Page 1

Januari 2019 • 19e jaargang • nummer 01

zwarte

water

zwolle

Holtenbroek.com Pagina 4

PosterPagina 8 & 9

Pagina 10

Pagina 11

Zwolse partijen werken samen voor optimale integratie statushouders

Een impressie van het nieuwjaarsfeest van 12 januari

Denk mee met de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Zwolle

Geothermie in Zwolle blijkt technisch, organisatorisch en economisch haalbaar

Waterschap en Travers Welzijn bundelen krachten voor dijkversterking Holtenbroek

Foto Fenny Gerrits

Unieke samenwerking Waterschap en Travers Welzijn voor multiculturele participatie Van de redactie Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Travers Welzijn in Zwolle gaan samen optrekken in de communicatie en participatie voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De samenwerking geldt voor het dijktracé langs de multiculturele woonwijk Holtenbroek waar zo’n 60 verschillende culturen samenkomen. Op vrijdag 11 januari gaven bestuurders Hans de Jong (waterschap) en Anne Riemersma (Travers Welzijn) in de Twistvliettoren het officiële startsein voor deze samenwerking. Dit karakteristieke voormalige brugwachtershuis wordt tevens ingezet voor de participatie bij het dijkproject. “Wij willen organisaties, bedrijven en bewoners in en om het projectgebied zo goed mogelijk betrekken bij de dijk-

kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

versterking”, licht De Jong toe. “De dijk is van ons allemaal. Het heeft naast de functie van waterkering ook een gebruikersfunctie. Er wordt gefietst, gewandeld, gevaren en gerecreëerd in het gebied. Omdat we nu met de dijk aan de slag gaan, kijken we graag samen naar ideeën, wensen en kansen die er leven voor deze stadsdijken.”

Medewerkers van Travers Welzijn zijn goed bekend met de kansen en uitdagingen in Holtenbroek, hebben toegang tot het sociale netwerk en hebben een grote naamsbekendheid bij bewoners door de vele activiteiten die het organiseert op en rond wijkboerderij De Klooienberg. Gerbrand Meijer van Travers Welzijn: “Ik ben ervan overtuigd dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de afstand tussen het waterschap en de bewoners van Holtenbroek. Door samen te werken kunnen wij een verbindende rol spelen tussen de dijkversterking en de wijkparticipatie.”

Hierbij vormt het veelzijdige en diverse Holtenbroek een bijzondere uitdaging. “De nieuwe dijk moet een meerwaarde worden voor de wijk”, aldus De Jong. “Dat vraagt in de voorbereiding om een aanpak die ervoor zorgt dat een afspiegeling van Holtenbroek en gebruikers van de dijk actief betrokken zijn bij de dijkversterking. Daarom hebben we Travers Welzijn gevraagd te helpen in deze zoektocht.” gewoon de laagste prijs

Door de krachten te bundelen willen beide partijen zorgen voor draagvlak voor de dijkversterking en een kwaliteitsimpuls voor de wijk. Daarnaast kan

gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

het water- en klimaatbewustzijn onder de bewoners worden vergroot en doet het waterschap ervaring op met andere manieren van samenwerken en participeren. Tevens kan de combinatie waterschap/Travers Welzijn andere en nieuwe activiteiten opleveren in de wijk. De Jong: “Een belangrijke reden om samen te werken aan dit participatieproces is om mensen op een laagdrempelige en prikkelende manier bij de dijkversterking te betrekken. Dat vraagt om andere vormen van participatie dan we als waterschap tot op heden gewend zijn. Het plan is dat ons project aansluit op de dynamiek van Holtenbroek. Wat gebeurt er al en hoe kunnen we het verhaal van de dijkversterking hierop Vervolg op pagina 3

Christelijk kinderdagverblijf JOY | Beethovenlaan 336 | (038) 853 80 37

Speel je mee?

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!nu op www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

3

Reguliere opvang & BSO

locaties 1

Spelend leren doe je bij JOY!

Meer informa�e op: www.kdvjoy.nl

15 jaar!


www.holtenbroek.com

De Ruimte

Schaatsen Hoge kortingen !!!

Haptotherapiepraktijk

Haptotherapie is een persoonlijke begeleidingsvorm gebaseerd op de inzichten vanuit de haptonomie en kan onder andere zinvol zijn voor mensen met : • Klachten t.g.v. stress, overspannenheid, burn-out • Moeite met het voelen en stellen van grenzen • chronische pijnklachten en/of vermoeidheid • relatieproblematiek • faalangst en/of weinig zelfvertrouwen Sylvia Haarhuis, Slingerbeek 16, 8033DK Zwolle

Schaatsen slijpen

voor meer informatie: www.haptotherapiepraktijk-deruimte.nl info@haptotherapiepraktijk-deruimte.nl

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

De Terre des Hommes-winkel aan de Thomas a Kempisstraat 47 in Zwolle is één van de 46 winkels van de kinderhulporganisatie. U kunt er tweedehands spullen van goede kwaliteit kopen. Èn brengen. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze projecten voor kinderen in Azië, Oost-Afrika en Europa.

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

De winkel is geopend: maandag 13.30 – 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur Zaterdag: 10.00 – 16.30 uur Telefoon: (038) 422 8933 E-mail: winkel.zwolle@tdh.nl

uw d a h r e Hi tie n e t r e v ad n! a a t s n kunne

Boshoeve

Uitvaartbegeleiding

voor nu voor straks...... voor u. Een uitvaart van mens tot mens, waarin uw persoonlijkheid wordt weerspiegeld. Dag & nacht bereikbaar, waar u ook verzekerd bent. 2


Holtenbroek.com • editie januari 2019 Vervolg van pagina 1

van het RIVM en het KNMI en meten zo luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind. Inmiddels telt de wijk vijftig sensoren. Om de metingen vanuit de sensoren vervolgens te visualiseren én te analyseren wordt gebruikt gemaakt van Esri’s Arcgis Hub. Dit is een slim platform om datagedreven samen te werken. Via de Arcgis Hub kunnen gemeenten met bedrijven, partners en inwoners gezamenlijk aan uitdagingen van de stad werken. De visie erachter is dat door geografische data (via kaarten) te delen en zo slim samen te werken, het mogelijk is de leefomgeving te verbeteren en toekomstbestendig te houden.

inpluggen? Hierbij moeten we oog hebben voor kansen, ontwikkelingen en belevingen die er al zijn in Holtenbroek waar we op anticiperen. Ook daarom trekken we graag samen op met Travers Welzijn.”

- 5-deurs - Airco - Metallic lak - Bluetooth carkit/ audio streaming - Centrale vergr. met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108 V.A. € 194,- p/mnd

(60 mnd/10.000 km)

Autobedrijf Bert Wieten 30

ê

WWW.BERTWIETEN.NL

ê

1988

jaar

Ook wijkwethouder Sloots was aanwezig om zijn ‘zegen’ te geven over dit project. De Zwarte Water-oever is voor hem een geliefd stukje Holtenbroek. Hij heeft zelfs met zijn vrouw trouwfoto’s laten maken met het brugwachtershuis, de huidige Twistvliettoren op de achtergrond! Daarna kwam Anne Riemersma van Travers aan het woord en hij bejubelde de nieuw gevonden samenwerking in alle toonaarden. Er waren nog een aantal vertegenwoordigers van verschillende projecten aanwezig die allen een korte pitch mochten maken. Een van hen was Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle heeft de Smart Zwolle Hub gelanceerd. De hub, die onderdeel uitmaakt van een smart cityproject, helpt de stad om dankzij data en slimme technologie beter te laten functioneren. Het project won de SAGprijs op de jaarlijkse Esri International User Conference. Het eerste initiatief dat in de Smart Zwolle Hub live is gezet, is Senshagen. Dit project bestaat eruit om samen met de inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen het lokale klimaat inzichtelijk - en daarmee de inwoners klimaatbewust(er) - te maken. Inwoners kunnen zelf sensoren ‘adopteren’

Bekroond De stappen van de gemeente Zwolle zijn internationaal niet onopgemerkt gebleven. Zo werd de hub als geheel onlangs onderscheiden met de Special Achievement in Gis (SAG) Award tijdens de internationale gebruikersconferentie van de Amerikaanse gis-leverancier Esri. De award wordt uitgereikt als blijk van waardering aan organisaties die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van geografische informatiesystemen. De Gemeente Zwolle, geselecteerd uit meer dan driehonderdduizend in aanmerking komende kandidaten, ontving de prijs voor de innovatieve toepassing van ‘thought leadership op het gebied van smart city’. Hoe ziet de inbreng van Travers er dan uit en hoe wordt hier concreet vorm aan gegeven? Lot Zinsmeyer: “We hanteren onge-

bruikelijke en kleinschalige vormen van participatie om met diverse groepen in contact te komen. Denk hierbij aan hondenuitlaters, fietsers, jongeren en ouders met kinderen. We willen wat reuring veroorzaken en mensen prikkelen mee te denken in kansen en mogelijkheden op basis van hun behoefte. Naast meedenken willen we mensen iets laten beleven om tot actie over te gaan. Voor lastig te bereiken doelgroepen is het soms effectiever ze op een ludieke manier in aanraking te laten komen met de dijkversterking dan ze specifiek uit te nodigen om mee te denken. Tot slot proberen we zo veel mogelijk kleine resultaten neer te zetten om mensen te enthousiasmeren en enthousiast te houden. Als hun inbreng zichtbaar is, is de kans groter dat ze ermee verder willen gaan.” Hoogwaterbeschermingsprogramma Als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta de stadsdijken van Zwolle versterken. Deze lopen vanaf de Spooldersluis, via bedrijventerrein Voorst en de keersluis Zwolle langs Holtenbroek en Westerveld tot aan de monding van de Vecht. Het project moet uiterlijk in 2024 zijn afgerond. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is opgenomen in het nationale Deltaplan Waterveiligheid.

2018

Colofon Uitgever Stichting Holtenbroek.com Hoofdredactie Fenny Gerrits Secretariaat redactie@holtenbroek.com Opmaak Francesco van der Zwaag Acquisitie & Financiën Mans Bos m.bos@holtenbroek.com Aan de totstandkoming van de krant werken door het jaar heen de volgende redactieleden mee: Mans Bos, Melissa Elbracht, Fenny Gerrits, Jet van Helden, Hannie Liefers, Peter Maat, Mark Muller, Perry van der Ploeg, Elly Reinink, Kitty Rispens, Floriane Stolk, Francesco van der Zwaag Drukwerkbegeleiding Stichting MEO Oplage 5000 Adressen Holtenbroek.com Bachlaan 20, 8031HL Zwolle redactie@holtenbroek.com www.holtenbroek.com Vragen over bezorging Mans Bos 06 - 129 689 86 m.bos@holtenbroek.com Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst. Zijn er leuke activiteiten in of m.b.t. Holtenbroek, of heeft u iets te melden? Laat het ons vooral weten! redactie@holtenbroek.com

Ook in 2018 verschijnt de wijkkrant HOLTENBROEK.COM weer 10 keer. In een gedrukte oplage van 5000 stuks (huis-aanhuis) plus online op de website www. holtenbroek.com. Een en ander inclusief promotie via Facebook en Twitter.

Uw kopij Wilt u een bericht plaatsen in de wijkkrant HOLTENBROEK.COM? Mail dit dan uiterlijk 10 dagen voor onze verschijningsdatum naar redactie@holtenbroek.com (zie het overzicht hierboven).

Digitaal gaat onze mooie krant in PDF naar alle stakeholders. Zoals adverteerders, Gemeenteraad, College van B&W, Travers Welzijn, Stadkamer, Stadskantoor, Gemeentehuis, winkelcentra, huisartsenpost, apotheek, et cetera. Hieronder vindt u ons overzicht voor het jaar 2018. Dit is een uniek jublileum want de wijk Holtenbroek bestaat 60 jaar! Het is ons Twaalfde Lustrum. Op 17 september 1958 sloeg de toenmalige minister Herman Witte van Volkshuisvesting de eerste paal (zie afbeelding).

Uw advertentie Adverteren in de wijkkrant of op de website www.holtenbroek.com, inclusief sociale media? Stuur dan een e-mail naar Mans Bos via m.bos@holtenbroek.com.

60

hol tenbroek.com

Editie

Verschijningsdatum

Aanlevering kopij

Januari 2019

Woensdag 16 januari 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 5 januari 2019

Februari 2019

Woensdag 13 februari 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 2 februari 2019

Maart 2019

Woensdag 13 maart 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 2 maart 2019

April 2019

Woensdag 10 april 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 30 maart 2019

Mei 2019

Woensdag 15 mei 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 4 mei 2019

Juni 2019 (zomereditie)

Woensdag 26 juni 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 15 juni 2019

September 2019

Woensdag 11 september 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 31 augustus 2019

Oktober 2019

Woensdag 9 oktober 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 28 september 2019

November 2019

Woensdag 13 november 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 2 november 2019

December 2019

Woensdag 11 december 2019

Uw kopij graag voor of op zaterdag 30 november 2019

Januari 2020

Woensdag 15 januari 2020

Uw kopij graag voor of op zaterdag 4 januari 2020

3


www.holtenbroek.com

Zwolse partijen werken samen voor optimale integratie statushouders Twintig Zwolse partijen gaan de samenwerking aan voor een goede integratie van statushouders. Samen gaan ze zich inzetten om elke nieuwe Zwollenaar vanaf dag één volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Er wordt gekeken naar de kansen, talenten en mogelijkheden van elke individuele statushouder en welke ondersteuning nodig is om zelfstandig te kunnen functioneren. Met de gezamenlijke aanpak willen de partijen nieuwe Zwollenaren perspectief en een hoopvolle toekomst bieden. Op woensdag 19 december ondertekenden alle partijen het convenant ‘Samenwerken voor nieuwe Zwollenaren’ op het Zwolse stadhuis. Namens de gemeente Zwolle bekrachtigden wethouders René de Heer en Klaas Sloots de samenwerking. Zoals ieder mens verlangt ook de nieuwe Zwollenaar naar verbinding en maatschappelijke participatie. Om dat te bereiken gaan de samenwerkende partijen naast het verplichte integratieproject een parallelle aanpak ontwikkelen. Binnen die parallelle aanpak wordt onder meer gekeken naar maatschappelijke participatie, opleiding, arbeidsparticipatie en (psychische en lichamelijke) gezondheid. Per persoon

mees. Zorg, participatie en taal gaan hand-in-hand. We willen met onze integratieaanpak koploper worden in Nederland.” Naast nieuw binnenkomende statushouders worden ook ‘oude’ nieuwe Zwollenaren (die vanaf 2013 in Zwolle zijn komen wonen) benaderd om te inventariseren of zij nog ondersteuning nodig hebben bij hun integratie, zodat ook zij volledig kunnen meedoen.

wordt gekeken naar de kansen die er voor hem of haar zijn en welke ondersteuning nodig is. Bij de ontwikkeling van de parallelle aanpak zijn alle organisaties, maar ook nieuwe Zwollenaren betrokken. Actieve samenwerking In Zwolle zijn veel organisaties actief die statushouders op verschillende gebieden ondersteunen. Door actief samen te werken en elkaars expertise te benutten, ontstaat een eenduidige en sterke aanpak. “Grensontkennend werken”, noemde Participatie-wethouder René de Heer deze aanpak. “Iedereen heeft een rol”. Wethouder Klaas Sloots (Zorg, Welzijn en Integratie): “Met deze Zwolse aanpak lopen we één jaar vooruit op de plannen van minister Kool-

Ondertekening De samenwerking werd woensdag bekrachtigd op het stadhuis. Namens alle partijen werd niet alleen een handtekening, maar ook een blauwe vingerafdruk geplaatst. Een knipoog naar de welbekende Blauwvingers, maar ook naar het eerste moment dat een nieuwe

statushouder in Nederland komt. Het zetten van een vingerafdruk is één van de eerste acties. Zo zetten de Zwolse partijen ook hun vingerafdruk aan het begin van deze mooie samenwerking. Samenwerkende ganisaties De samenwerkende organisaties zijn: Gemeente Zwolle, BC Group/PEC Zwolle United, Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De Gift City, Deltion College, Dimence (Jeugd GGZ), De Kern, WijZ Welzijn, Dock24, GGD IJsselland, Hart voor Zwolle, Hogeschool Windesheim, Kommak, Landstede groep (StartCollege), Present Zwolle, SamenZwolle, SportService Zwolle, Taalpunt Zwolle, Travers Welzijn, Vluchtelingenwerk Zwolle, Voor Elkaar Zwolle en Vrouwenplatform Carree Overijssel.

Optimaal oud Fysiotherapie de Dobbe, Optimaal oud en Driezorg slaan de handen ineen met een presentatie over de thema’s eenzaamheid, ouderenmishandeling en valpreventie op donderdag 24 januari a.s. Sprekers/deskundigen zijn Bianca Oechies van Optimaal Oud en Karin Sluiter van Fysiotherapie de Dobbe. De presentatie is met name bedoeld voor ouderen, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

ouder worden. Of het nu gaat om wonen, welzijn of zorg. Deze thema’s zijn belangrijk voor kwetsbare ouderen en het is goed deze te belichten en bespreekbaar te maken. Hierin zoeken we graag de verbinding met andere partijen. Deze samenwerking past hier goed bij”, aldus Nynke Herms, servicecoördinator De Havezate.

Nog even op een rij Datum: 24 januari 2019 Plaats: Theater De Havezate, Gombertstraat 350, Zwolle Aanvang: 14:30 uur Einde: 16:00 uur Kosten: Geen

“Driezorg ondersteunt ouderen bij het

Opgave: Kan bij Nynke Herms tot en met vrijdag 18 januari telefonisch bereikbaar via het Servicepunt via 038-2001100 of via de e-mail n.herms@driezorg.nl.

Om de hoek voor Holtenbroek! Hobbemastraat 53

Wij zijn gedreven specialisten in het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar! Voor meer informatie:

www.kinderopvangnynke.nl Je vindt kinderopvang Nynke ook in: Assendorp: Van Karnebeekstraat 115 Veerallee: Koningin Wilhelminastraat 91

Makkelijk bereikbaar, nabij KvK m! en centru

4


Holtenbroek.com • editie januari 2019 De Makkers terug in Holtenbroek

Groene Valentijnsdag voor natuur in Overijssel

Hoe hoort het eigenlijk? en ongeschreven regels, verschillende culturen, conflicten en ontmoetingen. Actueel en gebaseerd op persoonlijke verhalen.

Weet je nog dat houten huisje bij het Wijkcentrum Holtenbroek van de Makkers? Op 26 april gingen de Makkers met voorbijgangers in gesprek over normen en waarden. Inmiddels hebben Fieke en Yuna alle verhalen verzameld en hebben ze een voorstelling gemaakt. Er zijn zelfs twee verhalen van Holtenbroekers in de voorstelling verwerkt! Op 14 februari komen de Makkers met hun festivalversie van de voorstelling naar Holtenbroek. In 30 minuten nemen ze de bezoekers mee in de wereld van de etiquette. De voorstelling is gratis te bezoeken. De voorstelling gaat over etiquette, omgangsvormen, regels

Valentijnsdag staat in 2019 in Overijssel niet in het teken van rode harten, maar van groene. Natuur voor Elkaar houdt op donderdag 14 februari een grote bijeenkomst met het thema ‘Hart voor Groen, met liefde meters maken voor de natuur’. Iedereen die een steentje wil bijdragen aan een nog groener Overijssel is daarbij van harte uitgenodigd.

Een voorstelling geïnspireerd op het boek: Hoe hoort het eigenlijk? Geschreven door Amy Groskamp-ten Have (1939) en later herschreven door Reinildis van Ditzhuyzen (2013). Een keurig boek over etiquette van A tot Z. Welke regels heb jij vanuit huis mee gekregen? Aan welke omgangsvormen hecht je waarde? Hoe zou de samenleving eruitzien wanneer iedereen zich aan dezelfde etiquette zou houden? Uit al deze ontmoetingen en verhalen ontstaat de voorstelling ‘Hoe hoort het eigenlijk?’. Zou het dankzij de etiquette lukken om weer de verbinding, saamhorigheid en ontmoeting te creëren? Een voorstelling die je op een verrassende, speelse en herkenbare manier meeneemt in de wereld van etiquette en de ongemakken die daarbij komen kijken.

In het afgelopen jaar zijn veel verbindingen gemaakt en mooie projecten van start gegaan, maar Natuur voor Elkaar wil nog veel meer bereiken. Ondernemers en vrijwilligers, agrariërs, onderwijzers, mensen uit de zorg, groenliefhebbers: iedereen kan meepraten en vooral meedoen. Meepraten en meewerken Bij de Woeste Wieven op het eeuwenoude Erve Bonkert in Diepenheim krijgen de deelnemers informatie en

Tijd: 19:30 uur Plaats: Wijkcentrum Holtenbroek Bachlaan 20 Er is maar plek voor 50 mensen. Wees dus op tijd.

inspiratie om meters te maken voor de natuur. Dichter Ellen Deckwitz presenteert de middag op een poëtische manier. De bekende sociologe en hoogleraar Iteke Weeda vertelt hoe je met passie verschillen overbrugt. En omdat liefde meer is dan mooie woorden zijn er heel praktische workshops: van het vergroenen van je onderneming of bedrijventerrein tot koken zonder verspilling of ontdekken welk type natuurliefhebber je bent en wat je daar concreet mee kunt. Ook kun je meepraten over de projecten die al draaien: wat is er nodig om die nog meer te laten groeien en bloeien en wat kan jij bijdragen? Aan het eind van de middag is er een lichte maaltijd. Ook meewerken aan een groener Overijssel? Meer informatie en een inschrijfformulier voor deze inspirerende Valentijnsmiddag is te vinden op: www.overijssel.nl/liefdevoornatuur.

‘Zie wat jij kan doen, ga voor groen!’

Heeft u vragen over de voorstelling? Neem dan contact met ons op. Contactpersoon: Olha Lahovska o.lahovska@travers.nl

#streetartholtenbroek

Actie: Gratis groentezaad voor basisscholen en BSO’s uit Zwolle

ens weer Wat voor kunstwerken kom jij telk tegen op straat in Holtenbroek? Tag je vondsten op Instagram met behulp van de hashtag #streetartholtenbroek. Wie weet zie je jouw ontdekking volgende maand terug in Kleurrijk Holtenbroek!

Hoe ziet het pakket eruit? Het pakket bestaat uit tien zakjes met groentezaden voor onder andere sla, radijs, tomaat, wortel en rode biet. Op de pakketten staan geen commerciële uitingen van Rijk Zwaan, wel de gewasnaam, een jaarcode en een link waarmee je kunt nagaan waar de pakketten vandaan komen. De zaden in de pakketten zijn vrij van bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie. Basisscholen en BSO’s uit Zwolle kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam! Aanmelden kan tot 8 februari.

Alles onder één dak! Naast alle soorten fysiotherapie bieden wij

Dry needling, Shockwave, en Echografie aan!

Een broodje met aardbeienjam, spaghetti met tomatensaus of een lekkere salade met komkommer en radijsjes. Al dit lekkers smaakt nog beter als je de aardbeien, tomaten en radijsjes zelf gekweekt hebt. Basisscholen en BSO’s uit Zwolle kunnen nu heel gemakkelijk met de leerlingen aan de slag met een moestuin dankzij de gratis groentezaden van Natuur en Milieu Overijssel en het zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Deelnemende scholen krijgen bij de zaden een instructieboekje en een lesbrief met leuke opdrachten. Zo kunnen leerlingen direct aan de slag in hun klas of op het schoolplein.

Ook hebben we Bekkenfysiotherapie, Acupunctuur, Diëtiek, Cesartherapie, Kinderfysio en Buurtzorg in huis! Kijk voor meer informatie op:

www.fysiotherapieholtenbroek.nl Praktijk Holtenbroek (hoofdlocatie)

• Haydnstraat 4 Gezondheidsplein De Bolle Bieste (dependance) • Rembrandtlaan 10 Telefoon 038 - 454 55 55 • info@fysiotherapieholtenbroek.nl Afspraken maken bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur

5

Doet jouw school of BSO ook mee? Geïnteresseerde scholen en BSO’s uit Zwolle kunnen zich tot 8 februari aanmelden bij Natuur en Milieu Overijssel via de website www.nmeoverijssel.nl/moestuinactie. Het lespakket met de groentezaden ontvangen de scholen eind maart. Jong Leren Eten Deze moestuinactie is onderdeel van het programma Jong Leren Eten. In dit programma werken rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen om in  de periode 2017 t/m 2020 kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren  leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Jong Leren Eten is een initiatief van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


www.holtenbroek.com

Kleurrijk kokkerellen Met Snobkok Bos

60 jaar Holtenbroekers en hun gezondheid We zijn 2019 ingedoken met een groots vuurwerk en een losgebarsten griepepidemie. Daar gaan we ons in dit artikel eens fijntjes tegen wapenen. Een goed wapen tegen ziek zijn, zei mijn vader altijd, is goed eten en vroeg naar bed. Maar ook: voorkomen is beter dan genezen. Om griep voor te zijn of goed het hoofd te kunnen bieden adviseren wij van WC-eend: kippensoep. Soep gemaakt van het vlees van kippen samen met een gezonde portie verse groenten erin doet wonderen. Niet voor niets gaat hier de slogan op: kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Kip! Hoe komen we aan kip?

Geleerden met een hele hoop fantasie (en des te meer drank) beweerden dat kippen nakomelingen zouden zijn van de grote dinosaurussen. Met het uitsterven van deze reuzen, bespoedigd door een reuze-meteoriet, die miljoenen jaren geleden ergens in de zee plofte, zo ruwweg tussen Mexico en Cuba (en met nog meer fantasie en drank: in de buurt van de Bermudadriehoek) en een mega-grote ecologische ramp veroorzaakte dat menig levend wezen of orgaan het loodje legde. De (verzwakte) overlevers zouden onder meer vogels zijn waarvan uiteindelijk de kip, zoals wij die kennen, er eentje is. Het startpunt van het bewijs van de aanwezigheid van kippen is zo’n 10.000 jaar geleden, hoe kan het ook anders, in China. Deze kippen, niet te verwarren met haar zusje de Peking-eend, kwamen toen al voor op de menukaarten van die toenmalige Chinezen. Kippen zijn echte zwervers. Via India en Mesopotamië verspreiden deze kippen zich naar andere delen van de wereld. Zo zijn er aanwijzingen dat de Egyptenaren reeds zo’n 1.500 jaar voor onze jaartelling kippen hielden. Zo’n 700 jaar later bereikten de kippen Zuid-Europa. Julius Caesar, een beruchte vechtjas in die tijd, ontdekte bij zijn veroveringen dat de stammen in onze streken toen ook niet vies waren van een kippenboutje. In ons land zijn in afgegraven terpen en vuilnisbelten ook kippenbotten aangetroffen. De kans is niet denkbeeldig dat er ook kippen gehouden werden op de toenmalige vuilnisbelt van antiek Zwolle: de stortplaats waar wij, Holtenbroekers, nu op vertoeven. Terpen en belten stammen van 800 na Chr. In de tijd

koper dan het gebruik van (dure) medicijnen en b. het vulde ook nog eens de maag. Vaak wordt gedacht dat het een oud gebruik is dat achterhaald is, maar niks is minder waar. Kippensoep werkt wel degelijk bij griep en verkoudheid. Hoe kan dat toch? In kippenvlees bevindt zich een eiwit met een soort aminozuur. Dit zuur werkt als antioxidant en verwijdert giftige stoffen uit het lichaam. Het ondersteunt tevens het immuunsysteem. Ook verdunt het slijm waardoor dit makkelijker opgehoest kan worden waardoor de virussen, die in het slijm zitten, het lichaam kunnen verlaten. Ook de groente in kippensoep werkt ontstekingsremmend. Gember bijv. werkt antiseptisch en ook ontstekingsremmend. Rode peper versterkt het immuunsysteem. Knoflook en ui bevatten veel antivirale en antibacteriële eigenschappen, kruidnagel is bacteriedodend en tomaten bevatten stoffen

van Karel de Grote verordonneerde hij dat grote boerderijen zo’n 200 kippen moesten hebben, op kleine waren dat er 50. Tegenwoordig worden kippen vrijwel overal ter wereld gehouden. De kip kan gerust de meest verspreide vogel ter wereld worden genoemd. Haar bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening is niet meer weg te denken. De kip als object van bijgeloof speelde in ons land een prominente rol. Het met veren en al koken van een zwarte kip was een middel om de duivel uit te bannen. Niet geheel toevallig werd hierbij het advocaatje uitgevonden met als logo een zwarte kip. Zwarte kippen werden bij nog meer rituelen uit het volksgeloof gebruikt. Men legde een hemd in de mest (in het antieke Holtenbroek ruim voorhanden) van de kippen, liet het drogen en trok het doodleuk weer aan in de overtuiging dat hiermee wonden sneller zouden genezen. Men geloofde ook dat spierpijn te bestrijden was door het eten van fijngemalen eierschalen vermengd met suiker. Bij het produceren van dit goedje zijn ook daar weer de onvermijdelijke fouten gemaakt en is door een kippenboer, Joannes van Omo, een grote vriendelijke Witte Reus, geheel per ongeluk het waspoeder uitgevonden. De mannetjeskip, we noemen hem voor het gemak maar haan, verwierf in die tijd een grote faam (mits hij goed was en niet te vet) als zinnebeeld van “vleselijk genot”. Wordt een vrouw door onze Oudhollandse schilders afgebeeld,

die de witte bloedcellen beschermen. Kippensoep onderdrukt ook nog eens de werking van witte bloedcellen die al ontstoken zijn. Hierdoor wordt het hoesten ook verminderd. Daarnaast wordt kippensoep goed verdragen bij misselijkheid. Je zou eigenlijk wel gek zijn als je bij griep of verkoudheid geen kippensoep neemt. En het maakt niet uit of je een scharrelkip of een plofkip als soepkip neemt. Wat is bij het nuttigen beter: soep uit blik of verse soep? Beide soepen werken bij griep en verkoudheid. Toch werkt vers gemaakte kippensoep beter, niet omdat ze verser is maar omdat er over het algemeen meer ingrediënten ingaan en in grotere hoeveelheden. Goedkope kippensoep uit blik bevat minder ingrediënten en heeft “dus” een wat mindere helende werking dan verse kippensoep. Wie zich grieperig begint te voelen, kan beter direct overstappen op de kippensoep. De soep heeft enige tijd nodig om te gaan werken. Hoe eerder begonnen wordt met de kipkuur, hoe beter. Misselijkheid komt vaker voor bij buikgriep. Voedsel wordt slecht verdragen en vaak uitgebraakt. Kippensoep is voor bijna iedere maag goed te verdragen, ook wanneer er sprake is van misselijkheid en overgeven. Het beste is om telkens kleine hoeveelheden kippensoep te nuttigen. Kippensoep schijnt dus goed tegen griep te zijn. Hoe zit het dan met een grog? Grog is een alcoholische mengdrank gemaakt van (heet) water en sterke drank, rum bijv. Grog is geintroduceerd door de Britse marine omstreeks het midden van de 18e eeuw. “Uitvinder” is de Britse admiraal Ed-

terwijl ze een haan aangeboden krijgt, dan moet dat voldoende zijn om toen het schaamrood op de kaken te krijgen. Tegenwoordig malen we daar niet meer om getuige de grote fastfoodketen van Kentucky Fried Chicken, waar een half haantje zonder blikken of blozen niet te versmaden is. Ook de soep van kippen is niet te versmaden. Of kippensoep echt helpt bij het beter worden van griep is bewezen. Al eeuwen lang gaven de Joden hun kinderen een kop kippensoep bij ziekte. Dit was a. vele malen goed6

ward Vernon. Algemeen wordt gedacht dat de naam grog is ontstaan door de spotnaam die Edward Vernon kreeg. In de zeeslagen die hij namens het Britse rijk uitvocht droeg hij altijd een zwarte zijden jas (in het engels: grogram). Zo’n jas was gemaakt van half-zijde, wat een grof weefsel opleverde. De historische verklaring voor de manier waarop dit woord ontstaan zou zijn komt door het Franse woord grain (graankorrel). Het Franse “gros-grain” werd in het Engels “grogram” en afgekort tot “grog”. Vanwege zijn imago: altijd in die “grog” jas, kreeg hij de bijnaam Edward “Old Grog” Vernon. Wetenschappelijk gezien zou grog wel helpen bij het krijgen van een lekker gevoel bij griep maar je niet afhelpen van de griep. Drankliefhebbers zweren bij hoog en bij laag het tegenovergestelde, niet in het laatst bijgestaan door de lobby van de producenten. Langzaam zijn we toe aan het recept van deze maand:


Holtenbroek.com • editie januari 2019

IJskoud daten op Valentijnsdag bij het IJsbeelden festival in Zwolle

Holtenbroekse kippensoep Benodigdheden - 1 (soep)kip (panklaar, ca. 1,2 kg) - 2 kippenbouillonblokjes of 1 doosje smaakversterker voor kippensoep - 2 winterwortels - 2 uien - 3 preien - Peperkorrels - Tijm - Rozemarijn - ½ kleine knolselderij - Bladselderij - 100 gr. vermicelli - Klein flesje witte wijn - 2 knoflooktenen - 2 blaadjes foelie - Handje jeneverbessen - Grote soeppan - Zeef - Pollepel - Schuimspaan Gebruik voor de bouillon - kip - kippenbouillonblokjes of smaakversterker - 1 winterwortel, in kleine plakjes gesneden - 2 gesnipperde uien - 2 in kleine stukken gesneden preien - ½ theeleper gekneusde peperkorrels - foelie - Jeneverbessen - Tijm naar smaak - Rozemarijn naar smaak Gebruik voor de soepvulling - 1 prei in smalle halve ringen gesneden - 1 winterwortel, julienne gesneden - ½ kleine knolselderij, geschild en in kleine blokjes gesneden

Op Valentijnsdag bestaat de mogelijkheid om op het IJsbeelden Festival te speeddaten. Het daten zal plaatsvinden in de IJshal. Bij een temperatuur van -10 graden Celsius zal de kennismaking met een mogelijke nieuwe partner plaatsvinden. Het woord speeddaten krijgt bij deze temperatuur een extra dimensie. - 2 eetlepels bladselderij, klein gesneden - 100 gr. vermicelli - 25 cl. witte wijn - 2 uitgeperste knoflooktenen

Deze turbodate gaat plaatsvinden op 14 februari (Valentijnsdag) van 19.00 tot 21.00 uur. De organisatie van het IJsbeelden Festival zoekt 15 mannen en 15 vrouwen va. 21 jaar die op zoek zijn naar hun eigen IJskoning/koningin? Kun jij het IJS breken tijdens deze turbodate en kun je jouw IJSkonijn laten smelten onder de IJSkoude omstandigheden van de IJSbeelden hal? Geef dan jezelf of een vriend/vriendin/familielid of collega op voor 4 februari 2018. Mail dan naar daten@ijsbeelden.nl onder vermelding van IJSkoud speeddaten (naam, achternaam, leeftijd, geslacht, woonplaats, emailadres, telefoonnummer).

Bereiden van de soep Breng 2 liter water met de kip, bouillontabletten (of smaakversterker) in een soeppan aan de kook. Schep het schuim eraf. Voeg de voor de bouillon bedoelde winterwortel, gesnipperde uien, stukken prei, peperkorrels, foelie, tijm en rozemarijn toe. Laat ongeveer een uur zachtjes koken (lage stand gas) tot de poten van de kip loslaten. Neem de kip uit de pan en laat afkoelen. Zeef de bouillon en vang de bouillon op. De gezeefde groenten worden niet meer gebruikt. Giet de opgevangen bouillon terug in de soeppan en voeg de ingrediënten voor de soepvulling toe. Laat de soep zachtjes koken. Pluk ondertussen het vlees van de kip, snij het klein en voeg de kip toe aan de soep. Warm het daarna nog even door.

Na afloop van het turbodaten bestaat de mogelijkheid om in café de Belgische Keizer in Zwolle de kennismaking voort te zetten. De Belgische Keizer biedt aan de deelnemers van deze ijskoude speeddating een warme bittergarnituur voor twee personen aan. Voorwaarde is wel dat dat de dating

Eet smakelijk en beterschap!

succesvol is verlopen en dat er dus sprake is van een heuse date. Aan de oproep van de organisatie van het IJsbeelden Festival om je geliefde ten huwelijk te vragen op het IJsbeelden Festival in Zwolle bij het IJSthema Romeo en Julia is gehoor gegeven. Een twintigtal kandidaten hebben zich gemeld. De organisatie beraadt zich op dit moment wie de meest romantische dag van zijn leven kan beleven bij -10 graden Celsius met Romeo en Julia als ijzingwekkende trouwgetuigen. Het huwelijksaanzoek gaat in januari of februari plaatsvinden. Het Nederlands IJsbeelden Festival wordt van 15 december 2018 tot en met 3 maart 2019 georganiseerd bij de IJsselhallen in Zwolle. Het thema van het Nederlands IJsbeelden Festival dit jaar is: “Wereldberoemde verhalen”. De beste ijskunstenaars uit de hele wereld komen naar Zwolle waar ze in een 1.200 m² grote vrieshal aan de slag gaan met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het “verhalenthema” in ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog.

Gelooft u noG? in een hoopvolle toekomst voor deze kinderen

Recept voor de grog Een flinke scheut rum (ongeveer een borrelglas), Sap van een halve citroen, Een eetlepel honing (of suiker naar smaak). Het glas of de beker aanvullen met heet water. Zweten maar!

Moeite met bewegen? Door persoonlijke begeleiding werken we samen aan een spoedig herstel. De praktijk vindt u in het Rode Kruis gebouw, Brahmstraat 5 te Zwolle www.fysiotherapiekroeze.nl

Telefoon: 06-24928014 Mail: info@fysiotherapiekroeze.nl

zoa.nl IBAN 550 7


Monique Schuttenbelt wijkwethouder van Groenlinks Zwolle (eigenlijk wethouder van Stadshagen, vervangt Klaas Sloots, onze Holtenbroekse wijkwethouder ook van Groenlinks), wenst Holtenbroek en iedereen die verbinding heeft met de wijk een heel goed en gezond 2019 toe. Misschien zullen er verbindingen ontstaan door wederzijdse belangstelling voor het fantastische brugwachtershuis (inmiddels Twistvliettoren gedoopt) tussen Stadshagen en Holtenbroek door de Twistvlietbrug. Holtenbroek bestaat 60 jaar vertelt Monique, zij herinnert zich de trapjeswoning met lavet en dat ze haar moesten uitleggen wat dat inhield en dat je dat alleen hebt in de grote stad, in een wijk als Holtenbroek. "Ik heb de wijk zien groeien, zien veranderen, zien verbeteren ĂŠn ik vind het een hele mooie, diverse wijk", aldus de wijkwethouder. Het wijkcentrum Holtenbroek is het middelpunt van de wijk, waar diverse mensen komen en het valt haar op dat veel mensen gebruik maken van het wijkcentrum. De kracht van Holtenbroek is het samen doen. De ontwikkelingen en veranderingen aan de Zwarte Water Zone, daar gaat nog veel aan gebeuren, vertelt Monique, er is een participatietraject waar iedereen aan mee kan doen. De wijk moet wel de wijk blijven (de leus van Groenlinks) dat de zone omarmd wordt door de Holtenbroek- en Stadshagenkant en dat die automatisch samen gaat voegen in Holtenbroek. Dat de identiteit wel be-

In het wijkcentrum van Holtenbroek was het een komen en gaan van mensen tijdens het Nieuwjaarsfeest. Het is er niet meer zo druk als andere jaren, maar de sfeer was er niet minder om.

Door Jet van Helden

Hartverwarmend Nieuwjaarsfeest Holtenbroek 2019

www.holtenbroek.com

8


Nadien was er muziek van DJ Luis Santana en dus werd er vrolijk gedanst. En niet te vergeten de overheerlijke hapjes van de Wereld Keuken.

Sanira geeft dit jaar het vrijwilligersstokje door aan iemand die elke maand vrijwillergerswerk komt doen en die elke keer zegt: "Ik dien mijn ontslag in!" Dat wel met een knipoog. Het is Harry Kleinmoedig geworden en bij het in ontvangst nemen zegt hij weer: "Ik dien mijn ontslag morgen in!" waarmee hij de lachers op zijn hand krijgt.

houden blijft, want de druk van de woningbouw is hoog. Het is een mooie uitdaging en kans voor Holtenbroek. Uit buurtonderzoek blijkt dat de mensen tevreden zijn en dat het beter gaat met Holtenbroek en zij hoopt dat het volgend jaar nog beter zal gaan met de wijk.

Foto’s Fenny Gerr

its

Holtenbroek.com • editie januari 2019

9


www.holtenbroek.com

Genieten van een winter wonderland tijdens de exposotie “ZWOLLE IN SNEEUW EN IJS” op Driezorg locatie De Havezate!

Zwolle zoekt nieuwe burgemeester Burgemeester Henk Jan Meijer stopt in augustus 2019 als burgemeester en gaat dan met pensioen. Vanaf nu start de zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor Zwolle. Na een zorgvuldig opgebouwd proces kiest de gemeenteraad voor de zomer de nieuwe burgemeester van Zwolle. Inwoners kunnen bij de eerste stap in deze zoektocht meedenken.

In zijn 15e expositie laat de Zwolse fotograaf Koos Nuninga een selectie zien van zijn beste winterfoto’s. Kom in traditionele wintersferen met foto’s die het beste van Zwolle laten zien: Oliemolen de Passiebloem, de Oude IJsselbrug en ander kostbaar erfgoed van Zwolle. Ook kunt u genieten van sfeervolle opnamen van besneeuwde en berijpte parklandschappen en bevroren waterwegen.

Meedenken De eerste stap in de zoektocht is om een profielschets voor de vacature te maken. Om een beeld te krijgen van dit profiel nodigt de gemeenteraad inwoners graag uit om mee te denken. Naar welk boegbeeld moeten we op zoek en over welke eigenschappen moet hij of zij beschikken.

De tentoonstelling is van 14 januari t/m 19 maart kosteloos te bezichtigen tijdens de openingstijden van De Havezate! (Gombertstraat 350, te Zwolle)

Van vrijdag 11 januari tot en met zondag 27 januari 2019 kunnen inwoners van Zwolle een korte vragenlijst invullen op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Inwoners die geen computer hebben of liever een antwoordkaart invullen, kunnen terecht bij alle locaties van Stadkamer (Bibliotheek) en bij het Stadskantoor. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt bij het maken van de profielschets. Zoektocht en benoeming nieuwe burgemeester De profielschets wordt in maart 2019 door de gemeenteraad besproken en

vastgesteld en daarna wordt de vacature opengesteld. Vervolgens worden kandidaten geselecteerd en worden met hen gesprekken gevoerd. De vertrouwenscommissie, die namens de gemeenteraad de regie heeft over de benoeming van de nieuwe burgemeester, brengt daarna een advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de aanbeveling voor de beste kandidaat op en geeft dit door aan de Commissaris van de Koning (CdK). Koninklijk besluit De CdK stuurt de aanbeveling met advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister screent de kandidaat en spreekt met de kandidaat. Ook zal zij daarna de voordracht in de Ministerraad bespreken. Vervolgens draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester eind augustus 2019 worden benoemd door de Koning. Daarna wordt hij of zij tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning. Meer informatie Meer informatie over de zoektocht naar en de benoeming van de nieuwe burgemeester is te vinden op: www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Meepraten op de sociale media kan via #mijnburgemeester.

Weeshuis geeft cultuurpodium Eureka financiële injectie Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle sluit het jaar af met een gift aan Eureka. Hiermee komt de eindstand aan giften in 2018 op bijna 220.000 euro. Dit jaar heeft het Weeshuis geld geschonken aan ruim 70 Zwolse jeugdprojecten. De in 1992 opgerichte Sociaal Culturele Vereniging Eureka werd altijd gerund door vrijwilligers. Gezien de huidige financiële situatie is dit jaar besloten dat Eureka overgaat in een coöperatieve vereniging. Archimedes is de huurder van het pand aan Assendorperplein en wordt beheerder van de vereniging. Om Eureka in leven te houden, is een financiële injectie nodig. De bijdrage van het Weeshuis gaat naar het kleinschalige podium dat momenteel wordt gebruikt voor ongeveer 200 sociaal-culturele optredens per jaar, waarbij de nadruk ligt op alternatieve muziek en jongerencultuur. Onder andere de inmiddels 20 jaar oude geluids- en lichtapparatuur is nodig aan vervanging toe. Hebt u een leuk project voor de Zwolse jeugd? Kijk op onze website of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage: www.hervormdweeshuiszwolle.nl. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 18 februari 2019.

die de stichting in de jaren 2017 en 2018 heeft gehonoreerd, selecteert en publiceert het bestuur in maart 2019 drie tot vijf projecten die kans maken op de Weeshuisprijs, te besteden aan een door de winnaar zelf te kiezen doel.

Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van onze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugden jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden. Iedereen kan bij ons

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland.

Weeshuisprijs Elke twee jaar reikt het Weeshuis een cheque van € 2.500 uit aan een bijzonder project dat bijvoorbeeld innovatief is of een organisatie die zich bewezen heeft. Uit de tientallen jeugdprojecten 10

een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Ga naar www.hervormdweeshuiszwolle.nl en doe de snelle check en volg ons via Facebook en/of Twitter: /weeshuiszwolle. Meer info: Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl Facebook en Twitter: /weeshuiszwolle


Holtenbroek.com • editie januari 2019

Geothermie blijkt haalbaar in Zwolle Dijklanden voorkeurslocatie Geothermie in Zwolle blijkt technisch, organisatorisch en economisch haalbaar. Dit laat het haalbaarheidsonderzoek zien dat vorige maand is afgerond. Het kansrijke brongebied dat ligt ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (zijde Aa-Landen) en de Stadskolk (zijde Stadshagen), is nader onderzocht. Uit een omgevingsanalyse blijkt dat de locatie Dijklanden in de Aa-landen de voorkeur heeft voor de bovengrondse installatie van de geothermiebron. De keuze voor Dijklanden is onder andere ingegeven door natuur- en landschapswaarden. Locatie Stadskolk ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta en heeft natuurwaarde. Locatie Dijklanden is agrarisch gebied. Ook ligt deze locatie wat verder van de rand van de woonwijk vandaan. Daar komt bij dat de verkenning Warmtegids laat zien dat de woningen in de wijken Holtenbroek en Aaladen kansrijk zijn voor de aansluiting op een warmtenet. Dit komt door de leeftijd van de woningen en de opbouw van de wijken (er zijn al veel blokverwarmingen aanwezig). Met een geothermiebron in Zwolle Noord kunnen naar verwachting ongeveer 10.000 woningen van duurzame warmte worden voorzien. Vervolgproces Het college heeft kennis genomen van

de resultaten van de verkenning en vraagt de raad om in te stemmen met het verder ontwikkelen van geothermie in Zwolle Noord. Stappen in het vervolgproces zijn onder andere een nadere uitwerking van de locatiekeuze en de best mogelijke inpassing van de installatie in de omgeving binnen de voorkeurslocatie Dijklanden. Hierbij worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Ook wordt het mogelijke tracé van het warmtenet verder uitgewerkt en gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de gewenste rol van de gemeente in het hele project.

water en aardwarmte. Een vorm van duurzame opwekking van warmte is geothermie. Geothermie is een duurzame warmtebron die het gebruik van aardgas vervangt. Wethouder Monique Schuttenbeld: “De verkenning Warmtegids heeft al laten zien dat de woningen in de wijken Holtenbroek en Aa-landen kansrijk zijn voor aansluiting op een warmtenet. Dat de ontwikkeling van een geothermiebron in Dijklanden haalbaar blijkt, is een veelbelovende stap op weg naar de verduurzaming van onze stad.” In februari organiseert gemeente Zwolle een informatieavond over geothermie en de warmtevisie. Voor mensen die zich afvragen wat ze nu al zelf kunnen doen aan verduurzaming is de tip om in ieder geval te beginnen met het isoleren van het huis of bedrijfspand. Voor een onafhankelijk advies en meer informatie kunnen mensen terecht bij het gemeentelijk energieloket Verbeter & Bespaar.

Het is de bedoeling bovenstaande stappen in de 2e helft van 2019 af te ronden. Het komen tot een geothermiebron en een bijbehorend warmtenet is een ontwikkelingstraject van jaren. Als alles voorspoedig verloopt zal de eerste levering van warmte vanuit de geothermiebron naar verwachting op z’n vroegst in 2022 of 2023 zijn. Waarom geothermie? Gemeente Zwolle wil in 2025 25% van de energie duurzaam opwekken om zo de CO2 uitstoot te verminderen en in 2050 wil de stad volledig energieneutraal zijn en van het aardgas af. Om dit te realiseren zijn verschillende duurzame bronnen nodig: zon, wind,

Meer informatie over geothermie en de stand van zaken in Zwolle: www.zwolle.nl/geothermie

Het nieuwe jaar goed beginnen? Start met IMPACT Heb jij zin om je jaar goed te beginnen, ga dan samen aan de slag met de vier nieuwe coaches van Impacter. Met dit project ga je werken aan iets wat jij leuk vindt en kun je tegelijkertijd van betekenis zijn voor een ander.

Graag sturen wij zit bericht van Voor Elkaar Zwolle aan jullie allen door. Wij kennen de organisatie als gedegen, betrouwbaar en kwalitatief sterk. Wat ons betreft verdienen zij uw stem.

“Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen en is het uitgelezen moment om te bedenken wat je zou willen bereiken” aldus Luuk, éen van de impactercoaches. Het project is nieuw en uniek, waarbij mensen tussen de 15 en 25 jaar centraal staan. Met een eigen coach kan jij op zoek gaan naar je talenten en passies. Samen verbinden we jou aan een Zwolse organisatie waar jij je kan ontwikkelen. Je kiest dus zelf helemaal je eigen weg. Zo kan je bijvoorbeeld iets voor een ander doen, een event organiseren of je inzetten voor een duurzame wereld. Ondertussen kom je erachter wie je bent en wat je kunt én leer je Zwolse organisaties kennen.

Voor elkaar Zwolle gaat voor prijs

v.l.n.r: jongerencoaches Luuk, Floor, Judith, Joep

JobHulpMaatje van Voor Elkaar Zwolle maakt kans op een Appeltje van Oranje! Dé prijs van het Oranje Fonds voor sociale projecten. Daar zijn we echt super trots op. Mochten we winnen, dan ontvangen we een bronzen beeldje uit de handen van Koningin Máxima én € 15.000,-. Met dat geld kunnen we nog meer mensen helpen! Het Oranje Fonds reikt deze prijs dit jaar uit aan sociale projecten die vrijwilligers op een buitengewone manier weten te mobiliseren én motiveren. Vind jij ook dat wij deze impactvolle prijs verdienen? Stem dan op ons via: http://appeltjevanoranje.nl/voorelkaar

“Niet iedereen heeft het geluk mensen om zich heen te hebben die hun de stap in de goede richting kunnen brengen. Ik ben er van overtuigd dat iedereen dit wel verdient. Daarom is dit project is voor iedereen toegankelijk”, aldus Floor Lensing, één van de coaches van Impacter. Ben je overtuigd dat dit project iets voor jou is? Kijk dan eens op ons Instagram- of Facebookaccount (ImpacterZwolle) of mail één van de coaches (impacter@travers.nl).

Kost nog geen minuutje. Oneindig veel dank! Stemmen kan tot en met 16 januari 23.59 uur! Henk Woertink, Coördinator Stichting Voor Elkaar Zwolle. Tel. 06 27 00 60 77.

11


www.holtenbroek.com

Gemeente Zwolle Wijkwerkers op bezoek in de Palestrinalaan Bewoners aan de Palestrinalaan krijgen elke maand bezoek van de wijkwerkers. Bewoners kunnen dan bij hen terecht met allerlei vragen over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, groen in de buurt en de woning. Ook kunnen zij ideeën bespreken voor activiteiten in de wijk of als zij iets willen organiseren. De wijkwerkers kiezen elke maand een van de flats in de straat en staan bij het portiek klaar met iets te drinken, eten en voor een ontmoeting met iedereen die zin heeft om langs te komen. De wijkwerkers zijn Tim Kwakman wijkconsulent woningcorporatie SWZ, Yvonne van Heerde huismeester DeltaWonen, Lot Zinsmeyer buurt-opbouwwerker Travers Welzijn, Mark Hulleman

van politie en Monique Wiegers wijkbeheerder gemeente Zwolle. Wil je ook langskomen? Let op de flyer in de brievenbus en de posters in het portiek. Buurtkamer Elke dinsdag- en vrijdagochtend staat vanaf 10.00 uur de koffie klaar in de Buurtkamer aan de Palestrinalaan 615. De Buurtkamer is een ontmoetingsruimte voor bewoners. Voor weinig geld kunnen bewoners er kleding kopen, kapotte kleding repareren of een wasje draaien. Regelmatig organiseert de Buurtkamer activiteiten zoals een wandeltocht of een opruimactie.

Helpt u mee aan een schone wijk? Zwerfafval verdwijnt niet door ergernis, wél door samen opruimen. Dat vinden veel bewoners. Zij komen in actie en ruimen het zwerfafval op. Fijn! Zo maken we samen Holtenbroek Mooi Schoon. Wil je helpen om de straat of buurt schoon te houden? Je kunt bij wijkbeheerder Monique Wiegers afvalzakken ophalen en afvalgrijpers lenen. Mail naar: wijkservicepuntnoord@zwolle.nl of bel (038) 498 26 83.

Speelplein Corellistraat De bewoners van de Corellistraat hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. De inrichting van het speelplein vordert goed. De boomtuintjes hebben de bewoners ingericht met planten en bloemen. Niet lang daarna zijn ze begonnen met het verven van het verkeersplein. Zodra dit klaar was, maakten buurtkinderen er meteen volop gebruik van met fietsjes en skates. ROVA heeft een deel van het groen en een aantal tegels verwijderd en de grond plantklaar gemaakt voor de bouw van een wilgentenenhut. Het is de bouwers gelukt om de hut in een dag te bouwen en het resultaat mag er zijn. Het speelplein wordt nog verder aangekleed met boomstronken, een boombank en een hinkelpad.

Buurtinitiatief De bewoners van de Corellistraat waren niet tevreden over het speelplein en hadden ideeën voor een nieuwe inrichting. Die ideeën legden ze voor aan de gemeente Zwolle en nu is het plein bijna geheel ingericht door de bewoners zelf. Het onderhoud nemen de bewoners ook voor hun rekening. Doe mee Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. De gemeente helpt je graag bij dit soort acties. Samen is meer mogelijk dan je misschien denkt. Ontdek op de Doemee Ideeënkaart wat bewoners allemaal in hun wijk doen. Doe inspiratie op voor een buurtfeest, het adopteren en inrichten van een stukje grond van de gemeente of bijvoorbeeld het organiseren van een opruimactie. www.zwolle.nl/doemee

Kanjers ruimen kerstbomen op Veel kinderen uit de wijk hebben hun gratis zwemkaartje en extra zakcentje wel verdiend. Met rode wangen en het zweet op de rug verzamelden deze kanjers oude kerstbomen op. Opgeruimd staat netjes! Iets kapot, onveilig of is er overlast? Meld het!

12

Ziet u dingen in de straat of wijk die niet in orde zijn? Doe daarvan dan een melding zodat de gemeente er snel aandacht aan kan besteden of kan verhelpen. Denk aan kapotte straatverlichting, zwerfvuil of bijvoorbeeld overlast. Dat kan gemakkelijk op de website www.zwolle.nl/melding of bel 14038.


Holtenbroek.com • editie januari 2019

Kerstmarkt op de Stadslanderijen Door Jet van Helden Op zondag 16 december ging ik samen met mijn partner naar de kerstmarkt van de Stadslanderijen. De boeren van de stadslanderijen hadden grootschalig uitgepakt het zag er fantastisch uit en ook het welkom was uiterst warm. Glühwein en warme chocomel, soepen, brood met tapenades, gevulde speculaas, hamburgers en aardappelwokkels. Er was livemuziek door Nathalie, kinderspelen binnen en buiten èn enthousiaste verhalenvertellers Hilke ten Duis en Ninadis Meeuwsen.

Een moestuin-infokraam van VELT en een klanteninfokraam. Er waren verkopers van kerstversiering echt heel fraai en we konden de verleiding niet weerstaan om een mooi kerststuk te kopen, dat overigens nog steeds pronkt in de kamer. Wat ook zo super leuk was was de houtkachel in de schuur. Heerlijk warm en heerlijk genietend van een kopje koffie samen in het houtvuur kijken.... Iedereen die kwam kon naar hartelust genieten van drinken en eten en doen. Het was een geweldige middag. Wij kijken al uit naar de Kerstmarkt van dit jaar!

Foto’s Hannie Liefers

MAAK U GEEN ZORGEN

Knallend het jaar uit

Vragen over uw gezondheid? Thuiszorg nodig? U bent van harte welkom zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 - 12.00 uur. Locatie: huisartsenpraktijk Holtenbroek aan het Straussplein 5 (parkeren aan achterzijde). Direct contact met de wijkverpleegkundige? Bel (038) 426 3788

Hier aan de rand van onze wijk Holtenbroek, uitkijkend op het Zwarte Water en met uitzicht op de wijk Stadshagen, gingen we knallend het jaar uit en wel 5 dagen lang. Door het vuurwerk dat werd afgestoken in de wijk Stadshagen.

En denk aan de mensen voor wie het minder leuk of zelfs vervelend kan zijn. Zoals baby's, kleine kinderen, zieke mensen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met oorlogstrauma's en veteranen.

Normaal is er 1 dag dat er vuurwerk afgestoken wordt. Maar dit jaar begon het al op donderdag 26 december. Vrijdag 27 december was van 's ochtends tot en met 's avonds laat één en al hoogtepunt van siervuurwerk tot vuurwerkbommen. De zaterdag verliep redelijk rustig. Maar 's nachts waren er flink wat knallen te horen. Zondag overdag was het ook redelijk rustig en 's nachts waren er enkele knallen. De maandag verliep rustig tot halverwege de middag. Van 's middags tot 23.00 uur was er volop vuurwerk. Van 23.00 uur tot 23.50 uur was het heel rustig. Daarna ging het helemaal los tot een uur of 01.00.

Al met al was het misschien een beetje te veel van het goede. Vanwege de langdurigheid van het vuurwerk.

Het was een mooie jaarwisseling. Maar niet voor iedereen. Voor de natuur en de dieren in de natuur was het niet leuk. En voor de huisdieren was het ook niet leuk. 13

Tekst en Foto Melissa Elbracht

Alvast goede voornemens voor de aankomende jaarwisseling. Laten we rekening houden met elkaar. Gelukkig 2019!


www.holtenbroek.com Activiteiten Wijkcentrum Holtenbroek

Belangrijke adressen

Januari 2019 Maandag 08:15 - 12:15 13:00 - 15:00 13:15 - 17:15 15:30 - 17:30 Dinsdag 08:15 - 12:15 09:30 - 11:30 13:15 - 17:15

Peuterspeelzaal Naaiatelier Peuterspeelzaal Jeugdhonk (tot 14 jaar)

Peuterspeelzaal Vrouwencafé Peuterspeelzaal

Woensdag 08:15 - 12:15 09:30 - 11:00 09:00 - 12:00 09:30 - 12:00 13:15 - 17:15 20:00 - 22:00 17:00 - 22:00

Peuterspeelzaal Taaloefenplaats Inloop Sociaal Wijkteam Villa Vitaal koken Peuterspeelzaal The Blessing Zwolle Bidstond etc. Ontmoetingsplek Buitengewoon eetavond

Donderdag 08:15 - 12:15 09:00 - 12:00 09:30 - 11:30 09:00 - 15:00 09:00 - 11:00 13:15 - 17:15 19:00 - 23:00

Peuterspeelzaal Inloop Sociaal Wijkteam Digi Donderdag Keuringsarts rijbewijzen 1x per mnd Inloop Sociale Raadslieden Peuterspeelzaal Schildercursus 2x p mnd

Vrijdag 08:15 - 12:15 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 13:15 - 17:15 12:30 - 15:00 14:30 - 17:30

Peuterspeelzaal Computerles Inloop Sociaal Wijkteam Peuterspeelzaal Naailes Jeugdhonk (12 t/m 15 jaar)

Z aterdag 18:30 - 23:00 Jeugdsociëteit (16+) Zondag 10:30 - 15:00

The Blessing Zwolle Samenkomst en Kids Church

Bijzonderheden Inloop Sociaal Wijkteam woensdag, donderdag, vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. Wandelen 1x per kwartaal op dinsdag 10.00 uur vanuit wijkcentrum St Pelita 1x per maand op ZATERDAG Wereldkeuken 1x per maand op dinsdag

Wijkcentrum Holtenbroek

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Telefoon: 038 - 4224933 Beheer: René de Weerd

Gemeente Zwolle, Stadskantoor Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle Telefoon: 14038 Openingstijden zonder afspraak: ma t/m vrij 09:00 tot 12:00 Met afspraak: ma t/m vrij 08:00 tot 17:00, do 08:00 tot 19:00

Kinderdagverblijf de 7 dwergen Haydnstraat 2, 8031 ZA Zwolle Openingstijden: 06:30 - 19:00 Telefoon: 038 - 4544372 www.de-7-dwergen.nl Doomijn kdv Klooienberglaan Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle Telefoon: 038 - 4230232 / 06 – 14898503 Babygroep: 038 – 4222057 kdv.klooienberg@doomijn.nl

Wijkwethouder: Klaas Sloots Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle Postbus 10.007, 8000 GA Zwolle Telefoon: 038 – 4982223 k.sloots@zwolle.nl

Doomijn kdv Obrechtstraat Obrechtstraat 2, 8031 AZ Zwolle Telefoon: 038 - 4224342 Contactpersoon: Germa Noordman kdv.obrechtstraat@doomijn.nl

Meldpunt ernstige overlast: 14038 Meldpunt discriminatie: 038 - 4215127 Servicelijn Wijkzaken: 14038 Zorg en inkomen: 14038 ROVA aanbieden grof vuil: 038 - 4273777 Politie Telefoon: 0900 - 8844 Wijkagent: Danny Schoenman danny.schoenman@politie.nl Wijkagent: Nick Schakelaar nick.schakelaar@politie.nl Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle Wijkspreekuur Willaertstraat 2: elke maandag van 18:00 tot 19:30 uur (niet in schoolvakanties) daarna met Projectteam Holtenbroek 3 in Buxtehudestraat 88 tot 20:30 uur Wijkservicepunt Noord Bezoekadres: Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Telefoon: 038 - 4982682 Openingstijden op afspraak Wijkmanager: Wim van Hattum 038 – 4982568, wc.van.hattum@zwolle.nl Wijkbeheerder: Monique Wiegers 038 – 4982683, m.wiegers@zwolle.nl Project- en wijkmedewerker: Vanessa Sahetapy 038 – 4982682, v.sahetapy@zwolle.nl

Kinderopvang Breed Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle Telefoon: 06 - 31281409 Contactpersoon: Trijnie Bos Openingstijden: 07:00 - 19:00 www.kinderopvangbreed.nl KDV Joy Beethovenlaan 336, 8031 BW Zwolle Telefoon: 038 - 8538037 Contactpersoon: Joke Belfor www.kdvjoy.nl

MT Thuiszorg Bachlaan 20 (wijkcentrum), 8031 HL Zwolle Dag en nacht zorg met een warm hart! Telefoon: 038 – 8700201 Email: info@mtthuiszorg.nl

Buitenschoolse opvang Doomijn bso Klooienberglaan Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle Telefoon: 06 – 43056088 bso.klooienberglaan@doomijn.nl

Thuiszorg Carinova Vertrouwd Dichtbij Geert Grootestraat 7, (Gezondheidscentrum Diezerpark) 8022 CG Zwolle Telefoon: 0900 – 8662 info@carinova.nl www.carinova.nl

BSO Prokino Holtenbroek Klooienberglaan 561, 8031 GC Zwolle Telefoon: Telefoon 06 – 33330424 Openingstijden: 07.00 – 19.00 uur www.prokino.nl regio-middenoost@prokino.nl KDV en PSZ Prokino Carillon Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle Telefoon: 038 - 4217955 Openingstijden: KDV 07.00 – 19.00 uur PSZ 08.30 – 12.30 uur www.prokino.nl regio-middenoost@prokino.nl

Wijkkrant Holtenbroek Holtenbroek.com Bachlaan 20, 8031HL Zwolle redactie@holtenbroek.com www.holtenbroek.com Stichting Wijkfonds Holtenbroek Voor een financiële bijdrage voor duurzame investeringen in de wijk Holtenbroek Voorzitter: Kitty van Arkens Secretaris: Rita Steinvoorte Penningmeester: Carla Deijk Klooienberglaan 641, 8031 GG Zwolle wijkfondsholtenbroek@outlook.com Banknr.: NL12 INGB 0003 4557 20

Basisscholen Vrije School Michaël Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle Telefoon: 038 - 4225448 www.vrijeschoolzwolle.nl/michaelschool info@vrijeschoolzwolle.nl OBS De Toonladder Bachlaan 158-162, 8031 HL Zwolle Telefoon: 038 - 4225815 directie-toonladder@ooz.nl

Buurthulppost Zwolle Voor hand-en spandiensten in de wijk Telefoon: 038 - 4225200 Vrijwilligerscentrale Zwolledoet! Burgemeester Drijbersingel 11, 8021 DA Zwolle Telefoon: 038 - 4225200 www.zwolledoet.nl

Het Carillon Monteverdilaan Monteverdilaan 202, 8031 DW Zwolle Telefoon: 038 - 4540744 info.carillon@vivente.nu

De Herberg Telefoon: 038 - 4524015 www.herbergzwolle.nl

Het Carillon Bachlaan Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle Telefoon: 038 - 4214718 info.carillon@vivente.nu

Woningcorporaties SWZ postbus 40040, 8004 DA Zwolle Telefoon: 038 - 4680123

Jongerencentrum Free2move Gouwe 12, 8032 CA Zwolle Telefoon: 038 - 4536777 www.traverswelzijn.nl/diensten/free2move free2move@travers.nl

Delta Wonen postbus 604, 8000 AP Zwolle Telefoon: 038 - 8510200

Wijkboerderij De Klooienberg Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle Telefoon: 038 - 4218763 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 – 15.00 uur Weekend tijdens het voeren rond 10.30 uur www.traverswelzijn.nl/locaties/ wijkboerderij-de-klooienberg klooienberg@travers.nl

Openbaar Belang postbus 31, 8000 AA Zwolle Telefoon: 038 - 4567222 Peuterspeelzalen Doomijn psz Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Openingstijden: maandag- t/m vrijdagochtend 08.15 – 12.15 uur maandag t/m donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur Telefoon: 038 - 7518426 psz.bachlaan20@doomijn.nl Doomijn psz Bachlaan 158, 8031 HL Zwolle Openingstijden: Maandag- t/m vrijdagochtend 08.15 – 12.15 uur Maandag-, dinsdag-, donder- en vrijdagmiddag 13.00 – 17.00 uur Telefoon: 038 - 4230616 psz.bachlaan158@doomijn.nl Speeltuinvereniging Holtenbroek Spui 319, 8032 VS Zwolle Telefoon: 038 – 4658837 Contactpersoon: Hans Stelpstra hans.stelpstra@hotmail.com Kinderdagverblijven Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle Openingstijden: Maandag- t/m donderdagmorgen 08.30 – 12.30 uur Telefoon: 06 – 14 32 45 52 Psz.bachlaan8@doomijn.nl

14

Wijkverpleegkundigen Icare Straussplein 1, 8031 AE Zwolle Dinsdag van 11:30 - 12:00 Telefoon: 06 - 13022836 Contactpersoon: Nicolette Schouten Sociaal wijkteam Zwolle Voor vragen over opvoeden, opgroeien, werk en inkomen, mantelzorg, hulp en ondersteuning, hulpmiddelen en wonen, dagbesteding, ontmoeten en vrijwilligerswerk Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Telefoon: 038 - 4989980 Zie voor alle adressen en inlooptijden: www.swtzwolle.nl

Kinderopvang Breed Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle Telefoon: 06 - 31281409 Contactpersoon: Trijnie Bos Openingstijden: 07:00 - 19:00 info@kinderopvangbreed.nl www.kinderopvangbreed.nl

Wijkorganisatie Holtenbroek N.U Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle info@holtenbroeknu.nl www.holtenbroeknu.nl Voorzitter: Diana Terveer Secretaris: Kitty van Arkens Penningmeester: Herman Terveer

Zorg GGD Jeugdgezondheidszorg Consultatiebureau Straussplein 2, 8031 AE Zwolle Contactpersonen: Hilde Lip en Karlijn Riesewijk Inloopspreekuur voor 0-18 jarigen: iedere dinsdagmorgen van 10:30 tot 12:00 Telefoon: 0884430702 jeugdgezondheidszorg@ggdijssselland.nl

Zonnebloem Zwolle-Noord Contacten, gezelligheid, activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor informatie: secretariaat regio Zwolle Telefoon: 038 - 4532468 f.j.naerebout@hetnet.nl www.zonnebloem.nl/zwolle Buurtzorg Zwolle Holtenbroek Haydnstraat 4, 8031 ZA Zwolle Telefoon: 06 - 13664067 zwolleholtenbroek@buurtzorgnederland.com Op dinsdagmiddagen in de oneven weken is er spreekuur in de HUD. Ouderenzorg Fermate, Driezorg locatie Händellaan Händellaan 315, Holtenbroek Telefoon: 038 - 4686640 info@driezorg.nl Havezate, Driezorg locatie Gombertstraat Gombertstraat 350, Holtenbroek Telefoon: 038 - 4540040 info@driezorg.nl Hulplijnen Sensoor Oost Nederland: 038 - 4268999 Landelijk nummer: 0900 - 0767 dag en nacht bereikbaar Kindertelefoon: 0800 - 0432 dagelijks van 14:00 - 20:00 Kadera aanpak huiselijk geweld: 088 – 4222495 dag en nacht bereikbaar info@kadera.nl Leger des Heils 24-uurs opvang Burgemeester van Walsumlaan 1, 8017 CC Zwolle Telefoon: 088 – 0652240 Welzijn en Gezondheidszorg Burgemeester Roelenweg 21, 8031 ES Zwolle Telefoon: 088 – 0901200 Ouderentelefoon Oost Nederland: 038 4268992 dag en nacht bereikbaar, anonimiteit verzekerd. FIOM telefoon: Emmastraat 11, 8011 AE Zwolle Telefoon: 088 – 1264930 zwolle@fiom.nl Hulp voor moeder en kind bij niet gewenste zwangerschap: 0800 - 0730 of 033 - 4620244 dag en nacht bereikbaar

Buurtbemiddeling Postbus 1064, 8001 BB Zwolle Telefoon: 038 - 7508300 Coördinator: Marianne Grooten m.grooten@travers.nl

TACTUS Verslavingszorg: Dr. Stolteweg 58, 8025 AX Zwolle Telefoon: 088 – 3822887 Pannekoekendijk 17, 8021 EX  Zwolle Telefoon: 088 – 3822887

Sociaal R aadslieden Regio Zwolle Telefoon: 038 - 4569 700 www.stdekern.nl sec@stdekern.nl

AA Anonieme Alcoholisten: 06 – 18234636 zwolle@al-anon.nl dag en nacht bereikbaar

Klassieke Homeopathie Pim Gerlagh- Buurmeijer Brucknerstraat 2, 8031 DE Zwolle Telefoon: 038 - 4581373 / 06 - 27326525 www.natuurlijkpim.nl info@natuurlijkpim.nl Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH

Drugsinfolijn: 0900 - 1995 dag en nacht bereikbaar

Al-Anon familiegroep Zwolle: 038 - 3311294

Hobbeltelefoon: Toegankelijk Zwolle Telefoon: 038 – 7518414 info@toegankelijkzwolle.nl meldpunt voor obstakels voor mensen met een handicap


Holtenbroek.com • editie januari 2019

Kom dansen in WC Holtenbroek! Foto Jaap Bloem

Op onze school, Het Carillon, werkt een leerkracht die al vele jaren betrokken is bij een project in Ghana. Binnenkort vertrekt ze weer naar dat land.

Ze is niet alleen een heel betrokken leerkracht maar ze geeft ook lessen op een sportschool. Daarom organiseert ze dit jaar Dance for Ghana!

Iedereen is welkom op 30 januari om 19.30u in het wijkcentrum van Holtenbroek. Die avond gaan we dansen voor het goede doel.

15 februari vliegt ze naar Ghana en zal ze het ingezamelde geld zelf meenemen en persoonlijk aan de projectleider Rose en de kinderen geven.

Nashville-debat: in Zwolle is en blijft iedereen welkom

Het college van B&W in Zwolle heeft kennis genomen van de discussie rond de Nederlandse Nashville-verklaring. Vanuit de Zwolse LHBTI-community is de gemeente gevraagd om de regenboogvlag te hijsen.

Als één van de eerste Regenboogsteden in Nederland voert Zwolle al sinds 2008 een actief LHBTI-beleid. Concreet is de gemeente onder meer het gesprek aangegaan met sportverenigingen (waaronder PEC Zwolle) over inclusiviteit. Daarmee wil de gemeente eventuele taboes en isolement tegengaan voor sporters die anders zijn. Vorig jaar ondersteunde de gemeente de kandidatuur van Zwolle voor Roze Zaterdag, om zo bij te dragen aan zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in Zwolle.

Het college is geraakt door de toon en inhoud van de discussie. In Zwolle is iedereen welkom en moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, religie, gender of geaardheid.

Tweemaal per jaar, tijdens Gay Pride

15

en Coming Out Day, vraagt Zwolle aandacht voor de LHBTI-gemeenschap door het hijsen van de regenboogvlag (op de Peperbus, bij het stadskantoor en het stadhuis). Door nu bij deze gelegenheid ad hoc en uit protest de regenboogvlag te hijsen, zou de gemeente zich mengen in een debat dat het gemeentelijk beleid niet raakt en slechts bijdragen aan controverse. Liever zet Zwolle middelen als vlaggen in om een positieve boodschap uit te dragen dat in Zwolle iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn.


www.holtenbroek.com

HBXtra

Dé jeugdpagina van Holtenbroek

Moppentrommel Mijn buurman kwam laatst naar mij toe: “Zeg, onze woningen zijn toch precies dezelfde afmetingen?” “Ja dat klopt”, zei ik. Buurman: “Ik zag dat je laatst alle muren van de woonkamer had behangen, hoeveel rollen behang had jij gekocht?” “Precies 12 rollen”, zei ik. Een paar dagen later kwam ik mijn buurman weer tegen. “Zeg, ik heb 12 rollen gekocht, maar ik had er wel 7 over!” Zei ik: “Klopt, dat had ik ook!” Er komt een man de dierenwinkel binnen. Hij zegt: “Mag ik driehonderd kakkerlakken van u?” Zegt de verkoper: “Driehonderd kakkerlakken? Waar heeft u die voor nodig?” Zegt de man: “Ik ga verhuizen en ik moet mijn huis in de oude staat terugbrengen.”

Jouw Snap in de wijkkrant?

Wintertips om de dieren te helpen

Wat beleef jij zoal in Holtenbroek? Volg ons nu op Snapchat en stuur je leuke foto’s in en wie weet zie je jezelf volgende maand terug op deze pagina!

Wil je naast de mussen en de mezen ook andere dieren de winter door helpen? Hierbij enkele tips: Egels - Voer alleen zwakke dieren bij met een blikje katten- of egelvoer. - Geef nooit melk, maar water of ijsschaafsel op een lage schaal.

hbx tr a Volg ons op Snapchat!: hbxtra

Jouw verhaal in de wijkkrant? Heb je nog wat leuks beleefd? Iets wat echt in de krant moet? Stuur een e-mail naar: redactie@holtenbroek.com

Eenden - Voer geen brood, hiervan worden ze dik en ziek. Het is ongezond, vanwege te veel zout. Bij dierenwinkels kun je eenden- of watervogelgraan kopen.

Een verhaal, mop, tip, tekening of een recept. Het maakt niet uit wat! Wees creatief en misschien zie je jouw inzending wel terug op deze pagina!

Als je vindt dat dieren er slecht uitzien, zeer mager zijn of ziek lijken, bel dan het centrale alarmnummer 144.

u k a T O Zoek de 9 verschillen

ONTDEK DOOMIJN

in Holtenbroek

as m o h T G IN 2038 BIOLOO

Bachlaan 8

Klooienberglaan

peuterspeelzaal en bso voor 4-jarigen in Vrije School Michaël

kinderdagverblijf en bso (5+)

VVE peuterspeelzaal Bachlaan 20 in het wijkcentrum

VVE kinderdagverblijf Obrechtstraat in het Deltion College met aparte babygroep

VVE peuterspeelzaal Bachlaan 158 in de Toonladder (Speel-leer-plein)

t (038) 421 45 21

7. Lijn in het kleedje mist 8. Oor van pantoffel mist 9. Neus van pantoffel

/doomijn

16

4. Detail in mouw mist 5. Het oog van de kat 6. De staart van de kat

e klantadvies@doomijn.nl

1. Oor van persoon 2. Ogen van persoon 3. Rechterhand mist vinger

www.doomijn.nl

Holtenbroek.com januari 2019  

Holtenbroek.com januari 2019

Holtenbroek.com januari 2019  

Holtenbroek.com januari 2019

Advertisement