__MAIN_TEXT__

Page 1

Regional utvikling og merkevarebygging Kristen Albert Ellingsen Førstelektor i markedsføring og serviceledelsesfag ved UiT – Norges Arktiske universitet, Handelshøyskolen Campus Alta.

• • • • • Andres oppfatning av Honningsvåg og Nordkapp

• •

Lokal handel – noen utfordringer og veien videre

• •

Kristen Albert Ellingsen er også tilknyttet Høyskolen Kristiania (tidligere Markedshøyskolen) i en deltidsstilling. Ellingsen har arbeidet spesielt med problemstillinger tilknyttet markedstilpasning, strategi, service- og kvalitetsledelse og regional merkevarebygging. Han har bred erfaring fra ulike former for undervisning og ulike opplæringsprogram både fra høgskoler, universitet og næringslivet, samt ledelseserfaring og styreerfaring fra næringslivet.

Profile for Nordkappregionen Næringshage

Vårseminar 2019 - Nordkappregionen Næringshage  

Vårseminar 2019 - Nordkappregionen Næringshage  

Advertisement