Issuu on Google+


Дао е отвъд всички концепции, идеи и дефиниции. Да дефинираш Дао значи да поставиш предели на Дао. Дао е безпределно. Дао дава началото на всичко. Всичко се връща към Дао. Дао е и това, което възниква и се възвръща. Дао обгръща явното, както и безформеното. Дао е начинът, по който нещата са. Хомеопатията следва Дао. Дао не следва нищо. Дао просто е.


The Tao of Homeopathy 03. The Tao