Page 1

79/1 SULIT 79/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan OGOS 2008 (1 ½ jam)

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PENILAIAN TINGKATAN TIGA NEGERI SEMBILAN 2008

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4.

Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

_______________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

79/1 @ 2008 Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat sebelah SULIT


SULIT 1

2

3

4

2

79/1

Antara berikut manakah bahan pengikat yang sesuai untuk mencantumkan logam secara kekal? A

B

C

D

Antara berikut manakah faktor utama reka bentuk? I II III IV

Mempunyai fungsi utama dan fungsi sampingan Sesuatu reka bentuk perlu mempunyai ketahanan yang tinggi Reka bentuk produk hendaklah mempunyai nilai estetika yang tinggi Proses pembuatan yang rumit supaya tidak mudah ditiru oleh orang lain

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Susunkan langkah-langkah mereka cipta mengikut urutan yang betul. I II III IV

Perekaan projek Pengujian projek Pendokumentasian projek Pengenalpastian masalah

A B C D

II, I, IV, III IV, I, II, III IV, III, II, I I, II, IV, III

Apakah pelarut untuk lekar? A B C D

Air Thinner Turpentine Spirit metil

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT 5

3

79/1

Jadual 1 menunjukkan jumlah kos untuk membuat 20 unit rak hiasan. Butiran

Kos (RM)

Kos bahan

RM 400.00

Kos upah Kos overhed

RM 20.00

JUMLAH

RM 600.00 JADUAL 1

Hitungkan kos upah untuk seunit. A B C D 6

RM 9.00 RM 30.00 RM 20.00 RM 180.00

Manakah antara kaedah memaku yang lebih kukuh cengkamannya? B

A

C

7

D

Bahan kemasan yang manakah sesuai digunakan pada logam? I II III IV

Lekar Syelek Varnis Cat licau

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT 8

4

79/1

Rajah 1 menunjukkan sekeping kayu yang hendak dipotong.

Garisan X 30o

RAJAH 1 Antara berikut, pelarasan tolok serong yang manakah betul untuk menanda garisan X? A

B 120o

100o

C

D 150o

160o

9

Rajah 2 menunjukkan satu proses kerja kayu.

RAJAH 2 Namakan proses kerja tersebut. A B C D

Menguji kepersegian kayu Menguji ketepatan sudut 90째 Menguji garisan bersudut tepat 90째 Menguji kerataan permukaan kayu

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT 10

5

79/1

Di bawah menunjukkan alatan tangan. Manakah pasangan yang betul? Alatan tangan A

Tukul warrington

B

Tukul bonggol bulat

C

Gandin kayu

Tukul kuku kambing

D

11

Nama

Apakah aktiviti yang sedang dilakukan pada Rajah 3?

RAJAH 3 A B C D

Menanda garisan Mengambil ukuran kayu Mengukur pembaris keluli Melaraskan ukuran pada tolok penanda

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT 12

6

Antara berikut manakah alatan tangan yang digunakan untuk memotong perspek? B

A

D

C

13

Antara berikut manakah alat yang paling sesuai digunakan untuk penyediaan keratan batang kayu sederhana ? A B C D

14

79/1

Pisau Gunting Sekateur Gergaji pangkas

Apakah kerja penjagaan pokok hiasan yang ditunjukkan dalam Rajah 4 ?

RAJAH 4 A B C D

Membaja Merumput Menggembur Mengawal penyakit

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT 15

7

79/1

Apakah tujuan lubang saliran pasu ditutup seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5 ?

RAJAH 5 A B C D 16

Supaya akar tidak keluar dari pasu Untuk mengelakkan kehilangan nutrien Melambatkan air siraman keluar dari pasu Mengelakkan medium keluar semasa menyiram

Rajah 6 menunjukkan pandangan plan dan pandangan hadapan satu bongkah.

P

RAJAH 6 Apakah nama garisan P? A B C D

Garisan objek Garisan binaan Garisan penengah Garisan tersembunyi

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

17

8

79/1

Apakah alatan lukisan teknik yang diperlukan untuk membina garisan X pada Rajah 7?

Garisan X

RAJAH 7

18

I II III IV

Sesiku T Pembaris Sesiku Set Jangka Tolok

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Antara berikut manakah menunjukkan kaedah mendimensi yang betul? A

C

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

B

D

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

19

9

79/1

Rajah 8 menunjukkan sebuah bongkah. X

RAJAH 8 Antara berikut manakah pandangan yang betul dari arah X?

20

A

B

C

D

Rajah 9 menunjukkan alat pemateri elektrik.

RAJAH 9 Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila alatan ini digunakan ? A B C D

Tenaga elektrik kepada tenaga haba Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik Tenaga elektrik kepada tenaga bunyi Tenaga elektrik kepada tenaga cahaya

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT 21

10

79/1

Rajah 10 menunjukkan bacaan meter Kilowatt jam sebuah rumah.

BULAN JULAI

BULAN OGOS RAJAH 10

Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik rumah tersebut jika tarif yang dikenakan adalah seperti berikut: 200 unit pertama 800 unit berikutnya Bagi setiap unit tambahan

A B C D 22

- RM 0.218 - RM 0.258 - RM 0.278

RM 54.50 RM 56.50 RM 64.50 RM 69.50

Rajah 11 menunjukkan sejenis alatan tangan dalam kerja elektrik dan elektronik.

RAJAH 11 Antara kegunaan alat ini ialah I II III IV

mengetatkan skru kecil menyukat voltan dalam litar mengesan kebocoran arus elektrik mengesan punca positif dan negatif bateri

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

23

11

79/1

Rajah 12 menunjukkan bahagian utama sebuah motor DC

X

RAJAH 12

Namakan bahagian yang berlabel X ? A B C D 24

Berus karbon Penukartertib Magnet kekal Gegelung angker

Rajah 13 menunjukkan sebuah litar bersepadu. X

RAJAH 13 Apakah fungsi bahagian yang bertanda X? A B C D

Menentukan nombor pin Menentukan jumlah kaki pin Menentukan kaki positif dan kaki negatif Mudah dipasang pada soket sewaktu pemasangan

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

25

12

79/1

Rajah 14 menunjukkan perintang tetap dan kod warnanya. Hitam Perang Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih

merah kuning merah

-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAJAH 14 Berapakah nilai perintang tersebut? A B C D 26

2.4 K立 24 K立 240 K立 2400 K立

Rajah 15 menunjukkan sebuah mikrofon. X

RAJAH 15 Apakah bahagian yang bertanda X ? A B C D

Magnet Transduser Litar elektronik Elektrod logam

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

27

13

79/1

Rajah 16 menunjukkan pemasangan satu projek elektronik.

c

b

e

_ + RAJAH 16 Antara berikut yang manakah menunjukkan litar skematik yang betul ? A

C

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

B

D

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

28

14

79/1

Rajah 17 menunjukkan pemasangan bahan-bahan penyambungan paip.

P

Q

R

S

RAJAH 17 Antara P, Q, R dan S yang manakah siku 90o dan tee sama ? A B C D

29

P dan Q R dan S Q dan R P dan S

Rajah 18 menunjukkan pemasangan meter paip.

X

RAJAH 18 Paip X ialah A B C D

paip cuci paip limpah paip agihan paip perkhidmatan

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

30

15

79/1

Jadual 2 menunjukkan nama dan komponen pada mesin jahit.

I

Sekoci

II

Roda imbang

III

Gelendong

IV

Penekan jahitan

JADUAL 2 Pilih pasangan yang betul. A B C D

I dan II I dan IV II dan III II dan IV

31

* Fabrik ditarik dengan kuat arah kehadapan mesin * Sekoci tidak dipasang dengan betul Apakah yang akan berlaku berdasarkan pernyataan di atas. A B C D

Jarum mesin patah Benang bawah berkedut Mata jahitan melangkau Kelim yang dijahit berkedut-kedut

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

32

16

79/1

Rajah 19 adalah alatan yang digunakan di dapur.

RAJAH 19 Apakah kegunaan alatan tersebut ? A B C D

33

34

Alatan untuk memasak Alatan untuk menghidang Alatan untuk persediaan memasak Alatan untuk membuat kek dan biskut

Antara berikut, manakah susunan kerja untuk membuat jus karot susu? I II III IV

Masukkan susu dan sirap Buatkan sirap dan sejukkan Masukkan karot ke dalam pengisar jus Kikis kulit karot, basuh dan potong dadu

A B C D

I, II, III, IV I, IV, III, II II, IV, III, I IV, III, II, I

Antara berikut, manakah aktiviti yang boleh dilakukan secara berkala? I II III IV

Menukar langsir Mengelap perabot Membersih bilik air Membersih kipas siling

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

17

79/1

™ Ani sedang tidur ™ Farah menukar pakaian 35

Berdasarkan pernyataan di atas, di manakah aktiviti ini dilakukan? A B C D

36

Ciri-ciri perniagaan borong ialah I II III IV

A B C D

37

menggunakan modal yang besar ditubuhkan secara milikan tunggal, perkongsian atau syarikat berhad melakukan kerja memecah pukal, membungkus, melabel dan menggred membeli dan menjual barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

AYU

:

Saya ingin tukar ikan dengan seekor ayam

DAIM

:

Saya pula perlukan seekor kambing

Berdasarkan dialog di atas, sistem barter tidak dapat dilaksanakan kerana A B C D

38

Ruang kerja Ruang sosial Ruang istirehat Ruang persendirian

sukar untuk membawa barang sukar untuk membahagikan barang sukar untuk menentukan nilai barangan sukar untuk mendapatkan kemahuan individu yang serentak

Antara yang berikut dokumen manakah dihantar oleh pembeli kepada penjual? A B C D

Invois Katalog Surat Tanya Senarai Harga

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

39

18

Seorang peniaga membeli sebuah komputer riba berharga RM 2 860 dan diberikan 10%, diskaun niaga. Dia juga diberikan 5% diskaun tunai kerana membayar dengan segera. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh peniaga tersebut ? A B C D

40

RM 2 431.00 RM 2 445.30 RM 2 574.00 RM 2 717.00

Pilih padanan faktor pengeluaran dan ganjaran yang tepat.

A B C D

41

Faktor Pengeluaran Pengusaha Modal Pekerja Tanah

Perikanan laut dalam dan pemburuan haiwan Perusahaan memasang kenderaan dan membina jambatan Membuat jalan raya dan membina bangunan pencakar langit Kilang memproses makanan seperti kicap, biskut dan belacan

Manakah di antara berikut merupakan kesan pengeluaran dan permintaan terhadap harga? PENGELUARAN I Meningkat II Turun III Meningkat IV Turun A B C D

43

Ganjaran Faedah Sewa Upah Keuntungan

Manakah di antara berikut merupakan pengeluaran pembuatan? A B C D

42

79/1

PERMINTAAN Turun Naik Sama Sama

HARGA Turun Naik Sama Sama

I dan II II dan III I, II dan III I, II, III dan IV

Manakah di antara borang berikut yang perlu dihantar kepada Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia? A B C D

Borang A sahaja Borang D sahaja Borang PNA 42 sahaja Borang A dan borang PNA 42

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

44

19

Antara berikut, manakah perbandingan yang tepat antara insurans konvensional dengan insurans Islam ?

A B C D 45

Insurans Konvensional Tidak mempunyai unsur gharar Mempunyai unsur maisir Tidak mempunyai unsur riba Berasaskan prinsip Al-Mudharabah

Insurans Islam Mempunyai unsur gharar Tidak mempunyai unsur maisir Mempunyai unsur riba Berasaskan empat prinsip insurans

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan perbankan kepada perniagaan? I II III IV A B C D

46

79/1

Menyediakan kemudahan menyimpan wang Memberi pinjaman atau kredit kepada peniaga Melindungi perniagaan daripada risiko seperti kerosakan Mempromosi barangan dan perkhidmatan di peringkat dunia I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Undang-undang kerajaan yang bersabit dengan kepentingan pekerja yang perlu dipatuhi ialah, I II III IV

A B C D

Akta Pekerja 1955 ( semakan 1981) yang menetapkan taraf keselamatan minimum untuk pekerja dan lain-lain Akta Pekerja 1965 ( semakan 1981 ) yang menetapkan taraf keselamatan minimum untuk pekerja dan lain-lain Ordinan Kumpulan Simpanan Pekerja 1955 yang mewajibkan caruman dibuat oleh majikan dan pekerja dengan KWSP Keselamatan sosial 1969 yang mewajibkan pihak majikan mengambil insurans pampasan pekerja untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerjanya I dan II I dan IV II dan III III dan IV

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

20

47

Antara berikut manakah merupakan ciri utama seorang usahawan yang berjaya.

48

I II III IV

Kreatif Efektif Produktif Sanggup menghadapi risiko

A B C D

I dan II II dan III I dan IV III dan IV

Peraturan yang mesti ada apabila merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu ialah I II III IV

A B C D

49

79/1

Setiap urusniaga melibatkan dua akaun yang mesti didebitkan Kedua-dua akaun mestilah mempunyai tarikh dan jumlah yang sama Urusniaga secara tunai sahaja yang boleh direkodkan dalam catatan bergu Tajuk akaun Y menjadi butiran akaun Z dan tajuk akaun Z akan menjadi butiran akaun Y I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Manakah akaun di bawah dapat menunjukkan kedudukan kewangan pada sesuatu jangka masa perniagaan? A B C D

Buku Tunai Akaun Penamat Imbangan Duga Kunci Kira-Kira

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

21

79/1

RAJAH 20 50

Apakah peranan agensi pada Rajah 20 di atas ? I II III IV

Menghasilkan produk berasaskan padi Menghasil baka baru bagi keperluan usahawan tani Menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar Menggalakkan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran pertanian

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Puan Aini membeli komputer RM 3 500 secara tunai untuk kegunaan pejabat

51

Catatan bergu untuk urusniaga di atas ialah A B C D

debitkan akaun komputer dan kreditkan akaun tunai debitkan akaun tunai dan kreditkan akaun komputer debitkan akaun alat pejabat dan kreditkan akaun tunai debitkan akaun tunai dan kreditkan akaun alat pejabat

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

22

79/1

Encik Ahmad membeli sebuah van berharga RM 35 000 untuk memulakan perniagaan 52

Catatan urusniaga di atas adalah seperti berikut Akaun Kenderaan A Tunai

RM 35 000 Akaun Tunai Kenderaan

RM 35 000

Akaun Modal B Kenderaan

RM 35 000

Akaun Kenderaan Modal

RM 35 000

Akaun Kenderaan C Bank

RM 35 000

Akaun Bank Kenderaan

RM 35 000

Akaun Modal D Kenderaan

RM 35 000

Akaun Kenderaan Modal

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

RM 35 000

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

23

79/1

Akaun Belian Jan 01

Ambilan

RM200

Akaun Ambilan Jan 01 Belian

53

RM 200

Berdasarkan catatan bergu perniagaan di atas, urusniaga yang berlaku pada 01 Januari adalah A B C D

Peniaga telah mengambil barang secara tunai Peniaga telah mengambil tunai untuk kegunaan sendiri Peniaga telah mengambil barang dari kedainya secara kredit Peniaga telah mengambil barang dari kedainya untuk kegunaan sendiri

Akaun Untung Rugi Berakhir 31 Jun 2008 Kadar bayaran Angkutan Keluar Gaji

RM 330 RM 270 RM 2 000 RM 6 000

Untung kasar Komisen diterima

RM 5 000 RM 1 000 RM 6 000

54 Berdasarkan Akaun Untung Rugi di atas, kirakan untung bersih. A B C D

RM 2 400 RM 2 600 RM 3 400 RM 6 000

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT


SULIT

24

Aset Aset Bukan Semasa Kenderaan Perabot Alatan Pejabat Aset Semasa Tunai Bank Stok Akhir Penghutang

Kunci Kira-Kira Pada 31 Mac 2008 RM RM Liabiliti Ekuiti pemilik 9 000 Modal 7 000 (+) P 5 000 (-)Q Modal Akhir 10 000 25 000 Liabiliti Bukan Semasa 5 000 Pinjaman Bercagaran 9 000 Liabiliti Semasa Pemiutang 70 000

79/1

RM

RM

45 000 12 000 57 000 3 000 54 000

3 000

3 000 70 000

Soalan 55 dan 56 berdasarkan Kunci Kira-Kira di atas. 55

Apakah butiran P dan Q?

A B C D 56

Q Stok Untung Kasar Ambilan Untung Bersih

Kirakan aset semasa? A B C D

57

P Untung Kasar Stok Untung Bersih Ambilan

RM 21 000 RM 49 000 RM 54 000 RM 70 000

Kaedah yang selalu digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk baru ialah A B C D

pengiklanan sidang video penjenamaan liputan berita

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SULIT

25

58

79/1

Restoran Desa -

Akan dibuka pada 31 Ogos 2008 Bertempat di Bandar Baru (Berhampiran dengan Pusat Pentadbiran Kerajaan dan Pusat Perniagaan Bandar Baru)

Faktor apakah yang mendorong pembukaan Restoran Desa di kawasan pentadbiran dan perniagaan Bandar Baru? A B C D 59

Manakah merupakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna? A B C D

60

Faktor kos Faktor untung Faktor tempat Faktor persaingan

Kesedaran mengkritik Memberi maklumat tepat Membuat belanjawan diri Membeli dengan rasional dan bijak

Akta manakah yang boleh digunakan sekiranya pengguna tidak diberikan hak untuk mendapat maklumat seperti jenama, harga, tarikh luput dan alamat pengeluar? A B C D

Akta Label 1980 Akta Perihal Dagangan 1982 Akta Pengawalan Harga 1973 Akta Pengawalan Bekalan 1972

KERTAS SOALAN TAMAT

79/1 @ 2008Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat Sebelah SULIT SULIT


SKEMA JAWAPAN PENILAIAN TINGKATAN TIGA NEGERI SEMBILAN 2008 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/1

1

B

21

B

41

D

2

A

22

B

42

A

3

B

23

A

43

D

4

B

24

A

44

B

5

A

25

A

45

A

6

B

26

C

46

A

7

B

27

A

47

C

8

D

28

C

48

C

9

D

29

D

49

B

10

D

30

D

50

C

11

D

31

A

51

C

12

A

32

B

52

D

13

C

33

C

53

D

14

B

34

B

54

C

15

D

35

D

55

C

16

C

36

A

56

B

17

B

37

D

57

A

18

C

38

C

58

C

19

A

39

B

59

B

20

A

40

C

60

A

79/1 @ 2008 Hak Cipta PPD Tampin

SULIT

soalan  

check it out

soalan  

check it out

Advertisement