Jaarbeeld 2014 Wooncompagnie

Page 1

JAARBEELD Beeldend jaarverslag


Waar staat Wooncompagnie voor? Invloed van bewoners en partners vergroten Wooncompagnie is een maatschappelijke instelling op het gebied van wonen. Met een duidelijke visie Stefan van Schaik

en missie: het versterken van het kostenbewustzijn en het vergroten van de invloed van bewoners en maatschappelijke belanghouders. Een maatschappelijke woningcorporatie dus,

Hoe wordt Wooncompagnie bestuurd? Een goede en welkome aanvulling

met vijf heldere volkshuisvestingsdoelen:

Tevreden bewoners

In 2014 besloot Wooncompagnie een tweede bestuurder aan te stellen: Stefan van Schaik. Stefan was al een bekende binnen de staf van Wooncompagnie, als Manager Middelen en Bedrijfsvoering. Het besluit werd genomen in het kader van Governance en verdeling van verantwoordelijkheden. De tweede bestuurder heeft een financiële,

Zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen

bedrijfsmatige achtergrond en is in die hoedanigheid een goede aanvulling op het bestuur.

Zorg voor woningaanbod van goede kwaliteit


Hoe wordt Wooncompagnie beoordeeld? ‘Een betrouwbare, zichtbare partner en huisbaas’ In de tweede helft van 2014 is Wooncompagnie gevisiteerd door Pentascope. Wooncompagnie gaf inzage in haar missie, visie en

Zorg voor geschikte woonruimte voor mensen met zorgbehoefte Dragen bij aan een aangename woonomgeving

wijze waarop daar in de dagelijkse praktijk uitvoering aan wordt gegeven. De visitatiecommissie bestudeerde veel ‘papierwerk’ (zoals jaarplannen, jaarverslagen, notulen, ondernemingsplannen en rapportages) en ging in gesprek met verschillende partijen. Zo werd bekeken hoe Wooncompagnie wordt beoordeeld door huurders, belanghouders, instellingen, gemeentes en medewerkers. In december verscheen een lovend rapport dat recht doet aan waar onderneming’ en wordt beoordeeld als een ‘betrouwbare, zichtbare samenwerkingspartner en huisbaas’. De focus ligt op de juiste zaken: beheersing van de bedrijfslasten en investeringen, afspraken worden nagekomen en middelen worden ingezet ten behoeve van onder meer betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. De aanbevelingen om nog meer zichtbaar te zijn, invloed van huurders nog beter in te bedden en helder en tijdig te blijven communiceren, worden ter harte genomen.

wij voor staan. Wooncompagnie is ‘een maatschappelijk betrokken

Wooncompagnie, een maatschappelijk betrokken onderneming


Wat heeft Wooncompagnie bereikt?

Hoe geeft Wooncompagnie bewonersparticipatie vorm?

De Top 10 van 2014:

Wooncompagnie heeft overleg met een drietal huurdersorganisaties: de HUKO in

Samen kijken naar betaalbaarheid en leefbaarheid het ‘noorden’, de Vijfhoek in Purmerend en Onderdak in Waterland. Met deze organisaties wordt regelmatig overlegd over zaken als betaalbaarheid, huurbeleid en leefbaarheid. Naast de reguliere huurdersverenigingen is er een Digitaal Klantenpanel waaraan regelmatig vragen worden voorgelegd. Ook is in 2014 een fysiek klantenpanel bevraagd naar hoe men aankijkt tegen ‘zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen’. Dit leverde veel informatie op over wat huurders van Wooncompagnie verwachten. In de toekomst

Bouw van complex Heel Europa aan de Genuahaven in Purmerend

worden ouderen geacht langer zelfstandig te blijven wonen. Veelal kleine aanpassingen in de huidige woning blijken dit te kunnen bevorderen.

Fusie met woningcorporatie AWM

Open dag over Duurzaamheid op 5 april in de vestiging Purmerend

Hoe blijft Wooncompagnie scherp?

HUURDERS TEVREDENHEID

7,7

SERVICELEVEL TELEFONISCH INFORMATIE PUNT

We blijven schakelen en bijsturen Wooncompagnie neemt deel aan een continumeting door Kwaliteitscentrum

Visitatie van Wooncompagnie

92%

Woningcorporaties (KWH). De lat ligt hoog en met het directe inzicht van de uitslagen wordt steeds geschakeld en bijgestuurd. Ons Telefonisch Informatiepunt haalde een servicelevel van 92%. De tevredenheid van onze huurders werd gemiddeld met een 7,7 beoordeeld.


Verhogen van energielabel F naar A bij 57 woningen in Schagen Den Helder

Woningbezit

2.455

Realisatie gezamenlijk toewijzingssysteem in de kop van Noord-Holland

verdeeld per gemeente

Hollands Kroon

Totaal: 13.819

3.895

Gematigde en niet inkomensafhankelijk huurverhoging 2014

Schagen

457 28

Medemblik

Opmeer Langedijk Heerhugo waard

Bergen

Alkmaar

16

Drechterland

Hoorn

Koggenland

354 Schermer

Heiloo

Workshop Vrouwenpower

602 Castricum Uitgeest

Behalen van Arie Kepplerprijs in Zuidoostbeemster

Heemskerk Beverwijk Velsen

GraftDe Rijp

Zeevang

3.259

Wormerland

851

Purmerend EdamVolendam

44

1.403

Zaanstad Oostzaan

Experiment met de Digitale Vakman

449

Beemster

Enkhuizen Stede Broec

Waterland

Landsmeer

6 Amsterdam


Waarom koos Wooncompagnie voor een fusie met AWM?

Hoe gaat Wooncompagnie om met leefbaarheid?

Een verrijking voor onze plattelandscorporatie

Wij investeren in mensen, v贸贸r mensen

Na een voorbereiding van ruim een half jaar is

Lokale binding, weten wat er speelt, betrokken

Wooncompagnie per 1 juli 2014 gefuseerd met AWM,

zijn. Initiatieven ondersteunen en zelfredzaamheid

een kleine corporatie uit Monnickendam. Eerste drijfveer

stimuleren. Voor Wooncompagnie is en blijft

was het te hulp schieten van een noodlijdende collega

leefbaarheid uiterst belangrijk. Op initiatief van of

uit solidariteit. Daarnaast passen het bezit en de ligging

in samenspraak met de huurdersorganisaties worden

uitstekend binnen de strategie van Wooncompagnie.

uiteenlopende doelen bepaald. Wij investeren vooral

De positie in Waterland is hiermee verstrekt en de filosofie

ook in mensen. Samen met onze medewerkers,

van een plattelandscorporatie overeind gebleven. Met een

onze maatschappelijke wortels, organiseren we

verrijking van ongeveer duizend woningen en de overname

educatieve activiteiten op of voor scholen en

van negen personeelsleden is voor de Waterlandse huurders

plegen we onderhoud aan gezamenlijk groen.

van de voormalige Algemene Woningbouwvereniging

Ook organiseren we cursussen met onze eigen

Monnickendam een betrouwbare nieuwe huisbaas gevonden.

vakmannen, voor vrouwen die wat handiger willen worden in huis. Daarnaast ondersteunden wij in 2014 onder meer het Sociaal Logement in Purmerend, voorzagen we een trappenhuis van bijzondere kunst en deden we een bijdrage voor een buurtbarbecue.

Eerste drijfveer was het te hulp schieten van een noodlijdende


collega uit solidariteit.

Opgeleverde nieuwbouw projecten 2014

• 140 appartementen • 4 groepswoningen

Purmerend Genuahaven

• ruimtes voor zorginstellingen en dagopvang • commerciële ruimtes voor kapsalon en grand café

Oostzaan Schat van Compaen Purmerend Spijkerman Wognum Parelgras

Duurzaamheidsprojecten 2014

Middenmeer Wieringerwerf Nibbixwoud Schagen e.o.

• 114 schuurdaken vervangen door duurzaam materiaal

• 80 woningen geïsoleerd

• 28 appartementen

Schagen

• 57 woningen van label F naar label A

• 25 appartementen

Schagen

• 140 woningen onderhoudsarm aluminium gevelbekleding

• 6 eengezinswoningen

Schermerhorn

• 40 woningen vrijwillig HR++ isolatieglas en spouwmuur isolatie


Hoe kijkt Wooncompagnie aan tegen Huurverhoging? We kiezen bewust voor betaalbaarheid Wooncompagnie kiest bewust voor betaalbaarheid en geeft daar uiting aan door een gematigd huurbeleid. De jaarlijkse huurverhoging was in 2014 wederom niet inkomensafhankelijk. De verhoging lag tussen de o% en de 3,3%, met een gemiddelde van 2,6% en gebaseerd op de streefhuur. Het landelijk gemiddelde lag op 3,9%. De streefhuur is het nettobedrag dat Wooncompagnie passend vindt voor een woning. De meeste huurders betalen aanzienlijk minder dan deze streefhuur, maar komen er door de huurverhoging elk jaar iets dichterbij. Zodra een woning leegkomt, wordt de huur in één keer opgetrokken naar het streefhuurbedrag.

Verdeling energielabels 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

E 10,4 %

B 18,2 %

F 5,5 %

C 40,4 %

G 0,8 %

D 19,4%

5% 0%

A 5,3 %

A

B

C

D

E

F

G


Hoe gaat Wooncompagnie om met DAEB-regelgeving?

Hoe staat Wooncompagnie er financieel voor?

Een noodzakelijke administratieve scheiding

Nog steeds kerngezond dankzij bewuste afwegingen

In 2014 is Wooncompagnie begonnen met

Hoewel de fusie met AWM een forse investering vroeg,

de voorbereiding op de Herzieningswet. Hierin

is Wooncompagnie nog steeds financieel kerngezond.

wordt door de overheid voorgeschreven dat sociale

Dat heeft vooral te maken met het feit dat we bij mogelijke

huurwoningen in een andere organisatie moeten worden

investeringen zeer bewuste afwegingen maken.

ondergebracht dan de vrije sectorwoningen (2% van het woningbezit) en commerciële bedrijfspanden.

Deze keuzes maken wij bij onze investeringen:

Hiervoor is een administratieve scheiding noodzakelijk

Is een investering strategisch wenselijk?

en dus de oprichting van een tweede bedrijf. Huurder

Is een investering met maximaal 25% geleend geld te financieren?

van Wooncompagnie merken daar weinig van, maar voor de administratie van Wooncompagnie

Hoe snel verdient de investering zich terug?

heeft het verstrekkende gevolgen. Er moet veel

Is er capaciteit voor de uitvoering?

worden geregeld. Reden voor deze maatregel is

Zijn de risico’s geïnventariseerd?

het ontmoedigen van het exploiteren van vrije sectorwoningen en andere commerciële activiteiten. De leningen voor de DAEB-woningen worden nog geborgd door de overheid, de financiering van commercieel vastgoed gaat gepaard met een aanzienlijk hoger rentepercentage en is niet meer geborgd.


Wat is de kracht van ’Heel Europa’ in Purmerend? Een wooncomplex met een scala aan voorzieningen In Purmerend is een uniek complex gerealiseerd waar we enorm trots op zijn: Heel Europa, de hoogste toren van Purmerend! Met 19 etages, 140 ruime sociale huurappartementen met panoramisch uitzicht, 4 groepswoningen (4 x 6 appartementen) voor mensen met een zorgvraag en een scala aan voorzieningen. De voorbereiding heeft enige tijd in beslag genomen maar nu zijn we de trotse eigenaar van dit bijzondere wooncomplex. Gedurende de bouw is besloten om af te zien van vrije sectorhuren. Hierdoor kent het complex

louter sociale huurwoningen.

Wij zijn enorm trots!

Volkshuisvestelijke kengetallen 2014


Woningbezit verdeeld per type 13.819

Aantal woongelegenheden

215

Overige ruimtes

grondgebonden woningen

30%

NIEUWBOUW

HUUR

785

Verhuringen

231

Nieuwbouw

5,5%

Mutatiepercentage

0,9%

Huurachterstand

70% gestapelde woningen 85

Sloop

Woningbezit verdeeld per huurklasse

14

Uitzettingen

2% 16%

10%

99

Statushouders

< € 389 27 € 389 - € 596

VERKOCHT

Urgenten

€ 596 - € 699 7,7

72% > € 699

Huurderstevredenheid

238

Verkochte woningen

7,6

Visitatie


Inkomsten 2014 30% 2%

68%

Verkoop

Bezoekadres hoofdkantoor

Overige bedrijfsinkomsten

Geldelozeweg 41, 1625 NW Hoorn (NH)

Huren

Postadres alle vestigingen Postbus 160, 1620 AD Hoorn (NH)

Telefonisch Informatie Punt

Uitgaven 2014

Investeringen Rente lasten Overige lasten

15%

30%

8% 13%

18% 3% 4% 6% 2%

Verhuurdersheffing

0900 20 22 373 (lokaal tarief ) Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

E-mail info@wooncompagnie.nl

Saneringssteun Verzekering en OZB Onderhoudslasten Personeelslasten Aflossing leningen

FinanciĂŤle kengetallen 2014 Solvabiliteit

34%

Rentabiliteit

3,2%

Loan to value

26%

Schuld per vhe

â‚Ź 35.419

Gem. rentepercentage leningen 3,87%

Informatie over het jaarbeeld 2014 John Hendriks j.hendriks@wooncompagnie.nl 0229 75 11 52

Opvragen van het jaarbeeld 2014 k.liefting@wooncompagnie.nl

www.wooncompagnie.nl