Issuu on Google+

In het mbo zit het zo LoopbaanoriĂŤntatie in het VMBO

Doen! Maak de werkbladen en vind uit wat bij jou past!


INHOUD DEEL 1 02 07

Inleiding Deel 1 in het MBO zit het zo

08

25 ROC-AOC-Vakschool 26. Alle MBO-scholen 31. Werkblad 3

Het mbo is veranderd 10. Basisdeel 10. Profieldeel 11. Keuzedeel 13. Werkblad 1

15 MBO-niveaus en toelatingseisen 15. MBO-niveaus 16. De Entreeopleiding 16.. De Basisberoepsopleiding 16. De Vakopleiding 16. De Middenkaderopleiding 16. De Specialistenopleiding 16. De Entreeopleiding en Specialistenopleiding uitgelicht 18. Toelatingseisen MBO 19. Instromen en doorstromen maar‌ 22. Werkblad 2

24 BOL-BBL (voltijd-deeltijd) 24. BOL (beroepsopleidende leerweg) 24. BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

33 Lessen op het MBO 33. Lessen basisdeel - Burgerschap - LOB (loopbaanoriĂŤntatie en begeleiding) - Nederlands en rekenen - Engels - Vakkennis en vaardigheden van het beroep 34. Lessen profieldeel 34. Lessen keuzedeel 35. Werkblad 4

36 BeroepsPraktijkVorming- Stage (BPV) 36. Erkend leerbedrijf 36. Stage in het keuzedeel 36. Op zoek naar stage 38. Praktijkovereenkomst 38. BOL-BBL 38. Stage in het buitenland 38. Begeleiding in de beroepspraktijk 38. Stagevergoeding 39. Solliciteren 40. Werkblad 5


INHOUD DEEL 1 41

46

Studiefinanciering en kosten

Examens MBO

MBO 41. Lesgeld, studiefinanciering en OV voor 18+ en 18- Lesgeld MBO - Schoolkosten - Cursusgeld BBL - Laptop - Vrijwillige bijdrage 43. Studiefinanciering MBO - Prestatiebeurs of gift - Onderdelen van studiefinanciering - DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) - Studielening 43. DigiD en studentenreisproduct 44. Werkblad 6

46. Examenvormen MBO - Proeve van Bekwaamheid - Keuzedelen - Centrale toetsen en examens rekenen - Centrale toetsen en examens Nederlandse taal - Centraal examen Entreeopleiding - Engels 47. Aangepaste toetsen voor rekenen 47. Wat houden de F-niveaus in? 48. Werkblad 7

49 Passend onderwijs in het MBO

45 Toptalent worden? Talentenprogramma! 45. Toprestaurateur of decorateur 45. Innovatief meubelmaker 45. Cas Spijkers Academie

50 Ouders


INHOUD DEEL 1 50 Open dagen bezoeken 51. Stappenplan open dagen 52. Werkblad 8

53 Aanmelding, intake, toelating MBO 53. Aanmelden - Digitaal doorstroomdossier 53. Intake - Intakegesprek - Extra begeleiding - Eerste indruk - Tips voor het intakegesprek - Intaketest - Intaketoets taal en rekenen - Auditie en portfolio - Wat neem je mee naar het intakegesprek 56. Toelating 57. Werkblad 9


INHOUD DEEL 2 59

Deel 2 Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

60 Werkbladen Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 61. Werkblad 10 Welk talent heb jij van je familie geĂŤrfd? 62. Werkblad 11 Wat vind jij belangrijk in je werk? 64. Werkblad 12 Mijn talenten 69. Werkblad 13 Dit doe ik graag in mijn vrije tijd 70. Werkblad 14 Droomtoekomst 71. Werkblad 15 Rolmodel 72. Werkblad 16 Deze lessen vind ik WEL/NIET leuk 74. Werkblad 17 Collage. Dit vind ik leuk in een baan 75. Werkblad 18 Vacature 76. Werkblad 19 Alle MBO-opleidingen 77. Werkblad 20 Woordweb 78. Werkblad 21 Mijn stappenplan


INHOUD DEEL 3 80

Deel 2 Alle MBO-opleidingen

83 Alle MBO-opleidingen 83. Bouw en Infra 86. Werkblad 22 88. Afbouw, Hout en Onderhoud 89. Werkblad 23 90. Techniek en Procesindustrie 93. Werkblad 24 94. Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek 96. Werkblad 25 97. Media en Vormgeving 99. Werkblad 26 100. Informatie en Communicatietechnologie 101. Werkblad 27 102. Mobiliteit en Voertuigen 103. Werkblad 28 104. Transport, Scheepvaart en Logistiek 106. Werkblad 29 107. Handel en Ondernemerschap 108. Werkblad 30 109. Economie en Administratie 110. Werkblad 31 111. Veiligheid en Sport 112. Werkblad 32 113. Uiterlijke Verzorging 114. Werkblad 33 115. Horeca en Bakkerij 116. Werkblad 34 117. Toerisme en Recreatie 118. Werkblad 35 119. Zorg en Welzijn 121. Werkblad 36 122. Voedsel, Natuur en Leefomgeving 124. Werkblad 37 125. Entreeopleiding


Inhoudsopgave