2067 folder vogelvlucht hr

Page 1

2015 Jaar in vogelvlucht

Woningbezit per gemeente (aantal vhe’s)

Den Helder

2.578 Hollands Kroon

3.893 Schagen

462 28 14

Medemblik

Opmeer

Langedijk Heerhugo waard

Bergen

16

387

Drechterland

Hoorn

Koggenland

Alkmaar

Enkhuizen Stede Broec

Schermer

Heiloo

623 Castricum Uitgeest Heemskerk Beverwijk Velsen

461

Beemster

GraftDe Rijp

Zeevang

3.418

Wormerland

853

Purmerend EdamVolendam

44

1.401

Zaanstad Oostzaan

Waterland

Landsmeer

6 Amsterdam

Huurachterstand

0,95% van de jaarhuur

14.241

Aantal reparatie verzoeken


Woningbezit verdeeld per huurklasse

Inkomsten

11%

Uitgaven

30%

< € 403

Verkoopkasstroom 67%

73%

Huren

€ 403 - € 628

33%

Aflossingen (gesaldeerd)

16%

Rente lasten

14%

Investeringen

12%

Onderhoudslasten

8%

Personeelslasten

7%

Verhuurdersheffing

5%

Verzekering en OZB

5%

Overige lasten

3%

15%

Overige ontvangsten

€ 628 - € 710 1% > € 710

Verkoop

Gemiddeld

7,6

Aantal

Huur Resultaat

206

€ 14.547.527

7,8

• Woning verlaten

8,1

• Onderhoud 8,2 • Klachtenafhandeling 6,3

Huur opbrengst

€ 89.180.518

39,4

Rentedekkingsgetal

Solvabiliteit

Verdeling energielabels

%

6,4 A

%

18,9 B

Aantal ontruimingen

Onderhoudskosten per verhuureenheid per jaar

14.350

%

2,4

Klanttevredenheid

• Woning betrekken

€ 1.037

Aantal

ICR

9

Aantal gehuisveste vergunninghouders

310

%

39,1 C

%

18,7 D

54 Aantal gehuisveste bijzondere doelgroepen en urgenten

%

10,5 E

Doelgroep < € 34.911

%

5,6 F

0,8 G

%

%

95,4

%

Mutaties graad

6,7


Het jaar 2015 stond voor Wooncompagnie in het teken van vernieuwing en samenwerking. Want samen weet je meer en krijg je meer voor elkaar. Directeur-bestuurders John Hendriks en Stefan van Schaik van Wooncompagnie en enkele partners over de kracht van die samenwerking. Nu en vooral ook in de toekomst.

‘Blij met prestatieafspraken’ Marjolijn van Erkelens ‘Wij hebben in 2015 met Wooncompagnie en de huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt, onder meer op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en woonklimaat,’ vertelt Marjolijn van Erkelens, beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Schagen. ‘Zo zijn we overeengekomen dat de voorraad sociale huurwoningen in onze gemeente minimaal gelijk blijft. Tegelijk met de prestatieafspraken tekenden we een intentieovereenkomst voor samenwerking binnen het project Beethovenlaan, waar een vijftigtal sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. Verder blijven wij ons inzetten voor de toenemende stroom vergunninghouders en willen

we onze samenwerking intensiveren, onder meer via onze Sociale Wijkteams en de Buurtteams van Wooncompagnie. De gemeente Schagen en Wooncompagnie hebben dezelfde doelgroep, de bewoners. Onze jarenlange, goede samenwerking voelt als vanzelfsprekend. We blijven op een transparante manier in gesprek, houden elkaar scherp en inspireren elkaar. Als gemeente zijn wij blij met de prestatieafspraken en zeker ook met de betrokkenheid van de huurdersverenigingen. Hierdoor kreeg bijvoorbeeld het thema betaalbaarheid extra aandacht vanuit het belang van de huurders.’

‘Samen echt de dialoog aangaan’ Henk van Gameren ’Er wordt binnen Wooncompagnie zeer coöperatief gedacht,’ ervaart Henk van Gameren, voorzitter van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). ‘Wooncompagnie is uiterst benaderbaar en gaat echt met ons in dialoog. Samen zoeken we gericht naar oplossingen. Wij worden als huurdersverenigingen nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de corporatie. Zo ligt er een voorstel dat wij mogen meepraten over de aanstelling van álle leden van de Raad van Commissarissen. Dat is bij mijn weten uniek. Verder hebben

we tweemaal per jaar overleg met de RvC en regelmatig contact met het management. Daarnaast praten we mee over het profiel van de nieuwe bestuurder, die in 2017 het stokje overneemt van John Hendriks. Huurders goede, betaalbare huisvesting bieden, daar draait het allemaal om. Op ons verzoek is een projectgroep gevormd waarin we ons inzetten voor een meerjarenplan Huurverhoging. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de huren, ook bij een hoger inflatiepercentage, betaalbaar blijven.’

´Samenwerking steeds belangrijker’ John Hendriks en Stefan van Schaik ‘Wij werken in een snel veranderende, complexe en economisch onzekere periode,’ vertelt directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie. ‘Tegelijkertijd verandert onze doelgroep, door demografische ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving en vooral door een andere manier van kijken naar een verhuurder. Om snel te kunnen reageren op deze en andere invloeden, hebben wij bewust ons bestaande organisatieprincipe ingeruild voor dat van een robuuste en tegelijk flexibele organisatie.’ ‘We hebben onze werkprocessen slimmer en strakker ingericht, zodat we huurders nog beter, sneller en efficiënter van dienst kunnen zijn,’ zegt directeur-bestuurder Stefan van Schaik.

‘We moeten meer oog hebben voor wat onze huurders echt willen en ons meer focussen op wat zij nodig hebben en belangrijk vinden. Met onze vernieuwde organisatie kunnen wij onze ambitie nog beter en blijvend waarmaken: een betaalbaar woningaanbod met keuzemogelijkheden, dicht bij onze bewoners en ‘altijd in de buurt’.’ ‘Dat vraagt betrokkenheid, flexibiliteit en vooral ook een nauwe samenwerking met onze partners,’ aldus Hendriks. ‘We voelen nu al de meerwaarde van onze nieuwe organisatie: de korte lijnen, een intensiever contact met stakeholders en onze lokale aanwezigheid. Die meerwaarde zal in de toekomst alleen maar groter worden.’

‘Samen oplossingen zoeken’ Menno Tijnagel ‘Als gemeente krijgen wij vanuit het ministerie jaarlijks de taakstelling vergunningshouders te huisvesten,’ vertelt Menno Tijnagel, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Purmerend. ‘Samen met de woningcorporaties in onze gemeente bekijken we hoe we dit kunnen oppakken. De taakstelling is sinds dit jaar flink toegenomen; we huisvesten in 2016 tweehonderd mensen. We moeten zodoende

een steeds groter beroep doen op corporaties als Wooncompagnie. Samen staan we voor een grote uitdaging. We hebben regelmatig contact en onze samenwerking verloopt, van managementoverleg tot uitvoering, prima. Wooncompagnie is zichtbaar betrokken en oplossingsgericht. Er wordt actief meegedacht hoe we dit vraagstuk met elkaar kunnen oplossen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. En dat is erg prettig werken.’

Bezoekadres

Afdeling Klantcontact

Geldelozeweg 41, 1625 NW Hoorn (NH)

0900 20 22 373 (lokaal tarief ) Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

Postadres Postbus 160, 1620 AD Hoorn (NH)

E-mail info@wooncompagnie.nl

www.wooncompagnie.nl