Page 1

คิด ใช้ “สวิทซ์ตั้งเวลา” ทำอะไร ปลอดภัย

บ้านอยู่อาศัย มักจะใช้ สวิทซ์ตั้งเวลา สำหรับเปิด ไฟหน้าบ้าน ไฟโรงรถ ไฟห้องต่างๆ เพื่อให้ดู เหมือนมีคนอยู่ แม้เวลาที่ เจ้าของยังไม่กลับบ้าน

ในภาคธุรกิจ มักจะใช้ สวิทซ์ตั้งเวลา สำหรับ กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการใช้ไฟแสงสว่าง หรืออุปกรณ์บางประเภท เพื่อให้เกิดความประหยัด หรือ ความสะดวกใน การทำงาน

คุมเปิด-ปิดไฟบ้าน

คุมเปิด-ปิดไฟสำนักงาน

คุมเปิด-ปิดแอร์ห้อง

คุมเปิด-ปิดแอร์ระบบใหญ่-Chiller

คุมอุปกรณ์ประเภทที่ต้องwarm-up ก่อนใช้งาน

คุมเปิด-ปิดไฟทางเดินอพาทเมนท์/โรงแรม

คุมป้ายไฟ ที่ไม่มีคนดูแล

HomeXpert

ประหยัด

www.homexpert.us

คุมอุปกรณ์ที่เวลาเปิด-ปิดแน่นอน หรือต้องหยุดเพื่อre-set

คุมเปิด-ปิดไฟหน้าร้านสะดวกซื้อ

คุมเปิด-ปิดตู้ไอศครีม/ตู้แช่ เพื่อประหยัดพลังงาน

call center : 02-962-0145

Timer  

Idea Timer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you