Issuu on Google+

www.kb.cz/dejtehlavydohromady

Téma: Jak pravidelně a efektivně komunikovat s klienty a jak je motivovat?

Dejte h l a v y dohro mady

Vytvoř do stu tým, zapoj soutěž dentské ino se vační e a vyh r Samsu aj tablet ng!

Zaregistruj se do 22. listopadu

více o soutěži


Leverelephant a3 03 final