__MAIN_TEXT__

Page 1


li

r

r No ve m be r De ce m be r

to be

Ok

be

Au gu st i

Ju

ni

Ju

aj

M

pt em

Se

ar s

Ap ril

M

Ja nu ar i Fe br ua ri

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

2018

20,00

15,00

2016

2017

10,00

2015

5,00

0,00


01

0 20 3 04 20 05 20 06 20 0 20 7 0 20 8 09 20 10 20 11 20 1 20 2 13 20 14 20 15 20 16 20 1 20 7 18

20

02

20

20

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0


Tredje part apps 1

Lagring Nätverk

2

App Butik

LoRa/M-Bus anslutna enheter

Basstation

API applikationsprogrammeringsgränssnitt

3

4


Profile for Home Solutions

Home Solutions Nytt nr 1 2018  

Från modernt till omodernt ”Att bygga nytt idag utan IMD vore lika otänkbart som att bygga nytt utan fibernät” Det säger en representant för...

Home Solutions Nytt nr 1 2018  

Från modernt till omodernt ”Att bygga nytt idag utan IMD vore lika otänkbart som att bygga nytt utan fibernät” Det säger en representant för...

Advertisement