Page 1


Дао е отвъд всички концепции, идеи и дефиниции. Да дефинираш Дао значи да поставиш предели на Дао. Дао е безпределно. Дао дава началото на всичко. Всичко се връща към Дао. Дао е и това, което възниква и се възвръща. Дао обгръща явното, както и безформеното. Дао е начинът, по който нещата са. Хомеопатията следва Дао. Дао не следва нищо. Дао просто е.

The Tao of Homeopathy 03. The Tao  

The Tao of Homeopathy

The Tao of Homeopathy 03. The Tao  

The Tao of Homeopathy

Advertisement