Page 1

FRIDAY, MARCH 6, 2009 8 A.M. EDT THRU THURSDAY, MARCH 12, 2009 8 P.M. EDT Staggered Closing Times... one lot will close per minute starting at 8:00 p.m. EDT

Terms & Condit ions t t t t t t t t t

t t

1BZNFOUGPSBMMQVSDIBTFTJTEVFXJUIJOEBZTPGTBMF 4BMFJOWPJDFTXJMMCFTFOUWJBFNBJMXJUIJOIPVSTPGTBMFDPODMVTJPO "MMFNCSZPTTFMMXJUISFBTPOBCMFTUBSUJOHCJEBOEOPSFTFSWF &NCSZPSFMFBTFGPSNTBSFJTTVFEPODFQSPQFSQBZNFOUIBTCFFOSFDFJWFEBOEQSPDFTTFECZTBMF NBOBHFNFOU "MMFNCSZPTBSFGSP[F%5VOMFTTPUIFSXJTFOPUFEJODBUBMPHPSPOMJOFVQEBUFTIFFU "MMFNCSZPTBSFBWBJMBCMFGPSJNNFEJBUFTIJQNFOUVOMFTTPUIFSXJTFOPUFEJODBUBMPHPSPOMJOFVQEBUFTIFFU &NCSZPTIJQQJOHDPPSEJOBUJPOBOEFYQFOTFJTUIFSFTQPOTJCJMJUZPGUIFCVZFS ćFTFMMFSJTSFTQPOTJCMFGPSQSPQFSUSBOTGFSPGFNCSZPTUPCVZFSXJUI)PMTUFJO"TTPDJBUJPO64" &NCSZPTTPMEGPSFYQPSUBSFTPMEBUDVSSFOUMPDBUJPOBUSFTQFDUJWFĘVTIWFURVBSBOUJOFGBDJMJUZćF GPMMPXJOHUFSNTBOEDPOEJUJPOTBQQMZUPFNCSZPTTPMEGPSFYQPSUT t 0OFUJNFGFFQFSMPUXJMMCFDIBSHFEBUUIFUJNFPGJOWPJDJOHUPUIFCVZFSUPBTTJTUJODPWFSJOH FYQPSUEPDVNFOUT EPDVNFOUQSFQBSBUJPO BOETIJQQJOHUP64"FYQPSUBHFOUćJTGFFEPFTOPU JODMVEFBOZBEEJUJPOBMDIBSHFTGSPNUIF64"FYQPSUBHFOU t ćJTGFFXJMMCFJODMVEFEPOJOWPJDFGSPNTBMFNBOBHFNFOU t 4BMFNBOBHFNFOUXJMMGPSXBSEFOUJSFGFFUPSFTQFDUJWFĘVTIWFUFSJOBSJBO t "OZFYQFOTFTBTTPDJBUFEXJUIUIFTIJQNFOU 64%""1)*4)FBMUI$FSUJĕDBUF TIJQQJOH EPDVNFOUBUJPOQSFQ UBOLDIBSHJOHFUD PWFSQBJECZUIFCVZFSBSFUIFSFTQPOTJCJMJUZ PGUIFTFMMFS t 4BMFNBOBHFNFOUXBOUTBMMCVZFSTUPSFDFJWFFNCSZPTBTTPPOBTQPTTJCMFBęFSUIFTBMFBOEQSPQFS QBZNFOUIBTCFFOQSPDFTTFE*UJTVQUPFBDIJOEJWJEVBMCVZFSUPFNBJMTBMFNBOBHFNFOUJOGP! CPWJOFCJEDPNXJUIOBNFBOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOPG64"FYQPSUBHFOU 'JSTUDIPJDFGFNBMFTUFSNTEPXO BUTFMFDUJPOBOEQJDLVQBUGPVSNPOUITPGBHF. *7'UFSNTBSFMJTUPOQBHF  

SALE MANAGED BY:

CANAM SALES MANAGEMENT 11628 Old Belding Road, Belding, MI 48809

RECIPIENT SOLUTIONS Tom Mercuro PO Box 338 • Funkstown, MD 21734 301-730-1913 • fax 301-432-7774 tmercuro@hotmail.com

Jason Lamoreaux Belding, Michigan • 616.822.0101

Sales Staff:

Jason Lamoreaux Dr. Ronnie Thomas

(616) 822-0101 (478) 230-4108

ONLINE BIDDING AVAILABLE AND SALE BROUGHT TO YOU BY: XXXCPWJOFCJEDPNtJOGP!CPWJOFCJEDPN


II. IVF Pregnancy Recipient Heifer Program Buyer has one of the following options

IVF PREGNANCY

SALE TERMS AND CONDITIONS The following information will serve as the terms and conditions for the buying and selling of IVF pregnancies. Each individual lot in the sale will have applicable terms and conditions listed for specific lot selling.

IVF PREGNANCY LOTS ARE SOLD IN TWO DIFFERENT FORMS: I. Live Calf Program B1SFHOBODZJTFOSPMMFEJOUIF5SBOT0WB(FOFUJDT-JWF$BMG                   

QSPHSBNOPPUIFSPQUJPOJTBWBJMBCMFGPSQSFHOBODJFT FOSPMMFEJO-JWF$BMG1SPHSBN CćF4FMMFSHVBSBOUFFTOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMGBU EBZTPGBHFGPSUIFTBMFQSJDF4FMMFSJTSFTQPOTJCMFGPSBMM GFFTEVFUP5SBOT0WB(FOFUJDTQFSUFSNTPG-JWF$BMG 1SPHSBN D$BMGJTHVBSBOUFFEUPCFOFHBUJWFGPS#7% E$BMGJTCPSOBOEDBSFEGPSBU5SBOT0WB(FOFUJDTJO4JPVY $FOUFS *PXBVQVOUJMEBZTPGBHFBU4FMMFSTFYQFOTF ćF#VZFSJTSFTQPOTJCMFGPSBOZCPBSEDIBSHFT JOTVSBODF PSBOZBEEJUJPOBMBQQMJDBCMFFYQFOTFTBęFSUIJTUJNF F3FDJQJFOUOVNCFSGPSQSFHOBODZCFJOHTPMEJTMJTUFEJOUIF DBUBMPH G3FDJQJFOUSFNBJOTUIFQSPQFSUZPG5SBOT0WB(FOFUJDT HćF#VZFSJTSFTQPOTJCMFGPSBOZCPBSEDIBSHFTBęFS EBZTPGBHFBTXFMMBTJOTVSBODFPSBOZBEEJUJPOBM BQQMJDBCMFFYQFOTFTBęFSUIJTUJNF IćF#VZFSJTSFTQPOTJCMFGPSBSSBOHJOHUSVDLJOHBOE BTTPDJBUFEUSBOTQPSUDPTUT J*GOPOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMGSFTVMUTGSPN QVSDIBTFEQSFHOBODZ UIFGPMMPXJOHXJMMUBLFQMBDF JćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPGSFNBJOJOH OPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMWFTGSPNTBNF NBUJOH JJćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPGSFNBJOJOH OPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMWFTGSPNTBNF EPOPS JJJćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPGTJSFTGPS GVUVSF*7'QSFHOBODZJOUIFMJWFDBMGQSPHSBN JWćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFGSPNBOPUIFS MJLFEPOPSJOUIF*7'QSPHSBN W*GOPQSFHOBODJFTPSMJWFDBMWFTBSFBWBJMBCMFUP UIF#VZFS UIF4FMMFSTIBMMQSPWJEFUIF#VZFSXJMM BOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMGGSPNBOPUIFS EPOPSPGFRVBMPSHSFBUFSWBMVFBTEFUFSNJOFE CZTBMFNBOBHFNFOU WJ5SBOT0WBBTTVNFTOPMJBCJMJUZBOEJTUPCFIFME IBSNMFTTCZCPUIUIF#VZFSPS4FMMFS

Option 1-Immediate Possession B5BLFQPTTFTTJPOPGUIFQSFHOBOUSFDJQJFOUXJUIJOEBZTPGTBMFBęFS QSPQFSTFUUMFNFOUIBTCFFONBEFXJUITBMFNBOBHFNFOUćF SFDJQJFOUCFDPNFTUIFQSPQFSUZPGUIF#VZFS JćFMPDBUJPOPGUIFQSFHOBODZXJMMCFMJTUFEJOUIF DBUBMPHBMPOHXJUIBQQMJDBCMFUBHOVNCFS"MMSFDJQJ FOUTBSFVOEFSTUPPEUPCFHSBEF)PMTUFJOIFJGFSTVOMFTT PUIFSXJTFOPUFEPOJOEJWJEVBMDBUBMPHQBHF JJćFCVZFSHVBSBOUFFTBOVMUSBTPVOEFEGFNBMF QSFHOBODZ JJJ7FUFSJOBSJBODPOĕSNTQSFHOBODZQSJPSUPSFDJQJFOU  IFJGFSMFBWJOH4FMMFSQSFNJTFT JW3FDJQJFOUIFJGFSJTHVBSBOUFFEUPCFIFBMUIZBOE OFHBUJWFGPS#7% MJTUFEPOBOJOUFSTUBUFIFBMUIDIBSU WćF#VZFSBTTVNFTPGUIFGVUVSFSJTLGPS QSFHOBODZBOESFDJQJFOUJUTIPVMECFOPUFEUIBUUIFSF JTBOJOEVTUSZTUBOEBSEQSFHOBODZMPTTSBUF WJ*OUIFDBTFUIBUUIFQSFHOBODZSFTVMUTJOBNBMFDBMG  B%/"UFTUJTUPSVOXJUIBOBDDSFEJUFEUFTUJOHPSH  4IPVME%/"UFTUTDPOĕSNNBUJOHPG*7'  QSFHOBODZ UIFGPMMPXJOHSFNFEJFTBSFUPCF  TPVHIU  BćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPG  SFNBJOJOHOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFS  DBMWFTGSPNTBNFNBUJOH  CćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPG  SFNBJOJOHOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFS  DBMWFTGSPNTBNFEPOPS  DćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPG  TJSFTGPSGVUVSF*7'QSFHOBODZJOUIFMJWF  DBMGQSPHSBN  EćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFS  DIPJDFGSPNBOPUIFSMJLFEPOPS   JOUIF*7'QSPHSBN  F*GOPQSFHOBODJFTPSMJWFDBMWFTBSF   BWBJMBCMFUPUIF#VZFS UIF4FMMFSTIBMM   QSPWJEFUIF#VZFSXJMMBOPSNBMBOE   IFBMUIZIFJGFSDBMGGSPNBOPUIFSEPOPSPG  FRVBMPSHSFBUFSWBMVFBTEFUFSNJOFECZ  TBMF.BOBHFNFOUćFNBMFDBMGSFNBJOT  UIFQPTTFTTJPOPGUIF#VZFS Option 2-Pregnancy Guarantee B-FBWFUIFSFDJQJFOUIFJGFSBUDVSSFOUMPDBUJPO C3FDJQJFOUOVNCFSJTMJTUFEBOEMPDBUJPOBSFMJTUFEJOUIFDBUBMPH DćF4FMMFSHVBSBOUFFTBOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMGBUEBZTPG BHFGPSUIFTBMFQSJDFQMVTBGFFGPSDBMWJOHJOSFDJQJFOUIFJGFSBOE DBSJOHGPSSFTVMUJOHIFJGFSDBMG)FJGFSDBMGXJMMCFIPVTFEGPSEBT BUOPFYQFOTFUPCVZFS"ęFSEBZT UIFCVZFSJTSFTQPOTJCMFGPSBMM IPVTJOHBOECPBSEDIBSHFTBOEBHSFFTUPBQQMJDBCMFGFFTDIFEVMF E$BMGJTHVBSBOUFFEUPCFOFHBUJWFGPS#7% FćFSFDJQJFOUSFNBJOTUIFQSPQFSUZPGUIF4FMMFS G"MMSFDJQJFOUTBSFVOEFSTUPPEUPCFHSBEF)PMTUFJOIFJGFSTVOMFTT PUIFSXJTFOPUFEPOJOEJWJEVBMDBUBMPHQBHF HćF#VZFSJTSFTQPOTJCMFGPSBSSBOHJOHUSVDLJOHBOEBTTPDJBUFE USBOTQPSUDPTUT I*GOPOPSNBMBOEIFBMUIZIFJGFSDBMGSFTVMUTGSPNQVSDIBTFEQSFH OBODZ UIFGPMMPXJOHXJMMUBLFQMBDF JćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPGSFNBJOJOHOPSNBMBOE IFBMUIZIFJGFSDBMWFTGSPNTBNFNBUJOH JJćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPGSFNBJOJOHOPSNBM BOEIFBMUIZIFJGFSDBMWFTGSPNTBNFEPOPS JJJćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFPGTJSFTGPSGVUVSF*7' QSFHOBODZJOUIFMJWFDBMGQSPHSBN JWćF4FMMFSXJMMPČFS#VZFSDIPJDFGSPNBOPUIFSMJLFEPOPS JOUIF*7'QSPHSBN W*GOPQSFHOBODJFTPSMJWFDBMWFTBSFBWBJMBCMFUPUIF#VZFS  UIF4FMMFSTIBMMQSPWJEFUIF#VZFSXJMMBOPSNBMBOEIFBMUIZ IFJGFSDBMGGSPNBOPUIFSEPOPSPGFRVBMPSHSFBUFSWBMVFBT EFUFSNJOFECZTBMFNBOBHFNFOU


COLDSPRINGS DUR CHAN 109-ET EX-95 2E DOM DAM OF LOT 1

1

FIRST CHOICE FEMALE

t*7'5FSNT*7'1SFHOBODZ3FDJQJFOU)FJGFS1SPHSBN #VZFS0QUJPOPS0QUJPO SFDJQJFOUTIPVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT .% .BUFSOBMTJTUFSTUP-PU Ms Durchan SS Daisy-ET7(!: Ms Durchan Lady Allana-ET7( t6OBOJNPVT""'BMM:SMHJO.JML tSEHFOFSBUJPO"MM"NFSJDBOXJOOFS Ms Durchan Divine-ET 7( Ms Durchans September Sigh-ET 7(

,JOHTUFBE'BSN BOE5PN.FSDVSP ,JOHTUFBE3PBE %BNBTDVT .% 

Gen-Mark Stmatic Sanchez OR &YDFMMFOU 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 51* Coldsprings Dur Chan 109-ET &YDFMMFOU&&&&&&%0. $7 YE YE -JGFE t3FT"MM"NFSJDBO"HFE$PX t)."MM"NFSJDBO:S0ME t"MM"NFSJDBO:S0ME t).4S$IBNQ *OUM)PMTUFJO4IPX

Mutually Agreeable Sire

3rd Dam Donaco Enhancer Cheryl 7($"/ YE 4th Dam Danaco Apache Chanda 7( YE

Regancrest Elton Durham-ET &9(. 53 $7 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . C Bermaska Starbuck Chanel 7(&9.4(.%%0. YE t"MM"NFSJDBO4S:FBS0ME t3FT"MM5JNF"MM"NFSJDBO4S:S0ME t"MM$BOBEJBO4S:FBS0ME t"MM"NFSJDBO4FOJPS:FBSMJOH t"MM$BOBEJBO4FOJPS:FBSMJOH

5th Dam Danaco Elevation Candace 7( -JGFE 6th Dam Davis-Farm Maple Cindy &9(.% YE 7th Dam Davis-Farm Heritage Candace &9&&&7 8th Dam Davis-Farm Model Lena 7( 9th Dam Maview Candace Pilot &97&&& -JGFE


MS DURCHAN LADY ALLANA-ET ALLANA ET VG VG-89 89 MATERNAL SISTER TO THE DAM OF LOT 2 COLDSPRINGS DUR CHAN 109-ET EX-95 2E DOM 2ND DAM OF LOT 3

2 ,JOHTUFBE'BSN BOE5PN.FSDVSP ,JOHTUFBE3PBE %BNBTDVT .% 

Windy-Knoll-View Pronto-ET &9 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* ( Ms Durchans September Sigh-ET 7FSZ(PPE7(.4 YE Full sister to September Sigh Ms Durchan SS Daisy-ET7(!: .BUFSOBMTJTUFSTUP4FQUFNCFS4JHI Ms Durchan Lady Allana-ET7( t6OBOJNPVT""'BMM:SMHJO.JML tSEHFOFSBUJPO"MM"NFSJDBOXJOOFS Ms Durchan Divine-ET 7(

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

4th Dam Donaco Enhancer Cheryl 7($"/ YE 5th Dam Danaco Apache Chanda 7( YE

Comestar Outside-ET $&9$"/&9(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Windy-Knoll-View Promis-ET &YDFMMFOU&(.%%0. YE -JGFE t3FT"MM"NFSJDBO:S0ME Pursuit September Storm-ET $7($"/(. 57 3$ 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Coldsprings Dur Chan 109-ET &YDFMMFOU&&&&&&%0. $7 YE YE -JGFE t3FT"MM"NFSJDBO"HFE$PX t)."MM"NFSJDBO:S0ME t"MM"NFSJDBO:S0ME

6th Dam Danaco Elevation Candace 7( -JGFE 7th Dam Davis-Farm Maple Cindy &9(.% YE 8th Dam Davis-Farm Heritage Candace &9&&&7 9th Dam Davis-Farm Model Lena 7( 10th Dam Maview Candace Pilot &97&&& -JGFE

Regancrest Elton Durham-ET &9(. 53 $7 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . C Bermaska Starbuck Chanel 7(&9.4(.%%0. YE t"MM"NFSJDBO4S:FBS0ME t3FT"MM5JNF"MM"NFSJDBO4S:S0ME t"MM$BOBEJBO4S:FBS0ME t"MM"NFSJDBO4FOJPS:FBSMJOH


WINDY-KNOLL-VIEW PROMIS-ET EX-95 2E GMD DOM 3RD DAM OF LOT 4

WINDY-KNOLL-VIEW PLEDGE-ET EX-95 2E DOM 2ND DAM OF LOT 3 AND LOT 4

WINDY-KNOLL-VIEW M POLLY-ET VG-88 VG-MS @ 2-09 DAM OF LOT 3 AND LOT 4

LINDEN-LOCH STORMATIC PENNY EX-92 EX-MS FULL SISTER TO DAM OF LOT 8

WINDY-KNOLL-VIEW PARIS EX-92 EX-MS 2E SELLS AS LOT 5, DAM OF LOT 6-7 AND 2ND DAM LOT 8


WINDY-KNOLL-VIEW WINDY KNOLL VIEW M POLLY POLLY-ET ET VG VG-88 88 @ 22-09 09 DAM OF LOT 3 AND LOT 4 WINDY-KNOLL-VIEW PLEDGE-ET EX-95 2E DOM 2ND DAM OF LOT 3 AND LOT 4

3

FIRST CHOICE FEMALE 'JWF.JMMJPOUSBOTGFSTPO'FCSVBSZ t$IPJDFPG.JMMJPOPS."4

4

ćPNBT1SJFTU 8JMMPXEBMF3PBE (SFFODBTUMF 1"  Mutually Agreeable Sire OR England-Ammon Million-ET (Lot 4) &9 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" /. 1- 4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 51* . Windy-Knoll-View M Polly-ET 7FSZ(PPE7&777! $51* . ' 1 5 YE t)JHIFTUDMBTTJÄ•FEEBVHIUFSPG1MFEHF t&NCSZPTFYQPSUFE

Braedale Goldwyn (Lot 5) $(1$"/&953" 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Regancrest-LH Modest-ET 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Windy-Knoll View Pledge-ET &YDFMMFOU&%0. $51* . 1- 5 YE YE t6OBOJNPVT"MM"NFSJDBO:S0ME t/PN"MM"NFSJDBO MCDPX t))."MM"NFSJDBO#FTUćSFF1SPEVDF

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

4th Dam Windy-Knoll-View Ultimate Pala &9&%0. YE -JGFE tTU%SZ"HFE$PX &BTUFSO/BUJPOBM t'JWF5JNF"MM1FOOTZMWBOJB8JOOFS t&JHIUFFO&9EBVHIUFSTCZEJÄŒFSFOUTJSFT 5th Dam Windy-Knoll-View Creek Pauline 7( YE

Comestar Outside-ET $&9$"/&9(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Windy-Knoll-View Promis-ET &YDFMMFOU&(.%%0. YE YE YE -JGFE


WINDY KNOLL VIEW PARIS EX WINDY-KNOLL-VIEW EX-92 92 EX EX-MS MS 2E SELLS AS LOT 5 AND DAM OF LOT 6 WINDY-KNOLL-VIEW PROMIS-ET EX-95 2E GMD DOM 2ND DAM OF LOT 5 AND 3RD DAM OF LOT 6

5

WINDY-KNOLL-VIEW W PARIS

6

FIVE #1 -DT EMBRYOS

 &YDFMMFOU&9.4& t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF #PSO%FDFNCFS # t%BNTFMMTBT-PU YEJOD YE YE 'SFTI4FQUFNCFS ' +BNFT4IBX 5PN.FSDVSP t"WFSBHFTFNCSZPTQFSĘVTI BOE8.%BJSJFT--$ t)PVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT 10#PY t4FMMTPQFOBOESFBEZUPĘVTI 'VOLTUPXO .% 

Comestar Lee-ET (Lot 5) $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* Windy-Knoll-View Prom &YDFMMFOU&9.4& YE YE YE -JGFE

Regancrest-HHF Mac-ET (Lot 6) &YDFMMFOU 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* Marcrest Encore &YDFMMFOU(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15".'13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Windy-Knoll-View Promis-ET &YDFMMFOU&(.%%0. YE YE YE -JGFE

4th Dam Windy-Knoll-View Ultimate Pala &9&%0. YE -JGFE tTU%SZ"HFE$PX &BTUFSO/BUJPOBM t'JWF5JNF"MM1FOOTZMWBOJB8JOOFS t&JHIUFFO&9EBVHIUFSTCZEJČFSFOUTJSFT 5th Dam Windy-Knoll-View Creek Pauline 7( YE


LINDEN-LOCH STORMATIC PENNY EX-92 EX-MS DAM OF LOT 7

7

FIRST CHOICE FEMALE

t*7'5FSNT*7'1SFHOBODZ3FDJQJFOU)FJGFS1SPHSBN #VZFS0QUJPOPS0QUJPO SFDJQJFOUTIPVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT .% (PMEXZOQSFHOBODJFTEVF%FDFNCFS 4th Dam Windy-Knoll-View Promis-ET EX-95 2E GMD DOM 4-08 2x 365d 44120 3.7 1633 3.4 1484 Life: 1680d 143630 3.7 5339 3.5 4984 t3FT"MM"NFSJDBO:S0ME t(SBOE$IBNQJPO&BTUFSO/BUJPOBM t))."MM"NFSJDBO4S:S0ME$PX t*OU$IBNQJPO&BTUFSO/BUJPOBM t/JOF&9EBVHIUFSTUXFMWFTPOTJO"*

Tom Mercuro and Corey Wolff 21111 Green Briar Road Boonsboro, MD 21713 (301) 730-1913

Braedale Goldwyn OR 10705608C GP-CAN EXTRA’05 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +847M +67F +37P 98%R 1/09 PTA +4.06T +3.47UDC +3.59FLC 97%R GTPI +2045M Linden-Lock Stormatic Penny 135544226 Excellent-91 EX-MS 2-02 2x 365d 27660 3.6 993 3.2 891 t3FT"MM"NFSJDBO+S:FBS0ME t(PMEXZOTPOBU"#4(MPCBMBOE4FMFDU4JSFT t(PMEXZOEBVHIUFSTPMEGPS JOUIF &BTUFSO&MJUF4BMF

Mutually Agreeable Sire

Comestar Stormatic-ET 6947936C EX-CAN GM 2/07 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +716M +9F +14P 99%R 1/09 PTA +2.65T +1.86UDC +3.25FLC GTPI +1549M Windy-Knoll-View Paris 132392307 Excellent-92 EX-MS 2E 4-04 2x 365d 30990 3.6 1122 3.0 945 2-04 2x 305d 20620 4.2 871 3.1 638 t4FMMTBT-PU

5th Dam Windy-Knoll-View Ultimate Pala EX-94 3E DOM 5-08 2x 365d 27970 4.5 1267 3.3 932 Life: 2134d 123650 4.7 5777 3.5 4312 tTU%SZ"HFE$PX &BTUFSO/BUJPOBM t'JWF5JNF"MM1FOOTZMWBOJB8JOOFS t&JHIUFFO&9EBVHIUFSTCZEJÄŒFSFOUTJSFT 6th Dam Windy-Knoll-View Creek Pauline VG-88 4-09 2x 305d 18960 3.6 690 3.0 573

C Comestar t L Lee-ET ET 5757117C EX-CAN GM 8/03 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA -154M +31F +5P 99%R 1/09 PTA +2.00T +1.39UDC +1.59FLC GTPI +1384 Windy-Knoll-View Prom 128487972 Excellent-92 EX-MS 2E 7-03 2x 365d 39780 4.4 1756 3.2 1273 5-02 2x 365d 32450 4.4 1427 3.2 1043 3-03 2x 365d 26320 4.2 1100 3.2 843 Life: 1828d 137490 4.4 6077 3.3 4536


DAM OF LOT 9 2ND DAM OF LOT 9

9

Daughters of Regancrest-PR Barbie Regancrest Babydoll-ET7(!: %VOEFF  t+VOJPS"MM"NFSJDBO+S:S0ME Regancrest Barbara-ET7(!: 4IPUUMF (51*  t4POTJO"* Regancrest Breya-ET7(!: 4IPUUMF (51*  t4PMEGPS 3FHBODSFTU4BMFt4POTJO"* Regancrest Barbi-ET 7(!: 4IPUUMF $51*  t4POTJO"*BOENVMUJQMFFNCSZPTDPOUSBDUT Regancrest Belara-ET7(!: 4IPUUMF $51* Regancrest G Bedazzle-ET7(!: (PMEXZO $51* Regancrest G Beyonce-ET7(!: (PMEXZO $51* Regancrest Brasilia-ET7(!: 4IPUUMF $51*  t4POTJO"* Regancrest G Brizelda-ET7(!: (PMEXZO $51* Regancrest Brynna-ET7(!: 4IPUUMF $51*  t4POTJO"* Regancrest G Beauty-ET7(!: (PMEXZO $51* Regancrest Cinderella7(!: $IBNQJPO  t4POTJO"*tTU4S:S0ME .JEXFTU'BMM/BUM Regancrest Mrcant Barbie-ET7( .FSDIBOU $51* Regancrest Stormatic Lyn7(!: 4UPSNBUJD  t4POTJO"* Regancrest SS Blisful-ET7(!: 44UPSN

Regancrest Thone Brandi-ET7(!: ćSPOF (51*  t4POTJO"* Regancrest Barbidoll-ET7(!: %VOEFF

FIRST CHOICE FEMALE

4BODIF[QSFHOBODJFTEVF%FDFNCFS t*7'5FSNT*7'1SFHOBODZ3FDJQJFOU)FJGFS1SPHSBN Buyer Option 1 or Option 2

+POBUIBO)FJOTPIO ,JSLMBOE3PBE ,JSLMBOE *- 

Gen-Mark Stmatic Sanchez OR &YDFMMFOU 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 51* Regancrest G Brandis-ET 7FSZ(PPE7(.4! 151* . . ' 1 5 YEJOD t.JMLJOHEBZXJUIB'BOE1

Mutually Agreeable Sire

Braedale Goldwyn $(1$"/&953" 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Regancrest Throne Brandi-ET 7FSZ(PPE7(.4! (51* ( . ' 1 5 YE

3rd thru 9th Dams Regancrest-PR Barbie-ET &9&&&&&(.%%0. $51* . ' 1 5 YE t)."MM"NFSJDBO+S:S0ME Regancrest Juror Brina-ET&9(.% YE t.FNCFS/PN"MM"NFSJDBO#FTUćSFF t3FT(SBOE$IBNQ*PXB4UBUF4IPX t'VMMTJTUFSUP+VSPS#POEBU$3*(FOFY Regancrest Aerostar Bert-ET &9(.%%0. YE -JGFE Regancrest Mark Chairman Bea &9&(.% YE -JGFE Regancrest Board Chairman Bea &9 YE Regancrest Apache Standout Bea 7(&9.4 YE -JGFE Regancrest Standout Bertrand 7(7(.4 YE


CITYVIEW GIBSON ALCENA-ET ALCENA ET EX EX-91 91 EX EX-MS MS DAM OF LOT 10 SHOREMAR S ALICIA-ET EX-97 3E 3RD DAM OF LOT 10

10 +BTPO-BNPSFBVY /&0ME#FMEJOH3PBE #FMEJOH .* 

Braedale Goldwyn $(1$"/&953" 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Cityview Gibson Alcena-ET $&YDFMMFOU&9.4! YE YE tTU:S0ME 4FOJPSBOE(SBOE$IBNQ .& 4UBUF4IPX t5XPEBVHIUFSTCZ"TUSPOPNJDBMBSF7( BOEPOFTPMEGPS JO$PXUPXO4BMF

FIRST CHOICE FEMALE

5FOQSFHOBODJFTEVF%FDFNCFS t*7'5FSNT5SBOT0WB-JWF$BMG1SPHSBN 3FDJQ

$BMWFTUPCFCPSOBU5SBOT0WB(FOFUJDT *" .BUFSOBMTJTUFSUP3"MJDJB BKB Abby-ET&9 $7 #YE BKB Amanda-ET&9 57 5YE BKB Leduc Audrey-ET&9 #YE Shoremar James $(1$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Braedale Baler Twine-ET $7($"/ 45"3 YE Silky Gibson-ET $&9$"/45 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". '13 15" 5 6%$ '-$ 51* . Cityview R Alicia-ET $&YDFMMFOU$"/ YE YE YE -JGF -BDT 

3rd Dam Shoremar S Alicia-ET &9&&&&&& YE t/PNGPS2VFFOPGUIF#SFFE** t3FT"MM"NFSJDBO MC$PX t))."MM5JNF"":S0ME t"MM"NFSJDBO"HFE$PX t"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM8PSME1FPQMF$IPJDF8JOOFS t(SBOE4VQSFNF$IBNQ3"8' t"""MM$BOBEJBO:S0ME t"MM$BOBEJBO:S0ME t"MM$BOBEJBO+S:S0ME 4th Dam C Aitkenbrae Starbuck Ada &9&%0. YE YE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN tTU&BTUFSO/BUM:S0ME(SBOE$I


BKB STORMATIC AMY AMY-ET ET VG VG-87 87 VG VG-MS MS SELLS AS LOT 11 AND DAM OF LOT 12 SHOREMAR S ALICIA-ET EX-97 EEEEE 3E DAM OF LOT 11 AND 2ND DAM OF LOT 12

11

BKB STORMATIC AMY

12

7FSZ(PPE7(.4 #PSO4FQUFNCFS YE t"WFSBHFTĕWFFNCSZPTQFSĘVTI OPSNBOE

BOE

t%SZEPOPSIPVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT 3JDIBSE(SFFOBOE5PN.FSDVSP /%VQPOU1LXZ .JEEMFUPXO %& 

Comestar Stormatic-ET (Lot 11) $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Shoremar S Alicia-ET $&YDFMMFOU&&&&&& YE YE -JGF -BDT 

Regancrest-HHF Mac-ET (Lot12) &YDFMMFOU 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* Donnadale Skychief-ET $&9$"/(. 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$'-$ 51* . C Aitkenbrae Starbuck Ada &YDFMMFOU&&&&&&%0. YE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN tTU&BTUFSO/BUM:S(SBOE$I

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF t%BNTFMMTBT-PU

'VMMTJTUFSUP4UPSNBUJD"NZ BKB Stormatic Andie-ET7(&9.4 YE .BUFSOBMTJTUFSTUP4UPSNBUJD"NZ BKB Abby-ET&9 $7 #YE BKB Amanda-ET&9 57 5YE BKB Leduc Audrey-ET&9 #YE

Alicia! t/PNGPS2VFFOPGUIF#SFFE** t3FT"MM"NFSJDBO MC$PX t))."MM5JNF"":S0ME t"MM"NFSJDBO"HFE$PX t"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM8PSME1FPQMF$IPJDF8JOOFS t(SBOE4VQSFNF$IBNQ3"8' t"""MM$BOBEJBO:S0ME t"MM$BOBEJBO:S0ME t"MM$BOBEJBO+S:S0ME


LADYS-MANOR LADYS MANOR AM TASHA-ET TASHA ET VG VG-89 89 EX EX-MS MS @ 22-09 09 DAM OF LOT 13 LADYS-MANOR DURHAM AM-ET EX-91 2E GMD DOM 2ND DAM OF LOT 13

13 ćPNBT1SJFTUBOEćPNBT.FSDVSP 8JMMPXEBMF3PBE (SFFODBTUMF 1" 

Picston Shottle-ET (#3&9(#3(. 57 515" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Ladys-Manor AM Tasha-ET 7FSZ(PPE&&77&! $51* . . ' 1 5 YE t&NCSZPTFYQPSUFEBOETPOTJO"*

FIRST CHOICE FEMALE ćSFFGFNBMFDBMWFTBWBJMBCMF #PSO+BOVBSZ t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOCBMBODFEVFBUTFMFDUJPO at four months of age

Carol Prelude Mtoto-ET *5"(. 57 5- ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* . Condon Aero Sharon $&9(#3 YE YE Hartline Titanic-ET (. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Ladys-Manor Durham AM-ET *CV &9&9.4&(.%%0. $51* . ' 1 5 YE YE YE

4th Dam Ladys-Manor Temptress Jem &9(.%%0. YE 5th Dam Ladys-Manor Top Gun Jemini-ET &9&(.%%0. YE -JGFE 6th Dam Ladys-Manor Delightful Jem 7((.%%0. YE -JGFE 7th Dam Ladys-Manor Donnas Delight7( YE -JGFE 8th Dam Ladys-Manor Nancy Archie&9&(.% YE -JGFE

R Regancrest t Elt Elton D Durham-ET h ET &9(. 53 $7 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Ladys-Manor Temptress AM-ET 7FSZ(PPE(.%%0. YE YE


REGANCREST STARBK DENYSE DENYSE-ET ET EX EX-92 92 2E DAM OF LOT 14 SNOW-N DENISES DELLIA EX-95 2E GMD DOM 2ND DAM OF LOT 14

14 &SJOXPPE(FOFUJDT BOEćPNBT.FSDVSP (MBTT'BDUPSZ#BZ (FOFWB /: 

Picston Shottle-ET (#3&9(#3(. 57 515" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Regancrest Starbk Denyse-ET &YDFMMFOU&&&&&& YE YE YE t"MM*MMJOPJT4S:FBS0ME$PX

CHOICE FROM TWO FEMALES 03

#PSO%FDFNCFS 

 #PSO%FDFNCFS t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOCBMBODFEVFBUTFMFDUJPOBUGPVSNPOUITPGBHF

Carol Prelude Mtoto-ET *5"(. 57 5- ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* . Condon Aero Sharon $&9(#3 YE YE Hanoverhill Starbuck $&9$"/&953" 57 515".'13 15" 56%$ '-$ 51* .

Walkway Chief Mark 7FSZ(PPE(. 5- 5% 15". '13 15" 5 6%$'-$ (51* .

Snow-N Denises Dellia &9&(.%%0. 57 5YE YE -JGFE t3VOOFSVQA2VFFOPGUIF#SFFE** t(S$I#FTU6EEFS4QSJOH/BU8* t3FT$I#FTU6EEFS4QSJOH/BU8*

Snow-N Dorys Denise &YDFMMFOU&(.%%0. YE YE -JGFE


CARROUSEL SKY DELLA-ET DELLA ET VG VG-86 86 VG VG-MS MS @ 22-07 07 DAM OF LOT 15 AND LOT 16 REGANCREST STARBK DENYSE-ET EX-92 2E 2ND DAM OF LOT 15 AND LOT 16

15

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

16

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Samuel Nisly and Troy Yoder 5438 State Rt 26 East Montezuma, GA 31063 (478) 244-2172

Gen-Mark Stmatic Sanchez (Lot 15) 134422312 Excellent-92 *TR *TV *TL *TD PTA +1444M +30F +39P 90R 1/09 PTA +1.2PL 3.01SCS -2.0DPR PTA +3.90T +3.17UDC +3.31FLC 87%R TPI +1806 Carrousel Sky Della-ET 137454127 Very Good-86 VVVVV @ 2-07 2-05 2x 92d 5241 3.9 203 3.0 156 inc. tMaternal sister sold for over $100,000

Wilcoxview Jasper-ET (Lot 16) 128620869 VG-85-CAN ST’04 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA -494M +23F -14P 97%R 1/09 PTA +3.60T +2.70UDC +1.53FLC 95%R TPI +1399M

4th Dam Snow-N Dorys Denise EX-90 2E GMD DOM 5-09 2x 365d 33350 3.8 1256 2.9 975 Life: 1604d 114010 3.6 4153 3.0 3432

Donnadale Skychief-ET 391661C EX-CAN GM 2/01 *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +43M +1F +1P 99%R 1/09 PTA +1.89T +1.73UDC -.38FLC TPI +1345M

Hanoverhill Starbuck 352790C EX-CAN EXTRA’90 *TV *TL PTA -1312M -18F -25P 99%R 8/08 PTA +.63T -.12UDC +1.48FLC TPI +909

Regancrest Starbk Denyse-ET 207184406 Excellent-92 EEEEE 2E 3-06 2x 365d 24940 4.5 1117 3.5 884 6-08 2x 305d 21670 4.0 865 3.6 778 2-04 2x 351d 20770 4.2 875 3.4 710 tAll-Illinois Sr 2-Year Old Cow 2002

Snow-N Denises Dellia 12895802 EX-95 2E GMD DOM *TV *TL 7-06 2x 365d 35610 4.0 1431 3.1 1103 Life: 2558d 180240 3.9 7108 3.4 6065 t3VOOFSVQA2VFFOPGUIF#SFFE** t(S$I#FTU6EEFS4QSJOH/BU8* t3FT$I#FTU6EEFS4QSJOH/BU8*


SCIENTIFIC SS HOTTIE HOTTIE-RED-ET RED ET VG VG-88 88 VG VG-MS MS @ 33-03 03 DAM OF LOT 17A-17C SCIENTIFIC RAES HOPE-RED-ET EX-92 2ND DAM OF LOT 17A-17C

17A 17B 17C )PUUJF4ZOEJDBUF J 4 EJ DP5PN.FSDVSP (SFFOCSJFS3PBE #PPOTCPSP .% 

KHW Kite Advent-Red-ET &YDFMMFOU 57 5- 5% 15".'13 15" 5 6%$ '-$ (51* ( Scientific SS Hottie-Red-ET 7FSZ(PPE77&&7! YE t"MM"NFSJDBO384QSJOH$BMG tTU+S:S0ME 38.BSZMBOE4UBUF'BJS tOE+S:S0ME 38&BTUFSO/BUM tTU,JOHTNJMM'VUVSJUZ 8PSME%BJSZ&YQP tUI+S:S0ME (SBOE*OUM38 .BUFSOBMTJTUFSUP3BFT)PQF Scientific Debutante Rae&9&9.4%0. YE t"MM"NFSJDBO:S0ME$PX t3FT(SBOE$IBNQ8PSME%BJSZ&YQP

CHOICE FROM THREE FEMALES 

03

#PSO4FQUFNCFS 

 #PSO4FQUFNCFS  03  #PSO4FQUFNCFS t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOCBMBODFEVFBUTFMFDUJPOXJUIJOEBZT 'VMMTJTUFSUP-PUT"$ Starmark Ad Hotsfuff-Red-ET t6OBOJNPVT""384QSJOH$BMG Markwell Kite-ET 3rd thru 9th Dams &9$"/45 3$ 57 5Scientific Jubilant Rae-ET *RC &9%0. ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ YE 15".'13 -JGFE 15" 5 6%$ '-$ t/JOF&9BOE"MM"NFSJDBO%BVHIUFST (51* . Kamps-Hollow Altitude-ET &YDFMMFOU&%0. YE YE Pursuit September Storm-ET *RC $(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* . Scientific Raes Hope-Red-ET &YDFMMFOU&&&&7 YE YE -JGFE

C Hanoverhill Tony Rae &9&(.%%0. YE -JGFE t(SBOE$IBNQJPO8FTUFSO/BUJPOBM C Hanoverhill TT Roxette-ET &9&(.% YE -JGFE Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE** C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A Norton Court Reflection Vale7($"/ YE -JGF -BDT 


GALESTONE LITTLE SOCKS SOCKS-RED RED VG-88 VG 88 VG-MS VG MS DAM OF LOT 18 SCIENTIFIC RUBIRAE SOCKS-ET EX-93 2E DOM 2ND DAM OF LOT 18

18 (BMFTUPOF)PMTUFJOT BOEćPNBT.FSDVSP 10#PY .PVOU+BDLTPO 7" 

Big Apple-Red-ET OR 57 5- 5% 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Galestone Little Socks-Red 7FSZ(PPE7(.4! $51* YE t$51*3FE"EWFOUJOUIF#SFFE .BUFSOBMTJTUFSUP3VCJSBF4PDLT Scientific Debutante Rae&9&9.4%0. YE t"MM"NFSJDBO:S0ME$PX t3FT(SBOE$IBNQ8PSME%BJSZ&YQP

FIRST CHOICE FEMALE

$IPJDFPG"QQMF3FE 3FBMJUZ3FEPS."4 1SFHOBODJFTEVF%FDFNCFS t*7'5FSNT*7'1SFHOBODZ3FDJQJFOU)FJGFS1SPHSBN #VZFS0QUJPOPS0QUJPO SFDJQJFOUTIPVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT .% 3rd thru 9th Dams Scientific Jubilant Rae-ET *RC &9%0. YE -JGFE t/JOF&9BOE"MM"NFSJDBO%BVHIUFST

Hurtgen-Vue Reality-Red 7FSZ(PPE 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 51* 

C Hanoverhill Tony Rae &9&(.%%0. YE -JGFE t(SBOE$IBNQJPO8FTUFSO/BUJPOBM

Mutually Agreeable Sire

C Hanoverhill TT Roxette-ET &9&(.% YE -JGFE Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT 

KHW Kite Advent-Red-ET &YDFMMFOU 57 5- 5% 15".'13 15" 5 6%$ '-$ (51* ( Scientific Rubirae Socks-ET *RC &YDFMMFOU&9.4&%0. YE YE -JGFE

C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE** C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A Norton Court Reflection Vale7($"/ YE -JGF -BDT 


GOLDEN-OAKS GOLDEN OAKS RITA RITA-RED-ET RED ET VG VG-85 85 @ 22-11 11 DAM OF LOT 19 SCIENTIFIC DEBUTANTE RAE-ET EX-92 EX-MS 2E MATERNAL SISTER TO 2ND DAM OF LOT 19

19

FIRST CHOICE FEMALE

$IPJDFPG"QQMF3FEPS3FBMJUZ3FE 1SFHOBODJFTEVF%FDFNCFS t*7'5FSNT*7'1SFHOBODZ3FDJQJFOU)FJGFS1SPHSBN #VZFS0QUJPOPS0QUJPO SFDJQJFOUTIPVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT .% 3rd thru 9th Dams Scientific Jubilant Rae-ET *RC &9%0. YE -JGFE t/JOF&9BOE"MM"NFSJDBO%BVHIUFST

ćPNBT.FSDVSP 10#PY 'VOLTUPXO .% 

Big Apple-Red-ET OR 57 5- 5% 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Golden-Oaks Rita-Red-ET 7FSZ(PPE7(.4! $51* . ' 1 5 YE t(FOFUJD"XBSE8JOOFS+S:S0ME 8%& .BUFSOBMTJTUFSUP#FBVUZ3BF Scientific Debutante Rae-ET &9&&&&&& YE t"MM"NFSJDBO:FBS0ME t3FTFSWF4FOJPS3FTFSWF(SBOE$IBNQJPO *OUFSOBUJPOBM)PMTUFJO4IPX

C Hanoverhill Tony Rae &9&(.%%0. YE -JGFE t(SBOE$IBNQJPO8FTUFSO/BUJPOBM

Hurtgen-Vue Reality-Red 7FSZ(PPE 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 51* Pursuit September Storm-ET *RC $(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* .

C Hanoverhill TT Roxette-ET &9&(.% YE -JGFE Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE** C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A

Scientific Beauty Rae-ET *RC &YDFMMFOU7&&7&! Norton Court Reflection Vale7($"/ $51* . ' 1 5 YE YE -JGF -BDT YE


KM&EW GOLDWYN SUN RAE RAE-ET ET *RC DAM OF LOT 20 SCIENTIFIC SWEETIE RAE-ET EX-92 EX-MS 2E 2ND DAM OF LOT 20

20

THREE #1 EMBRYOS

$IPJDFPGUISFFFNCSZPTCZ4BODIF[PS4IBRVJMMF t8PSMEXJEFFYQPSUBWBJMBCMF 3rd thru 9th Dams Scientific Jubilant Rae-ET *RC &9%0. YE -JGFE t/JOF&9BOE"MM"NFSJDBO%BVHIUFST

.FZFSWJMMB)PMTUFJOT /8JTF3E %BSJFO 8* 

Gen-Mark Stmatic Sanchez OR &YDFMMFOU 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 51* 

C Hanoverhill Tony Rae &9&(.%%0. YE -JGFE t(SBOE$IBNQJPO8FTUFSO/BUJPOBM

Deslacs Shaquille-ET *RC $ 57 515" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* (

KM&EW Goldwyn Sun Rae-ET *RC Braedale Goldwyn $(1$"/&953" 57 5$51* . . ' 1 5 ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . .BUFSOBMTJTUFSUP4XFFUJF3BF Scientific Debutante Rae-ET &9&&&&&& Scientific Sweetie Rae-ET *RC YE &YDFMMFOU&9.4& t"MM"NFSJDBO:FBS0ME YE t3FTFSWF4FOJPS3FTFSWF(SBOE$IBNQJPO YE *OUFSOBUJPOBM)PMTUFJO4IPX YE t4PMEGPS 8JOUFSÄ•FME4OPXGFTU

C Hanoverhill TT Roxette-ET &9&(.% YE -JGFE Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE** C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A Norton Court Reflection Vale7($"/ YE -JGF -BDT 


SCIENTIFIC SWEETIE RAE-ET RAE ET EX EX-92 92 EX EX-MS MS 2E 2ND DAM OF LOT 21 SCIENTIFIC DEBUTANTE RAE EX-92 EX-MS DOM MATERNAL SISTER TO 2ND DAM OF LOT 21

21 8JOUFSÄ•FME'BSN &.BEJTPO 8IFFMFS .* 

Fradon Redliner-Red-ET $7($"/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* ( Winterfield LJ Stormy-Rae *TR &YDFMMFOU&9.4 YEJOD YE

FIVE #1 DT EMBRYOS t%PNFTUJD4IJQNFOU0OMZ

3rd thru 9th Dams Scientific Jubilant Rae-ET *RC &9%0. YE -JGFE t/JOF&9BOE"MM"NFSJDBO%BVHIUFST

Ladino Park Talent-IMP-ET *RC "64. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Fradon Rudolph Jodie *RC $&YDFMMFOU$"/& YE -JGF -BDT t&YDFMMFOU7FSZ(PPE0ÄŒTQSJOH

C Hanoverhill Tony Rae &9&(.%%0. YE -JGFE t(SBOE$IBNQJPO8FTUFSO/BUJPOBM C Hanoverhill TT Roxette-ET &9&(.% YE -JGFE Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE**

.BUFSOBMTJTUFSUP4UPSNZ3BF Winterfield OS Sunny Rae-ET 7(

Sunnylodge Linjet $&9$"/45 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15".'13 15" 5 6%$ '-$ 51* .

.BUFSOBMTJTUFSUP4XFFUJF3BF Scientific Debutante Rae&9&9.4%0. YE t"MM"NFSJDBO:S0ME$PX t3FT(SBOE$IBNQ8PSME%BJSZ&YQP

Scientific Sweetie Rae-ET *RC Norton Court Reflection Vale7($"/ &YDFMMFOU&9.4& YE YE -JGF -BDT YE YE t4PMEGPS 8JOUFSÄ•FME4OPXGFTU

C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A


GLORYLAND LANITA RAE EX-91 EX-MS 3RD DAM OF LOT 22

D-L-BENNETT LULU RAE-RED-ET DAM OF LOT 22

GLORYLAND LANA RAE EX-94 EX-MS 2E 4TH DAM OF LOT 22

3rd thru 11th Dams Gloryland Lanita Rae *RC &9&9.4 YE YE

22 .BSL.BTU 4UBUF3U& .POUF[VNB (" 

Big Apple-Red-ET 57 5- 5% 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . D-L-Bennett Lulu Rae-Red-ET 151* 5 6%$ '-$ t1PUFOUJBMUIHFOFSBUJPO&93&%3PYZ t'BODZ DPSSFDUIFJGFSBOEGSPNVOJRVF 3&%GBNJMZ

Gloryland Lana Rae &9&9.4& YE -JGFE t'JWF&9EBVHIUFSTGSPN&9UP&9

Ladino Park Talent-IMP-ET *RC "64. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* .

Scientific Liza Rae-ET &9 YE C Hanoverhill Tony Rae &9&(.%%0. YE -JGFE t(SBOE$IBNQJPO8FTUFSO/BUJPOBM

KHW Regiment Apple-Red-ET &YDFMMFOU&&! $7 YE t6OBOJNPVT"MM"NFSJDBO+S:S0ME t))."MM"NFSJDBO+S:FBS0ME t (MPCBM(MBNPVS4BMF5PQQFS

C Hanoverhill TT Roxette-ET &9&(.% YE -JGFE

KHW Kite Advent-Red-ET &YDFMMFOU 57 5- 5% 15". '13 15" 5 6%$ '-$3 51* .

C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE**

Gloryland-CK Lucy Rae-ET &YDFMMFOU&9.4! YE

Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT 

C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A Norton Court Reflection Vale7($"/ YE -JGF -BDT 


BRIGEEN SKYCHIEF ROSE EX-93 EEEEE DOM 2ND DAM OF LOT 23

23 +BNJFBOE+BNJ)BSUNBO BOEćPNBT.FSDVSP .FSDFSTCVSH3PBE 4BJOUćPNBT 1" 

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Mara-Thon BW Marshall-ET 7((. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* .

Honeycrest Elegant-ET (. 57 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 (51* 

Honeycrest Patron Tanya-ET 7(7(.4(.%%0. 57 YE YE

Roses Rosealee-ET &YDFMMFOU7&&7&! $51* . ' 1 5 YE YE

Comestar Lee-ET $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* Brigeen Skychief Rose &YDFMMFOU&&&&&%0. YE YE tOE4S:S0ME &BTUFSO'BMM/BUM t3FT*OU$IBNQ &BTUFSO'BMM/BUM

3rd Dam Hanover-Hill Star Roxet-ET &9&&&&&&(.% YE -JGFE 4th Dam C-Hanoverhill Roxette-ET &9& YE -JGFE 5th Dam Mil-R-Mor Roxette&9$"/ YE -JGF -BDT 6th Dam C Glenridge Citation Roxy&9&(.% YE -JGFE t2VFFOPGUIF#SFFE*BOE** 7th Dam C Norton Court Model Vee&9 YE -JGFE t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN A A 8th Dam Norton Court Reflection Vale7($"/ YE -JGF -BDT 


WINDSOR-MANOR RUBN REBA-RED EX-90 EX-MS SELLS AS LOT 24 AND DAM OF LOT 25-26 3JDIBSE(SFFOBOE5PN.FSDVSP /%VQPOU1LXZ .JEEMFUPXO %& 

FIVE #1 DT EMBRYOS 25 24 WINDSOR-MANOR FIVE #1 DT EMBRYOS RUBN REBA-RED D 26 FIVE #1 DT 26A EMBRYOS &YDFMMFOU&9.4! #PSO/PWFNCFS YE YE tTU4S:S0ME &BTUFSO/BUM384IPX t/PN"MM"NFSJDBO384S:S0ME t4PMEGPS JO3PZBM8JOETPS4BMF t"WFSBHFTFNCSZPTQFSĘVTI t)PVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT TFMMTPQFOBOESFBEZUPĘVTI ĘVTI

STBVQ Rubens-ET *RC (Lot 24) $7($"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15".' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Windsor-Manor Kemview Reddy *RC 7FSZ(PPE7(.4 YE 'VMMTJTUFSUP3VCO3FCB Windsor-Manor Rubn Ruby-Red &9 YE -JGFE t)."MM"NFSJDBO38+S:FBS0ME

KHW Kite Advent-Red-ET (Lot 25) &YDFMMFOU 57 5- 5% 15".'13 15" 5 6%$ '-$ (51* ( Scientific Debonair-Red-ETS (Lot 26) 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 151* . Kemview Vanetas Vision 7FSZ(PPE 57 5- 5% ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". '13 15" 5 6%$'-$ 51* . MD-Gaywinds Factor Kris-Red 7FSZ(PPE77777! YE

t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF t%BNTFMMTBT-PU t%

t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF tt%BNTFMMTBT-PU %BNT

t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF t%BNTFMMTBT-PU

Hurtgen-Vue Reality-Red (Lot 26A) 7FSZ(PPE 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 51* 3rd thru 8th Dams Peaceful-Meadows Kristen-ET 7( YE Dream&Do Cleitus Kasey &9&9.4(.%%0. YE -JGFE Burket-Falls Senic-ET7(7(.4%0. Burket-Falls Magnetic Susette&9(.% YE -JGFE Burket-Falls Elevation Sophia&9&(.% YE -JGFE


CEDAR-HAVEN POTTER LIZZA-ET VG-87 VG-MS @ 3-01 DAM OF LOT 27-29 SAVAGE-LEIGH BELLWOOD LINDA EX-92 2E GMD DOM 4TH DAM OF LOT 27-29

27 28 29 ćPNBT 1SJFTU ćPNBT1SJFTU 8JMMPXEBMF3PBE (SFFODBTUMF 1" 

LOT 27: C-HAVEN PLANET LILAC-ET #PSO/PWFNCFS 

LOT 28: FIVE #1 DT EMBRYOS 1SPOUPY1PUUFS-J[[B t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

LOT 29: FIVE #1 DT EMBRYOS &MFHBOUY1PUUFS-J[[B t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Windy-Knoll-View Pronto-ET (Lot 28) &9 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* (

3rd thru 9th Dams Savage-Leigh Aaron Linny-ET 7(&9.4(.%%0. YE Savage-Leigh Bellwood Linda &9&(.%%0. YE -JGFE t/PN"MM"NFSJDBO+S:FBS0ME t/PN(MPCBM$PXPGUIF:FBS

Ensenada Taboo Planet-ET (Lot 27) &YDFMMFOU 53 57 5- 5% ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$'-$3 (51* .

Honeycrest Elegant-ET (Lot 30) (. 57 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 (51* 

Savage-Leigh Star Linda-ET7((.% YE

Cedar-Haven Potter Lizza-ET 7FSZ(PPE77777! $51* . ' 1 5 YE t)BTIJHIHFOPNJDBMMZUFTUFETPOT1SPOUPBU 4FMFDU4JSFTBOE+FU4USFBNBU(FOFY

Keystone Potter 7((. 5. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . '13 15" 5 6%$ '-$ (51* .

Savage-Leigh Lindas Chairman(1 YE -JGFE

Savage-Leigh Lizzie-ET 7(7(.4!%0. YE YE

Savage-Leigh Glenview Linda &9&77&(.%%0. YE -JGFE

Savage-Leigh Creek Lydia7( YE Savage-Leigh Kate Linda7( YE


NOR-BERT MORTY CALINA-ET VG-87 VG-MS DAM OF LOT 30

NORDIC-HAVEN MTO CALICO-ET VG-88 GMD DOM 2ND DAM OF LOT 30

30 4IFOL %:PEFSBOE1BSL ćVOEFSJOH4QSJOHT3PBE %VCMJO (" 

SIX #1 EMBRYOS tWorldwide export available

Carol Prelude Mtoto-ET *5"(. 57 5- ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* .

4th Dam Jol-Lee Astar Sheryl-ET7((.%%0. YE -JGFE 5th Dam Jol-Lee Enhancer Cheryl &9&(.%%0. YE -JGFE

Picston Shottle-ET (#3&9(#3(. 57 515" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$ (51* .

Condon Aero Sharon $&9(#3 YE YE

Nor-Bert Morty Calina-ET 7FSZ(PPE7(.4 $51* . ' 1 5 YE tSold for $62,500 in the 2006 KY Nat’l Sale

Stouder Morty-ET (. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* .

Carol Prelude Mtoto-ET *5"(. 57 5- ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ 51* .

Nordic-Haven Mto Calico-ET 7(7(.4(.%%0. $51* . ' 1 5 YE TU/BUM.JMLBOESE/BUM1SPUFJO

Kregnol Mandel S-493-ET 7FSZ(PPE(.%%0. YE YE -JGFE

Full sister to Morty Calina Nor-Bert Morty Callie 7(&9.4!: YE Maternal sister to Morty Calina Nor-Bert Hershel Chely-ET 7( YE SE*OEJBOB.JML Maternal bnorther to Calina Nor-Bert Calypso-ET &9(51* 

6th Dam Jol-Lee Mark Celeste&9&(.%%0. YE -JGF -BDT 


PETINESCA-I DURHAM LADINA-ET VG-89-CAN 2ND DAM OF LOT 31 AND LOT 32

SAVAGE-LEIGH LICORICE-ET EX-92 GMD DOM FULL SISTER TO 2ND DAM OF LOT 31 AND LOT 32

31

PENDING QFOEJOH #PSO+VOF 

32

t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

3rd Dam Savage-Leigh Bellwood Linda &9&(.%%0. YE OE/BUM'BUOE.%1SPUFJO -JGFE t/PN"MM"NFSJDBO+S:FBS0ME t/PN(MPCBM$PXPGUIF:FBS t%BNPG7(PS&9EBVHIUFST

ćPNBT1SJFTUBOEćPNBT.FSDVSP 8JMMPXEBMF3PBE (SFFODBTUMF 1" 

Emerald-Acr-SA T-Baxter-ET (Lot 31) 7($"/41#3 57 515" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* 

SEVEN #1 DT EMBRYOS

England-Ammon Million-ET (Lot 32) &9 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" /. 1- 4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 51* .

Calbrett Goldwyn Leslie $7FSZ(PPE Braedale Goldwyn $51* . . ' 1 5 $(1$"/&953" 57 5YE ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 'VMMTJTUFSUP%VSIBN-BEJOB (51* . Savage-Leigh Licorice-ET &9(.%%0. $51* Petinesca-I Durham Ladina-ET YE $7FSZ(PPE:3$"/ -JGFE YE t%BNPG/PN""1SPEVDFPG%BN t4IPUUMFEUSTPME 3PDL)PNF%JTQFSTBM t))."MM"NFSJDBO:S0ME$PX

4th Dam Savage-Leigh Star Linda-ET7((.% YE 5th Dam Savage-Leigh Glenview Linda &9&77&(.%%0. YE -JGFE 6th Dam Savage-Leigh Lindas Chairman(1 YE -JGFE 7th Dam Savage-Leigh Creek Lydia7( YE 8th Dam Savage-Leigh Kate Linda7( YE


ART-ACRES KAY 721-ET VG-88 EX-MS @ 2-07 DAM OF LOT 33 AND LOT 34

33 /JDL3BHHJ 5PN.FSDVSP BOE5PN1SJFTU 5SFWBOJPO3PBE 6OJPO#SJEHF .% 

Diamond-Oak Armstead-ET 7FSZ(PPE 57 515" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Art-Acres Kay 721-ET 7FSZ(PPE&9.4! $51* . . ' 1 5 15" /. YEJOD t.VMUJQMF"*$POUSBDUT

SIX #1 EMBRYOS t8PSMEXJEFFYQPSUBWBJMBCMF

Fustead Emory Blitz-ET &YDFMMFOU(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Askew Rudolph Amanda-ET 7(7(.4(.%%0. YE

Picston Shottle-ET (#3&9(#3(. 57 515" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$ (51* .

3rd Dam Art-Acres Kay Patron-ET 7(7&&77(.%%0. YE 4th Dam Art-Acres Aerostar Kay K-ET 7((.%%0. YE 5th Dam Art-Acres Ned Boy Kay K 7( YE 6th Dam Art-Acres Chairman Kay K 7(&9.4 YE 7th Dam Art-Acres Kay K-ET 7( YE 8th Dam Art-Acres Elevation Kay &9(.%%0. YE -JGFE

Art-Acres Mar Kay 721-ET 7FSZ(PPE7(.4! 9th Dam $51* . '1 5 Art-Acres K I Kyland 7(7(.4 YE -JGFE


SAVAGE-LEIGH LIL LINDA-ET EX-90 DOM 2ND DAM OF LOT 35

MS DO-N-JOY DUNDE LAURIE-ET VG-88 EX-MS @ 2-10 DAM OF LOT 35

35 ćPNBT5.FSDVSP DP+PEZ$BMLJOT /FX$VU3PBE 3PDLZ3JEHF .%  Gen-Mark Stmatic Sanchez &YDFMMFOU 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 (51* 

SAVAGE-LEIGH LICORICE-ET EX-92 MAT SISTER TO 2ND DAM OF LOT 35

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

4th Dam Savage-Leigh Star Linda-ET7((.% YE 5th Dam Savage-Leigh Glenview Linda &9&77&(.%%0. YE -JGFE

Comestar Stormatic-ET $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Gen-Mark BW Mar Winnie-ET &YDFMMFOU& YE -JGFE

MS Do-N-Joy Dunde Laurie-ET 7FSZ(PPE&9.4! $51* . ' 1 5 Regancrest Dundee-ET YE &YDFMMFOU 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ .BUFSOBMTJTUFSUP-JM-JOEB Savage-Leigh Licorice-ET &9(.%%0. 15".' 13 15" 5 6%$ '-$ $51* 51* . YE -JGFE Savage-Leigh Lil Linda-ET t%BNPG/PN""1SPEVDFPG%BN &YDFMMFOU&9.4!%0. t))."MM"NFSJDBO:S0ME$PX $51* . . ' 1 5 YE 'VMMTJTUFSUP-JM-JOEB YE Savage-Leigh Louise &9& YE t/PN"MM"NFSJDBO MCDPX

6th Dam Savage-Leigh Lindas Chairman(1 YE -JGFE 7th Dam Savage-Leigh Creek Lydia7( YE 8th Dam Savage-Leigh Kate Linda7( YE

Donnadale Skychief-ET $&9$"/(. 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$'-$ 51* . Savage-Leigh Bellwood Linda &YDFMMFOU&(.%%0. YE OE/BUM'BUOE.%1SPUFJO -JGFE t/PN"MM"NFSJDBO+S:FBS0ME t/PN(MPCBM$PXPGUIF:FBS t%BNPG7(PS&9EBVHIUFST


SAVAGE-LEIGH LIL LINDA-ET EX-90 DOM 2ND DAM OF LOT 36

MS DO-N-JOY DUNDE LAURIE-ET VG-88 EX-MS @ 2-10 DAM OF LOT 36

36 ćPNBT5.FSDVSP DP+PEZ$BMLJOT /FX$VU3PBE 3PDLZ3JEHF .%  O-Bee Manfred Justice-ET &9(. 53 57 5- 5% ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* .

SAVAGE-LEIGH LICORICE-ET EX-92 MAT SISTER TO 2ND DAM OF LOT 36

TTM O-MAN LORRAINE #PSO'FCSVBSZ 151* . . ' 1 5

4th Dam Savage-Leigh Star Linda-ET7((.% YE 5th Dam Savage-Leigh Glenview Linda &9&77&(.%%0. YE -JGFE

Ha-Ho Cubby Manfred-ET (PPE1MVT(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15"56%$ '-$ (51* . Meier-Meadows El Jezebel-ET &9(.%%0. $7 #YE YE

MS Do-N-Joy Dunde Laurie-ET 7FSZ(PPE&9.4! $51* . ' 1 5 Regancrest Dundee-ET YE &YDFMMFOU 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ .BUFSOBMTJTUFSUP-JM-JOEB Savage-Leigh Licorice-ET &9(.%%0. 15".' 13 15" 5 6%$ '-$ $51* 51* . YE -JGFE Savage-Leigh Lil Linda-ET t%BNPG/PN""1SPEVDFPG%BN &YDFMMFOU&9.4!%0. t))."MM"NFSJDBO:S0ME$PX $51* . . ' 1 5 YE 'VMMTJTUFSUP-JM-JOEB YE Savage-Leigh Louise &9& YE t/PN"MM"NFSJDBO MCDPX

6th Dam Savage-Leigh Lindas Chairman(1 YE -JGFE 7th Dam Savage-Leigh Creek Lydia7( YE 8th Dam Savage-Leigh Kate Linda7( YE

Donnadale Skychief-ET $&9$"/(. 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$'-$ 51* . Savage-Leigh Bellwood Linda &YDFMMFOU&(.%%0. YE OE/BUM'BUOE.%1SPUFJO -JGFE t/PN"MM"NFSJDBO+S:FBS0ME t/PN(MPCBM$PXPGUIF:FBS t%BNPG7(PS&9EBVHIUFST


WHITE-SWITCH DURHAM BRANDY EX-94 2E SELLS AS LOT 37

37 /JDIPMBT3BHHJBOE&EXBSE$SPTTMBOE 5SFWBSJBO3PBE 6OJPO#SJEHF .% 

Regancrest Elton Durham-ET &9(. 53 $7 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . White-Switch Herod Brooke 7FSZ(PPE7(.4 YE YE YE

WHITE-SWITCH DURHAM BRANDY &YDFMMFOU&&&&&&! YEJOD YE YE YE 'SFTI4FQUFNCFS t(SBOE$IBNQJPO *-4UBUF)PMTUFJO4IPX t+VTUSBJTFEUP&9&&&&& t)PVTFEBU3FDJQJFOU4PMVUJPOT TFMMTPQFOBOESFBEZUPĘVTI Emprise Bell Elton &YDFMMFOU $7 #- 5% 15" . ' 13 15"56%$ '-$ (51* ( Snow-N Denises Dellia &9&(.%%0. 57 5YE -JGFE t3VOOFSVQA2VFFOPGUIF#SFFE** Dream-on Herod-ET &9(. 57 5- 5% ."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Joy-Wil Blackstar Bretta 7FSZ(PPE YE YE -JGFE

3rd Dam Joy-Wil Tab Brittany(1 4th Dam Star-Crossed Master Brittany 7(&9.4 YE 5th Dam J-E-Gallagher Star Crossed Bet 7(7(.4 YE 6th Dam Lawara Conductor Betel7( YE 7th Dam Lawara Elevation Leroy Betty 7(%0. -JGFE 8th Dam Lawara Roman Ellie 7( YE -JGFE


MD-DELIGHT MD DELIGHT DURHAM ATLEE ATLEE-ET ET EX EX-92 92 EX EX-MS MS DOM FULL SISTER TO 2ND DAM OF LOT 38, LOT 39 AND 39A MS KINGSTEAD CHIEF ADEEN-ET EX-94 2E DOM 4TH DAM OF LOT 38, LOT 39 AND LOT 39A

38 SIX #1 DT EMBRYOS 39A 39 SSEVEN #1 DT EMBRYOS OS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF t8PSME

t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF t8

Nick Raggi, Tom Mercuro Josh Sanders 2111 Greenbriar Road Boonsboro, MD 21713 (443) 762-8338

England-Ammon Million-ET (Lot 38) 61547476 EX-90 *TR *TV *TL *TD PTA +1429M +80F +40P 91%R 1/09 PTA +566NM +3.6PL +2.88SCS -0.1 DPR PTA +3.20T +3.48UDC +2.19FLC 89%R TPI +2016M

Magor Bolivia Allen-ET (Lot 39 & 39A) HUN325051119 VG-87-HUN *BLF *CVF PTA +639M +64F +17P 92%R 8/08 PTA +3.47T +2.67UDC +2.37FLC 90%R TPI +1708M

Cranberry-MDWS Lan Adell-ET 98%RHA-I 136321644 Very Good-85 VG-MS @ 2-11 CTPI+1772 +873M +44F +44P +2.45T 1/09 2-05 2x 305d 21850 4.3 945 3.5 773

Lancelot 97%RHA-I DEU254210 B/R *TV *TL GM 8/08 PTA +1174M +58F +60P 99%R 1/09 PTA +3.1PL 3.06SCS -1.5DPR PTA +1.31T +1.30UDC +.90FLC GTPI +1765M

Full sister to Durhm Addison MD-Delight Durham Atlee-ET EX-92 DOM CTPI+1890 +836M +54F +38P +3.47T 1/09 3-11 2x 365d 38290 5.5 2091 3.3 1249 3rd New York Fat tAll-American Senior 3-Year old 2005 t3FT*OU$IBNQ *OUM)PMTUFJO4IPX

MD-Delight Durhm Addison-ET 131426698 Very Good-88 VG-MS DOM 5-08 2x 365d 31570 3.7 1167 3.0 951 3-11 2x 365d 27150 3.7 1009 3.2 871 2-03 2x 365d 23600 3.8 897 3.1 743

MS ADELLS BLVA ALEXIS-ET

66499581 Born: October 26, 2008 t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE 'VMMTJTUFSUP$IJFG"EFFO Shoremar S Alicia-ET EX-97 EEEEE 3E 8-11 2x 360d 38050 4.3 1641 3.3 1264 t/PNGPS2VFFOPGUIF#SFFE** t))."MM5JNF"":S0ME t"MM"NFSJDBO"HFE$PX t"MM8PSME1FPQMF$IPJDF8JOOFS t(SBOE4VQSFNF$IBNQ3"8' t"MM$BOBEJBO:SBOE+S:S0ME 4th & 5th Dams Ms Kingstead Chief Adeen-ET EX-94 2E DOM 3-05 2x 310d 30180 4.0 1209 3.4 1020 Life: 1382d 100760 4.0 4010 3.4 3458 tY.FNCFS"MM"NFSJDBO1SPEVDF t/PN"MM"NFSJDBO+S:S0ME t/PN"MM"NFSJDBO:S0ME t%BNPG7(BOE&90ÄŒTQSJOH C Aitkenbrae Starbuck Ada EX-94 2E DOM 13-8 2x 365d 25150 3.0 764 3.2 796 2-05 2x 362d 25000 3.6 908 3.2 798 t"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN tTU&BTUFSO/BUM:S0ME(SBOE$I

Regancrest Elton Durham-ET 2250783 EX-90 GM 8/01 *TR *CV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +44M -23F +17P 99%R 1/09 PTA +3.15T +3.13UDC +2.67FLC GTPI +1580M MD-Delight Strm Amberlee-ET 128108550 Very Good-88 VG-MS DOM 2-02 2x 365d 26170 3.8 969 3.2 835


WILSON-DALE TAL TRENDEDY-ET EX-91 EX-MS 2007 RES. ALL-MI JR 2-YEAR OLD FROM THE SAME MATERNAL LINE AS LOT 40

40 3ZBO,SVMM +BZ"WFOVF (FPSHF *" 

Scientific Debonair-Red-ETS 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 151* . Wilsondale Rudolph Tandra &YDFMMFOU&&&&&& YE YE YE YE -JGFE

SIX #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Ladino Park Talent-IMP-ET *RC "64. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Scientific Debutante Rae &YDFMMFOU&9.4%0. YE t"MM"NFSJDBO:S0ME$PX t3FT(SBOE$IBNQ8PSME%BJSZ&YQP Startmore Rudolph-ET 7((. 57 5."$&:*&-%&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$'-$3 (51* . Wilsondale Blackstar Tandra 7FSZ(PPE:3$"/ YE YE YE

4th Dam Wilsondale Ivan Tara&9&%0. -JGFE 5th Dam Wilsondale TT Triuna&9&(.%%0. -JGFE 6th Dam Wilsondale Triuna7( 7th Dam Trina Redstone Marvel&9&9.4&

To-Mar Blackstar-ET &9(. 57 5- 5% 15".'13 15" 5 6%$ '-$ (51* ( Wilsondale Mark Taryn-ET &YDFMMFOU&&&&&& YE YE YE -JGFE


MAPLEDUEL MYSTIC JAZZY EX-94 3E DAM OF LOT 41

41 ćPNBT5.FSDVSP BOE$IBSMFT8$VMM (SFFO#SJBS3PBE #PPOTCPSP .% 

MD-Delight Durham Atlas-ET 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15".'13 15" 5 6%$ '-$3 51* . Mapleduel Mystic Jazzy $&YDFMMFOU&&&&&& YE YE tTU MCDPX .JEFBTU'BMM/BUM t4SBOE(SBOE$IBNQ .JEFBTU'BMM/BUM tOE"HFE%SZ$PX &BTUFSO'BMM/BUM t3FT(SBOE$IBNQJPO */4UBUF'BJS t3FT(SBOE$IBNQJPO ,:4UBUF4IPX tTU4S:FBS0ME ./4UBUF'BJS

PENDING

 #PSO+VOF t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOBOECBMBODFEVFBUTFMFDUJPOXJUIJOEBZT 4th Dam Mapledeul Sheik Jenny 7($"/ YE

Regancrest Elton Durham-ET &9(. 53 $7 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . MD-Delight Strm Amberlee-ET 7FSZ(PPE%0. YE 

Newlands Mystic-ET $#3 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15".' 13 15" 5 6%$'-$3 51* . Mapledeul Jethro Julieann $&YDFMMFOU&&&&&& YE YE YE -JGFE

5th Dam Erbdale Supreme Terri 7($"/ YE 6th Dam Erbdale Maude (1$"/ YE -JGF -BDT 7th Dam Erbdale Annabelle 7($"/ YE -JGF -BDT 

Hanoverhill Jethro-Twin $&YDFMMFOU$"/ 515".'13 15" 5 6%$ '-$ 51* Mapledeul Cas Jennifer $7FSZ(PPE$"/ YE YE YE -JGF -BDT 


BUDJON STORMATIC ALLISON-ET EX-92 EX-MS MATERNAL SISTER TO DAM OF LOT 42 BUDJON STARDUST ANISA-ET EX-96 3E 2ND DAM OF LOT 42

42 #SFNFS)PMTUFJOT 8$PVOUZ)JHIXBZ77 4IFMEPO 8* 

Gen-Mark Stmatic Sanchez &YDFMMFOU 53 57 5- 5% 15" . ' 13 15" 1-4$4%13 15" 5 6%$ '-$3 51* Budjon Integrity Ally-ET &YDFMMFOU&&&&7 YE YE YE

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Comestar Stormatic-ET $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Gen-Mark BW Mar Winnie-ET &YDFMMFOU& YE -JGFE

Robthom Integrity-ET &YDFMMFOU(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . '13 .BUFSOBMTJTUFSUP*OUFHSJUZ"MMFZ 15" 5 6%$ '-$ Budjon Stormatic Allison-ET &9&&&&& 51* . YE tTU.FNCFS"MM8*#FTUćSFF'FNBMFT Budjon Stardust Anisa-ET t.FNCFSPG3FT"MM8JTDPOTJO1SPEVDF &YDFMMFOU&&&&&& t.FNCFS"MM"NFSJDBO#FTUćSFF'FNBMFT YE YE YE YE -JGFE

Anisa! t)."MM"NFSJDBO MC$PX t3FT4S$IBNQJPO .JEXFTU4QSJOH/BUM t3FT"MM"NFSJBO MC$PX t(SBOE$IBNQJPO .JEFBTU'BMM/BUM t)."MM"NFSJDBO MC$PX t"MM8* MC$PX tTU MC$PX .JEXFTU4QH/BUM t/PN"MM"NFSJDBO"HFE$PX tTU"HFE$PX 8PSME%BJSZ&YQP t"MM8*:FBS0ME 

3rd Dam Budjon Eagle Amara&9&9.4& YE -JGFE 4th Dam Budjon Sexation Moole Ann &9&9.4& YE -JGFE


LUCKY-BUTTKE S-BUCK LISA-ET EX-90 EX-MS DAM OF LOT 43

HEPP-HAVEN LISA OF PINEHURST EX-96 3E 3RD DAM OF LOT 43

43 5SPZ:PEFS 4UBUF3U& .POUF[VNB (" 

Wilcoxview Jasper-ET 7($"/45 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". '13 15" 5 6%$ '-$3 51* . Lucky-Buttke S-Buck Lisa-ET &YDFMMFOU&9.4 YE YE YE YE -JGFE

SIX #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Comestar Lee-ET $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* Wilcoxview Bellwood Jasmine 7FSZ(PPE(.%%0. YE tTU+S:S0ME 8FTUFSO4QSJOH/BUM Hanoverhill Starbuck $&9$"/&953" 57 515".'13 15" 56%$ '-$ 51* .

Pinehurst Lady Lisa-ET .BUFSOBMTJTUFSUP4#VDL-JTB Lucky-Buttke Em Lady Liz-ET&9&9.4 7FSZ(PPE&&&77! YE YE YE YE 'VMMTJTUFSUP-BEZ-JTB Pinehurst Lost Love-ET &9(.% YE

4th Dam C Kegarway Lisa Canonero &9&(.% YE -JGFE 5th Dam C Kegarway June Leader Starlit &97&&& YE 6th Dam C Kegarway Treasure Leader &97&&7 YE

Conant-Acres-JY Broker-ET $&9$"/&953" 57 515". '13 15" 5 6%$ '-$ (51* Hepp-Haven Lisa of Pinehurst &YDFMMFOU&&&&& YE YE t"MM"NFSJDBO"HFE$PX t3FT"MM"NFSJDBO"HFE$PX t)."MM"NFSJDBO:S0ME$PX


W-M W M ALLEN ALOHA ALOHA-ET ET VG VG-86 86 VG VG-MS MS DAM OF LOT 44 TRI-DAY ASHLYN-ET EX-96 2E GMD DOM 3RD DAM OF LOT 44

44 Thomas T. Mercuro and Scott Sollenberger c/o Jody Calkins 8920 New Cut Road Rocky Ridge, MD 21778 (301) 730-1913

CHOICE FROM TWO FEMALES MS ALOHAS JASPER ANNIKA-ET

OR

65671615

Born: September 1, 2008

MS ALOHAS JASPER ATHENA-ET

66499568 Born: September 1, 2008 t'"/$:$"-7&4 t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOBOECBMBODFEVFBUTFMFDUJPOXJUIJOEBZT

Wilcoxview Jasper-ET 128620869 VG-85-CAN ST’04 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA -494M +23F -14P 97%R 1/09 PTA +3.60T +2.70UDC +1.53FLC 95%R TPI +1399M

Comestar Lee-ET 5757117C EX-CAN GM 8/03 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA -154M +31F +5P 99%R 1/09 PTA +2.00T +1.39UDC +1.59FLC GTPI +1384 Wilcoxview Bellwood Jasmine 17290619 Very Good-87 GMD DOM 1-11 2x 305d 33719 3.9 1332 3.3 1120 tTU+S:S0ME 8FTUFSO4QSJOH/BUM

W-M Allen Aloha-ET 62099454 Very Good-86 VVVVV @ 3-08 1-11 2x 365d 20398 4.5 913 3.1 633 Maternal sister to Allen Aloha W-M Ariannas PT Aesha tAll-American Fall Calf 2006 t1FPQMFT$IPJDF8JOOFS t+VOJPS$IBNQ *OUM)PMTUFJO4IPX

Canyon-Breeze Allen-ET 17129288 VG-CAN Extra ‘01 *TV MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA -193M +13F +6P 99%R 1/09 PTA +3.04T +2.09UDC +2.34FLC GTPI +1396M Oseeana Ashlyns Arianna-ET 60681482 Excellent-90 EX-MS 2-03 2x 365d 29807 3.8 1129 3.3 981 t5XP&9BOETFWFO7(EBVHIUFST

Ashlyn! t"MM5JNF"MM"NFSJDBO:S0ME t))."MM5JNF""4S:S0ME t7PUFE"MM8PSMECZ)* t"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM$BOBEJBO:S0ME t(SBOE$IBNQ8%& t(SBOE$IBNQ&BTUFSO/BUM t(SBOE$IBNQ3PZBM8JOUFS'BJS t(SBOE$IBNQ.%4UBUF'BJS t4VQSFNF$IBNQ8%& t"MM"NFSJDBO4S:S0ME t3FT"MM$BOBEJBO4S:S0ME t3FT*OUFSNFEJBUF$IBNQJPO8%& tTU4S:S0ME8%& t3FT(S$IBNQ&BTUFSO'BMM/BUM tTU4S:S0ME&BTUFSO'BMM/BUM 4th & 5th Dams Bendy-Brook Odyssey Favorite EX-92 DOM 6-01 2x 337d 22670 3.4 770 3.1 706 t3FT"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN t/PN+S"MM"NFSJDBO"HFE$PX Bendy-Brook Star Fonda VG-86 VG-MS 3-11 2x 290d 23390 3.5 826 3.1 724 Life: 1677d 10850 3.4 3725 3.2 3430

Integrity ET Robthom Integrity-ET 2150948 Excellent-96 GM 2/99 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +406M +5F -5P 99%R 8/08 PTA +1.63T +1.35UDC +.13FLC TPI +1061M Tri-Day Ashlyn-ET 17181481 Excellent-96 2E GMD DOM 4-09 2x 365d 43090 4.8 2079 3.3 1422 3-08 2x 348d 38570 4.3 1675 3.4 1329 Life: 1374d 144770 4.6 6665 3.4 4861 t%BNPG&97(0ÄŒTQSJOHUPEBUF


W-M W M STORMATIC AMETHYST AMETHYST-ET ET EX EX-90 90 EX EX-MS MS DAM OF LOT 47 OSEEANA ASHLYNS ARIANNA-ET EX-90 EX-MS 2ND DAM OF LOT 47

47 Thomas Mercuro PO Box 338 Funkstown, MD 21734 (301) 730-1913

Den-K Marshall LL Laurin 132480026 Excellent-94 *TR *TV *TL *TD MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +1222M +48F +30P 89%R 8/08 PTA +3.00T +2.10UDC +2.37FLC 86%R TPI +1658M W-M Stormatic Amethyst-ET 61723563 Excellent-90 EX-MS @ 4-09 2-06 2x 365d 28800 3.4 990 3.2 934

TTM LAURIN ALEXIA 65671616 Born: October 20, 2008 t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOBOECBMBODFEVFBUTFMFDUJPO XJUIJOEBZT

Mara-Thon BW Marshall-ET 2290977 VG-86 GM 1/08 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +1694M +35F +40P 99%R 1/09 PTA +2.38T +2.31UDC +2.92FLC GTPI +1599M Ms Sunnyhome Lil-Lee 128573064 Excellent-90 EEVVE DOM 3-10 2x 351d 44310 3.2 1430 3.1 1392 Life: 1188d 124960 3.1 3878 3.1 3889

Comestar Stormatic-ET 6947936C EX-CAN GM 2/07 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +716M +9F +14P 99%R 1/09 PTA +2.65T +1.86UDC +3.25FLC GTPI +1549M Oseeana Ashlyns Arianna-ET 60681482 Excellent-90 EX-MS 2-03 2x 365d 29807 3.8 1129 3.3 981 t5XP&9BOETFWFO7(EBVHIUFST

Ashlyn! t"MM5JNF"MM"NFSJDBO:S0ME t))."MM5JNF""4S:S0ME t7PUFE"MM8PSMECZ)* t"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM$BOBEJBO:S0ME t(SBOE$IBNQ8%& t(SBOE$IBNQ&BTUFSO/BUM t(SBOE$IBNQ3PZBM8JOUFS'BJS t(SBOE$IBNQ.%4UBUF'BJS t4VQSFNF$IBNQ8%& t"MM"NFSJDBO4S:S0ME t3FT"MM$BOBEJBO4S:S0ME t3FT*OUFSNFEJBUF$IBNQJPO8%& tTU4S:S0ME8%& t3FT(S$IBNQ&BTUFSO'BMM/BUM tTU4S:S0ME&BTUFSO'BMM/BUM 4th & 5th Dams Bendy-Brook Odyssey Favorite EX-92 DOM 6-01 2x 337d 22670 3.4 770 3.1 706 t3FT"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN t/PN+S"MM"NFSJDBO"HFE$PX Bendy-Brook Star Fonda VG-86 VG-MS 3-11 2x 290d 23390 3.5 826 3.1 724 Life: 1677d 10850 3.4 3725 3.2 3430

Integrity ET Robthom Integrity-ET 2150948 Excellent-96 GM 2/99 *TV *TL MACE YIELD & TYPE EVALUATION PTA +406M +5F -5P 99%R 8/08 PTA +1.63T +1.35UDC +.13FLC TPI +1061M Tri-Day Ashlyn-ET 17181481 Excellent-96 2E GMD DOM 4-09 2x 365d 43090 4.8 2079 3.3 1422 3-08 2x 348d 38570 4.3 1675 3.4 1329 Life: 1374d 144770 4.6 6665 3.4 4861 t%BNPG&97(0ÄŒTQSJOHUPEBUF


KINGSMILL TITANIC ACTRES ACTRES-ET ET VG VG-87 87 VG VG-MS MS @ 22-09 09 DAM OF LOT 48 TRI-DAY ASHLYN-ET EX-96 2E GMD DOM 2ND DAM OF LOT 48

48 5.FSDVSP 44UPMU[GVT BOE,JOHTNJMM'BSN** 10#PY 'VOLTUPXO .% 

Wilcoxview Jasper-ET 7($"/45 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". '13 15" 5 6%$ '-$3 51* .

MS ACTRESS JASPER AILEEN-ET #PSO0DUPCFS t4BUJTGBDUJPO(VBSBOUFFE %PXOBOECBMBODFEVFBUTFMFDUJPOXJUIJOEBZT

Comestar Lee-ET $&9$"/(. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15". ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* Wilcoxview Bellwood Jasmine 7FSZ(PPE(.%%0. YE tTU+S:S0ME 8FTUFSO4QSJOH/BUM

Kingsmill Titanic Actres-ET 7FSZ(PPE7(.4! YE Hartline Titanic-ET (. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Tri-Day Ashlyn-ET &YDFMMFOU&(.%%0. YE YE -JGFE t%BNPG&97(0ČTQSJOHUPEBUF

Ashlyn! t"MM5JNF"MM"NFSJDBO:S0ME t))."MM5JNF""4S:S0ME t7PUFE"MM8PSMECZ)* t"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM$BOBEJBO:S0ME t(SBOE$IBNQ8%& t(SBOE$IBNQ&BTUFSO/BUM t(SBOE$IBNQ3PZBM8JOUFS'BJS t(SBOE$IBNQ.%4UBUF'BJS t4VQSFNF$IBNQ8%& t"MM"NFSJDBO4S:S0ME t3FT"MM$BOBEJBO4S:S0ME t3FT*OUFSNFEJBUF$IBNQJPO8%& tTU4S:S0ME8%& t3FT(S$IBNQ&BTUFSO'BMM/BUM tTU4S:S0ME&BTUFSO'BMM/BUM

4th Dam Bendy-Brook Odyssey Favorite &9%0. YE t3FT"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN t/PN+S"MM"NFSJDBO"HFE$PX 5th Dam Bendy-Brook Star Fonda 7(7(.4 YE -JGFE


KINGSMILL TITANIC ACTRES ACTRES-ET ET VG VG-87 87 VG VG-MS MS @ 22-09 09 DAM OF LOT 49 AND LOT 50 TRI-DAY ASHLYN-ET EX-96 2E GMD DOM 2ND DAM OF LOT 49 AND LOT 50

49

FIVE #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

5 .FSDVSP 4 4UPMU[GV 5.FSDVSP 44UPMU[GVT BOE,JOHTNJMM'BSN** 10#PY 'VOLTUPXO .% 

Regancrest Elton Durham-ET (Lot 49) &9(. 53 $7 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" .' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Kingsmill Titanic Actres-ET 7FSZ(PPE7(.4! YE

50 SSIX #1 DT EMBRYOS 51 FOUR #1 DT EMBRYOS t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

t8PSMEXJEF&YQPSU"WBJMBCMF

Braedale Goldwyn (Lot 50)) $(1$"/&953" 57 53" 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$3 (51* . Far-O-La Debbie-Jo Drake-ET (Lot 51) 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15".'13 15" 5 6%$ '-$3 51* Hartline Titanic-ET (. 57 5."$&:*&-%5:1&&7"-6"5*0/ 15" . ' 13 15" 5 6%$ '-$ (51* . Tri-Day Ashlyn-ET &YDFMMFOU&(.%%0. YE YE -JGFE t%BNPG&97(0ČTQSJOHUPEBUF

Ashly Ashlyn! t"MM5JNF"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM t))."MM5JNF""4S:S0ME )) t7PUFE"MM8PSMECZ)* t"MM"NFSJDBO:S0ME t"MM$BOBEJBO:S0ME t(SBOE$IBNQ8%& t(SBOE$IBNQ&BTUFSO/BUM t(SBOE$IBNQ3PZBM8JOUFS'BJS t(SBOE$IBNQ.%4UBUF'BJS t4VQSFNF$IBNQ8%& t"MM"NFSJDBO4S:S0ME t3FT"MM$BOBEJBO4S:S0ME t3FT*OUFSNFEJBUF$IBNQJPO8%& tTU4S:S0ME8%& t3FT(S$IBNQ&BTUFSO'BMM/BUM tTU4S:S0ME&BTUFSO'BMM/BUM 4th Dam Bendy-Brook Odyssey Favorite &9%0. YE t3FT"MM"NFSJDBO1SPEVDFPG%BN t/PN+S"MM"NFSJDBO"HFE$PX 5th Dam Bendy-Brook Star Fonda 7(7(.4 YE -JGFE


INDEX Bremer Holsteins…................................................................................................................................. 42 Erinwood Genetics and Thomas Mercuro…....................................................................................... 14 Galestone Holsteins and Thomas Mercuro.....................................................................................…. 18 Green, Richard and Tom Mercuro.................................................................…. 11, 12, 24, 25, 26, 26A Hartman, Jamie and Jami and Thomas Mercuro…............................................................................. 23 Heinsohn, Jonathan..............................................................................................................…................. 9 Hottie Syndicate............................................................................................................................17A-17C Kingstead Farm and Tom Mercuro…................................................................................................. 1, 2 Krull, Ryan…............................................................................................................................................ 40 Lamoreaux, Jason…................................................................................................................................. 10 Mast, Mark…............................................................................................................................................ 22 Mercuro, Thomas T and Scott Sollenberger…..................................................................................... 44 Mercuro, Thomas T. and Charles W. Cull…........................................................................................ 41 Mercuro, Thomas T. and Corey Wolff.....…........................................................................................... 7 Mercuro, Thomas, S. Stoltzfus and Kingsmill Farm II......................................................48, 49, 50, 51 Mercuro, Thomas….............................................................................................................. 19, 35, 36, 47 Meyervilla Holsteins…........................................................................................................................... 20 Nisly, Samuel and Troy Yoder…...................................................................................................... 15, 16 Priest, Thomas and Thomas Mercuro…....................................................................................13, 31, 32 Priest, Thomas…................................................................................................................. 3, 4, 27, 28, 29 Raggi, Nick and Edward Crossland....................................................................................................... 37 Raggi, Nick, Tom Mercuro and Josh Sanders................................................................................ 38, 39 Raggi, Nick, Tom Mercuro and Tom Priest....................................................................................…. 33 Shaw, James, Tom Mercuro and W.M. Dairies LLC…..................................................................... 5, 6 Winterfield Farm…................................................................................................................................. 21 Yoder, Shenk D. and Park….................................................................................................................. 30 Yoder, Troy and Joe Allen….................................................................................................................... 8 Yoder, Troy…........................................................................................................................................... 43

Jen-D Catalogs • (320) 250-2412

Pedigrees and other information in this catalog are compiled with care by Jennifer Dingbaum, Jen-D Catalogs, assuming no liability for any errors or omissions.

untitled  

FRIDAY, MARCH 6, 2009 8 A.M. EDT THRU THURSDAY, MARCH 12, 2009 8 P.M. EDT ONLINE BIDDING AVAILABLE AND SALE BROUGHT TO YOU BY: CANAM SALES M...

Advertisement