profielen heeft de HAVO? ................................................................................................................................................................................ 8. Noem drie beroepen die horen bij het HAVO-profiel Cultuur & Maatschappij. ................................................................................................................................................................................ 9. Noem drie beroepen die horen bij het HAVO-profiel Economie & Maatschappij. ................................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

22


BOL - BBL

(Voltijd - deeltijd)

BOL Feiten

BOL - school en stage

Je loopt 20 tot 60 procent van de tijd stage en de rest ben je op school.

BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) is een combinatie van school en stage. In deze leerweg ga je het grootste deel naar school en je loopt één of meer periodes stage. Die stage noem je ook wel de BeroepsPraktijkVorming (BPV).

© BBL - werken en leren tegelijk

Er is geen wettelijk recht op een stagevergoeding, maar soms krijg je wel een vergoeding. Is er studiefinanciering (18+) mogelijk, net zoals een studentenreisproduct (voor alle leeftijden) en/of tegemoetkoming studiekosten.

BBL Feiten

Minimaal 60 procent van de tijd ben je aan het werk in de praktijk. Volg je BBL, dan heb je geen recht op studiefinanciering of een studentenreisproduct.

BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg) is een combinatie van

De opleiding wordt in sommige

werken en leren. Naast je baan volg je een of twee dagen

gevallen betaald door de

in de week lessen op school. Je moet dan wel zelf een baan

werkgever.

regelen bij een erkend leerbedrijf. Check voor leerbanen www.stagemarkt.nl Je werkt drie of vier dagen per week, Volg je BBL , dan krijg je geen studiefinanciering en geen OV.

en je gaat een of twee dagen per

Maar daar staat tegenover dat je wel salaris ontvangt. Soms

week naar school.

betaalt je baas jouw opleiding. Om te starten moet je wel werk hebben bij een erkend leerbedrijf.

23


ROC - AOC vakschool Alle MBO- scholen

ROC (Regionale Opleidings Centra) -----------------------------------------------

Waar kan je een MBO-opleiding volgen?

breed aanbod in verschillende

MBO-opleidingen worden gegeven door Regionale Opleidings Centra (ROC), Agrarische Opleidings Centra (AOC) en vakinstellingen.

©

Er zijn ook particuliere instellingen die MBO-opleidingen aanbieden. Deze instellingen krijgen geen geld van de overheid. De kosten kunnen daardoor hoger zijn.

Hier vind je een overzicht van alle ROC’s, AOC’s en vakscholen. Veel scholen hebben vestigingen door het hele land. Ga naar de website om te zien in welke plaatsen de locaties te vinden zijn.

sectoren, zoals handel, techniek, economie, welzijn en zorg

AOC (Agrarische Opleidings Centra) ----------------------------------------------voor beroepen in de groene- en dierensector.

Vakschool ----------------------------------------------gericht op een specifiek vak/ beroep, zoals het Hout- en Meubileringcollege of het Grafisch Lyceum

ROC’s Albeda College

Arcus College

Da Vinci College

Rotterdam

Heerlen

Dordrecht

albeda@albeda.nl

info@arcuscollege.nl

infocentrum@davinci.nl

www.albeda.nl

www.arcuscollege.nl

www.davinci.nl

Alfa-college

Aventus

Deltion College

Groningen

Apeldoorn

Zwolle

info@alfa-college.nl

info@aventus.nl

ssc@deltion.nl

www.alfa-college.nl

www.aventus.nl

www.deltion.nl

24


Drenthe College Emmen info@drenthecollege.nl www.drenthecollege.nl

Friesland College Leeuwarden adviescentrum@fcroc.nl www.frieslandcollege.nl

Gilde Opleidingen Roermond info@gildeopleidingen.nl www.gildeopleidingen.nl

Graafschap College Doetinchem info@graafschapcollege.nl www.graafschapcollege.nl

Hoornbeeck College Amersfoort info@hoornbeeck.nl www.hoornbeeck.nl

Koning Willem I College Den Bosch info@kw1c.nl www.kw1c.nl

Landstede Groep Zwolle info@landstede.nl www.landstedembo.nl

Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht centraal@leeuwnet.nl www.leeuwenborgh.nl

MBO Amersfoort Amersfoort info@mboamersfoort.nl  www.mboamersfoort.nl 

MBO Utrecht Utrecht info@mboutrecht.nl www.mboutrecht.nl 

Noorderpoort Groningen info@noorderpoort.nl www.noorderpoort.nl

Regio College Zaandam

Rijn IJssel Arnhem info@rijnijssel.nl www.rijnijssel.nl

ROC A12 Ede info@roc.a12.nl www.a12.nl

ROC De Leijgraaf Veghel info@leijgraaf.nl www.leijgraaf.nl

ROC Friese Poort Leeuwarden info@rocfriesepoort.nl www.rocfriesepoort.nl

ROC Horizon College Alkmaar info@horizoncollege.nl www.horizoncollege.nl

ROC ID College Gouda info@idcollege.nl www.idcollege.nl

ROC Kop van Noord-Holland Den Helder info@rockopnh.nl www.rockopnh.nl

ROC Leiden Leiden info@rocleiden.nl www.rocleiden.nl

ROC Menso Alting Groningen info@mensoalting.nl www.rocmensoalting.nl

ROC Midden Nederland Utrecht info@rocmn.nl www.rocmiddennederland.nl

ROC Mondriaan Den Haag info@rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl

ROC Nijmegen Nijmegen info@roc-nijmegen.nl www.roc-nijmegen.nl

ROC Nova College Haarlem info-advies@novacollege.nl www.novacollege.nl

ROC RIVOR Tiel info@rocrivor.nl www.rocrivor.nl

ROC Ter AA Helmond info@roc-teraa.nl www.roc-teraa.nl

ROC Tilburg Tilburg infopunt@roctilburg.nl www.roctilburg.nl

ROC TOP Amsterdam info@roctop.nl   www.roctop.nl 

ROC van Amsterdam Amsterdam informatiecentrum@rocva.nl www.rocva.nl

©

25

servicecentrum@regiocollege.nl

www.regiocollege.nl


ROC van Flevoland Almere informatiecentrum@rocvf.nl  www.rocvanflevoland.nl 

ROC van Twente Hengelo info@rocvantwente.nl www.rocvantwente.nl

ROC West-Brabant Etten Leur infopunt@rocwb.nl www.rocwb.nl

Scalda Terneuzen info@scalda.nl www.scalda.nl

Scholengemeenschap De Rooi Pannen Tilburg info@derooipannen.nl www.derooipannen.nl

Summa College Eindhoven info@summacollege.nl  www.summacollege.nl  

Zadkine Rotterdam zadkine@zadkine.nl www.zadkine.nl

AOC’S

©

AOC De Groene Welle Zwolle info@groenewelle.nl www.groenewelle.nl

Groenhorst Ede info@groenhorst.nl www.groenhorst.nl

AOC Oost Lochem algemeen@aoc-oost.nl www.aoc-oost.nl

CITAVERDE College Roermond info@citaverde.nl www.citaverde.nl

Clusius College Alkmaar administratie@clusius.nl www.clusius.nl

Edudelta Onderwijsgroep Goes info@edudelta.nl www.edudelta.nl

Helicon Opleidingen ‘s-Hertogenbosch info@helicon.nl www.helicon.nl

Lentiz Onderwijsgroep Vlaardingen info@lentiz.nl www.lentiz.nl

Nordwin College Leeuwarden  info@nordwincollege.nl www.nordwincollege.nl

Prinsentuin College Breda prinsentuincollege@rocwb.nl www.prinsentuincollege.nl

Terra (onderdeel van Onderwijsgroep Noord) Groningen info@terra.nl  www.terra.nl  

Wellantcollege Houten info@wellant.nl www.wellant.nl

26


VAKSCHOLEN Tip! De vakscholen! Je denkt er misschien niet zo gauw aan, omdat bijvoorbeeld het ROC zo lekker dicht in de buurt zit, of misschien had je er nog nooit van gehoord. Het mooie van de vakschool is dat ze gespecialiseerd zijn in een bijzonder beroepenveld, zoals het havenbedrijf of de creatieve sector. Daarom weten ze er alles van en word jij extra goed opgeleid. Hieronder vind je een aantal vakopleidingen waar je zelf misschien niet zo gauw op zou komen.

Cibap Vakschool voor verbeelding Zwolle info@cibap.nl www.cibap.nl

Grafisch Lyceum Rotterdam Rotterdam info@glr.nl www.glr.nl

Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht info@glu.nl www.glu.nl

Hout- en Meubileringscollege Rotterdam info@hmcollege.nl www.hmcollege.nl

Leidse Instrumentmakersschool Leiden info@lis.nl www.lis-mbo.nl

Mediacollege Amsterdam Amsterdam info@ma-web.nl www.ma-web.nl

Nimeto Utrecht nimeto@nimeto.nl www.nimeto.nl

Scheepvaart en Transport College Rotterdam reactie@stc-r.nl www.stc-r.nl

SintLucas Eindhoven info@sintlucas.nl www.sintlucas.nl

SOMA College Harderwijk info@soma-college.nl www.soma-college.nl

SVO Vakopleiding food Houten info@svo.nl www.svo.nl

©

Weetje: Er zitten zo’n 25 duizend studenten op een AOC, en ook nog eens 25 duizend op een vakschool en rond de 450 duizend op een ROC!

27


Werkblad 3 1. Waar kun je een MBO- opleiding volgen? Noem de drie centra/scholen en leg uit wat ze inhouden ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2. Bekijk de lijst met ROC’s, AOC’s en Vakscholen. Welke zitten dicht in de buurt van jouw woonplaats? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

©

Welke zitten iets verder weg van jouw woonplaats, maar kun je toch met het OV bereiken? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

28


Lessen op het mbo Lessen basisdeel Burgerschap De lessen burgerschap gaan over alles wat je moet weten om actief mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat geldt voor thuis, op school, op straat en op je werk. Je denkt na over verschillende onderwerpen en je vormt een mening die je onder woorden kunt brengen. Zo word jij een mondige burger die mee kan doen in de maatschappij. De thema’s zijn leefstijl en gezondheid, kritisch consument, werknemer zijn en je rechten en plichten, politiek en actualiteit en nog veel meer. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

©

In het MBO helpen de docenten jou om keuzes te maken in je loopbaan. Zij praten steeds met jou of je nog wel op je plek zit. Jullie kijken samen naar jouw toekomst. Vraag vooral ook om hulp aan je docenten als je twijfelt over je keuzes! Nederlandse taal en rekenen

Nederlands en rekenen zijn basisvaardigheden. Je hebt ze nodig in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als je boodschappen doet of als je reist met de trein.

Als je klaar bent met je opleiding, moet je natuurlijk ook op je werk op een goede manier met taal omgaan en laten zien dat je over rekenvaardigheden beschikt. Daarom is er in het MBO veel aandacht voor deze vakken. Engels Engels zit alleen in het basisdeel voor MBO-niveau 4. Soms kun je Engels ook als keuzedeel kiezen. Vakkennis en vaardigheden van het beroep Welke kennis en vaardigheden je krijgt hangt af van de opleiding die je hebt gekozen. Hieronder zie je een paar voorbeelden.

Brood en banket

Baktechnieken

Logistiek

Goederen verzendklaar maken

Autospuiten

Kennis van lakken

Analist

Testen van drinkwater

29


Š

Lessen profieldeel

Na het basisjaar kies je voor een van de profielen en zijn de lessen gericht op het profiel

Onderwijsassistent

Lesactiviteit voorbereiden

Beveiliger

Optreden bij incidenten

1e monteur vliegtuigonderhoud

Verhelpen van storingen in het vliegtuig

Lessen keuzedeel Na je profielkeuze kies je ook nog een of meer keuzedelen en krijg je kennis en vaardigheden die bij dat keuzedeel horen.

Sportopleiding

Sportmassage

Pedagogisch werk

Werken met baby’s

30


Werkblad 4 1. Welke lessen krijgt iedereen in het basisdeel? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2. Beschrijf in je eigen woorden wat het vak Burgerschap inhoudt. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

©

3. Noem twee dingen die je bij LOB (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding) leert. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

31


Beroeps Praktijk Vorming (BPV) Oftewel, stage In het MBO is de stage een belangrijk onderdeel van je opleiding. Tijdens een stage breng je het geleerde in de praktijk. De mbo-stage heet ook wel BeroepsPraktijkVorming (BPV) of praktijkonderwijs. Op sommige opleidingen start je al in het eerste leerjaar met je stage.

Stage MBO bij erkend leerbedrijf

Š

Je mag in het MBO alleen stagelopen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitseisen. De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij jouw opleiding. Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding, en de werkplek is veilig.

Stage en het keuzedeel

Boven op je MBO-opleiding kun je kiezen uit een of meerdere keuzedelen. Het keuzedeel kan op school gegeven worden, of als zelfstudie, maar soms ook tijdens je stage. Het kan zijn dat het keuzedeel door het stagebedrijf is ontwikkeld samen met jouw school. Zo sluit het keuzedeel nog beter aan op de praktijk en worden jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot!

TIP! Begin op tijd met zoeken! Zoek via school, vrienden, kennissen en op internet naar een stageplek die je echt leuk vindt en aansluit bij je studie. Zo haal jij het meeste uit je stage!

32


Op zoek naar een stage www.stagemarkt.nl

School

Open sollicitatie

Erkende leerbedrijven herken

Vraag je docent, mentor of

Weet je al bij welke organisatie

je aan het certificaat Erkend

opleidingscoördinator naar

jij stage wilt lopen, maar

Leerbedrijf. Via

leuke stageplekken. Soms

zijn er geen passende

www.stagemarkt.nl kun je zelf

zijn er al goede contacten

vacatures? Stuur dan een open

op zoek naar MBO-stages bij

met bedrijven of andere

sollicitatiebrief, ga langs of bel

erkende leerbedrijven. Via

organisaties.

ze gewoon op. Bedenk van

de knop ‘Zoek beschikbare

tevoren goed wat je precies zou

stageplaats’ vind je alle

willen doen en waarom jij de

erkende bedrijven met een of

perfecte stagiair voor ze zou zijn.

meer stageplaatsen. Wil je weten welke bedrijven er nog meer zijn, ook al hebben die op het moment geen stageplaats beschikbaar? Kies ‘Zoek in alle leerbedrijven’. Heb jij een stageadres gevonden dat nog niet erkend

©

is? Dan kan er een erkenning aangevraagd worden bij www. s-bb.nl

5 Tips

Waar maak je het meeste kans? Tien plekken:

1. Kijk op www.stagemarkt.nl 2. Vraag naar vacatures op jouw MBO, bij het stagebureau of bij je studieloopbaanbegeleider. 3. Let op of het stagebedrijf een erkend leerbedrijf is. Check op www.s-bb.nl. 4. Stuur ook open sollicitaties naar bedrijven die geen vacature hebben, maar waar jij wel graag stage zou willen lopen. 5. Kijk op www.kansopstage.nl, zodat je weet bij welk bedrijf of instelling je het meeste kans maakt op een stageplek.

1. voedingsindustrie 2. MBO-verpleegkunde 3. verkoop 4. optiek 5. autoschadetechniek 6. transport en logistiek 7. bouw en infra 8. techniek 9. media development 10. horeca

33


Praktijkovereenkomst

Jouw MBO sluit een praktijkovereenkomst (POK) met jou en het leerbedrijf. Deze praktijkovereenkomst bevat informatie over onder andere de duur van de overeenkomst en de periode waarin de stage plaatsvindt.

Gecombineerde leerweg BOL – BBL

De MBO-opleiding mag ook een gecombineerde leerweg aanbieden. Daarbij volg je de eerste jaren lessen op school, het tweede deel van de opleiding ga je aan de slag bij een bedrijf.

©

Stage in het buitenland

Steeds meer studenten in het MBO kiezen voor een buitenlandse ervaring. Je kunt deelnemen aan Europese projecten of stagelopen bij een buitenlands bedrijf of instelling/organisatie. Dit is een geweldige uitdaging en het staat goed op je CV. Het vergroot je kans op een baan en het is een ervaring die je je leven lang meeneemt.

Begeleiding in de beroepspraktijk

Je krijgt hulp en advies op jouw MBO-opleiding bij het zoeken naar een stageplaats. Tijdens je stage word je door zowel de school als het bedrijf of instelling begeleid.

Stagevergoeding

Wanneer je stage gaat lopen, kun je daarvoor een stagevergoeding krijgen. Een stagebedrijf is niet verplicht om een stagevergoeding te geven.

34


Solliciteren

In het MBO loop je stage in de beroepspraktijk. Soms word je gevraagd om een sollicitatiebrief en een C.V. (Curriculum Vitae) te sturen. Hier vind je tips! Ook handig voor je bijbaantje. Een sollicitatiebrief kan het beste worden opgebouwd volgens het kop-romp-staart-model.

kop-romp-staart-model

©

KOP (inleiding).

ROMP (kern).

STAART (slot).

Hierin beschrijf je:

Hierin beschrijf je:

Hierin beschrijf je:

- om welke functie het gaat

- waarom je deze baan wilt (je

- per wanneer je beschikbaar

- waar je de advertentie bent tegengekomen - dat je eventueel al een telefoongesprek gevoerd hebt - de reden dat je solliciteert

motivatie)

- welke kennis en ervaring je hebt (met een verwijzing naar je C.V.)

bent - dat je uitkijkt naar een uitnodiging voor een gesprek

- waarom ze jou zouden moeten aannemen

Het Curriculum Vitae

Tips voor je sollicitatiegesprek

Het Curriculum Vitae (C.V.) is een Latijnse term en betekent letterlijk ‘de loop van het leven’. Bij elke sollicitatiebrief die je naar een bedrijf

1. Zorg dat je op tijd bent.

stuurt, voeg je altijd je C.V. toe. Op je C.V. geef je een duidelijk

2. De eerste indruk wordt in de

overzicht van je persoonlijke gegevens, de opleidingen en cursussen

eerste minuut bepaald!

die je hebt gevolgd, je stage- en/of werk ervaring en je hobby’s.

3. Pas je kleding aan het soort

Zie voor voorbeelden:

4. Zorg dat je een C.V. bij je

bedrijf aan. www.studieinfo.nl/solliciteren

hebt.

www.cv.startpagina.nl

5. Let op je houding. Ga recht

Handig! De brief en je C.V. kun je als basis gebruiken voor je

6. Probeer te ontspannen. De

op zitten. volgende sollicitaties.

beste gesprekken worden in een informele sfeer gehouden.

35


Werkblad 5 1. Waarom is het belangrijk dat je stage loopt in het MBO? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2. Waar kun je zoeken naar een stage? Geef drie mogelijkheden. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

Š

3. Ga naar www.stagemarkt.nl en onderzoek hoe de website werkt. Schrijf hieronder 3 stageplekken die je op stagemarkt.nl hebt gevonden en jou leuk lijken. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

4. Maak een sollicitatiebrief en een C.V. Gebruik hierbij de tekst over de sollicitatie en C.V.

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

36


Studiefinanciering en kosten MBO Lesgeld, studiefinanciering en OV voor 18+ en 18-

Jonger dan 18 jaar Ben je op 1 augustus van het studiejaar jonger dan 18 jaar? Dan geldt het onderstaande voor jou.

geen lesgeld

Š

geen studiefinanciering

18 jaar of ouder Ben je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar? Dan geldt het onderstaande voor jou.

wel lesgeld wel studiefinanciering (BBL: geen studiefinanciering)

wel een studentenreisproduct

wel een studentenreisproduct

mogelijkheid om een hoger kindgebonden budget aan te vragen

37


Lesgeld voltijd MBO Ben je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar? Dan betaal je lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Schoolkosten De hoogte van de schoolkosten verschilt per MBO-opleiding. Meestal liggen de kosten tussen de 500 en 1000 euro per jaar. Boeken, readers, schriften en eventueel werkkleding moet je zelf betalen.

Cursusgeld BBL Ben je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar en volg je een (deeltijd) BBL-opleiding, dan betaal je cursusgeld.

Laptop Voor sommige opleidingen heb je een laptop nodig. Die is meestal voor eigen rekening.

Vrijwillige bijdrage

Š

De school mag voor extra activiteiten een vrijwillige bijdrage vragen. Jij en je ouders mogen zelf bepalen of je wilt betalen en meedoet aan deze extra activiteiten. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

Studiefinanciering MBO Prestatiebeurs of gift? Voor MBO-niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Eerst presteren! Dan hoef je de studiefinanciering niet terug te betalen. Opleiding afmaken dus! Binnen tien jaar‌ dus je hebt wel even de tijd. Haal je het diploma niet binnen tien jaar? Dan blijft de studiefinanciering een lening die je gewoon moet terugbetalen. Voor de Specialistenopleiding kun je extra studiefinanciering krijgen van maximaal twee jaar. Voor de Entreeopleiding (niveau 1) en niveau 2 is de studiefinanciering een gift.

38


Onderdelen van studiefinanciering De studiefinanciering bestaat uit een:

Basisbeurs MBO 18+

Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt een basisbeurs. De basisbeurs is onderdeel van de prestatiebeurs.

Aanvullende beurs MBO 18+

Of je een aanvullende beurs krijgt (ofwel een aanvulling op de prestatiebeurs), hangt af van het inkomen van je ouders. Deze beurs is in de eerste vijf maanden een gift.

Studentenreisproduct OV-chipkaart Voor ĂĄlle MBO-studenten.

Je hebt recht op het studentenreisproduct tijdens de

Š

duur van je studie. Je kunt kiezen voor een week- of een weekendabonnement. Je moet het studentenreisproduct op een persoonlijke OV- chipkaart laden.

TIP! Goed nieuws!

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

De OV-studentenkaart is er nu ook voor MBOstudenten die jonger zijn dan 18 jaar.

Het aanvragen van studiefinanciering doe je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga naar www.duo.nl en klik door naar wat voor jou van toepassing is.

Studielening Als je recht hebt op studiefinanciering 18+, kun je een lening aanvragen. Hoeveel je maximaal mag lenen vind je op de website van DUO. Het is natuurlijk altijd beter om niet te lenen omdat je een schuld opbouwt. De regeling om jouw schuld af te lossen is wel gunstig. Je betaalt minder rente en je mag lang over het terugbetalen doen.

39


Aanvragen DigiD en studentenreisproduct Volg je een voltijd MBO-opleiding? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent.

Hoe werkt het?

1

Vraag een DigiD met sms-controle aan. Ga naar www.digid.nl. Houd je mobiele telefoon en burgerservicenummer bij de hand. Je burgerservicenummer staat op je paspoort of op je ID-kaart.

2

Je ontvangt een activeringscode voor je DigiD per post.

3

Activeer je DigiD met de activeringscode, je gebruikersnaam en je wachtwoord.

4

Koop een persoonlijke OV-chipkaart, met foto. Heb je al een persoonlijke OV- chipkaart?

5

Log in op ‘Mijn DUO’ om het studentenreisproduct aan te vragen. Je logt in met je DigiD

6

Koppel het studentenreisproduct aan je persoonlijke OV-chipkaart. Je krijgt van tevoren

7

Zet je studentenreisproduct op je OV-chipkaart. Dit doe je bij de oplaadautomaat.

Dan kun je deze gebruiken.

en sms-controle.

©

een brief via www.studentenreisproduct.nl. In die brief staat hoe het koppelen werkt.

Belangrijk! BBL: geen studentenreisproduct! Niveau 3 en 4: diploma halen, anders terugbetalen! Stop zelf je reisproduct als je er geen recht meer op hebt!

40


Werkblad 6

Goed of fout?

Goed

Fout

Als je een MBO-opleiding volgt en je bent jonger dan 18 jaar, krijg je geen studiefinanciering. Als je een MBO-opleiding volgt en je bent ouder dan 18 jaar, krijg je studiefinanciering. Als je een MBO-opleiding volgt en je bent jonger dan 18 jaar, heb je recht op een OV-chipkaart. Als je een MBO-opleiding volgt en je bent jonger dan 18 jaar, hoef je geen lesgeld te betalen.

Š

Als je het MBO-diploma niet binnen tien jaar hebt behaald, moet je de studiefinanciering terugbetalen.

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

41


Toptalent worden? Eerste MBO-opleidingen starten nieuw talentenprogramma De minister van Onderwijs wil dat jongeren op het MBO kunnen uitgroeien tot echte meesters in hun vakgebied. Hieronder zie je een paar talentenprogramma’s. Omdat veel scholen een plan hebben ingediend, zal het aantal talentenprogramma’s nog groeien.

Toprestaurateur of decorateur Vakschool Cibap uit Zwolle heeft een excellentieroute voor de opleiding Decorateur en Restaurator. Studenten krijgen daarbij les van toprestauratoren van het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

©

Innovatief meubelmaker (3-D printing en high technologieën) Ook het meubelmaken gebeurt tegenwoordig steeds meer door high tech machines, waarbij technologieën als 3-D printing, lasersnijden en 3-D scannen de manier van produceren erg hebben veranderd. Hierdoor zijn het ontwerpen, tekenen en programmeren - naast het ambachtelijke - steeds belangrijker geworden. Dat vraagt om modern vakmanschap. Om daar goed op in te kunnen spelen is de HMC MBO vakschool voor hout, meubel en interieur gestart met een talentenprogramma Innovatief meubelmaker.

Cas Spijkers Academie De Cas Spijkers Academie leidt de allerbeste horecastudenten op die straks terecht kunnen bij toprestaurants in Nederland of het buitenland.

42


Examens MBO Wie alle vereiste examenonderdelen en de beroepspraktijkvorming heeft behaald, slaagt voor het MBOexamen.

Examenvormen MBO

De manier van examineren kan per MBO-instelling en per opleiding verschillen. Een veelvoorkomende examenvorm is de proeve van bekwaamheid (PvB) waarbij je door de uitvoering van een realistische opdracht laat zien dat je het beroep kan uitoefenen waarvoor je hebt geleerd. Vaak wordt een PvB tijdens je stage uitgevoerd. Andere examenvormen zijn bijvoorbeeld werkstukken, praktijkopdrachten of kennisexamens. Meestal bestaat een volledig examen uit een mix van verschillende examenvormen.

Wat is een Proeve van Bekwaamheid (PvB)? De Allround Kapper moet bijvoorbeeld voor zijn PvB een klant ontvangen, vragen naar de wensen, het haar wassen en knippen. Alles klaarzetten en opruimen is ook onderdeel van het PvB. Soms wordt de beroepssituatie nagebootst op school in de vorm van een bedrijfsomgeving. Zo kan er een pop in bed liggen die jij moet wassen. Tijdens de proeve moet jij een bepaalde taak uitvoeren die je geleerd hebt in het leerbedrijf. De examinator observeert jou tijdens de werkzaamheden. Na afloop is er vaak nog een gesprek waarin jij duidelijk moet uitleggen waarom je de beroepstaak zo hebt uitgevoerd. Soms moet je ook nog een verslag maken.

Keuzedelen

©

Het verplichte door jou gekozen keuzedeel wordt apart geëxamineerd. Het eindexamencijfer van het keuzedeel wordt op je eindcijferlijst genoteerd. Heb je een voldoende voor je keuzedeel, dan komt het ook op je diploma. Je kunt dus niet zakken door een onvoldoende voor je keuzedeel. Maar je moet wel een keuzedeel gedaan hebben!

Centrale toetsen en examens rekenen Het centraal examen rekenen telt niet mee voor je diploma. Je kunt er dus niet op zakken.

Centrale toetsen en examens Nederlandse taal De resultaten van je centrale toetsen en examens Nederlandse taal tellen wél mee voor je diploma. Bij een MBOopleiding op niveau 2 of 3 maak je centrale examens op niveau 2F. Bij een MBOopleiding op niveau 4 doe je centraal examen op niveau 3F.

Engels MBO-studenten op niveau 4 krijgen vanaf het studiejaar 2017-2018 ook een Centraal Examen Engels.

Centraal Examen Entreeopleiding Voor de Entreeopleiding geldt wel dat studenten het diploma kunnen behalen zonder te slagen voor het Centraal Examen taal en rekenen. Je kunt dan niet doorstromen naar MBO-2.

43


Aangepaste toetsen voor leerlingen die zwak zijn in rekenen Leerlingen die moeite hebben met rekenen, kunnen een speciale rekentoets maken als de gewone 2Ftoets niet haalbaar is. - De rekentoets 2A toetst leerlingen die zwak zijn in rekenen in de Entreeopleiding en MBO-2. - De rekentoets ER is voor leerlingen met ernstige rekenproblemen, zoals dyscalculie (dit kan op alle schoolsoorten). Deze aangepaste toetsen zorgen ervoor dat je kunt laten zien wat je wel kan op het gebied van rekenen ondanks je beperking.

Wat houden de F-niveaus in? De F-niveaus geven een opklimmende moeilijkheidsgraad aan. De F staat voor Fundamenteel niveau.

Š

Op de website www.taalenrekenen.nl kun je vinden wat je moet kennen en kunnen per niveau.

1F en 1S 2F 3F

: primair en speciaal onderwijs : MBO 1, 2, 3, VMBO : MBO 4, HAVO

Voor het vak taal is er ook nog een 4F voor het VWO. Er zijn ook S-niveaus (streefniveaus) als uitdaging voor leerlingen die meer aankunnen.

TIP! Hier kun je oefenen: www.rekentoetstraining.nl www.beterspellen.nl www.beterrekenen.nl

44


Werkblad 7 1. Leg in je eigen woorden uit wat een Proeve van Bekwaamheid is. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

©

................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2. Goed of fout?

Het keuzedeel is verplicht en wordt geëxamineerd

goed / fout

goed / fout

goed / fout

Het Centraal Examen Nederlands voor MBO niveau 4 is op 3F niveau

goed / fout

Er zijn aangepaste toetsen voor mensen die zwak zijn in rekenen

goed / fout

Je kunt ‘zakken’ als je een onvoldoende voor je keuzedeel haalt

Het Centraal Examen rekenen telt mee voor je diploma

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

45


Passend onderwijs in het MBO Ook in het MBO heb je recht op extra ondersteuning en begeleiding. Het MBO heeft geen speciaal onderwijs maar is zelf verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning voor studenten met een beperking, aandoening of chronische ziekte. Heb je een beperking, zoals dyslexie of dyscalculie, dan kun je in aanmerking komen voor extra examentijd en/of een aangepast examen. Voorwaarde is wel dat je op tijd aangeeft wat er aan de hand is. Liefst al bij je intake. De school van jouw keuze bespreekt samen met jou en (eventueel) je ouders wat nodig is om de beroepsopleiding met succes te kunnen volgen.

Š Ouders Betrokkenheid van ouders is in het MBO niet altijd vanzelfsprekend. Waarschijnlijk komt dat door de groeiende zelfstandigheid van de studenten, omdat je nou eenmaal ouder wordt en je ontwikkelt.

TIP! Betrek je ouders vooral in je loopbaankeuzes. Zij kennen jou als geen ander en kunnen goed inschatten of iets bij jou past.

46


Open dagen bezoeken Weet je nog niet helemaal zeker welke opleiding je wilt doen? Een open dag bezoeken is een goede manier om meer informatie te krijgen. Het bezoek moet je goed voorbereiden. Hoe je dat aanpakt lees je in het onderstaand stappenplan.

TIP 1.

TIP 2.

Maak eerst de opdrachten uit

Sommige opleidingen bieden

deel 2 en 3.

meeloopdagen aan. Je kunt

Š

47

dan een dagje de lessen volgen. Zo weet je nog beter of je het leuk vindt!


Stappenplan bezoek open dag

Stap 1 : Zoek informatie. Over welke opleidingen wil je meer informatie? Bij welke ROC’s, AOC’s of vakopleidingen kun je deze studie volgen? Zoek op de websites wanneer en op welke locatie de open dagen zijn.

©

Stap 2 : Plan de open dagen. Zet ze in je agenda.

Stap 3 : Bereid de open dag voor. Wat wil je weten? Gebruik de checklist van werkblad 8.

Stap 4 : Bezoek de open dagen. Loop langs de informatiestands en neem brochures mee om later nog eens te bekijken. Stel je vragen van de checklist (werkblad 8) aan de docenten, maar ook aan studenten. Bekijk ook de lokalen en andere ruimtes. Voelt het goed aan? Wat vind je van de sfeer?

Stap 5 : Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Zet alle informatie op een rijtje. Praat erover met je ouders, met je mentor en je vrienden.

48


Werkblad 8 Checklist open dagen Neem deze checklist mee naar je bezoek aan de open dagen. Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding? .......................................................................................................................................................................

Welke vakken krijg ik? .......................................................................................................................................................................

Wordt er veel zelfstudie verwacht?

ja / nee

Zijn er voldoende stageplekken?

ja / nee

Wat voor soort stageplekken zijn er? .......................................................................................................................................................................

Wanneer wordt er met stage gestart?

Š

.......................................................................................................................................................................

Hoeveel studiebegeleiding krijg je op deze school?

.......................................................................................................................................................................

Krijg ik ook praktijklessen? Uit welke profieldelen kan ik kiezen?

ja / nee

.......................................................................................................................................................................

Uit welke keuzedelen kan ik kiezen? .......................................................................................................................................................................

Naar welke opleidingen kan ik doorstromen na deze studie? .......................................................................................................................................................................

Zijn er ook meeloopdagen?

ja / nee

Moet ik voor deze opleiding naast studieboeken ook andere dingen aanschaffen? .......................................................................................................................................................................

Zijn de klassen groot?

ja / nee

Worden er ook leuke activiteiten georganiseerd?

ja / nee



Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

49


Aanmelding, intake, toelating Als je een keuze hebt gemaakt voor een opleiding en je aangemeld hebt, word je uitgenodigd voor de intake. Hoe dat allemaal werkt, lees je hieronder.

Aanmelden

Š

De landelijk uiterste aanmelddatum voor het MBO is 1 april. Voor opleidingen waar een uitgebreide intake geldt, moet je je vaak nog eerder aanmelden. Dat zijn bijvoorbeeld de creatieve opleidingen waarvoor je een werkstuk en portfolio moet aanleveren zoals het grafisch lyceum. Zorg dat je jezelf op tijd aanmeldt! Een aantal opleidingen heeft een beperkt aantal plaatsen. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld het kleine aanbod van stageplaatsen of met een kleine kans op werk. Aanmelden bij een MBO-opleiding kan op verschillende manieren. - via een aanmeldingsformulier (downloaden op de website van de MBO-opleiding) - op de open dag van de MBO-opleiding - digitaal, via de website van de MBO-opleiding van jouw keuze - via jouw decaan Digitaal doorstroomdossier Na je aanmelding vragen sommige MBO’s om een doorstroomdossier in te vullen, waarin ze vragen stellen over je eerdere schoolloopbaan. Als je nog geen 18 bent, moet ook je mentor/decaan een gedeelte invullen. De informatie uit dit doorstroomdossier wordt ook tijdens het intakegesprek besproken.

50


Intake Intakegesprek Nadat je jezelf hebt aangemeld voor de MBO-opleiding van jouw keuze, nodigt de school jou uit voor een intakegesprek. Samen met jou wordt besproken of jouw opleidingskeuze ook realistisch en haalbaar is. In het intakegesprek wordt dan ook uitvoerig gesproken over jouw verwachtingen ten aanzien van de opleiding en de mogelijkheden die je hebt. Het is belangrijk dat je kiest voor een opleiding - en dus voor een beroep - dat bij je interesse en mogelijkheden past. Verder wordt in de intake ook aandacht besteed aan specifieke zaken zoals extra begeleiding die nodig is en handicaps waar rekening mee gehouden moet worden. Kortom, alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat jij je opleiding succesvol kunt starten. Als je extra begeleiding nodig hebt Heb jij een leerprobleem of functiebeperking, zoals dyslexie, dan kun je dit bespreken tijdens het intakegesprek. De MBO-opleiding doet er alles aan om samen met jou afspraken te maken over passend onderwijs, zodat jij je opleiding goed kunt starten en uiteindelijk met een diploma kunt afsluiten. Aandacht voor de eerste indruk Je weet het: een eerste indruk kun je maar één keer maken. En die eerste indruk is belangrijk. Dus denk na

©

over hoe jij overkomt, welke kleding je aan doet en hoe je erbij zit. Zorg dat je uiterlijk past bij de opleiding die je kiest. Draag bijvoorbeeld geen piercings als je kiest voor de opleiding toerisme. Wees vooral jezelf! Zo kom je echt over.

Meenemen intakegesprek - een kopie van je geldige ID- bewijs - een kopie van een geldig verblijfsdocument (indien van toepassing) - de getekende Onderwijsovereenkomst (als je die al hebt gekregen) - een kopie van je diploma en cijferlijst van je vooropleiding - indien van toepassing een verklaring dyslexie, dyscalculie, etc - indien van toepassing je portfolio

51


Tips om jezelf goed te presenteren: - Zoek ruim van tevoren uit waar je precies moet zijn. - Kom op tijd. - Neem gevraagde materialen (bv pasfoto, cijferlijsten) mee. - Als je vragen hebt, schrijf deze dan op en neem je briefje mee. - Kleed je netjes, verzorgd, pet af, geen kauwgum. - Open houding: sla je armen dus niet over elkaar heen. - Als je een antwoord niet weet, vraag dan of je er even over na mag denken en er op terug mag komen. - Kijk mensen aan. - Ga niet onderuit gezakt zitten. - Wees jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent. - Geef iedereen een hand als je weggaat en wens iedereen nog een prettige dag.

Tip!

©

Om je voor te bereiden op het intakegesprek kun je bijvoorbeeld nadenken over de volgende vragen: - Vertel kort iets over jezelf, of wat zou jouw mentor over jou vertellen? - Waarom kies je voor deze opleiding? - Wat lijkt je leuk aan deze opleiding en het beroep van jouw keuze? - Waarom past deze opleiding goed bij jou? - Wat wil je later uiteindelijk worden? Wat zie je jezelf dan precies doen? - Geef voorbeelden van dingen waar je goed in bent en waar je moeite mee hebt. - Waar heb je stage gelopen? Hoe is dat gegaan? - Zijn er dingen waar wij rekening mee moeten houden tijdens jouw studie? - Wat vind jij belangrijk aan je werk later? (groeikansen, leuke collega’s, salaris?)

52


Intaketest Er zijn scholen waar je een intaketest moet maken. Deze intaketest is een test om te bepalen op welk niveau je kunt instromen. Daarnaast geeft de intaketest een beeld van wie jij bent en wat je kunt. Zo wordt duidelijk of de opleiding van jouw keuze ook de juiste opleiding voor jou is. Uit de intaketest kan eventueel ook naar voren komen dat je op sommige onderdelen extra begeleiding nodig zult hebben. Je hoeft je op deze testen niet voor te bereiden. Intaketoets taal en rekenen Een intaketoets taal en rekenen kan ook onderdeel zijn van de intake op de door jou gekozen MBOopleiding. De taaltoets bestaat meestal uit een leestoets en een spelling-/grammaticatoets. Je kunt voor deze test oefenen op www.beterspellen.nl en op www.beterrekenen.nl MBO-opleidingen met een aanvullend intaketraject Valt jouw keuze op een creatieve opleiding? Dan moet je vaak ook een aantal creatieve opdrachten maken. Soms thuis en soms op de opleiding. Zo wordt beoordeeld of jij voldoende niveau hebt voor de opleiding. Denk aan de grafische opleidingen Mediavormgeving en AV- productie, maar ook aan de opleidingen Artiest Theater of Artiest Dans waarvoor je auditie moet doen. Portfolio

Š

Een portfolio kan ook onderdeel zijn van de intake. Daarin verzamel je en presenteer je werk waar je trots op bent en waarmee je jouw creativiteit en inspiratie laat zien.

Tip: Begin vandaag al met het samenstellen van je portfolio.

TIP: Kijk op de website van de

MBO-opleiding voor specifieke info over de intake op de school van jouw keuze.

Toelating Na het intakegesprek hoor je of je toegelaten kunt worden tot de opleiding en of je tijdens je opleiding extra taal- of rekenles krijgt, of dat je andere ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt je te concentreren. Het kan ook zijn dat de conclusie is dat de gekozen opleiding niet bij je past en dat de opleiding je helpt om een andere, passender opleiding of ander opleidingsniveau te kiezen.

53


Werkblad 9 Wanneer moet je je uiterlijk aangemeld hebben bij een MBO- opleiding? .......................................................................................................................................................................

Waarom is het voor sommige opleidingen beter om je eerder aan te melden dan 1 april? ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Noem 3 manieren waarop je je kunt aanmelden bij een MBO-opleiding. ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Š

.......................................................................................................................................................................

Welke tips voor het intakegesprek zijn voor jou belangrijk? Leg ook uit waarom. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Wat is een intaketest? ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

54


Werkblad 9 vervolg Op welke website kun je oefenen voor de intaketoets Taal en Rekenen? .......................................................................................................................................................................

Wat is een portfolio? ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Wat moet je meenemen naar het intakegesprek? ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

©

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Oefen het intakegesprek in de klas. Lees eerst de tips voor het intakegesprek in de tekst. Doe in tweetallen een rollenspel. Een is de intakedocent en de ander is de student. Maak eerst vragen die je wilt stellen. Zowel als je de rol van intaker hebt als de rol van student. Als je klaar bent verwissel je van rol. Vertel aan elkaar wat je goed vond gaan en wat minder goed. Wat wil je anders doen in het ‘echte’ intakegesprek? Oefen zo nodig nog een keer.

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

55


Deel 2 Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dat?

Š

Je moet al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat je soms niet precies weet wat je later wilt worden. Het is best moeilijk om te kiezen zonder de weg kwijt te raken in het ruime aanbod.

Door dingen over jezelf te ontdekken kun jij de juiste keuze maken voor een vervolgopleiding of beroep. Stel jezelf de vraag: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dat?

Je onderzoekt eerst wat jouw talenten zijn en waar je interesses liggen, waar je blij van wordt en wat je moeilijk vindt. Daarna kun je beter bepalen of dat wat je wilt, past bij wie je bent en wat je kunt Handig om te weten, zodat je straks de juiste keuze kunt maken voor een opleiding. Vul de werkbladen in

56


Werkblad 10 Dit doe ik graag in mijn vrije tijd Wat doe jij graag in je vrije tijd? En wat zegt dat over jou? Misschien kun je dat wat jij leuk vindt om te doen laten terug komen in je beroepskeuze. 1...................................................................................................................................................................... 2...................................................................................................................................................................... 3...................................................................................................................................................................... 4...................................................................................................................................................................... 5......................................................................................................................................................................

Schrijf nu op of je er later ook iets mee wilt in je werk. Voorbeeld: je doet graag aan sport in je vrije tijd, en dus wil je graag sportinstructeur worden. .......................................................................................................................................................................

Š

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

57


Werkblad 11 Droomtoekomst Stel je voor dat alles mogelijk is. Wat is dan jouw droomtoekomst? Je mag kiezen: 1. Maak een collage van uitgeknipte of uitgescheurde plaatjes en woorden die iets te maken hebben met jouw droomtoekomst. 2. Schrijf een verhaaltje over hoe jouw droomtoekomst eruit ziet.

Š Wat staat er in de weg om jouw dromen te bereiken? Hoe zou je de weg kunnen vrijmaken om jouw dromen uit te laten komen? .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................



Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

58


Werkblad 12 Rolmodel Welke persoon bewonder jij? En waarom? Rolmodellen zijn mensen die jij bewondert. Je neemt dingen van deze persoon over omdat je haar of hem een voorbeeld vindt voor jezelf. Schrijf hieronder wie jouw rolmodellen zijn en welke eigenschappen je bewondert in hem of haar. Denk erover na of je deze eigenschappen ook in je beroep zou willen terugzien. Kies in ieder geval één van de rolmodellen uit je eigen omgeving (moeder, docent, vriend)

Rolmodel 1

Rolmodel 2

Eigenschappen:

Eigenschappen:

© Welke van deze eigenschappen wil jij later in je werk inzetten? Leg ook uit waarom. .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

59


Werkblad 13 Deze lessen vind ik WEL leuk! Schrijf hier de vakken en lessen die jij het leukst vindt. Zoek nu uit voor welke beroepen deze vakken belangrijk zijn.

Top 3 leukste lessen 1............................................................................

.............................................................................

2............................................................................

.............................................................................

3............................................................................

.............................................................................

Waarom vind je deze vakken leuk? Top 3 beroepen die WEL bij mijn interesse aansluiten.

.............................................................................

Š

.............................................................................

1............................................................................

.............................................................................

2............................................................................

.............................................................................

3............................................................................

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

60


Werkblad 13 vervolg Deze lessen vind ik NIET leuk! Schrijf hier de vakken en lessen die jij NIET leuk vindt. Zoek nu uit voor welke beroepen deze vakken belangrijk zijn.

Top 3 lessen die ik niet leuk vindt 1............................................................................

............................................................................. 2............................................................................ ............................................................................. 3............................................................................

.............................................................................

Waarom vind je deze vakken niet leuk?

Top 3 beroepen

.............................................................................

die NIET bij mijn interesse aansluiten.

.............................................................................

1............................................................................

Š

.............................................................................

2............................................................................

.............................................................................

3............................................................................

.............................................................................

TIP! Bespreek de antwoorden van dit

.............................................................................

werkblad in een loopbaangesprek met de mentor of in de klas.

.............................................................................

TIP! Kijk in deel 3 van dit boek: Alle

.............................................................................

MBO- opleidingen. Daar vind je ook wat je moet kunnen voor de beroepen.

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

61


Werkblad 14 Collage: Dit vind ik leuk in een baan! Maak hieronder een collage waarin je alles verwerkt wat jou leuk lijkt in een baan. Knip of scheur plaatjes en letters en/of woorden uit en plak ze hieronder. Maak er wat moois van!

Š Leg uit waarom dit jou leuk lijkt in je baan. .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

62


Werkblad 15 Vacature Zoek een voor jou leuke vacature op internet of in een krant en plak die hieronder.

Wat houdt het werk in dat bij de vacature hoort?

Š

Wat moet je er voor kunnen en kennen?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Leg uit wat je leuk vindt aan deze vacature.

Welke opleiding heb je voor deze baan nodig?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

TIP! Je kunt deze opdracht herhalen met andere vacatures die jij leuk vindt.

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

63


Werkblad 16 Welk talent heb jij van je familie geërfd?

Sterke kanten die ik van mijn vader meegekregen heb: ............................................................................. .............................................................................

Welk talent heb jij van je familie geërfd? Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van jouw kenmerken aangeboren is en de andere helft door je omgeving is gevormd. Hoe zit dat in jouw familie? Praten ze makkelijk, hebben ze doorzettingsvermogen, of misschien een wiskundeknobbel? Schrijf hieronder op welke eigenschappen van je ouders jij in jezelf herkent. Je kunt deze opdracht met een klasgenootje doen. Praat eerst met elkaar over je familie en waar ze goed in zijn. Maak dan de opdracht.

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

©

............................................................................. .............................................................................

Sterke kanten die ik van mijn moeder meegekregen heb

Top 5 Sterke kanten die ik van mijn ouders heb meegekregen

.............................................................................

1 .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2 .............................................................................

.............................................................................

3 .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

4 .............................................................................

.............................................................................

5 .............................................................................

.............................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

64


Werkblad 17 Wat vind jij belangrijk in je werk? Lees de kenmerken die in het schema hieronder genoemd zijn. Welke kenmerken vind jij belangrijk in je werk? Vind je veel geld verdienen belangrijk of heb jij liever gezelligheid? Dit is heel persoonlijk en voor iedereen anders. Kies 8 kenmerken uit die jij het meest van belang vindt in jouw werk. UItdaging werk doen dat niet te makkelijk is, maar een uitdaging voor mijzelf Buiten werken buiten in de frisse lucht kunnen werken Competitie Laten zien dat je beter bent dan een ander in je werk Variatie afwisseling in je werk Tastbaar resultaat concrete dingen maken of doen Status een baan hebben waar anderen respect voor hebben Fysieke inspanning lichamelijk zwaar werk verrichten Omgaan met mensen op je werk met veel mensen in contact komen

Plaats Werk dat niet te ver van je huis is

Maatschappelijk nut jezelf inzetten voor een betere wereld

Rust een lage werkdruk

Geld een goed inkomen

Regelmaat op vaste tijden aan dezelfde taken werken

Zekerheid een vaste baan voor langere tijd zodat je zekerheid heb.

©

Reizen veel onderweg zijn tijdens je werk

Gezelligheid leuke collega’s en een prettige sfeer

Balans werk-privé werk dat ik kan combineren met de zorg voor kinderen of leuke dingen

Samenwerken samen met anderen aan hetzelfde doel werken

Vrijheid geen vaste werktijden maar zelf kunnen bepalen wanneer je werkt

Zelfstandigheid je werk naar eigen inzicht kunnen indelen

Risico spannend werk doen

Vriendschap veel vrienden op je werk

Anderen helpen jezelf inzetten voor andere mensen

Duidelijkheid werken in opdracht volgens vaste regels

Waardering mensen stellen je werk op prijs

Creativiteit creatief bezig zijn of nieuwe dingen bedenken

 65


Werkblad 17 vervolg Vul nu de acht voor jou belangrijkste kenmerken in in dit schema. Leg ook uit wat je ermee bedoelt. Belangrijk in mijn werk:

Hiermee bedoel ik:

1 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

2 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

3 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

4 .....................................................

..........................................................................................................

Š

..........................................................................................................

5 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

6 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

7 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

8 .....................................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

TIP! Onthoud in je zoektocht naar een MBO-opleiding welke kenmerken jij belangrijk vindt in je werk.

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

66


Werkblad 18 Mijn talenten Op dit werkblad vind je een hele lijst met persoonlijke eigenschappen. Kruis aan wat voor jou van toepassing is.

+ = van toepassing op mij +/- = een beetje van toepassing op mij

- = niet van toepassing op mij

Doe deze oefening samen! Vraag aan de ander om voor jou de lijst aan te vinken en doe het ook zelf. Daarna kunnen jullie wisselen. Praat vervolgens over de uitkomst. Zijn er verschillen? Ziet de ander wat jij niet ziet? En omgekeerd? naam: naam: Interessant!

+

+/-

-

+

+/-

-

ik blijf graag op de achtergrond ik geef graag advies aan vrienden ik ben creatief ik ben trouw ik ben evenwichtig ik kan goed voor mezelf opkomen ik heb zelfvertrouwen

Š

ik kan goed met mensen omgaan ik kan anderen overtuigen ik pas me in nieuwe situaties snel aan ik neem makkelijk een besluit ik ben goed in oplossingen bedenken ik kan goed met stress omgaan ik ben enthousiast ik ben leergierig Iik treed graag op de voorgrond ik kan goed luisteren ik denk eerst na voor ik iets doe ik kan zelfstandig werken

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

67


Werkblad 18 vervolg naam:

+

ik neem graag de leiding

+/-

naam:

-

+

+/-

-

ik durf risico’s te nemen ik heb originele ideeën ik neem initiatief ik kan onder tijdsdruk werken ik ben een doorzetter ik ben realistisch ik kan logisch denken ik ben eerlijk ik leer snel iets nieuws ik ben geduldig ik kan samenwerken ik kan organiseren ik ben trots ik volg mijn gevoel ik ben bazig

©

ik ben flexibel ik ga op mijn doel af ik ben niet makkelijk te beïnvloeden ik kan improviseren ik ben vindingrijk ik ben oplossingsgericht ik stel hoge eisen aan mijzelf ik kan goed communiceren ik ben optimistisch ik ben ijverig ik ben prestatiegericht ik ben zorgzaam

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

68


Werkblad 18 vervolg Schrijf nu hieronder jouw 10 sterkste kanten op en de beroepen waarin je dit talent kwijt kunt.

Top 10 sterke kanten

Beroepen waarin ik dit talent kwijt kan

1.............................................................................

.............................................................................

2.............................................................................

.............................................................................

3.............................................................................

.............................................................................

4.............................................................................

.............................................................................

5.............................................................................

.............................................................................

6.............................................................................

.............................................................................

7.............................................................................

.............................................................................

Š

8.............................................................................

.............................................................................

9.............................................................................

.............................................................................

10............................................................................

.............................................................................

Schrijf hier 5 sterke kanten waar je blij van wordt. Leg ook uit waarom je er blij van wordt.

Top 5 sterke kanten waar ik blij van word

Ik word hier blij van omdat..

1.............................................................................

.............................................................................

2.............................................................................

.............................................................................

3.............................................................................

.............................................................................

4.............................................................................

.............................................................................

5.............................................................................

.............................................................................

TIPS!

1. Kijk voor de beroepen in deel 3: Alle MBO-opleidingen 2. Gebruik deze uitkomst in het loopbaangesprek met je mentor. 3. Kijk ook op www.mbostad.nl voor beroepen en opleidingen

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

69


Werkblad 19 Alle MBO-opleidingen Heb je de werkbladen van del 3 al gemaakt? Zo niet dan kun je dat nu eerst doen voordat je naar werkblad 20 gaat. Gebruik je bevindingen in werkblad 20 en werkblad 21.

Š

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

70


Werkblad 20 Woordweb.

Woordweb van beroepen die mij leuk lijken. 1. Maak eerst ook de werkbladen van deel 3: Alle MBO- oleidingen 2. Je hebt onderzocht wat je leuk en niet leuk vindt. Wat je belangrijk vindt in je werk en waar je goed in bent. Weet jij nu welke beroepen/opleidingen bij jou passen? Vul ze in in het woordweb. Schrijf in het midden jouw naam. In de andere vakjes vul je de opleidingen van jouw keuze in. Vul nu het woordweb in.

Š 3. Gebruik de opleidingen die je in het woordweb heb geschreven bij het volgende werkblad nummer 21.

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

71


Werkblad 21 Mijn stappenplan, hoe pak ik het aan en wie kan mij helpen? Welke opleidingen zijn er uit jouw loopbaanoriëntatie gekomen? Welke stappen ga jij zetten om op de opleiding van jouw keuze te komen? Je hebt gesprekken gehad met je mentor, vrienden en ouders. Je hebt de werkbladen gemaakt. En nu blijven er een paar opleidingen over waartussen je twijfelt. Om tot een uiteindelijke keuze te komen kun je naar open dagen gaan, info opzoeken op internet, nog een gesprek voeren met een deskundige, op bezoek gaan bij een bedrijf en misschien heb je zelf nog ideeën. Uitleg van de stappen: 1. Opleiding Vul hier de opleiding in van jouw keuze. Neem de opleidingen uit het woordweb van werkblad 19 over in het stappenplan. 2. Welke stappen onderneem ik Vul hier bijvoorbeeld in of er een open dag is, of je een bedrijf kunt bezoeken, of je een interview kunt hebben met iemand die dat werk al doet. Een extra gesprek met je mentor of decaan kan ook.

©

3. Hoe pak ik het aan Hier schrijf je op hoe je de stappen gaat uitvoeren en wie jou daarbij kan helpen. 4. Wanneer zet ik de stappen Schrijf hier wanneer de open dag of het interview is, en wanneer de andere stappen zijn die jij bedacht hebt. 5. Wat is het resultaat Vul in wat eruit gekomen is. Hoe was de open dag bijvoorbeeld. En wil je deze opleiding na het stappenplan nog steeds doen?

Vul nu het stappenschema op de volgende pagina in!

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

72


Werkblad 21 vervolg Neem de woorden uit het woordweb van werkblad 20 over in stap 1.

Stap 1 Opleiding

Stap 2 Welke stappen onderneem ik?

Stap 3 Hoe pak ik het aan? Wie kan mij helpen?

Stap 4 Wanneer doe ik de stappen?

Stap 5 Wat is het resultaat?

Stap 1

Stap 1

Opleiding

Opleiding

Stap 2

Stap 2

Welke stappen onderneem ik?

Š

Stap 3

Hoe pak ik het aan? Wie kan mij helpen?

Stap 4

Welke stappen onderneem ik?

Stap 3 Hoe pak ik het aan? Wie kan mij helpen?

Stap 4

Wanneer doe ik de stappen?

Stap 5

Wanneer zet ik de stappen?

Stap 5

Wat is het resultaat?

Wat is het resultaat?

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

73


Deel 3 Alle MBO-opleidingen In dit deel vind je alle MBO- opleidingen. De nieuwe MBO-opleidin-

Š

gen bestaan uit een basis- en een profieldeel die je allebei hier kunt vinden.

Stel, je start met het basisdeel haarverzorging, dan kun je daarna kiezen voor drie profielen, namelijk kapper (niveau 2), allround kapper (niveau 3) of salonmanager (niveau 4). Het niveau van de opleiding wordt steeds achter het profiel aangegeven.

Aansluitend op het profieldeel kun je ook nog kiezen uit keuzedelen. Die staan in deze gids niet beschreven omdat het aanbod per school verschilt. In deel 1 van deze gids kun je meer over het keuzedeel lezen. En wil je weten of je geschikt bent voor een beroep? Of je de juiste talenten hebt en of jouw beeld klopt met de realiteit? Vul dan de werkbladen in die je achter elke beroepengroep vindt.

74


Bouw en Infra Sluit aan op VMBO-profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) Bouw mee aan gebouwen en wegen, water- en spoorwegen. Op de bouwplaats, in de fabriek of in de werkplaats. Buiten of op kantoor. Je kunt veel kanten op bij je keuze voor Bouw. Een paar voorbeelden: ontwerpen en tekenen in de voorbereidingsfase, timmeren en metselen tijdens de bouw zelf of stukadoren bij het afwerken. Of wil je verkeersknooppunten, bruggen en vliegvelden aanleggen? Kies je voor Infra, dan word je bijvoorbeeld monteur gas, water, warmte. Je gaat aan de slag bij een aannemer, energie- of waterbedrijf. Je legt kabels en leidingen aan voor het transport van gas en water tot aan de meterkast. Werk je liever op kantoor om tekeningen en berekeningen te maken? Kies dan voor een opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra (niveau 4). Checklist eigenschappen: O Je bent handig O Je hebt technisch inzicht O Je kunt zelfstandig werken, maar ook met collega’s O Je werkt veilig en netjes Middenkaderfunctionaris niveau 4 O Je hebt aanleg om leiding te geven O Je kunt goed plannen en organiseren O Je hebt rekenkundig inzicht

©

En dit zijn de basis- en profieldelen:

BETONSTAALVERWERKEN Je maakt met een team betonmetaalconstructies. Dat is het skelet van een gebouw waarop het gebouw zelf rust.

BETONBOREN Je boort en zaagt en maakt sleuven in steenachtige materialen zoals wanden, vloeren en wegdek. Profiel O Betonboorder

niveau 3

Profiel O Betonstaalvlechter O Betonstaallasser O Allround betonstaalverwerker bouwplaats O Allround betonstaalverwerker prefabricage

BETONREPARATIE Je repareert beton van bruggen of viaducten, je coat galerijvloeren en repareert balkons. Profiel O Betonreparateur O Allround betonreparateur

niveau 2 3

75

niveau 2 2 3 3


BOUW EN INFRA

BOUW EN INFRA

BOUW EN INFRA

BETONTIMMEREN Je maakt bekistingen (mallen) voor bruggen en wanden van gebouwen en stort die vol met vloeibare betonspecie. Als de specie hard is, wordt de bekisting verwijderd. Profiel

MACHINISTEN

niveau

O Betontimmerman

2

O Allround betontimmerman

3

Je bestuurt de graaf-, hijs- of wegenbouwmachine en legt wegen aan, verplaatst grond , graaft sloten en maakt onder andere paalfunderingen.

DAKDEKKEN Je bedekt alle soorten daken met

Profiel

dakpannen of andere materialen zoals riet

O Machinist grondverzet

3

en metaal.

O Machinist wegenbouw

3

O Machinist hijswerk

3

Profiel

niveau

Š

O Pannen/leien

2

O Bitumen/kunststof

2

O Riet

2

O Monteur metalen daken/gevels

2

O Allround dakdekker pannen/leien

3

METSELEN Je metselt stenen muren en wanden. Profiel

O Allround dakdekker bitumen/kunststof 3 O Allround dakdekker metaal

3

niveau

O Metselaar

2

O Allround metselaar

3

MIDDENKADER BOUW EN INFRA

GROND-, WATER- EN WEGENBOUW (GWW)

Je bent betrokken bij het hele bouw- of

Je legt wegen en straten aan of doet

infraproject, zoals bouw of onderhoud

bagger - en oeverwerk. Profiel

niveau

van wegen, bruggen, metronetwerken en gebouwen. Van ontwerptekenaar

niveau

O Waterbouwer

2

O Vakman gww

2

O Asfaltwerker

2

O Opperman bestratingen

2

O Balkman

3

O Stratenmaker

3

O Allround vakman gww

3

O Allround waterbouwer

3

tot uitvoerder of van opzichter tot werkvoorbereider. Profiel

niveau

O Middenkaderfunctionaris Bouw

4

O Middenkaderfunctionaris Infra

4

O Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

4

O Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw O Middenkaderfunctionaris Restauratie

76

4 4


BOUW EN INFRA

BOUW EN INFRA

BOUW EN INFRA

VOEGEN/GEVELBEHANDELEN Je brengt voegwerk aan en behandelt gevels. Profiel

niveau

NATUURSTEENBEWERKEN

O Voeger

2

Je bewerkt natuursteen tot

O Gevelbehandelaar voegbedrijf

2

grafmonumenten, drempels,

O Vakman restauratie voegwerk

3

aanrechtbladen of vloertegels. Profiel

WERKVOORBEREIDEN/UITVOEREN

niveau

O Natuursteenbewerker Machinaal

2

O Natuursteenbewerker Ambachtelijk

2

O Allround Natuursteenbewerker

3

Je neemt het werk op, maakt berekeningen en offertes, je bereidt het werk voor en hebt de leiding op de bouwplaats. Profiel

SLOPEN

niveau

O Werkvoorbereider installaties

©

Je sloopt gebouwen of een deel daarvan.

4

O Werkvoorbereider fabricage

4

O Werkvoorbereider gespecialiseerde

Profiel

niveau

aannemerij

4

O Sloper

2

O Uitvoerder bouw/infra

O Allround sloper

3

O Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij 4

4

O Uitvoerder hijswerk

STEIGERBOUW Je monteert en demonteert steigers.

4

RESTAURATIEVAKMANSCHAP IN DE BOUW Je werkt aan het onderhoud en de

Profiel

niveau

O Monteur steigerbouw

2

O Eerste monteur steigerbouw

3

restauratie van belangrijke oude gebouwen, zoals monumenten. Profiel

TEGELZETTEN Je bekleedt vloeren en wanden met tegels. Profiel

niveau

O Tegelzetter

2

O Allround tegelzetter

3

TIMMEREN Je maakt van hout keukens, meubels, kozijnen of deuren. Profiel

niveau

O Timmerman

2

O Allround timmerman

3

77

niveau

O Specialist restauratie timmerwerk

4

O Specialist restauratie metselwerk

4


Werkblad 22: Bouw en Infra Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Bouw en Infra?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Bouw en Infra spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

78


Afbouw, Hout en Onderhoud Sluit aan op VMBO-profiel Bouwen, Wonen en Interieur Het domein Afbouw, Hout en Onderhoud bevat alles wat met het onderhouden, opknappen en inrichten van gebouwen en de openbare ruimte te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan schilderen, glaszetten of allerlei klussen die een klusbedrijf uitvoert, zoals het opknappen van een gebouw. Maar ook werkzaamheden als het maken van meubels, het stofferen van woningen en het werken bij afvalbeheer vallen binnen dit domein. Checklist eigenschappen: O Je bent handig O Je hebt technisch inzicht O Je vind het leuk om met materialen en technieken bezig te zijn O Je bedenkt graag oplossingen voor een probleem O Je weet van aanpakken O Je werkt netjes en veilig Kaderfunctie niveau 4 O Je hebt aanleg om leiding te geven O Je kunt goed plannen en organiseren O Je hebt rekenkundig inzicht

Š

En dit zijn de basis- en profieldelen: AFVAL, MILIEU, BEHEER & ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE (AMBOR) Je voert reinigings-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte uit, je zamelt afval in of werkt op de milieustraat.

DEKVLOERENLEGGEN Je brengt vloeren aan van verschillende materialen zoals cement, sierbeton, kunststof of gietdek. Profiel O Dekvloerenlegger O Gezel dekvloerenlegger

Profiel niveau O Allround medewerker afvalbeheer 2 O Allround medewerker beheer openbare ruimte 2 O Voorman beheer, onderhoud openbare ruimte 3 O Beheerder milieustraat 3 O Teamleider AMBOR 4

79

niveau 2 3


AFBOUW, HOUT EN ONDERHOUD

AFBOUW, HOUT EN ONDERHOUD

MACHINAAL HOUTBEWERKEN Je maakt met behulp van (computergestuurde) houtbewerkingsmachines houten producten zoals kozijnen, ramen, deuren, trappen en meubels.

GLASZETTEN Je vervangt gebroken ruiten en monteert glasconstructies. Profiel O Glaszetter O Gezel glaszetter

Profiel niveau O Machinaal houtbewerker 2 O Allround machinaal houtbewerker 3

niveau 2 3

MEUBELS EN (SCHEEPS)INTERIEURS MAKEN Je maakt meubels en interieurs voor winkels, restaurants, kantoren of schepen.

INDUSTRIEEL PRODUCEREN MET HOUT Je monteert producten van hout, zoals kozijnen en deuren, of je bereidt het productieproces voor. Profiel O Montagemedewerker industrieel produceren met hout O Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout O Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

Profiel niveau O Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2 O Allround meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer 3 O Ondernemend meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer 4 O Werkvoorbereider meubelindustrie 4

©

niveau 2 3

4

MEUBELS STOFFEREN Je bekleedt nieuwe en gebruikte meubels.

INDUSTRIËLE LAKVERWERKING Je brengt lak-, verf- of coatingsystemen aan op bijvoorbeeld meubelen, huishoudelijke artikelen of jachten.

Profiel O Meubelstoffeerder O Allround meubelstoffeerder

Profiel niveau O Industrieel lakverwerker 2 O Vakkracht industrieel lakverwerker 3

niveau 2 3

ONDERHOUD- EN VERBOUWBEDRIJF Je doet onderhoud, reparaties en verbouwingen in gebouwen. Dat kan gaan om keukens vernieuwen, dakramen plaatsen en nog veel meer.

KADERFUNCTIE AFBOUW, ONDERHOUD EN INTERIEUR Je hebt de leiding over het project op de bouwplaats. Of je geeft kleur- en interieuradvies en geeft leiding aan de uitvoering van het interieurplan.

Profiel niveau O Servicemedewerker gebouwen 2 O Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf 3

Profiel niveau O Projectmanager vastgoedonderhoud 4 O Uitvoerder 4 O Kleur- en interieuradviseur 4

80


AFBOUW, HOUT EN ONDERHOUD

AFBOUW, HOUT EN ONDERHOUD

PARKETVLOEREN LEGGEN Je legt vloeren van parket, hout, kurk, lamel of laminaat. Profiel

niveau

O Parketteur

2

O Allround parketteur

3

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Je reinigt ramen, interieur, sanitair of vloeren. De ambulant objectleider geeft leiding aan de schoonmakers.

PLAFOND- EN WANDMONTAGE Je brengt systeemplafonds, vaste wanden

Profiel

of demontabele wanden aan. Profiel

niveau

O Glazenwasser O Schoonmaker in verschillende

niveau

O Plafond- en wandmonteur

2

omgevingen

2

2

O Meewerkend leidinggevende algemeen schoonmaakonderhoud

RESTAURATIESTUKADOREN Je voert restauraties uit aan het stucwerk in vaak eeuwenoude gebouwen. Profiel

O Specialist vloeronderhoud

3

O (Ambulant) objectleider

3

©

SPECIALIST SCHILDEREN

niveau

O Restauratiestukadoor

2

Je doet bijzonder schilderwerk waaraan

4

hoge eisen worden gesteld, bijvoorbeeld als het om monumenten gaat.

SCHILDEREN Je doet nieuw en onderhoudsschilderwerk,

Profiel

zowel binnen als buiten.

O Decoratie- en restauratieschilder

Profiel

niveau

O Schilder

2

O Gezel schilder

3

niveau 4

STUKADOREN Je werkt buitengevels, binnenwanden en plafonds af met materialen zoals gips en cementspecie. Profiel

niveau

O Stukadoor

2

O Gezel stukadoor

3

WONINGSTOFFEREN Je legt vloerbedekking, bekleedt trappen, brengt raambekleding en zonwering aan. Profiel

81

niveau

O Woning-/projectstoffeerder

2

O Allround woningstoffeerder

3


Werkblad 23: Afbouw, Hout en Onderhoud Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Afbouw, Hout en Onderhoud?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Afbouw, Hout en Onderhoud spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

82


Techniek en Procesindustrie Sluit aan op VMBO-profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) Techniek en Procesindustrie is breed, interessant en afwisselend. Ontwerpen van producten, installeren van een airco, leidinggeven, het maken van berekeningen, inspecteren van systemen, metaal bewerken, medische apparatuur maken, het valt allemaal onder Techniek en Procesindustrie. Of je zorgt ervoor dat datanetwerken, telefoon- en beveiligingssystemen of verkeerslichten weer goed werken. Te veel om hier op te noemen. Checklist eigenschappen: O Je bent handig O Je hebt technisch inzicht O Je kunt logisch nadenken O Je lost graag dingen op O Je werkt veilig en netjes O Je bent een teamspeler O Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

©

Middenkaderfunctionaris niveau 4 O Je hebt aanleg om leiding te geven O Je kunt goed plannen en organiseren O Je hebt rekenkundig inzicht

En dit zijn de basis- en profieldelen: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

ELEKTROTECHNISCHE SYSTEMEN EN INSTALLATIES Je maakt onderdelen voor elektrotechnische producten en systemen. Je stelt de onderdelen samen en stelt ze af. Denk aan bijvoorbeeld verlichting, computers, verwarming of verkeerslichten.

Je installeert elektrotechnische installaties, zoals een brand- of inbraakalarm, verlichtingssystemen of airco. Profiel

niveau

O Monteur elektrotechnische installaties

2

O Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

Profiel niveau O Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen 4 O Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit 4

3

O Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

3

83


TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE

TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE

INFRATECHNIEK Je legt en repareert leidingen die gas, water en warmte transporteren of je houdt de meet- en regelstations in werking. Ook kun je werken aan het kabel- en distributienet voor data elektra. Profiel O Monteur gas-, water- en

ENGINEERING KOUDE- EN KLIMAATSYSTEMEN

warmtedistributie

Je ontwerpt koude- en klimaatsystemen, zoals koeling en airco. Profiel

niveau

2

O Monteur laagspanningsdistributie

2

O Monteur middenspanningsdistributie

2

O Monteur datadistributie

2

O Eerste monteur gas-, water- en

O Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

niveau

warmtedistributie

4

3

O Eerste monteur laagspanningsdistributie 3

Š

O Eerste monteur

HUMAN TECHNOLOGY Je vertaalt de wensen en behoeften van mensen naar gebruiksvriendelijke producten. Profiel

3

O Eerste monteur datadistributie

3

O Eerste monteur gasstations

3

INFRATECHNIEK (KADER)

niveau

O Technicus human technology

middenspanningsdistributie

Je bent verantwoordelijk voor het in bedrijf

4

stellen van meet- en regel stations of transformator- en schakel stations, en je

INDUSTRIEEL ONDERHOUD

zorgt dat de goed blijven werken.

Je verricht onderhoud aan onderdelen van installaties, zoals pompen of dieselmotoren. Profiel

Profiel

niveau

O Medewerker operationele techniek

2

niveau

O Technicus data

4

O Technicus elektrotechniek

4

O Technicus gas

4

INDUSTRIĂ‹LE PROCESSEN

ISOLATIEWERKEN

Je bewaakt en regelt complexe

Je brengt isolatiemateriaal aan om

productieprocessen.

leidingen in bijvoorbeeld petrochemische bedrijven of energiecentrales.

Profiel

niveau

O Procesoperator A

2

Profiel

O Mechanisch operator A

2

O Isolatiemonteur

2

O Procesoperator B

3

O Opmeter technische isolatie

3

O Mechanisch operator B

3

84

niveau


TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE

TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE

METAALBEWERKEN Je bewerkt metaal door het te zagen, buigen, knippen of lassen. Profiel O Basislasser O Constructiewerker O Plaatwerker O Pijpenbewerker O Scheepsmetaalbewerker O Allround constructiewerker O Allround lasser O Allround pijpenbewerker O Allround plaatwerker O Scheepsbouwer

KOUDE- EN KLIMAATSYSTEMEN Je installeert, repareert en onderhoudt koude- en klimaatsystemen, zoals koeling en airco. Profiel niveau O Airco/warmtepompmonteur 2 O Monteur koude- en klimaatsystemen 2 O Servicemonteur koude- en klimaatsystemen 3 O Eerste monteur koude- en klimaatsystemen 3 O Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen 4

MECHATRONICA Je bouwt machines uit verschillende onderdelen waarvan het mechanisme wordt aangestuurd door elektronica.

niveau 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

MIDDENKADER ENGINEERING Je bent betrokken bij het hele product van begin tot het eind, zoals bij het uitwerken van het ontwerp, de werkvoorbereiding, de werkbegeleiding en het onderhoud.

Š

Profiel niveau O Technicus engineering 4 O Commercieel technicus engineering 4 OPERATIONELE TECHNIEK Je beheert technisch complexe installaties, bijvoorbeeld aggregaten, stoomketels, dieselmotoren of productielijnen.

Profiel niveau O Monteur elektrotechnische systemen 2 O Monteur mechatronica 2 O Eerste monteur elektrotechnische systemen 3 O Eerste monteur mechatronica 3

Profiel O Operationeel technicus OAllround operationeel technicus

MECHATRONISCHE SYSTEMEN Je ontwerpt en programmeert zelfdenkende apparatuu,r zoals robots en medische apparatuur.

niveau 3 4

PRECISIETECHNIEK Je ontwikkelt of maakt met precisieapparatuur kleine instrumenten, zoals meet- en testapparatuur of onderdelen van machines.

Profiel niveau O Technicus elektrotechnische systemen 4 O Technicus mechatronica systemen 4

Profiel O Verspaner O Allround verspaner O Gereedschapsmaker O Instrumentmaker O Research-instrumentmaker O Verspaningstechnoloog

85

niveau 2 3 3 3 4 4


TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE

TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE

PROCESTECHNIEK Je zorgt dat het productieproces goed verloopt in bijvoorbeeld de voedingsindustrie of de petrochemie. Profiel O Operator C

VLIEGTUIGBOUW Je maakt en verwerkt vliegtuigonderdelen van kunststof of plaat, of je monteert ze tot bijvoorbeeld een vleugel. niveau 4

Profiel niveau O Plaatwerker vliegtuigbouw 2 O Samenbouwer vliegtuigbouw 2 O Kunststofbewerker vliegtuigbouw 2

SERVICE- EN ONDERHOUDSTECHNIEK Je onderhoudt en repareert onderdelen van (elektrotechnische) machines of gasturbines.

VLIEGTUIGONDERHOUD Je voert onderhoud en reparaties uit aan vliegtuigen.

Profiel niveau O Monteur service en onderhoud installaties en systemen 2 O Monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties 3 O Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw 3 O Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie 3 O Eerste monteur service en onderhoud gasturbines 3 O Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties 4 O Technicus service en onderhoud werktuigbouw 4 O Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie 4

Profiel niveau O Monteur vliegtuigonderhoud 2 O Eerste monteur vliegtuigonderhoud 3 O Constructie repair-specialist 3 O Technicus mechanica 4 O Technicus avionica 4

Š

WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES (MONTAGE) Je zorgt voor de juiste verbindingen tussen apparaten en leidingen van staal, koper of kunststof, zoals verwarming, gasfornuis of dakgoten. Profiel niveau O Monteur werktuigkundige installaties 2 O Eerste monteur woning 3 O Eerste monteur utiliteit 3 O Eerste monteur dakbedekking 3

TECHNISCH TEKENEN Je maakt met behulp van software technische tekeningen van producten, apparatuur of installaties. Profiel niveau O Tekenaar werktuigbouw 3 O Tekenaar werktuigkundige installaties 3 O Tekenaar constructeur 4 O Tekenaar ontwerper elektrotechniek 4 O Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties 4

86


Werkblad 24: Techniek en Procesindustrie Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Techniek en Procesindustrie?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Techniek en Procesindustrie spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

87


Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek Sluit aan op VMBO-profiel Zorg en Welzijn (Z&W) Ben jij nieuwsgierig en vind je het leuk om te onderzoeken en experimenten, zoals het zoeken naar ziekmakende bacteriën met behulp van een microscoop? Of met het helpen ontwikkelen van microchips? Of doe je liever technisch werk, maar wel met een menselijk aspect, zoals het ontwikkelen en/of verkopen van hulpmiddelen. Denk aan kronen, prothesen, brillen en maatschoenen. Ook kun je werken als assistent van de oogarts, of in het ziekenhuis waar je medische hulpmiddelen voor operaties steriliseert. Een andere optie is het leren van een vak waarbij je iets met je handen maakt, zoals schoenen, hoeden of sieraden.

©

Checklist eigenschappen: O Je werkt nauwkeurig en geconcentreerd O Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel O Je houdt van nieuwe uitdagingen en bent nieuwsgierig O Je vindt het leuk om voor mensen te werken. O Je bent handig Middenkaderfunctionaris niveau 4 O Je bent creatief en handvaardig O Je hebt gevoel voor vormgeving O Je hebt technisch inzicht

En dit zijn de basis- en profieldelen:

ANALISTEN

AUDICIENS

Je onderzoekt stoffen zoals bloedcellen,

Je meet het gehoor en weet alles over

weefsel en bacteriën en je maakt

hulpmiddelen voor het gehoor.

uitgebreide analyses. Profiel Profiel O Allround laborant O Chemisch-fysisch analist O Biologisch-medisch analist

niveau

O Audicien

3 4 4

88

niveau

4


AMBACHT, LABORATORIUM EN GEZONDHEIDSTECHNIEK

COLLECTIEBEHEER Je beheert en onderhoudt cultureel erfgoed, zoals schilderijen, meubels, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. Profiel O Behoudsmedewerker

niveau 4 OPTIEK Je doet oogmetingen en adviseert over

CREATIEF VAKMANSCHAP Je ontwerpt unieke producten zoals meubels, hoeden, tassen, riemen, serviezen en vazen.

brillen en lenzen. Je monteert en repareert brillen. Profiel O Verkoopmedewerker optiek O Allround medewerker optiek O Opticien

Profiel niveau O Ontwerpend leer- en textielverwerker 4 O Keramist 4 O Glazenier 4 O Ontwerpend meubelmaker 4 GOUD- EN ZILVERSMEDEN Je maakt en repareert sieraden. Profiel O Basisgoudsmid O Goudsmid O Zilversmid

©

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Je maakt orthopedische schoenen op ambachtelijke wijze voor mensen met een afwijking aan voet of been.

niveau 3 4 4

Profiel

JUWELIERSBEDRIJF Je verkoopt juweliersartikelen. Profiel O Medewerker juwelier O Juwelier

niveau

O Schoentechnisch voorzieningenmaker

2

O Leestenmaker

3

O Orthopedisch schoentechnicus

4

ORTHOPEDISCHE TECHNIEK Je maakt aanpassingen voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals een

niveau 3 4

prothese, spalk of brace. Profiel niveau O Orthopedisch technicus 4 O Orthopedisch technisch medewerker 3

MEDEWERKER STERIELE MEDISCHE HULPMIDDELEN Je reinigt, desinfecteert en steriliseert medische hulpmiddelen. Profiel O Medewerker steriel medische hulpmiddelen

niveau 2 3 4

PIANOTECHNIEK Je onderhoudt en stemt piano’s en vleugels.

niveau

Profiel O Pianotechnicus

3

89

niveau 3


AMBACHT, LABORATORIUM EN GEZONDHEIDSTECHNIEK

SCHOENEN, ZADELS EN LEDERWAREN Je maakt en repareert schoenen, zadels of andere lederwaren. Profiel O Schoenhersteller O Zadel- en tuigenmaker O Maatschoenmaker

niveau 2+3 3 4

TANDTECHNIEK Je maakt tandtechnische voorzieningen voor het gebit, zoals kronen, bruggen en prothesen.

©

Profiel niveau O Tandtechnisch medewerker basistechnieken 2 O Tandtechnicus kroon- en brugwerk 4 O Tandtechnicus prothese 4 TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT Je assisteert de oogarts. Profiel niveau O Technisch oogheelkundig assistent 4 UURWERKTECHNIEK Je repareert horloges en klokken. Profiel O Medewerker uurwerktechniek O Uurwerktechnicus

niveau 3 4

VORMEN MAKEN Je maakt vormen voor industrieën, zoals mallen, gieterijmodellen en maquettes. Profiel O Vormenmaker

niveau 3

90


Werkblad 25: Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek? Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

91


Media en Vormgeving Sluit aan bij VMBO-profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) Video, tv, reclame, kunst, games, theater, evenementen, fotografie, je vindt het allemaal in de wereld van media en vormgeving. Je kunt veel kanten op zoals het bedienen van camera, licht of geluid, of als vormgever in de reclamewereld. Ook decorbouwer, drukker of redactiemedewerker behoren tot de mogelijkheden. Je maakt gebruik van de nieuwste technieken. Het is belangrijk dat je voortdurend op de hoogte bent van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Checklist eigenschappen: O Je bent handig met computers O Je hebt gevoel voor techniek O Je bent flexibel O Je hebt een klantgerichte instelling O Je bent creatief O Je bent op de hoogte van de laatste trends O Je bent sociaal en kunt goed communiceren O Je kunt zelfstandig werken, maar ook met collega’s

©

En dit zijn de basis- en profieldelen:

AV-PRODUCTIE Je doet de opbouw, afbouw en bediening van technische apparatuur bij fotografie, video-, televisie- en filmproducties. Dat kan dus de camera, het geluid of licht zijn.

DTP Je maakt met de computer pagina’s op van tijdschriften, boeken, folders, billboards en webadvertenties. Profiel O Medewerker DTP O Allround medewerker DTP

Profiel niveau O Medewerker fotografie 2 O Allround medewerker AV-productie 3 O AV-specialist 4 O Fotograaf 4

niveau 2 3

MEDIAMANAGEMENT Je coördineert mediaprojecten zoals reclame of tv-producties. Profiel O Mediamanager

92

niveau 4


MEDIA EN VORMGEVING

MEDIA EN VORMGEVING

MEDIAREDACTIE Je publiceert op internet, in sociale media en magazines met teksten, foto’s en video’s. Profiel O Mediaredactiemedewerker

niveau

4 RUIMTELIJKE VORMGEVING Je bedenkt en ontwerpt productpresentaties in winkeletalages, op beurzen of televisiesets en voert deze ook uit.

MEDIAVORMGEVING Je bent vormgever in nieuwe media, zoals een website, een app voor een iPhone of een groot beeldscherm op een evenemententerrein. Profiel O Mediavormgever

Profiel niveau O Medewerker productpresentatie 2 O Ruimtelijk vormgever 4

niveau 4

©

PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK Je bent verantwoordelijk voor decor, beeld, licht en geluid of een deel daarvan.

SIGNMAKING Je ontwerpt en maakt autoreclame, gevelen lichtreclame of reclameborden.

Profiel niveau O Medewerker podium- en evenemententechniek 2 O Podium- en evenemententechnicus 3 O Podium- en evenemententechnicus geluid 4 O Podium- en evenemententechnicus licht 4 O Podium- en evenemententechnicus podium & rigging 4

Profiel O Medewerker sign O Allround signmaker O Signspecialist STAND- EN DECORBOUWER Je bouwt decors en richt stands in op

bijvoorbeeld beurzen en evenementen. Profiel

PRINTMEDIA Je bedient computergestuurde drukpersen of voert nabewerkingstechnieken uit, zoals snijden, nieten of lijmen. Profiel O Basismedewerker printmedia O Drukker O Nabewerker O Printmediatechnoloog

niveau 2 3 4

niveau 2 3 3 4

93

niveau

O Stand- en decorbouwer

2

O Allround stand- en decorbouwer

3


Werkblad 26: Media en Vormgeving Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Media en Vormgeving?

Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Media en Vormgeving spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

94


Informatie en

CommunicatieTechnologie Sluit aan bij VMBO-profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) De computer heeft helemaal geen geheimen voor jou. Met deze opleidingen leer je allerlei apparatuur en programmatuur installeren. Ook houd je je bezig met het aanleggen en beheren van netwerken die mensen en gegevens met elkaar verbinden. Checklist eigenschappen: O Je bent handig met computers O Je bent klantgericht O Je hebt aanleg voor techniek O Je hebt wiskundig inzicht O Je vindt het leuk om oplossingen te bedenken

Š

O Je bent een doorzetter

En dit zijn de basis- en profieldelen:

APPLICATIEONTWIKKELING

ICT-SUPPORT

Je ontwikkelt en programmeert software,

Je installeert en onderhoudt

ICT- producten of de technische kant van

hard- en software, verzorgt de

games. Profiel

bekabelingsinfrastructuur en sluit alles aan. Je lost storingen op.

niveau

O Applicatie- en mediaontwikkelaar

4

O Gamedeveloper

4

Profiel O Medewerker ICT

ICT- EN MEDIABEHEER Je beheert, onderhoudt en beveiligt het informatiesysteem. Je bent de spil binnen de afdeling ICT. Profiel

niveau

O ICT-beheerder

4

O Netwerk- en mediabeheerder

4

niveau

O Medewerker beheer ICT

95

3

2


Werkblad 27: Informatie en Communicatietechnologie Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Informatie en Communicatietechnologie? Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Informatie en Communicatietechnologie spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

96


Mobiliteit en Voertuigen Sluit aan bij VMBO-profiel Mobiliteit en Transport (M&T) Mobiliteit en Voertuigen heeft te maken met voertuigen en alles wat daarbij komt kijken. Je kunt je bijvoorbeeld bezighouden met het onderhoud, de reparatie, de constructie en de verkoop van voertuigen of aanverwante producten. Ook bewaak je de kwaliteit van de productie en controleer je of het werk volgens de voorschriften wordt uitgevoerd.

Checklist eigenschappen: O Je hebt technisch inzicht O Je bent goed met je handen O Je bent klantgericht O Je bent nauwkeurig O Je kunt goed samenwerken maar ook zelfstandig

Š

En dit zijn de basis- en profieldelen:

ASSEMBLAGE, CARROSSERIEBOUW EN RECREATIEVOERTUIGEN Je monteert alle onderdelen van de carrosserie van een voertuig of je onderhoudt en repareert caravans en campers.

AFTERSALES MOBILITEITSBRANCHE Je bent het aanspreekpunt voor klanten die hun auto voor onderhoud of reparatie komen brengen of halen en je stelt werkorders en facturen op. Profiel niveau O Serviceadviseur mobiliteitsbranche 3 O Aftersalesmanager mobiliteitsbranche 4

Profiel O Assemblagetechnicus O Carrosseriebouwer O Caravantechnicus O Eerste carrosseriebouwer O Eerste caravantechnicus

97

niveau 2 2 2 3 3


Mobiliteit en Voertuigen

Mobiliteit en Voertuigen

VERBRANDINGSMOTORTECHNIEK Je onderhoudt en repareert verbrandingsmotoren van voertuigen, zoals auto’s, motorfietsen en boten. Profiel niveau O Verbrandingsmotortechnicus 2 O Eerste verbrandingsmotortechnicus 3 O Technisch specialist verbrandingsmotoren 4

AUTOSCHADEHERSTELTECHNIEK Je herstelt schade aan auto’s. Profiel O Autoschadehersteller O Eerste autoschadehersteller O Eerste autoschadetechnicus

niveau 2 3 3

VERKOOP MOBILITEITSBRANCHE Je verkoopt auto’s, bestelwagens, fietsen of motorfietsen. Profiel niveau O Verkoopadviseur mobiliteitsbranche 3 O Verkoopmanager mobiliteitsbranche 4

AUTOSPUITEN Je herstelt beschadigde carrosseriedelen en spuit ze in de gewenste lakkleur. Profiel O Autospuiter O Eerste autospuiter

©

FIETSTECHNIEK Je onderhoudt en repareert fietsen. Profiel O Fietstechnicus O Eerste fietstechnicus

VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN Je onderhoudt en repareert mobiele werktuigen, zoals vorkheftrucks of bulldozers, bedrijfsauto’s of personenauto’s.

niveau 2 3

Profiel niveau O Autotechnicus 2 O Bedrijfsautotechnicus 2 O Monteur mobiele werktuigen 2 O Eerste autotechnicus 3 O Eerste bedrijfsautotechnicus 3 O Allround monteur mobiele werktuigen 3 O Technicus mobiele werktuigen 4 O Technisch specialist bedrijfsauto’s 4 O Technisch specialist personenauto’s 4

niveau 2 3

GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS Je onderhoudt en repareert motorfietsen of scooters. Profiel O Motorfietstechnicus O Scootertechnicus O Eerste motorfietstechnicus O Eerste scootertechnicus

niveau 2 2 3 3

98


Werkblad 28: Mobiliteit en Voertuigen Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Mobiliteit en Voertuigen?

Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Mobiliteit en Voertuigen spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

99


Transport, Scheepvaart en Logistiek Sluit aan bij het VMBO-profiel Maritiem en Techniek (MT) Binnen Transport, Scheepvaart en Logistiek valt alles wat te maken heeft met het vervoer van mensen en goederen. Dit kan bijvoorbeeld in de scheepvaart of het openbaar vervoer zijn. Ook de zorg dat grondstoffen, materialen en producten op tijd op de juiste plek aanwezig zijn, kan tot je taak behoren. Zo moeten bijvoorbeeld bloemen op tijd arriveren in de USA. Of je ontvangt als luchtvaartdienstverlener passagiers aan boord van het vliegtuig. Daar komt veel logistiek geregel bij kijken. Of wat denk je van het werk van de baggermeester die vaarwegen en havens aanlegt? Of maritieme techniek, waarbij je als scheepsbouwkundige werkt? Je kunt werken in Nederland maar ook internationaal.

Š

Checklist eigenschappen: Logistiek O Je kunt goed organiseren en plannen O Je lost graag problemen op O Je bent klantgericht O Je kunt goed omgaan met tijdsdruk O Je hebt geen bezwaar tegen wisselende diensten Transport O Je bent sociaal en klantvriendelijk O Je hebt geen bezwaar tegen wisselende diensten

Scheepvaart O Je hebt geen bezwaar tegen wisselende diensten of nachtdiensten O Je vindt het niet erg om continu aan boord te zijn O Je bent een harde werker O Je bent een teamwerker O Je bent stressbestendig O Je hebt een goede lichamelijke conditie

En dit zijn de basis- en profieldelen:

100


TRANSPORT, SCHEEPVAART EN LOGISTIEK

TRANSPORT, SCHEEPVAART EN LOGISTIEK

BAGGEREN Je voert baggerwerk uit om havens en vaarwegen aan te leggen.

MARITIEME TECHNIEK Je werkt mee aan de bouw of reparatie van een schip.

Profiel O Baggermeester

Profiel O Scheeps- en jachtbouwkundige

niveau 4

DIENSTVERLENING IN DE LUCHTVAART Je ontvangt en begeleidt passagiers voor, tijdens en na de vlucht. Profiel O Luchtvaartdienstverlener

Profiel O Chauffeur wegvervoer

Profiel O Aviation operations officer O Luchtvrachtspecialist O Manager transport en logistiek

©

Profiel O Chauffeur openbaar vervoer O Taxichauffeur O Touringcarchauffeur O Touringcarchauffeur/reisleider

niveau 2 3 4

niveau 2 2 2 3

RAILVERVOER Je bestuurt de trein en voert taken uit waaronder rangeren. Ook doe je de vertrek- en technische controle van de trein.

HAVENOPERATIES Je laadt, lost en slaat goederen op in de haven.

Profiel O Machinist railvervoer

Profiel niveau O Medewerker havenoperaties 3 O Gevorderd medewerker havenoperaties 3 O Coördinator havenoperaties 4

niveau 3

RONDVAARTBOOT Je vaart met een schip rondvaarten of dagtochten.

LOGISTIEK Je doet alle taken rondom het transport van goederen, zoals het lossen, controleren, inslaan, inventariseren en verzendklaar maken, of je geeft hier leiding aan. Profiel O Parts-/Baliemedewerker O Logistiek medewerker O Logistiek teamleider

niveau 4 4 4

PERSONENVERVOER Je vervoert passagiers naar hun bestemming.

niveau 2

HAVENLOGISTIEK Je zorgt dat het transport van goederen in de haven vlot verloopt. Profiel O Medewerker havenlogistiek O Coördinator havenlogistiek O Manager havenlogistiek

MIDDENKADER TRANSPORT EN LOGISTIEK Je coördineert de totale goederen- en dienstenstroom: inkoop, ontvangst, opslag en transport.

niveau 4

GOEDERENVERVOER Je vervoert goederen met bijvoorbeeld vrachtauto, trekker, oplegger of tankwagen.

niveau 4

Profiel O Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

niveau 2 2 3

101

niveau 2


TRANSPORT, SCHEEPVAART EN LOGISTIEK

TRANSPORT, SCHEEPVAART EN LOGISTIEK

SUPERVISORS LOGISTIEK Je geeft leiding aan de uitvoering van logistieke processen, zoals de ontvangst, opslag en verzending van goederen. Profiel O Logistiek supervisor

KOOPVAARDIJ SMBW Je loopt wacht op de brug van het schip, bestuurt het schip, zorgt voor de lading en doet onderhoud.

niveau 4

Profiel niveau O Schipper-machinist beperkt werkgebied 2

TRANSPORTPLANNING Je plant de ritten in van het vervoersbedrijf en maakt een routevoorstel. Profiel O Planner wegtransport

MARITIEME WATERBOUW Je legt havens, vaarwegen en irrigatiesystemen aan door baggerwerkzaamheden.

niveau 3

BINNENVAART Je vervoert goederen of mensen over binnenwateren, doet nautische werkzaamheden, laadt en lost het schip en doet onderhoudswerkzaamheden. Profiel O Matroos binnenvaart O Schipper binnenvaart O Kapitein binnenvaart

Profiel niveau O Stuurman waterbouw 4 O Scheepswerktuigkundige waterbouw 4

Š

VISSERIJ OFFICIEREN Je navigeert op een vissersboot en doet allerlei werkzaamheden rondom de visvangst.

niveau 2 3 4

Profiel niveau O Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 3 O Stuurman alle vissersschepen S4 3 O Werktuigkundige alle vissersschepen W4 4

BOOTMANNEN Je bent de spil in de haven. Je vervoert mensen of goederen van zeeschepen naar de haven, je assisteert bij duikwerkzaamheden of calamiteiten zoals olielekkage, of je bent onderdeel van de bemanning op een schip. Profiel O Bootman

ZEEVISVAART SW6 Je doet allerlei werkzaamheden op een vissersschip.

niveau 3

Profiel O Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

KOOPVAARDIJ Je vervoert passagiers of goederen op een schip. Je navigeert, laadt het schip of doet technisch onderhoud. Profiel niveau O Stuurman-werktuigkundige kleine schepen 3 O Stuurman kleine schepen 3 O Scheepswerktuigkundige kleine schepen 4 O Maritiem officier alle schepen 4 O Stuurman alle schepen 4 O Scheepswerktuigkundige alle schepen 4

102

niveau

2


Werkblad 29: Transport, Scheepvaart en Logistiek Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Transport, Scheepvaart en Logistiek?

Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Transport, Scheepvaart en Logistiek spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

103


Handel en Ondernemerschap Sluit aan op VMBO profiel Economie en Ondernemen (E&O) Handel betekent in- en verkoop. Je verkoopt producten in winkels of via internet, of je start je eigen onderneming. Daar komt van alles bij kijken, zoals collecties samenstellen, orderafhandeling, productpresentatie en ontvangst en opslag. Checklist eigenschappen: O Je kunt goed rekenen O Je hebt een commerciĂŤle instelling O Je bent klantgericht en dienstverlenend O Je hebt overtuigingskracht O Je bent op de hoogte van trends

Š

En dit zijn de basis- en profieldelen: ADVIES EN LEIDING IN DE VERKOOP Je weet alles van de artikelen in de winkel en presenteert en verkoopt het assortiment. Profiel O Eerste verkoper O Verkoopadviseur O Verkoopspecialist

INTERIEURADVIES Je adviseert mensen over de inrichting van een ruimte en verkoopt.

niveau 3 3 3

Profiel O Interieuradviseur

niveau 4

KLEDING-, CONFECTIE- EN VERANDERATELIER Je zet kledingstukken in elkaar op de naaimachine.

FASHION DESIGN EN PRODUCTMANAGEMENT Je werkt mee aan het hele ontwerpproces van een kledingstuk of collectie. Je weet alles van en begeleidt het productieproces van een modecollectie. Dit varieert van het samenstellen van een collectie tot de prijsberekeningen en van inkoop tot productieplanning. Profiel O Junior stylist O Junior productmanager fashion

Profiel O Basismedewerker mode

niveau 4 4

104

niveau 2


Handel en Ondernemerschap

Handel en Ondernemerschap

LEIDINGGEVEN OP BASIS VAN VAKMANSCHAP Je geeft leiding aan een team, project of afdeling. Profiel niveau O Leidinggevende team/afdeling/project 4 O Technisch leidinggevende 4 MANAGEMENT RETAIL Je geeft leiding en bent verantwoordelijk voor het runnen van het filiaal of de afdeling. Profiel O Manager retail

niveau 4

MODE/MAATKLEDING Je maakt kleding op de naaimachine, maakt de planning en/of geeft leiding.

©

Profiel niveau O Allround medewerker mode/maatkleding 3 O Specialist mode/maatkleding 4 ONDERNEMERSCHAP OP BASIS VAN VAKMANSCHAP Je runt je eigen winkel. Profiel O Vakman-ondernemer

niveau 4

ONDERNEMERSCHAP RETAIL Je runt je eigen winkel. Profiel O Ondernemer retail

niveau 4

VERKOOP Je werkt in de winkel en in het magazijn. Je doet ontvangst en opslag van goederen en presenteert en verkoopt artikelen. Profiel O Verkoper

niveau 2

105


Werkblad 30: Handel en Ondernemerschap Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Handel en Ondernemerschap?

Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Handel en Ondernemerschapspreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

106


Economie en Administratie Sluit aan bij het VMBO-profiel Economie en Ondernemen (E&O) Binnen economie en administratie registreer en verwerk je de gegevens die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Je bent een spin in het web en vaak de rechterhand van een team of manager. Vaak werk je op kantoor. Je kunt gaan werken als secretaresse of in een administratieve functie, maar ook op de juridische of financiële afdeling. Ook zijn er mensen nodig voor de communicatie, marketing en verkoop. Je kunt bij veel verschillende bedrijven aan de slag, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij het gemeenteloket of de marketingafdeling van een bedrijf. Checklist eigenschappen: O Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld O Je kunt goed rekenen O Je hebt organisatietalent O Je bent nauwkeurig O Je hebt goede communicatieve vaardigheden

©

En dit zijn de basis- en profieldelen: BIBLIOTHEKEN

COMMERCIE

Je bent het aanspreekpunt voor de

Je verkoopt diensten en/of producten of

bezoekers van de bibliotheek.

geeft hier leiding aan. Je adviseert klanten, verzorgt offertes op de afdeling verkoop of

Profiel O Bibliotheekmedewerker

niveau

je werkt in een contactcenter.

4 Profiel

niveau

O Commercieel medewerker

3

O Contactcenter medewerker

3

O Intercedent

4

O (Junior) Accountmanager

4

O Assistent-manager internationale handel 4 O Vestigingsmanager groothandel

107

4


Economie en Administratie

Economie en Administratie

FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPEN

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE BEROEPEN Je ontvangt bezoekers en post. Je beantwoordt de telefoon en helpt met de administratie.

Je doet de boekhouding en de (financiële) administratie van een bedrijf. Profiel

niveau

O Financieel administratief medewerker

3

O Bedrijfsadministrateur

4

O Junior assistent-accountant

4

Profiel niveau O Medewerker (financiële) administratie 2 O Medewerker secretariaat en receptie 2

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

SECRETARIËLE BEROEPEN Je houdt de administratie en post op orde, staat klanten te woord, houdt de agenda bij en plant vergaderingen.

Je adviseert klanten over allerlei (financiële) producten en diensten, zoals verzekeringen en leningen. Profiel

niveau

O Klantmedewerker bancaire diensten

4

O Klantmedewerker inkomensverzekeringen 4 O Klantmedewerker schadeverzekeringen 4 O Klantmedewerker vermogen

4

JURIDISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPEN Je verricht ondersteunende juridische en administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een gemeenteloket, rechterlijke instantie of advocatenkantoor. Ook kun je als Medewerker Human Resource werkzaam zijn bij personeelszaken van een bedrijf.

©

Profiel niveau O Juridisch-administratief dienstverlener 4 O Medewerker human resource management (HRM) 4 MARKETING, COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN Je maakt marketing- en verkoopplannen of organiseert evenementen. Profiel niveau O Medewerker evenementenorganisatie 4 O Medewerker marketing en communicatie 4

108

Profiel O Managementassistent/ directiesecretaresse O Secretaresse

niveau 4 3


Werkblad 31: Economie en Administratie Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Economie en Administratie?

Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Economie en Administratie spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

109


Veiligheid en Sport Sluit aan op VMBO-profiel Zorg en Welzijn (Z&W) en Economie en Ondernemen (E&O) Ben je sportief en houd je van spanning en actie? Zet je in voor een veilige samenleving of kies voor werken in de wereld van sport! Is sport je passie, dan kun je sport- en bewegingsactiviteiten organiseren, zoals workshops of clinics. In de beveiliging bewaak je bijvoorbeeld scholen of winkels. Of je wordt buitengewoon opsporingsambtenaar, waardoor winkeldieven en foutparkeerders geen kans krijgen. Je moet dan wel tegen een stootje kunnen! Checklist eigenschappen: O Je bent sociaal O Je kunt goed samenwerken O Je kunt goed organiseren O Je hebt een goede conditie O Je bent dienstverlenend O Je bent flexibel

©

En dit zijn de basis- en profieldelen:

PARTICULIERE BEVEILIGING Je houdt toezicht op de orde en veiligheid in de particuliere sector, zoals op een bedrijventerrein of bij een evenement. Profiel O Beveiliger O Coördinator beveiliging

SPORT EN BEWEGEN Je organiseert en geeft leiding aan sporten bewegingsactiviteiten. Profiel niveau O Sport- en bewegingsleider 3 O Coördinator buurt, onderwijs en sport 4 O Coördinator sport- en bewegingsagogie 4 O Coördinator sport, bewegen en gezondheid 4 O Coördinator sportinstructie, training en coaching 4

niveau 2 3

PUBLIEKE VEILIGHEID Je houdt toezicht op de orde en veiligheid in de publieke ruimte, zoals surveilleren op straat of optreden bij een incident.

VEILIGHEID EN VAKMANSCHAP Je voert militaire basisvaardigheden en beveiligingstaken uit.

Profiel niveau O Medewerker toezicht en veiligheid 2 O Handhaver toezicht en veiligheid 3

Profiel niveau O Aankomend medewerker grondoptreden 2 O Aankomend medewerker maritiem 2 O Aankomend onderofficier grondoptreden 3 O Aankomend onderofficier maritiem 3

110


Werkblad 32: Veiligheid en Sport Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Veiligheid en Sport?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Veiligheid en Sport spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

111


Uiterlijke Verzorging Sluit aan op VMBO-profiel Zorg en Welzijn (Z&W) en Economie en Ondernemen (E&O) Ben jij graag met make-up en haarverzorgingsproducten bezig? Lijkt het je leuk om allerlei kapsels te leren knippen? Of heb je vooral interesse in een goede huidverzorging? Wat je ook kiest, je bent bezig met het mooier maken van mensen. Checklist eigenschappen: O Je kunt goed met mensen omgaan O Je kunt je goed inleven in de klant O Je bent klantgericht en dienstverlenend O Je bent handig

En dit zijn de basis- en profieldelen: HAARVERZORGING Je verzorgt allerlei kapsels door middel van knippen, wassen, kleuren, permanenten, ontkroezen, stylen enzovoort. Profiel O Kapper O Allround kapper O Salonmanager

Š

VOETZORG Je behandelt de voet onder andere bij aandoeningen en pijnklachten. Profiel

niveau 2 3 4

MAKE-UP ART Je brengt make-up aan bij modellen en acteurs, maar ook kapsels, haarstukken of airbrush visagie. Het totale plaatje!. Profiel O Allround grimeur

niveau 4

SCHOONHEIDSVERZORGING Je geeft cosmetische behandelingen aan gezicht en lichaam. Profiel O Schoonheidsspecialist O Allround schoonheidsspecialist

niveau 3 4

112

niveau

O Pedicure

3

O Medisch pedicure

4


Werkblad 33: Uiterlijke Verzorging Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Uiterlijke Verzorging?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Uiterlijke Verzorging spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

113


Horeca en Bakkerij Sluit aan op VMBO-profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie Lijkt het jou leuk om brood en taart te bakken? Of om nieuwe gerechten voor een menukaart te verzinnen? Of de tafels mooi te dekken? Of wil je juist in een restaurantkeuken staan: boven de pannen of als leidinggevende? Dan is de sector Bakkerij & Horeca echt iets voor jou! Checklist eigenschappen: O Je hebt commercieel inzicht O Je kunt goed organiseren en plannen O Je kunt goed samenwerken O Je houdt van aanpakken O Je vindt het niet erg om op wisselende tijden te werken Manager/leidinggevende/ondernemer O Je hebt aanleg om leiding te geven O Je kunt goed plannen en organiseren O Je hebt rekenkundig inzicht

©

En dit zijn de basis- en profieldelen:

BEDIENING

FACILITAIR LEIDINGGEVEN

Je ontvangt gasten en adviseert over de

Je organiseert en beheert de inkoop en de

gerechten of over de wijnen.

voorraad. Je beheert het gebouw.

Profiel

niveau

O Gastheer/-vrouw

Profiel

2

O Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw O Leidinggevende bediening

O Facilitair leidinggevende

3 4

O Gastronoom/sommelier

4

BROOD EN BANKET Je maakt brood- en banketproducten. Profiel O Uitvoerend bakker

niveau

2

O Zelfstandig werkend bakker O Leidinggevende bakkerij

3

4

114

niveau

4


Horeca en Bakkerij

Horeca en Bakkerij

FASTSERVICE

ONDERNEMER HORECA/BAKKERIJ Je geeft leiding aan het personeel en aan het bedrijf van bijvoorbeeld een restaurant of een eigen bakkerij. .

Je verkoopt en bereidt fastfood of geeft leiding aan het fastfoodbedrijf. Profiel

niveau

OMedewerker fastservice

2

O 1e Medewerker fastservice

3

O Manager/bedrijfsleider fastservice

4

Profiel niveau O Manager/ondernemer horeca 4 O Meewerkend horeca-ondernemer 4 O Ondernemer bakkerij 4

KEUKEN

PATISSERIE Je maakt exclusieve banketproducten.

Je maakt gerechten of geeft leiding aan de keuken. Profiel O Zelfstandig werkend kok

Profiel O Patissier

niveau

O Kok

Horeca en Bakkerij

2 3

O Gespecialiseerd kok

4

O Leidinggevende keuken

4

Š

115

niveau 4


Werkblad 34: Horeca en Bakkerij Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Horeca en Bakkerij?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Horeca en Bakkerij spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

116


Toerisme en Recreatie Sluit aan op VMBO-profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Zorg en Welzijn (Z&W) Als je van reizen houdt, of als je mensen een fijne vakantie wilt bezorgen, dan is Toerisme en Recreatie een goede keuze. Je ontvangt de gasten, schrijft ze in en wijst hen de weg naar hun plek. Ook vertel je wat ze in de omgeving kunnen doen of je organiseert excursies. Houd jij van watersport? Dan is Medewerker Watersportindustrie iets voor jou. In de winter is er veel onderhouds-, reparatie- en stallingswerk en in de zomer heb je het druk met verhuur van boten, het organiseren van zeilkampen of het aan boord helpen van mensen op een boot. Checklist eigenschappen: O Je bent sociaal O Je bent dienstverlenend O Je vindt het leuk om mensen te vermaken O Je kunt goed plannen en organiseren O Je werkt graag in een team O Je bent commercieel ingesteld

Š

En dit zijn de basis- en profieldelen: TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY Je ontvangt gasten, geeft informatie en organiseert activiteiten zoals excursies of sport- en spelactiviteiten.

Profiel niveau O Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 3 O Zelfstandig medewerker travel & hospitality 3 O Leidinggevende leisure & hospitality 4 O Leidinggevende travel & hospitality 4 WATERSPORTINDUSTRIE Je werkt in de watersportindustrie, recreatie en onderhoud. Profiel niveau O Medewerker watersportindustrie 2 O Allround medewerker watersportindustrie 3 O Meewerkend voorman watersportindustrie 4

117


Werkblad 35: Toerisme en Recreatie Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Toerisme en Recreatie?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Toerisme en Recreatie spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

118


Zorg en Welzijn Sluit aan op VMBO-profiel Zorg en Welzijn (Z&W) Als je zorgt voor de gezondheid en het welzijn van anderen, krijg je er veel voor terug. Waardering, dankbaarheid en vaak een blij gezicht! Het werk is heel gevarieerd en je hoeft je niet te vervelen, want er is altijd iets te doen! In de zorg werk je met mensen die door ziekte, ouderdom of een beperking speciale hulp en verzorging nodig hebben. In de welzijnssector werk je met kinderen, leerlingen op een basisschool, volwassenen of met mensen met een handicap of sociaal/psychisch probleem. Checklist eigenschappen: O Je kunt goed met mensen omgaan O Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel O Je bent rustig en geduldig O Je vindt het leuk om mensen te helpen O Je kunt je goed inleven in mensen O Je kunt goed samenwerken maar ook zelfstandig

Š

Artiest O Je hebt talent O Je bent ondernemend

En dit zijn de basis- en profieldelen:

APOTHEKERSASSISTENT

DIENSTVERLENING

Je geeft medicijnen mee aan de klanten en

Je helpt in de zorg, bij sport- en

legt uit hoe het werkt.

recreatieactiviteiten of bij allerlei taken in bijvoorbeeld een verpleeghuis of het

Profiel

welzijnswerk.

niveau

O Apothekersassistent

4 Profiel

niveau

O Helpende zorg en welzijn

ARTIESTEN Je treedt op voor publiek en bent actief in dans, drama, musical of muziek. Profiel

2

O Medewerker facilitaire dienstverlening

2

O Medewerker sport en recreatie

2

DOKTERSASSISTENT

niveau

O Acteur

4

Je assisteert de huisarts, plant de patiĂŤnten

O Danser

4

in het spreekuur en doet zelf eenvoudige

4

medische handelingen.

O Musicalperformer O Muzikant

4

119

Profiel

niveau

O Doktersassistent

4


ZORG EN WELZIJN

ZORG EN WELZIJN

ZORG EN WELZIJN

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

SOCIAAL WERK

Je begeleidt mensen met een beperking of

Je begeleidt jongeren, volwassenen of

een probleem.

ouderen en vangt hen op bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld bij het ontvangen

Profiel

niveau

van een uitkering, gezinsproblemen en

O Begeleider specifieke doelgroepen

3

nog veel meer. De sociaal cultureel werker

O Begeleider gehandicaptenzorg

3

organiseert ook activiteiten voor groepen.

O Thuisbegeleider

4 Profiel

O Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

4

niveau

O Sociaal-cultureel werker

O Persoonlijk begeleider

4

O Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 4

gehandicaptenzorg

4

O Agogisch medewerker GGZ

4

TANDARTSASSISTENT Je assisteert de tandarts.

MBO-VERPLEEGKUNDIGE Profiel

Je helpt mensen bij de persoonlijke verzorging, zoals wassen en eten. Je doet verpleeghandelingen, waaronder injecteren en wondverzorging. Profiel

©

GEZONDHEIDSZORG)

niveau

Je ondersteunt mensen bij de persoonlijke

4

PEDAGOGISCH WERK

verzorging en in het huishouden. Profiel

Je werkt met kinderen en jongeren in de

O Verzorgende IG

opvang, zoals een kinderdagverblijf of basisschool. niveau

O Pedagogisch medewerker kinderopvang

3

O Onderwijsassistent

4

O Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

PRAKTIJKOPLEIDER Je begeleidt stagiaires of cursisten die een opleidingstraject volgen. Profiel O Praktijkopleider

4

VERZORGENDE IG (INDIVIDUELE

O Mbo-verpleegkundige

Profiel

niveau

O Tandartsassistent

niveau 4

120

niveau

3


Werkblad 36: Zorg en Welzijn Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Zorg en Welzijn?

Ja / nee

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Zorg en Welzijn spreken jou aan? Vul ze hieronder in.

©

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

121


Voedsel, Natuur en Leefomgeving Sluit aan op VMBO-profiel Groen en Economie en Ondernemen (E&O) Houd jij van natuur, voeding en dieren? Bij deze opleidingen leer je hoe je voeding produceert en hoe je dieren en planten verkoopt of verzorgt. Bijvoorbeeld als slager, dierenverzorger of als manager in een tuincentrum. Checklist eigenschappen: O Je houdt van de natuur O Je bent ondernemend O Je hebt een commerciële instelling O Je bent klantgericht O Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel Manager/leidinggevende O Je hebt aanleg om leiding te geven O Je kunt goed plannen en organiseren O Je hebt rekenkundig inzicht

©

En dit zijn de basis- en profieldelen:

VERS: VAKMANSCHAP & AMBACHT Je weet alles over de verse producten en geeft de klant advies.

VERS: LEIDINGGEVEN & AMBACHT Je bepaalt het versassortiment zoals kaas en vleeswaren. Je bent verantwoordelijk voor inkoop, personeelsbeleid, financiën en de marketingstrategie. Je werkt ook mee in het bedrijf. Profiel O Ondernemer vers

Profiel O Medewerker vers O Slager-traiteur O Vakbekwaam medewerker vers O Worstmaker

niveau 4

VERS: VAKMANSCHAP & INDUSTRIE Je werkt mee aan de productie van voedsel in een industrieel bedrijf.

VERS: LEIDINGGEVEN & INDUSTRIE Je geeft leiding aan de medewerkers en je maakt planningen voor medewerkers en productie. Je beheert de voorraad en coördineert bestellingen. Profiel O Productieleider versindustrie

niveau 2 3 3 3

Profiel niveau O Medewerker versindustrie 2 O Allround medewerker versindustrie 3

niveau 4

122


VOEDSEL, NATUUR EN LEEFOMGEVING

VOEDSEL, NATUUR EN LEEFOMGEVING

ADVIES EN LEIDING IN DE VERKOOP Je verkoopt planten, bloemen of andere natuurlijke producten en weet er veel van. Je geeft leiding aan de medewerkers.

DIERLIJKE VRUCHTBAARHEID EN VOORTPLANTING Je doet alles rondom voortplanting en vruchtbaarheid bij dieren.

Profiel niveau O Verkoopspecialist groene detailhandel 3

Profiel O Specialist vruchtbaarheid en voortplanting

AGROPRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE Je produceert of handelt in de agrarische sector, zoals akkerbouw, bosbouw, tuinbouw en veeteelt.

niveau 4

DIERVERZORGING Je verzorgt of assisteert bij de zorg van dieren.

Profiel niveau O Medewerker teelt 2 O Medewerker veehouderij 2 O Medewerker agrohandel en logistiek 2 O Medewerker agrarisch loonwerk 2 O Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk 3 O Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek 3 O Vakbekwaam medewerker teelt 3 O Vakbekwaam medewerker veehouderij 3 O Vakexpert agrarisch loonwerk 4 O Vakexpert agrohandel en logistiek 4 O Vakexpert biologisch-dynamische landbouw 4 O Vakexpert teelt en groene technologie 4 O Vakexpert veehouderij 4

Profiel O Medewerker dierverzorging O Vakbekwaam medewerker dierverzorging O Proefdierverzorger O Dierenartsassistent paraveterinair O Bedrijfsleider dierverzorging

Š

niveau 2 3 3 4 4

GESPECIALISEERDE PROEFDIERVERZORGING Je helpt de onderzoeker met experimenten op dieren. Profiel O Specialist proefdierverzorging

niveau 4

GROENE RUIMTE Je doet de aanleg en het onderhoud van groene ruimte zoals een recreatiepark, tuin, bos, plantsoen of natuurgebied.

BLOEM, GROEN EN STYLING Je maakt boeketten, bloemstukken en decoraties voor allerlei gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen. Je verkoopt deze en/of geeft leiding aan het bedrijf.

Profiel niveau O Medewerker groen en cultuurtechniek 2 O Medewerker natuur, water en recreatie 2 O Medewerker hovenier 2 O Vakbekwaam hovenier 3 O Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek 3 O Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 3 O Opzichter/uitvoerder groene ruimte 4

Profiel niveau O Medewerker bloem, groen en styling 2 O Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling 3 O Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling 4 O Vakexpert bloem, groen en styling 4

123


VOEDSEL, NATUUR EN LEEFOMGEVING

VOEDSEL, NATUUR EN LEEFOMGEVING

HOEFSMEDERIJ

PAARDENSPORT EN –HOUDERIJ

Je beslaat en bekapt hoeven van paarden

Je begeleidt leerlingen bij het paardrijden of

en pony’s.

geeft leiding aan een paardensportbedrijf.

Profiel

niveau

O Hoefsmid

Profiel

3

niveau

O Vakbekwaam medewerker paardensport en –houderij

3

O Instructeur paardensport en –houderij

LEIDINGGEVEN OP BASIS VAN

4

O Bedrijfsleider paardensport en –houderij 4

VAKMANSCHAP Je geeft leiding vanuit vakmanschap aan een team, afdeling of project binnen de

VERKOOP

sector voedsel, natuur en leefomgeving.

Je verkoopt producten in de sector voedsel en natuur.

Profiel

niveau

O Leidinggevende team/afdeling/project 4

Profiel

O Technisch leidinggevende

O Verkoper

4

MANAGEMENT RETAIL

©

niveau 2

VOEDING

Je leidt het bedrijf of afdeling door

Je werkt aan het productieproces van

bijvoorbeeld de voorraad bij te houden. Ook marketing en sales zijn taken.

voedingsproducten in de fabriek, zoals een bierbrouwerij, of je controleert de kwaliteit of geeft voorlichting over voeding.

Profiel

niveau

O Manager retail

Profiel

4

niveau

O Medewerker voeding en technologie 2 O Vakbekwaam medewerker voeding

MILIEU-ONDERZOEK EN –INSPECTIE

en technologie

Je voert onderzoek uit aan onder andere bodem, water, lucht en afvalstoffen. Je houdt toezicht en meldt milieuovertredingen. Profiel

niveau

O Milieu-inspecteur

4

O Milieu-onderzoeker

4

ONDERNEMERSCHAP OP BASIS VAN VAKMANSCHAP Je start een eigen bedrijf vanuit vakmanschap. Profiel O Vakman-ondernemer

niveau 4

124

3

O Vakexpert voeding en technologie

4

O Vakexpert voeding en kwaliteit

4

O Vakexpert voeding en voorlichting

4


Werkblad 37: Voedsel, Natuur en Leefomgeving Geef eerst met een kruisje aan welke eigenschappen jij hebt en welke beroepen jij leuk of interessant vindt. Waar ben ik goed in? Check hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt. Zo weet je of je aanleg hebt voor deze beroepen. Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat is je conclusie? Heb je aanleg voor Voedsel, Natuur en Leefomgeving?

Ja / nee

©

Wat past bij mij? Welke opleidingen/beroepen uit Voedsel, Natuur en Leefomgeving spreken jou aan? Vul ze hieronder in. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Bekijk de filmpjes Ga naar www.beroepeninbeeld.nl en bekijk de filmpjes die bij de beroepen horen die jij hebt aangevinkt. Klik op ‘Ik weet wat ik wil’ en vul het beroep in dat je hierboven hebt opgeschreven. Vind je het nog steeds leuk? Welke blijven er over? ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 Wil je dit werkblad in je portfolio? Knip dan uit en doe hem in een insteekhoesje.

125


Entree Voor jongeren zonder diploma Voortgezet Onderwijs De entreeopleiding is voor jongeren die geen diploma voortgezet onderwijs hebben. Je kunt kiezen uit onderstaande richtingen. Je werkt als assistent en doet je werk onder leiding van een leidinggevende. Je krijgt werkopdrachten met uitleg die je netjes en zorgvuldig uitvoert. Checklist eigenschappen: O Je accepteert leiding O Je hebt een actieve houding O Je komt op tijd O Je werkt netjes en zorgvuldig O Je hebt doorzettingsvermogen O Je kunt je aanpassen aan veranderingen in het werk O Je kunt met werkdruk omgaan O Je bent in staat om de regels en afspraken te volgen O Je bent gemotiveerd om te leren

©

En dit zijn de basis- en profieldelen: ASSISTENT LOGISTIEK – 1 Je assisteert bij het ontvangen, klaarmaken en verzenden van goederen.

ASSISTENT VERKOOP/RETAIL – 1 Je assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen en producten en helpt bij de verkoop.

ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG – 1 Je assisteert bij zorgend of dienstverlenend werk. Dat kan bijvoorbeeld in een verzorgingshuis voor ouderen zijn waar je helpt bij de persoonlijke verzorging of de koffie rondbrengt. Of bij een schoonmaakbedrijf voor wie je leefruimtes of gebouwen schoonhoudt.

ASSISTENT MOBILITEITSBRANCHE – 1 Je assisteert bij technische werkzaamheden aan voertuigen, zoals fietsen en auto’s. ASSISTENT HORECA, VOEDING OF VOEDINGSINDUSTRIE – 1 Je assisteert bij het bereiden, verwerken of verpakken van voedsel. Dat kan in de keuken maar ook in een fabriek of winkel.

ASSISTENT PROCESTECHNIEK – 1 Je assisteert bij het productieproces in bijvoorbeeld een vleeswarenfabriek. Je start en bedient apparatuur en houdt in de gaten of het proces goed verloopt.

ASSISTENT PLANT OF GROENE LEEFOMGEVING – 1 Je assisteert bij de verzorging van planten in een tuincentrum of in plantsoenen.

ASSISTENT BOUWEN, WONEN EN ONDERHOUD –1

Je assisteert bij werk in de bouw of onderhoud.

ASSISTENT INSTALLATIE- EN CONSTRUCTIETECHNIEK – 1 Je doet eenvoudig werk in een werkplaats. Je assisteert bijvoorbeeld bij lassen of het in elkaar zetten van constructies.

126


Colofon Kies je toekomst is een uitgave van: Hoofdstuk 2 Kristalweg 23 2614 TR Delft 06-57591711 info@hoofdstuk2.net www.hoofdstuk.net Druk 2017 Redactie: Sylvia van Woudenberg Marielle van Bussel Vormgeving: Sylvia van Woudenberg Jessie Hoefnagel Druk: PerfectBook ISBN: 978-90-79597-19-2 De inhoud van deze gids is ontleend aan de mbo- kwalificatiedossiers. Er vinden regelmatig updates plaats. Gegevens uit deze gids zijn geactualiseerd tot maart 2017. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst aanvaarden de auteur en medewerkers geen aansprakelijkheid. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/uitgever.


IN HET MBO ZIT HET ZO, LOOPBAANORIËNTATIE IN HET VMBO

Hoofdstuk 2, Delft

In het MBO zit het zo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you