Hoodlab Staatsliedenbuurt 2020 Magazine

Page 1

COVERSTORY

BETEKENISVOL SAMENLEVEN

MET VERHALEN VAN DE BUURTBEWONERS ALLES OVER DE PEOPLE PLACES & PROJECTS

MAGAZINE

plygrnd.city __ 2020

STAATSLIEDENBUURT

1


Dit is een uitgave over en voor de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West. Dit magazine is uitgebracht door PLYGRND.city naar aanleiding van het buurtproject Hoodlab Staatsliedenbuurt 2020. Deze editie heeft een beperkte oplage. Voor reproductie neem contact op met programma@hoodlab.nl.

2


plygrnd.city __ 2020

3


COLOFON Arjen Heus Arjen Heus, Wendela Troll, Jane Johannes, Skylar Strange en Nikki Neervens FOTOGRAFIE Tommy Kรถhlbrugge, Jane Johannes, Labebu Mohammed Al Aminu VORMGEVING Buro & Co, PLYGRND.city ILLUSTRATIES Louis Norense / LN Studio UITGEVER & BOEKBINDER PLYGRND.city EDITOR IN CHIEF TEKST

PLYGRND.city Hullenbergweg 1-3 1101 GJ Amsterdam Zuidoost Telefoonnummer: + 31622885003 Emailadres: info@playgroundcity.nl Social media: @hoodlabstories - @plygrnd.city

MET DANK AAN

Alle bewoners van de Staatsliedenbuurt, al die mooie vrijwilligers, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West en al die fantastische partners die zijn aangehaakt tijdens dit project. Jullie zijn allemaal enorm waardevol voor deze buurt. IN HET BIJZONDER

Deze editie is mogelijk gemaakt door Alles Is Gezondheid. De maatschappelijke beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken. COPYRIGHT

Dit document is auteursrechtelijk beschermd en aanpassingen, veranderingen of wijzigingen mogen alleen door PLYGRND.city worden gemaakt. AMSTERDAM 2020


__COLOFON

plygrnd.city __ 2020

5


__lees wijzer Dit magazine is opgebouwd uit drie delen. People, Places en Projects, aangevuld met verrassende rubrieken en doordrenkt met verhalen van bewoners en de buurt. In People duiken we aan de hand van bewonersgroepen in de leefwereld van de mensen uit de Staatsliedenbuurt. Met beeld en contextverrijkende fragmenten uit de gesprekken schetsen we ervaringen van bewoners en wat er zoal speelt. In Places zoomen we in op bepaalde plekken in de buurt en de aanwezige, of juist afwezige voorzieningen die er in de buurt zijn. Waar voelen de bewoners zich welkom en wat zijn fijne plekken. In Projects duiken we in de concepten van de projecten die uit het participatieve ontwerpproces zijn voortgevloeid met de verschillende bewonersgroepen. De outcome van de gesprekken hebben we met het PLYGRND.city team geanalyseerd. We schetsen de opdracht, geven de observaties weer en beschrijven de aanbevelingen voor de toekomst.

6

plygrnd.city __ REIGERSBOS STAATSLIEDENBUURT Amsterdam Amsterdam

Op paarse pagina’s door het blad heen kun je je laten inspireren op thema’s zoals jongeren, armoede en gezondheid. Relevante thema’s in de buurtontwikkeling met een verfrissende kijk gebracht. We hebben content gemaakt in de vorm van podcast, video en foto. Veel van de Arabische gemeenschap hebben we niet op de foto kunnen zetten, in verband met geloofsovertuiging of privacy redenen. Wat verder goed is om te weten is dat er in dit magazine geen intensief wetenschappelijk onderzoek beschreven wordt, maar dat het een interpretatie is van de gesprekken van het social designteam. Wat we beschrijven is een kijk in de buurt die we tijdens en rondom de periode van het project hebben gehad. Het zijn ervaringen en gesprekken die op dat moment zijn uitgewisseld en beschreven. Mocht je desondanks in dit blad iets tegenkomen wat feitelijk onwaar is of tegen je normen en waarden in gaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Veel inspiratie en leesplezier!


plygrnd.city plygrnd.city __ __ 2020 2019

7


_INHOUDSOPGAVE Colofon 4 Leeswijzer 6 InhoudSOPGAVE 8 voorwoord 12 Partner pagina 14

PLACES

172

Introductie 177

DE OPGAVE

19

De Staatsliedenbuurt 22 Projectleider Anna vertelt Een Living Lab 28 Praten over liefde en het leven Betekenisvol samenleven De ontwerpvragen

Paviljoen 184 De Buurman 190 De Koperen Knoop

194

Alba & Back to Black

196

Van Beuningenplein

198

Projects

206

Introductie 55

Moeders van de buurt

210

Kids (0-12) 62 Jongeren (13-21) 66 Skaters 70 Jong volwassenen (21+) 72 Creatieve ondernemers 91 Vrouwen 102 Tweeverdieners 118 Buurmannen 144 Muzikanten 146 Buurtprofessionals 150 Community health verbinder 152 Ouder en Kindteam (OKT) 154

Jongeren van de buurt

214

Ondernemers van de buurt

220

HET DĂ…CK OP MET JOKE & LOUIS

224

PEOPLE

8

32

DOCK 180

50

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam

DOOR de ogen van TWEE kunstenaarS


VERHALEN UIT DE BUURT CRUISEN DOOR DE BUURT

59

MILAN EN VADER SIMON

EEN AANPAK DIE WERKT

79

RESEARCH Hoodlab facts & figures

29

alle feiten op een rij

STICHTING IMD KOMT BIJ DE JONGEREN BINNEN

DUURZAAM DOCEREN

90

De Stem van de Bewoner

34

TOP 10 VAN DE MINDMAP

PETER SIEGEL AAN HET WOORD

AUTONOOM KUNSTENAAR

92

De Droom van Wendela

36

Ontwerper en onderzoeker

MR BANCKS AKA BARRY SMITH

DOE HET ZELF DIVA MET STIJL

98

Analyze van de Buurt

42

bevindingen en observaties

INEKE ARZBACH VERTELT

ER IS AFSTAND IN DE BUURT

110

Aanbevelingen

265

samen op weg naar de toekomst

over gentrificatie met NOOR

Coverstory SARAH KATE GARDINER

122

DANCE IS A WAY TO CONNECT PEOPLE

ALLES IS GEZONDHEID!

159

INSIGHTS INSPIRATIE & INZICHTEN op THEMA’S

KAREN & MEREL NEMEN JE MEE OP REIS

EN verder IN DIT BLAD 142 166 241 249 254 273 276

plygrnd.city __ 2020

Het geheim van vitaal leven Foto’s uit de oude doos Street style fashion Theatermakers gezocht Films & podcast Buurtambassadeurs Contactgegevens

Jongeren 76 Gentrificatie 116 Armoede 148 Gezondheid 156 Duurzaamheid 204 CommunityLabs 238

9


10

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

11


_VOORWOORD

BESTE BUURTMAKERS Mag ik je meenemen in de wereld van de Staatsliedenbuurt door de ogen van buurtbewoners, buurtmakers en buurtprofessionals? Vanuit die kleurrijke Hoodlab container op het Van Beuningenplein hebben we in de zomer van 2020 het gesprek begeleid en bijna 1200 bewonersinteracties geteld. We spraken over het leven en de liefde en stelden vragen. Hoe leef je jouw leven in de Staatsliedenbuurt? Hoe is het met jouw gevoel van veiligheid? En voel je je wel eens eenzaam. Maar ook, wat voor effect heeft Corona op je? Hoe is de verbinding tussen jong en oud? Heb jij het gevoel dat er voor jou genoeg te doen is, wat zou je zelf willen en kunnen doen en hoe ziet je toekomst uit? Stel je eens voor, hoe de Staatsliedenbuurt zich in de aankomende jaren mag ontwikkelen naar een plek waar mensen in harmonie gebruik maken van alle voorzieningen, zorgdragen voor elkaar en ontmoeten centraal staan. Een fijne woonplek bedoeld voor iedereen die deze buurt een warm hart toedraagt. We zijn dankbaar dat Stadsdeel West in PLYGRND.city en de Hoodlab aanpak gelooft en ons de kans heeft gegeven om mee te werken aan deze gebiedsontwikkeling. In het bijzonder Anna, Heleen, Petrina en Mariolein. En niet te vergeten partners Mark, Lidwien, Michael, Gijs en Karen met hun grote sociale hart. In dit boek nemen we je mee in het project op weg naar inzichten in de #slb community en hun dromen. Aan de hand van persoonlijke verhalen ga je op reis in de wereld van deze buurt waarin ideeĂŤn, wensen, zorgen en kansen zijn uitgewisseld en in elkaars verlengde zijn geplaatst tot een geheel. De behoefte van de bewoners in de ontwikkeling van de Staatsliedenbuurt is een bron van nieuwe energie en inspirerende inzichten. Een goede vertaling van deze input vraagt lef. Niet alleen maar ophalen en dromen, maar durven en doen in de programmering op de lange en korte termijn. Deze buurt en met name het Van Beuningenplein is een plek van en voor de mensen. Maak zichtbaar wat je doet en blijf communiceren met de elkaar. Daar ga je vruchten van plukken. Stap voor stap en met elkaar. Want je weet wat ze zeggen: alleen ga je sneller, maar samen kom je veel verder. Arjen Heus, PLYGRND.city

12

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


S

plygrnd.city __ 2020

13


__PARTNER PAGINA In de buurt staan de bewoners centraal, die wonen er immers. Maar er wonen niet alleen mensen in de buurt, er werken er ook een heleboel. Leraren, zorgprofessionals, ondernemers, allerlei functies van de gemeente. En wat denkt u van de creatieven, coaches en jongerenwerkers? De ontwikkeling van een buurt verloopt beter met partners die goed samenwerken. Het zijn de oren, de ogen, de handen en voeten van de buurt. De mensen die de bewoners en de buurt al jaren kennen en vertrouwen hebben bij de mensen. Samen werken we aan de leefbaarheid. EĂŠn van de sleutelpartners is Lidwien Schweitzer van GGZ Arkin, die zo lijkt het soms wel, heel het sociale domein in dit stadsdeel aan elkaar verbind met haar tomeloze energie. In dit Hoodlab traject zijn er 49 organisaties aangehaakt. En daarvan hebben 65 personen actief meegedaan in de Hoodlab in gesprek met bewoners en in hun netwerk gedeeld wat er gaande was. Professional en vrijwilliger. Waardevolle informatie is er opgehaald over de buurt. Inzichten en verhalen, sommige ontroerend, andere empowering. Maar stuk voor stuk eigen en uniek. Er zijn daarbij hele mooie connecties gelegd tussen professionals onderling, die elkaar nog niet eerder kenden. Terwijl ze toch, soms al jaren, samen in deze buurt werken. Integraliteit stimuleren we in Amsterdam West.

1416

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

17


18


__DE OPGAVE Staatsliedenbuurt Wat is de reden dat Hoodlab precies in de Staatsliedenbuurt is neergedaald? Het gebied Westerpark kent haar uitdagingen op het gebied van jeugd, gentrificatie en programmering. Zo moeten jongeren bereikt worden en het vertrouwen gewonnen voor een goede start en kansengelijkheid. Is er verdeeldheid tussen bepaalde bewonersgroepen. En moet het Van Beuningenplein er voor zorgen dat er positieve interacties tussen bewoners zijn en mensen zich veilig voelen in de buurt. Projectleider Anna ligt toe. plygrnd.city __ 2020

19


WESTERPARK

STAATSLIEDENBUURT

VAN BEUNIN

GASHOUDER 20

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


FREDERIK HENDRIK

NGENPLEIN

plygrnd.city __ 2020

21


__DE OPGAVE Staatsliedenbuurt PROJECTLEIDER ANNA VERTELT Anna Veltkamp is projectleider Democratisering in stadsdeel West en werkt mee aan nieuwe werkvormen met het betrekken van bewoners. Zij ondersteunt het gebiedsteam hierin, met gebiedsmakelaar Heleen Linthorst en gebiedscoĂśrdiator Petrina Groesbeek in de buitenwacht, onder leiding van manager Mariolein Hoevenaar. Als je naar de klassieke indicatoren kijkt, komt de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West niet naar voren als buurt waar veel aan de hand is. Maar zoals iedere wijkprofessional weet: cijfers zeggen niet alles. Als je even rustig gaat zitten en de beweging op het plein observeert, zie je van alles gebeuren. Achter de cijfers (waarin de gemiddelden de extremen verbergen) schuilen de verhalen van de mensen. Mooie verhalen vaak, maar ook trieste verhalen over armoede, overlast, uitsluiting en verwaarlozing. De Staatsliedenbuurt is ook een buurt met veel kwaliteiten. Haar bewoners hebben diverse achtergronden, leeftijden en beroepen, het is dynamisch op straat en de

22

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam

architectuur is er prachtig. Op bepaalde plekken zijn de huizen en gebouwen toe aan renovatie en vernieuwing. En er is de uitdaging van de toenemende segregatie door de scheiding tussen oude en nieuwe bewoners. De gentrificatie geeft zichtbare spanningen. De grote opdracht is om de Staatsliedenbuurt (en heel Amsterdam natuurlijk) een plek te laten zijn waar bewoners betekenisvol en met plezier met elkaar samenleven. Een plek waar verschillen kleiner worden in plaats van groter, waar mensen elkaar weten te vinden en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zo profiteren we allemaal van welvaart, van een gedeelde ‘SLB-identiteit, en mag iedereen trots zijn op de positieve ontwikkelingen in Amsterdam. Het inzetten van de Hoodlab is een mooie manier om professionals anders kennis te laten maken met de buurt en haar bewoners. Ik draag heel graag bij aan deze manier van samenwerken, en kijk er naar uit om te praten over liefde en het leven, zoals ze bij Hoodlab zeggen.


23


24

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

25


26

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

27


HOODLAB IS __EEN LIVING LAB HOODLAB is een combinatiewoord van de woorden neighbourhood en laboratorium. Een participatieve ontwerpmethodiek om Amsterdamse buurten in samenspraak met bewoners en professionals leefbaarder en gezonder te maken. De opvallende zeecontainer is een tijdelijk living lab die voor een aantal weken neerstrijkt bij jou in de buurt. Een ontmoetingsplek voor de mensen om mee te denken, mee te praten en mee te doen met de ontwikkelingen van de buurt. In een open en gastvrije sfeer word je geĂŻnspireerd, kom je in beweging of kijk je op een andere manier naar de buurt en jezelf. Je kunt meedoen met activiteiten, krijgt een frisse kijk op het leven en gezondheid en gaat in gesprek met elkaar. Hoodlab staat voor een bepaade periode in de wijk, vier tot zes weken, en is open van woensdag t/m zaterdag tussen 14.00 en 20.00 uur. Het traject eindigt met een gezellig buurtfeest. Hoodlab heeft tussen 2018 en 2020 in verschillende buurten gestaan in de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost, Zuid, West en diverse sociale en ruimtelijke participatietrajecten gefaciliteerd.

Wil je ook een Hoodlab bij jullie in de buurt? Laat het ons en gemeente Amsterdam weten. Want Hoodlab staat voor jouw stem in jouw buurt!


FACTS & FIGURES op een rij: Aantal Aantal Aantal Aantal

dagen open geweest organisaties aan boord studenten aangehaakt personen in de Hoodlab poule

24 49 20 65

Aantal bewonersinteracties Aantal kopjes thee & koffie Aantal stories gedocumenteerd

1178 707 244

Ingeschatte verdeling naar leeftijd 6-12 13-16 17-21 21-26 26-40 40-60 60+

8% 10% 7% 5% 31% 31% 8%

Aantal Aantal Aantal Aantal

50 14 5 - waarvan 3 uitgewerkt 265

activiteiten wijkexpedities buurtconcepten stukjes fruit gegeten

Aantal waardevolle verbindingen gelegd

een heleboel

Aantal mailcontacten Aantal A4 bladzijdes harvest

279 110

Aantal nationaliteiten Actieve buurtambassadeurs Aantal bezoekers op het buurtfeest

onbekend 10 235

Hoeveelheid frisse energie en zin

nog veel meer

29


30

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

31


__DE OPGAVE Staatsliedenbuurt BETEKENISVOL SAMENLEVEN

__ONTWERPVRAGEN Wat is het vanuit de opgave vervolgens het vertrekpunt in het project om samen te werken aan de sociale opgave van de buurt? Naar de mensen luisteren door het stellen van goede vragen. En dat alles rondom het hoofdthema Betekenisvol Samenleven. Klinkt abstract? Misschien een beetje, maar dit zijn de vragen die we voorafgaand aan de co-creatieperiode hebben beschreven: Persoonlijk Wat brengt jou in beweging? Waarin sta je het meeste in je kracht? Op welke manier neem je regie over eigen gezondheid? Wat wil je graag leren en waarop wil je je verder ontwikkelen? Wat is er van betekenis voor jou als bewoner en wat geeft jou zin? Sociaal Wat betekent een betekenisvol samenleven voor jou? Hoe ontstaat dit betekenisvol samenleven volgens jou? Hoe interacten verschillende groepen bewoners wel of juist niet met elkaar? Welke sociale thema’s zijn van invloed op de mensen in deze buurt? Ruimtelijk Hoe ervaar je de openbare ruimte? Hoe bewegen de mensen zich letterlijk en figuurijk door deze buurt? Hoe verhouden de mensen zich tot de beschikbare faciliteiten in de buurt? Is er een goede mix tussen sociaal, commercieel, groen en wonen?

32

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

33


__DE OPGAVE Staatsliedenbuurt DE STEM VAN DE BEWONER Een van de ontwerptools op Hoodlab is Mindmap. Een wand met briefjes, ideeën en andere interessante content, waar zichtbaar wordt wat er leeft. Zeer concrete suggesties voor het plein zoals een verbetering bij DOCK en een sterke behoefte aan activiteiten, maar ook lange termijnbehoefte zoals criminaliteitspreventie, jeugdontwikkeling en het herontwerpen van het buurthuis. Hier zie je een top 10 van bewonersideeën van de post-its die gedurende het traject door bewoners op de mindmap zijn geplakt. Later in het proces hebben we de mindmap gebruikt om de bewonersideeën door te ontwerpen naar de concept-projecten. Zichtbaar maken is de sleutel.

hoodlab__mindmap TOP 10 1. Overlast verminderen 2. Anders programmeren op DOCK 3. Redesign DOCK exterieur en interieur 4. Eigen hangplek voor jeugd 5. Activiteiten: kookworkshop, fotografie, streetdance, muziek maken 6. Renovaties: waterkraan, voetbalveld, skatepark, ping pong tafel 7. Voor de kleine kids: veiligheid tijdens het spelen 8. Sportfaciliteit; basketbalveld, skatepark, voetbalveld opgefrist 9. Toezicht op het plein 10. Verbanden leggen tussen groepen: Bewonersbijeenkomsten

34

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


TOP 5 oud VS nieuw denken Oud denken

Nieuw denken

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Direct handhaven Elkaar negeren en ontwijken Ouderwets handhaven Binnen de lijntjes blijven Bezuinigen op een buurthuis

Verleiden tot goed gedrag In contact blijven met elkaar Handhaven met een boodschap Buiten de lijntjes durven kleuren Investeren in een communitylab

ANDERS KIJKEN Je hebt bewoners van de oude stempel en bewoners die op een moderne manier kijken naar de samenleving. Het is interessant te zien hoe hun denkwijzen fundamenteel anders zijn.

plygrnd.city __ 2020

35


36

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt STAATSLIEDENBUURT Amsterdam Amsterdam


__DE DROOM VAN WENDELA ONTWERPER EN ONDERZOEKER OVER BETEKENISVOL SAMENLEVEN Het was het begin van de zomer in 2019. Wendela was voor Samenbeter in Eindhoven op het landelijk congres van Alles Is Gezondheid en kwam daar Arjen en Hoodlab tegen. ‘Dit is precies wat we nodig hebben in Westerpark!’ zei ze enthousiast. Ze vertelde over de proeftuin en hun werk van de afgelopen maanden, en dat ze een effectieve en laagdrempelige manier zochten om het gesprek aan te gaan met bewoners. Een match in the making.

plygrnd.city __ 2020

37


__HET NETWERK is VERBonden Mijn droom is dat de buurt een inclusieve plek is, waar ieder mag thuiskomen en de ruimte ervaart om er te zijn. Voor mij is het bijzonder om mensen in hun eigen buurtje te ontmoeten, omdat dit een thuisbasis voor hen vormt. Het is iets waar ze steeds weer naar terugkeren. Het geeft me voldoening daar heel klein en lokaal iets voor ze in te betekenen. Ben je benieuwd naar mijn verhaal?

Ik wil interacties ontwerpen die er voor hen persoonlijk toe doen en dat doorvertalen naar het collectief.

Soms dan zie ik mensen, als een stel minuscule druktemakertjes, op een o zo grote planeet. Er is interactie tussen alle deeltjes die leven op ontelbaar veel verschillende levels. Van invloed op hoe jij je voelt zijn de interacties binnen in jou, de interacties die je hebt met je omgeving en met mensen om jou heen, en hoe jij die ervaart. Dat klinkt complex en dat is het ook, alles is continu in beweging. Op het één heb je invloed, op het ander niet.

Het mooie aan de Staatsliedenbuurt is dat er veel verbinding is. Een paar voorbeelden: het Paviljoen werkt samen met filmhuis Cavia, want hoe fijn is het om op het dak in de buitenlucht een goede film te kijken met een drankje of hap erbij? Win-win. Back-to-black voorziet de groenteman van koffie ’s ochtends en krijgt daar verse groenten voor terug. Als je het minder breed hebt, maar een vega kapsalonnetje wilt eten bij snackbar Buurman, dan kan dat ook voor een kleine tegenprestatie, zoals door het vervangen van een lamp. Samen met Stadsdorp Westerpark organiseert de OBA boekbesprekingen met een verfilming van de boeken. Dat maakt lezen en contact maken toegankelijk!

Ik denk dat het gezond is dat we veelal schipperen, tussen groot denken, dromen en geloven en klein doen. In de meest simpele handelingen en dagelijkse rituelen vinden we rust, daar ervaren we regie over wat we doen. Vanuit een veilige basis, kunnen we buiten de lijntjes kleuren, iets betekenen voor een ander, ons vitaal en levendig voelen. Als ontwerper ga ik graag de exploratie aan met mensen naar wat voor hen van betekenis is, waarin zij zich in hun kracht voelen en of ze hun ervaringen kunnen delen met anderen.

Waarom zijn verbindingen belangrijk? Een net met veel verknopingen is sterker dan een net met grote gaten. Als covid-19 iets aan het licht heeft gebracht, is het hoe belangrijk het is om samen te werken - of noem het liever samen te leven. Want iedereen heeft kwetsbaarheden, vroeg of laat, heel soms of iets vaker en dan hoor je het niet alleen te hoeven doen. Samenwerken enthousiasmeert, troost en inspireert. Laten we samen nog meer mooie verbindingen leggen, die bijdragen aan een betekenisvol samenleven!

38

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

39


40

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

41


42

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__ANALYSE VAN DE BUURT DOOR DE OGEN VAN SKYLAR

plygrnd.city __ 2020

Skylar Strange is teamleider, analist en onderzoeker bij PLYGRND.city. Officieel is haar titel Operational & Strategy Specialist. Geboren en getogen in CaliforniĂŤ en recentelijk Cum Laude afgestudeerd aan de Nijenrode Business University. Skylar is tijdens Hoodlab betrokken bij het luisteren, schrijven, lezen en analyseren van verhalen van bewoners, naast haar rol als operationeel manager en planner. Skylar is een hondenliefhebber en een absolute familygirl, die de dynamiek van de buurt begrijpt vanuit een lokaal en internationaal perspectief.

43


__BEVINDINGEN OBSERVATIES Skylar at the lab Skylar is een enthousiast en betrokken teamlid dat bijna elke dag bij Hoodlab in de Staatsliedenbuurt was. Na haar tijd bij de Hoodlab ging ze naar huis en werkte ze om de problemen, zorgen en bewonersgroepen van de Staatsliedenbuurt beter te begrijpen. Ze voerde tientallen gesprekken en nam deel aan buurtexpedities en activiteiten. Heb je haar zien dansen tijdens Silent Disco-avond? Skylar analyseerde naast haar observaties de gesprekken die het social designteam registreerde en beschrijft dit vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ze heeft de verhalen van bewoners gegroepeerd in drie thema’s: problemen, behoeften en kansen van de buurt.

44


PROBLEEM__ PROBLEEM

OMSCHRIJVING

Overlast

• • • • •

Bewoners spraken over verschillende soorten vormen van overlast op visuele, geluids, fysiek, mentaal en sociaal vlak. + Geluidshinder van scooters op het plein + Geluidshinder door nachtelijke activiteit + Huisvuil stapelt zich op + Intimidatie op het plein

Gentrificatie

In de jaren 80 bestond de buurt uit arbeiders en was het een uitdagende woonomgeving met junks en krakers. Nu meer mensen huizen kopen in Amsterdam West, worden de sociale huurwoningen verkocht om nieuwkomers en expats te huisvesten. In relatie tot de oude bewoners levert dit spanningen op. + wij versus zij + oud vs nieuw + sociale huisvesting vs. eigendom + cultureel gescheiden (segregatie)

Huidige staat van het Van Beuningenplein

De huidige staat van het plein is matig tot slecht en daarom wordt het plein minder gebruikt dan mogelijk zou zijn. + vies / oud + weinig ‘te doen’ + kapotte waterfontein + slechte drainage + gemis aan sport & spelmaterialen + nodigt hangjongeren uit te groeperen

Weinig programma aanbod

Door geen goede aansluiting van activiteiten ervaren bewoners gevoelens van verveling en onbegrip. + verveling slaat om in veroorzaken problemen + DOCK is niet met regelmaat open, communicatie is onduidelijk + Veiligheid met betrekking tot spelende kinderen ivm het skatepark + COVID-19 vergroot bestaande problemen uit

45


__BEHOEFTE BEHOEFTE

OMSCHRIJVING

Herprogrammering van DOCK

• • •

46

Er is een brede wens dat DOCK een gemeenschapslocatie wordt die beter kan voorzien in de behoeften van de verschillende groepen in de buurt en activiteiten aanbiedt die beter passen bij deze tijd met inspiratie en educatie. Groepen die coaching en financiële hulp nodig hebben zouden DOCK willen gebruiken als informatiecentrum. + meer inspiratievol programma + financiële ondersteuning + consistentere openingstijden

Re-design interieur en exterieur van DOCK

Boven, onder, binnen en buiten. DOCK heeft een make-over nodig. Als het niet de metalen tralies zijn die niet welkom zijn, is het wel gebrek aan verlichting of de gesloten gordijnen. Het interieur is saai en verouderd, de keukenkasten rammelen en er is geen sfeer. + een transparanter exterieur + inspirerend en multifunctioneel interieur + gebruik maken van het dakterras - mooie kans

Meer samenwerken met gemeente

Ondersteuning van lokale initiatieven (nieuw en bestaand) om de wisselwerking tussen groepen en de structuur in de buurt te verbeteren. + coaching + financiële ondersteuning + samenwerking met verschillende bewonersgroepen + meer toezicht

Facelift van het Van Beuningenplein

Het plein zorgt ervoor dat mensen graag naar buiten komen, maar het voetbalveld, het skatepark, het groen hebben een facelift nodig. + verplaats de pingpong naar een andere plek + voetbalveld met kunstgras + moderne waterfontein + skaten en balspelen modulair

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


KANS__ KANS

OMSCHRIJVING

Inclusieve activiteiten

• • • •

Organiseer / stimuleer activiteiten om alle verschillende soorten groepen uit te nodigen om deel te nemen aan lokale activiteiten met elkaar. Door bepaalde activiteiten te richten, kun je bepaalde groepen bereiken en met elkaar te verbinden. (bijv. Trainingsgroep voor vrouwen door kids, en coaching van mannelijke jongeren door vrouwen). + kunst & cultuurprojecten + sport als middel voor coaching + educatie op 21st century skills + stimuleren positieve sociale gezondheid

Enthousiaste bewoners

Er is veel energie in de Staatsliedenbuurt. De mensen zijn enthousiast, betrokken en eager om mee te helpen met het verbeteren van de buurt. Hier ligt een grote potentie om de bestaande energie naar positieve interacties en verbeteringen in de buurt. + de wil om bij te dragen + enthousiaste bewoners + veel initiatief

Facilitator tussen bewonersgroepen

De buurt mist sociale cohesie. Het verbinden van groepen om voort te bouwen op de krakerscultuur door middel van ruilhandel en elkaar een helpende hand te bieden in de buurt. Ontwikkel een ontmoetingsplaats voor alle groepen. + ruimte bieden voor sociale interactie + verkleining van afstand tussen groepen (segregatie) + multiculturele activiteiten

Urban exploring

Ontdek de buurt en zijn geheimen als groep of individueel. Door de bewoners een manier te geven om meer te weten te komen over hun omgeving, kan dit opwinding en verwondering over de omgeving geven. + wandeltochten + urban exploring kunstproject + informatie op de hoeken van de straat

47


48

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

49


_PEOPLE 50

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


__dit zijn wij. dit is Staatsliedenbuurt.

plygrnd.city __ 2020

51


52

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

53


__sectie / people

54

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


OP WEG NAAR EEN BETEKENISVOL SAMENLEVEN COMMUNITIES DIE MET ELKAAR IN EEN BUURT WONEN HOEVEN NOG NIET PERSE ook SAMEN MET ELKAAR TE LEVEN. daar is meer ZORGVULDIGE aandacht voor nodig.

De Staatsliedenbuurt is gelegen in het gebied Westerpark in Amsterdam West en telt 13.000 inwoners verspreid over 8.000 woningen. De buurt is ogenschijnlijk welvarend, met hoge huizenprijzen, tweeverdieners met kinderen en een levendig straatbeeld. Toch, als je goed kijkt zie je dat er meer aan de hand is onder het oppervlak. Zo zie je dat bepaalde bewonersgroepen weinig contact met elkaar hebben, zie je allerelei bewoners met een lage SES (sociaal economische status) en ervaart de buurt overlast van jongeren die zich zichtbaar vervelen.​ D​e Mocro Mafia liquidaties uit 2012 geven de buurt een reputatie, die naar het lijkt, soms hoog gehouden moet worden.​

In dit onderdeel van het blad zoomen we in op doelgroepen van jong naar oud. Je vindt de bevindingen van de gesprekken tijdens Hoodlab en ontdekt wat er allemaal leeft en speelt in hun wereld. Jongeren, tweeverdieners, creatieve ondernemers, ouderen, kwetsbaren, maar ook muzianten, krakers en de skaters komen uitgebreid aan bod. In de inspiratiepagina’s worden de onderwerpen zoals armoede, jongeren, eenzaamheid, gezondheid en communitylabs belicht. Thema’s die relevant zijn in de buurtontwikkeling anno 2020 plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

55


56

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

57


__sectie / people

58

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Het zeil draagt het geweld over van de natuur in geluid en beweging. “Het klinkt als vuurwerk”.

MILAN & SIMON CRUISEN DOOR DE BUURT Milan en Simon, zijn vader, bewegen zich graag door de buurt. Op de kaart laat Milan een activiteit zien die voor hem van betekenis is. Het is een activiteit die hij zelf bedacht. Wanneer het stormt en het hard waait en regent maken ze een opstelling van een zeil dat tussen vier bomen wordt gespannen in het Westerpark waar je onder kan zitten. Het zeil draagt het geweld over van de natuur in geluid en beweging. “Het klinkt als vuurwerk”. Milan zou zijn enthousiasme hierover graag delen met andere kinderen, maar het is voor Milan lastig contact te maken met kinderen uit de buurt. Hij gaat zelf naar een speciale school in Amsterdam Zuid. Kinderen uit de buurt kan hij daardoor alleen buiten school ontmoeten. Milan heeft voordat hij niet meer kon lopen, zo veel mogelijk straten in Amsterdam bewandeld. Zo wilde hij zo veel mogelijk zien, voordat hij minder zou mobiel zou worden. Kleiner lijkt zijn wereld echter niet geworden.

Benieuwd naar Milan & Simon? Spreek ze even aan.

__sectie / people

plygrnd.city __ 2020

Simon is een echte verbinder. Zo helpt hij iemand die hij net heeft ontmoet bij Hoodlab aan een potentiële werkgever op het gebied van tatoeëren. Hij spendeert veel tijd zijn met zoon. Ze hebben een bijzondere band en staan open voor de wereld om hen heen. Meer activiteit en ontmoeting rondom het Van Beuningenplein zou voor hen waardevol zijn. Iets creatiefs of muzikaals.

59


60

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

61


__sectie / people Kids (12-)

Langere openingstijden van DOCK Een voetbalveld met kunstgras Veiliger voor kids door het skatepark Gemis aan sport- & spelmaterialen Weinig ’te doen’ voor kids

LOLA & HELEEN Lola en Heleen zijn negen jaar en zitten in groep vijf. Ze zitten op paard voltige in Westerpark. Je gaat dan op een paard allerlei gymnastiek oefeningen doen. Om hun sport goed te kunnen beoefenen hebben ze een rekstok in de buurt nodig. Die is er nog niet op het van Beuningenplein. Ze zijn aan het tekenen geslagen en hebben verschillende ontwerpen gemaakt. DE MEIDEN VAN DE BUURT De Marokkaanse meiden vertellen dat ze graag mee doen op woensdag met de meidenactiviteiten. Ze doen allemaal leuke en creatieve dingen. Wel zouden ze het fijn vinden als er ook meer sportactiviteiten zijn voor de meiden, zonder de jongens, want die lopen toch alleen te vervelen. ALI Ali, een energieke en sportieve jongen vertelt dat hij het leuk zou vinden als er meer activiteiten voor de kinderen zouden worden gedaan. Het zou echt cool zijn voor ons als er wat meer activiteiten bij zouden komen zoals trefbal, voetbaltournooitjes, basketbal en boksen!

62

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

63


64

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

65


__sectie / people Jongeren (13-21)

Multiculturele activiteiten Gebruik van het DOCK dakterras Sport als middel voor coaching jeugd Verveling slaat om in veroorzaken problemen DOCK is niet met regelmaat open Weinig te doen hier

MARJOLEIN Marjolein woont nog maar kort in de buurt. Ze is studente CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) en is erg bevlogen als het gaat om sociaal maatschappelijke buurtwerk. De Corona crisis gaat deze bijzondere meid niet in de koude kleren zitten. Ze vertelt dat ze het soms mentaal niet makkelijk heeft en dat andere leeftijdgenoten dit ook zo ervaren. JADA Jada vliegt over het plein, vrouwelijk en sierlijk, maar ook stoer, met lef en in de hoogste versnelling. Jada woont aan het plein met haar zus en moeder. Ze heeft weinig nodig om te doen waar ze het meest van houdt; haar skates. Contact maakt ze met andere skaters wanneer die er zijn. Het is makkelijk contact leggen in deze cultuur. Jada praat over Cas die eerst het buurthuis runde. Cas was ieders vriend. Ze zou het tof vinden als er een nieuw soort buurthuis komt. “Het zou echt leuk zijn als er ook meer jonge mensen zouden staan.” ANONIEM Anoniem vertelt dat ze samen met haar ouders, broertje en open en oma in huis woont. Haar broertje is vaak thuis aan het gamen is. Vechtspellen. Haar moeder is daar niet zo blij mee. En je vader? Die ook niet. Ze vertelt dat haar broer banger is voor haar vader dan haar moeder. Ik vraag haar waarom. Ze legt uit: ‘hij slaat hem weleens’ Maar mij slaan ze gelukkig niet, want ik doe wel gewoon normaal.

66

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


ANAS Anas is een energieke, stoere, brutale, maar ook lieve jongen. Hij heeft Spaanse en Marokkaanse ouders. Hij hangt graag rond op het plein en voetbal is een van zijn hobbies. Samen met de boys haalt ie graag kattekwaad uit. Thuis hebben ze het niet altijd even gemakkelijk en Anas werkt op zijn jonge leeftijd al als bezorger om wat geld bij te verdienen.

plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

67


68

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

69


__sectie / people SKATERS

Een groter skatepark Skaten en balspelen anders georganisseerd Onveilig skaten door spelende kinderen Overlast van andere groepen

Ben & TESSEL Voor Ben en Tessel is het van Beuningenplein van grote waarde. Hier brengen ze veel tijd door en maken ze vrienden in de skate community. Deze community is heel hecht. Het is een inclusieve groep en iedereen helpt elkaar. We vinden het echt leuk als de ander beter wordt. Vroeger waren skaters nergens welkom, het wordt toch geassocieerd met drugs (blowen). Vaak op pleinen, door het ontwerp, skaten ze tussen de spelende kinderen door. Dit plein is toch wel een van de favoriete plekken om te skaten. Je kan er goed oefenen, zowel beginner als iets verder gevorderd. Het nieuwe skatepark op Zeeburg is te ver en alleen voor gevorderden. Hier is het tof!

70

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

71


__sectie / people Jong volwassenen (21-36)

Meer inspiratievol programma Kansen voor werk & ondernemerschap Stimuleren van positieve & sociale gezondheid Weinig inspirerend programma aanbod

CARLA (26) Carla woont nu vier maanden in Amsterdam met haar vriend die ze in Canada ontmoet heeft. Carla komt uit Spanje, maar heeft hiervoor in Canada gewoond en daarvoor in Australie. Ze heeft ook al plannen om weer te vertrekken uit Amsterdam: next stop: Oostenrijk, waar het lekker koud is en waar ze kan genieten van de prachtige natuur, want deze stad is toch wel te druk. Ook al vind ze haar directe omgeving wel lekker rustig. Op de vraag wat haar gelukkig maakt antwoord ze meteen: natuur. En wat ze in haar dagelijks leven doet om gelukkig te zijn: met haar vriend loopt ze veel, lekker verdwalen door de stad. Ze bezoekt het park en haalt haar eten bij lokale markten. Haar tijd zinvol besteden doet ze door tijd met vrienden door te brengen, boeken te lezen, weinig social media te gebruiken en veel te praten. Verder geen stress, blijven ademen en goed slapen.

72

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

SVEN (32) Sven is autodidact. Hij volgt cursussen en thuisstudies en leert zichzelf waar hij meer over wilt weten. Muzikaal, een dierenvriend en intelligent, zo komt hij over. Sven is 5 jaar zzp’er geweest en geeft aan dat hij dat leuk vond. Nu zit hij in een uitkering en heeft hij een zware depressie in verband met de euthanasie van zijn moeder, waar hij maar niet uitkomt. Door de medicijnen wordt Sven soms hypomaan. Hypomanie zorgt voor hyperactiviteit en een hoge mate van prikkelbaarheid. Op het moment is Sven tevreden en vertelt hij dat hij in de afgelopen jaren veel geleerd heeft over zijn persoonlijkheid, waardoor hij nu veel beter om kan gaan met zichzelf en het leven. “Mensen zeggen vaak dat ze een ander behandelen zoals ze zelf graag behandeld willen worden, alleen leven veel mensen hier niet naar. Daar ligt de hypocrisie. Het gaat om respect voor elkaar hebben.”


plygrnd.city __ 2020

73


74

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

75


__INSIGHTS JONGEREN Waarom is de groep 16 - 26 jaar NIET ZO MAKKELIJK te bereiken?

De groep jongeren tussen de 16 en 26 jaar is niet makkelijk te bereiken. We hebben ze gesproken, zeker weten, Maar bij lange na niet zoveel als we hadden gewild. Hoe krijg je deze groep gemotiveerd om zich in te zetten voor hun buurt? We zien dat deze groep zich midden in hun persoonlijke ontwikkeling begeeft. De hormonen schieten alle kanten op. Ze zijn zichzelf en hun leeftijdsgenoten op lichamelijk en sociaal vlak aan het ontdekken. En keren zich af tegen de rest. Ook op school en werkvlak zijn ze op ontdekking. De school- en werkomgeving vraagt veel van ze. Daar gaat veel aandacht naar uit. Als ze vrij zijn gamen ze, chillen ze en zitten ze samen op hun telefoon. Druk met TikTok, Whatsapp en Instagram. Anderen sporten zo nu en dan, maken muziek of andere content. Weer anderen blowen stiekem of gaan uit en brakken uit op de dagen na het uitgaan. Nu met Corona is dat wel wat minder. Geld verdienen is een belangrijke motivator om in beweging te komen. Maar ‘iets doen voor de buurt, in mijn vrije tijd?! We merken dat er een latente behoefte zit dat ze iets kunnen en mogen betekenen voor hun buurt en daarmee voor zichzelf en elkaar. Vaak weten ze niet hoe of haken ze snel af. Sommige denken dat er toch niets van terecht komt. Willen we deze jongeren beter bereiken dan zullen we daar meer manieren voor moeten inzetten. In een 360 graden aanpak, met rolmodellen, Youtubers, aansluiting op het curriculum van het schoolprogramma met concrete en klein gemaakte projecten. Projecten die ook echt uitgevoerd worden, op korte termijn, want dat motiveert.

76

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__INSIGHTS JONGEREN


78

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


EEN AANPAK DIE WERKT STICHTING IMD KOMT BIJ DE JONGEREN BINNEN

__sectie / people


80

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

81


__sectie / people

82

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


omar tissoudali vertelt Omar van Stichting IMD is 32 jaar. Een jongen van de straat. Hij voetbalt in de zaal en heeft verschillende interlands gespeeld. Omar is jongerencoach in West en Nieuw-West en is erg betrokken in de Staatsliedenbuurt, zijn oude buurtje. Met stichting IMD coachen en begeleiden ze jongeren van 10+ in een no nonsense aanpak die aansluit op de cultuur van de straat en waarbij ze de taal spreken van de jongeren. Preventie is zijn motto. En ze zetten activiteiten zoals sport als middel in om contact te maken en te coachen op persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden. Zowel op individueel als op groepsniveau. Hoe ga je een dialoog aan? Hoe ga je om met groepsdruk? Welke waarden en normen leer je als je in teamverband speelt of sport? Omar is een creatieve jongen met lef. Zelf miste hij die coaching en begeleiding in zijn jeugd. Maar hij kon het wel geven aan zijn broertje. En dat is ook precies wat de kids in de buurt nodig hebben. Op deze leeftijd missen ze taal en bepaalde vaardigheden, wat ze in de problemen kan gaan brengen. Dat voorziet hij nu al. En daarom werken we graag met jongeren vanaf 10 jaar en ouder. De jongerencoaches van IMD staan midden tussen de boys, maar hebben

ook hun leidinggevende autoriteit. Die wisselwerking werkt goed. Ze leren de jongeren rotsen op zij te leggen, zodat hun rivier van energie en positiviteit verder kan stromen. Samen met Hamza, Ziad en Haitem hebben ze op de 4e zaterdag van Hoodlab een dagactiviteit gedaan onder begeleiding van Omar. Team building: door samenwerken naar de overkant komen met hoepels. Iedereen deed mee. Daarna een samespel van het bouwen van de hoogste toren met stokken en elastiek. Erg leuk, maar zeker niet makkelijk. In de avond begon het voetbal toernooi met prijzen voor fair play. Met 8 bekers werd er een 4x4 toernooi opgezet. Erg leuk om te zien. De energie was hoog. De tools die ze gebruiken zijn eenvoudig, maar het werkt. De bekers willen de jongens graag winnen. Dat motiveert. Maar winnen? Alleen met fair play! De jongens blijven een groot gedeelte van de tijd kloten, maar toch heeft Omar een natuurlijk overwicht. Erg gaaf om te zien hoe Stichting IMD met de jongens werkt. Maar het kost ook veel energie, tijd, vaardigheid en aandacht, die niet iedereen heeft. De mannen van IMD geloven in samenwerken met bestaande organisaties. Iedereen in zijn kracht. plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

83


84

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__sectie / people

85


86

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

87


88

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

89


__sectie / people

90

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


creatieve ondernemers

Samenwerking met lokale groepen Kunst en cultuur projecten De wil om bij te dragen Niet makkelijk om betaald werk te vinden Corona heeft invloed op bedrijfsvoering

PETER SIEGEL DUURZAAM DOCEREN Peter is een actieve SLB bewoner. Hij is de Facebook groep ‘Westerparkbewoners’ gestart, die inmiddels meer dan 4000 leden telt. Met zijn grijper in zijn hand, sandalen en platte pet is hij SLB’s eigen duurzaamheidsicoon. Maar er zit veel meer achter dit stereotype boomknuffelaar. Toen zijn kids perse een hond wilde, stond Peter niet te springen: ‘Dan mag ik ‘m zeker uitlaten.’ Uiteindelijk is hij overstag gegaan en wie moest het beestje uitlaten? Papa. Het wandelen kan Peter enorm waarderen, de beweging en de buitenlucht. Het beestje inmiddels ook. Toch begon er iets te irriteren: de hoeveelheid plastic die hij tegenkwam op straat. Hij besloot er wat aan te doen en kocht een grijper, om op te rapen wat hij komt. Peter had bekijks. Sommige mensen dachten dat hij een taakstraf had. Maar veel buurtgenoten, durfden hem wel te vragen waarom hij deed wat hij deed. Steeds meer buren wilden meedoen. Met het oprapen van plastic pak je nog geen fractie van het klimaatprobleem aan. Het is klein, maar er zit schoonheid in. Peter deinst ook niet weg van het grotere plaatje. Hij is docent levensbeschouwing en dompelt zich graag onder in filosofie of ethiek. Hij exploreert met mensen hoe zij op een manier die bij hen past, kunnen bijdragen aan onze mondiale uitdaging rondom het thema duurzaamheid. Zijn motto: een duurzamere lifestyle gaat heel goed samen met goedkoper en gezonder leven.

www.facebook.com/groups/westerparkbewoners

__sectie / people

plygrnd.city __ 2020

Tijdens Hoodlab hebben we Peter geholpen met het ontwikkelen van een concept en legden we de verbinding met een partij die zijn belangen deelt, woningcorporatie Rochdale. Het gaat over de start van een pilot genaamd Greenbox, geïnspireerd op Funbox. Een samenwerking tussen het Stadsdeel, Peter Siegel, Mieke van Rochdale, PLYGRND.city en anderen die zich aangetrokken voelen om mee te doen.

91


__sectie / people “De bedoeling was dat ik hier twee weken zou blijven. Alleen werd ik opgelicht en werden al mijn bezittingen gestolen�

MR BANCKS Barry SMITH Mr Bancks is een autonoom kunstenaar en creatief. Dat zie je alleen al aan zijn schoenen. Zijn inspiratie voor het werken met kunst is dat hij het erg leuk vindt, en dat het voor hem een belangrijke vorm van zelfexpressie is. Hij ontdekte zijn passie voor houtbewerking toen hij impulsief begon met het bewerken van een klein stukje hout. Vanaf dat moment begon hij steeds meer te experimenteren. Hij maakt basgitaren en restaureert gitaren en schrijft hij gedichten die hij graag voordraagt als de gelegenheid zich voordoet. Barry is geboren in Montreal en heeft lang in India gewoond. Hij is weduwenaar en heeft twee kinderen. Hij zegt dat hangen bij de Indiase stranden een van zijn gelukkigste momenten in zijn leven waren. Het simpele leven in India gaf hem perspectief. Vanuit Bombay is hij ergens in 1986 naar Amsterdam gekomen. De bedoeling was dat hij hier twee weken zou blijven. Echter werd hij opgelicht en werden al zijn bezittingen gestolen. Zodoende is hij gebleven. Hij merkt dat de stad door de gentrificatie aan het veranderen is. Vroeger was de buurt erg onveilig, maar nu wordt de buurt steeds rijker. Dit trekt een ander soort publiek aan, dit vindt hij juist minder leuk.

92

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam94

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

95


96

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

97


__sectie / people

98

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Ineke wilt met een buurthuis samen werken om vrouwen te leren naaien en tegelijkertijd Nederlands te leren

INEKE ARZBACH DOE HET ZELF DIVA MET STIJL Ineke heeft een naaiatelier voor voornamelijk naailessen. Een keer in de maand geeft ze een workshop waar dan vaak weer nieuwe leerlingen uit voortkomen. Het is een duurzaam concept; het zelf kunnen maken en repareren van kleding. Vanaf 8 jaar ben je al welkom om lessen te volgen. Ineke heeft het gevoel dat mensen en vooral kinderen op dit moment weinig aandacht hebben voor ambacht. Iedereen zit veel op zijn of haar telefoon. Ze heeft heel lang in de financiĂŤn gewerkt bij KPMG. Een hele andere wereld, zoals ze zelf zegt. Haar moeder is coupeuse dus ze heeft het vak vanuit huis al meegekregen. Ze vertelt dat ze nu minder verdient, maar veel gelukkiger is. Het naaiatelier heeft ook een buurtfunctie. Haar cursisten komen voornamelijk uit de buurt en de lessen hebben ook een gezelligheidsfunctie. Er komen groepjes vriendinnen, expats en zelfs een aantal mannen. Een van haar leukste ervaringen is een meisje dat sinds haar 4e al met grote ogen langs de etalage van het atelier liep en toen ze 8 was eindelijk (!) op les mocht, hier werd ze heel blij van. Wat ze nog mist is haar buurtje is een viswinkel. Ze zou ook wel graag meer contact met andere ondernemers willen en ontdekken hoe zij met situaties zoals Corona omgaan. Nu komt de Staatskrant wel eens, met vragen en updates, wat ze fijn vindt.

www.doe-het-zelf-divas.nl

__sectie / people

plygrnd.city __ 2020

Ineke heeft eens geprobeerd met een buurthuis samen te werken om vrouwen te leren naaien en tegelijkertijd Nederlands te leren, maar dit is to nu toe nog niet echt gelukt. Misschien nu wel!

99


100

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

101


__sectie / people vrouwen

Educatie op 21e eeuw vaardigheden Ondernemersschap activiteiten FinanciĂŤle ondersteuning Cultureel gescheiden Wij versus zij gevoel Taalachterstand

Latifa Latifa is een jonge moeder met kids van 10 en 7. Zij maakt zich zorgen over het verharden van het klimaat in de buurt. De mensen die overlast ondervinden van de jongeren zijn boos en nemen stelling. Er worden foto’s gemaakt en meldingen bij de politie gedaan. Dat draagt niet bij aan de sfeer in de buurt. Er is niet zomaar een oplossing voor dit probleem. Pubers vervelen zicht en hangen rond, vandaar dat zij pleit voor meer communicatie met de bewoners en activiteiten voor de buurt. ANONIEM Anoniem, woont met haar 13-jarige dochter en haar hond in de buurt. Ze staat op het punt om haar eigen bedrijf te starten om huizen in transitie grondig schoon te maken na een verbouwing, nadat iemand verhuist en voordat iemand nieuws er intrekt. Op dit moment werkt ze nog steeds in haar andere baan en zou graag hulp willen hebben bij het starten van haar eigen bedrijf.

102

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

SELMA Selma is een enthousiaste vrouw, met een sportief en stoer uiterlijk. Selma is geboren in Pakistan en woont met 3 kids in de buurt. Momenteel wonen ze bij haar moeder vanwege een moeilijke periode met haar echtscheiding. Binnenkort heeft ze weer een eigen woning met haar kids in de Staatsliedenbuurt. Ze heeft een plan gemaakt om haar leven opnieuw zelfstandig in te richten. Ze staat open om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Terwijl we staan te praten loopt het uit de hand met een groep pubers en stapt ze naar voren als een doorgewinterde professionele trainer weerbaarheid. Een mooie en effectieve actie liet ze zien aan de buurt.


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people


104

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

105


__sectie / people

106

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


FARIDA AMMARA IN GESPREK MET de moeder van de buurt Farida is goedlachs en betrokken. Ze doet vrijwilligerswerk in de buurt en organiseert activiteiten voor een arabische vrouwengroep, die de dames empoweren. Farida maakt zich zorgen over gezinnen met kinderen die het niet breed hebben. Ze beschrijft een soort vicieuze cirkel waar ze in terecht komen: ouders die in de bijstand zitten en toeslagen ontvangen, waarvan ook de kinderen een grote kans hebben op werkloosheid. Armoede is een duidelijk thema voor de kringen waarin Farida zich begeeft. Ze ziet veel ouders op ongelukkige manieren in de problemen komen, bijvoorbeeld door een kind die eten bezorgd met de scooter, een verkeersboete krijgt, waar de ouders jaren over doen om het af te betalen, omdat het wordt verzwegen. Voor de jongeren die in criminele circuits opgroeien, lijkt het meer dan vanzelfsprekend om zwart te werken, omdat er vaak weinig verdient kan worden met een legaal baantje.

plygrnd.city __ 2020

Volgens Farida zijn er veel vrouwen in de Islamitische gemeenschap die struggelen met hun gewicht. Er is geen betaalbare vrouwenfitness in de buurt. Sporten op het plein of buiten is voor lang niet alle vrouwen een optie, omdat ze zichzelf niet willen laten zien aan anderen. Ze hebben hun privacy nodig. Farida volgt zelf een dieet van het gezondheidscentrum en komt gelukkig en optimistisch over. Ze zegt: ‘Ik ben vrij. Ik heb een man, maar ik kan doen wat ik zelf wil.

107


108

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

109


__sectie / people

NOOR ER IS afstand IN de BUURT Noor is een vrouw van 39 jaar. Hoog opgeleid, tweeverdienend, twee jonge kids en woont sinds een paar jaar in de Staatsliedenbuurt. Oorspronkelijk komt Noor uit Haarlem, maar ze wil graag dat haar kinderen opgroeien in de multiculturele omgeving van Amsterdam. Ze woont aan de kopse kant van het Van Beuningenplein, waar het contact met de buren op het rijtje hecht is. Haar kinderen spelen graag op het plein. Over het algemeen ervaart ze fijn woongenot, maar niet altijd. Ze merkt dat er een afstand is tussen verschillende bevolkingsgroepen in de buurt. Met name met bepaalde groepjes jongeren is het moeilijk contact te leggen. ‘Ze gooien troep voor de deur en dan krijg ik nog een grote bek ook.’ Tijdens Hoodlab maakte Noor contact met wat buurtventjes. Ze stelden vragen aan elkaar en hebben elkaar een beetje leren kennen. ‘Fijn, nu weet ik ten minste hoe een paar van die jongens heten. Dat is makkelijker aanspreken.’ Kleine stapjes maken we in de buurt. Het ijs is gebroken.

Over het algemeen ervaart ze fijn woongenot, maar niet altijd

110

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

111


112

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

113


114

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

115


__INSIGHTS GENTRIFICATIE

De druk op steden neemt de komende jaren toe. Het aantal inwoners groeit met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. Gentrificatie is daar een van. Hoe vergroten we de economische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van de stad en houden we het belang van de oorspronkelijke bewoner in het vizier? Gentrificatie (Engels: gentrification), is een proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied. Het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners en de daarmee gepaard gaande ‘verdrijving’ van de lagere klassen uit het stadsdeel. De opwaardering gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed en de huurprijzen. Nederland voert al jaren een actief mengbeleid door buurten met veel sociale huurwoningen diverser te maken.​Dit wordt nagestreefd door midden​- en hoge segment huur- en koopwoningen toe te voegen. En met succes, oude achterstandswijken worden hot. Woningen en hele straten worden opgeknapt door de toestroming van economisch kapitaal en nieuwe bedrijvigheid ontpopt zich daaromheen razendsnel. Echter​, de huidige bewoners voelen zich do​or de sterk stijgende woningprijzen en snel veranderende leefomgeving uitgesloten van deze opwaardering. Ze ervaren een verlies van ziel van de wijk of worden zelf verdrongen. Wat zijn exact de effecten ​van gentrificatie? En op welke manier zijn de nadelige effecten te verzachten? Een goede mix van bewoners in wijken is noodzakelijk ​om de leefbaarheid te verbeteren, maar dit mixen moet met grote zorg gebeuren om te ​bereiken dat ook de huidige bewoners en ondernemers van de wijk meeprofiteren met de groei van de stad. Bron: Wikipedia, Pakhuis de Zwijger

116

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__INSIGHTS GENTRIFICATIE


__sectie / people TWEEVERDIENERS

Verkleining van afstand tussen groepen Samenwerking met lokale groepen Meer toezicht op het plein Gentricifcatie Communicatie DOCK onduidelijk Huidige staat Van het Van Beuningenplein

DIMITRI & LEYLA Dimitri is geboren in Rusland en heeft daarna een lange tijd in Duitsland gewoond. Nu woont hij bij het Van Beuningenplein en studeert hij ‘performing public space’. Hij kijkt naar interacties tussen mensen en hoe je die kunt transformeren. Samen met danseres en performer Leyla werken ze aan interacties in de openbare ruimte. Ze willen graag meer mensen uit de buurt leren kennen en het gesprek aangaan wat bijvoorbeeld Corona voor invloed heeft op jouw leven. ANONIEM Deze sportieve dame is dol op de Staatsliedenbuurt, en nog veel doller op haar dochter. Samen met Tommy doen ze een leuke fotoshoot in de eerste week van het project. Ze hebben het goed. Een aantal jaar geleden hebben ze hun appartement gekocht en het is inmiddels al veel meer waard geworden. Ze ziet wel dat er veel gezinnen zijn die het ogenschijnlijk niet zo makkelijk hebben.

118

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

JOOST & DE FAMILY Joost van Hienen werkt bij perMens (voorheen Streetcornerwork) als regiomanager van verschillende teams in Amsterdam, Haarlem, Velsen, Heemstede, Zandvoort en Uithoorn. Bijzonder aan wat hij doet, hij bemoeit zich met de politiek. Hij nodigt politici uit op straat, zodat ze een realistischer beeld hebben van de mensen achter de getallen en hij schrijft artikelen om aandacht te vragen voor verandering in het beleid. Hij realiseerde samen met een andere bewoner het grote schaakspel op het Van Beuningenplein. Zijn kinderen zijn minstens zo bevlogen. Zo realiseerde zijn oudste dochter Bo samen met een vriendin de tafeltennistafel op het plein en zijn jongste dochter Lola probeert via Hoodlab aan rekstokken op het plein te komen. Wanneer hij zijn jongste dochter ophaalt nadat ze met haar vriendinnetje de rekstok had gepitcht, vertelt hij over manege Kakelbont waar ze zo naar toe gaan in Westerpark. Daar rijd je paard zonder bit of teugels. Het is een bijzondere plek in onze stad.


__sectie / people

119


120

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

121


BETEKENISVOL SAMENLEVEN “Dance is a way to connect people”

SARAH KATE GARDINER 122

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

123


Door WENDELA TROLL & NIKKI NEERVENS

Sarah Kate Gardiner is moeder, danseres, choreograaf, performer, docent en masseuse. Ze woont nu 20 jaar met veel plezier in Amsterdam, komt oorspronkelijk uit Engeland en is trots op haar Essex roots. Ze woont aan de De Wittenkade met haar man Jakob en zoontje Noah van zes. Een heerlijk jochie. Sarah Kate voelt zich verbonden met de buurt. Dat zie je aan de manier waarop ze de mensen op straat begroet, zoals de eigenaar van de autogarage en de man van de bloemenkraam.

cover story 124

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Buurtprojecten Als choreografe co-creëert Sarah Kate buurtprojecten en locatievoorstellingen m het sociale veld te versterken. Ze initieert dansdialogen met gemeenschappen van alle leeftijden en achtergronden, bijvoorbeeld met Platform 1660 in de Bijlmer met 16 tot 60-jarigen en met haar huidige TINY & mighty project voor kleine mensen en hun ouders en verzorgers. Ongeacht beginner of professional, we concentreren ons op lichaam-geest bewustzijn, presence en spel - om leven te geven aan de essentie van een persoon of ruimte, in plaats van ‘perfectionisme’. Iedereen heeft een unieke lichaamstaal. De taal van het lichaam vertelt het echte verhaal van iemand en zegt iets over onze menselijke evolutie.

plygrnd.city __ 2020

Communities Sarah Kate heeft een gemeenschap om haar heen opgebouwd; vrienden, kunstenaars, ouders, therapeuten, buren en beschouwt zelfs lokale winkeliers als onderdeel van ‘onze tribe ‘, zoals ze het noemt. Ik zie de stam als ‘het dorp’ dat velen van ons missen. Dat werd een grotere behoefte voor mij toen ik een kind kreeg. Sarah Kate is een warm en bijzonder mens en zoekt verbinding, niet alleen met de buurt of met de mensen die er wonen, maar ook met haar lichaam door middel van beweging, dans en massage. Haar passie voor community art begon twintig jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk. Ze werkte vaak als danskunstenaar en deed optredens in arme buurten om een stem te geven aan de lokale jeugd.

125


Dansen Dansen is voor iedereen. “Ik ben het meest geïntrigeerd door degenen die zeggen dat ze niet kunnen dansen. Want wat een uniek ritme moeten zij juist hebben”. Ieder mens is uniek. Dans kan bevrijdend zijn als je iets op je eigen manier kunt uitdrukken. Elke voetballer beweegt bijvoorbeeld op een karakteristieke manier, maar er zijn spelregels. Ik werk veel met improvisatie en directe compositie. Er is vrijheid, maar binnen een bepaald kader en zoals bij elk goed gesprek moet je met al je zintuigen luisteren. Sommige mensen geloven dat dans alleen voor bepaalde lichaamstypes of geslacht is. Zelfs in 2020 hoor ik jongens zeggen “dans is voor meisjes”. Als ik op weerstand stuit, maar met enige nieuwsgierigheid, bied ik een andere ingang. Ik probeer hun idee van wat dans is en kan zijn, uit te breiden. Het is een groot compliment als ze blijven hangen. Sarah Kate legt dit uit door middel van een oefening. Tijdens een potje voetbal pak ik de bal en laat ik de kinderen verder bewegen op basis van hun fantasie. We vliegen het aan met energie, spelen met richting, kwaliteit en ritme. En ineens zijn er talloze mogelijkheden. Voordat ze het weten, choreograferen ze in het moment. “Ik heb een achtergrond in Capoeira (Afro-Braziliaanse krijgskunst-dans), wat een geweldige manier kan zijn voor meisjes om contact te maken met hun innerlijke krijger en een geweldige manier om jongens aan het dansen te krijgen. Met wie ik ook werk, ik probeer ze te ontmoeten waar ze zijn, maar soms stuit ik op mijn eigen beperkingen. Ik leer van elke ontmoeting. Lees verder op pagina 132.

126

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

127


128

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

129


130

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

131


Massage De afgelopen vier jaar werkt Sarah Kate parttime als masseuse bij een drukke salon in West, een baan waar ze van houdt. Het houdt me geaard en gefascineerd terwijl ik verhalen lees in de ruggengraat van andere mensen. Ze gebruikt aanraking om mensen weer met hun lichaam te verbinden en geniet van het direct contact met mensen uit alle lagen van de bevolking. Ik masseer professionele boksers, vermoeide moeders en burnout kantoormedewerkers. Na duizenden lichamen te hebben gemasseerd, heb ik een gevoeligheid ontwikkeld voor lees-energie, zelfs al voordat mijn klant door de deur stapt. Ik ontwikkel mijn eigen werk, een soort sjamanistisch ritueel, om mensen te helpen delen van zichzelf terug te vinden en terug te winnen die verdoofd zijn door maatschappelijke conditionering. De lockdown herinnerde ons eraan dat aanraking en gemeenschap een fundamentele menselijke behoefte zijn. Als ze vertelt over het aantal jonge twintigers op haar massagetafel met burn-out, wordt ze emotioneel. Hoe zijn we op het punt gekomen dat burn-out nu de norm is? Dit is alarmerend. Ze heeft het gevoel dat we onze jongere generatie hebben gefaald met hebzucht en ‘profit before the people’ politiek. Als moeder ben ik bedroefd over de toestand van de wereld die mijn zoon en zijn generatie hebben geërfd. Buurman Jur biedt haar troost. Hij deelt haar filosofie over het leven van een bewust bestaan. Lees verder op pagina 135.

132

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

133


134

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Workshops Ook kan Sarah Kate op een hele leuke en exploratieve manier contact leggen. Zij biedt een workshop aan bij Hoodlab: ‘Het GeBUURT al’. We observeren eerst wat er al gebeurt en zien alles als onderdeel van de dans; voetganger, passerende wolk, hond, verkeer, spelende kinderen, plastic zak in de wind. Allen stellen iets voor. We zien duetten en trio’s ontstaan. We bewegen, spelen, improviseren en betrekken iedereen, bewust of niet. Zo maken we non-verbaal contact met een jongen die op de container zit en reageert met een ritmisch trom. We moedigen hem aan om door te gaan met drummen. Hij vertrekt al snel, vanwege de groepsdruk? Ik had gehoopt dat hij erin zou springen en mee zou doen aan de workshop. Misschien volgende keer. Ik respecteer dat geduld en het opbouwen van vertrouwen essentieel zijn. We geven hem een applaus en blijven ons - bewust van alles wat de omgeving te bieden heeft - in beweging. Lees verder op pagina 139.

plygrnd.city __ 2020

135


136

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

137


138

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Corona De liefde tussen Sarah Kate en haar mannen is duidelijk zichtbaar, ook tijdens Corona. Alle drie hadden ze het virus in maart. Sarah Kate zegt dat het een bijzondere ervaring was toen ze een nieuw niveau van empathie ontdekten en was dankbaar dat ze haar 50e verjaardag in lockdown mocht vieren. Na 7 maanden is ze nog steeds niet helemaal in staat om te werken met de longsymptomen van Covid. Het GeBUURT AL was een van haar eerste activiteiten. We vroegen haar wat ze nodig had om opnieuw te beginnen. De Nederlandse taal blijkt een uitdaging voor haar te zijn, vooral in het gevoelige werk dat ze doet bij het opbouwen van vertrouwen en verbinding met mensen en gemeenschappen. ‘Ik ben me bewust van mijn voorrecht als blanke burger uit de middenklasse. Ik heb nog veel te leren. Ik kan een expat worden genoemd, terwijl anderen immigranten worden genoemd. Dans, zoals ik heb gezien, kan ons voorbij labels brengen. Dat motiveert mij.’ Het spontane contact met Jur uit de buurt, die raakvlak heeft met gezondheid, vitaliteit én met choreografie en dans, maar dat met andere doeleinden beoefend is bijzonder. Een waardevolle verbinding, zoals te zien is bij de workshop en op de laatste dag bij het buurtfeest. Samen stappen ze uit hun comfortzone, leren ze van elkaar en drinken ze een biertje achteraf bij het Paviljoen. www.sarahkategardiner.com plygrnd.city __ 2020

139
__sectie / people HET GEHEIM VAN EEN VITAAL LEVEN SOPHIA Sophia heeft een holistische visie op haar lichaam, mind en soul. Ze zegt dat dat ontstaan is met het beoefenen van een sport waarbij je de kracht van je tegenstander omzet en het tegen hen gebruikt. Aikido. Dat gaat dus veel meer over lichaamsbeheersing en weten hoe te reageren dan kracht. Ze vertelt dat ze gelovig is en op retraite is geweest waar je je oermoeder tegen komt. Dat ze het donker niet hoeft te vrezen, maar dat je eigen licht altijd zal blijven schijnen.

142

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

JUR Jur heeft altijd van sporten gehouden. Hij beoefende vroeger vanalles: voetbal, volleybal, basketbal, tennis, karate. Hij heeft het ver geschopt met karate en geeft er zelfs les in. Jur woont al meer dan 10 jaar in de wijk. Hij was danschoreograaf, re-integratieadviseur, trainer en coach. Nu geeft hij karateles aan 40, 50 en 60+. Hij is empowermenttrainer en pesttrainer. Dit ontstond vanuit de vechtsport. Kinder die gespest werden sterker maken en leren opkomen voor zichzelf.


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

143


__sectie / people BUURMANNEN

De buurt is veiliger dan vroeger Verbinding stimuleren Alleen eten is niet leuk Overlast van brutale kinderen

Jim is een echte Amsterdammer en vind het hier fantastisch. Hij vind het goed gaan in deze buurt. Hij herinnert zich nog de jaren ‘80 en begin jaren ‘90 toen Amsterdam wat grimmiger was en hij zich niet veilig voelde op straat: veel junkies en dealers. Als het erop aankwam dan sloeg hij echt wel van zich af. Hij praat graag met de mensen om hem heen. Jim is echt een sociaal mens, met af en toe een grote mond. In de interactie met de kids van het Van Beuningenplein die grenzen opzoeken houdt Jim zich bewust op de achtergrond, daar heeft hij het geduld niet voor. Al 25 jaar lang is hij bezig verbinding met anderen te maken in de buurt. Hij zegt iedereen die hij tegenkomt gedag. Van Jim krijg je altijd een groet. Als mensen niet teruggroeten blijft hij gewoon volhouden. ‘De aanhouder wint.’ Jim woont alleen. Hij houdt van koken, maar alleen eten is niet leuk. Mensen mogen altijd mee eten. Hij experimenteert met zijn gerechten. ‘Bevalt de kleur van de saus me niet

144

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

dan kan ik echt geïrriteerd raken.’ Hij eet gezond, goede producten. Hij heeft een hele goede band met zijn broer en moeder. In de pubertijd is het welleens anders geweest. Hij is 4 jaar in militaire dienst geweest. Eerst bij de landmacht, toen bij de luchtmacht. Wat hij geleerd heeft van die ervaring? Kameraadschap. ‘Hoe meer je met elkaar meemaakt hoe hechter je met elkaar wordt.’ Hij is nu zijn huis aan het opknappen. Zijn buurvrouw heeft vanalles voor hem geregeld. Ze is goud waard. De vriendschap met zijn buren heeft hij te danken aan zijn eigen sociale vaardigheden. En het is hem veel waard! Hij heeft iemand ingehuurd voor wat klussen: via via kwam hij bij Alah terecht een man uit Syrië. Naast het werken kletsen ze over vanalles en nog wat. Alah blijft soms eten en je kunt zeggen dat er echt een vriendschap ontstaat. Jim maakt het geen reet uit waar iemand vandaan komt. ‘Je behandeld anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.’


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

145


146

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


MUZIKANTEN

Brengen sfeer in de buurt Zijn op zoek naar betaalde klussen Zitten vaak in een uitkering

MUZIKAAL De Staatsliedenbuurt is een muzikale buurt. Dat merk je als je door de wijk heen struint en op verschillende plekken gitaristen ziet zitten en spelen op de bankjes en in het Westerpark. Bij Hoodlab waren de muzikanten ook goed vertegenwoordigdt. Jamal en Sven brachten hun vrienden vaak mee en er werd er flink op los gejamd tijdens de avonden. Ook Koos, Pieter, Mr. Bancks en Simon spraken met liefde over hun muzikale talenten en passies en hoe belangrijk muziek in hun leven is. JAMAL Jamal is een Amsterdamse muzikant uit de buurt. Jong van geest, maar gaat door een lastige fase heen, zoals hij zelf beschrijft. Jamal heeft een uitkering, maar timmert flink aan de weg als muzikant. Muziek maken is zijn passie. Inmiddels acht jaar speelt hij de gitaar en sinds kort ook de drum. Beide heeft hij zichzelf aangeleerd. We hebben gevraagd of Jamal in de film wilt komen met zijn gitaar. Hopelijk kunnen we hem zo een podium bieden, zodat hij zijn talent aan de wereld kan laten zien. En om te werken aan zijn zekerheid en zelfvertrouwen, want daarmee helpt muziek maken hem mee! Als je Jamal hoort spelen in de buurt dat hoor je zijn kwaliteit. plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

147


__INSIGHTS Armoede

Armoede is een begrip wat ook vandaag de dag heel actueel is. Zelfs in ons rijke Nederland en ook in de Staatsliedenbuurt. Maar wat is dat eigenlijk, armoede? En draait het in armoede altijd om euro’s? Nou.. ja, en nee. We kunnen armoede bekijken vanuit 2 kanten. Vanuit het Economisch en vanuit het sociologische perspectief. Het economisch perspectief benadert armoede als een puur geldverschijnsel en beschouwt ‘de armen’ als personen met een inkomen onder een bepaald minimum. Voor een eenouder gezin met 1 kind is dit bijvoorbeeld 1340 euro. Voor een alleenstaande zonder kind ligt dit bedrag op 1040 euro per maand. De sociologische definitie heeft meer aandacht voor de oorzaken en effecten van armoede op mensen. Denk aan uitsluiting of eenzaamheid doordat je niet (of minder) kunt deelnemen aan culturele activiteiten en je weinig ruimte hebt om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook in de Staatsliedenbuurt zijn er huishoudens die armoede ervaren. Laten we het stigma doorbreken en er over in gesprek gaan. We kunnen elkaar helpen en er zijn meer mogelijkheden dan je denkt. Ken je bijvoorbeeld Stichting SINA? Via deze stichting kun je je kinderen laten sporten bij een vereniging en betalen zij de contributie.

148

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

__INSIGHTS Armoede


__sectie / people Buurtprofessionals

Betrokken en bevlogen medewerkers Vernieuwende samenwerkingsvormen Beter matchen van vraag en aanbod Meer buurtgericht werken

HET BOODSCHAPPENSPEL Combiwel staat bij Hoodlab met het boodschappenspel. Een spel voor buurtbewoners om spelenderwijs kennis te maken met gezonde en ongezonde producten uit de supermarkt. En je kan een mandje vol spullen winnen! Om mee te doen aan het boodschappenspel mag je de waarde van de inhoud van het mandje raden. Er staat een lange rij voor het lab en moeders, kinderen en toevallige voorbijgangers doen mee. Frieda, 8 jaar, assisteert Sophie van Combiwel. Frieda neemt haar rol serieus en heeft plezier. Wanneer haar buurman met zijn zoon sinaasappelsap komt proeven om te gokken welke het A, B, of C merk is - vraagt zij hem bemoedigend of hij wel zag dat ze net 2 keer achterstevoren de bal in de basket heeft gegooid. Vandaag won Matthijs het mandje met boodschappen, omdat zijn gok het dichtst bij het bedrag zat van wat de inhoud van het mandje had gekost. Een paar minuten later staat een hele groep om hen heen met wie hij de inhoud deelt. Zelf houdt hij alleen het potje rode pastasaus. Matthijs werkt zelf in de zorg. We moeten veel meer toe naar wijkgerichte zorg zegt hij. Mensen in het gewone leven ondersteunen, met hen in gesprek gaan op een laagdrempelige manier. Daar draagt deze plek en dit leuke spel absoluut aan bij!

150

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

151


152

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


COMMUNITY HEALTH VERBINDER Waardevolle kennis om te delen Luisteren is de sleutel Bruggen slaan Pro-actieve rol niet altijde even goed te combineren met huidige werkzaamheden

PROFIEL Joanna is net een jaar woonachtig in de buurt. Ze heeft Poolse roots, getogen in Groningen, maar woont al meer dan 10 jaar in Amsterdam. Joanna is gezonheidswetenschapper en werkt in Stadsdeel Oost bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), waar ze een bottom up ambtenaar is en midden tussen de bewoners staat. Joanna is zorgzaam, professioneel, enthousiast en kent de Arabische cultuur uit de Staatsliedenbuurt goed. Joanna leerde tijdens een middag op Hoodlab Farida kennen. Ze hadden al snel een klik met elkaar. Ze maakten kennis en er werd gelachen. LUISTEREN Joanna wilt haar kennis over gezondheid leuk en gemakkelijk maken en haar bottom up aanpak graag overdragen aan de buurt en stadsdeel West. In de zeven jaar dat ze in Oost werkt heeft ze geleerd dat luisteren en mensen in hun kracht zetten sleutelelementen zijn van succesvolle gedragsverandering in de buurt.

__sectie / people

plygrnd.city __ 2020

Vanuit haar werk weet ze hoe belangrijk het is om te verbinden en bewoners te empoweren. En daarbij healthy lifestyle op een integrale manier te verweven met andere thema’s in het leven zoals armoede en kansengelijkheid. Er is positieve energie van binnen en frisse energie van buiten nodig om deze beweging te stimuleren.

153


__sectie / people OUDER & KINDTEAM (OKT) Meer outreachend werken Laagdrempelige innoverende aanpak Beter matchen van vraag en aanbod Meer buurtgericht werken

RODY, EEN ENGEL UIT DE HEMEL “Ik loop twee jonge mannen tegen het lijf waarmee ik een praatje begin. In eerste instantie houden ze wat afstand. Ik leg uit wat Hoodlab is en wie ik ben. Ze zijn opgegroeid in de wijk en vroeger gingen ze uit school meteen voetballen. Ze kennen via vrienden of familie wel wat jongeren die overlast veroorzaken op het van Beuningenplein. Hun leeftijd willen ze in eerste instantie niet zeggen en één van de twee lijkt zich een klein beetje te schamen voor de joint in zijn hand. Als ik zeg dat het mij niets uitmaakt dan lijkt hij zich meer op zijn gemak te voelen. Huisvesting is een groot probleem zeggen ze. Ze worden overal van het kastje naar de muur gestuurd. Eén van de twee komt net uit een langdurige detentie en zegt dat de reclassering hem niet helpt. Ook niet aan een uitkering. Het is moeilijk om dan op het rechte pad te blijven. Beide willen graag werken maar worden snel afgewezen. De ander vertelt dat hij geen VOG krijgt vanwege een strafblad uit 2005. Hij vraagt zich af hoe hij met die stempel zijn leven kan beteren. Ik vertel ze dat ik bij het Ouder en Kindteam werk en ik hen best wil helpen om te kijken of ik iets voor ze kan doen. Ze bij de juiste mensen kan brengen of gewoon even naar ze kan luisteren. Beide mannen willen mijn telefoonnummer. De grootste van het stel doet zijn armen omhoog, kijkt omhoog en zegt ‘het lijkt wel alsof er een engel uit de lucht is gekomen’. Maandag hebben we een afspraak staan.”

154

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

__sectie / people

155


__INSIGHTS Gezondheid

Over een paar jaar telt Nederland 5 miljoen ouderen. De overheid wil dat die zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daar zullen we met z’n allen op in moeten spelen. Contact en positieve interacties. Daar zou het om moeten draaien in de Staatsliedenbuurt. Door een gemêleerde gemeenschap, als in een ouderwets dorp, óf een moderne community. Met verschillende culturen en achtergronden. Alle leefstijlen. Alle leeftijden. In de Hoodlab ligt het boekje ‘Het geheim van langer leven’ van Dan Buettner. Een onderzoeksteam dat gebieden waar mensen vitaal ouder dan 100 jaar worden in kaart heeft gebracht. De zogenoemde Blue Zones. Dat ‘geheim’ dat zit hem in onder andere in gezond – met name plantaardig – eten, in voldoende beweging, maar voornamelijk in betekenis en zingeving. Als we een omgeving willen creëren waarin onze bewoners vitaal ouder worden, willen we ervoor zorgen dat ze daar een betekenisvolle rol kunnen in vervullen. Ouderen hebben zoveel kennis en levenservaring. En tijd en geduld. We zouden wel gek zijn als we ze niet betrekken bij hulpvragen als kinderopvang en buitenschoolse educatie. Hoe mooi is het als een 80-jarige een tiener leert hoe hij zijn band moet plakken? Een beginnende moestuinier op weg helpt, huiswerkbegeleiding geeft of een schaakclub opzet? En hoe mooi is het als de tieners op hun beurt een oudere leert om te connecten met wifi of een Whatsapp berichtje te sturen.

156

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__INSIGHTS gezondheid


158

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


ALLES IS GEZOND HEID Alles is Gezondheid is partner van het Hoodlab STAATSLIEDENBUURT project en is een zelfregulerend netwerk dat de beweging naar een vitaler Nederland stimuleert. LEES MEE met Karin en Merel OVER HOE ALLES IS GEZONDHEID HUN KENNIS, NETWERK EN KUNDE op lokaal vlak INZET!

plygrnd.city __ 2020

159


LOKAAL ONTMOET LANDELIJK NETWERK Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, recreĂŤren en leren. Daarom versterkt en versnelt Alles is Gezondheid de beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken. En dat sluit aan op de filosofie van PLYGRND.city en Hoodlab. Logisch, dat Alles is Gezondheid partner is van het Hoodlab Staatsliedenbuurt project. Samen organiseerden we vier events: Missie Mentaal, Openheid in the Spotlight en twee matchsessies om lokale behoeften te verbinden aan stdelijke en landelijke partijen.

KAREN EN MEREL NEMEN JE MEE OP REIS 160

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Karen, hoofd van Alles is Gezondheid is gespreksleider tijdens de matchsessie. Daar is naast deelnemende organisaties en buurtbewoners een groep jongens aanwezig. Onder de bomen, op de bankjes en bovenop de container. Karen: ‘Ze willen erkenning, verbinding. Ze willen er zijn. Laten we praten, verbinden. En ook hen wat aandacht en liefde geven. Een aantal jongens heeft Arjen al een aantal keer geholpen met klusjes rondom de container of met flyers uitdelen. Ze praten hard, zijn bewegelijk en luid. Uitdagend. Naar elkaar, maar ook tijdens gesprekken en shows met buurtbewoners. Ze roepen tussendoor, vooral stoere zinnen. Het woord baldadig komt snel bij me op. Ik merk dat het mij een beetje stoort, letterlijk als een stoorzender in gesprekken. Ze zoeken de grenzen op. We gaan met ze in gesprek, want, zodat ze erna misschien iets rustiger zijn bij sessies in Hoodlab. Als het over geld gaat en wat kunnen verdienen zijn ze gelijk geïnteresseerd. Natuurlijk met stoere verhalen over toekomstige dure auto’s. Het gesprek over punten verdienen verloopt met een hoge energie. Bijna allemaal willen ze graag aangeven waar ze mee geholpen hebben.

Jongerenredactie Missie Mentaal Met Missie Mentaal brengt Alles is Gezondheid ervaringen, verhalen, mensen en organisaties samen om bij te dragen aan een mentaal vitale samenleving. Hoe ziet die samenleving eruit? Wat is er nodig en wat juist niet om mentaal gezond te kunnen zijn? Iedereen die iets kan en wil bijdragen aan de mentale gezondheid van Nederland mag hierover meepraten, meedenken en doen. De Jeugd Van Nu is een redactie met jongeren van onder de 18 jaar, die voor Missie Mentaal onderzoekt wat jongeren nodig hebben om zich mentaal vitaal te ontwikkelen. Ze maken hierover reportages onder leeftijdsgenoten waarop andere generaties en professionals kunnen reageren. Merel: ‘Mooi om de jongeren van de Jeugd van Nu bezig te zien bij Hoodlab. Ik ben onder de indruk van de nieuwe inzichten die de samenwerking met hen bracht. Een van de meisjes met wie ik praatte vertelde over de troost die ze

plygrnd.city __ 2020

Ik merk dat ze het fijn vinden serieus genomen te worden, dat ze oprecht bereid zijn tot het maken van afspraken. En dat er achter het stoere gedrag van deze jongens een paar hele lieve en onzekere jongens schuilen. Zij groeien heel anders op dan mijn dochters thuis. Hoodlab bewijst daarmee een ideale plek te zijn waar verbindingen worden gelegd en ogen worden geopend.’

Merel, die voor Alles is Gezondheid bijeenkomsten en evenementen organiseert en programmeert, woont zelf in de Staatsliedenbuurt, in een zijstraat van de Van Hallstraat. Erg mooi dat Hoodlab nu op steenworp afstand staat. Ze kent de buurt en haar bewoners. Merel zet zich dagelijks in om lokaal te verbinden met stedelijk en landelijk. Merel: ‘Elkaar ontmoeten, naar elkaars behoeften luisteren en elkaar versterken past goed bij de pijlers van Alles is Gezondheid: Van Ego naar Eco, Gezond Gedrag en Samen met bewoners. Of het nu over leefstijl of mentale gezondheid gaat, samenwerken vanuit verschillende perspectieven is wat het beste werkt.’

161


haalt uit songteksten als ze het mentaal zwaar heeft. Door die songteksten voelt zij zich echt begrepen. Een jongen van 14 had nog nooit over zijn mentale gezondheid nagedacht. Wat hem blij maakt is veel buiten zijn en met vrienden te gaan skaten om de dagelijkse druk los te laten. Ook bespraken we een onderwerp dat helemaal bij deze tijd hoort: het delen van mentale problemen op sociale media. Zoekt iemand hulp of gaat het om de likes? Met Missie Mentaal zoeken we antwoorden en samenwerking met partijen die verandering teweeg kunnen brengen. Samen bouwen we aan een mentaal vitale samenleving. Kijk op missiementaal.com. Hoodlab Talkshow: Openheid in the spotlight Kun je open zijn, kwetsbaar zijn, op school, je werk, in je buurt? Wat levert dat op? Openheid is belangrijk om je hart te luchten en échte verbinding te maken met anderen. In samenwerking met Theaterhuiskamer West Best organiseerde Alles is Gezondheid in het kader van de campagne #IkbenOpen een Hoodlab-talkshow. In een gesprek tussen panelleden Arjen, Karen van Ruiten, Simeon Karsten van VitamineZ en Wing Yan Man van 3310 School for Millennials en buurtbewoners werd open zijn van alle kanten belicht. Wing: ‘De druk onder jongeren is hoog. Er wordt veel van ze verwacht, ze eisen veel van zichzelf en ook van elkaar. Niet iedereen kan daarmee omgaan. Eerlijkheid en open naar jezelf en elkaar kan veel opleveren. Dat kwam ook naar voren als reactie van een buurtbewoner:

162

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

‘Als we open kunnen zijn, elkaar accepteren voor wie we zijn en minder oordelen, dan zal die druk minder worden en kunnen we allemaal beter onszelf zijn.’’ Matchsessies in samenwerking Proeftuin Samen Beter Westerpark Dat er op gebied van (mentale) gezondheid een veranderslag nodig is, dat is helder. Er bestaan dan ook veel landelijke programma’s, organisaties en kennisinstituten die helpen de slag naar gezondheid te maken. Michael Milo van Proeftuin Samen Beter Westerpark: “Ook lokaal kennen we prachtige voorbeelden op dit vlak. Denk aan burgerinitiatieven in de wijk, of zogenoemde ‘gezonde dorpen’. Initiatieven die kennis en ervaring hebben opgeleverd over wat wel en niet werkt, en welke ondersteuning nodig is. Prachtig, maar het is soms lastig voor lokale initiatieven om aansluiting te vinden op landelijke kennis, tools en financiering. En zie maar eens de weg te vinden in het aanbod, dat zo versplinterd is.” Wat al deze partijen en initiatieven met elkaar gemeen hebben is dat zij werken aan een gezonder Nederland. Om dat zo veel mogelijk samen te doen, organiseren we ontmoetingen waarbij verbindingen tussen lokale, regionale en landelijke partijen tot stand komen. Niet in een ingewikkelde organisatie, maar door bij elkaar te komen, van elkaar te leren, kennis te bundelen, lokaal uit te proberen en gezamenlijk actie te ondernemen. Zo zorgen we ervoor dat het bekende wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. We zorgen dat we samen sterker zijn.


plygrnd.city __ 2020

“ZO ZORGEN WE ERVOOR DAT HET WIEL NIET OPNIEUW UITGEVONDEN HOEFT TE WORDEN”

163


164

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

165


166

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

167


168

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

169


170

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

171


_PLACES 172

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


glas. beton. groen. Staatsliedenbuurt is onze plek.

plygrnd.city __ 2020

173


174

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

175


__PLACES

176

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


DE OPENBARE RUIMTE EN ANDERE LEUKE PLEKKEN IN DE BUURT De Staatsliedenbuurt is een buurt in het stadsdeel West in het gebied Westerpark. De buurt ligt ten zuiden van de Haarlemmertrekvaart en het Westerpark en ten westen van de vaarroute Singelgracht - Kattensloot - Kostverlorenvaart. Tot 1877 maakte het gebied gedeeltelijk deel uit van de gemeente Sloten. Nadat het gebied bij Amsterdam was ingelijfd, ontstond de Staatsliedenbuurt, die aan zijn naam kwam omdat de straten genoemd zijn naar staatslieden uit de 18e en 19e eeuw. Met de bouw van de buurt werd tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte aan woningen door de snel groeiende bevolking. Vooral betaalbare arbeiderswoningen waren nodig. Na de invoering van de Woningwet in 1901 ontstonden bouwinitiatieven van woningbouwverenigingen zoals Rochdale.

Huurders van de woningbouwverenigingen dienden te beschikken over een vaste baan en voldoende inkomen om wekelijks de huur te betalen. Daardoor werd de buurt ook wel bekend als de ‘koperen knopenbuurt’, vanwege de grote groep tramconducteurs, agenten en andere geüniformeerde beroepsbeoefenaars. In de jaren tachtig van de 20e eeuw werd de Staatsliedenbuurt bekend als een krakersbolwerk, met kraakcafé De Rioolrat als centrum. Vandaag de dag wonen de oude krakers verspreid door de buurt. Vanaf 2010 maakt de buurt deel uit van Stadsdeel West. De Staatsliedenbuurt wordt gedomineerd door sociale woningbouw. Tegenwoordig is het een zeer multiculturele buurt met een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Bron: wikipedia

plygrnd.city __ 2020

__sectie / places

177


178

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

179


__PLACES DOCK Midden in de wijk Talent ontwikkelen Bewonersparticipatie De kracht van wij samen Ondersteunen bij hulpvragen HEEFT EEN GESLOTEN UITSTRALING GEEN CONSEQUENTE OPENINGSTIJDEN

Aan de westelijke rand van de Staatsliedenbuurt ligt het Van Beuningenplein. Een druk bezocht openbaar plein gelegen aan de Van Hallstraat, deels gebouwd over een parkeergarage. In de drukte van de buurt is het een groene open plek met sport, spel en recreatiemogelijkheden.

en kennen de wijk goed. Ze werken graag samen met bewoners, vrijwilligers en andere buurtprofessionals, want wat je samen doet en waar je samen werkt, ontstaan goede ideeĂŤn, plezier en energie.

Er is een voetbalveld, een speeltuin met waterpret, een skatebaan, een pingpong tafel en zitgelegenheden, waar veel gebruik van wordt gemaakt door jong en oud. Op het plein zijn ook twee grote rechthoekige metalen gebouwen waar Grand-Cafe Het Paviljoen en buurthuis DOCK Westerpark in huizen.

Bij DOCK kan iedereen meedoen met activiteiten. Die organiseren ze liever niet zelf, omdat er enthousiaste en capabele bewoners en vrijwilligers zijn die dat beter kunnen. Ze ondersteunen bewoners en partijen die een idee voor een activiteit hebben of iets willen organiseren om het welzijn van bewoners te vergroten, op een coachende manier. Bij DOCK gaat het om de kracht van wij samen.

DOCK is met meer dan 800 medewerkers en zo’n 2000 vrijwilligers en stagiaires actief in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad, Schiedam, Hellevoetsluis en Utrecht. De sociaal werkers van DOCK staan midden in in de samenleving

De ambitie van DOCK is meer mensen uit de buurt te bereiken en ze sterker zien worden. Samen mooie nieuwe projecten op te starten, anderen te helpen iets voor de buurt organiseren of bijvoorbeeld een eigen onderneming starten.

180

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

181


182

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


In gesprek met Jorn, GebiedscoĂśrdinator Dock Westerpark, krijgen we een kijkje in de operatie van deze plek. De geluiden uit de buurt zijn gemixt, zowel positief als negatief over bijvoorbeeld openingstijden, zichtbaarheid en programmering. De communicatie naar de buurt is de afgelopen jaren onder de maat is geweest vertelt Jorn. Inmiddels zorgen ze ervoor dat DOCK zichtbaar is op sociale media. Ook zou het programma op locatie op een betere plek moeten hangen. De vitrine is met graffiti beklad en niet goed leesbaar. Een nieuwe vitrine is zo besteld, maar er is een kans dat deze ook weer snel zal worden bespoten. Jorn wil graag een oplossing waarbij het programma aan de binnenkant van het gebouw komt en dat er een stuk van het traliewerk van het pand wordt afgehaald. Samen met het Stadsdeel zoeken ze naar een oplossing, maar dat lijkt nog niet zo makkelijk te realiseren. Voor de activiteiten met de vaste groepen geldt dat deze vaak binnen zijn, bijvoorbeeld de meidengroep op woensdag. Ook wanneer het regent wordt er meer gedaan en Jorn begrijpt dat het niet altijd even goed zichtbaar is. Hierbij helpt het traliewerk rondom het gebouw ook niet mee omdat dat een gesloten indruk geeft. Daarnaast worden tijdens de meidenactiviteiten de gordijnen vaak dicht gedaan omdat dan weer de jongens op het plein voortdurend naar binnen gluren en klieren. Dat helpt ook niet mee voor de zichtbaarheid van de activiteiten.

Instagram.com/dock_westerpark

plygrnd.city __ 2020

Om het gedrag van jongeren structureel te kunnen veranderen, is het nodig een relatie met ze op te bouwen. Dit soort problematisch gedrag is helaas niet van de ene op de andere dag te veranderen en heeft tijd nodig. De jongeren worden tijdens de activiteiten in de zomer aangesproken op hun gedrag. “Wij kunnen niet alleen deze problematiek aanpakken; zo zijn o.a. de ouders hard nodig om ons hierbij te helpen. Ook is hulpverlening nodig om in deze gezinnen te interveniĂŤren. De ouders van dit soort jongeren zijn niet vaak aanwezig op het plein en hebben geen zicht op wat ze allemaal uitvreten. Wij willen samen met partners in de wijk met die ouders in gesprek gaan.

183


__PLACES PAVILJOEN ZIJN DE BUURTOUDERS VAN DE BUURT ZOEKEN DE SAMENWERKING OP TONEN LEUKE INITIATIEVEN ERVAREN OVERLAST VAN JONGEREN ZOEKEN BALANS TUSSEN SOCIAAL EN COMMERCIEEL

Jaap en Miem zijn de eigenaren van Grand Cafe Het Paviljoen op het van Beuningenplein. Ze doen dit nu 4 jaar met heel veel plezier. De manier waarop zij met kinderen omgaat die langskomen kun je voelen dat ze een soort buurtouders zijn. Betrokken mensen die heel natuurlijk een oogje in het zeil houden. De jongeren kennen ze bij naam en vice versa. De reden van hun onderneming was om een veilige, leuke en vooral sfeervolle plek te creëren waar kids, volwassenen en jongeren konden genieten van elkaar en het plein. Even relaxen. Het lukt ze aardig, alleen merken ze ook dat het de laatste paar jaar wat minder gaat tussen hen en de jeugd. Evenals anderen voelen ze dat sinds het buurthuis vaker dicht, is jongeren meer negatieve aandacht opeisen. Dat zorgt voor problemen. Jaap geeft aan dat hij van te voren niet had verwacht dat het Paviljoen ook een sociale functie zou krijgen in de buurt. Hij vind het heel waardevol, maar tegelijkertijd zoekt hij ook naar www.hetpaviljoen.amsterdam

184

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

de balans tussen commercialiteit en sociaal zijn. Het is niet perse hun ‘core business’ om een buurthuis te zijn. Hij geeft aan dat het wel goed zou zijn voor de buurt als er echt een dedicated buurthuis zou zijn. Jaap vervult soms een deel van de rol van Dock, alleen zijn sommige jongeren niet meer welkom door gebeurtenissen in het verleden. Jaap is gewoon duidelijk, die kan er wel mee omgaan. Toen ze dicht moesten deze lente in verband met Corona was de sfeer anders op het plein: “laten we het zo zeggen, er was helemaal geen toezicht meer.” Miem vertelt vol trots over de movie nights die ze op het dakterras organiseerden samen met filmhuis Cavia. Helaas door Corona merkt zij ook dat de evenementen en activiteiten niet zomaar georganiseerd kunnen worden. Nu vraagt ze zich af waar ze naar moeten kijken. Helpen van de buurt met activiteiten of het houden aan de regels van het RIVM. Het zal een beetje van beiden zijn.


plygrnd.city __ 2020

185


186

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

187


188

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

189


__PLACES DE BUURMAN HEBBEN EEN SOCIALE FUNCTIE IN DE BUURT PASSEN VORMEN VAN RUILEN TOE KENNEN IEDEREEN ACTIVITEITEN VOOR DE BUURT ZIJN DUUR

Farouk is de eigenaar van De Buurman. Deze zaak zit al jaren in de wijk. Hij heeft het overgenomen van zijn vader en iedereen in de buurt kent deze plek! Hij heeft het een paar maanden terug overgenomen en het interieur veranderd. De zaak ziet er goed uit en de vaste klanten komen nog steeds. Wel zijn het er veel minder, gezinnen verhuizen toch naar andere plekken of gaan de stad uit.

Terwijl ik met Farouk spreek, komt Ahmed binnen, een verstandelijk beperkte jongen uit de buurt.Farouk groet hem vol enthousiasme en het contact tussen hun is leuk. Farouk kent veel mensen uit de buurt. Hij vertelt dat Ahmed altijd hun dag maakt. En ook David, een andere man uit de buurt die met plastic zwaarden rondloopt. Het is belangrijk om met iedereen te verbinden.

We spreken over hoe eten mensen samenbrengt. In het westerpark worden dingen georganiseerd, bijvoorbeeld de rollende keukens, maar voor een grote groep bewoners is het niet leuk om naar toe te gaan. Het is te duur en er wordt alcohol geschonken.

Farouk is hier geboren, twee straten verderop. Tot 1996 heeft hij hier gewoond en is daarna verhuisd naar Geuzenveld. Zijn hart ligt in deze buurt. In geuzenveld zijn veel van dezelfde mensen. Hier is het echt een mix en dat maakt dhet zo leuk.

Farouk vindt eten en sport heel belangrijk om de mensen in de buurt met elkaar te verbinden en iedereen te betrekken. Een evenement met kraampjes zou leuk zijn, met allerlei soorten eten. Het is belangrijk dat het betaalbaar en inclusief is.

Hij heeft zich nooit zorgen gemaakt tijdens de coronacrisis dat hij zijn zaak moest sluiten. Hij is open gebleven. Hij is goed bevriend met Jaap van Het Paviljoen en erkent dat zij een belangrijke rol spelen in de buurt.

www.facebook.com/debuurmanamsterdam

190

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

191


192

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

193


__PLACES DE KOPEREN KNOOP INZETTEN OP TAAL HELPEN BIJ BRIEVEN ARABISCHE VROUWEN

Buurthuis de Koperen Knoop is een mix van een buurthuis, bibliotheek en een buurtwerkkamer. De indeling van het gebouw is wat onduidelijk, wanneer we een glazen deur passeren worden we gegroet door een Marokkaanse vrouw. Zij stelt zich voor als Darifa. Haar begroeting is warm. Nadat wij ons voorstellen nodigt zij ons uit om binnen te komen in de buurtkamer. Als ik in haar ogen kijk zie ik een sterke, intelligente warme vrouw die hier is om de wereld een beetje beter te maken. Binnen zien wij een groepje vrouwen samen koken en thee drinken. Wij begroeten de vrouwen en raken in gesprek met Darifa. Oorspronkelijk komt zij uit een kleine stad in Marokko en kwam zo’n 30 jaar geleden via gezinshereniging naar Nederland. Toen zij hier aankwam sprak ze geen woord Nederlands en voelde zij zich ontzettend eenzaam. Ze begon met het volgen van elke taalcursus die zij maar kon vinden. Al snel ging haar Nederlands er op vooruit. Zij leerde haar buurt steeds beter kennen en de buurt haar. Het viel haar op dat haar omgeving moeite bleven hebben met taal. Daardoor

kwamen veel mensen in de problemen met instanties, omdat ze brieven niet beantwoorden of verkeerd begrepen. Daarom begon Darifa haar buren te helpen met vertalen van de brieven en te fungeren als tolk. Haar kracht en onzelfzuchtigheid vielen op in de buurt waar zij al snel een gerespecteerd inwoner werd. Zij hielp in haar vrije tijd mensen om naar de huurcommissie te gaan, regelde transport naar het ziekenhuis voor hulpbehoevenden en reageerde actief op signalen van huiselijk geweld. Daarna begon zij naar cursussen te gaan, waar zij leerde hoe ze een stichting op kon zetten. Dit gebruikte zij voor het starten van deze buurt kamer, wat ze samen doet met Nora met hun stichting Samen Sterk Vrouwen West. Een ontmoetingsplek waar voora vrouwen uit de Marokkaanse gemeenschap samenkomen om te koken en te praten. Maar vooral de plek vanuit waar Darifa de gemeenschap ondersteunt door het bieden van taalcursussen, politieke informatie avonden en maaltijden voor daklozen. www.samensterkvrouwenwest.nl

194

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

195


__PLACES MINImarkt ALBA & BACK TO BLACK HELPEN ELKAAR ALS ONDERNEMERS PASSEN RUILVORMEN TOE ER IS GOED CONTACT HOUDEN DE STRAAT ZELF SCHOON Gebiedscoรถrdinator Westerpark Petrina is vandaag met Skylar de buurt ingegaan. Het was een regenachtige dag. Samen zijn ze naar ondernemers gegaan op het plein aan de Schaepmanstraat en de Van Hallstraat. Het was druk op het plein voor de bakker, want het vrijdagmiddaggebed zorgde voor veel publiek. Een mooi voorbeeld van hoe lokaal wisselwerking onstaat vertelt Petrina: De koffiezaak Back to Black en de Turkse ondernemer helpen elkaar. Ze kennen elkaar goed en hebben fijn contact. Iedere ochtend komt de Turkse man met zijn eigen mok een koffie halen. En in ruil krijgen ze wat groente en fruit voor de zaak. Donderdag komt Petrina terug om verder in gesprek te gaan met de ondernemers. Heel erg fijn om in de buurt betrokken te zijn en de verhalen te horen van de mensen. www.facebook.com/albaminimarkt www.backtoblackcoffee.nl

196

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

197


__PLACES

VAN BEUNINGENPLEIN Meer natuurlijk toezicht op de jeugd een opfrisbeurt kan geen kwaad een betere waterfontein

198

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


OntmoetINGSPLEKKEN de ping-pong tafel verhuizen de bankjes en tafels een opfrisbeurt verwijder tralies voor zichtbaarheid dock

Sport & spel PLEKKEN Kunstgrasvloer op het voetbalveld het skategedeelte veranderen veiliger maken voor kids

plygrnd.city __ 2020

199


200

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

201


202

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

203


__INSIGHTS duurzaamheid

People. Planet en Profit. Dit is het basisprincipe van duurzaamheid, bedacht door John Elkington, adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling. Deze 3 P’s moeten met elkaar in evenwicht en harmonie zijn om ware duurzaamheid te bereiken. Op de site van Wikikids schrijven ze dat duurzaamheid er in het kort op neer komt dat er in een duurzame wereld mensen (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we onze Moeder Aarde niet uitputten. De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom, dat we de aarde zo gebruiken dat onze kinderen, en de kleinkinderen daarvan er ook nog lang en veel plezier van zullen hebben van deze mooie plek. Voldoen de woningen in de buurt aan dit principe? Welk energielabel hebben ze? En zijn de bewoners daar bewust van? Hier valt nog veel te winnen. De manier waarop het stadsdeel bezig is de Staatsliedenbuurt door te ontwikkelen en dat de stem van de bewoners en gemeente elkaar vinden op sociaal en ruimtelijk vlak is ook een vorm van duurzaamheid. Als de buurt samen beschrijft wat de oplossingen voor hun problemen zijn, en dit ook zelf mee uitvoert zal het langduriger en sterker bijdragen aan de leefbaarheid voor de mensen. Maar alleen als de 3D’s ook worden toegepast. Durven, Doen en Doorzetten! Met een gezonde dosis commitment naar elkaar.

204

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__INSIGHTS duurzaamheid


ROJECT 206

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


we gaan aanpakken. Staatsliedenbuurt 3.0.

plygrnd.city __ 2020

207


samen doen. dat is wat we de buurt willen meegeven. 208

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

209


__PROJECTS

MOEDERS VAN DE BUURT WAAROM? In de Staatsliedenbuurt is er sprake van gentrificatie, wat zorgt voor afstand tussen oude en nieuwe bewoners. Veel moeders, veelal van Marokkaanse afkomst, ontfermen zich over een grote gezinnen. Er is weinig tijd voor zelfeducatie en bewustzijn van een gezonde lifestyle. De vrouwen zijn trots en zelfredzaam, maar stellen de hulpvraag niet. Het gevolg hiervan is dat de dames met overgewicht kampen en niet goed Nederlands spreken. Er is weinig contact met andere buurtbewoners buiten hun eigen netwerk. Joanna, Selma en Farida kennen deze doelgroep goed en willen zich inzetten en hun kennis delen.

210

HET PLAN Met de personen die een actieve rol willen vervullen wordt een programma met en voor een groep van 20 moeders uit de buurt ontworpen en uitgevoerd, waarbij de deelnemers leren gezonder te leven. Door middel van inspiratiesessies met professionals, lichaamsstraining, voedingscaches, sociale vaardigheden, taal & communicatie, integratie en ontwikkelen van hun passie en talent. Voor een periode van 12 maanden wordt de groep frequent begeleid. Sport, cultuur en woman empowerment worden ingezet als middelen om te werken aan het hogere doel in een preventieve aanpak.


211


212

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

213


__PROJECTS

JONGEREN VAN DE BUURT WAAROM? In de Staatsliedenbuurt is er sprake van gentrificatie, wat spanningen oplevert tussen oude en nieuwe bewoners. De arbeidersgezinnen, veelal van Marokkaanse afkomst, hebben grote gezinnen met energieke kinderen. Corona zorgt voor meer verveling bij de jeugd. Er zijn weinig uitlaatkleppen zoals uitgaan en sport. Het gevolg hiervan is dat de jongeren overlast veroorzaken voor de andere buurtbewoners. Maar als je goed kijkt zie je dat het een roep is om aandacht en hulp. Hoe gaan we samenwerken in een vernieuwende preventieve aanpak?

214

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam

HET PLAN Met de partijen uit de buurt wordt een programma ontworpen voor de meest kwetsbare jongeren uit de buurt, gericht op talentontwikkeling en gezonder leven. Hierbij is aandacht voor gedrag, sociale vaardigheden, integratie en diversiteit. Daarbij sluiten we aan bij de passie en talenten van de jongeren. Het programma wordt ingezet voor een bepaalde periode, waarbij met commitment van de betrokken partijen deze groep intensief en frequent begeleid wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sport en cultuur, maar ook workshops gegeven die deze groep aanspreekt als middel om verder te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.


plygrnd.city __ 2020

215


216

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

217


218

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

samen spelen. dat is wat we ze willen leren.

219


220

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


__PROJECT

ONDERNEMERS VAN DE BUURT WAAROM? Nu de winter nadert en we te maken hebben met het nieuwe normaal, is er weinig zo belangrijk voor ons geworden als onze thuisomgeving en gezondheid. Een nog grotere uitdaging die ons te wachten staat naast een betekenisvol samenleven, is een duurzaam samenleven. Daar valt flinke winst te behalen en dat geeft zin. Peter Siegel, bewoner en ondernemer in de buurt wil laten zien hoe het anders kan: ‘Een duurzamere levensstijl gaat heel goed samen met gezonder en goedkoper leven. Is dit niet hét moment, om mensen dat zelf te laten ervaren?’

HET PLAN Greenbox is een kleine groene zeecontainer, waar sociale huurders van Rochdale en andere buurtbewoners gratis materiaal kunnen ophalen die de energierekening omlaag helpen brengen. Er zijn deskundigen aanwezig om bewoners van materiaal te voorzien en advies te geven. Laagdrempelig en toegankelijk worden er gesprekken aangeknoopt over duurzaamheid. De bewoners laten hun gegevens achter, om benaderd te worden door een energiecoach. Er kunnen meer incentives aan gekoppeld worden, door een brug te slaan met het CWI of het buurtteam.

221


222

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

INPSIRATIE GELAAGDHEID EN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

223


224

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__HET DåCK OP MET joke & LOUIS VAN BEUNINGENPLEIN DOOR DE OGEN VAN TWEE KUNSTENAARS Joke Smeulders is kunstenaar en community artist van het Hoodlab team. Haar motto; met kunst ‘de kunst’ verder brengen. Met haar jarenlange ervaring in buurtontwikkeling in wijken in Amsterdam en Brabant houd je haar niet voor de gek. Louis is street artist en illustrator bij PLYGRND.city. Samen vormen ze een bijzonder team met een onorthodoxe kijk op het plein en weten ze met hun warme persoonlijkheid en frisse kijk op mens, omgeving en kunst je altijd weer op een bijzondere manier te verrassen. plygrnd.city __ 2020

225


226

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

227


Joke van Hoodlab PLEIN-COMMUNITY-ALL-INCLUSIVE Het is geen kunst om zelf iets te ontwerpen maar de kunst is: je moet het samendoen met bewoners in een co-creatief proces. #HETISVANONS Gebruiksplein voor iedereen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen? We zijn op zoek gegaan naar individuen met een positieve mindset die niet bang zijn voor verandering en op een natuurlijke wijze het goede voorbeeld leven. Wij vertellen niet hoe het moet, maar laten zien hoe het anders kan en we stellen de vragen. Jong en oud kan het creatie proces in de buurt volgen. Zij + Wij zijn deelgenoot, geĂŻnspireerd of lekker rondhangen en chillen tijdens deze co-creatie periode, waar events, samenkomst en spontane kunstwerken onstaan.

Door de ogen van COMMUNITY ARTISTS 228

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


HOODLAB MINDMAP Mindmap is een belangrijke tool. De eerste stap is een volle mindmap te verzamelen vanuit de gesprekken met de mensen. Vanuit de mindmap gaan we sessies doen om de geest los te maken en co-creatief samen te denken over mogelijkheden en uitdaging. Een belangrijk proces om met bewoners aan te gaan.

Verbindingen tussen de fotostudios en het Naaiatelier van Ineke (MODELIJN). Connect de Spaanstalige bewoners in de wijk (SPAANSE LIJN). Verbind de diverse kookclubjes die recepten uitwisselen (FOODLIJN). Liefhebbers van dieren geven een Hondenshow op het plein (DOGLOVERS). Rataplan en de stichtingen en buurtwerkplaatsen (RECYCLE LIJN)

HOODLAB WIJKEXPEDITIES Ze zijn nodig om plekken uit te lichten en lijnen & verbindingen te kunnen maken. Door verschillende punten en locaties in de buurt. Met verbeelding aan elkaar te koppelen, ontstaan netwerken die leiden naar een andere blauwdruk van de wijk. Het is gaaf om een ludieke en artie swing aan het dagelijks leven te geven en het maakt het voor bewoners inzichtelijker om het co- creatieproces te begrijpen.

THE THINGS WE CARRY WITH US De buurt als levend archief – cultureel en fysiek geheugen. Ruimtes herinneren en bevatten sporen net zoals lichamen dat doen. Ons verleden leeft in ons, in onze botten en in onze straten en buurten.

Tijdens een wijkexpeditie met Merel zijn we naar haar straat gewandeld we praten over de portretten die op elke straat hoek hangen en hun historie. We praten over community- art en het idee voor een loop routedoor de buurt met verbindingen.

Hoe pak je dat aan? De buurtbewoners en netwerken met ondersteuning van community artist nemen het initiatief, en adopteren de straten waarvan zij zoveel mogelijk sporen zoeken en verhalen ophalen. De verhalen en wandeltips worden gebundeld, opgenomen tot een story en verwerkt in een boek, een werkboek (jeugd) of Buurtapp waarmee je een wandelroute loopt door de wijk. Ook zinvol voor nieuwkomers.

plygrnd.city __ 2020

229


DOCK = BORING BECAUSE OF THE LOOK so GRAY VAN BEUNINGENPLEIN maak MET DOCK EEN MINI MAAKPLAATS IN DE BUURT!

230

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


Cultural capabilities: reĂŤle mogelijkheden voor alle burgers om deel te nemen aan het culturele leven. WAT IS ER NODIG Voor cultureel ondernemen in je buurt? Het werkgebied omarmen een habitat maken. Mensen blijven uitnodigen om mee te denken. Doorzettingsvermogen en toewijding. Tijd energie om vanuit het heden door het verleden, naar je toekomst te gaan. Tegenstellingen, gehoord worden, parallel-leefwerelden. Leermomenten: Verschillen in de buurt en in culturen moeten we vieren! SCHETS INTERIEUR Louis heeft een interieur schets gemaakt met input van de kids en volwassenen. De vrouwen pleiten voor een gezellige ruimte en aanbod van workshops, er is een roep om elkaar vaker te ontmoeten. Voor de jongeren een greenscreen, multimedia, inspiratieboeken, een podium, studiomateriaal, dansattributen en iets met mode.

plygrnd.city __ 2020

231


LAAT JE ZIEN LAAT JE HOREN Een oudere dame vraagt; hoe kunnen we het plein gebruiken om meer contact te maken tussen jong en oud, een mix van culturen? Latifa, een jongere vrouw, wil graag met buurtbewoners praten, jong en oud, en met de mensen die overlast ondervinden. Zij ervaart dat de sfeer verhard. Jongeren en overlast hoort er bij. Zij wil het gesprek aanhouden om met elkaar positieve impact te blijven maken. FOTO EXPO Tijdens de Hoodlab SLB periode hebben Tommy, Jane en Labeb gave portret foto’s gemaakt van buurtbewoners en met Louis en de kids aan de tekentafel is een schets gemaakt voor een expositie aan de buiten kant van DOCK. Om daar de opbrengst van al deze mooie mensen op de foto te showen en daarmee de uitstraling te verzachten, tijdelijk of permantent.

232

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

233


HET DAK OP OUT OF THE BOX DOCK CLIMBING MEET THE FUTURE

234

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


“Kom van dat dak af ik waarschuw niet meer”. Een hitsong uit een ver ver ver verleden van Peter Koelewijn. Deze zin is bij de containers van Hoodlab vaak gehoord. De kids van het plein, wat een energie en wat willen ze graag. Een metamorfose van Klimgeiten en Dakhazen die zich willen uiten, gehoord en gezien willen worden. Zo van ‘Kijk wij zijn er ook!’ en dit gaat dan op hun eigen uitbundige, onhandige manier, met assertief en vaker agressief gedrag. Niet fijn voor de sfeer op het plein. Om hun behoeften en aanwezigheid uit te vergroten zou ik ze het dak op willen jagen! OP HET DAK EN UIT JE DAK! De bestaande constructie van DOCK wordt gebruikt voor een pannakooi. Voetballen op het dak! Ik zie het voor me een cirquit en moderne jungle. Bewegen, klimmen en handigheid op doen. Op het plein is al plek voor klimtouwen en andere speelelementen. En dan wordt de staalconstructie en de balken benut. En uiteraard een chillplek. In een moderne stad kan alles. We meet the future.

plygrnd.city __ 2020

235


HET PLEIN IS EEN LICHAAM IN DE WIJK - HET SCHEPT RUIMTE - HET ADEMT EN HEEFT GEBRUIKERS NODIG - DE VERBINDING MET DE MENS EN ZIJN LEEFRUIMTE IS ER DE KLEINE WERELD VAN HET PLEIN Met het motto VAN ONDER OP hebben we de harvest van de observaties, verhalen, foto’s, podcast en de mindmap briefjes verzameld. Alles wat besproken is tijdens deze weken op het plein, nemen we onder de loep. Het resultaat van de oogst gebruiken we voor een brainstormsessie, proefjes en samen met bewoners aan de slag. Alles wat kort en krachtig verwoord is op de briefjes triggert onze nieuwsgierigheid. We gaan er iets mee doen iets ongewoons denk ik dan. Drie onderwerpen: Gezondheid, Ruimte en Identiteit gebruiken we voor de selectie van de briefjes en we starten met een moodbord. Al snel vormt Identiteit een sterke verticale lijn en op links en rechts er van ontstaat een vlak met daarin Gezondheid en Ruimte. “In mijn verbeelding ontstaat een string van rugwervels met longen, respectievelijk identiteit, lucht en ruimte, de laatste vertaal ik naar de: Ik ruimte. Wij ruimte. Zij ruimte”. Als je kijkt naar de onderwerpen en uitspraken bij de strook met Identiteit zie je woorden zoals: Status, Basis, Regels, Eigenaarschap, Duiding en Armoede versus Rijkdom. In de vlakken - longen - bij Ruimte: Ervaren Bewegen Waarnemen Gebruiken Verbinding. In het ‘long’ vlak Gezondheid: Persoonlijk, Fysiek, Welness, Financieel, Zorg en Overgewicht. Met Luna, Remona en Lidwien kiezen we zorgvuldig briefjes uit de bovengenoemde thema’s. We maken verbindingen, noteren sleutelwoorden en begrippen, zoeken netwerken en betrokken bewoners en heel belangrijk, de lokaties. De creatieven uit de buurt en instellingen gaan we koppelen. Yess! Inspiratie en enthousiasme een mooi bruikbaar experiment voor het uitwerken van deze rijke data. ‘Tool en een doel!’

236

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

MENSKRACHT- BIJBAANTJES- KERK EN BUURTSTEKJESMARKT- VOEDSELBANK - BRING YOUR OWN- MET DE PET RONDMOESTUIN - PRODUCTIE LADIESNIGHT - BUURMAN VEGAN - RUILEN- GEZONDELUCHT - PUNTENSYSTEEM - ONTMOETING - 2E HANDS - DANSEN OP HET PLEIN- WANDEL APP- MOGELIJKMAKERS- BUURTKRUK- BREIEN OP STRAAT

237


__INSIGHTS COMMUNITYLABS Een community lab is een fijne plek om in een intieme veilige setting jezelf te challengen, de buurt te verbinden en de omgeving te leren kennen. Een plek waar bestaande en nieuwe verhalen aan elkaar worden verteld. Het is een plek om te ontdekken, te inspireren, vragen te stellen en je hulp aan te bieden, al is het maar klein. Ook is het een plek om je persoonlijke uitdagingen te overwinnen. Het profiel Een profiel van de plek maak je in co-creatie met bewoners. Iedere buurt is weer anders met eigen behoeften. Hoe kan de plek bewoners bedienen en ze in hun kracht zetten? Hoe zie je dat terug in het interieur en exterieur? Hoe bereik je ze in hun leefwereld? Hoe maak je persoonlijk contact? En hoe creĂŤer je lokale gastvrijheid? Interieur De basis van het interieur is een kleurrijke en warme plek, waarbij het interieur meegroeit met de buurtfuncties die het dient. Zo begin je met een modulaire meubels, hang je een grote kaart op van de buurt, zet je er een mobiele bar in waarmee het buurtteam buiten in het zonnetje kan gaan staan. hangen er allerlei toolboards om bewoners te laten zien dat dit een plek is om aan je eigen pad te bouwen en is de plek voorzien van 21st century tools zoals een green screen, mediaschermen, inspiratieboeken en studio-tools. Exterieur Hoe geven we de plek betere zichtbaarheid en straalt het gastvrijheid en uitnodiging aan de buitenkant uit? Hoe communiceer je tegelijkertijd de functie van de plek en laat je zien wat het programma is? Met goede signing op de gevel, planten, communicatieborden, raambestickering en kunst kun je hier aan werken. Programma Het is leuk als een plek er verwelkomend uitziet, maar het is belangrijk dat het een ervaring oplevert die inspireert en onderwijst. Hoe ga je programmering vormen met activiteiten voor en door bewoners? Hoe ga je nieuwe projecten kickstarten. In het lab bied je mensen uit de buurt een plek om aan persoonlijke, sociale en lokale doelen te werken en ze iets te laten betekenen voor zichzelf ĂŠn voor andere buurtbewoners.

238

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__INSIGHTS COMMUNITYLABS


dit is Staatsliedenbuurt. dit is onze identiteit. we zijn creatief. wIJ zijn ons. wIJ zijn wij. wIJ zijn. Staatsliedenbuurt.

240

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


street style fashion

plygrnd.city __ 2020

241


242

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

243


244

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

245


246

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

247


248

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


THEATER-MAKERS GEZOCHTdit is Staatsliedenbuurt. dit is onze identiteit. we zijn creatief. wIJ zijn ons. wIJ zijn wij. wIJ zijn. staats.

plygrnd.city __ 2020

249


250

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


REINEKE JONKER Reineke woont met veel plezier in de buurt. Ze ontmoet veel leuke mensen, scharrelt af en toe bij het grofvuil en zwemt soms in de Kostverlorenvaart. Reineke maakt samen met dragqueen Snorella theater met buurtbewoners vanuit hun persoonlijke verhaal onder de naam De Theaterhuiskamer. In 2016 hebben Maaike van de Westering en Reineke de theaterhuiskamer opgericht. Ze maakten een voorstelling in de tussentijd over vergankelijkheid, bij de Westergasfabriek: ‘Westergas stories’. En met succes! Een ode aan het falen, over de successen en mislukkingen van buurtbewoners. Ook organiseren ze de ‘Best West Talk Show’ in samenwerking met de Clifford Studio om de buurt nog gezelliger te maken. www.reinekejonker.nl

plygrnd.city __ 2020

251


252

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

253


FILM & PODCAST. 254

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

255


256

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


PODCAST SABINE Wanneer Jane en Nikki Sabine vragen voor de podcast wordt ze erg verlegen en zegt ze dat zij daar niet de juiste persoon voor is, omdat ze niet goed uit haar woorden komt en lang moet nadenken over wat ze wil zeggen. Grappig om bepaalde onzekerheden in iemand te zien en dan op te merken dat die nergens voor nodig zijn. Het leek ons een leuk idee om met Sabine een podcast op te nemen omdat zij al lang in de buurt woont en ook meerdere dagen mee heeft gelopen als vrijwilliger bij Hoodlab. Tijdens het gesprek komen we erachter dat ze heel erg van sport houdt en graag reist. Ze vertelt dat ze op reis in Sri Lanka een 10 daagse stilteretraite gedaan en ze geeft aan dat beweging en meditatie belangrijk voor haar en voor mensen hun welzijn is. Het vrijwilligers werk op de Hoodlab heeft haar wat gebracht. Ze kijkt nu met andere ogen naar mensen door de verschillende verhalen die ze heeft gehoord. Bijvoorbeeld van Roy van de WegWijsSalon. Hiervoor kon ze zich niet goed voorstellen hoe mensen dakloos raakten, maar door zijn verhaal kijkt ze daar ineens anders naar. Door dit werk is ze zelf ook geĂŻnspireerd geraakt om meer te gaan doen in de sociale sector. Ze heeft het erover dat ze binnen de gemeente wel iets met sportmarketing zou willen doen.

plygrnd.city __ 2020

257


IBRAHIM

258

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


JAAP

SABINE

plygrnd.city __ 2020

259


FILMCONCEPT STAATSLIEDENBUURT Lars en Wouter hebben met hun filmstudio Lafo Media zes buurtbewoners uit de Staatsliedenbuurt geporterteerd in een conceptueel verhaal wat de story van deze wijk eerlijk en bijzonder vertelt. Jamal representeert de muzikanten en muziekcultuur in de wijk en met hem beginnen we de film vanuit Westerpark. Sophia representeert de ouderen uit de buurt en deelt haar wijsheid en kennis met haar verhaal. Omar representeert jongeren en is geboren en werkzaam in de buurt. Hij coacht jongeren met hun Stichting IMD. Farida represteeert Arabische vrouwen, is behulpzaam en laat een empowerend beeld zien voor vrouwen uit de wijk. Jada representeert de skaters, woont haar hele leven in de buurt, is vrolijk, goed gebekt, stoer, krachtig en brutaal. Joanna representeert de gezondheidsprofessionals uit de buurt als echte verbinder en warme persoonlijkheid. @hoodlabstories

260

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

261


JADA

OMAR

262

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


FARIDA

plygrnd.city __ 2020

263


264

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt Amsterdam


__AANBEVELINGEN VOOR DE BUURT DOOR DE OGEN VAN PLYGRND.CITY Wat levert een participatietraject van 6 maanden, met 24 co-creatiedagen in de buurt, waarbij er 65 mensen actief hebben meegewerkt en er bijna 1200 persoonlijke bewonersinteracties zijn geweest op? Door Design Thinking en de Hoodlab Methode zijn bewoners en professionals gefaciliteerd in het gesprek op weg naar een ‘Betekenisvol Samenleven’. De input hebben we gevormd tot een objectief advies voor de ontwikkeling van de buurt in de komende periode. plygrnd.city __ 2020

265


__OP WEG NAAR DE TOEKOMST MAAK ZICHTBAAR Start met het zichtbaar maken wat je hebt gedaan, wat je aan het doen bent en wat je gaat doen. Dat biedt inspiratie, hoop en perspectief. Vertel het verhaal van de bewoners in tastbare vormen op locatie in de buurt en geef aandacht aan de volgende stap. Doe dit enerzijds op de locatie en anderzijds met andere inspirerende, en tastbare vormen voor bij de mensen thuis. Denk aan communicatie online via social media en de website

PROJECTEN UITVOEREN Ga snel aan de slag met het uitvoeren van de programma onderdelen. De energie, kennis en kunde in de buurt is er. Zet bewoners en buurtpartners met de projectvoorstellen aan tafel en laat deze fase begeleiden. Begrijp dat er verschillende fases zijn waarin projecten zich bevinden. Geef partners het vertrouwen en durf creatief te zijn met het financieren, op korte en op middellange termijn. Ben niet bang voor de bestaande grote partijen, maar laat ze juist inzien dat in de samenwerking wordt gezocht naar win-win. Ieder vanuit zijn kracht, kennis en kunde. En dat werkverdelING de werkdruk zal verlichten en medewerkers zal ontzorgen.

266

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

267


COMMUNITY LAB Werk in co-creatie met ontwerpers en bewoners aan het redesign van het interieur, exterieur en dakterras van DOCK. Laat het experiment leidend zijn. Betrek DOCK En de andere buurtpartners in het ontwerpproces en zoek de co-financiering op bij het ruimtelijke domein voor een voetbalveld op het dak. Werk toe naar een transparante, multifunctionele, gastvrije ruimte die in harmonie door de buurtbewoners en hulporganisaties kan worden gebruikt voor buurtactiviteiten, cultuur, content creatie en sport als middel. Eten, drinken en dansen verbindt. Betrek de jongeren er bij en geef ze een ACTIEVE rol.

268

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


BUURTAMBASSADEURS Geef de enthousiaste en actieve bewoners de kans en het vertrouwen. Waar energie, kennis en kunde zit verstrek een formele opdracht in een transparante structuur, eventueel vanuit een hoofdaannemer met onderaannemers. Verlies die energie uit de buurt niet door langdradige formele processen of de valkuil van wisselingen van de wacht. communiceer in de buurt wie deze mensen zijn, zodat anderen ze ook kunnen vinden.

OVERLAST JONGEREN

plygrnd.city __ 2020

De overlast van de jongeren hebben een drastische aanpak nodig. Start zo snel mogelijk met een intensief coachingstraject in samenwerking met bestaande partners en Zorg voor natuurlijke autoriteit en toezicht met de vaders van de buurt en rolmodellen. Laat 1 op 1 sessies doen, naast kleine groepsaanpak. Ga aan de preventieve kant staan, maar handhaaf kortdaad bij het structureel overtreden van de regels.

269


ACTIEVE BUURTBEWONERS 270

plygrnd.city __ Staatsliedenbuurt STAATSLIEDENBUURT Amsterdam Amsterdam


Website gemeente: www.amsterdam.nl Social media gemeente: twitter.com/AmsterdamNL www.facebook.com/gemeenteamsterdam www.instagram.com/gemeenteamsterdam Nieuwsbrief gemeente: aanemlden via www.amsterdam.nl

plygrnd.city __ 2020

271


272

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


__STAATSLIEDEN AMBASSADEURS Merel Spijkerman tel: 0658962163 email: merel.spijkerman@allesisgezondheid.nl Jaap en Miem tel: 0204869124 email: info@hetpaviljoen.amsterdam Dimitri van den Wittenboer tel: 0640686139 email: dimitrivandenwittenboer@gmail.com Farouk - De Buurman tel: 0204885872 insta: @ de_buurman_amsterdam Farida Amara tel: 0684288861 email: farida_ammara@outlook.com Reineke Jonker tel: 0619874824 email: reinekus@hotmail.com Joanna Kruzycka tel: 0622054665 insta: @joanna_oost

Jada Instagram: jada06.z email: jadazweep06@gmail.com

Mr. Bancks tel: 0630047453 email: misterbanckx@hotmail.com plygrnd.city __ 2020

Joost & Lola van Hienen tel: 0624587408 email: joost.van.hienen@vbscw.nl

273


274

plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

275


CONTACT Ga naar de website: www.hoodlab.nl/staatsliedenbuurt en volg ons op @hoodlabstories Neem contact op met: Heleen Linthorst Gebiedsmakelaar h.linthorst@amsterdam.nl 0622207630 Anna Veltkamp Projectleider Democratisering a.veltkamp@amsterdam.nl 0618536815 Petrina Groesbeek Gebiedscoรถrdinator p.groesbeek@amsterdam.nl 0630444682 Wendela Troll Design Researcher wendela@hoodlab.nl 0623865442 Arjen Heus PLYGRND.city arjen@playgroundcity.nl 0622885003

276

plygrnd.city plygrnd.city ____ Staatsliedenbuurt STAATSLIEDENBUURT Amsterdam Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

277


278

plygrnd.city __ 2020 plygrnd.city __ STAATSLIEDENBUURT Amsterdam


plygrnd.city __ 2020

279