Page 1

Stolar.

WWW.HOMELINE.SE


Next.


WWW.HOMELINE.SE


Zorro.


WWW.HOMELINE.SE


Louis.


WWW.HOMELINE.SE


Mel.


WWW.HOMELINE.SE


Puff.


WWW.HOMELINE.SE


Lady.


WWW.HOMELINE.SE


Lady.


Stolar.


#/6 2%#/

,%'3 !6!) ,!15

.%84

#/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/,/523

#/6 2%$!2

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ ,!15%2

UIS:

#/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/,/523

#/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. $!2$&!"2)#3#/,/523

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ ,!15%2

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).

NEXT:

dsel: Svart skinnsits

,%'3 !6!)

:/22/

23 23

ZORRO:

LADY: .%84 -%,

PUFF:

Klädsel: Valbart, tvättbar & avtagbar

Klädsel: ValKlädsel: Klädsel: Valbart, bart, tvättbar & Valbart tvättbar & avtag#/6%2 avtagbar bar 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/6%2 #/6%2 #/,/523 #/6%2 .%84 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 : Svarta, ek Ben: Svarta, ek, valnöt Ben: Svarta 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. #/,/523 ,%'3 $!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ Ben: Svarta, ek, ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ ,!15%2 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ ,!15%2 :/22/ !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). valnöt ,!15%2 .%84

LADY

UIS: LADY

NEXT:

,%'3 #/6%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. ,!15%2 #/6%2 $!2$&!"2)#3#/,/523 !6!),!",%).",!#+,%!4(%2 ,%'3 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2

#/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. $!2$&!"2)#3#/,/523

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ -%, ,!15%2

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).

&/23!-0,%3/&/52 &!"2)##/,,%#4)/. 9/5#!.!,3/#534/-):% #/6%2 #/6%2 !#(!)2).9/52 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. /7.&!"2)# mĂĽttenhet mm(tolerans +/- 3mm) #/,/523

Klädsel: Valbart, tvättbar & avtagbar

MĂĽttuppgifter.

$!2$&!"2)#3#/,/523

,%'3

,%'3 #/6%2

23

#/6%2 :/22/ 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/,/523

LADY:

:/22/ 6)3)4/522%4!),%23

dsel: Svart skinnsits

PUFF:

Mel

780

465

Klädsel: Valbart, tvättbar & avtagbar

B180 (

D90 H73 $( D45 H226

Louis

.%84 -%,850

445

440

440

,%'3 777(/-%,).%3% !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ #/6%2 ,!15%2 !6!),!",%).",!#+,%!4(%2

Lady

850 .%84

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2

W INFO: H96/89 570 .%84 480

Klädsel: Valbart

Klädsel: Valbart, tvättbar & avtagbar

23

#/6%2

370

1600

,/5)3 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ ,!15%2 :/22/ 6)3)4/522%4!),%23 ,!15%2 05&&

B180 D45 H267 7$(

B230 7$(

#/6%2 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523

Puff

625

,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2

D90 H73 0

7$( &/23!-0,%3/&/52 440 ,/5)3 430 &!"2)##/,,%#4)/.

9/5#!.!,3/#534/-):% !#(!)2).9/52 /7.&!"2)# #/6%2

#/6%2 !6!),!",%).",!#+,%!4(%2

0

400

400

,%'3 #/6%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 "!3%).",!#+

:/22/ B180 D45 H137/130 7$( ,/5)3 6)3)4/522%4!),%23 7$(

630

:/22/

B180 D45 H137/130 7$(

1000

2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/,/523

2400

-%,

-%,

,%'3 !6!) #/6 ,!15 !6!)

,%'3 !6!)

#/6 !6!)

,%'3 #/6% !6!) !6!),

,%'3 "!3%

#/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. $!2$&!"2)#3#/,/523

#/6% !6!),

,%'3 #/6%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 #/6%2 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ ,%'3 ,!15%2 "!3%).",!#+

WWW.HOMELINE.SE #/6%2 !6!),!",%).",!#+,%!4(%2 matbord är ett modern klaffbord i svart & ,%'3 vit täcklaserad ask. Med en alldeles unik konstuktion så hänger kaffarna ,%'3 ,%'3 777(/-%,).%3% B180 D45 H185 "!3%).",!#+ !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ 7$( ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2 nt mot#/6%2 topp skivan, vilket gör att bordet är lika snyggt nerfällt som uppf.ällt #/6%2 #/6%2 ,!15%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3

#/6 !6!)

!6!),!",%).",!#+,%!4(%2 ,%'3 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2

777(/-%,).%3% !#(!)2).9/52 /7.&!"2)# 05&& &/23!-0,%3/&/52 WWW.HOMELINE.SE &!"2)##/,,%#4)/. 9/5#!.!,3/#534/-):% #/6%2 #/6%2 !#(!)2).9/52 #/6%2 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. /7.&!"2)#!6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 777(/-%,).%3% $!2$&!"2)#3#/,/523

!6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523

!6!) ,%'3 ,!15 "!3%

0 B280 D90 H73

,%'3 #/6%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. ,!15%2 #/6%2 $!2$&!"2)#3#/,/523 :/22/ 6)3)4/522%4!),%23 !6!),!",%).",!#+,%!4(%2 05&& &/23!-0,%3/&/52 B180 D45 H185 7$( ,%'3 &!"2)##/,,%#4)/. ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). 7$( 9/5#!.!,3/#534/-):% !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2

570

,%'3 #/6 !6!) #/6% !6!), ,%'3

05&&

#/6%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 :UIS: Svarta, ek Ben: Svarta, ek, valnöt Ben: Svarta 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. NEXT: ZORRO:#/6%2 LADY: PUFF: 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/6%2 #/6%2 ,!15%2 #/,/523 #/6%2 $!2$&!"2)#3#/,/523 -%, !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. !6!),!",%).",!#+,%!4(%2 Ben: Svarta, ek, ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ $!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 ,%'3 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ ,!15%2 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). valnöt B180 D45 H185 "!3%).",!#+ !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ 7$( ,!15%2 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7()4%",!#+,!15%2 .%84 ,!15%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). dsel: Svart skinnsits Klädsel: Valbart, tvättbar & Klädsel: ValKlädsel: ,/5)3 Klädsel: Valbart, -%, :/22/ B180 D45 H137/130 7$( Next 830 avtagbar 450 0 450 465bart, tvättbar &1000 Valbart tvättbar & avtagW INFO: avtagbar bar H96/89  #/6%2 #/6%2 #/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 : Svarta, ek Ben: Svarta, ek, valnöt Ben: Svarta 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. 950 450 0 450 470 1000 Zorro #/,/523 $!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 Ben: Svarta, ek, 777(/-%,).%3% ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ matbord är ett modern klaffbord i svart & vit täcklaserad ask. Med en alldeles unik konstuktion så hänger kaffarna #/6%2 ,%'3 #/6%2 #/6%2 #/6%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ ,!15%2 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!). 2%-/6!",%7!3(!",%!6!),!",%)./5234!. !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,!15%2 #/6%2 nt mot#/6%2 topp skivan, vilket gör att bordet är!6!),!",%).",!#+,%!4(%2 lika snyggt nerfällt somvalnöt uppf.ällt 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/6%2 #/,/523 $!2$&!"2)#3#/,/523 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ ,%'3 ,!15%2 "!3%).",!#+

,%'3 #/6 !6!) 2%,!15 #/6 $!2 !6!) ,%'3 ,%'3 !6!) !6!)

#/6 2%$!2

ZORRO:

.%84

#/6 2%#/

,/5)3

#/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/,/523 #/6%2 2%-/6!",%7!3(!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3 #/6%2 #/,/523 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3 ,%'3 !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!)./2",!#+ !6!),!",%)./),%$/!+ 7!,.5434!).",!#+ ,!15%2 ,!15%2

#/6 2%#/6 #/ !6!) ,%'3 ,%'3 !6!) !6!) ,!15 ,!15

#/6%2 !6!),!",%)./5234!.$!2$&!"2)#3#/,/523 ,%'3

!6!),!",%).",!#+,%!4(%2 ,%'3

,%'3 "!3%


Stolar.

www.homeline.s

Chairs  

chairs, mel, next, zorro

Advertisement