Page 1

หน้า 10

ใครนำสวิทซ์ตั้งเวลา ของเราไปใช้บ้าง ? เป็นการยากเหมือนกันที่จะทราบถึงปลายทางการนำไปใช้งานของสวิทซ์ตั้งเวลาแบบติดผนัง ที่HomeXpert พัฒนาขึ้นมาจำหน่าย เนื่องจากส่วนใหญ่เราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งจำหน่ายเองและผ่านตัวแทนจำหน่าย ทำให้ ขาดข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งใช้งานจริงพอสมควร แต่กระนั้น HomeXpertก็สามารถรวบรวมกลุ่มผู้ใช้งานสวิทซ์ตั้งเวลา ของเราเพียงพอที่จะนำมาเสนอให้พิจารณาได้ เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจขอแบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการ ดังนี้

โรงงาน ศรีพูนทอง โรงงาน โทแอคส์(ประเทศไทย) โรงงาน ส.เพาเวอร์

โรงพยาบาล กรุงเทพ โรงพยาบาล สมิติเวช โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

อาคาร CP Land

สำนักงานใหญ่ นิตยสาร “บ้านและสวน” สำนักงาน “ตะวันแมคไวส์” สำนักงาน คุณวิโรจน์ วานิชย์หานนท์

ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11

ซูเปอร์มาร์เก็ต คุณธนากิจ เมธเมาลี ซูเปอร์มาร์เก็ต คุณอภิชาติ สุดสาคร

อสังหา วิลล่า คุณาลัย อสังหา NC housing อสังหา LPN

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนน ั ทา

โรงแรม ชเลราญหัวหิน

อพาทเมนท์ “บ้านสุโขทัย”

บ้านอยู่อาศัยทั่วไป

Thailand Energy Award 2011

Wall-mounted Timer switch


หน้า 11

เค้าเอาสวิทซ์ตั้งเวลา ไปคุมอะไรบ้าง ?

จากการศึกษาพูดคุยกับผู้ใช้งาน เราสามารถจำแนก ลักษณะการใช้งานของสวิทซ์ตั้งเวลา-แบบติดผนังของเรา ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งใช้ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน จะเห็นว่าถ้ามองในแง่ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สวิทซ์ตั้งเวลาของเราสามารถช่วยสังคมไม่ใช่น้อยทีเดียว

คุมเปิด-ปิดภายนอกบ้าน เช่น ไฟรั้ว ไฟโรงรถ ไฟทางเดิน

คุมเปิด-ปิดไฟห้องต่างๆในบ้าน รวมโถงบันได

คุมเปิด-ปิดไฟภายนอกสำนักงาน เช่น ไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟถนน

คุมเปิด-ปิดไฟห้องในสำนักงาน เช่น ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องlab

คุมเปิด-ปิดไฟทางเดินแต่ละชั้น ของอพาทเมนท์/โรงแรม

คุมเปิด-ปิดไฟหน้าร้านสะดวกซื้อ

คุมเปิด-ปิดแอร์ระบบใหญ่-Chiller

คุมเปิด-ปิดเครื่องจักร

คุมเปิด-ปิดตู้ไอศครีม/ตู้แช่

Thailand Energy Award 2011

คุมเปิด-ปิดแอร์ห้อง

คุมพัดลมโรงงาน

คุมป้ายไฟโฆษณา

Wall-mounted Timer switch


หน้า 12

ตัวอย่าง ของการใช้งานจริง เพื่อให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมในฐานะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ขอยกตัวอย่าง ของผู้ใช้งานจริงในบางกรณี โดยพยายามยกกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป จะพบว่าสวิทซ์ตั้งเวลาแบบติดผนังของ HomeXpert ได้เริ่มกระจายเข้าไปยังสังคมทีละเล็กทีละน้อย เราหวังว่า ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะสามารถสร้างความแตกต่าง ในการใช้พลังงานของประเทศได้

ระบบปรับอากาศระบบใหญ่

สาเหตุ : พื้นที่ส่วนกลางบางส่วนจะเปิดระบบปรับอากาศเฉพาะช่วง 6:00-18:00น. ดังนั้นทุกวัน เจ้าหน้าที่ดูแลจะต้องเดินเปิด-ปิด ชุดควบคุม-AHU ทุกตัวทุกอาคาร ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ต่อการเดินเปิด และอีก 3 ชั่วโมงต่อการเดินปิด ดังนั้นจีงมี พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียจำนวนมาก เพราะAHUตัวแรกจะ ต้องถูกเปิดตั้งแต่ ตี 3 !! และAHUตัวสุดท้ายจะ ถูกปิดตอน 3 ทุ่ม !! ดำเนินการ : โรงพยาบาลกรุงเทพได้ดำเนินการทะยอย ติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลา รุ่น TDW-01 Daily timer ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : บจม. CP Land ผู้ดูแลอาคาร Fortuneรัชดา ก็ได้ใช้สวิทซ์ตั้งเวลารุ่น TDW-02 Weekly timer สำหรับควบคุม AHUระบบปรับอากาศในส่วนอาคารสำนักงานเช่นกัน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2553 แสงสว่างร้านสะดวกซื้อ

สาเหตุ : ร้านสะดวกซื้อ 7-11เปิดตลอด 24 ช.ม. โดยมีเจ้าหน้าที่ทำงานทั้งสิ้น 3 กะต่อวัน ไฟแสงสว่างหน้าร้านและไฟป้ายของร้านนั้นจะถูกเปิดด้วย เจ้าหน้าที่กะเย็น และจะต้องถูกปิดด้วยเจ้าหน้าที่กะเช้า ซึ่งมักจะมี การหลงลืมอยู่เป็นประจำ ร้าน7-11ปัจจุบันมีประมาณ 5,000 สาขา ดังนั้นปริมาณของพลังงานที่สูญเสียต่อวัน เป็นจำนวนมากทีเดียว ดำเนินการ : HomeXpertได้ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท CP All ผู้ดูแล ระบบต่างๆของร้าน7-11 ในการแก้ปัญหานี้ โดยการใช้สวิทซ์ตั้งเวลา รุ่นTDW-01 Daily Timer(รุ่นปรับปรุงพิเศษ) ทำการทดลองติด ที่ร้าน7-11 สาขาอินทรามะระ ซอย23 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2553 เพื่อประเมินผล ก่อนตัดสินใจขยายให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ

สวิทซ์เดิมของร้าน 7-11

Thailand Energy Award 2011

Wall-mounted Timer switch


แสงสว่างสำนักงาน

หน้า 13

สาเหตุ : สำนักพิมพ์ อัมรินทร์พรินติ้ง เป็นสำนักงานเช่นเดียวกับออฟฟิตทั่วไปที่ พนักงานจะมาร่วมกันทำงาน ครั้นพอถึงเวลาพักกลางวันก็มักจะละเลย ที่จะปิดไฟในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงนั้น ซึ่งการ สูญเสียเล็กๆน้อยๆนี้ จะเกิดขึ้นทุก 5วันต่อสัปดาห์ ทั้ง 52สัปดาห์ต่อปี ตลอดทุกๆปี นับเป็นจำนวน สูญเสียที่ไม่ใช้น้อยเลย และถ้ามองว่าทุกๆ ออฟฟิตก็จะพบปัญหาเช่นเดียวกันนี้ เราจะ เข้าใจว่า สวิทซ์ตั้งเวลาแบบติดผนังนี้ สามารถ เป็นผลิตภัณฑ์เล็กๆที่สามารถสร้างผลได้ยิ่งใหญ่ ไม่น้อยเหมือนกัน ดำเนินการ : นิตยสาร “บ้านและสวน” หลังจากใช้ สวิทซ์ตั้งเวลาของHomexpertแล้ว พอใจกับ มากจนเขียนเป็นคอลัมน์ ชักชวนผู้อ่านทุกๆคน ให้หันมาพิจารณาทางเลือกนี้ในการประหยัดไฟ (ฉบับเดือน กันยายน 2552) ส่วนกลางของโครงการหมู่บ้าน

สาเหตุ : โครงการหมู่บ้านอาศัยทั่วๆไป จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่ทาง โครงการจะต้องเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้รวมไปถึงไฟแสงสว่าง ในทุกพื้นที่ โคมไฟถนน ไฟทางเดิน ไฟสนาม ฯลฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากก็คือ เจ้าหน้าที่ใส่ใจไม่มากพอ ทำให้การเปิด-ปิดไม่ค่อยตรงเวลา เกิดการสิ้นเปลือง โดยใช่เหตุ ดำเนินการ : โครงการ วิลล่า คุณาลัย ได้ติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลา โดย ทำการเพิ่มกำลังสูงสุดของระบบเป็น 3,000 วัตต์ เพื่อควบคุม วงจรไฟฟ้าในจุดต่างๆทั่วโครงการ และกำลังดำเนินการจัดซื้อ เพิ่มเติมสำหรับโครงการใหม่ๆ ที่ทำอยู่ด้วย ส่วนกลางโรงแรม อพาทเมนท์ สาเหตุ : โรงแรม ชเลราญ หัวหิน ประสบปัญหาพนักงานเปิด-ปิดไฟส่วนกลาง ไม่ตรงเวลา โดยเฉพาะตามทางเดินของชั้นต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ ทั่วไปใน โรงแรม และยิ่งมากขึ้นในธุรกิจ อพาทเมนท์ ที่มีจำนวนพนักงาน ดูแลน้อยกว่า ปริมาณโรงแรม อพาทเมนท์ รีสอร์ต เหล่านี้มีจำนวน มากมาย สิ่งที่สูญเสียเหล่านี้เมื่อมารวมๆกัน นับเป็นปริมาณที่มีนัยสำคัญยิ่ง ดำเนินการ : ทางโรงแรม ชเลราญ ได้ติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลา รุ่น TDW-01 Daily timer ตั้งแต่ เดือน พฤษจิกายน 2552

Thailand Energy Award 2011

Wall-mounted Timer switch


หน้า 14 ป้ายไฟ

สาเหตุ : โรงพยาบาลจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลการเปิด-ปิดไฟสปอต์ไลท์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการ ส่องป้ายโรงพยาบาล เดิมใช้สวิทซ์ตั้งเวลาแบบอื่นอยู่ แต่ประสบปัญหาในการใช้งาน ดำเนินการ : เดือนธันวาคม 2552 โรงพยาบาลสมิติเวชได้ดำเนินการติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลาของ HomeXpert ไปใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดป้ายไฟ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังใช้ สวิทซ์ตั้งเวลานี้ในการควบคุมปั๊มน้ำด้วย ขณะนี้ทางร.พ.ยังกำลังศึกษาการนำ สวิทซ์ตั้งเวลานี้ขยาย ไปคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบปรับอากาศAHUด้วย

แอร์ห้อง

สาเหตุ : ห้องแล็ปเพาะเชื้อของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิ และแสงสว่างของห้องให้ตรงตามเงื่อนไขของการทำงานของ นักวิทยาศาสตร์ ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลาเพื่อควบคุม เครื่องปรับอากาศเดิมของห้อง รวมไปถึงควบคุมการเปิด-ปิด ของแสงสว่างในห้องอีกด้วย หมายเหตุ : เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ อาจจะมีfunctionการเปิด-ปิดตามเวลานาฬิกาด้วย แต่เราต้องไม่ลืม ข้อเท็จจริงที่ว่า ยังมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันอีกจำนวนมากมายไม่ได้มีfunction ดังกล่่าวอยู่เลย เพียงติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลาเพิ่มเติมเข้าไป.. การประหยัดพลังงานก็อยู่แค่เอื้อม

Thailand Energy Award 2011

Wall-mounted Timer switch

สวิทซ์อัตโนมัติ  
สวิทซ์อัตโนมัติ  

สวิทซ์อัตโนมัติ