Page 1


Kat a strofa (poéma, úryvek) Dnes den soudu - smrti odér, již šíří se úzkými ulicemi, jak dech z býčích nozder, jak pomluva hospod světnicemi. Mladý jinoch má být souzen za mord otce svého, již v šatlavu byl dříve vhozen, v té doznal se činu zlého. Davy stvůr, po krvi lačné, jen smrt může nabažit. K čemu je soud, nechť poprava začne, v bolestech trpět chtějí vraha zřít. Radní města jim kynou sladce, rádi si službu ukrátí, vždyť lidská masa, nejlepší rádce, je vládcem jejich opratí. A tak, než-li opilec vypil by korbel, byl vyřčen smrtící ortel. Město určilo vrahova konce den podvečer vlahý stal se mu drahý – údy v kolo byl propleten. Jako se den s nocí střídá, tak i davu nálada je proměnlivá. Včera smrt hocha provolali, by dnes draze hodovali. Pryč jsou sváry, nenávist věčná, zmizela touha po krvi. Proč za hradbou jsou hejna krkavců lačná, nikdo už dnes nepoví. Písně veselé nesou se městem, opěvují lidské neřesti, alkohol, děvky, hazard a obžerství, jsou teď uctívaným božstvem. Do města kejklíři dorazili, kočovná smíchu truhlice, radosti, zpěvu a veselí, jsou plny všechny ulice.


Po provaze prochází se dívka lepá, sžita s ním je jak pavouk s pavučinou, ač soustředěna, milými úsměvy muže hledá, sítí svých ona je královnou. Polykač ohně sklízí velké ovace, lid s obdivem dívá se naň, leč i strach občanům rozšiřuje zornice, vždyť s ohněm snese se jen saň. Vrhači nožů úžas budí, mistrné kousky předvádějí, pýchou dmou se jim mohutné hrudi, publikum k hřímotu dovádějí. Žongléři mrštné ruce mají, zloději učit by se mohli, předměty vzduchem se komíhají, nad stolem, jenž tíhou jídla je prohlý. Víno a pivo teče proudem spolu, ač jindy se nesnesou, hladu a žízni všichni dali sbohem, dnes jeden jak každý je noblesou.

Václav Pecina, 3. A


O co se zajímají lesáci? Silvova metoda

Nejde však o relaxaci pasivní, jde o aktivní využití tohoto stavu uvolnění, o využití výjimečných vlastností mozku, je-li frekvence jeho elektrické aktivity mezi 7 a 14 Hz (alfa frekvence). Mezi nejčastěji uváděné a četnými zkušenostmi prokázané znaky frekvence alfa patří: vynikající paměť a soustředění, výrazná aktivace imunitní soustavy a dále sladěná činnost levé, tedy logické, rozumové a pravé, intuitivní, tvůrčí hemisféry mozku (celkové použití mozku) a konečně přístup do podvědomí či knihovny našich zážitků, starých vzorců chování a limitujících programů. Zpracoval Ondra Sillik, 1.A

Obecně: Silvova metoda je mezinárodní vzdělávací program rozvoje mysli a kontroly stresu. Je založena na vědeckých poznatcích účinnějšího použití mozku a mysli. Vědecký výzkum započal v roce 1944, prvním veřejným uvedením Silvovy metody byl Základní kurz pod vedením zakladatele, pana Josého Silvy, v roce 1966 v Amarilu, ve státě Texas v USA. V současné době, po více než třiceti letech působení, vyučuje na 800 lektorů Silvovy metody ve 27 jazycích ve 111 zemích světa. Počet absolventů Silvovy metody na celém světě přesahuje 14 milionů. Mezi klíčové pojmy vzdělávacího systému Silvovy metody patří: větší využití lidského mozku, Bicameral Brain Dynamics (bikamerální myšlení) a relaxace.

Homeles 3 roč. 2011/12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you