Page 1

‫ארגרןר ר ר‬

‫הום דיזיין ביל"ו סנטר ‪ -‬קיריית עקרון‬

‫רחוב המלך חסן השני ‪7‬‬ ‫קיריית עקרון‬ ‫טלפון‪80-439-4833 :‬‬ ‫פקס‪80-439-4833 :‬‬ ‫‪info@homedesignstudio.co.il‬‬ ‫כדי להזמין חייג‪1-088-888-888 :‬‬

‫עמוד ‪1‬‬


‫ו‪-‬וקוו וווו וו ווקו ווםנו‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫עמוד ‪11‬‬

‫כדי להזמין חייג‪1-088-888-888 :‬‬

‫עמוד ‪2‬‬


‫ו‪-‬וקוו וווו וו ווקו ווםנו‬

‫כםו ווק‬ ‫כםו וומש הוש וק‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫םג‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫םג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬ ‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬ ‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫כםו ווו הוצ י ו‬ ‫שם של מוצר או שירות‬

‫‪ ‬תאר בקצרה את המוצר או השירות שלך כאן‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫‪ ‬תאר בקצרה את המוצר או השירות שלך כאן‬ ‫‪ ‬תאר בקצרה את המוצר או השירות שלך כאן‬

‫וא ך‪:‬ו‪00/00/00‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫כדי להזמין חייג‪1-088-888-888 :‬‬

‫עמוד ‪18‬‬


‫ו‪-‬וקוו וווו וו ווקו ווםנו‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או‬ ‫האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫עמוד ‪4‬‬

‫כדי להזמין חייג‪1-088-888-888 :‬‬

‫עמוד ‪9‬‬


‫ו‪-‬וקוו וווו וו ווקו ווםנו‬

‫סלון רות‬

‫‪2+3‬ב‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫ר יל‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬ ‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬ ‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬ ‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול‬ ‫תיאור קצר ותכונות‪.‬‬ ‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫עמוד ‪5‬‬

‫כדי להזמין חייג‪1-088-888-888 :‬‬

‫עמוד ‪0‬‬


‫ו‪-‬וקוו וווו וו ווקו ווםנו‬

‫כםו וומ כי ו‬

‫הצעה‬ ‫בחינם‬

‫כותרת משנה‬ ‫המטרה של קטלוג היא למכור מוצרים או‬ ‫שירותים לקהל יעד‪ ,‬או לפרסם קורסים‬ ‫אירועים עתידיים‪ .‬קטלוגים מהווים דרך‬ ‫נהדרת לשיווק המוצרים או השירותים‬ ‫שלך‪ ,‬כמו גם לבניית זהות הארגון שלך‪.‬‬

‫או‬

‫כותרת משנה‬ ‫תחילה‪ ,‬קבע מיהו קהל היעד של‬ ‫הקטלוג‪ .‬סביר להניח שמדובר בכל מי שעשוי ליהנות מהמוצרים או מהשירותים המוצעים‬ ‫בקטלוג‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בדוק כמה זמן וכסף ניתן להשקיע ביצירת הקטלוג‪ .‬גורמים אלה יסייעו‬ ‫לקבוע את אורך הקטלוג ואת תדירות הפרסום שלו‪ .‬מומלץ לפרסם את הקטלוג לפחות‬ ‫ארבע פעמים בשנה‪ ,‬כדי שייחשב למקור מידע עקבי וכדי שהלקוחות או העובדים יצפו‬ ‫לפרסומו‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬יש לשקול כיצד ברצונך להדפיס את הקטלוג‪ .‬ניתן להדפיס אותו במדפסת‬ ‫שולחנית‪ ,‬בחנות לצורכי צילום או בבית דפוס מסחרי‪ .‬בנוסף לשיקולי התקציב‪ ,‬היעזר‬ ‫במורכבות הפרסום ‪ -‬כולל האם הוא מודפס בצבע או בשחור‪-‬לבן ‪ -‬כדי לבחור בשיטה‬ ‫הטובה ביותר להדפסתו‪.‬‬ ‫לפני הדפסת הקטלוג עליך להחליט על אופן כריכת העמודים‪ .‬מספר העמודים‪ ,‬אופן‬ ‫השימוש של הקורא ומגבלות המשלוח בדואר הם גורמים שיסייעו לך בקביעת סוג‬ ‫הכריכה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם קיימים עמודים בודדים בלבד והקטלוג מיועד להחזקה ביד‪ ,‬ייתכן‬ ‫שעליך לשקול לקפל את העמודים ולשדך אותם במרכזם‪ .‬עבור קטלוגים גדולים יותר שיש‬ ‫לפרוס אותם מומלץ להשתמש בכריכת פלסטיק עם חורים מנוקבים‪ ,‬בעוד שעבור‬ ‫פרסומים גדולים יותר המוחזקים כמו ספר מומלץ להדביק את העמודים ("כריכת דבק")‪.‬‬

‫מחיר‪₪ 88.88 :‬‬ ‫מס' הזמנה‪888888 :‬‬ ‫סוג‪ :‬סוג‬

‫שם של מוצר או שירות‬

‫תאר כאן את המוצר‪ ,‬השירות או האירוע‪ .‬כלול תיאור קצר ותכונות‪.‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

‫כדי להזמין חייג‪1-088-888-888 :‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

Home Designe  
Home Designe  

new Test Catalog

Advertisement