Page 1

Homexpert Customer Experience : วันนี้ขออนุญาตพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชม บ้านคุณหมอท่านหนี่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ คุณหมอเป็นอีกท่านหนี่ง ที่มารู้จัก HomeXpert โดยบังเอิญในขณะเดินชมโคมไฟที่ ร้านแสงอุดม รังสิต หลังจากที่ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์จนละเอียด ร่วมกับเรา คุณหมอจึงได้ตัดสินใจติดตั้งระบบรีโมทและอุปกรณ์อื่นๆในบ้านหลังใหม่ที่สร้าง ลองมาดูว่าคุณหมอคิด อย่างไร..กันค่ะ

ความปลอดภัยภายในบ้านนับเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาให้การพักอาศัย เป็นไปด้วยความอบอุ่น สุขสบาย ดังนั้น การระบบความปลอดภัยภายในบ้านที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวใฝ่ฝัน วันนี้เราจะมาดูไอเดียสุดเจ๋ง ของครองครัว พันธ์ศรี โดย นายแพทย์คานวณ พันธ์ศรี จะมาแนะนาระบบความปลอดภัยภายในบ้านเพื่อว่าท่านผู้อ่านจะนาไปเป็น ไอเดียไว้ปรับใช้กับบ้านของท่าน -

คุณหมอวางแผนความปลอดภัยภายในบ้านไว้อย่างไรบ้าง ?

คุณหมอกล่าวว่า: ผมคิดว่าการพักอาศัยภายในบ้านได้อย่างสุขสบายอย่างแท้จริงนั้น ความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญ ผมจึงได้มองหาอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยภายในบ้านให้มีมากยิ่งขึ้น


-

เพราะอะไรคุณหมอถึงสนใจสินค้าของ HomeXpert ? คุณหมอกล่าวว่า: พอผมได้ศึกษาข้อมูลและได้รับคาแนะนาจากร้านแสงอุดม ไลท์ติ้ง ผมจึงได้ตัดสินใจติดตั้งระบบ สมาร์ตโฮม ภายในบ้าน โดยเลือก รีโมท

model 14

ของ homeXpert ซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ถึง

14 ชิ้น และตัว timer สวิตซ์เปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ ซึ่งหลังจากใช้นับว่าตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านใน ระบบไฟส่องสว่าง การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ดีหมดกังวลในเรื่องของการหลงลืม และกลับบ้านไม่ตรงเวลา ทั้งยัง เพิ่มความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้อีกด้วย

-

หลังจากที่ใช้แล้วคุณหมอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว สมาร์ทโฮม อย่างไรบ้าง ? คุณหมอกล่าวว่า: ผมคิดว่าในปัจจุบัน การที่ระบบสมาร์ตโฮมเป็นตัวช่วยที่ดี สาหรับบ้านที่ต้องการความสะดวกและ ปลอดภัย สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้ดี เหมือนว่าบ้านเรามีความสามารถมากขึ้น ซึ่งนับว่าเหมาะกับสภาวะ การทางานที่ยุ่ง และกลับบ้านไม่เป็นเวลา ในปัจจุบัน ซึ่งผมคิดว่าตอบโจทย์และคุ้มค่า

อุปกรณ์ระบบ HomeXpert ระบบรีโมท ปุ่ม

:

= ตัวรับรุ่น W14s จานวน 9 ตัว

ติดตั้ง เพื่อคุมไฟ แสงสว่างห้องต่างๆในบ้าน ด้วยรีโมทแบบ

สวิทซ์ตั้งเวลา = แบบDaily Timerรุ่น TDW-01 จานวน 7 ตัว และแบบ 3 ตัว

14

Weekly Timer รุ่น TDW-02 จานวน

* ขอขอบพระคุณ นางแพทย์คานวณ พันธุ์ศรี ที่อนุญาตให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์และเยี่ยมชมบ้านค่ะ

NEWS  

Homexpert Customer Experience : วันนี้ขออนุญาตพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชม บ้านคุณหมอท่านหนี่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ คุณหมอเป็นอีกท่านหนี่ง...